Page 1

S E J T PLAA

K E I T S MNA M

GY

U B L A L ZAME

VER -2018 7 1 0 2 OE N SE I Z


JAAR In 2018 bestaat Hoogvliet 50 jaar. En wie jarig is trakteert, het hĂŠle jaar door!

H_18009-01_voetbalplaatjes-2.indd 5

05-01-18 11:58


Beste sporter of fan van OKK, Gefeliciteerd! Je bent nu in het bezit van een écht collector’s item: het OKK gymnastiekplaatjes verzamelalbum. In dit album is plaats voor meer dan 350 plaatjes van sporters, trainers, begeleiders, bestuursleden en vrijwilligers van het seizoen 2017-2018. Hoe gaaf is het om jezelf en je groepsgenoten terug te zien op een gymnastiekplaatje? Hoogvliet bestaat dit jaar 50 jaar en dat vieren we graag met jou! Je krijgt van 21 maart t/m 1 mei bij iedere € 10,00 aan boodschappen een setje gymnastiekplaatjes van jouw club cadeau. Daarnaast krijg je bij verschillende actieproducten extra setjes gymnastiekplaatjes. Als lokale supermarkt zijn wij graag betrokken bij wat er speelt in onze omgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om lekker te bewegen, te sporten en gezond te eten. Met deze spectaculaire sportplaatjesactie zetten we alle sporters, jong en oud, in de schijnwerpers. Vergeet niet je familie, vrienden en buren te vragen om je te helpen met sparen. Op deze manier is je album nog sneller vol en heb je een prachtige herinnering aan jouw tijd bij OKK. Altijd leuk om later nog eens in terug te bladeren.

Heb jij juf Marja voor mij? Wil je die ruilen voor meester Cornell? Die heb ik al 3x! En heb jij jezelf al? Ik hoef er nog maar 3 uit jouw groep en dan heb ik die compleet! Bij OKK komen wekelijks honderden kinderen en jongeren sporten. Deze sporters komen turnen, springen, freerunnen, dansen, bootcamp doen, nijntje gymmen… en dan heb ik echt nog niet alles genoemd. Weet jij wie al die sporters zijn? Vast niet, maar met dit boek worden ze wel allemaal een heel stuk bekender. Meer dan 350 sportplaatjes van leden, sporters, lesgevers en het bestuur. Al deze OKK’ers zijn nu door jou als plaatje te sparen en in dit boek te plakken. Sommige sporters vindt je zelfs op meerdere pagina’s, omdat ze bij meerdere groepen sporten. Als je zelf in dit boek staat, wil je natuurlijk jezelf en je eigen groep compleet hebben en ben je vast ook benieuwd wie je uit al die andere groepen kent. Sta jij niet in dit boek? Ben je (nog) geen lid van OKK? Kijk dan eens hoeveel verschillende sportgroepen we hebben en wie je in die groepen kent. Kom eens kijken en meedoen in een les! Bij OKK mag je altijd twee lessen gratis uitproberen. Dan sta jij de volgende keer ook op een plaatje! Arjan Heijblom

We wensen je heel veel spaarplezier! Namens alle medewerkers van Hoogvliet Hardinxveld

3


1945

De geschiedenis van OKK.. Gymnastiekvereniging OKK is opgericht op 19 oktober 1919. Onze bijna 100 jaar oude vereniging heeft door de jaren vele ontwikkelingen meegemaakt.

In juni 1945 begon de vereniging weer normaal aan de repetities. OKK deed mee aan de Bevrijdingsfeesten, vooral de optocht was een groot succes. Op 18 augustus werd de zomeruitvoering gegeven en op 31 augustus waren de Oranjefeesten. Het uitgestelde feest ten gevolge van van het 25-jarig jubileum in 1944 werd gehouden van 29 oktober tot 1 november. Het feest werd gehouden in een grote tent achter het oude IJsclubgebouw.

1950

Trots tonen wij u hieronder een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen die gespeeld hebben binnen onze vereniging sinds haar oprichting.

De laatste winter in het IJsclubgebouw. In februari begon men aan het nieuwe gebouw, genaamd “Ons Clubgebouw”, huiseigenaar was nog steeds de ijsclub. In totaal werden er ruim 2600 uren belangeloos gewerkt door leden van de IJsclub Vriendenschaar en OKK. Op 24 mei van dit jaar werd “Ons Clubgebouw” geopend door Burgemeester De Boer van Hardinxveld.

1919

1966

Op 1 oktober vond de oprichting plaats in het café Den Toom. Bij de oprichting bestond de vereniging alleen uit een herenafdeling, maar al snel werd een jongensafdeling opgericht. De eerste leider was de heer D. v.d. Linden. Hij werd snel opgevolgd door de heer T. van Arkel uit Gorinchem.

1921

In maart werden een dames- en meisjesafdeling opgericht en op de ledenvergadering van 13 oktober werd het eerste damesbestuurslid gekozen. Ook kwam er dit jaar een jongensaspiranten afdeling.

1925

In oktober werd de damesafdeling ontbonden door te weinig belangstelling. De vereniging kreeg een dieptepunt en er moest wekelijks geld bij. Tevens werd besloten uit de KNGV te treden en er moest gewacht worden op betere tijden. Toch kregen we tegen het eind van dit jaar weer een damesafdeling van 9 leden.

1932

Hierna volgden de crisisjaren. De organisatie van uitvoeringen gaven grote tekorten en er werd voorgesteld om werkeloze heren f 0,10 per week contributie te laten betalen. Er waren ook leden die zelf voorstelden om f 1,- per week contributie te betalen om zo de vereniging op de been te houden. De vastgestelde contributie bedroeg f 0,25 per week. In 1932 veranderden we van gymnastiekzaal en gingen van gebouw Rehoboth met betonnen vloer naar het IJsclubgebouw aan de Parallelweg. Dit was een hele vooruitgang al was de ruimte niet altijd groot genoeg. Deze zaal kreeg de bijnaam “Het Hok” en hier werden topturners en topturnsters van onze vereniging opgeleid.

1937

Er werd besloten om in plaats van één avond per week, twee avonden per week te gaan oefenen. Dit omdat de afdelingen te groot werden. Op voorstel van de secretaris van OKK, de heer J. Muilwijk, werden er dit jaar voor het eerst onderlinge wedstrijden georganiseerd (tot op heden vinden deze elk jaar plaats). Ook werd er geoefend aan acrobatiek, buiten de normale lesuren. Na jaren van oefenen trok deze groep veel publiek bij uitvoeringen en ze werden uitgenodigd om op te treden buiten onze gemeente. In de jaren 1935-1939 waren er gemiddeld 2 propagandamarsen per zomer. Het was dus hard werken geblazen voor de bestuursleden die dit organiseerden. Het waren moeilijke jaren, ondanks dat de crisis voorbij was.

1944

Dit jaar zou ons jubileumjaar worden en verschillende plannen waren uitgewerkt om in oktober dit feest te vieren, doch de oorlogsomstandigheden waren van dien aard dat de lessen in september werden gestaakt. In augustus werd nog wel een zomeruitvoering gegeven ten gevolge van het 25-jarig bestaan. Het werd een geslaagde avond met 2300 bezoekers. 4

In het voorjaar is de zaalruimte vergroot door aan de zuidzijde van het clubgebouw er een gedeelte van 4 x 6 meter aan te bouwen. Hoofdzakelijk bedoelt als toestelruimte. Door onder andere een oliebollenactie kon deze aanwinst weer geheel worden afbetaald. Tegelijkertijd met de aanbouw konden we nieuwe verlichting aanbrengen in de zaal, welke betaald werd uit de nalatenschap van een oud-bestuurslid.

1967

Sinds dit jaar is de vereniging koninklijk goedgekeurd en is eindelijk na jaren een wens vervuld.

1969

Het hoogtepunt van dit jaar was de viering van het 50-jarig jubileum, waarbij het startkapitaal werd geschonken voor de bouw van de nieuwe zaal. Ook werd er dit jaar een informatiebulletin uitgegeven door de Jeugdraad, wat later uitgroeide tot een papieren clubkrant.


1970

De bouw van een eigen gymnastiekzaal in de Rijnstraat en een feestelijke opening op 15 juli 1970. Bij de opening werd een plaquette onthuld met daarop het portret van Matthijs van Dijk en als opschrift: “Door zijn inzet kwam dit gebouw tot stand”. Tevens wordt dit jaar de Technische Commissie ingesteld. Deze commissie was in het leven geroepen om alle turn-technische zaken te organiseren. Dit als taakverlichting van het bestuur.

1981

Er wordt gebrainstormd over een uitbreiding van het gebouw. Er is ook behoefte aan, gezien de uitbreiding van de jazzgymnastiek en het huren van gemeente zalen. In de loop van dit jaar staat er al een plan op papier. Het jongens turnen is dit jaar naar een landelijk hoger niveau gestegen met goede resultaten.

1982

Per 1 januari telt de vereniging 550 leden. Met een aantal vrijwilligers wordt het dak van de gymzaal voorzien van een nieuwe dakbedekking. Op 20 mei zijn er 5 jongens van OKK vertegenwoordigd bij de Nederlandse Kampioenschappen. Een prestatie die nog niet eerder geleverd is.

1988

In dit jaar is de het gebouw uitgebreid met een recreatieruimte en een danszaal. Anderhalf jaar lang hebben vrijwilligers dit bijna helemaal in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor was de financiering beperkt en de uitbreiding toen maximaal. Dankzij deze uitbreiding ging de vereniging - en vooral de dansafdeling behoorlijk groeien.

1994

Er werd weer een groot feest gevierd in verband met het 75-jarig jubileum. Verder werd in dit jaar de bovenzaal uitgebreid met een toestelberging. De peuter- en kleutergymnastiek kon hierdoor in deze zaal gaan sporten, waardoor de club nog meer kon groeien.

8 november 2000

De 1000 leden grens wordt gepasseerd.

Tot zover in vogelvlucht de toch al weer verre geschiedenis van OKK. Sinds 2000 heeft onze club echter o0k niet stilgestaan en is nog altijd verder uitgegroeid. Inmiddels telt onze club ruim 1000 leden. Naast gymnastiek en jazzdans zijn er diverse sportvormen bijgekomen, zoals peuterspeelgym, aerobics, steps, meer bewegen voor ouderen, buik billen benen, maar ook meegaand met de tijd Freerunning en een springploeg. Al deze groepen zijn ondergebracht in vijf afdelingen: Peuters en kleuters, turnen, dans, actief bewegen en blij(f) fit . Ondertussen wordt het clubgebouw uitgebouwd met een grote verdieping voor de kleedkamers en een ruimte voor een tribune, zodat wedstrijden door een groot publiek bekeken kunnen worden. Vele vrijwilligers zijn bezig om dit voor OKK te realiseren. Zoals u kunt lezen is OKK een grote en bloeiende vereniging, waarbinnen je “Een leven lang sportief!” kunt zijn.

5


Matthijs van Herwaarden

6

Jorin Post

Turnen dames-heren

Gemma van Dam

Turnen dames-heren

Jesse den Breejen

Turnen dames-heren

Turnen dames-heren

Brent Folkerts

Turnen dames-heren

Turnen dames-heren

Turnen dames-heren

Turnen dames-heren OKK

Anniek de Waard

Jelger Folkerts


Mirjam de Ruiter

Jaimilie Dalley

Nienke Stam Turnselectie meiden

Lize van Wijngaarden

Turnselectie meiden

Madeleine van Milligen Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

EsmĂŠe van Wingerden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden

Turnselectie meiden OKK

Sharon van Noordenne

Pam Plaisier

Britt de Bruijn Indy van Wijngaarden

Merel Letterie

Nomie Bergwerff

Britt Blokland

7


8

Inge Tromp

Williene de Ruijter

Roos Rikkers

Turnen meisjes 12-15 jaar

Elza Visser

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar OKK

Nina Damen

Maartje van Lopik

Charissa Kooij

Jeanine Nierop

Lente Vink


Laura Versluis

Anouk Schild

Naomi Hartog

Turnen meisjes 12-15 jaar

Mandy Schild

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes 12-15 jaar

Laurence Barelds

Turnen meisjes 12-15 jaar

Teamsponsor

Caitlin van Opstal

Luna Salomone

Fenne Maurer

Alishia van Wingerden

9


10

Sara Visser

Jasmijn Buijk

Lisa den Hollander

Turnen meisjes groep 7/8

Mila Houweling Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Gijsje van der Giessen

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8

Turnen meisjes groep 7/8 OKK

Noortje Geldof

Madelief van der Priem

Julia van Herwaarden

Mathilde de Bruin

Lara de Kock


Anouk van der Wulp

Naomi den Hartog

Femke van de Sloot Turnen meisjes groep 6

Jasmijn Ouwerkerk

Turnen meisjes groep 6

Rosalie van der Elst Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Eveline van Zutphen

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6

Turnen meisjes groep 6 OKK

Tessa Vogel

Thirza Schild Esmee Straver

Evy van den Biggelaar

Louisa van Wijngaarden

Neeltje de Bruin

11


12

Jennifer Baan

Susanne van Ramshorst

Sera Hofman

Turnen meisjes groep 5

Romee Ritmeester Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Suze van Sluijsdam

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5

Turnen meisjes groep 5 OKK

Teamsponsor

Bente van der Bor

Julia Kamsteeg

Doris van der Giessen

Dewi Blokland

Maud den Dikken


Simpele smoothie vóór het sporten geef je energiepEIl een boost Snijd de banaan in stukjes, schil de kiwi en halveer de aardbeien. Doe alle ingrediënten samen met de amandelmelk in de blender en maak er een lekkere smoothie van.

Ingrediënten

200 ml amandelmelk

1 kiwi

Een paar aarbeien

1 banaan in stukjes gesneden


14

Nadia de Groot

Nienke van Cuijlenburg

Michaela McGurran

Turnen meisjes groep 4

Imke van Houwelingen

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4 OKK

Hanna de Mik

Rose Koesveld

Emma de Bruin


Nicky Aantjes

Susan Nederveen

Jasmijn Ritmeester

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Marie-Louise van Ham

Ilze Nederveen

Emme Slikkerveer

Femke Striegel

Vivienne Schaddelee

15

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4

Turnen meisjes groep 4


16

Quinty Brouwer

Noor Muller

Turnen meisjes groep 3

Turnen meisjes groep 3

Turnen meisjes groep 3

Turnen meisjes groep 3

Turnen meisjes groep 3

Turnen meisjes groep 3 OKK

Lizzy Dubbeldam

Annika Boes

Denise van Ballegooijen


Auke de Kok

Marijn Bergwerff

Jan Paul Teeuw

Turnselectie jongens

Martin van Aken

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens

Turnselectie jongens OKK

Teamsponsor

Yoeri Versloot

Jayden Kooij Levi van Aken

Jurre de Rover

Daan Teeuw

Jente van Rijswijk

17


18

Davy van Veen

Johan van der Zee

Jarnoud de Waard

Turnen jongens 12-15 jaar

Tim Vliegenthart

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar

Turnen jongens 12-15 jaar OKK

Jort van Dijk

Levi Dorsman

Kamil de Jong

Arian de Zwart

Jelger Folkerts


Tim Koppelaar

Jesse van den Berg

Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 7/8 OKK

Sven Kijkuit

Thije Rietveld

Dylan de Ruijter

19


20

Harmen van Dijk

Timon Putters

Turnen jongens groep 6

Turnen jongens groep 6

Turnen jongens groep 6

Turnen jongens groep 6

Turnen jongens groep 6

Turnen jongens groep 6 OKK

Jesse Timmer

Giovanni van der Sommen

Sven Krijgsman


U ZOEKT EEN TECHNISCHE INSTALLATIEBEDRIJF DAT VAN ALLE MARKTEN THUIS IS?

Technisch Installatiebedrijf is gevestigd in HardinxveldTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

LOODGIETERSWERK VERWARMING SERVICE & ONDERHOUD COMPLETE BADKAMERS

Kijk voor meer informatie op www.tibdegroot.nl

Giessendam, maar met bediening van de hele regio. In Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, en wijde omstreken zijn we een bekend gezicht. Door ons regionale karakter en de korte lijnen spelen wij snel in op de wensen van onze klanten.

Wilgehout 9 | 3371 KE Hardinxveld-Giessendam

0184 - 633 219

info@tibdegroot.nl


22

Karsten de Bruin

Jesse Oussoren

Bas Kraaijeveld

Turnen jongens groep 5

Thomas Everts

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnen jongens groep 5 OKK

Sam de Bruin

Marijn de Rover

Jayden van Herwaarden

Sem Eijkelenboom

Morris Rietveld


Rick Verhoeven

Naut Kraaijeveld

Turnen jongens groep 3

Turnen jongens groep 3

Turnen jongens groep 3

Turnen jongens groep 3

Teamsponsor

Xander Boogaard Turnen jongens groep 4

Turnen jongens groep 3 en 4 OKK

Daan Klop

Boas Hofman

23


Minke Wardenier

24

Noa Aanen

BH turnen 1

Dex Aanen

BH turnen 1

Stacey Huisman

BH turnen 1

Nanou Mulder

BH turnen 1

BH turnen 1

Sterre Viveen

BH turnen 1

BH turnen 1

BH turnen 1

BH turnen 1 OKK

Dinand Koppelaar

Laura Koppelaar


BH turnen 2

BH turnen 2 OKK

Annemijn Vogel

Naomi Blom

BH turnen 2

BH turnen 2

BH turnen 2

BH turnen 2

Anke Vogel

Rebecca van Hoek

Rick Spelt

25


Lizz Kelderman

26

Sophie Klop

BH turnen 3 BH turnen 3 BH turnen 3

Diego Korporaal

Kitty Breedveld

BH turnen 3

Alisha Bikker

BH turnen 3

Bionda Specht

BH turnen 3

BH turnen 3

Natasja Groeneveld

Hope Omoigiafu

Inge Tromp

BH turnen 3

Maartje van Lopik

BH turnen 3

BH turnen 3

Birgit Boeren

Lieke Klop

BH turnen 3

Nova Werkhoven

BH turnen 3

BH turnen 3

Ashley Bakker

BH turnen 3

BH turnen 3

BH turnen 3

BH turnen 3 OKK

Ilana Versluis

Caileigh Dasar


Nissa van der Vlies

Jazz demo

Jazz demo

Jazz demo

Jazz demo OKK

Quinn Aan de Wiel

Teamsponsor

Madelon van Es

27


Jazz jeugddemo

Jazz jeugddemo

Jazz jeugddemo OKK

Merle de Hon

Jazz jeugddemo

Milou Wemmers

28

Iris Minheere

Jazz jeugddemo

Faye Aan de Wiel

Jazz jeugddemo

Jazz jeugddemo

Mira van Helden

Jazz jeugddemo

Jazz jeugddemo

Annabel Verhoeven

Anouk Punt

Brecht Rikkers


Gezonde snack na het sporten kwark ALS JE THUISKOMT ‘Uitgehongerd’ kom je thuis. Snoep of koekjes eten na je training is dan een valkuil. Ken je het? Beter is een bakje kwark met fruit. Het stilt de acute trek en zorgt voor je spierherstel. Bron: Stichting Instituut MultiSkills

Ingrediënten

Magere kwark

Muesli

Frambozen

Blauwe bessen


30

Fenne Vlot

Ise Verheij

Lizzy Dubbeldam

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Senna Roza

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz

Preselectie Jazz OKK

Veerle Mulder

Nouk Kooijman

Imme de Kock

Sterre Oussoren


Anouk Fabrie

Tabitha Hol

Jazz Jeugd 2

Quincy Ardon

Jazz Jeugd 3

Nissa van der Vlies

Jazz Jeugd 3

Alishia van Wingerden

Jazz Jeugd 3

Jazz Jeugd 3

Quinn Aan de Wiel

Jazz Jeugd 2

Jazz Jeugd 2

Jazz Jeugd 2

Jazz Jeugd 2 en 3 OKK

Cindy de Koning

Karine de Jong

31


Jazz groep 5

Cassandra Buijk

32

Sanne den Dekker

Jazz groep 5

Noa Atalay

Jazz groep 5

Jazz groep 5

Linde Molenwijk

Jazz groep 5

Jazz groep 5

Jazz groep 5 OKK

Imme de Kock

Sera Hofman


Jazz groep 6/7 OKK

Nouk Kooijman

Sterre Oussoren

Jazz groep 6/7

Fenne Vlot

Menthe van Houwelingen

Jazz groep 6/7

Mira van Helden

Jazz groep 6/7

Merle de Hon

Jazz groep 6/7

Jazz groep 6/7

Hanae Zarguit

Alyssa Zonnenberg

Jazz groep 6/7

Jazz groep 6/7

Jazz groep 6/7

Kristina Malgasian

Jazz groep 6/7

Jazz groep 6/7

Jazz groep 6/7

Teamsponsor

Faye Aan de Wiel

Annabel Verhoeven

33


Jazz groep 8/VO1

Anouk Punt

34

Brecht Rikkers

Jazz groep 8/VO1

Nova Werkhoven

Jazz groep 8/VO1

Jazz groep 8/VO1

Naomi de Ruijter

Jazz groep 8/VO1

Jazz groep 8/VO1

Jazz groep 8/VO1 OKK

Milou Wemmers

Iris Minheere


Kantoorefficiency

• Chartering Tugs/Workboats • Assistance- and Supply Services • Inland- and Seagoing Towage DAMEN Shoalbuster 3512

GT: 476 Bp: 56 tons (@ 2.90 mtr.) Free Deck Space: 145 m2 (7x TEU) Deckload: 104 tons Optional: 4p Mooring system Class: BV - I # HULL / • MACH / Tug, Special service - multi purpose ship / Unrestricted Navigation / • AUT-UMS • Notation Anchor Handling • Notation Clean ship

Buitenweistraat 15 3372 BC Hardinxveld-Giessendam The Netherlands

T: +31 (0)184 490 244 E: info@wijngaarden.com I: www.wijngaarden.com


Kelsey Vogel

36

Romy van der Stelt

BH Jazz 1

Sylvie Verheul

BH Jazz 1

Anouk de Wit

BH Jazz 1

Veerle Mulder

BH Jazz 1

BH Jazz 1

Senna Roza

BH Jazz 1

BH Jazz 1

BH Jazz 1

BH Jazz 1 OKK

Sara de Ruijter

Laura Koppelaar


BH Jazz 2

BH Jazz 2 en 3 OKK

BH Jazz 2

Lianne Versloot

Yvonne de Ruijter

Mijke van de Heuvel

Anne den Breejen

Marit Timmer

BH Jazz 3

BH Jazz 3

Femke Donker

BH Jazz 3

BH Jazz 3

Chloé Salomone

BH Jazz 3

BH Jazz 3

BH Jazz 2

BH Jazz 2

Naomi Brouwer

Sanne Donker

Melissa de Groot

37


Dansexpressie 1/2

Julia van Hekezen

38

Femm van Iperen

Dansexpressie 1/2

Rosa de Mik

Dansexpressie 1/2

Dansexpressie 1/2

Norah Roza

Dansexpressie 1/2

Dansexpressie 1/2

Dansexpressie 1/2 OKK

Emy de Rover

Yinthe van Rijswijk


Ise Verheij

Dansexpressie 3/4

Dansexpressie 3/4

Dansexpressie 3/4

Dansexpressie 3/4 OKK

Lizzy Dubbeldam

Senna Vlot

39


Springploeg 1 OKK

Nadia de Groot

40

Mathilde de Bruin

Springploeg 1

Elza Visser

Springploeg 1

Tije Bok

Springploeg 1

Senne Jorna

Springploeg 1

Springploeg 1

Manon de Jong

Marijn de Rover

Springploeg 1

Dionne den Besten

Springploeg 1

Springploeg 1

Rick Versloot

Springploeg 1

Springploeg 1

Springploeg 1

Teamsponsor

Sara Visser

Megan Gaasenbeek


Gijsje van der Giessen

Doris van der Giessen

Springploeg 1

Mila Houweling

Springploeg 1

Eveline van Zutphen

Jayden Kooij

Springploeg 1

Springploeg 1

Karsten de Bruin

Bente van der Bor

Springploeg 1

Springploeg 1

Lara de Kock

Springploeg 1

Springploeg 1

Springploeg 1 Springploeg 1

Springploeg 1

Dylan de Ruijter

Yannick Mol

Lotte van Houwelingen

41


Springploeg 2

Springploeg 2 OKK

Jorin Post

42

Laurence Barelds

Springploeg 2

Tristan van Wijngaarden

Springploeg 2

Alishia van Wingerden

Springploeg 2

Roos Rikkers

Springploeg 2

Springploeg 2

Ivan Blokland

Springploeg 2

Springploeg 2

Springploeg 2

Daan den Breejen

Mirjam de Ruiter

Jesse den Breejen


Nissa van der Vlies

Rens de Ruiter

Savita Goedhart

Springploeg 2

Marten Slob

Springploeg 2

Springploeg 2

Seline Verbaan

Springploeg 2

Springploeg 2

Springploeg 2

Springploeg 2 Springploeg 2

Lars de Ruijter

Niek Folkerts

Anniek de Waard

43


Freerunning 1

Freerunning 1 OKK

Jeffrey Ros

44

Kyan Vlot

Freerunning 1

Sanne Bijl

Freerunning 1

Arie Boers

Freerunning 1

Bing Eijken

Freerunning 1

Freerunning 1

Rick Versloot

Freerunning 1

Freerunning 1

Freerunning 1

Nathan de Ruijter

Luuk van der Sijde

Jeen Rietveld


Lucas van Aken

Demi van Noordenne

Freerunning 1

Brian van Drongelen

Freerunning 1

Vincent van Ham

Freerunning 1

Milan Dubbeldam

Freerunning 1

Freerunning 1

Stephan Venema

Freerunning 1

Freerunning 1

Freerunning 1

Teamsponsor

Naomi de Ruijter

Britt Blokland

45


Freerunning 2

Freerunning 2

Freerunning 2 OKK

Yaron Hooikaas

Florian Kuipers

Bastiaan Teeuw

46

Tim Vliegenthart

Freerunning 2

Daan den Breejen

Freerunning 2

Freerunning 2

Tycho van der Linden

Brent Folkerts

Freerunning 2

Freerunning 2

Freerunning 2

Ivan Blokland

Freerunning 2

Freerunning 2

Freerunning 2

Lars Blokland

Morris Roskam

Martijn van Vliet


Freerunning 2 Freerunning 2

Freerunning 2

Marten Slob

Mats Stam

Ruben den Breejen

Freerunning 2

Geurt Slob

Jelmer de Ruiter

Freerunning 2

Lars de Ruijter

Freerunning 2

Tim Sommeijer

Freerunning 2

Freerunning 2

Steven de Bruin

Freerunning 2

Freerunning 2

Freerunning 2

Marijn Boers

Geert Visser

Davy van Veen

47


BH Freerunning

BH Freerunning OKK

BH Freerunning

Jasmijn Ouwerkerk

Teamsponsor

Barry Verhoeven

48

Wouter Nederveen

BH Freerunning

Robin de Groot

BH Freerunning

Bastian Blokland

BH Freerunning

Pieter Blokland

BH Freerunning

BH Freerunning

Mike Minheere

BH Freerunning

BH Freerunning

BH Freerunning

Rowin Hooikaas

Ryan Ramselaar

Megan Ramselaar


BH Freerunning

BH Freerunning

Thom van der Vlist

Marijn Ouwerkerk

Senna Vogel

Jaron Ouwerkerk

BH Freerunning

Jason Elshout

BH Freerunning

BH Freerunning

BH Freerunning

Sander Schriel

BH Freerunning

BH Freerunning

BH Freerunning

Cas van de Graaf

Saskia de Groen

Bionda Specht

49


Saar van Noordenne

50

Levi de Jong

Kleuters Kleuters

Thomas van der Giessen

Noa de Rover

Kleuters

Megan van Willigen

Kleuters

Noa Heijblom

Kleuters

Kleuters

Matthijs van der Giessen

Dyon Tromp

Kleuters

Kyan den Dikken

Kleuters

Kleuters

Thijs Verhoeven

Lize Kortlever

Kleuters

Suze Roza

Kleuters

Kleuters

Romy van Aken

Kleuters

Kleuters

Kleuters

Kleuters OKK

Davine de Groot

Thijmen Veldhuizen


BH kleuters

Teamsponsor

BH kleuters

BH kleuters OKK

Jayden van ‘t Verlaat

Joris Krouwel

Norah Roza

BH kleuters

BH kleuters

BH kleuters

BH kleuters

Tess Breevaart

Daphne Krouwel

Alysha de Bruin

51


Leiding

Roos van Straten

Leiding

Cornell Roverts

Leiding

Guido Goedhart

Leiding

Thijs Kortleve

Leiding

Leiding

Jurre Kraaijeveld

Arne Post

Leiding

Tamara Mus

Leiding

Leiding

Erik van Noordenne

Sander Heikoop

FabiĂŤnne Kleijn

Jenny Hoekwater

Leiding

Leiding

Jolanda van Noordenne

52

Leiding

Leiding

Leiding

Leiding OKK

Marja van Straten

Henny den Dikken


Leiding

Leiding

Matthijs van Herwaarden

Jesse den Breejen

Leiding

Niek Folkerts

Leiding

Leiding

Rens de Ruiter

Romy den Deugd

Leiding

Lotte de Bruin

Leiding

Leiding

Leiding Leiding

Gemma van Dam

Cora Putters

Marije Miljoen

DanĂŠe Verbaan

Brent Folkerts

Leiding

Leiding

Leiding Leiding

Jeanette den Dikken

Jorin Post

Anniek de Waard

53


Leiding

Youri van Noordenne

54

Marien van Amersfoort

Leiding

Seline Verbaan

Danique van Noordenne

Leiding

Nissa van der Vlies

Leiding

Sjanie Korevaar

Leiding

Leiding

Savita Goedhart

Inge Tromp

Leiding

Jeanine Nierop

Leiding

Leiding

Maartje van Lopik

Leiding

Williene de Ruijter

Leiding

Leiding

Nomie Bergwerff

Leiding

Leiding

Leiding OKK

Bart de Ruiter

Richard van Noordenne


Bestuur OKK

Bestuur

Teamsponsor

Bestuur

Bestuur

Richard van Noordenne

Arjan Heijblom

Angela Hofman

Johan van Dam

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Bart de Ruiter

Marjan de Rover

Marien van Amersfoort

55


Spaaroverzicht OKK Turnen dames-heren

Turnen meisjes groep 5

Turnen jongens groep 5

Turnselectie meiden Turnen meisjes groep 4

Turnen jongens groep 3 en 4

Preselectie Jazz

Jazz jeugd 2 en 3

BH turnen 1 Jazz groep 5 Turnen meisjes 12-15 jaar

Turnen meisjes groep 3

BH turnen 2

Turnselectie jongens

BH turnen 3

Jazz groep 6/7

Jazz groep 8/VO1 Turnen meisjes groep 7/8

Turnen jongens 12-15 jaar BH Jazz 1

Jazz demo Turnen meisjes groep 6 Turnen jongens groep 7/8

Turnen jongens groep 6

56

Jazz jeugddemo

BH Jazz 2 en 3


Dansexpressie 1/2

Freerunning 1

Kleuters

Leiding

Dansexpressie 3/4

Springploeg 1

BH Kleuters Freerunning 2

Springploeg 2

BH Freerunning

Bestuur

57


Gez nd snacken

Vaak zijn trainingstijden rond etenstijd, en dat terwijl je eigenlijk de hele dag door zin in eten hebt. We geven een aantal tips om gezond en goed te eten en energie te hebben tijdens je training .Tussendoortjes Minder dan een uur voordat je training begint is een grote maaltijd geen aanrader. Je lichaam heeft dan energie nodig voor de verwerking van je eten. Terwijl je juist alle energie nodig hebt om te sporten. Gevolg: krampen, steken in je zij. Maar wat moet je dan doen? Niks eten en drinken kan natuurlijk ook niet. Een tussendoortje minder dan een uur voor de training biedt uitkomst. De keuze is reuze, hieronder een paar van de mogelijkheden: • • • • • •

Rijstepap of griesmeelpap Smoothie Ontbijtgranen met melk of yoghurt Vruchtenyoghurt Ontbijtkoek Fruit: appel, peer, bananen, druiven

Bron: Stichting Instituut MultiSkills

ders aan de hand. Met bananen is iets bijzon r de koolle el sn e ho , n aa n ba de er Hoe rijp n opgenomen. de or w m aa ch li t he in en hydrat n langer vol. te or sp t he je ud ho or do er Hi


Hoogvliet J. van Stolbergstraat 93 3372 CJ Hardinxveld

OKK  

OKK Verzamelalbum

OKK  

OKK Verzamelalbum

Advertisement