Page 1

02 / 2 014

Módne trendy

jeseň/zima 2014/15

Fashion Trends

Fall/Winter 2014/2015

Good Flight Tour

alebo babská jazda...

Good flight tour or girl´s journey...

Island tajomný ostrov pod polárnym kruhom

Iceland

a mysterious island under the Arctic Circle zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


TISSOT T-RACE. T 048.417.27.057.06 - 650 H. T I S S O T P O S K Y T U J E ME D Z I NR O D N Ð Z  R U K U A P O P R E D A J N Y´ ê SE R V I S V Y´ H R A D N E Z  K A Z N ¸ K O M , K T O R ¸ K Ð P I L I H O D I N K Y U A U T O R I Z O VA NÉ HO PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANY´CH PREDAJCOV NJDETE NA WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK/ TISSOT ALEBO NA TEL.: + 421-2-6345 1330 I N N OVATO R S BY T R A D I T I O N .

T I SSOT.CH


DAJTE PREDNOSŤ NEMECKEJ KVALITE!

2 0 12

Autotrend - Fleet Services, s.r.o. E-Mail: predaj@autotrend.sk Rožňavská 24, 821 04 Bratislava Tel.: +421 2 48 21 26 20 Autorizovaný predaj a servis vozidiel OPEL.

Otváracia doba: Po-Pia: 8:00 - 18:00 So: 9:00 - 13:00 Ne: zatvorené


«obsah content

lifestyle magazine zadarmo / free copy XIV ročník 2/2014 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

na ceste - Island, tajomný ostrov pod polárnym kruhom

Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016 Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová, account manager mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko, account manager milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová Jana Krivdová Dagmar Staňová Lýdia Tepličková Annamária Skládalová Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Stilus, s.r.o. Mgr. Petra Ilenčíková Tlač / Printed by: i+i print spol. s r. o., Bratislava

rozhovor - Pavol Barabáš „To za to stojí, nie?“ Slovensko Tajomný Oravský hrad Good Flight Tour alebo babská jazda po Slovensku architektúra - Postavte si modernú drevostavbu reality - Predávate svoju nehnuteľnosť?

knihy - Tohtoročná jeseň v spoločnosti najkrajších kníh! príroda ZOO Bojnice umenie - CVAK - mladí slovenskí fotografi móda - Trendy jeseň/zima 2014/2015 wellness Fitnes v 21. storočí šport Žijú hokejom!

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher. Obálka / Cover: Fotené pre / Pictures taken for: Retro Cult Club Košice Fotograf / Photographer: Ján Varchola Modelka / Model: Eva Cifrová Stajling / Styling: Odette Kmeť Fedorová

2

z Bratislavy do sveta

autá Raja sa vracia autotest BMW 320d xDRIVE auto-moto Todos v novom šate gurmán Kráľovský steak informácie Letisko M. R. Štefánika zábava krížovky, sudoku

0 2/2014

6 8 12 20 30 34 46 50 54 56 58 62 66 68 78 80 84 90 92 96

from Bratislava to the world when and where? tips for interesting events on the road Iceland - a mysterious island... interview - Pavol Barabáš „That’s worth it, isn’t it?“ Slovakia Mysterious Orava castle Good Flight Tour - or girl´s journey architecture - Build a modern wooden house real estate - Are you selling your property? books - Enjoy this fall with our best books! nature ZOO Bojnice art - CLICK - young Slovak photographers fashion - Trends Fall/Winter 2014/2015 wellness Fitness in 21st century sport They live with hockey! cars Stingray is back car test BMW 320d xDRIVE cars Todos with a new look gourmet Royal beef tenderloin steak informations Airport M. R. Štefánika fun Crossword, Sudoku


12-18 68-75 20-27

Časopis Good Flight nájdete aj v digitálnej forme na www.goodflight.sk a na facebooku Good Flight.sk

78-79

62-63

tak trochu zámerne sa Vám za celý tím prihováram až pri druhom vydaní časopisu Good Flight. Časopis síce v niečom nadväzuje na tie predchádzajúce, ale predsa je v mnohom odlišný. Boli sme zvedaví na Vaše názory a postrehy, čakali sme na odozvu, či vyhovie Vašim predstavám a či strávite príjemné chvíle pri jeho čítaní. Prispôsobili sme tomu nový väčší formát, kvalitu papiera, pripravili zaujímavé články o cestovaní, športe, kultúre, móde, technike, o životnom štýle - to všetko v novom pútavom grafickom prevedení. Pozitívne ohlasy nás samozrejme veľmi potešili, aj vďaka Vám sme pripravili mnohé rubriky tak, aby si každý čitateľ našiel v nich „to svoje“. Veríme, že i druhé vydanie si nájde svojich priaznivcov. Všetkým čitateľom prajeme príjemné čítanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie v januári. Jana Krivdová, šéfredaktorka

editoriál editorial «

Milí čitatelia,

Dear readers, a little bit intentionally I am talking to you on behalf of the whole team not sooner than with our second issue of the Good Flight magazine. Although the magazine builds somewhat on the previous ones, it is still different in many ways. We were curious to hear your opinions and insights; we were waiting for the feedback, if it suits your needs and if the moments spent reading are pleasant. A new bigger format, paper quality were adopted to this aim; we prepared interesting articles about traveling, sport, culture, fashion, technique, life style - all in a new attractive graphic design. Of course, your positive feedback delighted us very much; thanks to you we prepared many columns is such a way that every reader finds something interesting there. We believe that also the second issue will find its fans. We wish all the readers interesting reading and we are looking forward to our next meeting in January. Jana Krivdová, Chief Editor

3


Medovina značky APIMED – Víno s dušou medu Prémiová rada 4 druhových medovín APIMED predstavuje radu čistých prírodných medovín, vzájomne odlíšených druhom medu z ktorého sú vyrobené. Využíva sa pritom druhová pestrosť a rozmanitosť slovenského včelieho medu. Staroslovanská medovina svetlá (13,5 % alk.) - vyrobená z agátového včelieho medu Staroslovanská medovina tmavá (13,5 % alk.) - vyrobená z medovicového horského včelieho medu Original Slovenská medovina (13,5 % alk.) - vyrobená z najlepších druhov slovenského medu – lipy, lesného medu a čiernej maliny. Trnavská medovina (13,5% alk.) - vyrobená z najlepších druhov slovenského kvetového medu. Čistá medová chuť a vôňa je jemne doladená extraktom z bylín a korenín.

Mead brand APIMED – Mead wine with honey soul Premium set of 4 species mead introduces the set of pure natural meads, differing from each other by the specie of honey which they are made of. There are used species richness and diversity of Slovak bee honey. “Staroslovanská medovina svetlá” - Old Slavic mead light (13,5% alc.) - made from acacia honey. “Staroslovanská medovina tmavá” - Old Slavic mead dark (13,5% alc.) - made from mountain honeydew honey. “Original Slovenská medovina” Original Slovak mead (13,5% alc.) - made from best types of Slovak linden honey, forest honey and black raspberries. “Trnavská medovina” Trnava mead (13,5% alc.) - made of best types of slovak flower honey. Pure honey taste is gently flavored with extracts of herbs and spices.

Kontakt: Ing. Peter Kudláč, APIMED, Hlavná 578/119, 919 65 Dolná Krupá, apimed@apimed.sk, www.apimed.sk


PRECISELY YOUR MOMENT DS PODIUM BIG SIZE C001.647.11.057.00 - 805 Eur 12-HODINOVÝ PRECIDRIVE CHRONOGRAF S 1/100 SEC. WWW.CERTINA.COM Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.


« z Bratislavy do sveta from Bratislava to the world

Indonézia

krajina jedinečných ostrovov očami Pavla Fellnera, marketingového riaditeľa CK BUBO

Ostrovy tisícich tvárí Ostrovy Indonézie sa líšia tak, ako sa líšia od seba jednotlivé štáty po celom svete. Človek, ktorý navštívi viac indonézskych ostrovov má pocit, akoby navštívil viacero krajín. Sumatra je hornatá s veľkým množstvom sopiek a pralesov, v ktorých žijú orangutany a tigre, Jáva je kultúrnym centrom Indonézie s najkrajšími historickými pamiatkami, Bali je ako perla medzi ostrovmi s absolútne inou kultúrou, malý ostrov Lombok so sopkou Rinjany vysokou 3726 metrov je môj najobľúbenejší. Na Florese žijú primi‑ tívne kmene Mengarajcov, na ostrove Rinca a Komodo zasa najväčšie varany na svete.

5 dôvodov, prečo cestovať práve do Indonézie Indonézia je nádherná bezpečná exotika, kde zažijete dobrodružstvo, dotknete sa najkrajších sopiek sveta, na niektoré z nich aj vystúpite, spoznáte rôzne kultúry a národy akými sú Karo Bataci, Toba Bataci, Minankabauská kultúra, kde o majetku rozhoduje najstaršia žena. Na Jáve uvidíte najväčšiu pamiatku na južnej pologuli, budhistickú obrovskú stúpu Borobudur či hinduistický Prambanan. Zažijete tance, svadby, rituály, tieňové divadlo Wayang goleng, výrobu

batík. Okúpete sa na nádherných plážach, budete sa šnorchlovať alebo potápať s rajami, korytnačkami na Bali alebo na ostrovoch Gilli či stovkách ostrovov medzi Komodom a Floresom.

Gurmánske zážitky

foto: Pavel Fellner

Krajina je turisticky prístupná a cestovateľ sa môže rozhodnúť, či zvolí gurmánstvo v podobe ohromného výberu ovocia akými sú salak, jack fruit, rambutan, durian, neuveriteľné množstvo druhov banánov, čerstvý ananás, mango… či dá prednosť Warungu – lokálnej reštaurácii, kde sa dajú vyskúšať všetky chute a vône Indonézie. Napríklad Ayam gule – kura v pikantnej kari omáčke milujem. Čerstvé ryby od výmyslu sveta a morské potvory sú samozrejmosťou.

Cestovanie pre každého Znie to možno neuveriteľne, ale cestovať po Indonézii odporúčam každému, bez rozdielu veku a pohlavia. Ostrovy Jáva a Bali by som odporučil komfortnejším cestovateľom, nakoľko sú tu aj lepšie cesty, ubytovanie, strava a servis celkovo, ostatné ostrovy odporúčam dobrodružnejším povahám. Garantujem zážitky na celý život!

foto: Tomáš Minčeff

foto: Tomáš Minčeff, Pavel Fellner, Jozef Harvánek, Jozef Zelizňák st., Martin Navrátil, archív CK Bubo

foto: Martin Navrátil

6

0 2/2014


a country of unique islands Islands with thousands of faces

Islands of Indonesia vary from one another the same way as individual states around the world vary from each other. A person who visits more Indonesian islands has the feeling as he or she visited more countries. Sumatra is a mountainous island with a large number of volcanoes and jungle where orang-outangs and tigers live; Java is a cultural center of Indonesia with the most beautiful cultural monuments; Bali is like a pearl among the islands with absolutely different culture; a small island Lombok with a 3726-meter-high Rinjani volcano is my favorite one. Primitive tribes of Manggarai live in Flores and the biggest Komodo dragons in the world live in Rinca and Komodo.

5 reasons for traveling to Indonesia

by Pavol Fellner, Marketing director of CK BUBO biggest monument in the Southern Hemisphere a Buddhist Temple Borobudur or a Hindu Prambanan can be seen in Java. You will experience dancing, weddings, rituals, shadow theatre Wayanggoleng, production of batik. You will enjoy marvelous beaches, snorkel or dive with stingrays, turtles in Bali or Gili islands or hundreds of other islands between Komodo and Flores.

foto: Pavel Fellner

Gourmet experiences

The country is open to tourists and the travelers themselves can decide whether they choose gourmandise in the form of a huge selection of fruits such as salak, jack fruit, rambutan, durian, unbelievable amount of different types of bananas, fresh pineapple, mango … or they rather prefer Warung – a local restaurant where they can try all possible flavors of Indonesia. I love for example Ayamgule – a chicken in spicy sauce. Any fresh fish you wish and seafood are a matter of course.

Indonesia is beautiful safe exotica where you will experience the adventure; you will touch the most beautiful volcanoes in the world; you will climb up some of them; you will get to know different cultures and Traveling for everyone nations such as Karo Batak people, Toba It might sound incredibly but I recommend Batak people, Minangkabau culture where everyone regardless of age and sex to travel inz 88x127 mm.qxp 10.9.2014 11:22 Page 1 the oldest woman decides on property. The around Indonesia. I would recommend is-

foto: Jozef Harvánek

Indonesia

lands Java and Bali for more comfortable travelers as there are better roads, accommodation, food and service as such; other islands are for more adventurous people.

I guarantee all life experiences!

BUBO Travel Agency Dunajská ul. 31, 811 08 Bratislava tel.: 02/5263 5254 – 55, 0917 530912 e-mail:bubo@bubo.sk, www.bubo.sk

0 2/2014

7


40 rokov BJD Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa tento rok oslavujú 40 rokov! Jubilejný ročník sa uskutoční posledný októbrový víkend od 23. do 26. 10. 2014. Špecialitou tohtoročného festivalu je česko-slovenský deň, prehliadka domácich umelcov, ktorý je naplánovaný na 23. októbra. Bratislavské Jazzové Dni patria každoročne medzi najvyhľadávanejšie kultúrne udalosti hudobnej jesene. V doterajšej bohatej histórii privítali hviezdy ako Herbie Hancock, Stanley Clarke, Bobby McFerrin, Chick Corea, Maceo Parker, Al Di Meola, Joshua Redman, Till Bronner, Marcus Miller, Dianne Reeves a mnoho ďalších. Oslavy 40-teho výročia budú veľkolepé a bohaté na zaujímavých hudobníkov. Aktuálny program nájdete na www.bjd.sk

40 years of BJD

Joshua Redman, foto: archív BJD

Bratislava Jazz Days Slovenská sporiteľňa is this year celebrating 40 years of activities! The jubilee year is taking place the last weekend of October, from 23 to 26 October 2014. A speciality of this year’s festival is Czecho-Slovak Day, a presentation of home grown artists which is planned for 23 October. Every year Bratislava Jazz Days ranks among the most soughtout cultural events of the musical autumn programme. Thus far in its rich history it has welcomed stars such as Herbie Hancock, Stanley Clarke, Bobby McFerrin, Chick Corea, Maceo Parker, Al Di Meola, Joshua Redman, Till Bronner, Marcus Miller, Dianne Reeves and many others. Celebrations of the 40th year will be grandiose and rich in interesting musicians. You’ll find the current program at: www.bjd.sk

8

opera bass Štefan Kocán (archive of ŠK)

operný basista Štefan Kocán (archív ŠK)

Don Giovanni

0 2/2014

Zvučné operné mená Kocán, Kurucová a Plachetka sú zárukou kvalitných umeleckých výkonov, na ktoré sa fajnšmekri klasickej hudby môžu tešiť 5. 10. a 8. 11. 2014 na javisku historickej budovy Slovenského národného divadla. Hviezdne trio čaká spoločná premiéra v Mozartovej opere Don Giovanni v réžii Jozefa Bednárika, pod taktovkou hudobného riaditeľa Opery SND Friedricha Haidera. Hlavnej úlohy Dona Giovanniho sa zhostí stály člen Wiener Staats‑ oper Adam Plachetka. Štefan Kocán svoj hlas prepožičia posta‑ ve Leporella a po ich boku bude ako Donna Elvira stáť sólistka Deutsche Oper Berlin – slovenská

mezzosopranistka Jana Kurucová.

viac info: www.snd.sk

Don Giovanni

The great opera names of Kocán, Kurucová and Plachetka are a guarantee of quality artistic performances which the connoisseurs of classical music can enjoy on 5 October and 8 November 2014 on the stage of the historical building of the Slovak National Theatre. A common premiere awaits the star trio in Mozart’s opera Don Giovanni directed by Jozef Bednárik, under the baton of Friedrich Haider, musical director of the Opera of the Slovak National Theatre. Adam Plachetka, a permanent member of the Wiener Staatsoper (Vienna State Opera), will take on the main role of Don Giovanni. Štefan Kocán will lend his voice to the character Leporello, and alongside them will stand soloist of the Deutsche Oper Berlin (German Opera of Berlin) – Slovak mezzo-soprano Jana Kurucová – in the role of Donna Elvira. more info at: www.snd.sk

« V choreografii jedného z najlepších svetových choreografov Borisa Eifmana po prvý raz oficiálne vystúpi na Slovensku legen‑ dárne Petrohradské tanečné divadlo Eifman Ballet. Po Paríži, New Yorku, Londýne, Moskve či Toronte aj Bratislava uvidí fenomenálne predstavenie Rodin v novej budove SND. viac info: www.snd.sk « The legendary St. Petersburg dance theatre Eifman Ballet will perform for the first time in Slovakia in the choreography of one of the world’s best choreographers, Boris Eifman. After Paris, New York, London, Moscow and Toronto, Bratislava will also see the phenomenal presentation of Rodin in the new building of the Slovak National Theatre. info at: www.snd.sk

Eifman Ballet

RODIN 21. a 22. 10. 2014

Eifman Ballet - Rodin, foto: Michael Khoury

« kedy a kamwhen and where

október

október november


november

foto: Rudo Prekop

24. ročník

Mesiaca fotografie v Bratislave

Unikátna možnosť navštíviť vyše 30 výstav fotografickej tvorby z celého sveta počas jedného mesiaca novembra v galériách a múzeách v Bratislave. Hlavnou tohtoročnou témou je propaganda vo viacerých svojich podobách, od obdobia fašizmu, socializmu až po dnešok a to najmä v európskych krajinách. Tradične prezentujeme viťazov medzinárodnej súťaže SONY WORLD PHOTO AWARDS 2014 a prvýkrát 2 víťazov súťaže Leica Oskar Barnack Awards 2013 pre začínajúcich fotografov. Zo Slovenska je to retrospektívna prehliadka tvorby Miloty Havránkovej, ktorá predznamenávala budúci vývoj v médiu fotografie. Predstaví sa aj Slovenská nová vlna 80-te roky, kolektívna výstava slovenských fotografov, ktorí študovali na FAMU v Prahe a vytvorili celkom nový prúd v česko‑ slovenskej fotografii. Mená ako Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Kamil Varga, Jano Pavlík, Rudo Prekop sú známe nielen u nás, ale aj v širšom medzinárodnom kontekste. Veľmi obľúbené sú sprievodné podujatia festivalu. viac info: www.sedf.sk

24th year of the Month of Photography in Bratislava

foto: Ladislav Roller, 1949, zdroj: TASR

A unique opportunity to visit more than 30 exhibitions of photographic works from all over the world during the month of November in the galleries and museums of Bratislava. The main theme this year is propaganda in several of its forms, from the period of fascism and socialism up through the present, particularly in European countries.We traditionally present the winners of the international competition SONY WORLD PHOTO AWARDS 2014 and for the first time the 2 winners of the competition Leica Oskar Barnack Awards 2013 for beginning photographers. From Slovakia this is a retrospective viewing of the work of Milota Havránková, who prognosticated the future development of photographic medium. In addition the Slovak New Wave of the 1980s is presented in a collective exhibition of Slovak photographers who studied at FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts) in Prague and created an entirely new current of Czechoslovak photo‑ graphy. Names such as Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Kamil Varga, Jano Pavlík and Rudo Prekop are well-known not only here but also in a broader international context. The events accompanying the festival are also great favourites. more info at: www.sedf.sk

december

Vianoce

v meste Už 10 rokov prináša BKIS a mesto Bratislava vianočnú atmosféru aj do ulíc hlavného mesta. Festival Vianoce v meste a Vianočné trhy budú aj tohto roku tradične zahájené rozsvie‑ tením vianočného stromčeka spolu s vystúpeniami detských folklórnych súborov – 21. 11. 2014. Vianočné trhy sa budú nachá‑ dzať na troch námestiach – na Hlavnom a Františkánskom námestí a na Hviezdoslavovom námestí. Tu sa každoročne stretávajú tisíce návštevníkov pri vianočnom punči, varenom vínku, chlebíku s cibuľou a masťou, alebo pečených gaštanoch či zemiakoch. Neopakovateľnú atmosféru spestrujú vystúpenia v rámci autorského festivalu BKIS – Slovenské Vianoce v Bratislave. Ľudové súbory všetkých vekových kategórií prinášajú tradičné vianočné koledy, piesne, tance a zvyky z celého Slovenska. Tohtoročný, v poradí už šiesty ročník bohatého vianočného programu začína posledný novembrový týždeň a končí 22. 12. 2014. viac info: www.bkis.sk

0 2/2014

Christmas in the city

For 10 years now BKIS and the city of Bratislava have been bringing a Christmas atmosphere to the streets of the capital city. The Christmas Festival and the Christmas Markets in the city will again this year be tradi‑ tionally opened on 21 November 2014 with the lighting of a Christmas tree together with the performances of children’s folklore groups. The Christmas markets will be located in three places – on Hlavne námestie and Františkánske námestie and on Hviezdoslavovo námestie. Here each year thousands of visitors gather for a glass of Christmas punch, mulled wine, slices of bread with onion and lard, or roasted chestnuts or potatoes. The unique atmosphere is enriched by performances taking place within the scope of the festival created by the Bratislava Cultural and Information Centre (BKIS) – Slovenské Vianoce v Bratislave (A Slovak Christmas in Bratislava). Folk ensembles of all age categories bring traditional Christmas carols, songs, dances and customs from all over Slovakia. This year’s program, the sixth consecutive year of the rich Christmas programme, begins the last week of November and ends on 22 December 2014. more info at: www.bkis.sk

9


Hyundai ix35

V

nov

len rodiny

Roz rte svoju rodinu o nov pr rastok. Hyundai ix35 z skate s financovan m na p tiny u od 3 498 , s havarijn m poisten m za polovicu trhovej ceny a so zimn mi pneumatikami za extra v hodn cenu. Navy e dostanete v cene vozidla integrovan navig ciu vr tane parkovacej kamery. K bezpe nosti va ej pos dky prispeje 6 airbagov, stabiliza n syst m, asistent pre zjazd z kopca a samozrejmos ou je aj 5-ro n z ruka bez obmedzenia po tu najazden ch kilometrov.

IMPA Doln Kub n, s.r.o.

J no kov 2278, 026 01 Doln Kub n, tel.: 0905 211 833, 0915 979 126

IMPA amor n s.r.o.

Bratislavsk cesta 75, 931 01 amor n, tel.: 0915 979 113, 0907 979 004 www.impa.sk

Kombinovan spotreba: 5,3 l - 8,3 l/100 km, emisie CO2: 139 - 193 g/km. Foto je ilustra n .

z ruky bez obmedzenia kilometrov

Ponuka plat do 31.12.2014.

FINANCOVANIE NA P TINY

HAVARIJN POISTENIE

ZIMN PNEUMATIKY


„Vidím úžasné veci!“ povedal Howard Carter, keď po prvýkrát nahliadol do Tutanchamonovej hrobky. Vydajte sa s nami v šľapajách slávneho egyptológa, ktorý v roku 1922 objavil hrobku faraóna Tutanchamona.

Zažite s nami aj vy atmosféru objaviteľskej výpravy tak, ako ju pred takmer 100 rokmi zažil archeológ a bádateľ Howard Carter.

BRATISL AVA INCHEBA EX PO BR ATISL AVA 15. AUGUST – 30. NOV EM BER PO - N E 9 -19 HOD

www.tut-vystava.sk PETER ILJIČ ČAJKOVSKIJ

MOSCOW

CITY BALLET

L ABUTIE JAZERO

GEA Productions and Discord LTD present

The 50 Years of Film Music

ENNIO

MORRICONE V SPRIEVODE 165 HUDOBNÍKOV A SPEVÁKOV

6. 10.

SLOVNAFT Arena

2/12

Incheba Expo Aréna Bratislava TERAZ.SK

TERAZ.SK


na ceste on the road«

Tajomný ostrov stratený v Atlantickom oceáne, zavesený pod polárnym kruhom, opradený množstvom bájí, legiend a severských ság. Ostrov, ktorý akoby ani

Island nepatril na našu planétu.

tajomný ostrov pod polárnym kruhom V starých kronikách sa píše, že prvými návštevníkmi ostrova boli v 7. storočí Írski mnísi, ktorí tu hľadali miesto na meditácie a cestu k bohu. Prvým ozajstným osadníkom sa však stal nórsky viking Ingólfur Arnarson, ktorý sa v roku 874 vylodil a usadil na západe ostrova (dnešný Reykjavík). Miesto nazval Dymová Zátoka podľa pary stúpajúcej z ho‑ rúcich prameňov nad pobrežím. Za ním prišli ďalší osadníci. Najmä z Nórska. Celé rodinné klany sa vydali naprieč Atlantickým oceánom na oplachtených vikingských vesliciach hľadať svoj nový domov. Život tu však nebol jednoduchý. Tvrdé klimatické podmienky, dážď, neustály vietor, tvrdé zimy a do toho erupcie sopiek. Rieky

12

horúcej lávy zaliali kraj, čierny sopečný popol zasypal pastvu pre dobytok, kone a ovce a otrávil spodné vody. Následné hladomory zabíjali aj tých pár obyvateľov, ktorí na tomto nehostinnom mieste chceli zostať žiť.

0 2/2014

V roku 930 na mieste zvanom Thingvellir (Snemovné pláne) parlament založili obyvatelia ostrova pod holým nebom – Alting. Stretávali sa tu kmeňoví náčelníci, prijímali nové zákony a vyhlasovali rozsudky. Bol to prvý parlament na svete. Islanďania boli odjakživa spätý s morom a plavením sa. V roku 982 Erik Červenovlasý objavil ostrov, ktorý podľa krásnych zelených lúk nazval Greenland – Zelená zem (Grónsko). Jeho syn, Leif Eriksson, objavil v roku 1000 Ameriku a nazval ju Vinland podľa vinnej révy, ktorú tam našli. Nezávislosť Islandu trvala len do roku 1262, kedy sa dostal pod nadvládu Nórska a následne pripadol dánskej korune. Úplnú nezávislosť Island opäť získal až


«na ceste on the road v roku 1944, kedy bol 17. júna na mieste bývalého parlamentu Alting v Thing‑ vellire, slávnostne vyhlásený za Islandskú republiku. Po skončení II. svetovej vojny sa začala islandská cesta k blahobytu. V krajine bolo vybudovaných množstvo geotermálnych a vodných elektrární, ktoré zabezpečili Islandu energetickú sebestačnosť. Geotermálna voda je potrubiami stiahnutá do miest a dedín a slúži na vykurovanie domácností a skleníkov. V skleníkoch sa pestuje väčšina zeleniny a ovocia. Hlavnou obživou Islanďanov je lov a spracovanie rýb, hlavne tresiek a to najmä ich vývoz. Dôležitý je aj chov oviec, hovädzieho dobytka a koní. Na Islande som bol už viackrát a vždy ma očarí rovnako ako po prvý raz. Ideálne obdobie na návštevu Islandu je júl a august. Treba sa ale pripraviť na to, že Island je najdrahšou európskou krajinou a ceny produktov a tovaru sú citeľne vyššie ako sme zvyknutí. V hlavnej sezóne sú aj niektoré služby (prenajatie auta, ubytovanie) podstatne drahšie ako mimo sezóny. Islanďania sú hrdí na krásu svojej krajiny a ochrana prírody je všade na Islande príkladná. Výborne vybudovaná infraštruktúra, kempingy, informačné centrá, turistické trasy. Za návštevu určite stojí Reykjavík – najsevernejšie hlavné mesto na zemeguli. Aj keď pre mnohých neznalých možno budí spočiatku dojem ospalého rybárskeho mestečka, opak je pravdou. Snúbi v sebe typickú severskú atmosféru s vnútorným nepokojom hlavného mesta. Čarovné farebné domčeky obložené vlnitým plechom zo začiatku storočia dávajú tejto najmenšej metropole neopakovateľné čaro. Hallsgrímkirkja – najvyššia katedrála na Islande, postavená na kopčeku v strede mesta, mu dominuje svojou 74 metrov vysokou vežou. Výzdoba vnútra kostola je typicky islandsky jednoduchá. Kraľuje jej 25 metrov vysoký organ zložený z 5000 píšťal. Nenechali sme si ujsť fantastický výhľad z veže katedrály, do ktorej sme sa pohodlne dostali výťahom. Vidieť bolo nielen na hlavné mesto, prístav a more, ale aj široké okolie a hory navôkol, ktoré boli cieľom našej výpravy. Pred tým sme ale nemohli vynechať ani

budovu parlamentu Althingshusíd posta‑ venú zo šedého bazalitu, sídlo prezidenta a vlády Stjórnarrádid, či Národné divadlo postavené v roku 1923 (jediné na Islande). Ďalším skvostom Reykjavíku je budova mestského vodojemu Perlan, postavená na kopčeku nad mestom. V architektonicky zaujímavej budove sa nachádza panoramatická vyhliadková terasa, reštaurácia, múzeum severských ság a tiež zásobáreň vody pre hlavné mesto. Neďaleký prístav ponúka v sezóne možnosť pravidelných plavieb na lodi za pozorovaním veľrýb tzv. veľrybie safari. Obchodná a pešia zóna Laugavegur nás lákala svojimi malými obchodíkmi a reštauráciami. Večer – hlavne cez víkendy sa zaplnili malé kaviarničky, puby a kluby a Reykjavík sa premenil na veselé metropolitné mesto. Dnes žije v Reykjavíku okolo 200 000 obyvateľov, teda takmer dve tretiny celkového počtu obyvateľstva islandu. Oči celého sveta sa však na toto miesto upriamili až v roku 1986, keď sa práve tu stretli ruský prezident Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan a jednali o ukončení studenej vojny. Po tomto stretnutí začali tento nenápadný a zabudnutý ostrov v Atlantickom oceáne objavovať aj turisti a prichádzalo ich sem čoraz viac a viac. A Island má naozaj čo ukázať zo svojich prírodných krás. Na našu cestu po krajine sme si vybrali najpraktickejší a asi aj najlacnejší spôsob – prenajali sme si auto. Popri pobreží je okolo celého ostrova postavená hlavná okružná cesta č.1. Až na malé úseky je celá asfaltová a dá sa z nej vidieť naozaj veľa. Vedie popri mnohých zaujímavých prírodných krásach Islandu a prechádza aj cez druhé najväčšie mesto – Akureyri. My sme zvolili trasu pre náročnejších cestovateľov. Terénne auto nám umožnilo navštíviť najmä široké priestory islandského vnútrozemia, osobným autom nedostupné. Divokým a neobývaným vnútrozemím Islandu prechádzajú zo se‑ veru na juh dve vnútrozemské cesty – F25 a F35. Obidve sú dosť dlhé a veľmi náročné, ale určite stoja za to. Miestami bolo treba brodiť divoké islandské rieky, čo bol niekedy celkom dobrý adrenalín. Panoráma navôkol bola fantastická, hoci niekomu by sa mohla zdať pustá.

0 2/2014 01/2014

13


« na cesteon the road

Neskutočný zážitok nám ponúkli ľadovce – pozostatky doby ľadovej, ktoré tvoria takmer osminu ostrova. Z nich stekajú ľadovcové krídla – splazy, na niektorých miestach takmer až do mora. Najväčší ľadovec Vatnajokull na juhovýchode ostrova má rozlohu 8500 km2 a hrúbku miestami až 500 metrov. Z ľadovcov vytekajú divoké ľadovcové rieky a tie napájajú nespočetné vodopády. Gulfoss – Zlatý vodopád na rieke Hvíta je najväčším. Najvodnatejším vodopádom nielen na Islande, ale aj v celej Európe je Detisfoss. Na rieke Skogar je jedným z najkrajších Skógarfoss. ... a mnoho ďalších krásnych a výnimočných vodopádov.

Nezabudnuteľnou bola aj návšteva farebných rhyolitových Dúhových hôr – Landmanalaugar. Vďaka pozostatkom sopečnej činnosti sú sfarbené všetkými možnými odtieňmi: červenou, okrovou, pastelovou, ružovou. Rozľahlé vnútrozemské planiny, striedajúce sa s čiernymi sopečnými púšťami a ľadovcami, majú tiež svoje čaro. Čierna kamenná púšť vo vnútrozemí, nachádzajúca sa v blízkosti sopky Askja, natoľko pripomínala podmienky na cudzej planéte, že americký astronauti sa tu v roku 1965 pripravovali na pristátie na mesiaci. Nesmiem zabudnúť ani na pozostatky vul-

foto: Patrik Dekan

Voda na Islande tvorí takmer 3% rozlohy. Rieka Thjorsá zo svojimi 230 kilometrami je najdlhšia a najväčším jazerom je Thingvallavatn (83 km2). Veľmi zaujímavým je jazero Mývatn (Komárie jazero) na severe Islandu, no krásou ho určite prekoná ľadovcová lagúna Jokulsarlón na juhovýchode ostrova. Do modrozelenej ľadovcovej vody jazera stekajú ľadovcové splazy. Veľké kusy ľadu fantastických tvarov (niekedy veľké ako poschodový dom) sa z ľadovca odlamujú a pomaly majestátne plávajú po vodnej hladine jazera až kým nepríde ich čas a nedoplávajú k jeho ústiu. Tu ich najkratšia rieka Islandu po asi 300 metroch doplaví do mora. Kusy ľadu sa lámu v príboji. Rozomleté sa nechávajú vyhadzovať vlnami na čierny pobrežný piesok, kde zostávajú ležať ako obrúsené diamanty rôznych tvarov. Návšteva tohto jazera je pre mňa vždy jedným z najsilnejších zážitkov z Islandu.

14

foto: Patrik Dekan

kanickej činnosti. Na Islande je 250 geotermálnych oblastí a v nich horúce geotermálne pramene, sírnaté bahenné sopky a žriedla, parné fumaroly, ktoré vytryskujú horúcu sírnatú paru do výšky niekedy až niekoľko desiatok metrov. Sopečná činnosť za sebou zanechala množstvo kráterov väčšinou zaplnených vodou a takisto množstvo pseudokráterov. Na Islande sa nachádza miesto, ktoré dalo názov všetkým gejzírom na svete. Osada Geysir je známa svojimi dvoma gejzírmi. Väčší Geysir kedysi chrlil vodu vraj až do výšky 60 metrov. Žiaľ od konca 60-tych rokov minulého storočia nie je činný, ale vraj sa dá „prinútiť” k erupcii vsypaním 40 kg mydlového prášku do jeho útrob. Jeho mladší brat – Strokkur – nás, ani všadeprítomných fotografujúcich turistov z celého sveta, nesklamal. Každých 3 až 5 minút vybuchoval obrovským 20 - 25 metrov vysokým stĺpom geotermálnej vody s teplotou skoro 100°C.

0 2/2014

Veľkým lákadlom pre nás i ostatných tu‑ ristov sú samozrejme sopky. Na Islande je ich viac ako 180. Niektoré z nich pri‑ pravili pre Islanďanov naozaj horúce chvíle. Najznámejšia Islandská sopka Hekla vybuchla za posledných 900 rokov 18-krát a vždy priniesla Islandskému ľudu len trápenie a bolesť. Právom ju starí Islanďania nazývali Bránou do pekiel. Naposledy vybuchla vo februári roku 2000. Našťastie tieto erupcie boli slabšie a narobili podstatne menej škôd ako tie v stredoveku. Posledným veľkým vyčíňaním prírody na Islande bol výbuch sopky pod najväč‑ ším islandským ľadovcom Vatnasjokullom v roku 1996. Obrovská masa vody z rozto-

peného ľadovca sa prevalila cez ostrov a spôsobila najväčšie potopy v jeho histórii. Výbuch sopky Eyjafjallajökull v roku 2010 zasa ochromil leteckú dopravu takmer nad celou Európou. O erupciách sopiek by sme mohli pokračovať donekonečna. Ale ani tie neberú obyvateľom Islandu optimizmus a úsmev z tvárí. Islanďania patria k národu s najdlhšou priemernou dĺžkou života nielen v Európe. Sú spolu s Japonskom na čele tejto štatistiky, takisto ako v štatistikách o najvyššej životnej úrovni. Je to vidieť v ich spokojnom výraze, keď s nimi sedíme v horúcich termálnych bazénoch, ktoré tak milujú a pravidelne navštevujú. Posedenie v geotermálnom bazéne je spoločenská záležitosť. Je to miesto stretnutia sa s priateľmi, známymi, alebo aj s obchodnými partnermi. Termálny bazén je v každej väčšej dedinke alebo mestečku. Najznámejším geotermálnym kúpaliskom


«na ceste on the road

Island je rozhodne veľmi zaujímavá krajina hodná navštívenia. Ľadovce a divoké rieky s vodopádmi, kamenné pustiny striedajúce sa z čiernou sopečnou púšťou, farebné dúhové hory na horizonte a nad tým všetkým – niekedy v noci keď už mrzne – polárna žiara. Neváhajte a vstúpte na túto planétu! Text: Stanislav “Sancho” Tomka, fotografie: Stanislav “Sancho” Tomka, Patrik Dekan www.sanchotour.sk

A mysterious island lost in the Atlantic Ocean, hanging under the Arctic Circle, emblazoned with lots of myths, legends and Nordic sagas. Island, which seems not to belong on our planet.

Iceland

a mysterious island under the Arctic Circle The old chronicles say that the first island inhabitants were Irish monks searching for a place for their meditations and a way to God in the 7th century. However, the first real settler was a Norwe‑ gian Viking Ingólfur Arnarson who disem‑ barked and settled in the west of the island in the year 874 (Reykjavík today). He called the place The Smoky Bay for vapor com‑ ing from the hot streams and then soar‑ ing above the coast. Then the other settlers came; predominantly from Norway. The whole family clans sailed on their Viking rowing boats across the Atlantic Ocean to find their new home. But the life was not simple there. Harsh cli‑ matic conditions, rain, constant wind, hard winters and even volcano eruptions. Rivers of hot lava flooded the country, black vol‑ canic ash covered pasture for cattle, horses and sheep and it poisoned the ground wa‑ ter. Subsequent famines killed those few

inhabitants who wanted to live in this in‑ hospitable place. The island inhabitants established Com‑ monwealth under the open sky – Alting on the place called Thingvellir (Thing Fields) in the year 930. Tribal chiefs were meeting there in order to adopt new laws and pro‑ claim judgments. It was the first Common‑ wealth in the world. Icelanders have always been linked with the sea and sailing. In 982, Erik the Red disco‑ vered the island that he called Greenland due to its beautiful green meadows. His son, Leif Eriksson discovered America in 1000 and called it Vinland according to grape‑ vine which they found there. The independence of Iceland ended in 1262 when it got under the domination of Nor‑ way and consequently it was brought under the Norwegian crown. Iceland gained its full independence again in 1944 when the Iceland Republic was cere‑ monially declared on the 17th June exactly at the place of former Commonwealth Alting in Thingvellir.

0 2/2014

foto: Patrik Dekan

na Islande, ktorého sláva prekročila brehy ostrova, je geotermálne kúpalisko Modrá Lagúna na polostrove Reykjanes. Obrovský prírodný bazén naplnený modrou geotermálnou vodou s liečivým bahnom na dne, umelými vodopádmi, toboganmi a parnými aj suchými saunami na brehu, je miestom oddychu a relaxu počas škaredého daždivého islandského počasia. Obyvatelia Islandu sú veľmi vzdelaný národ. Každý piaty má vysokú školu, v prepočte tu vychádza najviac kníh na jedného obyvateľa. Každý obyvateľ ostrova prečíta ročne v priemere štyri knihy, v čom Islanďanov neprekoná nikto. Kriminalita je na nízkej úrovni, donedávna dokonca Islanďania vraj ani nezamykali dvere na bytoch. Na Islande sú dve väzenia, väčšina priestupkov sú krádeže a drogové previnenia.

15


« na cesteon the road

Icelandic way to well-being started after the Second World War. Plenty of geothermal and water power plants which provided Iceland with energy self-sufficiency were built in the country. Geothermal water is pipe-lined into the towns and villages and it is used for heating of houses and greenhouses. The majority of fruits and vegetables are grown in greenhouses. Most important livelihood in Iceland is fishing and fish processing, especially cod and particularly cod’s export. Sheep, cattle and horse farming is also important. I have visited Iceland for several times and it has always been as charming as for the first time. The ideal period for visiting Iceland is July and August. But it is necessary to be prepared that Iceland is the most expensive European country and the pro‑ ducts and goods prices are noticeably higher than what we are used to. Some services (car rent, accommodation) are significantly higher in the main season in comparison with low season. Icelanders are proud of the beauty of their country and nature protection is exemplary everywhere in Iceland. Perfectly built infrastructure, camping sites, information centers, tourist routes. Reykjavík – the northernmost capital town on the Earth is certainly worth visiting. Even though at the beginning it might give the impression of a sleepy fishing town, the contrary is true. It combines a typical northern atmosphere with an inner restlessness. Enchanting colorful houses cover‑ ed with corrugated iron from the beginning of the century provide the smallest metro‑ polis with unrepeatable charm. Hallsgrímkirkja – the highest cathedral in Iceland built on a small hill in the center of the town with a 74 meters high tower as its dominating feature. Interior church deco-

16

rations are as simple as a typical Icelandic style is. A 25-meter-high organ consisting of 5000 fluepipes dominates the interior. We did not miss a fantastic view from the cathedral tower where we had been comfortably taken by a lift. We could not only see the capital town, a port and the sea but also wide surroundings and mountains which were the objective of our expedition. First we could not miss the building of Parliament – Althingshusíd built from the grey basalt, the residence of the President and government – Stjórnarriádid and the National theatre built in the year 1923 (the only one in Iceland). Another jewel of Reykjavík is the building of local water tank Perlan built on the small hill above the town. A panoramic observation terrace, restaurant, museum of the Nordic sagas and also water reservoir for the capital town are all located in this architecturally interesting building. In the season, a nearby harbor offers a possibility of regular ship cruises in order to observe whales, the so called whale safari. The shopping and pedestrian zone attracted us with its small shops and restaurants. In the evening – mainly during the weekends, the small cafes, pubs and clubs are full of people and Reykjavík changes into a cheerful metropolitan town. Approximately 200 000 inhabitants live in Reykjavík nowadays; it is almost two thirds of the total number of Iceland inhabitants. Eyes of the whole world focused on this place as late as in the year 1986 when the Russian president Michail Gorbačov and the American president Ronald Reagan met there and negotiated about the end of the Cold War. After the meeting, tourists started to discover this inconspicuous and forgotten island in the Atlantic Ocean and number of tourists is always increasing. And Iceland really has much to show as far as its natural beauties are concerned.

0 2/2014

We chose the most practical and probably also the cheapest way to travel the country – we rented a car. The main road no.1 is built along the coast around the whole island. Apart from the short road sections, the whole road is asphalted and one can see really much of the country. The road leads along many interesting natural beauties of Iceland and it passes through the second biggest town – Akureyri. We chose the route for more demanding travelers. The off-road car enabled us to visit mainly wide inland areas of Iceland that would be unreachable by a passenger car. There are two inland roads – F25 and F35 going from north to south via wild and uninhabited inland of Iceland. Both of them are quite long and very challenging but it is certainly worth it. Sometimes it was necessary to wade through the Icelandic rivers what turned out to be a quite good adrenaline. Panorama around us was fantastic although it might seem to be desolate to someone else. Glaciers – remnants of the Ice Age which form almost one eighth of the island offered us an incredible experience. Glacial wings from the glaciers manage to get almost to the sea at some places. The biggest glacier Vatnajokull in the southeast of the island covers an area of 8500 km² and it has a thickness of 500 meters at some parts. Wild glacial rivers flow from the glaciers and then continue into uncountable number of waterfalls. Gulfoss – The Golden Waterfall on the river Hvíta is the biggest one. The most hydrous waterfall not only in Iceland but in the whole Europe is Detisfoss. Skógarfoss is one of the most beautiful waterfalls on the river Skogar. …and there are many other beautiful and extraordinary waterfalls. Almost 3% of the Iceland area consists of water. The river Thjorsá with its 230 kilo-


meters is the longest and Thingvallavatn lake (83 km²) is the largest. The lake Mývatn (The Mosquito lake) in the north of Iceland is very interesting; but as far as beauty is concerned the glacial lagoon Jokulsarlón in the southeast of the island will certainly lead. Glacial wings flow into blue-green glacial water. Huge pieces of ice of fantastic shapes (sometimes as big as a storey house) break off from the glacier and then slowly and majestically flow on the lake’s water level until it’s their time and they are taken to its mouth. Then after approximately 300 m they are taken into the sea by the smallest river of Iceland. Pieces of ice get broken in the waves. Pulverized pieces of ice are thrown out on black coastal sand by waves where they remain lying resembling the ground diamonds of different shapes. Visit of this lake is always one of the strongest Icelandic experiences for me. Visiting the colorful rhyolite Rainbow mountains – Landmanalaugar has also been unforgettable for me. They are colored

in all possible shades: red, ochreous, pastel, pink due to the remnants of volcanic acti‑ vity. Large inland plateaus alternating with black volcanic deserts and glaciers have also their charm. A black rocky inland desert located nearby the Askja volcano resembled the conditions on a foreign planet so much that the American astronauts practiced preparations for their landing on the Moon in 1965, there. I cannot forget to mention the remnants of volcanic activity. There are 250 geothermal areas with hot geothermal springs, sulfuric mud volcanoes and well springs, steam fumaroles bursting hot sulfuric steam as high as several dozens of meters. A number of craters mainly full of water and also many pseudo craters were formed due to volcanic activity. A place that provided a name for all geysers in the world is located in Iceland. Village Geysir is known for its two geysers. The bigger Geysir used to hurl water up to

60 meters in the air. Unfortunately, it has not been active since the end of the 60´s of the last century but apparently it can be “forced” to eruption by pouring 40 kg of soap powder into its bowels. Its younger brother – Strokkur – did not disappoint us; neither the omnipresent all over the world tourists taking their photos. It hurled geothermal water with the temperature almost 100° up to 20 – 25 meters every 3 – 5 minu‑ tes. A big attraction for us and other tourists are volcanoes, of course. There are more than 180 volcanoes in Iceland. Some of them prepared really hot moments for the Icelanders. The most famous Icelandic volcano Hekla erupted 18 times in the last 900 years and it always caused suffering and pain for Icelandic people. It is justly called the Gateway to Hell by the old Icelanders. Last time it erupted in February 2000. Fortunately, these eruptions were weaker and

17


« na cesteon the road

caused considerably less damage than those in The Middle Ages. The last huge ravage of Icelandic nature was eruption of volcano situated under the biggest Icelandic glacier Vatnasjokullom in 1996. A huge mass of water from the melt glacier rolled over across the island and caused the biggest floods in its history. On the other side, eruption of the Eyjafjallajökull volcano paralyzed air traffic almost above the whole Europe in 2010. We could continue talking about eruptions of volcanoes over and over again. But they do not take the Iceland inhabitants smile and optimism off their faces. Icelanders belong among the nation with the longest average length of life not only in Europe; together with Japan they are the statistics leaders. They are also leaders of the standards of living Statistics. It can be seen in their serene facial expressions when sitting together in hot thermal pools which they love and visit regularly. Sitting in a geothermal pool is a social matter. It is a place for meeting friends, relatives or even business partners. A thermal pool can be found in every bigger village or town. The most famous geothermal swimming pool in Iceland, famous also beyond shores of island, is a geothermal swimming

pool Blue Lagoon located on the Reykjanes peninsula. An enormous natural pool filled with blue geothermal water with healing mud on the bottom, artificial waterfalls, toboggans, steam and dry saunas on the shore is a place for relax during ugly rainy Icelandic weather. Icelandic inhabitants are very educated nation. Every fifth Icelander has a university degree and the amount of books printed there is the highest based on per capita calculation. Every inhabitant of the island reads 4 books annually on average; no one will beat Icelanders in this. Crime rate is low, it is said that until recently the Icelanders have not been locking the doors on their flats. There are two prisons in Iceland, majority of violations are thefts and drug offences. Iceland is definitely very interesting country worth visiting. Glaciers and wild rivers with waterfalls, rocky barrens alternating with black volcanic desert, colorful rainbow mountains on the horizon and above all these – sometimes during a freezing night – northern lights. Do not hesitate and enter this planet! Text: Stanislav “Sancho” Tomka Photo: Stanislav “Sancho” Tomka, Patrik Dekan www.Sanchotour.sk

Sancho TOUR - najlepší sprievodca krásami a zaujímavosťami Islandu.

Poďte s nami ZAŽIŤ skutočný Island! Veľké zážitky v malých skupinách!

18

Tel: +421-905 754 034, +421-949 372 0 613 E-mail: info@sanchotour.sk 2/2014

www.sanchotour.sk


Barabáš

“To za to stojí, nie?”

« Je toho veľa, čo by sme sa mohli pýtať režiséra, kameramana, dokumentaristu – jednoducho filmára a človeka Paľa Barabáša. « Ako sa natáčalo na Severnom póle či v podzemí stolových hôr? Ako dlho musel čakať na zábery s vlkmi či medveďom pri ovčom košiari? Z ktorého kopca na Slovensku je najkrajší pohľad? V ktorej krajine sú najusmievavejší ľudia? Alebo ktoré ocenenie si najviac váži? « Je to však muž s kopou krásnej práce, ale s málom času. « Preto odpovede na podstatné veci musíme nájsť v jeho filmoch « V tých o Slovensku a Tatrách sa dozvedáme o jeho vzťahu k našej krajine a tradíciám. Vo filmoch spod monumentálnych Himalájí nám ukazuje, ako aj v skromných podmienkach byť spokojný a mať „upratané“ v duši. Dokumenty o prírodných kmeňoch nám zasa odpovedajú na otázky ako žiť v spojení s prírodou. « A v niektorých sa dozvedáme o tlaku globalizácie na staré kultúry, o vplyve zvyšovania našej životnej úrovne na úkor života iných. « Všetky nás však utvrdzujú v poznaní, že táto Zem je krásna, tajomná a stojí za to... «

20


rozhovor interview «

Posledné hrejivé lúče nad Tatrami / The Last Warm Sunlight over the Tatras

So zatajeným dychom sledujeme vo Vašich filmoch Vašich priateľov – „dobrodruhov“ ako lezú na strmé skaly, zlaňujú popri mohutnom vodo‑ páde, skáču do ľadových vôd kaňonov, brodia sa bažinami, štípe ich nepríjemný hmyz, či čelia natiahnutým lukom domorodcov. Iba málokedy si uvedomíme, že tým istým prechádza aj muž za kamerou a navyše práve s tou kamerou. Niekedy mám pocit, že kým niekto lezie dolu či hore, tak vy bleskovo skáčete z jednej strany na druhú, zo štítu na štít, ste tu i tam, aby to všetko bolo zaznamenané

z každej strany, z každého uhla. Ako to skutočne prebieha pri filmovaní? Pre mňa je vždy najdôležitejšie, aby expedícia mala originálny cieľ. Samozrejme tiež, aby bola úspešná. To filmovanie je až na druhom mieste. Moji priatelia často ani nevedia, že ich filmujem. Expedícia sa neprispôsobuje filmovaniu, to väčšinou nie je ani možné. Ja sa snažím prispôsobiť danej ceste. Viete aj cez objektív kamery objektívne vyhodnotiť situáciu – kde môžete stúpiť, kde sa chytiť? Neskresľuje kamera často nebezpečný priestor, aby

ste sa v ňom mohli pohybovať bez ujmy na zdraví? Práve keď mám najväčší strach, priložím si kameru k oku. Zrazu sa na dianie okolo seba pozerám nie ako účastník expedície, ale ako tvorca dokumentu. Netvrdím, že je to bezpečný postup, ale vtedy zo mňa strach opadne. Jeden z veľmi silných príbehov, ktorý ste režírovali mal okrem Vás ešte dvoch „špeciálnych“ kameramanov. Bol to takmer intímny spôsob natáčania výpovedí. Hovorím o zimnom precho‑ de hlavným hrebeňom Tatier. Aká

0 2/2014

21


Cez Himaláje do Ladakhu - Ki Gompa Through the Himalayas to Ladakh – Ki Gompa

22

0 2/2014


«rozhovor interview Cestu pod 2. najvyššiu horu sveta zvládla aj koza / Even a Goat Managed a Journey beneath the 2nd Highest Mountain in the World

bola práca na tomto filme – Stopy na hrebeni? Bola to posledná, šiesta časť seriálu Príbehy tatranských štítov, kde som chcel predstaviť hlavný hrebeň Tatier z perspektívy, z akej ho nikto nepozná. A predsa, Slovensko leží pod týmto hrebeňom. Oslovil som dvoch mladých priateľov, či by sa nepokúsili o prechod celého hrebeňa Tatier v zime. Málokto veril, že sa im to podarí. Veľké nádeje som do nich nevkladal ani ja. Koniec koncov takýto prechod bez podpory a nonstop dokázal pred nimi iba Pavol Pochylý v roku 1979. Počas 15-dňového prechodu vládli na hre‑ beni naozaj kruté podmienky. Ale chlapci to zvládli, niečo aj nakrútili a nám sa to celé podarilo zdokumentovať. Ako prichádzajú – vznikajú námety k Vašim filmom? Prichádzajú tak akosi samé. Niektoré témy si vyhľadám ja, niektoré nájdu mňa. Z mnohých ciest som filmy neurobil. Nie preto, že by to neboli silné témy, ale preto, že ich prebili iné – silnejšie. To ma stále mrzí, lebo na expedície, z ktorých sa neurobí film, či kniha, sa časom zabudne. Spomeniem napríklad hľadanie jaskýň na stolovej hore Kukenam vo Vene‑ zuele, splav rieky Karnali v Nepále, prechod Zeme kráľovnej Maud v Antarktíde, či cesta na Južný a Severný pól. Filmy ako napr. Pururambo ste natáčali pred takmer 10-timi rokmi, Mustang pred 13-timi. Nemáte niekedy chuť

zistiť, aké je to tam teraz? Či sa im stále darí udržať si svoju tenkú hranicu slobody – nedotknuteľnosti? To je jedna z rovín hľadania námetov pre moje filmy. Zachytiť to, čo cítite, že tu o pár rokov nebude. Preto som veľmi rád, že sa mi podarilo zachytiť kmene a kultúry, ktoré dnes už zápasia o svoju identitu s globalizačným valcom. Spomeniem napríklad film Omo – Cesta do praveku, kde sme zachytili štyri kmene pri rieke Omo, akoby z doby kamennej. Dnes sa na tejto rieke stavajú tri veľké hydroelektrárne a ľudia sa museli vysídliť a zmeniť svoj po tisícročia rovnaký spôsob života. Zostal tu len dokument ako svedectvo doby. Doby nie tak dávnej. A takto by som mohol komentovať veľa mojich dokumentov. Napríklad do bájneho kráľovstva Mustang prišla elektrika a Číňania tadiaľ plánujú postaviť cestu do Indie. Niekto sa snaží na cestách nájsť nielen nepoznané krajiny či kmene, ale aj sám seba. Ako na Vás vplývalo poznanie iných kultúr, iných spôsobov života, iných hodnôt? Pre mňa bolo skôr dôležité byť v tej najčistejšej prírode, ktorá sa ešte zachovala na našej Zemi. Keď sa tam stretnete s prírodnými kultúrami, je to bonus navyše. Často mám dojem, že ak sa s nami na tejto planéte niečo stane, budú to práve prírodné kmene, ktoré prežijú. Medzi nás a prírodu si staviame obrovský múr – to sa nám časom môže vypomstiť.

Bhután - bezpečný pohľad na svet / Bhutan – a Safe View on the World

Veľa času ste strávili s prírodnými ľuďmi – kmeňmi. Prevzali ste od nich niečo, čo používate vo svojom bežnom živote? Je to predovšetkým radosť zo života. Zo všetkého, čo život a príroda okolo nás ponúka. Tešiť sa z každej kvapky vody a zrnka obilniny. Prírodné kmene poznajú príbehy každého svojho jedla. Ako a kde rástlo, a čo obsahuje. My sme to už vďaka civilizácii stratili. Myslím, že cestovatelia sú ľudia bez predsudkov. Je napriek tomu niečo, čo Vás zo zvykov či spôsobov domorodých kmeňov zaskočilo? Na Novej Guinei domorodci necestujú. Boja sa prechádzať cez údolia. Veria, že človek svojim príchodom spúšťa rad udalostí, ktoré sa stanú. Ak je človek dobrý, stane sa niečo dobré. Ak je zlý, niekto ochorie, alebo umrie. Zlo treba potrestať. A keďže sú ľudožrúti, postup je vopred daný. Prechod Guineou naozaj nebol jednoduchý. Stačí si pozrieť film Pururambo. Napriek tomu, najmenší obyvatelia našej Zeme – Pygmejovia v africkom Kongu, hoci majú podobný spôsob života, podobné kamenné sekery a slamené chyže, všetky problémy riešia spevom a tancom. V ich slovníku neexistuje slovo vojna. Takmer každý na Slovensku pozná vaše meno a vieme aj o množstve ocenení Vašich filmov v zahraničí i doma. Ale okrem DVD-čiek, či festivalových premietaní nám televízia (tá, ktorá nás má vzdelávať) dáva len málo príležitostí

0 2/2014

23


poznať vaše filmy. Prečo je to tak? Prečo sa u nás vysiela viac francúzskych dokumentov (vďaka i za ne), ako tých našich? Myslím si, že sa to v poslednom čase mení k lepšiemu. Príbehy tatranských štítov boli vyrobené v spolupráci s RTVS. Ale dostať filmy napríklad do českých televízií je jednoduchšie. Prečo je to tak, naozaj neviem. Z vašich filmov i slov cítiť spätosť s našou krajinou, najmä horami. Čo by ste „namiešali“ do štamprlíka pre Slo‑ vákov, aby ste v nich prebudili schop‑ nosť vnímať to okolo nás? Treba cestovať po svete. Len tak sa dá spoznať a vážiť si to vzácne a jedinečné, čo máme doma. To, čím sa odlišujeme. Ale nie do hotelových rezortov, tam vládne uniformita, ktorú sa nám aj tak ťažko podarí napodobniť. Na jednu stranu chceme byť otvorení svetu bez hraníc, na druhú si chceme uchrániť to naše krásne – slovenské. Poraďte ako na to? Keď som prechádzal cez bhutánske kráľovstvo, zaujali ma štyri zákony, ktoré majú zabezpečovať šťastie ľudí v krajine. Boli to: bezplatné školstvo, zdravotníctvo, prístup k ekologicky čistému jedlu, vode a prostrediu, a zachovanie tradícií. Práve tie tradície dávajú človeku záchytný bod v živote, v rodine.

vizitka /profile « Pavol Barabáš - nar. 1959 v Trenčíne, žije v Bratislave / born 1959 in Trenčín, lives in Bratislava « natočil viac ako 30 filmov, dokumentov / has made more than 30 films, documentaries « získal viac ako 230 medzinárodných ocenení z filmových festivalov i spoločenské ocenenia / has received more than 230 international awards at film festivals and social awards « výber z filmov / selection of films: Polárnik (2014), Stopy na hrebeni (2013), Príbehy tatranských štítov (2011 - 2013), Hľadači tieňa (2013), Kde ticho hovorí (2013), Zajatci podzemia (2012), Hľadači utajených svetov (2010), Pygmejovia – deti džungle (2011), Trou de Fer – železná diera (2011), Mongolsko – v tieni Džingischána (2010), Tajomstvo podzemia (2009), Bhután – hľadanie šťastia (2008), Everest – Juzek Psotka (2008), Carstensz – siedma hora (2008), Neznáma Antarktída (2007), Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase (2007), Tepuy – cesta do hlbín Zeme (2007), Pururambo (2005), Amazonia Vertical (2004), Omo – cesta do praveku (2002), Mustang (2001), Tajomné Mamberamo (2000), 118 dní v zajatí ľadu (1998) « výber z expedícií / selection of expeditions: 2012: Godžeb - Rieka hrochov, Expedícia K2, V zemi Himbov, 2011: Suri – najobávanejší kmeň Afriky, 2010: Pešo na Južný pól, Trou de Fer – cez najťažší

24

Na čom teraz pracujete? Čo by ste chceli do budúcna ešte preniesť na filmové „plátno“? Novým filmom bude príbeh kmeňa Suri, ktorý žije na sudánsko-etiópskej hranici. Je to jeden z posledných afrických kmeňov, ktorý si zachováva svoju hrdosť a nechce sa vzdať tradícií. Bohužiaľ, jeho boj proti ázijským korporáciám, ktoré si prenajímajú ich pôdu od etiópskej vlády, je vopred prehraný. Je to apel na to, aby sme si uvedomili, že za každým našim luxusom sa odohrávajú v treťom svete obrovské tragédie. Na záver ešte k „výzve“ na vašej stránke: Choď tam, kam chceš ísť. Prečo by ľudia mali cestovať alebo po Vašom putovať? Práve vtedy, keď sú nespokojní so svojim životom. Nech spoznávajú iné kultúry, iné spôsoby života a myslenia. Cesty pomôžu urobiť si poriadok v rebríčku hodnôt a vrátiť sa ako iný – spokojnejší človek. To za to stojí, nie? :-) Otázky pripravila Dagmar Staňová fotografie poskytol Pavol Barabáš « www.k2studio.sk

Zem kráľovnej Maud / Queen Maud Land

kaňon sveta, 2009: Muchimuk – nové objavy na Chimante, 2008: Mongolsko – naprieč krajinou Džingischána, 2006: Nové objavy na Kukename a Roraime, 2005: Antarktída – 1. peší prechod na Mount Vinson, 2004: Prechod Novou Guineou ku kmeňu Kombai, 2001: Druhý historický splav africkej rieky OMO, 1993: Expedícia Karakoram Highway « je spoluobjaviteľom megajaskyne na stolovej hore Chimantá / is a co-discoverer of the mega-cave on the Chimantá Massif « zúčastnil sa prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde / took part in the first crossing of the Ellsworth Mountains in Antarctica

« bol členom peších výprav na Severný i Južný pól / was a member of the walking expeditions to the North and South poles « Začiatkom júla 2014 získal film Stopy na hrebeni ďalšie ocenenie - hlavnú cenu Grand Prize na festivale horských filmov na Novom Zélande spomedzi 74 filmov svetovej úrovne. Počas turné víťazných filmov po 15 mestách aj novozélanďania spoznajú krásu našich hôr. / At the beginning of July 2014 the film “Stopy na hrebeni” (Tracks on the Ridge) obtained another award - the Grand Prize at the festival of mountain films in New Zealand among 74 world-class films.

Barabáš

“That’s worth it, isn’t it?” « There are a lot of things we could ask the director, camera man, documentary filmmaker – simply the filmmaker and person of Paľo Barabáš. « How was shooting films at the North Pole or underground of table-top mountains? How long did he have to wait to shoot with wolves or bears near a sheep pen? Which mountain in Slovakia offers the best view? Which country has the most rident people? Or which award does he appreciate the most? « However, he is a man with a lot of beautiful work but with very little time « That’s why we have to find the answers to the most important things in his films « In those about Slovakia and the Tatra Mountains we learn about his relationship to our country and its traditions. In films from beneath the monumental Himalayas he shows us how to be peaceful and “cleansed” in spirit even in modest conditions. Documentaries about natural tribes answer questions about how to live in harmony with nature. « And in some we learn about the pressure of globalisation on old cultures, about the impact of increasing our standard of living at the expense of others. « All of this, however, confirms the knowledge that this Earth is beautiful, mysterious and worthy... « Slnko bolo už dva týždne nad obzorom... The Sun Was Over the Horizon for Two Weeks


«rozhovor interview intimate method of filming an account. I’m talking about the winter passage along the main ridge of the Tatras. What was it like working on this film – Tracks on the Ridge? This was the sixth and final part of the series The Stories of the Tatran Peaks, where I wanted to present the main ridge of the Tatras from a perspective from no one else knows it. And after all, Slovakia lies beneath this ridge. I approached two young friends, asking whether they would attempt a passage along the entire ridge of the Tatras in winter. Few believed that they would manage it. Not even I placed much hope on them. After all only Pavol Pochylý had managed such a passage non-stop and without support before them in 1979. During a 15-day journey they managed the ridge under truly cruel conditions. But the boys managed it and something got filmed and we were able to document the whole thing.

Asmati - lovci lebiek, Nová Guinea / Asmati – Hunters of Skulls, New Guinea

With baited breath we follow in your films your friends – the “adventurers” – as they crawl on steep cliffs, rappel along gigantic waterfall, jump into ice water canyons, trudge through swamps, get stung by unpleasant insects, or face the drawn bows of aborigines. Only rarely are we aware that a man with a camera is doing all of this, too, and what’s more is doing so while holding the camera. Sometimes I have the feeling that while someone is climbing down or up you are rapidly leaping from one side to the other, from peak to peak, that you are here and there, so that it is all recorded from all sides, from every angle. How in reality does such filming take place? For me the most important thing is always that the expedition has an original goal. And obviously, that it be successful. The filming is then secondary. My friends often don’t even know that I’m filming them. The expedition

is not adapting to the filming; this isn’t even possible most of the time. I try to adapt to the journey given. Are you able through the camera to objectively evaluate a situation – where you can climb, where you clamp on? Doesn’t the camera often distort a dangerous space so that you can move in it without the danger of bodily harm? Just when I’m afraid the most, I put the camera to my eye. Suddenly, I look at what’s going on around me not as a participant in an expedition but as the maker of a documentary. I’m not saying that this is a safe approach, but at that moment the fear falls away from me. One of the very strong stories which you directed had in addition to you two other “special” cameramen. This was an almost

Where do the subjects of your films come from or originate? They come as though by themselves. I seek out some subjects; some find me. I didn’t make films from a lot of journeys. Not because they weren’t strong subjects but because they were beat back by other – stronger ones. This still bothers me because an expedition from which a film isn’t made or a book written gets forgotten over time. I recall, for example, searching for a cave on the Kukenam Tepui in Venezuela, floating the Karnali River in Nepal, crossing the Queen Maud Land in Antarctica, or the journey to the South and North poles. Films such as Pururambo you filmed nearly 10 years ago, Mustang 13 years ago. Don’t you have the desire to find out what it’s like there now? Whether they have still managed to maintain their own thin border of freedom – of untouchability? This is one of the levels of searching for subjects for my films. To capture what you feel won’t be here in a few years. Therefore, I’m very glad that I managed to capture the tribes and the cultures which today are battling for its identity with the steamroller of globalisation. I’m thinking, for example, of the film Omo – Cesta do praveku (Omo – The Road to Prehistory), where we filmed four tribes by the Omo River that were as if from the Stone Age. Today on this river they are building three large hydroelectric power plants and the people had to displace

0 2/2014

25


Roraima, Venezuela.

26

0 2/2014


On journeys some people try to find not only an unknown countries or tribes but also themselves. How does the knowledge of other cultures, other ways of life and other values influence you? For me it was more important to be in the purest nature possible that was still preserved on our Earth. When I meet with natural cultures there, this is an additional bonus. Often I have the impression that if something happens to us on this planet it will be one of these natural tribes that will survive. We build gigantic wall between ourselves and nature – over time we may pay for this. You’ve spent a lot of time with natural people – tribes. Have you taken something away from them that you use in your everyday life? Primarily a joy of life. From all that life and nature around us has to offer. To take pleasure from each drop of water and grain of cereal. Natural tribes know the story of each of their foods. How and where it grew, what it contains. We’ve lost this thanks to civilization. I think that travellers are people without prejudices. Despite this, is there something from the customs or methods of aboriginal tribes that caught you off guard? In New Guinea the aboriginals don’t travel. They are afraid to pass through valleys. They believe that a person with his or her approaching releases the series of events that would take place. If a person is good, something good will happen. If a person is bad, someone will become ill or die. Evil needs to be punished. And since there are cannibals, the procedure is given in advance. Crossing Guinea was truly not easy. You can just watch the film Pururambo. Despite this fact, the smallest residents of our Earth – Pygmies in the African Congo – although they have a similar way of life, similar axes and straw huts, resolve all problems with song and dance. No word for war exists in their vocabulary.

Nearly everyone in Slovakia knows your name and we also know about the many awards your films have received at home and abroad. But aside from DVDs, or festival screenings television (which should educate us) gives us only a few opportunities to know your films. Why is it like this? Why are more French documentaries (thanks at least for them) shown here than our films? I think this has been changing for the better in recent years. The stories of the Tatran peaks were made in cooperation with RTVS. But it is easier to get a film shown on Czech Television. I really don’t know why is that. From your films and words a link with our country, especially our mountains, can be felt. What would you “mix” into a shooter glass for Slovaks in order to awaken in them the capability to perceive what is around us? It’s necessary to travel around the world. This is the only way to know and to appreciate the rare and unique things we have at home, the ways in which we are differentiated. But not to hotel resorts. A uniformity reigns there that is difficult to reproduce here.

Trou de Fer - prvá previsnutá dĺžka poslednej kaskády / Trou de Fer – The First Overhanging Length of the Last Cascade

rozhovor interview «

and change their way of life after thousands of years. Only the documentary remains as a witness of the age, of a period not so long ago. And I could make the same comment about many of my documentaries. For example, an electric plant came to the mythical kingdom Mustang and the Chinese plan to build a road to India from there.

Trou de Fer - postup Koridorom / Trou de Fer – March through the Corridor

On one hand, we want to be open to a world without borders; on the other we want to protect our Slovak beauty. Can you advise us how to do this? When I passed through the Kingdom of Bhutan, four laws which have to ensure the happiness of the people in the country were of interest to me. These were: free education, health care, access to ecologically clean food, water and environment, and the preservation of traditions. It is these traditions that give people a fixed point in life, in a family. What are you working on right now? What would you like to still bring to the film screen in the future? The new film will be the story of the Suri tribe which lives on the Sudan-Ethiopian border. This is one of the last African tribes which preserves its pride and doesn’t want to let go of traditions. Unfortunately, its battle against Asian corporations which have leased its territory from the Ethiopian government is lost upfront. This is an appeal that we become aware that for each of our luxuries, gigantic tragedies take place in the third world.

In conclusion, an “appeal” on your website: Go where you want to go. Why should people travel or in your words go on pilgrimage? When they are not happy with their own lives. Let them get to know other cultures, other ways of life and thinking. Travels help to keep order in the ladder of values and to return as someone different – a more content person. That’s worth it, isn’t it? :-)

0 2/2014

Questions prepared by Dagmar Staňová photographs provided by Pavol Barabáš www.k2studio.sk

27


Vyber si

to najlepšie zo Slovenska Choose the best for yourself from Slovakia

Viper SD4 Viper SD-4 je celokovové dvojmiestne ultraľahké lietadlo určené na športové, zábavné a rekreačné lietanie. l Ideálne na cestovanie, letecký výcvik a aero‑ vleky. Moderné vybavenie, excelentné letové vlastnosti, široké uplatnenie pre milovníkov lietania a nadšencov moderného dizajnu. l Priestranná, moderne ladená kabína poskytu‑ júca fantastický výhľad, pohodlný a príjemný let aj pri dlhých letoch. l Špičkové letové vlastnosti, rýchlosť, letovú stabilitu ocenia nielen skúsení piloti, ale aj letecké výcvikové strediská (školy), leteckí inštruktori a ich začínajúci piloti. l Najmodernejšie letové, navigačné, komunikačné a špičkové monitorovacie systémy s veľkými LCD displejmi. l Vizuálna príťažlivosť, bohatá škála farieb, nádherný celkový súlad. Viper SD-4 an all-metal two-seater microlight/LSA aircraft l Ideal for travelling, flight schools, tourism, relax and glider tows. l Great equipment, excellent flight characteristic, first-class outlook. l The latest avionic technologies, wide and quality range of applications. l Widely usable by aviation enthusiasts and fans of modern design.

Skyper GT9 Dokonalá súhra kovovej pevnosti a precíznej jemnosti

Perfect harmony of metal strength and precise fineness

UL/LSA celokovový hornoplošník, ideálny na cestovanie, letecký výcvik, relax a lietanie pre radosť. l Vynikajúci výhľad pre priestorovú orientáciu a tvorbu foto/video dokumentácie. l Moderné avionické vybavenie, excelentný dizajn a kvalitné remeselné spracovanie. Minimalizácia prevádzkových nákladov, nízka spotreba pohonných hmôt. Classic UL and LSA all-metal high-wing with comfortable side-by-side cockpit, ideal for training, cross-country, unique visual experiences, and flying for fun. l Designed to be ideal for traveling, training, cross-country, and flying for fun. l High performance and comfort, great lifetime, low cost, roomy baggage compartment with advanta‑ geous access from the outside of the aircraft, and excellent outlooks for unique visual experiences and for making photos and videos.


www.tomarkaero.com

sales@tomarkaero.com


« SlovenskoSlovakia

Tajomný Oravský hrad – je jeden z najkrajších a  najnavšte‑ vovanejších hradov na Sloven‑ sku. Týči sa na strmom vápencovom brale vo výške 112 m nad riekou Orava v obci Oravský Podzámok. Je jedinečným dôkazom takmer všetkých architektonic‑ kých slohov od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus. Tvorí ho honosný a  mohutný komplex Horného, Stredného a  Dolného hradu. Vznikol v 13. storočí a s jeho históriou sú spojené mnohé dejinne dôležité osobnosti, ako bol panovník Matej Korvín, Ján z  Dubovca a  najmä rod Thurzovcov, ktorý patril medzi najbohatšie a  najvplyvnejšie rody uhorského štátu. Tak ako iné hrady či zámky, aj na Oravskom hrade citiť tajomnú atmosféru. Ukrýva v sebe záhadné príbehy a osudy jeho obyvateľov. Jedným z  nich bola aj Alžbeta Czoborová alebo Čierna pani – manželka Juraja Thurzu. Juraj zastával mnoho význam‑ ných funkcií na uhorskom kráľovskom dvore, a tak sa

30

Alžbeta starala o Oravský hrad. Na svoje okolie a  poddaných bola veľmi prísna, podľa legendy sa sama pre‑ kliala a  v  hneve prisľúbila, že bude kontrolovať všetkých do svojej smrti, ba aj po nej... Keď na fragmentoch písmen z rakiev hradnej kaplnky svieti E, vtedy Alžbeta v paláci Thurzovcov kontroluje, či je všetko tak, ako má byť... Schádza v  čiernych šatách, bielom čepci a  bielych rukavičkách zo svojho posmrtného portrétu v  kaplnke, nevidno jej len tvár a nohy... Ďalšia legenda hovorí o smutných vzlykoch a šuchote pláš‑ ťa, ktoré sa nesú celým stredným hradom až k  najvyššej časti hradu - citadele. Takto sa pripomína hradná pani Barbora Kostková, prvá manželka Františka Thurzu. Barbora vraj na hrade nebola spo‑

kojná, bola chorľavá a umrela mladá, bez detí. Hovorí sa, že Barbore niekto k smrti pomohol, aby sa jej muž mohol znovu oženiť. Ten si hneď po jej smrti vzal Katarínu Zrínsku, ktorá mu porodila štyri dcéry a  dvoch synov, medzi nimi už spomínaného Juraja Thurzu. Tí, ktorí vzlyky počuli hovoria, že im vtedy behal mráz po chrbte a  pri vstupe do stredného hradu sa Barbore radšej pozdravili. Legenda o  Bielej pani alebo Dončovej žene je príbehom manželky Zlatého rytiera – Magistra Donča, muža so zlou a  krutou povesťou. Raz chcel v hneve zabiť jednu zo slúžok, jeho žena to videla a  posta‑ vila sa mu na odpor. Ten v  najväčšej zlosti vytasil meč a  odťal jej ruku. Stalo sa to vraj na sviatok Všechsvätých. Dončova žena sa ešte dlho

trápila. Svojmu manželovi na smrteľnej posteli odpustila a sľúbila mu, že sa bude modliť za spásu jeho duše. Ani on však dlho nežil. Ťažilo ho zlé svedomie a  tiež čoskoro umrel. Keďže bol Donč skutočne zlý človek, Biela pani musí plniť svoj sľub ešte aj teraz. Dvakrát do roka sa zjavuje v citadele - najvyššej časti hradu - na Všetkých svätých a  na Kvetnú nedeľu - výročie svojej smrti. Tí, ktorí ju stretli hovoria, že je celá v  bielom a  jednou rukou sa modlí za spásu svojho manžela. Toľko hovoria legendy... Hrad stále láka nielen turistov, ale aj filmárov. Na Oravskom hrade bol natočený v rokoch 1921 22 nemecký film Upír Nosferatu zaradený do Zlatého fondu svetovej kinematografie. Boli tu natočené mnohé filmy a rozprávky: Adam Šangala, Kráľ Drozdia brada, Dračie srdce II, Princezná a žobrák, Železná päsť, Sokoliar Tomáš a iné. Posledná rozprávka Láska na vlásku by mala mať premiéru už čoskoro. text : -janak-, foto: Michal Pišný


Mysterious Orava castle Orava castle is one of the most beautiful and most visited castles in Slovakia. It towers above the steep limestone cliff; 112 m above the river Orava in the village Oravský Podzámok. It is a unique evidence of almost all architectural styles – Gothic, Renaissance, Baroque and Romanticism. It is formed by a palatial and massive complex of Upper, Middle and Lower Castle. The castle originated in 13th century and many historically important personalities, such as Matthias Corvinus, John of Dubovec and mainly Thurzo family which had belonged among the richest and the most influential families of the Kingdom of Hungary, are connected with the castle’s history. You can feel mysterious atmosphere in Orava Castle, the same as in all other castles and palaces. The castle hides secret stories and fates of its residents. One of them was Erzsébet Czobor or a Black widow – György Thurzo´s wife. György held number of important functions at the Hungarian royal court and so Erzsébet was taking care of the castle. She was very strict on her serfs; according to a legend she had cursed herself and when being angry she had promised she would inspect on everyone until her death and even after her death… When E letter is lighting on the fragments of letters on coffins in the castle chapel, it means that Erzsébet is checking whether everything in the Thurzo´s palace is as it should be… She is coming down of her posthumous portrait in the chapel wearing a black dress, a white bonnet and white gloves; only her face and legs are invisible… Another legend tells us about sad sobbing and rustling jacket

which can be heard from the whole Middle Castle up to the highest part of the castle – a cita‑ del. It is the lady of the castle, the first Ferenc Thurzo´s wife Barbora Kostková reminding of herself. It is said that Barbora had not been completely satisfied in the castle; she had been sickly and had died young and childless. It is believed that someone had helped her to death in order to allow her husband to marry again. Immediately after her death he got married to Catherine Zrínska who gave birth to four daughters and two sons, one of them was the above mentioned György Thurzo. Those who heard her sobbing said that they had got the willies and had rather greeted Barbora when entering the Middle Castle. A Legend about the White Lady or the Donch´s wife is a story about the wife of Master Donch – The Golden Knight; a man with a bad and cruel reputation. One day he wanted to kill one of his servants, his wife saw it and made head against him. He drew his sword in the greatest anger and cut off her hand. Reportedly it happened on All Saint’s Day. Donch´s wife was suffering for a very long time. She forgave her husband on her deathbed and promised to pray for salvation of his soul. He did not live long either. He had an uneasy conscience and died soon. As Donch was really a bad man, the White Lady has to fulfill her promise even nowadays. Twice a year, on All Saint’s Day and on Palm Sunday which is her death’s anniversary, she appears in the citadel which is the highest part of the castle. Those who saw her said that she had

been all dressed in white and prayed for salvation of her husband’s soul with her only hand. So much on legends… The castle still lures not only tourists but also filmmakers. A German film Nosferatu, considered to be a part of the Golden Fund of World Cinematography, was made in the Orava Castle between the years1921 and 1922. Many films and fairy-tales were made there such as Adam Šangala, The King Blackbird’s Beard, The Dragon’s Heart, The Princess and The Beggar, The Iron Fist, The Hawker and many others. The last fairy-tale “Láska na vlásku” should have its premiere soon. Text: -janak-, photo: Michal Pišný

0 2/2014

31


Oficiálny dealer BMW a MINI

NAJŠIRŠIA PONUKA RADOSTI

Naše dlhoročné skúsenosti, výnimočné vozidlá pripravené na okamžitý odber a komplexné servisné riešenia už viac ako 100 rokov rozpaľujú vášeň v srdciach automobilových fanúšikov.

www.autopalace.sk | Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava


ale bo

babská jazda po Slovensku! P

artia veselých báb – Nala, Liva, Sima a Maja, štyri dni voľna, super počasie... A za tento krátky čas veľa zážitkov a zábavy u nás doma, na Slovensku. To bola naša babská jazda Good Flight tour, počas ktorej nás z  miesta na miesto bezpečne prepravoval náš bodyguard – MINI Cooper Countryman, bieločierny elegán na zliatinových diskoch, auto so záru‑ kou bezpečia a komfortu na naše výjazdy do známych i neznámych miest. Hneď sa stal naším miláčikom. Bez problémov sme naložili do batožinového priestoru naše veci a  pohodlne sme sa usadili. Prekvapila nás nielen veľkosť vnútorného priestoru ale aj moderné interiérové doplnky. K tomu dokonalý hi-fi zvuk a špičková komunikácia a vyrazili sme do mesta.

34

0 2/2014

A group of cheerful girls – Nala, Liva, Sima and Maja, four days off, perfect weather … and within this short time lots of experience and fun, here at home, in Slovakia. It was our girl’s journey Good Flight tour, during which we were safely transported from one place to another by our bodyguard MINI Cooper Countryman, a whiteblack dandy with alloy discs, car with a guarantee of security and comfort for our trips to known and unknown places. It has soon become our darling. Without any problems we loaded our stuff into the luggage compartment and sat down comfortably…; we were surprised not only by interior size but also by modern interior accessories. Besides the perfect hi-fi sound also perfect communication and we could hit the town.


Prvá zastávka bola v Hoteli Danubia Gate v  centre Bratislavy, ktorý patrí medzi najlepšie technicky vybavené hotely v  Bratislave. Výhodou hotela je, že je situovaný v  bezprostrednej blízkosti historického Starého mesta Bratislavy a  taktiež neďaleko od nábrežia Dunaja. V  jednej z  komfortne a  elegantne zaria‑ dených izieb s klimatizáciou a internetom sme si aj my dopriali krátky relax. Dozve‑ deli sme sa, že hotel prišiel aj s  ďalšou inováciou a tou je zriadenie prvej verejnej hotelovej nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorú okrem hotelových hostí môže využívať aj verejnosť. Po veľmi chutnom obede v Street Coffe & Restaurant - v štýlovom prostredí so svetelnými kreáciami, sme predsa len ešte chvíľu zostali a dopriali sme si lahodnú kávu. O našu pohodu sa staral prívetivý personál a  pri vzájomnej komunikácii nechýbal ani úprimný úsmev, či smiech. Rozlúčila sa s  nami a  šťastnú cestu nám zaželala pani riaditeľka hotela spolu s  marketingovou manažérkou. Our first stop was in the Danubia Gate Hotel in the centre of Bratislava which belongs among the best technically equipped hotels in Bratislava. The advantage of this hotel is that it is situated in the immediate vi‑ cinity of the historical Old Town of Bratislava and also close to the Danube embankment. We indulged ourselves in a short relax using one of the comfortably and elegantly furnished rooms with airconditioning and internet. We got to learn that the hotel had another innovation and it was installation of the first public hotel charging station for electric cars and apart from the hotel guests also the public could make use of it. After very tasty lunch in the Street Coffee & Restaurant with light creations in stylish environment, we stayed for a moment and enjoyed delicious coffee. Friendly staff took care of our coziness and our mutual communication did not miss cordial smile or laughter… A hotel director and a marketing manager said goodbye to us and wished us a safe journey.

0 2/2014

35


na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, takže ho bolo vidieť aj z  paluby lode. Plavba loďou z  Devína bola po prúde Dunaja, ubehla rýchlejšie. Spokojné a príjemne unavené sme sa vracali späť do prístavu.

S našim MINI (aj keď výbavou a prevedením auto poskytovalo MAXImálny komfort!) sme bez problémov zvládali presuny po Bratislave, štarty, cúvania, brzdenia, či parkovania... Presunuli sme sa k  nábrežiu Dunaja do prístavu, kde sme nastúpili na vyhliadkovú loď PREŠOV, ktorá spolu s  loďou MARTIN realizuje pravidelné okružné plavby v  Bratislave a  na Devín. Počasie nám prialo, svietilo slniečko, pofukoval slabší vetrík a tak sme si z otvorenej hornej paluby vychutnávali panorámu Dunaja i pohľady na okolie. Počas plavby sme sa mohli v  bufete osviežiť nápojmi, kávou, čajom, či drobným občerstvením. Takmer dvojhodinovú prestávku sme využili na návštevu Hradu Devín, ktorý patrí medzi naše národné kultúrne pamiatky. Vypína sa

36

We managed desired locations in Bratislava with our MINI (although providing MAXI comfort when concerning car features and design) without any problems; starting, reversing, braking or parking were also trouble free… We moved to the port on the Danube embankment, where we boarded the sightseeing ship PREŠOV that together with the ship Martin realizes regular voyages in Bratislava and Devín. The weather was great, the sun was shining, weaker breeze was blowing and so we were enjoying the panorama of Danube and views on the surroundings from the open upper deck. During the voyage we could refresh ourselves with drinks, coffee, tea or snacks. We made use of an almost two-hour-long break and visited the Devin Castle which belongs among our national cultural monuments. It stands on a massive rock hill above the confluence of Danube and Morava rivers so we could see it from the ship’s deck. From Devín, we were sailing the Danube downstream and thus it was quicker. Glad and pleasantly tired, we returned to the port.

0 2/2014


Na druhý deň sme sa vydali cez Čičmany, obec známu svojou zachovalou ľudovou architektúrou, smerom do Oravského Podzámku. Hlavným lákadlom pre nás bol a stále je jeden z  najkrajších hradov na Slovensku – Oravský hrad, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva u nás. Prezreli sme si nádhernú historickú expozíciu hradu, hradnú kaplnku svätého Michala, nádvoria, miestnosti, bašty, portréty, nástenné maľby, rodové erby, do‑ bové zbrane... Vypočuli sme si veľmi zaujímavý výklad o histórii hradu a jeho vlastníkoch. Veľa sme sa dozvedeli aj z prírodovednej a  etnografickej expozície v priestoroch tzv. Dubovského paláca. V najstaršej a súčasne aj najvyššej časti Oravského hradu, v Citadele, sme si prezreli archeologickú expozíciu. Tu skúsila každá z  nás otočená chrbtom hodiť mincu zo schodov do studne. Vraj keď spadne do stredu, dotyčný bude bohatý. Aj keď sa to nepodarilo ani jednej z nás, predsa len sme boli bohatšie o  nové poznatky z histórie hradu ako i zážitky. Medzi ne patrilo „dobové“ oblečenie, ktoré sme si aspoň na chvíľu požičali a  malou promenádou po nádvorí sa tak vrátili o  niekoľko storočí dozadu... Veľmi vhod nám padlo zastavenie v reš‑ taurácii Koliba pod lampášom, útulnej dre‑ venej kolibke s príjemnou atmosférou a obsluhou, ktorá sa nachádza pod Oravským hradom. Tu sa o nás postarali milé a usmie‑ vavé dievčatá v tradičných krojoch. Po chut-

nom obede sme si ešte chvíľu oddýchli a po kávičke sme sa presunuli už ďalej. The second day we set out on a journey through Čičmany – a village known for its wellpreserved folk architecture, in the direction of Oravský Podzámok. The main allurement was and still is one of the most beautiful castles in Slovakia – Orava Castle which belongs among the most important monuments of castle architecture in Slovakia. We took a view of wonderful historical castle exposition, St. Michael’s castle chapel, courtyards, rooms, bastions, portraits, wallpaintings, coat of arms, ancient weapons… We heard very interesting interpretation about castle history and its owners. We learnt a lot from natural sciences and ethnographic exposition located in the premises of the so called Dubovský Castle. We took a view of archeological exposition in the oldest and at the same time the highest part of Orava Castle – a Citadel. There, each of us turned back and tried to throw a coin from the stairs into the well. It is said that when coin drops in the middle, one will be rich… Although none of us succeeded in this, we became richer in new pieces of knowledge about castle history as well as a lot of ex-

perience, one of them was trying the “contemporary” clothes on; we dressed it for a short time, made a small parade on the courtyard and thus returned a few centuries back… We were great for a break in the restaurant Koliba pod lampášom (The Chalet under the Lantern) – a cozy wooden chalet with a pleasant atmosphere and service that is right under Orava Castle. Nice and smiling girls wearing traditional folk costumes took care of us. After tasty lunch we rested for a while and then after the coffee we moved further away.

0 2/2014

37


Komfort v aute, silný motor a jeho maxi‑ málna bezpečnosť nám dovolili vyskúšať si počas presunu aj jeho ďalšie vlastnosti, ako je stabilitia, či brzdenie. Obstálo na jednotku. Ďalšia zastávka bola v známej Tatralandii, najväčšom aquaparku na Slo‑ vensku a  jednom z  najväčších v  strednej Európe. Doslova sme sa vybláznili na množstve vodných atrakcií – tobogá‑ noch, šmýkačkách, bazénoch... Najviac „bodovalo“ TORNÁDO – najdlhší raftovací tobogan s  vodným vírom v  Strednej Európe. Nezaostával ani MONKEY SLIDE, BLACK&WHITE, BOOMERANG RAFT RAMP, BLACK HOLE - ČIERNA DIERA („šialene“ tmavá a  crazy jazda) a  mnoho ďalších. Skúsili sme „vyrobiť“ morské vlny. Na záver sme si oddýchli v  interiérových bazénoch v  Tropical paradise – tropic‑ kom raji, kde na nás čakala veľká drevená plachet‑ nica, pravé koraly a  mušle,

38

či pestrofarebné rybičky. V bazénoch s  vodnou terapiou sme si vymasírovali celé telo. Oddýchli sme si na pohodlných ležadlách pod palmami, privreli oči – a  zdalo sa nám, že sme niekde veľmi ďaleko. Tvar obrovskej mušle, v  ktorom je „prímorská“ teplota nám tento pocit len umocnili. Ubytované sme boli vo veľmi peknom areáli v Holiday Village Tatralandia, ktorý tvorili buď samotné chatkové domčeky s  typicky drevenou architektúrou alebo pekne a účelne zaria‑ dené poschodové apartmány, z  ktorých jeden patril aj nám. Po veľmi chutnej večeri na terase pri grile a  oddychu sme išli vyskúšať ďalší adrenalínový zážitok – SUPERFLY. Doposiaľ sme o  ňom len počuli, takže pre každú z  nás to bola veľká výzva. Veď vyskúšať si atrakciu simulujúcu voľný pád v  unikátnom veternom tuneli so sklenenou letovou komorou, tak to je zážitok, na ktorý sa nezabúda... Inštruktor Michal nám vopred vysvetlil pokyny a uistil nás, že sa netreba vôbec báť. Veď akoby aj – počas simulácie bol stále s  každou z  nás v  tuneli a  na záver nás ešte vyniesol až „do výšav“ a nadol a hore a opäť nadol – jednoducho úžasné. Spoločná fotka na záver a pomaly, celou cestou „rapotajúc“ o  tom, aké perfektné to bolo, sme sa pobrali veľmi spokojné po tak aktívne prežitom dni do nášho apartmánu. Posedeli sme ešte na vonkajšej terase, obloha bola plná hviezd, sľubovala ďalší vydarený deň. Po rannom prebudení a  výdatných raňajkách na nás čakal ozaj nádherný slnečný deň s  výukou golfu. Hviezdy nesklamali.

0 2/2014

Holiday village Tatralandia


knihy books «

Car comfort, powerful engine and its maxi‑ mal security allowed us to try also other car’s features during our journey, such as stability or break action and it stood the test perfectly. Our next stop was in the famous

Tatralandia, the biggest aqua park in Slovakia and one of the biggest in the middle Europe. We had lots of fun using plenty of water attractions – toboggans, slides, pools. A TORNADO – a rafting toboggan with a water whirlpool which is the longest one in the middle Europe “scored” the most but also MONKEY SLIDE, BLACK&WHITE, BOOMERANG RAFT RAMP, BLACK HOLE („madly“dark and crazy ride) and many others were not lagged behind. We tried to “make” sea waves … and at the end we relaxed in the interior pools of Tropical paradise where a big wooden sailing boat, genuine coral and shells and colorful fish were waiting for us. Our bodies were given massages in the pools with water therapy. We relaxed on comfortable loungers under the palm trees, closed our eyes … and it seemed to us as we were somewhere far away … This feeling was even highlighted by a big shell with “seaside” temperature inside. We were accommodated in a very nice resort of Holiday Village Tatralandia that was formed either by individual cottage houses with a typical wooden architecture or by nicely and efficiently furnished two storey suites; out of them one belonged to us. After very tasty lunch on a terrace and after a little rest we tried another adrenaline

experience – SUPERFLY. So far we had just heard about it so it was a big challenge for us. To try the attraction simulating a free fall in a unique wind tunnel with a glass flying chamber is an experience that will not be forgotten. Our instructor Michal taught us the instructions beforehand and assured us that there’s no need to be afraid. After all, he was in the tunnel during the whole simulation with each of us and at the end he carried us “skywards” and downwards and up and down again … simply wonderful. Last picture taken together and with satisfaction of the actively spent day we slowly moved to our apartment all the way chatting about how perfect it was. We sat on the outdoor terrace; the sky was full of stars promising another hilarious day. And really beautiful sunny day with a golf training perspective was waiting for us after morning awakening and hearty breakfast. The stars did not disappoint us.

0 2/2014

39


Presunuli sme sa do golfového rezortu Black Stork A PGA Golf Course vo Veľkej Lomnici. Požičali sme si golfovú výstroj, nechýbal tréner golfu. Na golfovom autíčku, čo bolo pre nás neskutočne funny zážitkom, nás oboznámil s  golfovým areálom. Okrem perfektne upravenej zelenej trávy a  povrchu ihriska sa nám naskytol aj úžasný pohľad na naše majestátne Tatry. Dozvedeli sme sa a videli sme, že golfistom je tu k dispozícii 27 jamkové ihrisko, kryté odpalisko, chipping area, putting green, golfová akadémia, golfový simulátor... Ani jedna z nás nemala doposiaľ možnosť vyskúšať si golf. Na pohľad ľahká úloha bola v  skutočnosti omnoho ťažšia ako sa zdalo... loptičky nie a nie odpáliť a keď sa to aj niektorej z nás podarilo, letela príliš krátko. A  tak sme aj trochu závideli okoliu, kde už s tým nemali skúsenejší golfisti žiadny problém. Chce to len tréning a  trpezlivosť a  výsledky sa dostavia. Dôkazom toho sú aj mnohé turnaje s veľkou účasťou, ktoré sa tu poriadajú. Golf nás síce nevysilil, skôr nás bavil a určite ho ešte vyskúšame, ale bol čas obeda. Tak sme navštívili reštauráciu Hotela International, ktorý je súčasťou tohto golfového rezortu. Samotný hotel je postavený v ele‑ gantnom štýle. Z  reštaurácie, lobby baru s krbom či terasy sa stále naskytal výhľad na tatranské končiare. Z  bohatého jedálneho lístka (formou menu alebo a  lá carte) sme si každá vybrali „to svoje“.

40

A ozaj nám všetkým chutilo. Okrem jedla boli skutočným bonbónikom aj zákusky domácej výroby, ktoré sme si dali ku káve. Jednoducho delicatesy! S  tým sa dnes už málokde stretnete. Ani sa nám nechcelo odísť, ešte sme chvíľu posedeli a  potom sme sa rozlúčili s týmto príjemným prostredím a personálom. We moved into the Black Stork A PGA Golf Course golf resort in Veľká Lomnica. We borrowed golf equipment; had also a golf trainer… He acquainted us with the golf resort driving a golf cart that was incredibly funny experience for us. Apart from the perfectly maintained green lawn and surface of the field, we were offered an amazing sight of our majestic Tatras. We learnt and also saw that 27-hole field, covered driving range, chipping area, putting green, golf academy, golf simulator are all available for golfers. Neither of us had ever chance to try playing golf. Seemingly easy task was actually much harder than it seemed … to bat a ball was simply impossible and even if one of us succeeded, the ball was flying a bit too shortly. And so we were a little bit envious of the more experienced golfers who did not have any problems with it. All that is needed is just training and patience, the results will come. Plenty of tournaments with large participation that are held there is just the evidence of this. Golf did not exhaust us, it

0 2/2014

rather entertained us and we will certainly try it again but it was lunch time so we visit‑ ed a restaurant of the International Hotel which is a part of this golf resort. The hotel itself is built in elegant style; you could see the Tatras mountains from restaurant, from lobby bar with a fireplace or from terrace. We ordered our favorites from the rich menu (menu or lá carte). And we really liked the food. Apart from the food, the real favorit‑ es were also the home made cakes which we tasted with coffee, they were simply delicious. It is really rare nowadays… We did not want to leave so we stayed a little while and then said goodbye to this pleasant environment and people.


Nasledoval presun do neďalekej Tatranskej Lomnice. Perfektné ubytovanie s „domáckym pocitom“, ktorý dotvoril veľký kamenný krb hneď v  lobby bare, ale aj  dávku komfortu a  luxusu nám poskytol Hotel Kukučka - hotel už na pohľad s  jedinečnou atmosférou. Sme rady, že aj u nás naberá architektúra ten správny smer. Nielen naša izba, ale aj všetky ostatné boli precízne a štýlovo zariadené, prelínal sa v  nich kamenný obklad s  dreveným, priestranná a mo‑ derná kúpeľňa nemala jednoducho chybu... Tomu sa hovorí „relax vo veľkom štýle“ alebo jednoducho „paráda“. Po krátkom odpočinku sme sa obliekli, upravili si líčenie, s chuťou sa navečerali. K mladosti samozrejme patrí aj zábava, hudba a  tanec, jednoducho miesto, kde to stále „graduje“. To všetko bolo v  neďalekom Restaurant & Music Pube – známom Humne v  Tatranskej Lomnici, ktoré navštívili aj mnohé známe hudobné osobnosti. Dobrá hudba a  spoločnosť nás trochu zdržala. Ale to patrí k  mladíckemu životu. Napriek krátkemu spánku sme sa vyspali ako v bavlnke. Možno za to vďačíme nadýchaným perinám a  možno aj čistejšiemu vysokohorskému vzduchu, veď hotel stojí v  malebnom prostredí Vysokých Tatier. Po raňajkách sme si dali krátku turistickú prechádzku po neďalekej prírode, jednoducho sa nedalo bez toho odísť...

Afterwards we moved to nearby Tatranská Lomnica. Perfect accommodation with “homely feeling” which was intensified by a big stone fire place right in a lobby bar but also with a touch of comfort and luxury that the Hotel Kukučka provided us with; at first glance it was a hotel with unique atmosphere. We are pleased that our architecture is gaining the right direction. Not only our room but also all the other rooms were precisely and stylishly furnished; stone cladding blended to‑ gether with wooden one, spacious and modern bathroom was simply without any mistake… It is simply called “relax in great style” or “simply great”. After a short relax we dressed, checked our make-ups and ate

our dinner heartily. But what belongs to the youthfulness is fun, music and dance of course, simply a place with never ending entertainment. We found all these in the nearby Restaurant&Music Pub – famous Humno in Tatranská Lomnica which was also visited by many famous music personalities. We sat late thanks to good music and company… but it all belongs to youthful life. Despite short sleep, we slept like a log. Maybe we should be grateful to fluffy duvets and maybe to cleaner alpine air as the hotel is situated in the pictures‑ que environment of the High Tatras. After breakfast we had a short tourist walk in the nearby nature, we simply couldn’t leave without it…

0 2/2014

41


S časom začala pribúdať aj oblačnosť, dážď sa nezadržateľne blížil. Svoje pobalené veci sme naložili do nášho MINI a  vyrazili sme na cestu. O  chvíľu prišiel poriadny „lejak“. MINI držalo perfektne aj na mokrej ceste, mali sme pocit maxi‑ málnej istoty na jeho štyroch kolesách. Kvalitné brzdy a  svetlá, množstvo bezpečnostných prvkov, príjemná hudba v  rádiu... Cesta nám pokojne ubiehala. Po chvíli utíchol aj dážď. Dorazili sme do pravých kúpeľov Trenčianske Teplice, mesta s  nezameniteľnou kúpeľnou atmosférou v romantickom prírodnom pro‑ stredí. Vďaka tejto polohe, ale najmä vynikajúcej prírodnej sírnej termálnej vode, patria k  najstarším a  najvyhľadávanejším kúpeľom na Slovensku. Blahodárne účinky sírnej termálnej vody sme vyskúšali aj my. Dvadsaťminútový príjemný kúpeľ v  tejto liečivej vode bol pre nás ako „balzam na dušu“. Nasledoval pravý relax v podobe suchého zábalu a masáž. Dozvedeli sme sa, že kúpele sa špecializujú najmä na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavov po operáciách a  úrazoch, chronické reumatické ochorenia,

42

ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia. Kúpele sú známe aj najvzácnejšou pamiatkou, ktorá je zachovaná dodnes. Je to európsky unikát – Hammam, postavený v roku 1888. Stavba v  orientálnom maurskom slohu je doposiaľ súčasťou kúpeľného komplexu a  slúži ako odpočiváreň po kúpeli v  najobľúbenejšom bazéne Sina. Hneď vedľa sa nachádza zrekonštruovaný kúpeľný hotel PAX. Jeho veľkou výhodou je prepojenosť s  budovami, kde sa podávajú procedúry, dokonca lekárske ordinácie a  časť procedúr sú hosťom k  dispozícii priamo v hoteli. Cez nepretržite otvorenú recepciu s ochotným a  príjemným personálom sme sa výťahom vyviezli na 6. poschodie, do kaviarne PAX Panoráma. Tu sa nám na veľkej terase naskytol pri západe slnka úžasný výhľad takmer na celé mesto. Dopriali sme si slávnostnú večeru s pohárom vínka na ukončenie našej Good Flight tour. Lepšie zakončenie dňa na celej tour, ako v tých pravých kúpeľoch Trenčianske Teplice, sme si ani nevedeli predstaviť.

0 2/2014


After some time clouds began to rise and rain was approaching fast. We put our packed bags into our MINI and set out on a journey. Soon a heavy downpour started. MINI kept perfectly well on the wet road; we had a feeling of the maximum safety on its four wheels. High quality brakes and lights, many safety features, pleasant music in the radio … our journey was passing by serenely. After a while also the rain calmed down. We arrived at the real spa in Trenčianske Teplice, a town with unmistakable spa atmosphere in romantic natural environment. Due to its location but mainly due to outstanding natural sulphuric thermal water, this spa belongs among the oldest and the most sought after spas in Slovakia. We also tried beneficial effects of this sulphuric thermal water. Twenty-minu‑ te-long bath in the healing water was like “a balm for our souls”. The real relax in the form of dry wrap and massage followed afterwards. We got to know that spa specializes mainly in healing and prevention of musculoskeletal diseases, conditions after surgery and incidence, chronic rheumatic diseases but also diseases from the field of internal medicine, gynecological and dermal diseases. The spa is famous also for the most valuable monument which has been preserved until today. It is the European unicum – Hamman that was built in 1888. Building in the Oriental Moorish style is still a part of the spa complex and is used as a resting area after the bath in the most favorite pool Sina. Right next to the pool is the reconstructed spa hotel Pax situated. Its big advantage is that it is interconnected with buildings where the procedures are taken, even the doctor’s consulting rooms and some of the procedures are available directly in the hotel. We passed the continuously open reception desk with helpful and pleasant staff and the lift took us to the café PAX Panorama on the sixth floor. From its terrace, we admired amazing view of almost the whole town at sunset. We enjoyed gala dinner with a glass of wine to bring our Good Flight tour to the end. We could not imagine better day ending than in the real spa of Trenčianske Teplice.

Keďže tieto dni boli zamerané najmä na šport, relax, či turistiku, vyžadovalo si to aj prislúchajúce oblečenie. Nová značka Kilpi – outdoorové oblečenie a doplnky, spĺňala a spĺňa všetky kritéria. Je módna, účelová, funkčná a spoľahlivá, jednoducho „trendy“. V tomto športovom oblečení sme sa cítili veľmi pohodlne. Dozvedeli sme sa, že Kilpi znamená po fínsky štít. Preto aj oblečenie KILPI bolo pre nás akoby štítom – vďaka použitým inovovaným materiálom sme boli v  každom počasí v  bezpečí a  chránené. Dizajnové bundičky a  nohavice značky KILPI nás v  chladnejšom počasí hriali, štýlové tričká a  topy s „kraťasami“ nám dávali v  letnom teplom počasí pocit voľnosti a  komfortu. Značka KILPI nám poskytla kompletnú outdoorovú výbavu s technickými vychytávkami. Množstvo fotiek a videošotov z tejto tour sa nám podarilo urobiť vďaka elektro‑ nike – fotoaparátu Nikon a  outdoorovej športovej GoPro kamere, od spoločnosti ANDREA SHOP, prevádzkovateľa e-shopu a  viacerých kamenných obchodov so ši‑ rokým výberom produktov spotrebnej elektroniky a ostatného tovaru. Good Flight tour nás presvedčila, že sa dá aj na malom Slovensku za krátky čas prežiť veľa nezabudnuteľných zážitkov...

Všetkým partnerom ďakujeme! Video a viac fotiek z Good Flight Tour nájdete na www.goodflight.sk a na facebooku Good Flight.

As these days were focused mainly on sport, relax or tourism, appropriate clothes was required. A new brand name Kilpi – outdoor clothes and accessories – met and still meets all the criteria, it is fashionable, purpose-built, functional and reliable, simply “trendy”. We felt very comfortably in this sport clothes. We learnt that Kilpi means a shield in Finnish. Thus the Kilpi clothes were like shields for us, due to the innovative materials used we felt safe and protected in any weather. Design jackets and trousers by Kilpi warmed us in colder weather, stylish T-shirts and tops with shorts gave us the feeling of freedom and comfort in summer hot weather. Kilpi brand name provided us with complete outdoor equipment with technical gadgets. We were able to take many pictures and make many video shots from our tour thanks to the electronics – a camera Nikon and an outdoor sports video came‑ ra GoPro by ANDREA SHOP company that is operator of the e-shop and several shops with a wide selection of consumer electronic products and other products. Good Flight tour has convinced us that one can come through a lot of unforgettable experiences in little Slovakia during very short time…

We thank all the partners!

text: -livak-, foto: Milan Hanko, Branislav Babjak, LOD, Tatralandia, Hurricane Factory, Black Stork, Hotel International, Kúpele Trenčianske Teplice

0 2/2014

43


190x123_inz_Layout 1 5/20/14 3:35 PM Page 1

Biela technika Čierna technika Počítačová technika

Spoločnosť Andrea shop oslávila koncom minulého roka dvadsiate výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia sa vypracovala na jedného z najvýznamnejších distribútorov kvalitnej bielej, čiernej ale tiež IT techniky. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie eshopy na Slovensku.

Company Andrea shop celebrated its twentieth anniversary since its founding at the end of last year. During this period, the company has become one of the most important distributors of high-quality home appliances, electronics and IT. Today, Andrea shop is one of the most frequented e-shops in Slovakia.

Od minulého roka spustil Andrea shop aj internetový predaj v susednom Česku na www.andreashop.cz. Okrem eshopov spoločnosť prevádzkuje aj kamenné predajne Andrea shop plus v Dunajskej Strede, Šamoríne a Šali. Produkty sa k záujemcom dostávajú z Centrálneho skladu, ktorý zásobuje kamenné predajne aj internetových zákazníkov a je umiestnený neďaleko Dunajskej Stredy na ploche 3000 metrov štvorcových. Skladom má vyše 17 000 položiek. Od 2. septembra sa Bratislavčania tešia z otvorenia odberného miesta Andrea Shopu na Panónskej ceste 17, kde si môžu pohodlne vyzdvihnúť produkty objednané v internetom obchode. O spokojnosti zákazníkov a ich dôvere k internetovému obchodu andreashop.sk svedčia aj mnohé certifikáty ako napríklad - SAEC Bezpečný nákup, Pricemania.sk – Overený obchod, Najnakup.sk – Obchod odporúčaný zákazníkmi, Heureka.sk - Overené zákazníkmi.

Last year, Andrea shop also launched online sales in the neighbouring Czech Republic at www.andreashop.cz. In addition to e-shops, the company also operates outlets called “Andrea Shop Plus” in Dunajská Streda, Šamorín and Šaľa. Products are delivered to customers from a Central Warehouse that supplies outlet shops as well as internet customers, and is located near Dunajská Streda, covering an area of 3000 square metres. The warehouse holds over 17 000 items on stock. Since 2nd September, Bratislava inhabitants are enjoying the opening of a delivery point of Andrea Shop at Panónska Cesta 17, where they can comfortably pick up the products ordered in the internet shop. Customer satisfaction and confidence in the online andreashop.sk is proven by the many certificates, such as SAEC Safe Shopping, Pricemania.sk – Validated Shop, Najnakup.sk – Shop Recommended by Customers, Heureka.sk – Approved by Customers.

Andrea shop zastupuje špičkové, svetovo známe značky – Apple, Samsung, Philips, LG, Indesit, Hotpoint, Gorenje, Electrolux, Whirpool, Beko, Bosch, Sony, Panasonic a mnohé iné. Spoločnosť Andrea shop, v snahe vyjsť zákazníkom čo najviac v ústrety, postupne rozširuje sortiment v eshope o nové produkty, ako napríklad pneumatiky, hračky, plienky, trampolíny, čistiace prostriedky, pracie prášky, záhradný nábytok, či záhradnú techniku.

Andrea shop offers high-end, world-known brands – Apple, Samsung, Philips, LG, Indesit, Hotpoint, Gorenje, Electrolux, Whirpool, Beko, Bosch, Sony, Panasonic, and many others. The company Andrea shop seeks to fully satisfy its customers and, therefore, is gradually enlarging its e-shop assortment with new products, such as tires, toys, diapers, trampolines, cleaning products, washing powders, garden furniture and gardening equipment.


« architektúraarchitecture

Postavte si

modernú

drevostavbu

nie pozbíjaný rám na stavbe plnený izoláciou Počiatočná nedôvera k stavbám na báze dreva je spôsobená najmä nedostatkom informácií a niekedy aj zlými skúsenosťami z neodborne realizovaných drevodomov. Ľudia často neprávom považujú drevostavbu za niečo, čo po čase spráchnivie, zhnije, zhorí či odnesie silný vietor.

46

Pritom práve kvalitná moderná drevostavba v mnohom prekonáva stavby z muriva alebo plynosilikátových tvárnic. Moderný montovaný dom má nižšie prevádzkové náklady a jeho majiteľ usporí aj na jednoduchosti a rýchlosti výstavby. Sú v ňom použité zdravé a prírodné materiály, má nízku ekologickú stopu a kvalitnú reali‑ záciu potvrdenú dlhoročnou zárukou.

tepelno-zvukovou izoláciou. V paneloch môžu byť vedené aj rozvody, ale ideálne je, ak má dom tzv. inštalačné predsteny, v ktorých sú rozvody vedené pred parozábranou a tá je tak chránená aj pri dodatočných zásahoch majiteľa domu do obvodovej steny. Vo výrobe sa do týchto panelov osadia nielen okná a dvere, ale aj prvky externých roliet, či žalúzií.

Aké parametre má mať moderný montovaný dom?

Tento veľmi obľúbený a rozšírený typ drevostavieb je vo svete známy ako škandinávsky systém (obľúbený aj v Ne‑ mecku a Rakúsku). Hlavným dôvodom obľúbenosti je jeho rýchla a jednoduchá realizácia a kvalita prevedenia. Výhodou týchto domov je totiž maximálna príprava stavby vo výrobe, následná rýchla bezproblémová montáž a dokončenie domu. Keďže ide o suchý systém výstavby, stavať je možné prakticky v akomkoľvek ročnom

Základ konštrukcie tvorí drevený rám opláštený vhodnými veľkoplošnými materiálmi. Vhodné sú nehorľavé a ekologické panely, ideálne aj konštrukčne pevné, pretože môžu tiež prispieť k tuhosti konštrukcie a dom je tak odolnejší, pevnejší a akusticky lepší. Vnútorný priestor konštrukcie je vyplnený

0 2/2014


období. Investor sa môže nasťahovať okamžite po výstavbe, pretože stavba nemusí schnúť a je v nej ihneď prirodzená zdravá klíma.

Porovnávajte, zvažujte a preverujte si dodávateľov Montáž konštrukcie obvodovej steny na linke v RD Rýmařov. Installation of external walls structure on the line at RD Rýmařov.

Existujú mnohí dodávatelia montovaných domov, ktorí ponúkajú mnoho stavebných systémov. Odporúčame Vám domy, ktorých steny

boli vyrobené v suchu v hale a na presných, počítačom riadených strojoch. Nie po‑ skladané najatými lacnými pracovníkmi priamo na stavbe za rôzneho počasia. Ak chcete mať istotu, že váš dom bude funkčný aj po 20 či 50-tich rokoch, zvoľte si radšej overený, napr. spomínaný škandinávsky systém a vyberte si skúseného výrobcu s množstvom dobrých realizácií, ktoré dokazujú, že zvládne aj kvalitnú montáž. Aby ste na to obligátne - “ale som ušetril”, nedoplatili už pri prvých rokoch bývania.

V paneloch sú osadené okná a majú dokončenú aj termofasádu. In the panels are embedded windows and have completed the thermal facade

Z hotových panelov môžete mať podlažie za pár hodín. From finished panels you can have level in a few hours.

Viete prečo zvoliť montovaný dom od firmy ModerneDomy.sk?

Stavbu potom šikovná firma zvládne naozaj rýchlo. Then construction can be handled really fast by skillful company.

Kvalitné materiály, viac ako 44-ročné skúsenosti nielen s vlastnou výrobou, ale aj montážou, a viac ako 22-tisíc realizácií umožňujú postaviť montovaný dom do 30 dní a dať naň 30 ročnú záruku. A to všetko za vopred dohodnutú a garantovanú cenu. Žiadne nadpráce, dorábky, zmeny či úpravy. Dom dostanú zákazníci taký, ako si ho vysnívali a objednali. Dokončený a uprataný, aby sa mohli hneď nasťahovať. Vďaka nášmu partnerovi RD Rýmařov sme dnes pre zákazníka overená istota.

0 2/2014

47


architektúraarchitecture«

Build a modern wooden house not a mansonry frame filled with insulation

Ing. Robert Mazánik

odborník na drevostavby Založil spoločnosť ModerneDomy.sk, kto‑ rá sa v krátkom čase etablovala na slo‑ venskom aj rakúskom trhu. Jeho tím sa venuje komplexnému servisu pre klientov – od návrhu domu, cez projektovú dokumentáciu až po kompletnú stavbu domu a následné odovzdanie uprataného obývateľného domu. V  prípade záujmu navrhujú do ich montovaných domov aj nábytok na mieru, pomáhajú s realizáciou drobných stavieb a okolia domu vrátane záhrady.

Ing. Robert Mazánik

expert in wood constructions

He founded the company ModerneDomy.sk, and in a short amount of time became well established on the Slovak and Austrian market. His team is dedicated to comprehensive service for clients – starting with the design of the house and the project documentation, continuing with the complete construction of the house and finalizing with cleaned out habitable house that is ready to be passed over to the client. And if clients are interested, the team can design custom fitted furniture, help with the construction of small buildings and surroundings of the house including the garden.

Initial distrust in woodenbased structures is mainly due to the lack of information and sometimes bad experience from unprofessionally built wooden houses. People often believe that a wooden house may mold, rot, burn down over time or will be blown away by strong winds. On the contrary, quality modern wooden constructions outweigh, in many ways, buildings made from masonry or gas-silicate blocks. Modern, prefabricated house hves lower operating costs and the owner saves on expenses with the ease and speed of construction as well. They use healthy and natural materials, have a low ecological footprint and a quality execution confirmed with a long warranty.

Modern prefabricated house should have certain parameters The base of the construction is a wooden frame sheathed by large-sized materials non-flammable and ecological panels that also contribute to the firmness of the structure. As a result the house is more resistant, solid and acoustically better. The inner

Why should you choose a prefabricated house from ModerneDomy.sk? Quality materials, more than 44 years of experience not only with our own production, but also installation, and over 22 thousand realizations allow us to build a prefabricated house within 30 days and give it 30 year warranty. And all this at a predetermined and guaranteed price. No extra works, changes or modifications. Customers will receive the house just the way they dreamed it, ordered it and it is finished and neat ready to move in immediately. Thanks to our partner RD Rýmařov, we are today verified confidence for customer.

48

0 2/2014

space of the structure is filled with thermoacoustic isolation. In the panels, you can have wiring. The ideal situation is when the house has so called installation prewalls, in which the wiring is placed in front of the vapor barrier that is therefore protected even by the additional interventions of the house’s owner to the peripheral wall. During production, windows and doors are embedded in the panels and the elements of the external blinds or shutters are as well. This popular type of wooden extension is known worldwide as the Scandinavian system (also popular in Germany and Austria). The main reason for its popularity is the quick and easy construction and design quality. The advantage of these houses is the maximal preparation of construction in the production, followed by subsequent fast installation and completion of the house. Since it is a dry construction system, it is practically possible to build it during any season. An investor can move in imme‑ diately after construction, since construction does not have to get dry and it imme‑ diately has natural healthy climate.

Compare, consider and check your suppliers There are many suppliers of prefabricated houses who offer many building systems. We recommend houses where the walls were made in dry surroundings in a warehouse by accurate computer controlled machines, not built on site during various weather conditions, and constructed by cheap labor. If you want to have the certainty that your house will be functional even after 20-30 or 50 years, choose a verified producer who has completed a number of good executions and that proves he can handle great quality construction (for example the aforementioned Scandinavian system). And you will not pay for the obligated “but I saved” at the first years of living in the house.


TATRALANDIA Užite si zaslúžený relax v bazénoch so slanou, termálnou a čírou vodou. Šantite na toboganoch a šmýkačkách, zregenerujte svoje telo v Keltskom saunovom svete a vyberte si z pestrej ponuky masáží a procedúr vo Wellness centre. Skvelú zábavu nepokazí ani horšie počasie. V novom komplexe Tropical Paradise si užite tropickú klímu v každom počasí. Enjoy a well-earned relaxation in pools with salt, thermal and fresh water. Lark on water tubes and slides, get regenerated in the Celtic Sauna World and choose from the wide offer of massages and procedures in the Wellness Centre. Neither the worse weather will thwart your great time. Enjoy the tropical climate in any weather in the Tropical Paradise premises.

www.tatralandia.sk

Kúpte si svoj lístok v e-shope za najvýhodnejšie ceny. www.gopass.sk

TROPICAL PARADISE

26 TOBOGANOV A ŠMÝKAČIEK 26 TUBES AND SLIDES

14 BAZÉNOV 14 POOLS

VIAC NEŽ 300 ATRAKCIÍ MORE THAN 300 ATRACTIONS


Predávate svoju nehnuteľnosť? Na čo je potrebné pri tom myslieť. Keď sa už rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať, je potrebné myslieť na zopár dôležitých vecí, ktoré Vám pomôžu nehnuteľnosť predať a urýchlia samotný prevod vlastníctva. Tu sú niektoré rady a skúse‑ nosti z predajov: Ak nemáte k dispozícii aktuálny list vlastníctva (ďalej len LV), viete si skontrolovať aktuálny stav aj na portáli www.katasterportal. sk. Dôležité je pozrieť si, aké ťarchy sú v časti C, prípadne ešte môžu byť na ňom zapísané aj iné obmedzujúce poznámky. Ak sa jedná o ťarchy z dôvodu čerpania hypotéky alebo akéhokoľvek úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, je dobré vedieť, aký je ešte približný nesplatený zostatok voči banke a taktiež aj termín výročia fixácie (možnosť vyplatenia úveru bez pokuty - poväčšinou 4% alebo 5% z nesplatenej čiastky). Podľa toho treba nastaviť začiatok predaja, ideálne 2-4 mesiace pred výročím fixácie v prípade predaja

bytu. V prípade predaja domu je to veľmi individuálne, keďže rodinné domy sa predávajú aj niekoľko mesiacov i vyše roka. Ak zistíte na LV akúkoľvek ťarchu alebo poznámku, o ktorej ste nevedeli, je potrebné okamžite, najlepšie osobne, navštíviť Okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej len kataster), pod ktorým je vedená nehnuteľnosť a vyžiadať si všetky informácie týkajúce sa spomínanej ťarchy alebo poznámky. V prípade, že ste byt kupovali od družstva alebo obce ešte v 90-tych rokoch, máte na LV ťarchu, ktorá sa viaže na obdobie desiatich rokov a aj keď je už doba poväčšinou dlhšia, tak sú takéto ťarchy stále evidované a je preto potrebné si vyžiadať od obce písomný Súhlas z výmazom záložného práva (tzv. kvitanciu), ktorú následne podáte na kataster a v lehote do 60 dní Vám sú povinní ju vymazať. Treba myslieť vždy na to, že výmaz akejkoľvek inej ťarchy predlžuje čas samotnej realizácie

predaja nehnuteľnosti. Ak sa predáva byt je dobré si preveriť aj u správcu domu, či náhodou nie sú na byte vedené vyššie nedoplatky, ktoré je potrebné k dátumu predaja uhradiť, keďže zo zákona bez takéhoto po‑ tvrdenia nie je možné nehnuteľnosť previesť na katastri. V prípade, že predávate pozemok a neviete, kde sa presne nachádza (poväčšinou orná pôda alebo väčšie plochy pozemkov), je potrebné si na katastri vyžiadať tzv. katastrálnu mapu, kde budú parcely presne zakreslené voči okoliu. I tak sa však môže stať, že nie je úplne zrejmé kde sa presne pozemky nachádzajú a je preto dobré myslieť i na geometrický plán (vyhotovuje na objednávku geodet), ktorým jednoznačne viete určiť polohu pozemku, jeho hranice si viete dať vytýčiť a vykolíkovať.

Taktiež by som chcel upozorniť na niektoré rady pred predajom a pri samotnej prezentácii svojej nehnuteľnosti. Pred predajom je potrebné nehnuteľnosť pripraviť. Všetky viditeľné drobné ale aj väčšie vady dajte opraviť. Nie je potrebné vymaľovať, ale ak je nehnuteľnosť čistá a bez zbytočného prepchatého nábytku kupec sa vie lepšie zorientovať. Majte pripravený pôdorys k nehnuteľnosti. Vždy majte svoj byt alebo dom uprataný, vyvetraný a ak môžete, domáce zvieratá maj‑ te počas obhliadky mimo, taktiež je ideálne, ak počas prezentácie je v byte alebo v dome len maklér, ktorého ste si najali na predaj. Optimálne je prezentáciu robiť počas denného svetla a bez stresu. Rezervujte si kľudne 30 minút až 1 hodinu na prezentáciu bytu a 1,5 – 2 hodiny na prezentáciu domu. Pri predaji nič nezakrývajte, lebo skôr či neskôr sa o všetkých nedostatkoch nový vlastník dozvie a potom ich bude potrebné aj tak riešiť. Je treba si uvedomiť, že ako každá profesia aj predaj nehuteľností má svoje zákonitosti a je lepšie si nechať poradiť od skúseného odborníka. Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORK APOLLO BC II, Prievozská 4, Bratislava

www.818.sk

Pokojné miesto uprostred viníc Stavebné pozemky v Šenkviciach

0948 101 818 www.StranSvUrbana2.sk

VŠETKY Y K M E Z O P 2 m / € od 89 projekt realizuje

50

0 2/2014

partner predaja


What you need to consider when thinking about it. Once you have decided to sell your property, it is necessary to think about a few important things that will help you sell the property and expedite the transfer of the ownership itself. Following are some advice and tips concerning the sale of pro‑ perty: If you do not have access to the latest property deed itself (hereinafter referred to as PD), you can check its current status at the website - www.katasterportal.sk. It is very important to find out whether there are any encumbrances falling under Section C or some other restrictions mentioned in addition thereof. If it is a case involving encumbrances arising from exhausting of mortgages or any such other loans with the property as colla‑ teral, it pays to be aware of the approximate outstanding balance in favour of the bank. It is also important to have the knowledge of the period of fixed annual interest (the possibility of paying off the mortgage balance without having to pay penalty- (usually 4% or 5% of the balance amount). The start of the property selling is calculated

accordingly- ideally 2-4 months before the annual fixed interest date, if it pertains to a flat. The period differs in case of a house as selling houses sometimes takes a period of a few months to almost more than a year. If you find out any other type of encumbrances or restrictions related to the PD that you were not aware of before, please contact the regional cadastral authorities (hereinafter referred to as Cadastre) under whose jurisdiction the property falls, imme‑ diately and preferably in person, and request all information regarding the aforementioned encumbrances or restrictions. In case you bought the flat from a housing so‑ ciety or municipality, in the 90s, there is a binding period of ten years and although in most cases the period is usually over by now, these kind of encumbrances are still registered in the PD and therefore, it is necessary to require in writing, the approval for removal of the collateral rights, which will be subsequently submitted to the Cadastre, that are obliged to remove the collateral rights within a period

of 60 days. It should be taken into account that deletion of any other encumbrances prolongs the realisation of the selling of the property itself. When a flat is being sold it is better to check with the building administrators whether there are any kinds of arrears that will need to be paid before the date of the selling of the property as it is not possible by law, to transfer the ownership at the cadastre without such confirmation. If you are selling land and do not know its exact location (mostly arable land or larger plots of land) it is important to apply for the so called cadastral map showing the plots accurately in relation to the surrounding land. Even after all this it may happen that it is not exactly clear where the plot is situated. This is why it is a good idea to get geometric planning maps (prepared on order, by geodetics) that will help you accurately determine the location of the plot, and its borders can be pegged and defined. I would also like to draw attention to some good tips before the selling of the property and the presentation of the property itself.

It is absolutely necessary to prepare the property for selling, to have all visible small as well as larger faults repaired. There is no need to paint but when the property is clean and not crammed with unnecessary furniture, the buyer gets a better idea of the property; also keep the blueprints of the property ready. Always keep your flat or house tidy and well- aired. If possible, keep your pets outside during the viewing. It would be ideal if during the viewing of a flat or a house there is only one broker that you have hired to sell the property. Ideally, viewing is should be done in daylight and in a stress free environment. Feel free to reserve up to 30 minutes to 1 hour for the viewing of a flat and 1.5 to 2 hours for the presentation of a house. When selling, do not try to hide faults because sooner or later the new owner is going to find out all defects which will need to be addressed afterwards anyway. It should be noted that like any other profession property selling has its own rules and regulations and it is always better to get advice from an experienced specialist. Ing. Zoltán Tatay, co-owner of Real Estate Agency PROPERTY NETWORK. BC APOLLO II, Prievozská 4, Bratislava, www.818.sk Translated by Usha Tatay, MBA

reality real estate «

Are you selling your property?

KEĎ MÁ VAŠE AUTO VRÁSKY POSTARAJTE SA O NEHO AKO O SEBA ľudové ceny • originálne dielce • vyškolený personál • unikátna diagnostická linka aktívneho príjmu • otvorené až do 22:00 • najmodernejšie technické zázemie • nonstop odťahová služba a nonstop servis mobil • objednávky aj cez internet • náhradné vozidlo zdarma • pick-up servis • nonstop hot-line • počas čakania na opravu káva + wifi + denná tlač

servis

K VALITNÝ SERVIS PRE K AŽDÉHO 0 2/2014 w w w.to do s-s er vis.sk

51


PRECISELY YOUR MOMENT DS DREAM DIAMONDS

C021.810.66.037.00 - 1825 Eur WWW.CERTINA.COM

Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.


knihy books«

Prežite tohtoročnú jeseň

v spoločnosti

najkrajších kníh! Enjoy this fall with our best books!

Veríme, že ste si cez leto oddýchli, pretože pred dverami máme čitateľsky najkrajšiu časť roka. Prichádza sychravejšie počasie, dlhšie večery a veľa, veľa nových kníh. Aktuálne pre vás máme pripravenú úžastnú ponuku kníh a či už milujete dobré kriminálne zápletky, romantické príbehy alebo sci-fi, určite si nájdete svoju knihu. Preto je len na Vás, koľko príbehov sa rozhodnete zažiť, koľko nových postáv spoznáte a ako veľmi sa ponoríte do neznámych svetov. My Vám prajeme nezabudnuteľné zážitky a more času pre seba.

Cilla a Rolf Börjlindovci

Tretí hlas

Raz ma niekto nájde. To viem určite. Marseille. V lesoparku za mestom nájdu rozštvrtenú ženu. Kedysi pracovala v  cirkuse ako živý terč vrhača nožov. Jej smrť hlboko otrasie dobrým priateľom bývalého kriminálneho inšpektora Toma Stiltona. Spolu s  ním odchádza do Fran‑ cúzska, aby zistili, čo sa skrýva za touto brutálnou vraždou. Štokholm. Pracovníka Colnej správy nájdu obeseného vo vlastnom dome. Polícia však rýchlo zistí, že ide o  fingovanú samovraždu.  Prípad dáva do súvislosti so zmiznutím zhabanej zásielky drog, čo sa nachádzala v colnom sklade. Do vraždy úradníka Colnej správy je nečakane zatiahnutá Olivia Rönningová. Pustí sa do sledovania iných stôp než vyšetrovatelia. Motív vraždy ju privádza do kruhov, kde sa točia veľké peniaze získané z  parazitovania na švédskom sociálnom systéme. Keď Tom a  Olivia pochopia, že záhadné vraždy spolu súvisia, spoja sily, aby ich vyriešili. viaz., 424 s., 145x227, 14,90 €

54

We believe that you are relaxed after the summer, because the “heavy” readers period is knocking on the door. The weather become chilly, evenings are longer and our shelves are full of new books. Currently we have prepared for you an amazing offer of books and whether you love a good criminal plot, romance or sci-fi, you’ll find your book for sure . It is up to you, how many stories you choose to enjoy or how many new characters and new worlds would you like to discover. We wish you an unforgettable ride and plenty of time for good reading.

Cilla and Rolf Börjlind

The Third Voice

Marseille: A blind woman is found brutally murdered in a recreational park. She has previously worked at a circus as a target girl for a knife thrower. The murder affects a close friend of the former police Tom Stilton. Together, they decide to find out what happened.                                                            At the same time the customs officer Bengt Sahlmann is found dead in his home in Rotebro just north of Stockholm. It is made to look like a suicide but the police imme‑ diately sees through this and puts the death in connection with a large stash of drugs seized by customs. The case lands at Mette Olsäter’s table as she is in charge of the team chasing international net drug dealers. After a trip to Mexico Olivia Rönning decides to take her murdered mother's name Rivera. She has completed her police training decides not to seek a permanent position. At home in Sweden, she accidently gets involved in the assassination of Sahlmann, but being who  she is, she follows other tracks than the main investigation. Trails that leads her into the cynical world of raw capitalism. She discovers that the motive for the murder is to find in the circles that

are milking the Swedish welfare system on resourses. Her tracks cross the leads from Stilton’s and his friend's private investigation in Marseille. Somehow the two murders are related. Despite their former disagreements Stilton and Rivera begin to work together. After the mega success with The Spring Tide Cilla and Rolf Börjlind are back with a title that is just as good as the first.


Marťan

Som v riti. Celkom sám na planéte Mars. Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark Watney stal jedným z prvých ľudí, ktorí pristáli na Marse. Dnes nepochybuje, že bude prvý, kto na ňom aj zomrie. Spočiatku úspešná misia na povrchu Marsu sa musí predčasne ukončiť pre piesočnú búrku, ktorá ohrozuje život posádky. Mark pri nej takmer zahynie, a keď sa preberie, nachádza sa v  úplne novej životnej situácii. Ostal celkom sám na planéte, ktorá akoby sa ho zo všetkých síl pokúšala zabiť. Nemá ako oznámiť Zemi, že je nažive, a  aj keby sa mu to podarilo, jeho zásoby ani zďaleka nepostačujú, aby prežil do príletu ďalšej kozmickej lode.

Na druhej strane aj tak asi nebude mať dosť času, aby zomrel hladom. Poškodené vybavenie, kruté marťanské prostredie a starý známy „ľudský faktor“ so svojimi prešľapmi a  chybami ho môžu zabiť oveľa skôr. Mark však nie je ochotný len tak to vzdať. Vďaka svojej vynaliezavosti, technickým schopnostiam a  zarytému odhodlaniu vytrvalo bojuje s  jednou neprekonateľnou prekážkou po druhej. Vystačí mu silná vôľa a  hlboké znalosti na to, aby prekonal neprekonateľné? viaz., 408 s., 145x227, 14, 90 €

Andy Weir

The Martian Six days ago, astronaut Mark Watney became one of the first people to walk on Mars. Now, he's sure he'll be the first person to die there. After a dust storm nearly kills him and forces his crew to evacuate while thinking him dead, Mark finds himself stranded and completely alone with no way to even signal Earth that he’s alive—and even if he could get word out, his supplies would be gone long before a rescue could arrive. Chances are, though, he won't have time to starve to death. The damaged machinery, unforgiving environment, or plain-old "human error" are much more likely to kill him first. But Mark isn't ready to give up yet. Drawing on his ingenuity, his engineering skills— and a relentless, dogged refusal to quit—he steadfastly confronts one seemingly insurmountable obstacle after the next. Will his resourcefulness be enough to overcome the impossible odds against him?

knihy books «

Andy Weir

Najlepšie knihy kupujte v kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku, alebo online na www.pantarhei.sk. You’ll buy the best books in the Panta Rhei bookshops throughout all of Slovakia, or online at www.pantarhei.sk.

Liane Moriartyová

Manželovo tajomstvo

Niekedy je lepšie nevedieť… Cecilia Fitzpatricková, matka troch detí, objaví v podkroví starú obálku. Je sivá, zaprášená a  rukopis na nej pozná ako vlastný. Patrí manželovi. Modrým perom tam stojí: Otvoriť iba v  prípade mojej smrti. Je to vari žart? Jej muž ne‑ zomrel,  Cecilia preto dlho váha, no napokon obálku otvorí. A čas akoby zastal. John-Paul sa v  liste priznáva k  osudovej chybe, ktorá by mohla viesť k  rozpadu rodiny. List napísal tesne po narodení ich dcérky, kým boli obe v pôrodnici. Cecilia chce urobiť, čo je správne, ale pre koho by to bolo správne? Ak bude mlčať a chrániť svoju rodinu, pravda jej rozožerie srdce ako červ. Ale ak odhalí manželovo tajomstvo, ublíži tým, ktorých má najradšej... viaz., 384 s., 145x227, 14,90 €

Liane Moriarty The Husband's Secret At the heart of The Husband's Secret is a letter that's not meant to be read... My darling Cecilia, if you’re reading this, then I’ve died. . . Imagine that your husband wrote you a letter, to be opened after his death. Imagine, too, that the letter contains his deepest, darkest secret — something with the potential to destroy not just the life you built together, but the lives of others as well. Imagine, then, that you stumble across that letter while your husband is still very much alive. . . . Cecilia Fitzpatrick has achieved it all — she’s an incredibly successful businesswoman, a pillar of her small community, and a devoted wife and mother. Her life is as orderly and spotless as her home. But that letter is about to change everything, and not just for her: Rachel and Tess barely know Cecilia — or each other — but they too are about to feel the earth-shattering

repercussions of her husband’s secret. Acclaimed author Liane Moriarty has written a gripping, thought-provoking novel about how well it is really possible to know our spouses — and, ultimately, ourselves.

0 2/2014

55


« príroda nature

Najstaršia a najnavštevovanejšia… ZOO Bojnice – najstaršia a najnavštevovanejšia zoologická záhrada na Slovensku. Vznikla v päťde‑ siatych rokoch minulého storočia a jej začiatok a poloha sú úzko späté s krásnym Bojnickým zámkom. ZOO Bojnice bola založená na návrh pracovníkov Boj‑ nického zámku, pre verejnosť bola otvorená v roku 1955. V súčasnosti na ploche 41 ha chová a vystavuje vyše 400 druhov zvierat a okolo 2 500 jedincov – od drobných rybičiek a obojživelníkov vo viváriu, vtákov, šeliem, kopytníkov až po majestátne slony africké. Po rozsiahlej rekonštrukcii bol v roku 2002 otvorený pavilón opíc, ktorý spolu s pavilónom slonov, akvá‑ riom a teráriom patrí k najzaujímavejším expozíciám. V roku 2012 bola v priestore pred viváriom vybudovaná motýlia záhrada. Novinkou a lákadlom je od júla 2014 expozícia motýľov v stavbe z kovovej konštrukcie, potiahnutej sieťkou. ZOO Bojnice dosiahla viaceré významné chovateľské úspechy, zaslúžila sa o zachovanie genofondu mnohých vzácnych druhov. Okrem iných aj rysa ostrovida (Lynx lynx carpaticus), sovy dlhochvostej (Strix uralensis) a v posledných rokoch plamienky driemavej (Tyto alba). Medzi najvzácnejšie chované zvieratá patria mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway) - jeden z 25 najohrozenejších primátov sveta (v Európe sa ich v zoologických záhradách chová len niekoľko jedincov), bongo horský (Boocercus euryceros isaaci) - už len niekoľko desiatok voľne žijúcich jedincov tohto poddruhu antilopy prežíva vo svojej africkej domo‑ vine, ich populácia v zoo našťastie prosperuje, a takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi), v Európe ich je v štyroch zoo 19, v čínskych zoo sa vyskytuje častejšie, v Japonsku je chovaný v dvoch zoo. Text a foto: Marian Krchniak www.zoobojnice.sk

ZOO Bojnice 56

0 2/2014

Takin zlatý / Golden Takin

Bongo horský / Mountain bongo Kačička karolínska / North American Wood Duck


Ocelot veľký / Ocelot

The oldest and most visited…

Surikata vlnkavá / Meerkat

Syseľ pasienkový / European ground squirrel

Lev berberský samica / Barbary lion

Mačiak Rolowayov / Roloway monkey

ZOO Bojnice – the oldest and most visited zoological garden in Slovakia. It originated in the 1950s and its beginnings and location are closely linked with the beautiful Bojnice Castle. ZOO Bojnice was established on the proposal of workers at Bojnice Castle and was opened to the public in 1955. At present more than 400 species and around 2,500 individual animals – from tiny fishes and amphibians in the vivarium, birds, cats, ungulates up through the majesty of the African elephants – are bred and exhibited on an area of 41 hectares. After extensive reconstruction an ape pavilion was opened in 2002, which together with the elephant pavilion, aquarium and terrarium are among the most interesting expositions on offer. In 2012 a butterfly garden was built in the area in front of the vivarium. A new Kengura červená / Red Kangaroo attraction since July 2014 is an exposition of butterflies in a frame of metal construction covered with a net. Medveď hnedý / Brown Bear ZOO Bojnice has achieved several significant breeding successes and is credited with the preservation of the genetic fund of many rare species. Among these are the Carpathian lynx (Lynx lynx carpaticus), the Ural owl (Strix uralensis) and in recent years the barn owl (Tyto alba). Among the rarest animals bred here are the Roloway monkey (Cercopithecus roloway), one of the 25 most endangered primates in the world and of which only a few individuals are kept in the zoological gardens of Europe; the Mountain bongo (Boocercus euryceros isaaci), a sub-species of antelope of which only a few dozen freely living individuals survive today in its African homeland, though luckily, its population is prospering in zoos; and the Golden takin (Budorcas taxicolor bedfordi), only 19 of which live in four zoos in Europe, though they occur more often in Chinese zoos and are bred in two zoos in Japan. Text and photo: Marian Krchniak, www.zoobojnice.sk

0 2/2014

57


58

CVAK 0 2/2014


Ocenenia /Awards 2010 - 2013 « cena mesta Trnava a odbornej poroty (Trnavský fotopark) (1. miesto/2010, 2. miesto/2012) « 1. miesto – cena návštevníkov (Trnavský fotopark) « 1. miesto – cena návštevníkov LUMIX TRAVEL PHOTO 2010 « 2. miesto – cena odbornej poroty (Parkfoto Nové Zámky) « 2. miesto – Bratislavský kraj (AMFO 2011) « 1. miesto - AMFO Bratislavský kraj - multimediálna prezentácia « spoločné 1. miesto v kategórií

dokument a reportáž na súťaži Fottofest v Trnave a iné Výstavy / Exhibition 2011-2012 « výstava streetphoto.sk v nákupnom centre Shopping Palace, Zlaté piesky « výstava fotografií v OC RETRO, Bratislava – téma úsmev « výstava fotografií v OC RETRO, Bratislava – téma street « výstava NOBAF na stene, Café STENA « výstava Bratislava v Bratislave, Hotel Bratislava « článok a fotografie v časopise SAM (SLOVAK ART MAGAZINE) « fotografie v časopise Slovenské pohrebníctvo

Radovan Mišík

The world is not black and white. Despite the fact that photographs of Radovan Mišík are primarily black and white, the world within them is very colourful. Street photography, to which he devotes

umenie art «

vizitka / profile

Svet nie je čiernobiely. Napriek tomu, že fotografie Radovana Mišíka sú predovšetkým čiernobiele, svet na nich je veľmi pestrý. Street fotografia, ktorej sa venuje, mu dáva možnosť zachytiť čo najvernejšie realitu každodenného života. A ako vidno na jeho fotografiách, tá prináša niekedy neočakávané, inokedy komické, malebné, akčné, nostalgické, či aj neuve‑ riteľné okamihy. “Všímam si ľudí a objekty, ktoré by mohli byť súčasťou toho správneho rozho‑ dujúceho momentu, ktorý je pri street fotografii tak dôležitý. Pri exponovaní sa snažím ísť čo najbližšie k objektu. Umožňuje mi to lepšiu komunikáciu a spoznávanie rôznych ľudí. Niekedy si situácia vyžaduje, aby bol fotograf v úzadí, a práve v tomto momente sa snažím byť nenápadný a exponovať nepozorovane. Fascinujú ma zábery, ktoré sú silné a zaujmú diváka na prvý pohľad. “ Je spoluzakladateľom portálu streetphoto.sk, prezidentom a spoluzakladateľom Nezávislej Organizácie Bratislavských Foto‑ grafov a čestným členom občianskeho združenia "Rozho‑ dujúci okamih". Je taktiež organizátorom a lektorom fotografických workshopov.

himself, gives him the opportunity to capture the reality of everyday life as faithfully as possible. And as can be seen in his photographs, this brings sometimes unexpected, sometimes comical, picturesque, action-packed, nostalgic or unbelievable moments. “I notice people and objects which could be a part of that precise decisive moment which is so important with street photography. During exposure I try to get as close to the object as possible. This allows me better communication and the knowing of different people. Sometimes the situation requires that the photographer be in the background and at precisely that moment I try to be unassuming and to expose without being observed. Shots which are strong and which interest the viewer at first glance fascinate me.” He is a co-founder of the portal streetphoto.sk, president and cofounder of the Independent Organisation of Bratislava Photographers and an honorary member of the civic association “Rozhodujúci okamih” (Decisive Moment). He is in addition an organiser and lecturer of photographic workshops.

www.radovanmisik.com

59


umeni art« www.ariabaro.com

Aria Baró Mária Švarbová, vo svete známa ako Aria Baró, ukončila štúdium reštaurátorstva v Bratislave a štúdium archológie v Nitre. I keď možno v niektorých prácach môžme vnímať aj závan z čias minulých (inšpirácia secesiou a surrealizmom), v histórii sa veľmi nenašla. Jej fotografie sú skôr psycholigickou štúdiou človeka, vzťahov, sú zobrazením stavu ľudskej duše. Cez jej portréty prenikáme do naj‑ hlbších miest v nás samých a nachádzame v nich svoje vlastné pocity a emócie. V cykloch z jej súčasnej tvorby možno

60

nie sú viditeľné prvoplánovo, ale akoby sú ukryté za zdanlivo statickou scénou. Napriek tomu, že Aria Baró fotí len od roku 2010, jej portfólio je pestré. Publikovala v magazínoch Vogue, Dodho magazine, Vintage magazine (USA), JC&A Elite - magazine (Taliansko), v časopisoch FotoVideo (CZ), SAM (Slovak Art Magazine). Fotografie má v publikáciách - Sensual photography 1, 2 (Francúzsko), Passion - kniha pre 1x.com (Švédsko), Správa o stave mladej fotografie (SR), na obálkach kníh, obaloch a bookletoch CD nosičov. Mária Švarbová, known in the world as Aria Baró, completed her studies in art restoration in Bratislava and her studies of archaeology in Nitra. And even though we can perhaps perceive a whiff of times past in some of her works (inspiration by secession and surrealism), she is not very absorbed in history. Her photographs are more a psy-

0 2/2014

chological study of man and relationships and are a depiction of the state of the human soul. Through her portraits we pe‑ netrate into the deepest places within ourselves and we find in them our own feelings and emotions. In the cycles from her present work perhaps these are not clearly visible, but they are as if hidden behind a seemingly static scene. Despite the fact that Aria Baró has only been taking photographs since 2010, her portfolio is varied. She has published in the magazines Vogue, Dodho Magazine, Vintage Magazine (USA), JC&A Elite Magazine (Italy) and in the magazines FotoVideo (CZ) and SAM (Slovak Art Magazine). She also has had photographs in other publications: Sensual Photography 1, 2 (France), Passion - a book for 1x.com (Sweden), Report on the State of Young Photographers (Slovakia), on the covers of books and on the covers and booklets on CDs.

vizitka / profile Ocenenia /Awards 2014 Zlatá medaila of excellence (Trierenberg Super Circuit) | Austria 2013 Honorable mention and acceptance photos - Polish International Exhibition / Poľsko 2012 1. miesto, Photogarden / Bratislava 2012 1. miesto, Visitors Award, Photogarden / Bratislava 2011 3. miesto – Photopark, Bratislava Výstavy /Exhibition 2013 Kolektívna výstava „Emócie“, Centrálny európsky dom fotografie (Bratislava) 2013 Samostatná výstava „Vo svojich snoch” / Pro.Laika galéria - reštaurácia (Bratislava) 2012 Samostatná výstava: „Len človek môže dať dušu do obrazu” (Johny Kráľ cafe bar, ZM, Slovensko) (Axioma Cafe, Bratislava, Slovensko) 2011 Kolektívne výstavy fotografií a obrazov (ART P Center, Partizánske, Slovensko)


0 2/2014

61


Pre sezónu Jeseň / zima 2014-2015 boli predstavené dve hlavné línie s názvami Aristrokratická črta a Barbarský šarm. Charakteristickým prvkom Aristokratickej línie je šľachtický štýl s využitím jemných kvetinových žakárových materiálov, brokátu, úpletu, lurexu, organzy s vlnou, vlny či kašmíru. Používajú sa ozdobné prámiky s výšivkami a kamienkami, kvetinové gobelíny vzory a pracky s historickými motívmi.

2014/2015

Ďalším prvkom aristokratickej línie je Soft-eco štýl s použitím zamatu, kožušiny s dlhým vlasom, stretch bavlnou a menčesterom, doplnenými o úzke ženilkové ozdoby. Dominujú neutrálne rastlinné farby. Klasický štýl - Základný, nadčasový dizajn s klasickými odtieňmi, elegantnými tvarmi a geometrickými vzormi. V pánskej móde je to flanel, mikro žakárové vzory, manžetové gombíky s kravatou s rôznymi motívmi. Ďalším je Snehovo biely štýl. Polstrovaný dvojitý úplet, tyl s výšivkou, mohérové priadze, biela výšivka na bielom podklade, vyšívané korálky a čipky uzatvárajú aristokratickú líniu trendov pre túto sezónu. Druhá línia „Barbarský šarm“ je návratom k  vidieku. Z materiálov dominuje vlna v prírodných odtieňoch s ľudovými motívmi naivných kvetov a kockovanými záplatami. Spony a zapínania sú z dreva, kože a z rohoviny.

v Miláne kontraktačný veľtrh, na ktorom sú prezentované módne trendy pre budúcu sezónu a výrobcovia z celého sveta ponúkajú svoje látky návrhárom. Pre tých, ktorým záleží na tom, aby obliekali podľa módnych trendov, ponúka návod a inšpiráciu pre ďalšie nákupy.

62

0 2/2014

Foto: Ján Markus

Pravidelne, dva krát do roka, sa koná

Štýlový kabátik z kvalitných materiálov ale však nemusíte nosiť iba jednu sezónu. Ženské, romantické a nostalgiou ovplyvnené modely, ktoré nepodliehajú módnym trendom nájdete v tvorbe dizajnérky Odette Kmeť Fedorovej. Jej jedinečné modely sú inšpirované osobnosťou ženy, ktorú majú zdobiť. Zákazníčky v každom veku oceňujú  modely zladené s citom do posledného detailu, kvalitné prírodné materiály a precízne spracovanie. www.odettestudio.com


r Uhrín

Foto: Pete

Trends Fall /Winter 2014-2015

Regularly, twice a year, a fashion fair is held in Milan, with producers from all around the globe presenting their designer trends and fabrics for the next season. For those who care about fashion, it brings a guidance and an inspiration. The latest Fall/Winter 2014-2015 season was presented with two main trendlines: „Aristocratic line“ and „Barbarian charm line“. One of the characteristic features of the noble Aristocratic line is the subtle floral pattern (be it on jacquard, brocade, jersey, lurex, woolen organza, wool or cashmere.) Decorative braids with embroidery and rhinestones, floral tapestry designs and buckles with historical motifs are also used. Another element of the aristocratic line is the Soft ecostyle, using velvet, soft eco furs, stretchy cotton or corduroy, complemented by narrow chenille ornaments. Neutral plant colors are dominating. Classic style - basic, timeless design with classic shades, elegant shape and geometric patterns. In men‘s collection, it is

móda fashion«

Foto: Ján Varchola

&

Barbarsky sarm

represented by flannel, micro jacquard patterns, cufflinks and ties with various motifs. „Snow white“ represents a style on its own. Padded double jersey, tulle embroidered with mohair yarn, white embroidery on a white base, beads and lace – they all represent the Aristocratic line of the current season. The “Barbarian charm” is a comeback to the countryside. Dominant material is the wool in natural shades, with folk patterns of naive flowers and checkered patches. Toggles and buckles are made of wood, leather or horn. Stylish coat made of high quality materials is guaranteed to remain „in“ much longer than a season. Feminine, romantic and nostalgic fashion that overstretches far beyond simple fashion trends can be found in the work of the designer Odette Kmet Fedorova. Her unique pieces are individually designed, each inspired by the personality of the customer for whom they are intended. It is therefore not a surprise that customers of all ages return to her for more, appreciating Odette‘s big attention to detail as well as the high quality of the materials used.

0 2/2014

63


nuleninu lenize ze vú tolistovú nanilis e le niys le vú ys to m lis na jevápo je pomyslenie na zeleninu niečo e váprsevás m Aj prAjeAjpre po s je vá no ni le ze a é ľn vá nepredstaviteľné a zeleninová príloha, šalát alebo nebodaj ite no ni av le st ze ed a pr nepredstaviteľné neím niečím eč ninutné é tn nu j nápoj zlo? Možno je načase skúsiť to trochu inak! po ná j daj nápoj nutné dabo bo oalne aleb t ša lá ša , ne o íloha eb prPili t lá , ha ste už niekedy zelené smoothie? Netušíte, čo to je? prílo u chu chtro úsiťsktoústro sk se ča to na iť je no ož se M ? ča Čítajte objavte zdravia. zlo je na jedno z tajomstiev ? Možano zloďalej ? thie thie oolen sm né ? le ze y oo ed ek sm ni Na zeleninu sa budete odteraz už usmievať! né už le e ze st y li Piak! Pili ste už nieked inak! in vte a ob lej ďa a objavte lej ja čo to je? Číta?jte tajte Číďa Netušít Nee,tušíte, čo to je nulesa lenize ninu sa zdieravvia v st iem stjo . Na viaze taojozmta zd.raNa jednojezdn ť! va ie m užrale tera odte te de budebu z nužuslen usmievať! odz te

Smoothie

Smoothie Smoothie chutné, no predovšetkým zdravé! chutné a najmä zdravé!

Chcete skúsiť objaviť tajomstvo zelených smoothies? Budete potrebovať výkonný mixér, listovú zeleninu, pitnú vodu, ovocie a bylinky.

V chutné, no predovšetkým zdravé!

Príprava jedného zo základných a jednoduchých receptov zdravom tele zdravý duch! Aj keď často poznáme vám zaberie naozaj len pár minút. všetky zásady zdravého stravovania, predsa ich Do mixéra dajte: porušujeme. Následky našich prehreškov však 3 dl prefiltrovanej vody, asi 250 g premytého baby špenátu obyčajne nedajú na seba dlho čakať. Zlé tráve- a 2 zrelé banány a iné ovocie. nie, žalúdočná nervozita, pocit nafúknutia, pomalý metabo- Vymixujte dohladka a voilà – máte zelené smoothie! Nebojte V zdravom tele zdravý duch! Aj keď často chuť na zdravšie potraviny, lepšia nálada a úby- zovať nápoj môžu aj divo rastúce rastliny ako nápoj môžu aj divo rastúce rastliny ako potraviny, lepšia náladaaa kreatívni úby- zovať V zdravom tele zdravý duch! Aj keď vyprázdňovanie, často chuť na zdravšie lizmus, priberanie, nepravidelné bolesti sa byť odvážni v kombináciách rôznych druhov či bylinky. Hlavné pravidlo je: smoothie je púpava, žihľava poznáme všetky zásady zdravého stravovania, tok na váhe. Čo za tým je? Zelené púpava, žihľava či bylinky. Hlavné pravidlo je: na váhe. Čo za týmlistovej je? Zelené smoothie je poznáme všetky zásady zdravého hlavy, unavená a nečistá pleť...stravovania, Je vám niečotok z toho povedozeleniny inou zeleninou a ovocím. Energizovať návám musí chutiť! Takže zo začiatku malé- s Smoothie predsa ich porušujeme. Následky našich pre- hustý nápoj z listovej zeleniny s pridaním Smoothie vám musí chutiť! Takže zo začiatku hustý nápoj z listovej zeleniny s pridaním malépredsa ich porušujeme. Následky našich premé? Potom je najvyšší čas na zmenu životného štýlu. Victoria poj môžu aj divo rastúce rastliny ako púpava, žihľava či byhreškov však obyčajne nedajú na seba dlho ho množstva ovocia a vody. Ide o rýchly a jed- ho budete robiť sladšie, no postupne podiel hopíše, množstva ovocia a vody. Ide o rýchly a jed- ho budete robiť sladšie, no postupne podiel hreškov však obyčajne nedajú seba dlhoživot Boutenková vo svojej knihe na Zelená žeako ľudské Hlavné vo pravidlo je:zeleniny Smoothie vám musí chutiť! Takže listovej zvyšujte. Zvolenú listovú zenoduchý spôsob, dostať dolinky. tela zeleninu čakať. Zlé trávenie, žalúdočná nervozita, pocit pre noduchý spôsob, ako dostať do tela zeleninu vo listovej zeleniny zvyšujte. Zvolenú listovú zečakať. Zlévytvorené trávenie, žalúdočná nervozita, pocit telo je takým zázračným spôsobom, že takmer zochutnej začiatku ho budete sladšie, no postupne podiel lisleninurobiť a ovocie očistite, umyte a pridajte k fi lforme. nafúknutia, pomalý metabolizmus, priberanie, veľkom množstve a v ideálnej leninu a ovocie očistite, umyte a pridajte k filveľkom množstve a v ideálnej chutnej forme. nafúknutia, pomalý metabolizmus, priberanie, všetky toxíny z každej častije tela skončia denne vktoré ľudskom hlorofyl zelené sa zeleniny a ovocie trovanejZvolenú vode do listovú mixéra. zeleninu Zmes ochutnávajte Tedafarbivo, „bezbolestne“. Stáva sanacháztovej nej lahodná ob- zvyšujte. nepravidelné vyprázdňovanie, bolesti hlavy, trovanej vode do mixéra. Zmes ochutnávajte Teda „bezbolestne“. Stáva sa z nej lahodná obnepravidelné vyprázdňovanie, bolesti hlavy, hrubom čo sa podpisuje priebežne a jednotlivé vode zložkydo pridávajte podľa unavená kanalizačnom a nečistá pleť... systéme Je vám niečo z toho čreve, rovská injekcia chlorofylu, vitamínov, mineráočistite, umyte mineráa pridajte k filtrovanej mixéra. Zmes podľa dzaJe v–vám chloroplastoch – malých priebežne a jednotlivé zložky pridávajte injekciaorganelách chlorofylu, vitamínov, unavená a nečistá pleť... niečo z toho rovská predovšetkým pod naším efekt ochutnávajte priebežne lov, enzýmovPriamy a antioxidantov. potreby.a Mixujte 30-45 sekúnd. Smoothiepodľa možpovedomé? Potom je najvyšší čas natráviacim zmenu systémom. jednotlivé zložky pridávajte potreby. Mixujte 30-45 sekúnd. Smoothie možpovedomé? Potom jerastlinnej najvyšší časbunky. na zmenu Táto lov, enzýmov a antioxidantov. cyklická molekula dennej konzumácie zeleného smoothie (už len počas jedno skladovať v chladničke vo vzduchotesných Chcete skúsiť objaviť tajomstvo zelených životného štýlu. Victoria Boutenková vo svopotreby. Mixujte 30-45 sekúnd. Smoothie možno skladovať Chcete skúsiť objaviť tajomstvo zelených no skladovať v chladničke vo vzduchotesných životného štýlu. Victoria Boutenková vo svobadateľný v telo krátkom čase.smoothies? Nárast nádobách 3 dni. smoothies? Budete potrebovať výkonný mixér, jej kniheného Zelenámesiaca) pre životjepíše, že ľudské pohlcuje červené svetlo, a takenergie sa stará to, výkonný vo chladničke vo vzduchotesných 3 dni. 3 dni. Budete potrebovať mixér, nádobáchnádobách jej knihe Zelená pre život píše, žeslnečné ľudské telo Veríme, že prichádzajúce jarné počasie vás pitnú vodu, ovocie a bylinky. je vytvorené takým pozitívna zázračnýmzmena spôsobom, že listovúa zeleninu, vitality, metabolizmu vyprázdňovania, Veríme, že prichádzajúce jarné počasie vás listovú zeleninu, pitnú vodu, ovocie a bylinky. jea vytvorené takým zázračným spôsobom, že že naše lesy, záhrady a hory vidíme v najrozličnejších povzbudí a počasí doprajetesasvojmu orPríprava jedného zo základných a jednodutakmer všetky toxíny chuť z každej časti tela skonprirodzená naz zdravšie potraviny, náladajedného a úbyže a aj vnaštartuje, tomto jesennom správne naštartuje, povzbudí a doprajete svojmu orPríprava zo Veríme, základných jednodutakmer všetky toxíny každej časti tela skon-lepšia odtieňoch zelenej. Chlorofyl rastlinám to, ganizmu revitalizáciu v tej najlepšej forme. chých umožňuje receptov vám zaberie naozaj len pár minčia denne v ľudskom kanalizačnom systéme – smoothie tok na váhe. Čo za tým je? Zelené je hustý nápoj naštartujete a doprajete svojmu organizmu revitalizáciu čia denne v ľudskom kanalizačnom systéme – chých receptov vám zaberie naozaj len pár min- ganizmu revitalizáciu v tej najlepšej forme. hrubom zčreve, čoosa podpisuje út. Do mixéra dajte: 3 dl prefi ltrovanej vody, asi Doprajte si tridsať dní zelených smoothies listovej zeleniny s predovšetkým pridaním malého množstva ovocia a – čom živočíšny organizmus snívať dnídní zelených smoothies út. Do iba mixéra dajte: 3 dl prefi vody, asi Doprajte hrubom čreve, čo môže sa podpisuje predovšetkým vprijať tej ltrovanej najlepšej forme. Doprajte sisitridsať tridsať zelených 250 gako premytého baby špenátu a 2 zrelé banány a budete sa lepšie cítiť a rozjasní sa vám hlava pod naším tráviacim systémom. Priamy efektspôsob, vody. Ide o rýchly a jednoduchý dostať do tela a budete cítiť sa a rozjasní sa vám pod našímslnečnú tráviacimenergiu systémom.a Priamy efekt komplikovaných 250 g premytého baby špenátu a 2 zrelé banány smoothies a budete sa lepšie cítiťsaalepšie rozjasní vám hlava a hlava procesom reakcií dennej konzumácie zeleného smoothie (už len a iné ovocie. Vymixujte dohladka a voilà – máte a upratajú myšlienky. zeleninu vo veľkom množstve a v(už ideálnej chutnej ovocie.forme. Vymixujteupracú dohladka a voilà – máte a upratajú myšlienky. dennej konzumácie zeleného smoothie len a iné myšlienky. zelené smoothie! Nebojte sa byť odvážni a krepočas jedného mesiaca) je badateľný v sa krátkom z nejmesiaca) „vyrobiť“ glukózu.V rastline sa glukóza hromadí Tedajedného „bezbolestne“. Stáva z nej lahodná obrovská injekciaNebojte počas je badateľný v krátkom zelené smoothie! sa byť odvážni a kre- informácií navštívte Pre viac informácií navštívte čase. Nárast energie a vitality, pozitívna zme- atívni v kombináciách rôznych druhov listovej Pre viac atívni v kombináciách Pre viac informácií navštívte čase. Nárast energie a vitality, pozitívna zmechlorofylu, vitamínov, minerálov, enzýmov a antioxidantov. a vytvára škrob, výsledkom čoho sú energetickyrôznych bo- druhov listovej

Chlo

C

zelené bohatstvo

Väčšinou ich prejdeme kosačkou, al www.vitarian.sk.

www.vitamix.sk www.vitarian.sk. na metabolizmu a vyprázdňovania, prirodzená zeleniny s inou zeleninou a ovocím. Energiwww.vitamix.sk www.vitarian.sk. na metabolizmu a vyprázdňovania, prirodzená zeleniny s inou zeleninou a ovocím. Energi-

haté plody, ako na príklad zemiak. Vedľajší produkt tejto komplikovanej chemickej reakcie, fotosyntézy, ako škodcov - zeleň, ktorú nazývame je kyslík. Chlorofyl nám sprostredkúva teda energiu človeka liečivé účinky. Z veľkej čast z rastlín, ktoré jeme a aj kyslík, ktorý dýchame – chlo- rastlinné farbivo, ktoré energiu slnka rofylu teda vďačíme za svoj život. Zelené farbivo nie je však fotosyntézy, D O len K O Nneodmysliteľnou A L Ý Z D R O J V Ý Ž Isúčasťou VY DOKONALÝ ZDROJ VÝŽIVY ale takisto zázračnou zložkou, ktorá v ľudskom orChlorofyl zvyšuje ganizme naštartuje všetky vitálne funkcie. Chlorofyl ZÁRUKA NA Krvné farb globín. ZÁRUKA NA 7 ROKOV môžeme totiž zaradiť ku látkam, ktoré majú výrazné 7 ROKOV v konečnom dôsle antioxidačné účinky.prípravy Podobne ako karotenoidy za rýchlej prípravy láciu a spomalen rýchlej určitých okolností pôsobí ako „zhášač“ voľných ramixér Vitamix 5200 TNC Zlepšuje celkový m dobrejdobrej chuti chuti mixér Vitamix 5200 TNC dikálov. Enzýmy v chlorofyle sú schopné rozkladať aj ďalšie látky, nap zdravej výživyvýživy zdravej a neutralizovať voľné radikály. Podľa odborníkov je to takarotén, B, C, E) vhodná forma prevencie proti rakovine. Nevýhodou je, že chlorofyl podobne ako hemoglobín je v inom Ak hoAk budete mať, ť oceníte ť, jeho aprínos prostredí pomerne nestály dokáže sa veľmi rýchlo ho budete mať, ť oceníte ť, jeho prínos ” ” “ a na cene Vám už nebude záležať. “ iba zelený arozložiť. na cene už nebude záležať. PoVám krátkom čase ostane z neho pigment. Pre využitie v organizme nesmie byť oxidoUž naši predkovia vaný. Preto je opodstatnená snaha mnohých farmawww.vitarian.sk www.vitamix.sk UPOZORNENIE ZDRAVOLÓGA - Tento produkt je vysokonávykový www.vitamix.sk UPOZORNENIE ZDRAVOLÓGA - Tento produkt je liečebné vysokonávykový účely, naj ceutických firiem o stabilizáciu chlorofylu. Pridaním rofyl totiž pôsobí iných látok obyčajne vznikne zlúčenina pomerne ttour.indd 1 16:26 pre 6.3.2014 posilnenie reg stála, ale pre organizmus skoro nevyužiteľná. Pritom Settour.indd 1 6.3.2014 16:2 VIT

AMIX

VIT

AMIX

Dokonalá harmónia Dokonalá harmónia

GA

RANCIAG

ARANCIA

609 615 €€ € 609

ZELENÁ


Nová parfumová voda inšpirovaná legendou o Kleopatre

z kategórie chypre, ovocno-kvetinových vôní


wellness wellness« Mnohí z vás si pri kúpe nových plaviek alebo trička povzdychli: „Kiežby som vyzeral/a ako ten model na obrázku“, a v zapätí sa hneď aj obhájili: „Ale veď ja nemám čas tráviť hodiny v posilňovni“. A pri tom stačí tak málo. Je potrebné, aby rozhodnutie prišlo z Vášho vnútra – v tom momente si nájdete čas, možnosti a prostriedky. pomerne rozšíreným spôsobom cvičenia, sú tzv. individuálne tréningy, kde fitnes tréner prispôsobuje tréning požadovanému cieľu svojho zverenca.. Teraz sa zameriame na skupinové cvičenia, kde inštruktor predcvičuje cviky a cvičiaci ich vykonávajú podľa neho – obvykle do taktov rýchlej hudby (okolo 130 bpm). Výhodou tohto typu cvičenia je to, že cviky sú zostavené zámerne tak, aby sa prekrvili najväčšie svalové partie, čím sa dosiahne najefektívnejšie pálenie cukrov a tukov. Medzi takéto tréningy patria napr. Jumping® , Piloxing® a Insanity®.

Fitnes storočí v 21. Obvykle si ľudia, ktorí sú rozhodnutí niečo s tým, čo sa im nepáči urobiť, vyberajú z dvoch hlavných spôsobov: 1. Diéta – drastická zmena jedálnička, ktorá so sebou obvykle prináša negatívne nálady – nielen preto, že telo nedostáva dostatok niektorých živín a vitamínov, ale kvôli tzv. Jo-Jo efektu. 2. Aktívny pohyb/cvičenie v  symbióze s pozvoľnou zmenou jedálnička. Výsledky sú prekvapivé, pretože to, čo uvidíte v  zrkadle nebude reflektovať číslam na váhe – dôvod je zrejmý – svaly sú ťažšie ako tuk. Budeme sa teda venovať možnosti č. 2. Zmena jedálnička Ak chceme schudnúť, musíme mať

66

menší energetický príjem, ako je výdaj. Aktívny pohyb – 60 minút denne stačí na to, aby ste popri upravenom jedálničku začali formovať svoju postavu. Cvičenie musí začať primerane. Pokiaľ sme predtým necvičili, nemali by sme začať od prvého dňa behať 10 km, alebo dvíhať v posilňovni 100 kg. V  opačnom prípade riskujeme prinajmenšom svalovú horúčku (svalovicu) alebo svalové zranenia. Najjednoduchším spôsobom je začať komplexnými cvičeniami, ktoré pod vedením skúsených inštruktorov dokážu primerane precvičiť celý pohybový aparát. V  dnešnej dobe sú veľmi moderné skupinové tréningy. Do tejto skupiny cvičení patria okrem iných aj tzv. funkčné tréningy. Ďalším, tiež

0 2/2014

Zuzana Hošová (hosovazuzana@gmail.com) certifikovaná inštruktorka Piloxing®, Jumping®, Pilates® Anton DOBRANSKÝ (anton.dobransky83@gmail.com) osobný tréner Fitnes 1 triedy, výživový špecialista

MENU (1., 2. týždeň):

07.00 nakrájať na drobno a rozmixovať v minerálke 1x cvikla, 2x mrkva, 1x jablko, vytlačiť polovicu citrónu 08.00 10 dkg morčacej šunky, 1x graha‑ mový rožok, červená paprika, paradajka a 3 dcl minerálky 10.00 1-2 nízkotučné biele jogurty 12.30 120 g kuracích pŕs varených vo vode, 75 g ryže, zeleninový šalát, 3-5 dcl minerálky 15.30 200 g nízkotučného tvarohu 17.00 nakrájať a rozmixovať v minerálke 1x cvikla, 2x mrkva, 1x jablko, vytlačiť polovicu citrónu 18.00 biely jogurt, 5 ks piškót 18.30-19.30 cvičenie (min. 1 l minerálky) 20.00 ½ cottage cheese, ½ celozrnný rožok, 3 dcl minerálky Pred spaním do 100 g nízkotučného tvarohu nastrúhať polovicu jablka. V priebehu dňa celkovo vypiť 3-4 l tekutín. Žiadny alkohol, káva len bez mlieka a bez cukru.


Many of you when buying the new pair of swim suit or T-shirts sighed out “I wish I could look like that”, and consequently justified the impossibility: “I do not have any time to spend it the gym”. And by the way it does not even cost too much, but it has to come out from inside, the money and mainly the time will show up. People, who are decided to change this state, usually pick up from the two ways: 1. DIET. Dramatic change of the eating habits, which usually comes with negative mood – not only because the body doesn’t have enough vital nutrients, vitamins, but mainly because the YO - YOU effect 2. Active movement in symbiosis with not so drastic change of eating habits. The results are surprising. Because what you see in the mirror usually differ to what’s on scale –reason? Muscles are a lot heavier than fat.We will get little bit deeper with option No.2 To change the MENU – If you want to lose some weight, you energetic income has to be lower than energetic outcome. Active movement – 60 minutes a day and modified menu is enough to start to form your body. Exercising has to start adequately. As far as we don’t exercise so much before, we should not start from the Day 1 running 10 km, or push 100kg in the gym. Otherwise we risk

muscle ache at minimum, But more dangerous are injuries The easiest way is to start complex training, which can, under the supervision of experienced instructor/trainer, adequately practice the whole movement apparatus. Nowadays exercises which are “IN” are group exercises. The principle is to “never sacrifice a form”. The representatives of this group besides other are functional trainings (cross-fits). The next, relatively widespread way of exercise is the indivi‑ dual training, where qualified fitness trainer adjusts trainings in accordance with the trainees’ aims. Now we will focus a little bit more on the group exercises, where instructor trains with her/his trainees and they do the same workout like him in the same time – usually to the music of BMP around 130. The advantage of this type of training is, that the workout is preset to congest the biggest muscle parts, when the most effective sugar and fat burning is achieved. This training category is represented by Jumping®, Piloxing®, or INSANITY®

wellness wellness «

Fitness in 21st century

Zuzana HOSOVA (hosovazuzana@gmail.com) certified instructor of Piloxing®, Jumping®, Pilates® Anton DOBRANSKY (anton.dobransky83@gmail.com) certified personal trainer 1st class, nutrition specialist

MENU (week 1, 2)

07.00 1x beet, 2x carrots, 1x apple, mix it with mixer in mineral water, squeeze half of lemon. Don’t store-drink. 08.00 10 dkg of turkey ham, 1x whole grain small baguette, 1x red-pepper, tomato and 3 dcl of mineral water. 10.00 1x low fat white yoghurt 12.30 120 g of chicken breast boiled in the water, 75 g of rice, vegetable salad, 3-5 dcl of mineral water 15.30 200 g of low fat curd (cottage cheese) 17.00 1x beet, 2x carrots, 1x apple, mix it with mixer in mineral water, squeeze half of lemon Don’t store-drink. 18.00 1x low fat white yoghurt, 5 pcs of sponge biscuit 18.30 – 19.30 training (minimum 1l of mineral water) 20.00 ½ cottage cheese with ½ whole grain small baguette and 3 dcl mineral water Right before sleep 100 g of low fat cottage cheese with shredded ½ of the apple During the day drink 3-4 l of water, no alcohol, café no sugar no milk.

0 2/2014

67


« športsport

foto: Ján Súkup

Žijú

hokejom 68

V časoch mastrovstiev to tu ožije, vyvesia

Jeden lietal pred súperovou bránou, ale aj

sa zástavy a krčmičky i námestia sa zaplnia

trénoval nášho majstra a teraz sa stará o to,

nadšenými fanúšikmi krásnej, dynamickej

aby aj o pár rokov bol slovenský hokej

hry plnej zvratov a napätia - hokeja.

na vysokej úrovni.

Eufóriu z víťazstiev strieda smútok z prehier,

Druhý - ten tiež „lieta” po ľade a to

najlepším trénerom je vtedy „každý druhý”,

s „červenými krídlom” na drese klubu NHL Red

adrenalín stúpa...

Wings. On sa zasa stará o to, aby slovenský

Hokej je aj súčasťou života dvoch chlapov.

hokej mal vysokú úroveň teraz.

0 2/2014


Rodák z Martina, bývalý slovenský hokejový útočník sa stal ambasádorom nadácie Stars for Stars a vedie vlastnú hokejovú akadémiu pre deti zo sociálnej slabších rodín v bratislavskom Ružinove. V hokeji prešiel všetkými pozíciami. Od najlepšieho nováčika československej ligy v drese Trenčianskej DUKLY, cez úspešného hráča v zámorskej NHL, po hviezdu HC Slovan či tvoriacej sa slovenskej reprezentácie, ako aj asistenta reprezentačného trénera a tréner Slovana Bratislava. Získal tituly ako hráč i ako tréner. Dnes sa rozhodol všetky skúsenosti zúročiť pri výchove mladých talentov. V ktorej z týchto pozícií ste sa cítili najlepšie? To je ťažko povedať. Každá z  týchto pozícií je rozdielna a o  každej sa dá veľa rozprávať. Je veľkou výhodou, ak človek prejde všetkými takýmto kate‑ góriami a zbiera skúsenosti z hrania i trénovania dospelých. Pri deťoch to môžem využiť. Ako hráč ste mali možnosť hrať aj v NHL. Vnímali ste roz‑ diely? Vtedy bol problém dostať sa

šport sport «

Zdeno Cíger

foto: archív hokejovej akadémie

do zahraničia, do Ameriky. Keď som tam išiel v deväťdesiatom roku, nebolo tam ešte toľko Európanov. Nebolo jednoduché dostať sa do zostavy, bolo ťažšie zapadnúť medzi nich. Dnes už je tam hráčov z Európy viac, aj európsky hokej už v zámorí akceptujú. Rozdiely sú dosť veľké. Podmienky, konkurencia, väčší záujem, väčší výber hráčov... Liga je tam kvalitnejšia, profesionálnejšia. Naša mentalita je tiež iná, sme naučení držať viac spolu, tam si ide každý za svojim cieľom, je cítiť profesionalitu v hre i vo vzťahoch. Keď ste ako tréner stáli na striedačke, nemali ste chuť vybehnúť na ľad a bojovať s hráčmi? Jasné. Ked stojíte na striedačke, najväčší problém je zvyknúť si - pozeráte na hru na ľade a nemôžete zasiahnuť. Dáte nejaké pokyny a tie ak hráči neplnia ako by mali, alebo keď to jednoducho nejde, človek sa cíti bezmocne. Na ľade je to lepšie, môžete realizovať to, čo chcete - svoj systém. Chceli by ste im to ukázať, potiahnuť ich. Trénerská funkcia je už taká, niekto tam len stojí, niekto sa rozčuľuje, iný usmieva. Pri vstupe do hokejovej siene slávy Slovana Bratislava ste vyhlásili, že s hráčskou kariérou oficiálne ešte nekončíte. Ako často si ešte obujete korčule?

foto: (c)starsforstars.eu

Po tých rokoch na ľade mám hokej stále rád. Veľa chuti hrať už ale nemám. V rámci školy si rád zahrám s  deťmi, rád im ukážem dáke cvičenia, zakorčuľujem si s nimi. Ak si chcem zašportovať, tak rád bicyklujem, hrával som tenis a tak sa udržiavam v kondícii. Neuvažujete nad návratom do profesionálneho hokeja, ako skúsená pomoc? Prichá‑ dzajú dáke ponuky? I ked prišli dáke ponuky na spoluprácu, rozhodol som sa, že budem pokračovať v práci s deťmi. Bolo by dosť ťažké venovať sa aj trénerstvu, cestovať s  tímom a  ešte aj udržať našu akadémiu. Preto som sa rozhodol, že to potiahneme s  deťmi. Ony sa snažia, radi chodia na tréningy. Vidíme tam progres, zlepšujú sa. Teší nás to a  nechcem to pustiť.

0 2/2014

Na čo kladiete dôraz pri výchove mladých hokejistov? Ak vidíme talent, tak fyzické zdatnosti vieme natrénovať v rámci každého možností. S psychikou je to trochu horšie, tej sa učí ťažšie. Tým, že sa hrá v  kolektíve, tak sa učia jeden od druhého. Je dôležité, kam sa potom dostanú hrať. Teraz sú to všetko mladí chlapci. Treba veľa trénovať a  hrať veľa zápasov. Základom je čas strávený na ľade. Chalanov však vedieme k všestrannosti. Hrávame loptové hry, posilňovanie vlastnou váhou, behy, stolný tenis... Ako sa darí týmto našim najmladším hokejistom? U nás decká začínali pred tromi rokmi. Rozdiel je vidno v ročníkoch - či začnú v ôsmich alebo trinástich. Chalani, ktorí začínali v neskoršom veku, majú ťažšie dobiehať

69


« športsport

svojich rovesníkov, ale tie mladšie ročníky sa už skôr môžu porovnávať so svojimi súpermi. Máme teda stále šancu udržať slovenský hokej v popredí? Trochu sme poľavili a dobiehajú nás krajiny, pred ktorými sme boli ďaleko vpredu. Stále máme dobré meno vo svete, ale treba viac popracovať, viac sa starať o mládež. Tam nám to trochu uteká... Už nemáme toľko talen‑ tovaných hokejistov, trochu nám ich ubúda. Čo musí urobiť chlapec, ktorý by sa chcel prihlásiť do vašej akadémie? Treba prísť k nám, aby sme ho videli, mohli ho vyskúšať. Tak si vieme urobiť predstavu ako

na tom je a po pár tréningoch sa ukáže, či má chuť a  výdrž trénovať a zlepšovať sa. My pôsobíme v  bratislavskom Ružinove, ale bol by som rád, keby sa takéto školy rozšírili po celom Slovensku. Aby z  každého regiónu alebo okolitých dedín mali chlapci možnosť pocítiť hokej, zažiť tréningy, aby ich to stiahlo. Čím je hokej taký výnimočný? To musí mať každý v  sebe. Keď sme hrávali doma na ulici, keď ma vybrali do tímu v Martine prežíval som to, veľa času som trávil na štadiónoch. Myslím, že človek sa so vzťahom k  hokeju musí narodiť, vidieť v  tom ten zmysel a hlavne chcieť.

Gratulujem Vám k naj‑ čerstvejšiemu oceneniu - uvedeniu do siene slávy slovenského hokeja. Najprv som sa pousmiala - ste mladý chlap, ale zároveň to vzbudzuje rešpekt pred tým, čo ste dokázali. Aké ste mali pocity? Veľa ľudí to tak vníma, že mám ešte málo rokov. Aj ja som zostal prekva‑ pený, že už v tomto veku ma takto ocenili. Ale som hrdý a som rád za každý úspech. Je to pre mňa niečo nové v mojom hokejovom živote a veľmi sa z toho teším. foto: Slavomír Slížik

Tomáš Tatar

Dubničan a odchovanec dubnického hokeja (akoby

z dubnického ľadu vybiehali samé hviezdy bohužiaľ jedna - Pavol Demitra, až príliš skoro na “najvyššie miesta”). Mladý útočník, ktorý

po 5 rokoch v zámorí podpísal koncom júla trojročnú zmluvu s klubom Detroit Red Wings. Po prvých 100 zápasoch v NHL začína ďalšiu stovku v novej sézone 2014/2015. Rád však svoje hokejové umenie ukáže aj v drese slovenskej reprezentácie, s ktorou odohral 41 zápasov. Aj jeho zásluhou si v roku 2012 odnieslo Slovensko z majstrovstiev sveta striebornú medailu.

70

foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

0 2/2014


«šport sport

foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

Mali ste nejaké vzory medzi našimi či zahraničnými hokejistami? Áno, Pavol Demitra, ktorý bol z rovnakého mesta. A páčili sa mi aj Steve Yzerman, či Bure. Bol vždy hokej to, čo ste chceli robiť aj v dospelosti? Vždy som sa chcel živiť športom a hrať ho profesionálne. V  roku 2009 Vás draftovali v druhom kole ako 60-teho hráča v  poradí a  začalo vaše pôsobenie v  detroit‑ skom  klube. Ako sa zvykalo mladému chalanovi vo svete za veľkou mlákou?

Bolo to ako splnený sen. Ale vedel som, že to je len začiatok nejakej cesty a treba tvrdo pracovať, aby som sa dostal do najvyššej ligy. Nemal som to ľahké, angličtina mi veľmi nešla. Začiatok bol ťažký, musel som sa veľa doučiť. Bol to veľký skok, medzi hrou v zámorí a  u  nás, kde ste pôsobili ako dorastenec v  Dubnici, potom ako junior v  Trenčíne a  ako senior vo Zvolene? Bol to trochu iný štýl hokeja, ale nebol to veľký rozdiel. Bol som rád, že som mal možnosť hrať s mužmi na Slovensku, ktorí ma pripravili na dospelý profesionálny hokej. Spočiatku ste pôsobili na far‑ me – v B-tíme Detroitu. Práve s tímom Grad Rapids Griffins ste v sezóne  2012/2013 zažili prvý veľký úspech – zisk

majstrovskej trofeje Calder Cup, prvenstvo v rebríčku strelcov play-off AHL a  oce‑ nenie pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacích bojov „Jack Butterfield Trophy“.  Myslíte, že práve vtedy Vás začali brať naozaj vážne aj v najvyššej súťaži NHL? Určite mi to pomohlo, ale na druhej strane som vedel, že keď budem hrať ako v predošlých sezónach, moja šanca v NHL príde. Bol to ale veľký úspech, som veľmi rád, že sa nám podarilo vyhrať tú náročnú súťaž. Trofej pre najužitočnejšieho hráča bola čerešnička na torte. Ukončili ste zatiaľ Vašu najlepšiu sezónu v  NHL – 2013/2014. Ako ju hodnotíte z Vášho pohľadu? Haha - neviem či je najlepšia, lebo bola zatiaľ prvá. Pred sezónou by som určite bral,

0 2/2014

foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

V akom veku ste začali s  hokejom? Kto Vás k  nemu priviedol? Začal som kvôli bratom, ktorí hrali profesionálne. Ja som mal 6 rokov, keď som začal korčuľovať.

keby mi niekto povedal, že tá sezóna dopadne takto, ale počas sezóny som už mal pocit, že to mohlo byť aj lepšie. V ankete o najkrajšiu akciu sezóny 2013/2014 ste so svo‑ jou gólovou akciou v  zápase proti Dallas Stars ja‑ sne zvíťazili. Uvedomovali ste si už bezprostredne  po zápase, že toto bol pekný kúsok, čo ste vyviedli dvom súperovým hráčom?

71


« športsport

Samozrejme také ocenenie veľmi potešilo. Je to viac menej aj zásluha šťastia. Pohotovo som zareagoval na chybu obrancu a kľučka vyšla. Bol som veľmi rád, že som tú akciu zakončil gólom. So záujmom sledujeme našich hráčov v zámorí, ale prioritou sú boje slovenskej reprezentácie. Vy ste takmer riskovali zmluvu v  zámorí, len aby ste mohli nastúpiť tento rok do bojov

za Slovensko. Čo pre Vás znamená byť v reprezentácii? Od malička som chcel obliekať slovenský dres. Vždy, keď som zdravý, som ochotný reprezentovať. Reprezentácia je pre mňa srdcová záležitosť. Pôsobíte ako dosť temperamentný človek. Dynamické logo Detroit Red Wings Vám sadne ako uliate. Je to pre hokejistu výhoda, alebo je lepšie vedieť sa ovládať,

zachovať chladnú hlavu? Som rád, že hrám za organizáciu Red Wings. Veľmi som si tam zvykol. Samozrejme, na ľade sa treba kontrolovať, no nie vždy to človek dokáže. Hokej je kolektívny šport, kde úspech závisí od spolupráce hráčov. Aké sú medzi Vami ľudské vzťahy? Myslim ze v Red Wings panuje veľmi príjemná atmosféra. Jeden druhému doprajeme šťastie. Preto možno táto orga-

nizácia funguje a stále bojuje na špici. Koľko hodín denne trénujete? Vyskúšate počas hokejových „prázdnin“ aj iný druh športu? Trénujem dvojfázovo. Prípravu mám veľmi pestrú, ktorú mi pripravil Roman Švantner. Rád hrám tenis a futbal. I ked ste ešte veľmi mladý, premýšlali ste niekedy aj o  tom, čo by ste chceli robiť po skončení kariéry profihráča? Chcel by som mať nejaký podnik, kde by som mohol tráviť čas. Možno budem cestovať. Zúčastňujete sa rôznych charitatívnych akcií či autogramiád s  mládežou. Čo by ste odkázali chalanom behajúcim s hokejkou a túžbou stať sa hokejistom? Treba na sebe makať. Vždy sa dá splniť si svoj sen, len treba pre to urobiť všetko. Otázky pripravila Dagmar Staňová foto: Ján Súkup, Slavomír Slížik, archív Hokejovej akadémie Zdena Cígera, archív - (c)starsforstars.eu, Dave Reginek - Detroit Red Wings

foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

They live with hockey During the world championship things come to life here; flags are hung up and the bars and squares are filled with enthusiastic fans of a beautiful, dynamic game full of turnarounds and tension – ice hockey. The euphoria of victories alternates with the despair of losses, and so every other person is then the best coach, the adrenalin rises... Hockey is a major component in the life of two men. One flew around in front of the opponent’s net but also coached our champion and now sees to it that a few years from now Slovak hockey will be on a high level. The other – “flies” over the ice as well and does so with “red wing” on the uniform of the NHL’s Detroit Red Wings. He sees to it that Slovak hockey is on a high level today.

72

0 2/2014

Zdeno Cíger A native of Martin, the former Slovak hockey forward became ambassador of the Stars for Stars foundation and runs his own hockey academy, located in Bratislava’s Ružinov borough, for children from socially weaker families. He’s experienced everything in hockey: from the best rookie of the Czechoslovak League while playing for DUKLA Trenčin, through success abroad as a player in the NHL, to a star for HC Slovan or developing Slovak

national team, as well as being an assistant coach on the national team and the head coach of Slovan Bratislava. He has won titles as both a player and a coach and today has decided to cash in all of his experience on the developing of young talent. In which of these roles have you felt the best? It’s difficult to say. Each of these positions is different and it’s possible to say a lot about each one of them. It’s a great advantage if a person passes through all of these different categories and gathers the experiences from playing and coaching adults. I can use this with the kids.


foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

0 2/2014

73


74

As a player you had the chance to play in the NHL. Did you notice any differences? Back then it was a problem to go abroad, to America. When I went in 1990 there weren’t so many Europeans there. It wasn’t easy to get into the team, and it was harder to fit in. Today there are more players there from Europe and people are more accepting of European hockey there. The differences are rather large. The conditions, the competition, the greater interest, the larger selection of players... The league is of higher quality there, more professional. Our mentality is also different; we are taught to stick together more, while there everyone goes after his own objective. It’s a feeling of professionalism in the game and in relations.

them some exercises and skate with them. If I want to do sports, I like to go cycling. I’ve played some tennis and this is how I stay in shape.

When you as a coach were standing on the bench, didn’t you have the urge to head out onto the ice and battle with the players? Of course. When you stand on the bench the biggest problem is getting used to it – you watch the game on the ice and you can’t intervene. You give some instructions and if the players don’t fulfil them as they should or when things simply aren’t going well, a person feels helpless. It’s better on the ice; you can do what you want to do – your own system. You want to show them, to pull them along. The function of a coach is simly like that; some just stand there; some get angry; some smile.

What do you place emphasis on with the training of young hockey players? If we see talent, we are able to train the physical powers within the scope of individual abilities. It’s a little worse with the psychology; that is harder to train. Given that the game is played in the collective, they learn from one another. It’s then important where they get to play. Now they are all young boys. It’s necessary to practice a lot and to play a lot of matches. The main thing is time spent on the ice. But we guide the boys towards versatility. We play ball games, do strength exercises using our own weight, go running, play table tennis...

When joining Slovan Bratislava hockey hall of fame you stated that you’ve not officially finished your playing career. How often do you still put the skates on? After all these years on the ice, I still love hockey. But I don’t have a great desire to play anymore. I do love to play at school with the kids. I like to show

How are our youngest hockey players doing? The kids here began three years ago. The difference in age is visible– whether they begin at eight or thirteen. The boys who began at a later age have a more difficult time to catch up with their peers, but the younger classes can already be compared with their competitors.

Aren’t you considering a return to professional hockey as experienced help? Are any offers coming in? Even though some offers for cooperation have come, I’ve decided that I’ll continue working with kids. It would be pretty difficult to dedicate myself to coaching, to travel with a team and still maintain our academy. That’s why I decided that we’ll keep at it with the kids. They make the effort; we see progress there that they are getting better, that they like going to practice. This makes us happy and I don’t want to let that go.

0 2/2014

foto: (c)starsforstars.eu

So we have a chance to keep Slovak hockey at the forefront? We’ve slackened a bit and countries that were once far behind us are now catching up. We still have a good name in the world, but it’s necessary to work harder, to take care of the youth better. Things have gotten away from us there a little... We no longer have as many talented hockey players; the numbers have dwindled on us a little. What does a boy have to do to register with your academy? He has to come to us so that we can see him and give him a tryout. In this way we can get an idea how good he is and after a few practices it’s evident whether he has the desire and stamina to train and to get better. We operate in the Bratislava borough of Ružinov, but I would be glad if such schools were to expand over all of Slovakia. That way boys from every region or the surrounding villages would have the opportunity to expe‑ rience hockey, to enjoy training, so that it grabs hold of them. What is so exceptional about hockey? Every person must feel this for himself. When we played at home in the street, when they selected me for the team in Martin – I enjoyed it and I spent a lot

of time in the stadiums. I think a person has to be born with this feeling for hockey, must see the sense in it and mainly want to play it. Congratulation on your latest award – being inducted into the Slovak Hockey Hall of Fame. At first I smiled – you’re a young guy, but at the same time this inspires respect for what you’ve accomplished. What was it like for you? A lot of people see it this way, that I’m still young. And I was surprised to be so rewarded at this age. But I’m proud and I’m happy for every success. It’s something new in my hockey life and I’m very happy about it.

Tomáš Tatar A Dubnica native and a product of Dubnica hockey (as if Dubnica produces only star players - unfortunately one star - Pavol Demitra in particular, became a star in the sky “the highest place” way too soon). A young forward who after 5 years overseas at the end of July signed a three-year contract with the Detroit Red Wings.


foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings

played as well as I had in the previous season my chance in the NHL would come. But this was a great success; I’m glad that we were able to win that tough competition. The MVP trophy was the cherry on top of the cake.

After his first 100 matches in the NHL, he starts the next 100 in the new 2014/2015 season. However, he likes to display his hockey talents in the uniform of Slovakia’s national team, for which he has played in 41 matches. And partly to his credit, in 2012 Slovakia brought home a silver medal from the world championship. At what age did you start to play hockey? Who got you started with it? I began because of my brothers, who played professionally. I was 6 years old when I began to skate. Did you have any role models among our players or players from abroad? Yes, Pavol Demitra, who was from the same town, and I also liked Steve Yzerman or Bure. Was hockey always what you wanted to do as an adult? I always wanted to make a living with sports and to play professionally. In 2009 you were drafted in the second round as the 60th player selected and your work with the club in Detroit began. How did a young man get used to the world on the other side of the great pond?

It was a dream-come-true. But I knew that this was only the start of the road and it was ne‑ cessary to work hard to get into the highest league. It wasn’t easy for me; I didn’t know English very well and at the start it was difficult and I had to learn a lot. Was this a big jump between the game abroad and here, where you played as an adolescent in Dubnica, then as a junior in Trenčín and as a senior in Zvolen? It was a slightly different style of hockey but it wasn’t a big difference. I was glad that I had the opportunity to play with men in Slovakia, which prepared me for adult professional hockey. At first you played on the farm – in the B-team of Detroit. It was with the team the Grand Ra‑ pids Griffins in the 2012/2013 season that you experienced your first big success – you won the championship Calder Cup trophy and you were the top scorer in the AHL playoffs and were awarded the “Jack Butterfield Trophy” as the most valuable player of the Calder Cup playoffs. Do you think it was then that they began to take you really seriously in the higher NHL competition? It certainly helped, but on the other hand I knew that if I

You’ve just finished your best season so far in the NHL – 2013/2014. How do you assess it? Ha ha - I don’t know whether it’s the best because it was just the first full season. Before the season I would be certainly happy, if someone had told me the season would go this way, but during the season I had the feeling that it could be better. In a survey of the best plays of the 2013/2014 season your goal in a game against the Dallas Stars clearly won. Were you aware during the match that this was such a great play, the way you dodged those two opposing players? Obviously, I’m really pleased about such an award. This is more or less just luck. I reacted quickly to a mistake by the defender and the door just opened. I was very glad that I was able to end the play with a goal. We follow our players abroad with interest but games in‑ volving the Slovakia national team take priority. You nearly risked a contract abroad so that you could play for the Slovak national team this year. What does it mean for you to play for the national team? I’ve wanted to wear the Slovak uniform since I was a kid. I’m always willing to represent Slovakia when I’m healthy. Representation has a strong place in my heart. You function as a rather temperamental person. The dynamic Detroit Red Wings logo fits you like a glove. Is this an advantage for a hockey player

0 2/2014

or is it better to be under control, to keep a cool head? I’m glad that I play for the Red Wings organisation. I’ve really gotten used to it there. Obviously, on the ice it’s necessary to stay in control, but a person doesn’t always manage to do this. Hockey is a collective sport where success depends on the cooperation of players. What are the human relations like among you? I think that a very nice atmosphere predominates in the Red Wings. We all wish each other well. Maybe that’s why this organisation functions so well and is always battling at the top. How many hours do you train each day? During the hockey “holidays” do you ever play some other sport? I train in two phases. I have a great variety of workouts which Roman Švantner prepares for me. I like to play tennis and football. Even though you are still really young, have you ever thought about what you want to do after you finish your professional playing career? I’d like to have a business where I could spend my time. Perhaps I’ll travel. You take part in different charitable events, meetings or autograph sessions with young people. What would you hand down to boys running around the asphalt with a hockey stick and the desire to become a hockey player? It’s necessary to work hard at it. Your dream can always be fulfilled; you just have to do everything possible for it. Questions prepared by Dagmar Staňová photo: Ján Súkup, Slavomír Slížik, Hockey Academy Archive, archive - (c)starsforstars.eu, Dave Reginek - Detroit Red Wings

75


ilustračné foto

to dostaneš!

Víkend s Fiatom s plnou nádržou! Ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali krásne letné fotografie z dovolenky. Spomedzi všetkých zúčastnených sme vyžrebovali víťaza letnej dovolenkovej súťaže To dostaneš! a Fiat s plnou nádržou získala na celý víkend Evička Schusterová s „jej dovolenkovou partiou v Bulharsku“.

Srdečne gratulujeme!

TODOS Italia s.r.o. Lamačská cesta 109/A Bratislava


« autá cars

Na

Detroit‑ skom a ná‑ sledne na Ženev‑ skom autosalóne 2013 zažiarila vo svetovej premiére siedma generácia modelu Corvette. Dostala meno použité v 60-tych rokoch pri druhej generácii – Stingray (raja). Jasným cieľom pri vývoji C7-ičky, bolo vytvoriť skutoč‑ ný a moderný superšport. Nielen výkonom, ktorým patrí Corvette do tejto kategórie dávno, ale aj technicky a di‑ zajnérsky. O dosiahnutí tohto cieľa nemožno pochybovať. Autori použili najmodernejšiu techniku i materiály a výsledok je vskutku ohromujúci. Základom je hliníkový priestorový rám s nižšou hmotnosťou a výrazne vyššou tuhosťou oproti predchodkyni. Kompozity boli použité na výrobu dverí a nárazníkov, kapota a odnímateľný panel strechy sú vyrobené z karbónu, konštrukcia sedadiel z horčíkovej zliatiny a pod-

vozkové panely z uhlíkových nanokompozitov. Tým by sa mala hmotnosť vozidla dostať na úroveň 1 300 kg a jej rozloženie 50:50 medzi prednú a zadnú nápravu dáva skvelý vklad pre dynamiku a ovládateľnosť. Už základná pohonná jednotka, ktorou je hliníková V8 s objemom 6,2l, výkonom 456 koní a krútiacim momentom 610 Nm, spria‑ hnutá so 7-stupňovou ma‑ nuálnou alebo automatickou prevodovkou, dáva novej Corvette špičkové výkonové parametre - akcelerácia z 0 na 100 km/h za 4 s a maxi‑ málnou rýchlosťou cez 300 km/h. Vodič môže voliť charak‑ teristiku správania auta pomocou Drive Mode Selector (Weather, Eco, Tour, Šport a okruhový Track). Ním sa mení spôsob zásahu kontroly stability a trakcie, tuhosť riadenia a odozva motora na pohyby plynovým pedálom. Za príplatok možno vozidlo vybaviť podvozkom so systémom magnetic ride control s elek-

STINGRAY IS BACK

The

seventh generation of a car model Corvette shined at the world premiere during the Automobile show in Detroit and consequently in Geneva in 2013. It got the name used in the 60´s for the second generation – Stingray. A

78

0 2/2014

tromagnetickým tlmením. V interiéri taktiež nenájdete iný materiál ako karbón, hliník a kvalitnú kožu a samozrej‑ me výkonný audiosystém a najmodernejší multimediálny systém s touch screen. Nová Corvette Stingray už na pohľad vytvára dojem vysoko sofistikovaného mo‑ derného a technicky vyspelé‑ ho superšportu a posúva ju na úroveň najprestížnejších európskych konkurentov a to ako dizajnom, tak aj jazdnými vlastnosťami. V USA sa distribúcia k zákazníkom už začala. Nadšenci na európskom kontinente, žiaľ, budú musieť byť pre enormný záujem za morom trpezliví. Prvých kusov sa dočkáme aj u nás pravdepodobne koncom roka 2014. Bližšie informácie nájdete na prevádzke: Todos Exclusive s.r.o. M. Sch. Trnavského 14 Bratislava. Peter Mareš

clear goal when developing C7 was to create real and modern super sport car. Not only performance concerns - as Corvette has already been up to standard in this category - but now it is also meets technical and design requirements. Achieving this aim can not be doubted. Authors used the most modern technology and materials and the result is indeed amazing. The model is based on alumi-

num space frame with lower weight and significantly higher stiffness compared to its predecessor. Composite material was used for production of doors and bumpers, carbon for bonnet and removable roof panel, magnesium alloy for construction of seats and carbon nanocomposite for chassis panel. This should get the vehicle’s weight to the level of 1300 kg and its distribution 50:50 between front and rear ax-


Corvette STINGRAY

RAJA SA VRACIA

les offers excellent presumption for dynamics and maneuverability. Main drive unit, which is aluminum V8 with a capacity of 6,2 l, horsepower of 456 and torque of 610 Nm, on-lined with a 7-speed manual or automatic transmission gives the new Corvette top performance parameters – acceleration from 0 to 100 km/h in 4 s and maximum speed over 300 km/h. A driver can select characteristics of car behav-

ing via a Drive Mode Selector (Weather, Eco, Tour, Sport and Track mode). It changes the way of stability and traction control interference, stiffness of steering and engine response to the accelerator pedal. At extra cost, a vehicle can be equipped with a chassis having magnetic ride control system with electromagnetic absorption. As far as interior is concerned, you will not find other materials than

carbon, aluminum, high quality leather and of course efficient audio system and the most modern multimedia system with touch screen. At the very first sight, new Corvette Stingray gives the impression of a highly sophisticated, modern and technically advanced super sport car that is pushed to the level of the most prestigious European competitors as to the design and driving

0 2/2014

characteristics. Distribution to customers has already started in the USA. Enthusiasts from European continent have to be patient due to enormous interest beyond the sea. We shall wait to see the first pieces probably towards the end of 2014. You will find more information in: Todos Exclusive, M. Sch. Trnavského 14, Bratislava. Peter Mareš

79


80

0 2/2014

autotest

ÂŤ autotestcar test


BMW 320d xDRIVE 0 2/2014

81


« autotestcar test 82

P

redajca značky BMW na Slovensku, spoloč‑ nosť Auto Palace Bratislava s.r.o., nám poskytla k dispozícií na redak‑ čný test BMW 320d xDrive vo verzii sedan s balíkom výbavy M šport. Auto s pohonom všetkých kolies xDrive sa stáva u  zákazníkov v  poslednom období čoraz viac preferovaným. BMW 320d xDrive patrí vo svojej strednej triede medzi troch zásadných rivalov spolu s Mercedesom triedy C a  Audi A4. Ktorá značka „má navrch“, nechám na samotnom rozhodnutí zákaznika. Design auta s nádychom športovej elegancie, skrýva niekde vo vnútri dravosť, ktorá chce na ceste ukázať, „kto je tu pán“. BMW 320 d patrí medzi autá, za ktorými sa určite na ceste otočíme a  povieme si „chcem ťa doma

v garáži“. Veľký kus elegancie mu pridala čierna farba a možno do určitej miery aj prostredie, v ktorom sa fotilo. Interiér auta bol tiež v  čiernom prevedení s  textilnými sedačkami a koženými doplnkami. Palubná doska, vyrobená z  kvalitných materiálov, ktoré sú príznačné pre BMW, bola už na pohľad príjemná. Sedačky poskytovali pohodlné sedenie s  dobrým bočným vedením, vodiča dobre držia aj pri športovej jazde. V  zadnej rade je dostatok miesta pre dve dospelé osoby. Pohon autu dodáva 4 valcový naftový motor s objemom 1 995 cm3 s  výkonom 135 kw (184 k) a krútiacim momentom 380 Nm. Radenie rýchlosti zabezpečuje 8 stupňový automat Steptro‑ nic, ktorý pozitívne vplýva na spotrebu a samotný plynulý chod auta.

0 2/2014

O bezpečnú jazdu na ceste sa stará okrem stabilizačných systémov aj pohon všetkých kolies xDrive, kde sa pomer pohonu delí 40:60 v prospech zadnej nápravy. K úspore paliva pomáha systém štart/stop a rekuperácia kinetickej energie, meniacej sa na elektrickú, ktorá dobíja batériu. V režime ECO PRO Vás BMW informuje o  aktuálnej spotrebe a  dobíjaní batérie. Ďalší režim, ktorý auto ponúka, je režim COMFORT. Pri tomto režime sa auto ovláda veľmi ľahko, pôsobí pohodlne,  snaží sa eliminovať všetky nerovnosti na vozovke. Najviac som očakával z režimu SPORT. BMW ukázalo svoj dynamický potenciál. Zmena nastala v  akcelerácii, ovládanie volantu bolo tuhšie, s tuhším podvozkom, tak, ako sa patrí na športové auto. Táto zmena nesklamala, auto ukázalo

„športového ducha“, zákruty prechádzalo s prehľadom, bez najmenšieho zaváhania. Motor príjemne prekvapil svojim ťahom. Pri jazde som využíval režim štart/stop, pri tomto režime na každej križovatke vyplo motor, tak som sa radšej vrátil do starého osvedčeného režimu – „choď a nevypínaj“. Hodnotenie: BMW 320d xDrive vo mne zanechalo príjemné dojmy z  jazdy. Je to auto, po ktorom siahne každý šofér, ktorý chce skrotiť zopár koní pod kapotou od BMW. Jednoducho je to bavorák, ako má byť. Možno mu len vytknúť väčší hluk pri väčšej rýchlosti, ale to považujem pri jeho ostatných výhodách a  radosti z jazdy za malý nedostatok. text: Milan Hanko, foto: František Šatka


Technical specifications: Cylinders/valves 4/4 Capacity 1995 cm3 Performance 135 kW (184 k) 4 000/min Torque 380 Nm 1 750/min Maximum speed 228 km/h Acceleration 0-100 km/h cm3 8,9 s Type of fuel Diesel Automatic transmission Dimensions, weight and volume: Length 4 624 mm Width 1 811 mm Height 1 429 mm Axle base 2 810 mm Unladen vehicle weight 1 420 kg

Capacity weight Gross vehicle weight Luggage capacity Fuel tank volume

Consumption: Consumption – town 6 l/100 km Consumption – out of town 3,9 l/100 km Consumption – combined 4,7 l/100 km CO2 Emissions

BMW dealer in Slovakia – Auto Palace Bratislava S.r.o. Company – provided us with a BMW 320d xDrive in a sedan version with M sport package for editorial’s test. Customers have increasingly preferred cars with all-wheel drive xDrive in the recent period. BMW 320d xDrive belongs among three fundamental rivals in its middle class together with Mercedes class C and Audi A4. The customer himself will decide which brand has the upper hand. A car design with a touch of sporty elegance hides ferociousness which shows you who’s the road master. BMW 320d belongs among those cars which make you turn around on the road and say „I want you at home in my garage“. A black color and to a certain degree also the environment where the

photos were taken extended a large piece of the car’s elegance. Car interior was also in black with textile seats and leather accessories. A dashboard, made of quality materials that characterize BMW, looked nice at the first sight. Seats provided comfortable sitting with good lateral guidance, they held the driver well also during sporty driving. Rear seats are large enough for two adult persons. 4-cylinder diesel engine with a capacity of 1 995 cm3 with performance 135 kw (184 k) and torque 380 Nm supplies the driving mechanism. 8-speed automatic Steptronic provides gear shifting; it has a positive impact on consumption and smooth running of the car. Apart from stabilization systems also the all-wheel drive xDrive takes care of safe driv-

125g/km

Basic price of the model: 38 100,00 EUR Price of optional equipment: 17 172,- EUR Total price: 55 272,- EUR Basic configuration from 29 200,- EUR

BMW 320d xDRIVE A

550 kg 1 970 kg 480 l 57 l

ing on the road where the ratio of the drive is divided 40:60 in favor of the rear axle. Kinetic energy recovery being changed to electric energy which recharges the battery and a start/stop system help with fuel saving. ECO PRO mode of BMW informs you about current consumption and battery recharging. Another mode that the car is offering is the COMFORT mode. Using this mode allows you to control the car very easily; it operates comfortably and tries to eliminate all road surface bumps. I expected the most of the SPORT mode. BMW showed its dynamic potential. A change occurred in accele‑ ration, control of the steering wheel was stiffer with a stiffer chassis, exactly as it should be with the sports car. This change did not disappoint, the car

0 2/2014

showed „sporting spirit“, it took the curves smoothly, without the slightest hesitation. Motor pleasantly surprised by its strength. While driving, I was using start/stop system; in this mode the motor turned off at every crossroad so I rather returned to the old approved mode – „go and do not stop“. Evaluation: Driving BMW 320d xDrive filled me with agreeable sensations. Every driver who desires to tame a few horses under the hood by BMW will reach out for this car. It is simply a Bavarian as it should be. I can only criticize greater noise at faster speed but this is just a small failure when considering its other advantages and joy in driving. text: Milan Hanko, photo: František Šatka

83


autá cars«

Todos v novom šate

S

poločnosť TODOS – „22 ročná tradícia na novej ceste”, spustila v júni 2014 modernizáciu predajnej siete podľa globálneho showroom konceptu a v súlade s korporátnou identitou značky ŠKODA. Todos sa tak stáva súčasťou modernizácie celej siete ŠKODA, ktorý odštartoval na Slovensku ako v jednej z prvých krajín. Redizajn showroomov siete Todos začal v bratislavskej Dúbravke a ná‑ sledne pokračuje v Žiline a v Ružomberku. Nové, moderné koncepty predajní budú dokončené do konca roku 2014. Naše nové predajné a servisné miesta sa vyznačujú atraktívnym architektonickým riešením a inovatívnym dizaj‑ nom, ktorý v sebe spája jednoduchosť s prepraco‑ vanosťou. V nových showroomoch sa spájajú prvky „SIMPLY CLEVER” s modernými technológiami. Vyznačujú sa čistými líniami a veľkoroz‑ mernou grafikou zjemnenou kvalitnými drevenými povrchmi. Showroom je miestom prvého kontaktu zákazníka so značkou ŠKODA a dizajn budovy umocňuje dojem vytvorený jej produktmi,

službami, pracovníkmi a reklamou. Architektúra a dizajn prevádzok prezentuje širokej verejnosti hodnoty a kvalitu značky Todos. Inováciou priestorov a kvalitou našich služieb sa snažíme vliať ľuďom pocit výnimočnosti, či už zákazníkom, obchodným partnerom alebo našim zamestnancom. Náš business staviame na stabilných, dlhodobých vzťahoch, čo nás núti stále viac skvalitňovať našu prácu. Riadime sa heslom: „…ak ste spokojní, povedzte to ostatným a ak nie, povedzte to nám.”

Čo okrem príťažlivých priestorov ponúknu nové showroomy Todos: Inováciou predajných a servisných miest siete Todos, modernizáciou technológií, systémov a zaškoleným tímom profesionálov, skvalitníme a urýchlime naše služby, čím sledujeme úsporu času a tým aj úsporu financií zákazníka. Nový showroom ponúkne väčšie a praktickejšie priestory pre prezentáciu novej mode‑ lovej palety ŠKODA a zároveň atraktívne a príjemne miesto pre zákazníkov s oddychovou zónou a barom, pripojením

Žilina, Kragujevská

84

0 2/2014

na wifi, detský kútik, ŠKODA butik no najmä novinku - 3D konfigurátor – stanica prémiového konfigurátora, ktorá ponúka FULL HD projekciu s možnosťou zobrazenia vozidla v  troch dimenziách. Zákaz‑ níkom umožňuje konfiguráciu vybraného vozidla so všetkými parametrami a  prvkami mimoriadnej výbavy, ktoré sú pre daný trh k  dispozícii. Záujemca o  nové vozidlo tak bude mať možnosť prezrieť si do detailu akékoľvek vozidlo podľa svojho želania, aj keď sa daný model fyzicky nenachádza v  showroome. Rekonštrukciou prešlo aj miesto na odovzdanie nového vozidla zákazníkovi, ktoré poskytuje dostatočný priestor a súkromie na odovzda‑ nie všetkých dôležitých informácií. Okrem už overených štan‑ dardných služieb sú novinkou v servise presklené steny, ktoré zákazníkom umožňujú sledovanie opravy vozidla z pohodlia interiéru. Aktívny príjem do servisu a následná kontrola na Linke aktívneho príjmu, kde za niekoľko minút vieme na vašom aute realizovať test tlmičov, test bŕzd (aj pre 4×4) a expresgeometriu, pre rýchlu

Ružomberok, Tatranská cesta

analýzu nastavenia geometrie náprav. V ďalšej z dielní na vás čaká najnovšia laserová technológia pre nastavenie geo‑ metrie náprav okrem osobných aj pre úžitkové vozidlá. Svoje nové miesto si nájde aj oddelenie Predaja originálnych dielcov a príslušenstva, ktoré svoje profesionálne služby ponúka nielen bežným ale aj NORA zákazníkom. V  prípade, že potrebujete vozidlo len zapožičať, v  nových priestoroch sa nachádza aj požičovňa vozidiel, ktorá poskytuje krátkodobý a  dlhodobý prenájom osobných a úžitkových vozidiel. Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom, čo inými slovami znamená, že sme pri‑ pravení plniť vaše želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepšími v tom, čo robíme, prinesie očakávania a  odmenu, ktorou bude pre nás predovšetkým úsmev na vašej tvári. K nášmu cieľu vedie dlhá a  náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

www.todos.sk


A

TODOS company – “22-year-lasting tradition on the new way”, has started a mo‑ dernization of the sales network according to a global showroom concept and in accordance with a corporate identity of the SKODA brand-name in June 2014. Thus Todos is becoming a part of the modernization of the whole SKODA network which has started in Slovakia as in one of the first countries. A redesign of the Todos network showrooms has already started in Dúbravka in Bratislava and subsequently has continued in Žilina and in Ružomberok. New, modern concepts of the stores will be finished until the end of the year 2014. Our new stores and service places are characterized by attractive architectural and innovative design that combines simplicity with sophistication. Elements of “SIMPLY CLEVER” and modern technologies are brought together in the new showrooms. They are distinguished by pure lines and largescale graphics softened with high-quality wooden surfaces. Showroom is a place of the first contact of a customer with

Bratislava, Dúbravka the SKODA brand-name and a building design reinforces the impression created by its products, services, staff and advertisement. Architecture and design of the showrooms present values and qualities of the brand-name Todos to the general public. By innovation of the space and quality of our services, we try to provide people with a sense of uniqueness; whether it is our customer, business partner or our employee. We build our business on stable long-term relationships what forces us to improve our work more and more. We follow the motto: “…if you are satisfied tell the others but if you are not satisfied tell us.”

What else will the new Todos showrooms offer apart from attractive premises:

larger and more practical pre‑ mises for presentation of a new model range of SKODA and simultaneously it will provide attractive and pleasant place for customers with a relaxing zone and a bar, a wi-fi connection, a play room and a SKODA boutique but particularly a 3D configurator – it is a premium configurator offering FULL HD projection with a possibility of vehicle display in three dimensions. It enables the customer to configure a selected vehicle with all the parameters and elements of the extraordinary equipment that are available at the market. A person interested in a new vehicle will have the possibility to inspect any vehicle in detail according to his/ her wish even though the model has no physical presence in the showroom. A place for passing a new vehicle to the customer has

also undergone a reconstruction and it provides adequate space and privacy for handing all important information. Apart from the proven standard services, Glass walls are news which enables the customer to observe vehicle repair from the comfort of the interior. Active receipt into the car service and subsequent check on the Line of active receipt enables us just in few minutes to implement a damper test, a test of brakes (even for 4x4) and an express geometry for a quick analysis of axle geometry setting on your car. The newest laser techno‑ logy for setting of axle geo‑ metry for passenger cars and also for utility vehicles is waiting for you in another garage. A department for Selling original parts and accessories which offers its services not only to common customers but also to NORA customers will have its place there. In case you only need to rent a car, there is also a car rental offering a short and a long term rent of passenger cars and utility vehicles.

autá cars «

Todos with a new look

Our mission is to serve you, our customers, what means in other words that we are ready to fulfill your desires. We firmly believe that our sincere effort to be the best in what we do will bring expectations and rewards; particularly a smile on your face. There is a long and challenging way leading to our aim but our advantage is that we really enjoy this work.

www.todos.sk

By innovation of Todos premises and car service centers, modernization of techno‑ logy and systems and by training of the professional team, we will improve and accelerate our services what saves our time and consequently it also saves customer´s finances. The new showroom will provide

85


FR AME SYSTEMS / SIGN WARE lom

lom

n MONTÁŽE NA STENU n SAMOSTATNE STOJACE APLIK ÁCIE n ZÁVESNÉ SYSTÉMY n IN-FR AME n DADO SK YWALL n LIF T R ÁMY n WATCH TOWER n SHOP-SYSTEMS

kontakt Slovensko:

w w w. a b p r i n t . s k

mobil: info@framesystems.cz +421 948 617 707 www.framesystems.cz +421 948 615 505 +421 948 110 090 GALILEO Production, s.r.o.

n LIGHTBOXY n TRUCKBOARD


MEŠKAL VÁM LET? ZRUŠILI VÁM LET? ODMIETLI VÁM NÁSTUP NA PALUBU LIETADLA?

Zabezpečíme uplatnenie vašich práv na kompenzácie u leteckej spoločnosti. Odškodnenie 250€ až 600€ až 2 roky spätne. +421 948 460 383 www.kompenzacie.sk www.facebook.com/kompenzacie

© INSIGHT

Šťastnú cestu ;-) Passenger Advisory s. r. o.


«gurmán gourmet

Prijmite pozvanie na

Kráľovský steak

Kráľovský steak z hovädzej sviečkovice na červenom víne s hráškovými luskami a pečenými zemiakmi. Suroviny: 200g hovädzej sviečkovice z býka, 200 g hráškové lusky, štyri druhy korenia, soľ, olej, 1 PL masla, 2 väčšie zemiaky, 1 dl červené víno, rozmarín, paradajka, paprika, uhorka. Vopred si pripravíme hovädzí steak z  hovädzej sviečkovice, najlepšie z domáceho chovu. Steak vysoký cca 2,5 cm jemne nasolíme a  okoreníme, najlepšie jedným typom korenia (korenie štyroch farieb). Položíme naň rozmarín, zabalíme do fólie a necháme odležať v chladničke minimálne 3 hodiny, najlepšie si ho nechať odležať deň vopred. Medzitým dáme variť do osolenej vody s maslom hráškové lusky, chvíľu ich povaríme. Zvlášť uvaríme dva väčšie zemiaky v šupke. Väčšiu panvicu si rozohrejeme s trochou oleja, vložíme mäso na panvicu, pečieme ho na jednej strane cca 2 min a na druhej strane cca 2 min, stupeň prepečenia je medium rare, kedy krásne vidíme na jeho boku, ako sa steak postupne prepeká. Následne mäso dáme nabok do tepla odležať asi na 3 minúty, aby ostalo v strede ružové. Zemiaky rozkrojíme na polovicu a pečieme spolu so steakom. V  ďalšom hrnci si pripravíme demi glace omáčku, výpek zo steaku zalejeme vínom a necháme prevariť a zredukovať . Postupne servírujeme na tanier a  na steak dáme čerstvý rozmarín. Na koniec ide farebná príloha – paradajka, paprika, uhorka... Medium rare: stredne opečený, teplota stredu je 55 °C. Z  vonkajšej strany je tmavohnedý, stred steaku je ružový, zvnútra prechádza pomaly do šedo-hneda až k povrchu. Well done: (úplne, plne) prepečený, teplota stredu je 71 °C. Mäso je celkom prepečené a okraje mierne obhorelé. Stred je šedo-hnedý.

Royal beef tenderloin steak with red wine and green peas pods with roasted potatoes Ingredients: 200 g bull tenderloin, 200 g green peas pods, four kinds of spices, salt, oil, 1 tbsp of butter, 2 bigger potatoes, 1 dl red wine, rosemary, tomato, pepper, cucumber. First prepare beef steak from bull tenderloin, domestic breeding would be the best. Gently salt and spice the steak that is approximately 2,5 cm wide, use one type of spice (spices of four colors). Put rosemary on the steak, wrap into the foil and leave it in the fridge for at least 3 hours, the best way is to prepare it one day in advance. Meanwhile boil green peas pods in salted water with butter, cook for short time. Separately boil two bigger unpeeled potatoes. Heat a bigger pan with a dash of oil, put meat on the pan, roast the meat for approximately 2 min. on one side and 2 min. on the other side, level of roasting is medium rare, where you can perfectly see on its sides how the steak is gradually roasted. Then keep the meat somewhere warm for perhaps 3 minutes, it will stay pink in the middle. Cut the potatoes in halves and roast them together with steak. Use another pot for demi glace sauce; cook gravy from steak together with wine until the sauce get reduced. Then serve the food on the plate, add fresh rosemary on the steak. The last is a colorful side dish – tomato, pepper, cucumber… Medium rare: medium roasted, temperature of the middle is 55°C. It is dark brown from the outside, the middle of the steak is pink, and from the inside it changes to grey-brown up to the surface. Well done: (completely) roasted, temperature of the middle is 71°C. Meat is completely roasted and it is slightly burned on the sides. The middle is grey-brown.

90

0 2/2014


Sme partner pre hendikepovaných

Protézy

Mobility solutions

Ortézy

Detský program

Otto Bock Slovakia s. r. o. | Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 | Infolinka: +421 (0) 915 090 060 | E-mail: info@ottobock.sk | www.ottobock.sk Otto Bock Slovakia s. r. o. | Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 | Infolinka: +421 (0) 915 090 060 | E-mail: info@ottobock.sk | www.ottobock.sk


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift Prebaľovací pult Changing table

31, 32

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


creating, innovating and developing


Pripravujeme pre Vás – už čoskoro! Večera v Paríži, nákupy v Miláne či jachting v Chorvátsku? Alebo ste zmeškali svoj pravidelný let?

ZAREZERVUJTE SI SÚKROMNÝ LET

A CESTUJTE RÝCHLO A ŠTÝLOVO! Sledujte www.bts.aero/b2b/private-jet

94


Fly daily in a week from 23. sep 2014

PRAHA - BRATISLAVA - KOĹ ICE Fast Lane - Check in 30 minutes prior to departure more at bts.aero & czechairlines.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0 2/2014

95


« zábava fun

Je to len vec rozhodnutia: Správna... Inovované porekadlo age, anoa, Bape

vnemy

oplodnia peľom

ňadro (kniž.)

potkan, po angl.

mužské meno

ibn, Ilok, OBSE

forma

trávim

plošné miery

značka bicyklov

kniha poverčivých

predložka

zavesil na lano

spôsob prípravy pokrmu

chodník montovyšľapaný vaný dom zverinou

plochá morská ryba

vzdor

žen. závoj Moslimiek syn v arab. menách

hmla daj do poriadku

rat, tins, Ull

mäkká stupnica

1 európska organiz. grécke písmeno

prenáša bývalá ŠPZ Nitry

49 (rím.)

st. amer. spevák

popevok brzdný systém

peniaze (slang.) vysoký žen. hlas

konzervy, po angl.

ženské meno

český karikaturista slovko úcty v Ázii

model auta Toyota

kyslá pochutina

najmenší byvol

ženské meno

mužské meno doba, po angl. petrolejár. spoločn. mravný základ

pomsta, po česky ukrajin. m. meno

neudieraj

cudzie žen. meno severský boh - lovec

tatino osobné zámeno

pridám soľ

národy

posledné písmeno

ruský veľtok spojka starý muž

2 skadá ovocie zo stromu

chorvátske sídlo

kyselina olejová

velikán, obor

naplnená

kartová hra

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Autor: M. Kupčo Autor: M. Kupčo

Šedé sudoku, keď sú v týchto políčkach len nepárne čísla

Klasické sudoku

3 5

1

9

2

7

8

6

7

5

8

3

8

9

6 9

2

2

5 6

2

6 6

SZHaK

96

8

5

7

9

1 1

6 7

9

Autorka: B. Lehotská SZHaK Autorka: B. Lehotská

SZHaK

0 2/2014

2 7

5 2

5

5

5

4

4

1

4

8 SZHaK

2

4 9

1

7

8

8

4

1

9

2 3

9

3 6

Znenie tajničky z časopisu Good Flight1/2014: Všade dobre, ale doma sú mamine koláče naj. Knihy z vydavateľstva Panta Rhei posielame Viere O. z Bratislavy, Patrícii T. z Nového Mesta nad Váhom a Kataríne R. z Prešova. Výhercom blahoželáme. Správne znenie tajničky v krížovke pošlite vylúštenie do 15. 12. 2014 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme kozmetickým balíčkom Oriflame.

8

Autor: Š. Gašpár Autor: Š. Gašpár

Nájdi 10 rozdielov Find 10 differences


skúsenosť: Ba tožin a má ob ča s vla stnú predstavu o cestovan í...

Viac vedieť. Viac zažiť. Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, skvelými asistenčnými službami a množstvom pripoistení. Cestovné poistenie si uzatvorte na našich predajných miestach, telefonicky na 0800 122 222, na www.allianzsp.sk, alebo teraz po novom aj zaslaním prázdnej SMS na 6611.

Cestovné poistenie


Todos Exclusive s.r.o., M. Sch. TrnavskĂŠho 14, Bratislava, w w w.todos.sk

Profile for GOOD FLIGHT

Good Flight 2/2014  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Good Flight 2/2014  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded