Insights Besix

Page 1

insights

BESIX Infra Innovatie is de kern BESIX Infra en Van den Berg, een sterk team! Van puin naar topproduct


Inleiding

2

BESIX Infra is al sinds 1909 actief in de bouw. In de loop van de jaren heeft het bedrijf zich diverse disciplines eigen gemaakt, en is heden ten dage actief in de wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusaneringen en aanleg van publieke ruimtes. De kennis­ gedreven aannemer weet wat er speelt in de wegenbouw op de Vlaamse en Brusselse markt. BESIX Infra investeert continu in kennis, technieken en materialen om nieuwe ontwikkelingen, mooie projecten en aandacht voor het milieu mogelijk te maken. Daarbij wordt goed gekeken naar een evenwichtige combinatie tussen het pragmatische en esthe­ tische, staat recycling van bouw- en sloopafval hoog op de priori­ teitenlijst en wordt bij werkzaamheden altijd gekeken naar het zo veel mogelijk beperken van hinder voor de omgeving. BESIX Infra staat volop in het nu! Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

8

16


Inhoud 2

BESIX Infra Innovatie is de kern

7

I.T.D.V. Meten is weten

8

BESIX Infra en Van den Berg, een sterk team!

12

Irtas Natuur op je pad

12

16 Projecten uitgelicht

Stadsriolering Halle en project TUC RAIL Aalter Beernem

21

CBS BETON Prefab Beton voor infra en GWW

21

IndustriĂŤle Technieken Danny Vliegen N.V. (ITDV) Lekdectectie en Rioolinspectie

22 BESIX Infra

Van puin naar topproduct

22

1

insights


Bart Verhulst

insights

2


Actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusaneringen en de aanleg van publieke ruimtes; BESIX Infra is dé kennisgedreven aannemer voor wegenbouw op de Vlaamse en Brusselse markt. Het bedrijf heeft twee eigen beton- en recyclagesites; dochteronderneming Belasco beschikt over drie eigen asfaltproductie-installaties, zusterbedrijf Van den Berg is gespecialiseerd in leidingbouw en technische infrastructuur. BESIX Infra positio­ neert zich als een partner inzake communicatie, buurtoverleg en het beperken van hinder.

BESIX Infra

Innovatie is de kern De BESIX groep is al actief sinds 1909 en groeide uit tot het multidisciplinair bedrijf van vandaag, actief in bouw, vastgoedont­ wikkeling en concessies. BESIX Contracting is gespecialiseerd in het realiseren van bouw-, infrastructuur- en maritieme werken, die zich vaak onderscheiden door hun com­ plexiteit. In de Benelux en Frankrijk is de Groep sterk vertegenwoordigd met de regio­ nale filialen BESIX Infra, BESIX Construct, Vanhout, Wust, Cobelba, Jacques Delens en Lux TP, die garant staan voor een lokale benadering. Met de entiteiten Franki Founda­ tions, West Construct, Socogetra, Sanotec en Van den Berg brengt de Groep gespecia­ liseerde niche oplossingen op de markt, zoals diepfunderingen, geo-engineering, wegen­ werken, waterbehandeling en kabel- en leidingbouw. BESIX Infra, dat in 2019 vijftig jaar bestaat, was eerder een onderdeel van de Heijmans groep en ressorteert sinds begin 2017 als onafhankelijke entiteit onder de BESIX groep. Bart Verhulst, gedelegeerd bestuurder, gaat dieper in op verschillende disciplines van BESIX Infra en de positie van het bedrijf binnen de BESIX groep.

Recyclage en asfaltproductie “Wij hebben we twee beton- en recyclagesites,” somt Verhulst op. “Een in Bilzen en een in Burcht (Zwijndrecht). Daar wordt het afbraakmateriaal van wegen- en woningbouw gerecycleerd, in de juiste kalibers gemalen en geprepareerd om weer te dienen als grondstof voor onze activiteiten. De site in Bilzen is totaal geïnte­ greerd met een asfaltcentrale en ook onze kantoren liggen daar.

“De auto’s worden intelligenter, dus moeten de wegen ook slimmer worden” Dat kantoor delen we trouwens met onze collega’s van Vanhout. Naast die asfaltcentrale in Bilzen hebben we nog twee andere, in Gent en in Puurs, deze zitten in onze dochteronderneming Belasco.” Belasco zorgt zowel voor de asfaltproductie als de plaatsing. Tevens verkoopt het bedrijf asfalt aan andere aannemers die geen eigen asfaltproductie hebben.

Veel energie steken in voorbereiding Duurzaamheid en langetermijnrelaties zijn echt wel kernwaarden voor het bedrijf. “Wij bedienen voornamelijk publieke klanten,” gaat Verhulst daar dieper op in. “De Vlaamse overheid, lokale overheden zoals gemeentes en intercommunales. Wat de natio­ nale overheid betreft voeren wij bijvoorbeeld werken uit voor de NMBS en Infrabel. Onze filosofie is dat we aan een werk beginnen en doorwerken tot Veiligheid is topprioriteit het volledig klaar is. Dat wil zeggen dat we heel veel energie steken in voorbereiding. Veiligheid en veiligheidsbewustzijn blijft een constante zorg. BESIX Infra zet Als het specifieke high-level en fijnmazige hoog in op veiligheid. Verhulst: “Alle werknemers krijgen een winteropleiding in projecten betreft, wordt die voorbereiding ons bedrijf, op maat gemaakt en niet uitbesteed. Zij krijgen trainingssessies met met specialisten ter zake vooraf grondig confronterend beeldmateriaal over arbeidsongevallen en het moet gezegd dat dit doorgenomen. Wij blijven bij wijze van een grote impact heeft.” Drie punten worden erin geprent. Verhulst somt op: “Ten spreken zolang mogelijk op ons bureau zitten, zodanig dat de engineering en detail­ eerste, doe altijd je LMRA, oftewel Laatste Minuut Risico-Analyse. Ten tweede, sturing van de geplande werken tot in de spreek elkaar altijd aan op veiligheidsgedrag, ook als het een werknemer van een puntjes zijn uitgewerkt. Eenmaal on the andere ploeg betreft en tenslotte, als de omstandigheden té onveilig zijn om field is het zaak de werken ononderbroken verder te werken, leg dan de werken gewoon stil. Het staat trouwens in ons arbeids­ tot een goed einde te brengen. Stilstand reglement: niemand kan gepenaliseerd worden als deze om veiligheidsredenen kost geld en hinder voor de omgeving. Dat op een correcte manier het werk stillegt.” vergt oplossingsgericht denken en werken. En daar zijn wij sterk in.”

3

insights


De projecten waar BESIX Infra aan werkt zijn vaak complex zoals het actuele project in Aalter-Beernem voor TUC-RAIL en de werken op het be­drijventerrein Terbekehof­ dreef in Wilrijk. BESIX, met al haar dochters, is trouwens de grootste Belgische groep in de bouwsector. “Wij proberen altijd de meer intelligente, complexe werken aan te nemen met stakeholdermanagement en veel fase­ ringen volgens het minder-hinder concept,” aldus Verhulst.

“Wij proberen altijd de meer intelligente, complexe werken aan te nemen”

Tot negentig procent recyclage Die minder-hinder uit zich ook op andere vlakken, zoals asfaltproductie. Verhulst: “Wij proberen met minimale hinder voor de omgeving asfalt te produceren, wat niet gemakkelijk is. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de asfaltproductie op vlak van milieu- en omge­ vingshinder. Dat heeft niets te maken met return on investment, maar dient puur voor de continuïteit.” Ook het betonrecyclage­ gebeuren past volledig in het plaatsje van de circulaire economie. “Dat is niet iets van de laatste tijd,” bevestigt Verhulst, “maar is een voortdurende ontwikkeling van het bedrijf, door de tijd heen. In de wegenbouw wordt tot negentig procent van het materiaal gerecupereerd. Daar wordt weinig ophef om gemaakt omdat dit nu eenmaal onze manier van werken is, en wij gaan daar heel

insights

4


Awards Ieder jaar reikt Aquafin verschillende awards uit. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor water­ zuivering in het Vlaamse gewest. Rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, collectoren en riolen maken daar deel van uit. Advies- en ingenieursbureaus en aannemers die zich het afgelopen jaar onderscheiden hebben in kwaliteitsvol en omgevingsgericht werken, worden dan beloond. In 2018 won BESIX Infra in zijn hoedanigheid als aannemer de Partnership Award voor een rioleringsproject in het centrum van Baal met Evolta als studiebureau. BESIX Infra is in de afgelopen elf jaar vijf keer genomineerd, onder meer in 2016 en 2017. Ze behoren hiermee tot ‘de vaste waarden’ van het initiatief.

ver in. Het is een vanzelfsprekendheid. Daar­ naast werken wij veel voor Aquafin en doen dat ook bewust omdat het mooie projecten zijn, waarbij onder andere de waterkwaliteit verbeterd wordt. De rivieren in Vlaanderen waren vroeger open riolen en dat is dank­ zij die inspanningen opmerkelijk verbeterd.”

zit nu alles onder één paraplu. “Er is één aanspreekpunt,” ver­ duidelijkt Verhulst. “Dat betekent aanzienlijke tijdswinst inzake beslissingen, werkwijzen en toeleveringen. Het one-shop stop principe, dus, hetzelfde principe dat wordt toegepast bij onze rioleringswerken aan het bedrijventerrein en de aanleg van het warmtenet door zusterbedrijf Van den Berg in Wilrijk. Het komt de enorme complexiteit van die projecten ten goede. Verder wordt er uiteraard soms samengewerkt met externe partners, samenwerkingen die het resultaat zijn van jarenlang opge­ bouwd vertrouwen en gezamenlijke ervaring.”

Complexe projecten Binnen de BESIX groep is er veel diversiteit zodat het interessant is om de verschil­ lende disciplines te bundelen en als één pakket aan te bieden aan de opdrachtgever. “Dat komt goed tot uiting in het TUC-RAIL project dat wij samen met onze collega’s van BESIX Vlaanderen uitvoeren in AalterBeernem,” haalt Verhulst aan als voorbeeld. “Wij zitten van bij aanvang mee aan de tafel, maken een geïntegreerde offerte en denken verregaand mee met de klant. We hebben dat project voor een groot stuk gere-engineerd. BESIX Vlaanderen focust zich vooral op de stations en de kunst­werken en wij nemen de wegenwerken voor onze rekening.” In plaats dat de werken worden uitbesteed aan verschillende aannemers,

Slimmere wegeninfrastructuur Wat de toekomst betreft ziet Verhulst vooral veel veranderingen wat betreft het wegverkeer, de toenemende digitalisering en het Internet of Things (IoT). “De auto’s worden intelligenter, dus moeten de wegen ook slimmer worden,” beaamt hij. “Uiteindelijk resulteert dat in zelfrijdende wagens die door middel van adaptive cruise control bijvoorbeeld het fileprobleem mee helpen oplossen.” Wanneer, dat is echter een andere vraag. “De mentale switch van de modale weggebruiker heeft nog een weg te gaan,” meent Verhulst. “Sommige toepassingen zijn nu al conceptueel haalbaar, het is vooral een mentaliteitswijziging bij de eindgebruiker, de chauffeur dus, die bepaalde dingen in een stroomversnelling kan zetten. We moeten ons in ieder geval maximaal inzetten om een slimmere wegeninfrastructuur te bouwen, op alle vlakken.”

5

insights


Grondwerken Verkoop - Verhuur Minigravers

Elboka NV Retiesebaan 17, 2460 Kasterlee Tel: 014/85.11.54 | Fax: 014/85.15.81 info@elboka.be | www.elboka.be Elboka Goo.indd 1

14-03-19 10:48

WELCOME to the drainage family

Albertkade 4 - 3980 Tessenderlo info@tubobelaqua.be www.tubobelaqua.be Tutobel Goo.indd 1

28-02-19 15:49


I.T.D.V.

Meten is weten Met een ervaring van meer dan dertig jaar is I.T.D.V. (Industriële Technieken Danny Vliegen N.V.) uitgegroeid tot een van de betrouwbaarste partners voor industrie, infrastructuur en gestandaardiseerde metingen inzake lekdetectie en rioolinspectie. Het bedrijf ontwikkelde verschillende technieken en afsluitsystemen om luchtdichtheidsproeven uit te voeren op rioleringssystemen voor het opsporen van lekken. Danny Vliegen leidt een team ingenieurs dat voortdurend nieuwe oplossingen creëert en maatwerk levert voor de klanten in de eigen machinewerkplaats.

Drang naar innovatie Doordat rechthoekige kokers meer en meer moeten geplaatst worden als bufferbekken, kwam de vraag om alle niet-concentrische kokers te onderwerpen aan water- of luchtdichtheidsproeven. I.T.D.V. had al een systeem ontwikkeld om betonnen afzinkputten van 900 kubieke meter waar windmolens in zee op geplaatst werden, op dichtheid te controleren. Vliegen zegt: “Dit resulteerde destijds al tot de aanvraag voor een vierde patent voor afsluiters en voegentesters om alle niet-concentrische rioleringen, leidingen en putten af te dichten. Eerder verkregen we succesvolle patenten met verschillende gesofisticeerde technieken om luchtdichtheidsproeven, deformatiemetingen en voegentesten uit te voeren, waaronder ook een inlatenrobot om huisaansluitingen af te dichten vanuit de hoofdriool, voegentesters om de voegen van ronde buizen te controleren op dichtheid en een sonar deformatietoestel om vervormingen te meten.” Tijdswinst en duurzaamheid Zo worden bijvoorbeeld luchtdichtheidsproeven toegepast, naast waterdichtheidsproeven, wat een behoorlijke tijdswinst oplevert en veel duurzamer en milieu vriendelijk is. Vliegen legt uit: “Voorheen werd water gebruikt om dichtheidsproeven uit te voeren. Deze voeren we nu uit met lucht in onder- of overdruk. Een koker van 2.5 x 2.5 meter met een lengte van honderd meter op 200 mbar is in slechts enkele minuten gevuld met lucht. Stel je voor dat je een koker van deze afmetingen moet vullen met water, wat daarna ook nog eens

naar een zuiveringsstation afgevoerd wordt met alle verspilling van water en kosten van dien. Luchtdichtheidsproeven zijn goedkoop en bovendien belasten ze het milieu niet.”

“De Vlaamse Regering bekroonde ons bedrijf tot ‘Ridder in de Kwaliteitszorg’” Ridder in de kwaliteitszorg Als erkend laboratorium met ISO 17025 accreditatie, worden de diensten van ITDV onderworpen aan streng extern toezicht. Vliegen: “De Vlaamse Regering bekroonde ons bedrijf tot ‘Ridder in de Kwaliteitszorg’, jaarlijks worden onze activiteiten gecontroleerd door een audit van het Vlaams Ministerie. Op die manier garanderen wij kwaliteit en meetnauwkeurigheid door continue kalibratie van onze apparatuur en werken wij volgens de codes van goede praktijk.” Voor infrastructuurwerken en wegenbouw zijn de diensten van I.T.D.V. conform met het standaardbestek 250 (standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen), zoals voorgeschreven door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer. Meer informatie: www.itdv.be

7

insights


BESIX Infra en Van den Berg, een sterk team! BESIX Infra zorgt ervoor dat bedrijventerrein Terbekehofdreef in Wilrijk nooit meer blank komt te staan. Om het water van het bedrijfsterrein naar het bekken te pompen werd een gietijzeren leiding met een diameter zeshonderd millimeter via gestuurde boring onder het terrein gelegd. Dit huzarenstukje over een afstand van meer dan tweehonderd meter werd uitgevoerd door Van den Berg. Tegelijk met BESIX Infra breekt Van den Berg de komende twee jaar alle straten op, zodat hier een nieuw en duurzaam warmtenet wordt aangelegd. Jan Parmentier, projectmanager bij Van den Berg, coördineert mee de werken aan dit project, waarbij de warmte die vrijkomt van de ISVAG afvalverbrandingsoven in Wilrijk (Antwerpen) wordt gebruikt voor de verwarming van bedrijven en woningen in dit gebied. Jan Parmentier, Van den Berg

Aanleg riolering en warmtenet combineren “Van den Berg en BESIX Infra zitten in hetzelfde gebouw en zijn zusterondernemingen binnen de BESIX groep,” legt Parmentier uit. “De corebusiness van BESIX Infra is riolerings- en wegenwerken, die van Van den Berg de aanleg van nutsleidingen waaronder gas, elektriciteit, drinkwater en warmtenetwerken. Voor dit project werd gevraagd onze knowhow te combineren.” In eerste instantie wordt daarbij de werkmethodiek besproken. “Als BESIX Infra bijvoorbeeld een sleuf graaft voor de riolering,” duidt Parmentier, “geven wij extra richtlijnen over de sleuf die nodig is voor onze aanlegwerkzaamheden van het warmtenet. Wij moeten onze werk­ methodiek voor de aanleg van een warmtenet afstemmen op de volgorde van de werken die BESIX Infra uitvoert. Door goede onderlinge afspraken en planning slaan we op die manier twee vliegen in één klap.”

“Vergelijk het warmtenet met een levensgrote centrale verwarming van een woning, waarbij ieder aangesloten huis of bedrijf een verwarmingselement voorstelt, een radiator dus”

Een levensgrote centrale verwarming Warmtenetten winnen aan populariteit in België. De nadruk ligt vooral op het valoriseren van restwarmte. Parmentier trekt een parallel: “Vergelijk het warmtenet met een levensgrote centrale verwarming van een woning, waarbij ieder aangesloten huis of bedrijf een verwarmingselement voorstelt, een radiator dus. Ook

insights

8


hier worden er twee leidingen aangelegd: een voor de toevoer van warm water, die vertrekt bij de verbrandingsgoven van ISVAG, een voor de retour van het afgekoelde water.” Het warme water dat vertrekt van ISVAG heeft een temperatuur van 110° Celsius, het teruggevoerde water meet +/-70 à 75°. Het is een gesloten systeem waarbij het water circuleert. Parmentier: “Het transport van dat water gebeurt door zeer goed geïsoleerde stalen leidingen, waarbij rekening wordt gehouden met een warmteverlies van +/-1° per kilometer. Dat betekent dat de gebouwen die pakweg tien kilo­ meter verderop liggen, nog altijd water van zowat 100° in hun lei­ dingen krijgen. De werkelijke warmte wordt dus afgegeven bij de gebruiker ter plaatse.”

“De buizen worden bij de aanleg voorverwarmd. Dit zorgt voor een flexibele manier van aanleggen” 24 op 24, 7 op 7 De eindgebruikers zijn voornamelijk bedrijven, maar ook huis­ houdens komen in aanmerking. “Huishoudens hebben een seizoens­ gebonden verbruik,” legt Parmentier uit. “Bedrijven en publieke ruimtes, denk aan openbare zwembaden, hebben het hele jaar

9

insights

door warm water nodig, ook afhankelijk van hun productieprocessen.” In principe werkt de verbrandingsoven 24/7. Parmentier vertelt: “Wanneer de oven stil ligt voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, moeten er back­up installaties voorzien zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor bestaat erin dat op een gegeven moment andere producenten hun warmte aan het warmtenetwerk gaan toe­ voegen, waardoor je een buffer creëert.” Ook een factor is dat nieuwbouw en reno­ vatie strenger gereglementeerd zijn wat isolatienormen betreft. Gevolg is dat er gaandeweg minder warmte zal afgenomen worden. Dat kan betekenen dat op termijn zelfs het retourwater kan dienen als warmte­ bron voor deze gebouwen. Bij een mindere vraag naar warm water in de zomer, kan die warmte een turbine aandrijven om elektriciteit op te wekken. Deze laatste kan op zijn beurt worden aangewend voor de koeling van gebouwen.


GROOTHANDEL IN BOUWGRONDSTOFFEN LEVERING PER VRACHTWAGEN EN PER SCHIP.

GRONDVERZET BV

GROOTHANDEL IN BOUWGRONDSTOFFEN Zand, grind, porďŹ er, kalksteen, dolomiet, zandsteen, breuksteen, kleuraggregaten, cement en recyclagematerialen. meerwaarde bestaatzandsteen, uit logistiek, Zand, grind, porfier, Onze kalksteen, dolomiet, breuksteen, kleuraggregaten, cement en recyclagematerialen. expertise, optimale dienstverlening en Onze meerwaarde permanente bestaat uit logistiek, expertise, optimale communicatie. dienstverlening en permanente communicatie. Diverse Diversezanden Benorgekeurde zanden en granulaten. Benorgekeurde en granulaten.

AFHAALDEPOTS

EL IN BOUWGRONDSTOFFEN ZANDHANDEL LUMMEN

n, dolomiet, zandsteen, Industriestraat 16 ent en recyclagematerialen. 35600 Lummen gistiek, expertise, optimale 011/45 36 89 e communicatie. T Diverse F 011/26 23 96 aten. Zand, grind, porfier, kalksteen, dolomiet,

VOOR AL UW GRONDWERK LEVERING PER VRACHTWAGEN EN PER SCHIP.

ZANDHANDEL ROESELARE

DEPOT VEMAT

DE HOOP TERNEUZEN BV

Graankaai 4 8800 Roeselare

Leon Monnoyerkaai 11 1000 Brussel

Duitslandweg 2 NL-3530 AA Terneuzen

T 02/245 77 52 F 02/242 46 78 LEVERING PER

T +31 115 68 09 11 F +31 115 61 41 59

T 051/22 79 55 GROOTHANDEL IN BOUWGRONDSTOFFEN F 051/22 03 45

zandsteen, VRACHTWAGEN EN PER SCHIP. breuksteen, kleuraggregaten, cement en recyclagematerialen. info@zhr.be info@dehoop.nl info@zhl.be info@vemat.be Onze meerwaarde bestaat uit logistiek, expertise, optimale dienstverlening en permanente communicatie. Diverse PER Satic NV-Minera - 2030 Antwerpen BV | T 03 647 VRACHTWAGEN 07 68LEVERING - F 03 644 79 42 | info@satic-minera.be - www.satic-minera.be ANDEL ROESELARE DE b33 HOOP TERNEUZEN DEPOT VEMAT NV - Noorderlaan 147 Benorgekeurde zanden en granulaten. EN PER SCHIP. AFHAALDEPOTS

ai 4 ZANDHANDEL LUMMEN eselare Industriestraat 16

2 Leon Monnoyerkaai 11DEPOT VEMAT Duitslandweg DE HOOP TERNEUZEN BV AA Terneuzen 1000 Brussel 2 Leon Monnoyerkaai 11NL-3530 Duitslandweg

ZANDHANDEL ROESELARE

35600 Lummen

2 79 55 T 011/45 36 89 F 011/26 23 96 03 45

r.be

info@zhl.be

Graankaai 4 8800 Roeselare

T 02/245 77 52 F 02/242 46 78

1000 Brussel

T 051/22 79 55 F 051/22 03 45

T 02/245 77 52 F 02/242 46 78

info@zhr.be

info@vemat.be

info@vemat.be

NL-3530 AA Terneuzen

T +31 115T +31 68115096811 09 11 F +31 41 59 F +31 115 611154161 59

Goud Grondverzet BV

info@dehoop.nl

info@dehoop.nl

Satic NV-Minera NV - Noorderlaan 147 b33 - 2030 Antwerpen | T 03 647 07 68 - F 03 644 79 42 | info@satic-minera.be - www.satic-minera.be

2030 Antwerpen | T 03 647 07 68 - F 03 644 79 42 | info@satic-minera.be - www.satic-minera.be

Satic NV-Minera NV - Noorderlaan 147 b33 - 2030 Antwerpen | T 03 647 07 68 - F 03 644 79 42 Sales@satic-minera.be - www.satic-minera.be

Satic Goo.indd 1 1901402_AD.indd 1

Weelweg 10E, 4414 AW Waarde (NL) | +31 (0)113 50 45 45 info@goudgrondverzet.nl | www.goudgrondverzet.nl

27-02-19 GoudGrondverzet 16:13 Goo.indd 1 25/02/2019 09:02

28-02-19 09:42

G. Smeyers NV Bruggestraat 16 B - 2240 Zandhoven Tel: 03 / 484 40 57 Fax: 03 / 484 58 72 info@gsmeyers.be www.gsmeyers.be

G.Smeyers Goo.indd 1

12-03-19 11:05


Minder-hinder werkwijze Naast de efficiënte isolatietechnieken voor de transportbuizen wordt voor de eerste keer ook de methode van het ‘thermisch voorspannen’ op de leidingen toegepast. Parmentier: “Bij deze techniek worden de buizen bij de aanleg voorverwarmd. Dit zorgt voor een flexibele manier van aanleg­ gen en biedt op lange termijn een garantie in kwaliteit en een kleinere kans op lek­ kages.”

Bodemwater- en infiltratieproblematiek Vlaanderen is gebetonneerd, waardoor het water terecht komt in de riolering en niet doorsijpelt naar de grond­ waterbekkens. Probleem is dat er niet overal gescheiden rioleringsstelsels bestaan. Bij hevige regen is er vaak wateroverlast, ook op de wegen, wat tevens de veiligheid in het gedrang brengt (aquaplanning). De waterzuiverings­ stations aan het einde van de rioleringsstelsels kunnen deze overvloed niet aan, met wateroverlast tot gevolg. Om

Samen met de riolerings- en wegenwerken van BESIX Infra zorgt deze techniek voor het behoud van de minder-hinder werk­ wijze. BESIX Infra heeft ruime ervaring om bedrijven rond de riolerings­werken toegan­ kelijk te houden. Bij de aanleg van een warmtenet is dat niet evident. De methode van het thermisch voorspannen geeft ons een oplossing om de fasen van de riolerings­ werken te kunnen volgen zodat de bedrijven ook tijdens de werken toe­gankelijk kunnen blijven.”

dit probleem voorlopig op te vangen worden infiltratie­ bekkens ge­plaatst. Dit zijn een soort ‘kratten’ van poreus materiaal die ondergronds worden aangebracht en voor een tijd het water kunnen bufferen. BESIX Infra plaatste zulke collectors, bijvoorbeeld in Kontich. Ook wordt er geëxperi­ menteerd met asfalttypes die het water beter afvoeren, al brengt dat geen soelaas zolang de rioleringsstelsels niet structureel zijn verbeterd.

11

insights


Irtas

Natuur op je pad Het natuurgebied in Sinaai is een van de mooiste van België. Door de komst van een nieuw fietspad schreef het Agentschap voor Natuur en Bos de verplaatsing van een zeggevegetatie voor om de bouw van dit fietspad mogelijk te maken. De bescherming van de vegetatie is essentieel. Een zeggevegetatie is een zeldzaam en beschermd moerasgebied. In deze ruige omgeving hebben veel insecten, waaronder de libelle, hun biotoop. Door het verplaatsen van de vegetatie worden de biotopen beschermd. BESIX Infra was verantwoordelijk voor het verleggen van de wettelijk beschermde en ruige moerasvegetatie naar een andere zone in het bosreservaat De Heirnisse. Els Buytaert, bestuurder bij studiegroep Irtas, was nauw betrokken bij dit project.

Belangrijk natuurgebied “In opdracht van de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene voerde Studiegroep Irtas een studieopdracht uit voor de aanleg van een fietspad in het natuurgebied in Sinaai,” legt Buytaert uit. “Het is een vrij belangrijk natuurgebied dat onder meer gelegen is in de vallei Moervaart - Zuidlede.” Zegges worden steeds zeldzamer. De instandhouding en als het kan de uitbreiding ervan, is belangrijk voor de gezondheid van het landschap. “De translocatie van de bestaande zegge moest gebeuren vanaf de bestaande weg,” verduidelijkt Buytaert. “Er moest in bepaalde termijnen worden gewerkt. Al die voorwaarden waren bekend in de openbare aanbe­ steding en BESIX Infra voldeed hieraan.” Agentschap Natuur en Bos beoogt een verdubbeling van de zeggevegetatie in Sinaai. BESIX Infra maakt daarom 4000 vierkante meter sleuven voor 2000 vierkante meter zeggevegetatie. Vanuit de plaggen zullen de sleuven met zegge dichtgroeien en verdubbelen in massa.

insights

12


Omzichtig te werk gaan De verplanting van de zegge was ingepland in de aanleg van het nieuwe fietspad. Buytaert: “BESIX Infra kwam van alle kandidaten als beste uit de bus wat prijs betrof. Dat zij reeds bepaalde erkenningen bezaten voor wegen- en rioleringswerken was tevens een eis.” Om de zoden te verplaatsen, maakte BESIX Infra gebruik van een zelf geproduceerde plagschop die op een longreachkraan was bevestigd. Zo werden de zoden stuk voor stuk naar hun nieuwe bestemming, een grasland aan de rand van het reservaat, gebracht. “Er mocht bovendien niet gewerkt worden in het vogel­ broedseizoen,” beaamt Buytaert.

“Het is een vrij belangrijk natuurgebied dat onder meer gelegen is in de vallei Moervaart - Zuidlede” “De verplanting van de zegge mocht enkel gebeuren in de maanden februari en maart, om de bloei van de zegge niet in het gedrang te brengen. Voorts mocht het waterpeil, belangrijk voor de zegge, niet verlaagd worden en moest de werkruimte zoveel mogelijk beperkt worden om bestaande vegetatie niet te beschadigen. BESIX Infra ging met de nodige omzichtigheid te werk om deze werken succesvol uit te voeren.”

Zegge Het geslacht zegge (Carex) groeit zowat overal, maar gedijt vooral in gematigde en koude streken, met een grote verscheidenheid aan standplaatsen. Zegges komen in veel habitats voor, met een voorkeur voor een vochtig substraat. Grote zeggenvegetaties zijn dichte, laagblijvende gebieden, gedomineerd door één of meerdere grote zeggensoorten. Meestal betreft het scherpe zegge, moeraszegge of oeverzegge. Oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en vijvers, natte graslanden, moerassige laagten in bossen en weiden, duinpannen, nat onbemest hooiland; elke natte en moerassige plaats is geschikt als groeiplaats voor Grote zegges. Ze zijn de biotoop van vele insectensoorten, die op hun beurt zeldzame vogels en dieren aantrekken.

13

insights


Lichtenberglaan 2090 (ind. Brustem) 3800 Sint-Truiden T. +32 (0)11 76 57 19 F. +32 (0)11 76 57 20 info@webeco.be www.webeco.be

TMT Goo.indd 1

CGR TOP CGR CGR TOP SRC TOP

Webeco Goo.indd 1 WEBECO_ADV_90x124.indd 1 05-03-19 14:18

05-03-19 09:15 4/03/19 15:14

SRC SRC

Voor al uw saneringen, • Biologische grondreiniging grondoverschotten, • Tijdelijke opslag fysico-chemische grond • Biologische grondreiniging problemen met slib… Tijdelijke opslag thermische grondreinigi •• Tijdelijke opslag fysico-chemische grondreiniging

•• Tijdelijke Erkende tussentijdse opslagplaats opslag thermische grondreiniging •• Erkende tussentijdse opslagplaats Vergund slibrecyclagecentrum •• Vergund slibrecyclagecentrum Hergebruik gesaneerde gronden met cer • Hergebruik gesaneerde gronden met certifi caat • Bekalkte gronden met certifi caat • Bekalkte gronden met certifi caat Saneringswerken in situ •• Saneringswerken in situ Blokkestraat Blokkestraat 1, 1,8530 8530Harelbeke Harelbeke • Tel. • Tel. 056 056 520 520911 911 911••Fax •Fax Fax056 056520 520 912 912 • info@bsv-nv.be • info@bsv-nv.be • www.bsv-nv.be • www.bsv-nv.be Blokkestraat 1, 8530 Harelbeke • Tel. 056 520 056 520 912 • info@bsv-nv.be • www.bsv-nv.be BSV Goo.indd 1

29-04-19 09:26


Prettige samenwerking De samenwerking met BESIX Infra is Irtas en andere besturen goed bevallen. “Het gehele project gebeurde onder voort­durende monitoring van een ambtenaar die was aangesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos,” aldus Buytaert. “De ambtenaar die het project volgde was erg te spreken over de werkwijze van BESIX Infra.” Eerder werkte Irtas al enkele projecten af met BESIX Infra. Buytaert: “Vermits Irtas echter altijd werkt met verplichte openbare aanbeste­ dingen, is het niet aan ons om willekeurig een partner te kiezen voor andere projecten.” BESIX Infra stelt zich echter steeds kandi­ daat voor zulke projecten. Een goede zaak, vindt Buytaert: “Als zij dan als de meest geschikte kandidaat uit de bus komen, werken wij graag met hen samen. Wat privéprojecten in de toekomst betreft, staan zij zeker op onze lijst.”

“Al die voorwaarden waren bekend in de openbare aanbesteding en BESIX Infra voldeed hieraan” Natuur voorop “In de ontwerpfase werd aanvankelijk gevreesd dat de aanwezigheid van fietsers storend zou zijn voor het natuurgebied. Het zou bijvoorbeeld de populatie boom­ marters kunnen bedreigen. Daarom werd een aantal toegangen afgesloten om een te verspreide toevloed van mensen te vermijden,” vervolgt Buytaert. Het is de bedoeling dat de fauna en de flora in het natuurgebied zich autonoom ontwikkelen. Het mag ‘verruigen’. “Onder meer door het aanleggen van ‘boombruggen’ - bomen aan weerszijden van de weg waarvan de kruinen elkaar raken zodat boommarters vrij kunnen bewegen - krijgt de natuur de kans zich inderdaad zelfstandig te ontwik­ kelen,” stelt Buytaert. “Voorts werden er onder de brug een faunadoorsteek aange­ bracht om dieren te laten oversteken. De autoweg door het gebied werd versmald en voorzien van verkeersremmers, allemaal om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren en te laten gedijen.”

15

insights


Projecten uitgelicht

Stadsriolering Halle en project TUC RAIL Aalter Beernem Wegenbouw, rioleringsaanleg, de aanleg van publieke ruimtes; voor BESIX Infra zijn het allemaal prestigeprojecten die worden aangepakt met de eigen karakteristieke kennisgedrevenheid. Het bedrijf behoort niet voor niets tot de top drie van de spelers op de Belgische infrastructuurmarkt. Thijs de Potter, werfleider van het stedelijk project van de stad Halle, weidt uit over ‘zijn’ bijzondere project. Bart van Bockstal, projectengineer voor het project van TUC RAIL voor de ontdubbeling van de spoorweg in Aalter-Beernem, geeft op zijn beurt uitleg over deze ingrijpende werken.

Stadsriolering Halle: nauwe en intensieve samenwerking Het doel was een nieuwe riolering in de stad te leggen en het afvalwater te scheiden, samen met een ontwikkelen van een nieuwe bovenbouw, zodat het weer een fraai winkelcentrum werd. De Potter: “Er werd samengewerkt met studiebureau Sweco en het agentschap Onroerend Erfgoed omdat er toch een groot stuk archeologie in het project zat. Ook met de nutsmaatschappijen in het algemeen werd intensief samengewerkt: er moesten heel wat kabels en leidingen verwijderd worden. Het was BESIX Infra die de werken als hoofdaannemer uitvoerde, maar deze werden gekenmerkt door een nauwe en intensieve samenwerking met die nutsmaat­ schappijen.”

“De archeologische vondsten waren ingecalculeerd, zodat de oplevering van het project toch binnen het voorziene tijdsbestek bleef” Op de eerste plaats een partner Een project in het midden van de stad is altijd een grote uitdaging met een grote impact. “Met BESIX Infra proberen wij op de eerste plaats een partner te zijn, de samenwerking met alle partijen is cruciaal,” meent De Potter. “Ook partijen die niet rechtstreeks bij de werken betrokken zijn.” Zo was er wekelijks overleg met de han­ delaren zodat zij steeds op de hoogte waren en konden anticiperen

insights

16


op de voortschrijdende werken naar hun cliënteel en leveranciers toe. “Per slot van rekening was het hun broodwinning die in het gedrang kwam als de straat openge­ broken werd,” beaamt De Potter. “Wij pro­ beerden de bereikbaarheid voor de hande­laars zoveel mogelijk te handhaven. Mensen die problemen hadden met de leveringen werden door ons vaak ge­holpen door bij­ voorbeeld paletten te helpen uitladen met de kraan. Dat werd wel geapprecieerd door de handelaren en de leveranciers.” Bijzondere renovatietechnieken De bestaande riool werd gerenoveerd door middel van een kousrelining. De Potter: “Dat is een kous van zowat één centimeter dikte die in de riool wordt getrokken en wordt opgeblazen tot deze de vorm aan­ neemt van de oude riool. Daarna wordt deze uitgehard met UV-licht, zodanig dat dit weer een stevige buis wordt. Niet zo­ zeer nieuw, is dit toch wel een bijzondere renovatietechniek. De diameters van die buizen varieerden van vierhonderd tot tweeduizend millimeter. Verder werd er ook Thijs de Potter

17

insights


een groot bufferbekken aangelegd om over­stromingsgevaar tegen te gaan.” De logistiek was een bijzondere uitdaging. “Nieuwe buizen van twee meter diameter moesten onder politiebegeleiding achterwaarts door de stad naar hun bestemming gereden worden. Dat vereiste goede afspraken met de leverancier om dit op de juiste tijden klaar te krijgen,” herinnert De Potter zich.

“Deze werf is absoluut een voorbeeld voor het one-shop-stop concept van de BESIX Groep”

Esthetische meerwaarde Vroeger liep rivier De Zenne dwars door het stadcentrum. Deze werd later rond de stad geleid. De Potter: “Tijdens de werken werd een oude brug ontdekt, fundamenten van oude woningen en op de Beestenmarkt werd een kerkhof uit de 16de eeuw met meer dan 270 skeletten blootgelegd. Deze werden uiteraard met de nodige omzich­tigheid opgegraven. Deze vondsten waren ingecalculeerd, zodat de oplevering van het project toch binnen het voorziene tijdsbestek bleef.” Over het eindresultaat is De Potter erg tevreden. “Hoewel je als aan­nemer verplicht bent het plan te volgen, is het toch wel fijn als hetgeen je gemaakt hebt, ook mooi is. Vooral fijn is dat er voor de afwerking van de bovenbouw gekozen werd voor natuursteen. Dat geeft een extra esthetische waarde aan het straat­

insights

18

beeld en zorgt voor een opwaardering van het stadscentrum.” TUC RAIL Aalter Beernem “Het uiteindelijk doel van dit project is de spoorlijn tussen Gent en Brugge verbre­ den van twee naar vier sporen. Hierdoor kan het vrachtvervoer gescheiden worden van het reizigersverkeer en de frequentie omhoog gebracht worden”, legt Van Bockstal uit. “In eerdere projecten werden reeds alle overwegen verwijderd en vervangen door nieuwe bruggen en tunnels. Deze fase be­ treft de effectieve beddingwerken voor de verbreding van de spoorlijn met inbegrip van alle werken om de afwatering van de bedding te verzekeren. De bestaande af­ wateringsgrachten en wegen langs het tra­ ject worden verplaatst en vernieuwd. Ook worden de twee stopplaatsen Aalter en Maria-Aalter volledig vernieuwd om bijvoor­ beeld rolstoeltoegankelijkheid te creëren door middel van hellingbanen. Het traject beslaat in totaal zowat acht kilometer.” Een uitgebreide studieopdracht Het project werd op klassieke wijze aan­


Logistieke uitdaging “De aanvoer van de grond, maar ook van alle andere materialen zorgt voor een logi­stieke uitdaging. Het traject is immers moeilijk bereikbaar, waarbij de meeste toe­gangswegen smalle landbouw­ wegen zijn. Bovendien zijn er heel wat zones waar geen langs­ wegen aanwezig zijn en alle transport over de in aanleg zijnde bedding dient te gebeuren. Het is dus van groot belang dat alle bouwfasen goed op elkaar afgestemd zijn tussen de verschillende partijen. Zo werd de opstart van de bouwwerken aan het station van Maria-Aalter uitgesteld om de enigste toegangsweg naar de naastgelegen zones vrij te kunnen houden. “

“Wij probeerden de bereikbaarheid voor de handelaars zoveel mogelijk te handhaven”

besteed, maar de opdrachtgever TUC RAIL heeft de volledige studieopdracht bij de aannemer weggelegd. “We hebben bij aan­ besteding een referentieontwerp ontvangen dat we volledig verder dienen te detailleren. Al snel bleek dat de uitwerking hiervan tot een uitvoeringsontwerp toch wel een hele uitdaging zou worden. Op wekelijkse basis wordt nu reeds gedurende zes maanden overleg gepleegd met TUC RAIL, het studie­ bureel van de Belgische Spoorwegen. Het is een heel huzarenstuk om tot een uitvoe­ ringsontwerp te komen dat rekening houdt met alle randvoorwaarden die gesteld wor­ den door de verschillende departementen van TUC RAIL, maar eveneens door Infrabel en de NMBS. Het project wordt hiertoe maximaal in 3D uitgewerkt. Voor het in kaart brengen van de bestaande toestand, werd onder andere gebruik gemaakt van geavan­ ceerde drone metingen. “Die studie is stilaan afgerond en de volgende stap is nu volledige goedkeuring van TUC RAIL krijgen zodat we in de loop van de komende maanden effectief de werken kunnen aanvatten. Zo moet er bijvoorbeeld 80.000 m³ grond aan­ gevoerd worden,” geeft Van Bockstal aan.

One-shop-stop concept “Dit project is het eerste project voor BESIX Infra waarin we in tijdelijke vereniging samenwerken met BESIX. Daarnaast wordt getracht om zoveel mogelijk samen te werken met andere afde­ lingen en bedrijven van de BESIX Groep. Zo wordt bijvoorbeeld de studieopdracht mede door en in nauwe samenwerking met het BESIX Engineering Department uitgevoerd, zal Van den Berg instaan voor alle kabelwerken en wordt het wapeningsstaal voor de beton­ constructies geplooid in de ateliers te Sint-Pieter-Leeuw. Deze werf is dus absoluut een voorbeeld voor het one-shop-stop concept van de BESIX Groep”, besluit Van Bockstal.

Bart van Bockstal

19

insights


HET JUISTE ADVIES VOORAF, VAKMANSCHAP OP DE WERF

✓ Aanleg wegen ✓ Onderhoud wegen ✓ Aanleg parkeer- & opslagterrein

lier l = supp Fondate

✓ Onderhoud & herstelling van bedrijfsterreinen

Besix

WWW.FONDATEL.COM

✓ Vloeistofdichte terreinen in asfalt & beton

Tel 0032.(0)64 23 63 23 Fax 0032.(0)64 23 63 29 seneffe@fondatel.com Zoning Industriel C | Rue G. Stephenson

Op zoek naar een totaalpartner voor uw volgende project, die advies koppelt aan vakmanschap?

B-7180 Seneffe

Contacteer ons!

Industrieweg Noord 1137 | 3660 Oudsbergen | +32 89 81 02 30 www.hoogmartens.be | info@hoogmartens.be

Hoogmartens Goo.indd 1

07-03-19 Fondatel 10:08Goo.indd 1 Advertentie in uitgave Insights Besix Infra FONDATEL LECOMTE.indd 1

28-02-19 14:25 28/02/2019 11:21:23

CONNECT TO BETTER

solutions Alles voor uw bovenen ondergrondse projecten

De Rycke verhuur, opgericht in 1990, als klein bedrijfje, vooral gespecialiseerd in auto-elektriciteit, ondervond al snel de noodzaak om enkele machientjes aan te schaffen om aan zijn klanten te verhuren. Nu 2019, is deze bij-activiteit van destijds uitgegroeid tot een bloeiende hoofdactiviteit en is De Rycke Verhuur een steeds groeiend verhuur bedrijf, dat inmiddels algemeen bekend is bij diverse grote bouwondernemingen, die op regelmatige basis gebruik maken van de aangeboden machines. Zaakvoerder Peter De Rycke, samen met zijn team van gespecialiseerde medewerkers, staan dagelijks klaar om de trouwe klanten én de nieuwe klanten met de nodige kennis van zaken bij te staan en hen de best mogelijke hulp aan te bieden.

Bekijk ons uitgebreide assortiment op www.wavin.be Duurzaam waterbeheer | Verwarmen en koelen | Waterdistributie | Riolering | Datacom

De Rycke Verhuur Pareinpark 16, 9120 Beveren | 037553430 info@deryckeverhuur.be | www.deryckeverhuur.be

DeRycke Goo.indd 1

18-03-19 Wavin 11:19 Goo.indd 1

26-02-19 10:02


CBS BETON

Prefab Beton voor infra en GWW CBS Beton in Wielsbeke is uitgegroeid tot één van de grootste producenten van keerwanden en aanverwante producten in België. Overheidsopdrachten, industrie, land- en tuinbouw, biogasinstallaties. CBS Beton is terug te vinden in al deze domeinen. Leen Dewaele, senior sales, bevestigt: “Door onze stevige groei wordt er veel geïnvesteerd in de juiste mensen op de juiste plaats. We kunnen op korte termijn specifiek maatwerk aan, wat veel verdergaat dan enkel keerwanden.”

Niet stilstaan, altijd vooruitdenken Sinds kort is CBS Beton de enige producent van keerwanden voor infrastructuur die een BENOR-keurmerk bezit (certificatielabel voor conformiteit met Belgische Normen). “Ons bestverkochte product is de CLF10GS-keerwand met eenzelfde bovendikte. Dat laat toe om hoogteverschillen op te vangen en toch een mooi, gestroomlijnd eindresultaat te behalen. Ook de productie van op maat gemaakte kopmuren gebeurt onder BENOR. Dankzij dit kwaliteitslabel mochten we voor Besix een 100-tal kopmuren produceren voor een rioleringsproject in Maarkedal.” Daarnaast biedt CBS Beton een uitgebreide logistieke service aan. Leen ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet: “Niet stilstaan en altijd vooruitdenken zijn onze sleutelwoorden. Vul dat aan met de West-Vlaamse aanpakmentaliteit en we zijn klaar voor elke uitdaging.”

Meer informatie: www.cbs-beton.com

CBS Beton Goo.indd 1

09-04-19 14:51

Industriële Technieken Danny Vliegen N.V. (ITDV)

Lekdectectie en Rioolinspectie Industriële Technieken Danny Vliegen N.V. (ITDV) werd in 1982 opgericht als eenmanszaak. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de betrouwbaarste partners voor industrie en infrastructuur. Men kan zich beroepen op jarenlange expertise inzake rioolonderzoeken en lekde­ tectie. Daarnaast hebben we een eigen machinewerkplaats waar een team van ingenieurs nieuwe oplossingen creëert. Deze doorgedreven optie tot maatwerk maakt dat we zelfs de meest specifieke opdrachten aankunnen. Onze drang naar inno­ vatie manifesteert zich verder in een reeks patenten en uitvin­ dingen. Zo heeft ITDV succesvol patent verkregen op verschillende systemen voor luchtdichtheidsproeven op kokers, voegentesters, deformatiemetingen.

Met ons arsenaal meetapparatuur voeren wij drukproeven, luchtdichtheidsproeven, voegentesten, deformatiemetingen, ec uit. In België is I.T.D.V. zelfs de enige die sonar­ deformatiemetingen kan uitvoeren! Als erkend laboratorium zijn al onze metingen conform met relevante ISO, DIN, SB250 en NBN normeringen.

ITDV is een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025, wat maakt dat onze diensten onderworpen zijn aan streng extern toezicht. Bovendien zijn wij bekroond tot ‘Ridder in de Kwaliteitszorg’ door de Vlaamse Regering.

Innovatie en Maatwerk Een team van ingenieurs werkt continu aan verbeteringen ten voordele van onze klanten.

Meer informatie: www.itdv.be

21

insights


BESIX Infra

Van puin naar topproduct Op de beton- en recyclagesites van BESIX Infra wordt het recycleren van bouwen sloopafval gecombineerd met de mogelijkheid om materiaal aan de beton­centrale af te halen. Tegenwoordig zou dit goed vallen onder de trend duur­ zaamheid, maar BESIX is al veel langer bezig met circulaire economie. Dit maakt BESIX Infra een betrouwbare partner op het gebied van omgevings- en infra­ structuurwerken. Door de overname van Heijmans in 2017 heeft BESIX zich ondermeer versterkt met twee recy­ clagesites, gevestigd in het Antwerpse Burcht en het Limburgse Munsterbilzen. Beide sites behoren al sinds meer dan twintig jaar tot de middelgrote verwer­ kers van zuiver bouw- en slooppuin. Jaarlijks wordt er een kleine 300.000 ton aan beton-, asfalt- en baksteenpuin verwerkt tot secundaire zanden en gra­ nulaten. Aan het woord is Dirk Coveliers, verantwoordelijke Beton & Recyclage bij BESIX Infra.

Laag en hoog milieurisicoprofiel puin “De voedingsbodem waarop onze sites teren is het puin afkomstig van infrastructuurwerken en het slopen van gebouwen,” legt Coveliers uit. “Een eerste vereiste voor een kwalitatief eindproduct is dat het puin zo zuiver mogelijk wordt aangeleverd. Sinds augustus 2018 wordt er bij de recyclagesites een onderscheid gemaakt tussen laag milieurisicoprofiel puin (LMRP) en hoog milieurisico­ profiel puin (HMRP). Puin voorzien van Tracimatdocumenten kan als LMRP-puin aangeboden worden, al het andere puin wordt beschouwd als HMRP-puin.” Tracimat is een traceerbaar­heids­systeem dat nagaat wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens sloop- en afbraakwerken. Het steenachtige puin, ontdaan van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en teer kan dan als LMRPpuin afgevoerd worden naar de recyclagesite. “Interne en externe controles van de bouwtechnische en de milieu-hygiënische eisen zijn bepalend of een secundair zand of granulaat gecertificeerd

Dirk Coveliers

insights

22


wordt en blijft,” vervolgt Coveliers. “Door hoger beschreven onder­ scheid in puinkwaliteit te definiëren is men op de werven ook bewuster geworden van het selectief opbreken of slopen van wegenwerken, kunstwerken en gebouwen.”

“De voedingsbodem waarop onze sites teren is het puin afkomstig van infrastructuurwerken en het slopen van gebouwen” Zuivere en gescheiden aanbieding van puin Hoe onzuiverder het puin, des te hoger het risico op contaminatie van de eindproducten en anderzijds de hogere stortkosten van dit puin. Dat is een reden voor zowel opdrachtgever als aannemer om het vrijgekomen puin onder de meest zuivere en gescheiden vorm aan te bieden bij de recyclagesites. “Tijdens het breekproces wordt door de breekinstallatie het puin op de gewenste fracties gebroken en afgezeefd,” gaat Coveliers hierop in. “Door een wind­ shifting en een magneetband worden de resterende onzuiverheden

23

insights


Urban mining Een doorgedreven concept is urban mining. De filosofie achter dit concept is dat men tracht de vrijgekomen afvalstromen zoveel mogelijk terug te benutten als grond- en of bouwstoffen in het nieuw te realiseren project. Dit kan gaan van te breken puin over het integreren van het betonnen skelet van het oude gebouw in het nieuwe project. Alternatieve hydraulisch gebonden mengsels op basis van de ter plaatse gerealiseerde of vrijgekomen grondstoffen bieden hierbij zeker de mogelijkheid voor een groter toepassingsveld in het hergebruik van gerecycleerde materialen. Het is een feit dat de grondstofreserves langzaam maar zeker uitgeput raken. Het tijdperk van makkelijk te ontginnen grondstoffen maakt plaats voor dat van de circulaire economie.

zoals hout en plastiek, alsook metalen ver­ wijderd. De bekomen breekzanden vinden hun bestemming op de werf als aanvullings­ materiaal of worden hydraulisch gebonden tot een zandcement. De secundaire granu­ laten hebben nog steeds een hoofdbestem­ ming als steenslag voor een onderfundering of fundering, al dan niet hydraulisch ge­ bonden.”

ëerde producten in hydraulisch gebonden mengsels op hun hoogste kwaliteit in te zetten,” bevestigt Coveliers. “Als recyclage­sites zijn wij onderdeel in de creatie van duurzame bouwstoffen in een circulaire economie. Het realiseren van bouwstoffen die in een volgend leven gemakkelijk te recycleren en te her­gebruiken zijn, zonder dat hierbij nieuwe grondstoffen voor ont­gonnen moeten worden, is de grote uitdaging van de komende jaren.” Cradle-to-cradle-concept Al meer dan twintig jaar staat BESIX Infra zijn klanten met raad en daad bij om de aanbieding en verwerking van puin zo efficiënt en economisch mogelijk volgens de wettelijke bepalingen te laten verlopen. Daarmee zijn zij voorlopers van de nu zo bekende cir­ culaire economie. “De eerste stap in het realiseren van duurzame materialen,” aldus Coveliers, “gebeurt door het puin op onze werven selectief en volgens LMRP-voorwaarden aan te bieden. Door het hergebruiken van bouwstoffen die geheel of gedeeltelijk zijn opge­ bouwd uit secundaire grondstoffen werken we volop mee aan het cradle-to-cradle-concept, waarbij het puin de basis vormt voor herbruikbare grondstoffen en/of bouwstoffen die op hun beurt in een derde leven weer dienst doen als puin voor de derde generatie grondstoffen.” Het cradle-to-cradle-concept is gebaseerd op twee principes: 0% vervuiling en 100% hergebruik.

Enorme inspanningen van de recyclagesector Zeer zuiver betonpuin wordt onder andere verkregen dankzij selectief breek- en sloop­ werk. Coveliers: “Op dit moment is het mogelijk om zuivere betongranulaten te gebruiken als grondstof in wegenisbeton, ter vervanging van primaire grondstoffen zoals grind, kalksteen- of porfiersteenslag.” Het is voor de bouwsector de uitdaging ge­ worden om voor elk secundair zand of gra­ nulaat zijn meest hoogwaardige toepassing­ in te vullen. “De recyclagesector doet enorme inspanningen om via onderzoek de gecre­

insights

24


Weltjens transport nv al meer dan 50 jaar uw partner voor alle bouwtransport.  Kraanwagens  Kipwagens  Plateauwagens  Huifwagens  Binnenladers  Betonmixers

Weg naar Meeuwen 56, B-3660 Oudsbergen T: +32 89 810 478 | F: +32 89 857 390 | xavier@wtg.be | www.weltjenstransport.be

Weltjens Goo.indd 1

04-03-19 13:56

www.platex.be Platex Goo.indd 1

insights Insights is een uitgave van Goo Media T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Coördinatie Peter Molenaar Realisatie Bianca van Essen Cristel van Laar Nima Larkani

18-02-19 09:50

Bekijk en lees dit magazine ook online en deel de inhoud via internet, email en social media.

Productie Renée Onderwater

insights.goomedia.nl/besix-infra

Vormgeving Inge klein Gunnewiek Rachelle de Boer

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van:

Tekstproductie Schrijversplaza Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd © Goo Media 2019 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

BESIX Infra T +32 (0) 3 870 79 70 I www.besixinfra.com B.S.V. Nv • CBS BETON NV • De Rycke Bvba • Elboka Nv • G. Smeyers Nv • Goud Grondverzet Bv • Hoogmartens Wegenbouw Nv • Industriële Technieken Danny Vliegen • Platex Bvba • Satic Nv • Tmt Bvba Fondatel Nv/Sa • Tubobel Aqua Nv • Wavin Belgium Nv • Webeco Nv • Weltjens Transport Nv