Doing Business With Minkels

Page 1

Doing business with

Minkels Inrichten datacenter vraagt om specialistische kennis

Complete datacenterstrategie voor complexe klantvraag

Digitale systemen moeten elk moment beschikbaar zijn


Inleiding In deze editie van ‘Doing Business With’ staan we stil bij ‘The Digital Economy’. Datacenters vormen de basis van deze snelgroeiende, digitale economie! In 1988 was Nederland het tweede land dat aangesloten was op het World Wide Web. Nu – dertig jaar later – ziet de wereld er anders uit, maar heeft Nederland nog steeds een leidende positie. Samen met Londen, Parijs en Frankfurt, is de regio Amsterdam een van de top vier datacenterlocaties van Europa. Met een groei van 17,5% in de laatste zes jaar is de Amsterdamse datacentersector in korte tijd in omvang ver­ dubbeld. De rol van datacenters wordt alleen maar belang­ rijker, gedreven door onder meer de telecom­sec­ tor, on demand videoservices, cloud-appli­caties en IoT. Zo waren er in 2014 wereldwijd 14 miljard connected devices. In 2020 zullen dat er 50 miljard zijn (bron: Cisco). Deze ontwik­ kelingen bieden kansen, maar vereisen ook innovatie. De enorme groei van data, ook wel het nieuwe ‘goud’ genoemd, stelt steeds hogere eisen aan de infrastructuur. Enkele datacenter­ leveranciers – waaronder Minkels – anticipeerden hierop met de introductie van micro datacenter­ oplossingen.

2 Complete datacenterstrategie voor complexe klantvraag in veranderende markt

Deze uitgave schetst een beeld van Minkels, wereldwijd leverancier van hoogwaardige oplos­ singen voor datacenterinfrastructuur. Er wordt ingegaan op diverse actuele ontwikkelingen in de sector. Christiaan van Terheijden (CEO Minkels) omschrijft de strategie van Minkels, Legrand en Raritan – onder de vlag ‘Legrand Data Center Solutions’. Daarnaast komen onder meer All IT Rooms, EXXFIRE, ENGIE en de Dutch Data Center Association (DDA) aan het woord. Een inspirerende uitgave over een boeiende onderneming in een dynamische en sterk groeiende bedrijfstak. Veel leesplezier!

Doing business with is een uitgave van Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.com

6 Veiligheidsoplossing voor micro datacenter MiniCube

Coördinatie Milco Sprink

Productie Ellen van Vliet

Realisatie Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree

Vormgeving Rachelle de Boer Floor Kamphuis Tekstproductie Dat Staat Communicatie

© Goo Media 2018 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Minkels T +31 (0)413 311 100 I www.minkels.com

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

A.S.I. Productiebedrijf BV • DIRAK GmbH • Emka Benelux BV • Fabory Nederland BV • Galvin BV • Van den Heuvel Logistiek BV • Hieselaar Nederland bv • IBN Productie • Meilink Schijndel BV • Ohron Industries • Palletplus


Inhoud 11 DIRAK

E-LINE by DIRAK

12

16

Inrichten datacenter vraagt om specia­listische kennis

IBN Productie

Proceskennis en menskunde

14 Hoe Internet of Things het datacenter verandert

20 Een circulaire samen­ leving bereik je samen

17 Digitale systemen moeten elk moment beschikbaar zijn Doing business with

1


Complete datacenterstrategie voor complexe klantvraag in veranderende markt Minkels, Raritan en hun beursgenoteerde moederbedrijf Legrand (NYSE Euronext Paris: LR) hebben hun activiteiten de afgelopen jaren verder op elkaar afgestemd om te komen tot een complete datacenterstrategie. De verkoopteams maken nu de volgende stap in Frankrijk, België, de UK, Nederland en Zwitserland – en vormen per land één datacenterteam: ‘Legrand Data Center Solutions’.

2

Doing business with


Deze verkoopteams vertegenwoordigen het complete datacenterproductportfolio – om zo de markt nog beter te kunnen bedienen. In dit artikel licht Christiaan van Terheijden (CEO van Minkels) deze nieuwe koers toe. Daarnaast gaat hij in op enkele ontwikkelingen, uitdagingen en kansen in de markt. Specialistenteams Minkels, Raritan en Legrand bieden al geruime tijd geïntegreerde oplossingen voor de datacentermarkt aan. Van Ter­heijden: “Terwijl Minkels datacenteroplossingen levert op het gebied van onder meer behuizing en koeling, biedt Raritan Poweroplossingen en is Legrand specialist op het gebied van gebouwgebonden infra­ structuur, zoals datacommunicatie, ener­

> Christiaan van Terheijden

Doing business with

3


gie­­­distributie en energiemanagement. Om de markt nog sneller en efficiënter te bedienen met een geïntegreerd aanbod voor de white space, hebben Legrand, Minkels en Raritan besloten per land gespecialiseerde verkoopteams samen te stellen onder de naam ‘Legrand Data Center Solutions’.” Positieve gevolgen Legrand Data Center Solutions heeft voor de klant positieve gevolgen; één aan­ spreek­punt dat een complete oplossing combineert met jarenlange kennis en expertise. “Bij complexe projecten is de ondersteuning van een goed geïnfor­ meerde, betrouwbare partner essentieel. Het Legrand Data Center Solutions team biedt wereldwijde expertise en een breed scala aan duurzame en innovatieve data­ centeroplossingen. Zowel voor de infra­ structuur – met oplossingen voor racks, containment, koeling en PDU’s – als ook micro datacenters, UPS’en, glasvezel- en koperbekabeling en kabelmanagement. Om een compleet aanbod te bieden, neemt

Minkels 70 jaar Dit jaar viert Minkels haar 70e verjaar­ dag. In die jaren heeft Minkels altijd vooropgelopen met nieuwe ontwikke­ lingen in de datacentermarkt. Op dit moment is Minkels bezig met de uit­ breiding en modernisering van haar fabriek om beter in te spelen op de snel veranderende behoeften van de klant – en de vraag naar beschikbaar­ heid, diversiteit, flexibiliteit, innovatie en een betere service.

4

Doing business with

Legrand gericht en selectief bedrijven over die de activiteiten van de Legrand Group aanvullen. Dit zijn bedrijven die leidende posities hebben in ons marktsegment of over bewezen technologische expertise beschikken.”

“We willen vlot kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen” Focus op de datacentermarkt De dynamiek in de datacentermarkt vereist een businessmodel dat de snelle data­ cente­r ontwikkelingen en -innovaties onder­steunt. Met gespecialiseerde teams kunnen Legrand, Raritan en Minkels beter in de marktbehoefte voorzien. “Focus is belangrijk”, vindt Van Terheijden. “De data­


centermarkt ontwikkelt voortdurend, gedre­ven door innovatie en continue groei van data en applicaties. We willen dan ook vlot in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo waren wij al vroeg betrokken bij de ontwikke­ling van micro datacenters. Deze kleine datacenters krijgen een steeds grotere rol, dankzij Internet of Things (IoT). IoT vraagt om een andere benadering van infra. Infra wordt niet langer gebruikt om alleen content te con­su­meren, maar IoT stimuleert ook de lokale creatie en analyse van data in de edge. Voor het lokaal afhan­d elen van data ont­w ikkelden wij onder meer de MatrixCube en de MiniCube. Maar ook voor datacenters in de ‘core’ laag (onder meer hyperscalers) bieden we pas­sende oplossingen: van standaard tot klant­ specifiek. Deze diver­siteit kenmerkt ons • aanbod.”

Whitepapers De experts van Legrand Data Center Solutions hebben een aantal white­ papers gepubliceerd (geschreven door Legrand, Minkels en Raritan) die als leidraad gebruikt kunnen worden voor het creëren van een toekomstbestendig en energie-efficiënt datacenter. White­ paper 10 ‘How to use the EN 50600 to design an energy efficient data centre’ is hier een interessant voorbeeld van. Effectief datacenters en serverruimten opzetten Steeds meer datacenterbeheerders en ICT-managers werken met de EN 50600 om effectief datacenters en serverruimten op te zetten. Deze norm geeft niet alleen inzicht in het ontwerp­ proces – van het bepalen van een strategie tot het uitvoeren ervan – maar ook in KPI’s, best practices en datacenter-operations. Maar hoe ont­ werp je een energiezuinig datacenter aan de hand van EN 50600? White­ paper 10 neemt de lezer mee door de diverse onderdelen van de norm en voert langs de belangrijkste onder­ werpen op het gebied van energieefficiëntie. Geïnteresseerd in whitepaper 10? Vraag de whitepaper dan aan op www.minkels.com/nl/whitepapers!

Doing business with

5


A G E N T E.

Draadloos Rackmanagement

Emka Benelux BV Marconiweg 2 5466 AS VEGHEL T +31 413 323 510 E rp@EMKA.org I www.emka.org

Bel voor een vrijblijvende demo: +31 615 482 167

Emka goo.indd 1

23-04-18 08:23

Edwin Verver

Allround metaalproducent en toeleverancier van hoogwaardige metaalproducten bewerkt uit plaatstaal, buis en draadwerk.

De markt vraagt steeds meer om veiligheidsoplossingen voor data­ centers. Daarom biedt Minkels een brandblus­systeem aan als optie voor haar micro datacenters. Eerder werd de MatrixCube al voorzien van deze oplossing. Nu is het EXXFIRE-systeem ook geïntegreerd in de MiniCube!

Met alle technieken onder één dak hebben wij voor elke vraag een oplossing.

Brandblussysteem EXXFIRE Minkels heeft gekozen voor het Neder­ landse EXXFIRE, vanwege hun state-ofthe-art branddetectie- en blussystemen voor schakel- en serverkasten. Bas Jacobs, Product Manager bij Minkels: “Het brand­ blussysteem van EXXFIRE beschermt hoog­waardige IT-systemen tegen brand, zonder schade aan de hardware aan te

Broeikweg 23 2871 RM Schoonhoven Tel.: 0182-389999 sales@hieselaarbv.nl www.hieselaarbv.nl

Hieselaar goo.indd 1

6

Doing business with

01-05-18 11:53


Product Case

Veiligheidsoplossing voor micro datacenter MiniCube

Bas Jacobs

brengen. Het systeem is plug-and-play, betrouw­baar en onder­ houdsarm en is hiermee een perfecte aanvulling op de MiniCube die eveneens volgens het plug-and-play principe is ontwikkeld. Hi-Safe kan zorg dragen voor service en onderhoud in de regio Nederland en België.” Gesloten serverrack beschermen Het brandblussysteem van EXXFIRE is zo ontworpen dat het een gesloten server­r ack als de MiniCube kan beschermen. Edwin Verver, CCO bij EXXFIRE: “Het systeem is voorzien van drie optische sen­soren. Deze sensoren weten rook te detec­teren, lang voordat brand op zal treden. Het unieke van het EXXFIREsysteem is de gepatenteerde koelgasgenerator. Deze robuuste stikstofgas (N2) opslagtechno­l ogie is ontwikkeld door TNO

Voordelen MiniCube - Betrouwbare oplossing voor server­ ruimten - Gebouwonafhankelijk, dus eenvoudig te implementeren - E fficiënte housing voor IT-infra­ structuur - Gebruik van bewezen technologieën - Kant-en-klare oplossing

>

Doing business with

7


voor het European Space Agency-pro­ gramma (ESA). Het benodigde stikstofgas is drukloos opgeslagen en komt vrij zonder

“Het brandblussysteem van EXXFIRE beschermt IT-systemen tegen brand, zonder schade aan de hardware aan te brengen” enig residu en op kamertemperatuur. Stik­ stof ver­andert de luchtsamenstelling, waar­ door het zuurstofgehalte daalt en zo brand voorkomt of in de kiem smoort. Daarom is een dergelijk brandblussysteem ideaal voor een gesloten en geïntegreerde rack­ oplossing, zoals de MiniCube.”

EXXFIRE BV EXXFIRE BV – een Nederlandse start-up met wereldwijde ambities – heeft een brandblussysteem ontwikkeld op basis van een revolutionaire, wereld­wijd gepatenteerde technologie voor drukloze gasopslag. Het EXXFIRE-sy­s teem beschermt hoogwaardige IT-systemen tegen brand, zonder schade aan de hardware aan te brengen. Het systeem is plug-and-play, betrouwbaar en onderhoudsarm. EXXFIRE wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Hisafe te Dordrecht (onderdeel van de Hertek Groep). Meer informatie: www.exxfire.com

(advertentie)

8

Doing business with

DIRAK.com


Nu beschikbaar Minkels heeft het systeem samen met EXXFIRE grondig getest bij het Franse testinstituut CNPP. Jacobs: “Onze eerdere ervaringen met de integratie van het brandblussysteem in de MatrixCube en de positieve testresultaten voor de Mini­ Cube geven ons veel vertrouwen in het systeem en in onze samenwerking.” Het brandblussysteem van EXXFIRE is nu beschikbaar als optie voor de MiniCube. •

Over de MiniCube Onder invloed van onder meer de cloud ontstaat bij veel bedrijven de noodzaak om serverruimtes te professio­ naliseren. Ook draaien steeds minder applicaties nog fysiek op locatie waardoor er behoefte ontstaat om de serverruimte te verkleinen. Maar ook bij het gebruik van cloudoplossingen blijft er de behoefte om bedrijfskritische informatie in huis te houden. Als daarnaast de behoefte bestaat om sneller over data te beschikken – low latency – is de MiniCube de ideale oplossing. De MiniCube heeft alle facetten van een volledig datacenter: behuizing, stroomvoorziening, monitoring en recirculatiekoeling, in een zo compact mogelijke uit­ voering. De MiniCube is volledig voorgeconfigureerd en daadwerkelijk plug-and-play. De MiniCube maakt dus het leven van de IT-manager eenvoudiger!

Doing business with

9


Any challenge, any time.

In een wereld die snel verandert lijkt niets onmogelijk. Hollands erfgoed

van uw exclusieve, kwetsbare en kostbare goederen. Samen met u bepalen

op transport naar de Himalaya. Daar komt veel bij kijken! Wij willen bij-

we de beste aanpak. Passend binnen uw planning en altijd kostenefficënt.

dragen aan uw succes. Meilink helpt u met het verpakken en vervoeren

Zo helpen we u succesvol te leveren aan uw klant.

Heeft u een verpakkingsuitdaging? Neem contact op met één van onze specialisten via meilink.eu/contact of bel 0545-253 525


DIRAK

E­LINE by DIRAK Individuele toegangscontrole en bewaking en documentatie in realtime zijn de essentiële tools om uw veiligheid te organiseren.

De MLR-serie van E-LINE by DIRAK kan worden ingezet om server racks in datacenters te beveiligen en te bewaken. Deze mecha tronische sloten versturen uitsluitend versleutelde communicatie, waarbij aan de gebruikerskant verificatie in twee stappen vereist is. Elke handle biedt een manipulatiebestendige oplossing die de veiligheid verhoogt en risico’s vermindert door middel van bewaking en controle in realtime. Door gebruik te maken van verificatie en de verificatievereiste ook in stand te houden wanneer er sprake is van uitval van het netwerk of de stroomvoorziening, vervalt met de MLR-reeks de noodzaak van mechanische sleutels, waardoor een volledig ononderbroken controlespoor ontstaat. Met deze oplossing kan de systeembeheerder voor iedere rack alle activiteit die zich op elk willekeurig moment van de dag voordoet, bewaken, beheren en melden - en daarbij alle onbevoegde personen uit de buurt houden en menselijke fouten minimaliseren. De Administration Suite-software is een toegesneden beheerplatform dat zeer granulaire toegangscontrole biedt voor de sloten van E-LINE by DIRAK, waarmee zeer uiteenlopende omgevingen kunnen worden beheerd, van multi-tenantvoorzieningen tot uitrol binnen mondiale ondernemingen. Onze software zorgt voor een hoger veiligheidsniveau doordat het datacentergedeelte volledig wordt geïsoleerd van het gebouwenbeheersysteem, waarbij wel de mogelijkheid wordt behouden om alle informatie omtrent status en alarmen aan dat systeem door te geven. De software biedt individuele toegangscontrole op basis van tijd, dag, week, persoon of rackdeur. De handles van de MLR 5000-serie zijn stuk voor stuk IP-adresseerbaar, waardoor onafhankelijke toegangscontrole via RFID van zowel de voor- als achterdeur mogelijk is. Een accu zorgt ervoor dat de software blijft werken in situaties van uitval van het netwerk of de stroomvoorziening. Daarmee vervalt de noodzaak van mechanische sleutels, waardoor een volledig ononderbroken controlespoor ontstaat. Met de oplossingen van E-LINE by DIRAK kunnen multi-tenantdatacenters de hoogste standaarden van toegangscontrole en beveiligd bedrijf bieden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de nieuwe standaard van klanten die veiligheid en bevei-

liging hoog in het vaandel hebben staan. Zij kunnen hun klanten afzonderlijke inlog gegevens verstrekken om hun racks op afstand te beheren zonder dat zij daarmee ook toegang hebben tot subsets van de interface. Op die manier komt de perfecte multi-tenantoplossing tot stand die in al hun datacenters kan worden geïmplementeerd. Dankzij deze oplossing kunnen datacenters de beschikbare nuttige ruimte maximaal benutten en hoeven er geen cages te worden gebruikt. Bijkomende voordelen: • Geschikt voor alle standaard IT-racks (voor afwijkende racks zijn adapters beschikbaar) • Slaat alle toegangsgegevens lokaal op en kan gebeurtenissen opslaan bij uit gevallen netwerk • Integratie met software van derden behoort tot de mogelijkheden • Compatibel met universele RFID • Ledlampjes zorgen voor visuele signalisatie van autorisatie, temperatuur, alarmen en vergrendelstatus • Ingebouwde sensoren voor deur en zijpanelen voor volledige detectie van en bescherming tegen binnendringing. • Verhoogde veiligheid door verlaagd risico en verhoogde reactietijd in noodsituaties. • Goed voor de efficiency op de werkplek, want personeel dat geen toegang mag hebben tot gerubriceerde informatie hoeft niet langer tot in het datacenter te worden vergezeld door werknemers die daartoe wel zijn geautoriseerd. Meer informatie: www.elinebydirak.com

Doing business with 11


All IT Rooms kiest in Limburg voor Legrand Data Center Solutions

Inrichten datacenter vraagt om specialistische kennis “Heel veel bedrijven en organisaties die gebruik maken van datacenters hebben hun IT-infrastructuur niet goed op orde. Te veel losse componenten, geen gescheiden stroompaden en een datacenter of serverruimte die is ingericht door bedrijven zonder kennis van IT-systemen.” Volgens Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, kan dat enorm nadelig uitpakken. Zeker als betrouwbaarheid en 24/7 beschikbaarheid essentieel zijn.

Steeds vaker wordt All IT Rooms ingeschakeld om de ICT bij organisaties op orde te brengen. “ICT Is nog vaak een sluitpost op de begroting, terwijl het belang ervan met de dag toeneemt. Geen bedrijf kan nog functioneren zonder gebruik te maken van goed gestructureerd dataverkeer. Daarbij is ook de stroom­ voorziening enorm belangrijk.” All IT Rooms verzorgde de afgelopen tijd diverse grondige verbeteringen aan datacenters in de grootzakelijke markt en bij overheden, zoals bij de gemeente Krimpenerwaard. Maar ook bij de gemeente Heerlen, dat samen met Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken ‘Parkstad Limburg’ vormt. Voortrekkersrol Bij dit samenwerkingsverband speelt de gemeente Heerlen een voortrekkersrol op ICT-gebied; alle acht gemeenten binnen Parkstad Limburg draaien mee op de datacenters van Heerlen. De gemeente had al enige tijd de wens om de stroomvoorziening van de serverruimte van het gemeentehuis te verbeteren.

12 Doing business with

Ronald Kok: “De gemeente Heerlen is al een aantal jaar klant van All IT Rooms. Zij vroegen ons om mee te denken over een betere redundantie, met hierbij in het achterhoofd dat alle acht gemeenten binnen Parkstad Limburg meedraaien op de datacenters van Heerlen.”

“Een centrale oplossing voor elk stroompad” Naast schaalvergroting is ook 24/7 online beschikbaarheid van diensten voor de burgers belangrijk. Dat stelt hoge eisen aan het datacenter. All IT Rooms beoor­


deelde vervolgens een aantal UPS-syste­ men van verschillende leveranciers. “We hebben voor de UPS-systemen van ‘Legrand Data Center Solutions’ gekozen vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Daar­ naast was er maar weinig plek voor een UPS-systeem in de serverruimte”, aldus Ronald Kok. “Heel belangrijk is dat we twee ge­s chei­d en stroompaden hebben gereali­s eerd. In de oude situatie was sprake van een enkele stroomvoor­z ie­ ning. Er was dus een single point of failure, wat een hoger risico op uitval gaf en de betrouw­b aarheid verminderde. In een draaiende live ICT-omgeving, hebben we

Ronald Kok

eerst feed B (een van de twee stroom­ paden) gebouwd en zijn hierop over­­ ge­s chakeld. Hierna heb­b en we feed A ver­v angen en opnieuw ingericht. In de nieuwe situatie zijn beide stroompaden voorzien van een eigen UPS. Hiermee hebben we het datacenter aan­g epast aan de wens van de gemeente; de beschik­ baarheid en bedrijfszekerheid zijn ver­ hoogd en de kans op fouten is verlaagd. Je hebt deze redundantie nodig voor het geval er een storing komt of je onder­ houds­werkzaamheden moet uitvoeren. Dan neemt de andere voeding het over.”

ruimte voor het datacenter gewoonweg wordt vergeten en dat er dan maar een ruimte gevonden moet worden waar het datacenter wordt ingericht. Terwijl je dat als eerste zou moeten benoemen. ICT moet met een orga­nisatie kunnen meegroeien en meebewegen. Het is geen statisch gebeuren. Niets is de laatste jaren veranderlijker geweest dan de ICT-markt. En die veran­ deringen blijven nog wel even door­gaan.” Lange termijn relaties “Nu Minkels en Legrand hun gezamenlijke datacenteroplos­ singen aanbieden via ‘Legrand Data Center Solutions’ teams heeft dat een groot voordeel; één aanspreekpunt met een compleet aanbod. Voor Heerlen hebben we de driefase UPS met een vermogen van 60 kVA en vijf minuten autonomietijd toegepast. Dit betekent dat de batterij vijf minuten back-up tijd levert. Dit is voldoende, want er staat ook een noodstroom­ aggregaat in Heerlen. Zonder dit noodstroomaggregaat hadden we een langere autonomietijd moeten nemen.” Ronald Kok wijst erop dat All IT Rooms zowel met opdrachtgevers als leveranciers voor de lange termijn relaties gaat. “Na het project doen we ook graag het beheer en onderhoud en voeren we regelmatig overleg over de stand van zaken. Je hebt echt specialistische kennis nodig om een datacenter goed te laten draaien. Er is geen ICT-opleiding waar men je iets vertelt over zaken als noodstroomvoorzieningen en klimaattechniek. Terwijl dat wel belangrijk is voor het functioneren van het datacenter.” Lager energiegebruik Hoewel er volgens Ronald Kok over het algemeen nog te weinig wordt gestuurd op duurzaamheid had de gemeente Heerlen wel als speciale wens dat de installatie duurzaam zou zijn. “De UPS van Legrand is mede gekozen vanwege zijn hoge rendement van 96%. Ze zijn van een decentrale oplossing met zo’n 60 kleine UPS’en naar een centrale oplossing gegaan met één grote UPS voor elk stroompad. Met deze oplossing hebben we een enorme toename van de beheersbaarheid en van de ruimte bereikt, tegen een veel lager energieverbruik”, besluit Ronald Kok. “Meestal kan er met de juiste maatregelen wel tot dertig á veertig procent op de energiekosten van een datacenter worden bespaard. Maar je zou als organisatie duurzaamheid sowieso voorop moeten stellen. Wij nemen het altijd mee in de bespre­ kingen bij onze opdrachtgevers.” •

Basis bedrijfsprocessen Ronald Kok merkt op dat veel bedrijven en organisaties veel meer belang hechten aan de software dan aan het datacenter, terwijl het datacenter de basis voor alle bedrijfsprocessen vormt. “Het gebeurt nog regelmatig dat bij nieuwbouw een

Doing business with 13


Grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen

Hoe Internet of Things het datacenter verandert De sterke opkomst van Internet of Things (IoT) gaat een grote impact hebben op ons dagelijks leven, alles is straks verbonden met het internet. Wat minder zichtbaar is – maar waar we in onze dagelijkse business wel mee te maken hebben – is de veranderende wereld van het datacenter. Welke ontwikkelingen op het gebied van IoT hebben invloed op het datacenterecosysteem?

Vierde industriële revolutie De vierde industriële revolutie – ook wel Industry 4.0 genoemd – is in opkomst, als we de experts mogen geloven. Daar waar het tijdens de derde industriële revolutie draaide om computers en digi­ talisering, gaat het bij Industry 4.0 om zelfrijdende auto’s, 3d-printers, virtual reality en robotisering. “De vierde indus­ triële revolutie wordt gekenmerkt door een samensmelting van technologieën waardoor de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen”, aldus de oprichter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab. Door deze vervagende grenzen, zal Industry 4.0 een enorme impact hebben op ons leven; apparaten gaan steeds meer voor ons denken, nemen meer van onze taken over en raken beter geïntegreerd in ons leven.

Enkele feiten en cijfers - De regio Amsterdam beschikt over bijna 70 procent van het vloeroppervlak van de datacenters in Nederland. - Het internetverkeer in Nederland groeit de laatste jaren met bijna 30 procent. - D e toptech bedrijven in de wereld kiezen vaak voor Nederland om Europa te veroveren door de hoge mate van connectiviteit. - Van de vier grote Europese regio’s, maakt Amsterdam de laatste jaren de grootste groei door. De andere plaatsen zijn Frankfurt, Parijs en Londen. - In 2017 ging er 22 miljoen zetabites (met 21 nullen achter 22) aan data de wereld over en in 2025 stijgt dat naar verwachting naar 160 miljoen zetabites. (bron, o.a.: Dutch Data Center Association)

14 Doing business with

Industrietakken veranderen Deze ontwikkeling verandert volledige industrietakken, maar ook onze zienswijze op arbeid en productiviteit. En deze nieuwe industriële revolutie nadert snel. In 2014 waren er wereldwijd nog 14 miljard con­ nec­ted devices. In 2020 zullen dat er 50 miljard zijn (Bron: Cisco). Het Internet of

“Slimmer energiegebruik, dalende crimina­liteit en slimme producten” Things zorgt ervoor dat al deze devices kunnen communiceren en interacteren met onder meer zichzelf en de externe omgeving. Voorbeelden op dit gebied zijn projecten als ‘connected Industry’ en ‘Smart City’, met resultaten als een slimmer energiegebruik, dalende crimina­


liteit en slimme producten, zoals een koelkast die waarschuwt als voedsel de uiterste houdbaarheidsdatum nadert of zodra de groentela leeg dreigt te raken. De core en de edge Het is duidelijk dat IoT zal leiden tot een aanzienlijke datagroei. Ook de manier waarop we kijken naar data verandert. IoT vraagt om een andere inzet van infra. Data is niet langer informatie die we simpelweg consumeren, het decentrale karakter van IoT leidt ook tot decentrale dataverwerking en -analyse. Dit creëert nieuwe uitdagingen. Extra factor is dat communicatie met IoT-apparaten in som­ mige gevallen (ultra) lage latency-con­ nectiviteit vereist. Momenteel kunnen we twee niveaus van compute onder­ scheiden: de ‘core’-laag met big data analytics en de gedecentraliseerde (near) edge-laag met snelle connectiviteit met de devices (things). Elke laag heeft zijn eigen datacenterinfrastructuur, bijvoor­ beeld hyperscale en cloud datacenters in de core en gedecentraliseerde micro datacenters in de (near) edge. Veranderend datacenterecosysteem Het veranderende datacenterecosysteem creëert de nodige kansen voor de spelers in zowel de core- als in de edge-laag. Uitdagingen in de core Hyperscale datacenters zijn supergroot en homogeen. Ze hebben één doel: schaal­ voordeel bieden. Deze hyperscalers – denk aan een Google of Microsoft – werken

voornamelijk met eigen IT-equipment. De veranderingen in de markt dwingen hen om een andere kijk te ontwikkelen op infrastructuur. Colocatie-datacenters zijn juist heterogeen en werken met universele apparatuur. Uitdagingen in de (near) edge Deze relatief nieuwe laag in het data­ centerecosysteem biedt kansen voor diverse spelers. Applicaties die (ultra) low latency vereisen, hebben wellicht een gedecentraliseerde micro datacenterinfra­ structuur nodig. De ondersteunende edgeinfra­s tructuur voor zelfrijdende auto’s moet bijvoorbeeld snel en betrouwbaar zijn. Micro datacenteroplossingen – zoals de MatrixCube en de MiniCube – kenmerken zich door hun kleinschalige, gestandaar­ diseerde karakter. Ze zijn heterogeen, bieden ruimte voor universele appara­tuur en verwerken data lokaal. De uitrol­snelheid, het installatiegemak en de ver­werkings­ snelheid zijn de grootste uitda­gingen voor deze kleine datacenters. Micro datacenters worden onder andere toegepast door en­ ter­prises en overheidsbedrijven. Sneller en efficiënter Kortom: Internet of Things verandert onze wereld in een rap tempo. Het heeft een grote invloed op het datacenter­ ecosysteem en connectiviteit. Met name de (near) edge-laag biedt nieuwe kansen en uitdagingen; alles moet sneller en efficiënter. De inzet van de juiste oplos­ singen in zowel de core- als de edge-laag kan hier het verschil maken! •

Doing business with 15


IBN Productie

Proceskennis en menskunde IBN Productie speelt een belangrijke rol in de supply chain van haar klanten door het volledig of deels verzorgen van de assemblage-, productie- en verpakkingswerkzaamheden. Dat kan op locatie van de opdrachtgever of in één van onze eigen productievestigingen. In Oss, Veghel en Cuijk werken mensen – die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt – dagelijks aan diverse productieprocessen. “Bij IBN Productie werken mensen met hart voor de zaak, ze zijn trots op hun werk”, vertelt Wim van Wanrooy, directeur Pro ductie. “Als grote werkgever (3800 medewerkers) in de regio zijn we als so­ ciale onderneming in staat om proces­ kennis te combineren met menskunde. Met deze combinatie is IBN in staat om volwaardig toe te leveren aan de auto­ motive, machine­ en designverlichtings­ branche. Internationale klanten weten hun weg naar IBN te vinden. Coaching en vaktraining zijn de tools om de aan­ wezige kennis en kunde vast te houden én te verbeteren. Werken met IBN Pro­ ductie is de directe investering in de

maatschappij om ons heen. Maatschappe­ lijk verantwoord ondernemen in praktijk gebracht. Iedereen winst!” Flexibiliteit, schakelen. Werken aan kleine Assemblagewerkzaamheden series, direct kunnen opschalen naar grote aantallen. Van start tot onberispelijke oplevering. Er is heel veel mogelijk bij IBN Productie. Wim van Wanrooy: “We doorlopen de gehele keten in het productieproces van onze opdrachtgevers waarbij we de talenten van onze medewerkers maximaal benutten.” Samenwerking is voor IBN Productie een vanzelfsprekendheid. Zonder omwegen, eerlijk, met verant­ woordelijkheidsbesef. Direct resultaat hiervan zijn langlopende relaties. Een financieel solide onderneming met focus op vandaag en visie op morgen. Meer informatie: www.ibn.nl

ONE OF THESE TWO NUTS WILL NEVER LET YOU DOWN.

IBN goo.indd 1

11-06-18 08:39

Fabory helps you keep your operations running and your people safe. We set the standard in fastening solutions and are experts in providing quality fasteners, related products and solutions to professionals in a convenient way. We believe in the necessity of continuity, the strength of mastery, and the spirit of people.

fabory.com

A Grainger Company

Fabory goo.indd 1

16 Doing business with

25-04-18 08:14


Modulaire oplossing voor mobiele dataopslag

Digitale systemen moeten elk moment beschikbaar zijn

In de huidige digitale economie is de beschikbaarheid van digitale systemen van groot belang. Een goede infrastructuur is daarbij essentieel. Datacenters vormen hierin het fundament voor diensten als cloud, mobiele apps en andere digitale toepassingen. Een interview met Elmer Bos, Manager Data Centers bij ENGIE. Steeds meer organisaties komen tot de conclusie dat digitale voorzieningen cru­ciaal zijn voor de bedrijfsvoering en denken na over ‘business continuity’ en ‘disaster recovery’. Elmer Bos: “Naast de opslag van data in bestaande (cloud-)datacenters bestaat er daardoor een groeiende behoefte om op korte termijn extra datacentercapaciteit te realiseren. Bij voorkeur modulair en zonder overlast aan het primaire proces.”

Elmer Bos

Een volledig mobiele datacenteroplossing Om aan die vraag te voldoen hebben ENGIE en Legrand Data Center Solutions een volledig geïntegreerd modulair mobiel datacenter ontwikkeld: het ‘ENGIE Mobile Data Center – powered by Legrand’ (EMDC). Elmer Bos: “In dit geprefabriceerde mobiele datacenter worden koeloplossingen van ENGIE Refri­ geration gecombineerd met energie-efficiënte oplossingen van Legrand Data Center Solutions voor optimaal rendement en continue prestaties. Deze unieke flexibele infrastructuur­ oplossing voor opslag van data is inzetbaar voor bedrijven – zoals onze klant Lentis – die bijvoorbeeld (op korte termijn) extra capaciteit nodig hebben of privacygevoelige informatie niet in de cloud willen plaatsen. Het EMDC is ook een goed (tijdelijk) alternatief voor een traditioneel datacenter tijdens renovaties, uitbreiding of vernieuwing.”

>

Doing business with 17


Totaalleverancier van houten verpakkingsmaterialen: GEBRUIKTE PALLETS, MAATWERK PALLETS EN KISTEN.

PLUS OOK UW EXPORT SPECIALIST: Houten verpakkingsmaterialen gebruikt voor export dienen te zijn behandeld volgens de normen van ISPM 15. Wij zien bij onze klanten dat het erg bewerkelijk is om niet behandelde en behandelde houten verpakkingsmaterialen door elkaar te gebruiken. Veel klanten willen daarom alleen nog maar HT behandelde verpakkingsmaterialen. PALLETPLUS heeft een licentie om HT behandelde verpakkingsmaterialen te leveren die voldoen aan de normen van ISPM 15. Meer informatie over ISPM 15 kunt u vinden op www.SMHV.nl

24-UURSBENELUXDISTRIBUTIE BENELUXDISTRIBUTIE 24-UURS 24-UURS 24-UURS BENELUXDISTRIBUTIE BENELUXDISTRIBUTIE TRANSPORT OPMAAT MAAT TRANSPORT OP TRANSPORT TRANSPORT OP OP MAAT MAAT WAREHOUSING WAREHOUSING WAREHOUSING WAREHOUSING KOERIERSDIENST KOERIERSDIENST KOERIERSDIENST KOERIERSDIENST

VANDEN DENHEUVEL HEUVELLOGISTIEK LOGISTIEKB.V. B.V. VAN VAN DEN HEUVEL LOGISTIEK VAN UW DEN HEUVELDIENSTVERLENER LOGISTIEK B.V. B.V. LOGISTIEK UW LOGISTIEK DIENSTVERLENER UW UW LOGISTIEK LOGISTIEK DIENSTVERLENER DIENSTVERLENER

Uden 0413 331 519

www.palletplus.nl

WWW.HEUVELLOGISTIEK.NL WWW.HEUVELLOGISTIEK.NL WWW.HEUVELLOGISTIEK.NL WWW.HEUVELLOGISTIEK.NL Van den Heuvel goo.indd 1

06-04-18 Palletplus goo.indd 10:29 1

23-04-18 10:08

A.S.I. werkt met Kwaliteit, Passie en Prestige ■ A.S.I. Productiebedrijf B.V. bestaat al ruim 23 jaar. Staat bekend als een betrouwbare, flexibele en kwalitatieve hoogwaardige partner. ■ Wij investeren in een intensieve en langdurige relatie met haar klanten en opdrachtgevers. ■ Zo werken wij ook al 23 jaar voor Minkels B.V. ■ Hiervoor verrichten wij diverse werkzaamheden o.a. inpak, boor, schroef en tapwerkzaamheden.

Ohron Industries - Craenakker 5, 5951 CC Belfeld, The Netherlands T. +31 (0) 493 670767 - info@ohron.nl - www.ohronindustries.nl

Ohron goo.indd 1

23-04-18 ASI goo.indd 10:19 1

Assemblage, Stik- en Inpakwerk

A.S.I. Productiebedrijf B.V. Beekerheide 25 5741 HB Beek en Donk T 0492-464578 E Frank@asi-productie.nl www.asi-productie.nl

23-04-18 08:16


Duurzame energieoplossingen ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Energie en ENGIE Services en is een toonaan­g evende services en energiegroep met 6.200 medewerkers. ENGIE is dé partij die vooroploopt en die, dankzij innova­t ieve en duurzame energieoplossingen, de energietransitie ook echt waarmaakt. Zo geeft ENGIE richting aan deze veran­dering door haar klanten (bedrijven, instel­lingen en consumenten) te helpen de stap van fossiel naar 100% duurzaam en de beweging naar decentralisatie snel en kostenefficiënt te maken. ENGIE Nederland is onder­deel van de ENGIE Groep dat 150.000 medewerkers telt en in 2017 een omzet boekte van 65 miljard euro.

van het datacenter zijn er diverse opties die het gebruiksgemak vergroten of meer bedrijfszekerheid geven, zoals blusgas of performance moni­toring. Het geïnte­greerde modulaire datacenter is een be­hui­z ing die van tevoren volledig wordt samengesteld, getest en werkend wordt opgeleverd. Bij plaatsing op locatie is het datacenter direct plug-and-play inzet­baar. Alleen de ICTvoor­z ieningen moeten nog geplaatst worden.” •

Smart tech‘-oplossingen In de groeiende digitale wereld wordt het steeds belangrijker dat digitale systemen op elk moment beschikbaar zijn voor bedrijven en consumenten. ENGIE richt haar vizier op digita­ lisering, waarbij innovatieve ‘Smart Tech’-oplossingen worden ingezet, zodat klanten slimmer, beter en zuiniger gebruik kunnen maken van energie. ENGIE heeft ruime ervaring met het ontwerpen, bouwen en beheren van datacenters.

ICT-neutraal totaalconcept Het EMDC is een ICT-neutraal totaal­ concept, gericht op de industrie, infra­ structuur en utiliteitsmarkt en omvat het totale traject van ontwerp, realisatie, service en indien noodzakelijk logistieke dienstverlening. Elmer Bos: “Het mobiele datacenter is in twee formaten (8m bij 3m en 13m bij 3m) ontwikkeld, waarbij alle benodigde datacenteronderdelen ge­ ïn­tegreerd zijn in één enkele behuizing.

“Alternatief voor een traditioneel datacenter tijdens renovaties, uitbreiding of vernieuwing” Door prefabricatie kan de realisatietijd met 40 procent gereduceerd worden ten opzichte van een traditioneel datacenter. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het EMDC zijn gelijk aan die van een traditioneel datacenter.” Modulariteit in afmeting, capaciteit en redundantie Het unieke aan het EMDC is de modu­ lariteit van de oplossing in afmeting, capaciteit en redundantie. Elmer Bos: “De klant kan zelf zijn datacenter inhoudelijk samenstellen aan de hand van zijn be­ hoefte op basis van vooraf gedefinieerde modules. Aanvullend op de benodigde onderdelen voor de basisfunctionaliteit

OVER HET EMDC Basiscomponenten - Beschermende en volledig geïsoleerde behuizing - Koelinstallatie speciaal geschikt voor het koelen van kostbare IT-apparatuur - Hoogwaardige racks voor het perfect inbouwen van appa­ ratuur - Redundante stroomvoorziening tot in de apparatuurracks inclusief UPS-systeem Voordelen - Duurzame technologie, energie-efficiëntie en kosten­ besparing - Plug-and-play, alles-in-één datacenteroplossing - Verplaatsbaar en te plaatsen op iedere gewenste locatie; van parkeerplaats tot dak - In tegenstelling tot traditionele bouw geen overlast aan het primaire proces - Tijdelijk, permanent en als back-up faciliteit inzetbaar - Snel leverbaar door standaardisatie van de modules - Eenvoudig zelf te configureren met een webconfigurator op basis van modules

Doing business with 19


De rol van datacenters in de energietransitie

“Een circulaire samenleving bereik je samen” directeur van de Dutch Data Center Asso­ ciation: “Dat datacenters een belangrijke, positieve rol kunnen hebben in de energie­ transitie, wordt steeds duidelijker zicht­ baar. Want niet alleen draaien datacenters vrijwel volledig op groene energie en zijn de faciliteiten ingericht op energieefficiëntie, de restwarmte die vrijkomt kan worden hergebruikt om huizen, kantoren, kassen en zwembaden te verwarmen. Daarom hebben we als sector begin 2017 onze restwarmte gratis aangeboden aan Nederland. Inmiddels zijn we actief in diverse projecten om datacenters te koppelen aan warmte-afnemers. Want een circulaire samenleving bereik je samen.”

Stijn Grove

De hoeveelheid data groeit razendsnel. Daardoor neemt ook de energiebehoefte van datacenters vanzelfspre­ kend sterk toe. Op dit moment draait de datacenter sector vrijwel geheel op groene stroom en is de PUE (Power Usage Effectiveness) het afgelopen decennium opmerkelijk verlaagd.

Sinds de oprichting van brancheorgani­ satie Dutch Data Center Association (DDA) behoren duurzaamheid en energie tot een van de kernthema’s. Er zijn ver­ schillende mogelijkheden om een duur­ zamere sector te bewerkstelligen, zoals de optimalisatie van koel en power supply apparatuur en de decentrale opwekking van duurzame energie. Maar ook samen­ werking in de keten en stimulansen vanuit de overheid dragen bij, evenals energie­ besparingen door de eindklant. Restwarmte Inmiddels lopen er diverse restwarmte projecten in heel Nederland. Stijn Grove,

20 Doing business with

Samenwerken noodzakelijk Decentrale energieopwekking kan bij­ dragen aan verduurzaming, maar om echt stappen te maken, moet ook gekeken worden naar het datacenter zelf. Datacenters kunnen samen­ werken om hun efficiëntie te verhogen. Warmte en energie kunnen uit­g ewisseld worden, niet alleen door datacenters onderling maar ook breder in samenwerking met bijvoorbeeld overheden of de bedrijventerreinen waarop de datacenters gevestigd zijn. Kosten tastbaar Afnemers van rackspace in datacenters kunnen gestimuleerd worden om meer energiezuinige hard- en software te gebruiken. Door per rack of per server precies meetbaar te maken hoe hoog het verbruik is - en door dit voor het datacenter als geheel ook te doen - worden de kosten tastbaar, wat een sterke prikkel kan zijn om het energieverbruik te reduceren.

“Dat datacenters een belangrijke, positieve rol kunnen hebben in de energietransitie, wordt steeds duidelijker zichtbaar” Stijn Grove: “Laten we tempo maken en als Nederland voorop gaan lopen in de energietransitie. Er is dringend behoefte aan duidelijkheid, regie en een centraal plan. We moeten de lat hoog leggen, willen we Nederland leefbaar houden voor volgende generaties. Hergebruik is key. Want energie is veel te waardevol om maar één keer te gebruiken!” •


STERK IN KWALITEIT EN LEVERTIJD Al meer dan 10 jaar hofleverancier van Minkels B.V.

Galvin B.V. is een familiebedrijf en al meer dan 30 jaar een begrip als het gaat om elektrolytisch verzinken en sinds 1996 ISO:9001 gecertificeerd.

Kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid zijn onze kernwaarden, net als duidelijke afspraken en deze nakomen. Ook zijn we trots dat klanten van het eerste uur de weg naar Galvin B.V. nog steeds weten te vinden.

BLAUW PASSIVEREN

BLAUW PASSIVEREN + TOPCOAT

SOUVEREINSTRAAT 8 | 4903 RH OOSTERHOUT | 0162 - 458880 | INFO@GALVIN.NL | WWW.GALVIN.NL