Familybusiness Versluys Groep

Page 1

Innovatie zit bij ons in het DNA

Versluys Groep

Het familiegevoel maakt de band hecht

De omgeving van de wegwerkzaamheden


Beste lezers, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Het zakenblad familybusiness spoort mooie familiebedrijven op om te beschrijven. Stuk voor stuk prachtige parels in alle branches. Hiermee bieden we een inkijkje in de ruggengraat van de onze economie. Familiebedrijven worden gekenmerkt door een hechte keten gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Familybusiness portretteert het familiebedrijf, interviewt directeur-eigenaren, personeels­ leden, klanten, leveranciers en andere betrokkenen. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Versluys en Zoon in Bodegraven is een mooi voorbeeld in deze reeks. Het heeft als regionaal wegenbouwbedrijf vele kilometers asfalt gelegd in heel Nederland en zelfs daarbuiten. Versluys en Zoon is een bedrijf dat al meer dan 100 jaar oud is en het familiegevoel en de continuïteit sterk verankerd heeft in de bedrijfsvoering. Daarbij combineert het een maatschappelijke verantwoordelijkheid, stabiele werkgelegenheid en een innovatieve drive die het vandaag de dag tot een toonaangevend bedrijf maakt. Veel leesplezier, Redactie familybusiness


Inhoud 2 6 8

De geschiedenis van de Versluys Groep

Innovatie zit bij ons in het DNA

Guide-IT: Een jubileum om trots op te zijn

9 10 13 14 18

Wirtgen: Familiegevoel versterkt relatie

Duurzaamheid en veiligheid Rapid Asfalt: Hechte samenwerking

Het familiegevoel maakt de band hecht

Projectsamenwerking: De Grote Kruising

21 22

Pro-Verkeer: We spreken dezelfde taal

De omgeving van de wegwerkzaamheden

24

Asfalt Kennis Centrum: Denktank voor innovatie

1


De geschiedenis van de

Versluys Groep

Asfalt bestaat al heel lang. De Mesopotamiërs maakten er hun baden mee waterdicht, de Feniciërs hun schepen, en de Egyptenaren legden asfaltblokken langs de Nijl om erosie te voorkomen. In 625 v.Chr. werd asfalt toegepast als wegdek in Babylon. Ook de Grieken waren bekend met asfalt, evenals de Romeinen, die het gebruikten als afdichtmateriaal, zowel voor hun baden en waterreservoirs als voor hun aquaducten. Vanaf de 20e eeuw wordt asfalt vooral gebruikt in asfaltbeton, dat als wegdek moet dienen. In 1870 ontwikkelde de Belgische chemicus Edward J. de Smedt het moderne asfaltbeton. De Smedt was geëmigreerd naar de Verenigde Staten en werkte aan Columbia University in New York. De eerste moderne asfaltweg kwam te liggen in Newark (New Jersey). In 1900 patenteerde Frederick J. Warren een nieuw soort asfalt, dat hij 'bitulithisch' noemde, gemaakt van bitumen en minerale aggregaten. In 1902 werd voor het eerst asfalt toegepast op een weg in Monte Carlo. In 1914 werden in Nederland de eerste bitumineuze wegconstructies aangelegd en in 1923 volgde in Amsterdam de eerste gewalste asfaltweg. Sindsdien zijn er nog vele vernieuwingen op asfaltgebied geweest. Bron: Wikipedia

2


Teus de Wit

De Versluys Groep in Bodegraven is ontstaan in 1898 toen de broers Jan, Jaap en Arie Versluys besloten om samen een stratenmakersbedrijf te beginnen. In die tijd waren er nog erg veel onverharde wegen waar karren en koetsen regelmatig wegzakten als het veel geregend had. Bestrating van deze wegen was een harde noodzaak. Het bedrijf van Jan, Jaap en Arie presenteerde zich de eerste jaren dan ook vooral als stratenmakersbedrijf.

In dezelfde periode werd elders in de wereld het asfalt ontwikkeld als wegbedekking (zie kader). Ook de gebroeders Versluys begonnen met asfalt te werken, maar dat werd pas op grotere schaal toegepast na de Tweede Wereldoorlog, toen Piet, de zoon van Jan, het bedrijf overnam. De kinderen van Arie en Jaap hadden op dat moment geen interesse in het bedrijf. Carol, een van de zonen van Arie, was op dat moment nog te jong om in het bedrijf te komen.

Familiegevoel Carol herinnert zich: “Ik was inderdaad te jong. Ik ben in 1942 geboren en toen mijn oom Piet het bedrijf overnam zat ik nog op de lagere school. Toch speelde het familiebedrijf een grote rol in in ons leven. Ik herinner me talloze verjaardagen waar de hele familie altijd aanwezig was, en waar vele verhalen over het bedrijf over tafel gingen.”

Versluys & Zoon Het sterke familiegevoel was ook de reden dat Piet het bedrijf bij de overname van zijn vader ‘firma Versluys & Zoon’ noemde, als eerbetoon aan de drie broers en hun nakomelingen. Piet zei tegen Carol regelmatig dat hij later vast en zeker in het bedrijf zou komen. En inderdaad, in 1965 kwam Carol ook in het bedrijf. “Ik had daarbij wel bedongen dat ik elke functie een of twee maanden lang zou vervullen om het bedrijf op die manier helemaal te leren kennen. En zo ging het ook. Het waren lange dagen, maar heel leerzame dagen.”

Innovatie Met Piet Versluys aan het roer groeide het bedrijf verder, onder meer door zijn focus op innovatie. Zo ontwikkelde hij na de oorlog bijvoorbeeld een asfaltsoort waarmee de vaak armlastige waterschappen hun slechte polderwegen toch konden laten repareren. Carol Versluys: “De polderwegen waren toen samengesteld uit twee losliggende rijstroken, met daartussen stroken grond en gras. Omdat het verkeer toenam, en vooral

3


A JOHN DEERE COMPANY

Uw betrouwbare lokale partner! www.wirtgen-group.com/technologies CLOSE TO OUR CUSTOMERS ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. De WIRTGEN GROUP dankt haar kracht aan de innovatieve producten van WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN & BENNINGHOVEN. Door onze jarenlange ervaring bent u bij ons aan het juiste adres voor technische ondersteuning en 24/7 service, hoogwaardige reserve- en slijtdelen, technologische toepassingstechnieken, diverse opleidingen voor gebruikers èn ervaren specialisten voor een uitgebreid toepassingsadvies. www.wirtgen-group.com WIRTGEN NEDERLAND B.V. www.wirtgen-group.com/nederland . sales.nederland@wirtgen-group.com . Tel. +31 183 - 449237

WIRTGEN_Nederland_WG_G_04_4M_F_184x124mm.indd 1

DB 65S

22.05.20 12:54

H1 / W6

BARRIER VOOR VEILIGE WERKVAK-AFSCHERMING

De DB 65S is een veelvuldig toegepast DELTABLOC® systeem om wegwerkzaamheden veilig uit te voeren. Deze smalle en tijdelijke barrier zorgt voor meer rijstrookbreedte en voor extra veiligheid. Zowel voor verkeersdeelnemers als wegwerkers. Extra veilig: ontworpen en getest voor prestatieklasse H1! Wij leveren wereldwijd voertuigkeringen. Al meer dan 20 jaar.

DELTABLOC NEDERLAND B.V. Jan Tinbergenstraat 228 7559 ST Hengelo, Nederland office@deltabloc.nl deltabloc.com

Deltabloc goo.indd 1

HOME OF ROAD SAFETY 03-08-20 07:40


omdat het vrachtverkeer steeds zwaarder werd, moesten die wegen steeds vaker worden gerepareerd. Geld daarvoor was er vaak niet. Met de as- en slakkenresten uit de stoomgemalen konden we toen een goedkope oplossing bieden voor de polderwegen.”

project, nog helder. “In totaal werd daar 54 kilometer asfalt aangelegd, maar dat ging niet zoals in Nederland, waar alle grondstoffen gewoon aanwezig waren. We moesten zelf met een cutterzuiger grint opzuigen uit de rivieren om asfalt mee te maken. En je moest zelf ook uitvinden waar de beste vindplaatsen waren. Van een bevriend asfaltbedrijf daar huurden we een asfaltinstallatie, want om die zelf te verschepen naar Suriname, dat is een onderneming op zich.”

Veengrond Een van de andere bijzondere ontwikkelde producten uit die tijd was een asfalt dat lichter was dan de veengrond waar het vaak op gelegd moest worden, doordat er gebruikgemaakt werd van een ander soort slakken dan de gebruikelijke zware slakken die uit Duitse hoogovens kwamen. Met dit nieuwe asfaltsoort werden wegen aangelegd die minder snel verzakten en bovendien erg sterk waren. Helaas werd de productie van die lichtere slakkensoort gestopt, waarmee ook deze bijzondere toepassing zijn einde vond.

Suriname Teus de Wit, de huidige algemeen directeur: “Piet was een enorme betrokken ondernemer die overal kansen in zag, en ook overal – letterlijk – sporen achterliet. Bekend is de anekdote dat er een paar jaar geleden in Suriname een klassieke vrachtwagen gespot is waarop de naam Versluys nog altijd pronkte. Dat was een overblijfsel van een groots wegenbouwproject waarbij Piet Versluys asfaltwegen aanlegde in Suriname.”

EEG-project Carol herinnert zich het Surinameproject, een groot door de EEG gefinancierd

Politieke omstandigheden Als vervolg op dat project kreeg Versluys & Zoon een tweede project vanuit de EEG aangereikt. Er moest een complete infrastructuur worden aangelegd, een klus van meerdere jaren en een waarde van 700 miljoen gulden. Carol Versluys: “Helaas trok de EEG het op het laatste moment terug, onder invloed van de politieke omstandigheden: Suriname riep in 1975 immers de onafhankelijkheid uit, en behoorde daardoor niet meer tot het Koninkrijk der Nederlanden, waarmee de grond voor de EEGfinanciering wegviel.”

Honderdjarig bestaan Piet Versluys had één dochter, die het bedrijf in 1983 van hem overnam toen hij overleed. Onder haar leiding groeide het bedrijf gestaag verder. Helaas stierf zij op jonge leeftijd in 1998, precies in het jaar dat de Versluys Groep het honderdjarig bestaan wilde vieren. Tien jaar later is daarom het honderdtienjarig bestaan gevierd. De eigendom van het bedrijf is na haar overlijden overgegaan op haar kinderen. Vanaf 1998 voerden Adriaan Blonk en Carol Versluys de directie van de onderneming. In 2003 werd hun opvolger Teus de Wit aangesteld als algemeen directeur. Adriaan overleed in 2008. Carol is echter nog steeds bij het bedrijf betrokken. Onder leiding van Teus de Wit groeide het wegenbouwbedrijf tot wat het nu is, een onderneming in het middensegment die in de hele wegenbouwketen actief is. Deelnemingen en dochters, Verkeerstechniek, Verratec, het freesbedrijf Van der Steen, RapidAsfalt, de Asfalt Productie Hoogblokland, Markeer Service Versluys-Mouwrik en het Asfalt Kennis Centrum completeren de Versluysgroep en daarmee de dienstverlening aan haar opdrachtgevers.

5


Innovatie zit bij ons in het DNA De vernieuwingsdrift die Piet Versluys, in de periode dat hij het bedrijf leidde, in het bedrijf heeft verankerd, heeft geresulteerd in een innovatie-dna dat de organisatie een vooraanstaande positie heeft opgeleverd. Door de betrokkenheid van de huidige algemeen directeur Teus de Wit als voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Asfalt Kennis Centrum en als voorzitter van de Raad van Toezicht van het SOMA College is het innovatieve karakter van de Versluys Groep naadloos voortgezet. In het recent vastgestelde visiedocument waarmee de Versluys Groep zich op haar toekomst focust speelt innovatie dan ook een zeer belangrijke rol. Daarnaast - en daardoor mogelijk gemaakt - wordt er prioriteit gegeven aan een verbreding van de activiteiten, het openen van een vierde vestiging in Midden-Nederland om ook de oostelijke helft van ons land efficiënter te kunnen bedienen, en de inzet op het segment nutsbedrijven en de sectoren actief in de energietransitie om de noodzakelijke voortgaande continuïteit te kunnen waarborgen. “Verkeerstechniek is ook balieverkoop”, illustreert Teus de Wit. “Het gaat erom dat je dicht op de klant kunt zitten om snel en adequaat te kunnen acteren en direct aan de vraag te kunnen voldoen.”

wijze van asfalteren. Daarbij legde je steeds een nieuwe laag van grind en bitumen op elkaar. Een tamelijk tijdrovend karwei, als je er nu zo op terugkijkt. De fase daarna kenmerkt zich door het koud produceren van asfalt in een ‘asfaltmolen’, waarbij drie soorten stenen en bitumenemulsies werden gebruikt. Dat proces ging al sneller dan de eerste fase. In de derde fase kwam de mechanisering op. Met een asfaltspreidmachine, die wij als één der eersten in gebruik hebben genomen, kon je letterlijk meters maken. Deze manier was nog steeds met koud geproduceerd asfalt. In de vierde fase werd het warm asfalt geïntroduceerd. Daarbij produceer je het asfalt op een temperatuur van 150 – 160 graden waardoor de kwaliteit van de asfaltmengsels sterk verbeterde je het op locatie beter kon verwerken met een spreidmachine.” Piet Versluys liet zich bij de innovatie, net als zijn neef Carol Versluys en toenmalig mededirecteur Adriaan Blonk, graag inspireren door wat er aan de overkant van de Atlantische Oceaan gebeurde. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten waren immers toonaangevend. De beroemde koudfrees is er een van, en ook de Barber Greene die door het Amerikaanse John Deere werd ontwikkeld, werden aangeschaft.

Fasen Teus de Wit schetst innovatieve fasen die het bedrijf heeft doorgemaakt: “Wij begonnen net als de anderen in deze branche met de op dat moment gangbare

6

Elektrische wals Vandaag de dag investeert het bedrijf veel in duurzaamheid, zoals met het aanleggen van zonnepanelen en het elektrificeren van voertuigen. “Wij zijn een van de eersten die een elektrische wals


hebben ontwikkeld en in gebruik genomen”, geeft Teus de Wit als voorbeeld. “Om precies te zijn: dit jaar nog.” Eerder deze eeuw is er ook al het nodige geïnnoveerd door de Versluys Groep. Teus de Wit somt op: “Neem de steenstrooier, waarbij de chauffeur niet meer met een omhoog staande laadbak hoeft te manouveren bij het aanbrengen van slijtlagen. Er wordt gebruikgemaakt van een lopende band die de steenslag in de spreider brengt, veiliger en minder belastend voor de chauffeur en machinist.”

Stilste asfalt Op het gebied van toegepaste materialen heeft de Versluys Groep ook enkele mooie stappen gezet. Teus de Wit: “We hebben bijvoorbeeld RubberPave® ontwikkeld, het stilste asfalt dat er op dit moment bestaat. Dit hebben we bereikt door gerecyclede rubber aan het asfalt toe te voegen. In de provincies Friesland, Zeeland, Utrecht en in het Westland hebben we al ettelijke kilometers hiervan kunnen aanleggen. Momenteel zijn we op diverse plaatsen in overleg om RubberPave® toe te passen. Naast het feit dat dit een zeer stil asfalt is, is het duurzaam en ook levensduur is een belangrijk onderscheidend aspect.

Bio-based Daarnaast is een speciaal bio-based asfalt door de Versluys Groep in eigen beheer ontwikkeld. Teus de Wit: “Net als bij het ijzersterke linoleum en de bekende stopverf, waar lijnolie in zit, bevat onze bio-based asfalt ook een bijzondere toepassing van lijnolie, lynpave®. Van bio-based asfalt hebben we inmiddels al zo’n 120.000 vierkante meter aangelegd. Hierbij werken we nauw samen met het Asfalt Kennis Centrum. Met het AKC zijn we onder meer bezig om bitumenvervangers te maken met biologische grondstoffen, onder andere Lignine is daarvan een voorbeeld. Door toepassing van Lynepave® zijn we ook in staat lage-temperatuur asfalt te produceren wat bij 110 – 115 graden uitstekend is te verwerken. Ook dat komt de duurzaamheid ten goede.” Op het gebied van duurzaamheid blijft de Versluys Groep voorop lopen. Teus de Wit: “We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig om asfalt te maken met 100% hergebruik van recycle asfalt. Hierbij worden de aanwezige bitumen geactiveerd in het productieproces, waardoor het als nieuw asfalt met de juiste eigenschappen weer uitstekend toepasbaar is.”

Teus de Wit

familybusiness 7


Guide-IT

Een jubileum om trots op te zijn Als trotse toeleverancier feliciteert Team Guide-IT de Versluys Groep met het 120 jarig jubileum. We kunnen terugkijken op vele jaren duurzame samenwerking en kijken inmiddels uit naar het binnenkort vieren van ons 10 jarige jubileum als opdrachtgever/ leverancier. Guide-IT is gestart met de levering van glasvezelverbindingen en heeft de samenwerking verder uitgebreid met cloud/mobiele telefonie op basis van KPN EEN. Graag bouwen we mee aan de toekomst en de verdere digitale transformatie voor de Versluys Groep.

Wie is Guide-IT

Harro de Vries

Guide-IT is een KPN Excellence Business Partner en als Managed Service Provider actief in midden Nederland. Of het nu gaat om cloud telefonie, mobiele telefonie, netwerken of IT-oplossingen en bijbehorende integratie: bij Guide-IT vindt u alle kennis op het gebied van IT en Telecom onder één dak. Guide-IT staat voor de beste oplossing en verzorgt het ontwerp, de implementatie alsmede alle nodige ondersteuning tijdens de verdere digitale transformatie. Meer informatie: www.guide.nl

Guide-It red Goo.indd 1

14-09-20 09:43

Karhof Carrosserieën is de trotse leverancier van de BesteBak Open laadbakken voor de firma Versluys Verkeerstechniek BV. Deze voertuigen zoals hierboven weergegeven zijn voorzien van onder andere een stalen vloer, rongkokers & sjorogen in de vloer/kantbalk, extra palenjuk achter, RVS gereedschapskisten en alle verlichting/signalering op maat. U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende open- en gesloten carrosserieën. Alles op maat gemaakt met kwalitatief hoogwaardige materialen. Mede hierdoor bieden wij standaard 5 jaar garantie op al onze carrosserieën. Maar ook wanneer er reparatie of schadeherstel nodig is staat Karhof voor u klaar. Onze vestigingen beschikken over state-of-the-art spuitcabines waarin we alle schades, carrosserieën en opbouwen binnen de kortste tijd kunnen herstellen. Hierdoor is uw bedrijfsvoertuig zo snel mogelijk weer operationeel.

Karhof Groep B.V. | T: 0299-412 444 | E: info@karhof.nl | W: www.karhof.nl Karhof Carrosserieën Assen | Karhof Carrosserieën Nieuw-Vennep | Karhof Carrosserieën Purmerend

8


Wirtgen Nederland

Familiegevoel versterkt relatie met Versluys Groep Ook de Wirtgen Group begon ooit, net als Versluys, als klein familiebedrijf. En hoewel het inmiddels onderdeel geworden is van John Deere, speelt het familiegevoel volgens directeur Ben van Uden nog steeds een belangrijke rol.

“Zeker ook in de samenwerking met Versluys. Wij denken op dezelfde manier. Neem een storing, dat kan altijd wel eens voorkomen. Wij zeggen dan: meteen oplossen voor je klant, niet eerst formeel door te vragen om een opdrachtbon. Het werk moet immers snel door kunnen. Dus eerst het probleem oplossen.”

Tevreden “Onze oprichter Reinhard Wirtgen heeft ooit gezegd: een ontevreden klant komt nooit meer terug. Zorg dus dat je klanten altijd tevreden zijn. Ook voorbij de afloop van een garantietermijn. En daar houden we ons aan.”

Succesvol Het heeft de Wirtgen Group geen windeieren bezorgd. Het bedrijf groeide sinds de oprichting in 1961 gestaag en had tijdens de kredietcrisis slechts een lichte terugval, onmiddellijk gevolgd door een verdergaande groei en ontwikkeling. Doordat het een totaalpakket aanbiedt in de asfaltketen realiseerde het een sterke positie op de Nederlandse markt. Dat bracht het dan ook onder de aandacht van het Amerikaanse John Deere, dat in 2017 een succesvol overnamebod uitbracht.

Innovatie Ben van Uden: “Eén van de onderdelen van ons dna is, naast dat familiegevoel, een streven naar voortdurende verbetering en technische innovatie. Voorbeelden hiervan zijn dat Wirtgen de ontwikkelaar van de hedendaagse koudfrees is, Vögele van

InLine Pave, HAMM van Oscillatie. Innovatie is het key-woord. Daardoor kunnen we meer kwaliteit en service bieden en beperken we het concurreren op prijs. We investeren daarom ook veel in innovatie en de mensen die zich daar sterk voor maken.

Relatie Wirtgen Nederland heeft daardoor met bijvoorbeeld Vögele een marktaandeel van bijna 80% gerealiseerd. Ben van Uden: We verkochten al in 1953 de eerste Vögele aan Versluys. Dat is wel kenmerkend voor de kwaliteit en de relatie, vind ik. We kunnen elkaar moeiteloos vinden, of het nu contact met Teus de Wit betreft, of contact met werkplaatschef Rinus van Houten - en alle collega’s die daar ook bij komen kijken.”

Klein maar fijn Het uit zich in korte lijnen, snel handelen, en mensen hebben daardoor vaak aan een half woord al genoeg. “We werken hier in Nederland met 27 collega’s. Klein maar slagvaardig. En onze mensen werken vele jaren bij ons en hebben daardoor veel ervaring. Dat merk je, dat maakt het samenwerken met een relatie als Versluys zo efficiënt en prettig.” Meer informatie: www.wirtgen-group.com

9


Duurzaamheid en veiligheid Achter de receptie in het nieuwe kantoor van de Versluys Groep hangt een groot beeldscherm waar alle bezoekers helder op kunnen zien hoeveel stroom de zonnepanelen van Versluys opleveren, omgerekend in aantallen bomen. Het is kenmerkend voor de MVO-visie van het bedrijf, dat duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen tot in de hele organisatie heeft doorgevoerd.

10


Danny van Rooijen, KAM-coördinator en veiligheidskundige bij de Versluys Groep: “In 2015 is ons nieuwe kantoor opgeleverd waarbij we zeer sterk hebben ingezet op duurzaamheid en CO2-reductie. En daarin gaan we steeds verder. We hebben vorig jaar 390 zonnepanelen op de werkplaats laten leggen, waardoor we nu voor een belangrijk deel onze eigen stroom opwekken. Het is onderdeel van de duurzaamheidsvisie die we al een aantal jaren binnen het bedrijf voeren.” Deze aanpak resulteerde in het behalen van de hoogst haalbare trede (de vijfde) op de CO2 Prestatieladder in 2015.

en tekstwagens werken al op zonneenergie. Voor het personenwagenpark kiezen we steeds meer voor hybride of zelfs volledig elektrisch.” Recycling is ook een standaard onderdeel geworden binnen Versluys. En dat gaat verder dan afvalscheiding alleen. Zelfs beschadigde verkeersborden worden opgeknapt en weer gebruikt.

Veiligheid

Milieu De gehanteerde visie op duurzaamheid strekt zich uit over de gebieden milieu, (arbeids-)veiligheid en kwaliteit. Danny van Rooijen: “Op het gebied van het milieu hebben we ook het werken aan de weg aangepakt. Bij het geplande vervangen van ons rijdend materieel kijken we ook altijd naar de milieubelasting. Zo hebben we zelfs al in eigen beheer een elektrische wals ontwikkeld. Medio dit jaar gaan we daarmee rijden. Maar ook het traditionele stationair laten draaien van motoren proberen we steeds meer een halt toe te roepen. We hebben onze mensen speciale trainingen gegeven om hier bewuster mee om te kunnen gaan. Aktiewagens

Op het gebied van veiligheid streeft de Versluys Groep ernaar om altijd voorop te blijven lopen. Danny van Rooijen: “We zijn als bedrijf vanzelfsprekend VCAgecertificeerd, en al onze mensen zijn VCA-gediplomeerd. Arbeidhygiënische strategie is daarbij het uitgangspunt, veiligheidskleding en de juiste afzettingen zijn standaard. Als we extra hulpmiddelen kunnen inzetten om de veiligheid, fysieke belasting of de kwaliteit van het werk te verbeteren, doen we dat, dat neemt de zwaarte van het werk weg en verhoogt de effectiviteit. Als we een tropenrooster moeten invoeren omdat het erg warm weer wordt, doen we dat ook. Zelfs agressie op de weg, iets wat helaas af en toe voorkomt, hebben we aangepakt met een speciale cursus ‘Omgaan met agressie’ voor onze mensen. We luisteren ook altijd scherp naar onze mensen: die hebben vaak de beste ideeën en oplossingen op het werk. We voeren vanzelfsprekend ook werkplaatsinspecties uit, verslaglegging vind steeds meer digitaal via de smartphone plaats in plaats van op papier. Met een speciaal computerprogramma analyseren we de gegevens en kunnen we de veiligheid nog meer aanscherpen.” Op het gebied van de Arbo wordt er op het (nieuwe) kanto(o)r(en) vanzelfsprekend veilig en verantwoord gewerkt. Bureaus zijn verstelbaar, de stoelen zijn aanpasbaar op de mensen, de belichting is in orde, enzovoorts. Danny van Rooijen: “We merken aan de mensen dat het werken op kantoor prettig is. Ook nu in de coronatijd.”

LEERBEDRIJF Binnen de Versluys Groep zijn op verschillende afdelingen werkplekken gerealiseerd voor de inzet van langdurig werklozen of deels arbeidsongeschikten mensen, zoals met een WIA of een Wajonguitkering. De afgelopen jaren is zo met succes een aantal mensen tewerkgesteld. De meerderheid hiervan werkt nog steeds bij Versluys. Daarnaast werkt Versluys samen met een aantal Sociale Werkvoorzieningen en zijn op diverse vestigingen voor langere tijd medewerkers werkzaam vanuit deze diensten. De Versluys Groep is een erkend Fundeon leerbedrijf.

11


Alles voor goed werk

BTN en haar zusterbedrijf Handelsonderneming Henny van Ommeren, kortweg BTN/HvO, leveren een breed scala producten aan klanten in de infra, transportwereld, afvalverwerking, industriële reiniging, installatiebedrijven, industrie en (semi) overheid. Met ruim 100 medewerkers op onze acht vestigingen in Nederland, te weten in Zoetermeer, Halfweg, Rotterdam, Brielle, Breda, Stein, Elst en Hengelo zijn wij uw specialist op het gebied van verkeersmiddelen, wegbebakening, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen. Onze mensen weten wat er in de regio speelt, beschikken over een ruime ervaring en een goede productkennis. Elke vestiging heeft een eigen (regionaal) magazijn waar een goede afspiegeling van het assortiment op voorraad ligt. BTN/HvO: Alles

voor goed werk!

www.btn.nl www.hennyvanommeren.nl

Bewezen oplossingen voor elke asfaltverharding

Esha heeft ruim 90 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verwerking van bitumen producten. Dat zie je terug in onze oplossingen voor aanleg en onderhoud van asfalt. Functioneel, innovatief en duurzaam. Altijd topkwaliteit en snel geleverd. www.eshainfrasolutions.nl

• Oppervlakbehandeling • Kleeflagen • SAMI systemen/Brugdeksystemen • Asfaltmodificaties • Verjongen en Sealen • Reparatie- en onderhoudsproducten • Leveren en aanbrengen asfaltwapening


Rapid Asfalt

Hechte samenwerking Rapid Asfalt met Versluys Groep

Rapid Asfalt is een vaste partner van de Versluys Groep. Directeur Rob de Kleine: “Sinds 2003 is Versluys aandeelhouder in ons bedrijf, wat de samenwerking extra hecht maakt.” Rapid Asfalt, dat in het Groningse Marum gevestigd is, heeft in de 35 jaar van haar bestaan vele duizenden kilometers asfalt in Nederland van een nieuwe deklaag voorzien, tot en met de Waddeneilanden toe.

Rapid Asfalt is gespecialiseerd in het onderhoud van asfaltwegen met emulsie-asfaltbeton. Rob de Kleine: “Dat is een techniek die al sinds de zestiger jaren bestaat en nog steeds actueel is. De toepassingen zijn veelzijdig als deklaag, rijspoorvulling, herstellen van rafeling op ZOAB en als hechtlaag voor asfaltwapening. Zo brengen we een dunne deklaag aan op het bestaande asfalt die binnen een uur weer berijdbaar is, vaak al na dertig minuten. Er is geen of weinig freeswerk nodig. De bestaande wegmarkering kan in bepaalde gevallen gespaard worden. Dit zijn voordelen boven het opnieuw aanbrengen van een warmbereide asfaltlaag. Juist de snelheid van verwerken en de prijs-kwaliteitsverhouding maakt dat het vaak verkozen wordt. Je zorgt dat de levensduur van wegen verlengd kan worden met zeven tot negen jaar met minimale hinder voor de omgeving. Rapid Asfalt werkt ook met gekleurde emulsieasfaltbeton om wegsituaties voor de verschillende weggebruiker te verduidelijken.”

geen verdere schade aan de weg ontstaat. Ook Drainway is snel en efficiënt te verwerken.”

Certificaten Duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten bij Rapid Asfalt. Rob de Kleine: “Wij hebben het BRL 9320 certificaat voor milieu-hygiënische eigenschappen. Daarnaast hebben we het NEN-ISO 9001-certificaat en vanzelfsprekend VCA voor de veiligheid van onze mensen.”

Verwerken stalen asfaltwapening

Milieu

Rapid Asfalt verwerkt ook een staalwapening die wordt vastgelegd met emulsieasfaltbeton. Het bestaande asfalt wordt versterkt waardoor op de overlagingsdikte met warm asfalt gereduceerd kan worden. “Ook hier geldt weer: we kunnen snel werken waardoor een weg zo kort mogelijk afgesloten wordt. Kortom: allemaal voordelen.”

Emulsieasfaltbeton is koudbereid en daarmee een energiebesparende oplossing. De MilieuKostenIndicator, ook wel MKI, is aantoonbaar zeer laag. Rob de Kleine besluit: “En omdat onze oplossingen vaak lagere kosten met zich meebrengen is deze keuze voor wegbeheerders, zeker bij teruglopende budgetten, vaak voor de hand liggend.”

ZOAB Als ZOAB rafelig wordt kan Rapid Asfalt ook met een snelle oplossing komen, legt Rob de Kleine voorts uit. “Met Drainway® kunnen we beginnende rafeling van ZOAB stoppen waardoor er

Meer informatie: www.rapidasfalt.com

13


Het familiegevoel maakt de band hecht Sinds de oprichting door de gebroeders Versluys in 1898 heeft het familiegevoel bij de Versluys Groep altijd een belangrijke rol gespeeld. En dat geldt niet alleen voor de verschillende generaties van de familie Versluys, maar ook en vooral bij de huidige medewerkers van Versluys.

“Het komt relatief vaak voor dat kinderen of zelfs kleinkinderen van medewerkers - nadat zij hun opleiding hebben afgerond - bij ons komen werken”, zegt Patrick van Wijngaarden. Als directeur van Versluys & Zoon B.V., het aannemings- en wegenbouwbedrijf van de groep, vindt hij dat het personeel van je bedrijf het verschil maakt. “De groei van de afgelopen jaren maakt het noodzakelijk dat we als bedrijf een professionaliseringsslag maken. Om die reden hebben we besloten meer gestructureerde aandacht te geven aan ons personeel, hun ontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken.” In de voorbereiding van deze professionaliseringsslag is Ada Jansen als interim P&O-manager ingeschakeld. Zij heeft bij diverse grotere bedrijven in de bouwsector gewerkt en neemt haar kennis en ervaring op dit gebied mee in het vormen van een professionele P&O-afdeling voor Versluys. Uiteraard met het doel een eigen P&Omedewerker aan te stellen die dan ook lid van de Versluys-familie wordt. “Ik vind het typerend voor Versluys dat de medewerkers zich echt betrokken voelen bij het bedrijf”, zegt Ada Jansen. Patrick van Wijngaarden vult aan: “Als wij drie maanden stilliggen in de winter, gebruiken we die tijd niet alleen voor opleidingen en cursussen, maar laten we het personeel ook zelf het onderhoud aan het machinepark doen. Zo voer je als walsmachinist verbeteringen door aan je eigen wals en dat heeft voordelen voor zowel Versluys als de medewerker, die kent

14

Thomas Koster

zijn wals immers als zijn broekzak! En natuurlijk doet dat iets met je betrokkenheid bij ons bedrijf, en vice versa! Regelmatig komen mensen, nadat zij weg zijn gegaan bij Versluys, weer bij ons terug. Soms zelfs al binnen een paar maanden. Dan blijkt het gras bij ons toch groener dan bij onze concurrent. Een mooi compliment voor ons als werkgever, toch?” Voor opleidingen en cursussen werkt Versluys nauw samen met gespecialiseerde opleidingsinstituten zoals SOMA Bedrijfsopleidingen, de Stichting Praktijkopleidingen Zuid-Holland


(SPG), de BOB en de Samen­ werkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waar Patrick van Wijngaarden lid is van het marktsegment Infra. “Door die intensieve banden kun je je personeel díe opleidingen geven waardoor ze meer kennis kunnen opdoen, zich kunnen verbreden en verder kunnen ontplooien.” Ada Jansen: “Versluys vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven

Patrick van Wijngaarden

familybusiness 15


Highly Connected.

HET IS TIJD OM TE VINDEN WAT JE ZOEK T

EEN GOEDE MATCH TUSSEN PROFESSIONAL EN OPDRACHTGEVER Waar zit onze kracht? In verbinding leggen, connecties maken. Wij doen dat met gevoel voor de match, voor timing én op intuïtie. Wij zijn Vonders. Highly Connected.

Meer weten?

Þ 010 511 2368 Ü

vonders.nl

Vonders Goo.indd 1

APH B.V. Bazeldijk 50 • 4221 XX Hoogblokland • T +31 183-568 368 info@aphbv.nl • www.aphbv.nl

07-07-20 APH08:28 Goo.indd 1

14-09-20 10:32

Vakkundig in bestratingen

www.vanderendegrondverzet.nl

Noordweg 19 | 3336 LH Zwijndrecht | T 078-68 16 410 info@ahbestratingen.nl I www.ahbestratingen.nl


VADER EN ZOON Vader Michael en zoon Justin Hoevenaar werken sinds kort allebei bij de Versluys Groep. Michael, die eerst 25 jaar bij een collega-bedrijf heeft gewerkt, stapte tweeënhalf jaar geleden over naar de Versluys Groep. “Ik had Versluys leren kennen als een echt asfaltbedrijf, en daar wilde ik graag bij gaan werken. Ik ben nu hoofduitvoerder. Het leuke is dat Justin ook aangestoken is door mijn enthousiasme. Ik nam hem al wel eens mee naar een werk, en hij vond dat altijd prachtig. Toch heb ik hem nooit gepusht. Ik vind dat je als je jong bent zelf je keuzes moet maken en als het kan eerst een opleiding moet volgen. Dat had hij ook gedaan, maar die was hem te theoretisch. Hij is nu sinds mei bij ons aan de slag en gaat vanaf augustus een dag in de week de infra-opleiding volgen en vier dagen bij Versluys werken. Prima combinatie. Ik had een aantal andere asfaltbedrijven uit mijn netwerk gebeld, maar die hadden geen ruimte. Bij Versluys willen ze juist wel graag jonge mensen om die kansen te geven. En die worden ook goed begeleid door ervaren werknemers. Ik heb zelf ook vaak jonge mensen begeleid, ik denk dat dat heel belangrijk is voor een bedrijf.”

ontwikkelen en we merken dat vooral jongeren het prettig vinden om op voorhand duidelijkheid te hebben over hun toekomstperspectief”. Patrick van Wijngaarden vult aan: “Maar vergeet ook niet hoe de steeds opschuivende pensioenleeftijd ervoor zorgt dat duurzame inzetbaarheid ook voor de wat oudere medewerker steeds belangrijker is geworden. Gelukkig hebben wij een mooi evenwichtig personeelsbestand. Alle leeftijden zijn goed vertegenwoordigd. De oudere, zeer ervaren mensen leiden de jongeren op en dat heeft een positief effect op de samenwerking. Zo hebben wij als erkend leerbedrijf bijvoorbeeld zeven gecertificeerde praktijkopleiders in dienst.” Als werknemers wat ouder worden bestaat er ook de mogelijkheid minder te werken, of te switchen naar een afdeling waar het werk

Michael en Justin Hoevenaar

fysiek minder belastend is. Patrick van Wijngaarden: “Zo faciliteren wij dat medewerkers tot hun pensionering toegevoegde waarde blijven houden. We kennen niet voor niets veel lange dienstverbanden.” Ada Jansen: “Wat ik verrassend vind is dat er relatief veel vrouwen werken bij Versluys. Het is een traditioneel mannenbedrijf, maar er komen toch steeds meer vrouwen, en niet alleen in de ondersteunende functies op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in de meer technische functies bij Versluys Verkeerstechniek. Dat is mooi om te zien want dat heeft natuurlijk ook een effect op de cultuur van het bedrijf.” “En dat komt goed van pas want naast vakkennis zijn ook de zogenoemde soft skills enorm belangrijk”, besluit Patrick van Wijngaarden. “Het lijkt een open deur, maar waar wij werken wonen mensen, en dat vraagt iets van onze communicatie. Niet alleen de communicatie met onze medewerkers en opdrachtgevers moet goed zijn, maar juist ook aan de communicatie met de omgeving stellen wij hoge eisen. Omwonenden zijn immers ook onze klanten.”

17


Projectsamenwerking:

De Grote Kruising

De Versluys Groep werkt nauw samen met een groot aantal opdrachtgevers en collegabedrijven in vaak complexe projecten. EĂŠn daarvan is het project De Grote Kruising, onderdeel van de Algeracorridor, die in de ontsluiting van de Krimpenerwaard naar Rotterdam voorziet. De Grote Kruising is binnen de Algeracorridor de kruising die de N210 vanuit Rotterdam vanaf de Van Brienenoordbrug met de Nieuwe Tiendweg richting het centrum van Krimpen aan den

18

IJssel aan de ene kant, en de Industrieweg aan de andere kant, verbindt. Het is een kruising die al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw bestaat en die grotendeels gefundeerd is op een samengestelde onderheide constructie. Doordat de veenbodem van dit gebied, een zogenaamde dikwaterbodem, regelmatig


verzakt ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Gedurende de afgelopen decennia is de kruising dan ook herhaaldelijk opgeknapt, maar nooit met blijvend resultaat.

Regiobreed In 2012 besloot de gemeente Krimpen aan den IJssel dan ook om het probleem grootser aan te pakken. Samen met buurgemeente Capelle aan den IJssel, de Stadsregio Rotterdam en het collectief De Verkeersonderneming werd gezocht naar duurzame oplossingen voor deze proble­ matiek. Met de zogenaamde Algeracorridor werd het probleem op dee manier regiobreed aangepakt. De Grote Kruising, waar dagelijks tienduizenden verkeers­ bewegingen zijn, werd tot apart project benoemd. Hierbij werkt de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met de Combinatie Algeracorridor (hierin zitten de Versluys Groep, Arma Infra en A. Molenaar Civiel) en Van Hattum en Blankevoort. Het project, dat op de gemeentelijke begroting voor 33 miljoen euro staat, is gestart in 2017 en wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.

Fly-over Anthon Timm, wethouder bij de gemeente Krimpen aan den IJssel en bestuurlijk verantwoordelijk voor dit project: “Wat mij met name is opgevallen is de intensieve samenwerking van dit bouwteam. Zelfs tijdens de coronacrisis loopt het werk volgens planning door. Ik kom regelmatig op de bouwplaats kijken en dan valt het me op hoe efficiënt de mensen doorwerken. Petje af, vind ik.” In de voorbereidingsfase zijn er door Versluys al vele kilometers

Anthon Timm

asfalt gelegd, gaat hij verder. “Er is een complete fly-over aangelegd die als wisselstrook gaat werken. Die wordt rond september opgeleverd (het interview vond eind juni plaats, red.). Het verkeer moet immers zo weinig mogelijk overlast ondervinden, hebben we ons tot doel gesteld. In de loop der jaren is de reistijd op de Algeracorridor al fors teruggebracht, de aanpassingen op de Grote Kruising zullen daar verder verbetering laten zien.

Mastbrug Het project is ook gebruikt om bestaande verkeersopstoppingen beter te reguleren. Timm: “Neem de brug over de IJssel. De IJssel is deel van de staande mastroute. Daar moeten ook schepen met masten, of met hoge ladingen, doorheen kunnen. In het verleden betekende dat, dat de brug regelmatig open ging. Om de twee uur zelfs, ook in de spits. Vandaag de dag kan dat natuurlijk niet meer, en dat hebben we dan ook kunnen omzetten. Want de ontsluiting van het achterland over de weg is vandaag de dag belangrijker dan ooit.” Zo is er ook een aantal verkeerslichten vervangen of er de regelinstallatie van geüpdatet, zodat de doorstroming al verbeterde. Timm: “Dat is een van de voorstellen die uit een gebruikerspanel zijn gekomen. Want we wilden de weg­ gebruiker nadrukkelijk betrekken bij de verbeteringen.”

Bouwteam Patrick van Wijngaarden, directeur bij de Versluys Groep: “Wij werken meer dan tien jaar in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Meestal werken we in een tra­ ditionele contractvorm, echter de Grote Kruising is qua contract compleet anders op de markt gezet. De gemeente is op zoek gegaan naar een samenwerkingsvorm waarin zij gebruik kan maken van de expertise van de opdrachtnemer in alle aspecten van het project. Dit betekent dat er meegedacht wordt over de engineering, faseringen, risico’s, uitvoering en optimali­ saties binnen het project. De gemeente heeft deze samenwerking als bouwteam in de markt gezet. Wij zijn samen met A. Molenaar en Arma deze uitdaging aangegaan, en met succes! Wij zien in de praktijk een samenwerking waarin de partijen elkaar aanvullen en waarin de betrokkenheid met de stakeholders groot is. Wij zijn trots op deze opdracht en verwachten in de toekomst dat deze opdrachtvorm in de infra de maatstaf wordt.”

19


Straatwerk Grondwerk Rioleringswerk J. van Ingen BV Aalsmeerderweg 333, 1432 EA Aalsmeer T. 0297-344322 | www.vaningen.nl

Camping Oukoop 46 Oukoop 46 3626 AX Nieuwer Ter Aa camping@oukoop46.nl Astrid Verweij 06 - 30 60 33 60

www.oukoop46.nl


We spreken dezelfde taal Pro-Verkeer is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van verkeersveiligheid. Met dat uitgangspunt is enkele jaren geleden de samenwerking met Versluys Groep, in het specifiek met Versluys Verkeerstechniek gestart. In de loop der tijd is de samenwerking uitgebreider en hechter geworden. Onderhoud N214

Begin 2018 is Pro-Verkeer in contact gekomen met Versluys Verkeerstechniek en bleek al snel dat we dezelfde taal spraken. Versluys had behoefte aan een organisatie met deskundige verkeersregelaars. De primaire dienst van Pro-Verkeer is het inzetten van kwalitatieve verkeersregelaars met de juiste certificaten. De verkeersregelaars worden intern opgeleid tot representatieve vakmensen die iedere verkeerssituatie in goede banen leiden. Hiermee verzekeren we opdrachtgevers van veiligheid in het verkeer. Met die verstandhouding is de samenwerking met Versluys in dezelfde week als de kennismaking gestart!

Tegenwoordig werken onze verkeersregelaars dagelijks bij een verscheidenheid aan tijdelijke verkeersmaatregelen van Versluys. De werkzaamheden verschillen van het informeren van weggebruikers over de gewijzigde verkeerssituatie, het verkeer regelen bij rijdende afzettingen tot begeleiden van in- en uitrijdend werkverkeer.

“Door de korte lijnen sluiten we perfect op elkaar aan� Met het uitbreiden van de dienstverlening van Pro-Verkeer is ook de samenwerking breder geworden. Zo zijn onze medewerkers gecertificeerd om tijdelijke verkeersmaatregelen in-en-uit werking te stellen. Tussentijds regelen zij dan het verkeer bij dezelfde maatregelen. Op die manier bieden we een duurzaam totaalpakket waarmee we onze opdrachtgevers ontzorgen. Dagelijks is er contact tussen Versluys en onze werkvoorbereiders om unieke uitdagingen in nieuwe projecten te overleggen maar ook om situaties bij lopende projecten te bespreken en afspraken te maken. Door die korte lijnen sluiten we perfect op elkaar aan en leveren we samen keer op keer kwaliteit. In deze sector is het plezierig om een partij te treffen die dezelfde toekomstvisie heeft als ons. Kwaliteit en oprechtheid, op die manier houd je een langdurige relatie in stand. Ook Pro-Verkeer heeft dit jaar een jubileum, we vieren ons eerste lustrum.

Herinrichting Steenbergen Zuid

T 085-27360390 E info@pro-verkeer.nl www.pro-verkeer.nl

Kaartenmakerstraat 7 2984 CB Ridderkerk

21


De omgeving van de

wegwerkzaamheden Als er aan de weg wordt gewerkt krijgt veiligheid, voor de wegwerker én de weggebruiker, de hoogste prioriteit. Dat geldt ook voor wegen die afgezet worden voor evene­ menten. Versluys Verkeerstechniek heeft zich hierin gespecialiseerd. Remco Mur is directeur van Versluys Verkeerstechniek. “Wij zijn een zelfstandig bedrijfsonderdeel van de Versluys Groep. Bij de start in 2001 heette het bedrijf nog Versluys Materieel B.V. We hadden toen de ‘stoplichten’, zoals we die toen nog noemden in beheer, evenals de wegbebakeningsmaterialen. Naast het verhuren van wegbebakeningsmaterialen bestond Versluys Materieel B.V. ook uit een werkplaats voor eigen materieel voor het wegenbouwbedrijf en een tankstation. De laatste twee zijn overgegaan naar het wegenbouwbedrijf op de Dammekant. De verhuur van stoplichten verhuisde in 2003 naar de Italiëweg in Bodegraven. In 2003 hebben we, mede onder invloed van een grote aanvraag voor het vervangen van een brug over de Hollandse IJssel gelegen in een provinciale weg tussen Montfoort en De Meern het bedrijf omgezet in Versluys Verkeerstechniek B.V. Vanaf dat moment zijn we verder gegroeid naar drie vestigingen in Bodegraven, Rotterdam en

Remco Mur

22 familybusiness


Een greep uit een aantal projecten waar Versluys Verkeerstechniek zich voor heeft ingezet is: - Afzettingen en een omleidingsroute voor de aanleg van een fietstunnel bij Laaggraven Utrecht; - De reconstructie van het Baljuwplein in Spijkenisse en N218; - De voorbereidingen van de aanleg van een busbaan, waaronder het verleggen van de stadsverwarmingsleiding, kabels en leidingen in de omgeving van Kanaleneiland Utrecht;

in de Haarlemmermeer. In 2020 breiden wij uit naar vier vestigingen met als nieuwste locatie de Lumièrestraat 9 in Ede, die per 1 september operationeel wordt. Elk jaar zijn we gegroeid in omzet en in personeel.”

Groot Inmiddels omvat Versluys Verkeerstechniek ruim zeventig vaste medewerkers en worden er dagelijks tot wel 80 projecten op het gebied van verkeersveiligheid gemanaged. De werkzaamheden variëren enorm. Remco Mur: “Dat gaat van kleine lokale projecten, zoals de jaarmarkt in Bodegraven, tot afsluitingen op auto­ snelwegen, zoals op de A1, de A2, de A4, de A12 en de A15. En alles daartussenin.” Hij noemt als voorbeeld een bijzonder project dat het bedrijf heeft uitgevoerd: “De Muiderbrug in 2007, een project van twee jaar waarbij wij de verkeersmaatregelen bestaande uit afzettingen, omleidings­ routes, signalering, geleiderail, asfalt en belijning tot aan de laatste verkeersborden

- Diverse begrafenissen met veel bezoekers en pers; - Prinsjesdag en andere evenementen in Den Haag; - Diverse projecten voor filmmaatschappijen of grootse verhuizingen; - De ontmanteling van een bom in Bodegraven; - Het leveren, plaatsen en onderhouden van verkeersborden in de gemeente Hilversum; - Sportevenementen als hardloop-, wieler- en zwemwedstrijden; - Diverse wegafzettingen in verband met de coronacrisis.

aan toe uitvoerden. Zelfs de catering voor alle medewerkers en de opdrachtgever hebben wij tijdens de afsluitingen verzorgd.”

Complex Het geeft meteen de complexiteit van dit vak aan. Remco Mur: “Dagelijks hebben wij contact met de opdrachtgevers, gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat, maar ook met andere stakeholders uit de omgeving waar de werkzaamheden of evenementen plaatsvinden. Denk aan ziekenhuizen, tankstations of revalidatie­ centra, waarbij je rekening moet houden met te treffen verkeers­ maatregelen waarbij ook (visueel) gehandicapten veilig langs een werkvak worden geleid. Projecten kunnen ook maatregelen voor de (binnen)scheepvaart omvatten, omdat deze raakvlakken hebben met wegen, denk aan bruggen. Maar het geldt ook voor bedrijven die stadverwarming, laadpalen of glasvezelbekabeling verzorgen, evenals waterleidingbedrijven. Overal waar verkeer is en waar aan die verkeerssituaties gewerkt wordt, is verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer van belang.” Versluys Verkeerstechniek heeft een 24-uurs calamiteitendienst om direct te kunnen reageren als zich noodsituaties voordoen. Remco Mur: “Je zult een brug hebben die opeens niet meer open of dicht gaat, dan moet je heel snel handelen en omleidingsroutes aangeven. Bij ons geldt: ‘Nee bestaat niet, behalve als het niet veilig(er) kan!’. We pakken altijd aan, vinden altijd een oplossing, waarbij de veiligheid leidend is.”

Veiligheid Vanzelfsprekend werkt Versluys Verkeers­ techniek volgens vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en doorstroming waaronder ARBO (A-blad plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen), CROW 96 A en B. Remco Mur: “Ook krijgen onze medewerkerkers rijvaardigheidstraingen, BHV-training en trainingen hoe om te gaan met agressie langs de weg. Voordat we met werkzaam­ heden beginnen voeren we altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit. Dan kunnen we eventuele gevaren op en rond de werkplek identificeren en risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een incident kunnen leiden elimineren.” Versluys Verkeerstechniek B.V. is BRL 9101 gecertificeerd.

23


Asfalt Kennis Centrum:

denktank voor innovatie

Paul Landa

In 2006 is het Asfalt Kennis Centrum opgericht door een twaalftal bedrijven in de wegenbouw. De doelstelling is om de kennis van de verschillende wegenbouwbedrijven te bundelen en daarmee innovatie te stimuleren. Het lab en de testfaciliteiten in Venlo hebben inmiddels vele innovaties voortgebracht die op allerlei wegen in Nederland te vinden zijn. Directeur Paul Landa: “We nemen hiermee best een unieke positie in Europa in. Waar een land als Duitsland zeer strakke receptregels heeft voor het vervaardigen en aanbrengen van asfalt, kunnen we in Nederland veel creatiever zijn. Wij hebben als Asfalt Kennis Centrum dan ook een speciale researchmedewerkster aan het team toegevoegd die de projecten begeleidt op kennis- en innovatieniveau. We kunnen asfalt daarmee opwaarderen, verjongen en zelfs vergroenen. Voor het inklinken van de bodem bijvoorbeeld hebben we een asfalt ontwikkeld (CarLyn) dat een hoge mate van flexibiliteit bezit. Daardoor gaat het niet scheuren waardoor de veiligheid niet in het geding komt.”

kan worden uit biomassa uit de berm van de weg. En waar het om de sterkte gaat is er Lignine® en GraviLyn® dat aan asfalt of halfverhardingen toegevoegd kan worden om het sterker te maken. Paul Landa: “Dit asfalt blijft daardoor langer mooi en strak van oppervlak.” Samen met Versluys is RubberPave® ontwikkeld, een ultrastil asfalt waarbij onder andere gebruikte autobanden in het proces worden verwerkt.

De veiligheid is voorts leidend geweest bij twee andere asfalt­ soorten die uit het Venlose lab komen: SafeLane® en Melt®. Paul Landa: “Bij SafeLane hebben we een zoutcomponent toegevoegd waardoor dit wegdek niet zo snel bevriest. Bij fietspaden en fietsbruggen bijvoorbeeld verhoogt dat de veiligheid enorm. Je wint als het ware tijd doordat je pas later hoeft te strooien, of níet hoeft te strooien als de temperatuur maar kortstondig rond het vriespunt komt. Bij Melt werkt dat ongeveer hetzelfde, maar Melt is beter geschikt voor bijvoorbeeld asfalt op een betonnen ondergrond, zoals bij het fietspad de Snelbinder in Naaldwijk.”

Asfalt kan wel tot vier keer toe gerecycled worden, gaat Paul Landa verder. “We passen die techniek in Nederland al sinds 1980 toe, en mede door de oprichting van het Asfalt Kennis Centrum neemt de efficiëncy van het recyclen steeds verder toe. Ook dat is milieuwinst.” Het Asfalt Kennis Centrum organiseert ook diverse cursussen op het gebied van asfalt­ verwerking. Daarbij wordt er samengewerkt met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de SOMA en Fundeon.

Ook het milieu neemt een belangrijke plaats in. Zo is er een speciaal soort bio-based bindmiddel ontwikkeld dat geteeld en gewonnen

24


Traffic Spoor

WHA Dienstverlening staat voor zekerheid en veiligheid Voor de meest voorkomende vormen van dienstverlening voorziet WHA Dienstverlening in vakkundige en professionele medewerkers.

Veiligheidsman

WHA Dienstverlening helpt u te ontzorgen door het aanbieden van een totaaloplossing op dienstverlenend vlak.

Parking

Onze vakkundige en professionele werknemers staan 24/7 paraat voor uw opdrachten voor zowel langere duur als projectmatige aard.

Zo beschikt WHA Dienstverlening onder andere over gecertificeerde en ervaren;

Security

• verkeersregelaars • BRL vakmensen • beveiligers • parkeerbeheerders • veiligheidsmedewerkers • puinruimers • schoonmakers Zoekt u personeel binnen een andere discipline? WHA Dienstverlening helpt u de meest geschikte kandidaten te selecteren. WHA Dienstverlening B.V. Tjalk 33 2411 NZ Bodegraven

Tel.: +31 (0)172 - 64 52 35 Fax: +31 (0)172 - 65 16 91 info@whadienstverlening.nl

familybusiness familybusiness is een uitgave van Goo Media BV T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Coördinatie Peter Molenaar

Vormgeving Rachelle de Boer

Realisatie Cristel van Laar Nima Larkani

Tekstproductie Frank Thooft

Productie Ellen van Vliet

Fotografie Anne Eigenraam Arend van der Salm

Cleaning

www.whadienstverlening.nl

Uitzend

Onze oplossing voor wegen die niet stroef genoeg zijn

Bekijk en lees dit magazine ook online en deel de inhoud via internet, email en social media: familybusiness.goomedia.nl/ versluys © Goo Media BV 2020 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Versluys Groep T 0172 - 619 235 I www.versluysgroep.nl AH Hoveniers  APH B.V.  BTN  De Wilde Infra & Cultuurtechniek  Delta Technologie en Advies B.V.  Deltabloc Nederland BV  Esha Infra Solutions  Guide-IT  J. van Ingen B.V.  Karhof Groep  M. Verweij  Pro-Verkeer  Rapid Asfalt  Van der Ende Grondverzet  Straalbedrijf Van Gompel  Vonders  WHA Dienstverlening B.V.  Wirtgen Nederland B.V.

t Efficiën an v n e w opru n e als zowel op gen ekla dichte d it tot Capacite m² 0 wel 600 u per ur

Nieuwsgierig? We vertellen u graag over de mogelijkheden.

Bel +31 497 541 887 • info@straalbedrijfvangompel.nl www.straalbedrijfvangompel.nl