Insights

Page 1

insights

De Lijn 25 jaar en vooruitstrevend 25 ans et progressiste Van HST tot tram, van snelbus tot belbus Du TGV au tram, de l’autobus express au bus-taxi Groene steden, groen transport Villes vertes, transport vert


samen met door de jaren heen! SPIE is gespecialiseerd in elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie en communicatienetwerken. We koppelen knowhow aan scherpe prestaties om u een optimaal resultaat te bieden in het volledige gamma technische diensten, wat ons tot een geschikte partner maakt voor De Lijn.

2012-2016: KAR 2012-2016: ARIBUS 1992: TDI en BDI in Vlaanderen 1990: Infotram Antwerpen

2013-2015: LED-seimen 2009: IRTIS

1993-2016: RTI Busstations

1980: TDI en infotram premetro

Een algemeen aanbod van multitechnische diensten Energie, elektriciteit, instrumentatie, mechanica, industriële leidingen, automatisering, verkeersbegeleiding of klimaatbeheersing… SPIE Belgium ondersteunt u tijdens de volledige levenscyclus van uw installaties. We bieden u een service op maat, van ontwerp tot onderhoud. Onze missie? Zorgen dat u uw activa kunt valoriseren, uw kosten beter kunt beheren en u zich kunt toeleggen op uw core business. Een internationale dimensie SPIE Belgium is een multitechnisch filiaal van SPIE SA en beschikt over een stevige en betrouwbare financiële onderbouw. Dit biedt u de garantie dat we u een kwaliteitsvolle service kunnen bieden, zowel vandaag als morgen.

In 2016 verzorgen we nog de electromechanische buitenwerkzaamheden voor de stelplaatsen van Leuven en Sint-Niklaas, de Aribus borden aan stationsomgevingen, de TDI systemen voor de wisselsturingen en een betere doorstroming via de BDI en KAR systemen. Ook worden nog steeds busstations uitgerust met realtime informatieborden met de vertrektijden voor de reizigers van De Lijn. Ook na de indienstname van deze projecten zorgt onze maintenance afdeling voor het onderhoud, zowel preventief als correctief. Zij beschikken over een team van hoog opgeleid technisch personeel en een wachtdienst die 24/24 uur ; 7 dagen op 7, kan instaan voor dringende interventies. Uw contactpersoon Chris Deleener, c.deleener@spie.com, gsm: +32 495 507524

SPIE Belgium realiseert een omzet van om en bij de 250 Miljoen Euro per jaar en heeft meer dan 1500 werknemers in dienst, in België. SPIE en De Lijn SPIE is, zoals op u op de publicatie hierboven kunt zien, reeds actief voor De Lijn sinds 1980.

2

Tweestationstraat 150-152 1070 Anderlecht 02/7296111

SPIE, een gezamenlijke ambitie


Inhoud Contenu

2

8 PwC Meer dan financiën

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn 25 jaar De Lijn

3 Roger Kesteloot, directeur général de De Lijn 25 ans de De Lijn

8 in2com Dé oplossing voor uw klantencommunicatie 9 Crossroad ondersteunt De Lijn 14 Technorail bouwt op ongelooflijke kennis

10

14 Vlaams EnergieBedrijf Wij zijn opgericht om te ontzorgen

De Betere Marketing van De Lijn Le meilleur du marketing de De Lijn

15 Attentia’s brede kijk garandeert een duurzaam en innovatief Welzijnsbeleid 16 Flexso (Cronos groep) Jobs@De Lijn: Supervlot vacatures en kandidaten opvolgen Jobs@De Lijn: Assurer un suivi rapide et efficace des postes vacants et des candidats

17 Rijden voor De Lijn Rouler pour De Lijn

20 Voith DIWA.6 Stop-Start technologie Brandstof besparend en milieuvriendelijk

22

20 CPM Virtual assessments on the job

TreinTramBus Van HST tot tram, van snelbus tot belbus

23 TreinTramBus Du TGV au tram, de l’autobus express au bus-taxi

27

21 Eurofins Digital Testing Belgium Top in testen van digitale toepassingen 25 Alphatron Security Verzorgt cameratoezicht in bussen en trams van De Lijn 26 Raido / SecureLink Flexibel werken bij De Lijn dankzij een slimme centralisatie strategie

Groene steden, groen transport Villes vertes, transport vert

Inleiding

Avant-propos

‘Vlaanderen staat stil’ wordt wel eens gezegd over de vele structurele files in ons stukje van de wereld. Het stad- en streekvervoer krijgt daarbij, samen met trein en fiets, steevast een hoofdrol toebedeeld in de oplossing van dat mobiliteits­ probleem. Toch moet operator De Lijn het met een krimpend budget doen terwijl de technologische uitdagingen wel steeds groter worden.

On dit parfois que ‘la Flandre est à l’arrêt’ lorsqu’on aborde les nombreux embouteillages structurels dans notre bout de terre. Le transport urbain et régional se voit invariablement attribuer un rôle principal à cet égard, conjointement avec le train et le vélo, en vue de résoudre ce problème de mobilité. L’opérateur De Lijn doit pourtant se contenter d’un budget en baisse alors que les défis technologiques ne cessent d’augmenter.

Die en andere ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactie­ team van Insights om de branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Ces développements et d’autres incitent l’équipe rédactionnelle d’Insights à fournir des explications détaillées sur le secteur. Vous avez le résultat sous les yeux. Une édition à vocation informative pour comprendre un marché en mutation rapide.

1


Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn

25 jaar De Lijn


Wie oud genoeg is om te kunnen vergelijken, kan er niet naast kijken: De Lijn anno 2016 heeft een hele weg afgelegd sinds haar ontstaan in 1991. En dan hebben we het niet over de vele miljarden kilometers die haar bussen en trams in die kwarteeuw hebben gereden. De huidige vervoersmaat­ schappij is een modern bedrijf geworden dat weinig uitstaans heeft met de clichés van toepassing op sommige overheidsinstellingen. Wat er in die jaren verder nog ver­ wezenlijkt is, vroegen we aan Roger Kesteloot die als directeur-generaal al zeven jaar achter het stuur (pun intended) van De Lijn zit.

Roger Kesteloot

Roger Kesteloot, directeur général de De Lijn

Als ik mij aan de balie van het Lijnhuis aanmeld en de portier vertel dat ik hier ben voor een interview met Roger Kesteloot, laat die mij na een telefoontje weten dat Roger me opwacht op de derde verdieping. Hij zegt het zonder de minste ironie. In dit huis wordt er blijkbaar niet al te formeel gecommuniceerd en dat is alvast één stijlbreuk met vele andere overheidsinstel­ lingen. Want je kunt veel zeggen over De Lijn, maar niet dat het een oubollig instituut is: de eenmaking en de nieuwe vlag, heeft zo veel jaren later voor veel dynamiek gezorgd. Kesteloot: “De Lijn is inderdaad een sterk merk geworden. Het heeft het openbaar regionaal vervoer in Vlaanderen op de kaart gezet, allicht ge­ holpen door de diverse voogdijministers. Mooiste illustratie is de spectaculaire toename van de reizigersaantallen, van 225 miljoen in 1991 tot 530 miljoen nu, en ook de omzet en het aantal medewerkers zijn sterk gestegen.”

25 ans de De Lijn Qui est assez vieux pour pouvoir comparer, ne peut l’ignorer : De Lijn en l’an 2016 a parcouru un long chemin depuis sa naissance en 1991. Et nous ne parlons pas des nombreux milliards de kilomètres effectués par ses bus et trams durant ce quart de siècle. La société de transport actuelle est devenue une entreprise moderne qui n’a plus grandchose à voir avec les clichés pouvant s’appliquer à certains organismes publics. Nous avons demandé à Roger Kesteloot, qui est aux commandes de De Lijn depuis sept ans en tant que directeur général, quelles ont été les réalisations pendant ces années. Lorsque je me présente à la réception du bâtiment de De Lijn et que je raconte au portier que je suis ici pour une interview avec Roger Kesteloot, il me fait savoir après un coup de fil que Roger m’attend au troisième étage. Et il le dit sans la moindre ironie. Dans cette maison, on ne communique apparemment pas sur un mode trop formel, ce qui constitue d’emblée une rupture de style avec de nombreux autres organismes publics. Car on peut dire beaucoup de choses sur De Lijn, mais pas qu’il s’agit d’une institution vieillotte : l’unification et le nouveau drapeau ont entraîné une grande dynamique tant d’années plus tard. Kesteloot : « De Lijn est effectivement devenue une marque forte. Cela a mis en avant le transport public régional en Flandre, probablement avec l’aide des divers ministres de tutelle. Une belle illustration concerne l’augmentation spectaculaire des nombres de voyageurs, de 225 millions en 1991 à 530 millions maintenant ; et le chiffre d’affaires et le nombre de collaborateurs ont aussi connu une forte hausse. »

Vooruitstrevend De Lijn presenteert zich in zijn communi­ catie als een modern bedrijf en hanteert een bijdetijdse marketingaanpak. Kesteloot: “Het zit in ons DNA om vooruitstrevend te zijn. Zo denken we graag mee na over de vervoersproblematiek en kijken we daarbij verder dan trams en bussen. De Lijn stond bijvoorbeeld mee aan de wieg van initiatie­ ven als Cambio en Bluebike, respectievelijk auto- en fietsdelen. We waren ook het eerste bedrijf na Finland om sms-ticketing

3

insights


Bewezen Prouvé

1 0% brands

t of v de conso erbruik m de carbumation rant

MAN Lion’s City. De koploper op vlak van efficiëntie en ecologie. Onze toewijding tot het verbeteren van de rentabiliteit levert op. Talrijke verbeteringen op het vlak van efficiëntie zoals gewichtsvermindering, de Euro VI uitlaatgasnorm en de optimalisatie van de aandrijflijn hebben geholpen om de MAN Lion’s City nog efficiënter te maken. Het resultaat mag gezien worden: 10% brandstofbesparing in vergelijking met de EEV uitvoering, gecertifieerd door TÜV Südbayern. Zonder ook het perfectioneren van de veiligheid en het comfort uit het oog te verliezen. http://www.bus.man.eu/be

Les champions de l’efficience et de l’écologie. Notre engagement en faveur de plus de rentabilité paie. De nombreuses mesures d’amélioration de l’efficience telles que la réduction du poids, la technologie de dépollution Euro VI la plus moderne et des optimisations de la chaîne cinématique ont permis de rendre le MAN Lion’s City encore plus sobre. Le résultat parle de soi : 10% d’économie de carburant en comparaison avec l’exécution EEV, certifié par TÜV Südbayern. Sans oublier que nous avons également perfectionné notre gamme d’autobus urbains en termes de sécurité et de confort. http://www.bus.man.eu/be

MAN kann.


Bio Roger Kesteloot • Geboren in 1957 – Kortrijk • Master Politieke en Sociale Wetenschappen • Na enkele jaren aan de Universiteit Antwerpen als onderzoeker en assistent gaat Kesteloot aan de slag als journalist bij Trends magazine en De Morgen (1987-1992). Bij die krant schopt hij het op korte tijd tot adjunct-hoofdredacteur. • In 1992 stapt hij over naar de audiovisuele pers en wordt er eindredacteur van

in te voeren en momenteel gebruiken we meer en meer de mogelijkheden van de smartphone, denk maar aan de app die reizigers verwittigt wanneer ze moeten afstappen.”

de Antwerpse tv-zender ATV (1992-1998). • In 1998 vervoegt Kesteloot de openbare vervoersmaatschappij De Lijn waar hij in 2004 directeur onderzoek wordt. In 2009 wordt hij waarnemend, en een jaar later officieel directeur-generaal. In 2016 wordt zijn contract verlengd tot 2022.

Elektrisch De Lijn pioniert ook al lang met de vergroening van het wagenpark. Roger Kesteloot: “We hebben een voorbeeld­ functie. Zo zijn we in ons aankoopbeleid van dieselbussen altijd strenger geweest dan de Europese voorschriften. Maar we kijken ook naar alternatieve kracht­ bronnen. Op dit moment trekken we voluit de kaart van hybride en elektrische bussen. En we zijn daar concreet in: tegen 2025 willen we in de binnensteden enkel nog volledig elektrische bussen inzetten. En ja, dat wordt wel eens vergeten: trams zijn natuurlijk ook elektrisch.”

Progressiste Dans sa communication, De Lijn se présente comme une entreprise moderne et applique une approche marketing au goût du jour. Kesteloot : « L’esprit progressiste est inscrit dans nos gènes. Ainsi, nous participons volontiers à la réflexion autour de la problé­ matique du transport, dans quel contexte nous ne nous limitons pas à examiner les trams et les bus. De Lijn était par exemple aussi à la base d’initiatives comme Cambio et Blue-bike, respectivement le partage de voitures et de vélos. Nous étions aussi la première entreprise après la Finlande à introduire la billetterie par SMS et nous utilisons actuellement de plus en plus les possibilités du smartphone, songez par exemple à l’appli qui avertit les voyageurs lorsqu’ils doivent descendre. »

Trams in de lift Dat trams weer helemaal terug zijn, is een understatement: elk jaar wordt er wel ergens een nieuwe lijn geopend. Kesteloot: “Dat is telkens een investering van vele miljoenen euro’s. Tegelijk moeten we sinds 2008 besparen op ons werkingsbudget. Ik ben blij dat we dat hebben kunnen doen

Électrique De Lijn fait aussi depuis longtemps œuvre de pionnier en matière de verdurisation du parc de véhicules. Roger Kesteloot : « Nous avons une fonction d’exemple. Ainsi, dans notre politique d’achat de bus diesel, nous avons toujours été plus sévères que les pres­ criptions européennes. Mais nous examinons aussi des sources d’énergie alternatives. En ce moment, nous misons pleinement

5

insights


EMISSION-FREE THROUGH THE CITY ZF makes city buses fit for the future. The AVE 130 electric portal axle with integrated wheel hub drive is the solution for electric buses, hybrid buses and trolleybuses. Both non-articulated and articulated buses use less fuel, they are efficient and quiet in operation. Zero-emission, all-electric driving will become possible. The AVE 130 is compatible with the established ZF low-floor axles. In this way, ZF provides future-proof system solutions for public transport. www.zf.com/bus


Biographie de Roger Kesteloot • Né en 1957 – Courtrai • Master en Sciences politiques et sociales • A près quelques années à l’Université d’Anvers en tant que chercheur et assistant, Kesteloot se met à l’œuvre comme journaliste pour le magazine Tendances et De Morgen (19871992). Il devient en peu de temps rédacteur en chef adjoint du journal. • En 1992, il passe à la presse audiovisuelle et devient rédacteur en chef de la chaîne de télévision anversoise ATV (1992-1998). • En 1998, Kesteloot rejoint la société de transport public De Lijn où il est nommé directeur de la recherche en 2004. En 2009, il devient directeur général intérimaire, et un an plus tard directeur général. En 2016, son contrat est renouvelé jusqu’en 2022.

sur les bus hybrides et électriques. Et nous sommes concrets à cet égard : d’ici 2025, nous ne voulons mettre en œuvre plus que des bus électriques dans les centres-villes. Et bien sûr, même si on l’oublie parfois : les trams sont naturellement aussi électriques. »

zonder afbouw van de werkgelegenheid en zonder aan de reizigerservice te raken. Integendeel, op sommige lijnen is het comfort verhoogd door de inzet van de zogenaamde Albatros-trams, extra lange en energiezuiniger tramstellen. Het is tegelijk een antwoord op de capaciteits­ problemen van sommige populaire lijnen. Dat de nieuwe trams ook een stuk stiller zijn, beantwoordt aan een stijgende be­ hoefte in onze drukke samenleving.”

Les trams ont le vent en poupe Le moins qu’on puisse dire, c’est que les trams ont opéré leur grand retour : il y a bien chaque année une nouvelle ligne qui est inaugurée quelque part. Kesteloot : « Il s’agit chaque fois d’un investissement de nombreux millions d’euros. En même temps, nous devons économiser sur notre budget de fonctionnement depuis 2008. Je suis ravi que nous ayons pu le faire sans diminution progressive de l’emploi et sans toucher au service aux voyageurs. Au contraire, le confort a été accru sur certaines lignes grâce à la mise en œuvre des trams Albatros, des rames de tramway plus longues et plus économes en énergie. Ils sont en même temps une réponse aux problèmes de capacité de certaines lignes populaires. Le fait que les nouveaux trams soient aussi beaucoup plus silen­ cieux, répond à un besoin en hausse dans notre société affairée. »

Uitdagingen Aan uitdagingen geen gebrek dus. Kesteloot: “Naast de besparingen, denk ik aan een betere doorstroming van bus en tram in de binnensteden. Een van de oplossingen is het gebruik van eigen beddingen, maar Antwerpen en Gent zijn historische steden met smalle straten. Ook de verkeerslichten zouden zo afge­ steld moeten kunnen worden dat trams en bussen zo goed als altijd groen licht krijgen. We werken eraan. Verder is er de voortschrijdende digitalisering. Nu al slagen bedrijven als Cisco, Google en Ericsson erin om onder meer door het meten van gsm-signalen de verkeers­ stromen van steden te monitoren. Zo kunnen ze advies verlenen om in real-time problemen te voorzien of op te lossen. Ik vind dat wij daar als vervoersmaatschappij ook een rol in moeten spelen. De tijd van De Lijn als pure operator van bussen en trams is voorbij.”

Défis Des défis à profusion, donc. Kesteloot : Outre les économies, je songe à une meilleure fluidité des bus et trams dans les centresvilles. Une des solutions concerne l’utilisation de tracés propres, mais Anvers et Gand sont des villes historiques avec des rues étroites. Les feux de signalisation devraient aussi être réglés de façon à ce que les trams et bus obtiennent pratiquement toujours le feu vert. Nous y travaillons. Par ailleurs, il y a la numérisation qui progresse. Des entreprises comme Cisco, Google et Ericsson parviennent dès à présent à contrôler les flux de circulation de villes, entre autres par la mesure de signaux GSM. Elles peuvent ainsi fournir des conseils pour prévoir ou résoudre des problèmes en temps réel. Je trouve qu’en tant que société de transport, nous devons aussi jouer un rôle à cet égard. L’époque de De Lijn en tant que pur opérateur de bus et de trams est donc révolue. »

7

insights


PwC

meer dan financiën PwC is een wereldspeler in consulting, audit en belastings­ advies. Bij die naam denken de meeste mensen spontaan – en terecht – aan controle van boekhouding en financiën. Maar PwC is zoveel meer dan dat. Marc Daelman

PwC beschikt over talrijke gespecialiseerde medewerkers in diverse disciplines. Zij houden zich naast audit ook bezig met interne controle, risicobeheersing, fiscaliteit, technologie, logistiek, ICT, HR, marktonderzoek en mobiliteit. Daarnaast werkt het bedrijf samen met universiteiten en een internationaal netwerk aan wetenschap­ pers.

Floris Ampe

gespecialiseerde medewerkers, vormt PwC de ideale partner voor een onderneming in transformatie. Mobiliteit “Wij hebben in onze Belgische afdeling een historische focus op mobiliteitsvraagstukken,“ legt Consulting Leader Floris Ampe uit. “Vanuit die expertise kunnen wij voor een vervoersbedrijf als De Lijn meerwaarde bieden op vele vlakken. We zijn dan ook erg fier dat we een partner van De Lijn zijn. Wij kennen de markt waarin zij actief zijn, maar we zijn ook vertrouwd met de business van de technologieleveranciers. Tegelijkertijd denken wij na over het maatschappelijke debat rond mobiliteit en brengen we stemmen op dat gebied samen. Zo ondersteunen we onze klanten ten volle in hun ontwikkeling.”

“Het tijdig onderkennen van risico’s in zowel de operationele en financiële processen en het beheersen daarvan, is belangrijk voor een onderneming in volle transformatie, zoals De Lijn” legt Marc Daelman, Vennoot Risk & Compliance uit. Met een uitgewerkt programma voor risico­identificatie en ­beheer heeft De Lijn zich een bijkomende tool verschaft om zich voor te bereiden op de toekomst en zich qua risicobeheer vooraan te positioneren in het peloton van Vlaamse publieke entiteiten. Met die ervaring van

Meer informatie: www.pwc.be

PwC goo.indd 1

11-10-16 13:25

in2com

Dé oplossing voor uw klantencommunicatie Een goede relatie met klanten is de ruggengraat van elk bedrijf. Maar in een veranderende wereld is het onderhouden daarvan niet altijd eenvoudig. in2com is een ervaren en dynamische specialist die kleine en grote bedrijven helpt bij het beheren van hun klantenrelaties.

in2com is veel meer dan een call­ of contactcenter en biedt zijn klanten een waaier aan oplossingen aan voor hun com­ municatiebehoeften. “Wij gaan uit van de talenten van onze medewerkers en stimu­ leren hen om hun sterktes uit te bouwen. Op die manier optimaliseren we ook de relaties van onze klanten met hun klanten,” legt CEO Hilde Verdoodt uit.

thuiswerk en we kunnen zo piekmomenten, ook buiten de kantoor­ uren, flexibel opvangen. Een honderdtal voorlichters zijn specifiek voor De Lijn opgeleid. Als reizigers collectief informatie zoeken bij files of noodweer, kunnen wij dat perfect opvangen en dat wordt geapprecieerd. ”

Hilde Verdoodt Flexibiliteit in2com heeft achttien jaar ervaring en een portefeuille die mooi verdeeld is tussen private en publieke ondernemingen. De Lijn past daar perfect in. Verdoodt: “Onze grootste meerwaarde voor een bedrijf als De Lijn is onze flexibiliteit. Wij zetten hard in op

in2com maakt deel uit van Koramic2Engage en biedt werk aan 250 gemotiveerde mensen in Diegem en Hasselt. Meer informatie: www.in2com.com

8


Crossroad ondersteunt De Lijn Crossroad heeft met De Lijn een raamovereenkomst voor het inhuren van externe project resources voor het realiseren van het project ReTiBo. Daarvoor worden een aantal werkpakketten binnen deze opdracht gerealiseerd via een team van experten op het vlak van programma- en projectbeheer en beleidsmatig technisch advies. Als een hecht team staan ze samen mee op de barricades, samen met de interne medewerkers van De Lijn.

“De Lijn voert een groot aantal hoofdactiviteiten uit”, weet Ingrid Evers van Crossroad. “Zo moeten ze regelmatig vervoer aanbieden en ook instaan voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer. In, van en naar het Vlaamse Gewest staan ze in voor de diensten van gemeenschappelijk personenvervoer met tram en bus. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de aankoop en het onderhoud van het rollend materieel en de infrastructuur die Ingrid Evers daar bij hoort. Tel daar nog de aankoop bij van de vervoersprestaties van onderdienstverleners. Maar ook het ontwikkelen van vervoerproducten en vervoer gerelateerde producten in het kader van deze dienstverlening en je begrijpt al snel dat het orderboekje ruimschoots gevuld is”. Vooral als het om een project gaat zoals ReTiBo, dat volgens de directie van De Lijn aan elke vezel binnen de organisatie raakt. En net dat zetje geeft Crossroad. “Binnen deze ondersteuning reali­ seren we een aantal supporterende werkpakketten”, weet Ingrid Evers. “De uitvoering ligt bij Crossroad Management Consultants. Dat zijn Public Transport experten op het vlak van programma­ en

projectbeheer en beleidsmatig, technisch advies. Zij werken als een hecht team samen met de interne medewerkers van De Lijn. Wij helpen De Lijn om het bestaande ticketing systeem om te vormen tot een systeem met smartcards, kaartlezers en boord­ computers op alle voertuigen (treinen, trams, bussen en metro). “Naast de klassieke projectopvolging begeleiden we de klant in het verfijnen van de projectstrategie en de projectimplementatie binnen de organisatie van De Lijn. Door een combinatie van de nodige empathie voor de bedrijfscultuur met een goed gedoseerde veranderingsgeest, maakt Crossroad het verschil”. En wat doen we nu juist? “Mag het even technisch worden”, lacht Ingrid Evers. “Vereistenbeheer, scope management, business ondersteuning en implementatieplanning. Ook het management van verschillende ReTiBo deeltrajecten zoals Service Management, Kwaliteitsbewaking, Marketing en Verkoop, Voertuigen, interoperabiliteit met de andere openbare vervoersmaatschappijen en het inbrengen van Smart card expertise. Tot slot het Project Office Management voor ReTiBo. Het is belangrijk dat we de nodige kennisoverdracht kunnen realiseren naar de interne medewerkers van De Lijn”. Bij Crossroad weten we maar al te goed dat De Lijn een sterke, operationeel gerichte organisatie is met als voornaamste doelstelling elke dag de best mogelijke dienstverlening aan de reizigers te verzekeren. En daar zet Crossroad wat graag mee de schouders onder. Meer informatie: www.crossroad.be

9


De Betere Marketing van De Lijn

“Hier, nen euro!” De Lijn heeft een reputatie te verdedigen als opdrachtgever van steengoede (imago) campagnes en een moderne marketingaanpak. De dierenfilmpjes van ‘reizen in groep’, de clips met jarennegentigboysband Get Ready en met Jo De Poorter, en vooral de filmpjes met het onvergetelijke Stressmannetje getuigen van veel out of the box denken en vakmanschap. Verder zijn er nog games en apps om het bijdetijdse karakter van De Lijn in de verf te zetten.

Ergens in het vorige decennium besluit De Lijn een imagocampagne te maken. Het worden vier clips onder de noemer ‘Reizen in groep’. De campagne loopt van 2009 tot 2011 en gaat allesbehalve onopgemerkt voorbij. De animatiefilmpjes van telkens dertig seconden over krabben, mieren, pinguïns en vuurvliegjes zijn van een onberispelijke grafische kwaliteit, met een Hollywoodwaardige score en bovenal erg grappig. De diertjes komen telkens in een potentieel hachelijke situatie terecht die ze tot een goed einde

Le meilleur du marketing de De Lijn

« Tiens, un euro ! » Jo De Poorter

De Lijn a une réputation à défendre en tant que commanditaire de campagnes (d›image) sensationnelles et en matière d›approche marketing moderne. Les spots avec les animaux de « Reizen in groep » (« voyager en groupe »), les clips avec le boys band des années nonante Get Ready et avec Jo De Poorter, et surtout les films avec l›inoubliable « Stressmannetje » (« bonhomme stress ») témoignent d›une réflexion originale et d›un grand savoir-faire. De plus, il y a encore des jeux et des apps pour mettre en avant le caractère au goût du jour de De Lijn.

insights

10


Opnieuw origineel gevonden en goed ge­ maakt.

brengen door in groep op te treden. De baseline is dan ook telkens ‘je in groep verplaatsen heeft zo zijn voordelen’. Een schot in de roos.

Get Ready! In 2015 lanceert De Lijn een nieuwe app die reizigers verwittigt wanneer ze moeten afstappen. Om die app te promoten lanceert de vervoersmaatschappij een videoclip en haalt daarvoor de jarennegentig boysband Get Ready! van stal. De leden verschijnen zingend in een dagdroom van het bus­ reizende hoofdpersonage die wat heimwee heeft naar de jaren negentig. Waarop de app de dromende reiziger alarmeert dat hij zijn halte bereikt heeft. Gedurfd: een modern hulpmiddel promoten met nostalgische gevoelens van dertigers en veertigers.

Zwartrijden Concreter dan een imagocampagne is de clip tegen zwartrijden, met bekend tele­ visiegezicht Jo De Poorter. Die stapt een ogenschijnlijk willekeurig uitgezochte bus op, vergezeld van een zuiders muziekbandje en twee danseressen. Hij feliciteert de aanwezige reizigers en vertelt hen dat ze een snoepreisje hebben gewonnen, omdat iedereen een geldig vervoerbewijs heeft. Gejuich alom tot blijkt dat er toch één man zwartrijdt waarop De Poorter zijn geschenk moet intrekken en ontgoocheld de bus verlaat. Het clipje eindigt met reizigers die boos inpraten op de schuldige, terwijl op het scherm de tekst verschijnt: ’Zwartrijden gaat altijd ten koste van de andere reizigers.’

Stressmannetje Maar voor het beste moeten we een paar jaar terug in de tijd. Televisiekijkend Vlaanderen is uitermate gecharmeerd als

Quelque part dans la décennie précédente, De Lijn décide de réaliser une campagne d’image. Il en résulte quatre clips sous le dénominateur « Reizen in groep ». La campagne court de 2009 à 2011 et ne passe décidément pas inaperçue. Les films d’animation de trente secondes chacun mettant en scène des crabes, des fourmis, des pingouins et des lucioles sont d’une qualité graphique irréprochable, ils affichent un score digne de Hollywood et sont surtout particulièrement drôles. Les petits animaux se retrouvent chaque fois dans une situation potentiellement périlleuse qu’ils mènent à bonne fin en opérant en groupe. Aussi, la devise est systématiquement « les déplacements en groupe ont leurs avantages ». Un coup dans le mille.

deux danseuses. Il félicite les voyageurs présents et leur raconte qu’ils ont gagné un petit voyage d’agrément, parce que tout le monde a un titre de transport valide. Ce ne sont que cris de joie, mais il s’avère pourtant qu’un seul homme voyage sans billet, suite de quoi Poorter doit annuler son cadeau et quitte le bus, déçu. Le clip finit par des voyageurs qui se fâchent contre le coupable, alors que le texte suivant apparaît à l’écran : « La resquille se fait toujours aux dépens des autres voyageurs ». À nouveau une trou­ vaille originale, et un clip bien réalisé. Get Ready! En 2015, De Lijn lance une nouvelle app qui avertit les voyageurs lorsqu’ils doivent descendre. Pour promouvoir cette app, la société de transport lance un clip vidéo et ressort à cet effet le boys band des années nonante Get Ready! Les membres appa­ raissent en chantant dans un rêve éveillé du personnage principal voyageant en bus, qui a quelque peu la nostalgie des années nonante. Suite de quoi l’app avertit le

Resquiller Plus concret qu’une campagne d’image, il y a le clip contre la resquille, avec la figure de la télévision bien connue Jo De Poorter. Celui-ci monte sur un bus apparemment choisi au hasard, accompagné d’un petit groupe de musique aux airs du sud et de

11

insights


VG.1246/BUOSAP, B-C07.002 & W.INT.RaE.RS.SO.148

Geef talent alle kansen!

t-groep t-interim ■ t-office ■ t-heater ■ dienstencheques ■ zorg ■ Ascento

www.t-interim.be T-Groep goo.indd 1

21-06-16 08:06

Buhlmann goo.indd 1

27-06-16 07:56


‘Juul, het Stressmannetje’ in 2012-2014 zijn opwachting maakt op de buis. Het Stressmannetje verbeeldt de spanning van de autochauffeur als die een parkeerboete krijgt, als iemand een parkeerplaats voor zijn neus inpikt, als zijn kleingeld voor de parkeermeter in een afvalputje rolt … De baseline luidt: ‘Laat de stress thuis’, waarna je de mens achter het Stressmannetje op

voyageur rêveur qu’il est arrivé à destination. Osé : pro­ mouvoir un outil moderne avec les sentiments nostalgiques des trentenaires et quarantenaires.

een bus ziet zitten. De campagne die reclamebureau Famous voor De Lijn maakte, kreeg in 2015 een Effie, zowat het hoogst haalbare in de sector.

représente la tension du conducteur automobile lorsqu›il reçoit une amende de stationnement, lorsque quelqu›un lui pique une place de stationnement devant le nez, lorsque sa monnaie pour l›horodateur tombe dans la rigole... La baseline est la suivante : « Laissez le stress à la maison », suite de quoi on voit l›homme derrière le « Stressmannetje » sur un bus. La campagne qui a été réalisée par l›agence publicitaire Famous pour De Lijn, a reçu un Effie en 2015, à peu près la plus grande récompense dans le secteur.

« Stressmannetje » Mais pour le fin du fin, il nous faut remonter le temps de quelques années. La Flandre téléspectatrice est extrêmement charmée lorsque « Juul, het Stressmannetje » fait son entrée sur le petit écran en 2012-2014. Le « Stressmannetje »

Nen euro Maar wat de Stressmannetje-campagne écht bijzonder maakt, is de impact op de televisiekijker. Zeg ‘Hier, nen euro’ met een falsetstemmetje en iedereen weet waarnaar je verwijst, ook twee jaar nadat de spots van het scherm verdwenen zijn. Het komt maar zelden voor dat een reclamecampagne een voetafdruk zet in het collectief taalgebruik van Vlaanderen. Dat was lang geleden voorbehouden voor Nederlandse spotjes zoals ‘En dan is er koffie, Douwe Egberts koffie’ of ‘Heerlijk, helder Heineken’. Later waren er de legen­ darische GB-slogan ‘Twee miljoen klanten, dat moet je verdienen, elke dag’ (1989), die te pas en te onpas wordt geparafraseerd, en van recentere datum ‘Who took my badjas’. Maar nu is er dus ‘Hier, nen euro’. Onvergetelijk.

Un euro Mais ce qui rend la campagne « Stressmannetje » vraiment spéciale, c’est l’impact sur le téléspectateur. Dites « Tiens, un euro » avec une petite voix de fausset et tout le monde sait de quoi vous parlez, même deux ans après que les spots ont disparu de l’écran. Il n’arrive que rarement qu’une campagne publicitaire laisse son empreinte dans le langage collectif en Flandre. Il y a longtemps, c’était réservé aux spots néerlandais comme « En dan is er koffie, Douwe Egberts koffie » (publicité pour le café Douwe Egberts) ou « Heerlijk, helder Heineken » (publicité pour Heineken). Plus tard, il y a eu le slogan légendaire de GB « Deux millions de clients, ça se mérite, jour après jour » (1989), paraphrasée à tort et à travers, et plus récemment « Who took my badjas » (publicité pour Belgacom). Mais à présent, il y a donc « Tiens, un euro ». Inoubliable.

13


Technorail bouwt op ongelooflijke kennis Het kan niet anders dan in de genen zitten, want met Nathalie Rotthier staat al de zesde generatie aan het roer van het bedrijf dat tram rijden zo geruisloos mogelijk maakt en de trillingen reduceert tot het laagst haalbare niveau.

Het hele verhaal begint in 1887 bij een over-, over-,…overgrootvader. Nathalie Rotthier: “Hij was hoefsmid om de hoeven van de paarden te verzorgen die – met paard en kar – de Boomse klei transporteerden. Later doken allerlei kleine transportsporen op. Als die opgebroken werden, begon hij ze tweedehands te verkopen. Tot hij tot de conclusie kwam dat hij ze zelf ook wel kon aanleggen, o.a. in de haven van Antwerpen”. Zo is er een enorme, tech nische know how gegroeid. “Technorail is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van ver schillende spoorbevestigingssystemen. Van de klassieke bevestiging op houtenen betonnen dwarsliggers tot de meer

gesofisticeerde trilling dempende en geluidsarme spoorsystemen. Deze laatste worden vaak al standaard gebruikt door openbare vervoersmaatschappijen, waaronder De Lijn”. Technorail NV ontwikkelde in het kader van Europese onderzoeksprojecten het hybride spoorsysteem. Dit zorgt voor een fikse vermindering van het geluid en een vermindering van de trillingen. “Hét grote voordeel is de mogelijkheid om spoorstaven te vervangen zonder de omliggende bestrating op te breken”. De kennis van Technorail zorgt er alvast voor dat zowel de passagiers als de omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden.

Meer informatie: www.infobel.com

Technorail goo.indd 1

04-08-16 14:36

Vlaams EnergieBedrijf

“Wij zijn opgericht om te ontzorgen” geen eenvoudige opdracht, want ver­ andering is nooit gemakkelijk. Wat wel al eens zorgt voor weerstand, ook bij de traditionele spelers”. Het Vlaams Energie­ Bedrijf mikt wel op totale transparantie, elk antwoord is hier voor de volle 100% identiek. “Een kleine klant of een grote klant, dat maakt geen verschil. Overheden, lokale besturen, zorg­ instellingen, …ze mogen allemaal aan­ kloppen. Wij staan voor iedereen op de barricades, onze klant willen we elke dag verdienen en af en toe verrichten we een wonder.” Vermeldenswaardig is zeker dat alle stroom die door het Vlaams EnergieBedrijf geleverd wordt, voor 100% groen is.

Het Vlaams EnergieBedrijf is sinds 2012 in de weer om de voetafdruk van de Vlaamse overheid te verlagen. Is dat makkelijk? Neen! Maar lukt het? Ja, en elke dag beter!

“We hebben drie grote doelstellingen”, leert Inne Peersman. “We willen effi­ ciënt energie aankopen, we willen de data analyseren en we willen het energieverbruik verlagen. Want data­ beheer is de sleutel, efficiëntie is het doel”. En daarmee bedoelt ze gewoon dat de voetafdruk kleiner moet: minder impact op milieu, klimaat, energie én budget”. Het Vlaams EnergieBedrijf is de ‘binnenweg’ opdat instanties zich niet meer door een zwaar, administratief Inne Peersman en Nicolas van Hauwermeiren proces van openbare aanbestedingen moeten wurmen en worstelen. Die last nemen zij voor hun rekening. “Eigenlijk zijn wij opgericht om te ‘ontzorgen’. En dat is

Meer informatie: www.vlaamsenergiebedrijf.eu

14


Attentia’s brede kijk garandeert een duurzaam en innovatief Welzijnsbeleid

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is Attentia gedreven om de resultaten van organisaties, teams en individuen naar een duurzaam hoger niveau te brengen. Een geïntegreerd Personeels- en Welzijnsbeleid speelt hierin een cruciale rol. Wij beschikken over gegevens in verband met gezondheid, veiligheid, absenteïsme, performantie, stress en vitaliteit, …. Door bedrijven inzicht te geven in hun specifieke data kunnen onze experten concrete actieplannen opstellen om bv. ziektedagen terug te dringen of de weerbaarheid tegen stress en burn-out te verhogen. Ons innovatief Personeels- en Welzijnsplatform ondersteunt niet alleen de personeelsdienst en interne preventiedienst, maar ook de manager én medewerker met o.a. een teamdashboard en een selfassessment voor beeldschermwerkers.

Uit recent onderzoek van Attentia bij Belgische werknemers in 2015 blijkt dat bijna acht op tien Belgische werknemers zich geëngageerd voelt en plezier heeft in het werk. “Geëngageerde werknemers zijn bereid om hard te werken, veel te geven en veel te investeren in de orga­ nisatie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ideeën, meewerken in allerlei projecten, peter­ of meterschap opnemen,… Bedrijven die inzetten op engagement, werken dus niet alleen aan de (mentale) gezondheid van werknemers, maar ook aan de gezond­ heid van het bedrijf”, zegt Susie Verstuyft, Welzijnsconsulent bij Attentia.

Lijn omtrent haar beleid inzake veiligheid, hygiëne, ergonomie, psychosociale risico’s en structurele optimalisaties binnen het brede kader van Welzijn”, legt Kristel Bracke uit, Directeur Preventie en Bescherming bij Attentia.

Attentia verzorgt ook de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor bijna 9.000 medewerkers van De Lijn. “Samen met De Lijn waken we over de veiligheid en gezondheid van heel uiteenlopende medewerkersprofielen waar­ van ongeveer 6.000 chauffeurs. Naast de medische onderzoeken, adviseren we De

Ook voor psychosociale risico’s heeft Attentia alle specialisten in huis voor o.m. de toegenomen vraag naar risicoanalyses van specifieke arbeidssituaties en de uitwerking van het ‘alcohol, drugs en medicatie’­beleid. Attentia kan met ruim 750 mede­ werkers snel inspelen op vragen uit alle regio’s. De studie ‘Hoe voelt de Belg zich op het werk’ met innovatievoorbeelden en aanbevelingen kan u gratis downloaden op www.attentia.be/hoe-voelt-de-belg-zich-op-zijn-werk

Preventie rendeert. “Samen met de interne dienst werken we een globaal preventie­ plan op 5 jaar uit, met jaarlijkse actie­ plannen en gerichte acties. Zo zet De Lijn bv. in op innovaties zoals extra zitcomfort om rugklachten te vermijden. We realiseren samen ook metingen en toolboxen m.b.t. bewust omgaan met geluid en gevaarlijke producten en helpen bij het actualiseren van veiligheidsprocedures.”

15


Flexso (Cronos groep)

Jobs@De Lijn: Supervlot vacatures en kandidaten opvolgen Innovatie en vernieuwing staan centraal bij alles wat De Lijn doet. “De Lijn wil een goed geolied bedrijf zijn dat stipte, correcte dienstverlening garandeert. Daarom investeren we momenteel fors in het reorganiseren van onze processen. Vandaar de integratie van een nieuw HR-softwarepakket: SAP HCM, inclusief nieuwe tools voor werving en selectie”, aldus Geert Van Kerckhove, manager rekrutering en ontwikkeling. De Lijn wou onder meer een aantrekkelijke, duidelijke en gebruiksvriendelijke website, gekoppeld aan geautomatiseerde processen om sollicitaties te verwerken.

Flexso (Cronos groep)

Jobs@De Lijn: Assurer un suivi rapide et efficace des postes vacants et des candidats L’innovation et la modernisation sont des priorités dans toutes les activités de De Lijn. « De Lijn entend être une organisation bien huilée, qui garantit un service correct et ponctuel. C’est pourquoi nous investissons fortement à l’heure actuelle dans la réorganisation de nos processus. D’où l’intégration d'un nouveau logiciel RH : « SAP HCM, y compris les nouveaux outils pour l’embauche et la sélection. » explique Geert Van Kerckhove, le responsable du recrutement et de la sélection chez De Lijn. De Lijn voudrait notamment se doter d’un site internet attrayant, clair et convivial, en lien avec des processus automatisés pour traiter les candidatures.

Supervlot vacatures en kandidaten opvolgen Om De Lijn te ondersteunen bij het beheer van de vacatures en sollicitaties, zorgde Flexso voor een nieuwe jobsite, inclusief een verregaande integratie met het SAP HCM-systeem. Zo beschikt De Lijn nu over een wervingsreserve met een pool van sollicitanten, die ze kunnen inkijken voor een nieuwe vacature online gaat. Wordt een kandidaat aangeworven, dan gaan zijn/haar gegevens rechtstreeks naar de SAP HCM module personeelsadministratie.

Over Flexso (Cronos groep) Flexso is een van de belangrijkste Belgische SAP-dienstverleners. De onderneming onderscheidt zich door een grote focus op kennisdeling: Flexso gelooft dat de combinatie van de juiste oplossingen en de juiste mensen de sleutel is tot een succesvol IT-project. Flexso maakt deel van de Cronos groep, één van de grootste ITintegratoren van België (4.000 medewerkers).

Assurer un suivi rapide et efficace des postes vacants et des candidats Afin de soutenir De Lijn dans la gestion des postes vacants et des candidatures, Flexso s’est chargée de réaliser un site consacré à l’emploi et une intégration poussée avec le système SAP HCM. De Lijn dispose ainsi à présent d’une réserve de recrutement avec un pool de candidats qui peut être consulté avant qu’une offre d’emploi soit mise en ligne. Si un candidat est embauché, ses données entrent direc tement dans le module administration du personnel de SAP HCM.

“We zijn ontzettend tevreden met de nieuwe oplossing”, zegt Geert Van Kerckhove. “We werken veel efficiënter en besparen dus kosten. En daar profiteren onze reizigers van.”

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la nouvelle solution », dit Geert Van Kerckhove. « Nous travaillons de manière plus efficace, de sorte que nous réduisons nos coûts… ce qui profite à nos voyageurs. »

www.flexso.be

www.flexso.be

16


Rijden voor De Lijn

Stefan Meersseman – Parmentier Autobus

Rouler pour De Lijn

De Lijn werkt vanouds met onderaannemers, ook wel exploitanten of pachters genoemd. Dat zijn onafhankelijke busmaatschappijen die deels of volledig voor rekening van de vervoersmaatschappij rijden. Ruwweg vertegenwoordigen zij de helft van de lijnbussen in Vlaanderen. De reiziger merkt daar niets van: de voertuigen en de chauffeurs zien er hetzelfde uit en ook de vervoersbewijzen zijn identiek. Maar hoe is dat om als zelfstandig bedrijf een soms innige partner te zijn van een overheidsinstelling?

De Lijn travaille de longue date avec des sous-traitants, également nommés exploitants ou loueurs. Il s’agit de sociétés de bus indépendantes qui roulent partiellement ou intégralement pour le compte de la société de transport. Elles représentent grosso modo la moitié des bus de ligne en Flandre. Le voyageur n’y voit que du feu : les véhicules et les chauffeurs ont le même look, et les titres de transport sont également identiques. Mais qu’en est-il d’être en tant qu’entreprise indépendante un partenaire parfois intime d’une institution publique ?

Parmentier Autobus NV uit Sint-Eloois-Vijve is zo’n innige partner. General manager Stefan Meersseman: “Wij werken zo goed als uitsluitend voor De Lijn en we doen dat graag. Het zorgt voor een stabiele omgeving waarin we ons kunnen concentreren op waar we goed in zijn: een betrouwbare partner zijn van onze opdrachtgever en van de reiziger op de lijnen die wij bedienen.” Hetzelfde geluid horen we bij Multiobus, een grote speler uit Vlaams Brabant die met honderd bussen voor De Lijn rijdt.

Parmentier Autobus SA de Sint-Eloois-Vijve est un tel partenaire intime. Stefan Meersseman, General Manager : « Nous travaillons pratiquement exclusivement pour De Lijn, et ce avec plaisir. Cela engendre un environnement stable dans lequel nous pouvons nous concentrer sur ce que nous savons faire : être un partenaire fiable de notre commanditaire et des voyageurs sur les lignes que

17


Gedelegeerd bestuurder Jo Van Pee: “De Lijn is een bestendige opdrachtgever, een stipte betaler bovendien, waarmee we een langdurige relatie hebben opgebouwd.” Het valt op dat beide busmaatschappijen kunnen terugblikken op een zeer lange geschiedenis in het stads- en streekvervoer: respectievelijk sinds 1928 (Parmentier) en 1927 (Multiobus). Vinger in de pap Luc Jullet is gedelegeerd bestuurder van Hansea NV, de grootste zelfstandige bus­ maatschappij die werkt voor het openbaar vervoer: “Zowat 85 percent van onze omzet halen we uit opdrachten voor De Lijn en de Waalse en Brusselse tegenhangers TEC en MIVB en we hebben daarvoor meer dan zevenhonderd bussen ter beschikking. De Lijn is een betrouwbare opdrachtgever met langdurige contracten en dat is ook nodig, want wij moeten natuurlijk ook grote investeringen doen in rollend materieel en stelplaatsen.” De Lijn houdt inderdaad een grote vinger in de pap als het over de bussen gaat die met haar logo rondrijden. Meersseman: “Dat gaat ver, van de aan­ kleding van de bus natuurlijk, maar ook

Luc Jullet – Hansea

het uniform van onze chauffeurs, tot en met de volledige informaticavoorzieningen aan boord.” Eco-driving Ook de chauffeurs van de onderaannemers verschillen in weinig nog met die van De Lijn zelf. Van Pee: “De cao-voorwaarden zijn dezelfde voor de chauffeurs van exploitanten als voor de chauffeurs van onze opdrachtgever. Ze krijgen ook een belangrijk deel van hun opleiding bij De Lijn zelf. Dat betekent niet dat wij geen aanvullende training voorzien.” In dat ver­ band valt de term Eco-driving dikwijls. Daarbij worden chauffeurs aangespoord en gemonitord om zo gelijkmatig mogelijk te rijden: rustig optrekken en remmen, de snelheid optimaal aanpassen aan de om­ standigheden, dat soort dingen.

Groene bussen De Lijn experimenteert al een poos met voertuigen met alternatieve krachtbronnen. Dat ook de exploi­ tanten mee zullen moeten, daar hebben de gesprekspartners geen moeite mee. Toch is er nog enig voorbehoud over hybride bussen die als “weinig effectief” worden

Ervaring Jullet besluit: “De exploitanten hebben bakken ervaring. Ook wij draaien al mee sinds 1927 en wij zijn altijd blij als De Lijn naar onze mening vraagt of peilt naar onze ondervinding met een thema zoals de vergroening van het wagenpark. Ik ben er zeker van dat dat ook voor mijn collega’s opgaat. Hoe dan ook verheugt het ons dat we met onze voertuigen een steentje kunnen bijdragen aan de CO2-reductie en verkeersoplossingen, want één bus vervangt dertig auto’s.”

omschreven. Dan beter meteen investeren in volledig elektrische voertuigen. Maar iemand zegt: “Met een moderne dieselbus vervoer je passagiers. Wil je dezelfde autono­ mie met een elektrische bus, vervoer je vooral loodzware accu’s.” Groene bussen? De exploitanten zijn helemaal voor, maar de technologie moet wel op punt staan.

insights

18


Des bus verts De Lijn expérimente depuis un certain temps déjà avec des véhicules aux sources d’énergie alternatives. Les interlocuteurs ne voient aucun problème dans le fait que les exploitants devront aussi franchir le pas. Il y a pourtant encore quelques réserves quant aux bus hybrides qui sont

nous desservons. » Nous entendons le même son de cloche chez Multiobus, un grand acteur du Brabant flamand qui roule pour De Lijn avec une centaine de bus. Jo Van Pee, administrateur délégué : « De Lijn est un commanditaire stable, un payeur ponctuel en outre, avec lequel nous avons construit une relation de longue durée. » Il convient de remarquer que les deux sociétés de bus peuvent s’enorgueillir d’une très longue histoire dans le transport urbain et régional : respectivement depuis 1928 (Parmentier) et 1927 (Multiobus).

décrits comme étant « peu efficaces ». Alors autant investir d’emblée dans des véhicules entièrement électriques. Mais quelqu’un dit : « Avec un bus diesel moderne, vous transportez des passagers. Si vous voulez la même autonomie avec un bus électrique, vous transportez principalement des batteries lourdes comme du plomb. » Des bus verts ? Les exploitants en sont totalement partisans, mais la technologie doit être au point.

Voix au chapitre Luc Jullet est administrateur délégué de Hansea SA, la plus grande société de bus indépendante qui travaille pour les transports publics : « Nous tirons à peu près 85 pour cent de notre chiffre d’affaires de missions pour De Lijn et ses homologues wallon et bruxellois TEC et la STIB, et nous avons à cet effet plus de sept cents bus à disposition. De Lijn est un commanditaire fiable avec des contrats de longue durée, un aspect indispensable, car nous devons évidemment aussi réaliser de grands investissements dans le matériel roulant et les dépôts. » De Lijn garde bien sûr voix au chapitre lorsqu’il s’agit des bus qui roulent avec son logo. Meersseman : « Cela va loin, de l’habillage du bus naturellement, mais aussi de l’uniforme de nos chauffeurs, aux équipements informatiques complets à bord. »

prévoyons pas de formation complémentaire. » Dans ce contexte, le terme d’Eco-driving revient souvent. Les chauffeurs font l’objet d’un monitoring et sont encouragés à rouler de la façon la plus régulière qui soit : accélérer et freiner calmement, adapter la vitesse de façon optimale aux circonstances, ce genre de choses. Expérience Jullet dit pour conclure : « Les exploitants possèdent une énorme expérience. Nous aussi, nous travaillons depuis 1927 et nous sommes toujours contents lorsque De Lijn demande notre avis ou s’enquiert de notre expérience avec un thème comme la verdurisation du parc de véhicules. Je suis sûr qu’il en va de même pour mes collègues. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de pouvoir apporter avec nos véhicules une contribution à la réduction du CO2 ainsi qu’aux solutions de circulation, car un seul bus remplace trente voitures. »

Eco-driving Les chauffeurs des sous-traitants ne diffèrent pas tellement non plus de ceux de De Lijn. Van Pee : « Les conditions de la CCT sont les mêmes pour les chauffeurs des exploitants que pour les chauffeurs de notre commanditaire. Ils suivent aussi une partie importante de leur formation chez De Lijn même. Cela signifie que nous ne

19


Voith DIWA.6 Stop-Start technologie

Brandstof besparend en milieuvriendelijk De DIWA.6 automatische transmissies van Voith zijn klaar voor Stop-Start. Recente tests hebben bewezen dat in combinatie met een uitschakelbare motor, het mogelijk is het brandstof verbruik van stadsbussen met 5 tot 10% te verlagen. Een stadsbus staat soms tot 40% van de tijd stationair te draaien. De DIWA.6 ver­ snellingsbak maakt het nu mogelijk de motor tijdens haltes of bij stilstand in het verkeer stil te leggen. Stilstand tijden tot 60 sec. zijn mogelijk, zonder dat een ver­ traging bij het wegrijden merkbaar is. Afhankelijk van de inzet kan hiermee vijf tot tien procent brandstof bespaard worden en wordt een duidelijke vermindering van de uitstoot van CO2, NOX, fijn stof en geluid bereikt. Sinds juli 2015 rijden in het Verenigd Koninkrijk meer dan 100 bussen met deze technologie die zo haar nut en degelijkheid

heeft kunnen bewijzen. De technologie wordt inmiddels ook door andere busbouwers getest. Ontzorgend Voith Turbo biedt tal van diensten en technieken aan om de toestand van de DIWA transmissies te bewaken, zo kan uitval vermeden worden en gaan de kosten omlaag. Het Voith service team staat ook steeds paraat. www.voith.com

Voith Turbo goo.indd 1

11-07-16 10:25

CPM

Virtual assessments on the job CPM, al meer dan 35 jaar HR-partner voor ondernemingen, en in die zin ook sinds jaren partner voor De Lijn voor hun selectieprocedures, herkent de vraag naar het gebruik van technologie 4.0 in human resources management. Johan Lauwers, Managing Consultant CPM: “Vanuit de nood aan modernisering van objectieve tools in assessment en leadership ontwikkeling, is CPM actief betrokken bij de ontwikkeling van Pinsight®, een gesofisticeerde, online HR-tool die technologie slim gebruikt.”

Pinsight® schotelt de deelnemers een drie uur durende realistische werkervaring voor waarop verschillende oefeningen geënt zijn. Een instrument waarvan je de taal met één muisklik aanpast, waarvan alle resultaten in de cloud staan, waardoor de informatie toegankelijk is waar ze dat moet zijn en waardoor er niets verloren gaat. Een logische evolutie in technolo­ gisch uitdagende tijden, maar binnen HR

toch redelijk revolutionair. Deelnemers aan een Pinsight® virtueel assessment hebben het steevast over de hoge face validity ervan, zij appreciëren de realiteits­ graad van het platform. Johan Lauwers: “Het opzet en de outcome zijn heel herkenbaar. Pinsight® biedt een ideale tool aan voor zij die willen werken aan hun zelfontwikkeling.” www.cpm-hrm.be

20

Johan Lauwers


Eurofins Digital Testing Belgium

Top in testen van digitale toepassingen

We krijgen dagelijks te maken met steeds meer computergestuurde toepassingen: tv-kijken, autorijden, winkelen, werken… alles geraakt gedigitaliseerd. Het is evident dat vóór een producent een nieuwe applicatie op de eindgebruikers loslaat, die zeer grondig wordt getest. Dat testen van (nieuwe) digitale toepassingen is ondertussen sterk geprofessionaliseerd en een van de topspelers op dat gebied is Eurofins in Diepenbeek.

Volledig spectrum kwaliteitscontrole Digitale tv is slechts één voorbeeld van de sterk voortschrijdende digitalisering van onze leefwereld. Het aantal nieuwe softwaregedreven toepassingen is niet bij te houden en telkens moet er worden getest. Sommige grote ontwikkelaars voeren dat (deels) binnenshuis uit, maar ook zij doen dikwijls een beroep op specialisten. Eurofins kan daarbij het volledige spectrum van kwaliteitscontrolediensten aanbieden: van technische expertise in de vorm van consultancy tot het aanvullen van de testgroep met extra mankracht. Van het oprichten van een testafdeling tot het trainen van de medewerkers van de klant. Van certificatie tot het optimaliseren van de gebruikersinterface met de consument.

Een redelijk recente evolutie in de digitalisering van onze leefwereld is het digitaal tv-kijken. Je moet niet stokoud zijn om je te herinneren hoe je tot voor kort tv volledig passief ‘consumeerde’: je keek wat er op dat moment werd uitgezonden. Momenteel heeft meer dan tachtig percent van de

ReTiBo Veel van die expertise zet Eurofins in bij vervoersmaatschappij De Lijn. Het project ReTiBo (Registratie, Ticketing & Boordcomputer) is een doorgedreven innovatie, met nieuwe hard- en software die zowel het operationele hart van de vervoersmaatschappij raakt als de bussen, trams, verkooppunten ... Met ReTiBo kan De Lijn de bewegingen en de staat van het rollend materiaal monitoren, communiceren met de chauffeurs, reizigersaantallen en abonnementen opvolgen, enzovoort … en dat alles in real time. Eurofins zorgt op alle punten voor de kwaliteitscontrole: een immense opdracht, want alleen topspelers kunnen de veelheid en verscheidenheid van testuitdagingen aan. Eurofins Eurofins Digital Testing Belgium, voorheen Testronic Belgium, maakt deel uit van de wereldwijde Eurofins-groep met 25.000 medewerkers in 39 landen. Eurofins heeft zich gespecialiseerd in de dienstverlening rond het testen van uiteenlopende zaken: geneesmiddelen, voedsel, consumentenproducten en andere, waaronder dus ook digitale toepassingen.

Belgen digitale tv in huis. Vóór de grootste digitale tv-operatoren in Europa hun toepassingen op de kijker loslieten, riepen zij de hulp in van testspecialisten zoals Eurofins. Het is immers een van de vakgebieden waarin zij uitmunten.

Meer informatie: www.eurofins.be

21


TreinTramBus – verdedigers van het openbaar vervoer • Belangenvereniging gebruikers openbaar vervoer Vlaanderen • Ongeveer 2500 leden • Vier vaste medewerkers, tientallen vrijwilligers

Interview met Jan Vanseveren, woordvoerder TreinTramBus

• Lid van European Passengers’ Federation • www.treintrambus.be

Van HST tot tram, van snelbus tot belbus De kantoren van TreinTramBus liggen op zo’n vijf minuten stappen van het station Gent-Sint-Pieters en geen honderd meter van een tramhalte. Daar is over nagedacht. Dat is wat TreinTramBus doet: nadenken over het openbaar vervoer. Maar de belangenvereniging is vooral de vertegenwoordiger en verdediger van de reiziger bij de politiek, overheden, administraties en vervoersmaatschappijen.

insights

22


Interview avec Jan Vanseveren, porte-parole de TreinTramBus

Du TGV au tram, de l’autobus express au bus-taxi

Les bureaux de TreinTramBus se trouvent à cinq minutes à pied de la gare de Gand-Saint-Pierre, et à moins de cent mètres d’un arrêt de tram. On a mûrement réfléchi à la question. C’est ce que fait TreinTramBus : réfléchir aux transports publics. Mais le groupement d’intérêts est surtout le représentant et le défen­ seur du voyageur auprès des acteurs politiques, des autorités, des administrations et des sociétés de transport.

Jan Vanseveren

Le porte-parole Jan Vanseveren ne prend pas de détours pour décrire le terrain d’action de TreinTramBus : « du train à grande vitesse au tram, de l’autobus express au bus-taxi. Un des fers de lance dans ce contexte concerne le seamless travel, la correspondance parfaite d’une mode à l’autre. Il va de soi que nous militons pour des transports publics rapides, ponctuels, sûrs et aux tarifs corrects. Et au réseau dense. » Pas de feu vert Un réseau dense ? Vanseveren : « En Flandre, dans une zone d’habitation, vous devez pouvoir prendre les transports publics à 750 mètres maximum de votre porte, et ce toutes les demi-heures ou heures, en fonction du moment dans la journée ou dans la semaine. Ce sont des chiffres forts, à l’égard desquels nous affichons un excellent score en Europe. Malheureusement, le nouveau gouvernement abandonne cette norme dans le cadre de l’accessibilité de base. En matière de prix aussi, nous sommes assez bien placés. » Pourtant, tout n’est pas rose : la ponctualité du transport urbain et régional pourrait être améliorée, ce qui est étroitement lié à la fluidité. Vanseveren : « C’est surtout le transport dans nos villes (et banlieues) qui ralentit trop souvent. Cela a trait à un manque de sites propres, mais aussi à la synchronisation quasi inexistante avec les feux de signalisation. Le fait que le tram ait presque toujours le feu vert en ville, a été banalisé dans nos pays voisins. Chez nous, cette télécommande des feux de signalisation est pour ainsi dire inexistante. À cause de cela, les trams et bus dans nos villes affichent une vitesse moyenne peu élevée. À Gand, il s’agit par exemple de 13 à 15 km/h, contre 20 km/h à Cologne. Les interventions sur le plan de la technique du trafic qui favorisent la fluidité sont pourtant vite récupérées : l’augmentation de la vitesse moyenne permet de mettre en œuvre un à deux trams ou bus en moins par ligne. Le bénéfice est vite calculé. »

23


Anvers-Turnhout Nos transports publics connaissent un réseau dense, mais il faut parfois du temps avant d’arriver sur place. Vanseveren : « Et bien qu’en comparaison avec nos pays voisins, nous bénéficions de

Woordvoerder Jan Vanseveren houdt het kernachtig als hij het werkterrein van TreinTramBus omschrijft: “Van hogesnelheidstrein tot tram, van snelbus tot belbus. Een van de speerpunten daarbij is de seamless travel, het naadloos aansluiten van de ene modus op de andere. Vanzelfsprekend ijveren we voor een openbaar vervoer dat snel, stipt, veilig en correct geprijsd is. En fijnmazig blijft.”

TreinTramBus – défenseurs des transports publics

Geen groen licht Fijnmazig? Vanseveren: “In Vlaanderen moet je in woongebied op maximum 750 meter van je voordeur op het openbaar vervoer kunnen stappen en dat om het halfuur of uur, naargelang het tijdstip in de dag of de week. Dat zijn sterke cijfers en daarin scoren we prima in Europa. Helaas laat de nieuwe regering die norm los in het kader van de basisbereikbaarheid. Ook qua prijs zitten we redelijk goed.” Toch is het niet al rozengeur en maneschijn: de stiptheid van het stad- en streekvervoer kan beter en dat heeft veel te maken met doorstroming. Vanseveren: “Vooral het transport in onze (voor) steden vertraagt al te dikwijls. Dat heeft te maken met een tekort aan eigen beddingen, maar ook met de bijna onbestaande synchro­ nisatie met de verkeerslichten. Dat de tram in de stad zowat altijd groen licht krijgt, is in onze buurlanden gemeengoed geworden. Bij ons is die verkeerslichtenbeïnvloeding zo goed als onbestaande. Dat zorgt er meteen voor dat trams en bussen in onze steden een lage gemiddelde snelheid hebben. In Gent bijvoorbeeld is dat 13 tot 15 km/h, in Keulen is dat 20 km/h. Verkeerstechnische ingrepen die de doorstroming bevorderen, betalen zich nochtans snel terug: de gemiddelde snelheid optrekken zorgt er immers voor dat je per lijn één tot twee trams of bussen minder moet inzetten. Reken je winst uit.”

• Groupement d’intérêts des usagers des transports publics en Flandre • Environ 2 500 membres • Quatre collaborateurs fixes, des dizaines de bénévoles • Membre de l’European Passengers’ Federation • www.treintrambus.be

transports publics relativement bon marché, il est regrettable qu’il n’existe pas un seul système de tarification pour le train et le transport régional, et ce toutes régions confondues. Le fait que le transport régional vende des titres de transport en fonction du temps au lieu de la distance n’est pas non plus idéal. Si vous voulez par exemple vous rendre de la périphérie d’Anvers à Turnhout, cela pourrait être moins coûteux qu’inversement. Explication : vous achetez un billet à Boechout, disons, et vous prenez le tram jusqu’à l’endroit où le bus part d’Anvers pour Turnhout. Étant donné que vous êtes dans le bus moins d’une heure durant, vous ne devez pas payer de supplément. En sens inverse, c’est une tout autre histoire, car si le bus n’arrive pas de Turnhout à Anvers dans l’heure, à cause des embouteillages, par exemple, vous devrez de nouveau payer pour prendre le tram pour Boechout. Il vaudrait mieux que les titres de transport soient calculés sur la base de la distance. »

Antwerpen-Turnhout Ons openbaar vervoer is dus fijnmazig, maar het kan even duren voor je ter plaatse bent. Vanseveren: “En hoewel we in vergelijking met onze buurlanden genieten van een relatief goedkoop open­ baar vervoer, is het zonde dat er niet één tariferingssysteem is voor trein en streekvervoer en dat over de regio’s heen. Ook het feit dat het streekvervoer vervoersbewijzen verkoopt in functie van tijd in plaats van afstand is niet ideaal. Wil je bijvoorbeeld vanuit de rand van Antwerpen naar Turnhout dan kost je dat mogelijk minder dan andersom. Ik leg uit: je koopt een ticketje in pakweg Boechout en je rijdt met de tram tot waar de bus in Antwerpen vertrekt naar Turnhout. Omdat je binnen het uur op de bus zit, hoef je niet bij te betalen. Andersom is het een heel ander verhaal, want als de bus door file bijvoorbeeld niet op een uur van Turnhout tot in Antwerpen geraakt, zul je opnieuw moeten betalen voor de tram naar Boechout. Vervoersbewijzen zouden beter op basis van afstand berekend worden.”

Libéralisation En tant que partenaire apprécié, TreinTramBus a obtenu un siège dans de nombreux organes consultatifs et de concertation avec toutes sortes d’instances. Cependant, c’est en premier lieu le monde politique qui prend les grandes décisions. Aussi, TreinTramBus s’interroge sur l’interprétation de la libéralisation du transport régional imposé par l’Europe. Vanseveren : « Nous espérons en tous les cas qu’il ne s’agira pas d’une ‘libéralisation sauvage’. Nous croyons davantage à une formule où De Lijn garde la régie et collabore avec des partenaires privés. Cela nous semble être la meilleure solution pour le voyageur. »

Liberalisering TreinTramBus heeft als gewaardeerde partner een zitje verworven in heel wat advies- en overlegorganen met allerlei instanties. Toch blijft het in de eerste plaats de politiek die de grote beslissingen neemt. TreinTramBus is dan ook benieuwd naar de invulling van de door Europa opgelegde liberalisering van het streekvervoer. Vanseveren: “Wij hopen alvast dat het geen ‘wilde liberalisering’ wordt. Wij geloven meer in een formule waarbij De Lijn de regie houdt en samenwerkt met privépartners. Dat lijkt ons voor de reiziger de beste oplossing.“

24


Alphatron Security

Verzorgt cameratoezicht in bussen en trams van De Lijn Het veiligheidsgevoel van passagiers en chauffeurs komt steeds vaker in het geding en ook hulpdiensten worden frequenter geconfronteerd met bedreigende situaties. Alphatron Security Automotive is koploper in de ontwikkeling van systemen die speciaal geschikt zijn voor de openbaarvervoersbranche. Dergelijke systemen moeten aan strenge eisen voldoen, waarbij de schokbestendigheid en de beschikbare communicatiemiddelen extra aandacht vragen. De kennis die Alphatron Security Automotive op dat gebied in huis heeft, is ongekend.

Door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten zijn wij in staat passende oplossingen te bieden voor de meest uitlopende toepassingen. Alphatron heeft in de afgelopen jaren succesvol aangetoond dat het als geen ander in staat is om pasklare oplos­ singen te ontwikkelen voor diverse openbaarvervoersbedrijven en hulpdiensten.

aanpak dan vaste camerasystemen. De kwaliteiten van Alphatron bleven niet onopgemerkt bij verschillende vervoersbedrijven in de Benelux. Sinds 2008 is Alphatron ook een geprefereerde partner van De Lijn, de openbare vervoersmaatschappij in Vlaanderen. Accountmanager Automotive Dave Opperman legt uit hoe dat partnerschap is ontstaan: “In 2008 wonnen we de eerste grote tender van De Lijn om een belangrijk deel van hun vloot te voorzien van slimme camerasystemen. In 2013 hebben we dat succes kunnen herhalen en werd ons contract verlengd en uitgebreid. Ondertussen hebben we zo’n tweeduizend systemen geïnstalleerd in bussen en trams. In totaal helpen meer dan tienduizend van onze camera’s de veiligheid van chauffeurs en passagiers van De Lijn te verzekeren.” Flexibel en prijsbewust “De technologische vooruitgang in ons vakgebied gaat razendsnel. Daarom trachten wij zo flexibel mogelijk te zijn, mét aandacht voor een gedegen prijs/kwaliteitsverhouding. Specifiek voor De Lijn hebben we ook extra mensen in dienst genomen die permanent service bieden op locatie. Daarnaast kunnen we nu ook vanop afstand detecteren of systemen onderhoud nodig hebben. Op die manier ontlasten we de eigen servicemedewerkers van De Lijn, omdat zij haast geen vaststellingen meer hoeven doen. En dat valt prima in de smaak.”

Mobiele toepassingen De mobiele wereld is een vak apart: de apparatuur moet bijvoor­ beeld bestand zijn tegen trillingen en vlot contact kunnen maken met mobiele netwerken zoals 3G/4G. En dat vereist een heel andere

Meer informatie: www.alphatronsecuritysystems.nl

25


Raido / SecureLink

Flexibel werken bij De Lijn dankzij een slimme centralisatie strategie Virtualisatiespecialist Raido vormt sinds juni 2016 de Secure Application Delivery afdeling van SecureLink en is een van de marktleiders in het ondersteunen van bedrijven die werken naar of met een gecentraliseerde IT. Raido – nu dus onderdeel van IT-security en Infrastructuur integrator SecureLink – en De Lijn werkten reeds vele jaren samen bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van centrale datacenters in Mechelen en Antwerpen. De laatste jaren ligt daarbij de focus op het professioneel beheer van de virtuele werkplek middels Citrix en AppSense.

Wim van Balen

beheren ze twee actieve datacenters en ondersteunen ze projecten. Het is een gezonde mix van interne en externe medewerkers. Voor specifieke taken is het speuren naar bedrijven die de nodige expertise in huis hebben. “Binnen het competence center ‘desk­ top’ opereren virtualisatiespecialisten van SecureLink voor het beheer van Citrix en AppSense oplossingen. Het zijn mensen die én goed geschoold zijn én technologisch up to date blijven. Een samenwerking die tot volle tevredenheid van beide partijen verloopt”. De Citrix component in dit project zorgt voor de flexibiliteit: die technologie maakt het mogelijk om te werken van op verschillende plaatsen en devices. Het grootste voordeel van de AppSense solution is dan weer een uniforme user experience en een hogere perfor­ mantie.

Danny Corbeel

“Het Secure Application Delivery departe­ ment is gespecialiseerd in IT­consultancy inzake virtualisatie, waarbij we focussen op desktop virtualisatie, om applicaties te centraliseren en beschikbaar te maken ongeacht de locatie en het device”, schetst Wim Van Balen, Sales Manager van de afde­ ling. “Wij faciliteren ‘het nieuwe werken’, waarbij medewerkers van om het even waar flexibel én veilig kunnen werken.” Het SecureLink kantoor is gevestigd in Wommelgem en vooral actief in Belux, maar ook ver daarbuiten tot zelfs Amerika en Australië.

De oplossing die SecureLink implementeerde en nu onderhoudt maakt het voor het IT­team van De Lijn mogelijk om efficiënter hun applicaties te onderhouden. Daarnaast biedt het de mogelijk­ heid aan werknemers van De Lijn om te werken zoals op kantoor van elke locatie, ongeacht het toestel, wat de werk flexibiliteit enorm verhoogd. De Lijn investeert al jaren in het verbeteren van de werkplek­ omgeving en biedt o.a. thuiswerk aan voor haar medewerkers. “Daarvoor hebben we de nodige projecten opgezet om zo efficiënt mogelijk te werken met daarbij zo minimaal mogelijk onderhoud. Het virtueel toepassen van applicaties is de basis van thuiswerk of ‘het nieuwe werken’. Werknemers kunnen via desktop, laptop of smartphone snel de nodige info terugvinden”.

Binnen De Lijn staat Danny Corbeel aan het hoofd van de dienst ICT Infrastructuur. Met een groep van veertig system engineers

Meer informatie: www.securelink.be / www.raido.be

26


Groene steden, groen transport

De toekomst is aan de steden. Volgens futurologen zullen wij meer in steden moeten wonen om onze planeet leefbaar te houden. Groen transport is daarbij een cruciaal gegeven.

Volgens demografen zullen er in 2050 negen miljard mensen zijn en daarvan zal naar schatting driekwart in steden wonen. Een andere voorspelling luidt dat tegen 2020 ongeveer tachtig procent van de Europeanen in stedelijke of sterk verste­ delijkte omgevingen zal wonen. Als die allemaal hun eigen auto’s willen behouden én gebruiken, wordt rijden nog problema­ tischer dan het nu al is in regio’s zoals de Vlaamse ruit (Antwerpen-Leuven-BrusselGent). Modal shift Toch is vandaag de dag het bezit van een auto ook in vele Europese steden nog een noodzaak om je te kunnen verplaatsen. Het openbaar vervoer is vaak schaars, overbezet en traag, en fietsen oncom­ fortabel en soms gewoonweg onveilig … Op die manier wordt het probleem steeds erger. Alleen een overheid die durft inzetten op een modal shift kan het tij doen keren. Daarbij is er een (radicale) verschuiving van privé-autogebruik naar duurzamere vormen van mobiliteit zoals stappen, fietsen en openbaar vervoer.

Villes vertes, transport vert L’avenir appartient aux villes. Selon les futurologues, nous devrons vivre davantage dans les villes pour garder notre planète vivable. Le transport vert est une donnée cruciale à cet égard.

De l’avis des démographes, il y aura neuf milliards d’individus en 2050 dont, selon les estimations, trois quarts habiteront dans des villes. Une autre prédiction affirme que d’ici 2020, environ quatre-vingts pour cent des Européens habiteront dans des environnements urbains ou fortement urbanisés. Si ceux-ci veulent tous garder et utiliser leur voiture, la conduite sera encore plus problématique qu’elle ne l’est maintenant dans des régions comme le Losange flamand (Anvers-Louvain-Bruxelles-Gand). Changement modal Pourtant, à l’heure actuelle, la possession d’une voiture est encore une nécessité dans de nombreuses villes européennes pour pouvoir se déplacer. Les transports publics sont souvent rares, surpeuplés et lents, et les trajets en vélo sont inconfortables et parfois tout simplement dangereux... De cette manière, le problème ne fait que s’aggraver. Seules des autorités qui osent miser sur le changement modal peuvent inverser la situation. Cela implique un glissement (radical) de l’utilisation de la voiture privée vers des formes plus durables de mobilité comme la marche, le vélo et les transports publics.

27


Copenhague Pour réaliser ce changement modal, on mise généralement sur une adaptation de l’infrastructure (urbaine). Cela semble fonc­ tionner : si les urbanistes tiennent compte d’emblée de bons transports publics intégrés, une plus grande partie de la population opte d’avance pour ceux-ci. La proximité est cruciale. Copenhague (Danemark), par exemple, a un réseau de transports publics dense avec le tram, le métro et le bus, où pratiquement tout le monde en ville habite à moins de 350 mètres d’un arrêt. De plus, il s’agit d’une ville particulièrement cyclable, où la moitié des habitants utilisent régu­ lièrement le vélo pour se rendre au travail. Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) aussi a opté radicalement, il y a des années déjà, pour les transports publics avec un taux d’utilisation particulièrement élevé. De nombreux habitants ont par conséquent renoncé à leur propre voiture parce qu’elle formait une entrave plutôt qu’elle ne re­ présentait une souplesse d’emploi.

Kopenhagen Copenhague

Kopenhagen Om die modal shift te bewerkstelligen, wordt veelal ingezet op een aanpassing van de (stads-)infrastructuur. Dat lijkt te werken: als de stadsplanners meteen reke­ ning houden met een goed geïntegreerd openbaar vervoer, kiest een groter aandeel van de bevolking dan tevoren daarvoor. Nabijheid is cruciaal. Kopenhagen (DN) bijvoorbeeld heeft een dicht openbaar transportnetwerk met tram, metro en bus waarbij zo goed als iedereen in de stad binnen de 350 meter van een halte woont. Bovendien is het een bijzonder fiets­ vriendelijke stad waarin de helft van de inwoners geregeld de fiets gebruikt om naar het werk te rijden. Ook Freiburg (D) heeft al jaren geleden radicaal gekozen voor het openbaar vervoer met een ongezien hoge gebruiksgraad ervan. Vele inwoners hebben dan ook de eigen auto opgegeven omdat die veeleer een hinder was dan een gebruiksgemak.

Et chez nous ? Nos villes flamandes sont-elles prêtes à continuer de bannir le roi voiture ? Il y a d’ores et déjà une plus grande infrastructure pour les cyclistes, songez par exemple aux autoroutes à vélos, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Et oui, de nouvelles lignes de tram ont été construites, mais les trams sont souvent trop lents et trop bondés. Il y a des hauts et des bas, parfois de l’indécision, souvent trop de lenteur. Pourtant, l’idée que les rues et places ne sont plus de parfaites places de stationnement, mais servent à se promener, à faire du vélo et à s’y reposer, avec de la place pour les trams, les bus et seulement en dernière instance pour les voitures, fait son chemin.

En bij ons? Zijn onze Vlaamse steden bereid om koning auto verder te bannen? Er is alvast meer infrastructuur voor fietsers, denk aan de fietsostrades, maar het kan nog veel beter. En ja, er worden nieuwe tramlijnen gebouwd, maar de trams zijn dikwijls te traag en te overvol. Het gaat met vallen en opstaan, soms wat halfslachtig, dikwijls te traag. Toch wint de gedachte dat straten en pleinen, niet langer prima parkeerplaatsen zijn, maar dienen om te wandelen, te fietsen en te verpozen, met plaats voor trams, bussen en pas in laatste instantie auto’s.

insights

28

Freiburg Fribourg (-en-Brisgau)


Deel uw visie Insights biedt inzicht in het bedrijfsleven, de zorg- en (semi-)publieke sector. In interviews, praktijkcases en achtergrondartikelen geven ondernemers, directeuren en managers hun visie op actuele bedrijfsontwikkelingen. Ook uw visie delen in Insights? Informatie: Peter Molenaar Bladmanager Insights T : +31 (0)71 70 70 187 E : redactie@goomedia.nl I : www.goomedia.nl

Goo 1-2 IS adv.indd 1

04-03-15 11:53

insights Insights is een uitgave van Insights est publié par Goo Media T +32 (0)3 - 218 23 01 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.be Directie  Direction Ernst Delfos

Coördinatie  Coordination Peter Molenaar Milco Sprink

Productie  production Renate Claassens Ellen van Vliet

De Lijn – Centrale Diensten I www.delijn.be

Realisatie  Réalisation Mandy van Aerde Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree

Vormgeving  Mise en forme Rachelle de Boer Marinka Peeters

© Goo Media 2016 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Tekstproductie  Rédaction FokZ Communications bvba

Toute reproduction et/ou publication par impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé que ce soit de cette publication, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. Bien que la réalisation de la présente publication ait fait l’objet du plus grand soin, ni l’éditeur ni les auteurs ne pourront être tenus responsables des conséquences de la présence éventuelle d’inexactitudes ou d’imperfections.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd Cette publication porte le label CO2 Neutral

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Cette édition est parue grâce à la collaboration de: Alphatron Security Automotive B.V. • Attentia Preventie & Bescherming • Buhlmann n.v. • CPM • Crossroad • Eurofins Digital Testing Belgium • Flexso (Cronos groep) • In2com • MAN Truck & Bus nv/sa • PwC • Raido NV
/SecureLink NV Belgium • SPIE Belgium sa/nv • T-groep nv • Technorail n.v. • Vlaams EnergieBedrijf • Voith Turbo n.v.
 • ZF Services Belgium