Page 1

Prata affärer

KUNDTIDNINGEN FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER KRONOBERG AB

HÖSTEN 2011

FÖR DIG SOM VILL DRIVA FÖRETAG FRAMGÅNGSRIKT

Kultur + historia + natur +upplevelser =nya affärsidéer Nu vallfärdar besökarna till Korrö

Bra Vision Scandinavia AB

Kurarmsmet!

prog  2011 N E T S HÖ mer på sidan 12 Läs

Tyska speglar blev svenskt säkerhetstänk Från starta eget-kurser till utvecklingsprogram


Prata affärer

4

Johan köpte loss produktionsenhet från tyska storföretaget.

10

nd Ingemar åkte till Holla strin. du sin hu ra de stu att för

Innehåll 7. Aktuellt. Goda råd för marknadsföring på nätet 8. Business-to-business i modern tappning 12. Kursprogram hösten 2011 16. Årets Innovatör!

14

Ola paketerar upplevelser till naturlystna turister.

Verkstadsindustrins död – myt eller verklighet? Verkstadsindustrin är en bransch som går mot en säker undergång – framtiden stavas tjänster, IT-bransch och besöksnäring! Ja, så har det låtit under ganska lång tid. Men hur är det egentligen? Är verkstadsindustrins död myt – eller verklighet?

P

å uppdrag av Regionförbunden i Kalmar och Kronoberg samt Linnéuniversitetet fick konsultföretaget Grufman Reje Management i uppdrag att ta reda på hur det regionala näringslivet ligger till när det gäller tillväxt och konkurrenskraft. Och fram kom fakta som kanske får många att höja på ögonbrynen. – Av de sammanlagt 92.000 personerna som har en anställning inom näringslivet i Kronoberg och Kalmar län finns 20.000 personer inom verkstads-

– Stanna!, ropar jag (ofta i sista stund), en loppis/ett mysigt fikaställe/en gårdsbutik! Maken är inte alltid helt positivt inställd, men det har blivit otaliga besök på loppisar, fikaställen, gårdsbutiker, fabriksförsäljningar, trädgårdsanläggningar med mer.

Catharina Värendh Boson VD ALMI Företagspartner Kronoberg AB

2

ALMI utvecklar företag genom finansiering och rådgivning.

Utmaningarna framöver är att skapa förutsättningar för att tillverkningen ska kunna finnas kvar i länet. – Där gäller det att skapa mer kunskapsinnehåll i branscherna, att få hål på myten om att verkstadsindustrin är en skitig och ointressant bransch men också att se till att de olika orterna kan attrahera rätt arbetskraft, säger Anna. Och myten om verkstadsindustrins död – stämmer den? – Nej, verkligen inte. Snarare är det navet som driver all tjänsteverksamhet. IT-företag och andra tjänsteföretag har ju tillverkningsindustrin som kunder, det är där allting börjar på något vis. Tjänstesamhället kan ju bara fungera om man har någon att utföra tjänster åt, avslutar Anna Löfmarck.

Den 1 november 2010 togs revisionsplikten bort för 250.000 småföretagare som driver aktiebolag – och nu bestämmer företagaren själv om bolaget ska ha revisor eller inte.

Sommar och semester innebär lata dagar i solen men också mycket bilåkande. Dessa bilresor utvecklas ofta till en kamp.

Kan fler företag dra nytta av det som de osannolika företagen gör? Kan man utveckla sin känsla för kunden och marknaden? Vi tror det! Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans diskutera hur ditt företag kan ta sig från det osannolika till det sannolika!

och fordonsindustrin. Det är med andra ord den bransch som sysselsätter flest personer, säger Anna Löfmarck på Grufman Reje. Men ännu mer intressant blir det när man studerar förädlingsvärde, konkurrenskraft och tillväxt. – Förädlingsvärde är det man säljer för minus det man köper in, och vi tittar på hur stort förädlingsvärdet är per anställd, säger Anna. Där kom vi fram till att verkstadsindustrin är den bransch som har näst högst förädlingsvärde av alla, bara energi och miljö ligger högre. I konkurrenskraft är verkstadsindustrin den mest konkurrenskraftiga, medan trä- och möbelindustrin samt besöksnäringen är de som hamnar längst ner på listan. – Just i er region har verkstadsindustrin också klarat sig mycket bra efter den generella nedgången 2009, säger Anna.

Slopad revisionsplikt

De osannolika företagen En del av dessa besöksmål är helt osannolika. Hur kan en loppis som ligger bortom allfarvägarna ha kö varje gång man har öppet? Hur kan det vara omöjligt att få en parkering på den stora grusplanen vid caféet som man knappt ens hittar till? Just på sommaren är det lätt att hitta exempel på att det går att driva verksamheter, som vid en första anblick verkar omöjliga att få lönsamhet i. Vad är det som gör dem så eftertraktade? Ibland räcker det med ett lite annorlunda och roligt koncept som är väl genomtänkt. En känsla för vad kunden vill ha och betala bra för. Kvalitet, bemötande, skyltning. Ja, listan kan göras lång. Har de skrivit en strategisk plan? Jag är inte säker på det, men en sak är jag säker på. Det är att i ägarens huvud finns en dröm om hur det ska vara. När man har en dröm gör man alltid det lilla extra för att uppnå den. Det är det som gör de osannolika företagen sannolika.

AV LILL ANDREASSON

För att slippa revisionsplikten krävs att företaget uppfyller två av följande krav: • En nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor • En balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor • Högst tre anställda

”218 nya aktiebolag 2010!”

Revisor Börje Olofsson på Växjö Revisionsbyrå AB säger sig ännu inte har märkt av att så många av de befintliga företagen valt bort revisorn. Däremot tror han att de som nu startar aktiebolag väljer att till en början inte utse en revisor. – Banker och andra finansiärer kräver oftast reviderade bokslut för att bevilja lån till aktiebolag, även om de uppfyller kraven för att inte behöva ha en revisor, säger han.

Minskat aktiekapital öppnar dörren för fler bolag

Den 1 april 2010 sänktes kravet på aktiekapital från 100.000 kr till 50.000 kr. I Kronobergs län startades 130 aktiebolag under 2009, vilket innebär 14% av alla nystartade bolag. Under 2010 var andelen 20%, vilket innebär 218 nya aktiebolag. 3


Prata finansiering

Johan Malmström såg möjligheter för den skandinaviska marknaden som de tyska ägarna inte såg. Tillsammans med sin mentor Ulf Axelsson beslöt han sig för att köpa loss enheten i Braås och satsa på en modernare framtid för företaget.

➔ Pengar genom PIKS Under 2011 förmedlade ALMI 3,1 miljoner kronor i stöd till utveckling av varor och tjänster till företag med 2–50 anställda, så kallade PIKS-pengar. Under februari 2012 kommer information att läggas ut på: www.almi.se/kronoberg om ev. medel för 2012 beviljats.

Bra Vision blickar framåt –

om ”Vår affärsidé handlar ju att leverera produkter för säker sikt kring fordon.”

i backspegeln I Braås hittar man Bra Vision Scandinavia AB, ett företag som tillverkar backspeglar. Sedan knappt ett år tillbaka är företaget åter svenskägt av lokala ägare efter en längre sejour under gigantiska Mekra Langs vingar. Något som borgar för en modern utveckling inom det man kallar ”Säker sikt kring fordon”. Av LILL ANDREASSON Foto MATS SAMUELSSON

S

pegelfabriken har en lång tradition i Braås även om tillverkningen minst sagt har växlat. Företaget startades redan 1945, men då var det fickspeglar som producerades. Varje man och kvinna med självaktning hade en egen fickspegel med sig vart man än gick, och många av dem tillverkades i Braås. Ganska snart kom man dock in på fordonsindustrin, inte minst för att det som idag är Volvos dumpertillverkning etablerade sig på orten. Och dit behövdes backspeglar. Genom åren har man även arbetat mot personbilar, något man slutade med så sent som 2005, och idag är man helt fokuserad på tunga fordon. Produkter för säker sikt – Vi har flera kunder lokalt, exempelvis Ljungby Maskin och Rottne Industri, berättar Johan Malmström, en av ägarna till Bra Vision och tillika

4

VD för företaget. Det är lagom stora företag för oss, som mer är ute efter flexibla lösningar än kvantitet, och det passar oss perfekt. Annars går den största delen av försäljningen till Skandinavien, och man tillverkar också en hel del åt det tidigare moderbolaget i Tyskland. Sedan ett antal år tillbaka är det dock inte bara backspeglar som gäller för Bra Vision. Den senaste tekniken har gjort sitt inträde även här, och det är faktiskt en av anledningarna till att det blev ett ägarskifte. – Vår affärsidé handlar ju om att leverera produkter för säker sikt kring fordon. Och tittar man på hur det ser ut när en långtradare med släp backar så inser man snart vilka risker som tas, säger Johan. En långtradarchaufför har ingen chans att se vad som finns direkt bakom sitt fordon. Och därför har vi de senaste åren arbetat allt mer med bland annat kameror.

Skandinaviska förutsättningar Det finns också kännare, givare och andra elektroniska system som är intressanta för att öka säkerheten inom transportbranschen. – Det här blev ett problem med våra tyska ägare, berättar Johan. De är en av världens största backspegeltillverkare, och var inte så intresserade av att utveckla produktfloran mot kameror och elektroniska system. Vi upplevde också att de hade svårt att förstå verkligheten här i Skandinavien. Hos oss är det betydligt mörkare och smutsigare, vilket skapar en svårare miljö för våra chaufförer. Johan var redan på Mekra Lang-tiden VD för bolaget och kände att han ville utveckla företaget åt ett mer modernt håll. Och parallellt hände en annan viktig sak.

– När jag tog över som VD kände jag att jag behövde ett bollplank, berättar Johan. Jag fick reda på att ALMI drev ett mentorprogram, och anmälde mig till det. Min mentor blev Ulf Axelsson, som har varit aktiv i många olika företag. Under det året han formellt var min mentor lärde vi känna varandra väl, och han blev ordentligt insatt i företaget och de utmaningar vi stod inför. Besvärlig chef i Sverige Tillsammans började de fundera över om det skulle vara möjligt att köpa loss företaget från Mekra Lang. Ulf var beredd att stoppa in kapital i bolaget, och båda såg en stor potential förutsatt att de fick driva bolaget i den riktning de ville. I början av januari 2010 åkte Johan ner till Tyskland!

– Mötet med min chef i Tyskland gick över förväntan. Han hade nog alltid sett mig som den där besvärlige chefen i Sverige som ville gå sin egen väg, och när jag nu kom och lade en lösning som han inte tänkt på i knäet på honom, så var det en smidig väg för honom att ta. Sagt och gjort, arbetet för att ta över bolaget drog igång, och ganska snart insåg man att man behövde en part till som gick in med finansiering. – Ulf hade hört talas om ALMI Invest, så vi tog kontakt med dem och det stämde direkt, säger Johan.

»


Prata utveckling

Aktuellt! Goda råd för marknadsföring på nätet

Marknadsföring via Internet är för många företag den viktigaste kanalen för att upptäckas av kunder och nå ut med sitt budskap. Karl-Petter Hjelmer driver Useful Innovation i Växjö och delar med sig av sina bästa tips:

Backspeglar är fortfarande den största produkten, men kameror och annan elektronisk utrustning kommer starkt. Att tänka säkerhet runt hela fordonet istället för bara backspeglar är Bra Visions ledstjärna.

➔ ALMI eller ALMI Invest? Vad är skillnaden mellan ALMI och ALMI Invest? Båda arbetar ju med finansiering? Tarja zu dem Berge är VD på ALMI Invest och reder ut begreppen: – ALMI arbetar med finansiering i form av lån till företag. På ALMI Invest arbetar vi med riskkapital. Vi går in med kapital i små och medelstora företag och blir på så sätt också delägare . Efter max sju år gör ALMI Invest exit ur bolagen. – De företag som framför allt är intresserade av riskkapital, är de som växer och som behöver bygga upp sin soliditet. Man kanske ska satsa på en internationalisering eller produktutveckling, och har mycket kostnader innan det blir intäkter. Då är riskkapital ett bättre alternativ eftersom lån alltid innebär att man måste betala ränta och amorteringar under tiden, säger Tarja. 6

• Se all din närvaro på Internet som en helhet – den sociala webben och hemsidan måste fungera som en enhet. • Börja med att bestämma varför du ska ha en hemsida och vad den ska göra för dig. Sammanför alla delarna från början – teknik, AD och copy. • Tänk försäljning på webben även om du inte har en e-handel. En hemsida ska generera affärsnytta – ställ samma krav på den som på en anställd. Affärsnytta generar sidan genom att: – ni har en bred synlighet på Google – att hela webbplatsens innehåll är lätt att hitta – webbplatsen sparar tid åt både dig och kunderna – hemsidan gör besökare till kunder – eller i alla fall ökar intresset för företagets produkter eller tjänster. Det ska också vara lätt att ta kontakt och visa intresse via hemsidan.

I Braås monteras alla produkter, för att sedan transporteras till i huvudsak den skandinaviska marknaden.

Sund investeringstanke Det första mötet med ALMI Invest hade man i april, och efter många turer med det tyska företaget kunde man komma fram till ett undertecknat avtal i december 2010. Johan äger 40% av bolaget, Ulf och ALMI Invest 30% var. – Det bästa med ALMI Invest är att de inte bara går in med pengar, utan att det också är väldigt mycket kompetens med i bilden. De kommer att göra exit senast efter sju år, och de ställer krav på en viss tillväxt och på teknikutveckling. Johan känner en trygghet i att ALMI Invest inte går in i företaget för att plocka ut kortsiktiga vinster, utan att man mer ser det som en fråga om regional tillväxt. – Pengarna de stoppar in hos oss ska göra nytta här ett antal år, sedan plockar de ut dem och satsar på något annat som är bra för regionen. Det känns som en sund tanke, säger Johan. De största utmaningarna i ägarskiftet har varit det interna arbetet. – Det gäller att inte tappa fokus på den dagliga verksamheten när man är mitt uppe i förhandlingarna kring ett övertagande. Allt måste flyta på som vanligt, från själva affären till produktionen. Det är nog utmaningen för de flesta företag som går igenom större förändringar. Vår målsättning var att få till en lösning som skapar goda förutsättningar framöver, och det känner jag att vi lyckades med, säger Johan.

ALMI – the good guys! Samarbetet med ALMI slutar inte med finansiering från ALMI Invest. Bra Vision har även fått PIKS-pengar för produktutveckling. – Särskilt intressant är att vi måste sätta fokus på design. Det är verkligen ett område där vår bransch ligger långt efter. Transportindustrin har av tradition lagt mest fokus på funktion, och här har vi ju en stark konkurrensfaktor att plocka upp. Inom fem år har Johan som mål att ha fördubblat omsättningen. Även om speglar kommer att vara basen även då, ser han att kameradelen har utvecklats rejält, och han hoppas på en lagstiftning inom området för att ytterligare höja säkerhetsnivån för långtradare och andra tunga fordon. – Vårt samarbete med ALMI känns väldigt bra. Jag skulle vilja säga att det är en aktör som har både kunskap och pengar. Många affärsänglar går in alltför kortsiktigt utan att tillföra bolaget nätverk och kompetens. ALMI är helt enkelt the good guys, avslutar Johan.

• Försäkra dig om att hemsidan är byggd i en teknik som fungerar framöver. Även stora IT-företag arbetar ibland i system som är omoderna. Testa att validera din hemsida på validator.w3.org/. • Sätt mål med din hemsida! Det är först då du kan utvärdera hur den egentligen fungerar. Vill du utvärdera på egen hand är Google Analytics ett bra redskap. • Gör hemsidan till den centrala delen av din marknadsföring. • Ta referenser på det företag du väljer som din Internetleverantör. Ta också reda på hur många kunder per medarbetare de har. Det ger en viss insikt i graden av engagemang och prioritet på ditt projekt, och ger dig en uppfattning om det mer liknar löpandebands­principen.

Gör hemsidan till den centrala delen av din marknadsföring.

Smarta sidor

Gilla oss på Facebook!

Vi tipsar om nyheter, delar med oss av goda råd och berättar vad som händer hos oss. Sånt som vi tror kan vara till nytta för dig som är företagare! www.facebook.com/almikronoberg

Vill du använda dig av direktutskick, men känner dig osäker på hur man går till väga? Gå in på www.reklamfixaren.se så lotsar de dig fram med säker hand. Är du formgivare eller konsthantverkare, men vill inte lägga upp en egen hemsida? På www.signerat.se säljs mängder av olika alster – ett bra sätt att marknadsföra sig på om man arbetar i mindre skala. Letar du efter finansering? På www.kronoberg.almi.se har vi samlat informationen.

Ulf Norberg – medarbetare Ulf har arbetat på ALMI i dryga tio år som affärs- och finansieringsrådgivare. Mycket av hans tid går åt till ägarskiften, ett område som blir allt mer aktuellt i Kronoberg. Vad har du för bakgrund? Direkt före ALMI jobbade jag på Swedbank i Blekinge och dessförinnan var jag ansvarig för LRF Konsult i Kronoberg och Jönköping. Jag är utbildad ekonom och kommer från en företagarfamilj, så det kanske inte är så konstigt att jag har jobbat så mycket med rådgivning åt just företagare. Vad gör jobbet på ALMI så speciellt? Det roliga med arbetet här är att man har en så stor verktygslåda att arbeta med. Vi kan både erbjuda rådgivning och finansiering – de flesta aktörer har bara en av delarna. Man träffar ju också oerhört många intressanta personer – både i med- och motgång. Vilka specifika delar arbetar just du mest med? Det blir mycket kring generationsväxlingar, där vi kan fungera som en utomstående diskussionspart, men också erbjuda olika typer av hjälp. I det arbetet har jag också tillsammans med Anette Blomqvist genomfört ledarutveckligsprogram för övertagare. Jag ansvarar också för ALMI:s mentorprogram, där vi ständigt har en ström av personer som vill ha mentorer. Så det är ett varierande och utvecklande arbete.

7


Prata affärer

Sven-Olof ser e-handel som en viktig väg för att utveckla affärerna framöver. – Internetbutiken arbetar på två fronter – den hjälper oss både att spara tid och att hitta nya kunder, säger Sven-Olof.

Förfrågningar från EEN:s databaser • Dansk distributör av värme­ pumpar vill utöka sitt sortiment med kompletterande produkter som t ex pumpar, kontroll­ut­rust­ ning, ventiler eller andra industri­ produkter • Engelskt företag, som tagit fram en patenterad produkt som vid tankning garanterar att bränsle­ tillförseln stoppar innan det rinner över, söker distributör i Sverige.

"Det handlar både om att spar a tid och att hitta nya kunder."

Business-to-business i modern tappning

Sven-Olof utvecklar e-handeln för mer affärer Av LILL ANDREASSON Foto MATS SAMUELSSON Att Internethandel är en försäljningskanal som har kommit för att stanna är det väl ingen som tvekar om. Men att lyckas med sin Internetbutik är inte helt enkelt. Fallgroparna är många och lösningarna är inte alltid desamma som för en vanlig butik. Tur då att det finns utbildningar att gå.

U

nder våren anordnade Enterprise Europe Network ett tvådagarsseminarium kring Internethandel, där länets företag hade möjlighet att vässa sina kunskaper. Bland deltagarna fanns både företag som stod i begrepp att starta upp en Internetbutik och företag som sedan flera år tillbaka är etablerade som Internet-handlare. Källs Materialhantering i Diö tillhör den senare kategorin. De har haft sin Internetbutik igång i tre år, och säljer idag både via hemsidan och via egna kataloger. – Källs startades 1988 och vi är en komplett leverantör inom materialhanterings- och kontorsutrustning, berättar Sven-Olof Örn som är VD och ägare av företaget. Egna patent I standardsortimentet finns 8000 artiklar och dessutom kan man hjälpa kunderna med ytterligare produkter. Källs har också ett antal egna patent, som egentligen är

8

ursprunget till företaget. – Den förre ägaren utvecklade ett pallstöd för europapallar som blev den första egna produkten. Idag har vi ett 20-tal olika artiklar som är våra egna. De står inte för så stor del av vår omsättning, men det är ändå lite speciellt att ha egna patent, säger Sven-Olof. Kunderna finns i hela Sverige men det finns också tankar på att gå ut på andra marknader. – Det är något vi ska prata med Enterprise Europe Network om framöver, säger Sven-Olof. Olika frågeställningar Sven-Olof blev intresserad av seminariet om Internethandel inte minst för att det hela tiden är ett område som måste utvecklas. – Vi har bara hållit på i tre år med det här, och känner fortfarande att vi har mycket att lära. Precis som jag tror att de flesta andra med Internetbutiker har. Det är ju fortfarande ett relativt nytt fenomen, och alla är egentligen

Att skapa en Internethandel för en verksamhet med 8.000 artiklar har varit en utmaning. Och det är en resa där man hela tiden lär sig nya saker, menar Sven-Olof.

nybörjare. Utbildare var Postens Internethandelsexpert Arne Andersson och Oscar Alm från Jajja Communications. Arne har gott om kunskap inte bara om leveranser, utan också om trender inom internethandel och vad som verkligen fungerar rent försäljningsmässigt. Oscar bidrog med kunskap kring sökmotoroptimering och vad man ska tänka på när man köper in e-handelstjänster. – Det som skiljde oss från de övriga deltagarna var att vi bara arbetar business-to-business, säger Sven-Olof. Det innebar att vi hade lite olika frågeställningar, och att vissa saker som togs upp inte gällde oss. Men det är ändå väldigt bra att det är en blandad grupp, det blir dynamik och många olika frågor som kommer upp. Handla upp tjänster Sven-Olof uppskattade särskilt att de fick visa upp sin webbsida och få kritik från både deltagare och utbildare. – Det kom fram bra och konstruktiv kritik som vi har kunnat använda oss av efter kursen, och göra förändringar som helt klart har förbättrat vår e-handel. – För oss som använder oss av Schenker och DHL som transportörer var informationen om Posten kanske lite överflödig, men Arne hade väldigt intressanta tankar kring e-handel i övrigt.

Det som Sven-Olof framför allt känner att de hade nytta av var Oscars tips kring vad man ska tänka på när man köper in e-handelstjänster. – Det är en komplicerad värld, och det händer så mycket hela tiden att det är svårt att veta vad man ska ställa för krav som köpare, menar Sven-Olof. Gäller att tänka rätt Efter kursen har man bland annat ändrat på förstasidan som tidigare innehöll lite för mycket information. Man håller också på med några andra förändringar som kräver lite mer bakomliggande tekniskt arbete. Och så fick man två helt nya idéer med sig som man ska omsätta i praktiken framöver. – Det som var bäst med de här dagarna var att alla i gruppen verkligen hade något att bidra med, och att det blev väldigt intressanta diskussioner. Och föreläsarna hade sin erfarenhet att bjuda på, så man kände att man fick hjälp att utveckla sin egen hemsida. Att Internethandel är något att satsa vidare på är självklart för Sven-Olof. – För oss som arbetar med business-to-business handlar det både om att spara tid och att hitta nya kunder. Det gäller verkligen att tänka målgruppsanpassat och förstå hur Internethandel fungerar för att det ska bli en lyckad investering.

• Tyskt företag har utvecklat en unik blomsterkruka som gör att plantor utomhus dräneras och inte behöver bli vattendränkta. De söker distributör i Sverige för bearbetning av kunder som t ex trädgårdsodlare, gardencenters eller Do it yourself-butiker. • Danskt e-handelsföretag söker tillverkare av unika accessoarer och Må bra-produkter. • Irländsk detaljhandlare inom Do it yourself-sektorn erbjuder sig som återförsäljare till företag som tillverkar energisnål hemelektronik. • Fransk tillverkare av kläder för cykel-, triathlon-, rodd- och rull­­skridskor söker återförsäljare i Sverige. • Engelsk tillverkare av gratulations­­kort på engelska söker distributör och erbjuder sig samtidigt att agera som distributör i England för svenska tillverkare av gratulationskort.

Du kan söka på nyckelord och det finns 14 000 förfrågningar i databasen. Du hittar den på: www.enterpriseeurope.se eller ring 0470-707404 så hjälper vi dig att söka eller skriva en egen förfrågan.

9


Prata återvinning

helt död just nu. Men Sverige har kommit stort istället, så vi är lite tacksamma över att marknaderna växlar. Resan till Holland fick Ingemar nys om i ett mail från Enterprise Europe Network. Det som lockade var att besöka andra trähusföretag men också att titta på passivhus, eftersom det är ett byggsätt som kommer allt mer. – Vi höll till runt Amsterdam och det var ett intensivt program under två dagar! Ingemar berättar att man bland annat besökte ett hus som var helt byggt av återvunnet material. – Det var en riktig entusiast som hade byggt det. Huset bestod av mycket gammalt byggmaterial och andra kreativa lösningar. Det var intressant som fenomen.

terial och andra ma gg by t al mm ga et ck my av od ”Huset best fenomen.” m so nt sa es tr in r va t De r. ga kreativa lösnin

Woodcon i Hamneda åkte på studieresa

Bland återvunna hus och solenergi i Amsterdam

P

recis vid infarten till Hamneda ligger Woodcon – ett företag med 45 anställda där man tillverkar modulhus främst för skolor och kontor. För att lära av andra och se vart utvecklingen är på väg följde VD:n och tillika ägaren Ingemar Andersson med Enterprise Europe Network på en studieresa till Holland. Ingemar startade företaget 1973 tillsammans med sin bror. Idag driver han det med god hjälp av sonen Mats, och genom åren har affärsidén förändrats. – Vi började som underleverantörer, och sedan tillverkade vi byggbodar under många år, berättar Ingemar. De senaste sju åren har vi tillverkat modulhus speciellt med inriktning på kontor och skolor. Våra kunder är exempelvis Expandia som i sin tur hyr ut husen till framför allt kommuner. Man håller också på att utveckla ett koncept för studentbostäder eftersom det är en marknad med krav på flexibla lösningar. I dagsläget omsätter man 80 miljoner kronor på de cirka 20.000 kvadratmeter hus man tillverkar. Trähusföretag lockade – Idag säljer vi bara inom Sverige, men för några år sedan var vi störst på Danmark, berättar Ingemar. De har faktiskt inte hämtat sig efter krisen ännu, så den marknaden är 10

Står sig i konkurrensen De fick också lyssna på presentationer om en del nyheter inom branschen, bland annat hur man kan använda hampa som väggisolering. Dessutom besökte man bland annat ett bostadsområde i ett utdikat område – där man skapat land av havsbotten – och även en solfångaranläggning. – Allt eftersom den direktverkande elen försvinner gäller det att hitta andra värmekällor. Även om vi egentligen inte arbetar med uppvärmning måste vi också vara öppna för att tänka i nya banor, menar Ingemar. För Ingemar var syftet med resan att se hur andra företag arbetar, och han är nöjd med vad han fick se. – Vi står oss bra i konkurrensen, och det är skönt att få det bekräftat. Det de var duktigast på tycker jag var logistiken, där har vi kanske en del att lära, säger han. Intressanta kontakter Ingemar tyckte resan gav mycket, både samtalen med de andra deltagarna och studiebesöken man var på. – Allt fungerade utan några som helst problem, och vi fick verkligen se intressanta företag. Det skapades också en del kontakter som jag kan ta upp framöver. Mitt helhetsintryck av resan är väldigt positivt, säger Ingemar. Utmaningen framöver är att utveckla det koncept man har nu. – Idag har kommuner och andra köpt upplägget med flexibla bygglösningar, säger Ingemar. Vår uppgift är nu att hitta ännu bättre lösningar. Där finns fortfarande mycket att göra.

Av LILL ANDREASSON Foto MATS SAMUELSSON

Studiebesök i Europa Med hjälp av kollegor runt om i Europa ordnar vi på Enterprise Europe Network studiebesök på europeiska företag. Det är olika teman på resorna, ofta inriktade på en speciell bransch. Under resorna ingår ofta det som kallas matchmaking där företagen träffas i kortare möten för att få en första kontakt som kanske kan leda till fortsatt samarbete. Skulle du vara intresserad av att följa med på en sådan här resa eller vill du att vi ordnar en efter dina speciella önskemål? Kontakta Ulla Rolf på 0470-70 74 04.

NotisEEN Emelie på matresa

A

tt inspireras av Italien som matproducentland var en tanke som dök upp på kvarterskrogen Hemma hos oss i Växjö. Man tog kontakt med Enterprise Europe Network, som tyckte det var en strålande idé. En inbjudan sattes ihop till intressanta matproducenter i Kronobergs län och till slut var det ett tiotal företag som anmälde sig. – Vi hade ett dubbelt syfte, säger Emelie Detterskog på Hemma hos oss. Dels ville vi få rent matmässig inspiration från Italien, dels ville vi knyta ett starkare band mellan lokala producenter i Kronoberg. Emelie imponerades väldigt av att se hur stolta hantverkare de italienska matproducenterna är. – Det är något vi saknar här, och det gav oss rätt gott om råg i ryggen. Sju dagar var de iväg, och resan kostade 15.000 kr per person. Genom EEN kunde de söka stipendier för 9.000 kr, så det blev en låg kostnad för deltagarna. – De var väldigt tillmötesgående och tyckte det var positivt att vi kom med ett eget förslag. Det är verkligen ett tips till andra företag och andra branscher, att själva fundera över vilken typ av studieresa man skulle vilja göra. Det mesta går ju att lösa.

E-handelsnätverk på gång

E

-handel är relativt nytt och det finns mycket att lära. Genom att byta erfarenheter med andra kan du utveckla ditt företag och bli ännu bättre. Efter en e-handelsutbildning i ALMI:s regi beslöt en av deltagarna – Stefan Tigerström – att skapa ett e-handelsnätverk i Kronoberg. Vill du vara med når hittar du lättast nätverket på Facebook, där du söker på ”Växjö e-handelsnätverk”. – Vi är inte så många e-handelsföretag i regionen. Därför är det viktigt att vi som finns kan dela med oss av erfarenheter och på det sättet utveckla våra företag, säger Stefan Tigerström, VD på Lensia.se.

Ny brandskyddsteknik fick hjälp Under 2011 lanserar innovatören och företagaren P-O Thorén ett mobilt system för brandskydd i industriella miljöer. Genom Enterprise Europe Network har han fått hjälp att bolla en del knepiga frågor med immaterialrättsexperter. – Jag var med på en halvdags föreläsning om immaterialrätt, och det gav en väldigt bra inblick i vad det handlar om. Jag fick en mycket bättre förståelse för hur man kollar upp saker och ting och vad man kan och bör skydda, säger P-O Thorén. Immaterialrätt bör man se som ett verktyg för att skydda sin produktportfölj – och i förlängningen sina intäkter. Som företagare gäller det att ta ett helhetsgrepp kring frågor som patent-, varumärkes-, design- och domänskydd. Trenden är att de här frågorna blir allt mer internationella och snart bör ett europeiskt patent kunna vara verklighet. 11


1 september 7.30–9 Alvesta Galvaniseringsverkstad, Alvesta

Företagarfrukost. För dig som vill öka lönsamheten. Vi bjuder på frukost, goda företagsexempel och inspiration.

2 september 7.30–9 Urshults Maskinteknik, Urshult

Företagarfrukost. För dig som vill öka lönsamheten. Vi bjuder på frukost, goda företagsexempel och inspiration.

2 september 12–13.15 Ljungby

? Smålandslunch. I samarbete med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Pris 39 kr.

5 september 16–19 Växjö

? Ägarväxling. Informationsseminarium för dig som funderar på att ta över eller sälja ett företag.

12 september 15–18 Lessebo

? Starta Eget-mässa. För dig som funderar på att starta företag, eller är ny som företagare.

14 september 18–20 Växjö

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

15 sep Heldag Borås

Studieresa till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Materialprovning och testmetoder. Besök i laboratorier.

16 september 7.30–9 BBM Golv, Växjö

Företagarfrukost. För dig som vill öka lönsamheten. Vi bjuder på frukost, goda företagsexempel och inspiration.

22 september 18–20 Tingsryd

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

23 september 12–13.30 Teleborg Slott, Växjö

Företagarlunch. För dig som vill öka lönsamheten. Vi bjuder på lunch, goda företagsexempel och inspiration.

26 september 17–20 Växjö

? Bokföring. Lämplig för dig som vill ha inblick i bokföringens grunder.

29 september 17–20 Residenset, Växjö

? Turistmingel. I samarbete med Destination Småland.

OKTOBER 2011 4 oktober 14–20 Växjö

Våra seminarier för dig som är företagare, nyföretagare och innovatör. Håll utkik efter symbolen. De flesta seminarier är kostnadsfria.

12

? Inspirationsdag om företagande. En eftermiddag fylld med kunskap, inspiration och glädje av entreprenörer för entreprenörer. Samarrangemang med Företagarna, Svenskt Näringsliv, KROM, Deloitte, Växjö Kommun samt Regionförbundet.

7 oktober 12–13.15 Ljungby

? Smålandslunch. I samarbete med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Pris 39 kr.

11 oktober 7.30–10.30 Växjö

? Business & Breakfast för IT-företag. Inspiration för dig som vill utveckla ditt företag. Samarbete med IEC vid Linnéuniversitetet.

18 oktober 18–20 Ljungby

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

19 oktober 14–17 Växjö

Sälj till forskningsinstitutet ESS i Lund. För er som vill veta vilka aktuella affärsmöjligheter det finns på det nya forskningsinstitutet i Lund. Inköpsrepresentant från ESS kommer till Växjö för att ge information.

20 oktober 18–20 Växjö

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

26 oktober 18–21 Växjö

? Trendspaning – Att vårda kunder både i din butik och på nätet. En kväll med inspirerande föreläsare som berättar mer om trender inom butik, e-handel och webb.

27 oktober 7.30–10 Residenset, Växjö

? Frukostmingel för unga entreprenörer. Samarrangemang med övriga länsorganisationer.

NOVEMBER 2011 1 november 17–20 Växjö

? Import och Export. Inspiration och bra att veta om du funderar på att handla med utlandet.

7 november 17–20 Växjö

? Bokföring. Lämplig för dig som vill ha inblick i bokföringens grunder.

9 november 9–13 Växjö

? Byggproduktdirektivet. Halvdags seminarium om CE märking för byggprodukter tillsammans med Boverket. Kostnad 500 kr exkl moms.

9 november 13–17 Kalmar

Europeiska patent och affärsstrategier. Patent, design- & varumärkesskydd ur ett svenskt, internationellt och affärsstrategiskt perspektiv.

11 november 12–13.15 Ljungby

? Smålandslunch. I samarbete med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Pris 39 kr.

11 november 7.30–10.30 Växjö

? Business & Breakfast för IT-företag. Inspiration för dig som vill utveckla ditt företag. Samarbete med IEC vid Linnéuniversitetet.

15 november 18–20 Växjö

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

17 november 18–20 Alvesta

? Starta Eget-information. Seminariet ger dig en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva företag. Vi vill inspirera dig att starta företag, men också ge dig insikt i nödvändiga förberedelser.

DECEMBER 2011 2 december 12–13.15 Ljungby

? Smålandslunch. I samarbete med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Pris 39 kr.

27 sep–26 okt 5 kvällar 17–20 Markaryd 12 okt– 9 nov 5 onsdagar 17–20 Växjö 25 okt – 22 nov 5 tisdagar 17–20 Älmhult

Start 26 sep Inlämning av idé senast 25 sept kl 24.00.

Har du en idé? Gillar du utmaningar. Har du vad som krävs för att lyckas? Nu har du chansen genom att anmäla dig till vår idétävling! Det kan vara en produkt eller tjänst eller något helt nytt som ingen har tänkt på förut.

Innehåll: 1. Företaget och företagaren 2. Marknad 3. Budgetering och kalkylering 4. Juridik 5. Administration

Final och entreprenörscatwalk på ALMI-dagen 12 januari.

Vi är på jakt efter idéer med stor potential som kan bli framtidens stjärnskott både lokalt och globalt. Som deltagare i tävlingen får du både coaching och en möjlighet att utveckla din idé. Start 26 september.

12 nov+19 nov 2 lördagar 9–16 Kosta

Företagarskolan Intensiv ? Samma innehåll på två heldagar.

14 sep –10 maj 2012 7 träffar

Ägarväxling – ett ledarutvecklingsprogram för dig som ska, eller just har tagit över Du ska stärkas i din roll som ny ett företag ? ledare för ditt företag. Du får dels kunskaper om de specifika frågor kring relationer och känslor som uppstår vid ett generations- eller ägarskifte, dels kunskaper och verktyg att bli en ledare och bygga upp ett lönsamt företag för framtiden. Programmet omfattar 7 träffar under ett år. Mellan träffarna arbetar du med att göra en framtidsplan för ditt företag. Utifrån en nulägesanalys gör du en framtidsplan för att utveckla verksamheten. Arbetet sker individuellt tillsammans med en rådgivare och genom erfarenhetsutbyte i grupper. Avgift 5 000 kr + moms.

Prel start 17/10, 24/10, 31/10, 14/11, 21/11, 28/11, 12/12 7 måndagar 18–21.30

24–25 sep Vrigstad Värdshus

? ALMI-dagen. En dag för dig som är företagare. Inspiration, kunskap och mingel.

Vinn 15000 kr i vår idétävling!

Företagarskolan ? Företagarskolan ger dig en grund för att planera, starta och utveckla ditt företag och riktar sig till dig som förbereder företagsstart. Avgift 500 kr inkl. moms.

Till er tjänst – för små tjänste- och serviceföretag Ett affärsutvecklingsprogram för dig som driver företag inom tjänste- och servicesektorn. Dessutom ingår 2 timmars enskild coaching för att göra en affärs-/marknadsplan samt 2 timmars enskild ekonomisk konsultation. Avgift 2500 kr + moms.

Kvinna med företagstankar? ? Köp ett företag! Ett tvådagars program i internatform. Avgift 800 kr inkl. moms.

Var med i vår idétävling! Start 26 september

19–21 oktober 9–16 Växjö

Företagarskola för invandrare ? Kurs för dig som funderar på att starta, eller just har startat företag.

12–13 nov Vrigstad Värdshus

Företagare inom offentlig sektor ? Ett tvådagars program i internatform om att driva företag inom offentlig sektor. Avgift 800 kr inkl. moms.

14–15 nov Växjö

Resa till Tyskland för företag inom hållbart byggande ? Följ med Enterprise Europe Network på en resa till Stuttgart och lär mer om hållbart byggande och få se nya innovatiova produkter. Mer information finns på vår webbplats.

Under hösten

Vill du ha en mentor? ? Är du nybliven företagare? Att ha en mentor innebär att en erfaren person delar med sig av sin kunskap och sitt nätverk till dig som adept. Mentorn är ditt bollplank, som både lyssnar och ställer frågor. Hör av dig till ALMI om du är intresserad.

1 december 12–17 Växjö och Kina

Vägen till lönsam handel med Kina. Fem träffar för dig som vill starta export eller import från Kina. Programmet avslutas med en resa till Kina våren 2012. Avgift 500 kr exkl moms och resa.

? För dig som funderar på, eller just har startat eget.  För dig som driver eget och vill utvecklas vidare.  För dig som söker internationella kontakter eller mer kunskap om internationell handel  För dig som jobbar med innovationer och produktoch tjänsteutveckling.

JANUARI 2012 12 januari 13–17 Växjö

Prel start 17 oktober

PÅ RÄTT KURS MOT FRAMTIDEN!

SEMINARIER, Program & KURSER ETC

KURSPROGRAM  HÖSTEN 2011

SEPTEMBER 2011

Till er tjänst – för små tjänsteoch serviceföretag

ALMI driver olika utvecklingsprogram och kurser för dig som vill fördjupa dig inom ett visst område. Programmen delfinansieras ofta av t ex EU, Tillväxtverket, Regionförbundet eller Länsstyrelsen vilket gör att deltagaravgiften blir låg.

Läs mer om ALMIs aktiviteter och anmäl dig på

www.kronoberg.almi.se eller ring 0470-70 74 10 för anmälan och mer information.

13


Gamla anor skapar

nya affärsidéer

Ola på Korrö har blivit ett begrepp. Och när man möter honom förstår man varför. Ola lever verkligen sitt företag. Han berättar om det fantastiska i att så många vill besöka Korrö, och om frustrationen att inte kunna utveckla i den takt han önskar. Ola Abrahamsson är en typisk småföretagare med växtvärk i en bransch som växer så det knakar!

Prata affärsidéer

Av LILL ANDREASSON Foto MATS SAMUELSSON

Maten drar kunder Korrö är en gammal hantverksby, och verksamheten här lades ner 1948. Idag ägs Korrö av en stiftelse som i sin tur ägs av Tingsryds kommun. Och sedan drygt tio år driver Ola och hans fru Åsa verksamheten. En verksamhet som har utvecklats mycket under de här åren. På Korrö kan man bo, äta och aktivera sig. Och det är matdelen som har genomgått den största förändringen. – Vi byggde om kaffestugan till restaurang för några år sedan, och det har förändrat hela vår verksamhet, berättar Ola. Nu är det den som står för den viktigaste delen av våra intäkter, och med en uteservering som går precis över vattnet är det givetvis en fantastisk miljö. Korrö har lyckats göra sig ett namn på sin goda mat, och det drar folk. Betydligt fler än vad man egentligen kan servera. – Vi tampas fortfarande med att lösa en del logistik eftersom efterfrågan verkligen har överträffat våra förväntningar, berättar Ola. Hälsa- och gourmetvandring Bland aktiviteterna finns självklart uthyrning av kanoter, cyklar och annat som hör naturvistelser till. Men också en exklusiv hälsa- och gourmetvandring där deltagarna bjuds på spännande matupplevelser i Korrös vackra natur. – Vår hälsa och gourmetvandring har blivit en fullträff, och vi fortsätter att utveckla den. Den äger till stor del rum utomhus, och innefattar åtta

➔ FRAMTIDSDIALOG Vi på ALMI kan hjälpa dig att utveckla ditt företag mot en lönsam framtid. Efter en inledande analys coachar vi dig att genomföra de förändringar du vill göra. Intresserad? Kontakta Pontus Sannéus på ALMI Kronoberg. 14

A

tt komma ut till Korrö en strålande vacker sommardag är lite som att komma till paradiset. Här sätter de röda, timrade husen från 1600-talet sin prägel på miljön, den intensiva grönskan och de så viktiga vattendragen gör det lätt att andas. Man går ner i varv så fort man stiger ur bilen, och den omedelbara känslan är att man vill stanna kvar länge.

olika matupplevelser. Den tar ungefär fyra och en halv timme, och vi har fokus på lokal mat och dess historia. Ola och Åsa kom tidigt i kontakt med ALMI som har fungerat som deras bollplank och rådgivare under hela resan. – Inte minst när vi skulle bygga till restaurangen var ALMI en viktig part. Där hade vi många och långa diskussioner om hur det skulle påverka verksamheten, både ekonomiskt och inriktningsmässigt, säger Ola. För ett antal år sedan gjorde ALMI en lönsamhetsanalys åt Korrö. – De tittade på vilka möjligheter som fanns att öka lönsamheten, något vi har haft stor nytta av. Idag har vi andra förutsättningar än vad vi hade då, och jag har funderat på att göra en ny lönsamhetsanalys. Storytelling är framtiden Var tredje månad har man styrelsemöte och då är också ALMI:s representant med. På så sätt följer de verksamheten på nära håll och kan lättare fungera som löpande bollplank. – Vi har haft ofantligt stor hjälp av ALMI, jag tror ärligt talat inte att vi hade tagit oss dit vi är idag utan deras hjälp, säger Ola. Framtiden innebär mängder av möjligheter, inte minst inom storytelling. – Här finns hur många berättelser som helst att ta vara på, det gäller egentligen bara att göra ett urval. Vi vill också hitta ett koncept som inbegriper hela anläggningen. Och så har vi planer på att lyfta boendet, så att det hamnar på samma nivå som restaurangen är idag. Det känns viktigt att allt håller samma standard. Att Ola är en entreprenör är inget att tveka över. Och på frågan om vad det är som driver honom ger han ett snabbt svar: – När hela teamet är i full gång och alla vill åt samma håll – då är det kul. Det ger bekräftelse på att man gör något som är bra.

"Framtiden innehåller mängder av möjligheter” 15


ALMI Företagspartner Kronoberg AB Kungsgatan 10  • Box 1501  •  351 15 Växjö Telefon växel 0470-230 40  •  fax 0470-279 37 www.kronoberg.almi.se

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan.

I juni utsågs Pär Andersson till Årets Innovatör och vinnare av Kronobergs läns SKAPA-pris på 30.000 kronor. Pär Andersson är därmed kvalificerad till den nationella tävlingen där den nationella juryn utser en till tre stipendiater som delar på totalt 500.000 kronor. Vem eller vilka det blir presenteras på Tekniska Mässan i Stockholm den 4 oktober 2011. Vi önskar Pär lycka till i Stockholm! Juryns motivering lyder: ”Pär Andersson har med sin innovation Child Safety System utvecklat en produkt med totalt nytänkande inom säker transport för neonatala barn. Genom sin kompetens som ambulanssjukvårdare i kombination med nyfikenhet och uthållighet har han lyckats skapa en produkt som fått globalt genomslag hos läkare inom neonatalvården likväl som hos de tre kuvöstillverkarna som finns i världen. Pärs lösning har även stor potential inom andra områden som har behov av säker transportlösning.”

Sista chansen! Missa inte Swedish-American Entrepreneurial Days, 14–16/9

Läs mer och anmäl dig på www.sacc-edays.org

Vill du ha hjälp att utveckla ditt företag? Under de senaste tre åren har vi gjort mer än 100 lönsamhetsanalyser. Du sätter målen och vi hjälper dig på vägen. Vårt mål är alltid att skapa en god lönsamhet.

Kontakta Teuta Alija, teuta.alija@vaxjo.se, telefon 076-6216680.

FRAMTIDSDIALOG

Med hjälp av ett analysverktyg går vi igenom nuläget i ditt företag och tittar på starka och svaga sidor. Vi gör också en konkurrentanalys och diskuterar förbättringsområden. Tillsammans tar vi sedan fram en framtidsplan med punkter som företaget kan förbättra för att öka lönsamheten. Framtidsplanen resulterar i en åtgärdsplan där vi finns med och coachar så att du ska nå dina mål. Det är det vi kallar Framtidsdialog med lönsamhetsfokus. Kontakta Pontus Sannéus för mer information.

Framtidsdialogen bygger på erfarenheter från mer än 100 analyser: • 100% rekommenderar andra att genomgå analysen. • 65% uppger att de haft stor eller mycket stor nytta av den. • 60% säger att analysen har gjort att de har kunnat behålla och/eller nyanställa personal.

-DAGEN

12 JANUARI 2012

Är det dags att prata pengar?

B

örjar det bli läge att prata finansiering? I så fall vet du väl att ALMI inte bara lånar ut pengar, utan också pratar pengar. Våra finansieringslösningar är alltid en del av rådgivningen, och vi ser specifikt till just dina behov. Välkommen att höra av dig till oss när ditt företag vill prata pengar.

Vi planerar en dag för dig som är företagare. Inspiration, kunskap och mingel! Boka dagen redan nu!

Goodrace Communication AB

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Är ni ett IT-företag som vill samarbeta med universitetet? Då är det nybildade Information Engineering Center – IEC – vid Linnéuniversitetet en möjlighet. Initiativet kommer från universitetet tillsammans med Växjö kommun och ALMI. Nätverket består redan av 60 företag och växer ständigt. En inventering av länets IT-företag har nyligen påvisat att IT-sektorn växer starkt. Är du intresserad av att vara med helt kostnadsfritt i nätverket, anmäl dig via www.lnu.se/iec. Aktiviteterna kommer att ta fart under hösten.

Seminarier • Studiebesök • Business • Utställning • Matchmaking • Bankett

Lönsam framtid

NULÄGESANALYS

IT-företagare!

PrataAffarer2_2011  
PrataAffarer2_2011  

ALMI Företagspartner Kronoberg kundtidning för dig som vill driva företag framgångsrikt.

Advertisement