Page 1

0 3/ 2 015

Nepál

a hora sa pohla And the mountain moved

Zuzka Vráblová

Pohodová majsterka sveta Relaxed World Champion

Dáma na cestách Silvia Vaculíková

cestovateľka a fotografka

Lady on the road Silvia Vaculíková, traveler and photographer

zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


TESTOVACIE CENTRUM

AVALANCHE 30

EXPLOSION 70 - 29

BLIZZARD 90 - 27

www.ski-sport.sk

Stará Vajnorská 37 0911 622 212 Bratislava

Štúrovo nám. 11 032 744 57 87 Trenčin


«obsah content

lifestyle magazine zadarmo / free copy II. ročník 3/2015 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania júl 2015 Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016 Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965 Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Manažér inzercie reality/ Sales manager: mobil: +421 918 518 191 e-mail: reality@abprint.sk Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová, Jana Krivdová Dagmar Staňová, Lýdia Tepličková Annamária Skládalová, Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský Mgr. Petra Ilenčíková

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

when and where? tips for interesting events

na ceste Nepál ...a hora sa pohla

10

on the road Nepal ...and the mountain moved

rozhovor – Dáma na cestách – Silvia Vaculíková

18

interview – Lady on the road – Silvia Vaculíková

Slovensko Trenčiansky hrad

28

Slovakia Trenčín Castle

Slovensko – Kúsok (Slovenského) raja tu na zemi

34

Slovakia – Piece of (Slovak) Paradise Here On Earth

architektúra – Aj typový rodinný dom je možné...

40

architecture – Also a catalogue family house can be...

reality – Základné pojmy v realitách a ich výklad II

46

real estate – Basic Real Estate Terms and their Interpretation II

príroda – ZOO Bratislava Pohľad do tajov prírody

48

nature – ZOO Bratislava A look into the secret of nature

umenie – Ivan Pavle, Noémi Kolčáková Szákallová

54

art – Ivan Pavle, Noémi Kolčáková Szákallová

osobnosť Milan Rastislav Štefánik

62

personality Milan Rastislav Štefánik

móda – Ozdobte sa farbami džungle, Na ľudovú nôtu

68

fashion – Embellish yourself with colors of jungle, On a folk tune

fitnes HIIT – účinné intenzívne kardio

74

fitness HIIT – Effective intensive cardio

šport Pohodová majsterka sveta

76

sport Relaxed World Champion

šport Skáč, utekaj a buď free

82

sport Jump, run and be free

autotest – ŠKODA Octavia L&K 2.0 TDI 110 kW

88

car test – ŠKODA Octavia L&K 2.0 TDI 110 kW

zábava krížovky, sudoku, hlavolamy

100

fun Crossword, Sudoku, Brain teaser

informácie Letisko M. R. Štefánika

102

informations Airport M. R. Štefánika

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

Obálka / Cover:

ilustračné foto, Fotky-Foto

2

6

03/2015


18-27 10-16 76-81 28-31

48-50

Dovolenkový čas je už v plnom prúde, leto, slniečko a s tým spojený oddych nenechali na seba dlho čakať. Mnohí cestujete pracovne alebo za svojimi blízkymi, ktorých ste už dávno nevideli, avšak v tomto období asi najviac cestujete na vytúženú dovolenku. Vaše plány sa stávajú skutočnosťou. Spoznávate nové krajiny, zvyklosti, ľudí, nadväzujete priateľstvá, prinášate si suveníry a krásne spomienky. Letné počasie nám všetkým vytvára ideálne podmienky na dni, kedy si popri aktivitách môžeme akosi viac oddýchnuť a načerpať nové sily. Prajem vám, aby ste tieto letné dni prežili čo najkrajšie a najspokojnejšie a samozrejme s mnohými zážitkami. Vo voľných chvíľach budeme opäť radi vašimi spoločníkmi. Krásne leto! Jana Krivdová šéfredaktorka

editoriál editorial «

Milí čitatelia,

Dear readers, Holiday time is in full swing and we didn’t have to wait too long for summer, sun and relaxing time. Many of you travel for business and others travel to see their loved ones, whom they haven’t seen for long time. But in this time of the year you mostly travel to enjoy your coveted and well-deserved vacation. Your plans become reality. You get to know new countries, habits, people; you find new friends and bring home lovely souvenirs and wonderful memories. Summer weather creates ideal conditions to spend few days, when, except our regular activities, we are able to get a little bit more rest and recharge our batteries. I wish you to have a nice and satisfying summer days and, of course, lots of wonderful experiences. We will be happy to be again your companion for your leisure time. Have a great summer! Jana Krivdová, Chief Editor

3


Všetko začína túžbou...

spoločnosť KAMEA® je popredný slovenský výrobca svadobných obrúčok & šperkov od roku 2000. samozrejmosťou je 6-ročná garancia kvality a doživotný bezplatný servis.

našou prednosťou je výhradne ručná práca, na ktorej sa podieľa náš vlastný tím skúsených dizajnérov a zlatníkov, ktorí sú vám k dispozícii, pripravení splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky. každý rok pre vás vyvíjame nové kolekcie svadobných obrúčok a zásnubných prsteňov podľa najnovších svetových trendov.

garantovanou kvalitou a dizajnom sú naše obrúčky na celý život. v ponuke máme viac ako 2500 modelov, ktoré si môžete vyskúšať v najväčšom štúdiu svadobných obrúčok & šperkov na slovensku.

nové modely neustále pribúdajú a je v nich pretavená naša kreatívnosť. uprednostňujeme individuálny prístup k zákazníkovi. naše šperky spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá kvality.

zakúpením šperku Vám výrobca odovzdáva hodnotu výhradne ručnej práce, ktorá má trvácnu a umeleckú hodnotu.

naše modely zavítali už do viac ako 58 krajín sveta, čo si veľmi vážime. za tie roky, ktoré pre vás vyrábame, ste boli práve vy našou inšpiráciou...

dovoľte nám prepísať váš jedinečný príbeh do šperku, ktorý bude každodenným prejavom vašej lásky… ZLATOVSKÁ 2205, TRENČÍN TEL.: 0904 618 009 WWW. ZASNUBY.COM WWW.SVADOBNEOBRUCKY.COM


Popredný slovenský výrobca svadobných obrúčok & šperkov


26. a 27. september premiéra:

6

03/2015

Inšpirácie

15/5 – 1/11/2015

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží v Bratilave pozýva všetkých na výstavu Inšpirácie, kde na pozadí odevných artekfaktov zapožičaných SNM-Múzeom v Martine, predstavuje prácu slovenských módnych návrhárov a dizajnérov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali práve prvkami ľudového odevu, ľudovej kultúry ako i remeselnou zručnosťou starých majstrov. Autorky výstavy Alžbeta Gazdíková a Hana Zelinová pripravili výstavu z predmetov a prác, ktoré zapožičali: SNM - múzeum v Martine, Monika Benczeová, Klára Brunovská, Katarína Búranová, Marta Filová, Jana Gavalcová, Ľubica Poncik, Matej Rabada, Peter Trnka, Pôvabnica Turca, O.Z. Viac info: www.snm.sk

fotografie: Michal Jellinek

Inspirations

May 15 – November 1st 2015 Slovak National Museum at Vajanského nábrežie in Bratislava cordially invites you to come and see the exhibition Inspirations (Inšpirácie), where textile artifacts borrowed from Slovak National Museum in Martine are presented along with the work of Slovak fashion designers, whose creations are inspired by folk costumes, folk culture and handcraft skills of the old masters. Alžbeta Gazdíková and Hana Zelinová – the authors of the exhibition – have prepared an exhibition of items and works borrowed from: Slovak National Museum in Martin, Monika Benczeová, Klára Brunovská, Katarína Búranová, Marta Filová, Jana Gavalcová, Ľubica Poncik, Matej Rabada, Peter Trnka, Pôvabnica Turca, O.Z. More info at: www.snm.sk autorka: Jana Gavalcová

Passionate love, jealousy and tragic death are main elements of famous story of beautiful gipsy girl’s fatal love. Ballet of Slovak National Theatre in cooperation with Gipsy Devils, prepared a performance, in which melodies of Georges Bizet will be performed on original interpretation by Ernest Šarközi, leading force of Gipsy Devils orchestra, one of the best etno and world music orchestra in the world. The story of untamed Carmen will be revived in breathtaking dance combining Spanish and Gipsy temperament, all in original choreography by Ladislav Cmorej and performed by Credance dance group and soloists of Ballet of Slovak National Theatre. Opening: September 26th and 27th 2015, Following performances: October 13th, November 3rd and 14th, December 26th and 30th 2015. More info at: www.snd.sk

autorka: Ľubica Poncik

Vášnivá láska, žiarlivosť a tragická smrť sú nosnými prvkami známeho príbehu osudovej lásky krásnej Cigánky. Tentokrát pripravil Balet SND v spolupráci s Cigánskymi diablami predstavenie, v ktorom melódie Georgesa Bizeta zaznejú v originálnej úprave Ernesta Šarköziho, vedúcej osobnosti orchestra Cigánski diabli, jedného z najlepších orchestrov v kategórii etno a world music na svete. Príbeh neskrotnej Carmen ožije v strhujúcom tanci so zmesou španielskeho i cigánskeho temperamentu – v originálnej choreografii Ladislava Cmoreja, v podaní tanečníkov skupiny Credance a sólistov Baletu SND. premiéra: 26. a 27. 9. 2015, ďalšie predstavenia: 13. 10., 3. a 14. 11., 26. a 30. 12. 2015. viac info: www.snd.sk

autor foto: zdroj Agentúra Mystik

« kedy a kamwhen and where

Carmen à la Gypsy Devils


RYTIERI NA DEVÍNE

V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel môžu návštevníci hradu Devín v priebehu júna až septembra vidieť atraktívny program: detské rytierske hry, historický šerm, historický tanec rytierske súboje na koňoch (7. 6. téma: renesancia / 5. 7. téma: barok / 2. 8. téma: stredovek / 6. 9. téma: renesancia). viac info: www.rytierinadevine.sk

KNIGHTS IN DEVIN CASTLE

Between June and September, visitors of Devin Castle can see an attractive program that will be prepared in cooperation with City Museum of Bratislava and Society of ancient martial arts and trade: knight games for kids, historical swordplay, historical dance, knight fights on horses (June 7, topic: renaissance / July 5th, topic: baroque / August 2nd topic: mediaeval ages / September 6th topic: renaissance). More info at: www.rytierinadevine.sk

Leto plné hudby, divadla, tanca, filmu, histórie a osláv Festivalový program ponúka okrem tradičných podujatí aj samostatné predstavenia ako Oslavy sv. Vavrinca, patróna kuchárov a cukrárov – 15. 8., koncerty Lenky Filipovej – 20. 7., Szidi Tobias – 13. 8., Michala Sťahela – 28. 7., či Vajnorské dožinky 2015 – 29. 8., alebo Svätá omša so spomienkou na 452. výročie korunovácie prvých panovníkov v Bratislave – 6. 9. 2015. Viac informácií a kompletný program nájdete na www.bkis.sk.

fotografie: BKIS

Cultural Summer and Castle festivities Bratislava 2015 celebrates its 40th anniversary. For four decades, the oldest and largest city festival brings to our capital number of multi-genre events, which enrich the summer atmosphere in Bratislava. Bratislava Cultural and Information Center (BKIS) has been organizing this three-month festival for 12 years. Organizers have prepared va‑ rious events for all age categories that will take place throughout the city. Some brand new podiums will be added this year. Festival will offer the best of music, dance and theater from ten countries. Festival has been kicked off in early June and events will last until September. 11th annual VIVA MUSICA festival, 15th annual Summer Shakespeare festival, 4th annual Bratislava Organ festival, World Roma festival, DAYS OF MASTERS (in cooperation with ÚĽUV) and other events will be part of the festival.

kedy a kamwhen and where «

Festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2015 oslavuje tohto roku už 40 rokov. Najstarší a zároveň najväčší mestský festival tak už štyri dekády prináša do hlavného mesta množsto multižánrových podujatí, ktoré spestrujú letnú atmosféru v meste. Bratislavské kultúrne a  informačné stredisko (BKIS) organizuje trojmesačný festival už 12 rokov. Organizátori aj tohto roku pripravili pre všetky vekové kategórie pestrý program na viacerých scénach rozmiestnených po meste. Novinkou budú aj celkom nové scény. Z desiatok krajín ponúkne festival to najlepšie z hudby, tanca a divadla. Festival bol zahájený začiatkom júna a akcie sú naplánované až do septembra. V rámci kultúrneho leta prebehne 11. ročník festivalu VIVA MUSICA, 15. ročník Letných Shakespearovských slávností, Bratislavský organový festival – 4. ročník, World Roma festival, v spolupráci s ÚĽUVOM DNI MAJSTROV a iné podujatia.

tival in Vajnory 2015 – August 29th, Holly Mass commemorating 452nd anniversary of first coronation in Bratislava – September 6th 2015. More info and complete program can be found at www.bkis.sk.

Summer full of music, theater, dance, film, history and celebrations

Program of festival offers also individual performances, such as Festival of St. Lawrence, patron of cooks and confectioners – August 15th, concert of Lenka Filipová – July 20th, Szidi Tobias – August 13th, Michal Sťahel – July 28th, or Harvest fes-

03/2015

7


8

Pri každom nákupe získate darček


a hora sa pohla NEPÁL ANNAPURNA CIRCUIT TREK

Prečo som sa rozhodol práve pre Nepál a tento trek? Mnohými turistami je označovaný ako najzaujímavejší trek na svete. A ktorý turista by nezatúžil vidieť na vlastné oči Himaláje? Potreboval som si už oddýchnuť od nášho životného štýlu a zažiť niečo úplne iné. Aj naozaj zaujímavé destinácie ako Nórsko a Island, sú stále iba Európa. Či navštívim Paríž, Viedeň alebo Prahu, je to o tých kávičkách, nejaký parčík, nejaká pamiatka, nejaká doprava a normálne oblečení ľudia. „Wow faktor“ už tam nezažijem. Preto som sa rozhodol pre úplne inú destináciu a objednal si zájazd do Nepálu.

10

Let z Bratislavy do Dubaja prebieha relatívne hladko a po zhruba päťhodinovom lete do Káthmandu nás uvítalo slnkom zaliate mesto a náš sprievodca Danuri s vencom z čerstvých kvetov. Káthmandu je veľmi rušné mesto plné prachu, dopravy, klaksónov, drôtov, obchodíkov, reštaurácii, skútrov, bicyklov, rikší a ľudí, ktorí sa tu zabudli ešte v 60-tych rokoch. Po zvítaní so Sanchom v našom hoteli, v rušnom centre zvanom Thamel, sa vyberieme preskúmať toto zaujímavé mesto. Najlepší sú na Nepále ľudia a ničím riadená premávka. Nafotil som pár fotiek, ktoré som neskôr musel zmazať... Hovorím si: „áááále, však posled-

03/2015

7. 4. - 27. 4 . 2015

né dva dni budeme iba v Káthmandu a narobím týchto fotiek 20 000 za pár minút.“ Ešte som netušil, že ich strávime na letisku. Na večernom strenutí s ostatnými členmi zájazdu som večeral pár fľaší piva Everest. Zamenil som pár stoviek eur a dostal som krabicu a pol nejakých potlačených papierov. Balím ich do rôznych ruličiek a hromádok, pretože sa mi nezmestia do peňaženky. Ráno nás čakal dlhý presun z Káthmandu do Bhulbhule. Cesta je zážitok sám o sebe. Autá sa tu míňajú na 10 cm a nákladiaky idú jeden za druhým. Kolóny sú bežné. Prašný vzduch nám dáva zabrať.


na ceste on the road «

Prvé tri dni treku sa idú cez tropické oblasti. Spali sme v dedinkách Jagat, Dharapani a Chame. Táto krásna divoká krajina nám už na tretí deň ukázala svoj prvý zdvihnutý prst. Cez našu turistickú trasu sa hodinu-dve pred nami prehnala erózia pôdy o šírke asi 40 metrov. Obrovský nános mokrej zeminy, skál, snehu a celých kmeňov stromov. Našťastie sa tam v tom čase nikto nenachádzal. Ide s nami aj 29 ročný sprievodca Danuri. Robí túto prácu okolo 14 rokov a už „láme“ aj slovenčinu. Najvyššie bol v 7500 m. Niekedy ide s nami na celodňový trek s pol litrovou fľaškou coca coly v zadnom vačku riflí a v druhej ruke žmolí cigaretu. Žiadna voda, batoh ani iné zbytočnosti... :-) Sprevádzajú nás aj štyria nosiči. Nosia ekvivalent asi dva a pol nášho batoha. Chlapci do 65 kg, plní energie. Sám som si vyskúšal odniesť ich náklad štýlom ako to nosia oni – zachytené o hlavu pásom látky. Po 10 metroch mi niečo chruplo v krku a hlavou mi išli slová „ty mój k....!“ Niekomu sa zdá Nepál ako zaostalá krajina. Elektrika na dedinách ide iba občas, záchod a sprcha sú na primitívnej úrovni. Ja ale vidím nezávislých bio farmárov, ktorí si vystačia s tým čo majú a vôbec nič im nechýba. Majú útle schránky, ale neuveriteľnú silu a vytrvalosť. Dokázali by sme my takto žiť? Nepálci sú asi najfotogenickejší ľudia, akých som kedy videl. Milo sa usmievajú a majú v tvári úprimnosť, ktorú v Európe postrádam. Deti sú strašne zlaté a majú velikánske nevinné oči. Nepál sa dá ťažko odfotiť alebo opísať. Musíte ho proste zažiť. Krajina je zaujímavá a rozmanitá. Od tropických oblastí cez suché polopúšte a zasnežené masívy, pri ktorých pôsobia Eiger s Mont Blancom ako malé krtince. Mohutnosť týchto velikánov sa dá ťažko zachytiť na fotkách. Musíte pred nimi stáť.

Voda sa tu väčšinou kupuje v plastových fľašiach. Má chuť ako destilovaná technická voda. Alkohol tu ide slušne do peňazí. Strava je jednoduchá a chutná. Často si dávame Dal Bhat. Jednoduché jedlo z ryže a šošovice plus nejaké prílohy, ktoré zvyknú obmieňať. Výhodou je, že vám vždy zadarmo pridajú, takže sa môžete toho prejesť do sýtosti. Veľa z nás obľubuje takzvané mo mo, čo sú v podstate cestoviny plnené plnkami, skoro ako naše pirohy. Ja osobne mám rád variá‑ cie na tému ryža. Mäso nikto z nás neriskuje. Na raňajky majú klasiky ako vajcia, omelety, ovsené vločky. Všetko sa tu už prispôsobilo turistom a ich chutiam. Dnes sme dorazili do Lower Pisangu. Dedinka, kde to začína dýcha tou pravou atmosférou. Vo vedľajšom Upper Pisangu sa konala súťaž miestnych v lukostreľbe, hrali si na nástrojoch, radovali sa, spievali si. Tomáš poznamenal: „V živote som nevidel takých šťastných ľudí“. Spíme vo výške 3300 m. Môj osobný spací výškový rekord – prvý z následujúcich. Ideme už piaty deň a začína to byť cítiť. Konverzácií ubúda, ťažšie sa dýcha. Ako keby kilogramy pribúdali aj na hrudnom koši. Prichádzame do Manangu – dedinky ležiacej pri širokom riečisku rieky Marshyangdi vo výške cca 3500 m. V shopoch sa dajú dokúpiť všetky veci, ktoré potrebujeme. Syry sa dajú kúpiť tiež. Z yačice. A je tu aj telefónny signál. Dokonca je tu aj kino, kde roky premietajú tie isté filmy. Schádzajú sa tu ľudia z celého sveta. Prekvapivo najviac ľudí je tu z Izraela, zopár Britov, Američanov a Nemcov. Počas treku som stretol iba jediného Slováka, Petra z Košíc. Je na cestách už skoro dva roky. Štandard ubytka troška klesol, ale nikomu to nevadí. Na päť stupňov celzia na izbách si treba zvyknúť. So spánkom mávam občas

problém. Ľahnem si a začne sa mi premietačka celého dňa, do toho sa zamotá analýza zvukov z okolia. Odtiaľto sme vyrazili na aklimatizačku k Ice Lake (4600 m) Trochu sme doplietli cestu a dostali sme sa k malému kláštoru vo výške asi 4000 m. Už viem, že to bol zásadný ťah, ktorý zvrátil celý náš osud. Kúpili sme si tam požehnanie od budhistického mnícha za 1 euro! Mám ho doteraz v podobe malej farebnej šnúrky. Dnes viem, že to rozhodlo, že sme boli v deň D na správnom mieste v správny čas. Myslím, že to bolo najlepšie euro, ktoré som kedy investoval. Po troch dňoch v Manangu nasledoval presun do Yak Kharka 4050 m a v rámci aklimatizácie pokračujeme do Ledaru a naspäť do Yak Kharka. Bolo vidieť vrchol Annapurna II s výškou 7937 m. Nasledujúci deň absolvujeme presun do Thorong Phedi (4520 m). Miestami sú tu veľmi nepríjemné úseky častého pádu skál. Snažím sa tieto úseky prejsť čo najrýchlejšie. Zajtra nás čaká najnáročnejší deň celého treku. Prechod sedla Thorong-la pass 5416 m. Máme obavy či to všetci zvládneme, ale vieme, že potom bude už pohodička. Teda aspoň sme si to mysleli... Vstávame o druhej v noci. Prechod do High Campu zdolávame za hodinu veľmi miernym tempom, ktoré v tme určuje Danuri. Ideme v absolútnom tichu s čelovkami. Ide sa mi prekvapivo dobre – najlepšie z celého treku. V preplnenom High Campe 4880 m si dávame čajík. Zostávame do úsvitu a vyrážame k vytúženému Thorong-la pass. Úzka kľukatá cesta je lemovaná nevyspatými trekermi. Počasie nám však vyšlo naozaj na jedničku. Krásny slnečný deň. Najbezpečnejšie mesiace na prechod sedla sú marec – apríl a september – október. Terén je za zlej vidieľnosti veľmi

03/2015

11


náročný na orientáciu, bývajú tu časté búrky, lavíny, hmly a zákerná „biela tma“. Ale ani „grilovačky“ vo výškach nie sú moja obľúbená disciplína. Dýcha sa mi ťažko, pália ma stehná, slnko ma killuje, neustále obliekam, vyzliekam, prezliekam, fučím. ...a keď konečne dosiahnem sedlo som vyšťavený – zo slnka, zo vstávania, z výšky a z predošlých 12 dní šlapania. Motá sa mi troška hlava. Dávame sa na zostup. V tomto rozpoložení človeku metre a čas ubiehajú akosi pomaly. Cieľom je posvätné miesto – Muktinath 3710 m. Podľa starej budhistickej legendy tu Guru Rinpoche, zakladateľ budhizmu meditoval počas jeho cesty do Tibetu. Nad dedinou sa nachá-

12

dza kláštor, kde sú rovnako hinduistické ako aj budhistické svätyne. Bol to náročný deň. Na všetkých je vidieť úľava, že najťažší deň je za nami. Nad Muktinathom sa nádherne vypína majestátna osemtisícovka Dhaulágirí (Biela hora) – siedmy najvyšší vrch zeme, 8167 m. V roku 1988 vystúpil na vrchol slovenský horolezec Z. Demján spolu s dvoma Kazachmi. Suchou hornatou krajinou sa ďalší deň vydávame do Kagbeni 2800 m. V riečnom koryte sme tu hľadali skameneliny. Ešte nás čaká posledný deň pešej túry do Jomsomu. Tu je najväčšou atrakciou hotel, kde roku 1967 strávil niekoľko mesiacov legendárny Jimmy

03/2015

Hendrix. Lúčime sa s našimi nosičmi, ktorí už toho asi tiež majú dosť. Pred sebou máme dva dni na horských bicykloch. Tešíme sa na zmenu. Partia pokračuje aj do Beni na bicykloch, ja som sa rozhodol ísť Jeepom... Úzke cesty sú plné skál, výmoľov, vody, blata. Veľakrát ničím nespevnené. Hrozí pád do rokliny, alebo padajúce skaly. A tak na posledných kilometroch sadám opäť na bicykel aj ja. Je to rozhodne bezpečnejšie... Nasledujúci deň ideme mikrobusom do Pokhara – moderného outdoorového turistického centra Nepálu so všetkými vymoženosťami. Talianske reštaurácie, moderné kaviarne aj turistické kancelárie. Kolorit mesta dotvá-


ra veľmi pekné jazero, kde sa môžete člnkovať a krásavec Himalájskych hôr Maccha Pucchre (6993 m), nazývaný tiež Matterhorn Nepálu. Je to posvätná hora zasvätená bohovi Shivovi. Je zakázané na ňu liezť a na jej vrchole ešte nikdy nestála ľudská noha. Chytá ma akási clivá nálada, že dobrodružstvo sa nám končí. Denník som uzavrel tým, že nás čaká už len dlhý a nudný presun mikrobusom do Káthmandu. Ale tam máme ešte dva dni – pozrieš si tam pamiatky, nakúpiš krásne suveníry, pofotíš si ľudí a miestny virvar. Pohodový deň v Pokhara neveští nič zlého. Prenajali sme si čln, prešli sme sa ku známemu kláštoru a vyhliadkovému bodu. Poniektorí išli na paragliding. 25. 4. 2015 vyrážame skôr ako obvykle, bez raňajok. Cesta prebiehala klasicky, fotím z okna, robím nejaké videá. Na obed okolo 11:35 h nám vodič opäť zastavil v malej dedinke s pár domami. Stále som akýsi nedojedený. Rozhodli sme sa dotlačiť v reštaurácii. Rozhodnutie, ktoré nás skoro stálo život. Vchádzame dovnútra. Objednávame si a naberáme rôzne dobroty na tanier. Sadáme si asi 10 m od vchodu. Ten moment ako si dávam prvé sústo k ústam počujem strašný klepavý zvuk, ako keby priamo nad našimi hlavami išiel vlak. Všetko sa veľmi trasie, ten zvuk je hrozivý. Vôbec nechápeme čo sa deje. Pozeráme sa na seba s Gabom, reakčný čas máme strašne pomalý. Až keď sa domáci s krikom a panikou rozbiehajú ku dverám, preberá velenie adrenalín. Vyskakujem zo stoličky a obrovskou rýchlosťou skáčem ku dverám. Celí roztrasení s tepom 200 pozeráme na seba a na okolité kopce, z ktorých sa veľmi práši. Sme vonku a cítime sa tam bezpečnejšie. Na zemetrasení je najhoršia tá neistota, kedy strácate pevnú pôdu pod nohami. Neviete kam máte utekať, pretože je to skoro jedno. Neviete, či sa nezrúti celá cesta, alebo či nezačnú padať kamene zhora. Či sa neotvorí trhlina v zemi, ktorá vás zhltne. Neviete, či bude nasledovať ďaľší záchvev, ktorý bude ešte silnejší ako ten prvý. Bol to jeden z najväčších

pocitov bezmocnosti, ktorý som kedy zažil. Vodič autobusu sa po čakaní rozhodol ísť ďalej. Nastupujeme neochotne, nikto nerozpráva, všetci sledujeme cestu. Popadané domčeky, skaly na cestách. Miestami je cesta úplne ucpaná, pomaly ale isto sa za pár hodín dostávame do Káthmandu. Tam sa potvrdia moje obavy: „je to zlé, v Káthmandu zomrelo veľa ľudí.“ Nemáme absolútne žiadne informácie. Žiadne rádio, internet, ani mobilná sieť. V meste nás mikrobus odvezie priamo na letisko. V hoteli máme svoje veci a po‑ niektorí aj pasy. Prístup je však do tejto oblasti uzatvorený. Na letisku vládne chaos a panika. Každý chce odtiaľto čo najrýchlejšie vypadnúť. Nachádzame si flek na tráve naľavo od letiska a staviame jeden veľký a tri malé stany, ktoré priniesol Danuri. Sancho zvládol všetko na jednotku. Behom pár hodín sme mali prístrešok nad hlavou, jedlo, vodu. Dobrú cestovku spoznáte počas krízovej situácie. Začíname nadobúdať základný pocit bezpečia. Všetkým však v hlavách prebieha ten prekliaty deň. Neistota, obavy. Prichádzajú prvé esemesky, ktoré nás informujú o počte mŕtvych. Všetko sa dozvedáme iba prostredníctvom správ zo Slovenska. Nevieme koľko tu budeme, ani kedy sa dostaneme domov. Ráno vstávame skoro a začíname si zvykať na život na letisku. Obedujem v pouličnej knajpe v meste a ihneď ako som zaplatil za Dal bhat, ozval sa opäť známy trasivý zvuk doprevádzaný krikom. Tentokrát o sile 6 aj nejaké drobné. Zastavil sa tu aj Maroš z Bratislavy. Včera ráno bol v Langtangu, v pekárni na koláčik. Keď začalo zemetrasenie, vybehol a celá pekáreň za ním ľahla. Hneď na to musel utekať o život pred kammenou lavínou, ktorá pochovala celý Langtang. Videl mŕtve telá, nariekajúcich dedinčanov, strávil mrazivú noc vonku, pil špinavú vodu z potoka. Keď začali lietať vrtuľníky, nasilu sa natlačil do Indickej helikoptéry. Bolo vidieť, aký je rozrušený. Posledný deň balíme s Danurim všetky stany a lúčime sa. Všetkých si získal svojim prístu-

pom, osobnosťou a pohodou. Nikdy ho neovládli emócie do takej miery, že by nám to dával najavo, napriek tomu, že mal na to všetky dôvody. Bol vždy ochotný pomôcť a poradiť. Mali sme letieť o 23:30 h do Dubaja. Letisko vnútri bolo plné a vzduch príšerný. Nenápadne hľadám najbližší východ z budovy, ak by zase zatriaslo. Po asi trojhodinovom meškaní sme túžobne nastúpili do lietadla. Ihneď ako sa lietadlo vznieslo do vzduchu všetkým veľmi odľahlo. V hlave sa mi premieta posledných 21 dní plných zážitkov, kedy som žil a nie iba existoval. Pozerám von do tmy ako letíme nízko ponad údolie. Myslím na Nepálčanov a na ten chaos, ktorý opúšťame. Svetlá v domčekoch akoby oznamovali, že život ide napriek všetkému ďalej. Že sa čoskoro zase vráti do normálnych koľají. Budovy sa znovu postavia a Nepál to urobí silnejším a odolnejším. Životy tisícom ľudí to už nevráti, ale matka príroda má svoje vlastné pravidlá. Nezostáva nič iné, iba jej rozhodnutie rešpektovať... Asi to znie teraz absurdne, ale každému návštevu Nepálu vrelo doporučujem. Pravdepodobnosť, že zrovna „vymáknete“ zemetrasenie je minimálna. Nepál navždy zmení váš pohľad na život. Rozhádže vaše priority aj rebríček hodnôt. A myslím si, že k lepšiemu. A to veľa krajín nedokáže. Návštevou Nepálu takisto pomôžete aj jeho obnove, ktorá bude pravdepodobne trvať roky. Napriek všetkému, čo nás postretlo, mi Nepál svojim spôsobom chýba už teraz. Ísť na tento trek bola asi jedna z najlepších vecí, ktoré som v živote urobil. Ďakujem nepálskym ľudom za ten nezabudnuteľný úsmev na tvári a prístup k životu. Ďakujem tej prírode a krajine za to, že ma obdarila takou spŕškou prírodných krás. Viem, že si silný a čoskoro sa spamätáš, bráško. Tento článok a fotky venujem všetkým obetiam zemetrasenia v Nepále. Namasté text a fotografie: Denis Veselý (celý článok si prečítajte na www.denisvesely.com)

03/2015

13


And the mountain moved ANNAPURNA CIRCUIT TREK NEPAL April 7th - 27th 2015

Why have I decided for Nepal and this trek? It’s considered as one of the most interesting treks in the world. And every real tourist wants to see Himalayas face to face, so to speak. I needed to take a break from our lifestyle and experience something totally different. Interesting destinations such as Norway or Iceland are still Europe. No matter if I go to Paris, Vienna or Prague, it’s always about coffee, parks, sightseeing, transportation and casually dressed people. Wow factor doesn’t work anymore in these destinations. That’s why I decided for completely different destination and bought a tour to Nepal. Flight from Bratislava to Dubai was relatively calm and after another 5 hours we landed in sun drenched Kathmandu, welcomed by our tour guide Danuri with a wreath of fresh flowers. Kathmandu is very vibrant city full of dust, busy traffic, honking horns, wires, small businesses, restaurants, scooters, bikes, rickshas and people who forgot to leave the city sometimes in the 60ties. After meeting Sancho in our hotel located in a busy commercial center called Thamel, we set out to explore this interesting city. The best things about Nepal are local people and totally chaotic traffic. I took some pictures, which I had to delete later... I was thinking: “last two days we will spend in Kathmandu and I’ll take 20,000 pictures in few minutes“. I hadn’t anticipated that last two days we were going to spend at the airport. At our evening meeting with other trip participants, I popped a couple of cans of Everest beer (instead of dinner), exchanged couple of hundreds euros and in return I got almost two boxes of printed bills. I rolled them into rolls and piles,

14

because they wouldn’t fit into my wallet. In the morning we began a long transfer from Kathmandu to Bhulbhule. This trip was an experience by itself. Cars pass one another by 10 cm and trucks follow other trucks. Traffic jams are very common. Air full of dust puts a pressure on our lungs. We walked the first three days of the trek through the tropical areas and spent a night at Jagat, Dharapani and Chame. However, on the third day, this wonderful and wild country raised its first warning finger. Approximately 1-2 hours before we got there, a huge landslide roughly 40 meters wide crossed our trail. It was enormous mass of wet mud, stones, snow and whole trees. Luckily nobody was there at that time. 29-years old tour guide named Danuri is going with us. He’s been doing this job for about 14 years and he even tries to speak Slovak. Highest altitude he reached was 7,500 meters. Sometimes he would go with us for a whole day trek carrying just a half a liter bottle of Coca cola in back pocket of his jeans and cigarette in his hand. No water, no backpack or any other useless stuff... :-) Four mountain porters are coming with us. They carry equivalent of 2.5 of our backpacks. Guys weight roughly 65 kg, but they are full of energy. I tried to carry their load the way they do – fixed around the head with piece of fabric. After 10 meters, something cracked in my neck and I was like “what the f....!“ Some people think that Nepal is a third-world country. Electricity in remote villages is available only occasionally, toilets and showers are primitive. But I see independent organic farmers, who can make ends meet with what they have and are

happy with the life they live. They have smaller bodies, but incredible strength and endurance. Would we be able to live such a life? Nepalese are probably the most photogenic people I’ve ever seen. They have lovely smile and their faces express honesty, which I miss in Europe. Kids are cute and have big and innocent eyes. Nepal is hard to photograph and describe. You must experience it. Country is interesting and geographically diverse. It has tropical regions, semi-arid deserts and snow covered mountain ranges, which are so majestic that Eiger or Mont Blanc seem like a little molehills. It’s very hard to capture the size of these mountains on camera. You have to stand under them. Water is usually bought in plastic bottles. It tastes like distilled technical water. Alcohol is pretty expensive. Food is simple and tasty. We often have Dal Bhat. Simple food made of rice and lentils with different side dishes. Good thing is that extra serving is always free, so you can eat until you’re full. Many of us like so called mo mo – pasta filled with fillings, just like our pierogi. I personally prefer variations based on rice. We don’t take a risk to eat meat. Breakfast are traditional – eggs, omelets, oatmeal. Everything is adjusted to make tourists happy. Today we moved to Lower Pisang. It’s a village where one can start noticing the right atmosphere. Nearby Upper Pisang hosted the local archery competition. People played instruments, hung out and enjoyed themselves. Tomáš said: “I’ve never seen happier people“. We spend a night at 3,300 meters. It’s my per-


03/2015

na ceste on the road «

sonal overnight altitude record – first of several others to come. We walk for five days in a row and we start noticing it. We have less and less conversation, breathing is getting more difficult. It seems like the load is getting heavier on our chests too. We’re coming to Mananga – village situated at wider channel of Marshyangdi River at the elevation of 3,500 meters. In local stores we can get all necessities. One can get a cheese here - a cheese from yak milk. And they even have a cellular signal and a movie theatre where they play the same movies over and over for several years. People from all over the world meet up in this village. Surprisingly, most of them are from Israel, some Brits, Americans and Germans. During the trek I met only one Slovak – Peter from Košice. He’s on the road for almost two years. Standard of accommodation is slightly lower, but nobody cares. Five degrees of Celsius in dorm room is something we have to get used to. I am sometimes having troubles to fall asleep. As soon as I hit the sack, I start contemplate the whole day and analyze the sounds coming from outside. Next day we set out for acclimatization to Ice Lake (4,600m). We got lost and so we got to small monastery at an altitude of about 4,000 meters. Now I know that it was the most important move we made that turned our fate around. For 1 euro we bought a blessing from Buddhist monk! I still have it with me – it’s a piece of small ribbon. Today I know that on the D-Day we were at the right place and at the right time. I think it was the best 1 euro I ever invested. After three days in Mananga, we move to Yak Kharka (4,050m). We continue our acclimatization

and move to Ledar and then back to Yak Kharka. We saw the peak of Annapurna II (7,937m). Next day we move to Thorong Phedi (4,520m). Some areas are pretty dangerous. Falling rocks are quite frequent. I try to pass through these areas as fast as I can. Tomorrow is the most difficult day of the whole trek – passing through the Thorong-la pass at the altitude of 5,416 meters. We are afraid if we are all going to make it, but we know that after that it should be piece of cake. Well, at least we thought that it would be... We wake up at 2 o’clock in the morning. Transfer to High Camp takes about an hour in very slow pace, led by Danuri. We walk in absolute silence with head lamps. Surprisingly, walking goes quite well – probably the best so far. We get a tea in crowded High Camp (4,880m). We stay until the dawn and then we set out to get to coveted Thorong-la pass. Narrow and winding trail is full of sleep-deprived trekkers. However, the weather is excellent – we have a beautiful sunny day. The safest months to go this trek are March-April and September-October. In there is a poor visibility, the terrain is quite difficult with regard to orientation. Storms, avalanches, fogs and so called white dark are quite frequent here. But high altitude “grilling” is not my favorite discipline either. Breathing is difficult, my thighs are on fire and sun is killing me. I put on and off or change pieces of my cloth, I hyperventilate and when we finally reach the pass, I am exhausted from sun, sleep deprivation, high altitude and from last 12 days of trekking. I am slightly dizzy. We start the descent. Under these circumstances, distance and time drag really slowly. We are heading for a holy place of Muktinath (3,710m). According to old Buddhist legend, guru Rinpoche, founder of Buddhism, had meditated here during his journey to Tibet. There is a monastery up the village, where both Hindu and Buddhist temples stand side by side. It’s been a tough day. Everyone is relieved that the hardest day is over.

Mighty eight-thousander Dhaulagiri (White Mountain – 8,167m), the seventh highest mountain on Earth, spectacularly rises above the village. In 1988, Slovak climber Zolo Demján with two Kazakh climbers made it to the peak. Next day we move through dry and rocky country to Kagbeni (2,800m). In river basin we tried to find some fossils. We’ve got one more day of walking to Jomsom. Most famous attraction here is a local hotel, where legendary Jimmy Hendrix spent few months in 1967. We say goodbye to our porters, who have had enough of it as well. Two days of mountain biking are ahead of us. We look forward to experiencing something different. Group continues to Beni on bikes, while I decided to go by Jeep... Narrow roads are full of rocks, holes, water and mud. Most of the roads are unpaved. There is a high risk of falling from the bluff or being hit by falling rocks. So I switch to bike and finish last few kilometers on bike. It’s definitely much safer... Next day we board a little van and move to Pokhara – modern outdoor tourist center of Nepal with all services, such as Italian restaurants, modern coffee shops and travel agencies. Pic‑ turesque atmosphere of the town is emphasized by beautiful lake, where you can rent a boat and you can also enjoy a view of marvelous peak of Maccha Pucchre (6,993m), also called Matterhorn of Nepal. It’s a holly mountain dedicated to Shiva. It’s prohibited to climb it and no human has ever set a foot on its peak. I am becoming slightly depressed, because our adventure is getting near the end. I closed my diary with a note, that a long and boring transport to Kathmandu is the only thing that’s coming up next. But I still have two days to do some sightseeing, buy souvenirs and to take some pictures of people and this vibrant city. Relaxed day in Pokhara doesn’t foretell anything bad. We rented a boat, took a stroll to nearby monastery and viewpoint. Some went to try paragliding. 25. 4. 2015 We leave earlier than usual without breakfast. There is nothing unusual on the road – I take some pictures, make videos. At about 11:35, driver makes a stop in a small village with few houses. I am still kind of hungry, so we decided to fill up in a local restaurant - decision that almost cost us our lives. We enter the building, make an order and put some local goodies on the plates. We sit approximately 10 meters from the door. As I take my first bite, I suddenly hear horrific rattling noise, like a train running over our heads. Everything is shaking and the noise is terrifying. We don’t understand what’s going on. Me and Gabo look at each other- our reaction time is extremely slow. Only when screaming local guests start running towards the door in panic, our adrenalin takes over. We jump out of our chairs and swiftly

15


« na ceste on the road

escape out of the building. Shaken up with rapid heartbeat, we look at each other and at the mountains around. There’s a lot of dust coming out of the hills. We stand outside and we feel much safer. The worst thing about earthquake is the uncertainty, when one loses the firm ground under his feet. You don’t know where to run, because it almost doesn’t matter. You have no idea if the road is going to collapse or whether the rocks start falling from above. You have no idea whether the ground won’t crack open and you will be buried there. You don’t know if there is going to be another aftershock stronger than the previous one. That was one of the worst feelings of helplessness that I have ever experienced. After a while, the bus driver decides to move on. We reluctantly get on the bus, but nobody talks and we all watch the road. We see fallen houses and rocks on the road. In some places the road is completely blocked, but slowly and surely we manage to get to Kathmandu. My worries are confirmed. It’s really bad. There are many casualties in Kathmandu. We have no access to information. No radio, internet or cellular network. Bus takes us directly to the airport. Our stuff and for some even their passports are left in a hotel, but access to this area is closed. Chaos and panic took over the airport. Everybody wants to leave the country as soon as possible. We find a spot on the grass on the left side of the airport and we set up one large and three small tents that Danuri brought us. Sancho did the excellent job. Within a few hours we have a shelter, food and water. Good travel agency makes a difference in critical situations. We are starting to feel a basic sense of security. Events of this damned day are running through everybody’s head. Uncertainty and fear. We start receiving first text messages with infor-

mation about the death toll. We get all information through messages from Slovakia. We have no idea how long we will have to stay here and when we get home. We wake up early in the morning and we start getting used to life at the airport. We eat lunch at local pub and just as I am going to pay, another familiar rattling noise hits the area. This time the magnitude was about 6 degrees. We met Maroš from Bratislava. He was in Langtang in local bakery when the earthquake hit the town. Just after he jumped out of the building, it was leveled to the ground. He immediately had to run for his life to escape from stone avalanche, which buried the whole Langtang. He saw dead bodies, crying villagers, he spent cold night outside and drank muddy water from the creek. When choppers showed up, he forcefully jumped into an Indian helicopter. We saw how upset he was. On the last day we and Danuri packed all tents and waved goodbye. He earned everybody’s respect with his attitude, personality and calmness. He never gave in to emotions, even though he had a lot of reasons. He was always willing to help and give an advice. We were supposed to flight at 23:30 to Dubai. Inside of the airport was crowded and the air was terrible. I instinctively look for the nearest exit from the building in case the earthquake strikes

again. After approximately three hours of waiting, we finally board the plane. Immediately after the takeoff, everyone was feeling a massive relief. Last 21 days, filled with emotional adventures, when I was feeling a real life, not just my existence, are running through my head once again. I look outside and see the dark valley below us. I contemplate the fate of Nepalese and the chaos we are leaving. Lights in the village bellow are signaling that in spite of this tragedy, the life goes on. That it will soon return to normal. Buildings will be rebuilt and Nepal will become a little stronger and more resistant. Thousands of people who passed away won’t be resurrected, but the Mother Nature has its own laws. We just have to respect her decisions... It may sound absurd, but I strongly recommend visiting Nepal. Probability of another big earthquake is very low. Nepal will change your perception of life forever. It will re-shuffle your priorities and values for better, I think. And not many countries can do that. And by visiting Nepal you will also help to rebuild it, which will most likely take several years. In spite of the disaster we witnessed in Nepal, I somehow miss it already. Going for this trek was probably the best thing I ever did in my life. I am grateful to Nepalese people for their unforgettable smile and their attitude towards life. I thank nature and the country itself, to share so much natural treasures and beauty with me. I know that you are strong and you will recover soon, my brother. I want to dedicate this article and photos to all who died in Nepal earthquake. Namasté text and photos: Denis Veselý (full article can be found at www.denisvesely.com)

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zemetrasením postihnutému Nepálu akoukoľvek cestou i prostredníctvom cestovnej kancelárie Sancho Tour (www.sanchotour.sk)

16

03/2015


Volajte domov z celej EÚ počas letných prázdnin za ceny ako na Slovensku. Automaticky a bez poplatkov navyše.

Objavujte férový svet

17


Medzi domorodcami v Irian Jaya/ Among aborigines in Irian Jaya

18

03/2015

Dรกma


na cestรกch

19


Čo vo Vás naštartovalo túžbu cestovať? Domnievam sa, že cestovanie a poznávanie cudzích krajín má človek v sebe zakódované. V socializme sa nemohlo cestovať, tak som si začala svoje cestovateľské sny plniť po roku 1989. Rada objavujem zaujímavosti a  výnimočnosti jednotlivých krajín, či už je to úžasná príroda, história alebo pamiatky, ale mojou prioritou sú ľudia. Obyčajní ľudia, ich bežný život, zvyky, tradície národov, ktoré sa dajú pozorovať ešte v ich pôvodnej forme. Na svojich cestách sa snažím fotoaparátom zachytiť pominuteľné a neopakujúce sa okamihy, ktoré v dôsledku pokroku a modernizácie budeme môcť o  pár rokov obdivovať už len na fotografiách a historických filmoch. Ste majiteľka cestovnej kancelárie. Sú Slováci cestovateľské povahy? Slovákov vo všeobecnosti netreba špeciálne lákať na cestovanie, pretože radi cestujú, ak na to majú možnosti. V dobe in-

20

ternetu si vopred naštudujú krajiny, o ktoré sa zaujímajú a je len na cestovnej kancelárii, či dokáže zaujať zákazníka niečím špeciálnym. Naša cestovná kancelária je typická tým, že dokáže poskytnúť zákazníkom služby na kľúč, čiže presne podľa ich predstáv. Napríklad geológom poskytneme priestor spoznať krajiny zaujímavé pre svoje nerastné bohatstvo, extrémnym lyžiarom vybavíme „heliskiing“, čiže lyžovanie rovno z  helikoptéry na lyžiarsky kopec a podobne. Treba zladiť časy, lety, vybrať kvalitné hotely a služby tak, aby sa klient vrátil spokojný a cestoval s nami aj v budúcnosti. Ako vnímajú ženu cestovateľku v iných krajinách? Myslím si, že ženy - cestovateľky to máme ťažšie ako muži. Napríklad v muslimských krajinách. Do niektorých, ako je napríklad Saudská Arábia nás vôbec nepustia bez mužského sprievodu, v iných sme obmedzené oblečením. Pred pristátím lietadla v Iráne vopred hlásia upozorne-

nie, že ženy môžu vstúpiť na územie štátu len so šatkou na hlave a v predpísanom oblečení. Cestujete aj sama? Najradšej cestujem vo dvojici alebo s  najbližšími priateľmi v  malej skupinke. Nikdy necestujem úplne sama. Až taká dobrodružná povaha nie som. No stáva sa mi niekedy, že sa sama nechtiac ocitnem. Napríklad v  Botswane, keď som v  zápale fotenia kúpajúceho sa stáda slonov zabudla sledovať okolie a moja safari skupinka odišla bezo mňa. Na sklonku dňa som sa ocitla sama v buši bez mobilu. Už som hľadala strom kde prenocujem, keď si v džípe všimli, že im chýbam a vrátili sa pre mňa. Nebojíte sa niekedy? V  Mali, v  krajine Dogonov, je desať dogonských dedín, ktoré striktne dodržiavajú animizmus. Počas nášho pobytu v Sangha zomrel človek, čo sme my nevedeli a ani to, ako tu prebiehajú pohreby. Bubnovanie, plač, kvílenie a  strieľanie zo stredo-

V kmeni Himbov - Namibia / Tribe of Himbo - Namibia

« rozhovor interview

Silvia Vaculíková, cestovateľka, fotografka

vekých pušiek sa približovalo a vzďaľovalo v intervaloch. Spotení z horúčavy sme v zamrežovanej izbe s plechovými dverami a  toaletou v  tej istej miestnosti čakali, čo sa bude diať. Nevedeli sme, či je to nejaká vzbura v dedine alebo zaklínanie bohov. Vtedy sme mali naozaj strach. Okrem priateľa a  mňa tam bol ubytovaný ešte jeden francúzsky pár a  na streche hliadkovali puškami ozbrojení zamestnanci hotela. Francúzi zo strachu zmizli hneď za svitania a musím sa priznať, že som sa naozaj bála. Báť sa je prirodzené. Človek nikdy nevie čo ho čaká, ale stať sa môže niečo aj doma. Snažím sa správať v  zahraničí tak, aby som neprovokovala a  prispôsobujem sa kultúre a  mentalite krajiny, v  ktorej sa práve nachádzam. Ako sa Vám darí preklenúť bariéru pri prvom stretnutí s miestnymi ľuďmi, najmä z rôznych kmeňov so špecifickým jazykom? Asi mám nejaký dar od Boha, ale


Etiopia

Papuan Madonna from Irian Jaya

Žirafie ženy / Giraffe women

s nadviazaním kontaktu s  ľuďmi rôznych etník a národov vôbec nemám. Tí, ktorí ma poznajú a  boli so mnou pri návšteve rôznych exotických kmeňov, by mi dali zapravdu. Myslím, že ak sa k  ľuďom pristupuje s  úctou a úprimným záujmom, sami vycítia, že chcete byť ich priateľom a  otvoria sa. Nemusíte vedieť žiadny svetový jazyk. Stačí slovenčina a  ochota dohovoriť sa, hoci priznávam, že niekedy je to dosť komický rozhovor. V Jemene som sa napríklad výborne porozprávala so šoférom, ktorý hovoril len po arabsky. Dozvedela som sa, že je druhýkrát ženatý, že mu prvá žena zomrela, má deti a dokonca sme si spolu zaspievali. Pri šoférovaní žuval miestnu drogu „kát“ a ešte dirigoval do taktu obrovským nožom – džambíjou. Čo z miestnych zvykov ste sa naučili aj Vy? Tanec, pieseň, niečo z miestnej kuchyne, alebo....? Na túto otázku by som odpovedala naopak. Čo som ja nau-

čila cudzincov o Slovensku. My sa doma správame akoby sme boli pupok sveta. Stáva sa mi, že ani Európania nevedia, že nejaké Slovensko existuje. V  ďalekých krajinách sa poteším, keď trafia aspoň, že je to štát a ja im vysvetlím, že v Európe, kúsok od Nemecka. Ale mám aj úsmevnú príhodu. Slovenskí turisti sa zúčastnili „samba show“ v  Rio de Janeiro v  Brazílii. Národné piesne návštevníkov všetkých krajín sveta tam poznajú, ale nevedeli, čo majú zahrať slovenské, aby si nás uctili. „Akú my máme národnú pieseň, čo budú všetci poznať a  je melodická a  rezká?“ rozmýšľala som. Po krátkom zamyslení ma napadla ľudová pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Zaspievala som ju miestnej kapele a  o  pár minút Slovákov vítali s  touto piesňou. Páčila sa všet‑ kým zahraničným turistom a pospevovali si ju s nami. Kde, v ktorej krajine, resp. v akej komunite ste sa cítili najlepšie? Našli ste na cestách aj pretrvávajúce priateľstvá?

Navštívila som veľa úžasných krajín. Do viacerých sa vraciam častejšie. Niekde je nádherná príroda, zaujímavé náboženstvo a história, inde skvelé jedlo a ľudia. Nemám jednu konkrétnu obľúbenú krajinu. Priateľov v zahraničí samozrejme mám a niektorí dokonca preleteli desaťtisíc kilometrov kvôli mojej vernisáži fotografií do Bratislavy. Stalo sa Vám niekde, že ste odmietla ochutnať miestne jedlo? Čím najzaujímavejším Vás ponúkli? Priniesli ste si nejaké nové recepty aj do vlastnej kuchyne? Ja často nevarím a hoci rada experimentujem, najradšej mám stredomorskú kuchyňu. Mám citlivý žalúdok, čo sa často prejavuje hlavne na cestách. Z tohto dôvodu si veľmi rýchlo rozmyslím, či nejakú miestnu lákavú pochúťku ochutnám alebo nie. Takže odpoveď na vašu otázku je áno, stalo sa mi viackrát, že som odmietla ochutnať miestne jedlo. Naposledy na Vanuatu. Je to ostrovný štát v Melanézii, s úžas-

03/2015

nou prírodou, tyrkysovým morom a plážami, aké sú vidieť v katalógoch cestoviek. Cestovala som sem za etnikom Veľkí Nambovia na ostrov Malekula. A práve tu mi ponúkli miestny vzácny a  obľúbený nápoj s  názvom „kawa“. Čo je to kawa? Básnik by povedal, že je kľúčom k rozhovorom s  bohom, no v  skutočnosti chutí ako hlina a zázvor spolu. Kawa nemá s  kávou akú poznáme my nič spoločné. Pripravuje sa z drvených koreňov miestneho koreňovníka (Piper methysticum), nazývaného aj yangona zmiešaných s  vodou. Traja muži žuvajúci koreň kawy postupne pristupovali ku korytu s vodou a vypľuli doňho obsah svojich úst. Kawa v  spojení so slinami sfermentuje a tým vzniká mierne alkoholický nápoj. Zmes v  koryte miešali a  cedili suchým palmovým listom. Túto miestnu špecialitu, z ktorej človek vraj rýchlejšie rozmýšľa ale pomalšie sa pohybuje, mi ponúkli ako čestnému hosťovi na uvítanie. Dalo mi nesmiernu námahu namiešaný drink odmietnuť tak, aby sa

21


neurazili. Je to dosť divoký kmeň a mohlo to skončiť všelijako.

Serpentíny, Maroko

Mysticky palac Potala Tibet

Zaskočilo Vás alebo (milo) prekvapilo v niektorej krajine – kultúre, postavenie žien, resp. správanie sa k ženám? My ženy to nemáme nikde na svete jednoduché. Ale všimla som si, že muži sa všeobecne inak chovajú k ženám zo svojej krajiny ako k cudzinkám. Dostala som sa na miesta, kde majú miestne ženy zakázaný vstup. Napríklad som mohla vstúpiť na posvätnú pôdu jaskyne Songo v  africkom štáte Mali a dokonca ju nafotiť. Mojou výhodou bolo, že som bola turistka a hlavne beloška, lebo ženy čiernej pleti sem majú vstup zakázaný. Zákaz sa tu striktne dodržiava, k  nevôli turistiek čiernej pleti - hlavne Američaniek. Jaskyňa je zaujímavá tým, že sa tu každé tri roky koná obrad posvätenia dediny, kedy sa obetujú kurčatá hadovi. Duchovný vodca vykonáva obrad tridsať dní za pomoci štyridsiatich chlapcov. Jaskyňa je pokreslená rôznymi motívmi z  ich duchovného života v  čiernej, bielej a  hlavne červenej farbe. Pohľad na zastávku autobusu v  Iráne pôsobí na Európana divne. Ženy stoja pospolu na jednom mieste a  muži obďaleč. Je to z dôvodu, že ženy nastupujú iným vchodom do autobusu než muži a autobus je tiež rozdelený na ženskú a  mužskú časť. Ale aj pri obmedzeniach v  obliekaní chcú byť miestne ženy krásne a  naozaj sú, hoci si niektoré pomôžu aj plastickou chirurgiou. Videla som viacero žien s prelepeným nosom, ktorý si dali upraviť.

Jemen / Yemen

Kde sú ženy „najzdobnejšie“? Kde sa najviac parádia? Jednotlivé národy sa rôzne krášlia, čo vyplýva z miesta kde žijú,  ich kultúry a  náboženstva. Z  dôvodu globalizácie a  pokroku sa aj tieto rozdiely stierajú a  už aj v  najzapadlejších kútoch sveta chodia ľudia oblečení v  tričkách a  európskom obleče-

22

03/2015


«rozhovor interview ní. Myslím si, že je to škoda. Dodnes si napríklad ženy v Mjanmarsku zachovávajú svoju výnimočnosť tým, že si natierajú tvár thanakou, s  čím som sa nikde inde na cestách nestretla. Je to pasta žlto-bielej farby vyrobená z kôry santalového stromu. Tento make-up vonia, výborne pôsobí na pleť, chráni ju pred slnkom ako opaľovací krém a  má antiseptické účinky. Deti, dievčatá ale aj seriózne dámy v  kostýme chodia bežne po uliciach natreté týmto špeciálnym púdrom. Svoju kultúru v obliekaní a krášlení si udržiavajú aj Indky. Nosia oblečené sárí v  rôznych živých farbách a  kým sú mladé, vyzerajú ako princezné. Sárí samotné je pruh látky obyčajne dlhý okolo štyroch až sedem metrov, obtočený okolo tela. Celkový dojem k oblečeniu dotvárajú šperky, ktoré Indky nosia neustále na sebe. Nesmiem zabudnúť na typickú bodku na čele, nazývanú bindi. Z oblečenia pre mužov mi nedá nespomenúť oblečenie Bhutáncov, ktoré sa volá gho a  nosia ho všetci muži v  krajine, okrem mníchov. Vrchná časť oblečenia mužského kroja pripomína tvarom náš župan. Býva vyrobený v príjemných farbách, napríklad do bordova, kockovaný, a rukávy sú zakončené bielou manžetou do polovice predlaktia. K  uvedenému „kabátcu“ patria tmavé podkolienky a  nablýskané čierne poltopánky. Gho nosia aj štátni úradníci a obchodníci, ale tí väčšinou honosnejšie a čiernej farby. V  horúcom období sa dá vrchná časť oblečenia vyzliecť a  veľmi jednoducho podkasať do krátkej sukničky. Mužov potom vidíte do pol pása len v tričku a sukničke. Oproti tomu v Indonézii, v  Irian Jaya nosia muži minimum oblečenia. Majú ozdobené hlavy venčekom z  pierok alebo inou ozdobou a  jediným odevom je pre nich koteka. Je to vysušená tekvica, do ktorej si muži uschovajú svoje genitálie a pripevnia vláknom k telu.

Myslím, že ľudia sú v podstate všade rovnakí, len trochu inak oblečení s trochu inými zvyklosťami... Po návšteve toľkých kultúr, kde Vy vidíte podobnosť a kde rozdiely? Máte pravdu, že všetci ľudia sú si podobní v tom, že majú svoje radosti a  starosti, s  ktorými zápasia. Spomínam si na ľudí z Bali. Tu je práve pohreb človeka a  celá ceremónia pochovávania u  hinduistov veselou rozlúčkou so zomrelým. Slovo „veselou“ netreba brať ako prehnané. Hinduisti veria, že po smrti človeka jeho duša odchádza smerom od nôh cez telo do srdca, tam sa zastaví, stane sa z  nej akoby balónik a  ďalej putuje cez temeno hlavy do neba. Ak by duša zbadala, že pozostalí trúchlia a  plačú, trvala by jej cesta do neba dlhšie. Z  tohto dôvodu je smútok na hinduistickom pohrebe jednoducho nežiadúci, pozostalí sú milí a s úsmevom a v spokojnosti prebieha celý fantastický ceremoniál. Nemali ste niekedy chuť byť miesto tichého pozorovateľa za fotoaparátom trebárs radcom, ak sa vám zdalo niečo zo zvykov príliš bizardné, alebo sebaubližujúce? Nie. Ako som už spomínala, rešpektujem kultúru a  zvyky ľudí, ktorých navštívim. Určite sa nestotožňujem napríklad s  dobrovoľným bičovaním sa a ukrižovaním mužov počas veľkonočných sviatkov na Filipínach. Pozriem si tento zvyk, zistím ako to prebieha, prečo sa dobrovoľne týrajú, odfotím si túto udalosť a snažím sa pochopiť uvažovanie týchto ľudí. Potom sa prostredníctvom fotografií, článkov a kníh pokúšam priblížiť tento zvyk ľuďom, ktorí nemajú možnosť cestovať a zaujímajú sa o iné kultúry. Človek sa neubráni akýmsi očakávaniam – možno vyplývajúcim z informácií, ku ktorým sa dostanete pred návštevou nejakej krajiny. Stalo sa

Vám, že ste si niekde povedali, že informácie o tej-ktorej krajine máme veľmi skreslené? Dostala som sa k pozostatkom najstaršieho mesta sveta, k  päťtisíc rokov starému Mohenjo Daru v dnešnom Pakistane, krajine nazývanej kolískou terorizmu. Na tomto bohom zabudnutom mieste, kde sú vraj unášaní cudzinci, sme sa ocitli traja turisti pred zamknutou ubytovňou archeológov, jediným ubytovaním široko ďaleko. Bol večer, nikde nikoho a okolo nás len krajina. Zrazu sa objavil cyklista oblečený v miestnom odeve pripomínajúcom pyžamo, cez plece samopal a na riadidlách zabitá sliepka. Prišiel k nám a s úsme-

vediem na svetlo, lebo v tmavom prostredí by fotka nevynikla. Presne si pamätám čo som cítila pri fotení jednotlivých ľudí, aj k akej situácii došlo pri fotení. Vaše fotografie videli ľudia v mnohých krajinách na Vašich výstavách. Získali ste za ne mnoho ocenení. Ako sa na ne dívate Vy? Som hrdá na úspechy, ktoré dosahujem s  fotografiami vo svete. Som jedinou žijúcou ženou Slovenkou, ktorá obdržala vo Francúzsku titul EFIAP (Excellence de la Fédération Internationale de l´Art Photographique Excelencia Medzinárodnej fe-

Semana Santa, Sevilla - Svätý týždeň, Španielsko

vom sa nám ospravedlnil za oneskorenú pohostinnosť. Otvoril ubytovňu, pripravil večeru a sľúbil, že sa ďalšie dni o nás postará. Vtedy som si uvedomila, že svet je veľmi zaujímavý a  treba ho spoznať. Sú na Vašich fotografiách momentky alebo je niekedy potrebné ľudí do nejakej „pózy“ „nainštalovať“? Spomeniete si na príbehy ukryté za tými tvárami? Ľudí zachytávam objektívom fotoaparátu tak ako sú, v ich prirodzenom prostredí. Nenútim ich do neprirodzených a  umelých póz, a preto sú na fotkách uvoľnení a spokojní. Niekedy ich vy-

derácie fotografického umenia). Predomnou ho na Slovensku vlastnila len pani fotografka Magdaléna Robinsonová. A hoci moje fotografie vyhrali veľa cien po svete, najviac si vážim umiestnenie na fotografických súťažiach The Humanity Photo Awards v Číne pod záštitou UNESCO. Každé dva roky tu so svojimi sériami fotografií súťažia fotografi z celého sveta, na ktorých sa snažia zachytiť zanikajúce etniká, kultúru a  zvyky. Víťazné fotografie oceňuje UNESCO a  archivuje ich pre budúce generácie. Myslím, že je to skvelá myšlienka a  som rada, že sa medzi týmito výnimočnými fotografiami nachá-

23


« rozhovor interview

dzajú aj moje. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 6000 fotografov zo 133 krajín a zaslali 8000 sérií fotografií. Ale doma ani v  kancelárii nevisí jediná fotografia, tobôž nie mnou fotená. Nedávno ste sa vrátili z Južnej Afriky. Vždy sa rada vraciam do Juhoafrickej republiky. Milujem Kapské mesto s jeho Stolovou horou, často skrytou v oblakoch, aj jeho okolie plné viníc. Krugerov národný park je jednou z  najpozoruhodnejších rezervácií divokej zvery v  Afrike vôbec, s  plochou viac ako dvadsaťtisíc kilometrov štvorcových. Je symbolom turistickej Južnej Afriky. Ponúka presne to, čo sa od Afriky očakáva - množstvo zvierat voľne žijúcich v prírode. Návštevník tu môže pozorovať geparda, leoparda, leva, hyenu škvrnitú, byvola, stáda zebier, antilop, slonov, žiráf a veľa ďalších druhov cicavcov. Blyde River Canyon je tretí najväčší kaňon na svete, ktorého steny z  červeného kameňa vytvárajú úchvatné scenérie a  formácie. A  keďže milujem etniká, navštívila som ľudí kmeňa Ndebele a Zulu v ich prirodzenom prostredí. Nadobudla som zase veľa nových poznatkov a nafotila veľa fotografií. Kam sa chystáte najbližšie? Ešte neviem kam sa vyberiem. Môžem si plánovať hocičo, ale môže vybuchnúť sopka, vznikne vojnový konflikt a ja by som musela meniť plány. Preto neplánujem dopredu. Keď pocítim potrebu cestovať, rozhodujem sa veľmi rýchlo, nakúpim dostupnú literatúru, naštudujem informácie na internete a cestujeme. Samozrejme, mám nejakú predstavu kam by som sa rada pozrela. Patrí tam napríklad Severný Sudán, Mongolsko alebo obidve Kórey. otázky pripravila Dagmar Staňová fotografie: Silvia Vaculíková

24

Big Namba - Vanuatu

Lady

on the road Silvia Vaculíková, traveler and photographer

What triggered your desire to travel? I believe that traveling and discovering foreign countries is written in people’s DNA. In socialist era, the traveling was almost impossible, so I began to fulfill my traveling dreams after 1989. I love to discover interesting and unique aspects of individual countries, such as wonderful nature, history or cultural sites, but people are my priority - ordinary people, their everyday life, habits, national traditions that can be observed in their original form. On my travels, I am trying to capture unique and transient moments, which, in a few years (due to modernization and advancement of our world), we will only be able to admire on photographs and in historic movies. You own a travel agency. Are Slovaks travelers by nature? Slovaks don’t need any special incentives to travel, because they love traveling, if they can. In Internet era, they usually research information about countries they are interested in and it’s up to tra‑ vel agency to spark the interest of customer with something special. Our agency is known for being able to offer tailored services – i.e. services that exactly match customer’s expectations. For example we can offer geologists to get to

know countries that are famous for their natural resources. Extreme skiers can get “heliskiing“, which is skiing directly from helicopter to slopes of the mountains, and so on. It requires adjustment of schedules, flights, choosing good hotels and services, so that customers return happy and satisfied and will travel with us again. How is female traveler perceived in other counties? I think that being female traveler is more difficult than being male traveler. This is the case in Muslim counties, for example. Some of them, such as Saudi Arabia, won’t even grant us admission permit without having male companion. In others, we are limited with regards to apparel that we are allowed to wear. Before landing in Iran, they announce that women may enter the country only if they are wearing veil and adhere to required dress code. Do you travel alone? I prefer traveling with another companion or with my close friends in a small group. I never travel alone. I am not that adventurous. But it happens sometimes that I find myself alone in some situations. One time in Botswana, for example, I was so concentrated on taking pictures of elephants having a good time in water, that I forgot to watch what was going on around me and my safari group left without me. At dusk I found myself alone in the bush without the cell phone. I was looking for the tree to spend a night at, however our group noticed I was missing and they returned back in their jeep to pick me up. Aren’t you scared sometimes? In Mali, land of Dogons, you can find ten villages, where they strictly adhere to animism. One person died during our stay in Sangha, but we didn’t know about it, neither did we know anything about how the funerals were held there. Drums, crying, screaming

and shooting from medieval guns was coming closer and retreating in steady intervals. We were in small room with grated windows, steel doors and toilet in the same room, sweating from scorching heat and anxiously waiting what’s going to happen next. We didn’t know whether it was some sort of rebellion or religious ritual. We were really scared at that moment. Except me and my boyfriend there was another couple from France. Roof was patrolled by hotel employees with guns. French couple left at the dawn and I must say I was really scared. Being scared is natural. One never knows what may happen, but bad things can happen in your home country as well. While I am abroad I am trying to adjust my behavior so that I wouldn’t offend anybody and try to adapt to the culture and mentality of that country, where I travel. How do you manage to overcome barrier on the first encounter with local people, especially from different tribes that use specific languages? I probably have some gift from God, but establishing a contact with people of different ethnic groups and nations has never been a problem for me. Those who know me and travelled with me visiting various exotic tribes, would agree. I think that if you approach people with respect and honest interest, they would feel that you want to be their friend and open up. You don’t have to speak any world language. You can make it even with Slovak language, if you are willing to understand others, though I admit that sometimes it may be very funny dialogue. In Yemen, I had a great conversation with driver, who spoke just Arabic. I learned that he was married twice, his first wife died, he had kids and we even sang together. While driving, he was chewing local drug “Qat“. He was even pretending to be an orchestra conductor playing with his huge knife called jambiya.


Festival Hemis - Ladakh

The Palio horse race - Italy

Which of local habits you have learned? Any dance, song or anything from local cuisine or anything else....? I would answer this question the other way around – i.e. what I taught foreigners about Slovakia. Here in Slovakia, we act like we were center of the world. It sometimes happens that even Europeans don’t know that Slovakia exists. In exotic destinations I am just happy when people correctly guess that it’s country and I tell them that Slovakia is in Europe somewhere near Germany. I also have a funny story. Slovak tourists visited “samba show“ in Rio de Janeiro in Brazil. Famous folk songs for visitors of all countries are well known there, but they didn’t know what to play for Slovaks to give us respect. “What’s our nation’s folk song that everybody knows, that is melodic and dynamic at the same time?“ I started thinking. After a while I came up with Tancuj, tancuj, vykrúcaj. I sang it to local band and in a few minutes they were playing it to welcome Slovak tourists. All foreign tourists liked it and sang along. In which country or community you felt best? Have you found on your trips friendships that last longer? I have visited many wonderful countries. Some of them I visit more often. Some places have beautiful nature, interesting religion and history, while others have great cuisine and wonderful people. I don’t have a single favorite country. Of course I have friends abroad and some of them even traveled tens of thousands of kilometers to see my vernissage of photographs in Bratislava.

India

Have you ever refused to try a local food? What was the most interesting food that you’ve been offered? Have you learned any new recipes and tried them at home? I don’t cook that often and though I love to experiment, I prefer Mediterranean cuisine the most. I have a sensitive stomach which shows

03/2015

25


Silvia Vaculíková a svätý muž - Nepál / Silvia Vaculíková and Holy man - Nepal

quite often on my trips. That’s why I quickly make up my mind if I am gonna try or not any local treats. So the answer to your question is yes. I refused to try local food many times. Last time it was in Vanuatu. It’s an island state in Melanesia, with gorgeous nature, turquoise sea and beaches, that you know from catalogues of travel agencies. I traveled to see ethnic group called Big Nambas living in Malekula Island. And they offered me their precious and popular drink called “kawa“. What is kawa? Poet would say it’s a key to speaking with Gods, but in fact it tastes like dirt with ginger. Kawa is not associated with coffee as we know it in any way. It’s made of crushed roots of local herb (Piper methysticum) called yangona and mixed with water. Three men chewing a root of kawa would come close to bowl of water and spit out what was in their mouths. Kawa with saliva ferments which creates slightly alcoholic beverage. Mixture in the bowl was mixed and filtered through dry palm leaf. As s visitor, I was offered this local specialty, which makes you think faster, but move slower. It was incredibly hard for me to refuse this drink in a way that wouldn’t be offensive. They are rather wild tribe and the consequences were unclear. Were you surprised (in positive or negative way) how particular countries/cultures treat women? It’s not easy to be a woman anywhere in the world. But I noticed that in general, male treat women differently when they are from the same country as opposed to how they treat women from foreign coun-

26

tries. I managed to get to places, where local women were prohi‑ bited. I was allowed to enter the sacred land of Songo cave in Mali and even take some pictures. I was lucky that I was a tourist and more importantly I am white. Black women are not allowed to enter the cave. This restriction is strictly observed, which drives black female tourist crazy – especially those from America. The most interesting thing about the cave is that every three years a religious ritual of sanctifying the village is held there. During the ritual, small chicken are sacrificed to the snake. Spiritual leader performs the ritual for thirty days with a help from 40 young boys. Walls of the cave are covered with various drawings in black, white and red color to reflec their spiritual life. Looking at the bus stop in Iran seems rather weird for European. Women stand together on one end and men on the other end. This is because women enter the bus through different door than men and the bus is divided into two departments – one for men and one for women. However, in spite of the dress code restrictions, Iranian women want to be pretty and they really are, though many of them use the help of plastic surgery. I saw many women with band aids on their noses, because they underwent the corrective surgery. Where women really like to dress up? Particular nations have very different approaches to how they dress up, which reflects the area where they live, culture and religion. Due

to globalization and overall economic progress, these differences are slowly disappearing and even in most remote places you can see people dressed in t-shirts and European apparel. I think this is not a good thing. Even today, women in Myanmar preserve their uniqueness by covering their faces with thanaka. This is something I never experienced on my travels. It’s a cream of yellow and white color made of sandalwood bark. This make-up smells great, is good for skin, protects it from sun just like sunscreen and has antiseptic pro‑ perties. Kids, young girls and older ladies in dress walk the streets with this powder on their faces. Indian women also keep their traditions of dressing and adorning. They wear sari in various vivid colors and young ladies look like princesses. Sárí (saree) is a piece of fabric, four to eight meters in length, wrapped around the body. Jewelry gives the finishing touch to overall impression. Indian women wear their jewelry all the time. And we must not forget the typical dot applied to forehead called bindi. I have to mention robe worn by men in Bhutan. It’s called “gho“ and it’s worn by all men in country except monks. The upper part of the robe resembles dressing gown. It comes in lovely colors, such as claret, checkered patterns and it has white cuffs in lower edge of the sleeve. Dark socks and shiny black shoes complement this outfit. Gho is worn by government employees and businessmen, but they prefer more elegant and darker colors. In hot weather the upper part can be easily taken off and folded into a short skirt. So you can see men in t-shirt with the skirt. On the other hand, men in Indonesia (in Irian Jaya) wear very minimalistic garment. They embellish their heads with wreath made of feather or other ornaments and the only piece of apparel they wear is “koteka“. It’s actually dried pumpkin, where men hide their genitals, fixed around the waist with a piece of rope.

I think people are basically the same everywhere; they just wear different clothes a have different habits... Having visited so many diverse cultures, where do you see the similarities and what are the differences? You are right that all people are similar with regard to having times of happiness and sorrows they have to deal with. I am thinking about people from Bali. Funeral and the whole ceremony is the joyful farewell with the one who passed away. The word “joyful” is not an exaggeration. Hindu people believe that after death his/her soul is leaving from feet through the body to heart. It stops there, turns into small balloon and moves further through skullcap to heaven. If the soul had noticed that bereaved are grieving and crying, journey to the heaven would last longer. That’s why sorrow is undesirable at Hindu funeral. Bereaveds are nice and smiling and this whole fantastic ceremony carries on in pleasant atmosphere. Weren’t you sometimes tempted to give an advice to local people, if anything seemed too bizarre or self-destructive, instead of being silent observer with camera? No. As I said I respect culture and habits of people I visit. I definitely do not agree with voluntary whipping and crucifixion of males during Easter celebrations in the Phi‑ lippines. I watch it, I figure out how it happens, why do they voluntarily harm themselves, and then I take some photos and try to understand their motivations. Then I try to bring this habit through pictures, articles and books to people who don’t have the opportunity to travel and are interested in foreign cultures. One cannot resist having certain expectations that come from information you gather before you visit any particular country. Have you ever noticed that the information we have about certain countries are significantly biased? I visited ruins of the oldest city in


«rozhovor interview the world – a five thousand years old city of Mohenjo Daro in today’s Pakistan, which we call cradle of terrorism. We found ourselves – three tourists standing in front of locked hostel for archeologists, which was actually the only building around – at this remote place, where tourist allegedly get kidnapped by local criminals. It was late evening and nobody was around except the silent land. Out of the blue a cyclist dressed in local robe resembling pajama, with machine gun on his shoulder and dead chicken over his handlebar, showed up. He came over with a big smile and he apologized for late hospitality. He opened the barrack, fixed a dinner and promised to take care of us in next few days. That was a moment when I realized that world is very interesting place and one should get to know it. Are the photos you take just snapshots or do you sometime need to “install” people into an appropriate “pose”? Will you remember the stories behind the faces? I capture people with my camera as they are in their natural environ-

vizitka / profile

ment. I don’t force anybody into artificial poses and that’s why they are relaxed and happy on my pictures. I sometimes bring them to better light because in darker environment the picture would not look so good. I clearly remember what I felt while taking pictures of individual people and what was the situation in that particular moment. Your photos were seen by people in many countries on numerous exhibitions. You won number of awards. How do you see them? I am proud of success I have with my photos around the world. I am the only Slovakian woman alive who was granted EFIAP award in France (Excellence de la Fédération Internationale de l´Art Photographique – Excellence of International federation of photographic art). Except me, this award was granted only to Mrs. Magdaléna Robinsonová. And though my photos have won many awards around the world, what I value the most are good positions I won at the Humanity Photo Awards photo contest in China under the patronage of UNESCO. Every two years

« Silvia Vaculíková, EFIAP, AZSF, nar. 1967 v Trnave, žije a pracuje v Bratislave / Silvia Vaculíková, EFIAP, AZSF, born in 1967, in Trnava, lives and works in Bratislava. « založila vlastnú CK, zameranú na spoznávanie exotických krajín / established own travel agency focused on exotic destinations .

photographers from around the globe compete and submit their photo series that are trying to capture vanishing ethnicities, cultures and habits. Winning photos are awarded by UNESCO and archived for future generations. I think this is a brilliant idea and I am very happy that some of my pictures are among these unique photos. Six thousand photographers from 133 countries have participated this year and they submitted 8,000 photo series. But at home and in my office you wouldn’t find any photo, much less the one that was taken by me. Recently you returned from South Africa. I always like to come back to South Africa. I love Cape Town with its Table Mountain, often hidden in the clouds and the vicinity full of vineyards. Kruger National Park is one of the most amazing natural reserves of wildlife in Africa covering the area of more than 20,000 square kilo‑ meters. It’s a symbol of South African tourism. It offers exactly what is expected of Africa – plenty of wild animals living in their natural

« precestovala päť kontinentov, kde navštívila 93 krajín / traveled five continents and visited 93 countries. « vystavovala v mnohých krajinách a získala mnoho ocenení / exhibited in many countries and won numerous awards. « je jedinou žijúcou ženou Slovenkou, ktorá obdržala vo Francúzsku titul EFIAP (Excelen-

habitat. Visitors can watch cheetah, leopard, lion, laughing hyena, buffalo, herds of zebras, antelopes, elephants, giraffes and many other mammals. Blyde River Canyon is the world’s third largest canyon, where walls of red stone create breathtaking sceneries and formations. And since I love different ethnic groups, I visited people of Ndebele and Zulu tribes in their natural environment. I once again learned many new things and took a lot of pictures. Where do you plan to travel next time? I am not sure yet. I may plan any trip, but there might be a volcano eruption or military conflict and I would have to change my plans. That is why I don’t make any plans in advance. Once I have an urge to travel, I decide very quickly, get available books, research information on the internet and we hit the road. But of course, I have some ideas where I would like to go, for example Northern Sudan, Mongolia and both Koreas. Questions by Dagmar Staňová photos: Silvia Vaculíková

cia Medzinárodnej federácie fotografického umenia) / only Slovak woman who was awarded EFIAP (Excellence of International federation of photographic art). « viac informácií a fotografií nájdete na / for more information and photos visit :

03/2015

www.silvia-foto.sk

27


SlovenskoSlovakia«

Trenčiansky T

renčiansky hrad je pomerne rozsiahly zrenovovaný hrad, týčiaci sa na strmom vápencovom brale priamo nad mestom Trenčín. Je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého  Stredného Považia. Rozlohou tretí najväčší hrad na Slovensku, po Spišskom a  Bratislavskom hrade, vznikol na mieste staršieho

28

pravekého a včasnostredovekého osídlenia. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z rokov 1111 a 1113 a nachádza sa v Zoborských listinách. Z obranných dôvodov sa skalná výšina stala miestom pre výstavbu mocného feudálneho sídla, ktoré ovládlo široké okolie. Kamenný hrad tu stál už niekedy v 11. storočí, kedy bola postavená obytná strážna veža,

03/2015

dnes nazývaná Matúšova. Zrejme už od 9. až 10. storočia tu stála i predrománska rotunda, slúžiaca ako kaplnka a baptistérium, písomne doložená do 11. storočia. Od 13. storočia sa hrad rozširoval o  ďalšie stavby a paláce: Matúšov, Ľudovítov, Barborin a  palác Zápoľských, ktoré slúžili ako obytné a reprezentačné priestory majiteľov. Mohutný systém opevnenia


Studňu lásky na hrade tomto Omar pre svoju Fatimu vykopal... a rímsky vojak na hradnej skale nápis vytesal...

hrad je výsledkom postupného zdokonaľovania fortifikačného staviteľstva, pričom renesančné južné opevnenie patrí medzi najmohutnejšie v strednej Európe. Od počiatku bol hrad dôležitou pohraničnou pevnosťou a  mal za úlohu chrániť hranice Uhorska pred nájazdom nepriateľských vojsk. Neskoršie sa stal kráľovským hradom a  tiež župným sídlom.

Vlastnili ho významné kráľovské a šľachtické rody, z ktorých ho najviac preslávil oligarcha Matúš Čák Trenčiansky, prezývaný aj Pán Váhu a  Tatier. Po jeho smrti roku 1321 sa hradu zmocnil kráľ Karol Róbert. Počas jeho panovania sa na hrade riešili významné medzinárodné politické otázky. Ďalší panovníci a veľmoži, ako Ľudovít Veľký, Žigmund Luxemburský,

Štefan a Ján Zápoľskí sa zaslúžili o  jeho rozvoj. Roku 1600 sa majiteľmi hradu stali Ilešházyovci, dediční trenčianski župani, ktorí ho vlastnili 241 rokov. Od roku 1663 sa usadila na hrade nemecká vojenská posádka, až do roku 1782. Plány Jána Ilešházyho na úpravu hradu do barokovej podoby sa neuskutočnili, pretože v  roku 1790 bol zničený požiarom a stal sa ruinou. V súčasnosti je Trenčiansky hrad chránenou národnou kultúrnou pamiatkou 1. kategórie, za ktorú bol vyhlásený v roku 1953. Intenzívne renovačné práce sa začali v  roku 1956 a  prebiehajú dodnes. Hrad spravuje Trenčianske múzeum v  Trenčíne, v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré do jeho priestorov

29


« Slovensko Slovakia 30

postupne umiestňuje historické expozície zo svojich zbierok. Barborin palác a Delová bašta slúžia ako priestor na príležitostné výstavy, v  Ľudovítovom paláci sa pripravuje inštalácia novej expozície historického nábytku a v priestoroch Barborinho paláca pri rotunde je umiestnená archeologická expozícia s  nálezmi z  hradu a  blízkeho okolia. Najhonosnejšia, najvzácnejšia a  historicky i umelecky mimoriadne zaujímavá je expozícia rodovej galérie Ilešháziovcov – obrazov z Ilešházyovských sídiel, ktorá je umiestnená v  paláci Zápoľských. Obsahuje 110 olejomalieb z  16. – 19. storočia. Na Dolnom hrade v hradnej kaplnke možno vidieť nálezy z  hradnej studne, prezývanej aj Studňa lásky. K tejto studni, hlbokej 79,2 m, sa viaže povesť o láske Omara a  Fatimy. Podľa povesti majiteľ hradu Štefan Zápoľský po víťaznej vojne s  osmanskými vojskami priviedol manželke zajatkyňu Fatimu. Jej snúbenec, osmanský princ Omar, sa to dozvedel a  prišiel svoju milú zo zajatia vykúpiť. Ponúkal Zápoľskému všetko svoje bohatstvo, ale pán hradu bol neoblomný: „Čo som daroval, neberiem nazad a bohatstva mám dosť.“ Jediné, čo mu chýbalo, bola obyčajná voda, pretože na hrade v tom čase neexistovala žiadna studňa a pitnú vodu museli poddaní dovážať z okolitých prameňov. Omar sa chytil poslednej nádeje a  so svojimi 300 druhmi začal kopať do tvrdej vápencovej skaly. Po troch rokoch, keď Omarovi zostali nažive už len traja verní druhovia, narazili na prameň vody a  Omar ju doniesol pánovi so slovami „Zápoľský, Zápoľský, vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako táto skala.“ A tak pán prepustil Fatimu Omarovi a  ten si ju odviedol späť do Osmanskej ríše. Počas letnej sezóny sa návštevníci môžu tešiť na jedinečnú výstavu „Draci a  Drakobijci“, inštalovanú v priestoroch Delovej bašty a  tiež na zrekonštruovaný objekt kasární z  15. storočia  s  novou expozíciou vojenstva. Zaujímavý program si pripravil Trenčiansky hrad aj v  podobe dobového tábora a sokoliarskych vystúpení na dolnom hrade. Z  kultúrnych podujatí sa už tradične budú konať v auguste Trenčianske historické a  hradné slávnosti a  počas mesiacov júl, august a  september Nočné prehliadky hradu, kedy sa diváci budú môcť pri prechádzke hradom ponoriť do minulosti.

TRENČÍN CASTLE Trenčín Castle is a relatively extensive castle, towering on a  steep chalky rock above the city of Trenčín. It is a  typical dominant of the whole Middle Váh Valley. With its expanse it is the third largest fortress complex in Slovakia (following Spiš Castle and Bratislava Castle). The castle itself had arisen on a place of a  previous prehistoric settlement. First references are to 1111 and 1113 A. D., recorded in the Zobor Documents. To protect the seat, the rock´s mound became a  place on which a  massive feudal fortress, governing a  wide area around, was to be bulit. A  stoney castle would have been erected there in the 11th century, with a habitable watch tower, today called Matthew´s Tower. A century or two ago a  pre-Romanesque rotunda, serving as a chapel and a baptisterium, was built. Since the 13th century, the castle had been extended with some premises and palaces: Matthew´s, Louis´s, Barbara´s and Zapolya´s palaces, serving as residential sites for the castle aristocracy. A  potent set of fortifications is a  result of gradual architectural improvemnet, boasting with a unique South Fort. Since its beginnings, the castle used to be a significant frontier bastion, protecting the boarder lines of the Hungarian Kingdom. Several centuries later, the castle had turned into a „regal“ and „county“ site. To allude the owners, an oligarch Matthew Csak of Trenčín – also called the Lord of River Váh and Tatras – should not

be omitted. After his death in 1321, the king Charles Robert of Anjou had captured the castle. During his reign, many significant political topics were talked of. The next proprietors, as Louis the Great, Sigismund of Luxemburg, Stephen and John Zapolya and the other ones, did contribute to the castle´s development. In 1600, Illeshazy family had become the next owner of the castle and had been possessing it over 240 years. Between 1663 – 1782, a German garrison was settled down at the castle. The designs of Joseph Illeshazy for a Baroque rearrangement had failed because in 1790 the castle was damaged by a  fire and had become a ruin. Nowadays it is being saved by the State („National cultural sight“ since 1953). The renewals had started in 1956 and keep running permanently. The castle is administered by the Museum of Trenčín (in a  managing activity of Trenčín Self – governing Department) that has installed historical expositions into its rooms. While Barbara´s Palace and Cannon Bastion service as edifices for the occasional exhibitions, there is being prepared an installation of historical furniture for Louis´s Palace. Closely to Barbara´s Palace, an archaeological exposition with the finds from the castle and surroundings is installed. However, the most pretentious, the rarest and extraordinarily


interesting exposition is that of the Illeshazy family – the paintings from their residencies, displayed in the rooms of Zapolya Palace. The Gallery includes 110 oil paintings from the 16th till the 19th century. At the Lower Castle, in the premises of former chapel, visitors can see some finds from the castle well (called the Well of Love) that is 79,2 m deep. A legend has it that after a  triumphant battle against Ottomans, Stephen Zapolya had brought a  captive woman to his wife. Her name was Fatima and while she was imprisoned at the castle, her spouse – an Ottoman prince Omar – had come there attempting to ransom her. He offered to Stephen all of his riches; the lord, however, was obdurate and strictly said: „I never take back what I  have given. And my wealth is tremendous...“. He missed but one thing: water. There was no well at the castle and potable water had to be imported by servants from ambient springs. Omar had seized his chance

and with his 300 companions started digging into the hard chalky rock. After 3 years, when only Omar and 3 men stayed alive, they had finally hit the water spring. Lucky Omar brought it in a goblet to Stephen, saying: „Zapolya, Zapolya, you have got the water, but your heart is more severe that this rock!“. Despite his outrageous words, Zapolya released Fatima from her imprisonment. With the summer season approaching, visitors may look forward to a  unique exhibition „The Dragons & Dragon-beaters“, that is to be displayed inside the Cannon Bastion, as well as to seeing a newly reconstructed object of former barracks with a new exposition of weaponry. There is also prepared an interesting programe in the form of historical camp and falconry show at the Lower Castle. Regarding the cultural events, it is necessary to mention Trenčín Historical and Castle Festival (August) and the Night tours of the Castle (from July to September).

www.muzeumtn.sk

/trenciansky-hrad.html?page_ id=297

03/2015

31


Cyklotúra Tichou dolinou

Tichá dolina je dlhá dolina na rozhraní Vysokých a Západných Tatier. Je veľmi malebná a vedie ňou jedna z oficiálnych cyklotrás v Tatranskom národnom parku. Trasa je nenáročná a vedie po asfaltovej ceste. Zaparkujeme na Podbanskom a vydáme sa popri Tichom potoku. Trasa vedie striedavo lesom a lúkami, kde môžeme obdivovať tatranské štíty vrátane známeho Kriváňa. Cestou si môžeme oddýchnuť pri viacerých odpočívadlách. Na konci asfaltovej cesty za rázcestníkom Liptovský košiar sa cyklotrasa končí, po lesnej ceste už ďalej nepokračujeme a otočíme sa smerom na príjemný zjazd dolu, plný výhľadov.

Biking tour in Tichá dolina (Silent Valley)

Tichá dolina (Silent Valley) is a long valley extending between High and Western Tatras. It features scenic views and it is one of the official cycling routes in TANAP (Tatra National Park). Route is easy and fully paved. We park the car in Podbanské and start off alongside Tichý potok (Silent creek). Route runs in forest and meadows, where one can admire gorgeous scenery of High Tatras peaks, such as iconic Kriváň. We can relax at several rest areas scattered along the route. At the end of the paved trail, shortly after passing crossroad Liptovský košiar, route ends. We do not continue riding the forest trail, but turn around and enjoy a lovely downhill full of scenic views. Trasa/ Route: Podbanské - Tichá, horáreň - Pod Tomanovou Liptovský košiar a späť / 25 km Prevýšenie / Elevation change: stúpanie / Ascending 410 m klesanie / Descending 410 m

32


nad Starým Smokovcom

Slovensko Slovakia «

Pekná vyhliadka

Starý Smokovec sa nachádza v centre Vysokých Tatier a je obľúbeným dovolenkovým východiskom. Okrem značených turistických chodníkov sú tu aj ďalšie možnosti na príjemné vychádzky, vhodné aj pre deti. Nedávno tu vyrástla najvyššie položená kalvária v strednej Európe, ktorá poskytuje nádherné výhľady na štíty Vysokých Tatier aj umelecký zážitok. Vytvorili ju sochári z oboch strán Tatier - slovenskej i poľskej. Trasu začneme na asfaltovej ceste vedúcej na Hrebienok, za bývalým amfiteátrom odbočíme doprava po lesnej ceste spevnenej štrkom. Postupne míňame jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Na vrchole kopca je krásny výhľad na Vysoké Tatry aj Starý Smokovec. Je tu aj altánok, kde sa dá oddýchnuť. Odtiaľto pokračujeme do Starého Smokovca príjemným chodníkom po serpentínach. Tesne nad osadou sa môžeme zastaviť pri prameni výbornej minerálnej vody - smokoveckej kyselky.

Pekná vyhliadka in Starý Smokovec

Starý Smokovec is located at the heart of High Tatras and it is a favorite starting point for numerous tours. Except marked tourist trails, one can find many other options for great outdoor walks suitable for families with children. Recently, the highest located Calvary in Central Europe has been opened here. It offers breathtaking views of High Tatras peaks and the artistic experience at the same time. It’s been created by sculptors from both sides of Tatras – Slovak and Polish. We start off on paved road from Starý Smokovec to Hrebienok, right after we pass an old amphitheater, we make a right turn to gravel road. Along the trail we walk by individual stations of the Calvary. At the top of the hill we can enjoy stunning views of High Tatras and Starý Smokovec. We can take a rest in small gazebo. From here we continue downhill to Starý Smokovec along the lovely winding trail. Just before we enter the town, we can stop by at mineral spring for refreshment. Trasa/ Route: Starý Smokovec – bývalý amfiteáter/old amphitheater – odbočka doprava na krížovú cestu/make a right turn to Calvary – Pekná vyhliadka – Smokovecká kyselka – Starý Smokovec / 2 km Prevýšenie / Elevation change: stúpanie / Ascending 46 m klesanie / Descending 58 m

03/2015

33


kĂşsok (SlovenskĂŠho)

raja

tu na zemi

34

03/2015


Slovensko Slovakia «

T

iesňavy s čarovnými vodopádmi a potokmi, rokliny, skalné útvary, riečne kaňony, priepasti, rozsiahly podzemný svet jaskýň, bohatá fauna a flóra, to je svet, kde sa príroda vyhrala so všetkým, čo k raju právom patrí. Slovenský raj je skutočným rajom pre milovníkov prírody, turistiky a športu. Nenáročnou prechádzkou z  Čingova sa dostanete na Tomášovský výhľad, odkiaľ uvidíte do Prielomu Hornádu, roklín Slovenského raja, ba i  na Vysoké Tatry. Z  Mlyniek - Bielych vôd sa zas o  pár minút dostanete k  vodopádom a  odtiaľ sa po hodinovom očarení z okolitých skál ocitnete na planine Geravy. V  zajatí skál, lesov a  vôd na vás čakajú rebríky, reťaze, mostíky a „stúpačky“, aby ste s  ich pomocou zvládli vyše štvorhodinovú cestu kaňonom popri rieke Hornád. Tento, asi 15 km dlhý úsek spája dve turistické centrá Čingov a Podlesok. Najromantickejšou a  aj najnavštevovanejšou je roklina Suchá Belá. Letanovský mlyn v  lone nádhernej prírody je skvelým miestom nielen pre romantické chvíle ale i pre bežný odpočinok. Na zdatnejších čaká náročná ale vskutku prekrásna túra do Sokolej doliny, kde zažijete pohľad na 65-metrový padajúci prúd vody. Výstup rebríkmi okolo Skalného, Vyšného a Závojového vodopádu nejednému roztrasú kolená... Prístup je ideálny z  Čingova cez Biely potok s  návratom z Biskupských chyžiek na Kláštorisko alebo Podlesok. Na Kláštorisku sa nachádzajú aj zrúcaniny kartuziánskeho kláštora, ktorý bol vybudovaný v 13. storočí. Osviežiť sa môžete v  reštaurácii priamo na tomto mieste. Na Kláštorisko sa môžete dostať takmer z každej časti Slovenského raja. Cez Vernár a  Ostrú skalu pritekajúca rieka Hnilec vytvára malebné zákutia. Stratenským kaňonom sa zdatnejší turisti môžu dostať na Havraniu skalu. Rázovitou dedinkou Stratená sa menej zdatní dostanú k  umelej vodnej nádrži Palcmanská Maša pri Dedinkách, kde na nich čaká kúpanie, člnkovanie a ďalšie vodné atrakcie. Určite nevynechajte Dobšinskú ľadovú jaskyňu na juhozápadnom okraji Slovenského raja. V hlbinách zeme vás prekvapí ukryté fantastické ľadové divadlo. Navštíviť Slovenský raj, znamená na rozlohe takmer 210 km2 spoznať a zažiť jedinečný kúsok prírody - skutočný raj.

Piece of (Slovak) Paradise Here On Earth Gorges with magical waterfalls and creeks, narrow passes, rocky formations, river canyons, pits, vast world of underground caves, rich fauna and flora, that’s the world where nature played around with all elements that make up a real paradise. Slovak Paradise is

35


a true paradise for nature, hiking and sports enthusiasts. Simple walk from Čingov will get you to Tomášovský výhľad (view point) and from there you will see Prielom Hornádu, rocky formations of Slovak Paradise and even High Tatras. From Mlynky – Biele vody you can take an easy, few minutes’ walk, to get to waterfalls and after another hour of walking in amazing scenery you will get to Geravy plateau. Bound by rocks, forests and waters, you will reach the area with ladders, chains, bridges and steps that will help you to make it through more than four-hour long hike in canyon of River Hornád. This 15 km long trail connects two tourist centers of Čingov and Podlesok. The most romantic and most visited is Suchá Belá gorge. Letanovský mlyn (Letanovsky Mill) surrounded by

36

magnificent nature, is another great place for romantic moments and ordinary relax. Advanced hikers can go for truly wonderful hike to Sokolia dolina (Falcon valley), where you can enjoy the view of 65 meters high stream of falling water. Ladder climbs around Skalný, Vyšný a Závojový waterfalls, will make many people weak in their knees. Optimal access is from Čingov via Biely potok (White creek) and returning from Biskupské chyžky to Kláštorisko, where you can enjoy refreshment or to Podlesok. You can visit ruins of Carthusian monastery in Kláštorisko built in 13th century. You can reach Kláštorisko from almost any corner of Slovak Paradise. River Hnilec running through village of Vernár and Ostrá skala creates picturesque coves. Fit hikers can follow Stra‑ tenský kaňon (Lost canyon) to Havrania

03/2015

skala (Crow’s rock); less fit hikers can visit lovely village of Stratená and follow to artificial water reservoir Palcmanská Maša near Dedinky, where you can indulge in swimming, boating and other water attractions. Be sure not to miss Dobšinská ľadová jaskyňa (Ice Cave) situated at southwestern corner of Slovak Paradise. Deep under the surface of earth you will find a magnificent ice theatre. Visiting Slovak Paradise, covering the area of 210 square kilometers, means to experience unique piece of untouched nature – true paradise. text: Janak, foto: Milan Hanko, Redaktorov oblieka značka KILPI. The Kilpi brand dresses up the editors.


BAĽTE SA NA HORY ZÁŽITKOV! Strávte dovolenku v objatí vysokých štítov, priezračných plies a šumiacich vodopádov. Lanovky Vás vyvezú na najkrajšie miesta v Tatrách. Oddychujte aktívne a prejdite sa v Lomnickom sedle, okolo Skalnatého plesa, z Hrebienka k vodopádom, zo Štrbského Plesa na Solisko alebo sa vyvezte až na Lomnický štít. Toto leto na Vás čaká dobrodružná hra pre deti Tatranská divočina so Svišťou krajinkou, program FIT & HAPPY, horské káry, člnkovanie, vynikajúca tatranská gastronómia, novinka roka – indoor fun-park Kamzíkovo na Skalnatom plese a množstvo ďalších atrakcií. Buďte šikovní a ušetrite až 7€ pri kúpe online balíka TRIP TATRY na www.gopass.sk

Najkrajšie slovenské výhľady z Lomnického štítu 2634 m n.m.

Romantické člnkovanie na hladine Štrbského Plesa

KAMZÍKOVO, nový indoor-funpark s obrovským bludiskom na Skalnatom plese

First minute pobyty na leto so zľavou až 20% na www.tmrhotels.com


14

4

25

5

1 263 m n. m.

HREBIENOK

28

10

11

21

1

9

33

37

3

36

STARÝ SMOKOVEC 1 010 m n. m.

13

5

5

Prostredný hrot 2 441 m n. m.

7

40

38

3

39

www.vt.sk

HOTLINE NONSTOP 18300

INFOCENTRUM +421 903 11 22 00

41

8

35

5

4

3

2

1

15 16 17 18 19 20

14

1a 1b 1c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

6

29

3

Tatranská magistrála: Hrebienok – Skalnaté pleso – Zelené pleso Tatranská Lomnica (Grandhotel Praha) – Skalnaté pleso Tatranská Lomnica – Hrebienok Svišťovka – Štart Starý Smokovec – Slavkovský štít

9

8

7

6

1

6

34

Lomnické sedlo – Lomnická veža Hrebienok – Vodopády Studeného potoka Zamkovského chata – Téryho chata – sedlo Sedielko Rainerova chata – Zbojnícka chata – sedlo Prielom

7

2

3

17

1c 3

22

1b

2

11

4

14 16

32

1

24

TATRANSKÁ LOMNICA 850 m n. m.

26

23

1a

1 145 m n. m.

5

ŠTART

14 15

20

12 14 11

18

SKALNATÉ PLESO 1 751 m n. m.

21 Snack bar Hrebienok 22 Snack bar Štart Apres Ski Bar, 23 Becherovka Tatranská Lomnica 24 Grandhotel Praha **** 25 Grandhotel Starý Smokovec **** 26 Music pub & restaurant HUMNO 27 Veľká Lomnická veža 2 214 m n. m. 28 Slavkovská vyhliadka 1 531 m n. m. 29 Lomnická vyhliadka 1 529 m n. m. 30 Filmársky žľab 31 Observatórium Lomnický štít 32 Observatórium Skalnaté pleso 33 Smokovecká kyselka 34 Skalnatá chata 35 Zamkovského chata 36 Rainerova chata 37 Bilíková chata 38 Téryho chata 39 Obrovský vodopád 40 Vodopády Studeného potoka 41 Dlhý vodopád

2

850 m n. m. – 2 634 m n. m.

Kežmarský štít 2 556 m n. m.

LOMNICKÉ SEDLO 2 190 m n. m.

9 31

Kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Štart; Kabínková lanová dráha Štart – Skalnaté pleso Sedačková lanovka Tatranská Lomnica – Štart Visutá lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít Sedačková lanovka Skalnaté pleso – Lomnické sedlo Pozemná lanovka Starý Smokovec – Hrebienok Sedačková lanovka Štart – Čučoriedky Náučný chodník okolo Skalnatého plesa Eko-mini park Svištia krajinka Botanická záhradka na Lomnickom štíte Visutá terasa Lomnický štít Letný tubing Atrakcie kolobežky, Mountainkart Kamzíkovo – detské kryté ihrisko Mini fun park (detský vláčik, trampolína, lukostreľba) Požičovňa bicyklov, Sport shop, TATRY MOTION, Intersport Infocentrum Parkovisko Galéria Encián Vyhliadková veža Encián Kaviareň Dedo, Lomnický štít Panorama Restaurant

27

30

19 8

Lomnický štít 2 634 m n. m.

TATRANSKÁ LOMNICA · STARÝ SMOKOVEC


4

5

5

9

www.vt.sk

HOTLINE NONSTOP 18300

INFOCENTRUM +421 917 68 22 60

6

9

8 7

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7

Chata pod Soliskom – Predné Solisko Štrbské Pleso – Popradské pleso Štrbské Pleso – Vodopád Skok

Sedačková lanovka Štrbské Pleso – Solisko Bivac Club Restaurant Restaurant Hotel FIS *** Grand Hotel Kempinski High Tatras ***** Požičovňa člnkov – TATRY MOTION Požičovňa bicyklov – TATRY MOTION Mini Tatralandia park

3

6

5

4

1

10

1

2

2

Zastávka pri Popradskom plese – Popradské pleso Štrbské Pleso – Jamské pleso Jamské pleso – Kriváň

13

14 10

11 7

4

POPRADSKÉ PLESO 1500 m n. m.

12

Predné Solisko 2117 m n. m.

8 Infocentrum 9 Sport Shop – TATRY MOTION 10 Chata pod Soliskom 11 Majlathova chata – Popradské pleso 12 Pleso nad Skokom 13 Vodopád Skok 14 Symbolický cintorín

3

SOLISKO 1 840 m n. m.

Kriváň 2 494 m n. m

1 346 m n. m. – 1 840 m n. m.

ŠTRBSKÉ PLESO 1351 m n. m.

6

ŠTRBSKÉ PLESO


architekrúraarchitecture«

AJ TYPOVÝ RODINNÝ DOM JE MOŽNÉ „UŠIŤ NA MIERU”

BUNGALOV 1576

Spoločnosť Euroline Slovakia sa zaoberá projektovaním a výstavbou rodinných domov. Kúpou projektu sa zákazník nezaväzuje držať striktne projektu. Naopak. V spolupráci s architektom môžu dom upraviť tak, aby bol klient spokojný s jeho vzhľadom aj cenou.

40

OPTIMAL 1439

03/2015


AKTIV 2022 V ponuke Euroline Slovakia s.r.o. je 952 projektových riešení. Vybrať si viete od najlacnejších typov až po luxusné vily, ktoré spĺňajú kritéria aj tých najnáročnejších klientov. Domy môžu byť realizované vo variantoch od základných, nízkoenergetických, až po pasívne, aktívne, inteligentné, či odolné. Niektoré varianty je možné dokonca kombinovať.

jektu (zateplenie, výmena okien, doplnenie izolácie do strechy...), zvolením vhodného zdroja vykurovania, využitím energie, ktorú z domu vypúšťame vetraním na predohriatie prichádzajúceho vzduchu riadeným vetraním - rekuperáciou. (BUNGALOV 1576)

DOM V ZÁKLADNOM ŠTANDARDE

V našich podmienkach je optimálnym riešením nízkoenergetický dom. Pri nízkoenergetickom dome nesmie hodnota spotreby energie na vykurovanie prekročiť hranicu 50 kWh/m². (OPTIMAL 1439)

Rodinné domy Euroline v základnom štandarde spĺňajú všetky kritéria vyplývajúce z teplotných noriem a platnej legislatívy. Spotrebu energie môžeme ovplyvniť aj výberom pozemku, výberom a tvarom domu, správnou orientáciou domu k svetovým stranám, zlepšením tepelno-technických vlastností ob-

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

PASÍVNY DOM Pasívny dom ponúka nízke náklady na vykurovanie a zároveň aj vyšší kom-

fort. K svojmu vyhriatiu využíva predovšetkým slnečné žiarenie a spätne získavané teplo, ktoré uniká pri vetraní budovy. Výber pozemku je taktiež v prípade pasívneho domu veľmi dôležitý. Dom musí byť čo najlepšie orientovaný voči slnku, nesmie byť tienený inými budovami alebo ihličnatými stromami. Ideálny je kompaktný tvar domu bez zalomení a rôznych výstupkov. Spotrebu energie je možné vylepšiť aj použitím kvalitných materiálov a technológie.

AKTÍVNY DOM Aktívne domy sú viac-menej pasívne domy novej generácie. Vyrobia viacej energie ako spotrebujú. Šetria energiu, životné prostredie a poskytujú príjemnú a zdravú vnútornú klímu. (AKTIV 2022)

03/2015

41


« architektúraarchitecture VILA 1453 INTELIGENTNÝ DOM

ZMENY PROJEKTU

Inteligentný dom má namiesto klasickej elektroinštalácie tzv. inteligentnú. Vďaka nej dokážete vo svojom dome pohodlne ovládať a kontrolovať spotrebiče pripojené na elektrický prúd. Jedným systémom je možné ovládať osvetlenie, vykurovanie, chladenie, tieniacu techniku, brány, okná či zavlažovanie. Popritom dokáže zastrešiť rôzne technológie tak, aby ich prevádzka bola efektívna a aby navzájom spolupracovali.

Typový projekt je možné prispôsobiť si aj určitými zmenami, na ktoré sa vystaví bezplatný autorský súhlas. Tie môžu byť prevedené v nižšie uvedenom rozsahu: • zmena umiestnenia, počtu, veľkosti a druhu okien, vrátané strešných

ODOLNÝ DOM Odolný dom je variant katalógového rodinného domu so silnejšími nosnými konštrukciami odolnými voči extrémom prírody ako sneh, vietor, zemetrasenie, či oheň. Úprava projektov rodinných domov si samozrejme v závislosti od jednotlivých štandardov vyžaduje aj primerané zvýšenie ceny domu. Konečné ceny na vykurovanie však môžu následne klesnúť od 40 až po 95%.

42

• zmena nenosných priečok • zmena vnútorných a vonkajších dverí, zrušenie dverí, alebo nahradenie dverí buď oknami, poprípade francúzskymi dverami • zmena strešnej konštrukcie na väzníkovú, čím bude zrušený betónový


«architektúra architecture strop a následne nahradený zaveseným sadrokartónom so zateplením • v prípade väzníkovej strechy zrušenie nosných stien na prízemí • zmena komínov • zmena strešnej krytiny • zmena zariaďovacích predmetov • rozšírenie a predĺženie garáže

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV EUROLINE V rámci Bratislavy a okolia realizujeme výstavbu našich rodinných domov vo všetkých spomenutých prevedeniach. Rozdiely v konečnej cene výstavby na kľúč sú hlavne v použití kvalitných, no cenovo odlišných materiálov a zariaďovacích predmetov. Samostatne predávané projekty sú navrhované v najvyššom prevedení Premium. (www.domy-na-kluc-euroline.sk)

BUNGALOV 772 RODINNÉ DOMY

PROJEKTOVÝCH RIEŠENÍ

952RODINNÝCH DOMOV

BUNGALOV 772

cena

5,90 € 472 strán

ISBN 978-80 -970256-5- 6

9 788097 025656

EUROLINE

NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY NA SLOVENSKU

23 NOVINIEK 165 BUNGALOVOV

 30 DOMOV DO 85 000 €

NOVÁ TRIEDA DOMOV DUAL JEDNOTNÁ CENA PROJEKTOV 999 € VŠETKY PROJEKTY V MIERKE 1 : 50 ŠTANDARDNÉ DODANIE DO 5 DNÍ

www.EurolineSlovakia.sk

Projekty rodinných domov je možné objednať priamo pomocou internetovej stránky www.EurolineSlovakia.sk. V prípade, že klient ešte nie je celkom rozhodnutý, môže si dohodnúť konzultáciu s profesionálom u 38 obchodných zástupcov po celom Slovensku, alebo priamo v sídle spoločnosti Euroline: Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava.

www.EurolineSlovakia.sk

03/2015

43


« bývaniehabitation

Energia z obnoviteľných zdrojov Žiadny zdroj energie nie je nevyčerpateľný. Preto sa čím ďalej tým viac preferuje získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Každý, kto má záujem vyrábať si energiu z obnoviteľných zdrojov, prispieva k lepšej budúcnosti pre naše deti a ďalšie generácie, stáva sa energeticky menej závislým a v konečnom dôsledku má aj nízke náklady na prevádzku svojho domu či firmy.

Európska Komisia schválila operačný program Kvalita životného prostredia, na základe ktorého môže byť pripravená a zverejnená tzv. výzva, v ktorej budú stanovené presné pravidlá, podmienky a výška dotácií poskytovaných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Dotácie sa budú poskytovať na fotovoltaické panely, slnečné (termické) kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné mikroturbíny. Pre získanie dotácie bude musieť byť zariadenie nainštalované len inštalatérmi fotovoltaiky a fototermiky s osvedčením. Každá takáto spoločnosť by mala zaručovať: - praktické skúsenosti zaručujúce inštalácie vo výbornej kvalite - kvalitu svojich dodávateľov - veľký dôraz na servis inštalácií.

44

Solárna energia Solárny systém pretransformuje slnečnú energiu na tepelnú energiu. Možnosti využitia solárneho systému sú veľmi flexibilné. Úspora energie potrebnej na prípravu TÚV je 60-70%. Možnosti využitia solárneho systému sú veľmi flexibilné: - doplnok k vykurovaniu - bazény a kúpaliská - teplá úžitková voda (TÚV) - priemyselné využitie.

Veterná energia Veterná energia je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského povrchu. Neprodukuje žiadny odpad a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Tepelné čerpadlá S tepelným čerpadlom sa stanete nezávislý na oleji a plyne a využívate bezplatný potenciál tepla zo svojho bezprostredného okolia – buď zo zeme, z podzemnej vody alebo zo vzduchu.

vili komplexné riešenia, aby ste aj Vy mohli čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Fotovoltaika Princíp je jednoduchý – slnečné žiarenie dopadne na polovodičový fotovoltaický článok, kde dochádza k fotovoltaickému javu – slnečná energia sa premieňa na jednosmerný prúd. Tieto systémy sú menej náročné na finančné investície vzhľadom k tomu, že nie sú pri nich potrebné batériové sety. Časť vyrobenej energie (ojedinele všetku) vieme spotrebovať a jej prebytky putujú späť do DS. Systém pripojený na DS však môže disponovať aj batériovým setom, kde sa akumuluje vyrobená energia. Týmto spôsobom si vieme zabezpečiť čiastočnú (respektíve úplnú) nezávislosť na verejných DS.

Bioplyn Bioplyn je výsledkom látkovej výmeny metánových baktérií. Najčastejšie sa spaľuje v kogeneračných jednotkách, ktoré transformujú jeho energiu na elektrickú energiu.

Vodná energia Vodná elektráreň je obvykle súčasťou vodného diela – zariadenia potrebného na využitie vodnej energie v určitom úseku vodného toku a jej premenu na mechanickú energiu.

Dotácie z európskych fondov a doplatky za vyrobené energie nie sú pre vyvolených, ale pre všetkých, ktorí majú záujem. Práve pre Vás sme pripra-

03/2015

Inštalácie obnoviteľných zdrojov Ponúkame Vám možnosť inštalácie v širokom spektre obnoviteľných zdrojov, pričom sme odborníkmi výhradne v oblasti fotovoltaiky. Chceme však pre Vás viac, a preto spolupracujeme s tými najlepšími dodávateľmi ostatných technológií.

Kombinácia zelených technológií Nie sme sprostredkovateľmi, ale vytvárame pre Vás tú najužitočnejšiu kombináciu zelených technológií za pomoci dobrej spolupráce a kooperácie s našimi partnermi. Našim cieľom je vytvoriť pre Vás funkčné riešenie priamo pre Vašu potrebu.

Ponuka priamo na mieru Už nemusíte strácať čas riešením toho, čo je pre Vás vhodné, my máme skúsenosti a vyriešime všetko za Vás, preto sme tu. Váš čas venujte sebe a svojej rodine, tým ozajstným hodnotám.

Financovanie z dotácií Financovanie týchto projektov nie je najlacnejšou záležitosťou. Neustále sledujeme vývoj dotácií a doplatkov pre výrobu energií z obnoviteľných zdrojov a zaručujeme, že pre Vás urobíme to najeko‑ nomickejšie riešenie aké je aktuálne dostupné.

Viac info na www.citysolar.sk


50% od štátu

na domácu elektráreň Konečne niečo pre všetkých! Polovicu Vášho solarného systému zaplatí štát formou nenávratnej dotácie. Fotovoltaické systémy (výroba el. energie, ohrev vody) Solárne systémy (podlahové vykurovanie, ohrev vody) Navrhneme a nainštalujeme vhodný systém, postaráme sa aj o nancovanie. Pripravíme pre Vás tú správnu kombináciu systémov na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov.

info@citysolar.sk

www.citysolar.sk 03/2015

0911 446 870 45


realityreal estate« Každý z nás sa aspoň raz v živote dostane do situácie, že potrebuje „realizovať“ svoju realitnú transakciu, a to buď kúpou bytu alebo domu, prípadne pozemku. Dnes touto témou pokračujem. Tak ako je základným textovým dokumentom každej nehnuteľnosti List vlastníctva, tak by sa dalo povedať, že základným obrazovým dokumentom každej nehnuteľnosti je Katastrálna mapa – je to polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované katastrom. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov. Častými pojmami z tejto oblasti sú najmä: Pozemok – je to časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. Pre účely evidovania v katastri sa rozlišujú len tieto Druhy pozemkov, a to orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Ohraniče-

nie pozemkov tvorí tzv. Hranica pozemku – je to hranica určená lomovými bodmi. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná. Stavebným pozemkom sa podľa stavebného zákona rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie alebo pozemok zastavaný stavbou. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak sa nachádza v zastavanom území. Parcela – je to geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla. Identifikácia parcely je porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra. Výmera parcely je vyjadrenie plošného ob-

Basic Real Estate Terms and their Interpretation Part II.

Everyone, at least once in their lifetime, come to a point when they need to “realize” their real estate deals, whether at the time of buying an apartment or house or a piece of land. Today we are going to continue further on the topic mentioned above. Just as every property has the Property deed as a basic text document, similarly, Cadastral map- a large scale map that shows all properties and land recorded in the cadastre - is the primary visual document of each property. The cadastral map shows the plots with its borders as imagery and allocates the pieces of land, with plot numbers and categorises them in to different types of land. Frequently used terms in this area are: Land- it is part of the earth´s surface separated from the neighbouring parts of the bordering unit of cadastral area, build-up regional areas with boundaries

46

defining immovable property differentiated by categories and usage of land. The land is recorded by the cadastre under this Types of lands: arable land, hop fields, vineyards, gardens, orchards, grasslands, forested land, water bodies, built-up areas, courtyards and other lands. Demarcation of land makes up the Land boundaries – it is a boundary shown with short broken lines. Ownership rights are defined behind the border of the neighbouring plots if recognised and acknowledged without question by the neighbouring land owners unless there are disputes among or between them. Building plot, as defined under the Building Act, is considered a part of the territory determined by the planning of the municipality or land planning zone or planning authorising building-up of land or built-up construction. Vacant non-built land that is part of the agricul-

03/2015

Základné pojmy v realitách

a ich výklad časť II. sahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre. Intravilán alebo aj Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súborom: a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené; b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a); c) pozemkov ostatných plôch; d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na ten-

to účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny; e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie). Zdroj výkladu pojmov: Zákon č. 162/1995 Z.z., Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Zákon č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

tural arable land or forested land, can be shown in the regional planning or in the ground planning zone can be determined as building plot, if the conditions for its permanent removal from agricultural arable land or forest land, or if it is situated in an urban area. Plot - it’s a geometrical and positionally defined layout of the land as displayed in the cadastral map, the map specified with documentation or geometric plan showing the allocated plot number. Identification of the plot is a comparison of allotment and layout of the same property in a public deed and other documents residing with other authorities in the registration of the plots in the file of land survey file of the cadastre. The area measurement of ​​the plot is the defining of the surface area of ​​the projection of the image plane to land in circuit metric peace. Size acreage parcels resulting from the geometric and positional determination of land property and rounded to the whole square meters. Urban area or Built-up area part of the region of ​​the village consists of one or more separated built-up areas in the cadastral territory, respectively in the file of cadas-

tral areas in the Report of the region. Built-up area is a set of: a) building land, built-up areas, courtyards and adjacent plots, which are used for the authorised usage b) agricultural land and water bodies surrounded by plots as referred to in subparagraph a); c) plots of other areas; d) land suitable for building-up defined for this purpose by an approved planning of the municipality or by an approved zone; e) plots as approved by the regional planning or an approved zone planning are designed for placement of buildings for the purpose of leisure and recreational needs of the population (recreation). Source of the interpretation of the terms: Act no. 162/1995 Coll, the Law - Real Estate Cadastre and registration of ownership and other rights to immovable property (Cadastral Act), Act no. 50/1976 Coll., On Territorial Planning and Building Code (Building Act).

Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORK APOLLO BC II, Prievozská 4, Bratislava www.818.sk

Ing. Zoltán Tatay, co-owner of Real Estate Agency PROPERTY NETWORK. BC APOLLO II, Prievozská 4, Bratislava, www.818.sk Translated by Usha Tatay, MBA


Myslite ekologicky

Drevodomy Hamuliakovo Výnimočné domy pre výnimočných ľudí. Nechajte sa očariť výnimočnosťou kvalitných drevostavieb postavených vo výnimočnej lokalite, kde sa budete celý život cítiť ako na dovolenke. Drevodomy sú postavené z kvalitných materiálov, o ktorých sa bližšie dozviete buď na našej webovej stránke alebo sa príďte presvedčiť sami na vlastné oči. Stačí nám zavolať/napísať na nižšie uvedené kontakty a sme Vám k dispozícii. Za nás vravia spokojní majitelia svojich drevodomov: “Musím sa priznať, že som neveril, že stavba z dreva je tak komfortná. Perfektne nám to izoluje v zime máme teplo, v lete príjemný chládok.”

“Mám rada prírodu a preto sa snažím všetko riešiť v súlade s ňou a hlavne zdravo. Drevodom Orava mi splnil môj sen o ekologickom bývaní.”

Martin H. 03/2015 www.drevodom.sk

Lenka K.

47 0910 95 66 15


prírodanature«

Pohľad do tajov

prírody Mláďa šimpanza učenlivého / young chimpanzee

H

ľadáte miesto na oddych, rekreáciu, či príjemnú prechádzku? Bratislavská ZOO je tým pravým miestom na odbúranie únavy, či každodenného stresu, pričom sa môžete pokochať pohľadom na najrozličnejšie zvieratá a dozvedieť sa o nich niečo zaujímavé. Bratislavská ZOO je tu už 55 rokov a za tie roky sa v nej veľa zmenilo a zlepšilo. Tak ako každý rok, aj táto jar dýcha novým životom a priniesla mnohé mláďatká i do bratislavskej ZOO, kde lákajú veľkých i malých návštevníkov. Ako prvé prišli na svet kozy kamerunské, ovce domáce, neskôr lamy krotké, ktoré pochádzajú z Južnej Ameriky. Z pôvodných slovenských druhov pribudli páskované diviačiky lesné, z exotických živočíchov to boli napríklad labute čierne, pochádzajúce z Austrálie, či lemur kata, pochádzajúci z ostrova Madagaskar, známy svojim dlhým páskovaným chvostom. Skupina kopytníkov sa rozrástla o prírastky sitatúng západných a zebier Chapmannových, ale tiež jeleňov sika vietnamských, pochádzajúcich z Ázie. Šimpanzy učenlivé už dávno nebývajú v pôvodnej klietke postavenej na začiatku éry ZOO. Vidieť ich môžete v prekrásnom pavilóne primátov, ktorý bol otvorený na počesť 50. výročia založenia ZOO, v roku 2010. Pavilón primátov je tiež domovom pre dvoch bratov druhu orangutan sumatriansky – Filipa a Pagy-

48

Lama krotká / lama glama

ho, ktorých povrazolezecké schopnosti niekedy vyrážajú dych. Mláďa gibona zlatolíceho, ktoré sa narodilo 30. júla 2014 ešte stále vyzerá ako malý mimozemšťan, no je veľmi mrštné a neposedné. Je až dojemné sledovať krásny vzťah medzi oboma rodičmi a mláďaťom. Gibony sú krásnym príkladom dokonalého rodinného súžitia. Všetky veľké mačkovité šelmy t.j. leopardy cejlónske, jaguáre americké, tigre bielej formy a levy juhoafrické obývajú pavilón šeliem. Možno vás očarí fakt, že oba tigre a samec leva juhoafrického sú „biele“, no nie sú to albíni. Majú bielu srsť a modré oči, čo je spôsobené nedostatkom pigmentu v ich koži (odborne tzv. leucizmus). S príchodom tepla sa vzácne nosorožce tuponosé južné čoraz častejšie zdržujú v bahne, kde sa chladia, ale tiež si obaľujú svoju hrubú kožu bahnom, aby

03/2015

ju nespálilo slnko a zbavili sa parazitov. Bratislavská ZOO je jediná na Slovensku, ktorá tieto majestátne nosorožce chová. Hrošíky libérijské radi trávia čas vo vode hraním sa s loptou, či pneumatikou. V ich blízkosti sa nachádza jazero plameniakov ružových, kde si na jar tieto vznešené vtáky z bahna stavajú hniezda. Výškou zaiste dominuje skupinka žiráf Rothschildových. Jedná sa o poddruh žirafy, ktorého samce dosahujú najvyššiu výšku (6 m) zo všetkých poddruhov žiráf. Vidieť ich môžete vo výbehu spolu so zebrami Chapmannovými. Návštevnícky obľúbené sú aj plyšovo vyzerajúce pandy červené, medvedíky čistotné a nosále červené. Na milovníkov plazov čaká v teráriu a exotáriu množstvo zaujímavých druhov, ako napríklad: pytón kráľovský, pytón tmavý, agama kočičínska, chameleón jemenský a ďalšie. Súčasťou areálu bratislavskej ZOO je DinoPark – unikátna expozícia druhohorných plazov v strednej Európe s ozvučenými modelmi dinosaurov v životnej veľkosti. Súčasťou expozície je detské paleontologické ihrisko, 3D kino z podmorských hlbín praveku a náučný chodník o vývoji života na Zemi. Program na letnú sezónu je bohatý: tradičné podujatia pre rodiny s deťmi, pravidelné víkendové komentované kŕmenia, stretnutia s kontaktnými zvieratkami, či vozenie na koníkoch a poníkoch. Odporúčame sledovať aktuálny program na www.zoobratislava.sk ZOO je otvorená denne od 9:00 do 18:00, vstupné: 4,50 € dospelí a 3,- € deti. Užite si návštevu v ZOO a príďte nahliadnuť do sveta zvierat – do tajov prírody!


Ara zelená / Green macaw

Nosorožec tuponosý / White rhinoceros

Lemur kata / Ring-tailed lemur

Belaňa tundrová/ Snowy owl

49


prírodanature«

Nosáľ červený / Ring-tailed coati Hrošík libérijský / Pygmy hippopotamus

A look into the secret of nature A

re you looking for a place to rest, relax, or just have a pleasant walk? Bratislava Zoo is the right place to come to if you feel tired, stressed, of if you need some fresh air while admiring the most diverse animals and learning interesting information. This year Bratislava Zoo celebrates its 55th anniversary. There have been many improvements and changes over the years.

50

Like every year, also this spring season is rich on newborns; many of them attract visitors of all ages. Of domestic animals there are Domestic Pygmy Goat kids, Domestic Sheep lambs, and Llama crias (originating in South America). Native European species include striped Wild Boar piglets, and from exotic species we would like to mention Black Swan (Australia) hatchlings, Ring-tailed Lemur (Madagascar) baby with stripy tail, but also ungulates such as Chapmann’s Zebra foal and Western Sitatunga fawn (both from Africa), and Vietnamese Sika Deer fawn (Asia). Our newest imported animal species is the Common Genet which originated in Africa but today it can be found in Southern and Western Europe. It has been five years since our Common Chimpanzees moved from their old and confined enclosure into a newly build Primate House which was opened on the 50th anniversary of our Zoo in 2010. The pavilion is also home for two Sumatran Orangutan brothers which climbing skills will leave you speechless. Buffcheeked Gibbon baby of unknown sex, which was born on July 30th 2014, still looks like an alien but is very agile and restless. It is touching to watch the wonderful relationship between both parents and their offspring. All big cats (Leopards, Jaguars, Tigers and Lions) are located in the Big Cat House. Maybe you find it captivating that

03/2015

our male Lion and both Tigers have white fur and blue eyes due to the lack of skin pigment. With increasing heat, our female and male Southern White Rhinoceros prefer to stay put in a mud bath where they cool down but also clean their skin from parasites and protect it from Sun rays. Pygmy Hippopotamus, including a one-year old female, love to spend time in the water playing with the ball or tire. Nearby is located the Greater Flamingo Lake, where at this time of year, these majestic birds build mud nests on the ground, and will soon begin to lay eggs. Looming over them all is our Rothschild Giraffe group, a subspecies, which males reach the highest height of them all, 6 m. You can see them in the enclosure with horses in pajamas, Chapman's Zebra. If you would like to compare two Zebra species, we also keep Grevy’s Zebras which resemble donkey rather than a horse because of their large ears. Visitors' popular are also plush looking Red Pandas with their grown cub, as well as their relatives, Northern Raccoons and South American Coatis. But let us not forget reptile lovers: in the terrarium you can see many interesting species that delight the eyes of many visitors. DinoPark is now an essential part of the Bratislava ZOO. Entrance price is included in the Zoo ticket price, so you can walk without stopping around the whole area. Many models of various kinds of dinosaurs are life-sized, with sound and moving. In addition, you can watch a short 3D film from the sea during prehistoric times. Zoo program for the summer season is rich: regular weekend commented feedings are a popular form of visitors’ education. Meetings with contact animals are held every Wednesday which is fun especially for the smallest ones – they can come close to and touch some of our animals. We believe that you will spend a wonderful day in our Zoo and will have a pleasant experience and wonderful memories. ZOO is in main season open from 9:00 till 18:00. Admission fees: adults 4,50 €, children 3,- €. More info on: www.zoobratislava.sk


PP Poradca podnikateľa mesačník cena: 2,90 € Zisk manažment/6-7/2015 www.manazerskecentrum.sk

Peter Vidovič

Strach v biznise zväzuje ruky

MOBILNÝ marketing Milióny, za ktorými je algoritmus

Čo má spoločné terminátor a CFO?

Zisk6_7.indd 1

18/06/15 09:53 09:51 18/06/15

■ Cena ročného predplatného – 50 € s DPH. ■ Vždy výhodnejšie ako v predaji. ■ Objednávky: objednavky@pp.sk 041/70 53 222.

51


To najlepšie z východu a západu

52

60. roky neboli len obdobím zvonových nohavíc, hippies a dobou rozkvitu amerického dizajnu, či novej vlny hudobných kreácii, ktoré dnes poznáme ako zlaté klasiky Rock´n´Rollu. Európsky kontinent aj ďaleký východ dali v tomto období vznik niekoľkým menším, či väčším zázrakom, ktoré navždy zmenili dianie v hudobnom svete. Medzi tieto zázraky patrí aj britská legenda vo svete aparátov, Orange a japonský popredný výrobca akustických a elektro-akustických gitár, značka Takamine.

„pomaranče“ na vlastnej koži, môžete tak kedykoľvek urobiť na jednej z predajní Muzikeru na Slovensku alebo v Čechách.

Britská dávka vitamínov

Zvuk Krajiny vychádzajúceho slnka

V roku 1968 sa v malom obchode v Anglickom hlavnom meste začala rodiť nová, svieža značka Orange. Ich nápadný dizajn a (ako inak) žiarivý oranžový poťah zosilňovačov z nich urobil legendu, ktorá so sebou okamžite stiahla také mená ako Prince, Jimmy Page, či Noel Gallagher. Dnes sa značka pýši už 3. reedíciou svojej vlajkovej lode, legendárnym zosilňovačom Rockerverb MKIII, ktorý sa stal synonymom dravého rockového zvuku 70. rokov. Súčastnosť je pre Orange aj vekom nových sérii zosilňovačov, medzi ktorými nájdete malé, ale výkonné monštrá menom Tiny Terror, či zosilňovače, ktoré sú aj v tých najtemnejších metalových vodách ako doma (Dual Dark alebo Dark Terror). Pozadu neostávajú ani basgitaristi, tí si značku Orange spájajú najmä s hutným rockovým zvukom schopným valcovať predné rady koncertov s ľahkosťou jarného vánku. V roku 2015 ostal Orange verný svojmu zvuku a prináša novú radu produktov z cenovo dostupnej série Crush a už spomínaný Rockerverb MKIII, nejde teda o žiadny slabý džúsik, nečudujte sa preto, ak objavíte tieto legendárne aparáty na koncerte svojich obľúbených interpretov. Ak ste ale zvedaví, aké je to, vyskúšať si

Japonské vnímanie novej zvukovej estetiky bolo v 60. rokoch na míle ďaleko od toho anglického. Vznik dnes už legendárnej značky Takamine je sprevádzaný skôr harmóniou a zvukovou jemnosťou. Takamine totiž priniesla na trh špičkové akustické gitary, ktoré aj po 53 rokoch existencie tejto značky vynikajú jedinečným zvukom. V 70. rokoch stála táto japonská spoločnosť za jednou z prvých elekto-akustických gitár na trhu, čím umožnila gitaristom prejaviť sa aj na veľkých pódiách bez straty hlasitosti, či bez neželanej spätnej väzby. Ich snímacie zvukové zariadenia sú vylepšované zo série na sériu a prinášajú tak vždy lepší a prirodzenejší zvuk. Takamine oslavuje svoju existenciu každý rok jedinečnou limitovanou sériou nástrojov bohatých na zdobenie. Nástroje tak vynikajú nielen zvukom, ale aj dychvyrážajúcim remeselným spracovaním, ktoré nesie spravidla florálne motívy alebo vyobrazenia spojené s históriou a kultúrou Japonska. Exotika ďalekého východu je bližie ako si myslíte. Bratislava, Žilina, Košice, Praha, Plzeň, Liberec alebo Ostrava sú mestá, ktoré sa po návšteve Muzikeru okamžite menia na japonské záhrady. Stačí si len vybrať tú správnu gitaru.

www.muziker.sk


The best of the East and the West.

60s were not just a period of flared trousers, hippies and flourishing of American design or new wave of musical creations, which we now know as the golden classics of rock and roll. The European continent and the Far East at those days became a birthplace of several smaller or larger exceptional brands that forever changed the course of events in the music world. These „miracles“ include, for example, Orange, the British legend in the world of amplifiers, or the Japanese leading manufacturer of acoustic and electroacoustic guitars - Takamine.

British dose of vitamins.

In 1968, in a small shop in the British capital city, a new, fresh brand Orange emerged. The striking design and (of course) a luminous orange finish of their products have made them a legend, which immediately allured such names as Prince, Jimmy Page, or Noel Gallagher. Today, the brand boasts the 3rd re-edition of its flagship, the legendary Rockerverb MKIII amplifier, which has become synonymous with ferocious 70s rock sound. However, the present times for Orange are also the times of introduction of new amplifier series, among which you will find a small but powerful monster named Tiny Terror, and amplifiers that are at home even in the darkest waters of metal (Dual Dark or Dark Terror). Bass players do not remain stint either: they mainly associate Orange with dense rock sound, able to smash the first rows at a gig with an

ease of spring breeze. In 2015, Orange remains true to its sound and delivers a new range of products in affordable Crush series, or the already mentioned Rockerverb MKIII. This is not any weak sauce or tacky choice - do not be surprised if you spot these legendary amps at a gig of your favourite artists. Since in this case it is better to hear once than to see a hundred times, you can come to experience “Oranges” in person. They are always available in the Muziker stores in Slovakia or Czech Republic.

Sound of the land of the rising sun.

Japanese perception of new sound aesthetics in the 60s was miles away from the English one. Therefore, formation of the legendary brand Takamine was rather accompanied by sound harmony and gentleness. The company has delivered high-quality acoustic guitars to the market, guitars which even after 53 years since the foundation of the company offer a unique sound. In addition, in the 70s this Japanese company stood behind creation of one of the first electro-acoustic guitars on the market, thus allowing guitarists to express themselves on big stages without volume loss or unwanted feedback. Their masterfully designed preamp is improved from series to series and delivers always better and more natural sound. Takamine also annually celebrates its existence by releasing a unique limited edition of guitars with a rich decoration – instruments excel not only in sound but also offer breathtaking workmanship. It generally features floral motives or illustrations associated with the history and culture of Japan. Exotic of the Far East can be found much closer than you think. Bratislava, Žilina, Košice, Prague, Plzeň, Liberec and Ostrava are the cities that are immediately converted into a Japanese garden after your visit of Muziker shops. You just need to choose the right guitar.

www.muziker.sk 03/2015

53


Ivan PAVLE

« umenieart

Ivan Pavle je maliarom obrazov, s ktorými možno viesť vnútorný dialóg. Možno v nich nájsť nepokoj hľadania odpovedí, tvarov a správnych línií, ktorými vyjadruje myšlienku či emóciu. Deformácie jeho postáv nám nastavujú zrkadlo našich charakterov v situáciách, v ktorých sa ocitáme. Predĺženou šijou zvýrazní pokojnú až noblesnú atmosféru, za širokými ramenami cítiť pocit bezpečia. Často stačí torzo, z ktorého vyžarujú pocity postavy. Jeho obrazy nás dynamicky vtiahnu do starých príbehov, iné zasa s pokorou nazerajú do biblických tém. Niektoré nás osviežia príjemnou farebnosťou a hravosťou vodného sveta, ďalšie nás pokojne hojdajú na krivkách ženského tela. Ivan Pavle pre svoje vyjadrenie znovuobjavil niektoré staré zabudnuté techniky, ktoré využíva spolu s moderným postupmi. Farbou vie vynikajúco podtrhnúť náladu obrazu. Rovnako silne na nás pôsobia monumentálne maľby na plátne ako i príbeh namaľovaný na drevenej doštičke. Je však zážitok stáť pred jeho veľkými plátnami, ktoré nás nútia k akémusi odstupu a vnímaniu „vecí“ s nadhľadom.

Under the surface of the sea, stories and human soul

Ivan Pavle is a painter of pictures that can engage you in an inner dialogue. In these paintings, you can find restlessness of searching for answers, shapes and correct lines, through which he’s trying to express notion or emotion. Deformations of his characters reflect our own character in situations we face. Extended neck emphasizes calm and refined atmosphere, broad shoulders represent feeling of security. Torso is often enough to exude

54

Babylon story, 120x73cm, olej na papieri, 1999


Babylonia, 193 x 245 cm, olej na plátne, 2001

Na ľavom brehu Dunaja, 90 x 150 cm, akryl-olej-zlato-striebro na dreve, 2013

Kareta, 120x170cm, akrylolej-zlato-striebrona plátne, 2013

Ryba, 120x100cm, akryl-olej na plátne, 2012

the feelings of particular cha‑ racter. His paintings dynamically drag us into the ancient stories, while others humbly disclose biblical themes. Some refresh us with lovely colorfulness and playfulness of water world, while others are calmly rocking our imagination on curves of female body. To express himself, Ivan Pavle rediscovered some old and forgotten techniques, which he uses

along with modern ones. He uses the color to perfectly underline the feeling of the painting. Monumental paintings on canvas, as well as story painted on wooden plate, can make the same strong impression. How‑ ever, true emotional experience is offered when one stands in front of his large canvases that force us to keep a distance and perceive the things in wider perspective. www.ivanpavle.sk

vizitka / profile

« Ivan Pavle, nar. 1955 v Galante, žije a tvorí v Bratislave / Ivan Pavle, born 1955 in Galanta, lives and works in Bratislava. « Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe, nábytkovým objektom a sporadicky aj ilustrácii. / He focuses on painting and drawings, sculpturing, furniture design and occasionally illustrations. « Vystavoval v prestížnych slovenských i zahraničných galériách, je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete. / He exhibited

03/2015

in prestige Slovak and international galleries, his works are in public and private collections around the world. « Absolvoval niekoľko tvorivých pobytov hlavne v USA, Thajsku a Francúzsku. / He attended several creative workshops in USA, Thailand and France. « V roku 1989 získal Cenu poroty na Medzinárodnom festivale maľby v Cagnes-sur-Mer / Francúzsko. / In 1989 he won Jury Award at International Festival of Painting in Cagnes-sur-Mer / France.

55


Noémi Kolčáková Szakállová

« umenieart umenie art«

56

03/2015


«umenie art Miluje precíznosť grafík, no rada sa rozparádi aj pri expresívnejších maľbách. Inšpiráciu čerpá z dráždivo magických tetovaní prírodných národov a lákavej exotiky domorodých kmeňov. Jej diela majú neobyčajne sugestívnu moc. Výrazu i prejavu. Citlivo do nich totiž vkladá príbehy. Úprimne a priamočiaro vzýva naše zmysly. Mgr. art. Noémi Kolčáková Szakállová vyštudovala VŠVU v Bratislave, konkrétne odbor Odevný dizajn. Neskôr sama vyučovala a prednášala Dejiny odievania a Odevnú štylizáciu módnej kresby. Svojou umeleckou vášňou a  nesporným talentom sa v minulosti prezentovala na rôznych prestížnych výstavách po celom svete. Okrem maliarskej a (módno-)ilustrátorskej tvorby sa venovala aj stylingu a vytvárala módne doplnky všetkých možných druhov. Noémi Kolčáková Szakállová vzdáva hold ženám a ich ženskosti ako takej. Rada svoje devy štylizuje a oslavuje v pozíciách bohýň a  ikon, pričom sa hrá s kompozíciou a vyžíva sa vo výrazných farbách a  líniách. Provokuje a dráždi. Jej výnimočné dielo, plné hravosti a  nefalšovanej radosti zo života, je preto ľahko rozpoznateľné. „Ľudia, čo prejavia záujem o  moje obrazy, sa radi pýtajú. Zároveň je zaujímavé, že niektorí len mlčia – a vidia. Chápu, o čom to, na čo sa pozerajú, asi

je. Inými slovami, nesnažím sa nijako mystifikovať, alebo maľovať v nejakých piatich plánoch. Myslím si, že maľujem čitateľne. Každé plátno musí obsahovať a  vysielať von energiu, ktorú doň vložíte,“ tvrdí. Na Noémi zanechali výraznú pečať fascinujúce osudy bizarných umelcov. Extravagantná a osobitá Mexičanka Frida Kahlo, najslávnejší maklér a maliar v jednom Paul Gauguin, eklektickí filmoví režiséri Stanley Kubrick a Federico Fellini, surrealistická talianska módna návrhárka 20. storočia Elsa Schiaparelli či fotografi Cecil Beaton alebo Miles Aldridge. Tí všetci sa svojou troškou pričinili o  to, že sa dnes pod jej štetcom rodia skutočné skvosty... Prostredníctvom umeleckej tvorby sa v minulosti zúčastnila na rôznych exhibíciách od New Yorku cez Viedeň, Prahu, Budapešť, Bratislavu, Peking až po Indiu. Svoje obrazy vystavovala aj na Cote d´azur v meste Antibes ako aj mimo Európu, v USA v meste Washington DC. www.noeemi.sk

She loves precision of graphics, but she also hypes her self up at expressive paintings. She draws the inspiration from magically irritating tattoos of native races and alluring exotica of native tribes. Her works hold extremely suggestive power - of expression and speech because she sensitively inserts stories into them. Honestly and directly in vokes our senses. M.A. Noemi Kolčáková Szakállová studied Fine Arts at VŠVU in Bratislava, Department of Fashion Design in particular. Later, shetaught and lectured her self history of clothing and clothing stylization of fashiondrawing. With her artistic passion and undeniable talent she has previously presented her self at various prestigious exhibitions around the world. In addition to painting and fashion- illustrator production, she devoted her self to styling and creating fashion accessories of allpossible kinds. Noemi Kolčáková Szakállová pays tribute to women and their femininity as such. She likes to style her maidens and celebrates them in the posi-

tions of goddesses and icons, while she is playing with the composition and luxuriate in striking colors and lines. She provokes and irritates. Her exceptional work, full of playfulness and genuinejoy of life, is there fore easily recognizable. “The people whos howed interest in my paintings, ask questions. It is also interesting that some remain silent - and see. They understand what the things they look at are about. In other words, I do not try to mystify in anyway. I think I paintlegibly. Each canvas should contain and send out the energy you insert in it,“ she says. Fascinating fates of bizarre artists have left a significan tmark on Noemi. Extravagant and distinctive Mexican Frida Kahlo, the most famous broker and painter in one Paul Gauguin, eclectic film directors Stanley Kubrick and Federico Fellini, surreal Italian fashiondesigner of the 20th century Elsa Schiaparelli as well as photographer Cecil Beaton or MilesAldridge. All those have partially contributed to the birth of true gems under her brush today. Through artistic creation in the past, she participated at various exhibitions from New York through Vienna, Prague, Budapest, Bratislava, Beijing to India. She exhibited her paintings at theCote d’Azur in Antibes and outsideEurope, in the USA in Washington DC. www.noeemi.sk

vizitka / profile

« Mgr. art Noémi Kolčáková Szakállová, nar. 24. 6. 1976 v Bratislave « vzdelanie: Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave /odbor textil/, VŠVU v Bratislave /odevný dizajn pod vedením doc. Júlie Sabovej/, stáž na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Budapešti. « venovala sa pedagogickej činnosti, stylingu a príprave módnych editoriálov a ilustrácií pre lifestylové magazíny « zaoberá sa tvorbou odevných doplnkov a šperkov. « spolupracuje s Vydavateľstvom IKAR na ilustráciách mnohých kníh (napr. Emma Tekelyová, „Ženy nebláznite, vek je len číslo!“, 2009). Fotografia: Vernisáž výstavy 6 Young Slovak Artists dňa 11. 6. 2015 vo Washingtone DC, zľava doprava: Veľvyslanec SR v USA Peter Kmec, Mgr.art Noémi Kolčáková Szakállová, manželka pána veľvyslanca Monika Kmecová, sochárka Jana Brisudová, kultúrna radkyňa Dagmar Timurová, sochár Stanislav Kiča.

03/2015

57


umenie art«

O ťahoch, čo oživili legendu „Ospravedlňujem sa, mám tu bordel,“ privítala nás Noémi Kolčáková Szakállová vo svojom bratislavskom ateliéri a nám v tej chvíli napadlo, že sme sa ešte nestretli s „bordelom“, čo by vyzeral tak inšpiratívne a vábivo. Prechádzať sa po kráľovstve tejto maliarky je ako surfovať na energetickej vlne. Vytrhne vás z letargie všednosti a vrhne vás do sveta zintenzívnených vnemov. Každý zaprataný centimeter štvorcový je nasiaknutý živelnosťou a vášňou pre umenie. Najvyššia koncentrácia tejto vášne sa nepochybne skrýva v duši samotnej umelky-

58

ne – a derie sa na povrch v každom jej slove, geste či pohľade. Energická Noémi tvorí tak, ako žije. Naplno, neskrotne. Rovnako pristúpila aj k svojmu najnovšiemu projektu, súboru obrazov zo života Milana Rastislava Štefánika. Vystavuje ich na mieste príznačnejšom, než akákoľvek konvenčná galéria – na bratislavskom letisku, pomenovanom práve po slovenskej legende. „Keď vzišla prvotná idea, že by som tu mohla vystavovať diela o Štefánikovi, veľmi rada som sa tejto témy chopila. Považujem ho totiž za jednu z najväčších osob-

ností našej a európskej histórie,“ hovorí maliarka, ktorá šla za rámec obligátneho štúdia materiálu a  rozfázovala Štefánikov život tak, aby ho mohla prezentovať vždy s iným nádychom – dôstojne, exoticky, rozmarne... Noémine obrazy sú ako kniha, čo vás neprestane baviť, ani keď prečítate všetky medziriadkové priestory. Kolekciu šiestich obrazov (akryl na plá‑ tne) Noémi motivicky rozdelila do troch párov. „Prvý pár je venovaný dvom ženám, ktoré mali k Štefánikovi blízko ako málokto,“ začína autorka svoj výklad, pretkávaný občasným listovaním v  knihách o Štefánikovi, aby nás upozornila na detail, čo ju zaujal a ktorý zakomponovala v prácach. Je zjavné, že do témy investovala nielen čas a talent, ale aj osobné zanietenie. „Na prvom obraze je Louise Weiss, intelektuálka, novinárka, politička a  bojovníčka za ľudské práva. Mala 82 rokov, keď sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu. Bola to neskutočná a veľmi šikovná a vzdelaná bytosť, silná osobnosť a divoká dievčina. Zobrazila som ju v  mladšom veku, v dobovom kostýme. Bola napoly z evanjelickej a napoly zo židovskej rodiny. V jednej ruke drží pierko ako symbol žurnalistiky, v druhej má Tahitskú perlu, po ktorej túžila, no nikdy ju nedostala. Na obraze Mademoiselle Louise Weiss je aj platan ako symbol Paríža, pretože sa so Štefánikom spoznala práve tam – v salóne Madamme Claire De Jouvenel. Na prsiach, pri srdci, má brošňu symbolizujúcu lietadlo Caproni, v ktorom sa stala tá tragédia...“ „Tu, na obraze Bonjour, MademoiselleBenzoni, sa Štefánik nachádza priamo s dámou, s ktorou sa zasnúbil. Ide o taliansku aristokratku markízu Giulianu Benzoni. Slečna drží v  jednej ruke prsteň, s  ktorým ju požiadal o  ruku. Je tam Tahitská čierna perla.“ Nie všetky zo symbolických vsuviek na plátnach vznikali plánovane. Spontánnosť v  tvorbe nie je Noémi cudzia. „Pri maľovaní sa mi omylom stalo, že mi frkla červená farba na jej odev – ešte skôr, ako bol hotový. A  ja som ho naschvál nepotrela, lebo mi prišiel fantastický, s  dobrým akcentom. Je to dokonalý moment akéhosi konceptuálneho šperku, akoby brošňa krvavej, červenej slzy. Na znak smútku a bolesti, ktorý ona evidentne prežívala po tom, ako on v máji 1919 zomrel. Ide tu o konkrétnu uniformu a klasickú for-


mu zobrazenia Štefánika. Nie náhodou má dokonalý kostým, vrchol elegancie. Bola predsa váženou slečnou z váženej rodiny.“ Na  ďalšej dvojici obrazov vidieť Štefánika ako chlapa z  mäsa a  kostí. Maskulínneho a  príťažlivého. Nachádza sa v  pareu, typickom tahitskom odeve, pod palmami. Bol to vôbec prvý obraz zo šestice. „Volá sa Eripene Hapate. V preklade Muž s  modrými očami farby morského prúdu medzi koralovými útesmi. Tak Štefánika nazvali samotní Tahiťania. Namaľovala som ho na základe fantastickej fotografie. Tá ma okamžite oslovila. Keďže väčšina ľudí pozná Štefánika v uniforme, táto jeho poloha je úplne iná. Štefánik miloval Tahiti. Cítil sa tam výborne, dovolenkovať v teplúčku a v takom raji mu robilo dobre. Musel to byť naozaj charizmatický chlap. Mal pekné telo, hoci to bol veľmi chorľavý človiečik. Bol drobnejšej postavy a mal vážne zdravotné problémy. Obdivujem ho, ako dokázal tridsať dní cestovať na Tahiti. Jeho cieľom bolo pozorovanie prechodu Halleyho kométy popred slnečný disk a  zároveň plánoval sieť meteorologických staníc vo francúzskych kolóniách v Oceánii. Aj druhý obraz z  tohto páru som robila podľa fotografie. Bolo to stretnutie s  politikom Agnellim. Toho som dala preč a  namiesto neho som tam namaľovala Gauguina. Tu ma fascinoval jeho milý úškrn, dobrácky a  pre ženy interesantný úsmev. Táto jeho rovina sa mi páčila viac ako nejaká oficiálna, kamenná tvár. Tak som to teda poňala takto. S  Gauguinom som Štefánika na obraze Bonjour, Monsieur Štefánik spojila preto, lebo sa mi to tak hodilo. Oni dvaja sa nikdy v  živote nestretli, pretože Gauguin zomrel sedem rokov predtým, ako Štefánik na Tahiti dorazil (1910). Je to len moja autorská fikcia. Založená na tom, že on doniesol z  Tahiti drevorezby po majstrovi. Štefánik rozoznal v  plote či v  korýtku pre prasatá Gauguinovu drevorezbu. Nechal to zreštaurovať a aj vďaka nemu je to dodnes zachované.“ Na ostatných dvoch obrazoch sú magické Tahiťanky. „Jeden som nazvala Taa Ta Hio Fetia a druhý Halleyho kométa. Tam sa žienka od zvyšných dvoch líši tým, že kým ony sú na pocit reálne a ľudské, ona je trošku nadprirodzená, nadpozemská, až ikonická. Všimnite si jej tetovanie – je inšpirované Polynéziou. Tam sa ľudia obliekajú do te-

tovačiek. Je im to akosi prirodzené. Moja nadprirodzená bohyňa je potetovaná tradičnými vzormi z oblasti Tahiti a Oceánie. Okrem diagonálne sa rútiacej kométy v pozadí nájdeme v centre obrazu tetovaný vzor kométy, ktorá pochádza z vyšívanej tapisérie z  Bayeux z  roku 1066. Halleyho kométa je periodická kométa s periódou približne 75 rokov.  Naposledy bola v perihéliu  v roku 1986,  kedy ju navštívila kozmická sonda Giotto.  Jej najbližší návrat k Slnku sa očakáva až na konci júla 2061. Na obraze Taa Ta Hio Fetia kvet vpravo znamená, že je slečna voľná, kvet vľavo, že je zadaná a partnera má. Toto dielo v preklade znamená Muž, ktorý sa rozpráva s hviezdami. To sedí. Štefánik ich pozoroval veľa, dokumentujú to aj jeho zápisky z mája 1910.“

Tak ako spisovateľ, ktorému aj po dokončení rukopisu víria hlavou osudy jeho postáv, ani Noémi sa so Štefánikom nerozlúčila omytím farby zo štetca. „Tie obrazy vo mne ešte budú dlho pokračovať,“ hovorí. „Tak ma to zhltlo, že kým som sa vôbec odhodlala namaľovať prvý obraz s polonahým Štefánikom, musela som si ho precízne naštudovať. Snažila som sa to najprv poňať vedomostne, utriediť si fakty, ktoré ma zaujali, a  hlavne to namaľovať ako žena. Dámy ním boli fascinované ako mužom. Ani sa im nečudujem... Kedysi som zisťovala, koľko mileniek mal Picasso – a  bolo to veru náročné. No poviem vám, toto bolo oveľa náročnejšie!“ Okrem šiestich diel série namaľovala Noémi ešte jeden obraz. Sama pre seba. Pretože aj keď kohútik imaginatívnosti po skončení tvorivého procesu zatiahnete, prúd nápadov dokvapkáva. Nejako tak vznikla Kubánka. „Keď sme sa vrátili z  Mohyly generála M.R.Štefánika, nachádzal sa tam tento kohútik, pobehoval tam, tak som vymyslela zasnúbenie sa Kubánky s kohútom. Toto dielo nebude vystavované. To je môj privátny moment.“

03/2015

text: MONIKA ERDÖFY, MARTIN ERDÖFY

59


umenie art« Noemi´s images are like a book, one that you never get tired of even if you read all interlaced areas. Collection of six paintings (acrylic on canvas) Noemi the matically divided into three pairs. “The first pair is dedicated to two women who were close to Stefanik as no one else,” the author begin she interpretation occasionally interlaced by brow sing through book about Stefanik, to bring to our attention the detail that interested her and which she has incorporated in the works. It is obvious thats he has invested not only time and talent but also her personal commit ment to this topic. “The first image is the Louise Weiss, an intellectual, journalist, politician and campaigner for human rights. She was 82 when she became a Member of the European Parliament. She was incredible, very smart and educated being, a strong personality and a wild girl. I displayed her at a  younge rage in historical costume. She came from family that was half Protestant and half Jewish. In one hand she holds a feather as a symbol of journalism and in the second hand she holds Tahitian pearl, one she craved for but never received. In the painting of Mademoiselle Louise Weiss is a  sycamore tree symbolizing Paris as she first met Stefanik right there

about strokes, which revived the legend “I apologize for my mess,“ Noemi Kolčáková Szakállová welcomed us at her Bratislava studio and in that very moment were alized that we had not met with a “mess” that would look so inspiring and seductive. To walk around this painter’s kingdom is like surfing on the wave of energy – wills nat chyou out of banal lethargy and throw you in to the world of intensified sensations. Every square centimeter is saturated with spontaneity and passion for art. The highest concentration of this passion is undoubted lyconcealed in the artist’s soul – and jostles to the surface in everyword, gesture or gaze. Energetic Noemi createst heway she lives.

60

Fully, untamed. Like wise, she has also approached her latest project, series of images about Milan Rastislav Stefanik´s life. Exposing them in the place more symptomatic than any conventional gallery – at Bratislava airport - named just after this Slovak legend. “When the initial idea of exhibiting my work about Stefanik at that place emerged, I gladly seized the topic. Since I  consider him as one of the greatest figures of our and European history,“ says the painter, who went beyond the obligatory study of the issue and staged Stefanik´s life the way she could present it with a  different touch – dignifiedly, exotically, whimsically...

03/2015

– in salon Madamme Claire De Jouvenel. The brooch symbolizing Caproni plane, in which the tragedy happened, is placed on her chest at her heart...“ “Here, in the painting Bonjour, Mademo‑ iselle Benzoni, is Stefanik situated with a lady to whom he got engaged to. She is an Italian aristocrat, marquise Giuliana Benzoni. Miss holds a ring in one hand with which he proposed to her. There is a Tahitian black pearl in the ring.“ Not all of the symbolic insertions on canvas originated as intended. Spontaneity in Noemi´s creations is not something strange. „When painting I  accidentallys norted red paint on her clothes – before


umenie art «

it was finished. And I purposely did not smear it out because it appeared to me as fantastic, with a  good accent. It’s the perfect moment of some kind of conceptual jewelry, like bloody brooch, red tear. As a symbol of mourning and pain, which she apparently endured after he died in May 1919. It is about a  specific uniform and classic Stefanik´sportrayal . She has, not coincidentally, the perfect costume, the acme of elegance. After all, she was a  respected girl from a respected family. “ On the next pair of images, we see Stefanik pictured as a man of f lesh and blood. Masculine and attractive. Dressed in pareo – typical Tahitian attire, under palm trees. It was the first ever image of the group of six. “His name is Eripene Hapate. In translation, a man with blue eyes in the color of a sea stream between the coral reefs. That is the way the Tahitans called Stefanik. I  paint edit based on the fantastic photo. The photo has immediately addressed me. As most people know Stefanik wearing uniform, this exposure is completely different. Stefanik loved Tahiti. He felt great there, being on a  warm holiday in such paradise felt good to him. He had to be a  really charismatic man. He had a nice body, eventhough he was a very sickly little man. He had a  tiny figure and serious health problems. I  admire his ability to travel through Tahiti for thirty days. His purpose was to observe the passage of Halley’s Comet through the solar disk while planning a network of meteorological stations in the Frenchcolonies in Oceania. Even this second picture of this pair, I painted by a photograph. It was a meeting with politician Agnelli. I removed him and in stead I  painted Gauguin. Here

I was fascinated by his kind smirk, benignant and to women an interesting smile. I liked this pose of him more than any official, life les sface. So there fore, I perceived it like this. I  paired Gauguin with Stefanik in the painting Bonjour, Monsieur Stefanik because I  felt it that way. They both have never met before because Gauguin died seven years before Stefanik arrived in Tahiti (1910). It’s just my author´s fiction. Based on the fact that he brought woodcuts from Tahiti made by the master. Stefanik spotted Gauguin´s woodcarving in the fence or in a pig´s manger. He restored it and thanks to him, it has been preserved.“ In the other two paintings there are magical Tahitan women. “One I  call Taa Ta Hio Feti a and other Halley’s comet. The woman there differs from the other two in a way that while they feel real and human, she is a bit super‑ natural, divine, and iconic. Notice her tattoo – inspired by Polynesia. People dress in tattoos there. It’s some how natural to them. My supernatural goddess is tattooed with traditional designs from Tahiti and Oceania regions. In addition to the diagonally hurtling comet in the back ground, in the center of the image, we can find a tattooed design of comet thatc omes from embroidered tapestry of Bayeux from 1066. Halley’s Comet is a  periodic comet with a period of about 75 years. The last time it was at perihelion in 1986, when it was visited by Giotto space craft. Her forth coming return to the Sun is expected at the end of July 2061. In the painting Taa Ta Hio Fetia the f lower on the right means that the lady is free, the f lower on the left, means that she has engaged and has a partner. This work in translation means A man who speaks (talks to) with the stars. It fits. Stefanik

observed them a lot, as it is documented in his notes from May 1910.“ As a writer whose head, after completing manuscript, is wirled with fates of his characters, even Noemi has not said goodbye to Stefanik by just washing paint from the brush. “Those paintings will ast in me for long.” She says. “I was so over whel med with it that before I dared to paint the first picture of half-naked Stefanik, I had to study him very precisely. First I tried to perceive it by knowledge, organize the facts which impressed me and mainly, painted it as a woman. The ladies were fascinated by him. I am not surprised ... Once I tried to find out how many is metress es Picasso had – and it was truly difficult. Well let me tell you, this was much more difficult!“ In addition to the six parts of the series Noemi painted another picture. Just for her self. Although you shut off the tap of imagination after creative process, the stream of ideas f lows on. This is how Kubanka might have been created. “When were turned from the General Stefanik Memorial, where the tap was wandering around, I invented the engagement of Kubanka with the tap. This work will not be exhibited. This is my private moment.“

text: MONIKA ERDÖFY, MARTIN ERDÖFY

61


zdroj foto: Spoločnosť M. R. Štefánika, www.mrstefanik.sk

osobnosť personality «

M

ilan Rastislav Štefánik, jedna z najvýraznejších osobností našej histórie - astronóm, politik, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu... Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách. Po štúdiu astronómie na Filozofickej fakulte v Prahe odišiel do Francúzska, kde sa nadaľej venoval tejto svojej celoživotnej láske - astronómii. Pracoval v observatóriu v Paríži i na Mont Blancu, publikoval niekoľko vedeckých prác, zúčastňoval sa expedícií za účelom pozorovaní vesmírnych objektov. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Svoju výnimočnosť preukázal nielen vo vedeckých kruhoch ale počas prvej svetovej vojny aj ako statočný a odvážny vojak. Absolvoval výcvik v leteckej škole a výcvik v stíhacej divízii. Neskôr svoje charizmatické a diplomatické vystupovanie zužitkoval i ako politik. V rámci Česko-slovenského zahraničného odboja založil spolu s E. Benešom a T. G. Masarykom v Paríži Národnú radu československú. Štefánik mal veľký podiel na organizovaní československých légií, kde získal hodnosť generála. 4. mája 1919 sa za doposiaľ nevyjasnených okolností zrútilo pri Ivanke pri Dunaji lietadlo, na ktorého palube bol i Milan Rastislav Štefánik. Pri návrate do vlasti zahynul muž, ktorý výrazne ovplyvnil naše dejiny a inšpiruje dodnes bežných ľudí i mnohých tvorcov.

Viac ako 120 km behom pre Štefánika STEFANIK TRAIL je beh inšpirovaný príbehom Štefánika a jeho záchrancov v boji o prežitie v srbských a albánskych horách roku 1915. Za sedem dní prešli trasu cca 120 km smerom na Jadranské pobrežie. Strastiplná púť Štefánika, počas ktorej sa mu obnovilo vnútorné zranenie, pre-

62

ing and training in fighter jets division. Later, he utilized his cha‑ rismatic and diplomatic manners as a politician. As a member of Czechoslovak Insurgent Troops, he co-founded National Assembly of Czechoslovakia in Paris with E. Beneš and T. G. Masaryk. Štefánik greatly contributed to organizing Czechoslovak Legions, where he reached the rank of General. On May 4th 1919, an airplane with Milan Rastislav Štefánik on board had crashed under unexplained circumstance near Ivánka pri Dunaji. On his way back home a man, who significantly influenced our history and who still inspires ordinary people and many authors, had died.

More than 120 km running for Štefánik

Štefánik

padli ich banditi, pokračovala cestou vlakom a riskantným letom s núdzovým pristátím v močiaroch. Až po okamžitom presune do Ríma sa mohol zotaviť zo zranenia. Po návrate do Paríža sa zoznámil s Benešom a začali realizovať svoju predstavu o spoločnom štáte. Pretek v kategórii Ultra jednotlivci a v kategórii Štafety začal tohto roku na Bradle pri Mohyle M.R. Štefánika a skončil pri soche M.R. Štefánika, na námestí nesúce taktiež jeho meno. Meria viac ako 140 km. Akcia má okrem športového i charitatívny rozmer.

Obrazy so Štefánikom na letisku s jeho menom V článku na predošlých stranách sa dozviete i niečo z pôsobenia M. R. Štefánika na Tahiti.

03/2015

M

ilan Rastislav Štefánik, one of the most outstanding figures in our history - astro‑ nomer, politician, general of French Army, founder of Czechoslovak republic... He was born on July 21st 1880 in Košariská. After finishing his studies of Astronomy at the Faculty of Philosophy in Prague, he moved to France, where he further dedicated himself to love of his life - astronomy. He’s been working in Paris and Mont Blanc observatories, he published several scientific papers and participated on an expedition to observe space objects. In 1912 he became a French citizen. His extraordinary personality was proved not only in scientific sphere, but also during World War I, where he showed his brave and courageous character as a soldier. He completed an air force train-

STEFANIK TRAIL is a running event inspired by Štefánik’s story and his rescuers during the survival battle in Serbian and Albanian hills in 1915. In seven days they walked approximately 120 km towards Adriatic Sea. Troublesome journey, during which Štefánik suffered internal injury and he and his companion were attacked by bandits, continued by train and risky flight with emergency landing in marshlands. Only after immediate transfer to Rome he was able to recover from his injuries. Upon returning to Paris, he met with Edvard Beneš and they started to bring to life their idea of united state of Czechs and Slovaks. Race in both categories – Ultra individuals and Relay has begun this year in Bradlo near M.R. Štefánik memorial and will finish at M.R. Štefánik square near his statue. Length of the race is more than 140 km. This event has both sport and charity dimension.

Paintings of Štefánik at the airport who bears his name In the article on previous pages you can learn more about M. R. Štefánik’s activities in Tahiti.


03/2015

63


Letná vôňa umenia

Tých päť ľudských zmyslov sa človek ľahko naučí naspamäť. A nehľadá odpovede na otázku, prečo ich je päť.

Je to výtvarné umenie, ktoré vyvoláva v ľuďoch chvenie zázraku existencie ľudského ducha. Zrak je jedným z najdôležitejších ľudských zmyslov. Oči sú predurčené k vnímaniu krásy a diela tých, ktorí vytvárajú maliarske maľované zázraky. Oči sprevádzajú život obrazov tak, ako v ateliéri umelcov vznikli. Obraz a oči objavujú svet, aký ho človek nemal možnosť spoznať. Sú namiesto slov. Telepatiou nenáhodných posolstiev. Umenie, hodnotné umenie bude stále rozochvievať duše ľudí zázrakmi, ktoré pomáhajú riešiť správne cesty poznania a celej existencie. Dobrý umelec nemaľuje, nekreslí. Dobrý umelec robí umenie. A keď sa divák pozerá, vidí len to, čo všetci. Treba však prižmúriť oči a uvidíte z obrazov, z celého sveta oveľa viac. To, čo predstavuje Barbora Okasová, sú hodnotné a originálne umelecké diela. Na rozmernýchplátnach galérie osobností a života v technike jedinečnej a autorskej. Čierno-biela vyhráva. Je pôsobivá a monumentálna. Charakterizuje. Zdôrazní to, čo nevidno. Dripping je iba desaťročia stará technika. Ťažko povedať, či ju naozaj objavil Jackson Pollock. Mohla sa vyskytovať už dávno predtým. Pollock ju však spopularizoval. A po ňom mnohí ďalší. Nie je ľahké, najmä dnes, predstaviť niečo nové. V tom obdivujem vôľu, talent a majstrovstvo Barbory Okasovej, že jej sa podarilo doviesť túto techniku ďalej. Úspešne. Vytvorila nový štýl patriaci iba jej. Autorka maľuje zaujímavé osobnosti. Dokáže z nich prebrať osobitosť. Akoby ožili. Dať obrazu život, to dokážu len vyvolení jedinci. Preto sa hovorí, že skutočné umenie je večné, lebo je živé. A výtvarnej umelkyni sa to podarilo.

ANDY HRYC, 2014

64

03/2015

Umenie Barbory Okasovej je jedinečné. Krásne, silné vo výraze, kompozične premyslené a tvorené istou rukou. Je to náročný proces tvorby, ktorý ovláda iba ona. Moderné diela nenesú zámer byť nepreniknuteľnými. Divák k ich porozumeniu potrebuje málo. Trochu času a prižmúriť oči. Moderné diela, ktoré sú nepochopiteľné, nie sú diela.

ANDY WARHOL GOLD, 2009


TIBOR BÁRTFAY, 2013

DÁVID, 2014

Dnes možno u autorky hovoriť o programovom záujme. Napĺňa ho jedinečnou technikou drippingu, ktorý sa v jej rukách stáva osobitým výrazom obrazu. V jej ateliéri tak vznikajú rozmerné plátna. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek je zvláštny. Každý je vzácny.

v

UMENIE MILOVAT

Barbora Okasová dňa 4. 7. 2015 otvorí svoju ďalšiu reprezentačnú výstavu v Mestskom múzeu a galérii vHolíči, ktorá potrvá až do 9. 9. 2015. Ste na nej všetci vítaní.

4. 7. , - ,9. 9. 2015 , Mestske muzeum a galeria, , ul. Bernolakova 3 ,v HOLIC

HOLÍČ

www.artem.sk

„Na to, aby človek niečo dokázal, musí konať odvážne.“

To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na život. Moment zobrazeného, vytvorený zo skrumáže čiar. Pretínajú sa v ňom životné križovatky, v ktorých by vnímavý človek aj vedel nájsť tajomné „čiary života“, línie bytia a možno aj ich budúcnosť. Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Formuje ho z citlivého základu akrylových prameňov, ktorých tečúce potôčiky usmerňuje pri ich objavnej ceste. Je dnes na začiatku cesty k profesionalite. To umenie, ktoré formuje jej tvorivý profi l, bude z hľadiska budúcnosti veľmi žiadané a ťažko dosiahnuteľné. Lebo všetky hodnotné začiatky talentovaných umelcov patria k tým najkrajším a najžiadanejším. Aj tieto dnešné. PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

w w w . o k a s o v a . c o m

03/2015

65


Kvalita Výrobky sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a skvelým vypracovaním. K zákazníkovi sa dostáva výrobok, ktorý spĺňa všetky kritéria – ľahká a pevná konštrukcia, kvalitné kolieska, kódové zámky, výsuvný systém, prevedenie interiéru s popruhmi a bočnými priestormi, ... u  výrobkov najvyššej triedy sú použité komponenty, ktoré sú považované za najkvalitnejšie na svetovom trhu – materiálové prevedenie ABS/polykarbonát, kolieska HINOMOTO, kódový zámok TSA či zipsy YKK ZIP.

Kufre s geometrickou potlačou

Dizajn Na cestách neprehliadnuteľné, pútavé a spoľahlivé ... Cestovná batožina a  doplnkový sortiment s  jedinečným a  inovatívnym dizajnom, s  ktorým si zaručene udržíte krok s  módnym trendom. Svoju batožinu si na prvý pohľad bez problémov všade spoznáte.

Použitie Všetky produkty sú navrhované tak, aby svojim užívateľom uľahčili cestovanie. Kufre spĺňajú požiadavky všetkých hlavných i nízkonákladových leteckých spoločností.

Kvalitné prevedenie – koliečka, rúčky, vnútro...

66

Púzdra na doklady


Zábavné menovky na kufre

Kufre s kvetinovými motívmi Zábavné kufre s hrami pre deti

Kufre so zvieracími motívmi

...a veľa - veľa farieb!

www.dobrekufre.sk

67


Ozdobte sa

farbami a tvarmi amazonskej džungle A je tu leto! Farby, kvety, pláže, horúci piesok, biele kamienky, azúrové more, trblietavé kvapky na zelených listoch po letnom osviežujúcom daždi... A to všetko môžeme mať neustále pri sebe v podobe originálneho šperku značky coloMBiana od návrhárky Moniky Babčanovej. Nielen ako spomienku na dovolenku a nielen počas leta. Z ružového prívesku s lupeňmi cítiť vôňu pivoniek, náhrdelník z „tisícich“ korálikov a krúžkov je plný zvukov a farieb ako amazonský prales. S veľkými tyrkysovými náušnicami sa z nás stanú exotické krásky a s náramkom slonovinovej farby zasa africké kráľovné. Šperky vďaka ktorými sa i my samé cítime jedinečné a ženské. Originálna bola i samotná cesta Moniky Babčanovej k šperkárstvu. Po desiatich rokoch sa rozhodla odísť zo sveta financií a to priamo do Južnej Ameriky, Kolumbie. Hlboko v amazonskej džungli sa vďaka domorodcom zoznámila s plodmi palmy La Tagua, podobnými slonovine a počas dvoch mesiacov sa zdokonaľovala v tradičných technikách spracovávania týchto plodov a vytvorila prvé šperky. Dnes je autorkou celého radu krásnych šperkov zoradených do kolekcií s exotickými názva-

100 % Nature Využívame prírodné materiály a chránime životné prostredie.


68

mi Invierno, Marinero, Reina či Tocar el Mar. Všetky šperky sú ručne vyrábané z prírodných materiálov. Orechy – surový materiál, sa nachádzajú vo vnútri plodov palmy La Tagua. Tie sa zberajú iba dozreté opadané a nie je potrebné nijako poškodzovať stromy. Po usušení stvrdnú na kameň, obrusujú sa do bie‑ la, krájajú do požadovaných tvarov a farbia čisto prírodnými farbami. Neobmedzujú sa iba na zelenohnedú škálu, na ktorú sme pri pojme „prírodný“ boli zvyknutí. Veď príroda sama je tou najväčšou farebnou škálou. Prírodu však necítiť len z materiálu, farieb, tvarov. Použitím plodov La Tagua – podobným slonovine, poskytujú alternatívnu náhradu slonoviny a apelujú tým na zákaz lovu slonov pre ich kly. Výroba šperkov taktiež prispieva k ochrane pralesa, zamedzuje jeho výrubu – nájdením finančne zaujímavého využitia plodov samotných stromov. Dôležite je tiež poskytnutie práce a spravodlivého podielu na zisku domorodým indiánom. Príjemné mäkké tvary všetkých kúskov sú docielené nielen brúsením ale určite aj každým dotykom rúk domorodcov a Moniky Babčanovej, ktorí do nich vkladajú kus seba. viac na www.colombiana.sk

Hand Made Všetky produkty coloMBiana sú originálne a vyrábané ručne.

Fair trade Podporujeme myšlienku etického a spravodlivého obchodu.

03/2015


móda fashion«

Embellish yourself with colors and shapes of Amazonian jungle And the summer is here! Colors, flowers, beaches, hot sand, white stones, azure sea, glittering drops on green leafs after refreshing summer sprinkle...

You can have all of this with you all the time in the form of original coloMBiana gems by Monika Babčanová. Not only as a memory of your vacation and not only during the summer. Pink gem with rosebuds smells after peony, necklace of “thousands” of corals and circles is full of sounds and colors, just like Amazonian rainforest. Large turquoise earrings will turn us to exotic beauties and with the bracelet in color of ivory we get the feeling like an African queen. These are the gems that

make us unique and feminine. The journey of Monika Babčanová to making jewelry was unique too. After ten years of career in finances, she decided to leave this life and travel to South American Colombia. Deep inside of Amazonian jungle she met aboriginal people who showed her the nuts of La Tagua palm, which resemble ivory. For two months, she’s been learning and improving her skills in traditional techniques of processing it and she created her first jewels. Today she is an author of series of beautiful jewelry collections with exotic names, such as Invierno, Marinero, Reina or Tocar el Mar. All jewels are hand-made

and use natural materials only. Nuts – a raw material – can be found inside the pod of La Tagua palm. They are picked up only when they are ripe, fallen down under the trees, so no damage to the trees is done. When dried, they become as hard as stone. They are polished until white, cut to desired shapes and painted with natural colors. Painting is not limited to green-brownish color scale, which is typical when we talk about “natural“, because nature itself is the greatest color wheel. Nature is not represented by materials, colors and shapes only. La Tagua nuts, which are very similar to ivory, offer an alternative to ivory jewels and raise awareness about ban on elephant hunting for their tusks. Jewelry production also

helps to protect the jungle, because it offers financially interesting utilization of the existing trees and thus prevents the logging. Offering the work and fair share of profit to local Indians is also important. Soft and pleasing shapes of all pieces are not achieved by polishing only. It is also the result of each and every touch by aboriginal people and by Monika Babčanová, who give to each gem a piece of themselves. More at www.colombiana.sk


70

03/2015

ilúziu tetovania. Celá kolekcia pôsobí hravým a pestrofarebným dojmom. Súčasne s odevnou tvorbou sa Ľubica Poncik venuje aj tvorbe šperku a v spolupráci so šperkárkou Hany Horbanovou Kašičkovou tvoria pod značkou lubi_hany. Výsledkom ich spoločnej tvorby sú nositeľné šperky vytvorené kombináciou háčkovaných a kovových prvkov. Väčšina modelov Ľubice Poncik je bežne nositeľná a zaručuje pre nositeľku znak originality. Rukopis dizajnérky je jedinečný, každý model je detailne a precízne vypracovaný. Nositeľkami jej modelov sú ženy rôznych vekových kategórii - mladé dievčatá zaujmú hravé farebné modely z príjemných úpletových materiálov, ženy obľubujúce eleganciu v odievaní zase strihovo a farebnosťou decentnejšie modely, extravagantné typy žien zase modely výrazných farieb a strihov. Textilná a odevná dizajnérka Ľubica Poncik prináša svojimi aktuálnymi kolekciami vždy nové nápady a inšpirácie pre svoje zákazníčky. Vďaka tomu sa jej odevy a šperky dostali aj do viac či menej vzdialených krajín a miest akými sú napríklad Rím, Dubaj, Južná Amerika a Austrália. www.lubicaponcik.com

modely na str. 68 - kolekcia Folk Tattoo foto: Petra Bošanská

Ľubica Poncik vytvára kolekcie odevov a odevných doplnkov inšpirované ľudovými motívmi. Snaží sa oživovať staré tradície a rafinovane ich prenáša do odevov a odevných doplnkov modernej ženy. Využíva moderné technológie, čím jej modely získavajú často až nadčasový výraz. Na odevy súčasných strihov aplikuje formou sublimačnej potlače tradičné ľudové motívy, najmä určité typy plnej a plastickej výšivky. Ľubica Poncik sa pohráva s niekoľkonásobne zväčšenými detailmi čipky alebo výšivky, ktoré často určujú farebnosť celej kolekcie, a tiež strihové riešenie, výber materiálu, či kompletnú koncepciu odevu. Vo svojej tvorbe využíva tiež tradičné techniky výroby textilu a odevov: háčkovanie, paličkovanie a pletenie. Posledná kolekcia „In my heart“ („V mojom srdci“) je tak‑ isto inšpirovaná ľudovou tematikou. Ústredným motívom sú srdcia predstavujúce v našej kultúre centrum života, znak lásky a v kresťanskej symbolike zbožnosť. Odevy dopĺňajú aj ručne háčkované modely a doplnky zhotovené historickou technikou írskej čipky. Použila príjemné, ľahké a vzdušné materiály – napr. hodvábny šantung, šifón, ktoré podčiarkujú vznešenosť a eleganciu ženy. V roku 2013 sa v kolekcii Revive po prvýkrát objavili pančuchové nohavice s potlačou ornamentov rovnako inšpirovaných ľudovou výšivkou. Vytvárajú s odevom kompaktný celok a vhodne dopĺňajú celú kolekciu. Kolekcia Folk Tatto je pomerne výrazná. Jednotlivé odevy kolekcie sú jednofarebné, vtáčím motívom inšpirované ornamenty pochádzajú takisto z výšiviek. Na transparentnej látke vyvolávajú


Ľubica Poncik na ľudovú nôtu

foto: Petra Bošanská, kolekcia Revive

Ľubica Poncik creates collections of garments and accessories inspired by folk motifs. She tries to bring the old traditions to life and smuggles them into garments and accessories of modern woman in a very sophisticated way. She uses modern technologies, which give her models almost timeless look. She applies sublimation printing of traditional motifs on clothing of modern style, especially certain types of full and plastic embroidery. Ľubica Poncik plays around with enlarged details of lace or embroidery, which often determine the colorfulness of the whole collection, as well as style, choice of material or the whole concept of the garment. She also uses traditional techniques of fabric and garment production, such as crocheting, bobbin lace and knitting. Latest collection called “In my heart“, is inspired by folk themes as well. Central motifs are hearts that in Christian symbolism represent center of life, symbol of love and faith. Garments also feature crocheted models and accessories created by traditional technique of Irish lace. Comfortable, light and airy

móda fashion«

on a folk tune

materials are used, such as silk shantung or chiffon, which underline nobleness and elegance of a woman. Revive (2013) collection was the first one to feature pantyhose with printed ornaments inspired by traditional embroidery. Together with the garments, they make up a compact unit and seamlessly complement the whole collection. Folk Tattoo collection is rather expressive. Individual garments of this collection are single-colored, featuring ornaments inspired by bird motif that also have the roots in traditional embroidery. On a transparent fabric they create an illusion of tattoo. The whole collection makes playful and colorful impression. Except textile work, Ľubica Poncik focuses on jewelry work too. In cooperation with Hany Horbanová Kašičková they produce jewelry under the lubi_hany brand. Result of their work is collection of wearable jewelry combining crocheted and metal elements. Most of the models by Ľubica Poncik are intended for casual wearing and to every owner these products ensure the touch of originality. Her signature is unique and each piece is made with attention to detail and precision. Her models are worn by women of different age categories – young ladies can enjoy playful and colorful models made of comfortable knitted materials, women who prefer elegance can choose more decent style and colors. Extravagant women may go for more expressive colors and designs. In her recent collections, textile and garment designer Ľubica Poncik brings new ideas and inspirations for her clients. That’s the reason why her garments and jewelry can be found in rather distant places, such as Rome, Dubai, South America and Australia. www.lubicaponcik.com

foto: Peter Košút, kolekcia ALLURE

71


JILLO

krajčírsky salón – design – návrhárstvo

Jana Rychtáriková tvorí už 25 rokov a 8 rokov pod svojou značkou JILLO. Inšpiráciou sú pre ňu ženy, chce im dať niečo výnimočné, a preto všetky kusy z jej dielne sú originály. Z ma­teriálov preferuje pravý hod­váb. Motivuje ju hudba a originalita človeka. „Je úžasné tvoriť na každú kriv­ku postavy a mať česť dotvo­riť jeho charizmu, ako aj dola­diť postavu dokonale spraco­vaným modelom“ – hovorí ná­vrhárka. Má za sebou už niekoľko veľmi úspešných prehliadok. Špeciálnou príležitosťou bola pre ňu možnosť reprezento­vať SR na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji. Jana Rychtáriková creates for 25 years and for 8 years under her brand of JILLO. Women are inspiration for her, she always wants to give them something extraordinary and thus every piece from her work-shop is an original. Out of materials, she prefers cultivated silk. Music and originality of each person is a motivation for her. “It is amazing to create for every curve of the figure and to have the honor to shape the charisma as well as to shape the figure with a perfectly elaborated model” – says the designer. She completed a number of very successful fashion shows. A very special occasion for her was to represent SR at the world exhibition EXPO 2010 in Shanghai.

72

Svoju novú kolekciu originálnych modelov predviedla Janka Rychtariková – JILLO v exkluzívnom prostredí kúpeľov APHRODITE v Rajeckých Tepliciach.

SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE

w w w.jillo.sk


Vaša krása si zaslúži to najlepšie, zaslúži si Sothys Paris Your beau� deserve the best, deserve Sothys Paris

Vstúpte do sveta Sothys Paris Spoznajte svet unikátnych rituálov pre krásu tváre a tela v referenčnom inštitúte krásy luxusnej francúzskej kozmetiky Sothys Paris na Slovensku.

Welcome to the world of Sothys Discover the world of unique beau� rituals for face and body in the reference cosmetic institute of Sothys Paris in Slovakia.

We speak English Beauté & Spa s.r.o.

Referenčný inštitút krásy Sothys Paris, Papraďová 5/A, 821 01 Bratislava, tel: 02/4820 0050, institut@sothys.sk

www.sothysinstitut.sk

73


fitnes fitness«

High Intensity Interval Training

(HIIT) – účinné intenzívne kardio

Príbehy o chudnutí zahŕňajúce úpravu stravy (diéta pochádza z anglického „DIET“ – strava, výživa, prenesene – úprava jedálnička – nie hladovanie!) a  hodiny nudného tréningu už poznáme. Ale čo ak existuje možnosť nevenovať sa cvičeniu dlhých 50 minút, ale stačí iba polovičný čas s oveľa vyššou účinnosťou? Polovičný čas? Lepší výsledok? Je to možné! Javí sa to ako perfektná voľba, ale nič nie je bez „ale“. Zatiaľ čo klasický kardio tréning zhŕňa pozvoľné prechody medzi nízkou a strednou intenzitou po dlhšiu dobu, HIIT vyžaduje rýchle striedanie maximálnej a nízkej intenzity. I keď to znie ľahko, je to poriadna, ale mimoriadne efektívna, drina. Čo vlastne je HIIT? HIIT je skratka pre High Intensity Interval Training, teda intervalový tréning s vysokou intenzitou. Ako som spomínal, tajomstvo tkvie v  striedaní maximálnej a  nízkej intenzity, pričom štandardný čas je medzi 20-40 minútami. Optimálny pomer medzi maximálnou a nízkou intenzitou je 2:1 teda 20 sekúnd šprintu a  10 sekúnd chôdze. Mierne pokročilí jedinci môžu prikročiť k pomeru 3:1 (a ďalšia úroveň - obrátený intervalový tréning, čo predstavuje 4 minúty max. intenzity a 1 min nižšej intenzity). Pod pojmom HIIT nemusíme iba behať, ale zvoliť si môžeme akúkoľvek aktivitu, ktorú odporúčam robiť len s vlastnou váhou. 3 fázy HIIT-u 1. fáza – zahriatie organizmu – „warm up“. Túto fázu odporúčam nikdy nezanedbať, inak si môžete spôsobiť nepríjemné zranenie. Postačí cca 8 minút a strečing – cca 2,5 min. 2. fáza – hlavná, kedy vykonávate samotný HIIT. Ako príklad uvediem jednoduchý beh.

74


Zuzana Hošová (hosovazuzana@gmail.com) certifikovaná inštruktorka Piloxing®, Jumping®, Pilates® Anton DOBRANSKÝ , Osobný tréner Fitnes 1 triedy, výživový špecialista (anton.dobransky83@gmail.com)

High Intensity Interval Training (HIIT) – Effective intensive cardio Stories about losing weight containing menu modification (Means modification of eating, not fasting) and hours of boring training we already know. But what if there is a possibility not to spend 50 minutes training but only a half, far more effectively. Half a time? Better results? It’s possible!! It sound like a  perfect choice, however – there is always some „however“. Whilst classic cardio training contains easy switching between mid and low intensity for a longer period, HIIT required high pace switching between maximal and minimal intensity.

Even though it sounds as a piece of cake, it is nasty, but extremely effective exercise. What basically HIIT is? Like I  wrote, the „secret“ consists in fast switching of high and low intensity exercises, while standard time for this is between 20-40 mins. Optimal ratio between max and low intensity is 2:1 – 20 seconds sprint and 10 seconds jog. Mid level could get to ratio 3:1 (the next level is reverse interval training which represents 4 min of max intensity and 1 min of min intensity. The HIIT is not only representing by running, but any activity, which I  suggest to practice with your own weight. 3 phases of HIIT 1st phase – warm up. I strongly suggest never skip this phase; otherwise it could lead to serious muscle injury. Eight mins of warm up and 2.5 minns for stretching is sufficient. 2nd phase – main HIIT phase. As the easiest sample is running. Switching 20 sec of sprint and 10 sec of jog 4 times in interval and all in all 7 intervals – 14 mins at all. 3rd phase – cool down + stretch. It lasts for 5 mins, during which we reduce intensity and stretch stiff muscles. All-in-all 30 minutes, but believe me, you won’t laughing at the end of the training... Why is the HIIT so good? Even though this kind of training turns conventions upside down, still it is 9 times more effective in fat burning, than standards low intensity training which lasts 60 mins, mainly due to the fact, that fat burning lasts up to 3 hours after the training – called „afterburn“ (it‘s the main reason, why I  don’t suggest to replenish carbs after the training). The next advantage is hormonal response – simply it causes level of growth hormone (somatotrophine) and endorphins. High Intensity Interval Training – The best cardio ever? HIIT has a lot of pluses – mainly it is not boring and it is hell difficult. And with that difficult I mean mainly for your body, therefore I would suggest a combination of the HIIT 2 times a week and classic power (bodybuilding) training 3 time a  week. I would as well support this model with the idea: Who looks better? Marathoners or sprinters?

fitnes fitness «

Striedate 20 sekúnd šprint a 10 sekúnd poklus 4x v jednom intervale to celé v 7 intervaloch cca 14 min. 3. fáza – ukľudnenie – „cool down“ + strečing. Doba trvania cca 5 minút, počas ktorých znížime intenzitu a  roztiahneme stiahnuté svaly. Čo dokopy trvá 30 minút, ale verte mi, po tomto tréningu vám nebude veľmi do smiechu... Prečo je HIIT dobrý? I keď tento druh tréningu obracia zaužívané konvencie hore nohami, je 9x účinnejší v pálení tukov, ako klasický tréning s nízkou intenzitou v  trvaní 60 minút, pretože fáza pálenia tukov trvá do 3 hodín po tréningu, tzv. „afterburn“ (z toho dôvodu sa neodporúča po HIIT dopĺňať sacharidy) Ďalšou výhodou je hormonálna odozva – jednoducho zvyšuje sa hladina rastového hormónu a endorfínov. High Intensity Interval Training – najlepšie kardio? HIIT má mnoho výhod, nie je nudný, ale je pekelne náročný. A slovom náročný mám na mysli i pre organizmus. Odporúčal by som teda kombináciu silového a  HIIT tréningu 2x týždenne HIIT a 3x týždenne silový tréning. Čo by som podporil myšlienkou: Kto vyzerá lepšie? Maratónci, alebo šprintéri?

Zuzana Hošová (hosovazuzana@gmail.com) certified instructor of PILOXING®, PILOXING BARE®, Jumping®, Pilates®, DeepWORK™, Anton DOBRANSKÝ (anton.dobransky83@gmail.com ) Personal fitness trainer class 1, nutrition specialist.

03/2015

75


majsterka sveta

pohodová šport sport«

76

03/2015


« Wakeskating u nás nie je ešte úplne známy pojem. Čo je špecifické pre tento šport? Wakeskating je mladý vodný šport, odhadom tak 15 rokov na Slovensku. Je to niečo ako skateboarding, ibaže na vode. Na vodnej ploche s rôznymi prekážkami sa necháte ťahať za člnom, skútrom alebo na vodno-lyžiarskom vleku a stojíte pritom na doske podobnej skateboardovej. Doska je prispôsobená pohybu na vode. Je o niečo širšia a dlhšia ako klasická skateboardová doska a samozrejme nemá kolieska zospodu J. Povrch dosky – griptape, je v podstate taký istý ako na klasickom skateboarde – drsný ako šmirgeľ. Využívate presne tú istú obuv. Ak chcete kopnúť do dosky, doska sa dobre otočí a nešmýka sa vám pod nohami. A robia sa tam aj veľmi podobné triky (shovity, kickflipy...). Viac ľudí možno pozná wakeboarding. Rozdiel je v tom, že na wakeboarde ste viazaním pripevnený o dosku, takže môžete robiť rôzne saltá, nechať sa vystreliť do vzduchu. Pri wakeskatingu nie ste pripevnený k doske nijakým viazaním. Tu sa hráte s doskou a pod nohami si ju rôzne točíte. I keď je to veľmi mladý šport, myslím si, že naberá na popularite.

« Stáli ste teda najprv na skateboarde na ceste, alebo až na wakeskate na vode? Ja som začala v šiestich rokoch klasickým vodným lyžovaním a z toho som prešla k wakeskatingu. A až teraz – nejaký druhý rok začínam jazdiť na skateboarde. Nešla som tou cestou ako mnoho chalanov. Väčšina z nich sa najprv venovali skateboardingu a z neho prešli na wakeskating.

Ak by bol wakeskating ako Zuzka Vráblová, bol by to najpohodovejší a najveselší šport. Vlastne to ani nie je šport v bežnom zmysle slova. Ako sama vraví: „wakeskating je životný štýl!“ A ona je v tomto „žití“ skutočnou majsterkou!

« Čo sa hodnotí na súťažiach? Je tam povinná jazda, predpísané prvky? Každé preteky majú iný formát, inak sa hodnotia. Tie klasické, napr. Majstrovstvá Európy alebo Majstrovstvá sveta sa hodnotia tak, že máte k dispozícii na vodno-lyžiarskom vleku kolo a pol, počas ktorého sa snažíte predviesť svoju najlepšiu jazdu. Hodnotí sa napr. kompozícia trikov, to ako si ich za sebou poskladáte. Ak začínate jazdu ťažším trikom, určite to pridá body navyše, práve pre zvýšené riziko, že spadnete a teda skončíte už na začiatku. Ďalej sa hodnotí prevedenie, náročnosť, technika triku, výška triku. Väčšina vlekov – tratí ponúka rôzne prekážky, a vtedy sa hodnotí aj ich využitie. Či si vyberiete pre svoju jazdu náročnejšie alebo jednoduchšie.

foto: Bryan Soderlind

foto: Peter Brichta

« Kto vymýšľa prvky? Väčšina prvkov – trikov pochádza zo skateboardingu. A postupne sa pridáva náročnosť – a tá sa dá vždy niekam posúvať.

« Je v tej rýchlosti priestor aj na improvizáciu? Alebo ide o do bodky natrénovanú choreografiu? Tu nemáte vopred predpísanú jazdu. Ako som povedala, možno sa vám stane, že nejaký trik ledva ustojíte, musíte to vybalansovať, prekážku už nestihnete prejsť – skočiť ako ste chceli, a tak teda zaimprovizujete. Možno tam skočíte nejaký trik, ktorý ste ani nemali v pláne. Dá sa teda aj improvizovať J. « Spomínali ste aj pády. Môže dôjsť pri tomto športe aj k nejakým úrazom? Zraniť sa dá pri čomkoľvek. Ale ja vždy hovorím, že tie pády do vody sú stále prijateľnejšie, ako keby ste mali toľkokrát padať na betón alebo na svah. Je to predsa len o niečo mäkšie. I keď pri tej rýchlosti nie je ani to najpríjemnejšie, ale zvyknete si. Pri wakeskatingu, tým, že nie ste pripevnený o dosku sa semtam stane, že po páde pri vynorení do vás môže naraziť aj samotná doska. Stať sa môže čokoľvek. Pády do vody nie sú to najhoršie.

« Kde sa na Slovensku môžeme naučiť wakeskating? Sú tu nejaké kluby, kde sa dá prihlásiť? Wakeskating nie je úplne klasický šport, kde prihlásim dieťa do klubu a tam trénuje pod vedením trénera. Wakeskating je skôr životný štýl. Koho nadchne a zapáči sa mu, sú možnosti, kde sa to dá vyskúšať. Napríklad na Zlatých pieskoch v Bratislave, Piešťanoch a v Košiciach, kde sú vodno-lyžiarske vleky. Okrem toho sú dvojstĺpové vleky v Štúrove, Liptovskom Mikuláši, a tuším aj nový v Banskej Bystrici. Tam si to vyskúšate a ak vás to „chytí“, sami sa učíte nové triky, trénujete a zdokonaľujete sa v partii kamarátov.

03/2015

77


foto: Marek Švančara

Wakeskating je o partii, s ktorou jazdíte, navzájom sa motivujete, učíte. Aj v tomto je to podobné skateboardingu – tam tiež nevidíte nad niekým stáť trénera, ktorý by hovoril „teraz skúšaj toto, potom toto...“ Wakeskating zostáva viac taký punkový – streetový.

« Kde vo svete ste našli najlepšie miesto na tréning? Hmm. Mne sa úplne najviac páči na Filipínach. Je tam stredisko, kde sa mnoho jazdcov stretáva počas zimných mesiacov, aby si predĺžili sezónu a mohli stále trénovať. K dispozícii tu sú vodno-lyžiarsky vlek, ďalšie štyri dvojstĺpové vleky, jazero, kde sa dá jazdiť za člnom. Je tam všetko pokope. ...a potom veľa ľudí chodí aj do Thajska a tak rôzne. « S wakeskatingom sa teda začína bez trénera, ale vy už jazdíte vrcholovo. Máte niekoho, kto vás v tejto fáze vedie? Ako som vravela, vo freestylových športoch je to úplne iné. Môj priateľ sa venuje tomuto istému športu a vie o ňom ďaleko viac ako ja, je omnoho lepší, a tak je v podstate akoby mojim trénerom. Má najväčší prehľad, čo ako zvládam, ako sa postupne dopracovať k lepším výkonom, lebo on si tým už prešiel. Ale trénerom mi je aj ktokoľvek, s kým mám možnosť jazdiť a učiť sa od neho. Zväčša jazdím s chalanmi, ktorí sú dosť dobrí a tí sú potom tiež moji „tréneri“. Sledujú ma, radia mi. Ak viem nejaký trik lepšie ja, tak zasa poradím ja im.

« Atmosféra medzi vami je taká uvoľnená – free. Aj na súťažiach je to tak, alebo je tam cítiť nejaká rivalita? Ja som veľmi vďačná, že som sa dostala k tomuto športu, k tejto komunite. Je to super a aj tá rivalita je tým pádom menšia ako niekde inde, lebo to naozaj robíme pre potešenie. Stretnúť sa spolu, zajazdiť si. Ale nech to zasa nevyznie úplne jedno-

78

ducho, aj tu si treba niečo odtrpieť, prejsť mnohými pádmi. Aj tu to vie byť drina, keď chcem ísť na preteky ukázať čo viem. Nie je to však o porazení druhých, či o premýšľaní o stupienkoch víťazov. Je to v prvom rade o vlastnej spokojnosti, o možnosti ukázať to, čo som sa naučila, aký progres som urobila od posledných pretekov. Najviac ma teší, keď niekto, koho považujem za „dobrého“ v tomto športe, príde za mnou a povie mi: „super, je vidieť, že si sa zasa zlepšila, tieto nové triky sú paráda!“

« Hovoríte, že si to treba aj oddrieť. Ako často trénujete a ako dlho? Keď mám možnosť a podmienky sú dobré, tak sa snažím jazdiť každý deň dvakrát do dňa. Vychádza to pribižne na trištvrte hodiny pri jednej jazde za skútrom, čo bežne jazdím v Amerike. Keď som doma, jazdím viacej na vodno-lyžiarskom vleku, a to niekedy aj viacero hodín. Lebo ak spadnete na vleku, musíte si to zas a znova odplávať späť na štart. Takže keď spadnete na druhej strane jazera, vytvorí to dlhšiu prestávku medzi jazdením. Vládzete teda aj dlhšie jazdiť, než keď spadnete za skútrom alebo za člnom, kde vás hneď vytiahnu a hneď pokračujete. Tam sa skorej unavíte. Potom sú dni, keď veľmi fúka, sú veľké vlny, čo je najhoršie pre wakeskatera. Vtedy si urobíme deň prestávku. Alebo keď sa človek musí zregenerovať a znova sa namotivovať: „včera som nejazdil, dnes už musím ísť ." J

« Čo iné robíte počas dňa? Relaxujete, či sa venujete nejakým iným aktivitám? Ani neviem povedať čo je bežný deň. Iné je to, keď som doma na Slovensku. Minulý rok som si vybavila športové víza a sťahovala som sa do Ameriky. Teraz som na poly doma, na poly tam na Floride, a ešte na tých Filipínach. Bežný deň na Slovensku sa snažím byť s mojou rodinou, so psom a s kamarátmi, to mi v zahraničí chýba najviac. Veľmi rada chodím aj na skateboard - od minulého roka ma to veľmi chytilo, na korčule, na bicykel. Nie som typ, ktorý by zostal doma a pozeral telku. Pohyb ma proste baví. A byť pri tom s kamarátmi ... aj tými, čo sme spolu vyrastali v klube v Piešťanoch. . « Ktoré iné krajiny ste navštívili vďaka wakeskatingu? Ameriku mám prejdenú, bola som na tých Filipínach a v Thajsku, v Arabských Emirátoch – tam sme mali aj preteky. V Európe sa mi páči takmer všade – v Turecku, v Anglicku,

03/2015

v Nórsku a všetkých okolitých krajinách. Ešte sa mi nepodarilo ísť do Austrálie, ale keď to má prísť, tak to príde. Zatiaľ sa snažím vyhľadávať najlepšie podmienky pre to dané obdobie, a kde a s kým môžem jazdiť.

« Ste veľmi mladulinká a už ste niekoľkonásobnou majsterkou sveta. Aké sú vaše pocity? Nepociťujete niekedy tlaky? Samozrejme, že keď idem na preteky, tak okrem toho, že v prvom rade chcem byť s jazdou spokojná sama, tak je tam aj pocit zodpovednosti voči sponzorom a ľuďom, ktorí ma podporujú a vďaka ktorým mám možnosť venovať sa tomuto všetkému. Ich pomoc si veľmi vážim. A potom, ako som hovorila, sú rôzne preteky... Na majstrovstvách sveta alebo Európy, kde máte k dispozícii jedno „kolečko“, vás to viacej vystresuje, aby ste nespadli na prvom triku a hneď nevypadli. V Amerike sú preteky uvoľnenejšie – v skupinách môžeme 50 minút jazdiť, máme tam viacej pokusov, sme vo väčšej pohode. Tu máme možnosť urobiť aj veľmi dobré a náročné triky, ktoré sa niekedy proste podaria len trikrát z piatich. Pri wakeskate sa totiž viacej padá, keďže nie ste pripevnený o dosku. Taký trik by som do zostavy na majstrovstvách sveta nezaradila a neriskovala, že skončím na začiatku a dievča, ktoré urobí veľa základných trikov a nazbiera za ne viacej bodov, by ma „prebilo“. Tam som viacej zodpovednejšia. « Spomínali ste, že sa častejšie padá... Čo je potrebné pre wakeskatera z hľadiska fyzickej výbavy? Verím tomu, že na mňa malo vplyv 5 rokov štúdia telovýchovy, a že som sa predtým venovala vodnému lyžovaniu. Keď nemám možnosť byť na vode, snažím sa kondične udržiavať a posilniť behom, alebo cvičením na rôznych „balančných“ plošinách. Ale nestaviam sa k tomu tak, že teraz budem o piatej ráno vstávať a behávať, ale prirodzene sa udržiavam v kondícii, snažím sa zdravo stravovať, byť v pohybe a vyhľadávať aktivity s dôrazom na stabilitu. Skateboard je tiež veľmi dobrý doplnok lebo aj tam treba udržať balans. Robiť triky a jazdiť na nejakej rampe vám zlepší stabilitu. Každá aktivita pomôže. Treba to brať ako prirodzený životný štýl. « Čakajú vás v blízkej dobe nejaké preteky? Najbližšie preteky ma čakajú až v septembri – Majstrovstvá Európy v Taliansku. Majstrovstvá sveta teraz nemáme, tie bývajú každé dva roky.


«šport sport

foto: Peter Brichta

Okrem toho budeme v spolupráci s mojím sponzorom organizovať event, kde sme pozvali jazdcov z iných krajín. Bude to akcia, kde chceme natočiť zaujímavé „exibičné“ videá so streetovými spotami, ktorými sa budeme prezentovať. Preto som teraz hľadala na Slovensku a v Čechách rôzne miesta – priehrady, kaskády, ktoré neboli vytvorené priamo pre vodné športy, ale kde bude možné prejsť – zoskočiť na wakeskate z vyššej hladiny na nižšiu, predviesť pár vzrušujcich trikov. To nás láka J. Radi sa prezentujeme cez videá, lebo máme viac času urobiť čo najlepší trik, dobre to zostrihať aby to vyzeralo čo najefektnejšie... Veľa videí si môžete pozrieť na youtube. Zuzka, ďakujem vám za rozhovor a prajem pohodu pri jazdení na „doske“ a veľa radosti z dosiahnutia nových trikov! rozhovor viedla Dagmar Staňová, fotografie: Peter Brichta, Bryan Soderlind, Marek Švančara, Marek Kikinder, Petr Hricko

Relaxed World Champion If wakeskating was like Zuzka Vráblová, it would be the most relaxed and funny sport discipline. In a sense, it’s not even a sport. As she says: “wakeskating is a lifestyle“! And she is a real champion in this “life”! « Wakeskating is not a widely known term. What’s specific for this discipline? Wakeskating is a young sport discipline; my estimate is that in Slovakia it’s been around for about 15 years. It’s something like skateboarding on the water. You are being towed behind a motorboat, scooter or cable system on a surface of water with different obstacles, while standing on a board similar to a skateboard. Board is adjusted for riding on the water surface. It’s a bit wider and longer than classic skateboard and, of course, it does not have any wheels J.The surface of the board – griptape – is basically the same as in traditional skateboard. It’s as rough as sandpaper. We use pretty much the

same shoes. If you want to kick the board, it turns well and doesn‘t slide under your feet. And we make very similar tricks as well (shovits, kickflips...). Maybe more people are familiar with wakeboarding. The difference is that on a wakeboard, you use bindings, so you can do various flips, be kicked off in the air and so on. In wakeskating we are not attached to the board in any way – there is no binding at all. You can just play around with the board under your feet and turn it around. Though it’s a very young sport, I think it’s gaining more attention.

« So, have you stand on the skateboard first or was wakeboarding on the water your first experience? I started with classic waterskiing when I was six and moved to wakeskating. And only recently, over the last two years or so, I am trying to ride a skateboard. I haven’t followed the standard route like many guys. Most of them started on the skateboard and then moved to wakeskating.


« autotestcar test

get hit by the board itself when you fall and emerge. Anything can happen, but falling in water is not that bad.

foto: Marek Kikinder

« How is the judging system at competitions? Are there any compulsory figures or tricks? Every competition has a different format and is judged differently. Classics, such as Europe and World Championships, are judged as follows: on a cableway you have round and half to show your best ride. Judges will evaluate your composition of tricks and how you sequence them. If you start your ride with more complicated trick, it will certainly add some extra points, because there is a higher risk of falling and ending your ride soon. Style, difficulty, technique and the height of the trick are considered as well. Most of the cableways offer various obstacles and in this case judges evaluate their utilization. It means whether you choose more complicated ones or easier ones. « Who makes up the tricks?

Most of them have their roots in skateboarding and then the difficulty is added – and it can always be pushed further.

« Is there a room for improvisation when

you ride in such a speed? Or is it precisely drilled choreography? These are no compulsory figures. As I said, you might have a hard time to keep your balance on some tricks, miss an obstacle or jump it differently, so you have to improvise. Maybe you jump a trick that you didn‘t intend to jump, so it’s possible to improvise tooJ.

« You mentioned falls. Is it possible to suffer any injuries in this sport? You can hurt yourself during any activity. But I always say that these falls in water are still more acceptable than falling on concrete or ground. It’s definitely a little softer. In the speed we have, it’s not very pleasant though, but you can get used to it. Wakeskating does not use bindings, so once in a while you can

80

« Where in Slovakia can one learn wakeskating? Are there any clubs, where I could sign up? Wakeskating is not a standard sport, where you sign up your kid and he/she can practice under the supervision of coach. Wakeskating is more like a lifestyle. If someone falls in love with it, there are some opportunities to try it, such as Zlaté piesky in Bratislava, Piešťany and Košice, where they have water sports cableways. There are also 2-tower cableways in Štúrovo, Liptovský Mikuláš and I guess there is a new one in Banská Bystrica. These are the places where you can try it and if you get hooked on it, you start learning new tricks by yourself; you practice and improve with your friends. Wakeskating is about bunch of friends you ride with, motivate each other and learn. It shares the same features with the skateboarding – you can’t see coaches standing behind you telling you what to do. Wakeskating still has some sort of punk or street style. « Where did you find the best place to practice? Hmm. I like Philippines the most. There is a center, where many riders meet up during the winter months to prolong the season and be able to practice. There are waterskiing cableways, four other 2-tower cableways, lake where you can ride behind the motorboat. Everything is at one place. Many people also travel to Thailand and so on. « Wakeskating usually starts without a coach, but you are a professional rider. Do you have anyone who coaches you? As I said, the situation in freestyle sports is different. My boyfriend is doing the same sport and he knows much more about it than I do and, in a sense, he’s my coach. He’s got much better perspective how I do things, how to improve my performance, because he has gone through it already. But my coach is basically anybody I have an opportunity to ride with and learn from. I usually ride with guys, who are good enough and they are my “coaches” too. They watch me and give me some advice. If I can do any trick better, I will give an advice to them. « Atmosphere among riders is so relaxed –

free, so to speak. Is this the same on competitions or do you feel some sense of rivalry there?

03/2015

I am very grateful that I got to this sport and to this community. It’s fantastic and the rivalry is much more subtle than anywhere else, because we really do it for fun. The point is to get together and ride together. But I don’t mean it is all super easy. You also have to go through some pains and falls. It takes quite a lot of sweat if I want to score some points and show what I can do at competition. But it’s not about defeating others or dreaming about winners podium. It’s more about feeling good about yourself, about an opportunity to show what I have learned, about the progress I made since the last competition. The most rewarding thing is, when someone, whom I consider good in this sport, comes over to me and says: “great, I can see that you made a progress, these new tricks are awesome“!

« You say, that it also requires some painful training. How often do you practice and how long? When I have an opportunity and conditions are good, I am trying to ride everyday twice daily. It’s about 45 minutes to have one ride behind the scooter. This is what I usually do in America. When I am at home, I ride mostly on cableway for couple of hours. Because when you fall on cableway, you have to swim back to where you started. So if you fall at the other end of a lake, it will cause a longer break between rides. That means you are able to ride longer on cableways as opposed to scooters or boats, because when you fall they pull you out and you can immediately go on. It means you get tired sooner. Then there are days, when the wind or waves are high, which is the worst thing for wakeskater. During these days we take a break for one day. Or sometimes I have to recover from previous days or get motivated again like “I wasn’t riding yesterday, I have to go today.“ J « What else do you do during the day? Do you relax or do you do any other activities? I don’t even know what an ordinary day is. It’s different when I am in Slovakia. Last year I obtained sports visa and moved to America. Now I spend half of my time in Florida and another half at home in Slovakia. And I also spend some time in Philippines. I am trying to spend an ordinary day on Slovakia with my family, dog, friends – this is what I miss the most, while I am outside Slovakia. I like skateboarding – I got hooked on it since the last year. And roller blades and bike as well. I am not the kind of person who stays at home and watches TV. I simply like to move. And to


« Which countries have you visited thanks

to wakeskating? I traveled in America a lot. I was also in Philippines, Thailand and in United Arab Emirates, where we had a competition. I like almost every country in Europe – Turkey, England, Norway and all neighboring countries. I haven’t been to Australia yet, but when the times come, I’ll go there. I am trying to find best possible conditions for particular season and places where I could ride with interesting people.

« You are very young and you’ve won World

Championship several times. What are your feelings? Do you feel any pressure? When I go to competition, I want to be satisfied with my ride, but there is also a sense of responsibility with regard to sponsors and people, who support me and whom I am grateful to have an opportunity to do this. I really appreciate their help. And then there are various competitions... World or European championships are more

stressful, because you have only one “round” and you got to be more careful not to fall doing the first trick. Competitions in America are more relaxed – we can ride in groups for 50 minutes, we have more attempts and we are much more relaxed. Here we can pull off very good and difficult tricks, which we sometimes can do properly only three times out of five attempts. Falling is more frequent in wakeskating, because you are not attached to the board with any bindings. I wouldn‘t include such trick on World Championship and risk being out right at the beginning and a girl who would make a lot of basic tricks, and scores more points, would beat me. I would be more responsible there.

« You mentioned the falling is more frequent... What wakeskater needs to have with regards to physical fitness? I believe that I was affected by 5 years of studying Physical Activity Studies and that I was previously involved in water skiing. When I am not spending my time on water, I do some fitness training such as jogging or I exercise on various balancing decks. But I am not like waking up at 5 am to run, but I keep fit naturally, I am trying to eat healthy foods, be relaxed and seek activities with emphasis on stability. Skateboard is very good thing, because it requires maintaining stability. Doing tricks

and riding the ramp will improve your stability. Each activity helps. It should be taken as a natural lifestyle.

« Do you have any race in the near future?

Next competition is in September – European Championship in Italy. World Championship will be next year, because it’s organized every two years. In cooperation with my sponsor, we will organize an event, where we invite riders from other countries. It will be an event, where we want to shoot interesting promotional videos with street spots, which we will present. That’s why I was recently searching for various places in Slovakia and Czech Republic – dams, cascades, that are not specifically built for water sports, but where it’s possible to jump on wakeskate from higher to lower water level and show some exciting tricks. That’s what we are eager to do :-). We love to present ourselves through videos, because we have more time to perform the trick to our best and to edit the video so that it looks as flashy as possible... You can watch many videos on youtube. Zuzka, thanks a lot for interview and I wish you a great time riding the board and a lot of fun doing new tricks! Interviewed by Dagmar Staňová, Photos: Peter Brichta, Bryan Soderlind, Marek Švančara, Marek Kikinder, Petr Hricko

šport sport «

be with friends and with people I grew up with in club in Piešťany.

foto: Petr Hricko

foto: Marek Švančara

vizitka / profile « Zuzana Vráblová, nar. 27. 9. 1989 v Piešťanoch, žije na Floride v Orlande / Zuzana Vráblová, born on September 27th 1989 in Piešťany, lives in Orlando, Florida « 4-násobná Majsterka Slovenska (2009 – 2012) / 4-time Slovakian Champion (2009 – 2012) « 4-násobná Majsterka sveta / 4-time World Champion 2014 - IWWF World Championships in Norway 2012 - IWWF World Championships, Angeles, Philippines 2011 - WWA Wake Park World Championships, Abu Dhabi, UAE 2010 - WWA Wake Park World Championships, Antalya, Turkey « Majsterka Európy / European Champion 2012 - EA Cablewakeboard European Championships, Toulouse, France « Vicemajsterka Európy / European Vice-champion 2011 - IWWF EA European Championships Belgrade, Serbia « 2014 - 3rd Place: Suwannee Pro (The Wakeskate Tour), Lake City, Florida « 2013 - 1st Place: Byerly Toe Jam (The Wakeskate Tour), Orlando, Florida

« web: www.redbull.sk/zuzanavrablova

03/2015

81


skáč a buď utekaj šport sport«

free

Freerun Slovakia

– skupina sympatických mladých chalanov z Trenčína, ktorí vo svojich vystúpeniach predvádzajú veľakrát dych vyrážajúce kúsky. Jakub Halgoš, Michal Marček, Denis Seliak a Dominik Souhrada – chalani, pre ktorých sa stal pohyb vášňou, umením i životným štýlom.

82


V

súčasnej dobe sa do popredia dostávajú aj iné druhy aktivít, či disciplín. Aj u nás je medzi mladými ľuďmi stále viac populárnejší „freerun“ – Parkour & Freerunning. Jeho zrod je vo Francúzsku, predstavil ho Parkour – David Belle, Freerunning – Sebastian Foucan. Je to druh športu, umenia alebo z každého tak trochu? Čo je jeho podstatou? Je to hlavne umenie pohybu. Podstatou Parkouru & Freerunningu je práca s  vlastným telom, prekonávanie svojích osobných limitov, prekonávanie prekážok nielen tých hmotných ale taktiež aj tých životných prekážok, ale s  tým je spojená aj filozofia Parkouru & Freerunningu. V minulosti bolo toto umenie považované za disciplínu, no ľudia z  toho spravili šport. Čo bolo prvou takou inšpiráciou, ktorá vás motivovala k tejto disciplíne? Spočiatku sme čerpali inšpiráciu prostredníctvom médií. Predovšetkým to boli dva francúzske filmy, Okrsok 13, v ktorom hral aj samotný „znovuobjaviteľ“ Parkouru David Belle a  film Yamakasi. Následne Freerunning sa ukázal najmä v James Bond filmoch kde hral samotný zakladateľ Freerunningu Sebastian Foucan. Taktiež to boli rôzne videá na internete.

Ako často trénujete a na akých miestach? Určite je potrebná dobrá nielen fyzická ale aj psychická kondícia. Predsa len, veľakrát ide aj o prvky, ktoré vyžadujú dosť veľkú dávku sily a odvahy. Trénujeme v  našej Born to Trick Academy v Trenčíne, kde taktiež trénujeme deti Parkour & Freerunning. Samozrejme nie je to len o  tej fyzickej príprave, ale veľakrát aj o psy-

chickej. Spoločne sa podporujeme a posúvame svoje hranice vpred. Veľakrát ide o prvky, kde psychika zohráva veľkú úlohu, ale už i  len pri základných prvkoch je dôležitá maximálna sústredenosť, lebo čo i  len malý zlý krok môže spôsobiť veľké škody, v tomto prípade rôzne zranenia. Aké prvky sa najčastejšie vyskytujú vo vašich vystúpeniach? Čo je ústredným prvkom freeruningu? Je vystúpenie pre náročnosť jednotlivých prvkov priestorovo a časovo obmedzené? Na vystúpenia ideme maximálne pripravený a  robíme prvky pri ktorých sme si 100% istý. Špecifický prvok pre Freerunning nie je, ide hlavne o efektnosť jednotlivých prvkov a dojem z  celého vystúpenia. Samozrejme, nie vždy sú priaznivé podmienky pre vystúpenie, ale vždy spoločne vymyslíme riešenie pre daný priestor. Aby to hlavne v  ľuďoch vyvolalo pozitívne emócie a  zanechalo umelecký dojem. To je pre nás najdôležitejšie. A  ako je to s prekážkami? Dokážete ich zakomponovať aj do vystúpenia? Áno vždy sa snážime si buď priniesť na vystúpenie prekážky alebo sa s  klientom dohodneme čo je k dispozícií počas nášho vystúpenia. O  to viac je náš vstup živší, efektnejší a najviac priblíži divákom čo je Parkour & Freerunning. Koncom marca tohto roku sme mali vystúpenie pre otvorenie novej bázy RAYNIAR na bratislavskom letisku medzi nič netušiacimi cestujúcimi. Taktiež sme využili priestor na 100% a zakomponovali sme do našej exibície vystavené auto, gauč pre cestujúcich alebo dokonca vozíky s kuframi. Bolo to veľmi príjemné vystúpenie. Akým štýlom pripravuje-

te jednotlivé vystúpenia? Prezriete si vopred každý priestor, predstavíte, alebo už aj vyskúšate nejaký prvok, ktorý by sa vám tam hodil? Ako sa „zladíte“ pri jednotlivých zostavách? Vždy záleží o aký druh vystúpenia ide. Mávame vystúpenia pre firemné večierky veľkých spoločnosti, na športových dňoch, festivaloch a  mnoho iných eventov. Snažíme sa vždy od klienta vyžiadať fotografiu priestorov a  podľa nich vieme zasadiť a  nastaviť naśu choreografiu. Máme nacvičené viacero variant choreografií no vždy na 100% sa pripraví až priamo na mieste, pretože veľmi často klient nevidí to, čo my. J Veľakrát vieme využiť

Hlásia sa k vám do skupiny alebo do kurzu aj nejaké odvážne dievčatá? Ako taký kurz freerunu prebieha? Ako sme spomenuli, máme školu Parkouru & Freerunningu v  Trenčíne a  na tréning nám chodí priemerne 60 detí. Školu navštevujú ľudia od 8-26 rokov a  áno, sú medzi nimi aj dievčatá. Hlavne nerobíme žiadne rozdiely medzi deťmi. Každý je u nás vítaný a  tvoríme tzv. veľkú rodinu. Snažíme sa, aby atmosféra v našej škole bola super a môžeme povedať, že sa nám to darí. V  škole máme zavedené úrovne, podľa ktorých sa deti učia nové a  náročnejšie triky. Medzi týmito jednotlivými úrovňami sú vždy skúšky, či je

aj priestor, ktorý na danej fotke nie je zachytený. Samozrejme na samom mieste vystúpenia si odskúšame niektoré prvky hlavne kvôli bezpečnosti. A čo sa týka zladenia pri zostavách, to je už viacmenej u nás prirodzená vec. Sme spolu takmer každý deň a  poznáme sa veľmi dobre. Každý vie, kto čo kedy skáče a už sa viac-menej len dopĺňame počas vystúpenia. Veľakrát si ani neukazujeme, pretože to nie je profesionálne, ale stačí sa na seba pozrieť a každý vie o čo sa jedná.

dieťa naozaj fyzicky pripravené na prechod do vyššej úrovne. Čiže to máme perfektne vymyslené, hlavne tak, aby ľudí bavilo vracať sa na naše tréningy a motivovalo sa posúvať vpred. Mnohí si myslia, že freerun a  parkour je vlastne to isté. Aký je rozdiel medzi nimi? Sú nejaké striktné pravidlá pre každú z  týchto disciplín, alebo je možné urobiť aj „mix“? Základný popis alebo vysvetlenie pre Parkour je dostať sa

03/2015

83


šport sport« z bodu A  do bodu B čo najrýchlejšie, za pomoci vlastného tela, plynule a účinne. Freerunning do toho zapojil aj akrobaciu a stal sa efektnejší. Ale nikde nie je napísané že v Parkoure sa nevyužívajú saltá a preto mnoho ľudí žije v omyle J. Je to hlavne vo filozofii každého človeka. Jednoducho povedané, každý by mal robiť to, ako čo cíti bez ohľadu na to, aby to pomenoval. Ale samozrejme tieto dve umenia sú tu na to, aby si človek aspoň vedel spraviť ako takú predstavu o tom čo robíme. Dochádza často k  nejakým zraneniam pri nácvikoch alebo vystúpeniach? (nemyslím tým modriny a  odreté kolená J). Pred čím treba mať rešpekt, čoho sa „vystríhať“? Pri vystúpeniach ani nie, ale skôr pri natáčaní videa alebo pri samotnom tréningu. Samozrejme, mali sme už vážnejšie zranenia ako vykĺbeniny alebo zlomeniny, no v  mnohých prípadoch je to aj natiahnutie svalu alebo väzív. No všetko je to spôsobené fyzickou a  psychickou prípravou. Nedostatočné zahriatie tela/svalov je

84

obrovská chyba a taktiež precenenie svojich síl. Nejdeme nikdy do trikov alebo skokov, pri ktorých sme si neni 100% istí. Častokrát sa v  nás vytvára adrenalín, ktorého je dobré sa v mnohých prípadoch strániť, no sú aj ľudia, ktorí ho vyhľadávajú. Mnohokrát treba prekonať strach pri náročnom triku alebo skoku, aby sa človek vymanil z  tzv. stagnácie a  posunul svoje hranice a  limity vyššie. Rešpekt treba mať hlavne pred sebou samým, pretože strach je ten element, ktorý nás chráni pred smrťou, preto sa treba naučiť pracovať so svojou psychikou a  hlavne so svojím telom.

hradov, ktoré predstavujete oveľa pútavejšou formou – modernými športovými disciplínami ako freeruning, parkour, street workout, b-boying... Tento zaujímavý projekt je už ukončený alebo sa stále na ňom pracuje? Áno, stále pracujeme na nových a zaujímavých projektoch. CASTLE RUN bol pre nás úspešný projekt vo vlastnej réžií spoločne so skvelými ľuďmi. V  spolupráci s  MASAHI films,  Melman Production a  ďaľšími, za čo sme im vďační. No samozrejme pracujeme na tomto projekte ďalej, ale to vám neprezradíme, musíte sa nechať prekvapiť. J

Spolu ste účinkovali aj v projekte CASTLE RUN. Ide o  8-dielny dokument z  prostredia slovenských

V mesiaci júl sa uskutoční v  Trenčíne BORN TO TRICK CHALLENGE 2015, ktorý momentálne pripravujete. O čo

03/2015

konkrétnejšie ide v tomto projekte a na čo sa môžu nielen účastníci ale aj diváci najviac tešiť? Ste dobre informovaní J Áno, pripravujeme túto súťaž v Trenčíne v novopostavenom Born to Trick parku. Je to presne 25. 7. 2015 a diváci sa môžu tešiť na štýl, akým bude tento Challenge organizovaný. Ide o  spoluprácu medzi Parkourom a  Street workoutom a  upevnenie vzťahov medzi Slovenskou a  Českou komunitou. Preto budú prebiehať dve kolá, súťažiacich pomiešame do jednotlivých tímov, ktoré budú zložené z  Parkouristov a  Workoutistov. Pripravia si spoločnú choreografiu, za ktorú získajú určitý počet bodov pre svoj tím. Následne sa v  druhom kole budú môcť ukázať ako jednotlivci, no získané body taktiež pripíšu aj svojmu tímu, ktorý reprezentujú. Vyhráva celý tím a  nie jednotlivec, to je heslo Born to Trick Challenge 2015. Ako jednotlivci môžu vyhrať v kategóriách: najlepší trik, najkrajší beh alebo najdlhší workoutový set a mnoho iných. Určite sa bude na čo pozerať, pretože príde špička Parkouru


a Street Workoutu zo Slovenska, Česka i zo zahraničia. A  ešte sa vrátim k  BORN TO TRICK ..., čo pre vás toto vetné spojenie znamená a  kto bol jeho autorom? Prvá zmienka o Born to Trick bola 18. novembra 2013, keď bola vytvorená  Facebook fan stránka. Born to Trick je komunita ľudí, ktorí žijú pre pohyb a milujú dobrodružstvo. Born to Trick podporuje streetove disciplíny ako parkour, freerunning, street workout, kalistenika, breaking (break‑ dance) atď. Born to Trick má sponzorovaných atlétov a tímy, ktoré sú podporované značkou. Značka vyrába oblečenie vhodné práve pre pohyb. Ak by si chcel vidieť viac z módy, navštív shop.borntotrick.com. Oblečenie je navrhnuté ľudmi, ktorí reprezentujú konkrétnu dicsiplínu. Je navrhnuté tak, aby bolo pohodlné a štýlové. Otázky pripravila Jana Krivdová foto: archív Freerun Slovakia

Jump, run and be free Freerun Slovakia – group of enthusiastic young guys from Trenčín performing breathtaking stunts. Jakub Halgoš, Michal Marček, Denis Seliak and Dominik Souhrada – guys that made exercise their passion, art and lifestyle.

R

ecently, many new activities and disciplines are gaining more attention. Parkour & Freerunning is becoming more popular among young Slovaks as well. It all started in France by its founders - Parkour by David Belle and Freerunning by Sebastian Foucan. Is it some kind of sport, art or

mix of both? What’s the substance? First of all, it’s an art of motion. The substance of Parkour & Freerunning is work with your own body, overcoming your own limits, obstacles – not only material ones, but life obstacles as well. These are the basics of Parkour & Freerunning phi‑ losophy. Some time ago, this art was considered as discipline, but people made a sport out of it. What was the first inspiration that sparked your motivation to practice it? We got inspired through media – mostly through two French movies District 13, which featured David Belle, the actual “discoverer” of Parkouru, and Yamakasi. James Bond movies followed with freerunning scenes featuring its founder Sebastian Foucan. Numerous videos on the Internet were another source of our inspiration. How often do you practice and

03/2015

where? You definitely need not only physical, but mental endurance as well. Many times you perform things that require high level of strength and courage. We work out in our Born to Trick Academy in Trenčín, where we also coach Parkour & Freerunning for kids. Of course, it’s not just about physical drills, but many times about mental preparation. We encourage each other and push our limits further. Often we perform stunts, where mental disposition plays a huge role, but even the basic stunts require maximum concentration. Even a little wrong move can cause serious damages – in our case various injuries. Which stunts do you perform most often? What is the central point of freeruningu? Is your performance limited with regard to space and time due to difficulty of individual stunts? We are perfectly prepared before each performance and we do

85


« športsport

We treat all kids same. Everyone is welcome and we are one big family. We do our best to create good vibrations in our school and we may say we are successful. We have set up levels, by which kids learn new and more complicated tricks. There are always tests between these levels in order to determine whether any particular kid is physically capable to be promoted to higher level. So it’s perfectly thought over and we want people to enjoy it, return to our courses and keep them motivated to move forward.

things that we are 100% sure of. There is no specific Freerunning stunt. The most important thing is the effect of individual stunts and the impression of the whole performance. Of course, sometime we don’t have ideal conditions for our performance, but we always work out the solution for any particular space. We want to achieve positive emotions and leave some artistic impression. That’s the most important thing for us. And how about the obstacles? Can you incorporate them into your performance? Yes, we always try to either bring our obstacles or we arrange with the client what can be available during our performance. This makes our show more vivid, f lashy and brings Parkour & Freerunning closer to our audience. At the end of March, we had an event at Bratislava airport for the opening of the new base of RYANAIR. We kicked off our performance among travelers, who had no idea what was going on. We utilized the space to 100% and we incorporated stuff like parked car, sofa for travelers and even airport trol-

86

leys with suitcases into our stunts. That was really cool performance. How do you prepare your individual performances? Do you screen the space first, imagine or try some stunts that would fit in that particular space? How do you synchronize yourselves for individual formations? It always depends on the type of performance we do. We are hired for company events of big corporations, sports events, festivals and many others. We always ask client to provide photos of the space so that we can adjust our choreography accordingly. We’ve got prepared several variants, but only at the spot it gets 100% ready, because client often doesn’t see what we can see... J Many times we are able to utilize the space that is not visible on client’s photos. And of course,

03/2015

we practice some stunts only in client’s space in order to ensure safety. Regarding our synchronization, it more or less comes naturally. We are together almost every day and we know each other very well. Everyone knows who jumps and what he jumps and we just complement one another during the performance. Many times we don’t even show any gestures, because it’s unprofessional, but we just look at each other and everybody knows what is going to happen next. Do you also receive applications to your group (courses) from courageous girls? How does such a training session of freerun look like? As we said, we have School of Parkour & Freerunning in Trenčín and our classes are attended on average by 60 kids. Age range is from 8 to 26 years and yes, there are girls as well.

Many people think that freerun and parkour are the same. What’s the difference between these two disciplines? Are there any strict rules for each of them or is it possible to “mix” them together? The basic description of Parkour is to get from point A  to point B as fast as possible, with the help of your own body, smoothly and efficiently. Freerunning has added acrobatic stunts and became rather showy. But nobody says that Parkour can’t involve flips and that’s why many people live in error J It’s mostly about the philosophy of each individual. Simply put, everybody should do what comes naturally for him/her, regardless of giving a label to it. But obviously, these two arts are here so that people have an idea what we do. Do you often have injuries during trainings or performances? (and I don’t mean bruises and scratches on your knees J). What needs to be done carefully, what needs to be “avoided”? Performances are usually without any injuries, but while shooting videos or during trainings we may suffer some injuries. We’ve already had some more serious injuries, such as dislocations and bro-


«šport sport ken bones, but many times we also have muscle or ligament sprains. Everything is caused by physical or mental preparation. Insufficient warmup of body/muscles is tremendous mistake as well overestimating one’s capabilities. We never go for tricks or jumps, where we are not 100% sure. Often adrenalin builds up in our bodies, which, however, needs to be avoided in some cases, but there are people, who are looking for this kind of stimulation. Many times we have to overcome our fears of more complicated trick or jump, in order to move further from stagnation and push the limits to higher level. We ought to respect ourselves, because fear is the element, that protects us from death and that’s why we need to work with our brain as well as with our body. You participated together on CASTLE RUN project. It is a series of documentary movies

from Slovakian castles, which are presented in much more attractive form – through modern sport disciplines such as freeruning, parkour, street workout, b-boying... Is this interesting project finished or are you still working on it? Yes, we are still working on new and interesting projects. CASTLE RUN was very successful project under our own supervision together with great people – in cooperation with MASAHI films, Melman Production and others. We are very grateful to all of them. And obviously, we continue working on this project, but we won’t disclose any details. J You are just getting ready for BORN TO TRICK CHALLENGE 2015 in Trenčín, which will take place in July. What is this project about and what can participants and visitors look forward to? You are very well informed... J Yes, we organize this contest

in Trenčín in newly built Born to Trick Park. It will be on July 25, 2015 and visitors can look forward to see the style how this Challenge will be organized. It is cooperation between Parkour and  Street workout and aim is also to strengthen the relationship between Slovak and Czech community. That’s why we’ll have two rounds – competitors will be shuffled into individual teams consisting of parkourists and workoutists. They will prepare their cho‑ reography, for which they’ll earn some points for their team. In second round, they will prepare individual performances, but points will also be added to the team they represent. Winner will be the team, not an individual. That’s the motto of Born to Trick Challenge 2015. Individuals can win awards like: Best trick, Most amazing run or Longest workout set and many others. There will definitely be a lot of stuff to look at, because we will

have top Parkour and Street Workout guys from Slovakia, Czech republic and abroad. I want to return back to BORN TO TRICK ..., what does this phrase mean to you and who coined it? The first mention of Born to Trick was on November 18, 2013, when a Facebook fan page was created. Born to Trick is a community of people, who live to move and love an adventure. Born to Trick supports street disciplines, such as parkour, freerunning, street workout, calisthenics, breakdance etc. Born to Trick sponsors athletes and teams that are supported by the brand. Brand produces clothing suitable for active people. If you want to see more, visit shop.bornto­ trick.com. Clothing is designed by people who represent particular discipline. It’s designed to be comfy and stylish. Questions by Jana Krivdová photos: archive Freerun Slovakia

87


autotestcar test«

ŠKODA

Oc tavia

88

03/2015


L&K

2.0 TDI 110 kW

03/2015

89


« autotestcar test

ŠKODA Octavia

Laurin & Klement

2.0 TDI 110 kW 6-stup. automat V rade ostatných typov automobilov Škoda pôsobí iba na prvý pohľad aj najluxusnejšia Octavia Laurin & Klement pomerne

90

nenápadne (prívlastok L&K odkazuje na zakladateľov firmy, Václava Laurina a Václava Klementa). Vašej pozornosti neuniknú ozdobné štítky na blatníkoch, zaujímavé antracitové 18" disky TURBINE z ľahkej zliatiny, či vyspelé bi-xenónové svetlomety s LED svetlami pre denné svietenie a združené zadné svetlá s LED technikou. Medzi príjemné zmeny patrí aj bezkľúčové otváranie. Bez príplatkov pomerne bohato vybavený interiér ponúka vyhrievané

03/2015

všetky sedadlá, sedadlo vodiča je elektricky nastaviteľné s pamäťou. Symboly Laurin & Klement nájdete nielen na obkladoch dverí a hlavici riadiacej páky ale i na operadlách predných sedadiel, ktoré sú dostatočne pohodlné. Pohodlie zabezpečuje aj JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou. Prevedenie kože a Alcantary (pripomína semišovú, resp. brúsenú kožu) v exkluzívnom hnedom vyhotovení dotvára elegantný a  komfortný vzhľad interiéru vozidla. V rovnakom odtieni sú aj plasty v spodnej časti interiéru. Slušný zvukový prejav ponúka Sound System Canton, k  dispozícii je palubná navigácia Columbus s DVD a Handsfree s hlasovým ovládaním, MAXI DOT farebný displej palubného počítača, KESSY a alarm s vnútornými senzormi. V štandardnej výbave je okrem iného aj adaptívny tempomat a FRONT ASSISTANT, parkovacie senzory vpredu a vzadu,


INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT, asistent rozpoznania únavy, automatická dvojzónová klíma, hlasové ovládanie, či elektronický systém otvárania piatych dverí, štart/stop sytém a strešný strieborný nosič. Pre lepšiu bezpečnosť je vozidlo vybavené airbagom vodiča a spolujazdca s deaktiváciou, hlavovými a bočnými airbagmi vpredu ako i  kolenným airbagom vodiča. O  príjemnú klímu vo vozidle sa stará automatická klimatizácia Climatronic. Samozrejmosťou sú elektrické ovládanie okien vpredu a  vzadu ako i  elektricky sklopné a  vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním. V doplnkovej výbave vozidla bol sieťový program, popolník vpredu, zásuvka na 230 V, DRIVING MODE SELECTION, rezerva na oceľovom disku, SIMPLY CLEVER paket a TRAVELLER ASSISTANT. Trojramenný kožený multifunkčný volant pre ovládanie rádia a telefónu perfektne „sadne do rúk“. Spotreba vozidla je „optimálna“. Od päť litrov nafty mimo mesta po 6, 3 litra v meste a na diaľnici. Tento dieselový štvorvalec patrí vo svojej kategórii k výkonným a pomerne úsporným. Súčasťou základnej výbavy je aj doživotná garancia Mobility Premium.

Technické údaje zdvihový objem valcov

1968 cm3

počet valcov/ventilov

4/16

max. výkon

110/3500-4000 kW/min-1

max. krútiaci moment

320/1750-3000 Nm/min-1

prevodovka

automatická 6-stupňová

dĺžka/šírka/výška

4659/1814/1465 mm

rázvor

2680 mm

objem batožinového priestoru

610 l/740 l

objem palivovej nádrže

50 l

celková hmotnosť vozidla

1490 kg

priemerná spotreba

4,2 l/100 km

emisie CO2

119 g/km

zrýchlenie z 0 na 100 km/h

8,7 s

max. rýchlosť

213 km/h

cena v uvedenej výbave

31 434 EUR

Text: Janak Foto: Ferdinand Šatka

91


RIDE

Eraser 90 - Full Carbon, Top Enduro model - nepozná prekážku... RÁM Kellys Enduro High-modulus Carbon Composite FS 27.5 monocoque (pevná os 12x142mm) /zadny zdvih 160mm l VIDLICA Rock Shox Pike RC, 160mm, Solo Air / Charger Damper - Maxle Ultimate 15mm thru axle l ZADNÝ TLMIČ Rock Shox Monarch RT3, Solo Air / Rebound / Open-Pedal-Lock l KĽUKY Sram X1 1000 X-Sync (32) l RADENIE Sram X1 X-Actuation Trigger, 11-speed l MENIČ Sram X1 X-Horizon l BRZDY Sram Guide R Hydraulic Disc (4-piston) l ZAPLETANÉ KOLESÁ Sram Roam 30 XD l PLÁŠTE SCHWALBE Hans Dampf Performance 2.35 folding / SCHWALBE Nobby Nick Performance 2.25 folding


YOUR

LIFE

Stage 90 - ideálny pre jazdy v náročnejších terénoch RÁM Kellys High-modulus Carbon Composite HT 29 monocoque (pevná os 12x142mm) l VIDLICA Rock Shox Reba RL, 100mm, Solo Air / PushLoc Remote Lockout - Maxle Lite 15mm thru axle l KĽUKY Shimano Deore XT M785 Hollowtech II (38x24) l RADENIE Shimano Deore XT SL-M780 I-spec Rapidfire Plus, 20-speed l PREŠMYKAČ Shimano Deore XT M785 (direct mount) l MENIČ Shimano Deore XT M781 l BRZDY Shimano Deore XT M785 Hydraulic Disc l ZAPLETANÉ KOLESÁ Crankbrothers Cobalt 1 l PLÁŠTE Schwalbe Racing Ralph Performance 2.25 folding

www.kellysbike.com


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE Anglický jazyk je nepochybne svetovým jazykom číslo jedna a základným nástrojom dorozumievania na našej planéte. Kto nevie aspoň zopár fráz v angličtine, je pri kontaktne s cudzincami vo veľkej nevýhode. Či už ste na dovolenke v  Bulharsku a kupujete si melón, alebo si v Grécku prenajímate auto, či potrebujete napísať obchodný email svojim partnerom v Holandsku, určite sa budete snažiť sformulovať nejakú anglickú vetu. Dorozumievanie „rukami nohami“ už dávno nie je IN a každý, kto cestuje do zahraničia, si musí osvojiť minimálne základy anglickej slovnej zásoby a gramatiky. Angličtina, či sa to niekomu páči alebo nepáči, sa skrátka stala Esperantom modernej doby. Na svete sú však aj mnohé krajiny, kde je angličtina úradným jazykom a vo väčšine prípadov aj jediným jazykom, ktorým sa v týchto krajinách dohovoríte. A práve tieto krajiny sú obvykle najväčším lákadlom pre slovenských cestovateľov. Do krajín anglo-amerického impéria cestujú našinci za dobrodružstvom, za štúdiom, prácou alebo sa do nich dokonca natrvalo sťahujú. Krajiny ako Kanada, Austrália, Amerika, Anglicko alebo Írsko majú naozaj veľa toho, čo môžu ponúknuť a preto je pri ich návšteve kvalitná znalosť reálnej angličtiny nevyhnutnosťou. Webový projekt AnglickeFrazy.sk je nekonvenčný výkladový slovník zameraný na angličtinu z reálneho života. Na stránkach nájdete viac ako 3000 fráz, idiómov, frázových slovies a slangových výrazov, ktoré sú prehľadne zobrazené spolu s prekladom a ku každej fráze je k  dispozícii celá veta, ktorá slúži ako príklad použitia danej frázy. Vety sú vytiahnuté zo skutočných anglických textov, ako sú napríklad filmové dialógy alebo texty z internetových, či tlačených magazínov. Okrem bohatej databázy fráz tu nájdete aj množstvo testov, v ktorých si môžete zdokonaľovať a upevňovať svoje znalosti anglickej gramatiky, fráz a slovnej zásoby. A ak nebudete vedieť nejaké slovíčko alebo frázu, ktorú ste počuli pri svojej ceste v zahraničí, stačí sa v  diskusnom fóre spýtať a  administrátor, alebo iní členovia stránky vám radi odpovedia 

English language is, without any doubt, number one world language and the main communication tool on our planet. Those who can’t say at least few English phrases, have a substantial disadvantage when they need to talk to foreigners. Whether you are on your vacation in Bulgaria and want to buy a watermelon, rent a car in Greece or write a business email to your partners in Netherland, you will certainly try to formulate some English sentences. Communicating using “hands and feet” is not IN anymore and everyone who travels abroad must learn at least some basics of English vocabulary and grammar. No matter if people like it or not, English has become an Esperanto of modern era. There are also many countries, where English is an official language and in many cases, it’s the only language you can use to talk to local people – and these countries are usually most attractive for Slovak travelers. People travel to countries of Anglo-American empire for adventure, others go there to study, to work or some even move there permanently. Countries like Canada, Australia, America, England or Ireland have a lot to offer and that’s why a solid knowledge of real English is a must when you visit or live in these countries. Web project www.AnglickeFrazy.sk is an unconventional dic‑ tionary that is primarily focused on real-life English. You can find here more than 3,000 English phrases, idioms, phrasal verbs and slang terms in clean layout together with the Slovak translation and all of them have at least one sentence, which serves as an example of use of that particular phrase. Sentences are extracted from real English texts, such as movie dialogues or from internet or printed articles. But there is more than just rich database of phrases. You will find here hundreds of English tests, where you may brush up and improve your knowledge of English grammar, phrases and voca‑ bulary. And if you need to find out the meaning of any word or phrase you have heard during your travels, you can just ask on our discussion forum. Administrator or other members of the website will be glad to answer your question  Viac na / More at:

www.anglickefrazy.sk

94

03/2015


Frázy / Phrases:

To catch rays – chytať bronz, opaľovať sa Pickpocket – vreckový zlodej Snail mail – klasická pošta Jumper cables – štartovacie káble Brush up your English – oprášiť znalosť angličtiny Hang around with somebody – tráviť s niekým čas Hit the road – vydať sa na cestu Road trip – výlet autom Fill up the gas tank – natankovať nádrž do plna Scorching heat – neznesiteľné teplo Ice cream – zmrzlina Jet lag – časový posun (pri cestovaní cez viac časových pásiem)

Vety / Sentences:

How can I get to the nearest bus stop? How can I get to the train station? Do you have insurance? I would like to rent a car. Can I pay with credit/debit card? Is there any good restaurant around? Our luggage was lost. We will be boarding the plane in 15 minutes. I will rent a car at the airport. Flight AA101 is boarding at Gate 1. We have booked a room in a hotel near the airport. Thank you very much for your hospitality. How was your flight? Did you enjoy your stay in London? Flight AA111 is delayed. Please fasten your seatbelts. We will be landing in 30 minutes. Return your seat to the upright position.

Synonymá / Synonyms:

luggage / baggage / suitcase(s) subway / underground / metro / chute garbage / rubbish / waste / dumpster taxi / cab

Duty-free shop – obchod (obvykle na letisku), v ktorom sa dá nakupovať bez dane Toll-free – bez poplatku (napríklad bezplatné telefónne čísla) Aircraft – lietadlo Boarding the plane – nastupovanie do lietadla See you around – uvidíme sa Hiking trails – turistické chodníky Gift shop – obchod so suvenírmi Fridge magnets – magnetky na chladničku Departures / Arrivals – odlety / prílety

– Ako sa dostanem na najbližšiu autobusovú zastávku? – Ako sa dostanem na vlakovú stanicu? – Máte poistenie? – Chcel by som si prenajať auto. – Môžem zaplatiť kreditnou/debetnou kartou? – Je tu niekde v okolí dobrá reštaurácia? – Naša batožina sa stratila. – Za 15 minút začneme nastupovať do lietadla. – Auto si požičiam na letisku. – Na let AA101 môžete začať nastupovať pri odletovej bráne číslo 1. – Zarezervovali sme si izbu v hoteli blízko letiska. – Ďakujeme Vám za Vašu pohostinnosť. – Aký ste mali let? – Páčil sa vám pobyt v Londýne? – Let AA111 má meškanie. – Pripútajte sa, prosím. – Za 30 minút budeme pristávať. – Vráťte svoje sedadlo do pôvodnej polohy.

– batožina, kufre – metro, podzemná dráha – odpadky, smeti – taxi, taxík

03/2015

95


© INSIGHT

MEŠKAL VÁM LET ALEBO ZRUŠILI VÁM LET? Vybavíme Vám kompenzácie v zmysle legislatívy EU. +421 948 460 383, +421 2 32 199 015

w w w. ko m p e n z a c i e . s k

www.facebook.com/kompenzacie IE NEN D O K ODŠ

€ 0 0 6 až ÄTNE

25A0Ž 2 ROKY SP

OVT Í K O R 20 N O S SKÚS

E

Nadštandardné služby „Pod jednou strechou“ Letenky do celého sveta s komplexnými službami. On-Line Boarding pass u nás zakúpeným letenkám v cene. Výber sedadla v lietadle v cene. Dovolenkové pobyty do celého sveta. Ubytovanie, víza, cestovné poistenie, prenájom Passenger Advisory s. r.aut. o. Kongresová turistika, firemné školenia, incentívna turistika. Organizovanie skupinových zájazdov na kľúč.

www.interfly.sk Interfly Travel Service, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 15 (vchod z Panskej 31), 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 32 199 014, Mobil: + 421 905 899 111, e-mail: Interfly@interfly.sk


KDE KEDY

Letisko M. R. Štefánika

13., 14. a 15. august 2015

Registrujte sa do 31.7.2015 na www.bts.aero

z Bratislavy do Dubaja from Bratislava to Dubai

3x týždenne! 3 times a week!

utorok, streda, sobota Tuesday, Wednesday, Saturday


Večera v Paríži, nákupy v Miláne či jachting v Chorvátsku? Alebo ste zmeškali svoj pravidelný let?

ZAREZERVUJTE SI SÚKROMNÝ LET

A CESTUJTE RÝCHLO A ŠTÝLOVO! Viac na www.bts.aero/b2b/private-jet


Lee iamo z Letiska Bratislava

do 60 mie v 20 krajinách Prehľad pravidelných destinácií v ponuke počas letnej letovej sezóny 2015 z/do Bratislavy (29. 3. - 24. 10. 2015):

Belgicko: Brusel-Charleroi (Ryanair) 3x týždenne, Bulharsko: Burgas (Smartwings) 4x týždenne, Česko: Praha (ČSA) 6x týždenne (4x týždenne v júli a v auguste), Francúzsko: Paríž-Beauvais (Ryanair), 3x týždenne, Grécko: Atény (Ryanair), 3x týždenne; Heraklion (Smartwings) 4x týždenne; Rodos (Smartwings) 4x týždenne, Írsko: Dublin (Ryanair) 7x týždenne, Izrael: Tel Aviv (Smartwings) 2x týždenne, Slovensko: Košice (ČSA), 6x týždenne (4x týždenne v júli a v auguste), Spojené arabské emiráty: Dubaj (flydubai), 3x týždenne, Španielsko: Barcelona-Gerona (Ryanair) 2x týždenne (4x týždenne v auguste); Madrid (Ryanair) 3x týždenne; Malaga (Ryanair) 2x týždenne; Palma de Mallorka (Ryanair) 2x týždenne; Palma de Mallorka (Smartwings) 2x týždenne, Taliansko: Alghero (Ryanair) 2x týždenne; Miláno-Bergamo (Ryanair) 4x týždenne; Olbia (Smartwings) 2x týždenne; Rím-Ciampino (Ryanair) 4x týždenne; Trapani (Ryanair) 2x týždenne, Veľká Británia: Birmingham (Ryanair) 3x týždenne; Edinburg (Ryanair) 2x týždenne (3x týždenne v júli); Liverpool (Ryanair) 3x týždenne; Londýn-Luton (Ryanair) 4x týždenne (5x týždenne v apríli a máji); Londýn-Stansted (Ryanair), 14x týždenne (12x týždenne v auguste)

Nepravidelné charterové destinácie:

Albánsko: Tirana, Bulharsko: Burgas; Cyprus (Larnaka), Egypt: Hurghada; Marsa Alam, Francúzsko: Korzika (Ajaccio), Grécko: Atény; Heraklion; Rodos; Kerkyra; Karpathos; Korfu; Kos; Kavala; Zakynthos; Kefalónia; Patras; Sitia; Kalamata; Preveza, Taliansko: Lamezia Terme; Cagliari; Catania; Olbia; Palermo, Kapverdy: Boa Vista; Sal, Malta: Malta, Maroko: Oujda, Španielsko: Malaga; Almeria; Palma de Mallorka, Tunisko: Monastir, Turecko: Antalya; Izmir; Bodrum


« zábava fun

Inovované porekadlo tibetský pes

fialová (kniž.)

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Agentura Pečati Novosti

zápasník s býkmi

České dráhy

pripravujte varením

francúz. sídlo

kočovník

tatranský biely pes

ázijský sokolík

volanie na kury

značka kozmetiky

1/1

číslo telefónu vo firme

zákos (zastar.)

dlhé pichľavé výrastky

potri masťou

mizne (hovor.)

krasokorčuliarsky skok

etiópska rieka

priebojne

stranou

st. značka televízora

maďarské m. meno tri osoby

2/2

útoč

sci-fi film Camerona

2/1 obchodná akadémia

železo

papagáj

šúchala

mesto v Babylone

kód Holandska

Slov. ľud. strana omotáte

smelo soľ zlúčenín enolov

astát (zn.) hliník (zn.)

platidlo v Macau skr. pre ulicu

Akobo, APN, Atala donášači

šoféroval (hovor.)

avo, Ur, Urt riečny tvor časť čižmy

prirodzený logaritmus automatizovaný obchodný systém

predpona "veľký"

bezhlavo udieral ľahko udieraj

1/2

druh Fordu

eden African Broadcas. Network

0 kosil

iba

meno Jely

2/3

popevok

ad acta

2/4 karhal (hovor.)

kapsa, batoh

pulzuje (kniž.)

Chateaubriandova novela

divadelný záves

talian. energet. spoločn.

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Klasické sudoku KLASICKÉ SUDOKU

Párne sudoku (v šedých (v políčkach len párnesú číslice) Párne sudoku šedých sú políčkach len párne číslice)

1

9 2

8

4

5

2 2

7

6

9

9

3

100

2

5 3 5

7

6

7

8

4

6

5

9 3

7

4

1

4

SZHaK

2

4 8

4

3

7

1

8 6

2

9

8 3

SZHaK

7

9 1

SZHaK Autor: J. Farkaš SZHaK Autor: J. Farkaš

03/2015

2 1

Autor: J. Laco Autor: J. Laco

Znenie tajničky: Dobrá dovolenka je najlepším relaxom. Balíček kozmetiky Sothys získavajú Adela Plevová – Banská Štiavnica, Mgr. Zuzana Trnková – Kysucké Nové Mesto, Daniela Hluchá – Myjava. Výhercom blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 15. 9. 2015 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme hodnotnými darčekmi.

1 8 B. Lehotská Autorka:Autorka: B. Lehotská

Nájdi 10 rozdielov / Find 10 differences


«zábava fun

At the hot air balloon show... Can you find two identical balloons?

Na leteckom dni balónov ... Nájdeš dva rovnaké balóny?

Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

HLAVOLAM - RYBA

Prelož 3 zápalky v obrázku tak, aby ryba na obrázku plávala opačným smerom

Brain teaser - FISH

Move 3 matches in the picture, so the fish would swim in opposite direction

Pilot a lietajúce prostriedky. Nájdeš ten správny dopravný prostriedok, na ktorý sa chystá nasadnúť pilot? Pilot and flying vehicles. Can you find the right vehicle, to which the pilot intends to get on?

HLAVOLAM

+5

Doplň správne čísla.

Brain teaser

Add the numbers correctly.

:5

:2

x7 -1 03/2015

101


« informácie information

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

102 102

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

03/2015

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


«informácie information dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

03/2015

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

103 103


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift Prebaľovací pult Changing table

31, 32

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


OFFICIAL TIMING PARTNER OF THE

DS PODIUM BIG SIZE LIMITOVANÁ EDÍCIA WRC PRECIDRIVE TM CHRONOGRAF S 1/100 SEC. WWW.CERTINA.COM

Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.


Good Flight 3/2015  
Good Flight 3/2015  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement