__MAIN_TEXT__

Page 1

#15


-1-


-Index-

tour, yeah!

on’s -10- Team Burt ριν -25- 4 μέρες π ow: 720 -32- Ηow to_sn mas??? -38- Jamie Tho ce urope in Gree -44- Emerica E ημητρίου ιώργο Παπαδ Γ t e e Μ 8 4 rst f the killer wu o k c a tt Α 0 -6 the wind -66- Ride like rf: 360 -82- Ηow to_su daka -84- WCT, Mun

-90- DIY -94- Moments ear? t the f*$& to w a h W 8 0 1 ction -114- Music se me -122- Killing ti erts? -124- The Exp -126- Art: Ollie

-Ta TsakaliaΕκδότες Σταύρος Αρσενικός, Σταμάτης Αρσενικός

Αρχισυντάκτρια Κατερίνα Καραγιάννη “Laterzzzzzz”

Creative Art Δημήτρης Καρτέρης “Aλάνι μπύρα”

Photographers Δημήτρης Λιόσης, Παντελής Μεσσαρόπουλος, Λεωνίδας Γερμανόπουλος

Εξωφύλλου: Φωτογραφία Φελέκης rider: Γιώργος ς, τή ερ Μ ς Ηλία ς...) (ο παλιός είναι

αλλιώ

Index: Φωτογραφία ανόπουλος Λεωνίδας Γερμ

Team Writers Νικόλας Δερβενούλας, Γιώργος Πίκουλας, Μαρία Ζαχαροπούλου, Θάνος Πάνου, Λία Σινούρη, Contributing Photographers Παναγιώτης Οικονομόπουλος, Ηλίας Μερτής, Σπύρος Δημήτρης Μανιάτης, Χάρης Τζομάκας, Dicky Bury, Πετροπουλάκης, Ορέστης Ronny Σκεύης, Δέσποινα Λαγκαδινός, Κωνσταντίνος Αυγουστιανάκη, Λάμπρος Νίκου, Βασιλειάδης, Christian Cambas, Άγγελος Τσαμπαρδούκας, Peio Γιάννης Χρυσανθόπουλος, Χρήστος Κούτρος

Yπεύθυνος από τον Νόμο Σταύρος Αρσενικός Εκδότρια Εταιρία Boardsports Ltd Κόρης 6, Άλιμος 174 55 Τηλ. 210 9858094 Fax 210 9855128 email: info@goodtimesmag.gr

myspace.com/gtmag

Το περιοδικό Goodtimes εκδίδεται από την Boardsports Ltd. Οι απόψεις που εκφράζονται στην ύλη του περιοδικού δεν είναι ταυτόσημες με τις απόψεις της εκδότριας εταιρίας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια της εκδότριας εταιρίας.

-2-


-3-


- uditorialA

Did you mean: Editorial?

st know ow that the morals we mu “Now we grow as we sh e way. ken by the falls along th sta mi d an en ap sh be ll Wi ss to find love and happine But forget, don’t regret, ne along the way. go e when they ar g on str be to g llin wi e Unless you’r me, e, and you will not follow Like Tommy, you are fre ng the way” ce more on the path alo on r he ot ch ea e se we Until Bad Religion_ Along the

way / 80-85 (1990)

es-

-How to use Goodtim

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ νιαίο, free έντυπο, To Goodtimes είναι 3μη ένο χαρτί με τυπωμένο σε ανακυκλωμ ατόζωα αντικαταθλιπτική ραμ πει σε αποδεδειγμένη . Δεν προκαλεί ικό δράση. Δεν είναι ναρκωτ ς. ερεθισμού ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ιείται για την Το Goodtimes χρησιμοπο α φιση του πόνου, ιδιαίτερ κού ανα κή ατι εσμ τελ απο f, sur te, ska του έρωτα, σε χτυπήματα από βέλη γκόμενα/ο, overdose snowboard, χωρισμού από ν και άλλων «σοβαρών» από διάβασμα εφημερίδω & facebook usage, ce spa my e εντύπων, extrem ώς καθ επίσης και για την bar hopping, googling, μού) του άγχους. νισ αφα και ς μείωση (έω ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ να χρησιμοποιείται από To Goodtimes δεν πρέπει χρόνια σοβαροφάνεια, άτομα που πάσχουν από καθώς και από άτομα κεια πάρ ανε χιουμοριστική για σοβαρά θέματα ούν ωθ που θέλουν να ενημερ του χώρου Κατά Την Χρήση: Ιδιαίτερες Προφυλάξεις χορηγείται με προσοχή να πει πρέ s • Το Goodtime ήσεις, γαστρεντερικά παθ σε άτομα με καρδιακές ά την εγκυμοσύνη προβλήματα, γυναίκες κατ ίας. ουχ γαλ ο και κατά την περίοδ

-4-

αντιδράσεων • Σε περίπτωση εμφάνισης ρροια) η χορήγηση διά , τός εμε (π.χ ας ευαισθησί κοπεί. δια να πει του προϊόντος πρέ ν, παιδιά κάτω των 12 ετώ σε ι ετα δίδ να πει πρέ • Δεν γιατρός. εκτός εάν το συνιστά ο κατά πει να χρησιμοποιείται • Το Goodtimes δεν πρέ e rem ext ς, τική εξετασ την διάρκεια οδήγησης, ού μηχανημάτων. riding, joggling ή χειρισμ α Έντυπα Αλληλεπιδρασεις Με Αλλ μα του περιοδικού Mε ταυτόχρονο διάβασ οτε άλλου σοβαρού Goodtimes και οποιουδήπ ο εγκέφαλος σας ος δυν κίν ι εντύπου, υπάρχε όνι σας να πέσει, σαγ το να μεγαλώσει απότομα, στο τέλος και ατε ξέρ που ά αυτ να ξεχάσετε ίδιοι οι γονείς οι ε ούτ ουν να μην σας αναγνωρίζ . ίς αυτούς σας όπως επίσης και εσε Σ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ οι: μέν κιω Ενήλικες και ηλι 1 φορά Διάβασμα cover to cover την ημέρα. . ίται παρουσία κηδεμόνων Παιδιά: Πρέπει να χορηγε για τη Φύλαξη Ιδιαίτερες Προφυλάξεις του Προϊόντος ία περιβάλλοντος, Φυλάσσεται σε θερμοκρασ ασία, φωτιά, υγρ ς, φω προστατευμένο από υγρά, άμμο και αλάτι.


-FYI-

μας Θοδωρής ος φωτογράφος ντ λα τά λυ τα πο ι ένος κα δα πέρυσι για Ο πολυαγαπημ α από την Ελλά χτ νύ ε υγ , skate, έφ υ ow τός πο αφίες από sn Βρανάς (ναι, αυ υ site! Φωτογρ το κό πι ω να οσ α ε το πρ ναι εκεί γι States) ανέβασ μα «scenery» εί .com απημένο του θέ αγ το ι w.theovranas κα w w es t: music liv ι… check ou τα νε γί ς πώ ά α γενι δείξουν στην νέ

s:

Ultimate new

Snowboard

News επίβλεψη του Γιώργου Φελέκη, Έχετε ακούσει το διαφη μιστικό δημιουργήθηκε στη Φτ ερό λακκα σποτ του Χ.Κ. Παρνασσ ού στο το mini-park. Παρόλο που ραδιόφωνο; Είναι super! Αρχικά απευθύνεται σε μικρότερε ς ηλικίες δηλώνει- για να μην ξεχ νιόμαστεμε safe boxes και μικρά άλμ ατα, ότι ο Παρνασσός Skiζει ! (Έπαιζε και προσφέρεται για πολύ παιχνίδι για ένα βατράχι μιας εταιρία ς κινητής όλα τα επίπεδα rider, ειδ ικά το wall τηλεφωνίας που εskiζε άλλ αο και το λάστιχο. Γενικά υπά ρχουν Παρνασσός το περνάει σε skiσιμο. αρκετά καλά στον φετινό Μπορείς να πεις ότι του πήρε τα Παρνασσό. Κάτι που μου έκανε skiπτρα του skiστη και είπ ε στο μεγάλη εντύπωση είναι ότι τα βατράχι να skiψει. Η νέα μασκότ περισσότερα λιφτ ανοίγο υν ακόμα θα είναι ένας αskiτης με τον skiλο και καθημερινές (ενώ παλ ιότερα αν έβρισκες ανοιχτό τετ ραπλό δάκρυζες από συγκίνηση ). Άντε και του χρόνου ακόμα καλύτε ρα. Πολλά είναι τα νέα και από το μέτωπο των contests. Η μάχη

Δαβίδ Benedek και η παρ έα του πετούσαν 1080’s στο Red Bull Gap Session 2008. Ο χαρταε τός μου πάντως έμεινε πολύ περ ισσότερη ώρα στον αέρα από τον Chris Sörman που είχε την μεγαλύ τερη -σε διάρκεια- πτήση με 2.81’’.

Ένα comics έχει προκαλ έσει ένταση στη βιομηχανία του snowboard. Ο τίτλος του είναι Jake Burton Carpenter and the Snowboard και κάπ οιοι διαμαρτύρονται ότι προ σπαθεί να περάσει στα παιδιά την ιδέα ότι ο Jake ανακάλυψε το sno wboard. Η αλήθεια είναι πολύ δια φορετική. Πρώτον, η Burton δεν είχ ε καμία σχέση με το comics, επί σης αυτό περιγράφει την ιστορία του μικρού Jake που δανείζεται από φίλους ένα Snurfer (παιδικό παι χνίδι που κυκλοφόρησε το 60 και θεωρείται ο «μπαμπάς» του snowb oard (ναι, παιχνίδι και όχι άθλημα όπως έχει καταντήσει). Εμπνέεται λοιπόν από αυτό και έτσι κάπως ξεκ ινάει για να φτάσει εδώ που είναι σήμ ερα.

του.) Ο Παρνασσός λοιπόν σκίζει (συνεχίζει το σποτάκι), για τί έχει εστιατόρια, καφετέριες κλπ αλλά και καινούριες, μεγαλύτερ ες πίστες. Και τώρα ειδική πίστα για snowboard (snow par k). ξεκίνησε με δυο event μέσ α Ναι, για πρώτη φορά το ίδιο το στην Αθήνα (urban eve nts ). Το χιονοδρομικό πήρε την μεγάλη πρώτο- με τεχνητό χιόνιέγι νε απόφαση. Έτσι ένα ωραίο πρωινό στο Ζάππειο, την οργάνω ση του εμφανίστηκε το ρατράκ και άρχιζε οποίου ανέλαβε με επιτυχ ία το να στοιβάζει χιόνι. ΣιγάSkate news σιγά Zero Gravity και τα απο τελ έσμ ατα: μαζεύτηκαν 20 άτομα πρό Ο Tony Hawk αποσύρετα θυμα να ι 1ος Μιχάλης Αυγέρης βοηθήσουν. Slave labor από την ενεργό δράση. Δεν δηλαδή, 2ος Σπύρος Μπελόνιας για να την βγάλει το χιο σταματάει το skate, στα νοδρομικό ματάει 3ος Christian Μανουσα ρίδης στο τζάμπα. Με την καθ τα contest. Είναι 40 και ελπ οδήγηση ίζει Για το άλλο έπρεπε να περ ιμένουμε να τη βολέψε λοιπόν του Σπύρου Μπ ι. Βγάζει κάτι ελόνια έναν χρόνο, αλλά ύστερα από και την ανεπανάληπτη βοή ψιλά από τις εταιρίες του θεια , τα video συμφωνία του Ευγένιου με τον του Βέρνερ (Υπεύθυνος gam es και τις εταιρίες που τον Πίστας) Διάβολο χιόνισε στην Αθ ήνα και στήθηκαν δυο ωραία άλμ σπονσοράρουν, μεταξύ ατα. άλλων έτσι πραγματοποιήθηκε το Red Την συντήρηση έχουν ανα η Jeep και τα McDonald’s λάβει . Στους Bull Stigmata. Τα αποτελ έσματα: -πάλι εθελοντικά- οι ίδιο νέους στην Αμερική είν ι οι riders, αι ο πιο Ουζούνης- Best Trick ενώ πέρασε και ο guru αναγνωρίσιμος «αθλητής» Λιόσης και - πιο Christian- Overall έβαλε την πινελιά του. Αν γνω στός και από τον Shaqui λοιπόν Νικολάκης- Cutest. lle. πετύχετε πουθενά τον Σπύ Σκοπός του είναι να εκμ ρο, εταλλευτεί Επίσης, Βασιλίτσα/ Jum p & Tricks κεράστε τον από ό,τι πίν στο έπακρο την αναπτυ ει και πείτε Contest- (by Sal σσόμενη om on )... Αντώνης του και ευχαριστώ. αγορά όχι μονό του ska te αλλά και Πετινός Ο Παρνασσός όμως έχε του snowboard και surf. ι κα άλλο Καιμακτσαλάν/ Billabong Fun at πάρκο. Αυτό κατασκευά Μια από τις πιο παράξενες στηκε με the snow park: Mike Αυ γέρης. τον πατροπαράδοτο τρό συν εργ ασίες του είναι αυτή πο της Kαθώς εμείς γιορτάζαμε τα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με μεγ άλη αλυσίδα λούνα. Έτσι με κούλουμα και πετούσαμε την χορηγία της Sessions Πα ρκ για την δημιουργία ενός και την χαρταετό, στο Garmisch ο γιγαντιαίου roller coaste r με την -6-


πόν με Boarder Competition λοι Big Spin» που Richards, d Tod ονομασία «Tony Hawk’s ς του συμμετέχοντες ία εναέριων Omar Hassan, d, nen θα εξομοιώνει την εμπειρ Tow h Andy Finch, Tos να αι οντ μέν Ανα te. akonsen. φιγούρων στο ska Nathan Fletcher, Terje Ha α στην Αμερική. κυκλοφορήσουν σύντομ top… trucks από Like it or not Tony is on Και μια καινοτομία στα oarders κάνουν wb sno esium Tracks gn Οι περισσότεροι Ma νέα την Tensor. Τα και πολύ surfcks- 252g!!!!!) tru t και surf και skate, όπως ligh er (μιλάμε για sup Οι f. sur και d oar wb ers κάνουν και sno είναι εδώ για εσάς… ς φαίνεται να περισσότεροι skaters όμω grinds like butter! πα. Περίεργο… σνομπάρουν τα υπόλοι είς ότι οι οκαιράκι έρχεται ειδικά αν αναλογιστεί καν Back to Greece… Το καλ gDo . (βλ fers sur ν orter του πρώτοι skaters ήτα και εμείς οι δαιμόνιοι rep αίοι skaters ι διάφορα ύσε town) και κάποιοι κορυφ ακο υμε goodtimes έχο nny Way και tests). con ρι όπως οι John Cardiel, Da μέχ rs events (από tou αγαπούν- το στα χέρια υμε έχο Rick Mcrank κάνουν- και που ο Το μόνο σίγουρ νω απά παρ τις για ρμή ld in the Parks snowboard.Αφο μας είναι το Volcom Wi θα που t tes con skate park της σκέψεις είναι ένα που θα γίνει και φέτος στο και ίου ριλ Απ α μέσ στα . πραγματοποιηθεί Χαλκίδας στις 31 Μαΐου wboard και surf. ικό που θα τελ ν θα συνδυάζει skate, sno στο ι νικητής θα πάε είχαν γίνει και στο O Ανάλογες προσπάθειες αμ… ρντ γίνει στο Άμστε silver αλλά αυτή υν να παρελθόν από την Quick Τα υπόλοιπα θα αρχίσο κληρωμένη ά οπότε stay σιγ μοιάζει να είναι η πιο ολο άσιγ ανακοινώνονται te ima Ult . ερα σήμ ρι t.gr για να προσπάθεια μέχ tuned στο www.thespo . ετε χάσ μην τα http://www.redbull surfing.com τον Ηλία Ιωάννου κα /videos/immersive/ ι αφορά τους έλλ ηνες surfers που επισκ Eπειδή μάλλον δεν είν έπτονται την αι και Πελλοπόνησο και σε πάρα πολλοί οι surfer λίγο καιρό μπορεί , που θα να βγαίνουν από το μπορέσουν ποτέ να νερό με έξτρα σερφάρoυν το χέρ ια, πόδια, κλπ μέλη του διάσημο κύμα Τeah σώματος upoo στην Ταιτή, ή το αντίθετο. η Red Bull μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση για το πώς θα ήταν. Subject: Περιβαλλοντ Μέσα από μια κάμερα ικό έγκλημα στους , μπορείς να Γα ργαλιάνους – Μεσσ βρεθείς μέσα στο tub ηνίας e και να δεις ό,τι Οι Γαργαλιάνοι, όπως θα έβλεπε κάποιος πο κα ι όλη η Μεσσηνία, υ το σέρφαρε είναι μια κατά βάση στην πραγματικότητα ελα ιοπ αραγωγός . Η διαφορά αυτής περιοχή με μεγάλη πα της κάμερας με παρό ρα γω γή και μοια πράγματα απέραντους ελαιόκαμ που έχουν βγει στο πα πους (...) ρελθόν, είναι Εδώ και λίγα χρόνια ότι έχει οπτικό πεδίο εμφανίστηκε, καλά 360 μοίρες. Έτσι ορ γανωμένη, μια νέα πα κουνώντας τον κέρσο νάκεια που ρα στην οθόνη πήρε την μορφή της του υπολογιστή μπορ «νέ ας τεχνολογικής είς να διαλέξεις εφαρμογής» (!!) που κάθε φορά διαφορε απ οκ αλείται τική γωνία λήψης. ειρωνικά «οικολογικά Οι riders/ πειραματόζ ελα ιοτ ριβεία» ωα που έφεραν τα αποκαλούμενα ελα αυτή την κάμερα ήτ ιοτριβεία δύο αν ο Jamie O’Brien, φάσεων. Τεχνολογία Jamie Sterling, Raim που έχει καταγγελθεί ana Van Bastolaer στη ν Ευρώπη από επιστη και Ian Walsh. Check μονικούς και it out. οικ

Αnd the w(h)inner is.

..

Αν και το email του πε ριοδικού στο προηγούμενο τεύχο ς γράφτηκε λάθος (ο δαίμονας του τυπ ογραφείου; ο Κάρτερ; η Κατερίνα; το CSI Athens διερευνά την υπόθεσ η...) ένας και μόνο ένας άνθρωπος κατά φερε να συνδυάσει τις πληροφορίες και τελικά μας βρήκε. Yeeeeeeah! Το email που κερδίζ ει το σανίδι Powell, είναι αυτό πο υ λάβαμε από

ολογικούς φορείς ως σκάνδαλο με επένδυση οικολογικ ή, με κερδισμένες τις λίγες βιομηχανίες του είδους και με απορρόφηση τεράσ τιων κονδυλίων με την μορφή επιδοτήσεων (...) Φέτος με ανησυχία αντ ιληφθήκαμε ότι σχεδιάζεται η κατασ κευή «Σύγχρονης Μονάδας Ολοκληρω μένης Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιοτριβ είων» σε περιοχή ευαίσθητη, κοντά στο ν κύριο χείμαρρο της περιοχής, το μοναδικό του οικοσύστημα (πλούσια πανίδα, χέλ ια, ψάρια, χελώνες, πουλιά, μοναδική πα ραλία κλπ.) και πάνω

Surf News γαλία; Κλείσατε Ετοιμαστήκατε για Πορτο ετε surf; Το θέση; Είστε έτοιμοι να μάθ αροπούλου Ζαχ Κας της al surfingPortug οξενήσει και θα χαρεί πολύ να σας φιλ τε σε μερικά ώσ ι έτσ ει, εύσ να σας εκπαιδ ίς 360s σαν τον χρόνια να χώνετε κι εσε f). Sur to_ w Παύλο (βλ. Ho Europe goes WCT πρώτη φορά Στους 45 του κόσμου για ιθμός (αρ θεί κρι φέτος έχουν προ αίοι. Αν και ωπ Ευρ ις σερ ρεκορρρρ) τέσ υπάρξει ι έχε δεν όν ποτέ στο παρελθ ειρο που να surfer από τη Γηραιά Ήπ στον πρώτο ο, τίτλ τον ι έχει κατακτήσε Αυστραλίας, αγώνα στο Gold Coast της res από τη Γαλλία ο 20χρονος Jeremy Flo ο δίνει κίνητρο ήρθε τρίτος. Αυτό και μόν go Pires, και στους υπόλοιπους Tia nburu να τα Ara tz Ari Micky Picon και λοιπους αγώνες δώσουν όλα στους υπό το όνειρό τους του tour και να κάνουν ς περήφανους. πραγματικότητα και εμά

από τον μοναδικό υπ όγειο υδροφορέα (...) Εδώ και είκοσι μέρες αντιληφθήκαμε ότι η «μονάδα φάντασμα» χωρίς καμία έγκριση στήθηκε και λειτουργ εί συγκεντρώνοντας τα απόβλητα επτά μεγ άλων ελαιοτριβείων (επεξεργάζονται το 70 % του παραγόμενου ελαιοκάρπου της περ ιοχής και η περιοχή παράγει 6.000 τόνου ς ελαιόλαδο το χρόνο!!) και η απίστευτ η επεξεργασία στην ουσία είναι η αφαίρεση των κερδοφόρων στοιχείων (λάδι και ελα ιοπυρήνας) και η ανεπεξέργαστη απόρριψη του «κατσίγαρου» στο χεί μαρρο. Με παρεμβάσεις κινητο ποιήθηκε ο Δήμος Γαργαλιάνων και κα τήγγειλε το γεγονός στα τοπικά μέσα ενη μέρωσης, στις Υπηρεσίες της Νομα ρχίας και στους Επιθεωρητές Περιβάλλ οντος.

Για όλους όσους ήθελα ν να π(ι)ουν κάτι και δεν μπόρεσαν (κα ι μάλλον το IQ τους είναι μονοψήφιο – sorry Νόντα) ιδού η σωστή ηλεκτρο νική διεύθυνση: info@goodtimesmag .gr Στο επόμενο τεύχος, το πρώτο email ή γράμμα (γράμμα;) που θα έρθει θα κερδίσει μια αναμνη στική φωτογραφία με τα τσακάλια του πε ριοδικού... oooohhhhh... -7-


-8-


-9-


Photos: Δ. Λιόσης Κείμενο: Γιώργος Π

Όταν κλείσεις την πόρτα Πότε ξεκινάει ένα ταξίδι; ν στο δρόμο ή μήπως ότα του σπιτιού σου και βγεις ; σου άλι κεφ στο α ιδιού μέσ γεννιέται η ιδέα του ταξ πριν σου λό μυα το με ίδι ταξ Πόσες φορές κάνεις ένα σεις ηθεί; Ακόμα και αν ξεκινή αυτό τελικά πραγματοποι ν στο ς σει φτά θα δεν φτηκες την ίδια στιγμή που το σκέ τή υνη τον ονειροπόλο εξερε προορισμό σου πριν από του νου. της σύλληψης μέχρι Ρεαλιστικά από την στιγμή ιδιού περνάνε μέρες, ταξ ς τη πραγματοποίηση ενό ι φορά και χρόνια. Και έτσ μπορεί και μήνες καμιά το w vie pre εις κάν να νο συνήθως έχεις αρκετό χρό εσαι . Όταν βαριέσαι ή βρίσκ εις θέλ ς ρέ φο ς όσε ίδι ταξ ά, λει δου η βρίσκεσαι (στ κάπου που δεν θέλεις να τρωση, σε οικογενειακή συγκέν , ηση κίν ν στη ς κολλημένο κτλ) θρα er γράφοντας ηλίθια άρ μπροστά από το comput ις ήνε αφ και όματο πιλότο βάζεις το σώμα σου σε αυτ λοιπα. υπό τα ει κάν να το μυαλό σου

-10-

κάπου που έχεις ξαναπάει Μπορείς να πας όπου θέλεις, ακόμα και να περάσεις ή κάπου που θέλεις να πας, ας. Προσωπικά έχω δυο τα σύνορα της πραγματικότητ σεις, ο πρώτος είναι να κρατάω δρά απο τις κανόνες για αυτές μοιάζω με πρεζάκι, και τα μάτια μου ανοιχτά (αλλιώς α» δεν αποτελεί δικαιολογία το «δεν κοιμόμουν απλά ταξίδευ τον οδηγό στο αμάξι που ούτε για το αφεντικό ούτε για και πιο σημαντικός είναι μόλις τράκαρες). Ο δεύτερος ι και να γίνεται γύρω μου είμα πως όπου και να πηγαίνω ό,τι μαι σκο τός. Μπορεί να βρί πάντα ο πραγματικός μου εαυ erboard με εξωγήινους αλλά hov να αγώ σε σε άλλο γαλαξία έχω υπερδυνάμεις, βγάζω αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά σημάδι. Εδώ οργανώνουμε στο switch bs 9 και είμαι άσσος ο αυτές οι υπερβολές είναι μόν σοβαρά φανταστικά ταξίδια, η ίωσ τασ φαν στη ς με όμω για τα όνειρα. Ας επιστρέψου ν. ιδιώ ταξ ν τικώ γμα πρα


-11-


Tour VS Διακοπές VS Περιπέτεια

αντικές ζει λίγο πολύ το ίδιο αλλά υπάρχουν σημ Μπορεί στα μάτια ενός άσχετου να μοιά πει να πρέ ς φία γρα κορυφή της «extreme» δημοσιο διαφορές που αν θέλεις να είσαι στην ουν νών υν οικογένειες και φλώροι, και τις οργα γνωρίζεις. Διακοπές Snowboard πηγαίνο τάς ταμπέλα «ξενέρωτος». ΟΥΟΥΟΥΟΥ ταξιδιωτικά γραφεία. Καλύτερα να κρα ακόμα σιτέχνες και οι πρόσκοποι, γι’ αυτούς Τώρα για περιπέτειες πηγαίνουν οι ερα εια. ΑΟΥΤΣ και το ανέβασμα στο lift είναι περιπέτ του ελληνικού ς ούτε για περιπέτειες, η αφρόκρεμα οπέ διακ ούτε ε πάν δεν ίες ματ γγελ επα Οι θα εξηγήσω αμέσως γιατί. snowboard κάνει TOUR (περιοδεία) και

...>

-12-


Η ερμηνεία του «Περιοδεύω» είναι: Ταξιδεύω από τόπο σε τόπο για συγκεκριμένο σκοπό/ για την εκτέλεση ορισμένης αποστολής. Ορίστε λοιπόν, δεν κάνουμε απλά snowboard έχουμε έναν σκοπό και μια αποστολή που πρέπει να φέρουμε σε πέρας. Μια δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ομορφότερο. Είμαστε κάτι σαν τον James Bond του snowboard. Ελπίζω να συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε και ότι το κάνουμε για εσένα αχάριστε αναγνώστη που μέσα από αυτό το aρθρο και τις φωτογραφίες ταξιδεύεις μαζί μας.Ας μη ξεχνάμε πως από τη λέξη tour βγαίνει και ο τουρίστας… TOUR FOREVER.

-13-


Αυτό που χαρακτηρίζει ένα ταξίδι αλλά και κατευθύνει την φαντασία σου είναι το πού πηγαίνεις, με ποιον και τι πας να κάνεις εκεί. Όταν κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι άγνωστα το ταξίδι ανάγεται σε περιπέτεια. Παρολ’αυτά όμως ακόμα και για το πιο βαρετό business trip ή για μια εκδρομή ρουτίνας στο εξοχικό σου με την/τον γκόμενα/ο, υπάρχει χώρος για να δημιουργείς άπειρα σενάρια και συναρπαστικές φαντασιώσεις.

-14-

Στη δικιά μας περίπτωση όλα έμοιαζαν ιδανικά. Η βασική ιδέα ήταν ότι θα πηγαίναμε για Snowboard, το ελληνικό team της Burton μαζί με κάποιους bonus χαρακτήρες. Θα μπορούσαμε να το ονομάζαμε: Μια τρελή snowboard περιπέτεια παρέα με το Burton team και τους εκπληκτικούς bonus. Ή ίσως Τρελές διακοπές με το Burton team + guests. Τελικά όμως υπήρχε μόνο ένα όνομα κατάλληλο γι’ αυτό το ταξίδι: The Burton Tour, yeah. Αφού νομίζαμε ότι καταλήξαμε στο όνομα, κανονίσαμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες.

Ο ήλιος είχε πέσει και το φως πίσω από τον ορίζοντα είχε αρχίσει να υποχωρεί όταν πάρκαρα- πρώτος- κάτω από το meeting point, ήταν η στιγμή λίγο πριν ανάψουν τα φώτα της πόλης και το ταξίδι μου είχε ήδη ξεκινήσει. Μέσα από το σταματημένο αμάξι κοιτάζω έξω από το παράθυρο και βλέπω την πόλη να απομακρύνεται πίσω μου, ενώ μακριά φαίνονται βουνά καλλημένα με χιόνι να πλησιάζουν το αμάξι. Σε λίγο μας έχουν περικυκλώσει και στους πρόποδες του πιο ψηλού βουνού διακρίνουμε φώτα και μουσική. Είμαστε στο κέντρο του χωριού που μοιάζει με ένα μεγάλο υπαίθριο παρτι.


Ο Δημήτρ ης, ο tea manager, ξεκινάει το m χαλαρά. Τ tour του ο του, η κού team είναι μέσα στο τα με τα sn αμάξι και κατευ owboard θ από πάνω σκέφτεται ύνεται προς τα βου νά. Ακούε τις super ι Tus, τραβήξει και πόσο θ artistic φωτογραφ ίες που θα α ήθελε ένα όμως η φ τσιγάρο. Π αντασία το ριν φτάσε υ τον προ μεταμορφ ι δίδει, τα sn ώνονται σ owboard ε surf, τα και στη θέ β ο υ ν ά καταρρέ ση τους ε ουν μφανίζ με τέλεια κύματα. Μ ονται παραλίες παίνει στο και ξεχνά tube ει το tour.

Ο Κωνσταντίνος (ο πολυτάλαντος μυρμηγκοφάγος) στην φαντασία του δεν ταξιδεύει καν. Βρίσκεται στον νέο και βελτιωμένο πυρή να. Το δωμάτιο έχει δυο πόρτες. Με το πάτη μα του κουμπιού Α η καρέκλα τον εκτοξεύει προς την πόρτ α 1. Εμφανίζεται ντυμένος και με όλο τον εξοπλισμό στο πάρκο του Μιχάλη. Όταν τελειώνει το run βρίσκεται πάλι στην κορυφή χωρίς να κάνει βήμα και όταν βαρεθεί με το πάτημα του κουμπιού Β βρίσκεται πίσω στον πυρή να από την πόρτα 2, στεγνός, με φορμίτσα και έτοιμο Joe.

Κάτι σαν το playboy mansion αλλά σε χωριό (ας το πούμε Playboy Village), τσάμπα μπίρες, πισίνες, τζακούζι και όμορφες γυναίκες. Το πάρτυ είναι non stop και έτσι αποφασίζουμε να ξεκουραστούμε και να συνεχίσουμε αύριο, μετά το snowboard. Το πρωί ξεκινάμε με ρακέτες για περπάτημα μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο, το βουνό είναι τεράστιο με 1 μέτρο πούδρα, drops, pillows, δέντρα και φυσικά άλματα… rewind, περπατάμε ανάποδα, πίσω στο χωριό μέσα στο αμάξι, τα βουνά φεύγουν μπροστά η πόλη έρχεται από πίσω και ξαφνικά βρίσκομαι

Ο Σάββας φαίνεται να σκέφτεται περισ σότερο ότι χάνει το ματς για το πρωτάθλημα 5x5 παρά το ταξίδι. Κατά τα άλλα είναι εύκολος. Ένα καλό table άλμα και ένα καλό στριπτιτζάδικο και είναι χαρούμενος. Ε, δεν θα τον χάλαγε να είχε μαζί του τον καναπέ του με τη 42αρα, το PS3 και το μωρό του .

Ο Μιχάλης (ο star της ομάδας) έχει χω ρίσει τις σκέψεις του στα δυ ο. Η μια μεριά είναι X-rated, πίσω από την κλειστή πόρτα μe την επιγραφή VIP ακού γεται μόνο φλάτσα-φ λούτσα, φλάτσα-φλούτσα, φλ άτσα-φλούτσα.. Απ ό την άλλη μεριά παίζει απίστευ το πάρκο. Δεκάδες άλματα από 5 μέχρι 50 μέτρα , quarters, hips κα ι rails σε κάθε σχήμα και μέγεθος. Και στο τέλ ος του πάρκου υπάρχε ι Apres ski bar και τα ποτά είναι τσάμπ α για τους αθλητές.

πάλι κάτω από το meeting point. Τα φώτα του δρόμου έχουν πια ανάψει, αρρωστημένο κίτρινο φως κάνει το αμάξι να γυαλίζει, παρόλο που έχει επάνω ένα δάκτυλο σκόνη. Βγαίνω έξω και ανεβαίνω επάνω. Ένας - ένας έρχονται και οι υπόλοιποι tour-ίστες: πρώτα ο Σάββας μετά ο Δημήτρης και τέλος ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος. Η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη στο γραφείο του τρίτου ορόφου. Υπήρχαν και δυο απουσίες ο Χρήστος (ο digger) και ο Ivan (ο filmer). Και οι δυο λίγο πολύ άχρηστοι. Βασικά τώρα που

το σκέφτομαι όλοι άχρηστοι ήταν, αφού μπορούσα να γράψω ένα άρθρο για το φανταστικό μου ταξίδι, και αντί για φωτογραφίες να χρησιμοποιούσαμε ζωγραφιές του Δημήτρη. Δυστυχώς αυτό δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Και σαν να μην έφτανε αυτό συνειδητοποίησα πως ο καθένας είχε διαφορετική άποψη για το ιδανικό ταξίδι και διαφορετικά σχέδια για την ολοκλήρωση της αποστολής μας. Χρησιμοποιώντας τις υπερδυνάμεις μου βλέπω μέσα στο μυαλό τους. Να πως φαντάζομαι ότι φαντάζεται ο καθένας τους το ταξίδι:

-15-


Έπρεπε να έρθουμε λοιπόν σε μια ικανοποιητική συμφωνία για όλους. Τους spiritual που θέλανε να περπατήσουνε, να αγκαλιάσουνε τα δέντρα και γενικά μέσω του riding τους να έρθουν πιο κοντά στη φυσική ομορφιά του τοπίου. Και τους technical που ήταν πιο συγκεντρωμένοι στην αποστολή μας για snowboard. Όμως πολλές φορές το να ακολουθήσεις ένα δρόμο που μοιάζει αρχικά να αποκλίνει από το στόχο μπορεί τελικά να σε φέρει πιο κοντά σε αυτόν.

-16-

Ενιγουεϊ, τελικά συμφωνήσαμε και μετά από δυο μέρες ξεκινήσαμε το Burton Tour, Yeah. Και περάσαμε Υπέροχα. Όμως το tour δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα που μιλάμε τα παιδιά είναι κάπου εκεί έξω για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. To be continued λοιπόν…

The Burton Tour, Yeah around the world. By Mc radical Μετά τον Καναδά, την Αλάσκα και τις Γαλλικές Άλπεις μπήκαμε στο βασικό μέρος του tour. Φτάσαμε στο Bansko στη Βουλγαρία Μέρα 1η Ομίχλη (ευκαιρία για team bonding) Μέρα 2η Ήταν super γουαου. Βρήκαμε και τον Μητσάκο με τον Μιχάλη που «ενσωματώθηκαν» στην ομάδα. Στο πάρκο άνοιξαν ένα άλμα μόνο για μας και άρχισαν να πέφτουν κατσαβίδια


και πριόνια. Ο Μιχάλης χώνει τέλειο 5 first try! για να πάρει μπρ ος. Άσε τι έγινε στη συνέχεια. Σά ββας και Κωνσταντίνος μόνο style. Ο Μητσάκος σε full power. Yeah. Και το βράδυ πολύ τρέλα! Locoooo! Μέρα 3η, 4η Το πάρκο ήταν κλειστό (το κλείσαμε εμείς την προηγουμένη μέρα bro) και έτσι καταλάβαμε τις πίσ τες, slalom με super ταχύτητες που κάψ αμε τα radar και carving μέχρι το κόκ αλο δικέ μου. Mini shred with big balls και tree runs που τρόμαξαν τα δέντρα . Τώρα μην τα ξαναλέμε τι έγινε το βράδυ…

Μέρα 5η Πάμε Καϊμακτσαλάν. Τέ λεια μέρα. Ο Σωκράτης έχει φτιάξε ι πωρωμένο πάρκο με τρία άλματα στη σειρά. Καθώς το ρατράκ στρών ει τα άλματα, φτιάχνουμε δικό μας min i park και το κέφι είναι στο 100%. Με τά βγαίνουν τα μεγάλα όπλα 1s, 3s, 5s, 6s, 7s BOOM!!!! Εναέριος βομβαρδισμός με runs ο ένας πίσω από τον άλλο. So sick!! Ένας από τους παραβρισ κόμενους snowboarders ενθουσιάζ εται τόσο πολύ που προσπαθεί να μας μιμηθεί και τραυματίζεται σοβαρά. Don’t try this at home kids. Στο τέλος της μέρας ο λιφτιέρης τα λέει όλα ότα ν αποκαλεί τον Μιχάλη «Καλλιτέχνη» . True story.

Το βράδυ παίζει τρελό σπά σιμο: πίτσα και «Μαρία η Άσχημ η». Ενώ όσοι αντέχουν συνεχίζου ν με Pro. Το δεύτερο goal του Ma louda στη συντριβή της Αργεντινής από την Γαλλία με 4-1 ψηφίζεται ως το καλύτερο goal του κόσμου . Μέρα 6η Αρχίζει η κακοκαιρία. Γυρνάμε πίσω στην Αθήνα. Συγκινημένοι λέμε αντίο ξέροντας ότι ζήσαμε κάτι μοναδικό που θα μας ενώνει για πάν τα, best friends forever… Burton Tour Yeah 08 represent. Peace.

-17-


-18-


-19-

Photo: Άγγελος Τσαμπαρδούκας


μπορούσα να ηρεμήσω, Το κάλεσμα του δρόμου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν α οίησ τοπ ειδη συν άλσος να, Αθή ν ς γέρος ινδιάνος που μένει στο Όταν επιστρέψαμε στη από μακριά να με καλούν. Ένα ές Τότε ω. φων θήσ υγα λου Άκο . ακο ηθώ το κοιμ επε να έπρ δε μπορούσα εσμα του δρόμου και ότι κάλ το ν ήτα υγα αλάβει) άκο κατ που ό ήδη ις που διαβάζεις το έχε απέναντι, μου εξήγησε ότι αυτ είναι για μένα (κάτι που εσύ δεν υ έμπαινα άφο θα , ογρ ησε αρθ χτύπ του με λειά τότε δου κατάλαβα ότι η τους κλόουν από το tour. Και με ι πάλ πάω να λα και ω ήθε κάν Δεν ια, και Έπρεπε να φύγω. Πώς όμως; να κάνω juggling με 3 μπαλάκ κάνω όμως στο τσίρκο; Μπορώ αλλά είμαι γεννημένος για κο τσίρ το για ω στο τσίρκο! Τι θα μπορούσα να κάν μην να ί ως χαζό… Αυτό είναι! Μπορε κατακόρυφο… ακούγεται κάπ ό ταλέντο. λικό έδινα αδικ μον ένα το freak show. Έχω από πολύ μικρή ηλικία. Στο σχο ι υπερβολικά. Το ανακάλυψα ντα άγο Δημοτικού 3η πετ ν μου στη ιών μα χερ ακό υν των ήμο Οι φλέβες μερή επιτυχία. Παρόλο που τρο ν είχα που ους οι εκφράσεις ν τερ ήτα αλύ ά την περισσότερη χαρ παραστάσεις στους μεγ ίδραση πάντως που μου έδινε αντ ρη ύτε καλ Η ια. 6ακ από είχα respect λοιπόν, καλό σάπισμα, I’m out. αηδίας των κοριτσιών. Adios

BoulgaFood 1 Λέβα=0.5 Ευρώ - αν το ψάξεις λίγο μπορείς τα δεδομένα της Βουλγαρίας Ενώ το Bansko είναι ακριβό -για να τη βγάλεις στη φτήνια. αφε στον κατάλογο- τον ένα you, Welcome again! Aυτό έγρ Φαγητό: Eagle’s Nest, Thank άρι του κομμουνιστικού λικά. Το μέρος μοιάζει απομυν και μοναδικό που είχε στα Αγγ Οι σούπες είναι δυνατές ls. loca ι τυχαίο ότι εκεί τρώνε οι παρελθόντος, όμως δεν είνα πιάτο έχει 4 Λέβα. λιτρη μπύρα. Το πιο ακριβό του και έχουν 1 Λέβα, όσο και η μισό καπνός από νός πυκ να τραπεζομάντιλα και ο Αν δεν σε πειράζουν τα λερωμέ α σου. τα τσιγάρα αυτή είναι η ταβέρν ι με ζεστά φαγητά δο του Bansko έχει εστιατοριάκ είσο ν στη t arke erm sup το Επίσης όσμηση και το μοναδικό διακ η , ητα ικότ σωπ ά του λείπει η προ με 2 και 3 Λέβα το πιάτο, αλλ στιλ του Eagles Nest.

-20-


BoulgaBeer χωρά και μπορεί να μην Μπορεί η Βουλγαρία να είναι μικρή άνει όμως την 21η θέση φημίζεται για τις μπίρες της, καταλαμβ αυτό μάλλον και έχει 21 Γι’ λή. κεφα ανά σε κατανάλωση μπίρας όν ισάριθμα ζυθοποιεία. διαφορετικές τοπικές μπίρες από σχεδ a και ξεκίνησε την enitz Kam στην Το πρώτο από αυτά άνοιξε Η πιο γνωστή μπίρα . 1882 το ας μπίρ υμης ομών παραγωγή της

χαρακτηριστεί κλασική είναι η Zagorga που θα μπορούσε να την έχει αγοράσει η πως στε άλλω ίο τυχα ι είνα Ξανθιά. Δεν chno.Δυστυχώς Stoli τη και a, Heineken, όπως και την Arian , και για να πω την όλες μάσω δοκι τις να ιρία ευκα δεν είχα την α. Περισσότερο μπίρ τη ώ Αγαπ αλήθεια δεν με πολυενδιέφερε. ι αυτό που Έτσ . στης υγνώ γευσ σαν παρά όμως σαν μέθυσος Η Pirinsko . τους τιμή η μονοπώλησε το ενδιαφέρον μου ήταν η και γεύσ ρή χαλα με α μπίρ ική αθητ Pivo λοιπόν μια συμπ ο μπουκάλι 2λιτρ είχε vol.) σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα (4.2% enitza Kam της ο 2λιτρ Το )!!! ευρώ 1 ίνει με 2 Λέβα! (Αυτό σημα λιτρα μισό ά τοπικ ερα ήταν στο 2,35 Λέβα. Ενώ τα περισσότ ι να παραδεχτώ ότι ήταν κάτω από 1 Λέβα. Δεν ντρέπομα επόμενη φορά που την Ίσως . σμός υσια ενθο ο με συνεπήρε ποιότητα την με ληθώ θα πάω στην Βουλγαρία ασχο ς. οιπε υπόλ τις και και δοκιμάσω

-21-


-22-


-23-


-Profile-

Σωκράτης Μπουνόβας Συνέντευξη/ action photo: Δημήτρης Λιόσης

Ηλικία: 33 Πόσα χρόνια κάνεις snowboard; 17 Από πότε ξεκίνησες να ανεβαίνεις στο βουνό; Από 4 χρονών Τι γίνεται όταν η διασκέδαση γίνεται δουλειά; Ό,τι καλύτερο, γιατί κάνεις τη δουλειά σου σωστά και παράλληλα διασκεδάζεις Τι ζώδιο είσαι; Λέων Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; Pasta

-24-

Από μουσική; Απ’ όλα, αρκεί να είναι ποιοτικά - όχι ελληνικά. Σε ποια χιονοδρομικά έχεις πάει εκτός Ελλάδας: Avoriaz, Innsbruck, Mayrhofen Άλλα activities εκτός από snowboard; Mountain Bike, Surf. To skate το παράτησα, πολύ κοπάνημα. Γιατί στη Βασιλίτσα σπάνια φτιάχνουν σωστά kickers; Δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο natural terrain... είναι θέμα φαντασίας. Σε οποιοδήποτε terrain αν έχεις γνώσεις, δίνεις λύσεις! Σημ. Ο Σωκράτης Μπουνόβας φέτος κατασκεύασε 2 snow parks, 1 στο Καϊμακτσαλάν και ένα στα 3-5 Πηγάδια. Είναι sponsored από Billabong, Von Zipper και Burton Snowboards και τον αγαπάμε πολύ!


ε ρ Π ς έ Μ ριν” “4

Ε, ισε χ ρ αφού χ ά α ο ανήφ ιόνισε πήραμε τηλέφωνο τον Τσίλερ και έπεειτδυνατά). μ ορος για τη ν Πάρνηθα (βλέπεις μέρμηγκα μπήκα

-25-


Photo: Ηλίας Μερτής

“4 Μέρες Πριν” Ημέρα 1η

09.00π.μ: Τηλέφωνο.. 09.15π.μ: Μίλησα με Μούσια [είχα σηκωθεί από το κρεβάτι;/ήταν στο δρόμο] 09.25π.μ: Συνάντηση Garida... Ήρθε; 09.35π.μ: Βαρυμπόμπη. Εγώ [Μούσιας], Γύπας και Τραγί σε πλήρη φόρμα [Σύβοτα] και λοιποί!! 09.59π.μ: Στάση για βρόμικο και νερό. 10.06π.μ: Πες ότι πήραμε νερό. 10.32π.μ: Πάρνηθα. Λόγω της ποσότητας του χιονιού λέμε να ψαχτούμε {λίγο παραπάνω γιατί παίζει τσικιμπλόκι}. Αφού βολτάραμε και ρίξαμε και τον χορό μας καταλήξαμε στο ξενοδοχείο (που είναι μέρμιξ φρι sorry ε;). 10.50π.μ: Πρώτο σποτ… Φόρα μπόμπα! Λαντιιιί γιό! [άντε γεια] 10.55π.μ: Δεύτερο σποτ… πολύ σκάψιμο. Άσ’ το. 10.59π.μ: Τρίτο σποτ… ντροπ- ή! 11.07π.μ: Εδώ είμαστε… πιο πολύ σκάψιμο από όλα τα άλλα μαζί αλλά, αλλά… 11.30π.μ: Και τότε λέμε... Ε, Ας σκάψουμε!!

-26-

12.27μ.μ: Σκάβουμε 13.43μ.μ: Σκάψιμο 14.20μ.μ: … 15.13μ.μ: Σκάβουμε 16.20μ.μ: … 17.34μ.μ: Σκάβουμε 18.50μ.μ: Τέλος σκάψιμο... 19.30μ.μ: Άνοιγμα φόρας. 19.33μ.μ: Πούλοντα.

Ημέρα 2η

08.00π.μ: Τηλεφώνι 08.15π.μ: Μίλησα με Μούσια [είχα σηκωθεί από το κρεβάτι;/ήταν στο δρόμο και έψαχνε αμμωνία] 08.17π.μ: Παίρνω Τραγί... απάντησε; 08.18π.μ: Παίρνω τραγί... απάντησε; [ Αμμωνία, πακέτο] 08.29π.μ: Τραγί μανιό! [Μούσιας, Δροσιά, πακέτο/ Gαρίδας Ερυθραία πακέτο] 09.02π.μ: Σκάει Τραγί [Δεν άργησε καθόλου/ Μούσιας, Αγ. Στέφανο αμμωνία 19%, 7 κιλά= 7 ευρώ] 09.26π.μ: Βαρυμπόμπη με τσίγκο. 09.36π.μ: Στάση για βρόμικο, νερό και χαρτοπετσέτες. 10.14π.μ: Ξενοδοχείο.

10.15π.μ: NAVARA αλλού Gαρίδας ξεχού 10.34π.μ: Ρισέιπινγκ δε χόουλ θίνγκ… 11.43π.μ: Σκάψιμο [Gαρίδας ύπνο] 13.01μ.μ: Αμμωνία 13.04μ.μ: Ομόνοια. 13.05μ.μ: Άνοιγμα φόρας 13.55μ.μ: Τοστ και τσιλάρισμα 14.12μ.μ: Σνόουμπορντ 14.50μ.μ: Σνόουμπορντ 15.17μ.μ: Σκάψιμο 15.49μ.μ Σκάψιμο 15.59μ.μ: Ομόνοια 16.20μ.μ: Χώσιμο γουόλ και μίνι [ «Τι έγινε μέρμιγκα, χλω;;;] 17.52μ.μ: Πούλοντα 21.23μ.μ: Γουάξινγκ, Gαρίδας πλέις.

Ημέρα 3η

08.30π.μ: Τηλέφωνο 08.45π.μ: Όλα δείχνουν ότι είμαστε στο πρόγραμμα. 09.03π.μ: Μίτινγκ Gαρίδας πλέις 09.04π.μ: Γύπας και Τραγί κασέτες/ Μούσιας, Gαρίδας και Gαριδάκι [emo crew] και ομόνοια 21%, 40 κιλά = 26 ευρώ 09.16π.μ: Μπόμπη πούλοντα


Γιώργος Ουζούνης - Tail to fakie, Photo: Dicky Bury -27-


-28-

Nate Bozoung - Bs disaster, Photo: Dicky Bury


Δημήτρης Μανιάτης - Wallride, Photo: Hλίας Μερτής

09.26π.μ: Στάση για βρόμικο, νερό και Ημέρα 4η χαρτοπετσέτες [γενέθλια Μούσια και Μπουκλίτσας, το 09.57π.μ: Ξενοδοχείο σποτ ανοιχτό προς όλους] 09.58π.μ: NAVARA αλλού Gαρίδας 08.00π.μ: Την έχω ακούσει γάμ%$# ξεχού 08.43π.μ: Τηλέφωνο 10.15π.μ: Σκάψιμο 09.14π.μ: Φόρτωμα φαγητού 11.28π.μ: Σκάψιμο [Gαριδάκι εξτί] 09.18π.μ: Τηλέφωνο 12.25μ.μ: Σκάψιμο [Gαριδάκι εξτί] 09.33π.μ: Διάρρηξη Τραγί και Γύπας 12.48μ.μ: Ομόνοια [Gαριδάκι εξτί] NAVARA για σανίδι και φτυάρια 12.49μ.μ: Τσιλάρισμα και κολατσιό 09.47π.μ: Μίτινγκ στο βρόμικο με [Gαριδάκι εξτί] μυρτού στο κρου 13.02μ.μ: Σνοουμπόρντινγκ 10.12π.μ: Ξενοδοχείο [αρρώστια/Gαριδάκι εξτί] 10.26π.μ: Σκάψιμο (πίτσα) 14.34μ.μ: Σνοουμπόρντινγκ 10.34π.μ: Άφιξη αντάρτη, άναμμα Κοντίνιουζ [Gαριδάκι εξτί] φωτιάς, σκάψιμο (τυρόπιτα) 14.58μ.μ: Ομόνοια [Gαριδάκι εξτί] 11.09π.μ: Ομόνοια 14.59μ.μ: Μίνι, γουόλ [νόλι και τέτοια] 11.16π.μ: Σνόουμπορντς καναπές [Gαριδάκι εξτί] 11.43π.μ: Άφιξη μουλετοκατάστασης 15.41μ.μ: Είχαμε πεθάνει από το (πίτσα, ρεντ μπουλ, λουκανικοπιτάκια φίλινγκ [Gαριδάκι βούλο] και woo-dward) 15.52μ.μ: Σνοουμπόρντινγκ 12.23μ.μ: Άφιξη Μαρινάρι και [μέρμηγκα μου έχεις λείψει ρε Gαρίδας φάμιλι [με πιτζάμα και που@%$#] σπορτέξ, ελ] 17.05μ.μ: Τσίλινκ 12.42μ.μ: Ομόνοια [νάνε καλά] 17.54μ.μ: Λοπού 13.03μ.μ: Άφιξη Nate και Χάρη και το session αρχίζει να βράζει. 13.45μ.μ: Σνοουμπορντς και ξερό ψωμί.

14.30μ.μ: Η φάση προσφέρει τίμιο φίλινγκ. 14.51μ.μ: Άφιξη Ζουζούνι νόλι και Λοκατζή και πραγματικά αρχίζω και τριπάρω… 15.01μ.μ: Ο Ζουζούνις πες ότι κώλωσε… 15.43μ.μ: Ήταν ώρα για την τούρτα αλλά πες ότι ο Ζουζούνις σταμάταγε. 15.56μ.μ: Κεράκια, τραγούδια και τέτοιααααααααααα 15.59μ.μ: Σνόουμπορντ. 16.20μ.μ: Τα κόλπα με άφησαν όπως με είχε αφήσει τότε… 18.05μ.μ: Και όμως ακόμα παίζει η φάση 18.30μ.μ: Ζουζούνις έχει ξεφύγει τελείως (θα βολευτούμε) 19.01μ.μ: Η φωτιά έκαιγε όπως και το μπλόκι με το κρασί 20.36μ.μ: Κάποιοι άνθρωποι… 20.41μ.μ: Κιτρινόμαυρη τουρα είσαι εσύ!! 20.43μ.μ: «..μέρμηγκα για σένα τώρα ζω…» 20.58μ.μ: Καλύτερα γενέθλια. 21.07μ.μ: … τον μπο%$# Νόντα.

Κείμενο: Δεν σας λέμε... -29-


Faceάκι - Indy to fakie, Photo: Dicky Bury -30-


o T w o

-H

ς Rider: Μιχάλης Αυγέρη ης Λιόσης Κείμενο & photos: Δημήτρ

του στον είχε πάει με το σχολείο 13 σε μια εκδρομή που στα nsored d oar spo αι wb Είν Snowboard_ How to: 720 sno ς. ει ρκώ κάν πεδο του ανεβαίνει δια χρονών και ξεκίνησε να να ντροπάρει νά του κόσμου και το επί n, O Mike Αυγέρης είναι 26 βου atio rot ρα τε ότε ήπο ισσ ιοδ περ οπο στα ι ταξιδέψει πουθενά να χώσει Παρνασσό. Από τότε έχε σε τίποτα, δεν κωλώνει , μας εξηγεί πώς να tal και γενικά δεν μασάει ain με ιδιαίτερο style... Εδώ terr τε ήπο ιοδ οπο ι από Burton, Annon & Ves έβε κατ να και ά αλλ του ά ι μπροστ cliffs, να slidάρει ό,τι βρε . ένα «απλό» 720 mellow προσγειώνουμε με άνεση κατάλληλη φόρα, ight air για να βρείτε την er δυο- τρεις φορές με stra kick το ετε κάν να πει 1. Πρώτα πρέ οστά. en. landing, με το βάρος μπρ έτοιμοι για το μεγάλο sev για να μπείτε σωστά στο τα προσγειώσετε, είστε αν ύ πάει από και πολ s πιο 540 s, όσο 360 ο s, ώμ 180 ικά, και φέρτε τον μπροστινό ια χέρ 2. Κατόπιν δοκιμάστε μερ τα βιδώσετε). ίξτε την Ανο . να ετά ετε χαμηλώστε αρκ ι ξεβιδωμένη και θέλ 3. Πριν μπείτε στο Kicker να είστε μια βίδα που είνα ν (σα τε ίσε γυρ να ετε θέλ την αντίθετη φορά που

5 4

6

3

7 2

8

1

8

9

10

11 12

13

ος α χέρια, στο στήθ δύναμη κυρίως στ υτόχρονα τα ι κα ή οφ 4. Κατόπιν, με πολύ τρ ρισ ε ώθηση για την πε υ και την μέση δώστ θα δείτε το nose το ie, στο σημείο που oll τό να δυ και μένετε τε ρε bά κάντε ένα gra τά Με ει από το kicker. ήστε σανιδιού να βγαίν τα rotations. Κρατ να ολοκληρωθούν ι χρ μέ ς g. νο din μέ λω χαμη ετε το lan οιχτά για να εντοπίσ ά. τα μάτια καθαρά αν αι αρκετά μπροστ είν να ει αι έπ πρ ς το μα σώ υ το είτε ότι το nose είν ς ρο βά Το landing σιγουρευτ ο στ ard bo 5. Μόλις δείτε το το ε στ τα πόδια, «καρφώ υς ευθεία, τεντώστε απορροφήσετε το τε τα πόδια (για να γίσ λυ ι κα ε στις ύμ δο landing» ς σα να λύ θα χαρούμε πο τε! κραδασμούς) και ε που μας επιλέξα μας. Ευχαριστούμ εις ήσ πτ ες εν επόμ Infos_Boardsports Ltd_tel: 210 9859685

-32-


-33-


-34-


-35-


-36-


-37-


Smith grind

-38-


μερα έχει όνομα που μέχρι σή Όλοι γνωρίζετε το σκηνή ια Eγώ στην παγκόσμ δώσει όλο του το ίδα του τρ πα την ς ντα Αφήνο του skateboarding. 5, ο Jamie 199 το μα ομα Αλαμπά που ακουεί στο όν να ακολουθήσει το ισε άσ οφ απ υ πο ένα «χωριατόπεδο» κινεί τα νήματα ε στον πυρήνα που ει όνειρο του, κατέβηκ ali) για να δοκιμάσ (C ή teboarding σκην ον στ α όμ ακ στην παγκόσμια ska ο νωστ υ. Το όνομα του άγ skate ήτανε τις δυνατότητές το τρόπος που έκανε ο ι κα υ το α αμ όρ καναπέ ό απ ν χώρο αλλά το τα ιμό ά χρόνια ο Jamie κο ρικ με Για . τω από ός κά δικ νε να μο ίτι του ήτα μια περίοδο το σπ ύσε ζο ου όπ σε καναπέ και για .B E.M t λιού, γνωστού spo τεί το ρισ νω αγ αν την γέφυρα του πα να ενε και ψωμί και περίμ κλέβοντας φρούτα ταλέντο του...

-39-


χάραξε ο Pat Duffy ...Είναι ο άνθρωπος που εξέλιξε τον δρόμο που ζοντας τον πήχη. ανεβά gaps, και αντιμετωπίζοντας μεγάλα rails, σκαλιά εξώφυλλο του σε roof) to (roof κόλπο έκανε που ς πρώτο Ήτανε ο , την οποία τελείωσε μέσα Transworld mag (στην πρώτη του συνέντευξη στο grip γραμμένο με σπρέι σε μία μέρα!). To μήνυμα που διάβαζες πάντα α και Ελευθερία. κότητ ασιστη Αποφ , ναλίνη ήτανε 3 λέξεις: Ανδρε στο «Welcome to hell» Το part που τον εκτόξευσε στα ύψη, ήταν αυτό ώθηκε και έγινε καθιερ Jamie ο αυτό, από κι Μετά ne. Machi της Toy Hesh, που μετά στηκε ονομά που style η προσωποποίηση του skate ά μέχρι σήμερα ονόματα. απο χρόνια επηρέασε αρκετά μεγαλά και γνωστ που παίρνει μέρος Τα part του είναι ένα και ένα σε όλα τα βίντεο ας πιστά τα λόγια του: ξεπερνώντας πάντα τον εαυτό του, ακολουθόντ Up!! Give Never Intro: Billy G Super mini interview: Kατερίνα Κ. Photos: Παραχώρηση της Fallen -40-


Nosegrind fs 180 out

Επιρροές Με χρονολογική σειρά: Ο Evel Knievel, ο Rocky, η μητέρα μου, η σύζυγός μου ο Χριστός και οι φίλοι μου. Ατυχήματα Αμέτρητα διαστρέμματα και μελανιές στους αστραγάλους. Ράμματα στον αστράγαλο, στο καλάμι, στα χείλια, στα φρύδια και στο κεφάλι. Περίπου 8-10 φορές εγκεφαλική διάσειση. Σπασμένα δόντια, σπασμένος καρπός, έχω σπάσει το αριστερό μου καλάμι 2 φορές, 2 εγχειρήσεις αποκατάστασης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, 1 αφαίρεση θραύσματος οστού του αριστερού γόνατου, 1 γενικό καθαρισμό στο δεξί γόνατο. Business VS skateboarding. Yπέρ και κατά ενός skateboarder που ξεκινάει δική του εταιρία. Το μεγαλύτερο θετικό που έχει το να δουλεύει κανείς στον χώρο του skateboarding είναι ότι βρίσκεται σε επαφή με το άθλημα συνέχεια. Το χειρότερο είναι ότι έχεις λιγότερο χρόνο για να βγεις για skate. Είναι γλυκόπικρο συναίσθημα… Το μέλλον του skateboarding (τώρα που όλο και περισσότερες «mainstream» εταιρίες εισβάλλουν δυναμικά στον χώρο) Απλά προσπαθώ να εστιάζω στο τι μπορώ να προσφέρω στο skateboarding και πώς μπορώ να το πετύχω με τον καλύτερο τρόπο…

US skateboarding VS European skateboarding. Βασικές διαφορές Νομίζω ότι το skateboarding παραμένει ακόμα πολύ δημοφιλές και trendy στην Αμερική. Στην Ευρώπη μου φαίνεται ότι μόνο παιδιά που έχουν πραγματικό «πάθος» με το άθλημα κάνουν Street VS Ramps Προτιμώ να κάνω skate στους δρόμους αλλά και τα δύο τα σπάνε. Αγαπημένο trick Kickflips, 360 flips, backside lipslides, backside smith grinds Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν καλό team manager; Πρέπει να είναι ένας καλός skater που μπορεί να βγαίνει για skate και να αράζει με το team, να τους ενθαρρύνει και να μπορεί να σχεδιάζει ταξίδια. Professional skateboarding και προσωπική ζωή. Πόσο πολύ επηρεάζει το ένα το άλλο; Δραστικά. Απλά προσπαθώ να μην τα πηγαίνω χάλια σε κάποιο από τα δύο. Μελλοντικά σχέδια Να είμαι καλός πατέρας και να συνεχίσω να μαθαίνω…

-41-


-DVD parts-

-Covers-

4) avy Metal (199 Toy Machine He ve (1995) Etnies High Fi (1996) elcome to Hell Toy Machine W Emerica Yellow All (1996) Zero Thrill of it uth (1999) Zero Misled Yo Chomp on This Live (2002) Zero Dying to d (2004) Zero New Bloo

ve Reason to Belie the Road 2004 of ng Thrasher Ki 05 of the Road 20 Thrasher King 06 of the Road 20 Thrasher King όμενο dvd το πολυαναμεν the skyde της Fallen -ri κλοφορήσει κυ να αι ετ αναμέν . 08 την Άνοιξη 20

NOV 2000

MAY 1999

AUG 1999

2002

2004

AUG 2003 JAN 2002 APR 2003

OCT 2006 MAY 2005 -42-

NOV 2005

AUG 2005


-43-


Photos: Παντελής Μεσσαρόπουλος Κείμενο: Billy Gee

Το Νοέμβριο του 2007 το Ευρωπαικό team της Emerica επισκεύτηκε για ακόμα μια φορά την πόλη μας. Jo Lorenz, Maxim Genin, Julian Dykmans, Vaughan Baker, Stephan Sperka, Pontus Alv καιOli Buergin ήτανε το team και μαζί τους φυσικά οι παπαράτσι που έπρεπε να απαθανατίσουν το ταξίδι. To σημείο διαμονής επιλέχτηκε εύκολα και κεντρικά στην Αθήνα ώστε να έχουνε άνεση με τις μετακινήσεις τους. Ο καιρός έδειχνε αρκετά αλλόκοτος και είχαμε φτάσει σε σημείο να προσευχόμαστε

όταν ξυπνήσουμε να μην δούμε τους δρόμους της Αθήνας υγρούς. Βέβαια υπήρχανε και τα spot που μπορούσες να κάνεις ένα μικρό session ώστε να πεις ότι η μέρα δεν πήγε χαμένη. Μπορώ να πω ότι το team έφαγε ένα γερό χτύπημα που τάραξε την ψυχολογία ολονών αφού ο Stephan Sperka τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό κινδυνεύοντας να χάσει το νεφρό του! Ναι, καλά ακούσατε το ατύχημα ήτανε αρκετά οδηνηρό για όλους, αλλά πιο πολύ για τον καημένο Stephan που προσπαθούσε να συνεννοηθεί με το Ελληνικό Νοσοκομείο που μας έκανε για άλλη μια φορά ρεζίλι. Παρά την ατυχία, το team έπρεπε να συνεχίσει την αποστολή του που ήταν η επίσκεψη όλων των spot (καινούριων και παλιών), φέρνοντας αρκετά καλά αποτελέσματα. Το σχέδιο περιλάμβανε και μία επίσκεψη στην Πάτρα για 2 μέρες ώστε να δουν και αυτή την πόλη. Ήμασταν αρκετά τυχεροί με τον καιρό αφού ο ήλιος κυριαρχούσε στον καταγάλανο ουρανό ανεβάζοντας την ψυχολογία όλων. Πρώτη στάση: Παντάνασσα, έτσι για χαλαρά και μέσα σε λίγη ώρα ο Max κατέθεσε τα όπλα με ένα ελαφρή διάστρεμα που τον έβγαλε εκτός για το υπόλοιπο tour. Ο μάχιμος Jo έβγαλε το φίδι από την τρύπα αφού άφησε το στίγμα του στα spot της Πάτρας. Επιστροφή στην Μεγαλούπολη και μετά απο 2 μέρες ο καθένας άρπαξε την πτήση του αποχαιρετώντας την τρελο-Αθήνα. Την ίδια ώρα ο Stephan βρισκότανε στο νοσοκομείο μαζί με την οικογένεια και την κοπέλα του περιμένοντας να πάρει το ΟΚ για να μπει σε αεροπλάνο με… το νεφρό του! Είναι ανέκδοτο να χάσεις το νεφρό σου απο skate!

-44-


Maxim Genin Tailstall

-45-


-46-


-47-


-Interview-

-48-


Γιώργος Παπαδημητρίου Όταν το πάρκο της Χαλκίδας ήτανε στα φόρτε του το 2001- εκείνες τις μαγευτικές μέρες ο καλός μου φίλος Ορέστης μού γνώρισε για πρώτη φόρα τον Γιωργάκη. Έναν μικροκαμωμένο πιτσιρικά με γυαλάκια, που είχε πολύ όρεξη για skate και ήταν αρκετά ντροπαλός, κάτι που σε έκανε να τον συμπαθήσεις από την πρώτη στιγμή. Αρκετά χρόνια μετά μεγαλώνοντας ο Γιωργάκης άρχισε να κάνει την εμφάνιση του στην Αθήνα ανά διαστήματα αφήνοντας σιγά-σιγα το στίγμα του. Εγκλωβισμένος στην πόλη του ο Γιώργος έβλεπε την τοπική skateboarding σκηνή να σβήνει με αργούς ρυθμούς . Αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα στον λεγόμενο «πυρήνα» ώστε να κάνει αυτό που αγαπάει χωρίς να περιμένει σπουδαίο αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά ο φίλος που μπορείς να συζητήσεις τα πάντα μαζί του, ευχάριστος, με το χαμόγελο που δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, έχοντας άπειρη ενέργεια για skate κάθε στιγμή μεταφέροντας την πώρωση και τον cool χαρακτήρα του σε όσους είναι γύρω του. Έχοντας σεβασμό σε κάθε skater παίρνοντας πάντα συμβουλές και εφόδια για την ζωή μπορώ να πω ότι πλέον είναι ένα σημαντικό άτομο στην ελληνική skateboarding σκηνή χωρίς να έχει προσπαθήσει καθόλου για αυτόν τον τίτλο - που δεν ξέρει καν ότι έχει αποκτήσει - και σίγουρα δεν τον νοιάζει γιατί απλά ξέρει τι είναι το skate και γιατί το επέλεξε. Beware of the flare boy is out! Billyg

Πώς πήρες την απόφαση να φύγεις από το Πάρκο της Χαλκίδας και να έρθεις στην Αθήνα; Λόγω σπουδών και επειδή η Χαλκίδα δεν παλευόταν… Δηλαδή τι εννοείς; Εννοώ πως είναι χωριό ενώ εγώ είμαι γεννημένος για Πρωτεύουσα (χα, χα) Πιστεύεις ότι οι μεγαλύτεροι από εμάς ήταν πιο αυθεντικοί skaters επειδή δεν είχαν στο μυαλό τους το sponsoring; Αυτό εννοείται! Οι μεγαλύτεροι δεν είχαν τις ανέσεις που έχουμε εμείς σήμερα, αυτοί έκαναν το αληθινό street skate. Δεν τους ένοιαζε τίποτα παρά μόνο το να βγουν και να τσουλήσουν. Όχι ότι τώρα δεν είναι αληθινό, απλά υπάρχει περισσότερη βοήθεια που ίσως μερικοί να κοιτάνε μόνο αυτήν. Ακόμα πιστεύω υπάρχουν αυθεντικοί. RESPECT στους παλιούς!!! Το skate, τώρα που σε γνωρίζω καλύτερα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Πώς και το είχες σταματήσει παλιότερα; Ανέκαθεν ήταν κομμάτι της ζωής μου. Κάνω 6 χρόνια και το έχω σταματήσει 3 φορές από 5 με 6 μήνες κάθε φορά και αυτό γιατί καιγόμουν στο Internet και trendεψα λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε για την ηλικία μου. Για την ηλικία σου καλή και η μαλακία σου! Και πόσο χρονών είσαι τώρα;

Σε γνωρίζω αρκετά καλά αν και πριν από 6 μήνες λέγαμε μόνο ένα γεια. Είμαι σίγουρος πως μέσα από αυτήν την συνέντευξη θα μάθω αρκετά περισσότερα. Λοιπόν, πώς άρχισες skate;

Είμαι 19 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα.

Άρχισα skate στα 14 μου χρόνια, έχοντας έναν φίλο τον Θανάση ο οποίος ήταν πωρωμένος με το skate και μου έλεγε ότι ήταν «αλητεία» και το καλύτερο πράγμα… όταν πήρα την σανίδα του και έμαθα λίγο Ollie ΤΡΕΛΑΘΗΚΑ!!!! Από τότε πήρα το skate, το μούφα, το complete και ξεσάλωσα. Η μητέρα μου, με έχασε. Επίσης, το ότι άρχισα skate οφείλεται λίγο και στο Tony Hawk.

Ναι φίλε μου, είστε όλοι φιλικοί και σας αγαπώ! Περνάω σχεδόν υπέροχα.

Πάντως μπήκες δυναμικά στην καινούρια σου ζωή στην Αθήνα… στο skate, στις παρέες και σε πολλά άλλα…

Ξέρω ότι η επόμενη ερώτηση θα ακουστεί σίγουρα περίεργη σε ανθρώπους που ξέρουν τι παίζει με το skate στην Ελλάδα… αλλά δεν αντέχω να μην την κάνω: Έχεις σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σου ως Pro; ...>

-Συνέντευξη/Φωτογραφίε

ς: Παντελής Μεσσαρόπο

υλος-

-49-


ollie over


Μα δεν χρειάζεται να απαντήσω. Pro δεν πρόκειται να γίνω! Δεν είναι ότι φταίει μόνο η Ελλάδα. Για να γίνεις Pro θέλει πολύ ταλέντο και κότσια. Δεν πιστεύω ότι τα έχω. Να μην τα πολυλέω, δεν υπάρχει περίπτωση! Πώς θα ήταν η ζωή σου αν τυχόν γινόσουν; Θα ήμουν όπως ο κάθε Pro: θα είχα λεφτά, θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο, θα είχα ανέσεις και γενικά θα ήμουν ο τέλειος άνθρωπος. Πάντως είναι άπιαστο όνειρο! Πιστεύεις πως το «άθλημα» το έχουν πάρει πολύ ανταγωνιστικά κάποια άτομα; Πιστεύω ότι πολλοί το έχουν δει ανταγωνιστικά, πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε. Κάποιοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να βγάλουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι Τενεκέδες Ξεγάνωτοι. Εσύ έχεις κάνει πράγματα στη ζωή σου που μπορεί να ήταν πάνω από τις δυνάμεις σου; Ίσως να έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου σε έναν προσωπικό καυγά που και πάλι δεν θα έπρεπε. Καλώς ή κακώς όμως δεν έχω υπερβεί τα όρια μου άλλη φορά (απ’ όσο θυμάμαι). Είσαι χαμηλών τόνων δηλαδή… Ναι είμαι ή έτσι μπορεί να φαίνομαι σε ξένους γιατί πολλές φορές με νευριάζουν πράγματα και προσπαθώ να μην το δείχνω… δεν θέλω να δίνω δικαιώματα.

Σε επηρέασε καθόλου στον τρόπο που κάνεις skate; Όχι καθόλου! Δεν μ’ αρέσει να μιμούμαι άτομα… ο καθένας είναι μοναδικός! Η μίμηση πολλές φορές σε κάνει να δείχνεις γελοίος. Έχεις τελευταίο Part στο δεύτερο Silent Progression και απ’ ό,τι ξέρω το περισσότερο υλικό το τράβηξες μόλις ήρθες στην Αθήνα και σε λιγότερο από έναν μήνα. Σε πίεσε κάτι ή ήταν πώρωση λόγω ερχομού σου; Ναι, σε ένα μήνα το τράβηξα το υλικό! Με το που ήρθα από Χαλκίδα άρχισα να τραβάω και έπρεπε να τραβήξω γρήγορα γιατί η ταινία θα έβγαινε! Ε και αυτό έκανα. Με πώρωσαν τα spot και έκανα skate. Πιστεύω έχεις δει αρκετά spots στην Αθήνα. Αν όχι όλα. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο; Η Αθήνα έχει πάρα πολλά spot. Ίσως εγώ να το βλέπω έτσι επειδή συνήθισα από Χαλκίδα. To spot που μου αρέσει είναι ο Κεραμεικός. Γιατί το κλίμα είναι ευχάριστο, τα curbs πάνε φέτες και δεν υπάρχει πολύς κόσμος. Μόνο κάτι γεροπούστ$#@! Που ξερογλείφονται με το crew μας (χα, χα, χα). Προτιμάς να κάνεις περισσότερο rails, curbs ή flips; Κάνω περισσότερο curbs & flips γιατί ψιλοφοβάμαι τα rails. Ο συνδυασμός αυτών των τριών στοιχείων είναι το τέλειο skate! Τα manuals μού την σπάνε!

Και να σου πω ρε George, με εμάς που μας ξέρεις γιατί παρα-δείχνεις τον θυμό σου;;; Επειδή σας αγαπώ και ξέρω πώς δεν θα μου κρατάτε μούτρα. Καλή απάντηση αν και δεν πείθεις πολύ ακόμα! Τι θα γίνει ρε όμορφε, όποτε μπαίνεις στο αμάξι μου όλο κοριτσάκια σε κοιτάνε… Εντάξει αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν μου λέει κάτι.. χα, χα, χα! Άλλωστε δεν είμαι και τυχαία στο TOP MODELS CREW!!!! Ποιο είναι αυτό το crew, ωραίο ακούγεται… Έχεις κάποιον skater ως πρότυπο; Από τότε που άρχισα skate και είδα το πρώτο μου video “Flip- Sorry” ξετρελάθηκα με το super style του Mark Appleyard.

-51-


-52-

nollie noseslide nollie heel out


nollie flip noseslide -53-


-54-


Ωραία θα σου πάρω manual pad στα γενέθλια σου! Γιατί τόσο μίσος; Δεν σε πάνε και πολύ απ’ ό,τι φαίνεται! Ναι είναι δύσκολα και μου τρώνε όλη την μέρα χωρίς να το απολαμβάνω. Οπότε τα βάζω στην άκρη και τα προσπαθώ όταν βαριέμαι. Τι σκέφτεσαι όταν προσπαθείς ή πριν δοκιμάσεις κάτι Big; Η χαζομάρα μου είναι ότι σκέφτομαι αρνητικά λίγο, αλλά μετά το ξεπερνάω. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεσαι αρνητικά. Και πάντα πριν κάνω, έχω έτοιμη προσευχή.

Έχεις δίκιο, αλλά θα προσπαθήσω γιατί αν δεν το κάνω θα είμαι χαμένος από χέρι. Γι’ αυτό θα πρέπει να πιεστώ αυτά τα χρόνια έτσι ώστε να πάρω το χαρτί μου και να βρω δουλειά στο μέλλον. Δεν είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα όσο φαίνονται κάνοντας skate. Ποιος ήταν ο πρώτος σου sponsor; Το Resonance στην Ραφήνα, το skateshop. Σε ποιες εταιρίες είσαι τώρα; RVCA, Emerica, Destructo, Baker skateboards

Πώς ξεκινάει η μέρα σου Γιωργάκη; Ξυπνάω, πλένω τα δοντάκια μου… πλάκα κάνω. Ξεκινάει με skate και καταλήγει σε skate και μετά άραγμα σε σπίτι καλών φίλων. Δυστυχώς αυτό δεν θα συνεχιστεί και πολύ γιατί τον Σεπτέμβρη αρχίζει η Σχολή Πληροφορικής που θα γραφτώ.

Πώς θέλεις να κλείσεις; Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Silent Progression που με στήριξε και με στηρίζει μέχρι τώρα! Επίσης, σε όλους τους φίλους μου που με αγαπάνε, στους αγαπημένους μου γονείς και ένα μεγάλο Σ’ ΑΓΑΠΩ στην μικρή μου ΤΟΥΡΚΑΛΙΤΣΑ.

Δυο χρόνια άραγμα και skate μετά από το σχολείο… ίσως είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς σε διαβάσματα και πίεση.

switch flip

fakie flip

-55-


switch hardflip


-57-


Κείμενο: Κ .Κ Photos: Jell e keppens

arding είναι snowbo ent της Ispo ev (που τα p» ς m ra θω i νή in Ενώ συ έκανε το «m ά ορ αφ live. δι ν τα ι τη ς Volcom κα related φέτος λο ) στο booth τη γά αν με ήτ α ν έν δε i σε in μόνο m owboarding sn n ba να ur α ση ησ φά τυχώς προτίμ Έπαιξε και μια y δυστυχώς ή ευ xt Se λά ι αλ κα λη er st πό rail στην ar long disa Ye , ro eg on rb πάω στο live Tu πατε;). sexers (πώς εί όν mp Jam λοιπ icane Mini Ra rr τά atκα Hu sk η a , οι e ια υτ lik όν τε α 2 χρ ρας, απίσ Το Rock it 08. Τα τελευταί ρική έκθεση του κατασκευή τέ ος John ι ια ρι Μ κα υά α e. νο όλ siv Ια ικ as , (Ν m πο Ispo ήταν τή, εμ freebies υσικές, πολλά ημη αλλά βαρε ώτη φορά μπύρα και τα άλλα διάσ ρο μου. Η πρ ers, γαμώ τις μο ;;), πολύ- πολύ τε α; λύ ύζ κα λο τα το μπ ι η νο ικ νε γί μό άν ει αμ αγκαστική ew , έχ cr αν ck ου ro α το η μι ί άχ Μον ωραία ώ θα κάνω έχαστη γιατ εδ αξ ι ς ρά Κα στα φο φώ Α. σα τη ΙΚ ει τή άνικα- Wurst, λά και αυ θα μου μείν πολλά ΛΟΥΚΑΝ ση με τα λουκ lly, Νίκος) αλ το φώς Bi ρω , ά σα πώ ος τικ ν αν άτ μα Τη ήτ τρ αγ (Σ η: πρ ew εσ έσπαγε παρένθ ν πιάνω… λοιπόν, το cr τη , ν ος δε ρα έτ ά Φ Λά ιν ... ς, κρ .. κα λι λουκάνικο. αποζημιώθη ς, John, Χάρη γερμανικά- ει το τήμη το θέμα τράτος, Νικόλα Έλληνες) και αγάγει σε επισ ι αν ν λο άλ ου μεγαλύτερο (Σ έχ οί ιπ ιάννα και λο Χρήστος, Μαρ ο. υτ τε ίσ θέαμα απ

Δεξιά: ivado R r / Ivan άτω : e t s a is K Bs d xea oikoet G in la A / t n la Handp

-60-


Japan air: Alain Goikoetxea

-61-


Tailstall to disaster David Gravette


Αλλά ας α φήσουμε τα γουρούνια (δηλαδή τα και ας επα 500 ευρου νέλθουμε. δάκια) κέρ έχουν δει in Τo best tric δισε ο Κος action ξέρο Alain Goik k υ ν για τι ταλε έκανε από oetxea (όσ το oververt ντάκι μιλάμ οι το ε) για το 5-0 στην ράμπ rider, ο Dav α. Δυστυχώ transfer πο id Gravett ς, ο δικός μ υ e βγήκε 10 σπάει και π ου αγαπημ ος… αλλά ιστεύω ότι ένος δεν πειράζε τα καλύτερ ι. Το παιδί α έρχονται. Νικητής το τα Άντε και το υ contest ή υ χρόνου. ταν ο Ivan λίγο πιο πρ Rivado ο ο οσωπικά κα ποίος προφ ι είπ κέρδισε κα ανώς το πή ι εκεί (δεν τα ε να πάει και στην Flo ρε rila, στην Su χάλασε τα τέτοια) στο rf Expo. Έτσ αμερικάνακι Volcom Rep ι α... Omar H tilian Ramp assan 8ος κα Jam. Ivan θ Αν θέλετε να ι α μ α ς πάρεις κανά δείτε κανά videάκι από thespot.gr, van;;;; το site του si το event μπ ορείτε να επ dewalk και ό,τι άλλο σα ισ κε φτείτε το ς προτείνει το google...

Results

Fs air Alain Goikoetxea

1. Ivan R ivado 40 00€ 2. Alain G oikoetxe a 1500€ 3. Andy S co 4. Anders tt 740€
 Te 5. Guillau llen 300€
 me Moqu in 200€
 6. Mickey Ig 7. Ferit B lesias atir
 8. Romain Astleitne r
 9. Julien Benoliel
 10. David Gravette 


-63-


ws-

-Dvd Revie

Fully Flared - Lakai

Θάνος Πάνου

Carroll και Rick Howard και από τότε μέχρι Η Lakai Limited Footwear ξεκίνησε το 1999 από τους θρυλικούς Mike Biebel, τον υπέρ tech και υπέρ style Marc JohnBrandon όπως: ονόματα με team super ένα ήσει δημιουργ έχει σήμερα μην ξεχνάμε και τον πιτσιρικά που τα κλείνει και Koston Eric πατινιού του θεό τον ston, τον αξεπέραστο Guy Mariano, πολύ και που τελικά όλα όσα ειπώθηκαν ήταν τόσο τηκαν όλα – Mike Mo Capaldi. Είναι από τα λίγα video που διαφημίσ skateboarding πέρα από κάθε φαντασία. technical το skate, στο εποχή ένα μια όντως φέρνει Flared αλήθεια. Το Fully rider και σε κάνει να αναρωτιέσαι τι άλλο κάθε του tricks of bag στο Το video σε κάνει να αισθανθείς μικρός μπροστά n) είναι πολύ καλοδουλεμένο και οι επιλογές animatio μοντάζ, (editing, άποψης τεχνικής Από σου. μάτια τα δουν θα σματά σας. Το Fully Flared θεωρείται πλέον τραγουδιών πολύ καλές. Πάρτε το λοιπόν, δείτε το και βγάλτε τα συμπερά κλασικό και θα πρέπει να υπάρχει στην ταινιοθήκη σας.

OPTIMISTIC - Absinthe

Chris K

τίποτα λιγότερο από το 8ο κατά σειρά snowboard Μετά από το VIVID το POP και στην συνέχεια το MORE, δεν περίμενα από τα φετινά videos, το «Optimistic?» αρκετά δει Έχοντας μου!!! παιδί ρε πούδρες Πολλές films. Absinthe video της τους riders. Η συνταγή είναι απλή, όλους προς ίας αισιοδοξ μήνυμα ένα και πέρα από ένα snowboard video, είναι τους ξαμολάς σε Ευρώπη και Αμερική και flat) τα για μαζεύεις 18 τσακάλια του χιονιού (17 riders και τον Mikey LeBlanc είναι γεμάτο από πωρωμένες λήψεις, tic?» «Optimis το χρονιά, περσινή δύσκολη πολύ την Παρά με αποστολή το χιόνι!!! riding που θα έκαναν ακόμα και τον try backcoun και χιονιού φρέσκου τρομερό soundtrack, τοπία πνιγμένα από τόνους pillows, tree riding, φυσικά lips και άφθονο snow αύριο, δίχως drops kickers, try backcoun Τεράστια κλάψει! να Rambo να σε στείλουν στην πλησιέστερη κορυφή. freeride είναι αρκετά για να σε στείλουν αδιάβαστο ή ακόμα καλύτερα έκαναν να πατήσω αμέτρητες φορές pause/ με οποία Πέρα από αστεία όμως, το «Optimistic?» είναι από τα videos τα είναι οι Wolle Nyvelt με highlight tricks B/S ζηλέψω να έκαναν με που riders τους από Μερικοί rewind/step|slow/play. 720 japan, χωρίς να αναφερθώ σε όλο το B/S switch trick highlight 720 japan, switch 900 από drop, Nicolas Müller με pipe, έβαλε λουκέτο και στο backcountry riding. half του κλείδωμα από εκτός ότι απέδειξε μάς Davis Danny Ο . freeride.. πήχη ξεφτιλίζοντας τα πάντα όσο αφορά snowΚλειδοκράτορας πια, Gigi Rüf ο οποίος για άλλη μια φορά ανεβάζει τον άνοντας backcountry kickers, street jibs, περιλαμβ board και riding. O Gigi έχει το πιο πλούσιο και δημιουργικό κομμάτι whigga Marc Frank Montoya με lovin’ fun τον ξεχάσω να Παραλίγο ές. κατασκευ bike tree jibs, freeride και mountain την Annie Boulanger, της οποίας αφήσω θα τέλος Για drop. από 360 highlight tricks back lipslide σε step up και grabless στα όρια! Είναι ένα καλό παράδειγμα τραβάει το video, του κορίτσι μόνο το Ως try. backcoun 100% είναι το κομμάτι fun riding, τα τοπία, τις πλαγιές και όλες αυτές τις προς όλες τις κοπέλες που το πιστεύουν πραγματικά. Μετά από όλο το πούδρες, Το «Optimistic?» μας έφτιαξε ξεκάθαρα την σαιζόν!!! Enjoy!

-64 -64--


-65-


Κείμενα/illustrations: Δ. Λιόσης

BOREAS - Βορέας (B) Ήταν ο θεός του ψυχρού βόρειου άνεμου και ο προάγγελος του χειμώνα. Το όνομα του σημαίνει «Βόρειος Άνεμος» ή «Αυτός που καταβροχθίζει». Ο Βοριάς ήταν πολύ δυνατός και είχε πολύ επιθετική προσωπικότητα.

A., location: rider: Andrew, photo: Δέσποινα

-66-

Κρήτη

Τήνος Νάξος Κρήτη


Ωραία Κύματα και το καλοκαίρι θρωποι, στην Κρήτη! Ωραίο φαγητό, ωραίοι άν ωραία ατμόσφαιρα και ωραίες βόλτες στα βουνά (όταν δεν έχει swell). Εγώ εκεί θα πάω το καλοκαίρι διακοπές… rider: Τάσος και Mathew, photo: Δέσποινα Α., location: Κρήτη

photo: Δέσποινα Α.

-67-


Μετόχι

KAIKIAS - Καϊκίας (BA) Ήταν η αρχαία ελληνική θεότητα του Βορειοανατολικού ανέμου. Αναπαρίστατο ως ένας άντρας με γενειάδα που κρατάει μια ασπίδα με κόκκους χαλαζιού και το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη «κακία».

rider: Ζάχος Βάρφης, location:

-68-

Μετόχι, photo: Peio


photo: Peio

έφτεσαι κ σ ο τ ν η μ Έλα φίλε k dive έχει c u d ό λ α κ ένα άλι αλλά φ ε κ ο τ σ ό ερ πολύ κρύο ν e θα κάνεις... rid δες μετά τι

photo: Peio

-69-


EUROS (A) - Εύρος Οι πτυχές του ρούχου του σήμαιναν βαριά σύννεφα και ήταν η θεότητα του Ανατολικού ανέμου. Δεν φυσάει δυνατά, οπότε πολύ σπάνια έχει κύματα.

APELIOTES (NA) - Απηλιώτης Ήταν η θεότητα του νοτιοανατολικού ανέμου. Επειδή θεωρούσαν ότι ο συγκεκριμένος άνεμος προκαλούσε βροχή, αναπαρίστατο να κουβαλάει φρούτα μέσα σε ένα ανάλαφρο ύφασμα καλυμμένα με λουλούδια ή σιτηρά.

-70-

Κέρκυρα Πάργα (σπάνια) Βουλιαγμένη Κρήτη (νότια πλευρα)


rider: Αndrew, photo: Ronny Σ., location: Βουλιαγμένη

rider: Αρώνης Δημήτρης, photo: Ελίνα, location:

Κέρκυρα


Βουλιαγμένη

NOTOS (N) - Νότος Ήταν συνδεδεμένος με τον ξηρό, ζεστό άνεμο μετά τα μέσα των καλοκαιρινών μηνών και πίστευαν ότι έφερνε τις καταιγίδες τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Προκαλούσε τον φόβο γιατί κατάστρεφε τις φυτείες και αναπαρίστατο ως κουβαλητής μιας κανάτας από την οποία έπεφτε νερό.

ά χρόνια, άλλωστε φαίνεται…

Ο Γιάννης surfάρει την Βουλιαγμένη εδώ και πολλ

-72-


rider: Σήμος, photo: Ronie, location: Βουλιαγμένη

ndly spot ie r f ιο π ο τ ι α είν Η Βουλιαγμένη τα ομαλά ια γ ο ν ό μ ι χ ό ις όψε απ’ όλες τις απ ιατί εκεί γ ά λ λ α ς η τ ά τ και αργά κύμα ς φίλους σου υ ο τ ς υ ο λ ό ι α κ θα συναντήσεις ια στον Ζάχο κ ά λ β υ ο σ ια γ ί ζ α και μετά όλοι μ waffle house. ο τ σ , s le f f a w και photo: Ronny Σ. -73-


LIPS (NΔ) - Λιψ Ο Λίβας ήταν η αρχαιοελληνική θεότητα του νοτιοδυτικού ανέμου και αναπαρίστατο ως ένας νεαρός άντρας που κρατούσε την πρύμνη ενός πλοίου. Ο νοτιοδυτικός άνεμος φύσαγε ακριβώς μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, εμποδίζοντας τον απόπλου των πλοίων.

-74-

Πάργα Λυγιά Αμουδία Λαγκούβαρδος Καλό Νερο Καρδαμύλη


photo: Δέσποινα, location: Λαγκούβαρδος

Ο Σπύρος εκτός από καλός φωτογράφος είναι και

ε; Ο Λάμπρος…

καλός surfer… αυτή την Photo Ποιος την έβγαλ

-75-


rider: Παύλος Χειλαδάκης photo: Νίκου Λάμ

προς, location: Λυγιά

LIPS (NΔ) - Λιψ

Όταν σκάει ο Νοτιοδυτικός με πιάνει πανικός! Θέλω να surfάρω όλα τα spots

-76-


rider: Κουτσούμπης, photo: Ronny Σ. location: Πάργα

-77-


ZEPHYROS (Δ) - Ζέφυρος Ήταν η θεότητα του Δυτικού ανέμου. Όντας ο πιο ήπιος από όλους τους ανέμους, ο Ζέφυρος είναι γνωστός ως ο καρποφόρος άνεμος που σηματοδοτεί την άνοιξη.

Ο Ζέφυρος φέρνει καλά κύματα αλλά κουβαλάει μαζί του τον αέρα. Οπότε συνήθως αντιμετωπίζουμε on shore συνθήκες

-78-

Λαγκούβαρδος Καλό Νερο Πάργα


photo: Peio

Ο Φασόλιας σε ένα δυνατό, δεξί wall.

Σπύρος Τζομάκας Location: Λαγκούβαρδος(?) Photo: -79-


SKIRON (ΒΔ) - Σκίρων Αναπαρίστατο ως ένας άντρας με γενειάδα που κρατούσε ένα αναποδογυρισμένο καζάνι που σήμαινε ότι ο βορειοδυτικός άνεμος ξεραινεί την βλάστηση και σηματοδοτεί τον ερχομό του Χειμώνα.

Λαγκούβαρδος Αμουδία


photo: Peio

Δυνατός άνεμος ο Σκίρων! Φέρνει μεγάλα swells με αέρα αλλά συνήθως «κοπάζει» απότομα και δημιουργεί καλές συνθήκες.

Rider: Γιάννης Σαπουτζής Location: Λαγκούβαρδος Photo: Συγχώρεσέ μας...

-81-


-How

To-

Από τον Παύλο Χειλαδάκη intro: Δημήτρης Λιόσης Photo: Σπύρος Τζομάκας

ια κάνοντας wind surf Surf_ How to: 360 επαφή με το νερό ήταν στα 8 του χρόν και κάνει 6 χρόνια surf. Η πρώτη του ών ασχολήθηκε με το χρον 28 Μετά είναι ημα. ης τάθλ αδάκ Πρω Χειλ ό ος παϊκ Ο Παύλ κατέλαβε την 1η θέση στο Πανευρω και α γορί Κατη ή , Χόσεγκορ, Περού, πιακ κάρη Ολυμ αγασ στην Μαδ , όπου έγινε αθλητής όπως: Μαρόκο, Μαλδίβες με το surf. Έχει κάνει surf trips σε μέρη ι με άνεση cut backs, off lips, κάνε και ς όλου απ’ τα κύμα Wave, το Freestyle και στη συνέχεια ερα σσότ την Quiksilver. Στο νερό πιάνει τα περι Βουλγαρία και είναι sponsored από 360s: ι κάνε πώς εί εξηγ Μας . 360s & χώνει aerials, ollies, 180s ση του κύματος. ς πολύ γρήγορα προς την κατεύθυν ντροπάρεις γρήγορα και στρίβεις επίση το 180 γρήγορα. πρώ το θεί ληρω ολοκ 1. Διαλέγεις ένα κύμα με μεγάλο wall, να ώστε α σου και ρίχνεις το βάρος πολύ πίσω Παράλληλα λυγίζεις αρκετά τα πόδι από το νερό. στινό πόδι ώστε τα fins να βγούνε μπρο στο ς βάρο δι θα γυρίσει μόνο του 2. Κατόπιν αλλάζεις το ion με το βάρος χαμηλά και το σανί posit το αυτό σε ις Μένε ΟΚ. τότε εδώ ι μέχρ ι φέρε κατα έχεις τα Αν 3. luck! με την βοήθεια του κύματος. Good μάθει τα και τη σανίδα σας. Θα πρέπει να έχετε είσασ τε αρκετά εξοικειωμένοι με τα κύμα ι με αυτά ήρθε η ώρα άνετο είστε Αν κλπ. Σημ. Για να βγάλετε 360 θα πρέπει να lips the off ers, Float ι να κάνετε μερικά cut backs, να ridάρετε καλά, να έχετε πρώτα μάθε 360. σας ο πρώτ το και ε να δοκιμάσετ

-82-


O Kelly, παρότι δεν κέρδισε τον αγώνα, σε κάθε heat του τα βλέμματα όλων ήταν καρφωμένα επάνω του.

-84-

Τα aerials είναι στάνταρ στο ρεπερτόριο του Taj Burrow. Ίσως πιο πολύ από κάθε άλλον surfer του WCT.


Το 2005 ήταν η χρονιά που όλοι πίστεψαν ότι το καλύτερο αριστερό κύμα της Ευρώπης χάθηκε για πάντα. Αιτία όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει, ήταν η ανθρώπινη παρέμβαση. Ένα ναυπηγείο που κατασκευάζει ένα πλοίο κάθε πέντε χρόνια και που δίνει δουλειά σε πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής, έφερε εις πέρας το τελευταίο του δημιούργημα. Το πλοίο δε θα έμενε εκεί φυσικά, έπρεπε να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι, να βγει στα ανοιχτά του ωκεανού, να’ναι καλοτάξιδο και ούτω καθεξής. Έλα όμως που το βαπόρι αυτή τη φορά ήταν μεγαλύτερο και έβρισκε στο βυθό! Άρχισε η εκβάθυνση του λιμανιού χωρίς κανείς να σκεφτεί τo sandbar χάρη στο οποίο δημιουργούνταν εδώ και χρόνια το World Class Wave του Μundaka. Kάτι φτιάχνεται, κάτι άλλο χαλάει τι να κάνουμε... Όταν πρόκειται όμως για ένα κύμα με τέλειο shape, τριακόσια μέτρα διαδρομή με ατελείωτα tube sections, το τίμημα είναι κάπως βαρύ. Όχι μόνo για τους surfers από όλο τον κόσμο που επισκέπτονταν το χωριό μόνο και μόνο για να σερφάρουν το φημισμένο spot. Ούτε καν για τους 10.000 θεατές που μαζεύονταν κάθε χρόνο για το Βillabong Pro (έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος surf, που γίνεται εκεί από τον Οκτώβρη του 1999). Ήταν κρίμα για τον καθένα, που όταν λειτουργούσε αυτό το break, μπορούσε να

απολαύσει ένα θέαμα τόσο όμορφο που φάνταζε σχεδόν εξωπραγματικό. Ένα από τα σπάνια δώρα που μας χαρίζει η φύση, αλλά εμείς αποφασίζουμε να πετάξουμε, γιατί είμαστε ηλίθιοι. Όταν πια άρχισαν να βλέπουν ότι η επιφάνεια της θάλασσας στις εκβολές του ποταμού, ήταν αλφάδι και δεν έσκαγε κύμα ούτε για δείγμα ακόμη και όταν έφταναν στην ακτή τα μεγάλα swells του Ατλαντικού, κατάλαβαν τη βλακεία τους και άρχισαν οι προσπάθειες για να ξαναφτιαχτεί το sandbar που είχαν προηγουμένως καταστρέψει. Ράβε-ξύλωνε δουλειά να μη σου λείπει… Για καλή τύχη όλων, πέρισυ το φθινοπώρο το κύμα ξαναπήρε ζωή και άφησε με ένα χαμόγελο ευτυχίας κολλημένο στο πρόσωπο, πολύ κόσμο, ανάμεσά του και κάποιους από τους καλύτερους riders του κόσμου. Είναι η εποχή που μεγαλώνουν οι πιθανότητες να έχει καλά κύματα στην περιοχή, γι’αυτό και τότε η ακτή των Βάσκων φιλοξενεί σε Γαλλία και Ισπανία τους δύο αγώνες του WCT, στο Hossegor και στο Μundaka αντίστοιχα. Τότε είναι και η καλύτερη στιγμή να επισκεφτεί κάποιος το μέρος. Ένα roadtrip δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Οι διαδρομές είναι πολύ ενδιαφέρουσες, το τοπίο καταπράσινο και η νοοτροπία πολύ caravan-friendly.

Κείμενο/ action photos: Μαρία Ζαχαροπούλου Scenery/ lifestyle photos: Stefi G.

-85-


O Timmy Reyes στον δεύτερο αγώνα –μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού- δείχνει να τα πηγαίνει μια χαρά...

Αν ταξιδεύετε με van υπάρχουν σε κάθε παραθαλάσσιο χωριό, εκτός από τα οργανωμένα camping sites, μεγάλα πάρκινγκ όπου μπορείτε να αράξετε ελεύθερα. Τα βενζινάδικα τριγύρω εκτός από καύσιμα προσφέρουν απλόχερα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις τους (βλ. τουαλέτες και ντουζιέρες). Σε περίπτωση που κουραστείτε από τη χιπίαση και θέλετε κάτι πιο κυριλέ για λίγο, υπάρχουν παλιά αγροτόσπιτα που έχουν μετατραπεί σε pousadas πρώτης τάξεως. Εκεί με 25 ευρώ το άτομο θα κοιμηθείτε σαν πουλάκια και θα φάτε το πρωινό σας σα βασιλειάδες. O καιρός τώρα είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να σας προβληματίσει, μια που μπορεί να είναι βροχερός για πολλές συνεχόμενες μέρες (πώς αλλιώς θα υπήρχε τόσο πράσινο άλλωστε...). ‘Οταν όμως βγαίνει ο ήλιος και στεγνώνουν οι λάσπες, οι στολές και το μουλιασμένο δέρμα της πατούσας σας που ακουμπάει στις σαγιονάρες, δε θα θέλετε να φύγετε ποτέ από το μέρος. Το Surf Σε σχετικά μικρές αποστάσεις από το αριστερό κύμα του Μundaka, που παρότι έχει άμμο σκάει σαν πάνω σε reef και είναι δυνατό, γρήγορο και απότομο, προς τα δυτικά

-86-

υπάρχουνε αρκετά μέρη για surf όπως το Βakio, το Menakoz, η Sopelana κ.α, ενώ στα ανατολικά μπορείτε να επισκεφτείτε τη γειτονική παραλία της Laga, το Zarrautz αρκετά χιλιόμετρα πιο πέρα και να φτάσετε μέχρι και το San Sebastian. Είναι κάποιες ώρες οδήγηση, αλλά έστω κι αν δεν έχετε πολύ χρόνο, αξίζει τον κόπο. Tα περισσότερα είναι beach breaks με διαφορετικού τύπου κύματα και peaks, λίγο κόσμο, εκτός κι αν είναι σαββατοκύριακο, και κάποιους locals που καλό είναι να αποφύγετε να ντροπάρετε. Από σανίδια, εκτός από το short board σας, για όσους έχουν σκοπό να σερφάρουν και πιο μεγάλα κύματα, απαραίτητο είναι και ένα gun. Το φαγητό Ο παράδεισος της ποικιλίας έχει εγκατασταθεί εκεί. Τα παραδοσιακά tapas και το καλό κρασί, θα τα βρείτε παντού, σερβίρονται σε όλα τα café bars σε φυσιολογικές τιμές. Δοκιμάστε τις διάσημες παέλιες και ένα καλό πιάτο ψάρι σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια. Για πρωινό μπορείτε να πάτε στους φούρνους - pastelarias που έχουν από ψωμάκια μέχρι πίτες γεμιστές με πιπεριές και τόνο και να μετανιώσετε την ώρα και τη στιγμή που θελήσατε να φάτε λίγο απ’όλα.

Το contest Το φετινό Billabong Pro μπορεί να μην ήταν και το καλύτερο event του tour, μια που οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν, αλλά αν μη τι άλλο το top 45 ήταν εκεί και αυτοί οι άνθρωποι ό,τι και να σερφάρουν το κάνουν να φένεται εντυπωσιακό. Από τις 14 μέρες που ήταν το waiting period του event, το contest έγινε τις 5, από τις οποίες οι δύο στο Μundaka και οι υπόλοιπες στο γειτονικό Bakio. Η δουλειά του pro surfer φένεται ότι δεν είναι και τόσο εύκολη τελικά, με τόσα waiting calls η όλη φάση ήταν και λίγο σπάσιμο νεύρων. Πολλές αναβολές και μετακινήσεις μεταξύ των δύο spot και επειδή συμφωνίες με τον καιρό δε γίνονται, σε όλο το διάστημα όλοι ήταν stand by για το πότε θα ξεκίναγαν τα heats. Φυσικά τις ημέρες που αναβαλλόταν τελικά ο αγώνας το κύμα ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Ιδανική ευκαιρία για βόλτες στο χωριό, λιώσιμο στο


ξακουστό Τxopos bar, beach rugbyαυστραλοί εναντίον αμερικάνωνκαι μια επίσκεψη στο Βilbao, για μια συνάντηση με την τέχνη στο Guggenheim και τα υπόλοιπα αξιόλογα μουσεία της πόλης. Ο Βοbby Martinez πάντως, νικητής και το 2006, απέδειξε ότι τα όνειρα βγαίνουν αληθινά... όπως δήλωσε είχε δει στον ύπνο του ότι θα κέρδιζε αλλά δεν τόλμησε να το πει σε κανέναν! Ο Τaj Burrow που πήρε τη δεύτερη θέση, αποκλείωντας τον Kelly Slater στον ημιτελικό, είπε ότι το πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά βλέπωντας τον Βοbby να παίρνει ένα από τα κύματα του τελευταίου

set ήξερε ότι δίκαια θα έχανε. Ο Μick Faning (τωρινός παγκόσμιος πρωταθλητής) βγήκε τρίτος, μια θέση που τότε του έδωσε αρκετές ελπίδες, αφού έμεναν μονάχα δύο ακόμη αγώνες, στη Βραζιλία και στη Χαβάη, μέχρι τον τίτλο. Οι ευρωπαίοι του tour, Tiago Pires και Jeremy Flores δεν τα πήγαν άσχημα, ο πορτογάλος αποκλείστηκε μόλις στα τελευταία λεπτά του heat του στον τρίτο γύρο από τον Kelly, ενώ ο Jeremy Flores κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα quarter finals - όπου έχασε κι αυτός από τον Slater! Στον τρίτο γύρο έχασαν και οι ντόπιοι Αritz Aranburu και Hodei Collazo.

Γενικά, παρόλο που τα tubes στο Μudaka δεν μας έκαναν την τιμή, είδαμε ωραίο surf. Σε αυτό συνέβαλλαν και κάποιοι riders όπως ο Bruce Irons, o Gabe Kling, o Luke Stedman, o Bede Durbridge και ο Chris Ward, που περισσότερο πωρώνονταν με τα tricks που ήθελαν εκείνοι να βγάλουν και λιγότερο με το πώς θα κερδίσουν πόντους. Ήταν απόλαυση να τους βλέπεις. Στο τέλος, μετά την απονομή, οι βάσκοι φόρεσαν το μαύρο μπερέ του ζωγράφου στον νικητή, τον πέταξαν και μέσα στο λιμάνι του Mundaka κατά την παράδοση και όλα καλά! Adios Amigos!

Στα μικρά κύματα του Bakio, o Chris Ward επιλέγει να βγει ψηλά. -87-


-88-


Ηφαίστου 14, Μοναστηράκι, Tηλ: 210 3233205

-89-


-90-


-91-


Kείμενο/ Photos: Λεωνίδας Γερμανόπ ουλος Project: Λεωνίδας Γ. & Παναγιώτης Μ.

Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είχα το ερέθισμα αλλά νομίζω τόσο τσιμέντο που έχω δει στην ζωή μου, μάλλον υπάρχει καιρό μέσα μου. Το βλέπεις τριγύρω σου το σιχαίνεσαι, τσιμεντούπολη σου λέει ο άλλος έχω βαρεθεί την γκριζίλα κτλ. Δεν κατηγορώ όλο αυτό το συναίσθημα ίσα- ίσα, μακάρι να ήταν όλα ξύλινα να είχαμε άπειρα δενδρα και οξυγόνο και να μην χρειαζόταν να πιέσουμε τους εαυτούς μας για να προσέχουμε τον πλανήτη μας. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται, οπότε και εγώ καταφεύγω στην εύκολη λύση, το τσιμέντο που κατά τα άλλα μπορεί να μην μου αρέσει. Εύκολη λύση για να βρω λίγη χαρά, ικανοποίηση και να κάνω το δικό μου χωρίς να φοβάμαι αν θα καεί, αν θα σπάσει, αν θα κλάσει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μια τσιμεντένια quarterpipe με λίγα λόγια, γιατί με κούρασα. Έτσι ο Παναγιώτης και εγώ αποφασίσαμε να πάρουμε το θέμα στα χέρια μας. Στην αρχή ο Παναγιώτης βρήκε λίγη άμμο

-92-

και τσιμέντο από κάποιον γνωστό του σε καλή τιμή και είπαμε να το δοκιμάσουμε να δούμε αν είναι δύσκολο η όχι κτλ. Πήραμε δυο φτυάρια και δυο μυστριά φορτώσαμε το καημένο το suzuki μου και φύγαμε. Χάρη στα καταπληκτικά αρδευτικά έργα που δεσπόζουν σε όλα τα κατσάβραχα της Ελλάδας έτσι και εδώ στην Αττική βρήκα ένα μέρος που να μας εξυπηρετεί από μεριάς νερού ( θα το χρειαστείτε )και χώρου και πιο σημαντικό να μην υπάρχουν κοντά “προβληματικοί” γείτονες. Πρώτα καθαρίσαμε το μέρος και έπειτα κάναμε ένα πρόχειρο πλάνο για το ποσά μπάζα θα έπρεπε να θάψουμε, την κλίση του quarter και φυσικά το κυριότερο απ’ όλα τι να πούμε στους παράξενους γείτονες που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάτι μελισσοκόμοι. Αφότου τακτοποιήσαμε τα παραπάνω, τα υπόλοιπα ήταν κοινή λογική. Εμείς σαν πρωτάρηδες δεν φτιάξαμε καλούπι από ξύλινες κλίσεις (τα πλαϊνά μιας ξύλινης ράμπας) να το γεμίσουμε, ούτε βάλαμε

και σύρμα πάνω στην κλίση για να κρατηθεί το τσιμέντο, απλά φτυαρίσαμε και ανακατέψαμε ασταμάτητα μέχρι να καλύψουμε το υποτιθέμενο “καλούπι” (ένα βουνό πέτρες)που είχαμε φτιάξει, με το μείγμα (τσιμέντο/άμμος/νερό). Βγείτε έξω τώρα και αφήστε τα ¨δεν έχει πουθενά¨, ¨δεν μας φτιάχνουν¨ κτλ και πάρτε τα δικά σας μέτρα και αποφάσεις.Κάντε το μόνοι σας. Λίγα πράματα που θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας αν θελήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο είναι τα εξής: Τοποθεσία: αρκετά κοντά σε νερό και αρκετά μακριά από σπίτια για να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα προβλήματα. Μπάζα: θα χρειαστούν οπωσδήποτε και δόξα το Θεό έχουμε μπόλικα στην Ελλάδα. Πέτρες,


ουλές με τσιμεντόλιθοι, ξύλα, σακ έτες κτλ. μπάζα, παλιά έπιπλα, παλ : Η τιμή Τσιμέντο. άμμος, τούβλα κριτικά συγ ή καλ ετά αρκ αι τους είν το μέν τσι ί με τα ξύλα, το ένα σακ ώ ευρ 5 υ ίπο περ (50 κιλά) κάνει γύρω στα και η άμμος τα 20 κιλά όλα σε 2/2,5 ευρώ. Θα τα βρείτε μάντρα με αι είν ό ένα μέρος και αυτ ί επίσης Εκε . μές οδο οικ υλικά για χρήσιμα α μπορεί να βρείτε και άλλ είς μαν ειο υλικά- αν είστε τελ ι κάτ ή α έγμ πλ ινο όπως συρμάτ ει το τήσ κρα θα υ πο ς ερέ παρεμφ πάνω στην τσιμέντο στη θέση του κλίση. Φτυάρι και μυστρί: σημαντικό αν θες όντως να κάνεις δουλειά. Μεγαλα μπιτόνια για το νερό: αν δεν υπάρχει κοντά βρύση για λάστιχο καλό είναι να υπάρχουν κυλινδρικά μπιτόνια για εύκολη μετακίνηση όταν θα είναι γεμάτα. Καλή θέληση και υπομονή: αφήστε το να στεγνώσει καλα. Αν μπορείτε τις πρώτες δυο μέρες να το βρέχετε -σαν λουλουδάκι- καλό θα ήταν, για να μην σπάσει αν ο καιρός είνα ι ζεστός.

-93-


Βil

ly G

-94-

fak

ie 3

60

Flip

/P

ho

to:

Π.

Με

σσ

αρ

όπ

ου

λος


ιμπόνιας va

Κώστας Τρ

ς

σαρόπουλο

to: Π. Μεσ

flip / Pho rial double

-95-


Gio

rgi

-96-

άβ ο

ς fl

ip

ov

er

/P

ho

to:

Π.

Με

σσ

αρ

όπ

ου

λο

ς


Αλεξάκης Τηνιακός

: Π. Μεσσαρόπουλος

nollie fs heel / Photo

-97-


shove it ρας Nollie pop Νίκος Τσεκού πουλος ρό σα εσ Μ Π. oto: nosegring / Ph

-98-


-99-


to: Δ. Λιόσης

k ‘n’ Roll Διόνυσος / Pho

Δημήτρης Mανιάτης Roc

-100-


Δ. Λιόσης Bs

Air Πεντέλη

/ Photo: Ηλί

ας Μερτής

-101-


Γιώργ

ος Ου

-102-

ζούνη

ς Wall

ride Π

ολυτεχ

νειούπ

ολη / P

hoto: Η

λίας Μ

ερτής


-103-


ας Σπύρος Τζομάκ

-104-

Ιόνιο Πέλαγος

ρος Νίκου / Photo: Λάμπ


-105-


-106-


αλία

Χειμ

oto

/ Ph

ου

Νίκ

ιλα

ς Χε

λο Παύ

αρ ης Π δάκ

ύ αδιο

ρος άμπ

-107-


M. = Men’s W. = Women’s

M. Volcom T-Shirt

M. Volcom Shirt

M. Volcom T-Shirt

M. ES T-Shirt

M. Etnies T-Shirt

M. Etnies T-Shirt

M. Burton T-Shirt

M. Carhartt T-Shirt

M. Carhartt T-Shirt

-108-


M. RVCA T-Shirt

M. RVCA T-Shirt

M. Flip T-Shirt

M. Enjoi Walkshort

M. Volcom Boardshort

M. Eastpak T-Shirt

M. DC Boardshort

M. Emerica Walks

M. RVCA Boardshort

M. Br

unott

i Boa

rdsho

rt

hort

M. Brunotti Shirt

-109-


Vestal Monte Carlo

Vestal Destroyer

Carhartt

Emerica Belt

Sunglass

es

Carhartt Belt

Volcom Be

Eastpak Backpack

lt

Eastpak Backpack

Eastpak Trol

M. Etnies Sheckler

ley bag

M. DC

kalis

M. Fallen Ripper

M. ES

-110-

cessn

a

M. Em

erica le

o


F. D

C Ch

F. Etnies Bernie

else

a

F. Etnies myra

C Hi

ghla

nd

Etnies Bag

F. RVCA T-Shirt F. Eastpak Hottie

T-Shirt

F. RVCA T-Shirt

F. Burton T-Shirt

F. DC T-Shirt

F. Volcom

F. D

-111-


Bl in

d

Baker

Bones bearing

Sk at a

afi

em

Flip

Alien W

orkshop

nB

Pla

Enj

oi

Hab i

tat

se hou Bird

r

ke

Ba

Alm

ost

os

Alm

t

Silver Trucks Blind

Ali

en

Tensor Magnesium Trucks

-112-

Wo

rks

oi

ho

Enj p

Flip


Έχει Αυτιά 10 Δίσκοι που θα Έπρεπε να Έχει Λιώσει Οποιοσδήποτε και Οτιδήποτε Πατσά με Αλείφει τ’ να για Μόνο και Δεν τα Χρησιμοποιεί στους εξής 3 παράγοντες: Τα κριτήρια για την επιλογή των παρακάτω μαργαριταριών βασίστηκαν ρίγη • Μελωδίες που προκαλούν σπονδυλική παράλυση απ΄τα ίται λόγω μουσικής • Ένταση συναισθήματος και καρδιακής ανεπάρκειας που προκαλε ν φρόντμα του ή αισθητικ ική Προσωπ • το εκθαμβωτικά Και παρατάσσονται αντιστρόφως απ’ το λίγο λιγότερο λαμπερό (10) μέχρι

-MUSIC-

εκτυφλωτικά λαμπερό (1).

10. THE DEAD MILKMEN - Big lizard in my Backyard

ημα προκάλεσε τσουνάμι εμμονής και Ο σκελετόστ μιας πανκ δισκοθήκης αλλά και όχι μόνο. Αυτό το συγκρότ ανής νάρκισσους σαν τον Rollins σοβαροφ λατρείας σε μπόλικο λαό ανά τον κόσμο και έβαλε στη θέση τους δεν ξεπερνάνε τα 1.57 λεπτά, που ια τραγούδ Με γη. στη κ πανκ-ρο του η που πιστεύανε ότι είναι η απάντησ ή το παίζεις θεός (ενώ μυστικά τους σουρεαλιστικά εξώφυλλα κι ένα fuck you attitude, ή ορκίζεσαι στο όνομά Έπος. όλους). απ’ κρυφά σου γκαράζ στο προσπαθείς να βγάλεις τα κομμάτια τους

9. SHAI HULUD - That Within Blood Ill Tempered

τρομερά φωνητικά και μισανθρωπικοί Ένας και μοναδικός δίσκος που σε στέλνει αδιάβαστο/η. Απίστευτες κιθάρες, ονίζουν τον πήχυ στον αγύριστο που εκσφενδ και ν κριτηρίω 2 πρώτων των λόγω λίστα στη στίχοι, οι Shai μπήκανε ευτυχής. και είμαι σημαίνει ότι δεν έχω σπονδυλική στήλη κι έχω πεθάνει. Και

8. LIFETIME -Hello Bastards

ις αυτό το μελωδικό hardcore Πόσοι ακούσατε τον καινούργιο δίσκο των Vodka και κλάψατε; Ε, για ν’ακούσε να μην σπάει όταν το κοπανάς απ’ την για ύκ καουτσο από κεφάλι ένα κι μαντήλια πέντε μπολ, ένα θες αριστούργημα πώρωση...(πρώτα 2 κριτήρια).

7. Samiam - Billy

εί καθόλου, η μελωδία βγαίνει απ’τα ρούχα Θάνατος. Με εξαίρεση το στιλ του φρόντμαν, όπου εδώ δεν μας απασχολ για το νούμερο 1 αλλά φάτο τώρα εδώ φαβορί ένα της και το συναίσθημα τρώει μάπες και αλλάζει όνομα. Ακόμα (και πάρ’το κιόλας).

6. Digable Planets - Reachin’ (a new refutation of time and space)

, οι dig plan μας απογειώνουν Έτσι, γιατί όταν χρειαζόμαστε ένα break από την πολλή καφρίλα και ταχύτητα α καθίσματα. δερμάτιν με » «μπέμπα μια με την ποιότητα, αισθητική και άνεση που χαρακτηρίζει

5. MYLO - Destroy Rock N’ Roll

να μας σηκώνουν;;; Θα μου πεις εδώ Ε, δεν είμαι ρομποτάκι. Διαλύονται οι μεν, διαλύονται οι δε και ποιοι μένουν του ηλεκτρονικού μελωδικού ποπ βασιλιάς ύεται έβγαλε ο King Diamond καινούργιο δίσκο... αλλά ο Mylo αποδεικν όλο το δίσκο μια χωρίς να ακούσει να ει καταφέρ Όποιος ι. κουράζε σε να χωρίς ήχου που σου φτιάχνει τη διάθεση κουνηθεί, παίρνει δώρο το καινούργιο CD των vodka juniors.yeah.

4. W.A.MOZART - Requiem (K.626)

βελούδινες κορδέλες και γαμπίτσες τυλιχτές Τι να πω εδώ... μια κοντοπίθαρη διάνοια με περούκα μέχρι το πάτωμα, ι στα παρκέ. Μόνο style πατινάρε να κάτω από ι με μεταξωτές κολλητές κάλτσες και λουστρίνι παπούτσ (3ο κριτήριο). Και LSD.

3. THE CLASH - Sandinista!

μουσικά. Ο Strummer και οι διασυρμένες του Πώρωση. ¨Έκσταση. Συγκίνηση. Τόσο πίσω στο χρόνο αλλά και τόσο μπροστά παιδιά και να τα κλειδώνουμε σε πατάρια με κάνουμε να μέχρι νουν στοιχειώ μας εμφανίσεις με τιρκουάζ κρίπερς και μοϊκάνα θα κουλ από όσο ήταν αυτό το συγκλονιστικό συγκρότημα. τσίτα βόλιουμ το magnificent seven για να δούμε αν θα γίνουν ποτέ 1/890 ημα. συναίσθ το κέρδισε Η αρχή του παντός. Έπρεπε να ήταν στο νούμερο 1 αλλά

2. JAWBREAKER - Unfun

του ήχου ως παράδειγμα προς μίμηση σε άπειρα Λόγω της μοναδικότητας του ήχου του αλλά και της καθιέρωσης αυτού ημα αυτό, είμαι σίγουρη, αποτελούσε για συγκρότ συγκροτήματα σε μια μεγάλη έκταση της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, το έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 05¨00 για να όταν μας ς εφηβεία της χρόνια δύσκολα πολλούς η μοναδική σανίδα σωτηρίας στα νεται όλο το μεγαλείο της μπάντας αποτυπώ στο unfun πάμε στην φάμπρικα και δεν είχαμε λεφτά για τσιγάρα. Συγκεκριμένα διακρίνει τα τραγούδια ορόσημά που ότητας μελωδικ νισμένης γρατζου της συμπεριλαμβανομένων των στίχων, της ασύλληπ τους και στην απλή αλλά σκληρή εμφάνισή τους. Ρισπέκτ.

1. DEF LEPPARD – Hysteria

ουν στην τρυφερή ηλικία των 9 ετών προκαλώντας Η ανεπανάληπτη, ανεκδιήγητη αυτή δισκάρα έσκασε μύτη όταν βρισκόμ και την ημερήσια της 6ης δημοτικού που πήγαμε (καθώς ύπαρξη ένα μικρό ψυχωσικό επεισόδιο που διατάραξε όλη μου την λοιπόν, παραμένω άτρωτη σε τυχόν σχόλια ένη, συγκινημ ¨Έντονα υ). Διονύσο του νωση ροκάροντας μέχρι την κατασκή και αν τα παιδιά δεν βγάλανε τίποτα άλλο Ακόμα μετά. χλευασμού και περιφρονητικού γυρίσματος των βολβών 21 χρόνια κάδες (σαν να λέμε γιαπωνέζικη φέτα), χαρντρο ς Αγγλάρε είναι αν και ακόμα , Hysteria ισάξιο της πώρωσης και υστερίας του σε μισό στίχο απ’τα τραγούδια τους σημασία ρή ακόμα και αν πάσχουν σοβαρά ως ποιητές και δεν έχω δώσει την παραμικ α την πρώτη θέση της προνομιούχας περήφαν βάνει καταλαμ Hysteria το ύμνο), (και ας τα ξέρω καλύτερα απ΄τον εθνικό μας οι κιθάρες σπάνε το σύμπαν, αφ’ και η διάστασ αυτής λίστας αφ’ ενός διότι τα ριφάκια προέρχονται από εξωπραγματική του τύπου είναι ο καλύτερος μαλλί το επειδή βεβαίως και Πάντα) το και εταίρου διότι η παραγωγή είναι κρέμα (όπως λέει τικές συχνότητες και εκκωφαν σε μόνο το run riot τόπος επώασης διαφόρων ειδών τρωκτικών και μαμουνιών. Ακούστε την 1η του Ιούλη. Τζόλε του έδρα στην τους είτε υποδεχτ μάτια υποστείτε μια πρόωρη μετενσάρκωση. Με δάκρυα στα

-114-


-115-


-MUSIC-

Christian Cambas

TOP 10 Metal Records of All Time Όλοι ξέρουμε ότι τα classics είναι classics και δεν τα αμφισβητούμε, αλλά κλασσικό metal και πέρα απο τους Metallica…

υπάρχει

ΙRON MAIDEN – Somewhere In Time

με συνθέσεις απο άλλη εποχή και με μια Ο πιο προσωπικός και ταυτόχρονα υποτιμημένος δίσκος των Maiden, προδιαθέτει για τη μουσική εξέλιξη μας artwork δυνατό To εί. κυριαρχ να ιρα ατμόσφα αποπνιχτική futuristic Επίσης, περιέχει μερικά απο τα πιο . ποιοτικό είναι μην του συγκροτήματος, και δεν υπάρχει κομμάτι που να Smith. Adrian α κιθαρίστ του ς ια/στίχου τραγούδ και αλλα καλοδουλεμένα solos

MOTLEY CRUE – Dr. Feelgood

business. Μετά από αμέτρητους Το αποκορύφωμα των βασιλιάδων μιας τάσης που άφησε εποχή στη show Με κομμάτια κομμένα και ραμμένα για Crue. των καβγάδες, γυνάικες, ναρκωτικά κτλπ, έρχεται ο πιο συμπαγής δίσκος Strip. Sunset στο ας απ’ευθεί ει μεταφέρ μας , σαρώνει το ραδιόφωνο και μια παραγωγή που KING DIAMOND – Conspiracy

ικανή να ξεσηκώσει και τον πιο βαρεμένο Μόνο και μόνο η ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα απο τους στίχους είναι ο King μας στοιχειώνει με τα χαρακτηριστικά μεταλλά. Από τα καλύτερα concept albums που έχουν κυκλοφορήσει, απο που να φυλαχτούμε. Οι κιθάρες έχουμε μην να σμα φωνητικά του και μας βάζει μέσα στην ιστορία με αποτέλε κέφια. μεγάλα σε Roque La Andy τον δίνουν και παίρνουν, με αρχηγό BATHORY – Blood, Fire, Death

άκουσα ποτέ. Δεν ασχολήθηκα αμέσως, καθώς Οι Bathory ήταν- τυχαία- ένα από τα πρώτα metal συγκροτήματα που το πώς μπορουσε η μουσική να ακουστεί ήταν η εντύπωσ τότε μιλάμε για μικρές ηλικίες, αλλά αυτό που μου έκανε και στο λεξιλόγιό μου, εντελώς τυχαία. μπαίνει να άρχιζε τότε η» «πώρωσ λέξη Η δης. τόσο βάρβαρη και θορυβώ

MARDUK – Plague Angel

, αλλά παιγμένο άρτια και με μπομπάτη Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εξέλιξη του Black Metal. Άγριο, επιθετικό στα φωνητικά ο Legion αλλά εγώ πιστεύω πλέον είναι δεν καθως , μερικούς παραγωγή. Το καινούργιο line up διχάζει ογία και το artwork, μέχρι τις συνθέσεις ότι εχουμε να κάνουμε με έναν τέλειο extreme metal δίσκο. Από τη θεματολ δες. και τα Σ-Α-Π-Ι-Α φωνητικά το album είναι μνημειώ DOKKEN – Back For The Attack

σοβαρού metal και αυτός ο δίσκος Αυτό το group έπαιζε στα όρια μεταξύ της τότε glam σκηνής και του (κάπως) ριστική η φωνή του Don Dokken, αλλα και έχει μερικά απο τα πιο σημαντικά κομμάτια της καριέρας τους. Χαρακτη πορωτικά leads και περίπλοκα solos. Αυτό τα με ει καθηλών μας Lynch η κιθαριστική υπερβολή που λέγεται George εριοχής, αλλά επίσης έχει και πιο εποχής/π της ημα συγκρότ απο κανείς ψάχνει όσα όλα ι το LP συμπεριλαμβάνε ις (βλ. το instrumental Mr. Scary). συνθέσε τις και Wall) The σοβαρά σημεία όσον αφορά του στίχους (Lost Behind

QUEENSRYCHE – Operation Mindcrime

πόσο μεγαλειώδης είναι αυτός ο δίσκος, Όταν ήμασταν σε πιο μικρές ηλικίες δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τόσο δουλεμένες που έχουμε να κάνουμε είναι λόγω της πολυπλοκότητάς του. Τόσο η ιστορία όσο και οι συνθέσεις τους στίχους, οπότε χάσαμε τότε περιείχε δεν βέβαια, , βινυλίου του πλέον με μια rock opera. Η Ελληνική έκδοση μόνα τους. και άξια μέρος της συγκίνησης, αλλα τα τραγούδια είναι τόσο καλά που στέκουν CRIMSON GLORY – Transcendence

από “true” οπαδούς του epic metal, άσχετα εάν οι Crimson Άλλο ένα υποτιμημένο group που έφαγε και πολύ κράξιμο στην Ελλάδα του χαρισματικού Midnight σε μαγνητίζουν, χωρίς να ά φωνητικ Glory ουδέποτε δήλωσαν ότι έπαιζαν epic. Αμέσως, τα υψίφωνα κιθάρες κατακλύζουν το LP με μελωδίες που δύσκολα είναι cheesy, πράγμα δύσκολο όταν τραγουδάς εκει πάνω. Επίσης, οι διπλές feeling, είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του έπους. metal ό ξεχνά κανείς. Μελωδία και dark συναίσθημα, αλλά και true, πωρωτικ

DRI – Thrash Zone

τα τραγούδια των 20 δευτερολέπτων Οι αρχηγοί του Crossover, στον πιο ποιοτικό-για μένα- δίσκο. Εδώ λείπουν είχαν συνηθίσει στα τελευταία μας όπως ύμνοι, thrash ι και έχουν πάρει τη θέση τους γρήγοροι και ασήκωτο ακόμα περιέχουν τα κοινωνικά οποίοι οι στίχων, λόγω και άμεσο, πιο είναι Zone Thrash το τους LP. Παρ’όλ’αυτά, αναφερθούμε στο θεϊκό μην Ας ών. φωνητικ ν υπονοούμενα, αλλά και λόγω των τρελλών riffs και των μανιακώ ο. λογότυπ το απο εποχές άλλες ν θυμηθού θα τότε skate εξώφυλλο, οπού όσοι έκαναν CANDLEMASS – Tales Of Creation

πάντα γιατί είχε και μερικά πιο γρήγορα κομμάτια Αν και σίγουρα το Epicus… είναι πιο σημαντικό, αυτό το LP μου άρεσε ανεπανάληπτο Messiah. Για κάποιο λόγο, εμένα μου και επίσης γιατί περιείχε το Under The Oak επαναηχογραφημένο με τον γνώριμο, πένθιμο mood είναι παντού. το ονα ταυτόχρ αλλά φάνηκε σαν ο πιο μελωδικός δίσκος των Candlemass

-116-


ps-

he am t p u k n a r C -

Νihilist - 13.07.07- Μystic - Πράγα Θεσσαλονίκη)) Skate contest, Πράγα, καλοκαίρι (485 βαθμοί Κελσίου- υγρασία (φάση πάω να δω το ition, air-cond παίζει και ζέστη και αφού έχει τελειώσει το μαρτύριο με τη θηκα καν ποιοι έπαιζαν αναρωτή Δεν ια. κουνούπ + Κελσίου βαθμούς 480 με ποτάμι, στο live. Έξω, δίπλα δεν πίνω, σκέτη παλτωδία. Ρωτώντας μπύρα , μουσική στην σημασία γιατί συνήθως κάτι τέτοια event δεν δίνουν πολύ Ίσως αν έβαζαν και το really μπροστά να τους έμαθα ότι το πρώτο συγκρότημα ήταν οι Bad shit. Όνομα και πράγμα. την θεϊκή κίνηση και ξαναγύρισα. έκανα αλλά ι παραδεχόμουνα περισσότερο. Τελικά έφυγα πριν τελειώσε να κοιτάξω στην σκηνή, να ακούσω και να Μπαίνοντας έπαιζαν μια διασκευή του Creeping death, κάτι που με έκανε 3 πωρωμένα ατομάκια, θρασάδες full on από ημα Συγκρότ πίστευα. το δεν απλά live το πάρω και μπύρα. Τελειώνοντας μπάσο, γαμάτα drums, γαμάτη φάση. γαμάτο (μακρύ μαλλί, κολλητό παντελόνι, μποτάκια και τέτοια), γαμάτη κιθάρα, 9 Μαϊου θα τους δούμε στο ΑΝ. Κ.Κ στις ναι, και play now, buy site, (Mike), , Η συνέχεια ήταν απλή, (Κωστής), myspace

Marky Ramone - 11.01.2008 - Gagarin Club

ω – καμία εξέλιξη. Μετά πήγα Από μικρό παιδί ήμουνα ζωηρός και ανόητος. Μετά πήγα να σπουδάσ Ίχνος αλλαγής. Κάπως έτσι τώρα). (λέμε δουλειά και έπιασα να υπηρετήσω την πατρίδα. Τίποτα. Μετά , στην ακριβώς ίδια Ramone Marky του συναυλία στην βρέθηκα και 2008 έτος ν σωτήριω ήρθε και το Ramones. Τις των όλων συναυλία στην 1992 έτος ν φάση που βρισκόμουνα και το εξίσου σωτήριο μέσα μου να αρχίσει έχουν να ησα παρατήρ πως αλήθεια είναι , συναυλία την αυτή μέρες πριν πάω σε τον Marky (ο οποίος ήταν (και είναι) το ίδιο τον , συναυλία την φουλ ωριμάζουν οι συνθήκες για αλλαγή. Με άλλα λόγια χλεύαζα φάση να γίνεσαι tribute band του εαυτού σου. Μέσα σε όλα πιο αδιάφορο μέλος του original συγκροτήματος) και γενικότερα την στο στάδιο του ψυχαναγκασμού όπου δεν επέτρεπα στον και ουνα ήμουνα και σε μια superemo φάση της ζωής μου και βρισκόμ τητα μπορούσε να έχει μόνο μία απάντηση και αυτή δεν νηφαλιό + Marky συναυλία : εξίσωση η εαυτό μου να πιει αλκοόλ. Ως εδώ συμπεριλάμβανε κανένα ίχνος διασκέδασης. κομμάτι Ramones, γύρισαν τα μυαλά μου ανάποδα. Εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά, ξάφνου, στο πρώτο riff που άκουσα από σε 1.3 sec βρέθηκα στο pit της συναυλίας να τα μέσα και αγκωνιές ακούσιες 72 Πάτησα πάνω σε 35 πόδια και πλάτες, έχωσα σωματική μου ακεραιότητα για το υπόλοιπο της συναυλίας, σπάω σαν να μην υπάρχει αύριο. Εξακολούθησα να διακινδυνεύω την καν είναι πολλά και μάλλον αναπάντητα κρίνοντας γεννήθη μου που τα πέφτοντας συχνά με το κεφάλι στο έδαφος. Το ερωτήμα τριπάρει ο κόσμος ότι όντως βλέπει Ramones και από το και από την μάπα του τραγουδιστή που είχε ντυθεί σαν τον Joey για να όλους. Ή δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το 1992 ή δεν έχει από πολύ πιο γεγονός ότι από το (sold out) crowd του live εγώ τρίπαρα βρεθεί συγκρότημα να ξεπεράσει τους Ramones. Και εις ανώτερα... Π.Ο

Turbonegro - 27.01.08 - Georg Elser Halle - Μόναχο γήσει αρκετό Οι turbonegro είναι από τα group που τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουρ DVD με surf, διάφορα σε φορές αρκετές ί ακουστε θόρυβο γύρω από το όνομα τους. Έχουν και sites συζητούνται τα blogs μόνο όχι και μουσικά αρκετά σε ενώ rd skateboa και rd snowboa α που σε αφήνουν live τους. Είναι απίστευτη η ενέργεια, η ένταση και η σκηνική τους παρουσί τρένο… σου πάνω από λες και πέρασε αφήνει κανέναν σε ησυχία, μεταδίδοντας την Ο Hank von Helvete (ο τραγουδιστής) είναι σόουμαν ατόφιος, αφού δεν live σίγουρα θα θέλετε να μπείτε στους turboένα από Μετά κοινό. ενέργειά του στο υπόλοιπο συγκρότημα αλλά και στο ρειες. Γ.Χ λεπτομέ τερες περισσό για gro.com turbone στο ματιά jugend γι’ αυτό ρίξτε μια

Trouble andrew - 28.01.08 - Orange House - Μόναχο Ο Trevor Andrew για όσους δεν ξέρουν (και καλά θα κάνουν να το ψάξουν λίγο παραπάνω) είναι pro snowboarder. Μετά από αρκετά χρόνια στα βουνά αποφάσισε να φτιάξει ένα συγκρότημα με το όνομα TROUBLE Andrew βάζοντας στο blender τις μουσικές που γουστάρει. Το μουσικό αποτέλεσμα το έχει ονομάσε ι Crunk-rock, ακούγεται σαν electro punk/rap rock και είναι αρκετά καλό!!! Τα live των TROUBLE Andrew είναι σαν underground punk συναυλία, γρήγορα, ιδρωμένα, σε μικρούς χώρους με το κοινό και τα μέλη του group να γίνονται ένα κουβάρι και να χορεύουν όλοι μαζί. Αν έχετε απορία αν ο Trevor Andrew είναι τόσο καλός σαν front man όσο σαν snowboarder, η απάντηση είναι ΝΑΙ το’χει πάάάάάρα πολύ!! Γ.Χ

-118-


-

iews v e R d

-C

Thrashing like a Maniac - Compilation Earache records Και όχι Thrash is back. Απίστευτο, κι όμως βγαίνουν ακόμα τέτοια συγκρότημα. οι μισές μόνο βγαίνουν, τα σπάνε κιόλας. Οι μισές μπάντες είναι από Αμερική, νεύρα των από Αγγλία και το combo είναι εδώ για να σας ισιώσει και να σπάσει τα ο Christian κλάψετε, να για Απλά, σας. φίλων των τα συγγενών, γειτόνων και πιθανότα fans κι αγόρασε και στους δυο μας το limited edition πορτοκαλί βινίλιο (old school hrashce.com/t w.myspa http://ww το out Check άπαιχτα. είναι graphics έτσι) και τα inglikeamaniac και όσοι πιστοί προσέλθετε... K.K

A Wilhelm Scream – Career Suicide Τον έχω κάνει download εδώ και αρκετό Ο έκτος κατά σειρά δίσκος για τους “A Wilhelm Scream” είναι γεγονός. αααασε ρε λάκη που σε πειράζει το free καιρό...θα μου πεις τώρα, ΤΙ;;; ΚΑΝΕΙΣ DOWNLOAD ΑΠΟ ΤΟ INTERNET;;; από 13 τραγούδια που απλά τα σπάνε. download!!!! ΒΟΟΟ... Το “career suicide” είναι απλά επικό! Αποτελείται . Οι AWS με κερδίσανε με την πρώτη... άκουσμα πρώτο το με ν Πλέον, σπάνια κυκλοφορούν δίσκοι που σε κερδίζου γρήγορο, (όπως θα έπρεπε) τσίτα Είναι lsd”. on kids “rich από στοιχεία πολλά έχει ίδιοι, οι και ται Όπως ισχυρίζον φωνές. ες απίστευτ και μελωδικό με κορυφαία stonerάδικα σημεία Παραγωγή: BILL STEVENSON (ALL, DESCENDENTS) no need to say more... φέρνοντας τους στο ΑΝ ps: Η PLAYFALSE RECORDS μας αιφνιδίασε ευχάριστα και επιστρέφει δυναμικά πολύ μακάκας... aight Ο.Λ είναι θα χάσει τους Όποιος στις 6 Μαΐου και 7 Μαΐου στο 8ball στη Θεσσαλονίκη.

Paavuharju - YΗΑ το cd για το οποίο μιλάω κι εγώ... ήθελα να Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρη πως το cd της φωτογραφίας είναι κενό και χαλάσω το στήσιμο του Κάρτερ, αφήσω μην να για αυτό βρήκα επικεντρωθώ στο συγκρότημα οπότε απλά α να έχω μπει στο myspace τους και να σας μπορούσ θα και α Φινλανδί την από Είναι είτε. ασχοληθ να πρέπει αλλά ψης. Πολύ περίεργο συγκρότημα, loco αλλά πω περισσότερα αλλά λέω να μην σας στερήσω την χαρά της ανακάλυ Όχι για συνέχεια αλλά πολύ καλό. Κ.Κ σχήμα. ον ενδιαφέρ απίστευτα φωνητικά, λίγο κατάθλιψη, ωραίες μελωδίες,

Vodka Juniors – Dark Poetry καιρού μας που λέει και ο Rodrigo. Μέρα – νύχτα, Τέσσερα πραγματικά παλικάρια, τέσσερις αληθινοί λεβέντες, ήρωες του σταν 3 χρόνια τώρα μας είχαν κάνει τα γεννητικά βρισκόμα να και όπου κρύα, με και χιόνια με και ρο, φθινόπω – ι καλοκαίρ μόδα, πάνω που με παράτησε και η γκόμενά όργανα πεπόνια. Και εκεί που η υπομονή τελείωνε, εκεί που το emo γινόταν μα. αποτέλεσ το με μου, να’ σου το’ σκασαν το album και έμειναν και οι ίδιοι μαλάκες είναι υπέροχες δεν έχει κανένα νόημα 17 στο κιθάρες οι ότι και 3 το αρέσει μου ότι αυτό CD το για Να αρχίσω να γράφω 150€ στην τσέπη, τολμώ να πω πως είναι με και μυαλό το μου μικρό το Με και ούτως ή άλλως θα’ θελε και άλλες 11 σελίδες. να κανονίσουμε να βρεθούμε για ξύλο). η καλύτερη ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή ever (και όποιος διαφωνεί πολύ χαμηλό IQ για να παίζει τόσο καλά ντραμς... έχει ός Λαγκαδιν Ο κλάψουν. να πως Υ.Γ.: Έκλαψαν άνθρωποι που δεν ήξεραν κακού, όχι τίποτα για να μην τραβιέστε μετά. Π.Ο καλού Πριν ακούσετε το album πάρτε και μια ιατρική γνωμάτευση από ψυχολόγο Waterpipes - Waterpipes Cd θα έλεγα ότι φέρνει το καλοκαίρι. Happy Και μετά λένε ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη… το συγκεκριμένο trips σας. Πρώτη φορά τους ακούσαμε surf τα ει συνοδεύ να για ck soundtra ιδανικό φωνήchillin’ και mellow ήχοι, χέρια μας το πρώτο τους cd. Αξίζει να στα έχουμε τώρα και Flows Water ι στο Finally (το skate dvd!) με το τραγούδ und μέρη… οπότε keep your undergro πιο τους ανακαλύψετε- ξέρουμε ότι κάνουν livάκια αρκετά συχνά αλλά σε Μ.Χ eyes open and your ears clean...

No Balance – When Everybody Is Gone δριμύτεροι με καινούριο full length. Οι ακούραστοι rockers NO BALANCE δεν το βάζουν κάτω! Επιστρέφουν ς αλλαγές στην σύνθεσή τους, διάφορε τις και μελών σεις αποχωρί τις Από ότι φαίνεται μουυυυυ μασάνε... παρά τους δουλειά είναι πολύ δεύτερη H τα γράψανε όλα στο... “γνωστό μέρος” και συνεχίσουν να περνάνε καλά!!! γή σίγουρα θα βάλει παραγω ένη προσεγμ πιο και η καλύτερ δυνατή. 11 rock/indie (punk) τραγούδια με σαφώς του Άκη οι οποίες απλά.... κιθάρες οι είναι δίσκο, στον η εντύπωσ έκανε μου που Αυτό . σε σκέψη πολλούς ...Αυτά είναι!!! Ο καινούριος τους δίσκος ΞΥΡΙΖΟΥΝ. Ο τύπος παίζει με την πιο METAL BC RICH κιθάρα του πλανήτη και δύο bonus tracks από περιέχει θα και Μαρτίου 18 στις S RECORD SE PLAYFAL την θα κυκλοφορήσει από Ο.Λ αλιότερες ηχογραφήσεις. Laterzzz...

WOLFMOTHER REVIEW επόμενα μουσικά ρεύματα, έρχονται από την Σε μια εποχή που οι μόδες αναμασώνται και τα ρούχα δημιουργούν τα ένα shaker, βάζεις δύο κουταλιές της σούπας παίρνεις μας... μέρα την σώσουν να THER άλλη άκρη του κόσμου οι WOLFMO βάζεις σε μια μηχανή του χρόνου και το το KYUSS, γλυκού του ι BLACK SASBBATH, μία LED ZEPPELIN και μισό κουταλάκ Ένα επικό mix από psychedelic rock, THER. WOLFMO των album ομώνυμο το είναι μα αποτέλεσ Το στέλνεις στο 2006. ck της Zero- Dying to live ή Misled soundtra το εύκολα πολύ ήτανε να ε μπορούσ stoner και heavy metal.Aυτό το album θα ξερός ήχος που σε ταξιδεύουνε και riff α Πωρωμέν youth ή ακόμα και η μουσική επένδυση του φημισμένου «ROUTE 66». που ποτέ δεν είχα, να κατέβω μπότες ϊκες καουμπό τις φορέσω να θέλω να κάνει με που CD μερικές δεκαετίες πίσω. Ένα αύριο. Peio υπάρχει μην να σαν ουίσκι φτηνό στην pub, να βρω τους Iommy και Plant και να πιω το πιο

-120-


-121-


n’ -Killietim γος Π.

ο: Γιώρ

Κείμεν

w Worship the Cla Η πρώτη έκπληξη όταν παρκάραμε στο παρκινγκ του Καϊμάκ ήταν τα τρία καλοφτιαγμένα άλματα δίπλα στο πιατάκι. Για τον Κωνσταντίνο, τον Χρήστο και εμένα όμως η πραγματική έκπληξη ήταν κρυμμένη στο σαλέ. Με την είσοδο μας, μια γλυκιά ηλεκτρονική μουσική τράβηξε την προσοχή μας σαν τις σειρήνες του Οδυσσέα. Αφήσαμε τη μουσική να μας οδηγήσει… εκεί, σε μια γωνιά του σαλέ, μέσα σε φωτάκια και πολύχρωμα χαρούμενα σχέδια στεκόταν, όχι ένα, αλλά δύο μηχανήματα με κουκλάκια. Ίσως μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές τζόγου που έχουν εφευρεθεί, πιο εθιστικά και από το κρακ. Υπερβολές θα πείτε. Κάνετε λάθος, η επόμενη ιστορία μιλάει από μόνη της Πριν από μερικά χρόνια ένα τρίχρονο παιδάκι έχασε όλα του τα λεφτά προσπαθώντας να ψαρέψει έναν Μπομπ Σφουγγαράκι. Η γιαγιά του αρνήθηκε να του δώσει άλλα λεφτά και συνέχισε να παίζει bingo. Όταν πια γύρισε το κεφάλι της για να δει τι κάνει είδε τον πιτσιρίκο ΜΕΣΑ (!) στο μηχάνημα, αγκαλιά με τον Μπομπ. Αφού προσπάθησε χωρίς επιτυχία να τον σηκώσει με τον γάντζο, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε ένα αρκουδάκι που τελικά κατάφερε να βγάλει με το τελευταίο της κέρμα. Ήταν πολύ χαρούμενη και από εκείνη τη μέρα δεν ξαναέπαιξε ποτέ bingo. True story. Α ναι, τον μικρό τον έβγαλε τελικά η πυροσβεστική, με το ζόρι γιατί ήθελε να μείνει μέσα. Ο Κωσταντίνος και ο Χρήστος λοιπόν παίζουν κουκλάκια εδώ και χρόνια. Το πίσω κάθισμα στο αμάξι του Χρήστου (που είναι γεμάτο κουκλάκια) μαρτυράει τον πολύχρονο εθισμό του. Αυτός άλλωστε με μύησε στο παιχνίδι πριν από μερικές εβδομάδες. Εκείνη τη μέρα έπιασα 2 κουκλάκια με δυο κέρματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν η τύχη του πρωτάρη, εγώ ήμουν σίγουρος ότι είχα ταλέντο. Η αλήθεια όμως είναι πως ό,τι έγινε εκείνη τη μέρα ήταν από την αρχή σχεδιασμένο από τον γάντζο. Τώρα πια με κρατούσε σφιχτά μέσα στα νύχια του. Πίσω στο σαλέ, ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε. Αρχικά κάναμε μια αναγνωριστική βόλτα γύρω από τα μηχανήματα για να εντοπίσουμε τους στόχους μας. (Μου έκανε εντύπωση πόσο καλά ήταν τα κουκλάκια πίσω από το πλεξιγκλάς ενώ στο μικρό μηχάνημα ανάμεσα τους υπήρχαν και σέξι στριγκάκια). Αφού κάναμε κέρματα τα λεφτά του φαγητού ξεκινήσαμε. Ο Κωσταντίνος και ο Χρήστος αναλάβανε το μεγάλο μηχάνημα και εγώ, σαν αρχάριος, ξεκίνησα από το μικρό. Είχα σταμπάρει από την αρχή ένα μαύρο string και ένα κουκλάκι Super Mario. Με το πρώτο μου κέρμα ξεθάβω τον Mario

-122-

και είμαι έτοιμος να τον σηκώσω. Σημαδεύω, κεντράρω και τσακ, ο γάντζος κατεβαίνει και τον πιάνει γερά. Και ενώ έκανα τον επινίκιο χορό μου περιμένοντας τον Mario, ξαφνικά ο γάντζος χαλαρώνει και ο Mario πέφτει… χλομιάζω και βάζω το επόμενο κέρμα μου. Γίνεται πάλι το ίδιο, ξανά και ξανά και ξανά ο Mario είναι ακόμα μέσα στο μηχάνημα και μου γελάει κοροϊδευτικά. Στο μεταξύ ο Κωσταντίνος έχει βγάλει από το άλλο μηχάνημα ένα στρουμπουλό γουρουνάκι (πολύ καλή ψαριά) έτσι, αγκαλιά με το γουρουνάκι του (που όταν κάνει snowboard κάθεται πάνω στο κεφάλι του) φεύγει. Ο Χρήστος δεν είχε τύχη αλλά έχει την εμπειρία και ξέρει πότε να σταματήσει. Και έτσι μένω μόνος μου, χαλάω σε κέρματα και τα λεφτά της κάρτας και συνεχίζω. Όμως τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Το Μηχάνημα παίζει μαζί μου. Αρχίζει ή να «τρώει» κέρματα ή να μη τα παίρνει και τα φτύνει. Είμαι πεσμένος στα τέσσερα και ψάχνω για ένα κέρμα που έχει πέσει από κάτω όταν συνειδητοποιώ την κατάσταση μου. Μπορεί ο γάντζος να μην έχει δύναμη να πιάσει τα κουκλάκια αλλά εμένα με έχει πιάσει γερά από τα αρχ*$*. Φεύγω με σκυμμένο το κεφάλι αλλά υπόσχομαι να επιστρέψω. Ενώ κάνουμε snowboard, το γουρούνι στο κεφάλι του Κωνσταντίνου μού θυμίζει την αποτυχία μου. Στο τέλος της ημέρας επιστρέφουμε στο σαλέ, ο Mario όμως δεν είναι πια εκεί… Ολοκληρωτική Ήττα.

Hello, my name is George and I am an a-claw-holic.

Μετά από αυτή την τραυματική εμπειρία και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου του Goodtimes, αποφάσισα να ρίξω φως σε αυτή τη βρόμικη υπόθεση. Όπως ο Ευαγγελάτος και ο Τριανταφυλλόπουλος θα ξεσκεπάσω αυτή την μάστιγα των καιρών μας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι μηχανές αυτές του διαβόλου, πρωτοεμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Μέχρι τις αρχές του 1990 είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται επικίνδυνα, εκτός από διάφορες «αίθουσες διασκέδασης» μπορούσες πια να τα βρεις σε περίπτερα, καράβια, super market, καφενεία και άλλους δημόσιους χώρους. Σήμερα η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Μπορείς να παίξεις πραγματικά μηχανήματα μέσω internet ενώ υπάρχουν internetικές κοινότητες για χρόνιους χρήστες του γάντζου. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Η γάντζο- τρέλα έχει χτυπήσει πιο βαριά τις χώρες τις Ασίας και κυρίως την Ιαπωνία. Όπου μπορείς να κερδίσεις από ζωντανούς αστακούς, χελώνες και καβούρια μέχρι εσώρουχα. Ξεκινάει λοιπόν η Γιαπωνέζα νοικοκυρά να πάει στο super market για να ταϊσει και να ντύσει τα παιδιά τις. Στην προσπάθεια της να γλιτώσει λεφτά πέφτει στην παγίδα και τελικά γυρνάει στο σπίτι με ένα ζωντανό καβούρι

και ένα γυναικείο εσώρουχο. Το καβούρι τούς τρώει το φαϊ και τραυματίζει σοβαρά το μωρό. Τελικά ο μεγάλος γιος αναγκάζεται να φορέσει το γυναικείο εσώρουχο και να γίνει τραβεστί για να φέρει λεφτά στο σπίτι. Άλλη μια κατεστραμμένη οικογένεια… Τι είναι όμως αυτό που κάνει αυτό -το φαινομενικά- αθώο παιχνίδι τόσο επικίνδυνο; Εκτός του ότι αποτελεί εμφανή έκφραση του τζόγου η καρδιά του κακού είναι ένα κίτρινο κουτί που κρύβεται μέσα σε κάθε μηχάνημα και έχει δυο ρυθμίσεις. Μια για τη δύναμη με την οποία κλείνει ο γάντζος και μια για την συχνότητα με την οποία «πληρώνει». Οι κατασκευαστές του γάντζου αρνούνται ότι έχουν την ευθύνη και υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση σκληρότητας του γάντζου υπάρχει απλά για να προσαρμόζεται στα διαφορετικά παιχνίδια που μπορείς να βάλεις μέσα στο μηχάνημα και για να κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον. Μας έπεισαν!! Τα επόμενα αποσπάσματα είναι από κατασκευάστριες εταιρίες που πουλάνε μηχανήματα στο internet: «Τα γαντζο-μηχανήματα μας θα σας κάνουν πλούσιους, είναι εθιστικά και ταυτόχρονα διασκεδαστικά! Και όλα περιλαμβάνουν γάντζο με ρυθμιζόμενη δύναμη… ». (Our Crane machines are money machines! Both addictive and fun! We sell the most reliable crane machines in the industry with: Large claw with adjustable strength etc.) «Τα γαντζο- μηχανήματα είναι τα πιο κερδοφόρα μηχανήματα της αγοράς. Δημιουργούν στον παίχτη την αίσθηση ότι έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν τον ενθουσιασμό και την έξαψη της νίκης. Απευθύνονται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, άντρες, γυναίκες και παιδιά!». (Claw machines and crane machines also known as skill cranes are arguably the most profitable arcade pieces for sale of all time. Claw machines provide the sense of having control over their game by the player, together with the thrill and excitement of winning a much valued prize… we are targeting a large group of the population; both men and women, children and adults) Οι περιγραφές αυτές θα ταίριαζαν με αυτές οποιουδήποτε είδους τζόγου ή άλλου ναρκωτικού. Η διαφορά είναι πως απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Τώρα το κόστος για τα πιο ακριβά κουκλάκια είναι περίπου 2 δολάρια, πράγμα που εκτοξεύει το κέρδος ενός «δίκαιου» μηχανήματος υπολογίζεται μεταξύ 300% και 500%. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Εχω 2 βδομάδες να παίξω και πονάω. Οι φωτογραφίες μου προκαλούνε ναυτία. Όμως ακόμα και μετά από αυτή την αποκαλυπτική έρευνα, την επόμενη φορά που θα βρεθώ μπροστά στον γάντζο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αντισταθώ…


-The Experts?-

es, Οι experts (?) του goodtim (?) τα πάν τα ν ζου δοκιμά και ενημερώνουν:

δοκιμάσουμε αυτή καλό θα μπορούσαμε να Ψάχνοντας ένα βράδυ τι με να πάρουμε σβάρνα ίζου φασ λίριο πείνας απο τη φορά, μέσα σε ένα ντε στο δρόμο μας.! ό,τι σουβλατζίδικο βρεθεί

Αβάνα Grill GREEK- E, OK. Eίναι αρκετά local το μέρος για να μην το επισκεφτούμε… Highlight του καταστήματος τα πολλά γατάκια που έτρεχαν και έπαιζαν ανέμελα έξω από το μαγαζί. (χμμμμμμμ...) GREEN-... και ενώ τα γατάκια που τριγυρίζανε γύρω από το μαγαζί αγχώνανε τον φίλτατο κρεατοφάγο- με σιγουριά- παραγγέλνω το λεγόμενο οικολογικό ή παιδικό, ή όπως αλλιώς θες να το πεις... και ιδού το μεγάλο δίλλημα: Τυροσαλάτα, τζατζίκι, σως, μελιτζανοσαλάτα???!! Πανδαισία γεύσεων. Thumbs up για την ποικιλία!! Κατά τ’άλλα λίγο φτωχικό. Support your local souvlakerie.. Πίττα του Παππού GREEK- Παππούς… Εγγύηση… με κανένα 5ευρο σκας fo sho mofo!!!! Γύρος αυτή τη φορά, με σως και ιστορίες, τυλιγμένα σε μια τεράστια πίττα… Συμπέρασμα: o Παππούς δεν αστειεύεται... GREEN- Όσο ο Παππούς προσπαθούσε να κορέσει την πείνα του ειδικού μας κρεατοφάγου, χιώνοντας την μεγάλη ποικιλία απο veggies, φεύγω καπάκια για κάτι πιο κλασσικό... Λάδι και Ρίγανη GREEK- Παραγγείλαμε καλαμάκι κοτόπουλο, καλαμάκι χοιρινό με πίττα, πατάτες, μανιτάρι στη σχάρα και ξεροψημένο ψωμί στα κάρβουνα με λαδορίγανη, τα οποία συνοδεύονταν από μια ντομάτα κομμένη με λάδι… νόστιμο, με πολύ ωραίο traditional χύμα στη λαδόκολλα design και για όλα τα γούστα - green or Greek… GREEN- Ίσως το μοναδικό από όλα τα σουβλατζίδικα που πήγαμε, που δεν με έκανε να νιώθω (ως VEGETARIAN) πως έχω κατουρήσει σε πηγάδι. Επιτέλους θα παραγγείλω κάτι διαφορετικό απο πατατόπιτα. Two thumbs up... (παρ’όλο που όλα κολυμπάγανε στο λαδι!!) Κάβουρας και Σάββας ( Η μεγάλη διαμάχη των Εξαρχείων) GREEK- Εδώ μιλούν ξεχωριστά οι γευστικοί αδένες του καθενός. Ό,τι τραβάει η όρεξη σας θα το βρείτε σε κάποιο από τα δυο (ΟΚ… αντικειμενικά ίσως λίγο περισσότερο στου Σάββα). GREEN- Χωρίς άλλο πρόλογο και περιττές λεπτομέριες ενα πραγμά θα πω, Σάββας rules, Κάββουρας sucks b***s... λίγο το σάπιο λάδι, λίγο η πατάτα που βρομάει λουκάνικο... όπως θα έλεγε και ένας γνωστός κριτής τηλεπαιχνιδιού «Σου βάζω τβια!!»

-124-

O Σουηδός & Ο Πολύτεκνος GREEK- Βόρεια Ελλάδα. Κάποιοι παράτολμοι, ίσως και ήρωες θα έλεγα, δοκίμασαν από τον Σουηδό σάντουιτς με λουκάνικο και άλλοι με πανσέτα… (JESUS CHRIST!!!!) Ευτυχώς δεν καταφέραμε να περάσουμε απέναντι να δοκιμάσουμε και τον Πολύτεκνο… DON’T TRY THIS AT HOME !!! GREEN- Σαν χορτοφάγος με καλύτερη διατροφή (..my ass*!!?*) και καλύτερη μνήμη συμπληρώνω: Ο Σουηδός, είναι ο Πολύτεκνος... αυτό που θέλω να πω είναι, πως το ίδιο άτομο είχε και τις δυο καντίνες... σε κομβικό σημείο χωρίς ανταγωνισμό εκεί κοντά, περιμένει εσένα, ανύποπτε ταξιδιώτη... προβλήματα δυσκοιλιότητας τέλος!! Αντε και franchise!!

POSTO BOTH- Μαρούσι,10 χρόνια πριν... το σουβλάκι της πλατίας Ηρώων. Όσοι κάνανε skate εκεί μεγαλώσανε με αυτό. Κάτι σαν το γάλα της μάνας ρε παιδί μου. Δεν μας ενδιαφέρει η γεύση... μας θυμίζει καλές εποχές γι’αυτό το γουστάρουμε, με κρέας ή χωρίς... ΤΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ (με σως παρακαλώ).

το Θέλαμε να συνεχίσουμε ς που έργο μας, αλλά ο γιατρό γνωσε, επέβλεπε το πείραμα διέ μεν, ν στο νη ερί ηστ υψηλή χολ μας αβιταμίνωση στον δε και ε. συνέστησε να διακόψουμ μέχρι Καλή μας ανάρρωση και the την επόμενη φορά - Let τι θα μας ίλτε στε in: game beg στο θέλατε να δοκιμάσουμε il.com thexpertsloveyou@gma Tally-ho!!


w-

e -Shop Revi STRATIGOS

A shop in the street Διεύθυνση Ηφαίστου 14, Μοναστηράκι Ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα στον χώρο του street wear και του παπουτσιού στην Αθήνα. Την διαφορά κάνει ο δεύτερος όροφος στον οποίο μπορεί να βρει κανείς και skateboards, ροδάκια, ρουλεμάν κλπ. από τις top εταιρίες του χώρου. Αισθητικά το κατάστημα είναι Ευρωπαϊκού επιπέδου με πολλές μικρές λεπτομέρειες για τον ψαγμένο καταναλωτή, όπως την εικαστική παρέμβαση του underground artist- Greg Pnut Gallinsky. Ο Άκης και το υπόλοιπο crew του μαγαζιού φροντίζουν για την εξυπηρέτηση σας άρα απλά κάντε τις οικονομίες σας και go shopping (το κατάστημα λειτουργεί και Κυριακές)!

-125-


-Ollie-

Η Olivia (ή ollie όπως προτιμά και η ίδια) γεννήθηκε στην Αμερική και μεγάλωσε στην Αθήνα. Δεν την ενδιέφεραν ποτέ οι κλασικές σπουδές αλλά η τέχνη, η ιστορία της τέχνης και η φωτογραφία. Τελειώνοντας το Λύκειο μετακόμισε στο Λονδίνο οπού ζει σήμερα και σπουδάζει Illustration, στο Central Saint Martins. Ασχολείται επίσης με το tattoo design, screen printing, mural painting και stained glass. Είναι 20 χρονών και πριν λίγες μέρες έσπασε τον καρπό της ενώ «έπαιζε» με ένα skateboard… Influences.... όσο μεγάλωνα είχα μια εμμονή με τα ιαπωνικά woodblock prints το art nouveau και τώρα έχω προσθέσει στην λίστα μου το street art, τα tattoo, τα εσωτερικά μας όργανα, τα πουλιά, την καταθλιπτική μουσική και πάνω από όλα τον καφέ! Αν κάποιος δει τα έργα μου προσεχτικά θα βρει πολλούς λεκέδες από καφέ… Modern art is... mostly shit. Αν είσαι καλό δημοσιοσχεσίτης μπορείς να περάσεις οτιδήποτε για «τέχνη». Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα αλλά beware: τα σκατά που περνάνε ως «τέχνη» στον Λονδίνο θα έρθουν και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι καλλιτέχνες εκεί έξω, αλλά είναι αρκετά underground και πρέπει κανείς να ξέρει πού να ψάξει για να τους βρει. Politics and art... should go hand in hand. Ίσως να «φταίει» το ότι είμαι illustrator αλλά πιστεύω ότι όλα τα artwork θα έπρεπε να στέλνουν ένα μήνυμα ή να «ενημερώνουν» τον θεατή για κάτι. Αν έχεις κάτι να πεις, ζωγράφισε το και σπρώξε κάποιον άλλον να σκεφτεί. Music is... mandatory (υποχρεωτική). Ειλικρινά. Είναι η ψυχή σε οτιδήποτε κάνω. Έχω ένα playlist για το κάθε τι. Από το όταν ζωγραφίζω (κυρίως καταθλιπτική ambient- Radiohead, Lali Puna κλπ), όταν περπατάω (κάτι γρήγορο και δυνατό, πολύ Against Me ή Beatsteaks) όταν μαθαίνω να κάνω

skate ή όταν κάνω ποδήλατο (κυρίως Fatboy Slim και Gorillaz- δεν ξέρω γιατί αλλά δουλεύει) κλπ. Παλιότερα ήμουνα πιο «κολλημένη» αλλά έμαθα ότι υπάρχει ο σωστός χρόνος και ο σωστός τόπος για όλα τα είδη μουσικής, απλά αφεθείτε σε αυτό.

αλλά θα συμμετέχω και σε μια ομαδική που θα λέγεται «Free Range» και θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου.

Όταν γίνω 50 χρονών... Θα έχω πολλές γάτες. Ειλικρινά. Φαντάζομαι τον εαυτό μου όπως εκείνοι που επικοινωνούν καλύτερα με τα ζώα από ό,τι με τους ανθρώπους. Θα ζωγραφίζω ακόμα και θα συνεχίζω να μαθαίνω. Digital art vs traditional... μμμ… Νομίζω πως το γεγονός ότι όλα τα έργα μου είναι δουλεμένα στο χέρι μιλάει από μόνο του. Πιστεύω ότι η τεχνολογία κάνει την δημιουργία πολύ εύκολη. Δεν θέλω να ανταγωνιστώ ένα παιδάκι 8 χρονών που καταλαβαίνει το Photoshop περισσότερο από μένα. Enough said. Ατομική έκθεση... Είχα την πρώτη μου έκθεση στο Λονδίνο ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν (διήρκησε ένα μήνα) και είχε πολύ πλάκα. Πολύ περίεργο, μέθυσα και λίγο την ημέρα των εγκαινίων και μίλησα πολύ άσχημα σε μια γυναίκα η οποία τελικά αγόρασε ένα έργο μου για την κόρη της! Anyway, σκέφτομαι πριν το καλοκαίρι να κάνω άλλη μία ατομική έκθεση Συνέντευξη: Κατερίνα Καραγιάννη

-126-


-127-


-128-


Profile for Alkistis Deligianni

Goodtimes-magazine Issue 15  

Snowbard, skateboard, surf and culture magazine

Goodtimes-magazine Issue 15  

Snowbard, skateboard, surf and culture magazine

Advertisement