Page 1

insights

De Groot Installatiegroep Wij ondernamen al maatschappelijk verantwoord voordat het begrip MVO bestond Licht, electronica en ICT smelten samen in de installatiebranche van morgen Bestaande opleidingsmodellen moeten snel op de schop


2 Inleiding De bouw trekt aan en er is weer volop werk voor de installatiebranche. Wel is het meer dan ooit van belang om bij de tijd te blijven en liever nog je op de toekomst te richten. Aandacht voor duurzaamheid is daarbij noodzakelijk. Wie daar al niet vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel mee bezig is, wordt er wel toe aangezet door overheden. De lat ligt bijvoorbeeld hoog voor het terug­ dringen van de CO2-uitstoot. Innovatie is het toverwoord. Techno­logische ontwikkelingen volgen elkaar op en ver­ sterken elkaar. We maken slimme gebouwen, met slimme meters en intelligente verlichting. Ondertussen is in de installatiebranche de noodklok geluid om de belangrijkste schakel: vakmensen. Het is al moeilijk om aan per­ soneel te komen, laat staan goed ge­schoold personeel. Van hen wordt steeds meer ge­ vraagd. En uiteindelijk zijn het installateurs die moeten zorgen dat wat aan de ontwerp­ tafel en op de onderzoeks­afdeling bedacht is, daadwerkelijk werkt. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

18 Inhoud 2

De Groot Installatiegroep Wij ondernamen al maatschappelijk verantwoord voordat het begrip MVO bestond

6

QUALM Aannemingsbedrijf Als je als bedrijf investeert in een hoogwaardig brandblussysteem moet je daar 24/7 van op aankunnen

7

Nova Engineering Teqoia, nieuwe naam op de technische arbeidsmarkt met vertrouwd team

8

Intelligent Lighting Institute Licht, elektronica en ICT smelten samen in de installatiebranche van morgen

12

Gilde Software Als ik mijn dashboard bekijk, zie ik precies waar ik moet sturen


8

24 26

14

28

14

24

De Groot Installatiegroep Innoveren vraagt focus

Apostolisch Genootschap We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel

17

25

JP Isolatie B.V. Specialist in isolatiewerkzaamheden

Lansing Unitra Al 15 jaar met de Groot een effectieve samenwerking

18

25

Wageningen Universiteit Betrek ook installatiebedrijven vroeg in proces nieuwbouw

CMC Unitek Uw partner voor detachering van technisch personeel

20

26

21

28 UNETO-VNI

Jobcenter Betrouwbare partner

Alfa-college en VHTO Goed voor de meisjes, goed voor de installatiebedrijven

Riwal Veilig werken op hoogte!

Bestaande opleidingsmodellen moeten snel op de schop

23

De Groot Installatiegroep Een voorbeeld van de duurzame ambities van het Apostolisch Genootschap 1

insights


De Groot Installatiegroep

“Wij ondernamen al maatschappelijk verantwoord voordat het begrip MVO bestond�

V.l.n.r. Anita, Marcel, Irma en Esther

insights

2


In zijn ruim vijftig jarig bestaan, heeft De Groot Installatie­groep heel wat prijzen in de wacht gesleept. Zo mocht het bedrijf zich in 2016 Drentse Onderneming van het Jaar noemen, werd het maar liefst drie keer uitge­roepen tot Best Managed Company – de laatste keer in 2017 – en won het in 2011 de eerste Femme Tech Bedrijven Award. De prijzenkast zegt veel over het familiebedrijf, dat met ruim 550 medewerkers, bij de grotere spelers in de branche hoort. Aandacht voor de mens onderscheidt De Groot Installatiegroep.

Werktuigbouwkunde, elektrotechniek en onderhoud & service; De Groot Installatiegroep is een allround installatiebedrijf, met brandveiligheid als toegevoegde specialisatie. Het bedrijf werkt door heel Nederland, vanuit elf vestigingen, onder leiding van een goed managementteam en vier aandeelhouders. Naast algemeen directeur Marcel de Groot, bestaat die uit de zussen Anita (financieel directeur), Irma (HRM) en Esther (facilitair manager). “Wij zijn een gedreven installatie­familie”, aldus de enige broer in de directie. Onderaan beginnen Alle vier begonnen ze onderaan de ladder, omdat vader Herman de Groot zijn kinderen geen voorkeursbehandeling wilde geven. Marcel de Groot, die hoopt dat de derde generatie binnenkort haar opwachting maakt, is er zijn vader dankbaar voor. “Als je echt in de bouw hebt rondgelopen, weet je wat er in het veld speelt.” Met het plezier in zijn ogen haalt hij een herinnering op aan de eerste keer dat hij een bouwkeet binnenkwam en onwetend op de plek van de chef-monteur ging zitten. Hij leerde snel dat er in een bouwkeet een sterke hiërarchie geldt. In het bedrijf lopen monteurs rond die hem nog opdracht hebben gegeven voor de eenvoudigste klusjes. Als de derde generatie in het bedrijf aan de slag wil, zal zij het op dezelfde manier moeten leren kennen. Kennis van de werkvloer is wat De Groot betreft de basis voor het personeelsbeleid van De Groot Installatiegroep, dat zich kenmerkt door aandacht voor de mens achter de mede­ werker. “Gereedschap kun je kopen, maar motivatie moet je verdienen. Dat begint met goed luisteren. Alles heeft een verhaal. Als een medewerker niet goed functioneert, wil ik weten wat er aan de hand is en als het nodig is helpen we. Ze weten dat wij voor ze klaar staan. Zo heb ik er, toen ik hoorde dat een van onze jongens in grote problemen zat door schulden, voor gezorgd dat hij zijn huis niet uit hoefde en hulp kreeg. Familiebedrijf De Groot Installatiegroep werd als eerste installatiebedrijf in Nederland erkend als mantelzorgvriendelijk bedrijf en heeft een naar de oprichter genoemde stichting die zich inzet voor maat­ schappelijke projecten in binnen en buitenland, zoals een nursery school in Gambia en OXFAM Nofib projecten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is wat Marcel de Groot betreft een nieuwe naam voor wat het bedrijf altijd al heeft gedaan. “Het zit in ons DNA.” Een familiebedrijf denkt aan de lange termijn, is zijn verklaring. “Ik geloof niet dat het alleen om geld gaat. Natuurlijk moet wat we doen rendement opleveren, maar binnen een bepaalde band­ breedte. Wij hoeven niet het onderste uit de kan. Er moet een balans zijn. Dat past ook bij onze opdrachtgevers. Zo hebben wij in de jaren dat het minder ging in de bouw altijd netjes betaald gekregen, maar wij trokken onze opdrachtgevers ook het vel niet over de oren.” Veel van de opdrachtgevers van De Groot Instal­

3

insights


latiebedrijf zijn, niet toevallig, ook familie­ bedrijven. Er is sprake van een selectie aan de voorkant, aldus de Groot. Het bedrijf werkt met de beter georganiseerde aan­ nemers, waarvan zij de toegevoegde waarde waarderen, zoals Hegeman en Volker Wessels bedrijven. Complexe projecten Daarvoor biedt de markt volgens De Groot tegenwoordig minder ruimte dan in de tijd van zijn vader, onder meer doordat alles tot op de komma schriftelijk moet worden vastgelegd. “De markt is harder. Wij willen niet met het mes op tafel de eerste verga­ dering in. Maar de regelgeving is tegen­ woordig wel heel zwaar. Wij lopen veel risico tegen een relatief laag verdienmodel.”

Toch zijn juist projecten die het nodige risico met zich meebrengen een kolfje naar de hand van De Groot Installatie­groep.

“Als je echt in de bouw hebt rondgelopen, weet je wat er in het veld speelt” Het bedrijf is sterk in wat De Groot het kwalitatief betere werk noemt. “Het moet enige vorm van complexiteit hebben, of dat nu logistiek is of technisch.” Een mooi voorbeeld van het eerste is wat hem be­treft de realisatie van de instal­latie in een 280.000 m2 grote hal van Flora Holland. De bloemenveiling was tijdens het werk gewoon in bedrijf. Voor De Groot en zijn mensen betekende dit dat om de piek tussen zeven uur ’s ochtend en twee uur ’s middags heen gewerkt moest worden. Een technisch hoog­standje was de sprinkler­installatie in ‘De Rotterdam’ van architect Koolhaas. En in de Oostlijn van de Amster­damse metro, met zestien stations, kwamen beide uit­dagingen samen.

insights

4


Scholing Het zijn projecten die veel vragen van het vakmanschap en de organisatorische kwaliteiten van de medewerkers van het instal­ latiebedrijf. Hoewel De Groot Installatiegroep nu de vruchten plukt van de jarenlange investering in duurzaam en intensief personeelsbeleid, heeft ook dit bedrijf te maken met de schaarste op de arbeidsmarkt. De Groot bedacht een praktische en effectieve oplossing voor het tekort aan goed geschoolde technici. “Het viel me op dat medewerkers die al een jaar of 6, 7 bij ons in dienst waren, nog niet voldoende konden. Daarom hebben we een docent van het ROC aangetrokken, die onze ervaren monteurs onder­ steunt bij het begeleiden van nieuwe mensen. Dit wilde men graag, alleen men wist niet hoe.” De docent is inmiddels twee jaar bij De Groot Installatiegroep aan het werk en het heeft volgens De Groot “een enorm effect”. Niet alleen doordat de monteurs beter worden, maar ook doordat het bedrijf meer contacten heeft met scholen. “Die vinden onze manier van werken heel prettig en willen graag samenwerken.” De Groot hecht veel waarde aan scholing. “Het is een factor die op termijn het succes bepaalt. We geven er daarom een half miljoen euro per jaar aan uit.” Ook voor onze oudere medewerkers, bena­ drukt De Groot. “Iedereen vindt het prettig om zich te kunnen blijven ontwikkelen.” Focus Het scholingsbeleid is een goed voorbeeld van hoe De Groot strak stuurt op vier strategiepijlers. Focus is daarin een terugkerend begrip. De aandacht die het bedrijf heeft voor de medewerkers, heeft het ook voor de klant. Daarnaast is kwaliteit altijd leidend binnen de installatiegroep. Daarbij helpt de vierde pijler: het goed interpreteren van cijfers naar rapportages als de basis voor verdere verbetering. De vier pijlers zorgen er volgens de algemeen directeur voor dat het bedrijf koersvast is en zich niet door de korte termijn laat leiden. “Een goede strategie bepaalt niet wat je moet doen, maar zorgt er vooral voor dat je weet wat je niet moet doen.”

5

insights

Femme Tech Bedrijven Award De Femme Tech Bedrijven Award wordt sinds 2011 uitgereikt aan be­ drijven die vooruitstrevend zijn in het werven, binden en boeien van technische vakvrouwen. De Award is een initiatief van het Opleidingsen ontwikkelingsfonds voor het Tech­nische Installatie Bedrijf (OTIB). Iedereen mag een bedrijf aanmelden voor de Award. Een vakjury wijst de winnaar aan, onder andere op basis van het aantal vrouwen op technische functies, en de inspanning om vrou­w­ en te werven en te behouden, maar ook of het bedrijf de meerwaarde van een goede balans tussen mannen en vrouwen uitdraagt. De Groot Instal­ latiegroep kreeg de Award omdat ze met het bieden van een goede werk-privé balans meer vrou­w en aan zich wist te binden.


QUALM Aannemingsbedrijf

“Als je als bedrijf investeert in een hoogwaardig brandblussysteem moet je daar 24/7 van op aankunnen” Iedere bedrijfsbrand geeft schade. Met een automatische brandblusinstallatie is de averij in te dammen. “Een goed aangelegd blussysteem beperkt het risico op faillissementen, persoonlijk letsel en milieuschade”, zegt Eric Mulders, eigenaar/ directeur van QUALM Aannemingsbedrijf. “Meestal hoeft de brandweer alleen na te blussen.”

Mulders is sinds 1992 eigenaar/directeur van QUALM. Zijn vader nam het bedrijf in Rozenburg (Rotterdam) in 1980 over. De geschiedenis van de 85-jarige onderneming, opgezet door Cees Qualm, is verweven met die van het voormalige Zuid-Hollandse eiland. QUALM begon als bouwbedrijf en evolueerde mee met de industrialisering van Rozenburg. De dichtheid aan petrochemische industrie leidde tot de specialisering in ondergrondse bluswaterleidingen. Adviseren, aanleggen of vervangen, inspecteren en onderhouden. QUALM doet het allemaal. Het bedrijf heeft alle relevante certificaten voor aanleg en onderhoud van bluswaterleidingen op zak. Sinds september 2017 is QUALM ook CIBV-gecertificeerd (Toeleverancier van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblusdeelsystemen). “Dit biedt zekerheid aan installatiebedrijven die in dit domein alleen met gecertificeerde onderaannemers mogen werken. Zo is de kwaliteitsen veiligheidscirkel rond.” Expertise in de voorbereiding én uitvoering De Groot Installatiegroep vertrouwt al meer dan twintig jaar op QUALM. Samen realiseerden ze menig prestigieus project. Waarom De Groot en veel andere installateurs dit werk uitbesteden? Eric Mulders: “Aanleg van blussystemen vergt zijn eigen expertise. Zowel in de voorbereiding, denk aan wet- en regelgeving, als in de uitvoering. Het gaat om ondergronds leidingwerk dat een hoge druk kan hebben, tot 16 bar. Daar gebruik je speciale materialen en montagetechnieken voor. Ook komt er veel infrawerk aan te pas. Onze monteurs zijn thuis in deze materie. Als bedrijf vullen we het complete plaatje in. Ontzorgen staat bij ons hoog in het vaandel.” QUALM heeft een indrukwekkende staat van dienst binnen de industrie en petro-

insights

6

chemie, maar ook in de distributie- en zorgsector. Mulders ziet het bewustzijn rond brandbeveiliging bij bedrijven toenemen. Een goede ontwikkeling, vindt hij. “Je moet er toch niet aan denken dat een bedrijfsbrand persoonlijke slachtoffers maakt of je activiteiten definitief platlegt.” 24/7 alert Dat een brandblusinstallatie honderd procent betrouwbaar moet zijn, spreekt voor zich. Een kwestie van veelvuldig testen en systematisch onderhoud. Ook dat is bij QUALM in goede handen. De eigen storingsdienst is 24/7 alert. Onderhoudsprocedures en rapportages worden digitaal aangestuurd. Ook biedt QUALM een unieke service voor het strenger wordende inspectie- en onderhoudsregime voor bluswatertanks: verhuur van mobiele reservoirs en waterpompen in alle denkbare capaciteiten als back-up tijdens onderhoudswerkzaamheden. Eric Mulders: “Brandgevaar mag je geen moment onderschatten. Bedrijven die investeren in een adequaat brandblussysteem moeten daar 24/7 van op aankunnen. Daar zorgen wij voor.” Meer informatie: www.qualm.org


Nova Engineering

Teqoia, nieuwe naam op de technische arbeidsmarkt met vertrouwd team Teqoia Academy waarbij we startende en ervaren specialisten kunnen opleiden en trainen naar de wens van onze opdrachtgever. Bovendien kunnen we als 1 bedrijf veel gerichter investeren in het bereiken van de juiste specialisten en deze aan ons binden. Het goede blijft daarbij behouden, want de vertrouwde en succesvolle teams van NOVA Hengelo en Primat Oldenzaal blijven intact. Ze zullen alleen nog beter gaan samenwerken.”

Het gaat snel. Technologie zorgt ervoor dat de wereld er straks compleet anders uitziet. Grote kans dat het werk binnen jouw bedrijf ook onherkenbaar verandert. Banen verdwijnen en er komen nieuwe kansen bij. Wie gaat er het beste om met de veranderingen die op ons afkomen?

NOVA Engineering, Isoper Engineering Services en Primat Technische Professionals waren tot voor kort alle drie onderdelen van Humares die zich bezig houden met de bemiddeling van technische specialisten op HBO- en universitair niveau. Per 15 januari 2018 zijn zij samen gegaan onder een nieuwe naam: Teqoia. Teqoia ziet grote kansen in de veranderingen op de technische arbeidsmarkt. Technisch specialisten zullen zich blijven ontwikkelen en kunnen hierdoor een snelle groei doormaken zowel als professional als individu. Daarin ziet het bedrijf een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Door haar specialisten een professioneel netwerk te bieden met gelijkgestemden, door hen projecten aan te bieden die passen bij hun ontwikkeling of door hen opleidingen te bieden in de nieuwe Teqoia Academy. Vertrouwde teams Regiomanager Martijn Klaver van Teqoia Hengelo legt uit waarom de drie bedrijven samen zijn gegaan: “Als één bedrijf zijn we in staat een groter pallet van diensten aan te bieden en onze investeringen slimmer in te zetten. Een van deze diensten is onze

7

insights

De werelden Teqoia gelooft in specialisatie. Iedere klantengroep is een wereld op zich. die door een gespecialiseerd team bediend wordt. De ‘werelden’ van Teqoia zijn installatie, bouw & civiel, machinebouw, olie, gas & petrochemie, chemie, voeding & farma. De belangrijkste vakgebieden zijn: • Installatietechniek • Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Bouwkunde • Civiele Techniek • Procestechniek Teqoia werkt vanuit zes regiokanalen en heeft daarmee een landelijke dekking in Nederland. Meer informatie: www.teqoia.com


Intelligent Lighting Institute

“Licht, elektronica en ICT smelten samen in de installatiebranche van morgen�

insights

8


Alex Rosemann van het Intelligent Lighting Institute (ILI), van TU/e, de Technische Universiteit Eindhoven, voorziet grote stappen in de verlichtingsevolutie. Dat de installatiebranche daardoor transformeert tot een sector waarin kennis van licht, elektronica en ICT samensmelten, staat voor hem als een paal boven water.

ultieme intelligente verlichting voor de bebouwde wereld hebben ‘uitgevonden’. Het gaat namelijk niet alleen om de technologie. Het gaat om de vraag hoe we licht verdelen en wat licht doet met onze gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven. Alex: “We staan nog maar aan het begin. Maar als de wetenschap, industrie en installatiebranche elkaar weten te vinden, zie ik de komende jaren grote dingen gebeuren.”

Bij de vraag wat smart lighting precies is, dwalen Alex’ gedachten af naar een zwoele avond in Istanboel. Hij was er vanwege een lichtcongres en zat met collega’s op een terras na te praten over het programma van die dag. Zodra hij ook maar een seconde dacht aan het bijvullen van de glazen ver­ scheen er als bij toverslag iemand om aan zijn onuitgesproken wens te voldoen. “Alsof sensoren mijn gedachten konden lezen. Ik dacht toen: Yes! Dát is de essentie van smart lighting – licht als een service die zich volledig richt naar onze individuele wensen en gedragingen.”

‘Lichtprofessor’ Alex Rosemann Prof. dr. ing. Alex Rosemann is sinds 2014 hoogleraar bij de unit Building Physics and Services van de Faculteit Bouwkunde van TU/e. In 1997 studeerde hij bij de Technische Universiteit Berlijn af in Electrical Engineering. In 2001

“Installatiebedrijven maken dat het uiteindelijk werkt”

promoveerde hij tot ‘Dr.-Ing’ op het gebied van lichttechniek. In 2005 vertrok hij naar Vancouver, Canada. Hij werkte er als postdoc aan de University of British Columbia. Daarna stapte hij over naar bedrijfsleven en werd bij BC Hydro, de

We zijn ver en kunnen veel, maar er is nog heel veel onderzoek nodig voor we de

energiemaatschappij van Britisch Columbia, een drijvende kracht achter energie-efficiënte lichtprojecten en de ‘Policies, Codes & Standards’. De leerstoel aan TU/e bracht hem terug naar Europa.

‘Met dank aan meneer Frits Philips’ Hybrid Lighting, Human Centric Lighting, Sound Lighting, AutoAdaptive Lighting. Ideeën en begrippen genoeg. Voetbalstadions, muziekpodia, luchthavens, scholen en kantoren laten inventieve installaties neerzetten, die reageren op de omgeving en de menselijke interactie. Waar het maar even kan, draagt ILI bij aan dergelijke projecten. Alex denk met genoegen terug aan het laatste Glow Festival en verwijst naar veelbelovende pilots, zoals in congrescentrum de Witte Dame in Eindhoven (de voormalige gloeilampenfabriek), en naar de Living Labs binnen de eigen universiteit. Dat er juist in Eindhoven zoveel gebeurt, is inherent aan het thema. Alex: “We noemen Parijs ‘de lichtstad’ en dat gun ik de Franse hoofdstad van harte. Maar Europa heeft maar één echte lichtstad, en dat is Eindhoven. Met dank aan meneer Frits Philips.” Zowel de led- als internettechniek ont­wikkelen zich met de snelheid van het licht. De toekomst brengt ons Intelligente, zelflerende lichtsystemen. Op dit moment leunen veel innovatieve, op LED gebaseerde installaties nog tegen ‘smart’ aan en ligt het accent op factoren als kostenbesparing, efficiency en gemak. “Verlichtings­ systemen zijn pas intelligent als ze door de omgeving en menselijke gedrag worden aangestuurd”, zegt Alex, “en daarom is de materie zo complex.”

Alex Rosemann

9

insights


MARINE - INDUSTRIE - UTILITEIT Uw partner voor detachering van technisch personeel

LANSING UNITRA BV • Hengelo LANSING UNITRA GmbH • Bad Bentheim

T +31 (0)74 259 33 39 E info@lansing-unitra.eu I www.lansing-unitra.eu

LANSING UNITRA GmbH • Vreden

Lansing Unitra kwartadvertentie goo.indd 1

CMC Unitek B.V. 3e Industriestraat 23m 3133 EJ Vlaardingen Zuid-Holland, Nederland M: info@cmcunitek.nl T: +31 (0) 10 2343341 F: +31 (0) 10 4604445

22-01-18 CMC Unitek 08:43 adv goo.indd 1

07-02-18 13:37

J A A R

sikla sikla ··1967-2017 1967-2017

Innovatieve bevestigingstechniek

www.sikla.nl Sikla goo.indd 1

04-01-18 08:28


‘Intelligent Lighting Institute’

nante gebruikers die data gaan be­h eersen en manipuleren en dus bepalen hoe licht geregeld en verdeeld wordt. Dat komt neer op die collega die vroeger zonder iets te vragen het raam wagenwijd open­zette, terwijl het buiten vroor dat het kraakte. Ziedaar de uitdaging van de ko­mende jaren.”

Het Intelligent Lighting Institute (ILI) is een multidisciplinair kennisplatform van TU/e dat focust op innovatieve, op wetenschappelijke bewijslast gebaseerde smart lighting oplossingen. ILI initieert publiek/private samenwerkings­

Licht als persoonlijke service Omdat smart lighting zo complex is en zelfs de gedragsweten­ schappen raakt, komen in het Intelligent Lighting Institute veel faculteiten van TU/e samen. Alex en zijn team in de Building Lighting groep van de faculteit bouwkunde focussen op drie gebieden: licht en energie, licht en de omgeving (visuele taken ondersteunen met licht op maat) en licht en gezondheid. De component energie­b esparing spreekt voor Alex vanzelf. “Ik bespaar het meest als ik het licht uitzet. Maar dan kun je niet werken. Ga je echter optimaal en mensgericht om met het beschikbare dag- en kunstlicht, dan verbruik je vanzelf minder energie. Ik noem dat ‘Balancing Light’, het thema van mijn inaugurele rede bij TU/e. Minstens zo interessant is dat we meer inzicht krijgen in wat licht doet met onze gezondheid en kwaliteit van leven. Met als doel: concrete vertalingen naar de lichtindustrie die daarmee innovatieve producten en services in de markt kan zetten. Zodat wij licht gaan ervaren als persoonlijke service waar we zelf, als individueel mens, de baas over zijn.”

vormen om innovaties te bevorderen. Er lopen diverse onderzoeken, waar meerdere faculteiten aan deelnemen. Zo zijn wetenschappers binnen het Optilight project op zoek naar bruikbare algoritmes die de basis kunnen vormen voor Human Centric Lighting, gericht op gezondheid, welzijn en prestaties. Ook loopt bij ILI het zogeheten ‘De-escalate’ project, dat de mogelijkheden onderzoekt van licht als ‘wapen’ om agressie in de openbare ruimte in te dammen, ons gevoel van veiligheid te vergroten, en misschien zelfs het risico op terroristische aanslagen te verkleinen.

“Wie een beetje kan programmeren, kan thuis een slim verlichtingssysteem in elkaar knutselen, dat reageert op menselijk gedrag. Maar thuis heb je te maken met een beperkt aantal gebruikers. In de openbare ruimte

Alex Rosemann geniet van de huidige verlichtingsevolutie. Hoe meer de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid samenwerken, hoe liever het hem is. Dat ICT en verlichtingstechniek met elkaar samensmelten, lijdt voor hem geen twijfel. En daar moet de installateur zich rekenschap van geven. Alex denkt aan presen­ tatiedagen en ronde tafelsessies met de verlichtings- en instal­latie­ sector. Alex: “Als wetenschappers en lichtontwerpers kunnen we van alles bedenken, maar er is één groep die maakt dat het uiteindelijk werkt. Dat zijn de installatiebedrijven. Daarom is het zo belangrijk dat we de dialoog aangaan; dat we elkaar kennis brengen, maar ook dat we actief kennis bij elkaar ophalen.”

“Alsof sensoren mijn gedachten konden lezen. Dát is de essentie van smart lighting” of in een open-office zijn meerdere mensen ‘tot elkaar veroor­deeld’. Smart lighting kan alleen bestaan in combinatie met zelf­ lerende computers die permanent gevoed worden met gebruikersdata waar je algo­ ritmes op los laat. Stel je voor dat domi­

11

insights


Bedrijfssoftware Gilde presenteert 24/7 alle bedrijfsinformatie overzichtelijk

“Als ik mijn dashboard bekijk, zie ik precies waar ik moet sturen” We zitten nog maar net rond de tafel in zijn kantoor in Hengelo als Marcel de Groot zijn tablet tevoorschijn haalt. Een paar klikken en de algemeen directeur van De Groot Installatiegroep laat ons zijn dashboard zien. Zichtbaar trots. “We werken al een tijd met de bedrijfssoftware van Gilde. Perfect programma, waar we onze bedrijfsprocessen goed mee kunnen aansturen en administreren. Ik had na implementatie al snel een goede methode gevonden om alle managementinformatie uit het Gilde-systeem te halen die ik wilde hebben. Mooi, maar ik wilde al die informatie direct overzichtelijk kunnen bekijken en naar relevante gezichtspunten analyseren. Dan heb je een goed dashboard nodig. Dat is gerealiseerd en daarom heb ik nu elke dag plezier van Gilde. Ik meen ‘t.”

Marcel de Groot heeft altijd en overal een actueel overzicht van zijn bedrijf

Dashboard Gilde-systeem geeft direct managementinformatie

Alle data in een oogopslag De Groot heeft er merkbaar lol in om te laten zien hoe het dashboard hem infor­ meert. Terwijl de omzetten per vestiging op het scherm verschijnen, vertelt hij: “Elke accountant en elke bankmedewerker die ik dit dashboard laat zien, staat perplex. Is ook logisch, want met enkele klikken tover je elke gewenste dwarsdoorsnede tevoorschijn. De omzet per projectleider, de marge per project, de debiteuren­ en crediteurenstand, de liquiditeit. Maar ook het gemiddeld aantal ziektedagen, het ziekteverzuim op individueel niveau. Alles, en altijd actueel! Ik stuur dus altijd op basis van actuele gegevens. Elke dag die ik werk, heb ik hier plezier van.”

insights

Het Gilde-systeem is uiteraard voorbereid op mobiel werken

12


Kanaliseer en interpreteer “We hebben indertijd gekozen voor Gilde Software na een inventarisatie van een aantal aanbieders. We waren al een flink bedrijf, maar de vestigingen waren niet enorm groot en we wilden slagvaardig opereren. Na een aantal gesprekken en workshops hadden we groot vertrouwen in het Gilde­systeem. Daarom zijn we samen het avontuur aangegaan. Zoveel jaar verder kan ik alleen maar zeggen dat het vertrouwen volledig terecht is gebleken. En eerlijk is eerlijk: ik had vooraf niet verwacht dat ik zo’n rijkdom aan nuttige informatie zou krijgen. Daar heeft Gilde ons trouwens ook goed mee geholpen. Want die informatie komt er uiteraard niet vanzelf uit. Je moet wel zorgen dat je aan de voorkant en tijdens de uitvoering van projecten de goede informatie ingeeft en dat dat op de juiste manier gebeurt. De mensen van Gilde hebben ons geholpen om alles goed in te richten. Nu gaat het bijna vanzelf. Alle data worden automa­ tisch gekanaliseerd. Aan mij om ze te inter­ preteren. Dat kan ik dus overal en altijd doen, ook aan het strand of op de piste.”

Dashboard voor alle Gilde-klanten Namens Gilde Software is Henri Polman, oprichter/eigenaar, het avontuur met De Groot Installatiegroep aangegaan. Aan hem de vraag: zo’n dashboard is toch voor elk bedrijf super handig? “Zeker”, zegt Henri. “Kijk, het dashboard van De Groot is speciaal voor hen gebouwd, op aanwijzingen van de directie, die precies wist wat ze wilde. Maar elk bedrijf dat het Gilde-systeem gebruikt, kan automatisch de beschikking hebben over een uitgebreid dashboard. Dat zit in ons Gilde-systeem. Zoals Marcel al zei, je moet wel zorgen dat je de goede gegevens op de goede manier invoert. En wij ondersteunen onze klanten daar graag bij. Vanaf dat moment heb je op elk moment direct en helder overzicht van alle operationele en financiële data die ertoe doen. Dan heb je als bedrijfsleiding alles in handen om te sturen. Dat vind ik ook het grote belang van het dashboard. Het is fijn om erop te zien wat je bedrijf gedaan heeft. Maar het is nog veel fijner dat het dashboard je de informatie geeft die je nodig hebt om te handelen, om bij te sturen. Om te zien wat er in een project fout gaat, zodat je maatregelen kunt nemen.”

“Alle vormen van kosten en opbrengsten op elk moment exact in beeld”

en ik hoefde eigenlijk niets meer te zeggen. De bank ziet nu op elk gewenst moment precies hoe ons bedrijf ervoor staat. Dat is duidelijk en goed voor het vertrouwen.” Grootste voordeel: financiële gegevens Het Gilde­systeem is modulair. De basismodules zijn Relatiebeheer & CRM, Calculeren, Projectadministratie & Projectbewaking en Factureren. Elke klant bepaalt aan de hand van eigen behoefte en mogelijkheden welke modules verder geïmplementeerd worden. Van Logistiek & Magazijnbeheer tot Financiële administratie, van Planning tot Materieelbeheer. De Groot Installatiegroep gebruikt vrijwel alle mogelijkheden. “Het is gewoon een heel stabiel systeem”, zegt Marcel de Groot. “In mijn rol als directeur heb ik het meeste voordeel van de financiële gegevens die ik gepre­ senteerd krijg. Ik kan alles weten wat ik weten wil om beslissingen te nemen. Dat zou ik iedere ondernemer toewensen.”

Cijfers liegen niet “Elke ondernemer weet wel ongeveer hoe zijn bedrijf loopt. Maar ik wil het precies weten, omdat je aan ‘ongeveer’ niet veel hebt als je goed wilt sturen. Nu heb ik alle vormen van kosten en opbrengsten direct in beeld. En altijd in samenhang gepre­ senteerd, geconsolideerd en wanneer ik dat wil. Dan heb je echt grip op je bedrijf. Het dashboard heeft ons gestimuleerd om veel korter op het onderhandenwerk te gaan zitten. En we weten van elk project of onderaannemers nog moeten factureren. Het beeld van het bedrijf wordt dus scherper. Op dit moment gebruikt elke vestigings­ leider, De Groot Installatiegroep heeft negen vestigingen, het dashboard. Begin volgend jaar krijgt elke projectleider via het dash­ board toegang tot alle cijfers van hun pro­ jecten. Natuurlijk, zo’n fantastische tool moet je zo goed mogelijk gebruiken.”

Meer informatie: www.gildesoftware.nl

Inloggegevens voor bank “Los van de voordelen die inzicht en overzicht ons opleveren, is er nog iets. Mijn bank heb ik op haar verzoek de inlogcode van het dashboard gegeven. De bankmensen stonden perplex. Ze hebben alles bekeken

Gilde Software bedient vanuit Duiven klanten in heel Nederland

13

insights


De Groot Installatiegroep denkt in morgen

Innoveren vraagt focus De Groot Installatiegroep wil bijdragen aan het beperken van CO2-emmissies. Daarvoor zijn vernieuwingen nodig. Maar innoveren vraagt aandacht en tijd en die gaan in een goedlopend bedrijf al snel naar de dagelijkse gang van zaken. Daarom zette De Groot Installatiegroep er, samen met VolkerWessels, een apart investeringsfonds voor op: Think Tomorrow.

Think Tomorrow is ondergebracht in het kantoor in Hengelo, dat geheel wordt verwarmd door een enorme pelletketel die op biomassa uit de omgeving draait. Hier heeft het fonds een grote ruimte in gebruik genomen als werkplaats, vertelt manager duurzaamheid Jacques Mathijsen. Vier jaar geleden maakte hij de overstap van de consumentenelektronica naar De Groot Installatiegroep om leiding te geven aan Think Tomorrow. En dat doet hij met groot enthousiasme. “Als wij hier nieuwe relaties ontvangen, maken we altijd een rondje door de werkplaats. Die ruimte hebben we met ons ‘duurzaamgroepje’ echt geclaimd. Er staan allerlei proef­ opstellingen. We testen veel duurzame concepten, soms werkt het wel, soms werkt het niet, maar we willen begrijpen hoe iets werkt en wat de voor- en nadelen zijn van oplossingen. Dat vinden bezoekers altijd heel gaaf. Het is een speel­ tuin voor techneuten.” SolarFreezer Het investeringsfonds helpt start-ups hun producten marktrijp te maken. Een van de eerste successen is SolarFreezer. Een combi­ natiesysteem van een warmtepomp, een bufferzak van 4x6 meter die in de kruip­ ruimte past en thermische panelen op het dak. De warmtepomp gebruikt de energie van de thermische panelen om de woning te verwarmen en om warm sanitairwater te maken. In de koude periodes, als er te weinig energie beschikbaar is van de ther­ mische panelen, haalt de warmtepomp de energie uit de bufferzak. Met het SolarFreezer systeem kunnen we woningen verwarmen en voorzien van warm sanitairwater zonder aardgas te gebruiken. Het is een warmtepompsysteem met een eigen bron in de kruipruimte. Het SolarFreezer systeem is stiller dan een lucht-water-warmtepomp met een buiten­ unit en het elektriciteitsgebruik is ook aanzienlijk lager dan van een lucht-watersysteem.

Jacques Mathijsen

Er is de laatste twee jaar uitgebreid getest met het SolarFreezer systeem, verschillende configuraties zijn aan testen onderworpen.

insights

14

De SolarFreezer wordt sinds midden 2017 in een aantal projecten toegepast. “We monitoren deze systemen om te kijken of de resultaten in de praktijk in lijn zijn met de theorie en met de resultaten van onze proefopstelling in Hengelo. Met name in deze winterperiode is het belangrijk om dit te volgen. Tot nu toe voldoen de systemen boven verwachting. Denk-aan-morgenwinkels Het anderen helpen Nederland duurzamer te maken, ligt ook aan de basis van het slimme winkelconcept dat Mathijsen ont­ wikkelde voor middelgrote installatie­ bedrijven. Met dit ‘Denk aan morgenconcept’ kunnen zij consumenten adviseren over het verduurzamen van hun woning. “Installateurs spelen een vitale rol in de energietransitie”, licht Mathijsen toe. “Als een systeem niet (goed) werkt, bel je als consument de installateur. Dat maakt ze de aangewezen partij om consumenten te adviseren over duurzame systemen, die te installeren en – niet onbelangrijk – goed in te regelen.”


weken worden gerealiseerd. Hierbij wordt een trainingsprogramma aangeboden, waar­in de installateur zowel inhoudelijke kennis opdoet als adviesvaardigheden. Daar­ bij ontmoeten installateurs hier ook collega’s die met hetzelfde bezig zijn als zij en met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen. “Kennis delen is de slag om te verduur­ zamen”, aldus Mathijsen. Kennis ontwikkelen De Groot installatiegroep wil met het concept een bijdrage leveren aan de verduur­ zaming van de zeven miljoen woningen in Nederland. Tegelijkertijd wil Mathijsen de kennis en ervaring die in de woningmarkt wordt opgedaan vertalen naar utiliteit. “Wij gebruiken onze NIBE pelletketel bij­ voorbeeld nu al om nieuwbouw op tempe­ ratuur te brengen in plaats van met gas­ketels, hiervoor hebben we speciale duurzame warmtecontainers gemaakt die tijdelijk worden geplaatst bij een gebouw. Innovatie gaat met kleine stappen. Je moet je kennis blijven ontwikkelen. Dat doen wij onder meer door naar de belang­ rijkste internationale congressen en sym­ posia op dit gebied te gaan en veel met verschillende mensen te praten. Dat maakt het ook zo leuk.” De P van People In de installatiebranche gaan MVO en duur­ zaamheid vaak over planet en profit. Maar met aandacht voor de P van people kunnen bedrijven ook innoveren, weet Hanneke van der Heijden van MVO Nederland/De Groene Zaak. Zij houdt zich bezig met de mensenkant van MVO en werkt onder meer met een 4-daags programma – Expeditie Duurzame inzetbaarheid – dat bedrijven beter naar mensen leert kijken.

De winkel van 60 tot 70 m2 biedt alles wat de installateur nodig heeft om zich te ont­ wikkelen tot energieadviseur. Het concept bestaat uit vijf eilanden waarmee alle stappen tot 0-op-de-meter aan bod komen, van energie besparen en opwekken tot slim verwarmen, slim gebruik en slim betalen. Bij het concept horen handige tools die op een voor iedere consument begrijpelijke manier laten zien welke duur­

“Je kunt geen futureproof bedrijf bouwen zonder futureproof met je mensen om te gaan” zame oplossingen er zijn om in een keer, maar ook stapsgewijs een woning te ver­ duur­z amen. De systemen hebben geen merknaam, om de onafhankelijkheid van het advies te benadrukken. In Hengelo staat een demowinkel. Bij instal­ lateurs die enthousiast zijn over wat ze zien, kan de winkel binnen drie tot vier

Hanneke van der Heijden

15

insights


Twee dingen vallen Van der Heijden bij veel bedrijven op. Het eerste is dat ‘people’ vaak over hokjes wordt verdeeld: HRM, duurzaamheid en lijnmanagers. Hierdoor versnippert het. Het tweede is dat bedrijven nog sterk denken in functies en compe­ tenties. Aan zowel het eerste als het tweede ligt een vraag ten grondslag die wat haar betreft wezenlijk is voor inclusief denken. “Ben je in staat om naar de persoon te kijken en de talenten te zien die hij of zij meeneemt?” Het antwoord op die strategische vraag raakt de hele organisatie, weet Van der Heijden. Het gaat over de bedrijfscultuur, maar ook over leiderschap en het kunnen voeren van echte gesprekken. “Bedrijven kijken nu vaak naar inzetbaarheid op het moment dat het moet, bijvoorbeeld van­ wege een reorganisatie of als er iemand uitvalt. In de Expeditie Duurzame inzetbaar­ heid gaan bedrijven aan de slag om proactiever met inzetbaarheid en werkgeluk bezig te zijn.” Goede voorbeelden helpen om te veran­ deren. Een mooi voorbeeld vindt Van der Heijden dat van Centric, een ICT-bedrijf dat arbeidsparticipatie ziet als kans voor de core-business en niet alleen de onder­ steunende functies, zoals schoonmaak en catering. “Centric ging met de gemeente en het UWV om de tafel en maakte een selectie van dertig jongeren zonder diploma maar met leerpotentie. Na gesprekken

tussen kandidaten en docenten van Centric bleven er acht over die graag bij Centric aan de slag wilden. Door middel van een omscholingstraject haalden de kandidaten zo hun kwalificaties en kregen uitzicht op een baan. En met succes, alle acht zijn nu in dienst.” Van der Heijden ziet dat bedrijven die aan de slag gaan met duurzame innovaties vaak getriggerd en geïnspireerd zijn door techniek. Dat is tastbaar en heeft vaak iets gaafs. Toch maakt techniek alleen innovaties niet succesvol. “Een innovatie succes­ vol naar de markt brengen wordt voor 75% bepaald door de meer sociale componenten. Hoe we werk organiseren, samenwerken en het geheel aansturen. Maar ook hoe we klanten, leveranciers en andere stakeholders betrekken. Het is een ecosysteem dat alle delen nodig heeft. Kijk naar Michelin, dat in de jaren ’90 een autoband ontwikkelde waarmee je nog 200km kon doorrijden na een klapband. Kan niet missen zou je denken, maar Michelin vergat de garagehouders te betrekken die speciale apparatuur nodig hadden om de banden te verwisselen. En dus kwam geen band op de auto en werd het product uit de markt gehaald.”

insights

16


JP Isolatie B.V.

Specialist in isolatiewerkzaamheden JP Isolatie B.V. staat voor hard werken, praktisch denken, oplossingen bieden en onze klanten vooruit helpen. Op deze manier hebben we met zowel klanten als leveranciers een jarenlange en uitstekende persoonlijke band op­ gebouwd. En dat doen we nog steeds.

Wij vinden het niet meer dan logisch dat wij 24/7 service bieden en dat klanten bij spoedklussen altijd verzekerd zijn van een supersnelle oplossing. Dit zorgt voor stabi­ liteit en vertrouwen. Op deze basis hebben wij in ongeveer 20 jaar tijd uit kunnen groeien tot wat we nu zijn: een belangrijke internationale speler op het gebied van isolatie, asbestsanering, UlvaShield, Stopaq, electrical tracing, plaat­ werk, steigerbouw, straal­ en schilderwerk en brandwerende doorvoeringen. Met onze hoofdvestiging in Maasdijk en vestigingen in Klazienaveen en Meppen (Kleton Isoliertechnik GmbH) in Duitsland kunnen wij nationale en internationale opdrachten uitvoeren.

Onze” Rijnmondse” roots klinken luid en duidelijk door in hoe wij werken: heldere communicatie, geen onnodig lange verga­ de ringen, geen onduidelijke offertes van honderd pagina’s. Gewoon aanpakken, geen nonsens. Hard werken, doen waar je goed in bent en dat zo goed mogelijk doen. Mooi werk leveren en daar een eerlijke prijs voor rekenen. Niet stoppen voordat je zelf helemaal tevreden bent over wat je levert. Dat is waar JP Isolatie B.V. voor staat. Al meer dan 15 jaar is JP Asbestsanering B.V. een modern en vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen. Wij hebben een 24/7 calamiteitendienst die bij brand of andere ongevallen in staat is om snel en adequaat te handelen. In het bezit van het SC­530 certificaat bieden wij onze klanten een totaalpakket voor het verwijderen van de asbest: van inven­ tarisatierapport tot de eindmeting inclusief rapportage. Alle zorg wordt de klant uit handen genomen.

Wij voeren onze werkzaamheden uit in de petrochemie, de voedingsmiddelen­ indus­ trie, de tuinbouw, de scheepsbouw, off – en onshore en de utiliteitsbouw. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de officiële regels en veiligheids­ normen. Wij zijn VCA­P en NEN­EN­ISO 9001 gecertificeerd. Bovendien zullen wij altijd de bedrijfsnormen en regels, die in uw bedrijf van toepassing zijn, respecteren.

In de huidige maatschappij kunnen wij geen seconde meer zonder stroom. Sinds 2016 heeft JP Isolatie B.V. JP Generators B.V. opgericht om de markt optimaal te kunnen bedienen. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe en gebruikte (nood) stroomaggre­ gaten met vermogens van 10Kva tot 2500 Kva. Deze verhuren en verkopen wij. Boven­ dien sluiten wij onderhoudscontracten af voor deze en uw eigen generatorsets. Meer informatie: www.pronkisolatie.nl

17

insights


Gebouw heeft veel invloed op gebruikers

“Betrek ook installatiebedrijven vroeg in proces nieuwbouw” Een goed gebouw vraagt om bouwen met zorg. Van de opdrachtgever, de architect, de aannemer, installatiebedrijven. Zet zoveel mogelijk partijen zo vroeg mogelijk bij elkaar om de tafel, adviseert universitair docent Herman Kok. Hij deed onderzoek naar de invloed van gebouwen op de gebruikers. Die invloed is groot. Zorg daarom samen voor maatwerk en vergeet vooral de gebruikers niet. prestaties, zo concludeerde Herman Kok in zijn promotie onderzoek. Hij is universitair docent Facility, health and innovation mana­ gement aan de Wageningen Universi­teit en docent Service Strategy and Inno­v ation aan de Zürcher Hochschule in Zwitserland. Ook startte hij het aan de Wageningen Universiteit gelieerde bedrijf Shign, gericht op het meten en analyseren van gebruikerserva­ ringen in gebouwen. Sinds de term ‘sick building syndrome’ in de jaren 80 zijn intrede deed, is steeds meer bekend over de invloed van gebouwen. Naast bouwmaterialen en ventilatiesystemen spelen heel diverse zaken een rol. Geluiden en akoestiek doen veel. “Zoals het gepiep van monitoren bij een bed in een ziekenhuis of geloop in hol klinkende gangen.” Ook belangrijk zijn temperatuur, luchtkwaliteit en licht. Net zoals grote of kleine ruimtes, de indeling van een gebouw, zichtlijnen, open of afgeschermde ruimtes, rust, schoonmaak en kleuren. “Het gaat om objectief meetbare en om subjectieve factoren, beleving. Ook is het deels bewust en onbewust. Maar ze hebben allemaal effect.” Behalve op prestaties, hebben de verschil­l ende factoren hun weerslag op stress, emoties, gedrag, welbevinden en gezond­heid. De effecten kunnen wel verschillen per gebruikersgroep. Zo is de luchtkwaliteit van groter belang in een basisschool waar onderwijzers en kinderen een groot deel van de schooldag in dezelfde ruimte ver­blijven, dan in een hogeschool. Daar wordt vaker van ruimte gewisseld. Ook opvallend is dat je negatieve omstandigheden kunt compenseren met positieve. Mensen heb­b en bijvoorbeeld minder last van storende geluiden in een groene omgeving. “Dat is wel complex, je kunt niet simpelweg het één tegen het ander wegstrepen. En het beste is natuurlijk om aan alles aandacht te besteden. Is het bijvoorbeeld nodig dat een apparaat constant en hard piept?”

Herman Kok

Het gebeurt Herman Kok regelmatig tijdens gastcolleges. “Al na een half uur heb ik een droge keel en raken studenten oververhit of is het juist koud in de zaal. Dat moet toch beter kunnen?” Gebouwen hebben veel invloed op de gebruikers, zelfs op

insights

18


Hoe dan ook is er veel te winnen door bewust te kijken naar onderwerpen als verlichting, ict, goede meet- en regel­ systemen – “een installateur wordt ook steeds meer ict-er” – indeling en materiaal­­ keuze. Daarbij komen dilemma’s op, zoals materiaal dat of goed is voor de akoestiek of makkelijk schoon te houden. “Voor een operatiekamer zal je dan een andere keus maken dan voor een verblijfsruimte.” En zo komt Kok tot zijn boodschap: “Stel de gebruikers centraal, zij gaan het gebouw gebruiken. Kijk ook waarvoor en hoe zij het gaan gebruiken. Natuurlijk zijn zaken als geld, architectuur en technische normen belangrijk. Maar het zou allemaal om de gebruikers moeten draaien.”

“Stel de gebruikers van een gebouw centraal” laten transporteren door robots of een automatisch beddenreini­ gings­systeem. Breng als bedrijf je expertise en je oplossingen vooral ook zelf naar voren.”

Kok adviseert daarom om bij nieuwbouw en verbouw in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk partijen om de tafel te krijgen. “Een opdrachtgever overlegt in eerste instantie vaak alleen met de architect. Vraag ook de aannemer en bij­ voorbeeld het installatiebedrijf erbij voordat de teke­ningen klaar zijn. Een installatie­ bedrijf is immers expert op zijn gebied en kent de nieuwste toepassingen. Samen kun je eerst zorgen dat de basis goed is, zoals lucht­k waliteit en temperatuur. Je kunt ook van tevoren rekening houden met bijvoorbeeld benodigde bekabeling. En samen kun je maatwerk leveren. In een woonzorgcentrum kan behoefte zijn aan verschillende temperaturen voor mensen die veel in bed liggen of stilzitten en voor mensen die actiever zijn. Of feller, gedemp­ ter of anders gekleurd licht in ver­schillende delen van een ruimte. Er zijn allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals goederen

“Het kost meer tijd, maar het kan een beter en misschien ook efficiënter gebouw opleveren. Je kunt ook voorkomen dat je achteraf dingen moet aanpassen. Zo was ik bij de opening van een school­g ebouw, waar men zich ineens realiseerde dat er honderden scholieren zouden komen met tablets of laptops, terwijl er in elke ruimte maar een paar stopcontacten waren.” Het mooist zou zijn als ook gebruikers aan de ontwerptafel worden uitgenodigd, vindt Kok. “’Een gebruiker weet echt niet waar hij op zit te wachten’, was de reactie van een directeur. Een deel van wat een gebouw prettig en gezond maakt, is inderdaad onbewust. Maar een ander deel weet de gebruiker heel goed. Studenten gaven bijvoorbeeld aan in een centrale ruimte graag stopcontacten te willen, wifi, plekken om even met een groepje af te zonderen en daglicht. En als gebruikers aangeven comfort belangrijk te vinden, kan een installatiebedrijf de kennis hebben hoe dat te bereiken. Er is zoveel expertise, dan moet een perfect gebouw toch mogelijk zijn?” hoopt Herman Kok.

19

insights


Jobcenter

Betrouwbare partner

Jobcenter Techniek & Engineering is al jarenlang een betrouwbare en gedreven partner als het gaat om de inzet van gekwalificeerd technisch personeel. Hierbij kan het gaan om een enkele monteur/engineer/werkvoorbereider etc. maar ook om een compleet projectteam dat u volledig ontzorgt.

De samenwerking met de De Groot Instal­ latiegroep dateert vanaf 2012 en is begon­ nen met de uitzending van diverse werk­ voorbereiders, die na hun uitzendperiode in vaste dienst zijn genomen. Inmiddels is de dienstverlening uitgebreid en is Jobcenter betrokken bij de uitdagende en groot­ schalige projecten van 16 metrostations van de Oostlijn in Amsterdam en Leidsche Rijn in Utrecht waar de De Groot Installatie­ groep werkt als technisch installatiebureau. Dagelijks zetten veel engineers/werkvoor­ bereiders/tekenaars/monteurs/project­ leiders en uitvoerders van Jobcenter zich in op deze grootschalige projecten conform de eisen en normen van De Groot Instal­ latie groep. Kenmerkend is de heldere communicatie, no­nonsense­, meeden­ kende­ en oplossingsgerichte instelling en transparantie. Iets waarin ook Jobcenter zich kenmerkt en mede daardoor een gro­ te verbondenheid voelt bij de De Groot Installatiegroep. Wilt u ook een betrouw­ bare partner voor uw projecten, neem dan vrijblijvend contact met ons. Meer informatie: www.jobcenter.nu

Jobcenter Techniek & Engineering, Geert Grootestraat 13, 7411 GS Deventer, tel 0570­665922

Jobcenter goo.indd 1

31-01-18 11:06

Het begint bij goed gereedschap! Wij staan graag in uw schoenen! Omdat wij als geen ander weten hoe belangrijk gereedschappen, MRO’s en PBM’s zijn voor de industriesector. Kijk voor ons aanbod op: www.voskampgroep.nl

hart voor de Groot Installatiegroep www.hilti.nl

074 - 2500 000 industrie.hengelo@voskampgroep.nl

Voskamp goo.indd 1

insights

25-01-18 Hilti Nederland 2011:47goo.indd 1

28-02-18 10:46


Riwal

Veilig werken op hoogte!

Nieuwbouw distributiecentrum Eosta in Waddinxveen

Veiligheid, gezondheid en milieubewust. De Groot Installatiegroep legt de lat hoog als het daar om gaat. Het innovatieve familiebedrijf levert hoogwaardige technische installaties en vindt het van cruciaal belang dat medewerkers óveral veilig, gezond en milieubewust aan de slag kunnen. De Groot Installatiegroep ontwerpt, installeert, inspecteert en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige installaties. Deze moeten allemaal voldoen aan de wet- en regelgeving voor de industrie. “En Riwal denkt graag met De Groot mee als het gaat om innovatieve oplossingen. Wij willen met elkaar ‘de job to be done’ zo efficiënt en veilig mogelijk maken. We zijn partners op het gebied van veiligheid en duurzaamheid”, aldus Stefan Witte, Commercieel Manager Rental bij Riwal. Er zijn zaken die om speciale aandacht vragen. Denk hierbij aan de sprinklerinstal latie. Deze is niet vanaf de vloer bereikbaar. Aan de ene kant heb je de ergonomische kant van het verhaal, omdat werken aan plafondinstallaties betekent dat medewerkers boven hun hoofd werken. Dit zorgt voor een extra belasting voor vooral rug en nek. Aan de andere kant spelen milieu en veiligheid een cruciale rol, omdat de meeste werkzaamheden vaak binnen afspelen. Het is dus belangrijk om goed materiaal te leveren, zodat medewerkers op grote hoogte veilig kunnen werken. Veiligheid In de praktijk maakt De Groot bij het monteren en/of installeren van sprinkler-

installaties gebruik van hoogwerkers. Hierbij moet de werkgever er alles aan doen om de veiligheid van hun mensen te waarborgen. “Net als bij De Groot Installatiegroep heeft veiligheid ook de hoogste prioriteit bij Riwal”, gaat Witte verder. “Samen denken we na over de veiligheid tijdens projecten op het gebied van medewerkers en milieu. Wie hoog klimt kan laag vallen. Dit betekent dat we de belangrijke dingen niet uit het oog moeten verliezen! We geven advies op maat door het inzetten van de juiste machines op de juiste momenten én leveren betrouwbare machines, die ervoor zorgen dat het werk in hoog tempo kan worden uitgevoerd.”

“We zijn partners op het gebied van veiligheid en duurzaamheid” Innovatiepartner “Als innovatiepartner op hoogte, onderzoeken wij voortdurend hoe we nog duurzamer en efficiënter kunnen werken. Eén van onze uitdagingen was een reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof, terwijl onze machine dezelfde – zo niet betere – prestaties blijven leveren. Riwal ontwikkelde hiervoor elektrisch aangedreven hoogwerkers. Zij kunnen een besparing tot duizenden liters diesel per machine per jaar opleveren. Per hoogwerker kan op basis van groene stroom een CO2-reductie van meer dan tienduizend kilogram worden gerealiseerd. Een enorme besparing op milieubelasting en energiekosten! Een andere innovatie, welke in de komende maanden zal worden gelanceerd, is het veilig transporteren van pijpen en buizen op een schaarhoogwerker. Hierbij komen de buizen veilig in een buizendrager te liggen”, besluit Witte. Meer informatie: www.riwal.com

21

insights


‘Automatische blussing, veilig voor mens, dier en milieu.’

INSTALLATIES:

SERVICES:

• • • • • •

• • • • • •

Sprinklers Watermist Blusgas Schuim Blusleidingen Industrial Piping

Monteurs Montageleiders Engineers Projectmanagers Werkvoorbereiders Pijpfitters

Zandhaarweg 36, 7595 KM Weerslo Tel. 0541 - 66 29 30 info@oudehesselinkcoating.nl

SPRINKLERSERVICES.NL Lorentzstraat 4A, Alkmaar 072 582 46 69

Sprinkler goo.indd 1

23-01-18 Oude Hesselink 12:35 Coating goo.indd 1

07-03-18 10:26

Kiwa R2B

T +31(0)78 - 69 20 740 Bemalingen | Grondboringen | Adviezen | Bodemopslagsystemen

Kiwa R2B is een inspectie-instelling op het gebied van blussystemen, brandmeldsystemen en inbraakbeveiligingssystemen. De beoogde veiligheid wordt beoordeeld door de onafhankelijke experts van Kiwa R2B. Wij inspecteren alle beveiligingsinstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen, zowel bij initiële inspecties als bij vervolginspecties. Hierdoor bent en blijft u altijd verzekerd van een doeltreffende beveiliging.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bodemenergiesystemen Drinkwaterbronnen Bluswatervoorzieningen Sprinklerbronpompinstallaties Bemalingen Geohydrologisch advies Service & Onderhoud 1

www.tjaden.nl

Tjaden goo.indd 1

24-01-18 Kiwa R2B Zaltbommel 08:23 goo.indd 1

05-02-18 16:18


Multifunctioneel gebouw met ontmoetingsplaats in Rotterdam

Een voorbeeld van de duurzame ambities van het Apostolisch Genootschap

In opdracht van het Apostolisch Genootschap maakte een kerk uit 1954 in het Rotterdamse Charlois plaats voor het moderne en flexibel centrum met twee grote zalen en acht vergader- c.q. kantoorruimten waarvan zowel het genootschap zelf als anderen gebruik van kunnen maken. Voor de realisatie is de BREEAM-NL methode ingezet. Die garandeert dat het gebouw in alle opzichten past binnen de duurzame ambities van het Apostolisch Genootschap; van de afvalverwerking tijdens de bouw tot de zonnepanelen op het dak.

Vakmanschap Overigens vormde het multifunctionele centrum volgens Brinkman ook los van de methode een mooie uitdaging voor de vakmensen van De Groot Installatiegroep. Zo is er een uitgebreid gebouwbeheer­ systeem (KNX) geplaatst waarmee alle onderdelen van de installaties op een een­ voudige manier bediend kunnen worden. De bediening van de KNX installatie is gevisua­ liseerd door middel van meerdere iPads. Daarnaast geeft het systeem informatie over het verbruik van de diverse onderdelen. Het verbruik wordt in beeld gebracht met narrowcasting op een uitgebreide AV instal­ latie. De toegepaste Priva Blue ID voor de regeltechniek geeft De Groot Installatiegroep de mogelijkheid het gebouwbeheer op afstand over te nemen. Hiervan heeft Brinkman al dankbaar gebruik gemaakt voor het goed inregelen van de installaties zodat deze in alle ruimten het gewenste resultaat opleveren.

Voor De Groot Installatiegroep was dit het eerste project dat zij volgens de BREEAM-NL methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) realiseerde. Projectleider Ben Brinkman, verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige werkzaamheden, en zijn collega Huub Collet die leiding gaf aan de realisatie van de elektrotechnische installaties, kijken er met een goed gevoel op terug. “Het was niet altijd makkelijk”, vertelt Brinkman eerlijk. “BREEAM stelt veel en hoge eisen. Voor alle facetten van de installaties zijn punten opgesteld waaraan je moet voldoen en die worden door een externe assessor tot in detail gecontroleerd. Dat vergt veel tijd. Maar wij hebben het als een positieve belasting ervaren. Ook omdat het ons nieuwe inzichten gaf.”

“Alles moet goed worden afgestemd” Integraal beoordeeld BREEAM is een integrale methode om duurzaamheid te meten en te controleren. Dat komt terug in de werkwijze die de methode vraagt. Niet alleen de duurzaamheid van het resultaat telt mee, ook het management van het bouwproces wordt meegenomen in de metingen en controles. “Alles moet goed worden afgestemd. Dat is een eerste vereiste. Je moet het met elkaar doen. We hadden daarom regelmatig een bouwvergadering en het hele proces werd gecoördineerd door Boersema Installatie Adviseurs uit Amersfoort,” vertelt Brinkman.

23

insights

Ben Brinkman


Apostolisch Genootschap

“We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel” Toen verbouw van het oude kerkgebouw niet aantrekkelijk bleek, heeft het Apostolisch Genootschap in Rotterdam-Zuid een radicale aanpak gekozen. Het resultaat is een zeer verantwoord multifunctioneel gebouw vol technische hoogstandjes, voor de kerkgemeenschap én voor andere gebruikers. “We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Ooit hebben we bedacht dat, mocht er nieuwbouw komen, we de score ‘Very good’ wilden halen volgens BREEAM. Dat is gelukt”, vertelt Gerard van Markus trots. Hij is Coördinator Huisvesting van het Apostolisch Genootschap, dat ruim zeventig gebouwen heeft in Nederland. BREEAM is een methode om duurzaamheid van een gebouw en van het bouwproces te meten. Ook geschikt voor anderen Nadrukkelijk moest het pand ook geschikt zijn voor anderen. Ook dat past in de duur­ zaamheidsgedachte waar het om draaide. “Als het gebouw over een poos niet meer dienst zou doen als kerk, dan moet het aantrekkelijk zijn voor verkoop of verhuur. Ook nu al hebben we ruimtes voor verhuur. Wel voor maatschappelijk betrokken huur­ ders, bijvoorbeeld een psychologenpraktijk of fysiotherapeut.” Net zo goed neemt de ontmoetingsruimte van het Apostolisch Genootschap een promi­ nente plek in. De ruimte reikt tot het dak en beslaat daarmee drie verdiepingen. Het is echter eenvoudig om net als in de rest van het gebouw niet alleen wanden te verplaatsen of aan te brengen, maar zelfs alsnog extra vloeren te plaatsen. “Alle leidingen en aansluitingen liggen er al klaar voor.”

Gerard van Markus

Energiezuinige lift De flexibele indeling is slechts een van de vele toepassingen van duurzaamheid,

insights

24

ingedeeld in de categorieën gezondheid, energie, transport, landgebruik en ecologie, water, afval, materialen en vervuiling. Wat te denken van een energiezuinige lift die elektriciteit wint uit weerstand, ver­ warming met restwarmte van een afval­ verbrandingsbedrijf, oplaadpunten voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het dak – een groen dak overigens, met be­ planting en nestkasten voor vleermuizen en vogels – en waterleidingen van toiletten die automatisch afsluiten wanneer er niemand in de ruimte is. Van Markus: “Druppende leidingen in de kruipruimte schijnen ongemerkt vaak voor te komen.” In het oog springend is ook de verlichting. “Het is allemaal led-verlichting die zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid daglicht en individueel is in te stellen. We hebben veel daglicht, door grote ramen en een handige indeling.”

“We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel” Het pand is sinds december 2017 in gebruik en het is voor sommigen nog even wennen. “Maar de mensen vinden het mooi. En stel dat het gebouw ooit toch afgebroken moet worden, dan kunnen de bakstenen uit de stalen frames gehaald worden. Klaar voor hergebruik.”


Lansing Unitra

Al 15 jaar met de Groot een effectieve samenwerking De relatie met De Groot Installatiegroep gaat voor Lansing Unitra alweer terug naar 2003. De directie van De Groot besloot destijds vanuit veiligheidsoogpunt en efficiëntie dat zij een standaardisatie wilden doorvoeren voor de inrichting van de bedrijfswagens. In samenspraak met de daadwerkelijke gebruikers van de inrichting, de professionele installateurs, werd door Lansing Unitra een lichtgewicht inrichting bedacht waarbij veiligheid en efficiëntie voorop stond. Nu anno 2018 produceert en monteert het Lansing Unitra team nog steeds op basis van het oorspronkelijke ontwerp voor De Groot. Een bijkomend voordeel van de standaardisatie is dat de bedrijfswageninrichtingen langer meegingen dan de voertuigen. De inbouw werd drie, en soms vier keer overgebouwd. Ook werd op de

meeste voertuigen een Lansing imperiaal gemonteerd. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (terugdringen CO2 uitstoot) werd door het gebruik van lichtgewicht materialen (o.a. aluminium) een significante brandstofbesparing gehaald. Het van origine Duitse familiebedrijf Lansing bestaat sinds 1873 en heeft inmiddels meerdere vestigingen in Duitsland en Nederland. Kernwoorden die al vanaf de start van het bedrijf dienen voor onze producten zijn: Toekomstgericht, Stabiel, Efficiënt en Veilig. Wij van Lansing Unitra zijn er trots op dat wij onze 145 jaar ervaring in mogen zetten bij een sterk en modern bedrijf als De Groot Installatiegroep. Meer informatie: www.lansing-unitra.eu

Lansing Unitra red. goo.indd 1

23-01-18 12:23

CMC Unitek

Uw partner voor detachering van technisch personeel Door de groeiende behoefte bij tal van Industriële ondernemingen aan (tijdelijk) gekwalificeerd personeel, heeft dit geleid tot oprichting van ons bedrijf in 2004.

Wij zijn een VCU gecertificeerd detacheringsbureau en leveren vakmensen voor installatieprojecten in Scheepvaart, Marine Offshore, Industrie, Infra en Utiliteit. De afgelopen jaren hebben wij intensief samengewerkt met de Gemeente Amsterdam, De Groot Installatiegroep, VIA NoordZuidlijn, TBI, SPIE op de metro stations van de Gemeente Amsterdam.

25

insights

Voor de FMJ Group, zijn wij werkzaam op Sint Eustatius en in Amsterdam. Bij Engie West Industrie werken wij op Keppel Verolme, diverse schepen, booreilanden en offshore projecten. Tevens zijn wij werkzaam op verschillende projecten in België en werken wij daar samen met SPIE België en Stork. Wij leveren sinds jaar en dag vakmensen aan o.m. gerenommeerde bedrijven als Alewijnse Marine, Anthony Veder, Croon Elektrotechniek, De Groot Installatiegroep, Engie West Industrie, FMJ Group, Gemeente Amsterdam, IHC Merwede B.V., Stork, SPIE Belgie, SPIE Nederland, en VIA NoordZuidlijn. Meer informatie: www.cmcunitek.nl


Meer meisjes in MBO Techniek

“Goed voor de meisjes, goed voor de installatiebedrijven” Meer meisjes in technische beroepen. Dat kán bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan vakpersoneel. Maar het is niet het hoofdmotief voor het programma Meer meisjes in MBO Techniek, een initiatief van de MBO Raad en VHTO, landelijk expertisebureau vrouwen/meisjes en bèta/techniek. Het programma, gestart in april 2016, focust op de meisjes zélf; op het uitstekende loopbaan- en arbeidsmarktperspectief van een technische opleiding. We praten erover met voorzitter Christien de Graaff (Alfa-college) en projectleider Lia Bleijenberg.

De Graaff: “Het was een confronterend leermoment. Qua aantal meisjes in tech­ nische vakken zaten we onder het landelijk

Binnen het MBO bestaat nog onvoldoende inzicht in de deelname van meisjes aan technische opleidingen. Docenten denken dat ze het prima doen; dat ze de meisjes op de juiste manier benaderen en begeleiden. De meisjes zelf ervaren dat anders. Ze voelen zich meer op de proef gesteld en vinden extra aandacht vervelend. Ze willen ‘gewoon meedoen’. Een behoorlijk verschil in perceptie, dus.

“Het gaat om veranderingen van binnenuit”

Een confronterend leermoment Christien de Graaff, bestuurder bij het Alfa-college (drie locaties in Noord- en Oost-Nederland, veertienduizend studenten) geeft eerlijk toe geschrokken te zijn van de ‘genderscan’ op haar eigen ROC. Deze scan is voor alle deelnemende onderwijsinstellingen een startpunt. Hoe staan we ervoor, wat zijn de knelpunten, wat moet beter?

gemiddelde. Het verschil in perceptie tussen de docenten en leerlingen was een eye­ opener. Werk aan de winkel, dus: ingesleten patronen doorbreken en het genderbewust­ zijn onder docenten verbeteren. We maken

Christien de Graaff

Lia Bleijenberg

insights

26


een plan van aanpak, waarin training van docenten prioriteit krijgt.”

nieuwe beeldvorming het verschil maken? Ik weet zeker van wel. Het is een begin. In Nederland zijn we hopeloos ouderwets als het om rolpatronen gaat. Dat zullen we als eerste moeten doorbreken. En dit is hét momentum. Want het draait om de meisjes zelf, maar dat bedrijven nu zitten te springen om vakpersoneel helpt natuurlijk wel. Iedereen wordt wakker.”

“Het gaat om veranderingen van binnenuit”, vult Lia Bleijenberg aan. Ze stapte vanuit haar zelfstandige trainingspraktijk over naar VHTO en zet zich met passie als project­ leider in voor Meer meisjes in MBO Techniek. De doelstelling, meisjes en vrouwen werven en behouden voor technische opleidingen, gaat haar aan het hart. “Het is allemaal begonnen in 2015, vanuit een denktank van meerdere ROC’s. Op dit moment zitten we in de concrete fase van genderscans en verbeterplannen. Iedere school formuleert eigen ambities en cijfermatige doelstel­ lingen. Ik merk dat het lééft.”

Christien de Graaff: “Als Alfa-college zetten we op dit moment in op meer vrouwelijke leerkrachten in de technische vakken. Subtiele aanpassingen in onze wervingsadvertenties resulteren in meer respons van vrouwen. Zo simpel kan het zijn. En de kwaliteit van de kandidaten is goed. Het werkt dus echt.” Lia Bleijenberg: “Ik heb ook een oproep aan installatiebedrijven: organiseer open dagen, kies bewust voor meisjes op stageplaatsen en meld je aan bij ROC’s voor presentaties. En vooral: doe mee met Girlsday 2018. Als je kunt laten zien wat techniek voor de maatschappij betekent, zullen we steeds meer meisjes inspireren om een technische opleiding te kiezen.”

Inspirerende rolmodellen Een begrip dat veel terugkeert, is ‘gender­ bewustzijn’. Daar worden trainingen en workshops voor geïnitieerd, maar er zijn ook andere activiteiten. Lia Bleijenberg: “Veel scholen zijn succesvol bezig met de inzet van ambassadeurs, vrouwelijke rol­ modellen uit het bedrijfsleven die met meisjes in dialoog gaan over de perspec­ tieven van werken in de techniek. Ook support door vrouwelijke oud-studenten en gender-inclusieve loopbaangesprekken staan op het programma. En uiteraard investeren we in de promotie van technische vakken.”

Girlsday 2018 Op 12 april 2018 is het Girlsday. Tijdens Girlsday openen in het hele land bèta-, technische en ICT-bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Ook technische en/ of ICT-afdelingen van andere organisaties zoals banken en zorg­instellingen doen mee. Doordat meisjes veelal onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en studies gaat vrouwelijk talent verloren. Deelname aan Girlsday verruimt de blik van meisjes en beïnvloedt zo de loopbaankeuze. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat genderdiversiteit op de werkvloer zorgt voor betere resultaten. Door veel

Christien de Graaff: “Het gaat om een cultuurverandering. Binnen ons eigen ROC zagen we bijvoorbeeld dat sommige marke­ ting- en communicatiemiddelen voor tech­ nisch beroepsonderwijs vol zitten met rol- en beeldbevestigende plaatjes. Gaat

bedrijven wordt het ook als positief ervaren om via Girlsday contacten met de scholen in hun omgeving op te bouwen. Daarnaast is het maatschappelijke engagement dat blijkt uit deelname positief voor het bedrijfsimago.

27

insights


UNETO-VNI

“Bestaande opleidingsmodellen moeten snel op de schop” “De installatiebranche ontwikkelt zich tot spelbepaler in het realiseren van duurzaamheidsambities. Dat is mooi om te zien en het schept legio kansen. Er is echter één spelbreker: de krapte op de arbeidsmarkt. Het is een veelkoppig monster dat Nederland over zichzelf heeft afgeroepen.” Doekle Terpstra

Aldus Doekle Terpstra (1956) na zijn eerste jaar als UNETO-VNIvoorzitter. Hij was lange tijd duvelstoejager in het beroepsonderwijs, onder meer als voorzitter van de HBO-raad en bestuurder bij Hogeschool Inholland. Hij voelt zich sterk verbonden met het thema opleiden. Dat komt goed uit in zijn nieuwe functie, want talent opleiden voor een loopbaan in de techniek is urgent. De oud vakbondsman (CNV-voorzitter van 1999 – 2005) is een geboren optimist, maar ook een realist. Hij zegt: “Wat de beschik­ baarheid van personeel betreft, staat het water de installatie­ bedrijven tot aan de lippen. Zonder actie gaan we de klimaat­­ doelstelling van Parijs zéker niet halen. Er zijn perspectieven, maar er is geen eenduidige oplossing. Niemand kan met een knip van zijn vingers voor meer personeel zorgen.” De ‘havo-risering’ van Nederland “Nederland heeft dit over zichzelf afgeroepen met wat ik wel de ‘havo-risering’ van onze samenleving noem. Het beroepsonderwijs werd nauwelijks op zijn maatschappelijke waarden beoordeeld; het vmbo en mbo werden gezien als inferieur. Daar betalen we nu de prijs voor. Het is alle hens aan dek.” Terpstra ziet een lichte kentering. Sinds de oprichting van het Nationaal Techniekpact, in 2013, neemt de instroom in het middelbaar en hoger technisch onderwijs wat toe. Het slechte nieuws is dat de instroom in het vmbo blijft afnemen. “Dat is zorgelijk en het geeft aan dat we er nog lang niet zijn. Op korte termijn zie ik geen robuuste oplossing, simpelweg omdat de mensen er niet zijn.” Opleiden met ‘de poten in de klei’ “Voor de langere termijn zijn ingrijpende veranderingen essentieel. Als brancheorganisatie én als individuele bedrijven moeten we erop blijven hameren dat een beroepsopleiding de beste baan- en toekomstperspectieven biedt. Bestaande opleidingsmodellen moeten

insights

28

snel op de schop. Want niet alleen de instroom is te mager, óók de afstand tussen het onderwijs en de werk­praktijk is te groot. Als bedrijfsleven en onderwijs zouden we één ‘ecosysteem’ moeten vormen. De onder­ wijs­instituten als kwaliteitsbewaker, de docenten met ‘hun poten in de klei’. Inter­ actie, kennis delen, extramuraliseren. Met andere woor­den: sámen opleiden, buiten de school­muren.” Voor de middellange termijn ziet Terpstra oplossingen in een opschaling van Beroeps Begeleidende Leerwegtrajecten (BBL) en stages voor vmbo- en mbo-leerlingen. Voor beide ligt het initiatief bij de instal­ latiebedrijven zelf. UNETO-VNI faciliteert de bedrijven met een breed programma praktijkgerichte vakopleidingen. Als het aan de nieuwe voorzitter ligt, gaat daar de komende jaren een schep bovenop. Beter kijken naar andere doelgroepen Doekle Terpstra verwacht van de overheid dat ze bijspringt. In de vorm van opleidings­ fondsen, bijvoorbeeld. Hij gebruikt zijn netwerk om daar stevig voor te lobbyen. En hij ziet nog een speerpunt: focussen op nieuwe, minder voor de hand liggende doel­ groepen. “Ik denk aan meisjes, maar ook aan zij-instromers. En laten we de grote groep vluchtelingen niet vergeten die, als ze hun verblijfsstatus hebben, een pers­ pectiefrijke toekomst kunnen opbouwen in de mooiste branche van Nederland.”


Emondt goo.indd 1

18-01-18 Jonge Poerink 13:50 goo.indd 1

14-02-18 11:42

insights Insights is een uitgave van Goo Media T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Directie Ernst Delfos Coördinatie Peter Molenaar Milco Sprink

Realisatie Mandy van Aerde Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree

Productie Renée Onderwater Ellen van Vliet Vormgeving Rachelle de Boer Floor Kamphuis

Tekstproductie Terwisscha & Wagenaar

© Goo Media 2018 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: De Groot Installatiegroep T (0591) 613344 I www.degrootgroep.nl CMC UNITEK
 • Emondt • Gilde Software • Hilti Nederland • Jobcenter • Jonge Poerink Lichtreclame en Klokken • JP Isolatie B.V. • Kiwa R2B Zaltbommel • Lansing Unitra • Nova Engineering • Oude Hesselink Coating • QUALM Aannemingsbedrijf • Riwal • Sikla-UnderConstruction • Sprinkler Services • Tjaden • Voskamp Groep


Insights  
Insights