Page 1

0 4 / 2 015

Na úpätí Malých Karpát At the foot of the Small Carpathians

Váš lístok na TITANIC Your ticket to TITANIC

Život plný zážitkov rozhovor s Ľubošom Fellnerom

Life full of adventures interview with Ľuboš Fellner

Relax pod rukami maséra

RELAX in hands of massage therapist

zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


skúsenost

Batožina má obcas vlastnú predstavu o cestovaní...

Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, skvelými asistenčnými službami a množstvom pripoistení. Cestovné poistenie si uzatvorte na našich predajných miestach, telefonicky na 0800 122 222, na www.allianzsp.sk alebo cez našu mobilnú aplikáciu.

CESTOVNÉ POISTENIE


Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania november 2015 Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016 Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965 Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Manažér inzercie reality/ Sales manager: mobil: +421 918 518 191 e-mail: reality@abprint.sk Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová, Jana Krivdová Dagmar Staňová, Lýdia Tepličková Annamária Skládalová, Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

Obálka / Cover:

foto / photo: Glass of red wine with grapes autor: Alex Lukin zdroj: Fotky-Foto

2

destinácie – Z Bratislavy do Moskvy, Smer Berlín

6

destination – From Bratislava to Moscow, Direction Berlin

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

8

when and where? tips for interesting events

rozhovor – Ľuboš Fellner – Život plný zážitkov

14

interview – Ľuboš Fellner – Life full of Adventures

Slovensko Na úpätí Malých Karpát

26

Slovakia – At the foot of the Small Carpathians

Slovensko Červený Kameň – veľký hrad...

32

Slovakia Červený Kameň – large castle...

reality – Realitný maklér na strane kupujúceho

40

real estate – Real estate agent on the side of the buyer

história Váš lístok na Titanic

44

history Your ticket to Titanic

príroda – ZOO Bratislava ZOO rekordy

52

nature – ZOO Bratislava Zoo records

umenie – ÚĽUV – umenie, tradície, remeslá

56

art – ÚĽUV Art of tradition – handcraft

móda – 10 rokov Bratislavských módnych dní

62

fashion – 10 years Bratislava fashion days

wellness Relax pod rukami maséra

68

wellness – RELAX in hands of massage therapist

šport – Ivan Jakeš Kto nezažil neuverí, kto zažil...

74

sport – Ivan Jakeš Who hasn’t experienced it...

autotest TODOS All Inclusive

82

car test TODOS All Inclusive

gurmán Dobehnite na kávičku

86

gourmet Stop by for a cup of coffee

zábava krížovky, sudoku, hlavolamy

96

fun – Crossword, Sudoku, Brain teaser

informácie Letisko M. R. Štefánika

98

informations Airport M. R. Štefánika

mapa Letisko M. R. Štefánika

100

map Airport M. R. Štefánika

«obsahcontent

lifestyle magazine zadarmo / free copy II. ročník 4/2015

0 4/2 0 15


32-35 14-23 74-79 82-85

62-65

Stránka 3

editoriáleditorial«

9 PM

Milí čitatelia, pomaly k nám prichádza obdobie, na ktoré sa teší väčšina z nás. Obdobie sviatkov a zimných radovánok. V obchodoch vidieť vianočné výzdoby, mnohí z nás chystajú prekvapenia, zháňajú darčeky. Tešíme sa na príjemné stretnutia v kruhu svojej rodiny, stretnutia s priateľmi, známymi, stretnutia, kedy si pri horúcom čajíku alebo dobrom vínku povieme veľakrát aj to, čo sme počas roka nestihli. Prekvapenie pre nás má aj Letisko M. R. Štefánika, z ktorého sa bude lietať aj do najväčšej a najdrahšej ruskej i európskej metropoly – Moskvy a aj do „coolového“ Berlína. Otvárajú sa tak možnosti ďalšieho cestovania, pri ktorom vám radi spríjemníme chvíle s novým vydaním časopisu GOOD FLIGHT. Prajem príjemné čítanie a šťastnú cestu! S pozdravom Jana Krivdová, šéfredaktorka

Dear readers, Slowly, but surely we are approaching the season that most of us is looking forward to – season of holidays and winter joy. In shopping malls we are noticing Christ‑ mas decorations; many of us are already preparing for surprises and looking for gifts. We can’t wait for those lovely get to‑ gethers with our families, meetings with old friends, when over hot tea or glass of wine, we discuss the topics we didn’t have time for during the year. M. R. Stefanik Airport has a surprise for us as well, be‑ cause it will launch flights to the biggest and the most expensive city in Russia and Europe – to Moscow as well as the flights to „cool“ Berlin. This will open new win‑ dows of opportunities for travelers and we will be happy to make your moments even more enjoyable with the new issue of GOOD FLIGHT magazine. Have a good read and bon voyage! Jana Krivdová, Chief Editor 0 4/2 0 15

3


Popredný slovenský výrobca svadobných obrúčok & šperkov 4

Zľavový kupón do 15%

0 4/2 0 15


0 4/2 0 15

5


ské metro patrí medzi najrušnejšie na svete mimo Ázie. Unikátne, až umelecké stanice nájdete na tzv. Circle line. A samozrejme, nenechajte si ujsť večerné prechádzky so  šálkou pravého ruského čierneho čaju, lebo navštíviť Moskvu znamená vidieť a zažiť ešte omnoho viac.

do Moskvy

«destináciedestination

Z Bratislavy

From Bratislava

to Moscow S

Z

letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa od tohto roku bude lietať už aj do Moskvy. Návšteva tejto najväčšej a najdrahšej ruskej i európskej metropoly patrí skutočne medzi veľké zážitky. Moskva je mesto plné protikladov. Históriu už dávno vystriedali moderné oceľovosklenené mrakodrapy, rušné nákupné centrá, obchodné ulice so značkovými butikmi. V obchodnom centre GUM nájdete svetové značky Dior, Gucci, Rolex, Tiffany a iné, podobne ako na ulici Traverskaja.

6

0 4/2 0 15

V najnovšom centre Okhoktny ryad sú ceny „ľudovejšie“ a nájdete tu Benetton, Niké, Reebook či Lacoste. Skutočným srdcom Moskvy je však stále Kremeľ na Červenom námestí. Povinnou zastávkou je návšteva Mauzólea V. I. Lenina a fotka s  Chrámom Vasilija Blaženého s pestrofarebnými vežičkami v pozadí, ktoré symbolizujú prepojenie Ruska s Európou a Áziou. K tradícii patria aj matrijoška a samovar, ktoré sa dajú kúpiť tak ako maľované lakované krabičky Palekh a Kholui, či tradičné ikony v klasických ruských obchodoch na ulici Valentin Judaškin. Ak chcete zažiť pravú ruskú atmosféru s množstvom rozličných chutí, zájdite na Čeremušinsky Rynok alebo do Izmajlovského parku, kde sa konajú trhy. Celý deň sa odporúča venovať návšteve Kolomenskoye, čo je 390 hektárov cárskych pozemkov s  palácmi, jazierkami, parkami a  rôznymi monumentami, vrátane kostola zapísaného v UNESCO. Moskov-

tarting this year, travelers from Bratisla‑ va M. R. Štefánik Airport will be able to fly to Moscow. Visiting the largest and most expensive European city is truly a major ex‑ perience. Moscow is a city full of contrasts. History had been already replaced by modern steel and glass skyscrapers, busy shopping malls and shopping streets with boutiques of ma‑ jor brands. In GUM Shopping Centre and on Traverskaja Street one can find world brands such as Dior, Gucci, Rolex, Tiffany and others. The newest Okhotny Ryad Shop‑ ping Centre has more “reasonable” prices and one can find here brands like Benetton, Niké, Reebook or Lacoste. The true heart of Moscow, however, is still Kremlin located on Red Square. Visiting a Lenin’s Mausoleum is a must as well as taking a picture with Cathedral of Vasily the Blessed with colorful towers, which rep‑ resent the connection of Russia with Europe and Asia. Traditional gifts like matrioshka and samo‑ var (Old Russian teapot) can be bought in classical Russian shops at Valentin Yu‑ dashkin Street just like painted lacquered boxes Palekh & Kholui and traditional icons. If you want to experience true Russian atmosphere with number of different tastes, don’t forget to visit Cheremushinsky Rynok or Izmailovsky Farm Market. It is recommended to spend one whole day visiting Kolomenskoye, which covers 390 hectare area of royal estate with palaces, lakes, parks and various monuments, in‑ cluding a church protected by UNESCO. Moscow subway is one of the busiest in the world outside Asia. On a so called Circle Line you can find unique and even artistic stations. And of course, don’t forget to enjoy evening strolls with a cup of true Russian black tea, because Moscow means to see and experience much more. foto: Ing. Štefan Kišac


smer

Berlín

Aj do „coolového“ Berlína už budeme môcť letieť priamo z Bratislavy. Neustála premena mesta, pulzujúci život, história sa miesi s modernou - to je Berlín. Dominantná televízna veža Fernsehturm na Alexanderplatzi, Reichstad, Brandenburská brána, Ríšsky snem, zámok Charlottenburg, Karl-Marx-Allee, bývalý priechod medzi „východom a západom“ Checkpoint Charlie, East Side Gallery - pozostatky Berlínskeho múru s pestrými „výpoveďami grafiťákov“, Berlínsky dóm, Katedrála svätej Hedvigy a mnoho ďalších, patria medzi najnavštevovanejšie miesta. Všetko sa to dá zvládnuť metrom alebo bicyklom, ktorý tu patrí k neodmysliteľným dopravným prostriedkom. Berlín je mestom kultúry, umenia a  múzeí. Svetoznámy Múzejný ostrov ukrýva poklady z  celého sveta. Svetový ohlas má Berlínska filharmónia. Operné,  baletné a divadelné predstavenia, varieté, kabarety a revue sú rajom pre milovníkov umenia. Hudobné opojenie trochu iného žánru si užijete v známych techno chrámoch „Berghain“ alebo „Ka-

ter Holzig“. Príjemné posedenie a miesta na stretnutia s priateľmi zasa nájdete v kaviarničkach a baroch na Námestí Alexanderplatz a bulvári Unter den Linden alebo v mestskom parku Tiergarten, či v Tempelhofer Feld, kde sa poriadajú pikniky. Berlín je mesto v neustálom pohybe.

Direction Berlin

We will be able to fly directly from Bratislava to a “cool” Berlin as well. Permanent changes of the city, vibrant life and history are blended with modern elements – this is Berlin.

«destináciedestination

Dominant television tower Fernsehturm at Alexanderplatz, Reichstad, Brandenburg Gate, Reichstag, Charlottenburg Palace, Karl-Marx-Allee, former checkpoint between East and West – Checkpoint Charlie, East Side Gallery – remains of Berlin Wall with colorful “messages” by graffiti painters, Berliner Dom cathedral, St. Hedwig’s cathedral and many others are the most visited places in Berlin. All of them can be reached by subway or bike, which is an essential means of public transport here. Berlin is a city of culture, art and museums. World famous Museum Island shelters the treasures from all over the globe. World renowned is Berlin Philharmonic Orchestra. Opera, ballet and theater events, variety shows, cabarets and revues are a true paradise for art lovers. Musical ecstasy of slightly different genre can be enjoyed in famous techno temples, such as “Berghain“ or “Kater Holzig“. Lovely places where you can hang around with your friends can be found in coffee shops and bars at Alexanderplatz Square and Unter den Linden boulevard, in Tiergarten city park or Tempelhofer Feld, where picnics are organized. Berlin is a city which never stops moving. foto: Jens Junge

0 4/2 0 15

7


29. 10. 2015 – 31. 1. 2016 , Esterházyho palác, Bratislava

V ďalšej časti dramaturgického cyklu SNG venovaného špe‑ ciálnym projektom výrazných osobností mladšej generácie sa predstaví Martin Kollar (1971, Žilina), azda najviac medzinárodne uznávaný a oceňovaný slovenský fotograf. Fotografie zo súboru Field Trip / Exkurzia vznikali počas autorovho pobytu v Izraeli od novembra 2009 do januára 2011 ako súčasť medzinárodného projektu This Place. V rámci neho bolo vybraných 12 fotografov, ktorí mali stráviť minimálne pol roka v Izraeli a časti Palestíny a podľa vlastného uváženia pripraviť fotografie, ktoré „sa pýtajú na esen‑ ciálne otázky o kultúre, spoločnosti, o vnútornom živote jednotlivých ľudí“. Kollarove snímky sa pritom výrazne odlišujú od fotografií jeho kolegov. Namiesto „živej“ akcie alebo snímania miest poznačených vojnou a terorizmom, teda obvyklej domény fotoreportérov, vidíme skôr následky konfliktov, ich dlhodobý dosah na spôsob života obyvateľstva. Napriek obrazom zmaru sú fotografie Martina Kollara zvláštnym spôsobom príťažlivé, „zaujaté krásou“. Nechýba im rozmer záhady alebo tajomstva, ale zostávajú pritom bytostne ľahké. Kurátor: Aurel Hrabušický

fotografie: Martin Kollar, Field Trip / Exkurzia, 2009 - 2011

Martin Kollar, Field Trip / Exkurzia

8

October 29, 2015 – January 31, 2016, Esterházy Palace, Bratislava Another part of the SNG dramaturgical cycle dedicated to special projects of distinctive figures of the younger generation focuses on Martin Kollar (1971, Žilina), perhaps the most internationally acknowledged and awarded Slovak photographer. Photographs from his cycle Field Trip/Exkurzia were created during his stay in Israel from November 2009 to January 2011 as part of an international project entitled This Place. The 12 photographers selected for this project were instructed to spend at least half a year in Israel and part of Palestine and prepare photographs which “ask essential questions related to culture, society, and the inner life of individuals.” Kollar’s photos significantly diverged from those of his colleagues. Instead of shots of “live” action or places bearing the scars of war and terrorism - the usual domain of photographers, we see the aftermath of the conflicts and their long-term impact on the way of life of the local population. Despite his images of destruction, Kollar’s photographs are strangely attractive; they are “captivated by beauty.” While certainly touching on the mysterious and the secret, they remain existentially light. Curator: Aurel Hrabušický

0 4/2 0 15

súčasťou série „Orange Music Live v Starej tržnici“) a koncom novem-

bra uvedú osobnosti súčasnej hudobnej scény piesne Deža Ursínyho. Na svojom turné sa zastavia aj skupiny BEZ LADU A SKLADU a PARA. December prinesie okrem iného i tradičný Vianočný Dobrý trh. Viac na staratrznica.sk

Since 1910, unique historic spaces of Stará tržnica (Old Marketplace) with its interesting architecture, used to be a place for marketers, a television studio and a warehouse. After 1989 there were repeated attempts to revive it as a marketplace or a place for cultural and social events. Fashion show of world-famous Vivienne Westwood was held there. Thanks to Alliance Old Marketplace (Aliancia Stará tržnica), the space now serves as a multipurpose center for citizens and visitors of all age groups. It can be used to organize full-featured markets, but it can also be transformed into space for concerts, conferen‑ ces and theatre performances. Before the end of this year the following events will take place: TRH – PIAC -MARKT – regular Saturday food market with accompanying events (see website), introduction of the first book by Aneta and Janica from Cooking School Jem Iné (I Eat Differntly) called „Čo na srdci, to na jazyku“, or concert Hrana (Edge) – Story of creative efforts of Marek Brezovský continues, which will be performed by Oskar Rózsa, Martin Valihora, Vlado Šarišský and Marek Minárik.  Jazz musicians and singers from The Cinematic Orchestra will introduce their album (concert is part of „Orange Music Live v Starej tržnici“ series) and by the end of November, stars of our contemporary music will perform songs of Dežo Ursiny. Bands like BEZ LADU A SKLADU and PARA will stop by during their tours. Except some other events, December will bring traditional Christmas Good Market. 

More at: staratrznica.sk

foto: Illah van Oijen

« kedy a kamwhen and where

Martin Kollar Field Trip / Exkurzia

Unikátne a architektonicky zaujímavé historické priestory Starej tržnice v Bratislave boli od svojho otvorenia roku 1910 miestom trhovníkov, potom televíznym štúdiom či skladom. Po roku 1989 sa ju opakovane pokúšali oživiť ako tržnicu, či miesto pre kultúrne a spoločenské podujatia. Módnu prehliadku tu mala aj svetoznáma Vivienne Westwood. V súčasnosti je vďaka Aliancii Stará tržnica toto miesto multifunkčným centrom pre obyvateľov i návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií. Umožňuje usporadúvať plnohodnotné trhy, ale i premeniť sa na priestor pre koncerty, konferencie, divadelné predstavenia. Do konca roka sa tu uskutoční TRH – PIAC -MARKT - pravidelný sobotný potravinový trh so sprievodným programom (viď web), krst knihy Čo na srdci, to na jazyku - prvej knihy Anety a Janice zo Školy varenia Jem iné, či koncert Hrana - Príbeh tvorby Mareka Brezovského pokračuje, ktorý dohrajú Oskar Rózsa, Martin Valihora, Vlado Šarišský a Marek Minárik. Džezoví hudobníci a speváci The Cinematic Orchestra predstavia svoj album (koncert je


foto: Rastislav Mišík

svetová premiéra

27. november 2015

fotografia: Evelyn Benčičová - oficiálny vizuál foto: Peter Brenkus - skúška

Carl Davis, Daniel de Andrade

Nižinskij - Boh tanca Pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa, ponúka jedinečný pohľad na život a dielo slávneho ruského tanečníka a choreografa Václava Nižinského. Jeden z kľúčových členov svetoznámeho telesa Sergeja Ďagileva Ballets Russes obrodil umenie mužského tancovania, svoju brilantnú techniku skokov a piruet prepájal s výrazovosťou a pantomímou. Inscenácia cituje jeho najslávnejšie postavy, ku ktorým patrili Petruška v balete I. F. Stravinského, Debussyho Faunovo neskoré odpoludnie, ako aj jeho prelomový balet Svätenie jari na hudbu Igora Stravinského. Ďalšie predstavenia: 28. 11., 2. 12. 2015, 30. 1. 2016. Viac info: www.snd.sk. Uvádzané

Carl Davis, Daniel de Andrade

so súhlasom BOOSEY & HAWKES MUSIC PUBLISHERS LIMITED

permission of BOOSEY & HAWKES MUSIC PUBLISHERS LIMITED

Nijinsky – God of Dance

Premiere : November 27, 2015 II. Premiere: Nov 28, 2015 Dec 2, 2015 / January 30, 2015 This original ballet performance to the music of legendary English composer Carl Davis – author of famous musicals and ballets, offers a unique insight into the life and work of famous Russian dancer and choreographer Vaslav Nijinsky. One of the key members of the internationally renowned Sergei Diaghilev’s Ballets Russes revived the art of male dancing, combining his brilliant jump and pirouette technique with the expressiveness and pantomime. The production cites his most famous characters, which include Petrushka in I.F. Stravinsky’s ballet, Debussy’s Afternoon of a Faun, as well as his groundbreaking The Rite of Spring to the music of Igor Stravinsky. This is the international premiere of the work. More info: www.snd.sk Presented with

Vianoce v Bratislave Slávnostné otvorenie Vianočných trhov 2015 na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční 20. 11. o 18.00 h rozsvietením tradičného vianočného stromčeka a muzikálovým predstavením v podaní Divadla Nová scéna. Pestrý program je pripravený do 20. 12. 2015, každý týždeň od stredy do nedele – od 17.00 – 19.00 h na pódiu. Zaujímavý program čaká návštevníkov aj na klzisku, ktoré sa každý štvrtok a piatok stane priestorom aj na promo akcie k ME v krasokorčuľovaní, ktoré sa budú konať 27. – 31. 1. 2016 v Bratislave. / Grand Opening of Christmas Markets 2015 will take place on November 20th at 6PM with lighting of traditional Christmas tree and musical performance by Theatre Nova Scéna. Every week until December 20th 2015 from Wednesday to Sunday (on stage between 5pm – 7pm), visitors will enjoy a rich program of performances. Interesting program will be available on ice rink as well, which every Thursday and Friday will host promo events for upcoming European Figure Skating Championship, which will be held from 27 January to 31 January 2016 in Bratislava.

kedy a kamwhen and where«

Christmas in Bratislava

“Človek sa neprestáva hrať preto, že starne, ale starne preto, že sa prestáva hrať .“ V našej ponuke nájdete krásne, moderné, vzdelávacie a kreatívne hračky pre deti všetkých kategórií. Inšpirujte sa a urobte radosť svojim najmenším a najmilovanejším. Odvďačia sa vám za to úprimnou radosťou, smiechom a láskou. 4 toys s. r. o. Nová Ves 2221 Dunajská Streda

www.4toys.sk

https://www.facebook.com/4toys

0 4/2 0 15

9


« kedy a kamwhen and where 10

S

lovenské technické múzeum - Múzeum dopravy v Bratislave je komplexným múzeom dopravy, t.j. stálou expozíciou dopravných prostriedkov, cest‑ nej a železničnej dopravy. Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 70. rokov. Vystavené sú historické bicykle - velocipédy, tzv. "vysoké kolo", unikátny drevený bicykel z roku 1920, motocykle, osobné automobily, špeciálne nákladné vozidlá. Dve výstavné haly ponúkajú k nahliadnutiu zaujímavosti z oblasti automobilovej a železničnej dopravy, historických motocyklov a nepreberné množstvo dobových technických doplnkov. Z reprezentatívnych automobilov sú vystavené napr. automobily značiek Škoda, Tatra, Praga, Mercedes-Benz, unikát‑ ne motocykle zn. Böhmerland. Niektoré exponáty v perfektne zreštaurovanom pojazdnom stave, ďalšie v stave nálezu. Železničnú dopravu zastupujú parné rušne, a jediný existujúci parný žeriav na Slovensku vystavený na koľajisku. Expozíciu železníc dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty ako, dištančné návestidlo z konca 19. storočia signalizačné telefónne


zariadenia, dobové osvetľovacie telesá, plynové lampy, figuríny v historických železničiarskych uniformách. Návštevníkov osloví originálna dobová atmosféra, návrat do čias minulých. Zaujímavé, pútavé a vyhľadávané sú aj krátkodobé výstavy s rôznorodou tematikou. Ročne navštívi múzeum vyše 20 tisíc domácich i zahraničných návštevníkov. Anastázia Friedrichová foto: archív STM - Múzeum dopravy (B. Cisár, M. Imrichová Strihovská)

S

lovak Technical Museum – Museum of Transportation in Bratislava is a complex museum, which means that it has permanent exhibition of vehicles for the road and railway transportation. Evolution of road transport is presented by vast collection of vehicles ranging from vintage engine-driven vehicles, through motorcycles, passenger automobiles and trucks of the 30-ties up to vehicles of the

70-ties. We also exhibit historic bicycles – velocipedes (so called “high wheels”), unique wooden bicycle from 1920, motorcycles, passenger cars and special trucks. Two exhibition halls offer interesting items about road and railway transportation, historic motorcycles and numerous technical accessories of the past. Some representative luxury cars are exhibited as well, such as Škoda, Tatra, Praga, Mercedes –Benz and unique Böh-

kedy a kamwhen and where«

merland motorcycles. Some items are in excellent shape and fully operational, others are as they are. Railway transportation is represented by steam locomotives and the only existing steam crane in Slovakia, which is exhibited on rails. Railway exposition also includes diorama of transportation office, collection of various traffic accessories and other exhibits, such as late 19th century distance signaling device, signaling telephone devices, vintage lights, gas lamps and figurines dressed up in historic railway uniforms. Visitors will enjoy original atmosphere of the past and throwback to the old days. Short-term exhibitions focused on various special topics are equally interesting, catching

and sought by visitors. Every year more than 20,000 visitors from Slovakia and other countries visit our museum. Anastázia Friedrichová photo: archive STM - Múzeum dopravy (B. Cisár, M. Imrichová Strihovská)

www.muzeumdopravy.com

Otvorené / Opening hours: ut - ne 10.00-17.00, pon - zatvorené / Tuesday – Sunday 10.00 - 17.00, closed on Monday

11


TITANIC VÝSTAVA

www.vystavatitanic.sk infolinka: 0918 117 118

PRAVDIVÝ PRÍBEH TITANICU

12. 8. 2015 - 6.12. 2015

INCHEBA EXPO BRATISLAVA 210x138.indd 1

25.8.2015 8:26:24


0 4/2 0 15

13


rozhovorinterview «

život

plný zážitkov

V tradičnom odeve v Sudáne.

14

0 4/2 0 15


Trans Danube Swim, foto: Michal Smrčok

Precestovali ste mnoho krajín. Chcela by som však začať tu doma... Aký je váš vzťah k Bratislave? Bratislavu mám veľmi rád. Všetky moje byty boli v centre – a čo najbližšie k Dunaju – k rieke, ktorá je pre mňa tou najkrajšou na svete. Železná studnička je taktiež nedoceneným zázrakom, podobne ako Devínska Kobyla. Bratislava je väčšia dedina, všetci sa tu poznáme. Niektoré architektonické excesy však vyznievajú akoby si niekto robil srandu. Minulý týždeň som sa prešiel našou jedinou ulicou od Michalskej brány k „Čumilovi“ a musím skonštatovať, že za posledného pol roka to kultúrnou úrovňou padlo dolu smerom k Balkánu. Naše centrum mi teraz pripomína skôr Skopje než západné mestečko. Viedeň je tak blízko a my nie a nie zobrať si príklad. Máte na Slovensku obľúbené miesto, kde sa rád vraciate? Tento rok náš BUBO running

team odbehol beh Od Tatier k Dunaju. Bol to tretí ročník a s Jankom Zacharom som bežal už 4-krát. Neviem ako viac dokázať, že mám Slovensko rád a chcem ho dôkladne spoznať. Už za socializmu som v zime prešiel mnohé z našich hôr krížom krážom. Keď sprevádzam našich klientov po Novom Zélande – krajine Pána Prsteňov, ktorú mnohí radia na prvé miesto čo do krásy prírody, naši klienti mi hovoria: „Veď je to tu ako na Slovensku”. Trošku sú rozčarovaní, platili si drahú letenku a na prvý pohľad sa naozaj až toľko neodlišujeme… No po týž‑ dni – dvoch zmenia názor. Nový Zéland je geniálny svojimi službami, slušnými ľuďmi, ktorí nekradnú a zo svojej krajiny sa snažia vytvoriť raj na zemi. My na Slovensku máme opačný prístup. Máme to tu rovnako nádherné, ale dokážeme si to zničiť. Chýba základná koncepcia. Ale to by musel národ chcieť.

Sieň slávy v Monte Carle - súťaž podnikateľov.

BUBO travel agency umožňuje spoznávanie rôznych krásnych kútov na našej Zemi. Na čo by ste nalákali tamojších ľudí, aby prišli sem na Slovensko? Turisti nevidia dôvod prečo by sem mali prísť. Nemáme nič ako Taj Mahal, Machu Picchu, Angkor Wat či Prahu. Vy chcete ísť do Laosu či Burkina Faso? Ja som tam bol a je tam super.

0 4/2 0 15

rozhovorinterview «

No ak chcete do krajiny dostať viac turistov, musíte robiť program ako krajiny, ktorým to vyšlo. Nehovorím teraz o Francúzsku, Taliansku či USA. Hovorím napríklad o Azerbajdžane či spomínanom Novom Zélande. Ani jedna z týchto dvoch krajín nás v ničom o toľko neprevyšuje, aby sme to nemohli dokázať aj my. To by sa však nesmelo kradnúť a Slováci by museli vskutku chcieť. Keď som bol prvý raz v Singapure, bol som nadšený. Bolo to pred vyše 20 rokmi. Mnoho razy som sa sem vrátil. Nedávno tu bola džungľa a teraz jedno z najlepších miest sveta. Prečo by toto nešlo na Slovensku? Preto, lebo tu máme málo Číňanov. Urobili sme chybu, po „Nežnej revolúcii“ sme sa najprv rozbehli, no potom sme zastali. My Slováci sme národ hlbokého priemeru. Chýba tu odvaha byť najlepší.

« Ľuboš Fellner je zakladateľom cestovnej kancelárie BUBO Travel Agency, ktorá je synonymom spoznávania nových krajín, iných kultúr a „free – pohodovej atmosféry“ « Vyštudoval medicínu, čo tiež využije na svojich cestách. « Ako podnikateľ získal v roku 2011 prestížnu cenu Ernst&Young Podnikateľ roka – „podnikateľského Oscara“. « Precestoval viac ako 150 krajín (188 podľa organizácie Travelers Century Club). « ...a verí v tvrdú zmysluplnú prácu a aktívny život plný intenzívnych zážitkov. «

Pýtajú sa vás ľudia z krajín, ktoré navštevujete, aj na krajinu, z ktorej pochádzate? Ja Slovensko všade propagujem. Keď som bol v predošlej odpovedi skeptický, teraz musím povedať, že my Slováci sme veľmi milý národ a „vonku” nás majú radi. Dokážeme v krčme minúť zopár dolárov a nevyvyšujeme sa. Je s nami sranda. Už vyše 20 rokov realizujeme charitu na všetkých kontinentoch. Dôvodom je práve nezištná propagácia Slovenska. Pomôžeme a domorodci sa dozvedia o malilinkej krajinke v srdci Európy. V spojitosti s Bratislavou ešte jedna otázka... Tohto roku ste v septembri už druhý krát usporiadali podujatie Trans Danube swim. Ako vznikla myšlienka na takéto skupinové preplávanie Dunaja? Milujem Paríž aj Rím, v Londýne som bol snáď 30 ráz. V čom sme lepší než tieto hlavné mestá? Nemáme toho veľa, no Dunaj tým rozdielom je.

15


rozhovorinterview « Je to nádherná mohutná rieka, väčšia než Temža, Tiber či Seina. My Slováci sa Dunaja bojíme, pokladáme ho za špinavý, plný nebezpečných vírov. Všetko je inak. A toto chcem ukázať v projekte Trans Danube swim. Som rád, že spoločne s ostatnými plavcami vytvárame novú tradíciu. Masové plávanie cez Dunaj nenapadlo nikoho, ani v Budapešti, ani vo Viedni a tak držíme toto prvenstvo my Slováci. Na nultom ročníku sme dlho mali 12 prihlásených – väčšina bola moja rodina. Nakoniec plávalo 150 športovcov. Tento rok na prvom ročníku to bolo vyše 300 ľudí. Na brehu čakalo minimálne 2-krát toľko. Plávanie cez Dunaj má ohromnú energiu, je to super akcia. Veď si to hoďte do googlu a vyskočia Vám desiatky fotografií a videí. Aké športové aktivity máte ešte rád? Ja som z tenisovej rodiny, môj otec aj dedo boli tenisti. No mnoho rokov aj behávam. Prvý polmaratón som odbehol na Tahiti, maratón na Aljaške popri rieke Yukon. Tu som zablúdil a namiesto 42 km som prebehol 55 km. Všetci sa báli, že ma zožral grizly. Behával som všelikde, zopár ráz v New Yorku, tento rok na Maldivách či na ostrove Upolu v štáte Samoa. Všade si rád „zajoggingujem“. A čo netradičné športy? Rád skúšam. Teraz na jar to bol jet boating na južnej strane najväčšieho ostrova Fiji. Pred mesiacom zasa rafting v Čiernej hore. Najlepší rafting som zažil pri plnom stave vody na rieke Zambezi. Pereje s názvami Terminátor či „požierač kamiónov” hovoria samy za seba. Aj keď neznášam studenú vodu, plával som na Antarktíde, aj priamo na Severnom póle. Vysekali nám do ľadu dieru a bolo to parádne. Som síce slabý golfista, ale hral som na Samoa, na najjužnejšom ihrisku na Ohňovej Zemi, na naj-

16

severnejšom v blízkosti Dawson city, na Yukone či v Severnej Kórei. Tam mi ten odpal viac chutí. Skúsili ste aj „tradičný“ miestny šport? Milujem kriket a sumo. Kriket som naposledy odpaloval na Srí Lanke, polroka predtým v Pakistane. Oba tímy spoločne s Indiou patria k najlepším na svete. V Japonsku vždy zájdem do svojej obľúbenej „stajne“, kde mám známeho jokozunu (najväčší majster sumo) a zúčastním sa tréningov. Aj zápasov, ale iba ako divák, veď by ma roztrhli na polovicu. Šport ale nebol tou prioritou, pre ktorú cestujete... Čo je teda pre vás to najväčšie lákadlo na cestovaní? „To čo počujem, to zabudnem, no to čo vidím, si zapamätám a pochopím,” povedal Konfucius pred 2500 rokmi. Cestovanie je spojenie fyzična s rozvojom psyché – aktivita v zmysle kalokagatie, ktorá rozvíja celého človeka. Je to ako droga. Keď začnete, už musíte ísť ďalej, krajinu po krajine. Ja som prešiel už vyše 180 krajín a oblastí, no stále ma naša planéta neprestáva fascinovať. Čo si na cestách viete najviac užiť? Živým sa tým, že viem nájsť to najdôležitejšie a najexotickejšie a viem dať dokopy zopár vecí aj tam, „kde nič nie je“. Mojimi najobľúbenejšími cestami bola expedícia v Čade, Sudáne, Guyane, v kráľovstve Tonga, Marshallových ostrovoch, Nigérii, Kongu, Afganistane a Zemi Františka Jozefa. Väčšina ľudí nevie, čo by tu robila, no pre mňa je to fascinujúce, úžasné. Kam viedli vaše prvé cesty? Moje prvé cesty viedli na Polárny kruh. Na Veľkú noc som bol na Golgote v Jeruzaleme, potom v Kašmíre a Barme. Tie cesty ma tak nadchli, že už nebolo pre mňa cesty späť. Stal sa

0 4/2 0 15

zo mňa cestovateľský fanatik. Teraz dávam dokopy svoje poznatky a píšem ucelené články: http://profit.blog.etrend.sk/lubos-fellner.html Mnohé z vašich zájazdov ponúkajú možnosť za krátky čas prejsť viacerými krajinami. Vy osobne rád putujete z miesta na miesto, alebo zotrvávate dlhší čas na jednom mieste? Je umenie za krátky čas ukázať maximum, či dokonca všetko. Musíte urobiť dramaturgiu cesty, mať všetko premyslené do detailov. Naši sprievodcovia roky v krajinách žijú, školíme ich v našej BCA (BUBO Cestovateľskej Akadémii), musia odviesť perfektnú prácu a aj to robia. Niekedy rád prejdem za krátky čas veľa miest. No nedávno som strávil týždeň v Dubrovníku a chodil z jednej reštaurácie do druhej. V Indii som bol vyše 40-krát. Rád idem do hĺbky. Ako najlepšie spoznáte mentalitu ľudí v krajinách, ktoré navštívite? Pri športe, pri pohári vína, jedle... alebo? Presne toto všetko. Mám rád ľudí a chcem im byť bližšie. Dobrý lokálny sprievodca vás vie voviesť dovnútra a ukázať vám, čo by ste inak nevideli. Keď sa s domorodcami smejete, tak je to to najlepšie. Zúčastniť sa ich rituálov je to, čo prelomí všetky ľady. Spomínam napríklad na woo‑ doo rituál, kde sme tancovali mnoho hodín až do „resetu“ nášho nervového systému. Šaman nás previedol našim nevedomím lepšie, než by to urobil Sigmund Freud. Urobili ste niečo „bláznivé“ aby ste sa zblížili s miestnymi ľuďmi? V Dawsom city som vypil drink, v ktorom je odrezaný prst miestneho zlatokopa. V Kongu som zjedol na námestí opičiu hlavu, čo prelomilo všetky „ľady”. Najnižšia teplota v roku je tam 27 stupňov. Mnoho ráz som navštívil domo-

rodých kráľov (Samoa, Nigéria, Kamerun) a to je zážitok! V Jemene a Somálsku či v Džibuti som žuval s miestnymi listy rastliny kat, aby som sa k nim dostal bližšie. Na Vanuatu sme spoločne pili drink kava. Spomínam si, ako som chlipkal hariru (rajčinovo-cícerovú hustú polievku) v berberskom hlinenom domci na Sahare v prvý deň Ramadanu. Slnko zapadlo, bol prvý deň pôstu. Ten býva „najdlhší“, lebo telo na to nie je ešte zvyknuté. Pre mňa to bol ohromný zážitok. Vonku zúrila púštna búrka, ťavy erdžali, beduíni boli zakuklení v tých najluxusnejších džalábiách a vládla nadpozemnská atmosféra mieru. Tých príhod sú stovky... Ktorá kultúra/krajina je vám najbližšia? Na začiatku to boli krajiny Theravadského budhizmu a budhizmu celkovo. Uchvátila ma aj India, ktorá je úplne iná než zvyšok sveta – s ohromnou chudobou, ale aj luxusom väčším ako v Dubaji. Teraz je to centrálna a západná Afrika, či polynézska kultúra na opačnej strane zemegule. Občas ľudia po navštívení niektorých krajín prejdú akousi „mentálnou“ premenou – zmenou hodnôt. Ovplyvnilo niečo výrazne aj vás na cestách? Snažím sa, aby som bol ovplyvnený. No som zrejme trošku „natvrdlý“. Som Slovák, iný nebudem. Slušne však ovládam budhizmus, hinduizmus aj islam a milujem nadovšetko „primitívne” animistické náboženstvá a rituály. Väčšina náboženstiev má svoje „desatoro“, ktoré je približne rovnaké. Ľudia sú dobrí. ...a viete, kde boli posledný rok ti najlepší? Okrem Srí Lanky, kde som bol presne na sinhalský Nový rok, to bol Afganistan. V tomto pekle Talibanu, ľudia ostali úžasní a veľmi-veľmi dobrí. Mali pre vás niektoré miesta „magickú silu”?


Angkor Wat s mníchmi theravadského budzhizmu. V kmeni Pygmejov - centrálna Afrika.

rozhovorinterview «

Áno. Na vrchole pyramídy Slnka v Teotihuacane, severne od Mexico City, to cítite. Nevedel som zaspať v pyramíde, či neskôr ani pred pyramídou v sudánskom Meroe. Zvlástny pocit som mal, aj keď som sa prechádzal úplne sám po ruinách Nan Madol na ostrove Pohnpei v Mikronézii. Zrejme som aj tu bol ako prvý Slovák. Bazaltové bloky sem nosili z ostrovov vzdialených viac než 100 kilometrov. Domorodci veria, že všetko bolo postavené čiernou mágiou. Geniálny je aj Bagan v Barme a Angkor v Kambodži. Tu si nájdete svoju stúpu bez turistov. Stále sa to dá. Tajomné miesta sú tu tisícročia a niečo tam proste je. Som synom fyzikálneho chemika, ale mágia funguje. Poznám čarodejníkov, ktorí svoje remeslo dedené z pokolenia na pokolenie dobre ovládajú. Keby to nefungovalo, remeslo by zaniklo. Na váš blog ste napísali pekné články o šťastí (http://profit.blog.etrend.sk/lubos-fellner/ najstastnejsi-narod-sveta-noriurcite-nie.html). Vedeli by ste poradiť, ako sa „otvoriť šťastiu“ – čo (ne)robiť aby sme sa cítili „fajn“? Je dokázané, že ľudia, ktorí míňajú peniaze na zážitky a nie na veci, sú šťastnejší. Odporúčam altruizmus - robenie dobrých vecí. Väčšina ľudí iba „kecá“, ale až nápady premenené na úspešný čin sa rátajú. My na Slovensku nedokážeme žiť ako budhistickí mnísi, ani ako svätí muži Indie a na život Afričanov ani šťastných Polynézanov jednoducho nemáme. Žijeme v určitom milieu a to môžeme postupne ovplyvňovať, no zmeniť sa nedá. Chodiť po Obchodnej ulici v šafranovom rúchu s vyholenou hlavou a do misky si pýtať za hrsť ryže, by vás namiesto k šťastiu priviedlo do „Cajly“. Odporúčam riadiť sa „desatorom“ - prakticky každé náboženstvo ho má obdobné. Ja osobne verím v karmu, v systematické konanie dobra a to, že

17


rozhovorinterview ÂŤ

18

0 4/2 0 15


tvorením správnych a kvalitných vecí ovplyvním svoje okolie. Možno ovplyvníte svoje deti a tým sa „TO“ podarí. Verím, že človek môže hovoriť hocičo, no treba sa pozrieť na jeho činy. Konkrétne činy rozhodujú. Nie „keci“, ale výsledky. Jednoducho verím v tvrdú zmysluplnú prácu a aktívny život plný intenzívnych zážitkov. Ešte sa chcem vrátiť k mé‑ diám. Aká je vaša skúsenosť s obrazom vytváraným médiami a skutočnou realitou v krajinách, ktoré navštívite? TAM je to úplne iné. Teraz idem na cestu, ktorú naschvál nazývam Ebola tour. Na ebolu skoro nikto nezomiera, chrípka je oveľa vážnejší problém, o malárii nehovoriac. Ebola je geniálna mediálne. Cestovateľ pritom nemôže ochorieť. Hnevá ma aj prezentácia vojen v Sýrii, Afganistane, Líbyi. Hnevá ma, že médiá nadávajú na Barmu či Kubu, a keď tu zrazu Británia či USA otvoria ambasádu, hneď prestanú. V Barme ani na Kube sa nezmenilo pritom nič, ani vláda. No zrazu je všetko v poriadku. Novinári aj neziskové organizácie tancujú ako niekto píska. Zavádzajú a ak to poviete tak ako teraz ja, ste konšpirátor. Vtipnú knižku o mé‑ diách práve čítam od Umberta Eca „Nulté číslo”. Nerád iba kritizujem, a preto brávam novinárov zadarmo na cesty po svete. Plus som kedykoľvek k dispozícii vysvetliť im svoj pohľad. Pohľad niekoho, kto tam bol. Tí, ktorí tam neboli, o to vehementnejšie o tom píšu. Viem, že to nie je chyba novinárov. Nemôžu tam vycestovať, nemajú prehľad, majú nízke platy, a tak to opíšu, preložia zo zahraničných zdrojov. Tie však majú často vo svojich bývalých kolóniách ekonomické záujmy… Nedávno ste sa vrátili z ciest po Balkáne. Je to relatívne blízko, ale mám pocit, že

0 4/2 0 15

o týchto krajinách, mentalite, zvykoch vieme málo. Čím na vás Balkánci najviac zapôsobili? Máme niečo spoločné? Tak, ako sú Česi viac Nemci, my sme viac Balkánci. Máme otvorenejšie srdcia, pijeme viac „tvrdé“... Aj v Albánsku, ktoré považujeme za moslimskú krajinu, sa pijú litre viac ako 50% rakije. A rovnako nedoťahujeme veci. Balkán som išiel práve z toho dôvodu, že som o ňom málo vedel. Bol som nadšený. Náš sprievodca Nikolaj bol jednoducho perfektný. Vyšli sme na najvyšší vrch Montenegro, raftovali sme, kúpali sa v riekach a na piatich Jadranských plážach. Putovali sme po stopách vojenského konfliktu, ale aj po stopách starých Grékov. Jedli „crno rizoto“ so sépiami a pili čierne víno Vranac a „plavac maly“ od Grgića (známe vinárstvo). Viete kam schováva čiernohorská žena peniaze pred mužom? Pod lopatu - tej sa nikdy nedotkne. Čiernohorec Nikolaj mi dával rady do života: „Pri posteli musíš mať kreslo, aby si si oddýchol od spánku. A keď vidíš niekoho oddychovať, choď mu pomôcť! Ľubo, nikdy nepodaruj Čiernohorcovi lyžičku. Nahnevá sa, lebo si bude myslieť, že je to malá lopata.”

rozhovorinterview «

Mier v Mazar - e- Sharif, kultúrne centrum severného Afganistanu, foto: Ľuboš Fellner

Kam sa chystáte najbližšie? Ebola tour – 9 krajín západnej Afriky. Cieľom je ukázať, že ide o mediálny „humbuk“ a pomôcť sužovanému regiónu, na ktorý sa západ vykašľal a nechodí sem teraz ani jeden turista. Potom chcem letieť na Južný pól! Chystám aj cesty do Papua Nová Guinea a detskú expedíciu počas Veľkej noci na safari do Juhoafrickej republiky a do horských kráľovstiev Svazijsko a Lesotho. Beriem tam aj svoje deti (16/14/5). Ďakujem za rozhovor a prajem pekné chvíle kdekoľvek na Zemi. otázky pripravila Dagmar Staňová fotografie poskytol Ľuboš Fellner Viac otázok a odpovedí nájdete na www.goodflight.sk

19


You have travelled to many countries. However, I would like to start here in Bratislava... What is your relationship with Bratislava? I love Bratislava very much. All of my apartments were situated in city center as close to Danube as possible – for me it’s the most beautiful river on earth. Železná studnička is also a hidden gem just like Devínska Kobyla. Bratislava is a larger village, everybody knows each other. Some architectonic experiments, however, look like somebody is making a fun of us. Last week I was walking down the only real street in Bratislava – from Michal’s Gate to “Čumil“, and I have to say that during the last 6 months the level of culture went down towards Balkans. Our town center looks more like Skopje than western city center. Vienna is so close and we still resist getting inspired. Do you have a favorite spot in Slovakia, where you like to return? Are you noticing changes that happened here in last years? This year our BUBO running team participated on “Od Tatier k Dunaju Run”. It was a third annual run and I was running with Janko Zachar for the 4th time. I don’t know what else should I do to prove that I love Slovakia and want to discover it thoroughly. During the socialist era I hiked our mountains frequently. When I accompany our clients in New Zealand – land of The Lord of the Rings, which is ranked by many as the most beautiful country in the world in terms of natural beauty, our clients say “it looks like Slovakia”. They are slightly disappointed, because they paid for an expensive airfares and the first impression is that it’s not much different from Slovakia… However, after week or

20

Aj vo vnútrozemí Fiji som stretol ľudí, ktorí sa stále smiali.

« Ľuboš Fellner is a founder of BUBO Travel Agency, which is a synonym of exploring new countries, cultures and “free – laid back atmosphere“ « He graduated from Medical school and he utilizes this knowledge on his expeditions. « As an entrepreneur he won a prestigious Ernst&Young Entrepreneur of the Year 2011 Award – “Business Oscar“. « He visited more than 150 countries (188 according to Travelers Century Club). « ...and he believes in hard and meaningful work and active life full of intense experiences. « two they change their opinion. New Zealand is phenomenal with regard to services, polite people who do not steal and they spend a lot of effort to make their country a heaven on Earth. Here in Slovakia, we have a different approach. Our nature is equally beautiful, but we are capable of destroying it. We miss a basic concept. But it would require that Slovak be willing to take some action. In BUBO travel agency you offer our tourists an opportunity to discover numerous wonderful places around the globe. What would you do to attract people from those countries to visit Slovakia? Tourists don’t have a reason to come here. We don’t have a Taj Mahal, Machu Picchu, Angkor Wat or Prague. Do you want to visit Laos or Burkina Faso? I was there and it’s great there. But if you want to get more people to visit a country you must run special programs like countries which succeeded. I am not talking about France, Italy or USA. I am talking about Azerbaijan or New Zealand. None of these two countries is significantly ahead of us, so we should be able to succeed as well. It would, however, take two things – not to steal and Slovaks should really be willing to do it. When I was in Singapore for the first time, I was amazed. It was more than 20 years ago. I returned many times. Not long ago it was just a jungle and now it’s one of the best cities in the world. Why wouldn’t this be possible in Slovakia? Because we have very few hard-working Chinese here. We made a mistake after “Velvet Revolution“ – we started very fast, but then we stopped. We, Slovaks, are a nation of profound averageness. We don’t have the courage to be the best.

0 4/2 0 15

Pracovnici BUBO - basecamp India.

« rozhovorinterview

Life full of adventures

Are local people from countries you visit asking about the country you come from? I am promoting Slovakia everywhere. Though I was rather skeptical in previous answer, now I have to say that Slovaks are nice people and people from foreign countries like us. We are always ready to spend few dollars in a pub and we don’t look down on other people. It’s also fun to be with us. For more than 20 years, I’ve been organizing charity on all continents. The reason is the promotion of Slovakia. We help and foreigners will get more information about little country in the heart of Europe. Speaking about Bratislava I have one more question... This year in September you organized a second event called Trans Danube swim.

How did this idea come about? I love Paris and Rome. I’ve been to London roughly 30 times. What is one thing that is better here than in those cities? We don’t have many things to compare, but Danube is the difference. It’s a wonderful, mighty river, bigger than Thames, Tiber or Seine. Slovaks are afraid of Danube, because we think it’s dirty and full of dangerous whirlpools. But the opposite is true. And this is what I want to show in project called Trans Danube swim. I am glad that together with other swimmers we are establishing a new tradition. No one in Budapest or Vienna came up with an idea of mass swimming across Danube and so we, Slovaks, are the first to organize such event. For our first swim we had 12 registered participants – most of them my relatives. On the actual event


Bývalí ľudožrúti na Vanuatu sa po večeroch venujú svojim ženám.

« rozhovorinterview

there were more than 150 swimmers. This year, which is officially a first annual, more than 300 people showed up. And at least twice as much were on the river banks. Swimming across Danube has enormous energy, it’s a wonderful event. You can just google it and you will get dozens of pictures and videos. This event shows that you have a very close relationship with sport... What other activities do you like most? I am from tennis family; both my father and grandfather were tennis players. I’ve been jogging for many years as well. I ran my first halfmarathon in Tahiti and my first marathon in Alaska alongside Yukon river. I got lost there and instead of 42 km I ran 55 km. Everyone was afraid that I was eaten by grizzly.

I was running in many places – in New York, this year in Maldives or Upolu Island, Samoa. I love jogging everywhere. And what about exotic sports? I like to try different things. This summer I tried jet boating on southern shore of the largest Fiji Island. Last month I was rafting in Montenegro. My best rafting experience was at full water level on Zambezi. Waves called “Terminator” or “Truck Eater” speak for themselves. Even though I hate cold water, I swam in Antarctica and on the North Pole. They cut a hole in the iceberg and it was awesome. I am a poor golfer, but I played at Samoa, on the southernmost golf course in Tierra del Fuego, close to Dawson city at Yukon or in South

Korea. Drive is much more enjoyable there. Do you take a chance to try a “traditional” local sport? I love cricket and sumo. Last time I played cricket was at Sri Lanka, six months before that in Pakistan. Both teams along with India are the best in the world. In Japan I always visit my favorite “stable“, where I know yokozuna (sumo master) and I take part at their training session and fights as well, but only as a spectator – otherwise they would probably tear me in half. However, sport is not the main priority for your travels. What is the strongest factor that makes you travel? “What I hear I forget, but I remem-

0 4/2 0 15

ber and understand what I see,” this is a quote by Confucius, which is 2500 years old. Travelling is a combination of physical and mental dimension – an activity in a sense of calokaghatia, which develops the whole personality. It’s like an addictive substance. When you start, you must keep going, country after country. I’ve been to more than 180 countries and territories, but I am still fascinated by our planet. What you enjoy most during your expeditions? I make my living by finding the most important and most exotic places and I am able to put together some interesting things in places “where nothing can be found“. My most favorite journeys were Chad, Sudan, Guiana, kingdom of Tonga, Marshall Islands, Nigeria, Congo,

21


rozhovorinterview « Afghanistan and Franz Josef Land. Most people wouldn’t know what to do there, but for me it’s fascinating and amazing. Where did you travel on your first trips? My first trips were expeditions to North Pole. I spent Easter on Golgotha in Jerusalem, then in Kashmir and in Burma. I was so excited after these trips that I realized that there was no way back. I’ve become an obsessed traveler. Now I am putting together my experiences and I am writing compact stories: http://pro‑ fit.blog.etrend.sk/lubos-fellner.html Many of the tours of your travel agency offer visiting several countries in relatively short period of time. Do you personally prefer roaming from one place to another or do you stay longer at one place? It’s an art to show maximum or even everything in short period of time. You must prepare an itinerary of the trip and have everything thought over to the smallest details. Our tour guides live in individual countries for many years, we educate them in our BCA (BUBO Travelers Academy), they must do a perfect job and they really do. Sometimes I travel to many cities in short time. But recently I spent a week in Dubrovnik and was wandering from one restaurant to another. I’ve been to India more than 40 times. I like to go deeper. What is the best way to get to know the mentality of people in countries you visit? During sport activities, having a glass of wine with them or while dinning... or anything else? All of the above. I like people and I want to be closer to them. Good local tour guide can introduce you to their society and help you to see what would otherwise remain undisclosed. It’s always best when you have few laughs with local people. Taking part in their rituals is something that breaks all the ice. I remember a voodoo ritual, where we danced for many hours until we completely “reset“ our nervous system. Medicine–man walked us

22

through our sub-consciousness better than Sigmund Freud. Have you ever done anything “crazy“ in order to reach out to local people or anything that you simply could not “resist“? In Dawson City I had a drink containing a pickled toe of a local golddigger. In Congo I ate a monkey brain, which was an ultimate “icebreaker”. The lowest temperature there is 27 degrees Celsius. I have visited local royal families many times and it is definitely an extraordinary experience (Samoa, Nigeria, Cameroon, Chad and Palau). In Yemen and Somalia and Djibouti I chewed khat with local people in order to reach out to them. In Vanuatu we drank together a kava drink. I remember sipping on hariru (thick tomato & chickpeas soup). It was in Berber clay house in Sahara on the first day of Ramadan. Sun went down. It was the first day of fasting, which is usually the “longest” because body is not used to it. For me it was an enormous experience. There was a sand storm outside, camels were neighing, Bedouins were wrapped up in the most luxury jellabiyas and there was supernatural atmosphere of peace. There are hundreds of stories like this... Which culture/country is the one that is closest to year heart? At the beginning it were countries of Theravada Buddhism and Buddhism in general. I was captivated by India, which is totally different from the rest of the world – immense poverty on one hand and luxury shinier than Dubai on the other. Now it’s Central and Western Africa or Polynesian culture from the other end of the globe. After visiting so many countries, some people get through some kind of mental metamorphosis – change in life values. Have you ever experienced that something had a strong influence on you during your travels? I try to get influenced. But I am probably a little bit “hard-boiled”. I am Slovak and I won’t be differ-

0 4/2 0 15

ent. But I have a solid knowledge of Buddhism, Hinduism and Islam and I deeply love “primitive” animistic religions and rituals. Most of the religions have their 10 commandments, which are pretty much the same everywhere. People are good ...and do you know where the best people I met last year are? Except Sri Lanka, where I was during Sinhala New Year, I met the best people in Afghanistan. In this Taliban hell, people remained amazing and very very good. Did you feel a “magical power” at some places you visited? Yes. You can feel it at the top of the Pyramid of the Sun in Teotihuacan, north of Mexico City. I was unable to fall asleep inside a pyramid or later outside the pyramid in Meroe, Sudan. I had a strange feeling when I was walking alone in Nan Madol ruins at Pohnpei Island in Micronesia. I was probably the first Slovak there. Basalt blocks were brought here from the islands that are more than 100 kilometer away. Local people still believe that everything was built using a black magic. Other phenomenal sites are Bagan in Burma and Angkor in Cambodia. You can find a spot with no tourists here. It’s still possible. Mysterious places are here for thousands of years and something is definitely there. I am son of physical chemist, but magic works. I personally know sorcerers who pass their skills from generation to generation and they know their skills very well. If it wouldn’t work, the craft would have disappeared. You wrote nice articles about happiness on your blog (http://profit. blog.etrend.sk/lubos-fellner/naj‑ stastnejsi-narod-sveta-nori-urcitenie.html). Would you be able to give us some first-hand advice as to how to “open ourselves to happiness”? What to do (or not to do) in order to feel “fine“? It’s been proved that people who spend money on adventures are happier than those who spend money on things. I recommend altruism – doing good deeds. Most people only “babble”, but only ideas turned

to reality is what really counts. Here in Slovakia we are not able to live like Buddhist monks or saints in India and lifestyle of Africans or happy Polynesians is simply impossible in our region. We live in certain environment which can be modified to some degree, but it cannot be changed. Walking down the Obchodná St. in saffron garment and shaved head and asking for a handful of rice would not bring you to happiness (most likely you would end up in a hospital for mentally challenged). I recommend following 10 commandments – basically all religions have it similar. I personally believe in karma, in systematic doing the good deeds and that by creating right and quality things I can make an impact on my environment. You may influence your children and maybe THAT is the success. I believe that man can say anything, but you have to look at his/her acts. Not empty words, but results. I simply believe in hard and meaningful work and active life full of intense experiences. I want to return to media. What is your experience about how media present particular countries compared to your experience? It’s completely different when you are THERE. Now I am getting ready for a trip, which I deliberately call Ebola Tour. Almost nobody dies of Ebola, flu is much more serious problem and I am not even talking about malaria. Ebola is media bubble, just like swine flu, SARS etc. People are very scared, but traveler cannot contract it. In my opinion this is some sort of spreading the false rumors. Media coverage of wars in Syria, Afghanistan and Libya are also making me angry. Media are bashing Burma or Cuba and if suddenly Britain or US open their embassies there, they stop. But the governments have not changed there... nothing. But all of a sudden, everything is all right. Journalist and non-profit organizations dance to someone’s tune. They misinform us and if you speak out like me, you are labelled as conspirator. I am just reading a funny book about media by Umberto Eco “Zero issue”.


rozhovorinterview «

Kúpanie na Severnom póle.

Bláznivý jet boating na Novom Zélande.

but we also saw ancient Greek sites. We ate “crno rizoto“ (black risotto) with cuttlefish and drank black wine Vranac and “plavac maly“ from Grgič (famous winery). Do you know where a Montenegro woman hides money from her husband? Under the shovel – he will never touch it. Nikolay gave me few other pieces of life advice: “You need to have a rocking chair next to your bed in order to take a rest from sleeping. And if you see someone taking a rest, go and help him! Never give a spoon to Montenegro man, Ľubo. He will get angry, because he will assume that it’s a small shovel”.

I dislike being one who just criticizes and that’s why I take journalists to my trips free of charge. And I am always ready to explain them my point of view. View of someone who’s been there. Those who have never been there are writing even more enthusiastically about countries they don’t know. I know that it is not their fault. They cannot travel, they don’t understand the context, they have low salaries and so they just copy and translate something from international sources. These sources, however, have their own economic interests in their former colonies… You just returned from the trip in the Balkans. It’s relatively close, but I have a feeling that we don’t know much about these countries, mentality, habits and so one. What was your biggest impression of Balkan people? Do we have anything in common? As Czechs are more like Germans, we are more like Balkanians. We are more open-hearted, we drink more “hard” alcohol... In Albania, which I consider Muslim country, they drink liters of 50+% rakija. And we are the same in not being able to complete what we stared. I traveled around the Balkans because I hadn’t known much about it. I was excited. Nikolay, our tour guide, was simply perfect. We climbed the highest peak of Montenegro, we did some rafting, swam in rivers and on five Adriatic beaches. We visited the places of war conflict,

What’s going to be your next trip? Ebola Tour – 9 countries of Western Africa. The aim is to show that it’s “media hype” and to help the poor region, where West turned its back and now no tourists are coming there. Then I want to fly to South Pole! I am also planning a trip to Papua New Guinea and kids’ expedition during Easter holidays to safari in South Africa and to mountain kingdoms of Swaziland and Lesotho. I will be traveling with my three children (16/14/5).

Mamba zelená má mnohonásobne smrteľnejší jed než zmija. Ľuboš Fellner so žralokom obrovským.

Thank you for interview and wish you wonderful moments anywhere in the world. Questions by Dagmar Staňová Photos by Ľuboš Fellner

More questions and answers at www.goodflight.sk

0 4/2 0 15

23


Zážitok, ktorý si zapamätáte!

www.vinomatysak.sk

Každé vinárstvo má svoj príbeh, tak ako ho tvorí v každom ročníku aj víno. Vinárstvo Matyšák vzniklo hneď po revolúcií. Na zelenej lúke, bez zahraničného kapitálu, ako rodinná firma. Na čele firmy stojí vizionár Peter Matyšák, ktorý svoje impérium už roky postupne rozširuje. K vinárstvu pribudol hotel v Bratislave, reštaurácia v Pezinku, samoobslužná reštaurácia v poliklinike na bratislavských Kramároch a tiež sieť vlastných vinoték, ktoré zákazníci nájdu po celom Slovensku. Základným kameňom úspechu tejto pezinskej spoločnosti je výnimočné víno, kvalitné suroviny a samozrejme ľudia, ktorí pre túto spoločnosť pracujú. A tiež novinky v sortimente, inovácie v marketingu a investície do najmodernejších technológií. Najúspešnejšie vinárstvo ostatného roka dokáže vďaka svojej širokej ponuke vín uspokojiť všetkých zákazníkov. Niekoľko línií vín rôznych kvalitatívnych úrovní ponúka bohatú ponuku odrôd. Pre tých, ktorí uprednostňujú najvyššiu kvalitu je určená línia vín Prestige. Vína tohto radu reprezentujú selektívny výber hrozna vo vinohrade a šetrné spracovanie suroviny najvyššej kvality s použitím moderných inovačných technológií. Senzorické vlastnosti vína vytvárajú skutočný degustačný pôžitok. Línia Gold Prestige predstavuje výber toho najlepšieho z každého ročníka. Pre priaznivcov hutných červených vín, ktoré vyzrievajú v kontakte s dubovým drevom je určená línia Prestige Oak Wood. Tieto vína majú vysoký potenciál zrenia, preto sa neobávajte ponechať pár fľašiek vo svojom archíve aj niekoľko rokov. Víno „dospeje“ do krásy a odmení sa vám za vašu trpezlivosť. Pri víne je každý ročník iný, pričom o niektorých možno hovoriť ako o výnimočných. Také boli napríklad pri bielych vínach ročníky 2007 a 2013 a pri červených 2009, ale aj 2011. V týchto rokoch sa narodili krásne vína, ktoré získali množstvo ocenení na domácich aj zahraničných súťažiach a milujú ich aj slovenskí zákazníci. Aj ročník vín 2015 so značkou Matyšák budú zákazníci milovať! Kvalitná surovina je

už v rukách pivničných majstrov. Aj vďaka nim bude ročník 2015 výnimočný pre biele, ružové aj červené vína. Výborné podmienky a šikovnosť pivničných majstrov slovenského vinárstva roku 2014, prinesú aj špičkové prírodne sladké vína (napríklad slamové, ľadové). Podľa slov Petra Matyšáka existuje nádej, že ročník 2015 vojde do histórie ako jeden z najlepších, ak nie najlepší. A kde si môžu zákazníci tieto skvosty vychutnať? Napríklad v bratislavskom Hoteli Matyšák, ktorý ponúka príjemný interiér, skvelú panónsku kuchyňu a samozrejme výnimočné vína. Čarovnú atmosféru reštaurácie podtrhuje archívna pivnica a víno k jedlu odporúča skúsený someliér. Rovnako zážitkom je aj samotné jedlo. S dôrazom na najvyššiu kvalitu surovín pochádza zelenina z vlastnej záhrady, pečivo pripravuje pekársky majster a novinkou tohto roku je aj vlastná rozrábka mäsa a mäsových výrobkov. Šéfkuchár Braňo Križan a jeho tím získal už viacero ocenení – ich práca bola ocenená titulom Najlepšia hotelová reštaurácia. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí si tu môžu vychutnať tradičnú kuchyňu v inovatívnom kabáte, prípadne si objednať špeciálne degustačné troj, päť alebo sedem - chodové menu, a tiež sezónne menu, či riadenú degustáciu jedla s vínom. V každom prípade ide o zážitok, na ktorý sa nezabúda! Zážitok v podobe návratu ku klasike nájdu zákazníci v pezinskej reštaurácií Vinum Galeria Bozen. V čase, kedy sa reštaurácie predbiehajú v tom, akú exotiku ponúknu zákazníkom, tu si môžu pochutnať na klasických grilovaných kolenách, krídelkách či rebierkach. A samozrejme vynikajúcom víne!


Each wine-maker has got its story; similarly each vintage has its own story told by the wine itself. The winemaking company Matyšák was established right after the political change in 1989, the Velvet Revolution. It started as a family business from the very scratch with no foreign capital, at a green field. The company is led by Mr. Peter Matyšák, a visionary who has been expanding his empire gradually, for years already; Hotel in Bratislava, restaurant in Pezinok, self-service restaurant at Kramáre healthcare polyclinic in Bratislava, and a chain of own vinoteka ready to serve our clients all around Slovakia has enriched the winemaking business. The key stone of success of the business located in Pezinok is its extraordinary wine, raw materials of excellent quality and definitely also people working with the company, alongside the new items in the range of products, marketing innovations and investments into the state-of-the-art technologies. The most successful winemaking company of the previous year can meet the expectations of any customer thank to its variety of wines. Several lines with different wine quality levels offer an extensive scale of grape varieties. The Prestige line is for customers preferring the top quality; its wines present a very specific grape selection in the vineyard and considerate processing of the best quality raw materials using modern innovative technologies. Sensorial wine features create a definite wine-testing pleasure. The Gold Prestige line represents selection of the very best from each vintage. The Prestige Oak Wood is dedicated to the lovers of full-bodied red wine as they age in contact with oak wood; there is significant aging potential in those wines therefore do not worry to let some bottles age in your archive for couple of years. The

wine shall “mature” to a real beauty and your patience will be rewarded. Each vintage is different, while some may even be extraordinary. The years of 2007 and 2015 were special in excellent white wines, while 2009 and also 2011 specialised in red wines. Beautiful wines were born in those years that were awarded number of prices both in national and international competitions. Slovak customers love them. The 2015 vintage of Matyšák brand will also be loved by our customers! Raw material of good quality has been put into the hands of cellarmasters. Credit shall be also given to their contribution for the 2015 vintage that is so extraordinary in white, rosé, and red wines. Excellent conditions and the skills of Slovak cellarmasters in 2014 vintage will yield in the top naturally sweet wines (e.g. straw or ice wines). According to Peter Matyšák´s opinion there is a hope that the 2015 vintage shall be recorded as one of the best, if not the best vintage at all. And where may our customers find all these precious jewels? Hotel Matyšák in Bratislava, for example, offers a cosy decor, excellent Pannonian cuisine and great wines, of course. The magic restaurant atmosphere is supported even further by the archive cellar wines recommended by experienced sommelier to match your meals. The meal itself is yet another experience. The top quality raw materials is underlined by the fact that we use vegetables from our own garden, bread and rolls are made by a baking master, and this year we have introduced our own meat processing and meat products. Braňo Križan, Chef du Cuisine, and his team were awarded at various occasions – they won a title of the Best Hotel Restaurant. Our guests may experience the traditional cuisine spiced with new innovative approach, or order a tasting of 3, 5 or 7 course meals menu, a seasonal menu or a guided meal tasting with wines. In any case, this is an experience you will never forget! The return to our traditions and roots may be experienced in Vinum Galeria Bozen Restaurant in the city of Pezinok. Today, when many restaurants compete with ever more exotic offers, you may try here the traditional grilled pork knees, chicken wings or grilled chops. And excellent wines, of course!

www.vinomatysak.sk

Experience You will Remember Forever!


Na úpätí

Malých Karpát

26

0 4/2 0 15


« SlovenskoSlovakia Na úpätí Malých Karpát sa rozkladá Malokarpatská vínna cesta, ktorá je dnes už známou destináciou milovníkom vína na Slovensku i za jeho hranicami. A nielen im. Vína z regiónu medzi Bratislavou a Trnavou v spojení s jeho históriou a gastronómiou vytvárajú príťažlivý ponukový mix pre jeho návštevníkov. Treba zažiť pulzujúcu atmosféru týchto dvoch veľkých miest ju-

hozápadného Slovenska, ktorým história dopriala, aby od 16. do 18. storočia boli centrami Uhorského kráľovstva, vychutnať si útulnosť centier troch bývalých kráľovských miest Modry, Pezinka a Svätého Jura i vydýchnuť si v pivničke u vinára niektorej z malebných obcí na úpätí Malých Karpát so stále živými folklórnymi tradíciami.

Na slnečnej strane

mi i veselú zábavu. Toho všetkého sa im dostáva vrchovatou mierou. Príjemné chvíle s dobrým vínom a príjemnými ľuďmi v malebnej krajine však na Malokarpatskej ceste môžete zažiť po celý rok. Nezabudnuteľné je napríklad putovanie počas Dňa otvorených viníc v septembri, keď možno vidieť vinohradníkov priamo na miestach, kde sa rodia ich moky. Celý zoznam podujatí je na www.mvc.sk.

Hrozno sa v malokarpatskom regióne pestuje už od staroveku. Hoci počas histórie sa menila národnosť jeho pestovateľov, plochy viníc i odrody, vinice vždy utvárali ráz malokarpatskej krajiny a boli jej dominantným prvkom. Aj dnes je s tretinovým podielom na celkovej ploche viníc malokarpatská vinohradnícka oblasť najväčšou vinohradníckou oblasťou na Slovensku. Prevažujú biele odrody, ale s otepľujúcou klímou sa dostávajú do popredia aj modré. Dominantnými bielymi odrodami sú Veltlínske zelené, Rizling vlašský a Müller-Thurgau, z modrých Svätovavrinecké a Frankovka modrá. Pestuje sa však celý rad ďalších odrôd, čo dáva vínu z regiónu pestrosť a variabilitu chutí.

Vinári na Malokarpatskej vínnej ceste Napriek tomu, že vinohradníctvo a vinárstvo sa po roku 1989 (ale aj pred ním) muselo boriť s mnohými probléma-

mi, a dnes ho ohrozuje i novodobá prosperita a s ňou spojený stavebný boom, pestovatelia hrozna a výrobcovia vína nikdy nerezignovali a na trh prinášajú stále kvalitnejšie produkty. Takmer všetci začínali po roku 1990 vo veľmi skromných podmienkach. Dnes sa môžu vinárske firmy hrdo porovnávať so zahraničnou konkurenciou a čoraz častejšie to aj úspešne robia, o čom svedčí rad ocenení z prestížnych medzinárodných výstav vína. A počet vinárov rastie. Ich zoznam nájdete na www.mvc.sk.

Skvelá zábava Malokarpatská vínna cesta žije po celý rok. Riadi sa však najmä vinohradnícko-vinárskym kalendárom, kde najdôležitejšími menami sú Martin a Urban. Preto v novembri a máji sú na Malokarpatskej vínnej ceste vrcholné podujatia – Dni otvorených pivníc, ktoré priťahujú tisíce návštevníkov hľadajúcich dobré víno, jedlo, kontakt s vinár-

Kráľovstvo chutí K dobrému vínu patrí dobré jedlo. Azda najznámejšou špecialitou malokarpatského regiónu je dobre upečená hus, ideálne priamo zo Slovenského Grobu. Táto obec sa na pečenie husi priam špecializuje a túto preslávenú špecialitu si môžete dať v niekoľkých desiatkach reštaurácií v obci. K husi neodmysliteľne patrí aj lokša (zemiaková palacinka), ktorú si možno dať aj bez husi. Vynikajúca je z náplňou z husacej či kačacej pečene, nasladko ale

0 4/2 0 15

i len tak omastená. Komu nechutí lokša, toho možno poteší taká scýskanyca, čo je originálne malokarpatské pečivo. V čase dozrievania jabĺk v prvý októbrový víkend v regióne zasa tisíce ľudí maškrtia na Jablkovom hodovaní. A kto sa vie uskromniť, uspokojí sa aj s malokarpatským burgerom – cigánskou v žemli.

Nielen víno človeka baví Malokarpatský región nie je len víno, jedlo a história, hoci tá naozaj stojí za to. Nenechajte si ujsť pozoruhodnosti ukryté v múzeách jeho miest. Určite navštívte hrad Červený Kameň, jeden z najkrajších hradov na Slovensku s unikátnymi hradnými pivnicami. Nasadnite na bicykel a prevezte sa po viniciach a malokarpatských lesoch. V lete sa osviežte na seneckých jazerách, na jeseň si obujte túlavé topánky a prejdite sa po lesoch Malých Karpát a možno sa domov vrátite aj s nejakým hubárskym úlovkom. text a foto: mvc.sk

27


At the foot of the Small Carpathians The Small Carpathians Wine Route meanders around the foot of the Small Carpathians, a famous centre recognised by wine-lovers from Slovakia and elsewhere. And not by wine- lovers alone. The wines from the region stretching between Bratislava and Trnava in combination with its history of gastronomy create an attractive, enticing mix for visitors. The vibrant atmosphere of the two major cities situated in South-western Slovakia, which were privileged to be important centres in the Hungarian Kingdom from the 16th to the 18th centuries, is certainly an experience not to be missed. Visit the cosy centres of Modra, Pezinok and Svätý Jur, the three former royal towns where you can enjoy your leisure time. Or take a breather with a glass of the tasty local wines in the wine cellars in one of the picturesque villages in the foothills of the Small Carpathians where folk traditions still f lourish.

On the sunny side

Grapes have been grown in the Small Carpathians region from ancient times. Although the nationality of the winegrowers, the areas of the vineyards and the grape varieties have changed over the years, the vineyards have always shaped the character of the countryside surrounding the Small Carpathians and form the dominant feature of the landscape. Today, with a third of the total area of vineyards, the Small Carpathi-

28

ans wine region is the largest grape-growing area in Slovakia. Although white varieties predominate, blue cultivars are also gaining prominence as a result of global climate change. Grüner Veltliner, Welschriesling and MüllerThurgau dominate among the white varieties, while the blue St. Laurent and Blaufränkisch are frequently grown representatives of blue varieties. However, many other cultivars are grown in this region which contribute to its diversity and variety of f lavours.

Winemakers along the Small Carpathians Wine Route Despite the numerous problems that grape-growers and winemakers had to cope with following 1989 (and also in the period prior to that date) and the construction boom associated with the current prosperity, which has had a devastating effect, the grapegrowers and winemakers have never given up and their products now on offer on the market are of steadily improving quality. Almost all of them started out after 1990 under very modest conditions. Now, the wineries can stand proud alongside their foreign counterparts. And they do this successfully and more and more often, as may be judged by the numerous awards gained from prestigious international wine fairs. Also the number of winemakers is on the increase. A list of them can be found on www.mvc.sk/.

0 4/2 0 15

Great fun

The Small Carpathians Wine Route is active all the year round with its activities peaking on the days dedicated to saints Martin and Urban, important days in the calendar of every grape-grower in Slovakia. In November and May, the Small Carpathians Wine Route experiences its climactic events – the Days of Open Wine Cellars – which attract thousands of visitors seeking good wine, tasty food, contacts with winemakers and cheerful entertainment. All of this is provided in abundance. However, pleasant moments with good wine and agreeable people in the picturesque countryside along the Small Carpathians Wine Route can be experienced at any time of the year. Wandering around during the Days of Open Wine Cellars in September, when the grape-growers can be seen in the places where the wine is produced, is an experience which will stay in your memory for ever. A full list of the events can be found at www.mvc.sk/.

Kingdom of taste

A good wine goes with good food. Perhaps the best-known speciality of the Small Carpathians region is well-roasted goose, ideally straight from Slovenský Grob. This village specialises, quite literally, in goose roasting and this renowned delicacy is on offer in the several dozens of restaurants in the village. The goose is served accompanied by a pancake (potato pan-

cake) known as lokša which can also be eaten as a separate dish without the goose. It is delicious stuffed with a filling from goose or duck liver, something sweet, or plain with goose fat. Those who are unenthusiastic about the lokša pancake will perhaps be pleased with a delightful scýskanyca, a genuine Small Carpathians bakery product. On the first weekend in October, at the time when the apples are ripe, thousands of people gather to indulge themselves in the festival known as the Apple Feast organised in this region. And those with more modest appetites will be satisfied with the Small Carpathians burger – cigánska roast pork in a bun.

It is not wine alone that gives pleasure The Small Carpathians region is not just characterised by wine, food and history, although the latter is really worth the appreciation. Don’t miss out on the remarkable attractions concealed in the museums. Don’t miss an opportunity to visit Červený Kameň (Red Stone Castle), which is one of the most beautiful castles in Slovakia with its unique castle cellars. Get on your bike and ride through the Small Carpathians vineyards and forests. In the summer, refresh yourself in the Senec lakes; in the autumn lace up your hiking boots and wander through the forests of the Small Carpathians and perhaps you will go home with a bag full of mushrooms. text a photo: mvc.sk


0 4/2 0 15

29


Z Bratislavy až po Trnavu Deň otvorených viníc v novembri býva tou najväčšou oslavou výsledkov práce vinohradníkov a vinárov. Počas týchto dvoch dní sa otvoria pivnice pre návštevníkov, ktorí chcú ochutnať kvalitné regionálne vína, nazrieť do štýlových priestorov pivničiek a zažiť uvoľnenú zábavu. Malokarpatská vínna cesta prechádza viacerými mestečkami a obcami. Začať môžeme v Bratislave vo Vinohradníckom múzeu, či vinotékach. Za pravou atmosférou v pivniciach treba zájsť do predmestských častí - do Rače či Vajnor. Ochutnať tu možeme známu Frankovku - obľúbené víno Márie Terézie. Ďalšia zastávka na ceste bude v Svätom Jure so zachovalým historickým centrom. Svätojurskému vínu zložil poklonu už v 18. storočí učenec Matej Bel. Centrom Malokarpatskej vínnej cesty je Pezinok s viacerými pivnicami a vinotékami. K dobrému vínku patrí aj niečo pod zub. Slovenský Grob je vychýrený svojim pečenými husami. Modra je mesto, kde sa každý

30

druhý rok koná veľkolepé vinobranie. Okrem vinárstva je Modra známa najmä výrobou unikátnej keramiky. Výraznou dominantou na Malokarpatskej vínnej ceste je hrad Červený Kameň s pravdepodobne najväčšími vínnymi pivnicami v regióne. Najväčšia tzv. fugerovská sa nachádza v obci Častá pod hradom. Vo viniciach medzi Dolnými a Hornými Orešanmi bol medzi prvými poriadaný Deň vo vinici, kde bolo možné zoznámiť sa s pestovaním viniča. Nesmieme vynechať ochutnávku Orešianského červeného, ktorého základom je Modrý Portugal. Vo vinotéke na Smolenickom zámku sa okrem ochutnávky poriadajú aj aukcie vín. Cestou do Trnavy sa ešte zastavíme v Suchej nad Parnou - rodisku Františka Hečka, ktorý je autorom známeho románu z vinárskeho prostredia Červené víno. Trnava dostala podľa množstva historických sakrálnych stavieb meno slovenský Rím. Spolu s ochutnávkou výborných vín, tak spoznáme aj krásny kraj na úpätí Malých Karpát.

0 4/2 0 15


perspektívna investícia

V B Bratislave sa spustil pre edaj projektu CityPark Ružinov V centre obľúbenej biznis štvrte vyrastie v priebehu najbližších 3 rokov moderný komplex troch výškových bytových veží s novým parkom a občianskou vybavenosťou. Investor výstavby Metrostav Slovakia a.s. sa rozhodol nestavať len obyčajné bývanie. Rozhodol sa postaviť bývanie mestského typu, ktoré poskytne svojim obyvateľom benefity blízkosti centra mesta a rozsiahle možnosti trávenia voľného času. Obyvatelia budú mať k dispozícii vlastné spoločné herne pre deti alebo spoločenské miestnosti na usporadovanie osláv. V  novom parku vyrastie detské ihrisko a  výbeh pre domácich maznáčikov. V parku ďalej bude pre všetkých k dispozícii lezecká stena, lavičky, oddychové zóny a množstvo nových

stromov a zelene. Príjemnú atmosféru uzavrú obchodné priestory na prízemí určené na zriadenie napríklad príjemnej kaviarničky, potravín, lekárne či kaderníctva. V projekte je k dispozícii 432 bytov, 117 apartmánov, loftov a ateliérov, 16 obchodných priestorov a 783 parkovacích státí v podzemných garážach. Cenová úroveň projektu je nastavená tak, aby bola dostupná širokej verejnosti. K  dnešnému dňu je predaných 95 % bytov veže A. O projekte sa dozviete viac na predajnom mieste u výhradného predajcu BOND Reality alebo na

www.ccittyp ww pa arkruzinov.ssk


Červený Kameň veľký hrad v Malých Karpatoch

32

0 4/2 0 15


« SlovenskoSlovakia

Hrad Červený Kameň je dominantou Malých Karpát. Prvé písomné zmienky o hrade pochádzajú z 13. storočia. Za ten čas hrad prešiel viacerými prestavbami a vystriedalo sa tu aj viacero majiteľov. Za naozaj výnimočné obdobie v dejinách Červeného Kameňa možno označiť 16. storočie. V tom čase sa tu vymenili aj dva najdôležitejšie rody v dejinách hradu. Fuggerovci, bankárska rodina z nemeckého mesta Augsburg, ktorá na našom území obchodovala v stredoslovenskej banskej oblasti, hrad v prvej polovici 16. storočia prestavala na modernú renesančnú pevnosť s dodnes zachovaným obranným systémom. V priebehu storočia sa obchod s kovmi stal čoraz náročnejším a Fuggerovci sa postupne podujali k odchodu z banskej oblasti na strednom Slovensku. Tak pre nich stratil význam aj Červený Kameň. Rozhodli sa ho predať a kupec takej lukratívnej stavby na seba nenechal dlho čakať. Stal sa ním mladý generál Mikuláš Pálffy. Časť hradu a pan-

stva získal dokonca sobášom, keďže si za manželku zobral Máriu Magdalénu, rod. Fuggerovú. Pálffyovci sa postupne vypracovali na jednu z najvplyvnejších a najbohatších aristokratických rodín v kráľovstve. Červený Kameň zastával medzi ich majetkami výsostné postavenie, keďže išlo o rodové sídlo. To sa muselo odraziť aj na samotnej stavbe a keďže renesančná pevnosť nespĺňala kritéria reprezentatívneho sídla, Pálffyovci v priebehu storočí menili charakter hradu na súčasné honosné sídlo. Dôležitá bola hlavne baroková prestavba v 17. storočí, ktorá hradu vštepila výrazné prvky reprezentujúce vtedajších majiteľov (unikátna Sala Terrena, fresková výzdoba jednotlivých miestností, atď.). Pálffyovci žili na Červenom Kameni až do roku 1945, keď na konci druhej svetovej vojny utiekli, pred prechodom frontu, k príbuzným do Rakúska. V súčasnosti je väčšia časť hradu sprístupnená verejnosti. Návštevník si môže

vybrať z bohatej ponuky prehliadkových okruhov, v ktorých môže prehliadku hradu absolvovať. Okrem toho sa v areáli hradu nachádza aj sokoliarsky dvor Astur s najväčšou kolekciou dravých vtákov na Slovensku. Prehliadky hradu i sokoliarske vystúpenia sú organizované v slovenskom i anglickom jazyku. Možnosť iných jazykových mutácií je možná na objednávku. Prehliadky sú počas hlavnej sezóny špeciálne rozdelené pre dospelého i detského diváka. Popri týchto prehliadkach je pre návštevníkov každoročne pripravených niekoľko výstav. Na hrade sa, najmä počas hlavnej sezóny (máj – september), konajú aj rôzne po‑ dujatia, navrhované tak, aby si každý návštevník mohol vybrať podľa vlastného záujmu. Scénické nočné prehliadky hradu, do ktorých sa zapájajú aj profesionálni divadelní herci, sú azda najväčším ťahákom sezóny. Na hrade sa však dejú aj komornejšie podujatia, ako napríklad koncerty či odborné prednášky. Červený Kameň

0 4/2 0 15

33


« SlovenskoSlovakia

hostí každoročne v máji aj najväčší historický festival na Slovensku – Rotenstein. Červený Kameň sa snaží návštevníkom počas sezóny ponúknuť viaceré možnosti ako efektívne využiť voľný čas. Okrem podujatí, ktoré sa tu konajú treba spomenúť možnosti rekreácie v parkoch areálu

hradu, či v jednotlivých reštauračných zariadeniach. Prenájom priestorov na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia dáva možnosť prežiť nezvyčajné akcie v nezvyčajnom prostredí (sobáše, firemné večierky, atď.). Červený Kameň nie je len dominanta Malých Karpát, ale hlavne je mies-

Červený Kameň

...large castle in Small Carpathians Červený Kameň Castle is a dominant point of Small Carpathian Mountains. First written record about the castle dates back to 13th century. Since then the castle had underwent numerous reconstructions and switched several owners. Truly extraordi‑ nary period in history of the castle was the 16th century. During that time, two most

34

0 4/2 0 15

important families in castle’s history had swapped their ownership of the castle. Fuggers, banking dynasty from Augsburg, who ran established trading business in medieval mining towns in our region, had rebuilt the castle in the first half of the 16th century to modern renaissance fortress with defense system that is still preserved.

tom zmysluplného, aktívneho a pozitívneho využitia voľného času. Ročne sa o tom presvedčí viac ako 130 000 návštevníkov. Budeme radi ak sa k nim pripojíte i Vy. Viac informácií na www.hradcervenykamen.sk

However, during the century the trade had become more and more difficult and Fug‑ gers decided to leave mining towns in cen‑ tral Slovakia. So the Červený Kameň Castle had become redundant. They decided to sell it and buyer of such a lucrative prop‑ erty showed up very quickly. It was young general Mikuláš Pálffy. He obtained the part of the castle through wedding, because he married Maria Magdalena, born Fugger. Pálffy dynasty had gradually become one of the most prominent and wealthy noble families in the kingdom. Červený Kameň played an important role among their prop‑ erties, because it was their family residence. It needed to be reflected on the building ar‑ chitecture and since renaissance fortress did not meet the standards of representa‑ tive residence, in a course of centuries the Pállfys have been changing the character of the castle so that it could become such a marvelous residence as we know it today. Baroque reconstruction in 17th century was particularly important as it engraved significant elements representing its own‑ ers (unique Sala Terrena, fresco paintings of individual rooms etc.). Pálffys lived at Červený Kameň until 1945, when they es‑ caped to Austria by the end of WWII, just before the front line crossed the region.


Currently most of the castle is available to public. Visitors can choose from variety of available sightseeing tours of the castle.

Falconry yard Astur is situated in a close vicinity of the castle and it has the largest collection of birds of prey in Slovakia. Cas‑

tle tours and falconry shows are presented in Slovak and English languages. Other languages can be ordered. Sightseeing tours during the high season are specifically de‑ signed for adults and for children. Every year visitors can enjoy several other exhibi‑ tions. During the high season (May – Septem‑ ber) castle hosts various events designed to satisfy every visitor’s interests. Scenic night tours of the castle, which feature profes‑ sional theater performers, are probably the most desired shows of the season. Castle, however, hosts some more subtle events, such as concerts and professional talks. Every year on May, Červený Kameň hosts the largest historic festival in Slovakia – Rotenstein. Červený Kameň is making every effort to offer its visitors variety of opportunities to spend their leisure time effectively. Ex‑ cept events that take place here, we have to mention other opportunities for active re‑ lax in the nearby castle parks and restau‑ rants. Renting of premises for cultural and social events offers an opportunity to enjoy extraordinary events in an extraordinary environment (weddings, company parties and so on.). Červený Kameň is not only a dominant point in Small Carpathians, but it is definitely a place to spend leisure time in a meaningful, active and positive way. Every year more than 130,000 visitors can confirm that. We will be glad if you join them as well. More info at

www.hradcervenykamen.sk

0 4/2 0 15

35


LEGENDA - LEGEND:


Zimná rozprávka v Ždiari

Zabudnite na veľké hotelové rezorty, moderné wellness centrá a nóbl reštaurácie. V Ždiari má luxus inú podobu. V dedinke pod Belianskymi Tatrami Vás v penzióne privíta majiteľ s pohárikom v ruke a širokým úsmevom na perách. Ubytujete sa v útulnej izbe, kde vás ani nenapadne zapnúť televízor. Prvú polhodinu totiž nedokážete odtrhnúť pohľad od okna, za ktorým sa rozprestiera zimná krajina ako z obrázku. Patríte medzi gurmánov? V reštauráciách sa môžete tešiť na ručne robené bryndzové pirohy, halušky a ďalšie slovenské pochúťky. A čo robiť potom? Užívať si sneh – na lyžiach, na sánkach či v gumenom člne. Najväčším lyžiarskym strediskom v okolí je Ski Bachledova. Za pár minút ste tam autom alebo vás spred hotela odvezie zdarma skibus. Stredisko ponúka 11 km zjazdoviek a 20 km bežeckých tratí. Na najmenších čakajú dva detské areály a lyžo-

Viac info na

vať ich rýchlo naučia skúsení inštruktori. Stredisko má počas celej zimy pripravený bohatý program pre deti, rodiny, profesionálnych lyžiarov i školy. Ak nelyžujete, vyskúšajte jazdu na najdlhšej bobovej dráhe v Tatrách, spúšťanie na veľkých kolesách – snowtubing alebo jazdu po snežnej dráhe v raftovom člne. Zábava nekončí ani večer, kedy môžete buď pokračovať v lyžovačke na večernom lyžovaní, alebo si posedieť v kolibách po okolí a každú sobotu si tiež zatancovať v Aprés ski bare La Gamba, do ktorého Vás odvezie party bus priamo zo Ždiaru. Nezabudnite si plavky! Kto už nevládze lyžovať, ocení blízkosť termálnych kúpalísk. Vo vzdialenosti do polhodiny cesty autom ich je na výber hneď niekoľko – AquaCity v Poprade, Termal Park vo Vrbove, Kúpele Ružbachy, a tiež aquaparky v poľskej Bukovine či Bialke.

V Ždiari sa budete cítiť ako v rozprávke.

www.skibachledova.sk alebo na www.facebook.com/skibachledova


Myslite ekologicky

Drevodomy Hamuliakovo Výnimočné domy pre výnimočných ľudí. Nechajte sa očariť výnimočnosťou kvalitných drevostavieb postavených vo výnimočnej lokalite, kde sa budete celý život cítiť ako na dovolenke. Drevodomy sú postavené z kvalitných materiálov, o ktorých sa bližšie dozviete buď na našej webovej stránke alebo sa príďte presvedčiť sami na vlastné oči. Stačí nám zavolať/napísať na nižšie uvedené kontakty a sme Vám k dispozícii. Za nás vravia spokojní majitelia svojich drevodomov: “Musím sa priznať, že som neveril, že stavba z dreva je tak komfortná. Perfektne nám to izoluje v zime máme teplo, v lete príjemný chládok.” Martin H.

www.drevodom.sk

“Mám rada prírodu a preto sa snažím všetko riešiť v súlade s ňou a hlavne zdravo. Drevodom Orava mi splnil môj sen o ekologickom bývaní.” Lenka K.

0910 95 66 15


« realityreal estate

Realitný maklér na strane kupujúceho Pamätáte sa na to, keď ste hľadali svoje prvé bývanie a čo všetko ste museli pri tom absolvovať? Ja sa pamätám na to moje hľadanie veľmi dobre a bolo to v čase keď som ešte nepôsobil v realitnom biznise – písal sa rok 2000. Vtedy fungovalo na webe možno 5-6 realitných portálov, v stánkoch sa predával dvojtýždenník Slovensko a reality zameraný na bývanie a reality. V BA existovalo už viacero realitných spoločností a niektoré fungujú až dodnes (klobúk dole pred nimi). Na prevod vlastníckeho práva ste museli čakať aj niekoľko mesiacov i rok, začali sa poskytovať prvé hypotekárne úvery, a to vďaka týmto bankám: VÚB (1998), HVB Banka (2000), Istrobanka (2000), Slovenská sporiteľňa (2000), Tatra banka (2000) a ČSOB (2002), postupne sa k nim pridali aj ostatné banky. V tomto období ste si pri hľadaní bývania museli dávať nao-

zaj na všetko pozor, od samotného makléra, majiteľa nehnuteľnosti až po právnika, ktorému ste museli veriť. Väčšina prevodov sa v tom čase robila v hotovosti a teda samotné zabezpečenie financovania bolo zložitejšie ako dnes. Mnoho bytov bolo ešte družstevných alebo obecných a teda overenie ich vlastníctva vôbec nebolo jednoduché. Výhodou však bolo, že vtedy boli nehnuteľnosti oveľa lacnejšie ako dnes :-) Keď to porovnám s dnešnou dobou, tak sa naozaj nečudujem, že bolo možných toľko realitných podvodov. Dnes je situácia pre kupujúceho síce oveľa pohodlnejšia ale i tak je stále neprehľadná a ak si chce kupujúci naozaj výborne vybrať a pri tom nemrhať časom a energiou, odporúčam zveriť sa do rúk profesionála – makléra, ktorý bude hájiť jeho stranu, teda kupujúceho. Maklér na strane kupujúceho zarobí len vtedy, ak vám

Real estate agent on the side of the buyer Do you remember what you were looking for their first home and all what you had in the pass? I will remember my search very well and it was the time when I was not yet active in the real estate business - The year was 2000. At that time worked on the site can be 5-6 real estate portals, kiosks were sold biweekly Slovakia and reality focused on housing and Real existed in BA has several real estate companies and some work until today (hat off to them), the transfer of ownership, you had to wait several months to a year, they began to provide first mortgages, thanks to these banks: VÚB (1998), HVB Bank (2000), Istrobanka (2000), the Slovak Savings Bank (2000), Tatra banka (2000) and

40

CSOB (2002), gradually join them and other banks. During this period you have to find housing they had to really pay attention to everything, right from the broker, property owner to lawyers who have had to believe. Most of the transfers at that time are made in cash and, therefore, the mere provision of financing was more difficult than today. Many apartments were more cooperative or general and therefore verify their ownership was not at all easy. The advantage, however, was that they were much cheaper than real estate today :-) When I compare with today’s time and really be surprised that it was possible many real estate fraud. Today the situation for the buyer, while more convenient but it is still unclear if a

0 4/2 0 15

nájde naozaj nehnuteľnosť podľa vašich predstáv. Funguje to tak, že si ho jednoducho objednáte a presne si špecifikujete vaše konkrétne požiadavky na nehnuteľnosť – od veľkosti, cez lokalitu, až po cenu či presnú dobu jej realizácie, vrátane nasťahovania sa. V takomto prípade maklér všetky svoje znalosti z trhu obráti vo váš prospech a bude hľadať za vás. Ak sa dohodnete na odmene dokonca tak, že je platený z ušetrenej čiastky, vie vám vybaviť zľavu na nehnuteľnosti, lebo on pozná skutočný realitný trh alebo dokonca kolegov maklérov, a preto vie dohodnúť tú správnu cenu pre vás. Mnohé obhliadky môže prejednať i obhliadnuť aj bez vás a pošle vám len fotodokumentáciu alebo video. Tým pádom vám šetrí čas a vy sa zúčastníte len tých najzaujímavejších. Vyhnete sa tak zbytočným obhliadkam a stretnutiam. Dohodne vám najlepšie podmienky i po časovej stránke a ošetrí možné riziká s prevodom vlastníctva. Táto forma je vo svete veľmi bežná a nie je to len o tom, aby vám maklér posielal na mail ponuky od rôzbuyer really wants the team to choose when and how to waste time and energy, it is advisable to entrust in the hands of a professional - a broker who will defend his party, ie buyer. Broker of the buyer earns only if you really find the property to your liking. It works so that you can easily order in which you specify exactly your specific requirements on the size of the property, through the site, to the price or exact time of its implementation as well move in to. In this case, the broker all their knowledge of the market will turn in your favor and will look for you, if they agree on remuneration even so it is paid out of saved amount and equips you with a discount on property, because he knows the real estate market or even colleagues Brokers and you can negotiate the right price for you. Many inspections can discuss and inspect without you and send you only a photo or video documenta-

nych kolegov alebo preposielal ponuky z portálov. Jeho pohľad vie byť v takomto prípade nestranný, nezaujatý a hlavne viete, že svoje odborné znalosti využíva pre vás, čím si šetríte čas, eliminujete riziká pri realizácii prevodu vlastníctva. Celý proces je tak komfortnejší a podstatne lacnejší ako keby ste si bývanie hľadali sami. Pri najbližšej kúpe nehnuteľnosti si to sami vyskúšajte. Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORK Nájdete nás na Záhradníckej ul. č. 46, Bratislava alebo na www.818.sk

tion and thus saves you time and you will participate only the most interesting, so, you can avoid inspections and often also not very pleasant brokers. I agree the best conditions and time for the site and treat the possible risks of ownership transfer. This form is very common in the world and it’s not just about the agent you sent the mail offers from different colleagues or forward deals portals. His view can be in this case an impartial, unbiased and especially know that their expertise to use for you, which can save time, eliminate risks in the implementation of the transfer of ownership and mainly it’s all more comfortable and much cheaper than you would look for yourself. At the next property purchase, try it for yourself. Ing. Zoltán Tatay, co-owner of real estate agency PROPERTY NETWORK You can find us on Záhradnícka 46, Bratislava or www.818.sk


PROPERTY NETWORK s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava Slovensko

+421 2 321 12 818 +421 948 818 818 +421 948 101 818 www.818.sk


« históriahistory

Váš lístok na

TITANIC J. Bruce Ismay - prezident White Star Line dal Titanic postaviť a na plavbe sa zúčastnil. Kládli mu všetko za vinu najmä preto, že ľod opustil a tak sa zachránil.

L

egendárny Titanic spo‑ ločnosti White Star Line bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, ktorá mala byť vizitkou technickej revolúcie. Bol určený na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic však stroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby z anglického Southhamptonu do New Yorku. Dňa 14. 4. 1912 sa zrazil s ľadovcom a následkom toho sa 15. 4. 1912 v skorých ran-

44

ných hodinách potopil. Kvôli zlej organizácii a nedostatku záchranných člnov sa z 2228 ľudí na palube zachránilo len 705 osôb.

Siroty Osudnej noci 14. apríla sa v čase 22:40 rozoznel lodný zvon. Titanic bol po náraze neodvratne poškodený. Pán Michel Navrátil sa dozvedel správu o evakuácii lode v pánskom salóne, kde s obľubou hrával karty. Okamžite bežal do kajuty, kde neru-

0 4/2 0 15

šene spali jeho synovia. Obe deti rýchlo obliekol a vybehol s nimi na hornú palubu. Pomáhal mu i priateľ, s ktorým sa zoznámil na Titanicu. Na palube vládol veľký zmätok, zima, krik a hluk z vypúšťania pary z komínov. Takmer všetky člny boli spustené už na hladine Atlantiku. Navrátil váhal, či má synov posadiť do záchranného člna, pretože kapitánom Titanicu bol vyhlásený rozkaz, že do člnov môžu nastúpiť len ženy a deti. Nemohol ale ďalej ča-

kať a utekal k poslednému záchrannému člnu D, kam sa snažila dostať väčšina cestujúcich. Mladšieho Edmonda posadil do člna ako prvého, staršieho Michela musel do neho prehodiť, keďže čln začali spúšťať. Ešte mu však stihol povedať na rozlúčku: „Keď dorazíte do New Yorku, príde si po vás mamička a všetci budete opäť šťastní. Odkáž mamičke, že ju mám stále rád.“ Potom už len sledoval ako záchranný čln s jeho deťmi dosadol na hladi-


« históriahistory nu oceánu a odplával od Titanicu. V priebehu nasledujúcich 10 minút sa Titanic potopil. Z chladných vôd Atlantiku zachránila veľa stroskotancov loď Carpathia. Malý Edmond a Michel sa tiež dostali na jej palubu. Boli však veľmi zmätení a vydesení medzi stovkami cudzích ľudí. Chlapcov sa ujala posádka lode a snažili

Plavba na Titanicu mala byť posledná v kariére kapitána Edwarda J. Smitha - najlepšie plateného kapitána tej doby.

sa zistiť ich totožnosť. Chlapci asi následkom šoku prezradili len svoje prezývky – Lolo a Momon. Keď Carpathia dorazila do New Yorku, celý svet zaujímal osud malých stroskotancov. Práve ich fotografie s titulkom „Siroty Titanicu Lolo a Momon“ obleteli celý svet. Keď vydesená Marcelle Na-

vratilová, ich matka zbadala túto fotografiu v novinách, bola úplne šokovaná. Dva týždne nevedela, kde jej synovia sú. Michel Navrátil bol s Marcell rozvedený a synov uniesol. V Amerike chcel spoločne so svojimi synmi začať nový život. Marcell okamžite odcestovala do New Yorku, kde sa ko-

Thomas Andrews bol hlavným lodným konštruktérom Titanicu. Odmietol opustiť loď a snažil sa pomôcť ostatným, aby sa zachránili. Údajne zomrel hľadiac na oheň v krbe, jeho telo sa nenašlo. Nešťastné bolo rozhodnutie 1. dôstojníka Murdocha - zastavenie lode a spätný chod, prikázal otočenie lode doľava a následne doprava (ľad bol na pravoboku). Lepším variantom by bolo narazenie na ľadovec prednou častou lode.

0 4/2 0 15

nečne stretla so svojimi synmi. Katastrofa Titanicu ju duševne poznamenala a zvyšok svojho života trpela mánio‑ depresívnou psychózou. Malý Michel Marcel (Lolo) o svojich zážitkoch na Titanicu takmer celý život mlčal. Až v roku 1985, keď bol objavený Titanic, po prvýkrát prehovoril. Jeho dcéra Elizabeth Na-

vratilová, ktorá žije v súčasnosti vo Francúzsku, na základe jeho spomienok napísala knihu pod názvom: Deti Titanicu. Jej otec Michel Marcel Navrátil zomrel v roku 2001 ako údajne posledný muž zachránený z Titanicu. Pri pátraní po koreňoch svojho deda Michela Navrátila sa Elizabeth dostala až do Serede, kde sa narodil v roku 1880 ako Michal Navrátil. Bol oficiálne jediným Slovákom na palube Titanicu.

45


Príbeh pre filmárov

za predmet z Titanicu. Aukciu usporiadala aukčná sieň Henry Aldridge and Son. Samotnej aukcii predchádzalo sedem rokov odborných posudkov a testov, ktoré overovali pravosť huslí. Pôvodne sa predpokladalo, že sa husle z ružového dreva navždy stratili na morskom dne, keď ich majiteľ - huslista a kapelník z Titanicu Wallace Hartley zahynul v chladných vodách Atlantiku. Wallace Hartley dostal husle od svojej snúbenice Márie Robinsonovej v roku 1910. Hral na nich vo svojej kapele, a potom aj na palube Titanicu. Podľa výpovedí svedkov na husle hral i vo chvíli, keď sa Titanic potápal. Husle našli pravdepodobne priviazané k jeho telu v koženom oba-

Tragédia Titanicu inšpirovala mnoho filmových tvorcov. Prvý film o Titanicu vznikol necelý mesiac po samotnej katastrofe ešte ako nemý film. Hrala v ňom herečka Dorothy Winifred Gibsonová, ktorá bola pasažierkou na palube lode a zachránila sa. O Titanicu vznikli desiatky filmov, seriálov a dokumentov. Niekoľko z nich získalo aj najväčšie filmové ocenenia Oscary i Zlaté Glóbusy. Najviac ocenení dostal film Jamesona Camerona z roku 1997.

Husle z Titanicu Dňa 19. októbra 2013 boli vydražené husle z Titanicu za rekordnú sumu 900 000 libier. Je to najvyššia cena, akú zaplatil súkromný zberateľ

46

0 4/2 0 15


Titanic sa plaví po svete Svetová výstava Titanic bola 12. 8. 2015 slávnostne otvorená aj v bratislavskej Incheba Expo. Za projektom stojí spoločnosť RMS Titanic, ktorá má zároveň aj výlučné právo na získavanie predmetov z vraku lode Titanic. Výstava je rozložená na takmer 3000 m2, v 17 galériach a návštevníci majú možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli vylovené zo slávneho vraku na dne oceánu. Medzi exponátmi sú časti vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich (šperky, kabelky a rôzne časti oblečenia).Všetky originálne artefakty z Titanicu majú nevyčísliteľnú historickú i osobnú hodnotu. Vzhľadom k tomu, že ležali desiatky tisíc metrov hlboko pod hladinou oceánu, musia byť uschované v špeciálnej atmosfére, teplote, vlhkosti vzduchu a samozrejme pri predpísanom osvetlení. Denné svetlo by bolo pre vystavené artefakty veľmi nebezpečné. Celá výstava je osvetlená profe‑ sionálnymi reflektormi s presne určenou svetelnou hladinou, ktorá neohrozí exponáty. Z týchto dôvodov je na výstave prísne zakázané pou-

žívať počas fotografovania blesk a to aj na mobilných telefónoch. Usporiadateľská agentúra JVS GROUP obohatila koncept výstavy Titanic o ďalšie zaujímavé informácie zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku i vo svete na začiatku 20. storočia, ale aj históriu moreplavby a veľké zámorské objavy. Taktiež návštevníkom priblíži veľkú migračnú vlnu, kedy tisíce ľudí utekalo z Európy pred chudobou a blížiacou sa I. svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky. Je teda dokonalou sondou nielen do útrob legendárneho Titanicu, ale predovšetkým podá súhrnný obraz o slávnej dobe jeho vzniku.

Cestujúci na Titanicu Každý návštevník pri vstupe na výstavu obdrží „boarding pass - palubnú vstupenku“. Vďaka tejto vstupenke s konkrétnym menom reálneho človeka, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy bol, prežije celú prehliadku výstavy tak, ako konkrétny cestujúci na palube Titanicu. Dokonalá rekonštrukcia kajút, strojovne, jedálne a iných častí lode ukazuje návštevníkom naozajstnú atmosféru prepychu a technického pokroku začiatku 20. storočia. Zažijú nádheru dobových interiérov, či hluk strojovní a následnú úzkosť pred naozajstným a reálnym nešťastím. Na záver na vlastnej koži pocítia chlad osudného ľadovca, ktorý spôsobil nešťastie Titanicu.

Viac informácií o výstave na www.vystavatitanic.sk

Your ticket to

TITANIC L

egendary Titanic built by White Star Line Company was the largest passenger transatlantic ship of its time, which was supposed to be a hallmark of technological revolution. It was designed to transfer passengers and postal consignments between Europe and North America. However, Titanic had sunk in Atlantic Ocean during its maiden voyage from Southampton to New York. On April 14th 1912 it had collided with an iceberg and subsequently sunk early in the morning on April 15th 1912. Due to poor organization and lack of life boats only 705 people out of 2228 were saved.

Orphans

During the night of the 14th of April at 10:40 p.m. the ship’s bell clanged. Titanic was heavily damaged. Mr. Navrátil heard the evacuation order whilst he was playing cards in the gentlemen’s saloon. Immediately, he ran to his cabin where he found both of his sons asleep. He woke and dressed them, and ran with them to the upper deck. One of the friends he met on the voyage helped him with the children. They all ran onto the upper deck where they met with scenes of chaos, people screaming and the icy cold night air. Almost all the lifeboats were already set afloat. Mr. Navrátil pondered whether he should let his children board one alone, but the order was clear, only women and children were allowed on the lifeboats. He could wait no longer, and he hurried to the last boat, boat D, already brimfull of people. At first he placed the younger boy Edmond on the boat. The older boy, Michel, was almost literally thrown onto the boat because they already started to set afloat.

0 4/2 0 15

Dorothy Gibsonová - herečka nemého filmu, prežila skazu Titanicu.

históriahistory «

le, keď ho 10 dní po stroskotaní Titanicu vylovili z mora. Našiel sa tiež telegram jeho snúbenice, ktorá ďakovala kanadským úradom za to, že jej husle po milovanom vrátili. Po jej smrti, husle dostala kapela Armády spásy, odkiaľ prešli do rúk učiteľa hudby. Ten sa v liste zdôveril: „Prakticky sa na nich nedá hrať, nepochybne kvôli ich dobrodružnému životu.“ Od neho husle putovali k poslednému majiteľovi, ktorý ich vlastnil viac ako 75 rokov. Jeho rodina sa na aukčnú sieň obrátila až v roku 2006.

Ida Strausová sedela už v záchrannom člne, ale keďže nedovolili nastúpiť doňho aj jej manželovi Isidorovi, vystúpila a spolu sa utopli vo svojej kajute.

Najbohaší muž na palube Titanicu bol John Jacob Astor, americký mi‑ lionár. Tehotná Madeleine prežila, Johnovi však nedovolili nasadnúť do záchranného člna a zahynul.

Major Archibald Willingham Butt bol vplyvným vojenským poradcom amerického prezidenta W. Tafta. Návrat na Titanicu mu bol osudným.

47


« históriahistory

He managed to say his last goodbye words to him: „My child, when your mother comes for you, as she surely will, tell her that I loved her dearly and still do. Tell her I expected her to follow us, so that we might all live happily together in the peace and freedom of the New World.“ Then Mr. Navrátil watched how the boat with his children touched the surface of the ocean and sailed away from Titanic. Titanic sank 10 minutes later. The ship Carpathia rescued a lot of the shipwrecked from the icy Atlantic waters. Little Edmond and Michel both got to board her. They were frightened and confused among hundreds of strangers. The crew tried to find out their identity. But the boys were in shock and the only thing they revealed were their nicknames Lolo and Momon, that they had used on Titanic. When Carpathia reached New

York, the whole world was eager to learn about the fate of little survivors. Their photographs with the headlines “Orphans of Titanic - Lolo and Momon“– went viral around the globe. When Marcelle Navratilová, their mother, saw the picture in a newspaper, she was completely shocked. For two weeks she had no information about their whereabouts. Michel Navrátil divorced Marcell and kidnapped their sons. He wanted to start a new life with his two sons in America. Marcell immediately left for New York, where she finally found her sons. Disaster of Titanic took a toll on her mental health and for the rest of her life she suffered from manic-depressive psychosis. For almost his entire life, Michel refused to talk about his Titanic experience. It was only in 1985, when the Titanic’s wreck

was discovered, that he broke his silence. His daughter Elizabeth Navratilova, who lives in France at the moment, wrote a book based on his memories: Survivors: A True-Life Titanic Story. Her father, Michel Marcel Navrátil died in 2001 as a last male survivor from the Titanic. When exploring the genealogy of Michel Navrátil (her grandfather) Elizabeth got to Sereď, where he was born in 1880 as Michal Navrátil. He was officially the only Slovak on board of the Titanic.

Story for filmmakers

The Titanic’s tragedy has inspired a lot of filmmakers. The first silent movie about the Titanic was filmed just one month after the collision. Starring the actress Dorothy Winifred Gibson, who was on board the Titanic and survived the disaster. There are scores of movies, TV

2. trieda V Southhamptone

48

0 4/2 0 15

films, series and documentaries based on the Titanic’s story. Some of them have won the biggest film awards – Oscars or Golden Globes. The most successful was James Cameron’s movie from 1997.

Violin from Titanic

On the 19th of October 2013 the violin of Titanic was bid off for a record-breaking amount of money – 900 000 pounds. It was the highest price paid by an individual collector for a Titanic artefact. The auction was held by the auction hall Henry Aldridge and Son. Seven years of expertise and tests to verify the violin’s authenticity anticipated the auction. Formerly it was believed that the rosewood violin was lost forever at the bottom of the ocean when its owner fiddler and musician on board the Titanic, Wallace Hartley, died in the freezing Atlantic Ocean.


hist贸riahistory 芦

Priestory 1. triedy

Priestory 3. triedy

Priestory 1. triedy

Priestory 1. triedy

0 4/2 0 15

49


históriahistory « Daylight would be very unsafe for them. The whole exhibition is lit with professional lights with precisely determined light levels that won’t pose any risks for exhibited items. For this reason it is strictly prohibited to use cameras with flash. It applies to cell phones as well. JVS GROUP as an organizing agency enriched the concept of the Titanic exhibition with additional interesting information such as historical context, social and political situation in Slovakia and around the world at the beginning of the 20th century as well as history of marine transportation and great discoveries. Visitors will also learn more about large immigration wave, when thousands of people fled Europe to avoid poverty and upcoming World War I in order to start a new and prosperous life in America. So it is not only a comprehensive probe of the legendary Titanic itself, but it also offers a big picture about the era when it was built.

Wallace Hartley got the violin from his fiancée Mary Robinson in the year 1910. He played it with his band and later on board the Titanic. According to witnesses he continued playing his violin even when the ship started to sink into the freezing ocean. The musician probably had it tied to his body in a leather bag, when he was pulled out of the water 10 days after the collision. But the telegraph in which his fiancée Mary Robinson thanked the Canadian authorities for returning the violin left after him. After her death, the violin was donated to the orchestra of the Army of Redemption and to a music teacher later on. He mentioned it in a letter to his friends “Practically, it is impossible to play it, admittedly due to its adventurous life.” From him the violin went to its last owner who had it for more than 75 years. His family only contacted the auction hall in the year 2006.

Titanic cruises the world

Passengers of the Titanic

World exhibition Titanic was opened to public on August 12, 2015 in Incheba Expo in Bratislava. It’s a project of RMS Titanic, which also has exclusive rights to collect artifacts from shipwrecked Titanic. Exhibition covers almost 3000 m2 and in 17 galleries visitors can see hundreds of original artifacts that were recovered from the famous wreck at the bottom of the Atlantic Ocean. Exhibits include parts of the ship, pieces of furniture, porcelain and personal items of passengers (such as jewelry, purses and parts of apparel). All original Titanic artifacts have an unmeasurable historic and personal value. As they were found thousands of meters under the surface of the ocean, they must be kept in a special atmosphere, temperature, humidity and under specific lighting conditions.

50

At the entrance, every visitor will get a “boarding pass”. With this ticket bearing a name of a real person, who was a passenger on Titanic during the disaster, every visitor will experience the whole exhibition just like a real passenger on board of the Titanic. Perfectly remodeled cabins, machine room, dining hall and other places on the ship disclose visitors the real atmosphere of luxury and technological advancement at the dawn of the twentieth century. Visitors will enjoy the beauty of vintage interiors or noise of ship engines and subsequent anxiety before the real disaster. At the end they will feel the cold of the fatal iceberg that caused the disaster of the Titanic. More information about the exhibition at www.vystavatitanic.sk

0 4/2 0 15


HARMONY OF RELAX, WELLNESS AND GASTRONOMY IN THE HIGH TATRAS

stylish hotel International**** excellent dining & high quality services wellness centre & massages indoor golf simulator, billiard, table tennis cross-country skiing tracks around the hotel winter breaks from 45,75 € /person/night&breakfast&wellness

HOTEL INTERNATIONAL, Veľká Lomnica, +421 52 466 1111, international@golfinter.sk www.golftatry.sk


Žirafa Rotschildova / Rothschild’s giraffe

« prírodanature

Bratislavská zoologická záhrada je domovom pre viac ako 900 jedincov živočíšnej ríše. Stosedemdesiatšesť druhov zvierat máte možnosť bližšie spoznať, a to 365 dní v roku, pretože ZOO je otvorená celoročne, nevynímajúc víkendy a sviatky. Ak chcete vedieť, aké zvieratá z bratislavskej ZOO sa môžu popýšiť prívlastkom NAJ... čítajte ďalej! Najpomalšie sa pohybujúci cicavec – Leňoch Pomalý pohyb leňochov je dôsledkom ich pomalého metabolizmu. Leňochy sa vyprázdňujú jedenkrát za jeden až štyri týždne. Prakticky celý život prežijú zavesení na strome. Držia sa pomocou dlhých pazúrov na predných končatinách a pazúrov na zadných končatinách. Na strome jedia, spia, pária sa, rodia, na zem zostupujú kvôli vyprázdňovaniu a presunu zo stromu na strom. Leňochy výborne plávajú a majú zaujímavú osobitosť medzi cicavcami – srsť im nerastie od chrbta smerom k bruchu, ale naopak. Takto rastúca srsť im pomáha odvádzať dažďovú vodu. Na srsti leňochov žijú aj symbiotické baktérie, ktoré zafarbujú srsť leňochov dozelena, čím im pomáhajú pri maskovaní sa v korunách stromov. Existujú dve čeľade leňochov, rozlišujú sa podľa počtu prstov na predných končatinách (dva alebo tri). V bratislavskej ZOO nájdete leňocha dvojprstého.

Jeden z najmenších primátov – Maki myšovitý Maki myšovitý je malý, nočný lemur, žijúci v opadavých lesoch Madagaskaru. Patrí medzi najmenšie primáty, keďže dĺžka jeho tela dosahuje len 12,5cm. Dĺžka samotného chvosta je 13,5cm. Táto milá poloopica váži približne 50 až 100g a aktívna je hlavne v noci. Maki prečkáva obdobie sucha vďaka tukovým zásobám umiestneným pri koreni chvosta, ktoré si vytvára v období hojnosti. Maki je všežravec, zloženie jeho potravy je veľmi pestré. Okrem hmyzu a ovocia, ktoré tvoria hlavnú zložku jeho jedálnička, si pochutnáva aj na rôznych kvetoch, nektáre, lístí, rastlinných šťavách a sekrétoch lariev niektorých druhov hmyzu. Tieto „mini primáty“ dokážu zdolať i drobné stavovce, žaby, gekóny či niektoré chameleóny.

52

0 4/2 0 15

ZOO rekordy Najväčší stromový ľudoop – Orangutan Na svete žijú len 2 druhy orangutanov, ktoré sa vyskytujú na dvoch ostrovoch - Borneo a Sumatra. Obidva druhy sú podobnej veľkosti, orangutany sumatrianske, ktoré chová i bratislavská ZOO, sú štíhlejšie ako orangutany bornejské, majú dlhšiu, oranžovú srsť a oválnejšiu tvár. Orangutany bornejské majú hrubšie chlpy, oranžovo hnedej až hnedej farby. Medzi stromové ľudoopy patria okrem orangutanov i všetky druhy gibonov. Orangutany sú vy-

nikajúco prispôsobené na život v stromoch - majú dlhé prsty, ktoré im pomáhajú pri zachytávaní sa o konáre a mimoriadne pohyblivé kĺby im umožňujú obratný pohyb. Keďže sú väčšie a ťažšie ako gibony, pohybujú sa pomalšie a opatrnejšie.

Najvyšší živočích na svete – Žirafa Žirafy dorastajú do výšky 4 až 5,5 metra, pričom samice sú približne o meter menšie ako samce. Ich dlhý krk obsahuje 7 krčných stavcov, teda rovnaký po-


« prírodanature

kedy a kamwhen and where«

čet ako u ľudí, s tým rozdielom, že jeden žirafí krčný stavec meria približne 30cm. Výška je pre žirafy výhodou, lebo dočiahnu na najvyššie časti stromov, odkiaľ si pomocou mimoriadne dlhého jazyka (45cm) odtrhávajú chutné listy a čerstvé výhonky akácií. Pitie je však pre ne namáhavé a nebezpečné. Musia sa vtedy doširoka rozkročiť a zohnúť krk až k zemi. V cievach, ktoré vedú zo srdca do mozgu majú vyvinuté chlopne, ktoré zabraňujú náhlemu pretečeniu krvi do mozgu. Pri pití im hrozí nebezpečenstvo napadnutia šelmami (levy, leopardy). Z tohto dôvodu sa snažia na jedno napitie vypiť čo najviac vody, čo môže predstavovať objem 10 až 15 litrov. Odporúčame sledovať aktuálny program na www.zoobratislava.sk

Orangutan sumatriansky / Sumatran orangutan

0 4/2 0 15

53


Maki myšovitý / Gray mouse lemur

« prírodanature Leňoch dvojprstý / Two-toed sloth

ZOO records

The largest tree ape – Orangutan

There are two Orangutan species that occur on two islands – Borneo and Sumatra. Both species are of similar size; however, the Sumatran Orangutans, which you can find in Bratislava Zoo, are slimmer than Bornean Orangutans, they have got longer hair of orange colour and more oval face. Bornean Orangutans have thicker hair of orange-brown to brown colour. The tree apes, apart from Orangutans, include all Gibbon species. Orangutans are perfectly adapted to life in trees - their long fingers help them hold onto the branches, while their mobile joints allow them agile movement. Because they are larger and heavier than Gibbons, they move much slower and carefully.

The tallest animal on Earth – Giraffe

Bratislava Zoo is home to more than 900 individuals of 176 animal species. You can come to see them 365 days a year because the Zoo is open year round, not excluding weekends and holidays. Keep on reading if you want to know which animals reach what records at Bratislava Zoo…

The slowest moving mammal – the Sloth

Slow motion of the Sloths is the result of their slow metabolism. Sloths defecate once in every one to four weeks. They literally spend their lives hung on tree branches by long claws on the front and hind feet. In trees they eat, sleep, mate, give birth. They come down to the ground only to defecate and change tree. Sloths are excellent swimmers and what is inter-

54

Mouse Lemur survives the dry season due to fat deposits located at the base of the tail, which are formed during the period of abundance. This species is an omnivore; the food composition is very diverse: in addition to insects and fruits that are the central elements of its diet, they like to forage on a variety of flowers, nectar, leaves, vegetable juices and secretions of the larvae of some species of insects. These “mini primates” can also hunt down small vertebrates like Frogs, Geckos and some Chameleon species.

0 4/2 0 15

esting about them is that their fur grows from the belly towards the back, which is opposite direction than the rest of the mammals; this helps them to divert rainwater. There are symbiotic bacteria living in the coat that colour the Sloths’ fur green – this helps the Sloth to be masked in the trees. There are two families of Sloths, according to the number of fingers (2 or 3). In Bratislava Zoo, you can find the Southern Two-toed Sloth.

One of the smallest primate species – Grey Mouse Lemur

This small Lemur species lives in deciduous forests of Madagascar. Its body length reaches only 12.5 cm; the actual length of the tail is 13.5 centimetres. These cute prosimians weigh about 50 to 100 grams and are active mainly at night. Grey

Giraffes grow to a height of 4 to 5.5 metres, while females are about one metre smaller than males. Their long neck comprises of seven cervical vertebrae which is the same number as in humans, except that one cervical vertebra of a Giraffe measures approximately 30 cm. Their height is an advantage to them because they can reach the tree tops while using their long (45 cm) tongue to rip off tasty leaves and fresh shoots of acacia trees. However, drinking is difficult and dangerous because they are vulnerable while doing it: they must spread their front legs while bending their necks to the ground, which is a position in which they can be easily pulled down by a predator (Lion, Leopard). For this reason, they drink as much water as they can in one go (10 to 15 litres). In the vessels leading from heart to brain and back, there are valves preventing an excessive leak of blood to the brain while being bent over.

More info on: www.zoobratislava.sk


KOMFORT V SRDCI PRĂ?RODY

w w w. hzch .sk Hotel Zochova chata****, Piesok 4015/B7, 900 01 Modra Tel.: +421 33 2633 300, recepcia@hzch.sk


šúpoľová bábika

56

Pozdišovský tanier s motívom karičky, návrh Júlia Kováčiková-Horová

« umenieart

Za čias našich pradedov, pra‑ prababičiek, každý tanierik, krčiažtek, košík, čipka na sviatočnej blúze, výšívka na kroji boli originál, mali svoju dušu. Vychádzali spod rúk starých majstrov, remeselníkov, tkáčok, rezbárov, kováčov, tokárov. Dávali do nich lásku, dotykmi prstov z nich robili jedinečné veci pre bežné použite i pre radosť a zábavu. Charakterictické vzory, spracovanie boli podpisom remeselníka i vizitkou oblasti, kraja, z ktorého pochádzali. Aj dnes si radi z mnohých jarmokov odnášame malý zvonček od kováča, ručne tkaný obrus, či hrnček, ktorý oslovil práve našu dušu a pitie čaju z neho bude mať tak trochu obradnú atmosféru. Radi sa pozeráme na šikovné ruky pri zdobení medovníčkov či veľkonočných kraslíc, alebo počúvame muzikantov, ktorý si fujaru, či zvonkohru sami vyrobili. Dnešná pretechnizovaná a preautomatizovaná doba však ručnú prácu stavia na okraj. Ručné výrobky a diela sú síce stále vysoko hodnotené, ale v bežnom živote ich zväčša nahradili lacné sériové produk-

umenie tradície remeslá

ty bez stopy ľudského dotyku. Vďaka za každého mladého človeka, ktorý sa chce učiť tradičným remeslám a kreatívne ich aplikovať do súčasnosti. A vďaka za každého majstra, ktorý trpezlivo svoje remeslo uchováva a chce odovzdať svoje skúsenosti ďalej. Preto je dôležitá každá pomoc pre zachovanie a rozvoj tradičných remesiel a ľudovej umeleckej tvorby, aj vďaka ktorým sme prepojení s našou históriou a kultúrou. Na Slovensku je už 70 rokov garantom tejto podpory Ústredie ľudovej umeleckej výroby, organizácia známa tiež pod skratkou ÚĽUV. Od vzniku ÚĽUV-u v roku 1945, je jeho úlohou organizátorská práca medzi drobnými talentovanými výrobcami, ale aj výskumná, dokumentačná, propagačná a obchodná činnosť. Zaujímavým spojením, ku ktorému v rámci ÚĽUV-u prišlo, je pôsobenie profesionálnych dizajnérov a aplikovanie ich kreatívnych návrhov a použitie tradičných remeselných postupov, materiálov. Šúpoľová bábika výtvarníčky Kamily Rauchovej-Ryčkovej

Viera Líčeníková-Škrabalová pri zaznačovaní tradičného odevu kresbou. Liptovská Osada, 1951. Jeden zo spôsobov dokumentovania v začiatkoch ÚĽUV-u.


Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2015 Miloslav Jaroš

umenieart«

pod názvom V krajine remesiel. Aj v tých najmenších remeselníkoch tak prebúdza vzťah k tradícii a osobnejšiemu prístupu k tvoreniu. V roku 2008 ÚĽUV zriadil Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave, kde uchováva bohatý zbierkový fond z dlhoročných terénnych výskumov. Atmosférou remeselných dielní, tradičných výrobkov, ľudovej hudby, tanca i vône podpecníkov či medovníkov, ožijú každoročne vďaka ÚĽUV-u aj ulice Bratislavy počas Dní majstrov.

Okrem úprimného obdivného ocenenia návštevníkmi, je každý rok ocenených niekoľko tvorcov aj titulom majster ľudovej umeleckej výroby. Tohto roku bola vyzdvihnutá práca keramikárky Izabely Chylovej, čipkárky Hedvigy Kátlovskej, Oľgy Lórantovej za zdobenie kraslíc, rezbárov Miloslava Jaroša a Viliama Meška, tkáča Metoda Salvu a keramikára Alexandra Sklenára. Ľudová umelecká výroba nás osloví krásnymi motívmi, príjemnými materiálmi, precíznym vypracovaním. A navyše nám pomáha nájsť cestu ku vlastným koreňom.

viac info: www.uluv.sk text: -dag- v spolupráci s Janou Melicherčíkovou - ÚĽUV foto: ÚĽUV a redakcia

Kožené kapsy, výtvarný návrh Janka Menkynová, 70. roky 20. storočia

z 2. polovice 50 rokov zľudovela až tak, že sa stala jedným zo symbolov ľudovej tvorby a zdomácnela u ľudových výrobcov. Nadčasovými sa stali aj kožené kapsy a kabelky od významnej výtvarníčky ÚĽUV-u Jany Menkynovej. S ÚĽUV-om boli spojené aj ďalšie osobnosti výtvarného života druhej polovice 20. storočia ako Ema Marková, Júlia Kováčiková-Horová, Elena Holéczyová, Václav Kautman, Božena Janeková, Pavol Janek, Viola Thainová, Stanislav Koreň a mnohí iní. Významnou podporou pre zachovanie ľudových remesiel a tradičného umenia je vzdelávanie - poriadanie tvorivých dielní a dlhodobých kurzov remesiel.

Majsterka ĽUV za rok 2015 Izabela Chylová

Výborne ovládať remeslo je základ, ale dnes je pridanou hodnotou práve kreativita tvorcov, výtvarníkov, dizajnérov. Je to prepojenie súčasnej tvorby súčasného umenia a tradičného remeselného spracovania, alebo naopak - moderné výrobné postupy spracúvajú pôvodné materiály, ornamenty, vzory. Priestor pre prezentáciu takýchto prác poskytuje ÚĽUV v rámci súťažného bienále Kruhy na vode, ktoré poriada už 15 rokov. Obdobnú súťaž pre žiakov organizuje od roku 2007

0 4/2 0 15

57


umenieart«

koníky, Miloslav Jaroš

Art of tradition – handcraft

58

Jozef Tomčala, majster ĽUV

nizing small and talented producers and conducts research, documentation, promotion and business activities. An interesting cooperation within ÚĽUV is a participation of professional designers, applying of their creative suggestions and using of traditional processes and materials. Corn husk doll by Kamila Rauchová-Ryčková from the second half of the 50-ties, became one of the symbols of the folk art and has been adopted by many folk artists. Leather bags and purses made by ÚĽUV’s distinguished designer Jana Menkynová have become supertemporal. Other graphic designers of the second half of the 20th century are also associated with ÚĽUV, such as Ema Marková, Júlia Kováčiková-Horová, Elena Holéczyová, Václav Kautman, Božena Janeková, Pavol Janek, Viola Thainová, Stanislav Koreň and many others. Education and organizing of craft schools and long-term craft courses are a significant support for preserving of folk crafts and traditional art. Having excellent skills is a basic requirement, however more

zvonček, Jozef Tomčala

During the times of our grandfathers and grandmothers, every plate, jar, basket, lace on the blouse for special occasion, needlework on a folk costume, was an original piece with its own soul. They were made by hands of old masters, craftsmen, weavers, wood-carvers, blacksmiths and turners. They gave a lot of love to their work; their fingers turned the mate‑ rials into unique things for casual use, for enjoyment and fun. Typical patterns and methods of processing served as a signature of craftsman and as a hallmark of particular region, where they were made. Even today we love buying small bells from a blacksmith on a local fair, hand-made table cloth or a mug that touched our soul. And drinking a tea from this mug will always be a little bit of a ritual for us. We love to watch skillful hands garnishing cakes or painting Easter eggs. We love to listen to musicians, who made their own pipes or carillon. However, our era, full of technology and automation, pushes a hand-made work aside. Handmade products are still highly

valued, but in everyday life they were mostly replaced by cheap mass products without a sense of a human touch. We are grateful to every young man or woman, who wants to learn traditional crafts and apply them creatively today. And we give thanks to all masters, who patiently preserve their skills and want to pass them on. That’s why every help is needed to preserve and develop traditional crafts and folk art production, because this helps us to connect with our history and culture. For more than 70 years, The Center for Folk Art Production (also known as ÚĽUV) is a guarantor of this support in Slovakia. Since its beginning in 1945, the Centre is dedicated to orga‑

0 4/2 0 15


umenieart«

opasok - Medveď Ľubomír, majster ĽUV

obrus,Metod Salva

kachlica - rozeta, Štefan Mlích

Majster ĽUV za rok 2015 Metod Salva

is needed today. Creativity of producers and designers is an added value, because it bridges contemporary art and traditional craftsmanship. Or, on the other hand, modern methods are used for processing of original materials, ornaments and patterns. ÚĽUV offers a place to present these works within Circles on Water biennale, which is being

held for 15 years. Similar competition called In the Land of Crafts is being organized for young students since 2007, so even the youngest craftsmen have an opportunity to develop their relationship with traditions and personal approach to creative work.

In 2008, ÚĽUV established the Museum of Folk Art Production in Stupava, where a rich collection from many years of field research is stored. Every year during the event called Craftsmen Days orga‑ nized by ÚĽUV in the streets if Bratislava, the atmosphere of craft shops, traditional pro‑ ducts, folk music, dance and smell of hand-made pastry and honey-cakes comes to life.

Except honest admiration by visitors, every year several creators are awarded with the title of Master of Folk Art Production. This year the works by ceramic master Izabela Chylová, lacemaker Hedviga Kátlovská, Oľga Lórantová (garnishing Easter eggs), wood carvers Miloslav Jaroš and Viliam Meška, weaver Metod Salva and ceramic master Alexander Sklenár were awarded. Folk art production touches our hearts with beautiful motifs, comfortable materials and precise processing. And what’s more – it helps us to find a way to our own roots.

More info at: www.uluv.sk Text: -dag- in cooperation with Jana Melicherčíková - ÚĽUV Photo: ÚĽUV and editor’s office

Servírovacia súprava, návrh Janka Menkynová, 90-te roky 20. storočia

0 4/2 0 15

59


BYŤ HOSTITEĽKOU sa oplatí...

Pozvite vaše priateľky a čerpajte výhody hostiteľky na maximum! Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa sa s vami podelí o skúsenosti a rady v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky.

Byť hostiteľkou má svoje výhody! Získate 50 % zľavu* na prípravok Mary Kay® podľa vášho výberu. Naučíte sa správne starať o vašu pleť a používať prípravky vhodné na váš typ pleti. Nezávislá kozmetická poradkyňa vás krásne nalíči. Dozviete sa o najnovších tipoch a trendoch vizážistov. Vyskúšate si sama prípravky ešte predtým, ako si ich kúpite. Užijete si skvelú zábavu s vašimi priateľkami. Overte si u vašej nezávislej kozmetickej poradkyne, či je do hostiteľského programu zapojená. STAŇTE SA HOSTITEĽKOU A S KAMARÁTKAMI OBJAVTE SVET, KTORÝ MILUJETE. * 50 % zľava sa vzťahuje na akýkoľvek prípravok Mary Kay® pri celkovom predaji v minimálnej hodnote 120 €.

Objavte svet, ktorý MILUJETE

www.marykay.sk


10rokov

í n d h c y n d ó m h c ý k s Bratislav

Bratislavské módne dni oslávili desať rokov, k sezónnym prehliadkam jar-leto, jeseň-zima pribudla v decembri Exkluzívna prehliadka plesových a spoločenských šiat a už druhý rok v júni organizujeme veľkú módnu šou na Hlavnom námestí v Bratislave. Cieľ bol a je jasný: prezentovať špičkových slovenských módnych návrhárov, vytvoriť im priestor na sebarealizáciu a zdokonaľovanie a hľadať ďalších, ktorí majú talent. Práve preto sme vytvorili projekt Hľadáme Nové tváre módnej scény, aby sme dali priestor mladým talentovaným slovenským umelcom. Slovensko je krajina plná kreatívnych, tvorivých ľudí. Vždy bola známa bohatou tvorbou. Aj v tomto, už v 21. storočí sme chceli dokázať, že si vieme vážiť hodnoty predchádzajúcich generácií. Pokračujeme v týchto tradíciách, aj keď je nevyhnutné, najmä v odevnom priemysle, mnohé prvky modernizovať. V každom prípade, BMD prezentujú Slovensko, slovenskí dizajnéri pod ich značkou predstavujú svoju tvorbu v zahraničí a ukazujú, že Bratislava právom patrí medzi špičku módnych miest v Európe aj vo svete.

MÁRIA REHÁKOVÁ, riaditeľka Bratislavských módnych dní Bratislava Fashion Days has just celebrated their 10 years on a fashion scene. Besides seasonal Spring-Summer and Autumn-Winter we added Exclusive fashion show of ball gowns and cocktail dresses in December. In June we organized already 2nd year of big fashion show on the Main Square in Bratislava. Our aim was and still is clear: to present the elite Slovak fashion designers, to give them a space and opportunity for self- realization, development and presentation as well as look for new talented designers.This is the reason why 7 years ago we created the project “Looking for New faces of fashion scene”, to give the opportunity to young and talented Slovak artists. We want to show that even in 21th century we can still appreciate the values of previous generations. We continue in these traditions and if necessary, especially in clothing industry, we sensitively modify many of the features. In any way “Bratislava Fashion Days” represent Slovakia and Slovak designers who present themselves in the world and show that Bratislava truly belongs to the top fashion cities in Europe and even in the world and is full of creative and talented people. MÁRIA REHÁKOVÁ, the director of Bratislava Fashion Days

62

0 4/2 0 15

JANA PIŠTEJOVÁ & KATIE’Q


VERONIKA HLOŽNÍKOVÁ 0 4/2 0 15

63


RENATA KLISKÁ LA RENA

ROZBORA COUTURE

64

0 4/2 0 15


VRZALA EXCLUSIVE

DVA 4-IZB SO ZÁHRA OVÉ BYTY V DVOJDO DOU ME

NA KĽÚČ

0948 101 818

www.propertynetwork.sk 65


Kvalita Výrobky sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a skvelým vypracovaním. K zákazníkovi sa dostáva výrobok, ktorý spĺňa všetky kritéria – ľahká a pevná konštrukcia, kvalitné kolieska, kódové zámky, výsuvný systém, prevedenie interiéru s popruhmi a bočnými priestormi, ... u  výrobkov najvyššej triedy sú použité komponenty, ktoré sú považované za najkvalitnejšie na svetovom trhu – materiálové prevedenie ABS/polykarbonát, kolieska HINOMOTO, kódový zámok TSA či zipsy YKK ZIP.

Kufre s geometrickou potlačou

Dizajn Na cestách neprehliadnuteľné, pútavé a spoľahlivé ... Cestovná batožina a  doplnkový sortiment s  jedinečným a  inovatívnym dizajnom, s  ktorým si zaručene udržíte krok s  módnym trendom. Svoju batožinu si na prvý pohľad bez problémov všade spoznáte.

Použitie Všetky produkty sú navrhované tak, aby svojim užívateľom uľahčili cestovanie. Kufre spĺňajú požiadavky všetkých hlavných i nízkonákladových leteckých spoločností.

Kvalitné prevedenie – koliečka, rúčky, vnútro...

Púzdra na doklady


Zábavné menovky na kufre

Kufre s kvetinovými motívmi Zábavné kufre s hrami pre deti

Kufre so zvieracími motívmi

...a veľa - veľa farieb!

www.dobrekufre.sk


wellnesswellness«

RELAX pod rukami maséra

V dnešnej uponáhľanej dobe sú chvíle pokoja vzácne. Relax potrebuje naše telo i duša. Výbornou voľbou sú preto masáže v príjemnom prostredí nasýtenom upokojujúcimi vôňami olejčekov. Šikovné ruky maséra poskytnú úľavu unavenému telu, stuhnutým svalom, pomôžu rýchlejšiemu zotaveniu po úrazoch, náprave chybného držania tela. Masáže sú vhodné takmer pre každého. Vybrať si môžeme z niekoľkých typov podľa toho s čím potrebujeme pomôcť, alebo si iba oddýchnuť.

68

0 4/2 0 15


– čiastočná alebo celotelová Systém mechanických podnetov vykonávaných ručne, so zostavou špecifických hmatov na tele pacienta. K masáži sa používajú masážne emulzie, zvyšujúce jej účinok. Účinok masáže je celkový (s vplyvom na nervový systém a krvný obeh) a miestny, vplývajúci na kožu, podkožné tkanivo, lymfatický systém a svaly, s priaznivým pôsobením na krvný obeh a na uvoľnenie svalstva. Odporúča sa takmer pre všetky ochorenia pohybového aparátu, najmä pri svalovej únave na urýchlenie ich zotavenia a zvýšenie svalovej kondície. Pre maximálne uvoľnenie odporúčame celotelovú masáž.

wellnesswellness«

Klasická masáž

Reflexná masáž* Predstavuje ručné techniky využívajúce princíp reflexného pôsobenia na aktívne body. Vychádza z princípu spoločného nervového zásobenia z jedného miechového segmentu pre kožu, podkožia, svaly i vnútorné orgány, medzi ktorými existujú vzťahy. Účinok je svalovo relaxačný a analgetický (tzn. pôsobiaci proti bolesti) a presahuje miestne pôsobenie masáže. Odporúča sa na odstránenie reflexných zmien kože, podkožia a svalov (zatvrdnutie) pri chronických ochoreniach pohybového aparátu, ale taktiež ovplyvňuje funkcie vnútorných orgánov. *Potrebná konzultácia s lekárom

Ručná lymfodrenáž* Používa jemné, pomalé, tlakové hmaty k zlepšeniu odtoku lymfy z trupu i končatín. Účinok: znižuje sa pocit bolestivého napätia tkanív, únavy a pocit ťažkých nôh. Odporúča sa pri opuchoch, najmä po operáciách, úrazoch, u chronickej žilnej nedostatočnosti a na prevenciu a liečbu celulitídy. *Potrebná konzultácia s lekárom

Lymfodrenážna masáž tváre a dekoltu Kozmetická lymfomasáž tváre – je orientovaná na lymfatický systém tváre, pomáha pri oslabenom lymfatickom toku, pri stavoch opuchov a pôsobí na celkový vzhľad tváre a krku. Pri tejto masáži sa využíva rad špeciálnych hmatov na stimuláciu lymfatického systému v koži a podkoží.

0 4/2 0 15

69


« wellnesswellness

Účinok: pomáha udržiavať lymfu v pohybe, aby sa cievy, ktorými tečie neupchávali. Lymfomasáž tváre a krku prináša úľavu, zlepší ich vzhľad a potlačí únavu.

Medová masáž Je metódou, pri ktorej sa odstraňujú z tela usadeniny, ktoré sa nahromadili v tkanivách, napr. z potravín, liekov a pod. a telo sa ich nevie dostatočne vlastnými vylučovacími orgánmi zbaviť. Účinok: zbavuje telo toxínov, pôsobí do hĺbky tkanív, čím oživuje celý organizmus, obnovuje prirodzenú detoxikačnú schopnosť organizmu a spúšťa ozdravujúce procesy v tele. Táto masáž je veľmi príjemná, uvoľňujúca, a zároveň pôsobí ako peeling – zjemňuje a hydratuje pokožku.

Terapia lávovými kameňmi Patrí medzi najstaršie liečebné metódy, ktoré oddávna používali Číňania, americké indiánske kmene a stáročia je známe používanie tejto terapie na Havajských ostrovoch. Lávové kamene celkovo harmonizujú ľudské telo, odoberajú mu negatívnu energiu, eliminujú bolesť v svaloch, zlepšujú cirkuláciu krvi, napomáhajú k detoxikácii, majú výborný relaxačný efekt. Účinok: teplo z kameňov pomáha uvoľňovať zatuhnuté svaly, uľaví od bolesti v kĺboch, zrýchľuje metabolizmus. Odplavuje škodlivé látky z tkaniva, napomáha k zlepšeniu funkcie lymfatického systému. Prírodný olej zvláčni pokožku, teplo otvára kožné póry. Blahodarným vplyvom na lymfatický systém pôsobia lávové kamene proti celulitíde. Kontraindikácie: infekčné choroby, plesňové ochorenia kože, čerstvé stavy po poraneniach a operáciách, zápalové ochorenia kože

Reflexológia nohy Využíva princíp tradičnej čínskej medicíny pôsobením na aktívne – akupresúrne body na ploche chodidiel. Tie predstavujú mikrosystém, na ktorý sa premietajú obrazy orgánov celého tela. Účinok: ovplyvnením mikrosystému na chodidle je možné harmonizovať činnosť rozličných orgánov tela. Pôsobí proti stresovo a dodáva energiu celému telu. Odporúča sa najmä u bolestivých stavov pohybového aparátu – svalov, kĺbov i chrbtice. text a foto: Kúpele Trenčianske Teplice

70

0 4/2 0 15

RELAX in hands of massage therapist In today‘s fast-paced times, moments of peace are very precious. Both body and soul need to turn off and relax. That‘s why a massage therapy in relaxing environment filled with pleasant and soothing scent of essential oils is a great choice. Skilled hands of massage therapist provide relief for sore body, stiff muscles, help recover faster from injuries or correct wrong posture habits. Massage therapy is suitable for almost everybody. We can choose from several massage types depending on what requires attention. Or we can just enjoy a relaxing time.

Classical massage – partial or whole body massages The system of mechanical manually performed stimulations using a set of specific touches on the patient’s body. Massage emulsions are used during massages to increase its effect. Effect: a general (affecating the nervous system and blood circulation) and local effect - influencing skin, subcutaneous tissues, lymphatic system and muscles can be reached, having beneficial effect to blood circulation and relaxation of muscles. Recommedation: almost all musculoskeletal disorders, especially muscle fatigue to speed up the recovery and increase of muscle fitness. For maximal relaxation the whole body massage is recommend. Duration – partial massages: 10 or 15 min. Classical medical massage The aim of massage is to positively influence the process and induced changes and to prevent of the break out diseases. Massage emulsions are used during massage to increase its effect. Effect: a general (affecting the nervous system and blood circulation) and local effect - influencing skin, subcutaneous tissue, lym-

phatic system and muscles can be reached, having beneficial effect to blood circulation and relaxation of muscles. Recommedation: almost all musculoskeletal disorders, especially muscle fatigue to speed up the recovery and increase of muscle fitness. Reflexology massage* It represents manual techniques utilizing the principle of reflex action on active spots. It is based on the principle of common nerve supply from one spinal segment for skin, subcutaneous tissues, muscles and internal organs that are interconnected. Effect: muscle relaxation and analgetic effect and exceeds local massage effects. Recommedation: to eliminate reflex changes of skin, subcutaneous tissue and muscles accomanying chronic musculoskeletal disorders, but also affects functioning of internal organs. Duration: 20 min. *Consultation with a physician is necessary Manual lymphatic drainage* It uses gentle, slow pressure strokes to improve lymphatic drainage from the trunk and extremities. Effect: reduction of feeling of painful tissue tension, fatigue and a feeling of heavy legs. Recommedation: for edema, especially after surgery, injuries, with chronic venous insufficiency and as prevention and treatment of cellulite. Duration: 40 min. *Consultation with a physician is necessary Lympho - dreinage massage of the face and décolletage Cosmetic lymphatic massage of face – is focused on the lymphatic system of the face, helps in case of weakened lymphatic flow, in case of edemas and affects the general look of the face and neck. During this massage a set of special touches


ÂŤ wellnesswellness stimulating the lymphatic system in the skin and subcutaneous tissue is used. Effect: the massage helps to keep the lymph in movement to prevent choking up the veins in which it flows. Face and neck lymph massage brings relief, improve their look and fights down fatigue. Duration: 30 min. Honey massages It is a method where sediments accumulated in tissues, (food, medicines, etc.) are removed from the body while the body is not capable to remove them sufficiently using its own secernents. Effect: the honey massage removes toxins from the body, stimulates the deep tissues recovering bringing in this way the recovery of the whole body and restores the body's natural detoxification

ability and launches the healing processes in the body. This massage is very delightful, relaxing, and at the same time acting as a peeling - softens and moisturizes the skin.

Contraindications: infectious diseases, fungal diseases of the skin, states after recent injuries and oerations, inflammatory dermal diseases.

Lava stones therapy The treatment with hot lava stones belongs to the oldest healing methods having been used ever before by the Chinese, American Indian tribes and use of this therapy in Hawaii Islands has heens known for centuries. Effects heat from the stones helps to relax the stiffed muscles, it relieves pain in joints and accelerates metabolism. It washes away harmful substances from tissues, helps to improve the function of the lymphatic system. Natural oil softens the skin, the heat opens skin pores. Through beneficial effect on lymphatic system the lava stones act against cellulite.

Foot reflexology It uses the principles of traditional Chinese medicine by acting on active - acupressure points on the surface of the feet. These represent a micro system reflecting images of organs of the whole body. Effects: by influencing the micro system of the foot, it is possible to harmonize activities of various organs of the body. It fights against stress and energizes the entire body. Recommedation: especially in painful states of musculoskeletal apparatus - muscles, joints and spine. text a photo: KĂşpele TrenÄ?ianske Teplice

0 4/2 0 15

71


72

0 4/2 0 15


0 4/2 0 15

73


športsport«

Kto nezažil, nepochopí,

kto zažil, nezabudne

74

0 4/2 0 15


Desiatky trofejí pripomínajú nespočetné množstvo pretekov a úspechy po celom svete. Okrem Európy ste pretekali v  Južnej i  Severnej Amerike, Austrálii, Afrike, na Novom Zélande... Ktoré z  pretekov patria k  vašim obľúbeným alebo ku ktorým vás viažu najkrajšie spomienky? Veľmi rád spomínam na Medzinárodné motocyklové súťaže, z toho asi na najúspešnejšiu Šesťdňovú vo Fínsku, kde som vyhral záverečný motokros, to ma veľmi potešilo, vlastne posledný deň sme tak vyhrali súťaž národov. Veľmi úspešný pretek a zatiaľ aj môj najúspešnejší je DAKAR 2013, kde som skončil štvrtý, dúfam, že budú ešte nejaké lepšie . Jeden z  posledných úspechov z  Rallye Dakar 2015 v  Južnej Amerike, kde ste obsadili krásne 8. miesto, vyhrali ste dve etapy a tak ste sa stali rekordérom Slovenska, majú mnohí ešte v  pamäti. Koľko trvala a ako prebiehala príprava na túto motoristickú súťaž, ktorá patrí k najťažším na svete? DAKAR je pre mňa celoročná záležitosť, ja sa celý rok snažím podriadiť tomu, aby som čo najlepšie prešiel trať, aby som sa čo najlepšie umiestnil. Bohužiaľ, aj pri tomto športe je to vec veľkých peňazí, od prípravy, po zabezpečenie, trénovanie až po samotný pretek. Keďže nemám okolo seba nejakých manažérov a  podobných ľudí, ktorí by sa starali o zháňanie potrebných peňazí, trénovanie a samotný pretek, tak to všetko robím sám, a je to pre mňa potom vlastne celý rok. Ako prebiehajú etapové oslavy, keď si musíte na druhý deň opäť sadnúť na motorku?

Neprebiehajú..., samozrejme, že máme radosť, podáme si ruky. Každý úspech nás veľmi poteší a nakopne do ďalšieho pretekania, ale oslavovať sa dá až po preteku, keď je výsledok. Na DAKARE sa nehodnotia etapy ale celkové poradie, pri etapách je to len čiastkový úspech, ten celkový sa ráta až po dojazde do cieľa.

športsport«

Prejsť trať vo veľmi náročnom teréne s mnohými nástrahami, to vyžaduje okrem odvahy tvrdý tréning, mimoriadne psychické a fyzické schopnosti a dokonalý zmysel pre orientáciu. Úspech na trati si musí vybojovať každý pretekár sám za seba. Svoje o tom vie aj Ivan Jakeš, slovenský reprezentant, ktorý patrí k svetovej špičke ENDURO závodov. Úspechy, ktoré dosiahol na Majstrovstvách v motokrose, Majstrovstvách v ENDURO, CROSS COUNTRY pretekoch a na najznámejšom a najnáročnejšom závode DAKAR, sú toho jasným dôkazom. A chce v nich pokračovať ...

Ako a kde sa začal príbeh vašej úspešnej športovej kariéry a  kto bol vašou najväčšou oporou? Ja športujem od útleho detstva, možno od svojich šiestich rokov, viedol ma k tomu otec s mamou, ktorí sú pre mňa stále veľkou oporou a stoja aj za mojimi úspechmi. Obidvaja rodičia boli športovci, moja rodina sa venovala všeobecne športu a viedli ma k tomu, aby som aj ja ako decko robil všeličo. A tak som jazdil na bicykloch, behal cezpoľné behy, behal som na lyžiach, venoval sa cyklotrialu. Otec jazdil závodne motokros, tak som sa postupne dostal k  motorkám aj ja. A  to ma chytilo úplne najviac, v tom sa snažím zotrvať.

Každú trasu idete vlastne len jedenkrát a to hneď súťažne. Stalo sa vám, že ste niekde zablúdili, prípadne ste stratili smer? Stáva sa to, stačí skutočne malá nepozornosť a  môžete zablúdiť, trasu nepoznáte, je pre vás nová. Čím skôr človek príde na to, že ide zle, tým rýchlejšie sa to snaží potom dohnať. DAKAR nie je len o veľkej rýchlosti a odvahe ale aj o viere v seba samého. Tam si musím jednoducho veriť, že idem dobre a správne, aj keď stopy niekoho predo mnou vedú občas inam. Vtedy sa spolieham sám na seba, na svoju intuíciu. Jazdím tak, aby som to „trafil“ hneď na prvý raz, jednoducho aby som nezablúdil alebo blúdil čo najmenej. Máte vôbec možnosť alebo príležitosť počas jazdy sledovať aj okolitú krajinu? (nielen terén ). Väčšina z nás si predsa len zo zahraničia prináša dojmy. Aké sú tie vaše z krajín, kde ste pretekali? Absolútne nie, skutočne sa nedá sledovať okolie krajiny, to by som si asi najskôr ublížil. Človek sa musí venovať stopercentne jazde a tomu, čo má pred sebou. Ja ale dúfam, že keď už nebudem môcť, keď mi index nedovolí jazdiť DAKAR na motorke, tak sa tam niekedy pôjdem pozrieť a  potom si tú krajinu užijem. Aký terén vám a vašej motorke najviac vyhovuje? Z  čoho, naopak, máte najväčšie obavy? Nerobím až tak rozdiely medzi terénmi, viac-menej je mi to asi jedno. Aj keď ..., predsa len mám trošku radšej pomalšie, kamenisté etapy, kde sa dajú využiť „endurové“ schopnosti a zručnosti, ktoré mám z minulosti. Tie veľmi rýchle etapy mi naopak nevyhovujú, pretože naše nefabrické motorky nejdú tak rýchlo ako fabrické a tam strácame. Každý závod je mimoriadne náročný a  vyžaduje si maximálne nasadenie pretekára. V každom ročníku sa vyskytnú aj úrazy. Počas vašej kariéry sa nevyhli ani vám. Ako ste to zvládli? Nema-

0 4/2 0 15

75


« športsport

li ste chuť niekedy skončiť a začať s niečím menej nebezpečným? Mal som skutočne veľké množstvo úrazov, aj ťažkých aj veľmi vážnych, nikdy ma to však neodradilo. Ja si myslím, že ďaleko nebezpečnejšie ako môj šport, je chodiť po uliciach, cez priechody, popri cestách, po chodníkoch, pretože tam sa nemôžete spoľahnúť len sám na seba, ale musíte dávať pozor aj na ostatných, na okolie. Niekedy sa na DAKARE stanú nehody s  fatálnymi následkami. Ako to vnímajú jazdci počas preteku? Je to veľmi nepríjemné, je to bolestivé, ten človek je dajme tomu s vami na večeri deň predtým a potom ho vlastne už vôbec nevidíte. Snažíme sa vtedy o  tom rozprávať čo najmenej. Každý jeden, kto jazdí takúto súťaž, musí počítať aj s takýmito vecami. Vystriedali ste mnohé značky a kubatúry. Na čom teraz jazdíte? Jazdím na KTM 450 Rally Replica a myslím si, že momentálne je to najlepší stroj na takéto preteky. Je to veľmi dobrá a veľmi príjemná motorka, som s ňou veľmi spokojný. Niektorí jazdci majú so sebou veľké tímy, komplet servis. Kto tvorí váš tím? Koľko motoriek si veziete na preteky? Môj tím tvorili dvaja ľudia plus ja. Môj mechanik Jaroslav Beran a Marian Smyčka, to je môj druhý mechanik. Títo sa stále starajú o  môj servis, prevážajú mi autá, starajú sa o motorku, o všetko. Tento rok je potrebné mať kvôli bezpečnosti až troch ľudí, v servisnom aute musia ísť dvaja ľudia, tak sa k nám pridal aj Dick Kvetňanský. Pôjde s  nami na pretek, čomu sa veľmi tešíme a dúfam, že to nadviaže na nejakú dlhodobejšiu spoluprácu, a že to bude super. Motorku mám iba jednu, nesmiem mať viacej motoriek, môžem meniť iba motory a tak mám aj jeden náhradný motor. Sú momenty na pretekoch – na trati alebo v boxoch, keď si súperi pomáhajú? DAKAR je aj o tom, je aj o pomoci. V boxoch ani nie, ale na trati je určite veľmi dôležité pri každom pristaviť, keď má niekto nejaký technický problém alebo aj iný problém a zistiť, či mu vieme alebo nevieme pomôcť. Môže sa stať, že pomoc budem potrebovať aj ja a bol by som veľmi nerád, keby mne nikto nepomohol a nezastavil. Takže ja určite zastavujem a  pýtam sa, čo sa deje a ako môžem pomôcť.

76

0 4/2 0 15

Blíži sa DAKAR 2016 s novou, náročnou trasou, s  maratónskymi etapami, údajne len pre odvážnych. Trasa povedie cez členité územia Argentíny a Bolívie. Je to veľká výzva a zároveň aj zodpovednosť. Ako sa pripravujete na tento závod? Tak, ako na každý ročník, snažím sa čo najlepšie, sú to celoročné tréningy, príprava. Už sa veľmi teším, už tam chcem byť a  chcem si zase poriadne zajazdiť na motorke a  chcem všetkým ukázať, že viem byť dobrý, najlepší . Čím je ešte podmienené, okrem tvrdej tréningovej prípravy, dosiahnutie tých najlepších výsledkov v  závode DAKAR a v ostatných súťažiach? Určite je to aj o pevnej vôli, vytrvalosti. Veľakrát musíte prekonať množstvo predvídateľných aj nepredvídateľných prekážok a  situácií. Treba sa však cez to preniesť a  treba to hodiť za hlavu a  venovať sa tomu, čo vás baví. Jednoducho, život je ťažký a tie prekážky sú na to, aby sa prekonávali a ja sa o to snažím. DAKAR je veľmi ťažká súťaž, je to skutočne veľmi „vážny a vysoký strop“. Jazdíte aj mimo pretekov rád na motorke, alebo ju vystriedate za auto? Jazdím na aute, ja sa bojím po cestách jazdiť na motorke . Poľovníci majú svoje „lovu zdar“, baníci „zdar boh“, niektorí si prajú „zlom väz“..., majú nejaký pozdrav alebo prianie pred pretekmi aj jazdci na motorkách? Možno „Príď šťastne do cieľa“? (Zlom väz by bolo v  našom prípade asi také morbídne heslo). Vždy, keď sme na štarte, tak si ťukneme, podáme si ruky a snažíme sa dôjsť do cieľa. Nejaké také zásadné heslo asi ani nemáme. Ja mám jedno svoje osobné a to je, že „Kto nezažil, nepochopí, kto zažil, nezabudne“. A to presne ten DAKAR vystihuje, vystihuje úplne. Ľudia, ktorí preteky sledujú v  televízii nemajú možnosť prežiť ich a  precítiť tak, ako je to v reáli, len ťažko pochopia ich náročnosť a  to, čo všetko človek musí urobiť, aby došiel do cieľa a urobil nejaký výsledok. otázky pripravila: Jana Krivdová foto: Marian Chytka

„Who hasn’t experienced it, he won’t understand; who experienced it, he won’t forget“. Riding in extremely tough conditions with numerous traps requires not only courage, but hard training, extraordinary mental and physical skills and ultimate sense of direction. Each rider must earn his success on the track by himself. Ivan Jakeš, Slovak rider who is among the world’s top ENDURO riders knows a lot about it. Achievements at Championships in motocross, ENDURO, CROSS COUNTRY races and on the most famous and most difficult race – DAKAR – prove that fact. And he wants to continue... How and where did the story of your successful sport career start and who was your most important supporter? I did various activities since my childhood, maybe since I was six, because my both parents supported me and still are my big supporters. They contributed a great deal to my achievements. Parents were active athletes, my family was generally sportminded and I was taught to be active as well, so as a kid I did many different things. I was riding bikes, running cross-country, ski running, doing bike trial. Father was an active motocross rider, so I gradually ended up with motorbikes too. And I got hooked on it and I am trying to stick with it. Dozens of trophies remind you numerous competitions and achievements from around the world. Except Europe, you raced in South and North America, Australia, Africa and New Zealand... Which race is your favorite or which one brings out the best memories? I have very nice memories of International Motorcycle events – Six Days Enduro in


« športsport

0 4/2 0 15

77


« športsport

Finland, which was probably the most successful, where I won the final motocross – it really made me happy and thanks to this, we won nation trophy of the last day. Very successful and actually the most successful so far was DAKAR 2013, where I finished at 4th place. I certainly hope that there will be one even better result in the future . One of the latest successful races – Rally Dakar 2015 in South America, where you finished on wonderful eighth place, you won two stages and became the most successful Slovak rider, is still fresh in people’s mind. How long lasted your preparation for this race, which is one of the most difficult in the world and how it went? DAKAR is a whole year thing and I adjust my schedule in order to make my best on the trail and have the best final standing. Unfortunately, in this sport it’s about big money – from preparation, organization and training to race itself. Since I don’t have managers or anybody like that around me, who would take care of fund raising, training and the race itself, I do everything by myself so it takes the whole year. And what about celebrations after stages, when you have to saddle up your motorcycle the very next day? It doesn’t happen..., of course, we are happy, we shake hands and that’s it. Every success is good and motivates us, but we celebrate after the whole race is over, when we have results. Stages don’t count much in DAKAR, only the final standing. Stages are just partial successes; the final success is after the whole race is over. You drive each route only once and it’s automatically part of the race. Have you ever got lost or lost the direction? Yes, it happens. Just a minor lack of concentration is all it takes to get lost, because the route is new for us. Sooner we find out that we are riding in a wrong direction, faster we drive to make up for the delay. DAKAR is not only about speed and courage, but also about believing in yourself. I have to trust myself that I am going in the right direction, even if someone else’s tracks point in a different direction. This is when I have to rely on myself and my intuition. I ride to make it at the “first shot”, simply not to get lost or to minimize it. Do you have any chance to watch the country around you? (not just the terrain ).

78

0 4/2 0 15

Most of us bring some impressions from foreign countries. What are your impressions from countries where you raced? Absolutely not, it’s really impossible to watch country around us when we race. It would most likely lead to an accident. One has to be 100 percent focused on riding and what’s ahead of us. But I still hope that when index won’t allow me to race DAKAR on a motorcycle, I will travel there sometimes and I will enjoy the country. What kind of terrain suites you and your motorbike best? And what, on the other hand, are you most afraid of? I actually don’t mind the differences in terrain. But, well..., I slightly prefer slower rocky stages, where I can utilize “enduro” skills, which I learned during my previous activities. Those very fast stages do not suit me, because our non-factory motorcycles are not as fast as factory ones and that’s why we are falling behind. Every race is extremely difficult and requires maximum concentration. Each race has its accidents. You’ve also struggled with some accidents during your career. How did you get over it? Weren’t you tempted to wrap it all up and start doing something less dangerous? I really had a lot of accidents, some of them very serious, but it never discouraged me. I think that walking down the streets, crossing the crosswalks, walk along the

roads and sidewalks is much more dangerous than my sport, because you cannot just rely on yourself, but you have to watch out for others and everything around you. Fatal accidents sometimes occur on DAKAR. How is it perceived by riders during the race? It’s very sad and it hurts, because that person could have been on diner with you the night before and from that moment you will never see him again. We try to talk about it as little as possible. Everyone who rides these races must take these things into consideration. You have changed many brands and engine sizes. What are you riding at now? I ride KTM 450 Rally Replica and I think this is the best machine for this kind of competition. It’s a very good and pleasant motorbike. I am very satisfied. Some riders have huge teams and full services. Who is in your team? How many motorcycles do you take to the race? There are two people in my team plus me. Jaroslav Beran and Marian Smyčka are my mechanics. These two guys take care of servicing, transport my vehicles, and take care of my bike and so on. Due to safety regulations, we need to have three people this year. Two people must be in a service vehicle, so Dick Kvetňanský joined us. He will join us for the race, which is good


« športsport

kedy a kamwhen and where«

news and I hope it will be a beginning of long-term cooperation. I hope that it will be great. I have only one bike, we can’t have more. We can only change engines, so I have one replacement engine. Are there moments during the race, on the course or in service areas when riders help one another? DAKAR is also about helping one another. It doesn’t happen in service areas, but on the course it’s very important to stop when you see someone who has problems – either technical or any other – and find out if I can help. Chances are that I might need a help later and it would be bad, if no one would stop and help me. So I certainly stop and ask what is going on and if I can help. DAKAR 2016 is approaching and there will be a new difficult route with marathon stages, which are designed for courageous riders. It will run through rocky ranges of Argentina and Bolivia. It’s a big

challenge and responsibility as well. How do you prepare for this race? The same as for any other Dakar – I am doing my best. It’s a whole year thing – training and preparation. I can’t wait. I’d like be there as soon as possible and I want to enjoy a good ride on my motorbike again and I want to show everybody that I am good... the best . What it takes, except tough training preparation, to make the best results in DAKAR and in other similar competitions? It’s definitely about strong will and endurance. You have to overcome many expected and unexpected obstacles and situations. One needs to get over and forget about difficulties and concentrate on what you like. Simply life is tough and obstacles are here for us to overcome and that’s what I am trying to do. DAKAR is a very tough race. It’s really a serious and top competition.

not on a race or do you swap it for a car? I drive a car, because I am scared to ride a motorcycle on the road . Hunters or miners have their greetings and some people say “break a neck”. Do motorbike riders have any greeting like this before they start the race? Maybe “Make it to the finish line”? (Break a neck would be pretty morbid in our case). Before the start we always give a fist bump, shake hands and try our best to make it to the finish line. We don’t have any major motto. I have my own personal one: Who hasn’t experienced it, he won’t understand; who experienced it, he won’t forget. And this is exactly what DAKAR is all about. People who watch it on TV don’t have an opportunity to experience the reality. It’s very hard for them to understand the difficulties and what it takes to make it to the finish line and have a good final result. questions prepared: Jana Krivdová photo: Marian Chytka

Do you ride the motorcycle when you are

0 4/2 0 15

79


LYŽÍ

Bratislava

Stará Vajnorská 37 0911 622 212

•OUTLET •SERVIS •OUTDOOR

Trenčín - Belá 7634

OC CUBE (oproti NAY elektrodomu) 0911 161 222


autotestcar test«

ALL INCLUSIVE

82

0 4/2 0 15


« autotestcar test

PRE VLAJKOVÚ LOĎ ZNAČKY CADILLAC Či už ste doma alebo na cestách, Todos je tu, aby vám ponúkol osobnú asistenciu a prémiové služby. Spoľahnite sa na nás, zaistíme pre vás kompletný servis, odpovede na otázky týkajúce sa vášho nového vozidla CADILLAC a zabezpečíme, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami. Preto ako jediný v Európe, prichádzame s balíkom benefitov - TODOS ALL INCLUSIVE pre nový model ESCALADE značky CADILLAC.

0 4/2 0 15

83


autotestcar test«

ZÁRUKA NA 3 ROKY ALEBO DO NAJAZDENIA 100.000 KM

Každý CADILLAC je vyrobený podľa najvyšších štandardov a s najvyššou opatrnosťou. To je dôvod, prečo prichádza váš nový CADILLAC s plnou zárukou na 3 roky alebo 100 000 km (podľa toho čo nastane skôr) a 6 ročnou zárukou na prehrdzavenie karosérie. Všetko je podporené skúseným servisným tímom CADILLAC spoločnosti Todos Exclusive, ktorý sa bude zaoberať vašimi požiadavkami s dôverou a starostlivosťou. Pri kúpe nového vozidla CADILLAC ESCALADE získate bezplatné servisné prehliadky po dobu 3 rokov alebo do najazdenia 100 000 km. Táto bonusová bezplatná služba platí na všetky modely vozidiel CADILLAC ESCALADE zakúpených v rámci predajnej siete Todos po 1. januári 2015 a zahŕňa v plnom rozsahu všetky práce aj s materiálom v súlade s výrobcom predpísaných úkonov pravidelných servisných prehliadok pre daný typ vozidla. Záručné servisné prehliadky môžu byť bezplatne vykonané len v autorizovaných servisoch Todos a to po dobu 3 rokov od kúpy nového vozidla alebo do 100 000 najazdených kilometrov, podľa toho čo nastane skôr. Táto služba je viazaná na vozidlo, čo znamená, že je ďalej platná aj pri zmene majiteľa vozidla. Súčasťou bezplatnej prehliadky sú všetky výrobcom stanovené úkony pre pravidelnú údržbu, vrátane poskytnutia k tomu potrebných náhradných dielov, ako sú motorový olej, brzdová kvapalina a filtre: olejový, vzduchový, peľový filter. Kompletné informácie sú súčasťou servisnej knižky.

84

0 4/2 0 15

BEZPLATNÉ POISTENIE VOZIDLA NA 3 ROKY Pri kúpe nového vozidla CADILLAC ESCALADE získavate havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie na 3 roky úplne zadarmo. Havarijné poistenie sa vzťahuje na celú geografickú Európu a pokrýva haváriu vrátane zrážky so zvieraťom, odcudzenie, vandalizmus, živelné udalosti ako aj poškodenie vozidla hlodavcami. Ponuka poistenia vozidla na 3 roky zadarmo platí iba pri financovaní vozidla vybranými partnermi Todos a len pri zabezpečení vozidla GPS systémom.

BEZPLATNÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY NA 3 ROKY

Asistenčná služba CADILLAC ASSISTANCE poskytuje pomoc majiteľom vozidiel značky CADILLAC so širokou škálou služieb 24 hodín denne, 365 dní v roku a naprieč celou Európou. CADILLAC ASSISTANCE zariadi všetko, čo potrebujete, aby ste sa dostali do cieľa rýchlo a ľahko pomocou týchto služieb: l Cestná asistencia l Odťah vozidla l Zapožičanie náhradného vozidla l Ubytovanie v hoteli l Zabezpečenie náhradných dielov

NON-STOP MOBIL SERVICE

V prípade akejkoľvek technickej poruchy nás kontaktujte na bezplatnej linke +421 800 102 103, ktorú nájdete na vnútornej strane B-stĺpika vozidla na strane vodiča. Vašu požiadavku okamžite vyhodnotíme, pokúsime sa vozidlo diagnostikovať na diaľku a v prípade potreby vám zabezpečíme príjazd servisného vozidla alebo zabezpečíme odťah vozidla do najbližšieho servisu.


« autotestcar test

ESCALADE2015 DIZAJN JE AKO CESTOVANIE V ČASE, PRI ŠTÝLE MUSÍTE HĽADIEŤ ĎALEKO DO BUDÚCNOSTI.

autotestcar test«

CADILLAC

CHIP THOLE Design Manager

Exteriér

l V ypínateľný pohon všetkých kolies l Automaticky výsuvné nástupné schodíky l Senzorické otváranie veka batožinového priestoru l Podsvietené kľučky dverí l 22‘‘ disky kolies v štandardnej výbave

l N ový motor – 6,2 l V8 s výkonom 426 koní

a krútiacim momentom 610 Nm l M agnetic Ride Control – najrýchlejšie reagujúci systém tlmenia l Full LED predné svetlomety l LED zadné svetlá l I ntelliBeam - Automatické prepínanie diaľkových svetiel

Bezpečnosť l Farebný Head Up displej komunikujúci v slovenskom jazyku

vrátane príkazov pre navigačný systém l Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go l L ane Departure Warning - upozornenie na vybočenie

z jazdného pruhu l I nteligentný brzdový asistent l Forward Collision Alert - automatické predchádzanie kolízií

l El. sklápateľné, vyhrievané spätné zrkadlá

s pamäťovou funkciou l M ožnosť objednania predĺženej verzie ESV l B lind Zone systém - upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle l A kustický a optický parkovací asistent l 360° kamera pre monitorovanie okolia vozidla l B ezpečnostné sedadlá s vibračným upozorňovaním l R ear Cross Traffic - upozornenie na prekážku pri cúvaní l Prvýkrát použitý centrálny airbag pre cestujúcich

na predných sedadlách

Interiér

l Elektricky sklápateľný druhý

l Audio systém Bose® Centerpoint®

l Komfortný prístup do vozidla

a tretí rad sedadiel do roviny l Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá (zadné sedadlá len s vyhrievaním) l Predné sedadlá s masážnou funkciou l Informačný a multimediálny systém CADILLAC CUE (Cadillac User Experience) s integrovanou navigáciou l Štartovanie vozidla na diaľku l Prístrojový panel s 12.3” konfigurovateľným farebným displejom

Surround Soundstage® so systémom Active Noice Cancellation, 16 aktívnych reproduktorov l B ezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení na stredovej lakťovej opierke l C hladená odkladacia schránka v stredovej konzole s objemom 20 litrov l Celokožený interiér v kombinácií so skutočným dreveným obkladom

(KEY – LESS ENTRY) vrátane štartovania tlačidlom l Rear Seat Entertainment – systém zábavy pre cestujúcich vzadu (DVD / Blu-Ray prehrávač) l Elektricky nastaviteľný volant a pedále l Vyhrievaný kožený multifunkčný volant s drevenými akcentami l Štandardná automatická 3 zónová klimatizácia

0 4/2 0 15

85


Kaviareň Tortino v Buenos Aires.

«gurmángourmet

gurmángourmet«

Dobehnite na kávičku M

nohí z nás bez rannej kávy neurobia ani „škrt“. „Turek“, espresso, latte, kapučíno, s mliečkom, s cukrom či bez... Každému podľa chuti. A čo takto vyskúšať kávu pre ozajstných gurmánov? Espresso z jednodruhovej 100% arabiky so sametovou krémou, prenikavou vôňou a výraznou chuťou charakteristickou pre danú oblasť zberu? Nedávno som takú pila v malom príjemnom coffee-shope Casa Del Caffé v Bratislave. Pripravil ju kávový gurmán, pán Michal Šturc, ktorý za kávovníkom pochodil riadny kus sveta. Navštívil viac ako 50 krajín - Európu, USA, Južnú a strednú Ameriku, Áziu a Austráliu, Karibik, Nový Zéland, Cookove ostrovy, Veľkonočný ostrov. „Zaujímali ma kávovní-

V Mexiku - aj úsmev ku káve poteší.

86

0 4/2 0 15

kové plantáže, zber a spracovanie kávovníkového zrna. Navštívil som mnohých obchodníkov so zeleným kávovníkovým zrnom, pražičov v pražiarňach, kaviarne, reštaurácie, hotely a coffee shopy.“ Spolu so synmi otvorili malý podnik, kde už vyše 15 rokov ponúkajú gurmánske odrodové kávy i špeciálne zmesy zo 100% arabiky. Ako mi pán Šturc prezradil, tie najkvalitnejšie pochádzajú práve z ostrovných krajín s pôdou lávového pôvodu. Sám bol veľmi prekvapený, keď tieto oblasti navštívil, že aj v období bez dažda boli plantáže krásne zelené. Názov káva - kaffa pochádza z Etiópie, kde boli pravdepodobne prvýkrát objavené povzbudzujúce účinky kávy.


« SlovenskoSlovakia

Talentovaný mladý barista. Príprava prekvapkávanej kávy.

S jej pestovatovaním sa začalo v arabských krajinách (odtiaľ názov arabica). Dnes sa pestujú dva druhy kávovníka - arabský (arabica) a robusta. Kávové zrná Arabica majú menej ko‑ feínu a starajú sa o chuť a vôňu. Robusta obsahuje viac kofeínu a čím je jej v zmesi viac, tá má potom tmavšiu farbu. Kávovému trhu kraľuje Brazília. „Kávovník bol do Brazílie dovezený z Francúzskej Guyany ešte v roku 1720. Počet kávovníkov sa tu odhaduje až na 4 milióny, pričom 80% vyprodukujú malí pestovatelia.“ „Navštívil som aj najznámejšiu kaviareň v Riu - Colombo, ktorá má vyše 100-ročnú tradíciu. Espresso tu pripravili veľmi kvalitné. Zaujímavosťou bolo, že veľké kávostroje boli talianskej výroby.“ „Dobrú kávu mi urobili na Jamajke, v Austrálii, ale v New Yorku som si kávu nedal...“ V Kolumbii, ktorá patrí k popredným producentom kávy, však nebola o kvalitnú kávu núdza: „Coffee shopy (v Bogote) nebolo ťažké nájsť aj po slepiačky - mali väčšinou vlastné pražičky, takže vôňa pražené-

ho kávovníkového zrna sa niesla celou hlavnou ulicou.“ Asi najraritnejšia káva akú Michal Šturc pil, je „cibetková“. Kopi Luwak je káva, ktorá sa pripravuje z najzrelších kávových zŕn, ktoré prešli tráviacim traktom drobných cicavcov - cibetiek. „Po zbieraní trusu sa všetko očistí a spracuje.“ „Priemerná cena sa pohybuje okolo 400,- EUR za kilogram...“ Z rozprávania pána Šturca zisťujem, že pripraviť dobrú kávu je umenie. „Dôležitý je kvalitný kávovar, mlynček, čistá páka, správne množstvo dôkladne utlačenej kávy a čas pretekania horúcej vody kávou v páke. Dobré espresso vám podajú vo vyhriatej porcelánovej šáločke s bohatou krémou orieškovej farby. Voda v poháriku ku káve by mala byť samozrejmosťou.“ Na prípravu dobrého espressa je potrebná kvalitná odrodová arabica, jej bezchybné praženie, zomletie - a šikovný barista. Samozrejme, nie všade a najmä nie v domácnostiach, majú kávovary na prípravu espressa. Na svete najčastejším spôsobom prípravy kávy je pre-

kvapkávanie. Napr. aj v praktických moka kávovaroch. Ale medzi najstaršie spôsoby prípravy kávy patrí jej varenie v džezve - pôvodne mosadznej (medenej) nádobke so širším spodkom a dlhou rúčkou. Do nej sa vsype zomletá káva, prípadne aj cukor či kardamon a trikrát sa privedie do varu, do začiatku vzkypenia. Nalieva sa tak, aby kávová usadenina zostala na dne nádobky - to je pravá turecká káva. Tunajšia „turecká“ tzv. zalievaná káva má s tou pravou málo spoločného. A naviac sa dlhým lúhovaním z kávy vyplavujú aj nežiadúce látky. Koľko káv môžeme denne vypiť? „To záleží na tom, akú kávu si dáte... Optimálne je denne prijať medzi 300 - 400 mg kofeínu. Ak si teda dáte bežnú kávu v kapučínovej šálke s približne 120 mg kofeínu, mali by ste ich vypiť maximálne 3-4. Ale malé ristretto zo 100% arabiky, ktoré má cca 20-24 mg kofeínu, si môžete vychutnať aj 10-krát za deň. Dôležité je však vybrať si naozaj kvalitnú kávu. Spoznáte ju určite aj podľa toho, že na obale bude uvedená oblasť

0 4/2 0 15

kedy a kamwhen and where«

Jedna z kaviarničiek v štvrti umelcov v San Telmo v Buenos Aires.

pestovania“, vraví Michal Šturc. „Kvalitná káva je výborným zdrojom antioxidantov. Nóri vo svojom výskume zistili, že ich je v káve 3 až 4-krát viac ako v čaji, čokoláde, či víne. Pred pár rokmi som na podobnej štúdii spolupracoval s jednou fakultou tu u nás. Porovnávali podiel antixidantov v našich kávach - z Kolumbie Guatemaly, Etiópie, a Sumatry. Výsledkom boli zanedbateľné rozdiely.“ Káva má teda okrem povzbudivých účinkov kofeínu aj preventívne účinky pred viacerými chorobami. A samozrejme, samotné vychutnávanie si voňavej kávy má blahodarné účinky na našu dušu J. Posedenie pri káve sa stalo rituálom. Či už v pohodlí domova alebo v starých kaviarničkách s čarovnou atmosférou s priateľmi... alebo zájdite do cafeshopu a nechajte si pripraviť kávu z najkvalitnejších zŕn z rôznych kútov sveta. A pritom sa môžete začítať do pútavej e-knihy Michala Šturca Cesta okolo sveta za kávou... Citite tú vônu? -dagfoto: Michal Šturc, redakcia

87


«gurmángourmet

Stop by for a cup of coffee Kvitnúci kávovník - Kolumbia

Zber na Sumatre.

Od nezrelého plodu až po zomleté zrno kávovníka. Spracovanie kávovníkových zŕn na Kube

88

0 4/2 0 15

Without the morning coffee, many of us are not able to complete a single task. “Turk“, espresso, latte, cappuccino with milk and sugar or with no sugar... Everyone can get what he/ she prefers. And how about trying coffee for real gourmets? Espresso made of single origin 100% Arabica with silky crema, sharp aroma and distinctive taste typical for particular area where it is harvested? Few days ago I was drinking such a coffee in a small lovely coffee-shop called Casa Del Caffé in Bratislava. It was prepared by coffee gourmet Mr. Michal Šturc, who travelled the world to explore many different coffee trees. He visited more than 50 countries – Europe, USA, South and Central America, Asia and Australia, Caribbean, New Zealand, Cook Islands, Easter Island. “I was interested in coffee plantations, harvesting and processing of coffee beans. I visited many traders with green coffee beans, roasters, cafes, restaurants, hotels and coffee shops“. Together with his sons he opened a small shop, where they, for more than 15 years, offer gourmet coffee and special blends of 100% Arabica. As Mr. Šturc disclosed, the highest quality coffee comes from island countries where it grows on a volcanic soil. During his visits in these countries he was deeply surprised that even during the period of no rain, plantations were beautifully green. The name coffee - kaffa has its origin in Ethiopia, where its stimulating properties were probably first discovered.

Commercial production started in Arabic countries (this is where the name Arabica comes from). Two different sorts of coffee trees are produced today – Arabica and Robusta. Arabica coffee beans have less caffeine and are responsible for the taste and aroma. Robusta contains more caffeine and higher proportion of Robusta in a blend makes the coffee darker. Brazil is a leader of interna‑ tional coffee market. “Coffee was brought to Brazil from French Guyana in 1720. Number of coffee trees is estimated at 4 million, while 80% is produced by small producers. I have also visited Colombo – the most famous café in Rio, which has more than 100 year old tradition. Espresso was prepared on a high quality standard. Interestingly, large coffee machines were made in Italy“. „I was served a good coffee in Jamaica, Australia, but I didn’t have a coffee in New York...“ It wasn’t hard to find a coffee shop offering a good quality coffee in Columbia, which ranks among the top coffee producers in the world: “Coffee shops in Bogota could be really easy to find even with eyes closed, because in most cases, the coffee shops roast their own coffee, so the smell of freshly roasted coffee beans is spreading along the whole main street“. Probably the most exotic coffee Michal Šturc had an opportunity to drink was civet coffee. Kopi Luwak is a coffee prepared from the ripest coffee beans digested and defecated by small mammas called civets. “After collecting the feces, every-


«gurmángourmet thing is cleaned and processed. Average price for 1 kilogram is around 400 euro...“ Listening to Mr. Šturc I learn that preparing a good cup of coffee is truly an art. ”The most important is a quality coffee maker, grinder, clean lever, right amount of properly pressed coffee and appropriate time interval when the hot water is pressured through coffee grind in lever. Good espresso is served in warmed porcelain cup with rich crema of walnut color. Glass of water served with coffee should be taken for granted“. If you want to prepare a really good espresso, you need good quality Arabica beans, perfect roasting, grinding – and skilled barista. Of course, not everywhere and surely not in every household one can find espresso coffee machines. The most widely used method of coffee preparation is auto-drip (used for example in practical mocha coffee makers). One of the oldest methods of coffee preparation is brewing in cezve – originally brass (copper) pot with wider bottom and long handle. Coffee grind is sprinkled inside the pot; optionally sugar or cardamom is added and then brewed three times from the moment of first boiling. Then it is poured into the cups so that the deposits stay at the bottom of the pot – this is a real Turkish coffee. Our “Turkish coffee”, so called “poured-over” has in fact very little in common with the real one. And with prolonged infusing in water some toxic elements can leach into your coffee. How many coffee cups can we drink per day? ”It depends on what kind of coffee you drink... Optimal daily intake of caffeine is between 300 - 400 mg. So if you have regular coffee in cappuccino cup with about 120 mg of caffeine in it, you should drink maximum of 3-4 cups. But a small ristretto made of

100% Arabica, which has approximately 20-24 mg of caffeine can be enjoyed up to 10 times a day. Important thing is to choose a really good quality coffee. You can identify it by looking at the packaging where you should find the information about the place where it was grown“, says Michal Šturc. „Good quality coffee is an excellent source of antioxidants. Norwegian researchers found that there are 3-4 times more antioxidants in coffee than in a tea, chocolate or wine. Few years ago I participated on a research for one of our universities. They were comparing antioxidant content in our coffees – grown in Columbia, Guatemala, Ethiopia and Sumatra. Differences were insignificant“. So coffee is not only stimulant (thanks to caffeine), but it also has preventive health benefits against numerous diseases. And of course, enjoying an aromatic cup of coffee has beneficial effects on our soul too J. Having a cup of coffee has become a ritual. Whether it’s at home or with friends in an oldfashioned cafés with magic atmosphere... Or you can visit a coffee shop and be served a coffee made from the best quality beans from around the world. And while drinking your cup you can immerse yourself into reading a captivating e-book by Michal Šturc called “Journey around the world in search for coffee”... Can you smell that aroma? -dag-, Photos by: Michal Šturc, Editor’s office Viac zaujímavého čítania o gurmánskych kávach nájdete v e-knihe pána Michala Šturca „Cesta okolo sveta za kávou“ na: www.ecoletra.com alebo www.casadelcaffe.sk For more interesting reading about gourmet coffees, try e-book by Michal Šturc „Journey around the world in search for coffee“ at: www.ecoletra.com or www.casadelcaffe.sk

0 4/2 0 15

89


«gurmángourmet

Mrkvovo -zázvorový krém Potrebujeme: olej cibuľa mrkva karotka zázvor vývar soľ čierne a nové korenie bobkový list maslo Postup: 1. Nadrobno nakrájanú cibuľu podusíme na oleji do sklovita, pridáme bobkový list, nové a čierne korenie podľa chuti. Orestujeme.

2. Pridáme nakrájanú mrkvu, orestujeme a dosolíme. Potom pridáme nakrájaný čerstvý zázvor, opäť spolu chvíľu orestujeme a zalejeme vývarom. Varíme, kým mrkva a zázvor nezmäknú. 3. Zmes rozmixujeme dohladka a podľa potreby dolejeme vývar a dochutíme. Na zjemnenie použijeme trochu smotany na varenie a pridáme oriešok masla. Dobrú chuť Vám praje tím DANUBIA GATE Bratislava!

Z Bratislavy do Dubaja From Bratislava to Dubai utorok, piatok, sobota Tuesday, Friday, Saturday


NOVÁ LINKA

z Bratislavy do Berlína od 27. októbra 2015

každý deň, 7x do týždňa

Nechajte si zvábiť svoje zmysly dokonalou krásou, výnimočnou chuťou a neopakovateľnou atmosférou.

Svadby Súkromné oslavy

Konferencie Polovacky

WWW.CHATEAU-BELA.COM

Spa & Wellness Vlastné vína


Leťte priamo z Letiska Bratislava

do 16 miest v 10 krajinách Prehľad pravidelných destinácií počas zimnej letovej sezóny 2015/2016 z/do Bratislavy (25. 10. 2015 – 27. 03. 2016): Česko Praha (České aerolínie), Belgicko Brusel-Charleroi (Ryanair), Grécko Atény (Ryanair), Írsko Dublin (Ryanair), Nemecko Berlín (Ryanair), Slovensko Košice (České aerolínie), Spojené arabské emiráty Dubaj (flydubai), Taliansko Alghero (Ryanair), Miláno-Bergamo (Ryanair), Rím-Ciampino (Ryanair), Španielsko Barcelona-Gerona (Ryanair),Madrid (Ryanair), Veľká Británia Birmingham (Ryanair), Liverpool (Ryanair), Londýn-Luton (Ryanair), Londýn-Stansted (Ryanair) �


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE Anglický jazyk je nepochybne svetovým jazykom číslo jedna a základným nástrojom dorozumievania na našej planéte. Či už ste na dovolenke v  Bulharsku a kupujete si melón, alebo si v Grécku prenajímate auto, či potrebujete napísať obchodný email svojim partnerom v Holandsku, určite sa budete snažiť sformulovať nejakú anglickú vetu. Dorozumievanie „rukami nohami“ už dávno nie je IN a každý, kto cestuje do zahraničia, si musí osvojiť minimálne základy anglickej slovnej zásoby a gramatiky. Webový projekt AnglickeFrazy.sk je nekonvenčný výkladový slovník zameraný na angličtinu z reálneho života. Na stránkach nájdete niekoľko tisíc fráz, idiómov, frázových slovies a slangových výrazov, ktoré sú prehľadne zobrazené spolu s  prekladom a ku každej fráze je k dispozícii celá veta, ktorá slúži ako príklad použitia danej frázy. Vety sú vytiahnuté zo skutočných anglických textov, ako sú napríklad filmové dialógy alebo texty z internetových, či tlačených magazínov. Na stránkach nájdete okrem bohatej databázy fráz a slangových slovíčok aj vyše 1400 testových otázok pre celé spektrum študentov angličtiny – od začiatočníkov až po vysoko pokročilých. Testy sú rozdelené na dve hlavné kategórie: - Testy pre registrovaných členov * - Cvičenia pre neregistrovaných členov *členovia majú prístup ku všetkým testovým otázkam a ich dosiahnuté skóre sa zaznamenáva do rankingu Tieto dve kategórie sú ďalej členené na gramatické okruhy, ako napríklad testy na anglickú gramatiku, testy na frázové slovesá, testy na trpný rod, testy na anglické časy a podobne. Pomocou našich online testov si používatelia môžu precvičovať svoje znalosti a porovnávať si svoje postavenie s ostatnými členmi. Učenie pomocou testov je všeobecne považované za veľmi efektívny spôsob štúdia cudzieho jazyka, pretože núti študenta premýšľať a súčasne si v kontexte reálnej anglickej vety rýchlejšie osvojiť anglickú frázu, resp. slovíčka a slovné spojenia.

English language is, without any doubt, number one world language and the main communication tool on our planet. Whether you are on your vacation in Bulgaria and want to buy a watermelon, rent a car in Greece or write a business email to your partners in Netherland, you will certainly try to formulate some English sentences. Communicating using “hands and feet” is not IN anymore and everyone who travels abroad must learn at least some basics of English vocabulary and grammar. No matter if people like it or not, Project www.AnglickeFrazy.sk is an unconventional dictionary that is primarily focused on real-life English language. You can find here several thousands of English phrases, idioms, phrasal verbs and slang terms, which are displayed together with the Slovak translation and all of them have at least one sentence, which serves as an example of that particular phrase. Sentences are extracted from real English texts, such as film dialogues or from internet or printed magazines. Except rich database of phrases and slang term, one can find here more than 1400 test questions suitable for the full spectrum of English learners - from beginners to highly advanced students. Tests are divided into two main categories: - Tests for registered users * - Exercises for non-registered users * members have access to all test questions and the score they reach is saved in overall ranking These two categories are further divided into grammar subcategories, such as English grammar tests, tests of phrasal verbs, passive voice, English tenses and so on. With our online tests users can practice their knowledge and compare their scores and standings with other members in overall ranking. Learning using online tests is generally accepted and considered as a very effective way of studying a foreign language, because students are forced to think about the correct answer and the context of real English sentence helps them to faster understand and remember particular English phrase or word. Viac na / More at:

www.anglickefrazy.sk

94


Príklady testov z našej webovej stránky / Examples of tests from our website 1. Some things .................. much over the years. a/ hadn’t changed b/ haven’t changed c/ hasn’t changed

7. a/ b/ c/

2. If you don’t feel well, you don’t .................. to come. a/ can b/ need c/ may d/ must

8. Amy didn’t say .................. about her visit to London. a/ anything b/ nothing c/ little d/ something

3. They lost all of their money. What .................. do now? a/ are they going to b/ they are going to c/ they are going d/ are going they to

9. How far did you .................. on bike yesterday? a/ gone b/ go c/ went d/ going

4. San Diego ranks as .................. growing city in America. a/ the fastest b/ fastest c/ most fast d/ a fastest

10. I cannot get there by car. There is .................. road. a/ no b/ any c/ none d/ some

5. How .................. to be a caged animal? a/ does it feels b/ feel it c/ does it feel d/ it does feel

11. All right, let’s just .................. a deep breath, okay? a/ have b/ take c/ give d/ spend

6. JOHN: Did you choose the right answer in that test? LINDA: Yes, I .................. the right answer in that test. a/ choosed b/ chose c/ choose d/ chosen

12. TOM: Why did you run so fast? MIKE: I .................. so fast, because I was a/ in a hurry. b/ run c/ runned d/ ran

Where were you .................. Sunday? at on in

Správne odpovede / Correct answers: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11b, 12c

Ak si chcete poriadne precvičiť svoje znalosti anglickej gramatiky a slovnej zásoby, neváhajte a nakliknite sa na www.anglickefrazy.sk/testy a začnite pohodlne, zábavne a hlavne zadarmo zdokonaľovať svoju angličtinu :-) If you want to thoroughly practice your English skills, such as grammar or vocabulary, don’t hesitate and click on www.anglickefrazy.sk/testy and start improving your English conveniently and free of charge :-)


« zábavafun

Lyžovačka pod pod ... ... (dokončenie (dokončenie vvtajničke) Lyžovačka tajničke) aja, Alas, arm

úroda

umelý tvor

mohol

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

obyvateľ Dillí

skr. pre a iné

druh motýľa

je horúce

rieka pri Omsku

vokaliz. predložka larva hmyzu

ňadrá

Rážova skupina zbor odborníkov

jedlo o 12-tej

sada

to isté (kniž.)

podliak (čes. pejor.)

rumunská letecká spoločn.

vrhnú

vydavateľ časopisu Relax

4 lesklý náter

ziap

zvratné zámeno sieť na ryby egyptský boh Slnka

poľovačka

Yukon Territory (skr.)

rovnako (skr.) chumáč trávy

tlakostroj

iba

ihličnan ak zelenina

popruh

trasa

pera (bás.)

kožná choroba

družstvo podraď. spojka rameno, po angl. hviezda, po angl. half-time (skr.) ovocná šťava

orientálny ochranka náčelník dievčen. kmeňa meno

3 znížený tón G nem. pol. strana

prevádzaj

EČV okr. Rimavská Sobota

neha

valuta

argón (zn.)

tu máš

značka pneumatík

severský morský vták

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Diagonálne sudoku SUDOKU DIAGONÁLNE

2

3

6

diabol

1

3 8

2

8

9

4

7

1

5

4

zn. nem. áut arzén (zn.)

Párne sudoku (v šedých(v políčkach len párnesú čísla) Párne sudoku šedých sú políčkach len párne číslice)

9 1

7 3

7

2

6 6

9

7

5

3

7

1

5 4

8

9

španiel. bona

vlastnil

2

8

epidémia

odev

mesto v Kazachstane

SZHaK

španiel. prozaik

kostra hlavy zášklb na tvári

1

SZHaK

Asist, Atasu

značka vŕtačiek

dolu (bás.)

96

ruský veľtok

3

7

0 4/2 0 15

9

1

7

9

8

6

5

3 8 5

5

3

9

SZHaK

Znenie tajničky: Čo je leto? Slnko, voda, relax, pláž. Balíček kozmetiky získavajú Jana Kristienová z Trnavy, Peter Hatala z Bratislavy a Ľuba Pospechová z Bratislavy. Výhercom blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 15. decembra 2015 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme hodnotnými darčekmi.

6

6

Autorka: I. Ondrejková SZHaK Autorka: I. Ondrejková

8

Autor: J. Farkaš Autor: J. Farkaš

Autorka: S. Pavlisová Autorka: S. Pavlisová

Nájdi 10 rozdielov / Find 10 differences


« zábavafun Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

HLAVOLAM

-1

Doplň správne čísla.

Brain teaser

Add the numbers correctly.

x6

:5

:3 x2

+3

Jesenné lístie už padá zo stromov. Nájdeš dva

rovnaké listy? /Autumn leaves are falling from the trees. Will you find two identical leaves?

Nech mu neuletí... Rýchlo spoj šarkana s chlapcom, aby mu neuletel. / Don’t let it to fly away... Quickly connect the kite with the boy, so that it doesn’t f ly away. HLAVOLAM - Zápalky

Prelož 2 zápalky v obrázku tak, aby vznikli 4 malé a 3 väčšie štvorce.

Brain teaser Matches

Move 2 matches in the picture to create 4 small and 3 larger rectangles.

Správne odpovede nájdete na www.goodflight.sk. 0 4/2 0 15

97


« informácieinformation

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

98

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

0 4/2 0 15

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


« informácieinformation dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

0 4/2 0 15

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

99


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

31, 32

Prebaľovací pult Changing table

10 0

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

0 4/2 0 15

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


OFFICIAL TIMING PARTNER OF THE

DS PODIUM BIG SIZE LIMITOVANÁ EDÍCIA WRC PRECIDRIVE TM CHRONOGRAF S 1/100 SEC. WWW.CERTINA.COM

Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.


Good Flight 4/2015  
Good Flight 4/2015  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement