__MAIN_TEXT__

Page 63

63 Obletnica Revija ISIS Maj 2016

zobne in ustne bolezni. Ima bogato bibliografijo. Ponosni smo na njegove znanstvene in strokovne članke v Zobozdravstvenem vestniku, pa tudi na številne raziskovalne članke v

prestižnih tujih revijah. Za raziskovalno delo je dobil leta 1984 nagrado Sklada Borisa Kidriča. Upokojil se je leta 1989. Tako žal nisem imela priložnosti, da bi na

katedri sodelovala. Na sekcijskih in fakultetnih srečanjih občudujem njegovo čilost. Prof. Ravniku ob njegovem žlahtnem jubileju iskreno čestitamo z najboljšimi željami.

Prvih pet let ortodontske pripravljalnice v zobni preventivi na Tolminskem Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., Dentalni center dr. Lah Kravanja, d.o.o., Bovec sanda.kravanja@gmail.com

Otroci in mladostniki v Zgornjem Posočju iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin imajo možnost specialističnega ortodontskega zdravljenja v Tolminu, kjer ortodontska in šolska zobna ambulanta ZD Tolmin gostujeta v prostorih Šolskega centra. Ortodontska ambulanta je bila v letih 2011 in 2012, po letih prizadevanj, deležna temeljite prenove, ki je bila po petindvajsetih letih obratovanja več kot potrebna. Prenovljen ordinacijski prostor z osnovno opremo, nova načrtovalnica z modeloteko za arhivi-

ranje, nov obraz in nova energija so prebudili tudi zamisli za spremembe. Na pobudo ortodontke Sande Lah Kravanja, dr. dent. med., je bila izvedena nadgradnja obstoječe preventivne zobozdravstvene dejavnosti za specifične potrebe priprave otrok, mladostnikov in staršev, ki bodo vključeni v dolgotrajnejše ortodontsko zdravljenje. Zobozdravstvena vzgoja in preventiva ZD Tolmin je v letu 1987/88 pristopila k akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«, ki jo je

avtorsko zasnovala prim. mag. Tatjana Leskošek Denišlič, dr. dent. med., in je pod strokovnim in organizacijskim vodstvom Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva postala vseslovensko šolsko gibanje za ohranjanje zdravja zob s poudarkom na čiščenju in zdravi prehrani. V Zgornjem Posočju je k akciji pristopilo vseh pet osnovnih šol s trinajstimi podružnicami, od prvega do petega razreda, in tudi podružnična šola Tolmin za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

Zaključna prireditev akcije 2014/15 z nagrajenimi osnovnošolci in gosti v dvorani nove Glasbene šole v Tolminu

Profile for Gooya

Glasilo Zdravniške zbornice Slovenija Maj 2016, številka 5  

Glasilo Zdravniške zbornice Slovenija Maj 2016, številka 5  

Profile for gooya
Advertisement