Page 1

JESIEŃ 2010 www.ikea.pl

INSPIRACJE I POMYSŁY NA CODZIENNE DOMOWE ŻYCIE

„JAK TY TO ROBISZ?”

© inter ikea systems B.V. 2010

PL1003_E_COVERB.CREATED.indd 1

7/13/10 11:15 AM


:7<0180(5=(

675

,( 67:Ï5='20*'= ĩ<-(6,ĉ/(3,(<.,(7675 (9(/,1$8ĩ<:$(7 675 0$57$/8%,.Ïà.$ 6=8)/$'<675 -(68667$:,$1$

Klub miłośników domu! – Dołącz do klubu miłośników domu. To nic nie kosztuje!

675

 /252:<.2'675 *,77(67268-(.2 %5(5$'<675 0$;:(//'$-('2 32-(01,.Ï:675 $/(1$.25=<67$= &=<&+$26675 +(/(1(/8%,7:Ï5

32&=8-:2/12ĝû

675675

675

675

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

675

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY

ĝUHGQLRF]WHU\ODWDQDV]HJRĪ\FLD SRĞZLĊFDP\QDV]XNDQLHSU]HG PLRWyZNWyUHVLĊ]DZLHUXV]\á\

3/B(B&217(176%&5($7('LQGG

30


00 POCZUCIE PORZĄDKU EVELINY…

…góRĄ

11

„URZĄDZAM MóJ DOM DLA PRZYJEMNOŚCI” Evelina Ahlgren mieszka w domu blisko jeziora, na wsi w zachodniej Szwecji z czterema chłopakami – Aronem, 10 lat, Noah, 8 lat, Elią, 6 lat i Martinem, 38 lat. W tym domu Martin dorastał, tu się poznali i zakochali się w sobie jako nastolatki. Teraz to dom dla następnego pokolenia

● EkTorp sofa 3-osobowa, Blekinge biały [698-058-45] 899,99

PL1003_E_EVELINAB.CREATED.indd 1-2

7/28/10 3:06 PM


00 POCZUCIE PORZĄDKU EVELINY…

…góRĄ

11

„Miejsce do przechowywania i do pracy to kluczowe elementy, które braliśmy pod uwagę projektując kuchnię. Wyspa kuchenna zapewniła nam dodatkowe szuflady i blaty, ale chcieliśmy też mieć przestrzeń na imprezy. kółka na wyspie kuchennej to idealne rozwiązanie”. ● FAkTUM/ÄDEL białe szafki kuchenne

„Nasz dom zbudowano w 1898

być trwałe. Z tego pokoju stale

roku – dla osób niskiego wzros-

korzystamy. pokój musi to

tu. Ciemne i niskie wnętrza

wytrzymać, ale też stale odświe-

starałam się zmienić za pomocą

żam go tekstyliami i roślinami”.

jasnych ścian i mebli, a w

● birgiT poduszka 40x50cm biały/

oknach nie zawiesiłam zasłon.

wielobarwny [801-887-48] 39,99

Nasz styl ma w sobie elementy

ALViNE LÖV poduszka 50x60cm

rustykalne, ale nie są dominu-

szary/zielony [601-599-83] 79,99

jące. przede wszystkim muszą

PL1003_E_EVELINAB.CREATED.indd 3-4

7/28/10 3:07 PM


8 POCZUCIE PORZĄDKU EVELINY…

„Zawsze wydawało mi się, że będą typową mamą dziewczynek. Chciałam mieć córeczkę, by wspólnie rozwijać naszą kreatywność. Ale mam trzech synków i wszyscy są równie kreatywni jak ja. Jedna ściana jest pełna naszej twórczości z koralików. Kiedy w małym domu mieszka tyle osób, ważne by każda przestrzeń miała wiele zastosowań. Robótki, praca na komputerze, czytanie, gry, drzemki, jedzenie – możemy to robić w całym domu. Trochę dziwnie urządzać dom, w którym wcześniej mieszkali teściowie. Poznałam Martina na przyjęciu gwiazdkowym w tym domu kiedy miałam 16 lat. Prawie cała kuchnia była z sosny, ale teraz zostały tylko sosnowe podłogi. Chciałabym je pomalować – Martin i ja ciągle się o to spieramy! gromadzę trochę za dużo rzeczy. Ale dobre planowanie sprawia, że tego nie zauważam, wiele rozwiązań do przechowywania służy też do eksponowania zbiorów. Wszystko jest źródłem nowych pomysłów, uwielbiam to. Nigdy nie jest za spokojnie”.

9

„NASZE żYCIE NIE JEST WYJĄTKOWE, ALE LUBIę Tę PROSTOTę. DAJE MI ONA DUżO ENERgII”. MARTIN

„Staram się organizować chłopcom różne prace manualne w domu, żeby zmusić ich do samodzielnego myślenia i szukania rozwiązań. Angażują się, przez co dom jest też niejako ich osiągnięciem. Widzę jak rosną – myślę, że o to chodzi w życiu. Jestem stolarzem, podobnie jak mój ojciec. Zobaczymy, jaką drogę wybiorą chłopcy. Odnawiam stare domy, moim zdaniem bardzo ważne jest, by zachowywać historię budynków. Nigdy nie odzyskasz pieniędzy, które na to wydasz, ale według mnie to dobry uczynek dla domu. Posiadanie dzieci oznacza stałe kompromisy i nagrody – dla Ciebie i dla nich. Organizujemy dom tak, by dobrze funkcjonował, ale czasami coś Cię może zaskoczyć. Elia uczy się teraz w szkole o zrównoważonym rozwoju i zamęcza nas tym. Sortujemy odpadki, ale zazwyczaj uzbiera się ich tak dużo w stodole, że potrzebna jest przyczepka, żeby je wywieźć do punktu zbiórki. A ja nie mogę już brać długich pryszniców!”

Domowa galeria „Rysunki chłopców nie leżą w nieładzie na stole, gdzie nikt by ich nie podziwiał, zamiast tego wieszam je na lodówce”.

Wspólne pranie „W pralni mamy szuflady z imionami domowników – ułożone pod względem wzrostu – więc każdy może zanieść swoje pranie do szafy”.

Logiczne przechowywanie „By łatwiej było nakryć stół, przechowuję talerze w komodzie w przedpokoju między kuchnią, a zimowym ogrodem”.

porządek w zabawkach „Chłopcy mają wspólne miejsce do zabawy na podeście schodów. Każdy ma swoją półkę i koszyk na otwartym regale”.

FOTO LiNA ikSE TEKST NATHANiEL HANDY

„JESTEM KREATYWNĄ PERFEKCJONISTKĄ. ALE CIĄgLE PRóBUJę NOWYCh RZECZY, WIęC NIgDY NIE JEST ZBYT IDEALNIE”. EVELINA

…góRĄ

W sklepie znajdziesz wiele pomysłów, by twój dom funkcjonował lepiej.

PL1003_E_EVELINAB.CREATED.indd 5-6

7/28/10 3:07 PM


10 POCZUCIE PORZĄDKU EVELINY…

…góRĄ

proste porządki „W przedpokoju mamy wieszaki na różnych wysokościach dla nas i dla chłopców oraz półki na buty na ścianie, by łatwiej było myć podłogę”.

Miejsce do pracy „W moim domowym warsztacie stale coś się dzieje, ale dzięki półkom, opisanym szufladom i pojemnikom zawsze wiem, gdzie co leży”.

Wykorzystaj przestrzeń „W sypialni zabudowaliśmy wolną wnękę półkami, a na zagłówku zamontowaliśmy lampki do czytania”.

Domowo „Lubię mieszać stare i nowe tekstylia, wykorzystuję koce i kapy, układając je na materacu by ukryć pojemniki na pościel”.

Znajdź coś, co pasuje „Stolik nocny z szufladą i półkami na książki wykorzystałam w narożniku jadalni”.

Zobacz, co jest w środku „Szklane słoiki to praktyczny sposób na przechowywanie”.

Wykorzystaj ściany „Porządki są mało atrakcyjne dla małych chłopców. Regały na książki i tablica koło łóżka zamiast stolika bardziej do nich przemawia”.

Miękkie piłki „Chłopcy uwielbiają futbol, więc poszliśmy na kompromis: miękka piłka! Kiedy wszystko jest pochowane, zabawa jest bardziej bezpieczna”.

11

Zaplanuj pokój dziecięcy za pomocą planera na www.IKEA.pl/spacemaker

PL1003_E_EVELINAB.CREATED.indd 7-8

7/28/10 3:07 PM


:,(/.,(325=Ą'., /,&=<6,ĉ:1ĉ75=( 1RZDVHULDGRV\SLDOQL%,5.(/$1' MHVWZ\MąWNRZRSLĊNQD±NODV\F]QH ID]RZDQHNUDZĊG]LHLVUHEUQH XFKZ\W\QDGDMąMHMSRQDGF]DVRZ\ FKDUDNWHU$ZĞURGNXMHVW]DSURMHN WRZDQDWDNE\VSURVWDüZVSyáF]H VQ\PSRWU]HERP±]DSHZQLDMąF GXĪRPLHMVFDGRSU]HFKRZ\ZDQLD àDWZR]QDMG]LHV]WRF]HJRV]XNDV] ]DSRPRFąDNFHVRULyZ]VHULL 6.8%%MDNSRNURZFHQDRG]LHĪ SRMHPQLNLGRV]XÀDGLQDREXZLH O%,5.(/$1'VHULD6.8%%VHULD

:,(/2=$'$ 1,2:, 3202&1,&<

Klub miłośników domu!

8GRVNRQDORQDV HULD$1721,86 ZNRORU]HELDá\ PVSUDZG]DVLĊ ZGRPRZHMSUDO QLZV\SLDOQL ±ZáDĞFLZLHZV ]ĊG]LH7R HODVW\F]QHUR]ZLą ]DQLHNWyUH ]áDWZRĞFLąGRVWR VXMHV]GR VZRLFKSRWU]HE O$1721,86 V\VWHPGRSU]HF KRZ\ZDQLD

– Klubowicze wiedzą pierwsi. Biuletyn o wszystkich aktualnościach na Twój adres e-mail.

: 3,( /( . 6 -8ĩ -(6,(1,Ą

320<6à<1$ 325=Ą'(.

3RU]ąGNLPRJąVSUDZLDüSU]\MHPQRĞü 2WRF]WHU\VSU\WQHSRP\Vá\QD SRF]ąWHN«

0,(-6&(1$:6=<67.2 :ąVNDV]DIND67b//RRSá\ZRZ\FK NV]WDáWDFKSRPLHĞFLSDUEXWyZ $PRĪHVFKRZDV]WDPF]DSNLNRFH QDSLNQLNOXEJU\SODQV]RZH" O67b//V]DINDQDEXW\] SU]HJUyGNDPL[FPELDá\

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

>@

8.5<7(6&+2:., 5R]VLąGĨVLĊZ\JRGQLHQDVR¿H.,9,.DOERSRáyĪVLĊ RSLHUDMąFJáRZĊQDQLVNLFKV]HURNLFKSRGáRNLHWQL NDFK6RIDMHVWWDNZ\JRGQDĪHPRĪHVáXĪ\üMDNR FRG]LHQQHáyĪNRDZGRGDWNXPDVFKRZNLQD

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY

SRĞFLHOO.,9,.RVRERZDVRIDUR]NáDGDQD7HQ|

5R]ZLąĪVZRMHSUREOHP\

MDVQRV]DU\>@

:VNOHSLH]QDMG]LHV]GXĪR ZLĊFHMSRP\VáyZ

3/B(B:+$761(:&5($7('LQGG

30


14 WITAJ…

PRZYTULNE WNĘTRZA

…W DOMU

1

15

8

7 WYJĄTKOWY BLASK ŚWIEC

Po długim lecie spędzonym poza domem, znów odkryjesz przyjemność z przebywania wewnątrz dzięki miękkim tkaninom i ciepłym kolorom.

„Mój pomysł na wyjątkowy nastrój w domu? Zestawiaj różne świece i świeczniki. Świeczniki z mojej kolekcji ÅRYD z toczonego drewna mają różną wysokość i kształt”. Projektantka Ebba Strandmark

2

6 W chłodne wieczory zasiądźcie wokół stołu z litego drewna, który się rozkłada i pomieści do 10 osób.

9 5

3

11

10 1. KIVSTA klosz 40cm purpurowy [101-599-09] 99,99 JANUARI podstawa lampy stołowej 45cm, niklowana [801-217-86] 79,99 2. HEMNES regał 90x197cm szarobrązowy [201-762-63] 549,- 3. HENRIKSDAL rama krzesła, brzoza [200-309-25] 220,- HENRIKSDAL pokrycie krzesła, paski/Linghem jasnobrązowy [301-876-71] 79,99 4. FELICIA poszewka 50x50cm amarantowy [201-087-35] 29,99 kremowy [401-044-73] 29,99 5. FLORÖ rama łóżka 160x200cm Gobo ciemnobeżowy [398-500-09] 949,-

4

Lepszy sen. „Kiedy robi się chłodniej, potrzebujemy więcej snu, więc jesienią spędzamy więcej czasu w łóżku”, Andrea Herman, Better Sleep Council

6. STORNÄS stół 201/247/293x105cm [401-849-45] czarnobrązowy 999,99 7. RIBBA ramka 50x50cm imitacja orzecha [001-618-56] 49,99 TVILLING plakat, 2szt. 50x50cm Super! [501-476-79] 39,99 8. ÅRYD świecznik, różne rozmiary 9. GILDA BLOM poduszka 50x60cm różowy/wielobarwny [101-646-42] 59,99 10. EKTORP sofa 3-osobowa Idemo jasnobrązowy [298-758-64] 1099,- 11. ÅDUM dywan, krotkostrzyżony 170x240cm czerwony [001-887-85] 499,99

W SKLEPIE znajdziesz dziesiątki sposobów na przytulny dom tej jesieni.

PL1003_E_AUTUMNGTL.CREATED.indd 1-2

7/28/10 3:05 PM


DOMOWE REWOLUCJE MARTY

17

Skoro Marta zdecydowała się na dobre urządzić swój dom, sam stół, szafa i materac nie wystarczą. Åsa stworzyła oddzielne strefy w mieszkaniu, ktore służą jako biuro, miejsce spotkań

POWRÓT WĘDROWCA

„Jestem typem koczowniczki, a mieszkanie od zawsze służyło mi tylko jako przystanek między podróżami. Staram się mieć tylko tyle, by w każdej chwili móc spakować się do jednej torby i wyruszyć w podróż. Jako przewodniczka wycieczek, spędziłam 10 lat podróżując po Afryce i Ameryce Południowej, ale wszystko zmieniło się w styczniu. Moje mieszkanie o powierzchni 35m2 w centrum Warszawy zostało wystawione na sprzedaż, więc mogłam je kupić, albo się wyprowadzić. Uznałam, że po tylu latach mieszkania w hotelach jestem gotowa na własny kąt. Nie miałam pojęcia od czego zacząć, dlatego cieszę się, że stylistka IKEA FAMILY LIVE Åsa Dyberg mogła mi pomóc”. PLAN ÅSY „Marta bała się przeładować mieszkanie. Musiałam ją przekonywać, że więcej przedmiotów nie musi oznaczać większego bałaganu, a odpowiednie meble pozwalają zaoszczędzić przestrzeń. W małym mieszkaniu wszystkie rozwiązania muszą skupiać się na przechowywaniu. Kiedy masz miejsce na wszystko, możesz stworzyć harmonię we wnętrzu. Rozmawiałyśmy o tym, jak dobrać funkcjonalne meble, nie wydając zbyt dużo pieniędzy, które Marta mogłaby przeznaczyć na podróże! Ale najważniejsza była wielofunkcyjność – mieszkanie Marty musi być miejscem do pracy, odpoczynku, spotkań ze znajomymi”.

PL1003_E_MARTAB.CREATED.indd 1-2

FOTO SARAh hOgAN TEKST eLLIe fAZAN STYLIZACJA ÅSA DYbeRg

i osobną strefę – tylko dla Marty.

TO SIĘ SPRAWDZA Uwielbiam czytać i mam dużo książek, które staram się przechowywać w porządku! Książki, które już przeczytałam stoją na górnych półkach, te, które chcę przeczytać – na dolnych półkach, a pożyczone od znajomych lub z biblioteki – na środkowej. Asun Fernandez, Hiszpania

7/28/10 3:09 PM


18 DOMOWE REWOLUCJE MARTY… Półka na CD to elastyczne roz-

…W WARSZAWIE

19

Za pomocą oświetlenia Åsa

wiązanie, które można łatwo

wydzieliła dwie strefy – kame-

rozbudować w górę i na boki.

ralny kąt do relaksu i dobrze

Marta uwielbia skrzynki, przy-

oświetlone miejsce do pracy

wiezione z podróży, w których

i jedzenia. Stołki, które można

przechowywała płyty – więc Åsa

składować jeden na drugim to

wykorzystała je we wnętrzu.

oszczędność miejsca.

„PO RAZ PIERWSZY MAM WŁASNĄ SOFĘ! PRZEZ OSTATNIE 10 LAT CZĘSTO NOCOWAŁAM NA CZYICHŚ SOFACH – TERAZ MOGĘ SIĘ ZA TO ODWDZIĘCZYĆ”. „Nigdy na dobre nie osiadłam w jednym miejscu, stale czuję ogromną chęć podróży, ale kocham to mieszkanie: leży w centrum miasta, świetnie się nadaje do pracy i spotkań ze znajomymi. Uwielbiam zapraszać przyjaciół do siebie, ale do tej pory trudno było przyjmować gości w dużym pokoju, który miał tylko stół i kilka krzeseł! Nigdy nie mialam dużych mebli, ponieważ bałam się, że mogłyby mnie przytłoczyć”. CO ÅSA ZMIeNIŁA W DUŻYM POKOJU „Marta chciała pozbyć się swoich krzeseł w jadalni i przemalować stół na szaro, ale przekonałam ją, by tego nie robiła. Postarzone drewno pasuje do tego pokoju, a dzięki przemalowaniu, krzesła zyskały drugie życie. Uwielbiam nowe rozwiązania, które wykorzystują przedmioty, ktore już masz. Za pomocą oświetlenia wyodrębniłam strefy w pokoju: strefę relaksu oraz obszar do pracy i jadalnię. Wybrałam rozkładaną sofę na kółkach, by zyskać dodatkowe miejsca do spania. Kółka zapewniają też elastyczność: sofę można łatwo przesunąć, by zmienić funkcję wnętrza”.

Marta często pracuje z domu, więc Åsa wybrała szafki IKeA PS, by zapewnić miejsce do przechowywania. Szafki są niskie, jasne i można je przesuwać. „Przypominają mi stare, kolonialne archiwa na Wyspach

● ZMIANY W… DUŻYM POKOJU: ALSeDA stołek,

Zielonego Przylądka, w których

włókno bananowca [200-339-19] 129,99 LACK stolik

spędziłam dużo czasu, mówi

55x55cm czarny [200-114-08] 19,99 IKeA PS hÅVeT

Marta. Cieszę się, że mogę scho-

2-os. sofa rozkładana Gräsbo biały [098-744-79]

wać moje papiery – dzięki temu

1799,- IKeA PS VÄVA lampa wisząca, naturalny

mogę się zrelaksować wieczora-

[001-379-08] 299,99 KOLDbY skóra bydlęca

mi, nie myśląc o pracy”.

[101-572-17] 599,99 LeRbeRg DVD/CD półka ścienna 85x16cm ciemnoszary [701-155-21] 19,99

W SKLEPIE znajdziesz

● …JADALNI/STRefIe DO PRACY: URbAN krzesło,

więcej rozwiązań dla

biały [800-677-89] 99,99 fOTO lampa wisząca 38cm,

otwartych przestrzeni.

aluminium [801-258-12] 49,99 IKeA PS szafka na kółkach 60x50cm biały [200-866-82] 199,99 eKbY TONY półka 119x28cm biały [301-395-95] 99,99 eKbY VALTeR wspornik 28cm czarny [801-674-73] 6,99

PL1003_E_MARTAB.CREATED.indd 3-4

7/28/10 3:09 PM


20 DOMOWE REWOLUCJE MARTY

MARTA’S HOME HELP

00

CO ÅSA ZMIeNIŁA W KUChNI „Marta uwielbia gotować i zapraszać znajomych do domu, ale jej kuchnia jest naprawdę maleńka, a stare szafki ją zaciemniały i przytłaczały. Marta naprawdę potrzebowała praktycznej kuchni, by zyskać miejsce do wygodnego gotowania i przechowywania. Dodałam wózek, by zyskać więcej meijsca do pracy i przechowywania, a drążki na akcesoria kuchenne zwalniają miejsce na blatach. Zamiast dużych szafek, wybrałam otwarte półki”.

„Przed przyjazdem Åsy, w mojej sypialni był tylko materac na podłodze i drewniana szafa po dawnych lokatorach. Marzyłam o podwójnym łóżku, ale nie wierzyłam, że tu się zmieści. Åsa pomogła mi znaleźć łóżko z wbudowanymi schowkami, by zaoszczędzić miejsce, więc teraz mam moje wymarzone łóżko! Uwielbiam się w nim wylegiwać, podziwiając wspaniały widok za oknem. Ten widok to coś, co od zawsze uwielbiałam w tym pokoju. Przypomina mi o podróżach. Widok przestrzeni daje mi poczucie wolności”. CO ÅSA ZMIeNIŁA W SYPIALNI „Marta nie chciała tu niczego, co odrywałoby jej uwagę od widoku za oknem, więc drewniana żaluzja jest praktycznym rozwiązaniem. W nocy zaciemnia pokój, ale nie jest zbyt wymyślna i nie zagraca pokoju. Łóżko Marty jest duże, ale również funkcjonalne, dzięki pojemnym szufladom pod spodem i zagłówkowi ze schowkiem”.

Stara, drewniana szafa Marty zajmowała dużo miejsca. biały zestaw STOLMeN pozwolił otworzyć wnętrze, a drążki, półki i szuflady zapewniają dużo miejsca do przechowywania. „Mogę wieszać ubrania, chować te,

KOŃCOWY WeRDYKT MARTY… „Moje mieszkanie jest teraz o wiele bardziej żywe, mogę w nim robić dużo różnych rzeczy. Åsa wykonała kawał dobrej roboty, dopasowując wnętrze do mojego gustu, potrzeb i możliwości finansowych. Moja praca jest dość męcząca, więc potrzebuję miejsca, w którym mogę się zrelaksować. Teraz mogę zapraszać przyjaciół na kolację, a nawet urządzać tu spotkania z pracy. Wreszcie czuję się tu jak w domu”.

których nie noszę, a szuflady mieszczą dużo składanych ubrań”, mówi Marta.

● ZMIANY W… KUChNI: eKbY JÄRPeN półka 119x28cm okleina brzozowa [200-250-47] 49,99 VÄRDe wózek kuchenny 60x50cm buk [746-318-07]

Półki, które Åsa zawiesiła w

549,99 gRUNDTAL szyna 80cm stal nierdz. [100-113-

kuchni nadają wnętrzu bardziej

95] 29,99 gRUNDTAL haczyk 11cm stal nierdz., 5szt.

otwarty charakter. Półki trafiły

[000-115-36] 8,99 gRUNDTAL haczyk 7cm stal nierdz.

też do dużego pokoju, by zape-

5szt. [700-113-97] 5,99 gRUNDTAL suszarka, stal

wnić Marcie dużo miejsca na

nierdz. [701-467-49] 129,99

książki oraz utrzymać ciągłość między pokojami. „Ten budynek Marta. Kuchni nie zmieniano od

Schowek w zagłówku i głębokie

ŚWIETNE WZORNICTWO, POMYSŁY I FUNKCJE, NIEWIELKI BUDŻET

szuflady pod nowym łóżkiem

● Koszt dużego pokoju około 2369,-

paskudne, a dzięki półkom mam

● ZMIANY W… SYPIALNI: bRIMNeS rama łóżka ze

Marty zapewniają dużo miejsca

● Koszt jadalni/miejsca do pracy około 1042,-

teraz o wiele więcej miejsca na

schowkami 140x200cm biały [098-729-08] 699,-

na przechowywanie rzeczy

● Koszt sypialni około 1769,-

przechowywanie”.

bRIMNeS zagłówek ze schowkiem 140cm biały

osobistych, pościeli i ubrań.

● Koszt kuchni około 970,-

[601-820-64] 299,99 heNNY RUTA komplet pościeli

„Łóżko jest świetne. Wykorzy-

200x200/50x60cm biały/gołębi [401-712-45] 119,99

stuję zagłówek jako półkę, na

Stwórz kuchnię idealną dla

STOLMeN system przechowywania LINDMON żaluzja

której mogę ustawiać pamiątki z

Twojej przestrzeni na

140x155cm naturalny [000-843-49] 169,99

podróży”.

www.IKEA.pl/kitchenplanner

PL1003_E_MARTAB.CREATED.indd 5-6

zbudowano w 1967 roku, mówi tamtej pory! Stare szafki były

7/28/10 3:09 PM


22 bogactwo dodatków 7 15

U t Y b R a k S JakIE ? Z S E I Z d ZNaJ cennego, z nutką

21

20

, coś coś innego każdy znaj– a t ia w ś o eg czaru dawn go domu. je o d je u s a , co p dzie tu coś

1. BÖJA lampa [601-522-79] 129,99 2. LEVANGER lustro

16

80x100 cm kolor złoty [301-35516] 199,99 3. VILMIE RUND pled 120x180cm czarny/biały [601-749-

13

50] 59,99 4. VILMIE FIGUR  poszewka 40x60cm czarny/beżowy [901-749-39] 29,99 5. VILMIE  RUTA poduszka 40x50cm wielobarwny [801-749-06] 39,99 

4

6. LÖNSBODA świeca w szkle 13cm, jasnoróżowy [201-525-30] 2

15,99 7. BILD plakat 70x100cm mapa Nowego Jorku [501-497-63]

1

39,99 8. BLOMMIG wazon 12cm zielony [701-754-64] 7,99 

14

9. VALBY RUTA dywan, krótkostrzyżony 170x230 cm wielobarwny

5

[101-004-95] 299,99 10. IKEA  365+ patera, szkło/stal nierdz. [401-017-33] 49,99 11. GYLLEN  panel 56cm czarny/biały/litery [301-762-05] 79,99 12. BÄRBAR  taca 33x33cm niebieski [501-752-

8

38] 19,99 13. OTTAVA lampa wisz. aluminium [301-471-66] 129,99 

9

14. BERLEVÅG lustro, 3 szt.

17

[401-820-17] 49,99 15. NÄRHET  kieliszki 15cl szkło [401-545-14]

6

9,99 16. LEVANGER lustro 95x58 cm owalne/kolor złoty [301-212-51] 199,99 17. IKEA PS BUNKE miska

18 3

34cm szkło [701-413-70] 69,99 19

18. IKEA PS STOCK wazon 50 biały [601-483-05] 99,99

11

więcej z dziesz najtutaj

19. LJUSÅS SALBO lampa ziel. [101-240-62] 159,99 20. IKEA  365+ BRASA lampa podł./do czyt. czarny [201-488-21] 299,99  21. HÖNEFOSS lustro 18x21cm, 10 szt. [601-820-59] 49,99

10 w SkLEPIE znajdziesz coś pięknego do swojego 12

PL1003_E_MARKETGTL.CREATED.indd 1-2

domu.

7/29/10 12:31 PM


24 Jesus I JeGO sZKOŁA GOTOWANIA…

…W bOrdeAux

25

„Kiedy tu przychodzę, czuję się jak w domu. Myślę, że to nowy element francuskiej kultury”. hervÉ „Po prostu uwielbiam gotować w miejscu, w którym wszystko działa. To dla mnie nowość!”. gilles

„Jesus to bardzo spokojny nauczyciel. W jego kuchni czuję się wygodnie i naturalnie”. andrea

„Jesteśmy przyjaciółmi. gotowanie z przyjaciółmi daje dużo pewności siebie”. niCole

PL1003_E_JESUSFR.CREATED.indd 1-2

GdZIe KuCHAreK…

Jesus udOWAdNIA, Że TO NIeprAWdA – prZYNAJMNIeJ W dObrZe ZOrGANIZOWANeJ KuCHNI. prOWAdZI sZKOŁĘ GOTOWANIA W dOMu.

„Chcę, żeby panował tu klimat zwykłej, domowej, ale jednocześnie ładnej kuchni. Moi uczniowie, kiedy tu wchodzą, zawsze mówią »wow!« – nic więcej. 90% czasu mam podobne odczucia”. JesUs

7/28/10 3:07 PM


26 Jesus I JeGO sZKOŁA GOTOWANIA…

Jesus: Kuchnia, w której uczę gotowania znajduje się w moim własnym domu. Została zaprojektowana tak, by uczniom mojej szkoły Cuis’in les Ateliers jak najbardziej przypominała domową kuchnię. Nie chciałem instalować profesjonalnych sprzętów. Wybrałem zwykłą kuchnię, by pokazać im, że mogą odtworzyć to, czego się tu nauczą w swoich domach. Nicolas: Jesus od dawna marzył o szkole, ale potrzebował impulsu! Jesus: Wcześniej uczyłem hiszpańskiego, ale kiedy poznałem Nicolasa byłem już po kursach na kucharza w Angoulême w południowo-wschodniej Francji, a on był listonoszem w Nantes. Nicolas: Postanowiliśmy przenieść się do Bordeaux. To proste miasto. W ciągu 3 lat poznałem je lepiej niż Nantes przez 10 lat. Chciałem rzucić pracę listonosza – nie zrobiłem tego, ale nie muszę już

pokonywać dużych odległości na rowerze z przesyłkami i częściej świeci tu słońce. Jesus nadal pracuje w knajpce. Jesus: Nie ma co ukrywać, że pieniądze są potrzebne. Nasza szkoła powstała w maju 2009. Każdego ranka przechodziłem koło starego zakładu fryzjerskiego. Był na sprzedaż, więc Nicolas powiedział, żebym go kupił. Bałem się. Nicolas: Przywykłem do kupowania i sprzedawania nieruchomości. Myślę, że czasami potrzebujesz drugiej osoby, która uświadomi Ci, co możesz osiągnąć. Jesus: Mam dwie pasje: uczenie i gotowanie. Zostałem kucharzem dość późno. Miałem 29 lat, a wszyscy pozostali uczniowie byli nastolatkami. Od moich nauczycieli nauczyłem się, jak ważne jest, by słuchać swoich studentów. Teraz sam staram się tak postępować. Na początku chciałem otworzyć małą

…W bOrdeAux

knajpkę serwującą lunch, a wieczorami dawać lekcje gotowania. Ale jestem coraz starszy, więc uznałem, że to za dużo. Ludzie myślą „Otworzę szkołę gotowania”. Ale to trudniejsze, niż się wydaje! Nicolas: Staramy się utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym. Jesus: Kiedy planowałem kuchnię, wyobrażałem sobie co się stanie, gdy będzie tu pięcioro uczniów. Pobrałem program do planowania kuchni IKEA i wziąłem laptopa na plażę. Wymyślałem przepisy i miejsca dla uczniów – tworzyłem wnętrze dla nich i jednocześnie prywatne, na sprzęty i jedzenie. Nicolas: Musiało być porządnie. Jesus: Sprzątanie zabiera dużo czasu, ale lubię to. To prawdziwe zakończenie lekcji, a kuchnia staje się wtedy zwykłą, domową kuchnią.

27

2

1

(1) Kuchnia koncentruje się wokół wyspy na środku, dzięki czemu wszyscy są blisko siebie i w pełni się angażują. (2) orientalne ravioli Jesusa. Przepis znajdziesz na www.iKeaFaMilylive.com (3) Placuszki z ryb, ziemniaków i chorizo. Przepis znajdziesz na www.iKeaFaMilylive.com (4) Jesus lubi wykorzystywać sezonowe składniki, równocześnie korzystając z mrożonek – ale nigdy nie kupuje gotowych mrożonych potraw. (5 & 6) na lekcji nigdy nie ma więcej niż pięcioro uczniów, wszyscy robią to samo danie. To wspólna praca. 3

4

FOTO bill KingsTon TeKsT naThaniel handy

GOTuJeMY WspÓLNIe. TO MOJA MeTOdA prACY

PL1003_E_JESUSFR.CREATED.indd 3-4

„Kiedy gotujemy razem, czujemy coś na kształt wspólnoty. uczniowie stają się bardziej pewni siebie. uwielbiają przebywać w oryginalnym wnętrzu, gdzie w tle słychać muzykę, a na półkach poustawiane są bibeloty! Moja kuchnia jest porządna i zorganizowana – zawsze – a po skończonej lekcji zabieram się do sprzątania. Wszyscy przygotowujemy to samo danie, więc jest mniej naczyń do zmywania, zużywa się mniej wody. Moi uczniowie czują, że robimy coś wspólnie – oraz, że mogą bez problemu przyrządzić to samo u siebie w domu”.

5

6

7/28/10 3:08 PM


28 Jesus I JeGO sZKOŁA GOTOWANIA…

…W bOrdeAux

29

CO LubIĘ W MOJeJ KuCHNI (I CO MNIe IrYTuJe) ● Kuchnia to dla mnie trzy obszary gotowanie, zmywanie i przygotowywanie. Wyspa daje dużą elastyczność. po obu stronach kuchenki jest miejsce ma przygotowywanie jedzenia. ● Okap to dobry sposób na radzenie sobie z zapachami i parą. W kuchni otwartej na mieszkanie to konieczność. ● Wnętrza szuflad są dobrze zorganizowane i uporządkowane, ponieważ wykorzystuję przegródki. ● Gdybym na nowo projektował kuchnię, wybrałbym szafki ze szklanymi drzwiami, żeby zawsze widzieć co jest w środku.

1

2

(1) okap nad wyspą kuchenną ma zintegrowane oświetlenie. (2) dobre akcesoria to połowa sukcesu – nóż z pełnym trzpieniem (metalową częścią noża, które biegnie w uchwycie) zapewnia większą precyzję. (3) Kuchnia-szkoła Jesusa dobrze funkcjonuje, kiedy jest uporządkowana. Jedzenie jest przechowywane w szufladach, więc szybko można znaleźć potrzebne składniki. (4) blat roboczy po obydwu stronach kuchenki ułatwia gotowanie. (5) deska do krojenia ma krawędź, która utrzymuje ją na miejscu. ● sTÄM akcesoria kuchenne FavoriT seria patelni iKea 365+ zastawa stołowa 3

4

3 pOdsTAWOWe AKCesOrIA W KuCHNI JesusA

„Oto jak zorganizowałem moje

● seria patelni FavoriT

szafki: dolne półki na codzienne

Gruba podstawa, zapobiegająca przywieraniu potraw, szybko i równomiernie rozprowadza ciepło. Można używać również w piekarniku.

przedmioty, środkowe na okazje, górne na produkty sezonowe”. ● FaKTUM/neXUs szafki okleina brzozowa/absTraKT

● deska do krojenia laMPlig 46x54cm

szafki biały FranKlin stołek

brzoza [300-871-48]

barowy z oparciem składany 74cm

Trwała deska wykonana z litej brzozy, bardziej przyjazna dla krawędzi noży.

okleina brzozowa/srebrny [800-593-03] 99,99 nUTid ho

● Wolnowiszący okap nUTid 55cm wzór

ev g okap wiszący 55cm zielony

jemioły zielony [801-238-65]

Okap, który łatwo utrzymasz w czystości – klosz można przetrzeć wilgotną szmatką, a filtr nadaje się do zmywania w zmywarce.

PL1003_E_JESUSFR.CREATED.indd 5-6

wzór jemioły [801-238-65] 2499,dostosuj kuchnię do swojego trybu życia 5

www.IKeA.pl/planowanie

7/28/10 3:08 PM


30 AKCESORIA, BY GOTOWAĆ…

…PO MISTRZOWSKU

31

3 13 14 12

1

16

4

15

2

11

10

ODPOWIEDNIE SKŁADNIKI

26cm stal nierdzewna

18. Pomysłowe: Zaprojektowa-

[200-834-57] 159,99

ne tak, by mogły ich używać osoby prawo- i leworęczne.

10. Oszczędność pieniędzy:

4. STÄM nóż do pizzy, różne kolory

Dbaj o środowisko i zasobność swojego portfela wykorzystując torebki plastikowe, które można wielokrotnie zamykać i otwierać. W dodatku można ich używać w zamrażarce.

[001-529-46] 2,99

ISTAD torebki plastikowe, różne

19. Praktyczne: Oszczędzaj swoje patelnie – i pieniądze – za pomocą akcesoriów z serii FAVORIT. Guma silikonowa nie zniszczy powłoki na patelniach.

5. STÄM czasomierz, różne kolory

kolory 30 szt. [201-769-46] 12,99

FAVORIT szczypce, stal nierdzew-

[601-523-59] 6,99

ISTAD torebki plastikowe, różne

na/biały [601-494-42] 19,99

6. Zielono mi: Gotując trzy

kolory 50 szt. [601-774-11] 9,99

20. FAVORIT patelnia grillowa,

rodzaje żywności w jednym garnku, oszczędzasz energię i masz mniej zmywania.

11. STRÅLANDE rozdrabniacz,

28x28cm żeliwo [400-834-61]

biały [301-492-50] 29,99

139,99

12. ORDNING durszlak, stal

21. SENIOR naczynie żaroodporne,

STABIL wkład do gotowania 1l stal

nierdzewna [900-118-29] 49,99

23cm niebieski [501-500-92] 29,99

nierdzewna [501-523-45] 12,99

13. FAVORIT patelnia 28cm

22. STÄM obierak do ziemniaków,

7. Jakość: Nóż jest ostrzony

aluminium [800-834-59] 139,99

różne kolory [001-523-57] 2,99

14. FAVORIT garnek z pokrywką

23. FAVORIT łopatka, 32cm stal

kuchni podstawa. Przyda Ci się ostrzałka do noży z diamentową powłoką. SLITBAR ostrzałka

pod bardzo małym kątem, dzięki czemu lepiej kroi, a stal damasceńska zapewnia wyjątkową trwałość.

5l stal nierdzewna [500-834-65]

nierdzewna/biały [701-494-46]

159,99

19,99

25cm powłoka diamentowa/stal

SLITBAR nóż 21cm stal

[101-734-15] 2,99

nierdzewna ciemnobrązowy

damasceńska/ciemnobrązowy

16. IDELIG miska 2,5l biały/

[701-489-89] 59,99

[901-310-68] 169,99

czerwony [801-297-11] 29,99

2. SPRITTA wyciskarka do

8. FAVORIT łyżka, stal nierdzewna/

17. RARITET pojemnik na

W SKLEPIE IKEA jeszcze

cytrusów, przezroczysty/żółty, stal

biały [401-494-43] 19,99

żywność, 25x16x5cm przezroczysty

więcej pomysłów, by

nierdzewna [001-521-64] 12,99

9. FAVORIT rondel z pokrywką

[601-667-33] 19,99

gotować jak mistrz.

„Gotowanie jest zawsze prostsze z odpowiednimi akcesoriami. Chcemy inspirować ludzi, by chętniej gotowali. Dlatego projektujemy niedrogie, świetne akcesoria kuchenne, które zaskakują swoimi sprytnymi funkcjami – dzięki którym gotowanie jest frajdą!” Jenny Lindström, komunikator w dziale IKEA Gotowanie & Jedzenie 1. Niezbędny: Ostry nóż to w

3. FAVORIT chochla do zupy 34cm stal nierdz./biały [901-494-45]

5

19,99

6

STÄM otwieracz do puszek, różne

17

kolory [401-523-55] 4,99

18

19

15. STÄM obierak, różne kolory

7

23

22 9 8

21 20

PL1003_E_COOKGTL.CREATED.indd 1-2

7/29/10 12:29 PM


35267$),/2=2),$ĩ<&,2:$:('à8**,77(

Klub miłośników domu!

Ä/XELĊRGZDĪQHVSRQWDQLF]QHZ\SHáQLRQH]DMĊFLD PLĪ\FLH=DZV]HMHVWHPZWUDNFLHMDNLHJRĞSURMHNWX ±PDORZDQLHV]\FLHSLVDQLHSURZDG]HQLHNDPSDQLL 8PLHP]URELüEDáDJDQ]QLF]HJRGODWHJRPyMGRP PDPL]DSHZQLüSRU]ąGHN7HUD]SUDFXMĊQDGILOR]R¿ą Ī\FLDNWyUDSR]ZROLPLURELüWRFRFKFĊ7ZRMHĪ\FLH QLJG\QLHSRZLQQRVLĊGRSDVRZ\ZDüGRXU]ąG]HQLD GRPXPXVLE\üRGZURWQLH´*LWWH.RQJVWDG

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

– Świeże pomysły w Twoim domu. Cztery razy w roku bezpłatny magazyn wnętrzarski IKEA FAMILY LIVE.

0LHV]NDQLH*LWWHZPLHĞFLH 9RUGLQJERUJPDPLMHVW ]ZUyFRQHQDPRU]HÄ: URNXSU]HSURZDG]LáDPVLĊVSRG

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY

.RSHQKDJLWXWDMĪHE\E\üEOLĪHM ZRG\7HUD]]VDORQXZLG]Ċ PRU]HDĪSRVDPKRU\]RQW´

3/B(B*,77('.&5($7('LQGG

30


34 PROSTA FILOZOFIA ŻYCIOWA WEDŁUG GITTE

filozofia GiTTe #1 Jedno zastosowanie nie wszystkim odpowiada: „zaczęłam malować kiedy się tu przeprowadziłam – to nie jest wielka sztuka, tylko historie, które chcę opowiedzieć. Mam studio, ale częściej maluję w tym pokoju z powodu światła. Potrzebuję więc półek i mobilnych mebli, żeby pokój się zmieniał, dopasowując do różnych rzeczy, które robię”.

Moje motto to: „Im starsza, tym bardziej dzika”! Uwielbiam dysonanse, różnorodność i demokrację – nie autorytaryzm i jednokierunkowość. Zawsze podejmuję ryzyko i to się opłaca! Gdy straciłam pracę jako szwaczka ucząca młodzież zawodu, znalazłam drogę, która zapewniła mi szczęście. Kiedy miałam 35 lat wyszłam za mąż za mężczyznę w wieku 62 lat. Prawdopodobnie była to najbardziej ryzykowna decyzja w moim życiu, ale byliśmy tacy szczęśliwi. Dla mnie rozwój i zmany są najważniejsze. To mój sposób na życie. Aktywność, bycie zajętym, nowe pomysły i zaczynanie czegoś nowego zanim skończę to, co zaczęłam. Rezultatem może być chaos, bo jestem bałaganiarą z natury. Nauczyłam się z tym żyć, tworząc system, który pozwala mi odnaleźć nawet najmniejszą rzecz. Wszystko ma swoje miejsce – belki tkanin wiszą na hakach nad drzwiami; ołówki są w pojemnikach zawieszonych na drążku z asortymentu kuchennych akcesoriów IKEA; wizytówki i ważne numery są przyczepione do tablicy magnetycznej; baterie, spinacze i gumki mają swoje szufladki w pomalowanej minikomódce z IKEA. Wszystkie książki są poukładane zgodnie z kolorowym kodem, żeby łatwo je było odszukać. Moje mieszkanie ma 120m2, mieszkam w nim sama, ale zawsze wypróbowuję pomysły na wykorzystanie przestrzeni, jak półki nad drzwiami. Mam stół, który powstał z blatu i nóg IKEA. Dodałam kółka, jest nieco niższy i mogę go wsuwać pod biurko, a gdy trzeba, mam dwa razy więcej miejsca do pracy.

PL1003_E_GITTEDK.CREATED.indd 2-3

FOTO MaRTiN SØlyST TEKST heleN BazUaye

Od: Gitte Kongstad gittek@dk Do: homes@IKEAFAMILYLIVE.com Temat: Gitte XXXL!

filozofia GiTTe #2

filozofia GiTTe #3

filozofia GiTTe #4

Wykorzystaj okazję do zmiany:

Dobre wzornictwo dla wszyst-

Bałagan można opanować ,

„linka stalowa do zasłon jako

kich: „Moje zakupy są przemy-

kiedy dom jest zorganizowany:

miejsce na obrazy, zamiast

ślane i zaplanowane. Jak mój

„Pojemniki na półkach są

wiercenia dziur w ścianach”.

niebieski stolik: ładnie wygląda i

w kolorach przypisanych do

● DiGNiTeT linka stalowa 500cm

kosztował tyle, co nic. Uwiel-

rzeczy. Dzięki temu kodowi oraz

[600-752-95] 49,99 DiGNiTeT kół-

biam go, obok mojego niebie-

półkom i drążkom łatwo mi

ka z żabkami 24 szt. [200-759-47]

skiego fotela stawiam tu laptop,

wszystko znaleźć”. ● Pojemniki

15,99

przekąski, itd”. ● DaVe stolik na

SNaCK (malowane) z dawnej

laptop 60x50cm niebieski

kolekcji IKEA, iVaR zestaw regałów

[401-434-03] 79,95

(malowany na niebiesko).

7/29/10 12:30 PM


PROSTA FILOZOFIA ŻYCIOWA WEDŁUG GITTE filozofia GiTTe #5 humor we

filozofia GiTTe #6

wzornictwie jest cudowny:

Bądź gościnny:

„Purpurowe regały w jadalni

„Najlepszy gospodarz to zrelak-

pełne są zabawnych przedmio-

sowany gospodarz. Nieważne,

tów. Praktyczne rozwiązania też

czy mam dwoje czy dwanaścioro

mogą być piękne. Na otwartych

gości – zawsze daję sobie radę.

półkach zwykłe rzeczy są jak

Mam stoły na kółkach, ustawia-

dekoracje, które dowolnie mogę

my krzesełka, goście pomagają

zmienić”. ● iVaR zestaw regałów

nakrywać do stołu”.

37

(malowane na purpurowo).

To SiĘ SPRaWDza Ze względu na pracę jestem bardzo zajęta, więc kiedy gotuję, robię większe porcje i je zamrażam. Dzięki temu mam więcej czasu dla siebie i jem zdrowe, domowe posiłki. Ania Semak, Rosja

PL1003_E_GITTEDK.CREATED.indd 4-5

7/29/10 12:30 PM


38 PROSTA FILOZOFIA ŻYCIOWA WEDŁUG GITTE filozofia GiTTe #8 Niech dom Cię wspiera: „Mam tablice w całym mieszkaniu – obok drzwi, w pokoju gościnnym, w gabinecie i w salonie. Kto zna na pamięć wszystkie potrzebne informa-

Przeprowadziłam się do tego mieszkania w bloku dwa lata temu, bez mebli. Sprzedałam dom – hotel o nazwie Dom Kolorów, który prowadziłam, z całym wyposażeniem. Zostałam z rozkładaną sofą i purpurową leżanką kupioną na pchlim targu. Szybko nauczyłam się dwóch rzeczy: leżanka była ładniejsza, ale niezbyt wygodna; a przeprowadzka bez mebli gwarantuje większą swobodę. Teraz miałam okazję stworzyć swoje własne zasady. Po pierwsze, potrzebowałam dużej elastyczności – chciałam mieć dom jak warsztat, gdzie można przearanżować wnętrze i dostosować je do hobby, które aktualnie mnie zajmuje. Odkryłam, że dodanie kółek do mebli pozwala zmieniać wnętrze w nieskończoność. Przykręciłam więc kółka do wszystkiego – regałów, stołów, komód – i przesuwam je, kreując całkiem nową przestrzeń. Po drugie, chciałam żyć w obrazie. Dodałam kolor wszędzie. Kolor wyraża to, kim jesteś, jaka jesteś. Stało się to bardzo ważne dla mnie po śmierci mojego męża, 10 lat temu. Jestem samotna, a kolor to ważny sygnał, kiedy szuka się kreatywnego towarzysza życia! Kiedy się ubieram, to tak jakbym się pokrywała barwami. W domu uwielbiam używać farb i wałka, malując blaty i półki. Zmiana kolorów w domu dodaje mi energii. Opowiadanie duńskiego pisarza Henrika Pontoppidana „Lot orła”, mówi o tym, jaki wielki wpływ wywiera na nas otoczenie. A ponieważ chcę żyć bez ograniczeń, bez strachu, urządzam dom tak, żeby mi to ułatwiał. Nie wyobrażam sobie innego, pasywnego życia, życia jak w muzeum. Jeszcze mam tyle do zrobienia!

cje? Tablica to szybka podpowiedź, w atrakcyjnej formie”.

filozofia GiTTe #7 Nie pozwól, żeby umeblowanie domu Cię ograniczało: „Mam pieniądze na dizajnerskie meble, ale czuję, że mogą nade mną zapanować. Kosztują tak dużo, że możesz nie chcieć ich zmianie – nawet, jeśli czujesz, że nie pasują do twojego życia. Chcę mieć rzeczy, które mogę zmieniać – obszywać, malować – jak mój stół NoRDeN na kółkach, pomalowany na zielono”. ● PoÄNG fotel Pokrycie poduszek z dawnej kolekcji IKEA

Praktyczne nie znaczy nudne. W sklepie więcej inspiracji i pomysłów. To SiĘ SPRaWDza Gdy tylko dostaję pocztę, układam listy w segregatorze w odpowiednich sekcjach, albo wyrzucam jeśli nie są ważne. Potem, jeśli chcę coś znaleźć, dokładnie wiem gdzie co mam. Matthew Drew, Wielka Brytania

PL1003_E_GITTEDK.CREATED.indd 6-7

7/29/10 12:30 PM


uporządkowany dom

ubieranie się Bycie zorganizowanym to wykorzystywanie miejsca, o którym nie miało się pojęcia. Kosze i wieszaki to więcej miejsca w szafie. Buty łatwiej znajdziesz w pudełkach ze zdjęciami. Tablica z inspirującymi fotosami ułatwi ubieranie. ● PAX/PAX UGGDAL szafa BITIG zegar z tablicą 31x68cm biały/pomarańczowy [901-527-58] 79,99 KASSETT pudełka

co zadziała w Twoim domu? pudełka, etykiety, słoiki: cokolwiek pomaga ci w uporządkowaniu, rób to i ciesz się wolnością!

foTo DAMIAn RUSSELL TeksT KATE SMITh

28x35x18cm, różne kolory.

41

sTrefa recyklingu

ścianach oszczędza miejsce na

Planuj organizację tam, gdzie

podłodze, a rysunek kredą na

rzeczy się dzieją. Sortowanie

tablicy tłumaczy gościom, w jaki

wszystkiego w kuchni, od szkła,

sposób korzystać z systemu do

papieru i puszek, po resztki

recyklingu.

jedzenia jest łatwiejsze, dzięki

● RETUR kosze do sortowania,

różnorodnym systemom do

różne rozmiary

przechowywania. Mocowanie na

PL1003_E_MESSYHEAD.CREATED.indd 1-2

7/28/10 3:09 PM


42 uporządkowany dom

U

podstaw dobrej organizacji leży właściwe określenie priorytetów, mówi twórca www. apartmenttherapy.com, maxwell gillingham-ryan. „Jestem emocjonalnym organizatorem. nie jestem dobry w używaniu etykietek lub segregowaniu, więc zachowuję prostotę, żeby nie musieć tego robić. wolę mieć mniej przedmiotów, ale dobrze umiejscowionych, niech to będzie kolekcja samochodów czy klucze obok drzwi wyjściowych”. Jak wygląda dobrze zorganizowany dom? „myśl o swoim domu jak o fundamencie – powinien cię wspierać emocjonalnie, intelektualnie i pozwolić wyrażać siebie, mówi maxwell. kiedy projektuję dom, staram się, by wszystko było dostępne. dla mnie zorganizowany dom to taki, do którego wchodzisz i wiesz, że tu możesz gotować, tu

uporządkowany dom

czytać, szyć, zdrzemnąć się i robić cokolwiek bez problemów”. od czego zacząć planowanie? „najpierw postaraj się nie marnować czasu na porządkowanie rzeczy, które nie są ci potrzebne. spróbuj stworzyć „pas startowy” w przedpokoju. potraktuj go jak filtr dla wszystkich rzeczy, które wnosisz do domu: czy je lubisz? czy ich potrzebujesz? naprawdę? stwórz rodzaj skrzynki nadawczej, gdzie rzeczy będą czekać na decyzję. sprzątaj. Jestem fanem sprzątania i zaglądania we wszystkie zakamarki, to pomaga utrzymać świeżość i porządek na stałym poziomie”.

43

cenTrum medialne na wymiar

kącik czyTelnika Jeśli widzisz, co posiadasz, częściej z tego korzystasz.

„W badaniach nad porządkowa-

Zestaw półki na obrazy z tymi na

niem powtarza się jedna główna

książki i wyeksponuj ulubionych

potrzeba: żeby znaleźć to, czego

autorów i dzieła sztuki. Powieś

akurat szukamy – wtedy, kiedy

nowe magazyny na wieszakach

jest potrzebne. Proste!” mówi

do spodni na ścianie, a potem

Anette Json Pihl, z działu IKEA

przenieś na półkę poniżej, gdzie

Przechowywanie. Ława na TV

poleżą do końca miesiąca. Albo

dopasowana do potrzeb ułatwi

przeznacz do recyklingu.

uporządkowanie wszystkich

● BILLY regał czarnobrązowy,

rzeczy. DVD, TV, drukarka,

różne rozmiary RIBBA półka na

laptop, płyty i MP3 tworzą

obraz, 55cm czarny [401-260-69]

kompaktowe domowe studio.

19,99 LYCKA wieszak do spodni,

● BESTÅ TOFTA/BESTÅ TOMBO

czarny [001-460-45] 12,99

półka TV/zestaw do przechowywania

Twórcze wykorzysTanie przesTrzeni Co zrobić, jeśli masz do

ułożone w przezroczystych słojach – praktycznie i estetycznie! Krzesło na kółkach

wykorzytania tylko 2 m2?

można łatwo przesunąć po

W tym kąciku do szycia,

skończonej pracy.

podstawę stanowi biurko z

● MICKE biurko 105x50cm biały/

wbudowanym miejscem do

pomarańczowy [701-800-45]

przechowywania, gdzie można

249,99 LACK półka ścienna

schować maszynę do szycia,

30x26cm biały [501-036-18] 19,99

kiedy jej nie używamy. na półkach ściennych leżą poskładane tkaniny, a haczyki na bokach służą do wieszania

PL1003_E_MESSYHEAD.CREATED.indd 3-4

więcej inspiracji na

nożyczek, toreb i miarki. Szpulki

uporządkowany dom

z nićmi, guziki i wstążki są

znajdziesz w sklepie!

7/28/10 3:09 PM


44 MOBILNE BIURO ALENY…

…W CZECHACH

45

„NAsZ CZAs dZIELIMY MIędZY MIAsTO I WIEś. PRZEMIEsZCZANIE sIę Z jEdNEgO MIEjsCA W dRUgIE WYMAgA dOBREgO PLANOWANIA, ALE ZA TO MOżEMY sIę CIEsZYć RóżNOROdNOśCIą ” ALENA I PETR

dom Aleny i Petra w mieście: Praga, populacja: 1,2 miliona – „Tu jest tylu ludzi, że stajesz się zmęczona patrzeniem na kogoś nowego”. dom Aleny i Petra na wsi: sobákov, populacja: 37 mieszkańców – plus 7 kotów i stadko wróbli.

PL1003_E_ALENACZ.CREATED.indd 1-2

7/29/10 12:29 PM


46 MOBILNE BIURO ALENY…

…W CZECHACH

47

„COdZIENNIE PRACUjEMY Od 9.00 dO 20.00, NIEZALEżNIE Od TEgO, gdZIE jEsTEśMY” Tak wygląda życie projektantów grafiki – Aleny i Petra, którzy pracują w domu. Gdzie jest ich dom? To dom w Pradze, który dzielą z rodzicami Aleny. A od 2009 roku to także dom we wsi Sobákov. Spędzają tu tyle czasu, ile to możliwe. Wciąż ciężko pracując. Alena wyjaśnia jednak, że praca na wsi jest inna…

„Wiem, że to piękne miejsce, ale trzeba trochę powalczyć z przyrodą. Musimy odstraszać kuny, zabezpieczać śmieci, które są atrakcją dla zwierzaków i kupować wodę pitną od sąsiada. Tu mamy tylko mały, nieco zaniedbany ogródek. Moją ulubioną rzeczą w praskim domu jest ogród. Zwykle mieszkaliśmy na parterze i patrzyliśmy na niego znad naszych biurek. Niestety, moi rodzice są coraz starsi i przenieśli się na dół, a Tata zasłania okna, bo cały dzień ogląda telewizję!”

To SIĘ SPRAWDZA Zamiast drukować papierową robotę, wszystko robię on line, – to oszczędza i przestrzeń, i drzewa. Inma Gomez, Hiszpania

PL1003_E_ALENACZ.CREATED.indd 3-4

FOTO ADRIAn bRIScoe TEKsT nAThAnIel hAnDy

„W mieście dzień mija bardzo szybko. Petr i ja pracujemy w naszym domowym biurze w Pradze przy oddzielnych biurkach. Lubimy naszą pracę, ale nie znosimy jednej rzeczy – kiedy wieczorem zdajemy sobie sprawę – »Ojej, właściwie nie widzieliśmy się cały dzień«. Tutaj, kiedy pracujemy przez dwie godziny, nasz piec wygasa. To zmusza nas do zrobienia przerwy. Kocham ten rytm, to dla nas coś nowego. Naszą pracę na wsi postrzegamy w połowie jak wakacje. Nasza praca to mobilny rodzaj zajęcia, możemy ją wykonywać wszędzie tam, gdzie jest dostęp do internetu. Kiedy idziemy na urlop, zabieramy też nasze komputery. W Pradze cieszymy się dobrodziejstwami kosmopolitycznego miasta, ale dostrzegamy też presję i chaos takiego życia. Tutaj każda rzecz nie jest już taka prosta, ale dzięki temu nasz dzień roboczy jest inny”.

7/29/10 12:29 PM


48 MOBILNE BIURO ALENY

Alena i Petr wybrali wielofunkcyje umeblowanie, które pasuje do małej przestrzeni. Rozkładana sofa i kuchnia modułowa do rozbudowania w miarę potrzeb. Krzesła ogrodowe w jadalni. ● VÄRDe szafka z płytą grzewczą i piekarnikiem, 176x90cm brzoza, biały/stal nierdzewna [398-259-96] 1728,99 beRTA RUTA tkanina s150cm czerwony [601-653-71] 29,99/m TylÖSAnD 3-osobowa sofa Everöd ciemnoczerwony [298-629-27] 2799,- noRDen stół 150/205x90 cm brzoza [301-16872] 699,99

To SIĘ SPRAWDZA Kiedy jestem zestresowana, jedna myśl goni drugą i nie mogę spać. jeśli zrobię listę wszystkich rzeczy, o których powinnam pamiętać, łatwiej mogę się wyłączyć i zasnąć. Helena Krumm, Holandia

PL1003_E_ALENACZ.CREATED.indd 5-6

7/29/10 12:29 PM


50 MOBILNE BIURO ALENY…

…W CZECHACH

51

„LUBIę PRZEsUWAć RZECZY – 2MM W Tę sTRONę, 2MM W TAMTą” „Mamy pojemniki na wszystko – jedzenie, przybory toaletowe, ubrania. Rzeczy trzymamy w pojemnikach cały czas, w obydwu naszych domach. Bierzemy pod uwagę praktyczność każdego przedmiotu w kuchni. Petr i ja lubimy widzieć wszystko od razu, bez otwierania drzwiczek i przechowywać wszystko na otwartych półkach. Tutaj bardzo się kurzy – to jeszcze jeden powód, by używać pojemników – wystarczy więc zdjąć pojemnik i wytrzeć półkę, bez potrzeby podnoszenia każdej rzeczy osobno”. „Większość ludzi nie dostrzega kurzu opadającego z sufitu, ale ja tak. denerwuje mnie bałagan. Lubię, gdy wszystko jest uporządkowane, dzięki czemu możemy pracować w miłej atmosferze. Obydwoje wolimy czyste przestrzenie. Zawsze mieszkaliśmy w małych domach, gdzie nawet mały nieporządek widać od razu. Ale lubię stare domy, ich historie. Pan z portretu na ścianie w kuchni to książę, w którego lasach kłusował dziadek Petra – slynny kłusownik – dlatego portret wisi pod trofeami zwierząt. droga do wykończenia tego domu jest jeszcze długa. Rzeczy, które trzeba naprawić – nieszczelny sufit, wiele płytek do wymiany, podłoga, przez którą ucieka ciepło – ale wiele już zrobiliśmy! Lubimy romantyczną, bajkową atmosferę naszej wsi i pomijając problemy, jesteśmy tu szczęśliwi. Ale jedną nogą jesteśmy w mieście – nic na to nie poradzimy!”

Alena i Petr swój wiejski domek

W domu z ciemnego drewna z

utrzymują w porządku stosując

niskim sufitem ważne jet dobre

zasadę dwójkową. „Wszystkiego

oświetlenie. Ale nie chciano go

mamy po dwa – dwa kubki, dwa

przeładować lampami. „Nie lubimy

talerze, dwie miski. To wszystko

za dużo oświetlenia głównego.

czego nam trzeba”. ● VÄRDe półka

Mamy lampy do pracy na biurkach i

176x90cm brzoza/okl. brzoz.

w kuchni oraz lampkę na małym

[601-584-17] 1199,- lUnS tablica

stoliku, którą można przenosić”.

magnetyczna 48x71cm bejca

● ÅSUnDen kosz z pokrywą 2szt.

[500-892-31] 79,99

ciemnoszary [201-700-63] 29,99

Więcej pomysłów dla małych przestrzeni na IKEAFAMILYLIVE.com To SIĘ SPRAWDZA Zawsze wieczorem oglądam prognozę pogody na następny dzień i decyduję w co się ubrać, to pozwala mi oszczędzić czas i nerwy rano. Kobe Phillips, Wielka Brytania

PL1003_E_ALENACZ.CREATED.indd 7-8

7/29/10 12:29 PM


32.2&+$-35$&ĉ35=<.20387(5=(«

XĪ\WNRZQLNyZ

SRUWDOLVSRáHF]QRĞFLRZ\FK VSUDZG]DVZyMSUR¿OZ áyĪNX 8SHZQLMVLĊĪHWZyM

SRGVWDZDSRGODSWRS[FP F]DUQ\>@

Klub miłośników domu!

H G]LQG]LHQQL HGQLRJR 6LHG]LP\ĞU ]\ NDP\U]HF PLQXWV]X DSU]H] \ :VWDĔ \á V] UX ZLH NWyUHVLĊ]D $5NU]HVáR LĊO92/0 ]RUJDQL]XMV @ \> RPDUDĔF]RZ REURWRZHS \ UQ DWRUF]D 6(77VHJUHJ .$6 @  > ELDá\V]W

(NRORJLF]QHELXUR.RV].$66(77MHVWZ\NRQDQ\]SDSLHUX SRFKRG]ąFHJR]UHF\NOLQJX=HVWDZNLONDWRSRP\VáRZ\L áDGQ\]HVWDZGRVRUWRZDQLD3RMHPQLNL3/8**,6]SODVWLNX

:6./(3,(]QDMG]LHV]

]UHF\NOLQJXWRRV]F]ĊGQRĞüPLHMVFDO.$66(77NRV]QD

ZLĊFHMSRP\VáyZGOD

ĞPLHFLOELDá\>@3/8**,6NRV]QD

GRPRZHJRELXUD

ĞPLHFLOOF]DUQ\>@

3/B(B+20(:25.%&5($7('LQGG

30

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

/XELV]SRU]ąGHN"3 RWU]HEXMHV]SU]HUZ\ ZSUDF\QDODSWRSLH DOHQLHFKFHV]JR SDNRZDü"7HQVWROLN XPRĪOLZLXNU\FLH ODSWRSD]DSHZQLDMą FGRGDWNRZ\EODWGR SUDF\O$/9(VWROLN QDODSWRS[FP F]DUQREUą]RZ\> @ 0,/ODPSDGRSUDF \F]DUQ\> @8MDU]PLM NDEOHZGRPX7HQ ]HVWDZSR]ZROL&LZ\ FLąüRWZyUQDNDEOH WDPJG]LHJRSRWU]H EXMHV]O6,*180 ]HVWDZGRNDEOL> @

– Unikalna oferta. Tylko dla klubowiczów, ale każdy będzie mile widziany! Odkryj sklep IKEA FAMILY.

2)),&(2)67$7,67,&66,('=(1,(7+(+($/7+$*(&20

=0,(ē:$581.,35$&<1$/(36=( '=,ĉ.,1$6=<0635<71<0320<6à20 '2'202:(*2%,85$

VSyGVLĊQLHQDJU]HZDO%5b'$

67$7<67<.,3257$/(632à(&=12ĝ&,2:(5(75(92,1&=*8%,21(35=('0,27<1$7,21$/

-$.0,1Ąà ' =,(ē"

ODSWRSPDGREUąZHQW\ODFMĊD

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY


54 inicjatywa społeczna ikea…

…w indiach

55

„teraz, kiedy jestem częścią projektu na rzecz praw dzieci, cała wioska mnie zna i popiera to co robię”. Rupali ingle, lokalna działaczka

lepsza pRzyszłość Rupali Ingle jest prawdopodobnie najbardziej poważaną młodą kobietą w całej Kawali, wiosce w środkowych Indiach leżącej w pasie uprawy bawełny. przyjęła rolę „lokalnej działaczki” kilka miesięcy temu i już rozpoczęła pracę na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich miejscowych dzieci. „zanim stałam się częścią projektu na rzecz praw dzieci, byłam jedną z wielu zwykłych wiejskich dziewcząt, jak każda inna. teraz zna mnie każdy i cała wioska popiera to, co robię”, mówi Rupali. jej zadanie polega na upowszechnianiu wiedzy o prawach dzieci, promowaniu edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. niemal każde dziecko w kawali w jakimś zakresie pomaga na polu bawełny, ale celem Rupali jest zapobieganie pracy dzieci i umożliwienie im większego wyboru w życiu. „Gdybyśmy nie posyłali dzieci do szkoły, nie byłoby postępu w wiosce. a ten, kto nie chodzi do szkoły, nie zajdzie daleko w życiu”. do tej pory Rupali odwiedziła rodziców dzieci, które nie chodzą regularnie do szkoły. „zdołałam przekonać większość z nich, żeby posyłali dzieci do szkoły”. założyła dziecięcą grupę, która spotyka się w domu jej babci, w samodzielnie udekorowanym pokoju. tutaj Rupali zapoznaje dzieci z ich prawami i podkreśla wagę wykształcenia poprzez rozmowy i opowiadanie historii. „to wszystko jest dla nich dość nowe. dzieci mają mało do powiedzenia w kwestiach mogących mieć wpływ na ich przyszłość. ale jeśli będziemy je uczyć, że mają prawo uczestniczyć w podejmowaniu tych decyzji, będą bardziej pewne siebie kiedy dorosną”.

PL1003_E_COTTON.CREATED.indd 1-2

Rupali mieszka ze swoją babcią, która jest wdową i otworzyła swój dom dla dzieci w wiosce. Religia, szacunek dla rodziców i ludzi starszych jest ważnym elementem indyjskiej kultury.

tekst MaRtIna Cato Foto anIta KheMKa

Miliony dzieci na obszarach uprawy bawełny w indiach i pakistanie mogły skorzystać z nowych możliwości w życiu, dzięki współpracy inicjatywy społecznej ikea, UniceF i save the children. Życie Rupali ingle – miejscowej bohaterki, jest na to dowodem.

7/29/10 12:29 PM


56 inicjatywa społeczna ikea…

…w indiach

57

Dziewczynki takie jak 12-letnia Sweta zwykle mają mniej czasu na zabawę niż chłopcy. od najmłodszych lat oczekuje się od nich pomocy przy rodzeństwie, w praniu czy gotowaniu. Rodzice są mniej zainteresowani edukacją dziewczynek, które często jako nastolatki wydawane są za mąż i wyprowadzają się z domu. Jedną z części projektu jest pomoc w zmianie surowych metod nauczania na bardziej przyjazne dzieciom poprzez edukację nauczycieli. „Chciałabym być dobrą nauczycielką, która nigdy nie bije dzieci, taką jak Rupali”, mówi Sweta.

odkąd projekt ruszył, sweta nie opuszcza już zajęć w szkole, by zbierać bawełnę. „Rodzina chce, żebym się uczyła”.

chociaż spotkania grupy odbywają się w większości w weekendy, żeby nie kolidować ze szkołą, dzieci są zawsze mile widziane. „dzieci mogą przyjść zawsze i powiedzieć mi wszystko, a ja zawsze pomogę w pracy domowej jeśli trzeba. dorośli wiedzą, że próbuję robić coś dobrego dla dzieci i oni także dzielą się ze mną swoimi problemami. Rozmawiamy nawet o tym, co mają zrobić jeśli nie maja pieniędzy i czują, że muszą posłać dzieci do pracy”. Rupali czasami uczy w zastępstwie w wiejskiej szkole podstawowej i zna przeszkody, które uniemożliwiają wielu dzieciom ukończenie edukacji. absencja jest wysoka nie tylko z powodu pracy dzieci na polu, ale także ze względu na brak motywacji. „w jednej klasie może być 40. dzieci i w większości nauka jest rygorystyczna, nawet dla małych dzieci. nie uczy ich się myśleć samodzielnie. powinno być więcej nauki przez zabawę, a mniej czytania z książek”, mówi Rupali. zawiązał się komitet praw dzieci, złożony z wpływowych mieszkańców, żeby wspierać wysiłki Rupali, co napawa ją optymizmem, że cała społeczność jest gotowa na zmiany. „Rodzice nie chcą krzywdy dla swoich dzieci. kochają je. wiedzą, że żyjemy w świecie rywalizacji i podoba im się to, co robię – przygotowuję dzieci do życia w przyszłości”.

PL1003_E_COTTON.CREATED.indd 3-4

na górze: Dzieci lubią uczestni-

na dole: 10-letnia Durga zaczęła

czyć w spotkaniach. Lokalna

chodzić do szkoły dopiero rok

działaczka Rupali Ingle pomaga

temu dzięki prowadzonemu

im poznać znaczenie praw

projektowi. Kiedy jej rodzina

dziecka poprzez rozmowy

wędrownych pracowników pól

i opowiadanie historii.

bawełny osiadła w wiosce, myśleli że już za późno posyłać ją do szkoły. teraz Durga ciężko pracuje, żeby nadrobić czas.

7/29/10 12:30 PM


,1,&-$7<:$632à(&=1$,.($

35$&$%<=$3(:1,$û 12:(02ĩ/,:2ĝ&, 'ZLHWU]HFLHG]LHFLSUDFXMąF\FKZ,QGLDFK L3DNLVWDQLHMHVW]DWUXGQLDQ\FKZUROQLFWZLH 'ODWHJR,QLFMDW\ZD6SRáHF]QD,.($ZVSyá SUDFXMH]81,&()L6DYHWKH&KLOGUHQE\ SRSUDZLüSUDZDLPRĪOLZRĞFLĪ\FLDG]LHFLZ NLONXVWDQDFKSURGXNXMąF\FKEDZHáQĊZ RE\GZXNUDMDFK=DNLONDODWG]LĊNLWHPX SURMHNWRZLPLOLRQ\G]LHFLZZVLEĊG]LH PLDáRGRVWĊSGRHGXNDFMLLOHSV]HPRĪOLZRĞFLZ SU]\V]á\PĪ\FLX Ä-HVWZLHONDSRWU]HEDZVSLHUDQLDSUDZDG]LHFL GRQDXNLL]DSRELHJDQLDLFK]DWUXGQLDQLX&]ĊVWR ]GDU]DVLĊĪHG]LHFLRSXV]F]DMąZV]NROHSRNLOND PLHVLĊF\ZURNXERMHVWRNUHV]ELRUXOXESU]ĊG]H QLDEDZHáQ\3RWHPWUXGQRLPWRQDGURELü:LHOH] QLFKRSXV]F]DOHNFMHERSRSURVWXEUDNLP ZVSDUFLDLPRW\ZDFML´PyZL0DULDQQH%DUQHU V]HIRZD,QLFMDW\Z\6SRáHF]QHM,.($ 3URMHNWRGQRVLVLĊGREH]SRĞUHGQLFKSU]\F]\Q SUDF\G]LHFLDMHJRFHOHPVąGáXJRIDORZH]PLDQ\ -HGQ\P]NOXF]\GRVXNFHVXMHVWXĞZLDGRPLHQLH G]LHFLRPLGRURVá\PMDNZDĪQDMHVWHGXNDFMDLMDN PRĪHZSá\ZDüQDLFKGDOV]HĪ\FLH.RELHFHJUXS\ VDPRSRPRF\LJUXS\G]LHZF]ĊFHDWDNĪHJUXS\ G]LHFLĊFHVąSXQNWHPSRF]ąWNRZ\P 3URMHNWZVSLHUDSRGVWDZRZąHGXNDFMĊG]LHFL NWyUHQLJG\QLHPLDá\V]DQV\QDXNLOXERSXĞFLá\ V]NRáĊ7RURG]DMSRPRVWXPLĊG]\RNUHVHP SU]HMĞFLRZ\PDSRZURWHPGRNRQZHQFMRQDOQHJR V\VWHPXHGXNDFML Ä6]NRáDPXVLE\üVHQVRZQDLDWUDNF\MQDGOD G]LHFLĪHE\FKFLDá\GRQLHMFKRG]Lü7RGODWHJRWDN ZDĪQDMHVWSRSUDZDMDNRĞFLQDXF]DQLDQDSU]\ NáDGSU]H]V]NROHQLDQDXF]\FLHOLZPHWRGDFKEDU G]LHMRGSRZLHGQLFKGODG]LHFLLGDMąF\FKSHZQRĞü ĪHGREU]HSU]\VZRLá\PDWHULDá´PyZL0DULDQQH

Klub miłośników domu! &=<:,(6=ĩ(« OPLOLRQyZG]LHFLZZLHNX ODWQLHFKRG]LGR V]NRá\

– Powiedz cześć na do widzenia ! Niższe ceny dla klubowiczów na wybrane produkty z całego asortymentu IKEA!

OQDG]LHFLRSXV]F]D V]NRáĊSU]HGXNRĔF]HQLHP NODV\DQD±SU]HG XNRĔF]HQLHPNODV\ O']LHFLSR]RVWDMąFHZ V]NROHQLHXF]\VLĊSRGVWDZ F]\WDQLDSLVDQLDLOLF]HQLD ]SRZRGX]áHMMDNRĞFL QDXF]DQLD O7\ONRSRáRZDV]NyáPD RVREQąWRDOHWĊGOD G]LHZF]ąW

1DJyU]H]OHZHM0DULDQQH %DUQHUV]HIRZD,QLFMDW\Z\ 6SRáHF]QHM,.($ 1DJyU]H]SUDZHM'RUDVWDMąFH G]LHZF]ĊWDZQDMELHGQLHMV]\FK UHJLRQDFKVąZUDĪOLZąJUXSą &]ĊVWRZF]HĞQLHZ\FKRG]ą]D PąĪLRF]HNXMHVLĊĪHSU]HUZą QDXNĊGODURG]LQ\:VSDUFLH JUXSUyZLHĞQLF]\FKPDROEU]\PL ZSá\ZQDLFKSU]\V]áRĞü 1DGROH6]NRá\]LQWHUQDWHP GODG]LHFLNWyUHZSU]HFLZQ\P

]81,&()L6DYHWKH&KLOGUHQGODSRSUDZ\SUDZ

UD]LHQLHPLDá\E\GRVWĊSXGR

G]LHFND']LDáDMąFUD]HPPRĪHP\RVLąJQąüZLĊFHM

V]NRá\'ODQLHNWyU\FKG]LHZF]\

QLĪZSRMHG\QNĊ

QHNWRGURJDE\QLHXOHFSUHVML

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

PRJąE\üGREU\PUR]ZLą]DQLHP ,QLFMDW\ZD6SRáHF]QD,.($ZVSyáSUDFXMH

VSRáHF]QHMUH]\JQXMąF] HGXNDFMLE\Z\MĞüZF]HĞQLH ]DPąĪ

3/B(B&27721&5($7('LQGG

30

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY


60 Działaj…

…z CHaRLiEm

SPoSób Na żyCiE WEDłUg CHaRLiEgo

61

„Może noszę w pracy koszulę, ale nie mam sztywnego podejścia do kwestii środowiska. Bycie zielonym oznacza robienie wszystkiego, co możliwe w danych okolicznościach. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, działaj właściwie – a świat będzie lepszy… ”

Cześć Charlie! Kiedy ostatnio odwiedzałem rodzinę przyjaciół w Sierra Leone, wziąłem do walizki kilka lampek SUNNaN na baterie słoneczne. to dobry pomysł, bo w ich wiosce nie ma bieżącej wody i elektryczności. Siostrzeńcowi przyjaciela spodobał się prezent – teraz może się uczyć wieczorem. Rooske Westerdijk, Holandia

Cześć Charlie! mam kilka zielonych pomysłów do wykorzystania. Używam niebieskich toreb iKEa do sadzenia roślin. Są idealne na marchewki i fasolkę, a wisząca torba bRattby chroni pomidory przed ślimakami! Steve Gilbert, Wielka Brytania przenośne rabatki!

w Wielkiej Brytanii

Cześć Charlie! Chciałabym się podzielić kilkoma pomysłami. Kupiłam w sklepie iKEa kilka pojemników i półek i stworzyłam własny zestaw do segregowania odpadów w kuchni. teraz łatwo mogę oddzielać papier, plastik, puszki i szkło. Josefin, Szwecja Cześć josefin, masz rację, recykling

Cześć Charlie! moja propozycja, by chronić naszą planetę: wszystkie produkty iKEa niech będą produkowane w Europie! Bernard Fournier, Francja popularne, choć błędne przekonanie, że wszystkie produkty iKEa produkujemy w azji. Faktycznie podział produkcji w iKEa przedstawia się następująco: Europa 67%, 3%. bycie bliżej naszych dostawców oznacza mniejsze koszty i mniejszy wpływ na środowisko.

nie musi być problemem! Wiesz, że

PL1003_E_ECOCHARLIE.CREATED.indd 1-2

iKEa ma nowy system? Seria REtUR

● Wszyscy, których listy zostały

(powyżej) jest praktyczna (łatwa do

opublikowane otrzymają w prezencie

mycia) i bardzo funkcjonalna.

lampę SUNNaN.

Wytnij ją i powieś na lodówce – oto jak oszczędzać energię i pieniądze:

● RATIONELL kosz na kompost 8 l

interesująca sugestia, bernard. to

Azja 30%, Ameryka Północna

LiSta Działań 5 ziELoNa

1. Uszczelnij okna i powieś zasłony – zaoszczędzisz na ogrzewaniu nawet do 35%. 2. Dbaj o jakość powietrza w domu – szczególnie kiedy jest dobrze uszczelniony! Używaj ekologicznych środków czystości. 3. Ustaw wentylator tak, by ciepłe powietrze unoszące się do góry spływało w dół. ogranicza koszty ogrzewania o ponad 10%. 4. Jedz sezonowo – kupuj lokalne warzywa i owoce. Są trzy razy tańsze niż mrożonki. 5. Kompost – kompostuj resztki organiczne, używaj do nawożenia ogródka.

Cześć Steve, to wspaniały pomysł,

Charlie Browne – kierownik ds. środowiska w IKEA

bąDŹ EKo… nie myśl wyłącznie o tym, co nowego zrobić, ale także co możesz zrobić lówki przynieś do ze starym. zużyte świet amy o ich właściwą sklepu iKEa, gdzie zadb utylizację.

KoCHam to!

ziELoNE KRoKi

Foto PSC, ISTOCKPHOTO.COM

jak się tu znalazłem? Facet z wojska, który skończył jako osoba zajmująca się kwestiami środowiska w firmie meblowej? No dobrze, zawsze miałem wrodzoną miłość do natury. Czemu nie dołączyłem do organizacji wspinających się na platformy wiertnicze? Ponieważ czuję, że pracuję dla postępowej organizacji i to, czym się zajmuję robi różnicę. to cały proces i trzeba iść do przodu metodą małych kroków. Kiedy byłem dzieckiem, zachęcano mnie żebym dołączył do harcerstwa, rodzice zabierali mnie na kempingi, żebym był bliżej natury i ją szanował. być może to zaskakujące, ale 7 lat w wojsku tylko umocniło moją miłość do natury, dzięki spędzaniu czasu w dzikim terenie na wspinaczce i wysokogórskich wędrówkach. teraz koło się domknęło. moje dzieci należą do zuchów i harcerstwa, a ja je w tym wspieram. W iKEa zdałem sobie sprawę, że nic nie jest idealne, jak mówi ingvar Kamprad: „większośc rzeczy nadal pozostaje do zrobienia”. W pełni się z tym zgadzam. ale żeby coś zrobić trzeba od czegoś zacząć! ● a’propos, mówiąc o starcie – i mecie. Przebiegłem maraton Londyński. Do końca. Pięć i pół godziny, tysiące kroków i ponad 6,500£ zebranych dla partnera iKEa – WWF. Dziękuję za datki i za to doświadczenie. to takie wzruszające, że tylu ludzi biegnie w dobrym celu. Przysyłajcie mi wasze zielone pomysły wykorzystywane w domu!

Słyszymy dużo o energooszczędnym oświetleniu – CFL, LED. Ale co to wszystko znaczy? Czy rzeczywiście robi jakąś różnicę? Pytam o wyjaśnienie Adri Kraa, specjalistę z działu IKEA Oświetlenie. „Problem z tradycyjnymi żarówkami polega na tym, że zużywają dużo energii, wytwarzając więcej ciepła niż światła i wymagają częstej wymiany, mówi adri. W iKEa rozwijamy bardziej energooszczędny asortyment oświetlenia z korzyścią dla klientów i środowiska. Seria świetlówek energooszczędnych SPaRSam CFL (compact fluorescent lighting – kompaktowe świetlówki fluorescencyjne) są o 80 procent bardziej wydajne i świecą 10 razy dłużej niż tradycyjne żarówki. LED (light-emitting-diodes – diody elektroluminescencyjne) świecą aż 20 razy dłużej. zastanów się nad tym wymieniając zwykłe żarówki na energooszczędne, dzięki temu zaoszczędzisz tyle energii i pieniędzy, że wystarczy na zasilenie siedmiu lodówek przez cały rok! ale rozwój w oświetleniu nie dotyczy tylko aspektów środowiskowych, to także wzornictwo i jakość. Źle mieć w domu oświetlenie, które jest nieefektywne i nie przyciąga uwagi. Dlatego oferujemy różne rodzaje oświetlenia, które wygląda jak tradycyjne żarówki, ale jest energooszczędne. Współpracowaliśmy z dostawcami tworząc ledową lampę jaNSjÖ, która jest nie tylko innowacyjna, ale ma także ciekawy design i przystępną cenę. ● JANSJÖ lampa biurkowa [901-632-00] 39,99

[301-548-02] 35,99

Wyślij swój pomysł na e-mail Charliego homes@ iKEaFamiLyLiVE.com

7/29/10 12:30 PM


62

znajdź coś wyjątkowego

InforMator #1 od nowego dania z kurczaka w restauracji Ikea po edukację dzieci na haiti, każdy mały krok pomaga lepiej żyć.

MIejSce na ekSpreSjĘ

Helene Billgren i jej mąż Ernst są jedną z najbardziej znanych w Szwecji par artystów. Jej subtelne obrazy są wypełnione symbolicznymi motywami: „Każdy detal ma ukryte znaczenie”, mówi Helene. Kiedy IKEA zaprosiła ją, jako jedną z artystek, do stworzenia nowej serii limitowanych dzieł, wiedziała, że jej prace będą nosiły tytuł „W moim pokoju” i wszystko tam będzie czymś więcej, niż się wydaje… to ukazuje życie. dla mnie pokój dzienny w domu to codzienne życie. Miejsce, gdzie żyjemy własnym życiem, jesteśmy sobą, wycofujemy się, walczymy z osobistymi demonami. Czy ta walka wyjaśnia płaczącego konia na obrazie? tak! każdy detal mojej pracy ma głębsze znaczenie, to ślad, który odwołuje się do mojego życia. jako dziewczynka jeździłam konno i w moich rysunkach jest dużo tego rodzaju motywów. jeśli płaczesz, robisz to w swoim pokoju.

nowe I uLepSzone

kapcie njuta są hitem sklepiku Ikea faMILy, ale docierały do nas sygnały, że mogłyby być jeszcze lepsze. Ikea zareagowała. „dodaliśmy solidniejszą podeszwę i są dostępne w trzech rozmiarach”, mówi technik Ikea, patric engblom. odwiedź sklep Ikea faMILy by je przymierzyć ● NJUTA kapcie różne kolory i rozmiary.

60 Lat całkIeM nowych poMySłów

jątek” akcja Ikea „1 euro to ma – z każdego rusza już w listopadzie sprzedanego pluszaka przekażemy 1 euro na unIcef i Save the children. do tej pory zebraliśmy już 23.7 miliony euro!

odŻywIaj SIĘ LepIej

nadzIeja dL a haItI

trzęsienie ziemi na haiti w styczniu 2010 roku pozostawiło 3 mln ludzi wymagających natychmiastowej pomocy. Inicjatywa Społeczna Ikea przekazała 66 000 produktów Ikea w tym koce, zabawki i ręczniki, które były rozprowadzane na miejscu przez pracowników unIcef. Ikea wspiera też Save the children i unIcef w pracy nad dostępem do edukacji, pomagając około 11 tys. dzieci na haiti.

PL1003_E_GLOBALOLUNDA.CREATED.indd 1-2

rocznie na świecie hoduje się 50 mld. kurczaków na żywość. czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wygląda taka hodowla? Ikea o tym myśli. we współpracy z compassion in world farming (cIwf) zadbamy, by od 31 grudnia 2010 r. każdy kurczak kupowany dla Ikea był karmiony zgodnie z określonymi, surowymi regulacjami. „konsument chce wiedzieć, skąd pochodzi to, co je, mówi rowen west-henzell z cIwf. poprzez wprowadzanie nowych, lepszych standardów opieki nad zwierzętami, Ikea podnosi standard w sektorze usług gastronomicznych”.

foto LINA IKSE, LAUrENT DUvILLIEr/SAvE THE CHILDrEN tekSt KErSTIN WALLIN

katalog Ikea – największa światowa bezpłatna publikacja – obchodzi 60. urodziny. „w tym roku jest bardziej inspirujący niż kiedykolwiek, dzięki wersjom adaptowanym do lokalnych potrzeb ludzi na świecie”, mówi peter westerfors z agencji Ikea IcoM. zobacz katalog 2011 na www.IKEA.pl

63

zamiast płaczącego dziecka mamy konia. jest też śmiech, podkowa to symbol szczęścia. Odkrycie tych detali wymaga czasu… o to mi chodziło! Żeby być bliżej i odkrywać szczegóły. jak 6 guzików na dziewczęcej bluzce, jako aluzja do kobiecości albo papużka w klatce sugerująca, że we własnym pokoju można czuć się jak w pułapce. to właśnie jest wspaniałe w sztuce! Można się czymś podzielić z innymi… Bycie artystą to przywilej społeczny. Mogę się ubierać, mówić i robić co chcę. Mogę zaglądać do różnych pokoi. Myśl, że ludzie z drugiej strony świata wejdą do mojego pokoju, dzięki pracy dla Ikea, jest oszałamiająca – i pochlebia mi. Jaki jest pokój gdzie tworzysz? Moje studio jest jak fabryka – chaos wycinków, starych fotosów, kredek, obrazów koni – tu ciągle dzieje się coś nowego. teraz planuję nowy projekt. zdecydowałam się na duże obrazy! ● OLUNDA obraz 42x56cm Living in My room – w moim pokoju [501-781-85] 59,99

Moje MaLarStwo to

” proceS rytuaLny I opór.

najpIerw Strach przed SłaBoścIą, poteM radość tworzenIa ”.

zoBacz na wł aSne oczy!

sklepie pięć obejrzyj w itowanych nowych, lim żnych serii dzieł ró ! ów st ty ar

7/29/10 12:30 PM


12:2ĝ&,

,1)250$725 0RĪHUR]SRF]QLHV]QRZ\URNV]NROQ\XU]ąG]DMąF QRZ\NąFLNGRQDXNLGODVZRMHJRG]LHFND"3R]DW\P SLV]HP\RUR]EXGRZLHVNOHSX,.($Z.UDNRZLH

Klub miłośników domu! '=,(/1<32b1*

-XĪSRUD]WU]HFL,.($Z3ROVFHREFKRG]L(XURSHMVNL 7\G]LHĔ=UyZQRZDĪRQHJR7UDQVSRUWXL']LHĔ%H]

.DĪG\SURGXNWZVNOHSDFK,.($PXVLSU]HMĞü WHVW\MDNRĞFLRZHLZ\WU]\PDáRĞFLRZH2WR MDNÄWRUWXUXMHP\´IRWHO32b1*REFLąĪHQLH QDRSDUFLHLVLHG]LVNR±SRQDGF\NOL Z\WU]\PDáRĞüSRGáRNLHWQLNyZ±PLQLPXP F\NOL]VLáą1EH]SLHF]HĔVWZRZ ]DNUHVLHSDOQRĞFLSLDQNLVXEVWDQFMLFKHPLF] Q\FKL]ZLą]NyZRUJDQLF]Q\FKZWNDQLQDFK :V]\VWNRDE\ĞP\PRJOLEH]SLHF]QLHZ\SR F]ąüLUR]VLąĞüVLĊZQDV]\PIRWHOX

– Dołącz do klubu miłośników domu. To nic nie kosztuje!

6DPRFKRGX:W\PF]DVLH]ZUDFDP\V]F]HJyOQą XZDJĊQDSUREOHP]DQLHF]\V]F]HQLDPLDVWVSR ZRGRZDQ\WUDQVSRUWHPVDPRFKRGRZ\P:LĊFHM RHNRMHĨG]LHGRZLHV]VLĊQDZZZGODQDWXU\SO

:,7$-6=.2à2

3/B(B/2&$/&5($7('LQGG

12:(3,ĉ7526./(38,.($.5$.Ï:

7UZDÄZLHONLHSRZLĊNV]DQLH´VNOHSX,.($Z.UDNRZLH-HVLHQLą RWZLHUDP\QRZHSLĊWUR]REV]HUQąHNVSR]\FMąUR]ZLą]DĔGR NDĪGHJRGRPXRUD]SU]HVWURQQąUHVWDXUDFMĊ&DáNRZLWH]DNRĔ F]HQLHUR]EXGRZ\SODQXMHP\QDSyĨQąZLRVQĊURNX 1RZ\VNOHSEĊG]LHSRQDGGZDUD]\ZLĊNV]\DOLF]EDDUW\NXáyZ GRVWĊSQ\FK³RGUĊNL´]ZLĊNV]\VLĊR-XĪG]LĞ]REDF]FLH MDNEĊG]LHZ\JOąGDá:LĊFHMQDZZZ,.($SO.UDNRZ

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

3UDFHGRPRZHÄZNXZDQLH´ GRVSUDZG]LDQX±WR FRG]LHQQRĞüNDĪGHJR XF]QLD$PRĪHUD]HP] G]LHFNLHP]DSURMHNWXMFLH NąFLNGRQDXNL"6NRPSRQXM ELXUNR]EODWHPZGRZRO Q\PNV]WDáFLHLSU]\NUĊü QRJLOXESRGVWDZĊ=VHULą 9,.$WRSURVWH=DMU]\MFLH UD]HPQDZZZ,.($SO

30

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY


'=,(/,0<6,ĉ320<6à$0,

2'&=<7(/1,.Ï:

&(11< &=$6

35=(0,$1$5(*$à8 8VWDZLáDPUHJDá/$&.SR]LRPR QDQRJDFK&$3,7$LGRGDáDP VWDU\EODW-HVWĞZLHWQ\QD GUREQHU]HF]\LGRVLHG]HQLD $LGD+RG]LF6WUDQG 1RUZHJLD

%DUG]LHM]RUJDQL]RZDQHĪ\FLH'ODPQLHWR F]DVNWyU\XGD&LVLĊ]DRV]F]ĊG]Lü1LHWUD FąFJRQDSRV]XNLZDQLDU]HF]\RNWyU\FK ZLHV]ĪHJG]LHĞPXV]ąE\üDOERQDNXSR ZDQLHNROHMQ\FK']LĊNLWHPXQLHWUDFLV] HQHUJLLQDLU\WDFMĊ3R]ZyOP\NDĪGHPXEUDü XG]LDáZRUJDQL]RZDQLXFRG]LHQQHJRĪ\FLD 7RHNVF\WXMąFHMDNUyĪQLHOXG]LHGRWHJR SRGFKRG]ą/XELĊNLHG\FRĞQDSR]yUZ\J OąGDFKDRW\F]QLHDOHMHVWZW\PMDNDĞPHWR GD%RKDWHURZLHWHJRZ\GDQLDPDMąQDWR GREU\SDWHQWGRPNWyU\SR]ZDOD&LSDQR ZDüQDGU]HF]DPLNWyU\FKSRWU]HEXMHV]QD FRG]LHĔGDMH&LZROQRĞüSR]ZDODĪ\üLQWHQ V\ZQLHMURELüWRQDFRPDV]RFKRWĊLFLH V]\üVLĊZáDVQ\PLSDVMDPL1LHSUyEXMURELü ZV]\VWNLHJRRGUD]X&LHV]VLĊGURJąGROHS V]HJRĪ\FLD0DáHNURNLWRV]DQVDE\GRFH QLDüNDĪG\G]LHĔ3RZRG]HQLD/RWWD

-DNWRG]LDáDX&LHELH"1DSLV]GRPQLH ORWWDEUDQGW#,.($)$0,/</,9(FRP

Klub miłośników domu! 0(75<5(*$à8%,//<

– Dołącz do klubu miłośników domu. To nic nie kosztuje!

0ąĪMHVWVWRODU]HP.RFKD ,.($LXĪ\áUHJDáX%,//<GR DUDQĪDFML]PRLFKPDU]HĔ .HUVWLQ6WHQVRQ6]ZHFMD

328.à$'$-='-ĉ&,$ =URELáDPWąGHNRUDFMĊĞFLHQQą SU]\XĪ\FLXUDPHNWDĞP\ L]RODF\MQHMLSDW\F]NyZGR V]DV]á\NyZ

.8&+(11$ ,.($ %,%/,27(.$ OD.OXERZLF]yZ DPSRP\VáG Q\PL NOD V] &]HĞü/RWWDP H á%,//<] KQLPDPUHJD V\ SL ]H SU )$0,/<:NXF L NLH UV NVLąĪNLNXFKD H RM P D LQ P ]Q RF H GU]ZLD QLHGREU]HZLG HLMHGQRF]HĞ ]Q HF SL H] E 6ą XHU:áRFK\ &KULVWLQH%D

/LQGD+HLPDQV+RODQGLD

ĩ\MZ\JRGQLHM±ZVNOHSLH SRP\Vá\NWyU\PLPRĪHV]

=2%$&=12:Ą67521ĉ,.($)$0,/</,9( 1$5$=,(7</.2:.,/.8:(56-$&+-ĉ=<.2 :<&+,.($)$0,/</,9(&20

VLĊSRG]LHOLü]LQQ\PL

1,(35=(*$3.2/(-1(*2180(58±-8ĩ:/,6723$'=,(

5('$.7251$&=(/1<:<'$1,$32/6.,(*2$JQLHV]ND%UDOVND.RWOLĔVND:<'$:&$:32/6&(,.($5HWDLO6S]RR-DQNL3ODF6]ZHG]NL5DV]\Q5('$.725 1$&=(/1<,.($)$0,/</,9(/RWWD%UDQGW5('$.7251$&=(/1<:<'$1,$0,ĉ'=<1$52'2:(*26DUDK%UDYR'<5(.725.5($7<:1<:<'$1,$0,ĉ'=<1$52'2:(*2-XOHV5RJHUV '<5(.725=$5=Ą'=$-Ą&<0DUN/RQHUJDQ352-(.7,352'8.&-$$XJXVW0HGLD/WG=HWODQG+RXVH6FUXWWRQ6WUHHW/RQGRQ(&$+-8.7(/ (0$,/LQIR# DXJXVWPHGLDFRP'58.02+10HGLD0RKQGUXFN3$3,(52NáDGNDJVP/XPLSUHVV:)&RDWHG:QĊWU]HJVP6RODULV/:&5HSURGXNFMDZFDáRĞFLOXEF]ĊĞFLRZDMHVW]GHF\GRZDQLH ]DEURQLRQD3U]HGVWDZLRQHRSLQLHSRFKRG]ąRGDXWRUyZEąGĨRVyEXG]LHODMąF\FKZ\ZLDGyZLQLHRG]ZLHUFLHGODMąRSLQLL,.($OXE$XJXVW0HGLD

3/B(B/(77(56&5($7('LQGG

30

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

36«

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY


Klub miłośników domu!

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

– Klubowicze wiedzą pierwsi. Biuletyn o wszystkich aktualnościach na Twój adres e-mail.

www.IKEA.pl/IKEA_FAMILY

ikea  

nic ciekawego

Advertisement