Page 1

VOETBALPLAATJES

Verza melalbu m

SEIZOEN 2016-2017

Jumbo, Lage Zwaluwe, Pastoor van Hooijdonklaan 3


Elke dag het zonnetje in huis

1 op de 3 zesjarige kinderen heeft een tekort aan vitamine D* Vitamine D ondersteunt het immuunsysteem, de botten en de tanden. Het lichaam kan onder invloed van voldoende zonlicht zelf vitamine D aanmaken en het zit ook in vette vis en margarineproducten zoals Blue Band. Dagelijks gebruik van Blue Band Goede Start! is een makkelijke en lekkere manier om vitamine D binnen te krijgen als onderdeel van een gevarieerde voeding en gezonde leefstijl.

Opgroeien doe je het best met Blue Band * Voortman et al. Vitamin D Deficiency in School-Age Children Is Associated with Sociodemographic and Lifestyle Factors. The Journal of Nutrition. 2015.


Hallo voetbalplaatjes spaarder, Gefeliciteerd! Je bent nu in bezit van een echt collectors item, namelijk je eigen “VV Zwaluwe voetbalplaatjes verzamelalbum”. Hoe gaaf is het om jezelf en je team & clubgenoten te zien op een echt voetbalplaatje? Vanaf nu kun je sparen voor alle teamgenoten van je eigen team, maar ook van alle andere teams van je club. Met dit album heb je een prachtige herinnering aan de tijd bij VV Zwaluwe in handen, altijd heel leuk om later nog eens terug te kunnen bladeren. Je ontvangt in de periode van 19 oktober t/m 13 december 2016 bij iedere €15,00 aan boodschappen een setje voetbalplaatjes van jouw club. Bovendien ontvang je iedere week bij diverse actieproducten een extra gratis setje voetbalplaatjes. Ter afsluiting van de actie organiseren we een ruilbeurs zodat je dubbele plaatjes nog kunt ruilen voor exemplaren die je nog mist. Vergeet niet je familie, vrienden, buren en kennissen te vragen om jou mee te helpen met sparen. Des te eerder is jouw unieke verzamelalbum compleet! We wensen je veel spaarplezier toe en hopen je te zien op de ruilbeurs!

VOORWOORD Thans ligt voor jullie een nieuw verzamelalbum met voetbalplaatsjes van onze vereniging VV Zwaluwe welke in samenwerking met JUMBO Lage Zwaluwe tot stand is gekomen. Uiteraard zijn wij als bestuur zeer tevreden met deze actie, welke zonder meer positief is voor de uitstraling van de voetbalvereniging in het dorp. In tegenstelling tot de vorige editie van het verzamelalbum, welke slechts beperkt bleef tot een verzameling voetbalplaatjes, is nu gekozen voor een echt magazine. In dit verzamelalbum is naast de voetbalplaatjes van de spelers tevens plaats ingeruimd voor sfeerfoto’s, sponsoren en tekst. Alle spelers van VV Zwaluwe van de mini’s tot en met het eerste elftal van zowel mannen als vrouwen zijn op de gevoelige plaat vastgelegd zodat elk ‘hoofd’ straks is terug te vinden tussen de boodschappen bij JUMBO. Aan het eind van de actie wordt eenmalig een ruilbeurs geregeld in de kantine. Met het succes van de voetbalplaatjesactie van 2009-2010 nog in het achterhoofd, kan het haast niet anders dat deze actie ook een groot succes gaat worden. Een woord van dank is op zijn plaats aan allen die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze editie van het verzamelalbum en niet in de laatste plaats aan alle sponsoren die hun bijdrage hebben geleverd in de vorm van financiële ondersteuning via reclame uitingen in dit verzamelalbum. Wij wensen jullie veel succes en spaarplezier! John Schonk Voorzitter

Met sportieve groet,

Peter Verhaagen Jumbo Lage Zwaluwe

Jumbo, Lage Zwaluwe, Pastoor van Hooijdonklaan 3

3


VV ZWALUWE Sportiviteit, Respect, Plezier en Saamhorigheid.

VV Zwaluwe is een voetbalvereniging met een rijke historie en een sterke eigen identiteit. Met een ledental dat rond de 450 ligt weet de vereniging ook 70 jaar na de oprichting in 1946 het oorspronkelijke karakter van een echte dorpsclub te behouden. Maar ook de gemoedelijke en positieve sfeer in combinatie met het grote aantal vrijwilligers zijn illustratief voor de unieke ‘roodwitte familie’ die VV Zwaluwe heet. Missie De voetbalvereniging biedt aan alle Zwaluwnaren en mensen in de directe omgeving een goed sportief milieu. Iedereen die VV Zwaluwe een warm hart toedraagt kan terecht bij de vereniging hetzij om de voetbalsport op prestatief en recreatief niveau uit te oefenen dan wel als toeschouwer te kijken naar deze sport in een gezellige omgeving en met attractief voetbal. Leden, supporters, sponsors, vrijwilligers en bezoekers moeten zich thuis voelen bij de vereniging. Kortom VV Zwaluwe staat voor: Sportiviteit, Respect, Plezier en Saamhorigheid. Visie Bij VV Zwaluwe is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten eromheen centraal staat. Ook niet-spelende leden en supporters worden door VV Zwaluwe gaarne begroet; zo mag VV Zwaluwe zich verheugen op een reeds jarenlange steun van een schare zeer loyale supporters. Een belangrijk onderdeel van de missie betreft het verenigingsleven. Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de vele groepsactiviteiten maar worden tevens benaderd voor het (assisteren bij het) organiseren en uitvoeren ervan. Daarbij wordt er bewust naar gestreefd om de werkzaamheden niet op de schouders van een beperkt aantal leden te leggen maar in plaats daarvan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen te bewerkstelligen, onder het motto ‘vele handen maken licht werk’. Het lidmaatschap van VV Zwaluwe houdt derhalve meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een balletje trappen, om vervolgens na het douchen direct huiswaarts te keren. Dit betekent niet dat er een verplichting op een actieve participatie rust maar naar de visie van VV Zwaluwe is betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit essentieel met het oog op de lange termijn continuïteit van de vereniging. De vele verenigingsactiviteiten vormen hier enerzijds een voorwaarde en tegelijkertijd een garantie voor. Om vergelijkbare redenen is en blijft VV Zwaluwe een amateurvereniging in deze meest zuivere zin van het woord. Dit impliceert dat uit principeoverwegingen geen betalingen aan spelers worden verricht. In de visie van VV Zwaluwe eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Dit laatste wordt mede gerealiseerd door jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding de kans te bieden om bij overgang naar de senioren tot de selectie van het eerste en tweede elftal toe te treden;

4


Accommodatie in vogelvlucht Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van onze doelstellingen is een in goede staat verkerende accommodatie welke voldoende faciliteiten én capaciteit biedt om alle leden in staat te stellen actief aan zowel de sportactiviteiten als het verenigingsleven deel te nemen. Niemand zou hebben bevroed dat bij de start in 1946 van het voetbal in verenigingsvorm de toen in gebruik genomen accommodatie bestaande uit een weiland aan de Groenendijk uiteindelijk zou leiden tot een volwaardig voetbalcomplex aan de Oude Weg.

Het begon met de oprichting van SIVEO op 29 mei 1946 die haar wedstrijden afwerkte op het voetbalveld/wei aan de Groenendijk. Van kleedruimte met douches was geen sprake maar er werd dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte die door Café Van Vliet werd geboden dat eveneens als thuishaven diende. Zwaluwse Boys werd opgericht op 5 december 1947 en had haar “residentie” eerst aan de Zwaluwsedijk resp. Louisapolder. Als kleedruimte werd de kelderruimte van Café Het Veerhuis benut. Vervolgens werd het veld aan de Nieuwstraat, toen nog een polderweg, in gebruik genomen. Met behulp van lantaarnpalen werd het veld verrijkt met verlichting. Rond 1958/1959 begon het sportcomplex, door de uitbreiding met 1 veld en de komst van SIVEO als medebespeler, de vormen van het huidige complex te verkrijgen. Rond 1962/1963 kwamen er voor het eerst douches waarmede tevens het wassen met behulp van teiltjes en melkbussen voorgoed geschiedenis was geworden. Na de fusie op 04-02-1977 tussen SIVEO en Zwaluwse Boys volgden de ontwikkelingen van het complex zich in gestaag tempo op. Per 1 januari 1985 werd de privatisering van het clubgebouw een feit. In het seizoen 1991/1992 werd het clubgebouw grondig gerenoveerd door de houten buitenmuren te vervangen door stenen muren. Als gevolg van gebreken aan het dak werd in het seizoen 1997/1998 de totale dakconstructie vervangen door een stalenconstructie. De uitbreiding van het hoofdgebouw met een kinderdagverblijf in het seizoen 2002/2003 leverde tevens een bijkomende vergroting van de kantine op. Een welkome verrijking van ons sportpark was de opening van het kunstgrasveld op 31 augustus 2012 waardoor de speel- en trainingsactiviteiten konden worden uitgebreid en tevens ontlastend was voor de overige speelvelden die halverwege het seizoen totaal uitgewoond waren. Als gevolg van het vertrek van de kinderdagopvang per 1 mei 2012 werd besloten tot het ombouwen van deze ruimte tot bestuurskamer annex commissiekamer die op 1 november 2012 in gebruik werd genomen. Na de start op 11 juni 2013 zijn de oorspronkelijke bestuurs- en commissiekamer omgebouwd tot twee kleedkamers die op 3 mei 2014 gereed zijn gekomen. In mei 2016 is besloten de overige 7 gedateerde kleedkamers in de komende 3 seizoenen te renoveren. De kleedkamers 1 en 2 zijn thans geheel in de stijl van kleedkamer 8 en 9 opgeknapt en zullen na de plaatsing van de stoeltjes met constructie eind oktober in gebruik worden genomen. Op ons sportpark “De Kwarrehoek”, bestaande uit het hoofdveld (voorzien van een KNVB en FIFA gecertificeerd kunstgrasveld), 2 wedstrijdvelden (waarvan 1 met verlichting) alsmede een trainingsveld met verlichting kunnen en mogen wij zeer trots zijn. Een complex dat dankzij de onmisbare bijdrage van onze vrijwilligers en de financiële steun van sponsoren en Gemeente Drimmelen tot stand is gekomen en dat alom wordt geprezen.

5


Aannemersbedrijf

Gebr. Kloens B.V. is een internationaal gerenommeerd familiebedrijf dat gespecialiseerd is in grond-, straat- en rioolwerken. Onze werkzaamheden bestaan uit: * grondwerkzaamheden; * saneringswerkzaamheden; * bestratingswerkzaamheden; * machinale bestratingswerkzaamheden; * asfalteringswerkzaamheden; * rioleringswerkzaamheden; * algehele verkeersafzettingen; * het leveren en aanbrengen van straatmeubilair. * Grondbank

Hoofdkantoor:

Vestiging Krabbepolder:

Vestiging Utrecht:

Daltonstraat 48

Pieter Hoebeeweg 32

3316 GD Dordrecht

3316 GD BT Dordrecht

Tel: 078-618 19 00

Tel: 078-654 98 31

Keulsekade Kanaaldijk 15216 3534 ACUtrecht Utrecht 3542 AP Tel: 030-291 030-291 6000

Advertentie_ZHL-copacking_A5.pdf 1 3/25/2013 10:27:58 AM

0162095.pdf 1

www.kloens.nl

20-1-2016 10:19:09

C

M

Y

CM

MY

CY

THE co-packing

CMY

K

COMPANY

Filling Powder and Granulates Liquid filling Reliable Packaging of Pro-

Extensive Industry Knowledge Air Cargo Exponential, Functional and Technical Expertise Storage Accident Assistance Quality, Safety and Environmental Experts Roosendaal

ducts

the co-packing company

call us: +31 (0) 165 346 410 / visit us: www.zhl-copacking.nl


VV Zwaluwe 1

Jeroen Heijkoop

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

Devin Huijbregts

8

Wessel Groote

Jesse Groote

Thijs ‘t Hooft

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1 VV Zwaluwe 1

Arno Evegaars

VV Zwaluwe 1

Patrick Cornelissen

Wesley Dekkers

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

VV ZWALUWE

Joey Konings

Gijs van der Made


Mike Weeland

Pim Schonk

Jack Beusenberg

Grensrechter VV Zwaluwe 1

Leider VV Zwaluwe 1

Trainer VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

Bart Martha

Maurice Sprangers

Ad van der Heijden

Yanick Vos

CornĂŠ van Schendel

9

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1

VV Zwaluwe 1


VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

Gijs van Dijk

Jan Polak

Sam Duffhues

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

Joost Glimmerveen

10

VV Zwaluwe 2

Franรงois Beusenberg

Jeffrey van der Veeke

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV ZWALUWE

Randy van Helmond

Rens van Lonkhuizen


Clint Wilschut

Ruben in ‘t Veld

Jack Hoevenaar VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

Bas Mutsaers

Grensrechter VV Zwaluwe 2

Lauran in ‘t Veld

Leider VV Zwaluwe 2

Trainer VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

Timo Merks Mischa Polak

Stefan Ligthart Terry Schonk

Melvin Visseren

Mark Vos

Michael Dekkers

11

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2

VV Zwaluwe 2


VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

VV ZWALUWE

VV Zwaluwe 3

Yuri Polak

12

Davey Poppelaars

Ted Linders

VV Zwaluwe 3

Scott Linders

VV Zwaluwe 3

Niek van Leest

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

Cliff Kavelaars

VV Zwaluwe 3

Ramon Huijbregts

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

Dylan Hakkens

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

Mark Evegaars

Jens den Rooijen

Niek den Rooijen


Jari Wilschut

Patrick Sprangers

Armand Veldhoen

Grensrechter VV Zwaluwe 3

Leider VV Zwaluwe 3

Trainer / Leider VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

Michael Schoones

Tom van der Veeke

Koos Beversluis

Norbert in ‘t Veld

Ron van Strien

13

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3

VV Zwaluwe 3


VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

Dennis den Dunnen

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

Ronnie ter Harmsel

14

Ivo Ansems

Marcel de Kieviet

Marijn van ‘t Geloof

VV Zwaluwe 4

Joop van Steenderen

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV ZWALUWE

Arnold Loomeijer

Erik Nieuwkoop


Jeroen Schonk

Niels van der Stelt

Michel van Schendel

VV Zwaluwe 4

Lars Roelen

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

Carlo Pons

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

VV Zwaluwe 4

Ruud de Peijper

Rick van der Stelt

Rob van Uijtert

15


VV Zwaluwe 5

Stefan de Graaf

Ismaël Jalloh

16

Gertjan Dudok

Erik Kooijmans

VV Zwaluwe 5

René Groeneveld

VV Zwaluwe 5

Mike van Eijk

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

Billy Brenters

Martijn van Boxel

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

Mario Goos

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV ZWALUWE

Ronald Ligthart

Ed Martha


André Trompers

Kevin in ‘t Veld

Bart Renkens

VV Zwaluwe 5

Robert Polak

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

Barry Polak

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5

VV Zwaluwe 5 VV Zwaluwe 5

Constant Meeder

Benjamin Verdoorn

Arjan Verhoeven

17


VV Zwaluwe Vr 1

Dagmar Boogerd

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

Famke van Dis

18

Iris van Beek

Marloes Heijkoop

Elise Dekkers

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

Sandia Ammerti

VV Zwaluwe Vr 1

Lotte Achterhof

Kim ter Harmsel

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV ZWALUWE

Peggy Heijnen

Steffi Heijnen


Ashley van Vliet

Lara Kanters

Arie Wilschut

Grensrechter VV Zwaluwe Vr 1

Spitsen trainer VV Zwaluwe Vr 1

Trainer / Leider VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

Joske ‘t Hooft

Rachel Konings

John Vos

Carmen Merks

Gerard Cornel

19

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1

VV Zwaluwe Vr 1


VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

Nina Goos

20

Eline Goossens

VV Zwaluwe Vr 2

Dione van Dijk

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

Fay Bossers

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

VV ZWALUWE

Jennifer Goossens

Jolanda de Graaf


Tessa de Peijper

Juanita Kreeft

Jessica Weeland

Leider VV Zwaluwe Vr 2

Trainer VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

Ingely Kooijmans

Chantal Kuipers

Ton Schoones

Lisa Marijnissen

Wilfried Bossers

21

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2

VV Zwaluwe Vr 2


Lekker eten in een gezellige, huiselijke sfeer!

Eetcafé Hier is ‘t

“Voor al uw raambekleding, tapijt, vinyl en pvc.”

Winnaar gezelligste terras en leukste restaurant 2015 gemeente Drimmelen

Eetcafé Hier is ‘t Nieuwlandsedijk 86 4926 AS Lage Zwaluwe Tel. 0168 756330 info@eetcafehierist.nl

Arjan en Tanja Polak Groningenlaan 143 4926 GD Lage Zwaluwe T: 0168 320078 E: info@stofferingdezwaluw.nl

Wat schoon is, moet schoon blijven

www.vtod.nl info@vtod.nl 010 - 494 55 55

D & M Schoonmaakdiensten Loonsedijk 29 4926 RK Lage Zwaluwe 06 - 24 45 41 15 denmschoonmaakdiensten@ziggo.nl


DANIËLLE DUBBELMAN 06 52007076

ië Da n

ll e

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST Vakanties zijn belangrijk en natuurlijk wil je dat alles klopt. Wat daarvoor nodig is, is natuurlijk heel persoonlijk. Als mobiel reisadviseur help ik je deskundig, snel en inspirerend. Uit het enorme aanbod zet ik de beste mogelijkheden voor je op een rij, om samen de vakantie te vinden die helemaal bij je past. Ik maak graag kennis met je.

Eén vertrouwd gezicht 24/7 bereikbaar De beste deals speciaal voor jou Met de garanties van TUI

ZONVAKANTIES

VERRE REIZEN

RONDREIZEN & CRUISES

WINTERSPORT

AUTOVAKANTIES

STEDENTRIPS

VLIEGTICKETS

LAST MINUTES

WWW.TUIATHOME.NL/DANIELLE-DUBBELMAN Nieuwlandsedijk 133, Lage Zwaluwe danielle.dubbelman@tui.nl


VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

24

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

Ronnie Koreman

Kees ‘t Hooft

Ton Schoones

Akcer Heijkoop

Remco van der Plas

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

André Dudok

Ruben Schuurmans

Edwin Polak

VV Zwaluwe Ve 1

Jan Kooijmans

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

VV Zwaluwe Ve 1

VV ZWALUWE

Ron van Strien

Arie Wilschut


Bestuur

Bestuur

Bestuur 25


VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV ZWALUWE

TEAMSPONSOR

Toby van Dijk

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

Bram de Haas

26

Luuk Deijkers

Sven Hoevenaar

Ruben Franke

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1 VV Zwaluwe JO19-1

Freek Deijkers

VV Zwaluwe JO19-1

Bryan Clavan

Murat Atilla

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

Youri van Campenhout

Michiel van Leest

Jari Nooren


Levi Vos

Menno den Rooijen

Marco Vos

Trainer / Leider VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

Jelle Nooren

Erik Sprangers

Erwin van Zundert

Peter van Steeg

Gerwin den Rooijen

27

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1

VV Zwaluwe JO19-1


28

Angelo van Loon

Ramon Hakkens

Gerald Martens

VV Zwaluwe JO17-1

Tim de Haas VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

Tom van Dijk

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1 VV ZWALUWE

Thijs Dries

Bram van Gerven

Cas Hoevenaar

Stefan Merks

Joey Hoevenaar

Cors Nottrot


Bart Stoop

Sander Pals

Patrick Stoop

Leider VV Zwaluwe JO17-1

Trainer VV Zwaluwe JO17-1

Trainer VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

Mitchell van Oosterhout

Wessel Rademakers

Edwin Polak

Alex van Steenhoven

Corien van Oosterhout

29

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1

VV Zwaluwe JO17-1


30

Jelle van Leest

Joris van der Heijden

Max Lubbers

VV Zwaluwe JO15-1

Ylonka Dubbelman VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

Gita Broere

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1 VV ZWALUWE

Jimmy Clavan

Stan Deijkers

Jarne Kooijmans

Jennifer Martens

Tristan Kuiper

Daan Meeder


Noah Schonegevel

Nils Mulder

Mees Willemsen

Leider VV Zwaluwe JO15-1

Trainer VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

Dennis van Mill

Marijn Pals

Koos Beversluis

Mike Rombout

Remy van Leest

31

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1

VV Zwaluwe JO15-1


32

Sil Heijkoop

Tom van Gennip

Bas Hogenboom

VV Zwaluwe JO13-1

Kjell Cornelis VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

Tom Polak

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1 VV ZWALUWE

Jan Backer

Tibor Havermans

Lars Kooijmans

Jay-jay Heeren

Sjors Pals


Max Wijne

Danice Willeboordse

Trainer / Leider VV Zwaluwe JO13-1

Trainer VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

Sam Rademakers

Cheyenne Sebus

Arie Wilschut

Boris Stoop

Peter Wevers

33

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1

VV Zwaluwe JO13-1


34

Rik van Ham

Anuschka Boender

Tim Hoevenaar

VV Zwaluwe JO13-2

Maud Meeder

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2 VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2 VV ZWALUWE

Thom Flipsen

Jort Cornelis

Lloyd Kuiper

Tarik Gültuna

Dave Lubbers


Joyce Romme

Joep Meeder

Leroy van Schendel

Leider VV Zwaluwe JO13-2

Trainer VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

Mink Mattens

Jones Merks

Jan Friso Flipsen

Demi Polak

Erik Kuiper

35

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2

VV Zwaluwe JO13-2


36

Tigo Suijker

Sam Heijkoop

Michel Vlachos VV Zwaluwe JO11-1

Olivier Borg

Leider VV Zwaluwe JO11-1

Cemal Gültuna VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

Jens Crezee

Trainer VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1

VV Zwaluwe JO11-1 VV ZWALUWE

Max Butters Ruben

Akcer Heijkoop Pim Deijkers

Thijs Lucas

Bas Schuurmans

Ruben Schuurmans


Robin van der Stelt

Rick Romme

Tim Stoop VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

Jamie Goulbourne

Trainer VV Zwaluwe JO11-2

Timo Polak

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV Zwaluwe JO11-2

VV ZWALUWE

Ingmar Mulder

Lars Sulkers Niek van der Plas

Roel van Seben

Declan Sebus

Remco van der Plas

37


VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3

Oscar de Groot

38

Lize Groothalle

VV Zwaluwe JO11-3

Ramon van Gorp

VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3

Rik Beljaars

VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3

VV ZWALUWE

Keano Kooijmans

Finn van Mechelen


Luuk Strietman

Teun de Vries

Julian Wijne

Edwin van Mechelen

39

Trainer / Leider VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3

VV Zwaluwe JO11-3


40

Aaron Silvius

Stijn Roth

Wesley Eichholtz VV Zwaluwe JO9-1

Jordy Kramer

Leider VV Zwaluwe JO9-1

Bas Oosting VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

Luuk Frijters

Leider VV Zwaluwe JO9-1

Trainer VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1

VV Zwaluwe JO9-1 VV ZWALUWE

Demy Eichholtz

Rick Kramer

André Kramer Fedde van Mechelen

Youri Roth

Dylan Rijnders

Patrick Roth


Jordy van Schendel

Sam van Leest

Stijn Wijma VV Zwaluwe JO9-2

Julian Dingemans

Leider VV Zwaluwe JO9-2

Marvin Koreman VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

Kevin Bollaart

Trainer VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV Zwaluwe JO9-2

VV ZWALUWE

Brandon Frijters

Ronnie Koreman Ryan van Herwijnen

Bram Lucas

Patrick Saaleman

Arie Lucas

41


42

Mike Kramer

Kian van Gils

Lisa Schonk VV Zwaluwe JO7-1

Dim Crezee

Trainer / Leider VV Zwaluwe JO7-1

Guus van den Heuvel VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

Lars Beek

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1

VV Zwaluwe JO7-1 VV ZWALUWE

Anouk van ´t Geloof

Nika Kloens

Milan van der Stelt

Fay Trompers

Niels van der Stelt


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

Jeugdcommissie 43


SPAAROVERZICHT VV ZWALUWE

VV Zwaluwe 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Wesley Dekkers Patrick Cornelissen Arno Evegaars Wessel Groote Jeroen Heijkoop Thijs ‘t Hooft Devin Huijbregts Jesse Groote Joey Konings Gijs van der Made Bart Martha Pim Schonk Maurice Sprangers Yanick Vos Mike Weeland Jack Beusenberg Ad van der Heijden Corné van Schendel

VV Zwaluwe 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Jeffrey van der Veeke François Beusenberg Gijs van Dijk Sam Duffhues Joost Glimmerveen Jan Polak Randy van Helmond Rens van Lonkhuizen Timo Merks Bas Mutsaers Mischa Polak Terry Schonk Lauran in ‘t Veld Ruben in ‘t Veld Melvin Visseren Mark Vos Clint Wilschut Jack Hoevenaar Stefan Ligthart Michael Dekkers

VV Zwaluwe 3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Mark Evegaars Dylan Hakkens Ramon Huijbregts Cliff Kavelaars Niek van Leest Scott Linders Ted Linders Yuri Polak Davey Poppelaars Jens den Rooijen Niek den Rooijen Michael Schoones Patrick Sprangers Tom van der Veeke Norbert in ‘t Veld Jari Wilschut Armand Veldhoen Koos Beversluis Ron van Strien

VV Zwaluwe 4 o o o o o o o o o o o o o o

44

Joop van Steenderen Ivo Ansems Dennis den Dunnen Marijn van ‘t Geloof Ronnie ter Harmsel Marcel de Kieviet Arnold Loomeijer Erik Nieuwkoop Ruud de Peijper Carlo Pons Lars Roelen Michel van Schendel Jeroen Schonk Niels van der Stelt

o Rick van der Stelt o Rob van Uijtert

VV Zwaluwe 5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Mario Goos Stefan de Graaf Martijn van Boxel Billy Brenters Gertjan Dudok Mike van Eijk René Groeneveld Ismaël Jalloh Erik Kooijmans Ronald Ligthart Ed Martha Constant Meeder Barry Polak Robert Polak Bart Renkens André Trompers Kevin in ‘t Veld Benjamin Verdoorn Arjan Verhoeven

VV Zwaluwe Vr 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Kim ter Harmsel Lotte Achterhof Sandia Ammerti Iris van Beek Dagmar Boogerd Elise Dekkers Famke van Dis Marloes Heijkoop Peggy Heijnen Steffi Heijnen Joske ‘t Hooft Lara Kanters Rachel Konings Carmen Merks Ashley van Vliet Arie Wilschut John Vos Gerard Cornel

VV Zwaluwe Vr 2 o o o o o o o o o o o o o o

Fay Bossers Dione van Dijk Nina Goos Eline Goossens Jennifer Goossens Jolanda de Graaf Ingely Kooijmans Juanita Kreeft Chantal Kuipers Lisa Marijnissen Tessa de Peijper Jessica Weeland Ton Schoones Wilfried Bossers

VV Zwaluwe Ve 1 o o o o o o o o o o o

Jan Kooijmans André Dudok Akcer Heijkoop Kees ‘t Hooft Ronnie Koreman Remco van der Plas Edwin Polak Ton Schoones Ruben Schuurmans Ron van Strien Arie Wilschut

o o Bestuur

VV Zwaluwe JO19-1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Youri van Campenhout Murat Atilla Bryan Clavan Freek Deijkers Luuk Deijkers Toby van Dijk Ruben Franke Bram de Haas Sven Hoevenaar Michiel van Leest Jari Nooren Jelle Nooren Menno den Rooijen Erik Sprangers Peter van Steeg Levi Vos Marco Vos Erwin van Zundert Gerwin den Rooijen

VV Zwaluwe JO17-1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Thijs Dries Tom van Dijk Bram van Gerven Tim de Haas Ramon Hakkens Cas Hoevenaar Joey Hoevenaar Angelo van Loon Gerald Martens Stefan Merks Cors Nottrot Mitchell van Oosterhout Sander Pals Wessel Rademakers Alex van Steenhoven Bart Stoop Patrick Stoop Edwin Polak Corien van Oosterhout

VV Zwaluwe JO15-1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Jimmy Clavan Gita Broere Stan Deijkers Ylonka Dubbelman Joris van der Heijden Jarne Kooijmans Tristan Kuiper Jelle van Leest Max Lubbers Jennifer Martens Daan Meeder Dennis van Mill Nils Mulder Marijn Pals Mike Rombout Noah Schonegevel Mees Willemsen Koos Beversluis Remy van Leest

VV Zwaluwe JO13-1 o o o o o o o o o o o o o o

Tom Polak Jan Backer Kjell Cornelis Tom van Gennip Tibor Havermans Jay-jay Heeren Sil Heijkoop Bas Hogenboom Lars Kooijmans Sjors Pals Sam Rademakers Cheyenne Sebus Boris Stoop Max Wijne

o Danice Willeboordse o Arie Wilschut o Peter Wevers

VV Zwaluwe JO13-2 o o o o o o o o o o o o o o o o o

Thom Flipsen Maud Meeder Anuschka Boender Jort Cornelis Tarik Gültuna Rik van Ham Tim Hoevenaar Lloyd Kuiper Dave Lubbers Mink Mattens Joep Meeder Jones Merks Demi Polak Joyce Romme Leroy van Schendel Jan Friso Flipsen Erik Kuiper

VV Zwaluwe JO11-1 o o o o o o o o o o o o

Jens Crezee Olivier Borg Max Butters Ruben Pim Deijkers Cemal Gültuna Sam Heijkoop Thijs Lucas Bas Schuurmans Tigo Suijker Michel Vlachos Akcer Heijkoop Ruben Schuurmans

VV Zwaluwe JO11-2 o o o o o o o o o o o

Jamie Goulbourne Ingmar Mulder Niek van der Plas Timo Polak Rick Romme Roel van Seben Declan Sebus Robin van der Stelt Tim Stoop Lars Sulkers Remco van der Plas

VV Zwaluwe JO11-3 o o o o o o o o o o

Rik Beljaars Ramon van Gorp Oscar de Groot Lize Groothalle Keano Kooijmans Finn van Mechelen Luuk Strietman Teun de Vries Julian Wijne Edwin van Mechelen

VV Zwaluwe JO9-1 o o o o o o o o o o o o o

Demy Eichholtz Luuk Frijters Jordy Kramer Rick Kramer Fedde van Mechelen Bas Oosting Stijn Roth Youri Roth Dylan Rijnders Aaron Silvius Wesley Eichholtz André Kramer Patrick Roth


VV Zwaluwe JO9-2 o o o o o o o o o o o o

Kevin Bollaart Julian Dingemans Brandon Frijters Ryan van Herwijnen Marvin Koreman Sam van Leest Bram Lucas Patrick Saaleman Jordy van Schendel Stijn Wijma Ronnie Koreman Arie Lucas

VV Zwaluwe JO7-1 o o o o o o o o o o o

Lars Beek Dim Crezee Anouk van ´t Geloof Guus van den Heuvel Kian van Gils Nika Kloens Fay Trompers Mike Kramer Lisa Schonk Milan van der Stelt Niels van der Stelt

o o Jeugdcommissie

45


Dat kan alleen maar Unox zijn

Zo lekker is de winter

Het winterseizoen is begonnen en daar hoort natuurlijk lekker Hollands eten met de echte Unox Gelderse rookworst bij! Al sinds 1937 maken we rookworst volgens origineel recept. Onze unieke kruiding geeft de rookworst een heerlijke smaak. Zo blijft de Unox rookworst de allerlekkerste bij de Hollandse maaltijd!


Welkom bij Jumbo Lage Zwaluwe Ma: 08:00 - 20:00 uur Di: 08:00 - 20:00 uur Wo: 08:00 - 20:00 uur Do: 08:00 - 20:00 uur Vr: 08:00 - 20:00 uur Za: 08:00 - 20:00 uur Zo: 10:00 - 17:00 uur

Jumbo, Lage Zwaluwe, Pastoor van Hooijdonklaan 3

Albert Heijn Boxtel | Prins Hendrikstraat 62 | 5281 CN Boxtel | T: 0411 - 688 394

VV Zwaluwe  

VV Zwaluwe Verzamelalbum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you