Page 1

Doing business with Leystromen

Woonlasten verlagen ĂŠn comfortabel wonen

We zijn er voor onze huurders

Goede samenwerking zie je terug in het resultaat


Inhoud

5

VP&A VvE Beheer

VvE beheer is een vak op zich

Inleiding Corporaties zijn ooit ontstaan om de belangen van huurders te behartigen. Maar de afgelopen decennia werd in de sector de afstand tot de huurder juist steeds groter. Er waren excessen. Daardoor ontstond onder huurders onvoldoende vertrouwen in de organisaties die de sociale huurwoningen beheren. Leystromen koos vier jaar geleden voor een koers waarbij het maatschappelijke rendement weer voorop staat. Met huurders die actief meepraten en meedoen. Ook ondersteunen ze gemeenten bij maatschappelijk vastgoed, zoals brede scholen. En, zeer actueel, bij de huisves­ ting van vluchtelingen met een verblijfsvergun­ ning, als onderdeel van de maatschappelijke taak. Dat vereist transparant en vernieuwend samenwerken Wat daar ook bij hoort is duurzaam bouwen en wonen. Duurzaam, comfortabel en betaalbaar wonen gaan steeds meer hand in hand. Dat laat ook Leystromen zien. Bijvoorbeeld met (bijna) Nul op de Meter-woningen, met warmte-koude­ opslag voor optimale klimaatbeheersing, maar ook met kleine aanpassingen zoals led-verlich­ ting, be­wegingssensoren en tochtstrips.

2 We zijn er voor onze huurders

Deze uitgave schetst een beeld van Leystromen vanuit de organisatie zelf en van buitenaf. Het bedrijf blikt vooruit. Collega’s en toeleveran­ ciers geven aan wat de samenwerking met de corporatie kenmerkt. Een inspirerende uitgave over een onderneming in een dynamische wereld. U leest het nu. •

5

Coppens Schilderwerken

Samen de dienstverlening naar een hoger plan tillen


9

Kemkens

We zijn aanpakkers en delen een duurzaamheidsvisie

6 Woonlasten verlagen ĂŠn comfortabel wonen

9

Jan Abrahams Hovenier

We springen graag alert in op een melding

12 Goede samenwerking zie je terug in het resultaat

10

IJzerwarenvakhandel Holtgrefe

Leystromen plaatst digitaal alle bestellingen bij ons

11 TWST

Op weg naar een meer klant- en resultaatgerichte organisatie

16 We willen er samen

iets goeds van maken Doing business with

1


Roland Marx, bestuurder Leystromen:

‘We zijn er voor onze huurders’ Roland Marx

Leystromen timmert stevig aan de weg. In drie jaar tijd is een nieuw bedrijf neergezet, met een nieuwe structuur en huisvesting die daarbij past. Dat draagt voelbaar en tastbaar bij aan wat Leystromen wil zijn: een corporatie die er echt is voor de huurders. Dat betekent: letterlijk en figuurlijk uit de hokjes komen en transparant en vernieuwend samenwerken. En investeren met oog voor betaalbaarheid en (sociale) duur­ zaamheid.

“Corporaties zijn ooit ontstaan om de belangen van huurders te behartigen. Maar de afgelopen decennia werd in de sector de afstand tot de huurder juist steeds groter. Er waren excessen. Daardoor ontstond onder huurders onvoldoende vertrouwen in de organisaties die de sociale huurwoning beheren. De relaties raakten verhard. Wij willen als Leystromen weer terug naar de basis”, zegt bestuurder Roland Marx. “We willen dat huurders actief meepraten en meedoen. Het maatschappelijke rendement moet voorop staan. En wat dat is, dat bepaalt de omgeving, met name de huurder.” Geld naar de huurders Voor een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement moet je als corporatie werken vanuit je bestaansrecht: waar ben je voor? “Dat is meer dan het beheer van sociale huurwoningen. Maar door die ‘harde’ kant, het vastgoedbedrijf, beter te organiseren genereren we meer vrije middelen voor maatschappelijk dividend, de ‘zachte’ kant”, zegt Marx. Leystromen voegde de daad bij het woord door een fors bedrag te investeren in voordelen voor de huurder. Zo ontvingen alle huurders vorig jaar een uitnodiging

2

Doing business with


Over Leystromen Leystromen levert maatwerk voor com­fortabel wonen in aangename buurten. Voor mensen met een laag inkomen en met aandacht voor mensen met een middeninkomen. Leystromen is actief in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

om een Bewaar- en Bespaarbox te komen ophalen, een box vol duurzame en ener­ giebesparende producten. Duurzaamheid Een mooi gebaar, maar Leystromen in­ vesteert daarnaast in het verduurzamen van een derde van alle woningen. “Ons doel is de totale woonlasten omlaag te brengen, dus we kijken naar huur en energieverbruik. Met isolatie, nieuwe zuinige ketels, duurzame materialen en zonne-energie helpen we de energie­ kosten omlaag te brengen”, legt Marx uit. Betaalbaarheid Betaalbaarheid is een belangrijk thema. “De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. We hebben een Team Maatschappij & Innovatie dat zich inzet op die sociale kant. Zo hebben we een budgetcoach aangesteld. Huurverhoging is bij wet geregeld. Wij hebben ervoor gekozen de

afgelopen jaren de huren niet maximaal te verhogen maar alleen de gemiddelde inflatie door te rekenen. De stijging is daardoor laag. Dat draagt enorm bij. Bij te late huur­b etaling trekken we meteen aan de bel. Niet om iemand op het matje te roepen, maar met de vraag: kunnen we u helpen? Dat leidde tot een grote daling van het aantal uithuiszettingen. En met ons betaalbaarheidsfonds helpen we mensen die buiten hun schuld een huurachterstand hebben, om verergering van de sociale problematiek te voor­ komen. De kunst is om binnen de kaders van de wet te onderzoeken wat de speelruimte is die we zelf anders kunnen invullen dan gebruikelijk. Daarvoor voeren we een dialoog met stakeholders, om ons heen, maar ook in Den Haag.” Bouwen voor de toekomst Landelijk klinkt de roep om meer sociale huurwonin­ gen. Ook Leystromen draagt daaraan bij met diverse nieuwbouwprojecten. Marx benadrukt het belang om voortdurend vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. “Ja, er is druk op de woningmarkt, maar is dat voor lange of korte termijn? Je bouwt voor de toekomst.

>

Doing business with

3


Daarom moet je goed kijken of je, door nu extra te bouwen, over 25 jaar niet juist te veel sociale huurwoningen hebt. Wetgeving, maar ook huurders veranderen voortdurend. Er komen nieuwe groepen bij, zoals vluchtelingen. De groeiende groep zzp’ers die niet een aanmerking komt voor sociale huur dreigt tussen wal en schip te vallen. Ook moet je bouwen voor mensen die net boven de inkomens­ grens voor huursubsidie zitten. Samen met gemeenten bekijken we elk jaar opnieuw waar we wel en niet in investeren. Plannen niet dichttimmeren, maar de grote lijn vaststellen en per jaar uitwerken. Vooruit blijven kijken is de basis van wat we doen.” Koffiegesprekken Hij vervolgt: “Als we nu en in de toekomst kwaliteit willen leveren, moeten we ook verwachtingen kennen. Om echt dicht bij de huurder te zitten, komen we uit onze kantoren en zitten samen met partners bij gemeenten of in een wijkcentrum. Wij brengen partijen bij elkaar. Sinds vorig jaar hebben we een Corporatieraad inge­ steld. Die bestaat uit personen die veel ervaring hebben vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld een opbouw­

4

Doing business with

werker, wijkagent en oud-wethouder. Door deze bundeling van krachten kunnen we vaststellen wat anders en beter kan. Ook komen we bij onze klanten thuis. Ik heb regelmatig koffiegesprekken met huurders

Van het eiland af Openheid en samenwerking brengt Leystromen ook in de eigen kantoren tot uiting. Er zijn geen afdelingen meer, maar teams die integraal samenwerken. En die werken niet meer in aparte kamers, maar in kleurrijke en aantrekkelijke open ruimtes met variabele werkplekken. “We vergaderen niet achter gesloten deuren, maar komen samen van dat eiland af.”

om zelf te ervaren wat er speelt. Waar lopen mensen in het dagelijks leven tegen­ aan? En wat voor rol kunnen wij daarin spelen? We stimuleren huurders bijvoor­ beeld om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Maar als dat niet lukt, komen we thuis langs om te helpen. Er zijn overigens ook jonge mensen die digitaal niet handig zijn en ouderen die er geen moeite mee hebben. Je moet oog houden voor het individu. •


Coppens Schilderwerken B.V. uit Gilze

‘Samen de dienstverlening naar een hoger plan tillen’ Al 35 jaar is Coppens Schilderwerken actief in de schilders­ wereld: het familiebedrijf, opgezet door vader Coppens, is inmiddels overgenomen door de twee zonen Joost en Sander. Joost Coppens: “De lijnen met Leystromen zijn kort, de mensen staan dichtbij het werk. We kunnen snel handelen, wat fijn is voor de huurder.”

Het team van Coppens bestaat uit 25 mensen. Zij houden zich bezig met schilderwerk, maar ook met beglazing, klein timmer­ werk, houtrotsanering en vloercoatings. Sander Coppens: “We ontzorgen de opdrachtgever door het uitvoeren van deze verschillende onderhoudswerkzaamheden, in samenwerking met betrouwbare partners.” Bezig met kwaliteit Hoewel Coppens al jaren werkte voor Leystromen, is de samen­ werking na de overname door Joost en Sander Coppens verder geïntensiveerd. “De afgelopen jaren hebben we heel wat werk

mogen verzetten voor de corporatie. Naast buitenschilderwerk, verzorgen we ook de beglazing. Bewoners mogen aangeven of ze dubbel glas willen, dat kunnen we dan meteen meenemen. En als we zien dat een kozijn aan vervanging toe is, wordt dat direct opgepakt.” Joost Coppens ziet de samenwerking met Leystromen in de toekomst alleen maar hechter worden: “Leystromen is bezig met kwaliteit. Samen kijken we hoe we de dienstverlening naar een hoger plan kunnen tillen.” Meer informatie: www.coppensschilderwerken.nl

Coppens goo.indd 1

06-03-17 15:45

VP&A VvE Beheer:

‘VvE beheer is een vak op zich’ Als specialist op het gebied van Vereniging van Eigenaren Beheer, neemt VP&A Verenigingen van Eigenaren veel werk én zorgen uit handen.

Directeur Ad Tielen: “Wij zijn sinds 1996 actief in de markt van VvE beheer en beheren voor zo’n 850 VvE’s in Middenen Zuid-Nederland. Hieronder valt een groot deel waar ook woningbouwcorporaties in vertegenwoordigd zijn. Wij beheren voor meerdere corporaties en hebben dus een behoorlijk trackrecord opgebouwd als het gaat om ervaring en deskundigheid op het gebied van VvE beheer in combinatie met woningcorporaties als mede-eigenaar. Op dit gebied werken wij ook samen met Leystromen en dat bevalt beide partijen prima.”

Kennis en ervaring Met V P&A al s beheerder, voorkomt Leystromen belangenverstrengeling, stelt Tielen. “In diverse projecten van Leystromen is sprake van een combinatie van huur, koop en bedrijfsmatig gebruik. Met al die verschillende eigenaren, al dan niet huurders van Leystromen, heb je als corporatie verschillende petten op. Wij zien de laatste tien jaar de trend dat woningcorporaties daarom vaak het beheer van VvE’s uitbesteden aan een onafhankelijke specialist. Vergeet niet: VvE beheer is een vak op zich. Wij kennen de weg en houden alle neuzen in dezelfde richting.” Meer informatie: www.vpagroep.nl

Doing business with

5


Leystromen zet in op verduurzaming:

Woonlasten verlagen Duurzaamheid en betaalbaarheid gaan hand in hand, laat Leystromen zien. Dit jaar worden de eerste Nul op de Meter-woningen gebouwd, een nieuwe, grote stap op weg naar nog duur­ zamer bouwen, comfortabel wonen en lage energiekosten. Daarnaast laat Leystromen zien dat je ook met kleinere maatregelen een groot effect kunt bereiken. Voor de huurders en voor de medewerkers.

Wat je zegt, moet je ook zelf doen. Leystromen sloot zich dan ook vorig jaar aan bij het initiatief Energieke Regio van de gemeente Gilze en Rijen. “Dit initiatief draait om verduurzaming van kantoren. Denk aan zonnepanelen op het dak en het optimaliseren van het verwarming- en ventilatiesysteem, legt Wendy Timmermans, manager beheer bij Leystromen, uit. “We willen ook zelf het goede voor­beeld geven.” 3.500 woningen verduurzamen Leystromen gaat in de periode 2015-2020 zo’n 3.500 huurwoningen verduurzamen. “We proberen onze huurders te enthousiasmeren voor allerlei verbeteringen aan de woning, zoals dak- en spouwisolatie en dubbel glas. Dat doen we door het voordeel voor hen in beeld te brengen in de vorm van woonlastenverlaging. En Leystromen neemt zelf de helft van de investering voor haar rekening! Natuurlijk kunnen huurders ook uit zichzelf verzoeken neerleggen, bijvoorbeeld om dubbel glas te laten plaatsen.” Wendy Timmermans

6

Doing business with

Verduurzamen zonder overlast Timmermans geeft aan dat vooral de huurders die al jaren dezelfde woning huren, het lastig vinden om mee te gaan in veranderingen. “Er bestaat een vooroordeel dat de


én comfortabel wonen

Energiecoaches Om huurders nog meer te wijzen op mogelijkheden om duurzaam én comfortabel te wonen, zet Leystromen energiecoaches in. Een duurzaamheidsconsulent van Leystromen en een aantal vrijwilligers geven energie­ advies. Zo stelt Leystromen ook energiemeters beschikbaar. Deze leen-meters meten het energieverbruik van het moment. Daarmee krijg je inzicht in hoeveel energie de wasmachine of alle lampen in huis nu eigenlijk verbruiken.

verduurzamingsmaatregelen overlast geven. Om bijvoorbeeld dakisolatie aan te brengen, moet de vliering worden leeggeruimd. We proberen zoveel mogelijk met de huurder mee te denken, zodat de overlast beperkt blijft. Omdat het beeld dat mensen hebben, niet overeenkomt met de praktijk, maakten we filmpjes van projecten. En dat werpt z’n vruchten af: het deelnemerspercentage lag afgelopen jaar met 43% aanzienlijk hoger dan het jaar ervoor. Toch streven we naar een ondergrens van 50%: het moet dus nog beter!”

>

Doing business with

7


Nul op de Meter-woningen De woningen die Leystromen de laatste jaren bouwt, vallen allemaal in de hoogste A-categorie van het energielabel. Voor de toekomst wil de organisatie nog net iets verder gaan, vertelt Wendy Timmermans. “We leveren dit jaar de eerste Nul op de Meter-woningen op. Dit zijn huizen die evenveel, of meer, energie opwekken dan de bewoners verbruiken. Het eerste proefproject gaat van start in Rijen met 15 huurwoningen. De huurder betaalt een energieprestatievergoeding. Dat is goedkoper dan reguliere energiekosten.”

Duurzaam team Hoe belangrijk duurzaamheid voor Leystromen is, blijkt wel uit het feit dat er een speciaal Team Verduurzaming actief is in de organisatie. Verduurzaming loopt als een essentieel thema door alle teams heen. Maar het team verduurzaming is er nóg intensiever mee bezig, door het maken van beleid en lange termijn visies op het gebied van duurzaamheid.

Lagere woonlasten Of het nu om nieuwbouw of bestaande bouw gaat, soms zit verduurzaming in kleine zaken. Timmermans licht toe: “Bij onze hoogbouwwoningen zorgen we bijvoorbeeld samen met de gemeente voor goede afvalscheiding. En we kijken heel kritisch naar energieverbruik: is het bijvoorbeeld wel echt nodig om in de alge­ mene ruimten 24 uur per dag de lampen te laten branden? Door bewegingssensoren te plaatsen en de reguliere verlichting te vervangen door led-lampen, gaan de servicekosten omlaag. Het energieverbruik in de algemene ruimte wordt tenslotte lager. Dit soort activiteiten heeft een direct effect op de portemonnee van de klant: de maandelijkse kosten gaan omlaag. Het verlagen van de woonlasten van de klant staat bij ons bovenaan het lijstje.” Bewaar- en Bespaarbox Vorig jaar deelde Leystromen Bewaar- en Bespaarboxen uit: de actie was een enorm succes, maar liefst 7.500 huurders kwamen de box ophalen. “Het pakket bevatte bijvoorbeeld led-lampen, tochtstrips, een waterregelaar en een brievenbusborstel

8

Doing business with

om tocht door de brievenbus te vermin­ deren. Producten met een totale winkel­ waarde van zo’n 100 euro waarmee een jaarlijkse besparing te realiseren is tot 400 euro. Bovendien dragen de producten bij aan een beter milieu. Dit soort acties laat zien dat we met onze huurders mee­ denken om zowel de woonkosten te verlagen als duurzaam bezig te zijn: een win-winsituatie!” Beeldscherm uit “Ook intern zetten we in op duurzaam­ heid. We stimuleren gedragsverandering van onze medewerkers. Zo is vrijdag een dag dat er minder medewerkers op kantoor aanwezig zijn. We hebben daarom af­ spraken gemaakt dat iedereen die wel op vrijdag werkt, bij elkaar in dezelfde vleugel van het gebouw gaat zitten. Daardoor hoeft in de andere vleugel de ver­ warming niet hoog en branden er minder lampen. Ook maken we onze medewerkers erop attent dat ze hun beeldscherm uit­ zetten als ze naar huis gaan. Duurzaamheid is een thema waar we ook op intranet veel aandacht aan besteden, met tips over energiebesparing en afvalscheiding bijvoorbeeld.” •


Twan van Grinsven, Kemkens BV

‘We zijn aanpakkers en delen een duurzaamheidsvisie’ Kemkens installatiebedrijf is specialist op het gebied van energie voor de regio’s Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. Twan van Grinsven namens de organisatie: “De 385.000 klanten die we in dat gebied bedienen, zijn zowel particulieren als huurders van woningcorporaties. Onze bedrijfscultuur past bij die van Leystromen: we zijn aanpakkers met een no-nonsense mentaliteit.” Net als Leystromen, zet ook Kemkens de bewoner centraal. “Met het contract dat we hebben met Leystromen, bieden we de huurder niet alleen het normale onderhoud, maar maken we ook de afweging tussen vervangen of repareren. Leystromen geeft ons de ruimte en het vertrouwen om zo te werk te gaan.” Slimmere oplossingen Dat vertrouwen is ontstaan door goed inzicht in elkaars besluit­ vormingsprocessen, stelt Van Grinsven. “We proberen samen

naar slimmere oplossingen te gaan. Leystromen heeft ons en een andere partij bij elkaar gebracht om slimmer en beter te werken, met als doel een betere dienstverlening. De samenwerking met de andere partij verloopt goed.” Uitdaging De samenwerking met Leystromen is er een voor de lange termijn, als het aan Kemkens ligt. “Ik denk dat we vooral, samen met Leystromen, de uitdaging moeten aangaan om te verduur­ zamen. De markt komt met nieuwe ideeën en technologieën. Onze rol als ketenpartner is om een verbinding te maken tussen vastgoedbeleid, de nieuwe mogelijkheden en de vertaling daar­ van naar de huurder. Leystromen en wij delen daarin elkaars visie.” Meer informatie: www.kemkens.nl / 088-5050300

Kemkens goo.indd 1

02-03-17 14:15

Jan Abrahams Hovenier

‘We springen graag alert in op een melding’

Dit jaar bestaat het hoveniersbedrijf van Jan Abrahams dertig jaar. En van die dertig jaar, verzorgt het bedrijf al ruim 25 jaar het dagelijkse groenonderhoud bij de huurwoningen van Leystromen. Dertig jaar geleden begon Jan Abrahams voor zichzelf. Inmid­ dels telt het bedrijf een kleine twintig werknemers. “Mijn vader was bankdirecteur, ik denk dat ik de groene vingers van mijn moeder heb. Ik ben nu 56 jaar en mijn zoon van twintig komt binnenkort ook in het bedrijf. Samen hopen we nog lang zaken te doen met Leystromen.”

Snoeien en rooien Jan Abrahams Hovenier verzorgt het dagelijkse groenonderhoud bij de huurwoningen. “We snoeien planten, rooien bomen en vernieuwen bestrating. Het gaat niet alleen om regulier onder­ houd. We komen ook in actie als bijvoorbeeld een heg eruit moet, omdat er een schutting wordt ge­ plaatst. Daarnaast werken we met een onderhouds­ contract voor acht appar­ tementencomplexen van Leystromen.” Jan Abrahams

Kick Abrahams vindt het een kick om alert in te kunnen springen op een melding en snel en goed de afhandeling te organiseren. “Een melding kun je niet een paar weken laten liggen. Daar maken we dus graag mensen voor vrij, zodat het groen er weer keurig erbij ligt.” Meer informatie: www.janabrahams.nl

Doing business with

9


IJzerwarenvakhandel Holtgrefe:

‘Leystromen plaatst digitaal alle bestellingen bij ons’

Onze missie • Wij maken Mensen Zelfstandig Uitgangspunten • Medewerkers eigen verantwoordelijkheid geven bij arbeid gezondheid • Werkgever handvatten geven om verzuim te beheersen • Er is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer bij gezond werken en bij reïntegratie • Focus op de mogelijkheden van de medewerker

IJzerwarenvakhandel Holtgrefe is een professionele toe­ leverancier voor de bouw en industrie. “Zo lang als ik me kan heugen, is Holtgrefe een vaste partner van Leystromen”, zegt verkoopleider Koen Vermunt.

Werkwijze • Hechte samenwerking leidinggevende, medewerker, bedrijfsarts en casemanager • Waar nodig snel extra expertise inschakelen (arbeidsdeskundige, coach, mediator enz.) • Pragmatisch werken vanuit een no-nonsense-mentaliteit

“Leystromen is een gedegen woningcorporatie, waar we prettig mee samenwerken. Vanuit onze ervaren binnen- en buitendienst is het contact goed. Meerdere malen per jaar zitten we samen aan tafel om de samenwerking te evalueren en te optimaliseren: wat gaat goed, en vooral: wat kan nog beter en waar liggen kansen?”

Onze succesfactoren • Kennis van gezondheidsmanagement is geborgd door de geregistreerde bedrijfsarts • Vertrouwelijkheid is gewaarborgd met een gecertificeerd verzuimsysteem • Casemanager en bedrijfsarts zijn een hecht team • Eén aanspreekpunt voor een korte en eerlijke communicatielijn

Digitalisering Vermunt vervolgt: “Leystromen is vooruitstrevend in het werken met de diverse digitale mogelijkheden. Het complete magazijn is gedigitaliseerd. Leystromen werkt met een barcodescanner en plaatst zo alle bestellingen digitaal.”

Arbodienstverlening Van Brederode Arbeid & Gezondheid B.V. Schimmelpenninck van der Oijestraat 4 5051 XK Goirle www.vanbrederode.eu

Meer informatie: www.holtgrefe.nl

VanBrederode goo.indd 1

30-01-17 Holtgrefe goo.indd 08:41 1

27-03-17 08:25

VBTM ADVOCATEN INVENTIEVE VASTGOEDSPECIALISTEN VBTM bundelt de juridische specialismen van het vastgoedrecht: huurrecht, bouwrecht, omgevingsrecht en volkshuisvestingrecht.VBTM heeft – als huisadvocaat van onder meer veel woningcorporaties – veel ervaring met de juridische begeleiding van gebiedsontwikkelingen en de juridische begeleiding van duurzame en innovatieve projecten. Met 16 advocaten heeft VBTM altijd de juiste vastgoedspecialist in huis. VBTM heeft kennis en ervaring op het gebied van: -

Zonnepanelen WKO-installaties Warmtewet Nul op de meter Aanbestedingen Bijzondere huurcontracten

-

Energie Prestatie Vergoeding Herstructurering Wonen en Zorg DBM-overeenkomsten Exploitatieovereenkomsten De nieuwe Omgevingswet

www.vbtm.nl VBTM goo.indd 1

10 Doing business with

23-01-17 14:59


Hoe TWST voor Leystromen een bijdrage leverde

Op weg naar een meer klant- en resultaatgerichte organisatie Leystromen legt de nadruk op een meer professionelere manier van samenwerken tussen en binnen teams. Dat zorgt voor een nieuwe wijze van werken die voor huurders en stakeholders merkbaar beter is. TWST is gevraagd dit veranderingsproces te begeleiden: aanstekelijk prestaties verbeteren, kenmerkt de adviesaanpak van TWST. Robert Oskam

De afgelopen twee jaar heeft Leystromen energie gestoken in het vergroten van de resultaat- en klantgerichtheid. Zo is Leystromen op 1 april 2015 gestart met een nieuw organisatiemodel: focus op klantwaarde en proces gestuurd. Leidinggevenden, medewerkers en de teams zijn vervolgens benoemd. En toen kwam de grootste uitdaging! De visie tot uiting laten komen in de wijze van (samen)werken. Met nadruk op een meer professionele manier van samenwerken.

TWST School Na dit traject met TWST zijn het MT en de teams nu in staat zelf de dienstverlening continu te blijven verbeteren. Om dit ook duurzaam te borgen, heeft Eveline Kienhuis, HRM adviseur bij Leystromen, de TWST School ‘Twist the way you consult’ doorlopen. De TWST School is een werkplaats waarin met behulp van verschillende disciplines wordt gewerkt aan de uitdagingen waar leidinggevenden voor staan.

Blijvende verbetering In het begin was TWST veel op de ‘voorgrond’ actief. Gedurende het leerproces en naarmate de teams ‘volwassener’ werden, schoven zij als begeleiders naar de achtergrond. In actie, in het werk, is bij de meeste teams de weekstart geïntroduceerd: terugkijken, vooruitkijken en verbeteren. Een continu verbeterbord maakt wekelijks de resultaten zichtbaar. De teams delen successen en fouten en kijken hoe de samenwerking en de sfeer in het team is. De adviseurs van TWST faciliteerden en stimuleerden dit en zetten diverse instrumenten in, zoals de vijf succesfactoren van teameffectiviteit van Patrick Lencioni en een aantal ‘Taal & tools’, ontleend aan het gedachtengoed van de Amerikaanse hoogleraar Chris Argyris. Tekenaars hebben geholpen de processen te visualiseren. Energie en enthousiasme In de organisatie ontstond energie en enthousiasme. Medewerkers organiseerden zogenaamde ‘Proeverijen’ waar zij kennis delen en ervaringen uitwisselen. Er is een toegenomen veiligheid; openheid, scherpte en (zelf)reflectie op de gewenste team en individuele resultaten. Daadkrachtiger in het signaleren en oplossen van problemen. De klant merkt dat de focus nog meer op hen ligt.

Creatief TWST onderkent een aantal krachtige verbeterprincipes die klanten duurzame resultaten hebben opgeleverd. Een principe is: mensen leren vooral door te doen en te ervaren. Daarom sluiten de twisters de verbetertrajecten liever aan op de werkvloer, stappen in het werk en gaan liever niet de hei op. TWST houdt mensen op een creatieve en memorabele manier een spiegel voor en neemt sneltekenaars, filmmakers of theatermakers mee. Robert Oskam, Adviseur TWST, Tel 06 8536 4567 Meer informatie: www.twst.nl

Doing business with 11


Kindcentrum De Driehoek

‘Goede samenwerking zie je terug in het resultaat’ Kindcentrum de Driehoek is een van de twee brede scholen die Leystromen in nauwe samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek heeft ontwikkeld. De Driehoek is een groot gebouw met veertien klaslokalen. Toch voelt het binnen en buiten welkom, warm en overzichtelijk voor de kinderen. Dat is te danken aan de optimale samenwerking tussen Leystromen, de school, kinderopvang, gemeente Hilvarenbeek en architect Niels Peters.

Vijf jaar geleden werd de eerste brede school opgeleverd, Starrenbos. Anderhalf jaar geleden ging Kindcentrum de Driehoek open. Leo Lamers, projectleider Leystromen: “De gemeente Hilvarenbeek wilde twee Samenwijs accommodaties. De oude school­ gebouwen voldeden niet meer aan de eisen. Er moest te veel aan gebeuren om bijvoorbeeld de klimaat­ installaties weer van deze tijd te maken. Daarom is besloten nieuw te bouwen. Bouwen kunnen we als geen ander, daarom hebben wij deze maatschappelijk taak op ons genomen.” Maar naast bouwkundige expertise heeft Leystromen ook financieel bijgedragen om Samenwijs mogelijk te maken. En Leystromen beheert beide schoolgebouwen voor de komende veertig jaar.

want door goed en intensief contact met alle partijen in de tussentijd waren er tijdens de bouw geen verrassingen. Directeur Ria de Jong is anderhalf jaar na de oplevering nog elke dag blij met het gebouw. “Er was gedurende het hele traject een goed contact, met hele korte lijnen. Er werd echt naar elkaar geluis­ terd. Dat zie je terug in het resultaat. Doordat wij als school vanaf het begin in de bouwgroep zaten, voelt het ook echt als ons gebouw. Zo heeft het team invloed gehad op de kleuren.”

Goede communicatie De bouw van De Driehoek liet langer op zich wachten dan Starrenbos, doordat het bestemmingsplan moest worden aangepast. Ieder nadeel heeft een voordeel,

Licht, open en kleurrijk Ze vervolgt: “Het gebouw straalt gezel­ ligheid uit, onder andere door de warme kleuren en het lichte hout. En het is een

Ria de Jong

12 Doing business with


Leo Lamers

heel open gebouw met veel glas en licht.” Architect Niels Peters won de ontwerpwedstrijd voor beide scholen, juist omdat hij de kinderen centraal zette in het ontwerp. “Kinderen moeten zich welkom voelen. Er is bijvoorbeeld een echte entree, maar wel afgestemd op de schaal van de kinderen: omarmend, niet te groot en te hoog. Dat hebben we onder andere bereikt door de brug die door het gebouw loopt.” Afgestemd op de kinderen De Driehoek is een school met heterogene groepen die veel zelfstandig werken. Ieder kind moet zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen en talenten optimaal ont­ plooien. Het gebouw sluit daar optimaal bij aan. Er zijn onderwijsplekken voor verschillende activiteiten. “Dat werkt ook goed voor de dagindeling”, zegt Peters. “De kinderen moeten fijn onderwijs krijgen, dat stond centraal in alle keuzes. De school is opgedeeld in clusters, zodat een kind zich veilig voelt om in te bewegen. De lokalen liggen aan drie leerpleinen.

Beneden is het leerplein van de kleuters en boven voor de midden- en bovenbouw. Zo maak je dat grote gebouw kleiner, op de schaal van het kind.”

Van lokaal naar appartement De aanwas van nieuwe leerlingen neemt ook in Hilvaren­ beek op termijn af. Daarom zijn in één vleugel van de school vier lokalen gerealiseerd die makkelijk zijn om te bouwen tot woonappartementen. Met de gemeente Hilvarenbeek is de afspraak gemaakt dat wanneer de vier lokalen leeg blijven staan, Leystromen start met de ombouw naar appartementen. De maatvoering van de lokalen en de raampartijen zijn afgestemd op deze moge­ lijke nieuwe functie. Bouwen met het oog op de toekomst!

Doorkijkjes Ook de onverwachte doorkijkjes dragen daaraan bij. “Als je door de school loopt, kom je veel mooie plekken tegen. Via de doorkijkjes zien kinderen bijna toevallig: ‘Hé, straks ga ik daar naar toe.’ Of ‘Kijk,

>

Doing business with 13


Doing business with

Be good and tell it Doing business with schrijft over ondernemend samenwerken. Het multimedia magazine portretteert ondernemers, managers, klanten en businesspartners. Iedere editie bevat inspirerende verhalen, praktijkcases, interviews en achtergrondartikelen over zakendoen in de praktijk. Uw onderneming in Doing business with? Informatie: Milco Sprink Bladmanager Doing business with T : +31 (0)71 70 70 174 E : redactie@goomedia.nl I : www.goomedia.nl

Goo 1-2 DBW stopper.indd 1

27-09-16 11:12

CDSA_Adv_leystromen 184x124.indd 2 Cegeka goo.indd 1

25-01-17 26-01-17 10:09 10:56


daar loopt een vriendje.’ De doorkijkjes hebben twee niveaus: een op de hoogte van de kinderen en eentje boven de 1.40 meter voor de leerkrachten.” Schakelbare ruimtes Ria de Jong is erg blij met de grote inpandige gymzaal, in het midden van de school. “Dankzij de ruimte en de mooie materialen kunnen we nu de gymlessen geven die we willen. Ook van de kinderen horen we dat ze daar erg blij mee zijn.” Bovendien bleek het een goede zet om de gymzaal te kunnen koppelen met andere ruimtes. “Daardoor beschikken we over flexibele, schakelbare ruimtes. In combinatie met het verrijdbare podium kun je daardoor presentaties geven voor kleine en grote groepen. Voor het hele kindcentrum, maar ook voor een klein groepje kinderen.” Onderdeel dorp Niet alleen voor de kinderen is de school multifunctioneel te gebruiken, de school is verbonden met het dorp. Ria de Jong: “We hebben een ruimte verhuurd aan een kunstenaar uit het dorp, Koen Ketelaars, die op woensdagmiddag ook workshops geeft aan de kinderen. Het team verga­

Opvang (BSO). “Daardoor kunnen we een logische en geleidelijke overgang bieden van kinderopvang naar onderwijs. Er is een team voor kinderopvang en onder­ wijs dat intensief samenwerkt, zowel praktisch als inhoudelijk.”

Duurzaam Leystromen zorgde er voor dat het gebouw duurzaam werd gebouwd. De materialen zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk. “Er is onder andere extra geïnvesteerd in schone, prettige lucht in de school en er is een WKO installatie voor duurzame energie. De school heeft geen gasaansluiting nodig, alleen wat elektriciteit. En door gebruik te maken van warmte-/koudeopslag, kunnen we in de zomer het gebouw ook goed koelen.” Maatregelen die in eerste instantie extra geld kosten, maar die zich in allerlei opzichten terugverdienen. “We wilden geen vierkante doos, maar een warme school, die toekomstbestendig is.

dert in een aparte ruimte op de begane grond. Dat is niet de teamkamer, die ligt boven en gebruiken we voor de lunch en om te ontspannen. Het vergaderlokaal kan ook door externen worden gebruikt.” Daarnaast is ook kinderopvang in het gebouw ondergebracht, met een aparte ruimte voor baby’s (0-2 jaar), voor peuters (2-4 jaar) en voor de Buitenschoolse

Woningen Aan de school zijn ook dertien woningen gebouwd. “Een grondgebonden blok, waar veel jonge gezinnen wonen”, zegt Leo Lamers. “De kinderen uit de buurt kunnen spelen op het openbare speel­ terrein dat bij de school hoort, een wens van de gemeente. Het was een lang traject, maar met een goed resultaat.” •

Doing business with 15


Huisvesting statushouders

‘We willen er samen iets goeds van maken’ Paul van der Velden

De oorlog in Syrië zorgde voor een grote stroom vluch­ telingen naar Europa. Het COA vangt vluchtelingen in Nederland op. Krijgen zij een verblijfsvergunning, dan hebben de gemeenten de taak hen te huisvesten. De gemeente Gilze en Rijen werkt daarvoor nauw samen met Leystromen.

“Als woningcorporatie staan we midden in de maatschappij”, zegt Paul van der Velden, manager Maatschappij & Innovatie van Leystromen. “Wij voelen het als onze maatschappelijke taak om gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen om vergun­ ninghouders woonruimte te bieden. Bij zo’n plotselinge hoge instroom heb je te maken met een bijzondere dynamiek. Het is niet altijd makkelijk. Alle partijen staan voor de opgave om daar zo flexibel mogelijk mee om te gaan.” Integratie bevorderen Jeroen Leemans van de gemeente Gilze en Rijen legt uit hoe in 2016, toen het aantal vluchtelingen fors toenam, de spanning steeg of het zou lukken om alle statushouders te kunnen huis­ vesten. “Je wilt iedereen gelijke kansen geven als het gaat om huisvesting. Wie alleen reist, komt niet in aanmerking voor een eengezinswoning, dat kan pas als het gezin hier ook is. We hebben gezocht naar creatieve woonvormen, zoals kamer­ gewijze verhuur. Voor alleenreizende statushouders, maar ook voor jongeren die graag in onze gemeente willen blijven wonen, maar niet snel aan een eengezinswoning komen als ze alleen zijn. Door bewust te zoeken naar een mix van bewoners, willen

16 Doing business with

we ook de integratie bevorderen.” Hij is enthousiast over de samenwerking: “Het projectteam van Leystromen is toegewijd en heeft kennis van zaken. Ieder wil er vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid iets goeds van maken.” Leegstaand gebouw Twee panden kwamen al snel in beeld, in de Kapittelstraat en de Meijerstraat. In de Kapittelstraat ging het om een leegstaand gebouw waar voorheen begeleid wonen was gevestigd. Dit pand was met minimale aanpassingen geschikt te maken voor kamergewijze verhuur met kansen integratie. Leemans: “We hebben als derde partner De Huischmeesters erbij gevraagd. Zij hebben landelijk ervaring met kamergewijze verhuur aan verschillende doelgroepen.” Omwonenden De gemeenteraad, omwonenden en pers zijn tegelijk op de hoogte gebracht van het plan. Leemans: “We wilden het verhaal goed uitleggen en zorgen dat iedereen het uit de eerste hand te horen kreeg. In de Kapittelstraat konden we daarna snel aan de slag. In de Meijerstraat is de weerstand groter. Er wonen veel gezinnen met kinderen, deze mensen zijn ongerust over kamer­ bewoning door alleenstaanden. We blijven met hen in overleg.” Instroom neemt af Of er extra kamers nodig zijn, is de vraag. Van der Velden: “Door de afspraken met Turkije nam de instroom aan het eind van 2016 enorm af. De locatie aan de Kapittelstraat zit nog niet vol. Een groot pand in Dongen was niet meer nodig. We zijn in ieder geval goed voorbereid en kunnen flexibel inspelen op de situatie.” •


door mensen gedreven. sinds 1749 vestiging eindhoven

vestiging ‘s-hertogenbosch

vestiging venlo

meerenakkerweg 20

rietveldenweg 47c

hakkesstraat 23

postbus 1

postbus 3261

postbus 309

5600 aa eindhoven

5203 dg ‘s-hertogenbosch

5900 ah venlo

caspar de haan b.v. | t 040 250 1999 | info@caspardehaan.nl | caspardehaan.nl

Caspar de Haan goo.indd 1

21-02-17 13:34

Doing business with Doing business with is een uitgave van Goo Media T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Directie Ernst Delfos

Coördinatie Peter Molenaar Milco Sprink

Productie Renate Claassens Ellen van Vliet

Realisatie Mandy van Aerde Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree

Vormgeving Marinka Peeters Rachelle de Boer Tekstproductie PIM\Tekst & Uitleg Fotografie Paul Bekkers Fotografie Rijk in Beeld

Leystromen T 088 - 031 33 00 E info@leystromen.nl I www.leystromen.nl

© Goo Media 2017 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Jan Abrahams Hovenier • Van Brederode Arbeid & Gezondheid B.V. • Caspar de Haan • Cegeka-dsa • Coppens Schilderwerken B.V. • IJzerwarenvakhandel Holtgrefe • Kemkens BV • TWST • VBTM Advocaten • VP&A: VvE Beheerder voor Leystromen


Doing Business With  
Doing Business With