EYE ON

Page 1

Fource op de bres voor universeel

Aftermarket in rustiger vaarwater Dakar Rally is sleutelen Kracht door samenwerking in het netwerk


Polijstproducten. Voor de beste finish. 3M™ Compounds en Pads

3M.nl/auto 3M.be/autocarrosserie


inhoud 3 Wie zaait, houdt het wiel draaiende 4 Aftermarket in rustiger vaarwater 8 “Fource op de bres voor universeel”

3

4

12 Bosch maakt het verschil 13 Bosch Automotive Aftermarket wil garagehouders equiperen

14 Klanten vinden en binden 17 ECS Electronics participeert in uniek telematica-project

19 Energieleverancier E.ON ondersteunt bij verduurzaming

8

20 “Dakar Rally is sleutelen” 23 Een krachtige samenwerking met Gates 24 “Alles draait om aantallen”

14

20

24

33

28 AutoNiveau: dé opleider voor het autobedrijf 29 Bosal: partnership sleutel naar toekomst 30 “Poort naar Nederlandse markt” 33 “Markt moet werk doen” inleiding De automotive aftermarkt maakt dynamische tijden door. De economische crisis van de afgelopen jaren leidde tot een voortdurend proces van kosten­ bezuinigingen, consolidatie en schaalvergroting, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Daarnaast houden de ontwikkelingen rond de ‘connected car’ de gemoederen bezig. Moderne auto’s bevatten steeds meer moderne technologie, die steeds meer technische data en andere gegevens voortbrengt en vervolgens verzendt. Die data maken het enerzijds mogelijk fouten en problemen in het technische deel van de auto eerder op te sporen en (preventief) te verhelpen. Anderzijds zijn er data die zich laten verhandelen aan commerciële marktpartijen. De autofabrikanten willen de data graag bij zichzelf en de merkdealers houden en claimen zeggenschap en regie over de gegevens. Brancheorganisaties zoals

BOVAG en RAI Vereniging willen juist dat de auto-eigenaar alle zeggenschap krijgt. Hij hoeft dan niet noodgedwongen zaken te doen met de merkdealer en kan zelf kiezen met welk autobedrijf hij in zee gaat. Sator Holding is (via werkmaatschappij FOURCE) als eerste onafhankelijke partij in Nederland op die ontwikkeling ingesprongen. Als onderdeel van mijngarage.nl lanceerde het mijngarage plug-in, een dongel die technischdiagnostische data van de auto verzamelt en doorgeeft aan zowel de eigenaar als diens vaste autobedrijf. Merkonafhankelijk en daarmee breed inzetbaar. Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Eye On om deze bedrijfstak uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

1


GET CONNECTED


Sator Holding, moederbedrijf van Fource

Wie zaait, houdt het wiel draaiende

Wie zaait houdt het wiel draaiende. Het is de Nederlandse betekenis van het in Latijn opgestelde Satorvierkant, dat bedenker en grondlegger Adriaan Roggeveen naar eigen zeggen pas ontdekte toen hij in 2005 had bedacht dat ‘Sator’ een goede naam zou zijn voor het fusiebedrijf dat ontstond bij de samenvloeiing van de toenmalige Van Heck Groep en Kroymans Parts Group.

Terugblikkend weet Roggeveen dat het destijds allemaal anders had kunnen lopen. In 2009 ging Kroymans Corporation als gevolg van de crisis failliet. Het had Sator de kop kunnen kosten, ware het niet dat het bedrijf – inmiddels eigenaar van Van Heck Groep, Havam en Nipparts – tijdig in veilige haven werd geloodst door de verkoop aan durf-investeerder H2. Roggeveen zag met scepsis hoe de private equity-firma het heft in handen nam, maar constateerde al snel dat van een gevreesde ‘uitholling’ van Sator geen sprake was. Het bedrijf werd versterkt, uitgebouwd en vier jaar later sterk gepositioneerd te koop gezet. Het Noord-Amerikaanse LKQ Corporation, groot geworden in autorecyling en hergebruik van auto-onderdelen en een jaar eerder naar Europa gekomen, werd de nieuwe eigenaar.

Kwetsbaar Met de komst van LKQ veranderde veel. De nieuwe eigenaar keek tevreden naar de financiële resultaten, maar ook naar de samenstelling van de afzetmarkt. LKQ concludeerde dat Sator kwetsbaar was met afnemers die tot 14 procent van de omzet bepaalden en de samen­ werking zouden kunnen stoppen als ze dat wilden. Niet lang daarna viel het besluit om Sator voorwaarts te integreren door overname van een groot deel van de klantenkring. Daardoor schoof Sator een schakel op in de distributieketen, die van een drietraps- naar een tweetraps model werd teruggebracht. In de oude situatie was Sator de importeur en ‘warehousedistributor’ die producten verkocht aan de grossiers, die op hun beurt de garagehouders bedienden. In de nieuwe situatie fungeert Sator als

‘warehousedistributor’ en grossier. De schaalvergroting die daardoor ontstond maakte Sator tot de onbetwiste marktleider.

Toonaangevend Sator Holding is niet de naam waarmee het bedrijf naar buiten trad en treedt. Tot oktober 2014 gebeurde dat via de gevestigde namen van Van Heck & Co, Havam, Nipparts, Kühne en Harrems Tools – elk op het eigen terrein toonaangevend. Nu bijna twee jaar geleden werden de bedrijven geïntegreerd en Fource Automotive Source genoemd. Een nieuwe start, met een naam die veel symboliek uitstraalt. In de naam ‘Fource’ zit zowel het getal vier als (fonetisch) het woord ‘kracht’.

Door de voorwaartse integratie zorgde Sator voor een verkorting van de keten Fource is de naam die de komende jaren nog meer en nog sterker wordt uitgedragen als het ‘Powerhouse’ van Sator, dat de Nederlandse markt met behulp van diverse werkmaatschappijen inmiddels bedient met 83 eigen vestigingen (waaronder geslaagde acquisities als Cartal Rijsbergen, VEAM, PrimaParts en GHS) en daarnaast nog eens vijftig ‘Full Fource’-partner vestigingen; zelfstandige bedrijven die het Fource-concept actief uitdragen. Met de 130 vestigingen is landelijke dekking gewaarborgd. www.satorholding.com

3


Onderzoek: onderhoudsvraag blijft gelijk, omzet daalt licht

Aftermarket in rustiger vaarwater

De markt voor reparatie en onderhoud van personen­ auto’s komt de komende jaren na een turbulente periode in rustiger vaarwater. Wel daalt de omzet als gevolg van slechte prijzen in de periode tot 2021 ten opzichte van 2015 met 3,2 procent tot 4,4 miljard euro. Dit blijkt uit marktonderzoek in opdracht van RAI Vereniging.

De resultaten van het onderzoek – uitgevoerd door bureau ICDP – werden begin juni gepresenteerd tijdens de vakbeurs Equipvak 2016 in Haarlemmermeer. Als de prognoses juist blijken – een in 2010 uitgevoerd vergelijkbaar onderzoek bleek vorig jaar nagenoeg werkelijkheid geworden – dan blijft de totale onderhoudsvraag tot 2021 ongeveer gelijk. Wel is – ook door de groeiende rol van moderne technologie in de auto zelf – sprake van een verschuiving binnen het soort onderhoud.

4

Volgens het onderzoek trekt de verkoop van nieuwe auto’s de komende jaren aan. In combinatie met de langere levensduur zorgt dit voor groei van het totale wagenpark. Groei is ook te zien in het onderhoud van jonge én oude auto’s, maar in het ‘tussensegment’ is sprake van een ander beeld. Dat komt vooral doordat het aantal auto’s tussen de vier en tien jaar oud afneemt.

Ingrijpend Met de resultaten van het onderzoek in het achterhoofd lijkt de branche opgelucht te kunnen ademhalen. De aftermarket in de Nederlandse automotive is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan ingrijpende veranderingen. Teruggelopen verkopen van personenauto’s als gevolg van de economische crisis hebben dealers en onafhankelijke autobedrijven gedwongen zich steeds meer te concentreren op het onderhoud van auto’s voor hun omzet. Tegelijkertijd zorgden dalende jaarkilometrages en technologische verbeteringen voor een daling van de onderhoudsbehoefte. De after­market ontwikkelde zich de laatste jaren zo tot een vechtmarkt, waarin dealernetwerken, merkonafhankelijke autobedrijven en fast-fit ketens strijden om de gunst van de consument. Pas afgelopen jaar was er voor


het eerst weer groei te zien in het aantal onderhouds­ momenten. Ook de gemiddelde besteding aan onderhoud steeg. De 2015-prognose over de aftermarket die RAI Vereniging in 2011 samen met onderzoeksbureau ICDP naar buiten bracht, is grotendeels werkelijkheid geworden. Uit het continue marktonderzoek van BOVAG en RAI Vereniging blijkt dat in de afgelopen jaren het aantal onderhouds­ momenten en de omzet daadwerkelijk structureel zijn teruggelopen. De komende jaren stabiliseert dat beeld en wordt na jaren van krimp weer voorzichtig herstel verwacht. De onderhoudsvraag blijft tot 2021 ongeveer gelijk met 13,7 miljoen onderhoudsmomenten (een minieme daling van 0,3 procent).

hiervan is dat meer met vaste onderhouds­ momenten wordt gewerkt, los van het aantal kilometers – voorzien is overigens dat dit gemiddeld daalt – dat een voertuig aflegt.

De onderhoudsgroei ontstaat zowel in de markt voor jonge als oude auto’s De bandenverkoop blijft groeien, van 7,9 miljoen verkochte exemplaren in het afgelopen jaar tot 8,6 miljoen in 2021. Het aandeel winterbanden blijft stabiel op ongeveer een kwart.

Rabobank: aftersalesmarkt De reparatie- en onderhoudsmarkt in Nederland staan onder druk, concludeert Rabobank in een trendrapportage. “De totale aftersalesmarkt wordt alsmaar kleiner door verbeterde techniek, langere onderhoudsintervallen en minder zakelijk afgelegde kilometers. Bovendien stabiliseert het wagenpark en is het kostenbewustzijn bij de veranderende consument sterk toegenomen”, aldus de rapportage. De Rabobank verwacht voor dit jaar een lichte volumestijging van circa 1 procent bij de universele autobedrijven dankzij een inhaalslag voor uitgesteld onderhoud en stijgende verkoop van occasions via de autobedrijven. De dynamiek op de aftersalesmarkt is groot en vraagt om verdere professionalisering, aldus Rabobank. “Universele autobedrijven zijn dominant, maar verliezen marktaandeel. Daarnaast speelt de schaalvergroting bij de groothandel in onderdelen en groeit de populariteit van garageformules. Het universele autobedrijf moet rekening moeten houden met toenemende competitie.” Volgens Rabobank worden merkdealerbedrijven steeds actiever op de aftersalesmarkt, bemiddelen intermediairs voor onderhoudswerkzaamheden en zijn leasemaatschappijen en fleetowners steeds vaker bereid uit kostenoverweging voor aftersales over te stappen naar een universeel autobedrijf. Wel stellen zij eisen aan kwaliteit en uniforme klantbediening. Het is dus zaak dat ondernemers de lokale marktkracht van hun universele autobedrijf benutten en inspelen op die veranderde markt. Dit vraagt om strategische keuzes en professionaliteit door samenwerking of aansluiting bij een van de bestaande garageformules”, meent Rabobank.

Complexer Dat de omzet uit aftersales tot 2021 met 3,2 procent daalt tot 4,4 miljard euro, komt volgens ICDP doordat de prijzen van onderhoud en reparatie onder druk blijven staan. Schadeherstel, onderhoud, banden en garantiewerkzaam­ heden dalen in omvang het meest, terwijl autobedrijven naar verwachting meer omzet halen uit reparaties (+5,5 procent) en ruitherstel (+28,8 procent). In beide gevallen geldt dat zich weliswaar minder schadegevallen voordoen en minder reparaties noodzakelijk zijn, maar dat de reparaties duurder worden als gevolg van de complexere techniek. De prijsdruk op onderdelen neemt de komende jaren af, voorspellen de onderzoekers, ten koste van het uurtarief. Dit komt mede als gevolg van een brede toepassing van pakketprijzen voor onderhoud.

Volgens het onderzoek zijn de dealerbedrijven verder dominant in de markt voor nieuwe auto’s. De onafhankelijke bedrijven claimen die rol in de markt voor oudere auto’s. Het omslagpunt ligt bij auto’s van zo’n zes jaar oud. De daling in het schadeherstel zet de komende jaren door, ondanks de aantrekkende autoverkopen en de voorziene stijging van het wagenpark van 9,3 miljoen voertuigen nu naar 9,7 miljoen in 2021. Voornaamste reden hiervan zijn de technologische verbeteringen aan auto’s en het steeds betere verkeers­ management op de wegen.

Het ICDP-onderzoek verwacht verder dat de onder­ houdsintervallen enigszins korter worden. De oorzaak

Deelnemers aan de bijeenkomst ‘Aftersales 2021: groeien in een veranderende markt’

Verrast

5


ECO-FRICTION

®

GROENER & VEILIGER

LOGICAL O ET ECO EC

O ECHN LOGY • E ET CO LO

OE TECHN OL O • GY

AL GIC LO

OGY • ECOLOGI OL CA HN

ECOLOGISCHE OE TECHNOLOGIE

ONZE VOORUITSTREVENDE ECOLOGISCHE TECHNOLOGIE BIEDT JE ENKEL VOORDELEN: Groener: frictiematerialen met lage tot geen koper, minder zware metalen en uitstoot Veiliger: kwaliteitsremblokken met gegarandeerd de beste remprestaties OE-technologie zoals gemonteerd op Audi A4 en Mercedes-Benz C-klasse Nieuwe en verbeterde verpakking

Ferodo is een gedeponeerd handelsmerk van


toonden zich na afloop vooral verrast door de voorspelling dat het aantal onderhoudsuren tot 2021 min of meer stabiel blijft. Veranderd consumentengedrag en een daling van het aantal toetreders (onder meer door de deel­economie) spelen in hun perceptie een rol, maar ook de ‘hybridisering’ wordt gezien als een ontwikkeling met impact op het onderhoud en de reparatiegevoeligheid van auto’s.

Nu de economie aantrekt, lijkt de Nederlandse automobilist ook weer beter voor zijn voertuig te zorgen. Van alle onderhouds- en reparatie­ werkzaamheden werd in 2015 37 procent uitgevoerd bij merkdealers, 36 procent bij onafhankelijke autobedrijven, 8 procent bij ‘fastfitters’ en de rest op andere adressen of in eigen beheer.

Schadeherstel, onderhoud, banden en garantiewerkzaamheden dalen in omvang het meest, terwijl de omzet uit reparaties en ruitherstel groeit De snel voortschrijdende technologie geldt als voornaamste aanjager van verandering, met de meeste impact op de markt. Dan gaat het enerzijds om de komst van elektrische motoren die alleen al wat betreft techniek een verandering voor de onderhoudsmarkt betekenen. Daarnaast groeit de rol van ‘big data’. Data leiden tot nieuwe diensten en niet alleen het technisch onderhoud van de auto staat straks centraal, maar vooral ook het servicepakket er omheen, zo viel bij de presentatie te beluisteren. Verrast of niet: het onderzoek bevestigde wel de trendbreuk die de jaarlijkse Aftersales Monitor van BOVAG en RAI Vereniging, uitge­voerd door onderzoeksbureau GfK, in mei al liet zien. Het aantal onderhoudsmomenten voor personenauto’s steeg vorig jaar ten opzichte van 2014 met 5,2 procent tot ruim 14 miljoen. Automobilisten lijken een inhaal­slag te maken met achterstallig onderhoud en het fabrieksvoorschrift beter na te leven, concludeerde de monitor.

Uitstellen Sinds 2012 (14,8 miljoen) daalde het aantal onderhoudsmomenten fors, tot 13,4 miljoen in 2014. De dalingen werden vooral toe­ geschreven aan het uitstellen van onderhoud en reparaties uit oogpunt van kostenbesparing.

In de totale omzet uit ‘aftersales’ was sinds 2010 (4,2 miljard euro) een daling te zien, maar deze nam vorig jaar ten opzichte van 2014 weer toe, met 10,6 procent tot ruim 3,5 miljard euro. Gemiddeld werd per onder­houdsmoment afgelopen jaar 249 euro besteed, tegen 237 euro in 2014. De beste­ dingen bij dealers en onafhankelijke autobedrijven liggen overigens al jarenlang ongeveer op gelijk niveau. Gedurende heel 2015 ging het totaal per auto om gemiddeld 2,1 onderhoudsmomenten met 525 euro aan uitgaven, terwijl dat een jaar eerder nog 480 euro was. In 2010 werd 670 euro per jaar per auto uitgegeven.

7


Johan van der Hoeven

Technologische en digitale revolutie: aftermarket onder vuur

“Fource op de bres voor universeel” Nieuwe technologie en big data ontketenen de komende tien jaar een revolutie in de reparatie- en onderhoudsmarkt. Dat zegt Johan van der Hoeven, directeur van distributeur Fource automotive source. “De merkdealers hebben sinds de jaren negentig alleen maar ingeleverd. Die willen écht hun markt terughalen.”

Een voorbeeld, halverwege het gesprek. “In het nog recente verleden”, aldus Van der Hoeven, “bleef de eerste eigenaar van een auto nog bij de dealer voor onderhoud en reparaties. De tweede ook nog wel, in elk geval deels. Maar de derde zocht vaak al een universele garage op. “Daar dreigen we nu serieus een kentering in te gaan zien. Want auto’s worden beter, behoeven minder onderhoud en zijn in toe­nemende mate ‘connected’. En de boodschap van de dealer is helder: u hoeft niet meer te komen voor onderhoud, tenzij we u waar­ schuwen.” De Fource-directeur spreekt uit ervaring. “Een collega rijdt een Mercedes van een jaar oud.

8

Hij kreeg onlangs bij het starten ’s ochtends de melding dat het niveau van de koelvloeistof te laag was. Hij negeerde dat die dag, en de dag erna ook. Maar toen hij de derde dag nog geen actie had ondernomen, nam de Mercedes-dealer zelf telefonisch contact op. Met de mededeling dat hij toch beter even langs kon komen.”

Bedreiging Internet, auto’s ‘in het net’: het zijn geen ontwikkelingen van gisteren, maar ze zetten in hoog tempo druk op de traditionele businessmodellen van de universele garagehouder, zegt Van der Hoeven. “Grote Duitse merken monitoren al drie jaar alle


modellen via een sim-kaart waarvan bijna niemand weet waar-ie verstopt zit”, aldus de Fource-directeur. “Maar informatie over de snelheid van de ruitenwissers wordt real-time verkocht aan weerdiensten en info over het onderstel aan lokale overheden, die daaraan weer van alles kunnen aflezen over de gesteld­heid van de wegen.” Autoproducenten willen de data die hun modellen voortbrengen bij zichzelf houden. De universele autobedrijven – aangevoerd door BOVAG, RAI Vereniging en de Europese koepel Figiefa – pleiten in zowel nationaal als Europees verband voor maximale liberalisatie van de data. “Het moet niet de producent zijn die over de data beslist, maar de eigenaar”, zegt Van der Hoeven. “Hij moet daarin volledig vrij zijn. En geen speelbal worden van multinationale ondernemingen die misbruik zouden kunnen maken van hun dominante positie.” De politiek is een belangrijke bondgenoot in de discussie, zegt Van der Hoeven. “De vrije markt is prima in staat technologische oplossingen te verzinnen. Denk aan bij­ voorbeeld onze eigen ontwikkeling met mijngarage plug-in (zie ook elders in deze uitgave, red.). Daarmee kunnen we auto­ modellen vanaf 2002 uitlezen. Een belangrijk verschil daarbij is dat wij niet praten over de ‘connected car’, maar over de ‘connected costumer’. Iemand die kiest voor onze plug-in,

geeft een autobedrijf naar keuze bewust toegang tot de data die zijn auto voortbrengt. Maar een groot verschil met de merksystemen is bijvoorbeeld dat onze plug-in niet registreert waar iemand zich bevindt. Het enige wat gebeurt, is dat bij elke start een technische check van de auto wordt gedaan. Is iets niet in orde, dan komt bij het autobedrijf een melding binnen. Die kan vervolgens de eigenaar waarschuwen.”

“Het moet niet de producent zijn die over de data beslist, maar de eigenaar” eCall Fource helpt het universele autobedrijf, zegt Van der Hoeven. “Het gaat er uiteindelijk om dat er een eerlijk en gelijk speelveld ontstaat. En dat staat onder druk. Een goed voorbeeld is het Europese eCall-project. Dat voorziet erin dat nieuwe auto’s worden uitgerust met telematica die regelt dat automatisch 112 wordt gebeld als het voertuig bij een ongeval is betrokken. Maar de technologie achter eCall is eenvoudig aan te passen en geschikt te maken voor het doorgeven van real-time data uit de auto. Als alleen de fabrikant toegang krijgt tot die data, dan heeft de consument geen vrije keuze meer.”

9


MAKE IT EASY. MAKE IT

THUIS OP ELKE WEG!

3 jaar garantie op MOOG onderdelen Tijdens de productie-, test-en assemblagefase zorgen wij ervoor dat alle componenten beantwoorden aan de OEM kwaliteiten. Op MOOG kan je vertrouwen!. Wij bieden -als 1e in de markt- de 3 jaar garantieformule aan op alle MOOG stuurdelen en wiellagers voor personenwagens.

Daarom is het makkelijk om in MOOG te blijven geloven. www.moogproducts.com


Volgens Van der Hoeven is sprake van een bedreiging voor het van het universele autobedrijf op de middellange en lange termijn. “Dat is ook één van de redenen dat de Europese politiek het eCall-project tot nu toe nog tegenhoudt. Die wil voorkomen dat een complete bedrijfstak buitenspel wordt gezet. En hier spelen wij graag op in, ook in de hightech toekomst.”

“Het gaat er uiteindelijk om dat er een eerlijk en gelijk speelveld ontstaat. En dat staat onder druk”

samenwerking met marktpartijen – variërend van techniek, technologie en aftersales tot op het gebied van bedrijfsvoering. Op die manier, aldus Van der Hoeven, houden we de kennis van de universele garagehouder en zijn mon­teurs up-to-date. Die transfer van knowhow is cruciaal, weet hij: “De ontwikkelingen gaan vooral door de toenemende integratie van ICT en traditionele techniek momenteel razendsnel. Maar ook in technisch opzicht verandert veel: de hybride auto, de elektrische auto: het stelt allemaal andere eisen aan het onderhoud.”

Ondertussen blijft Fource werken aan ver­groting van het eigen marktaandeel, een proces dat een eerste stevige impuls kreeg toen het Amerikaanse LKQ Sator overnam en verder in belang groeide toen Sator ‘de vier grote namen’ Van Heck & Co, Havam Automotive, Kühne Automotive en Harrems Tools integreerde tot ‘powerhouse’ Fource. Een naam die het woordje ‘four’ van vier betekent en fonetisch klinkt als force: kracht.

Groeimogelijkheden Als gevolg van die door Sator ingezette voorwaartse integratie bedient Fource de Nederlandse markt inmiddels vanuit 83 eigen vestigingen en met nog eens vijftig ‘Full Fource partners’. Door die mix biedt Fource momenteel landelijke dekking, benadrukt Van der Hoeven. “We hebben op 130 locaties voorraad liggen en ruim 750 bestelwagens die dag in, dag uit bestellingen bezorgen. Om die reden is de ambitie ook vooral onze huidige positie te blijven versterken en tegelijkertijd onze dienstverlening te verbreden.” Als voorbeeld wijst hij naar het Engelse zusterbedrijf binnen het LKQ-conglomeraat. “Dat doet alles wat wij ook doen, maar is daarnaast marktleider in autolakken. Dat is een kant die wij ook op willen: een breder aanbod verzorgen voor de branche. Om die reden hebben wij bijvoorbeeld besloten niet alleen de autobedrijven te bedienen, maar ook de autoschadebedrijven.”

Razendsnel Onderdeel van die strategie is dat Fource de universele autobedrijven bijstaan met opleidingen en trainingen – al dan niet in

En dan zijn er nog de marktconcepten die Fource heeft geïnitieerd: TopMec, Partsnet, Toolspecial, mijngrossier.nl, mijngarage.nl en Olieconcept: uiteenlopend van support bij de digitalisering van de werkplaats tot gereedschappenconcepten en formules die het autobedrijf helpen klanten duurzaam aan zich te binden, inclusief online bestelsystemen met ultrakorte levertijden. “Zo helpen we onze klanten van toegevoegde waarde te zijn voor hún klanten”, besluit Van der Hoeven.

www.fource.nl

11


advertorial

Bosch maakt het verschil Bosch Automotive Aftermarket, ontwikkelaar en leverancier van auto-onderdelen, werkplaatsapparatuur en werkplaatsconcepten, maakt zich op voor een toekomst waarin nieuwe, moderne technologieën de markt bepalen. Gekoppeld aan goed ondernemerschap moet de knowhow van Bosch Automotive doorslaggevend worden voor het universele vv.

Bosch is wereldwijd toonaangevend in de technologische branche. Het ontwerpt, ontwikkelt en produceert een breed scala aan producten, van wasmachines tot boormachines tot aan ruitenwissers. Jaarlijks vraagt Bosch wereldwijd zo’n 5.000 patenten aan, die als doel hebben de levenskwaliteit van mensen te verhogen met nuttige, innovatieve oplossingen.

(Nederland telt er circa 800) zijn de Bosch-werkplaatsconcepten ‘Bosch Car Service’ en ‘AutoCrew’ niet meer weg te denken uit de automotiveconceptenmarkt. Bosch Car Service en AutoCrew zijn wereldwijde concepten met een internationaal, dynamisch netwerk. Volgens het bedrijf zijn beide toonaangevend binnen de automotive conceptenmarkt. Afhankelijk van de wensen die de garagehouder heeft, is er altijd een geschikt concept. De garagehouder profiteert van alle ondersteuning die Bosch biedt. Naast onder meer Bosch-apparatuur, Bosch-producten, technische trainingsdagen en een ‘hotline’ voor technische ondersteuning, kunnen ondernemers gebruik maken van een compleet marketingpakket. Een kwaliteitsmanagementprogramma stelt hen in staat de kwaliteit van zowel de werkplaatsprocessen als de service te bewaken en te garanderen.

Ondersteunen

De divisie Automotive Aftermarket voorziet de onderhouds- en reparatiemarkt niet alleen van een breed assortiment vervangingsonderdelen voor zowel personen- als bedrijfswagens, maar ook van een groot assortiment aan werkplaatsapparatuur en werkplaatsconcepten, zoals Bosch Car Service en AutoCrew, en serviceconcept Bosch Diesel Center. De auto-onderdelen staan met hun innovatieve technologieën voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Afhankelijk van de wensen die de garagehouder heeft, is er altijd een geschikt concept

In het fullservice-werkplaatsconcept Bosch Car Service heeft service in de breedste zin van het woord de hoogste prioriteit. Het voorziet naast onderhoud in een reeks serviceproducten, zoals een autoverzekering, pechhulp, Occasion Plus, autofinanciering en verlengde garantie. Bosch ondersteunt dit concept met landelijke marketingcampagnes en omzetverhogende “new business-trainingen” en diverse managementtrainingen. AutoCrew is een semi-fullservice werkplaatsconcept, waarin de kernwerkzaamheden van het autobedrijf centraal staan: reparatie, onderhoud en banden. Bosch zorgt voor de profilering door het bedrijf te voorzien van de gewenste uitstraling en een marketingpakket gericht op de lokale markt. Garagehouders behouden hun vrijheid en hebben volop ruimte voor eigen initiatief en activiteiten. Anders gezegd: het eigen bedrijf, ‘Powered by Bosch’.

Werkplaatsoplossingen Bosch spreekt van “werkplaatsoplossingen voor de toekomst”. Het brede aanbod van Bosch werkplaatsapparatuur staat hierbij garant voor een efficiënte en professionele service in het autobedrijf. Met in totaal meer dan 20.000 conceptpartners verdeeld over 150 landen

12

Check de website nl.bosch-automotive.com


advertorial

Olivier Lannoy

Bosch Automotive Aftermarket wil garagehouders equiperen

“Wij geloven in de vrije markt” De vrije garage sterk maken voor de toekomst: dat is het streven van Bosch Automotive Aftermarket, zegt commercieel manager Benelux Olivier Lannoy. “Wij willen de garagehouders niet alleen helpen de toekomst in technisch opzicht het hoofd te bieden. We willen ze ook zo equiperen dat de klant voor hen kiest. Wij geloven in de kracht van de vrije markt.” De technologische ontwikkelingen in de automotive gaan de laatste jaren razendsnel, zegt Lannoy. “Er komt enorm veel op de garage­ houders af: hybride auto’s, elektrische auto’s, connected cars, nieuwe servicemodellen en langere onderhoudsintervallen. En het tempo waarin dat gebeurt, wordt alleen maar hoger. Het autobedrijf kan die ontwikkeling alleen niet bijbenen. Vandaar dat wij hebben gezegd: wij zetten in op de ondersteuning richting de toekomst.” Op de Nederlandse markt gebeurt dat voor een groot deel in nauwe samenwerking met Fource, waarmee Bosch in 2008 een alliantie sloot. Een strategisch partnerschap van twee bedrijven die een visie op de toekomst deelden en bovendien zeer complementair waren, aldus Lannoy. “Wij hadden met onze werkplaatsconcepten Bosch Car Service en AutoCrew en onze module Bosch Injection Systems toen al ingezet op de toekomst. Hiervoor hadden we sterke partners nodig. Daarom zijn wij toen met Fource gestart.”

IJzersterk De match tussen beide bedrijven is perfect, zegt Lannoy: “Fource dat de tools ontwikkelde om het autobedrijf aan zich te binden, Bosch met de competentie voor het ontwikkelen van baanbrekende garage­ concepten.” Inmiddels kozen bijna 800 klanten van Fource voor een van drie concepten van Bosch, een aantal dat in de optiek van Lannoy de komende jaren alleen maar verder kan toenemen. “Want we hebben

samen een ijzersterk verhaal om onze garagepartners sterk te maken en de automobilist maximaal te bedienen met kennis en service op maat.”

“We hebben samen een ijzersterk verhaal om onze garagepartners sterk te maken” Diagnose In Europa loopt momenteel een pilot van ‘Connected workshop’. Met deze digitale tool wordt in de garage het kenteken van de auto uitgelezen en vervolgens binnen vier minuten een volledige diagnose van de auto gemaakt. “Binnen vijf minuten kan de eigenaar en elk werkstation binnen de garage weten hoe de auto er voor staat”, aldus Lannoy. “Het maakt allemaal onderdeel uit van onze visie op mobility solutions. Wij zijn ervan overtuigd dat deze innovaties de positie van het vrije autobedrijf versterken.”

Check de website nl.bosch­automotive.com

13


Mijngarage plug-in: vrij alternatief voor ‘connected car’

Klanten vinden en binden Als onderdeel van mijngarage.nl lanceerde Fource in juni de mijngarage plug-in. Het is voor het universele autobedrijf hét instrument om de concurrentie met de ‘connected car’ aan te gaan, zegt manager marketing concepten Fred Kamphuis. “Hiermee kan de garagehouder klanten vinden én duurzaam binden.”

“Weet je wat het is? We doen nu écht mee in de markt van de dongel. Wat dat aangaat zetten we hiermee een heel grote stap.” Halverwege het gesprek maakt Fred Kamphuis nog maar eens dubbel en dwars zijn statement: mijngarage plug-in verandert de toekomst van de vrije garage. “Wij zijn ervan overtuigd dat het universele autobedrijf hiermee méér dan kansrijk is in de ‘connected’ markt die aan het ontstaan is. We hebben een serieus alternatief voor de ‘connected car’, waarmee de importeurs en melkdealers de klant aan zich willen binden. “Bovendien is onze plug-in er niet alleen voor de moderne auto met de CAN-bus, maar voor elke auto met EOBD. Dat betekent dat ook oudere auto’s ermee kunnen worden uitgerust.”

14

Na drie jaar van voorbereidingen was in juni van dit jaar de introductie van mijngarage plug-in, de tool die nauw samenhangt met mijngarage.nl, het concept (zie ook kader) dat het toenmalige Van Heck & Co elf jaar geleden in de markt zette en waarbij inmiddels zo’n 1600 garagehouders in Nederland zich hebben aangesloten. De weken voor de introductie bleek hoe reikhalzend zij uitkeken naar de komst van de plug-in. Bij negen informatie­ bijeenkomsten in het land meldden zich in totaal tweeduizend belangstellenden. “Veel meer dan we hadden verwacht”, aldus Kamphuis. “We werden overstelpt met vragen. Maar vooral ook met veel positieve reacties.”

Ondervangen Hij omschijft de mijngarage plug-in als een cruciaal instrument voor de toekomst van het


universele autobedrijf. “De auto’s die nieuw van de band rollen zijn binnen een jaar na nu allemaal ‘connected’. Bovendien zijn de merkdealers bezig op die manier ook de klanten met oudere auto’s aan zich te binden. Als die ontwikkeling doorzet, zonder alternatief, dan wordt het voor universele garagehouders moeilijker klanten te werven en te behouden. Mijngarage plug-in helpt die dreiging te ondervangen door de consument de keus te bieden. Dat stelt de vrije garages in staat klanten binnenboord te halen én te houden.”

de automobilist de plug-in heeft gekocht en met wie hij de bijbehorende serviceovereen­ komst (voor drie jaar) heeft gesloten. Die kan naar aanleiding van de uitkomst van de test contact opnemen met zijn klant, bijvoorbeeld als onderhoud nodig is dat niet kan wachten.

Gebruikersvriendelijk De plug-in kent geen locatievoorzieningen en is in zekere zin bewust ‘dom’ gehouden, vertelt Kamphuis. “In tegenstelling tot de tools die de merkdealers veel gebruiken registreert onze plug-in niet waar iemand is.

Mijngarage.nl Mijngarage.nl is zo’n elf jaar geleden gestart als initiatief van het toenmalige Van Heck & Co en heeft als belangrijkste doel het onderhoud aan auto’s transparant te maken. “Voor consumenten is dat één grote black box”, vertelt manager marketing concepten Fred Kamphuis van Sator. “Wat gebeurt er in de werkplaats? Wat kost het? Dat zijn vragen die mijngarage.nl vooraf beantwoordt.” Mijngarage.nl telt inmiddels 1600 deelnemende autobedrijven, die hun materialen inkopen bij de grossiers van Fource. Consumenten voeren op mijngarage.nl hun kenteken en postcode in, alsmede wat er aan de auto moet gebeuren. Binnen seconden verschijnt op het scherm een lijst met garages in de regio, inclusief de prijs die het kost. “Die prijzen zijn naar de consument toe gegarandeerd”, zegt Kamphuis. “Wij hebben in overleg met de bedrijven becijferd hoeveel tijd een reparatie mag kosten. Vervolgens hebben zij daar zelf hun eigen uurtarieven aan gekoppeld. Daardoor ontstaat onderling ook nog wat prijsverschil.” Door de jaren heen heeft het concept zich meer dan bewezen, zegt Kamphuis. “Momenteel registreren we in mijngarage.nl gemiddeld zes- tot zevenhonderd offerte-aanvragen per uur. Dat aantal kan op piekmomenten zelfs nog behoorlijk hoger oplopen. Ook het aantal daadwerkelijke orders dat uiteindelijk wordt geplaatst is hoog. Het geeft aan dat mijngarage.nl echt voorziet in een behoefte. Consumenten willen zeker weten wat ze moeten betalen. Met dit systeem worden ze op hun wenken bediend.”

Mijngarage plug-in verricht bij elke start een diagnostische test en wordt aan boord van de auto gekoppeld aan de EOBD-stekker, waar de data vanuit de auto naartoe wordt geschreven. De plug-in is via bluetooth verbonden met de smartphone van de eigenaar, die in een app kan zien of uit de test bijzonderheden zijn voortgekomen. Tegelijkertijd worden de data getransfereerd naar de garagehouder bij wie

Ook wordt op geen enkele manier vastgelegd waar iemand is geweest. Er wordt geen data gegenereerd behalve de technischdiagnostische. En als een automobilist ver weg is en zijn ‘eigen’ autobedrijf niet kan bellen, verwijst de app naar de 24/7 bemande helpdesk. Zo is ook uit het oogpunt van privacy sprake van een gebruikersvriendelijke tool.”

15


Autonoom rijden neemt vlucht Of het nu de ‘connected car’ of de ‘connected customer’ is: vast staat dat de moderne technologie veel impact gaat hebben op de automobielindustrie en daarmee ook op de markt voor onderhoud en reparaties. De veranderingen gaan bovendien snel. Zo becijferde onderzoeksbureau IHS Automotive dat er al over twintig jaar over de hele wereld zo’n 21 miljoen zelfrijdende auto’s zijn. Aan kop gaan dan de VS, waar in 2035 naar schatting zo’n 4,5 miljoen exemplaren rondtoeren. Daarna volgens West-Europa (3 miljoen) en Japan. Het onderzoeksbureau voorspelt verder dat er tien jaar eerder wereldwijd al ruim een half miljoen zelfrijdende auto’s per jaar worden verkocht. Daarna volgt een periode waarin de jaarlijkse groei van de afzet tientallen procenten bedraagt. De betrokkenheid van grote technologiebedrijven als Apple, Google en Microsoft is van grote invloed op de ontwikkelingen rond het autonoom rijden. In samenwerking met de automobielindustrie gaan zij de bakens verzetten. Wetgeving en richtlijnen vormen daarbij uiteindelijk mogelijk grotere obstakels dan de technologische mogelijkheden.

Kamphuis is ervan overtuigd dat de plug-in voorziet in een grote behoefte en de garagehouders op voorsprong zet. “De merkdealers die de ‘connected car’

beschikbaar. De ontwikkeling is complex, kostbaar en niet van vandaag op morgen geregeld. Onze plug-in is beschikbaar en bovendien merkonafhankelijk.”

Stroomversnelling Hij verwacht veel van de plug-in. “Dit onderwerp leeft enorm. Tot een jaar geleden ging het wel vaak over de ‘connected car’, maar de sfeer over de volle breedte van de automotive was toch een beetje: we zien het wel. Pas het laatste half jaar is sprake van een enorme stroomversnelling. Maar het gaat nu ook wel heel hard. Zowel de grote als de kleine merken komen ermee. Iedereen maakt er goede sier mee dat de auto’s straks permanent in verbinding staan met de dealer.”

introduceren, kunnen dat uitsluitend doen op hun eigen markt en voor hun eigen merken. Tegelijkertijd hebben nog niet alle marktpartijen een dergelijk instrument

16

Maar waar de merken de nadruk sterk leggen de op de ‘connected car’, doen wij dat op de ‘connected customer’, zegt Kamphuis. “De ontwikkeling van mijngarage plug-in is in eerste instantie geïnitieerd als reactie op de komst van de ‘connected car’. Gaandeweg zagen we hoe de garagehouder de plug-in kan inzetten om zijn klanten duurzaam aan zich te binden. De plug-in kost 79,50 euro, maar wij verwachten dat de garagehouder hem straks gaat weggeven. Hij wint en bindt zijn klant er mee – en dat is veel belangrijker dan die paar tientjes omzet. Bovendien stellen we kortings­vouchers beschikbaar die ze daarvoor kunnen inzetten. Zo ontstaat aan alle kanten een win-win situatie.”


advertorial

ECS Electronics participeert in uniek telematica-project ECS Electronics is Europese marktleider in voertuigspecifieke trekhaakbekabeling. Het bedrijf heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van elektronische modules (ECU’s) en software voor tal van automerken.

Auto’s worden steeds digitaler. Ook bij de trekhaakkabelsystemen draait het vooral om ‘nullen en enen’ in de module. Voor elke type auto is een andere trekhaakkabelset nodig. Niet voor niets heeft het bedrijf meer dan 8000 verschillende sets ontwikkeld. Vanwege die kennis vroeg Sator, dat al eerder ECS Electronics koos als leverancier van trekhaak­ kabelsets, het bedrijf een telematica­dongel te ontwikkelen voor het ambitieuze ‘mijngarage.nl’­concept.

Unieke dongel “De dongel moest compatible zijn met alle automerken en ­modellen én met de belangrijkste smartphone platforms IOS en Android. Dat was op dat moment niet te vinden in de markt. En op de onze na is dat nog steeds zo”, zegt ECS Electronics­directeur Raymond Barth. “Terugblikkend op een complexe ontwikkelfase mogen we stellen dat het ‘mijngarage.nl’­concept in meerdere opzichten uniek is. Binnen ECS Electronics zijn

wij trots deze zeer onderscheidende hardware te hebben ontwikkeld. In de nog nieuwe markt van telematics biedt deze dongel uitstekende kansen. Als partner van Sator hebben wij het volste vertrouwen in een succesvolle introductie van dit nieuwe concept. Met bewondering voor de goede voortrekkersrol van Sator volgen wij dit ambitieuze project op de voet.”

Van big data naar smart data “Het vertalen van big data naar smart data staat nog maar aan het begin”, meent Barth. “Het verzamelen en vermarkten van data wordt steeds omvangrijker en belangrijker. ECS Electronics volgt deze ontwikkelingen op de voet en wil hierin een leidende rol blijven vervullen.” Check de website www.ecs­electronics.nl

17


20 000+

PRODUCT REFERENTIES VOOR COMPLETE EN LANGDURIGE REPARATIES

SKF is de aanbevolen leverancier in de aftermarket Al decennialang is SKF een vertrouwde OE-leverancier aan ’s werelds grootste autofabrikanten. We gebruiken deze ervaring om hoogwaardige producten en diensten te leveren aan onze klanten in de aftermarket voor auto’s en bedrijfsvoertuigen over de hele wereld. Wat kunnen we voor u betekenen? • Actueel productaanbod voor de aftermarket dekt de meest populaire autotoepassingen in de hedendaagse reparatiemarkt • SKF is totaal leverancier op het vlak van draaiende motor en chassis onderdelen: - Wielnaaf - Motor, - Aandrijflijn, - Ophanging, - en zoveel meer.

Install confidence www.vsm.skf.com

We willen u als klant zo goed mogelijk helpen, en richten ons daarom op het “volledige-set concept” zodat u de reparatie met 1 volledige set kan uitvoeren. Wenst u SKF producten te bestellen? Contacteer uw SKF distributeur. Wist u dat? • Meer dan 4000 monteurs hebben reeds een SKF-training gevolgd • Meer dan 800 garages zijn lid van ons Pole Position Plus garagenetwerk - De garage betaalt € 65 voor drie trainingen (Engine Chassis - New Technologies) onafhankelijk het aantal deelnemers - De garage onvangt een Pole Position Plus paneel - Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk certificaat van deelname - De garage ontvangt Lifetime Warranty op alle onderdelen* Wenst u meer informatie*? Mail ons via Pole.Position@skf.com


advertorial

Energieleverancier E.ON ondersteunt Sator Holding bij verduurzaming

Een open en transparante samenwerking

In een jaar tijd een daling van het elektriciteitsverbruik met 100.000 kilowattuur. Een afname van het gasverbruik met 19 procent in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Sinds Sator Holding in 2010 in zee ging met E.ON Benelux slonk het energieverbruik fors. “Dit partnerschap past naadloos in ons duurzaamheidsbeleid.”

Facilitair Manager Ron Pot van Sator Holding is meer dan tevreden over de samenwerking met E.ON. “We zijn naar een partnerschap toegegroeid. De afgelopen jaren is een steeds sterker commitment ontstaan. E.ON is daar zeer serieus in.”

Ron Pot

De paden van de bedrijven kruisten elkaar in 2009, toen Sator de markt op ging om per 1 januari 2010 een zo optimaal mogelijk nieuw energiecontract in de wacht te slepen. E.ON kwam met de beste contractvoorwaarden. Het vaardigde kort daarna een accountmanager af, die vertelde te willen helpen bij het realiseren van concrete bespaaroplossingen.

Dialoog “Ik stond versteld”, bekent Pot. “We keken er met argusogen naar. Een energieleverancier die minder wilde leveren, maar ons wantrouwen was misplaatst. In de dialoog die daarna op gang kwam, zijn energiebesparing en duurzaamheid de rode draad. E.ON heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en daar hebben we samen prioriteit in aangebracht. Zo werken we stap voor stap toe naar een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot, als onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid.” Als eerste werd in de Sator-vestigingen de conventionele TL-verlichting (TL-8) vervangen door een zuiniger variant (TL-5). In 2015 werden de magazijnen en warehouses voorzien van een centraal bestuurd energiemonitoringsysteem. “De temperatuur in de magazijnen kan nu niet meer lokaal worden bepaald”, aldus Pot. De besparing op gas – 19 procent in het eerste kwartaal van dit jaar – overtreft de verwachtingen, zegt hij.

Stappen En het einde is nog niet in zicht. Uit het energie-adviesrapport, EED (Energy Efficiency Directive), dat Sator vanwege de nieuwe Europese energierichtlijn via E.ON liet opstellen, blijkt volgens Pot “dat veel stappen in de goede richting zijn gezet. Tegelijkertijd is vastgesteld dat er nog voldoende is om op te pakken. De volgende stap is de huidige verlichting vervangen door LED.”

“We keken er met argusogen naar. Een energieleverancier die minder wilde leveren, maar ons wantrouwen was misplaatst” Volgens Product Manager Bodine Verberne van E.ON kijkt de energieleverancier tegelijkertijd al verder, onder meer naar de mogelijkheden om de klanten van Sator te helpen verduurzamen. “Deze samenwerking geeft in alles feilloos de rol weer die wij ambiëren”, zegt zij. “Niet alleen die van leverancier, maar ook vooral die van partner, die adviseert en energiebesparing Bodine Verberne stimuleert. Zo schromen we niet om lopende contracten open te breken als de marktvoorwaarden voor de klant gunstig zijn. De winst daarvan kan worden gebruikt voor duurzame investeringen.” Meer informatie: www.eon.nl/sliminvesteren

19


Toolspecial belangrijke partner Dakar-deelnemers

“Dakar Rally is sleutelen” Martin van den Brink met een truck en Tim Coronel in een buggy stelden zichzelf afgelopen jaren op de proef tijdens de Dakar Rally. Het gereedschap van sponsor Toolspecial speelde dagelijks een cruciale rol in de zwaarste rally ter wereld, aldus de topsporters. De tegenslag die ze dit jaar hadden maakt ze alleen maar sterker, zeggen ze, de blik alweer gericht op de nieuwe editie.

“Voortdurend de pijngrens verleggen”, zegt coureur Martin van den Brink uit Harskamp over de Dakar Rally. De televisiebeelden kent iedereen, de werkelijkheid is nog veel harder, meent meervoudig ervaringsdeskundige Van den Brink. “Je rijdt voortdurend hard over onverharde wegen. Dat is een aanslag op je lichaam en vooral op je nek. Soms krijg je zulke harde klappen dat het je zwart voor de ogen ziet. Wie het meeste pijn kan lijden, legt de meeste kilometers af.”

Martin van den Brink

20

Tim Coronel kent die fysieke pijn, maar stelt dat de emotionele factoren voor hem dit jaar het zwaarst wogen. “Mijn broer Tom viel uit door problemen met de brand­ stoftank. Buiten alle fysieke elementen die je in de Dakar Rally bijna normaal gaat vinden, vond ik dat enorm zwaar. Ik ben immers verantwoordelijk voor de techniek binnen ons team. Als je in Dakar een probleem hebt, moet je die snel oplossen en dat is ons niet gelukt. Uiteindelijk


probeert hij ook voortdurend sterker te worden. Twee keer in de week volgt hij een speciale nektraining in het krachthonk. “Hoe sterker de nek, hoe beter je klappen opvangt en hoe dragelijker de pijn wordt. En zoals ik net al zei; wie het minste pijn lijdt, komt uiteindelijk het verst.”

konden we met de analyse uiteindelijk wél problemen met mijn buggy voorkomen, maar ik moest Tom loslaten…”

Magisch Uitvallen incalculeren gaat er bij de broers Coronel niet in. “Nee, nee, nee. Natuurlijk valt 50 procent van de deelnemers uit, maar het finishpercentage van ons team ligt op 80 procent en wij streven naar 100 procent. Dan baal je gewoon ontzettend van uitvallen. Wij hebben de techniek van de auto’s echt onder controle, maar in kleine dingen kunnen we nog verbeteringen doorvoeren. Daar zijn we nu druk meer bezig. Wij starten twee maanden eerder dan vorig jaar met voor­bereidingen”, aldus Coronel, die komend jaar ‘gewoon’ weer van start gaat. “Dakar is iets magisch. Bovendien: hoe dieper de dalen, hoe hoger de pieken. Dat gaat nergens zo op als in deze rally.”

“Soms krijg je zulke harde klappen dat het je zwart voor de ogen ziet” Dan moet de techniek wel heel blijven. Coronel noemt goed gereed­ schap daarom ‘cruciaal’. “Dakar is sleutelen, zo simpel is het. En je komt er niet meer met pakweg de sleutels 13, 15 en 19. Er zit tegen­ woordig zoveel techniek in een auto dat je ook buitengewoon professioneel gereedschap nodig hebt. Het is zeer specialistisch werk dat tijdens de Dakar Rally onder grote tijdsdruk moet worden uitgevoerd. Monteurs hebben allemaal hun eigen toolkit waarmee ze onder alle omstandigheden aan de slag kunnen. Ik ben erg blij met een partner als Toolspecial.”

Sterker

Tim en Tom Coronel

Een zelfde soort verhaal valt bij Martin van den Brink op te tekenen. Ook hij moest de strijd staken. Zijn truck brandde volledig uit. Lang bij dat leed stil staan, doet hij niet. “Het is net als bij een woningbrand: als je vrouw en kind er veilig uitkomen, kijk je snel weer verder. Elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Dankzij die brand beschikken we eerder over de nieuwe vrachtwagen met veel meer mogelijkheden”, vertelt Van den Brink, die zich het hele jaar voorbereid op Dakar. Hij won in april een rally in Marokko en trekt ook twee weken door Rusland in een soortgelijk evenement.

Versleten Een truck gaat sowieso niet lang mee, vertelt Van den Brink. “In feite is die na elke rally volledig op. Veel onderdelen zijn versleten. Na zo’n race van een paar weken bouw je de truck eigenlijk weer volledig op. We hebben nu alleen geïnves­teerd in een Torpedo-truck, waarmee Gerard de Rooy ook rijdt. Daarmee hopen we een nieuwe stap te maken.” Zelf

Van den Brink en Coronel kijken allebei door de teleurstelling heen. Uitvallen was een klap, maar ook een les. “Wij hebben er veel van geleerd”, zegt Coronel. “Bovendien zijn we steeds verder met het data logging systeem, dat ons informatie over de auto levert. Daarmee kun je problemen voor zijn. We krijgen een signaal als de dynamo minder wattage levert of de injectie van brandstof in de motor minder wordt. Ook op die manier wordt ons team sterker. ‘Together we win’, is niet voor niets onze slogan. Toolspecial maakt daarvan onderdeel uit.” En dan nog blijft de Dakar Rally een ‘roulette’, zegt Van den Brink. “Je kunt een lekke band krijgen door enorme keien in rivierbeddingen of door de hitte. De technici spelen daarop in door de juiste banden­ spanning te zoeken, maar desondanks kun je op elk moment tegenslag krijgen. Tegelijkertijd is dat nou net dé charme van de Dakar Rally.” Toolspecial is de conceptnaam waaronder Fource zijn gereedschap verkoopt. Topmerken als Hazet, Kraftwerk, Compac en CTEK worden binnen dit concept verkocht, maar ook het eigen label FIX. www.toolspecial.com

21


NGK|NTK. DÉ ONTSTEKINGEN SENSORSPECIALIST. Bougies | Gloeibougies | Bobines | Bougiekabels Lambdasensoren | Uitlaatgastemperatuursensoren

Het juiste product voor elke auto. www.ngkntk.de


advertorial

Een krachtige samenwerking met Gates Sator werkt nauw samen met fabrikanten van OE-onderdelen zoals Gates om de verkoop en omzet van de grossiers te verhogen. Initiatieven zoals het Gates TechPartner-programma dragen bij aan een grotere loyaliteit van autobedrijven aan grossiers en een grotere verkoop van distributieriemkits. Daarnaast zorgt de verkoop en verhuur van voertuigspecifiek montagegereedschap voor extra inkomstenstromen, maar nog belangrijker, voor minder garantieclaims. De reden daarvoor is dat autobedrijven, om zich aan te sluiten bij het TechPartner-programma, een Gates-training moeten volgen en zich moeten committeren aan het gebruik van het juiste gereedschap en het volgen van de juiste installatie-instructie. De avondtrainingen worden verzorgd door Sator grossiers en ‚Full Fource Partners‘ van Sator en trekken vaak tot wel vijftig deelnemers aan. De extra garantie van twee jaar op distributieriemkits – boven op de standaardgarantie van twee jaar – is zeer aantrekkelijk voor autobedrijven. Gates staat ook bekend om zijn technische opvolging naar autobedrijven wanneer dit nodig is, en daarom is Gates een van de voorkeursmerken van Sator. De distributieriemkits van Gates welke Sator levert zijn voorzien van alle onderdelen die nodig zijn voor een volledige revisie van het distributiesysteem, waaronder ook een water-

pomp en eventueel de thermostaat. Door compete kits te installeren kunnen autobedrijven efficiënter werken, hun dienstverlening verbeteren en waarde toevoegen aan hun verkoopactiviteiten. Dat is een voordeel voor de grossiers die Sator als leverancier hebben. De Micro-V-kits van Gates bieden autobedrijven welke de onderdelen van het hulpaandrijfsysteem moeten vervangen vergelijkbare voordelen. Ze bevatten een brede range van onderdelen, zoals torsietrillingsdempers, alternatorvrijlooppoelies en waterpompen. Het gehele productaanbod is rechtstreeks beschikbaar bij de grossiers en op voorraad beschikbaar in de Sator-magazijnen. Als fabrikant van originele onderdelen voor de meeste voertuigfabrikanten wereldwijd kan Gates een uitgebreide productkeuze aanbieden voor de aftermarket. Dat is een van de redenen waarom grossiers die Gates-onderdelen van Sator op de planken hebben liggen, de eerste keuze zijn van steeds meer autobedrijven. Met zo‘n uitgebreid productaanbod is samenwerking tussen de technische diensten van Sator en Gates cruciaal. GatesTechZone.com, de technische website voor monteurs, tilt de technische ondersteuning naar een hoger niveau. Het is een open website met installatierichtlijnen en -video‘s, informatie over gereedschap en handige technische tips. De gebruikers kunnen informatie downloaden en zo een eigen offline bibliotheek creëren met gegevens over de voertuigen waar zij het vaakst mee te maken krijgen. Monteurs kunnen de site openen via hun mobiele telefoon en veel monteurs schrijven zich in voor technische updates per e-mail. Zo worden zij op de hoogte gesteld van nieuwe technische tips – nog een voorbeeld van een Gates-oplossing die via Sator beschikbaar is. Check de website www.gatestechzone.com

23


Kracht door samenwerking in het netwerk van Fource

“Alles draait om aantallen”

De één opent binnenkort de elfde zelfstandige vestiging, de ander verkocht het familiebedrijf na ruim een halve eeuw. Maar voor beiden zijn schaalvergroting en samenwerking kernbegrippen en staat Fource daarin centraal. “Deze hele wereld draait om omvang en aantallen.”

Voor Bram Teun Koskamp zijn het eind juni drukke tijden. Begin augustus opent in Zutphen de elfde vestiging van Koskamp, het grossierbedrijf dat in het noorden en oosten het gebied van Ameland en Terschelling tot Almere en Nijmegen bestrijkt. Zijn oom Johan Koskamp startte het bedrijf in 1969 in Den Ham met de verkoop van automaterialen, banden, vloeistoffen en gereedschappen.

Sindsdien groeide het met name door overnames. Anno 2016 bestaat de directie van het familiebedrijf (met een omzet van 50 miljoen euro dit jaar) uit Johan (senior), Liesbeth en Bram Teun Koskamp. Koskamp is ‘Full Fource Partner’: het bedrijf denkt en werkt als Fource, gebruikt en ondersteunt de concepten en formules die ‘Schiedam’ ontwikkelt, maar staat volledig op eigen benen, als onderdeel van een groter geheel. “Een bewuste keuze”, stelt Koskamp. “De emo­tionele band is groot en we wilden graag een familiebedrijf blijven. We hebben daarom besloten niet te verkopen en zelf­ standig verder te gaan en door te groeien.”

“De marges zijn cruciaal voor een gezond voortbestaan en de garagehouders blijven trekken aan de prijs” Verdringingsmarkt

Bram Teun Koskamp

24

De grossierderij kon die afweging mede maken door de schaal die het bedrijf al had, beseft Koskamp terdege. “Deze hele wereld draait om omvang en aantallen. Zolang je groeit, ben je interessant voor de bedrijven die zaken met je doen. In 2015 hebben we herstel van de markt gezien, maar de jaren daarvoor maakte de branche een moeilijke periode door. In die periode is het ook meer en meer een verdringingsmarkt geworden. Wij hebben


Paul Vink

ons mede door onze omvang en de toewijding van ons personeel staande kunnen houden. Nog altijd is sprake van een enorme schaal­ vergroting. Dat proces gaat gewoon door.”

ik dat nog vol, maar over vijf jaar niet meer. Die gedachte schoot al regelmatig door mijn hoofd toen Adriaan Roggeveen van Sator mij benaderde om te praten over een overname.”

Waar Koskamp voldoende kritische massa had en heeft om zelfstandig te blijven, had Paul Vink in Alkmaar dat niet. Eind 2014 verkocht hij het familiebedrijf Automaterialen Vink aan Sator om onderdeel te worden van Cartal Rijsbergen. Hij had zijn vader wel even wat uit te leggen, bekent hij. “Die zei aanvankelijk: jongen, je hebt een prachtig, goedlopend bedrijf. Dat was ook zo. Maar de prijzenslag op de markt was toen al volop aan de gang, kleine bedrijven kregen het steeds moeilijker. En als ik vijf of tien jaar verder keek, dan werd ik daar niet vrolijker van. Als ik voldoende ‘body’ had gehad om partner van Fource te worden, dan had ik daarvoor gekozen. Maar wij hadden één vestiging.”

Vergemakkelijken

Wat hem sterkte in zijn beslissing – “emotio­ neel was het lastig, maar ik ben realistisch geweest” – was dat pogingen om in regionaal verband een groter netwerk van bedrijven te smeden al waren mislukt. “Ik wilde doorgroeien maar kon dat niet geheel op eigen kracht. En de concullega’s in NoordHolland wilden slechts beperkt mee. Ik had één vestiging en een bandengroothandel ernaast. We groeiden naar een omzet van 4,5 miljoen euro, daar lag het niet aan. Maar de marges kwamen steeds meer onder druk. Garagehouders waren voortdurend op zoek naar voordeel. Mijn gevoel was: nu houd

Hij heeft tot nu toe geen seconde spijt gehad van zijn beslissing, zegt Vink. Hij verkocht zijn bedrijf goed en heeft als manager bij Cartal Rijsbergen inmiddels verschillende vestigingen onder zich, draait mee in het management team en groeit in alles door. Het besluit werd nog eens vergemakkelijkt doordat al zijn medewerkers in dienst konden blijven. “Zij hebben nu ineens ook loopbaan­perspectieven van een geheel andere orde”, zegt hij. “En de trein dendert gewoon door. De collega’s in de regio die destijds op eigen kracht niet samen één organisatie wilden worden, worden dat nu langzaam maar zeker toch. Alleen dan onder de vlag van Cartal Rijsbergen.” Hij voorziet dat er voorlopig geen einde komt aan de consolidatieslag op de markt. De twee- tot driehonderd zelfstandige grossiers die Nederland nog telt, moeten “goed nadenken over wat ze gaan doen”, is zijn overtuiging. “De marges zijn cruciaal voor een gezond voortbestaan en de garage­houders blijven trekken aan de prijs. Dat merken wij ook. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van auto-onderdelen steeds belangrijker. Goede logistiek wordt de crux. Daar is fijnbesnaarde IT voor nodig, snelle afhandeling, continue bezorging. Dat vraagt investeringen in zowel automatiserings­systemen als voorraden, die voor kleine, zelfstandige ondernemers niet zijn op te brengen.”

Vlucht Dat stelt ook Bram Koskamp. Het familie­bedrijf bedrijf kwam in 1998 met een eerste eigen, beperkt werkend

25


advertorial

Sidem en Sator: kwaliteit en veiligheid Sidem focust zich sedert 1933 uitsluitend op stuur-en ophangingsonderdelen. Samen met Sator kan Sidem terugblikken op een succesvolle samenwerking in België en Frankrijk.

Sidem en Sator vormen sinds jaar en dag een partnership ! “Samen hebben we het merk Sidem als premium brand gepositioneerd op de Belgische markt. Dit realiseren we elke dag opnieuw, dankzij het heel uitgebreid aanbod, de hoge kwaliteitsnormen en zeer korte leveringstermijnen”, aldus Jean-Marie Soens (Sales Manager Sidem). In 2009 bracht Sator het SIDEM product ook op de Franse markt. De introductie is heel vlot verlopen. De Franse klanten weten op hun beurt de kwaliteit van SIDEM te waarderen. Gesprekken om SIDEM ook in Nederland aan te bieden binnen het Sator-netwerk, zijn volop aan de gang. Wordt vervolgd ! Sidem is als fabrikant een belangrijke internationale speler met 100% focus op kwaliteit. Het bedrijf is actief in de Aftermarket en OE-business. Sidem beschikt over voldoende knowhow op het vlak van (proces-) engineering, wat garant staat voor de productie van stuur- en ophangingsonderdelen volgens de hoogste OEkwaliteitsnormen. Als fabrikant onderscheidt Sidem zich ten opzichte van andere spelers op de markt: “alles gebeurt in-house, van ontwerp tot levering. Deze flexibiliteit biedt ons de mogelijkheid om onze doelstelling First to Market te realiseren: zo breidt Sidem zijn gamma elk jaar opnieuw verder uit met een 500-tal nieuwe referenties”, aldus Jean-Marie Soens. De productie vindt plaats in Roemenië en in Hongarije. Het hoofdkantoor met logistiek centrum bevindt zich in Gullegem. Het productgamma (bestaande uit 6 verschillende groepen) kan online geraadpleegd worden via sidem.be. Ruimste aanbod in stuur- en ophanging met meer dan 8.000 referenties.

Jean-Marie Soens Nijverheidslaan 62 B-8560 Gullegem T +32 (0)56 43 54 50 F +32 (0)56 41 46 61 info@sidem.be | www.sidem.be


online systeem nadat het voor het bestellen van onderdelen al een tiental jaren met de H-Base module had gewerkt die door Van Heck was ontwikkeld. “Het gebruik daarvan groeide en groeide en heeft met name de laatste vijf jaar een enorme vlucht genomen. Wij hebben inmiddels geen klanten meer die aan de balie komen, simpelweg omdat we die niet meer hebben in onze gesloten magazijnen. Onze afnemers bestellen in de webshop en wij

niet te doen”, aldus Koskamp. Hij noemt de impact van de huidige tijd ook voor de garagehouders enorm. “De ontwikkeling van de techniek en technologie gaat hard. Monteurs moeten op niveau blijven. Er komt in auto’s meer ICT, er ontstaan andere vormen van energie – hybride en elektrisch – en dat vraagt een andere aanpak en reparatie­ behoefte, omgeven met allerlei nieuwe servicemodellen.”

leveren zes tot acht keer per dag onderdelen af bij de autobedrijven. Toen we in 1969 begonnen, was dat eenmaal per dag. Beschikbaarheid is echt enorm belangrijk. Dat vraagt een hele brede voorraad en dat is weer de reden dat wij voor Full Fource-partnerschap hebben gekozen. Van de 47 jaar van ons bestaan hebben we er 45 bij Van Heck & Co gezeten. Dat was destijds de beste leverancier en ook de contacten met Adriaan Roggeveen en Jan van Doorn waren en zijn goed. Daarnaast is Fource nog steeds de beste leverancier. Een brede voorraad, goede IT-ondersteuning, zodat je kunt bestellen op kenteken, in een hybride model. Wat Fource doet voor het eigen bedrijf, doet het voor de partners ook.”

Trainingscentra

De komende jaren verwacht zowel Vink als hij dat de telematica een steeds grotere rol gaat spelen en dat sterke concepten nog belang­ rijker worden dan ze nu al zijn. “Vroeger zette je een advertentie in de krant. Nu wordt de slag online gevoerd. Het is zaak daar de beste papieren te hebben. Stand alone is dat bijna

Het is een van de redenen waarom Koskamp 5 eigen trainingscentra heeft geopend om klanten te helpen hun medewerkers bij te scholen. Daarbij gaat het om praktijkgerichte trainingen op het gebied van autotechniek,

“Vroeger zette je een advertentie in de krant. Nu wordt de slag online gevoerd” commercie en bedrijfsvoering. Het is een beweging die Cartal Rijsbergen eerder al inzette, vertelt Vink. “We zien welke kant het op gaat en anticiperen daarop. We helpen garagehouders met marketing, maar ook met techniek. De auto van nu vraagt een heel ander kennisniveau dan die van twintig jaar terug. Die ontwikkeling zet alleen maar verder door. Daarom investeren we bewust om de garagehouder te helpen de toekomst in te gaan.”

27


Valeo Climfill® Voor de beste aircovulservice ClimFill® Easy De ideale basisuitvoering

ClimFill® Pro

Het meest geavanceerde Valeo-vulstation

Ond.nr. 710201

Het ClimFill® Easy-vulstation biedt werkplaatsen belangrijke voordelen. Het voert automatisch alle handelingen aan het aircosysteem uit, zoals aftappen, recyclen, vullen en wegen van het koudemiddel en de olie. Dit lichte en compacte station kan ook gemakkelijk gebruikt worden op de werkplek.

ClimFill® Easy HFO Voor koudemiddel HFO1234yf

Ond.nr. 710202

De ClimFill® Pro staat garant voor optimale vulprestaties en een lange levensduur. Ook de ClimFill® Pro heeft eco-gepatenteerde koppelingen die koudemiddelverlies en het binnendringen van lucht in de tank van het station voorkomen.

ClimFill® Pro HFO Voor koudemiddel HFO1234yf

Ond.nr. 710297

Nieuw

De ClimFill® Easy HFO heeft dezelfde kenmerken als de normale ClimFill® Easy, maar wordt alleen gebruikt voor het nieuwe koudemiddel HFO1234yf.

Ond.nr. 710295

De ClimFill® Pro HFO heeft dezelfde kenmerken als de normale ClimFill® Pro, maar wordt alleen gebruikt voor het nieuwe koudemiddel HFO1234yf.

ClimFill® Maxi Voor truck- en bustoepassingen Ond.nr. 710203

Het ClimFill® Maxi-vulstation is een aangepaste oplossing voor efficiënte werkzaamheden aan grotere aircosystemen van trucks en bussen. Het station heeft een SuperCharge-modus die hoogwaardig werken aan dergelijke aircosystemen mogelijk maakt. De ClimFill® Maxi is ook uitgerust met milieuvriendelijke koppelingen en een LCD-touchscreen.

Doeltreffende ClimFill®-aircovulstations voor de werkplaats Het beschikken over een ClimFill®-aircovulstation is van essentieel belang voor autobedrijven die onderhoud en reparaties aan de airconditioning loop willen uitvoeren. Een airconditioning loop verliest ongeveer 40g koudemiddel per jaar. Een niet goed gevulde loop is echter minder efficiënt en koelt het interieur van de auto minder goed af. Vanwege dit verlies van koudemiddel moet de loop elke 2 jaar worden gecontroleerd. Met het ClimFill®-aircovulstation kan de technicus de airconditioning loop vullen met koudemiddel en olie.

www.valeoservice.com Valeo Service Benelux B.V. Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Nederland Tel 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LU) vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

Valeo goo.indd 1

06-06-16 10:19

advertorial

AutoNiveau

Dé opleider voor het autobedrijf Dichtbij de praktijk met trainers úit de praktijk, een persoonlijk opleidingsplan, afwisselende praktijk­ opdrachten en online theorie­ en voorstudies. Het zijn dé redenen om trainingen bij AutoNiveau te volgen, zegt medeoprichter en mede­eigenaar Danny Franse. “Ons uitgangspunt is: wat je vandaag leert, dat moet je morgen kunnen toepassen”, aldus Danny Franse. “Onze op zichzelf al onderscheidende trainingen zijn daarom sterk op de praktijk gebaseerd. We gebruiken geprepareerde auto’s en moderne diagnoseapparatuur om de situatie in de werkplaats zo dicht mogelijk te benaderen.” Opleidingen worden steeds belangrijker, weet hij. “De technologie blijft zich ontwikkelen en dat heeft gevolgen voor het autobedrijf. Denk aan camera’s die steeds vaker aan boord zijn, aan auto’s die ‘aan het net’ hangen en het autonoom rijden.” Grossiers hebben daarom meer oog voor goede opleidingen, aldus Franse. “Zij regelen voor hun afnemers steeds meer zaken om de

AutoNiveau goo.indd 1 28

eindklant te blijven binden. Marketing is daar onderdeel van, opleidingen en trainingen zijn dat ook.” Met Sator Holding sloot AutoNiveau een samenwerkingsverband in Automotive Academy. Binnen de alliantie tekent AutoNiveau op zes locaties in Nederland voor de technische trainingen en een technische helpdesk. Deelnemers doen eerst een niveautoets en ontvangen daarna een persoonlijk opleidingsplan op maat. Deelnemers die vastlopen bij een technisch probleem, kunnen tijdens de opleiding gebruik maken van de telefonische helpdesk. Hierdoor leren zij ook op de werkplek en blijft de kennis geborgd. In uitzonderlijke gevallen kan de auto voor diagnose bij AutoNiveau worden aangeboden. Check de website www.autoniveau.nl

08-08-16 07:58


advertorial

Bosal: partnership sleutel naar toekomst Strategische partnerships vormen voor Bosal Nederland sinds de grote consolidatieslag op de aftermarket van enkele jaren geleden hét instrument om groei te blijven realiseren. “We houden elkaar scherp”, zegt sales manager automotive Jeroen van Dongen. De schaalvergroting in de markt was dé ontwikkeling van de afgelopen jaren, aldus Jeroen van Dongen. Nog geen vijf jaar terug had Bosal Nederland – producent en leverancier van trekhaken, uitlaten, katalysatoren, dieselpartikelfilters, fietsendragers én dakdragers - zo’n zes tot tien grote klanten. Inmiddels komt zo’n 80 procent van de omzet bij twee afnemers vandaan: Parts Point Group en Sator Holding. Onwenselijk? “Niet per definitie”, zegt Van Dongen. “Natuurlijk: op het eerste gezicht maakt dit je als leverancier kwetsbaar. Aan de andere kant: dit zijn sterke, solide partijen, die opereren met een heldere visie op de toekomst van de aftermarket. Strategische partnerschappen kunnen helpen een groot deel van de markt te veroveren.”

proberen die markt ook enorm bij zichzelf te houden. Bijvoorbeeld door het ‘inleren’ exclusief aan dealerbedrijven toe te bedelen. Als de trekhaak en kabelset zijn gemonteerd, dan moet contact worden gemaakt met de fabriek in verband met veranderde parameters. Als dat zo blijft, dan kan dat voor het universele garagebedrijf een serieuze bedreiging vormen.” De impact van die ontwikkeling is fors, zegt Van Dongen. Bosal ontwikkelde bijvoorbeeld al een wegklapbaar trekhaaksysteem af-fabriek, maar slaagde er nog niet in een variant voor de aftermarket te presenteren. “Daarvoor is het te veel geïntegreerd met het ontwerp en de boordcomputer. We trekken er hard aan voor de aftermarket, maar zijn nog niet zover.”

“Dit zijn sterke, solide partijen, die opereren met een heldere visie op de toekomst van de aftermarket” Positief Met Sator Holding ging Bosal zes jaar geleden een partnership aan voor de levering van trekhaken. “Sindsdien hebben we elk jaar groei gerealiseerd”, zegt Van Dongen. “Vorig jaar overtroffen de cijfers zelfs alle verwachtingen. Je ziet daarin de toegevoegde waarde van zo’n samenwerkingsverband. Sator Holding verschaft ons belangrijke marktinformatie en houdt ons scherp. Wij varen er wel bij en zorgen dat onze ‘innovatiemotor’ blijft draaien.”

Over de toekomst is hij gematigd optimistisch. “De hybride auto’s waren in het begin niet geschikt om te trekken, maar dat is snel opgepakt. Inmiddels hebben wij voor de nieuwe Tesla in Amerika al een trekhaak ontwikkeld. De caravanmarkt laat een opleving zien en de prognoses voor de occasionmarkt zijn positief. Via Sator zetten we daarnaast duizenden van onze fietsdragers weg. Daarmee toont Sator écht zijn commerciële kracht. Daar is het écht een meester in.”

Bedreiging In de markt voor trekhaken domineren momenteel niet de innovaties in de techniek, maar in de technologie. Van Dongen: “De kabelset is momenteel niet alleen duurder dan de trekhaak zelf, de automerken

Check de website www.bosal.nl

29


Internationale leveranciers over Fource

“Poort naar Nederlandse markt” Op de Nederlandse markt vervult Fource voor wereldwijde leveranciers van onderdelen een niet te onderschatten rol. Drie partners van over de grens aan het woord. “Fource is de poort naar de Nederlandse markt.”

Marco Pinnacoli, Saleri (Italië) “De geschiedenis tussen Fource en Saleri gaat terug naar midden jaren vijftig. Frans van Heck adviseerde oprichter Italo Saleri, inmiddels 87 jaar oud, toen over te stappen op de productie van waterpompen. Inmiddels zijn we gespecialiseerd in dit product en uitgegroeid tot een van de toonaangevende en meest innovatieve producenten in motorkoeling. Aanvankelijk lag de focus alleen op de aftermarket. Midden jaren tachtig begonnen we te leveren aan autofabrikanten en in 2013 leverden we voor het eerst meer producten aan de OEM-markt dan aan de aftermarket. Vandaag de dag vertegenwoordigt de OEM-markt 80 procent van onze omzet. Dit komt voornamelijk door de hogere complexiteit en de prijs van de aan de Marco Pinnacoli

OEM-markt geleverde producten (elektrische en schakelbare waterpompen en complete modules). Onder de afnemers zijn BMW, Audi, Daimler Mercedes, FCA, Ferrari, General Motors en Aston Martin. Frans van Heck, toentertijd eigenaar van Van Heck & Co, was de eerste afnemer van onze waterpompen. Sindsdien is zijn bedrijf, nu Fource, belangrijk voor ons geweest. Fource was en is voor Saleri de poort naar de Nederlandse markt en verkoopt de waterpompen onder de naam HP+. Met zijn winnende benadering van de markt blijft Fource voor ons ook in de toekomst een zeer belangrijke partner.”

“Fource voert niet alleen het product, maar tekent ook voor de customer service en technische ondersteuning” Peter van Brussel, Tenneco (VS) “Fource is voor Tenneco een belangrijke partner in de afzet van Monroe-schokdempers en daarnaast van Walker-uitlaatsystemen, dat een groot deel invult van hun Romax-merk voor uitlaatdempers. Met name voor Monroe is Fource een zeer belangrijke klant: het zet onze schokdempers af op de Nederlandse markt en wil het merk ook écht voeren. Voor ons is dat belangrijk. Tenneco heeft in de Benelux

30


gekozen voor een zeer slanke eigen organisatie en een prominente rol voor de distributeurs. Dat zijn er zo’n tien in de Benelux, waarvan Fource de grootste is. Het is een zeer belangrijke relatie, omdat Fource niet alleen het product voert, maar ook tekent voor de customer service en technische ondersteuning. Daarmee bepaalt het – naast de kwaliteit van het product – een groot deel van onze toegevoegde waarde. Bovendien speelt Fource als distributeur een belangrijke rol voor ons eigen business model: goede distributeurs

gereedschappen produceerde en door de kwaliteit van zijn werk al snel groeide en internationaal zaken deed. Vandaag de dag werken in onze fabrieken in Duitsland 550 mensen. In Duitsland zien we onszelf als marktleider, met name in de automotive aftermarket. Met het bedrijf Harrems Tools – inmiddels Fource – en voormalig eigenaar Wim Harrems hebben we een partner­ schap van zestig jaar. Deze gezamenlijke geschiedenis speelt nog steeds een belangrijke rol in onze relatie. Het wederzijdse vertrouwen is groot. Mede door dit partnerschap is Nederland voor ons één van de belangrijkste exportmarkten in de wereld.

“Met zijn winnende benadering van de markt blijft Fource voor ons ook in de toekomst een zeer belangrijke partner”

Peter van Brussel

zijn voor ons een voorwaarde om zelf ‘lean’ te kunnen zijn, inclusief de lagere kosten voor bijvoorbeeld logistiek. Monroe is een ijzersterk A-merk, gewild bij garages ook, mede omdat 80 procent van onze schokdempers origineel gemonteerd worden. In afzet en omzet blijven we daarin groeien. Dat danken we ook aan succesvolle innovaties zoals Monroe Intelligent Suspension, de elektronische schokdemper met regelbare oliedruk. Grossiers die Monroe voeren bieden hun klant een complete lijn schokdempers. Hierdoor zijn we toonaangevend in de markt. Met Walker ligt dat genuanceerder, maar dat komt doordat de gehele uitlatenmarkt krimpt. Volumeontwikkeling is hier echt cruciaal. We waren somber, maar zien een kentering. De eerste zes maanden van dit jaar is de afzet licht gestegen en niet alleen in Benelux. Dat betekent in de dalende markt een positieve ontwikkeling.”

Matthias Hoffmann, HAZET (Duitsland) “HAZET werd in 1868 opgericht door Herrmann Zerver (HZ, spreek uit HAZET), die als kleine smid eenvoudige hand­-

In de toekomst blijft onze ambitie en missie tegen een scherpe prijs universele en tegelijkertijd innovatieve gereedschappen te ontwikkelen, die onze klanten ondersteunen in hun dagelijkse werk. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van speciale, goed geïsoleerde gereedschappen voor de huidige en aankomende generaties elektrische voertuigen. Momenteel bouwen we de oplossingen voor deze sector nadrukkelijk uit. Daarmee lopen we ook vooruit op de toekomst. Die is enerzijds natuurlijk kansrijk. Anderzijds lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat het onderhoud aan voertuigen verandert doordat meer wordt geregeld met softwareupdates. Het werk wordt kennisintensiever. Bij distributeurs van en groothandelaren in auto-onderdelen daalt het aandeel van technische hand­ gereedschappen in de omzet weliswaar, maar in de verkoop en marketing neemt het aanbieden van kennis, volledige productlijnen en het directe contact met de werkplaats aan belang Matthias Hoffmann toe. We hopen door de uitbreiding van Fource in Nederland – en via de dochter­ ondernemingen van LKQ in andere Europese landen – verdere wederzijdse groei met onze HAZET-producten te genereren.”

31


Eine perfekte Drehung ist das erste Element eines Motors.

Een breed pakket aan tapes, speciaal voor de automotive branche

Zahnriemensatz inkl. Spann- Umlenkrollen sowie die dazugehörige Wasserpumpe

Das beste an Service und Entwicklung finden Sie in einer Box. QR Code mit Montageanleitung, Seriennummer als Garantie für Produktrückverfolgung. Long Life + 1 Jahr Garantie als Zuschlag zur konstanten Dayco Qualität.

www.dayco.com

www.berkleba.nl

The original power in motion

Dayco goo.indd 1

04-05-16 Berkleba goo.indd 08:07 1

17-05-16 08:12

Solutions Made in Germany.™ febi bilstein, een prestigieus merk onder de bilstein group, • is één van de belangrijkste specialisten in de onafhankelijke Aftermarket. • heeft een ruim assortiment onderdelen voor alle merken van personenwagens en bedrijfsvoertuigen. • biedt hoogwaardige kwaliteitsproducten en uitstekende klantenservice aan dankzij de jarenlange ervaring als fabrikant en leverancier.

Voertuigreparatie. Onze voorsprong maakt voor u het verschil.

febi is a bilstein group brand febi-advert-timing-chain-pulley-engine-mounts-184x124-NL-1605.indd Fibi goo.indd 1 1

www.febi.com 10.05.2016 26-05-16 10:31:10 09:33


‘Battle for data’ in de automotive is begonnen

“Markt moet werk doen”

Auto-eigenaren moeten zelf kunnen beslissen wat er met de data gebeurt die de computers in hun voertuig voortbrengen. Dit stelt BOVAG, de brancheorganisatie van autobedrijven. Wie een auto heeft, moet duide­ lijkheid hebben over de data die worden gegenereerd, waar die naartoe gaan, waar ze voor worden gebruikt en hoe hij datastromen kan afsluiten en toevoegen.

Dat wordt in de ogen van BOVAG nog eens onderstreept doordat de autofabrikanten de data die niet móeten worden vrijgegeven versleutelen, zodat ze niet toeganke­ lijk zijn voor derden. “Dit betekent een enorme inperking van de van de keuzevrijheid van de consument”, aldus BOVAG. Er liggen volgens de brancheorganisatie weliswaar kansen voor de retail, maar die kan ze alleen grijpen als de eigenaar van de auto volledige zeggenschap over de data krijgt.

Marktwerking

Volgens BOVAG is momenteel sprake van een ‘battle for data’ tussen fabrikant en retail in sales en aftersales, de traditionele terreinen van de automotive dienstverlening. De positie van de fabrikant is sterk, omdat hij de regie heeft over de data die de ingebouwde systemen genereren. Bovendien, aldus BOVAG, lijken fabrikanten “vooral uit te gaan van eigenbelang” en “minder rekening te houden met de klantwensen”.

Probleem daarbij is dat klanten niet snel van de aankoop van een auto afzien omdat de datavoorwaarden niet deugen. Op de aftermarket kan het autobedrijf diensten aanbieden en bepalen vraag en aanbod vervolgens de voorwaarden en prijs. Maar als het om de ‘fabrikantendata’ gaat, dan komt die marktwerking en daarmee de regierol van de klant niet automatisch tot stand, aldus BOVAG. De brancheorganisatie maakt onderscheid tussen drie elementen: transparantie, opt-out en opt-in. Zo beschouwt

33


advertorial

Sogefi (2016) wordt steeds belangrijker bij Duitse autoconstructeurs dankzij hun uitmuntende merk Purflux Hoewel in het verleden Purflux meer voorkwam op de Franse automerken, zien we dat dit tegenwoordig niet meer het geval is dankzij de uitgesproken voorkeursplaats die het merk geniet bij de Duitse autoconstructeurs. Wij interviewde de IAM verkoopdirecteur van de Benelux om te weten te komen waarom Sogefi in toenemende mate de voorkeur geniet bij de Duitse autoconstructeurs en om te achterhalen hoe Sogefi haar toekomst ziet in de filter-business in Nederland. We laten graag Frans Van Gestel – IAM verkoopdirecteur van de Benelux – aan het woord. Hij is verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten in de Benelux, waar Sogefi sinds lange tijd marktleider is, en hij is daarbovenop verantwoordelijk voor het onderhouden van talrijke zakenrelaties, zoals die met de dominante marktspeler Fource. Een robuuste samenwerking die het resultaat is van een haast historisch partnerschap, voorheen met Van Heck, voor wie Sogefi de bevoorrechte leverancier voor filters is met Purflux.

Wat is de plaats die Purflux inneemt op de aftermarket sector? Purflux behoort tot één van de meest vooraanstaande merken op de aftermarket. Deze plaats bereikte het merk niet vanzelf. Het is het logische resultaat van de strategische keuze om op lange termijn te investeren in de steunpillaren van de aftermarket. Wij mogen met trots zeggen dat Purflux de “primus van de klas” is als het gaat over de grootte van het marktaandeel en de service. Troeven die Purflux te danken heeft aan zijn zestig jaar OE expertise. Wat is jouw standpunt over de toekomst van IAM filtratie?

Frans Van Gestel – IAM verkoopdirecteur van de Benelux

Sogefi blijft, met recht en rede, de eerste keuze leverancier van filteronderdelen en filtermodules voor OEM/OES. Zo waren vorig jaar bijvoorbeeld onze filters en toebehoren de authentieke onderdelen bij acht van de tien meest verkochte modellen in Europa. Veelzeggend hierbij is dat vijf modellen daarvan Duitse wagens waren! Bovendien werd Sogefi onlangs door Audi uitgekozen om de oliefilter te produceren die Audi voor haar nieuwe 4.0I V8 TDI motor wil gebruiken. Deze motor zal de nieuwe Q7 aandrijven en zal in de komende drie jaar ook gebruikt worden in de Audi A8, de Porsche Panamera, de Porsche Cayenne en de VW Touareg.

Sogefi is een erg dynamische groep die zeer gerespecteerde merken in haar gamma heeft, waaronder Purflux die dit jaar zijn zestigste verjaardag viert. Zo’n betrouwbaar merk kan je enkel realiseren wanneer je kennis en ervaring, door de tijd heen opgebouwd, combineert met de meest geavanceerde technologie voorhanden waarbij we continu op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden. Purflux biedt haar zeer gewaardeerde klanten filters die voldoen aan al de eisen van de autoconstructeurs. De huidige hoogtechnologische motoren moeten beantwoorden aan steeds strengere kwaliteitseisen en rekenen hiervoor op de beste kwaliteit van filtratie. Purflux garandeert die kwaliteit met zijn olie, lucht-, brandstof- en interieurfilters die een compleet aanbod vormen voor elke klant. Zo heeft bijvoorbeeld de Volkswagen groep Sogefi uitgekozen om een high-performance olie schroeffilter te ontwikkelen en te produceren voor haar nieuwe EA288 1.4 TDI drie-cilinder motor die Volkswagen gebruikt voor haar best verkopende wagens zoals de POLO 1.4 TDI BleuMotion. Voorts levert Purflux ook een ecologische oliefilter die meer dan vijftig toepassingen kent voor een wagenpark van meer dan tien miljoen wagens in Europa zoals de Golf V 1.9 TDI, de Audi A4 Avant 2.0 TDI, de VW Multivan 2.5 TDI en de Audi Q5 2.0 TDI. Om er maar enkele op te noemen!

Sogefi Group – Fitration Business Unit IAM Parc Ariane IV, 7 / avenue du 8 mai 1945 / 78280 Guyancourt - FRANCE / tel: +39 346 508 4218 / www.sogefigroup.com


data uit de auto te verzamelen en commercieel te verhandelen. “Het is wenselijk dat de klant het gebruik en verzenden van de data die tot zijn persoon kunnen worden herleid eenvoudig en snel kan deactiveren”, aldus BOVAG. De brancheorganisatie maakt een uitzondering voor datastromen waarvoor wettelijke bepalingen gelden. Zo komt de eCall, het automatische 112-belletje vanuit de auto dat bij ongevallen vanaf 2018 verplicht is, niet in aanmerking om te worden geschrapt.

de brancheorganisatie het als een elementaire voorwaarde dat de fabrikant de koper een lijst ter beschikking stelt met hierop (per model, uitvoering of optie) duidelijk aangegeven welke data de auto verzamelt, gebruikt, opslaat, verzendt en – in combinatie daarmee – waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Gezien het internationale speelveld, aldus BOVAG, zou wetgeving op gebied van een dergelijke ‘car data list’ op zijn minst op Europees niveau moeten worden geregeld.

BOVAG pleit voor het “maximaal oprekken” van mogelijkheden om op basis van in en door de auto verzamelde data producten en diensten te kunnen aanbieden Oprekken De “derde en beslissende stap” in de regierol van de klant is volgens BOVAG dat hij zelf partijen kan uitzoeken en aanwijzen waarvan hij wil dat ze (delen van) de data uit zijn voertuig ontvangen. BOVAG pleit voor het “maximaal oprekken” van mogelijkheden voor alle partijen (naast fabrikanten) om op basis

Technologiereuzen op de loer Zoals de universele garagehouder zich in de strijd om de ‘connected’ markt bedreigd voelt door de ‘gesloten’ opstelling van de fabrikant en de merkdealers, zo voelen de fabrikanten de hete adem in de nek van techno­ logiereuzen als Google en Apple. In een afgelopen voorjaar verschenen ‘position paper’ vraagt de Europese koepelorganisatie van autofabrikanten ACEA de Europese Unie “een regelgevend kader” te ontwikkelen voor de toegang tot gegevens over voertuigen. Komt dit kader er niet, “dan zou een zeer klein aantal bedrijven van buiten de Europese Unie op korte termijn dezelfde dominante positie op het gebied van voertuigdata innemen als ze al doen op het gebied van de gegevensverwerking, zoekmachines, online diensten of smartphones”. Als dit gebeurt, aldus ACEA, dan dreigen voor voertuigfabrikanten mislukte investeringen en verliezen van knowhow, bedrijfsgeheimen en industriële eigendomsrechten. De gevolgen voor het concurrentievermogen van de autoindustrie in Europa zouden “aanzienlijk” zijn, aldus ACEA. De organisatie wil dat de fabrikanten mogen bepalen wie toegang tot de data krijgt, gekoppeld aan duidelijke regels over de bescherming van de technische data die in en door de auto worden gegenereerd.

Het verschaffen van een dergelijke lijst alleen is echter niet voldoende om de automobilist in de ‘regisseursstoel’ te helpen, beklemtoont BOVAG. Daarvoor is noodzakelijk dat hij aan de hand van de lijst zelf kan aangeven of hij ermee akkoord gaat dat de fabrikant diverse

van in en door de auto verzamelde data producten en diensten te kunnen aanbieden. “Zo krijgt de klant de keuze om bijvoorbeeld zelf te bepalen naar wie hij de auto voor onderhoudt brengt en van wie hij (online) diensten wil afnemen”, aldus BOVAG.

35


Steeds meer elektrische auto’s De verkoop van elektrische auto’s in de Europese Unie steeg in het eerste kwartaal van dit jaar spectaculair en nam met 26,8 procent toe tot 35.730 voertuigen. Dit meldde RAI Vereniging in mei op basis van cijfers van ACEA, de koepelorganisatie van Europese autofabrikanten. Zowel volledig elektrische auto’s (+33,9 procent) als plug-in hybrids (+23,5 procent) lieten een flinke plus zien. Volgens ACEA maakte de vraag naar auto’s die rijden op andere alternatieve brandstoffen, zoals LPG, CNG en biodiesel, in de eerste drie maanden pas op de plaats. Er werden slechts 49.535 van dit soort auto’s op kenteken gezet, een daling van 22,4 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2015. Vooral in Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bereikten de verkoop van elektrische auto’s recordhoogten. Engeland, waar de afzet met 22,7 procent tot 10.639 voertuigen steeg, wist de Europese koppositie nog verder te verstevigen. In Frankrijk verdubbelde de vraag naar elektrisch aangedreven auto’s. Nederland zakte op de ranglijst terug van een tweede naar een vijfde plaats. Voor die teruggang is met name het veranderde fiscale regime verantwoordelijk. Vanaf 1 januari dit jaar geldt namelijk alleen nog een lager bijtellings­ tarief van 4 procent voor volledig elektrische auto’s. De totale verkoop van elektrische auto’s daalde hierdoor in de eerste drie maanden met 60,6 procent tot 2.335 auto’s. De komst van de elektrische auto is een van de ontwikkelingen die enorme impact heeft op de automotive aftermarktet, met name omdat onderhoud en reparaties vragen om andere competenties en servicemodellen. Ook communiceren slimme onderdelen onderling nog intensiever over een optimale prestatie, waardoor nog meer data beschikbaar komen dan bij conventionele auto’s.

Op grond van de geldende wetgeving zijn autofabrikanten in Europa momenteel verplicht om alle technische informatie beschikbaar te maken die noodzakelijk is voor onderhoud en reparatie. BOVAG vindt dat Europa handhavend moet optreden in de gevallen waar fabrikanten zich niet aan de wet houden. Daarnaast heeft BOVAG aangegeven dat onderzoek nodig is naar

“Het is wenselijk dat de klant het gebruik en verzenden van de data die tot zijn persoon kunnen worden herleid eenvoudig en snel kan deactiveren” de noodzaak van modernisering van de Euro 5-wetgeving. Die is ontwikkeld in tijden dat het op afstand uitlezen van auto’s technisch nog niet mogelijk was en is daarmee wellicht niet toereikend om alle kwesties rond het thema van data en telematica voldoende te ondervangen.

36

Een evidente hobbel is volgens BOVAG dat de fabrikanten volgens geldende Europese wetgeving niet verplicht zijn het online signaal te delen dat een auto aan onderhoud of reparatie toe is. De kans dat dit op korte termijn verandert is niet groot. Om de keuzevrijheid van de klant toch te optimalise­ ren, is BOVAG voorstander van de ontwikkeling van aftermarket-apparaten in de auto, die de data uit de OBD II-poort kunnen uitlezen, bewerken tot bruikbare informatie en/of verzenden naar partijen in de branche, zowel merkdealers als universele garagebedrijven.

Hacking Een specifiek aandachtspunt hierbij is dat autofabrikanten de aansluiting van after­ market-apparaten op OEM-devices als de OBD II-poort mogelijk willen frustreren. Dat komt bijvoorbeeld doordat zij menen dat in die gevallen de productgarantie of de productie­ aansprakelijkheid moet komen te vervallen, bijvoorbeeld vanwege de risico’s van hacking, aldus BOVAG.


Mess- und Testinstrumente zur Wartung, Reparatur und Instandsetzung. Prüfgeräte Entwicklung in Zusammenarbeit mit Kunden. Von der Entwicklung bis zur Serienfertigung . Umfangreiche Prüf- und Diagnosemöglichkeiten: – – – – – –

Common Rail-Systeme und Common Rail-Komponenten Pumpe-Düse Elemente SCR-Systeme und SCR-Komponenten Kraftstoff-Verbrauchsmessung, Kraftstoff-Qualität Dichtigkeitsprüfung Ladeluftsystem Hydraulische tester

W W W. L E I T E N B E R G E R . D E

Deel uw visie

• •

Und vieles andere mehr....

Eye On biedt inzicht in het bedrijfsleven, de zorg- en (semi-)publieke sector. In interviews, praktijkcases en achtergrondartikelen geven ondernemers, directeuren en managers hun visie op actuele bedrijfsontwikkelingen.

M E E T- E N T E S T I N S T R U M E N T V O O R O N D E R H O U D , R E PA R AT I E E N R E S TA U R AT I E . T E S TA P PA R AT U U R O N T W I K K E L I N G I N SAMENWERKING MET KLANTEN. VA N O N T W I K K E L I N G T O T S E R I E P R O D U C T I E .

Uitgebreide testen en diagnostische opties: – Common Rail systemen en common rail componenten – Brandstofverbruik meting, brandstofkwaliteit – SCR systemen en componenten SCR – Lektest lading luchtsysteem – Pomp-mondstuk elementen – Hydraulische tester En nog veel meer....

Ook uw visie delen in Eye On? Informatie: Peter Molenaar Bladmanager Eye On T : +31 (0)71 70 70 187 E : redactie@goomedia.nl I : www.goomedia.nl

ENGINEERED AND MADE IN GERMANY

Goo 1-4 IS adv.indd 1

13-07-16 Leitenberger 14:11 goo.indd 1

colofon

EYE ON is een uitgave van Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Directie Ernst Delfos

Coördinatie Peter Molenaar Milco Sprink Realisatie Mandy van Aerde Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree Udo de Vriend

Productie Renate Claassens Ellen van Vliet Vormgeving Rachelle de Boer Marinka Peeters Tekstproductie Bak & Bakker cs Journalisten

13-06-16 10:09

© Goo Media 2016 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: AutoNiveau • Berkleba B.V. • Bosal Aftermarket B.V. • Robert Bosch BV • DAYCO Europe S.r.L. • 3M Nederland B.V. • E.ON Benelux • ECS Electronics B.V. • Febi Benelux NV • Federal-Mogul Motorparts • Gates Europe BVBA • Leitenberger GmbH • NGK Spark Plug Europe GmbH • SIDEM • SKF Belgium NV/SA • Sogefi Group • Valeo Service Benelux B.V.