Page 1

R.K.V.V. Voerendaal Seizoen 2011 - 2012


De complete supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen PLUS Petra en Ad de Bruijn Furenthela 15 6367 TL Voerendaal tel. 045-5628181

Wat een verschil.


Voorwoord

Beste sportvrienden van RKVV Voerendaal,

Beste sportvrienden,

Het is voor ons een groot genoegen om de droom van welke voetballer dan ook, betaald of amateur, in de vorm van een eigen voetbalplaatje te laten uitkomen in een uniek album van jullie eigen vereniging, RKVV Voerendaal.

Juist in het jaar waar wij het kampioenschap van ons 1e elftal mochten vieren, komt dit unieke verzamelalbum als welkome aanvulling op de georganiseerde feestactiviteiten. Er is in dit album gekozen voor het verzamelen van alle spelers, trainers en leiders van alle teams van RKVV Voerendaal.

Sport verbroedert, het brengt verschillende culturen en verschillende karakters samen. Je leert werken aan een doel, met respect voor ieder individu, gezamenlijk een prestatie neerzetten, rekening houdend met anderen, samenwerken, onderhandelen en conflicten oplossen. Als plaatselijke PLUS supermarkt zijn we dan ook verheugd om jullie eigen voetbalplaatjesalbum te mogen realiseren. Een uniek document van deze tijd, met alle leden en vrijwilligers van jullie eigen club. Met deze leuke en ludieke actie willen wij graag onze lokale betrokkenheid laten zien. We laten door deze actie zien dat we niet alleen aandacht hebben voor de landelijke bekende spelers en clubs, maar ook voor alle lokale voetbalhelden en vrijwilligers uit Voerendaal. Wij hopen dat dit boek een uniek naslagwerk zal worden voor de club, de leden, maar natuurlijk ook voor al jullie supporters. Wij hopen dat alle mensen die RKVV Voerendaal een warm hart toedragen jullie helpen sparen en verzamelen. Het album ligt nu voor je, maar daarvoor hadden we wel de hulp nodig van heel veel vrijwilligers. Om alle leden op de foto te zetten, het zoeken van sponsoren en alle bijkomende perikelen. Wij willen langs deze weg dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan dit album bedanken voor de fantastische medewerking.

Toen men mij verzocht een voorwoord voor dit album te schrijven, moest ik direct denken aan mijn eigen jeugd toen ik voetbalplaatjes spaarde van alle clubs en spelers uit de Nederlandse competitie. Het plezier dat ik eraan beleefde om dat ene nog ontbrekende plaatje te kunnen bemachtigen door te ruilen met mijn vriendjes. Later realiseerde ik mij, dat die spelers en trainers op de plaatjes, maar mensen waren die ik niet persoonlijk kende en inmiddels vergeten en vergane glorie zijn. En dat is nou net het leuke van deze actie. Iedereen in het album kent iedereen en over 40 jaar is er geen sprake meer van vergane glorie, maar van een album waar een ieder die nu lid is van RKVV Voerendaal zeker persoonlijke herinneringen aan zal hebben. Ik wens dan ook iedereen heel veel succes en plezier bij het verzamelen van de voetbalplaatjes en hoop dat een ieder, net als ik vroeger, dat nog ene ontbrekende voetbalplaatje door te ruilen met clubgenoten kan bemachtigen. Mede namens het bestuur, veel plezier bij het verzamelen en ruilen van alle voetbalkanjers van RKVV Voerendaal. Jo Consten Voorzitter RKVV Voerendaal

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen die dit album in zijn bezit heeft een mooie herinnering heeft aan de tijd van nu. En daar nog heel veel kijkplezier van heeft voor later. Met vriendelijke sportgroet, Ad en Petra de Bruijn PLUS de Bruijn Voerendaal

3

Concept & productie Tomorrow, Rotterdam

info@tomorrow-mss.nl


‘Een club om trots op te zijn‘

Verleden Op 1 april 1929 werd de fusie met de toenmalige verenigingen Furenthela, Germania en Juliana een feit. De nieuwe vereniging werd V.S.V. Voerendaal genoemd. In 1936 werd deze naam gewijzigd in de huidige naam RKVV Voerendaal.

pioenschappen en degradaties. De jaren 2000 worden gekenmerkt door ups en downs. In 2008 degradeert ons eerste elftal naar de 5e klasse en in 2009 volgt promotie naar de 4e klasse. In 2011 wordt Voerendaal kampioen en promoveert naar de 3e klasse.

De vereniging heeft in haar 82-jarig bestaan vele mooie jaren gekend, maar ook door diepe dalen geploeterd. In 1937 werd het eerste kampioenschap behaald en promoveerde de club naar de 3e klasse NVB. In de oorlogsjaren liepen de prestaties terug en degradeerde de club in 1942 naar de 4e klasse en in 1949 naar de toenmalige 1e klasse onderafdeling (nu vergelijkbaar met de 5e klasse KNVB). In 1952 keerde het tij en werd Voerendaal kampioen en promoveerde naar de 4e klasse KNVB en in 1956 zelfs naar de 3e klasse.

Heden RKVV Voerendaal heeft als thuishaven ‘’sportcomplex de Joffer’’, gelegen aan de Goswijnstraat. Ons 1e elftal speelt momenteel in de 3e klasse van de KNVB. Men beschikt over 2 speelvelden en een oefenveld. Er zijn 6 kleedlokalen, een overdekte zittribune met een capaciteit van 500 plaatsen en een eigen clubhuis met bestuurskamer. Momenteel heeft de vereniging 430 leden, waarvan 360 spelende leden. De vereniging heeft 4 seniorenelftallen, 1 veteranenelftal en 22 jeugdelftallen. De vereniging wordt geleid door een 7-tallig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden). De eerste drie vormen het dagelijks bestuur en de andere bestuursleden zijn voorzitter van de diverse commissies (jeugdcommissie, technische commissie, kantinecommissie, accommodatiecommissie en sponsorcommissie). De vereniging heeft voor het ontwikkelen van haar beleid en de beleidsdoelen voor de jeugd een technisch jeugdbeleidsplan ontwikkeld. Hiervoor heeft men een technisch jeugdcoördinator in dienst die uitvoering geeft aan het voetbaltechnisch beleid. Tevens is er een supportersclub. Voerendaal beschikt over een eigen site (www.rkvvvoerendaal.nl) en ieder seizoen wordt er een presentatiegids uitgegeven.

In die klasse voelde Voerendaal zich blijkbaar thuis, want de volgende succesjaren lieten tot 1966 op zich wachten. Voerendaal bloeide op, want in 1966 en 1968 werden ze kampioen. De jaren zeventig staan in Voerendaal bekend als “de gouden jaren” met als hoogtepunt het seizoen ‘73/’74, waarin promotie naar de hoofdklasse werd afgedwongen. Hierin speelde men 12 jaar onafgebroken tot 1986. Het sportieve hoogtepunt van de vereniging was dan ook het behalen van een periodetitel in 1985 met de bekerwedstrijd tegen De Graafschap. Eind jaren tachtig was er enig sportief verval met diverse degradaties. De jaren negentig worden gekenmerkt door 3 promoties in 4 seizoenen, het net niet behalen van verschillende kam4


“Het lidmaatschap van RKVV Voerendaal houdt derhalve meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een balletje trappen” Visie Bij RKVV Voerendaal is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten centraal staat.Het streven van de vereniging is om met het 1e en 2e team van de senioren en de standaard jeugdteams zo hoog mogelijk te voetballen. Tevens streeft de vereniging ernaar om alle teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging te verschaffen. Ook niet spelende leden zijn bij RKVV Voerendaal van harte welkom. Zo mogen we ons ook verheugen op een zeer groot aantal loyale supporters die zonder uitzondering alle thuis- en uitwedstrijden van ons 1e elftal volgen. Het lidmaatschap van RKVV Voerendaal houdt derhalve

meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een balletje trappen. De visie van RKVV Voerendaal is betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit en –liefde, die essentieel is met het oog op de langere termijn continuïteit van onze vereniging. RKVV Voerendaal blijft een amateurvereniging in de zuiverste zin van het woord. We streven ernaar om binnen ons 1e elftal alleen maar spelers te hebben die bij onze vereniging zijn opgegroeid en dus de opleiding bij ons hebben genoten. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Tegelijkertijd vergroot deze benadering de kans dat de ervaren Voerendaal-spelers, die elders op een hoger niveau hebben gevoetbald, omwille van de sfeer bij ons terugkeren om voor het hoogste elftal uit te komen. RKVV Voerendaal is met 82 jaar nog een jonge vereniging. Wat de toekomst brengt weet niemand, maar wij zijn er klaar voor! Missie De missie van RKVV Voerendaal luidt als volgt: “het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat” Met andere woorden: • • • • • • • •

Bevorderen van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling; Beoefenen van de voetbalsport; Toegankelijk voor iedereen; Voorwaarden scheppen voor zowel prestatief als recreatief voetbal; Een solide hechte organisatiestructuur; Kwalitatieve opleiding; Plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid; Clubgevoel- “wij”-gevoel.

5


1e Elftal

1e Elftal

Remco Hoenjet

1e Elftal

1e Elftal

Kay Habets

Michel van Dinther

1e Elftal

1e Elftal

1e Elftal

Remco Dijkman

Ivo Hoogervorst

1e Elftal

1e Elftal

Paul Consten

Ron Caumans

1e Elftal

Tom Notten

1e Elftal

1e Elftal

PLUS Petra en Ad de Bruijn

6

Tom Hoogervorst

Remco van der Lende

Rik Linden


Jarno Wolters

Hub Frusch Hoofdtrainer 1e Elftal

1e Elftal

1e Elftal

Dennis Sch端ppen

Keeperstrainer 1e Elftal

Ass. Scheidsrechter 1e Elftal

Leider 1e Elftal

1e Elftal

1e Elftal

1e Elftal

Jim Mijnes

Ramon Sch端ppen

Wim Crutzen Rick Vos

Brian Wolters Wim Zagar

7

Mark Magermans

1e Elftal


2e Elftal

2e Elftal

Jordy Hendriks

2e Elftal

2e Elftal

Roy Gerner

Hub Dijkstra

2e Elftal

2e Elftal

2e Elftal

Marco Consten

Stephan Hoefnagels

2e Elftal

2e Elftal

Tom Colleije

Koen Wingen

2e Elftal

2e Elftal

2e Elftal

Freek Timmermans

8

Sven Hoenjet

Jorian Jegers

Robert Kurvers


Kai Ruitenbeek

Pascal de Jong

Ass. Scheidsrechter 2e Elftal

Leider 2e Elftal

Trainer 2e Elftal

2e Elftal

2e Elftal

2e Elftal

Tom Loozen Max Meijer

Harold Leunissen Richard Neven

Don Tijssen Mick Smeets

9

Giel Eggen

2e Elftal

2e Elftal

2e Elftal


3e Elftal

3e Elftal

Bas Pluijmen

3e Elftal

3e Elftal

Knud Meessen

Rick Leuven

3e Elftal

3e Elftal

3e Elftal

Sjoerd Habets

Felix Senden

3e Elftal

3e Elftal

Keith Eurlings

Ralph Crutzen

3e Elftal

Rick Souren

3e Elftal

3e Elftal

CAFÉ ’T BRANDHUUSKE & SENDEN NATUURSTEEN

10

Bram Stelten

Ronald Vincken

Eric Hamers


3e Elftal

3e Elftal

Janco Grassere

Glenn Kicken

Leider 3e Elftal

3e Elftal

Trainer 3e Elftal

Timmo Hendriks

Lars Heuts

3e Elftal

3e Elftal

3e Elftal

Bart Hamers

11

Gregor Keulen

Henny Crutzen

Richard Leunissen


4e Elftal

4e Elftal

Coen van Dijk

4e Elftal

4e Elftal

Ron Custers

Leon Boumans

4e Elftal

4e Elftal

4e Elftal

Roy Bodelier

Pim Duysens

4e Elftal

4e Elftal

Patrick Bodelier

Henk Balendonck

4e Elftal

4e Elftal

4e Elftal

Theo Leune

12

Ralph Habets

Mike van der Heyden

Marc Hutschemakers


4e Elftal

4e Elftal 4e Elftal

Marc Leclair

4e Elftal

Jan Rademaker

Leider 4e Elftal

Kai Waelen

Leider 4e Elftal

Frank Cremers

Raimond Wolters

4e Elftal

Pierre Wolters

4e Elftal

4e Elftal

Rob Loozen

Dennis Linssen

4e Elftal

4e Elftal 4e Elftal

Jos Kicken

13

Ivo Wijnen

Mark Smeets

Ser Hoenjet


Veteranen

Herman Dijk

Veteranen

Veteranen

Henk Pluijmen

Chris Daamen

Veteranen

Veteranen

Veteranen

Raimon Crutzen

Hub Remmel

Veteranen

Veteranen

Theo Leune

Veteranen

Veteranen

Veteranen

Henny Crutzen

14

Jo Consten

Hub Kicken

Hans Kleijkers


Veteranen

Veteranen

Veteranen

Roel Blezer

Leider Veteranen

Paul Zweers

Veteranen

Veteranen

Pascal de Jong

Cor Neven

Veteranen

Louis Biermans

Veteranen

Veteranen

RenĂŠ Knols

15

Ron Crutzen

Joop Knippenbergh

Piet Muijters


A1

A1 A1

Kjell Kleijkers

Mick Kicken

A1

Kay Smeets

A1

A1

Martijn Platzbeecker

Max Vaessen

A1

A1 A1

A1

Leon Crutzen

16

Pedro Boumans

Marvin Jaeqx

Tom Alberts


A1 A1

Ruud Hamers

Leider A1

Paul van Kessel

Leider A1

No誰 Boesten

A1

A1

A1

Sahin Fazullai

17

Djamel Boubegra

Raymond Jaeqx

Nico Veltrop


A2

A2 A2

Mel Vanderheijden

Youp Handels

A2

Quint Rosenboom

A2

A2

Alain Crutzen

Enis Letic

A2

A2 A2

A2

Raoul Hoven

18

Tom van de Laar

Nick Lemmens

Michael H端nen


A2

Maikel Erven

Leider A2

Bram Coenen

Leider A2

Leider A2

Ramon Timmermans

A2

A2

A2

Bram Huynen

19

John Huijnen

Guus Lemmens

Perry H端nen


MB1

MB1

Tamara de Boer

Leider MB1

Cynthia Hollands

Leider MB1

Leider MB1

Vera Potma

Shirley Hermans

MB1

Maud DaniĂŤls

MB1

MB1

MB

Merle Schevers

Danae Remmel

MB1

MB1

MB1

Kenia van Leeuwen

20

Rik Hermans

Natasja Hoeppener

Pedro Boumans


Hoofdsponsor

Begunstigers

Plus Markt Petra en Ad de Bruijn

Glazenwasserij ’t Ledderke Auto en Moterrijschool Adams Autorijschool Verkeerswijs Café ’t Brandhuske Chinese specialiteiten restaurant Happy Boedha De Koffiemuuele IVO’s sportshop Kapsalon Marisa Kreutzer Optiek Kunsthandel Maria Peters Query Design Rijwielhandel Beckers Slagerij Quadakkers Speetjes Veenendaal Kantoorboekhandel VOF de Kapsalon

Subsponsoren Aannemersbedrijf Jongen B.V. Euregio Habets-Royen Light 4U B.V. Nilwik B.V. Orgfit B.V. Paraat Brandbeveiliging B.V. Utilicht Projectverlichting B.V. Zuidlease B.V. Kurvers Wegenbouw Transpo Nuth B.V. Sponsoren AA Drink Accountantskantoor Neven en Schneiders Administratiekantoor FINOVION Allround klussenbedrijf Peter Coenen American Cars Schinnen Asypa Installatie & Dakdekkersbedrijf Bakkerij Lei Deckers Bandenspecialist Kicken BMW Kera B.V. BMM Groen Boosten Shell tankstation Brand Bier Brouwerij Centrale verwarming Bert Gulpen CV Gasservice Lei Gulpen Drankenhandel Jean Erven DA Drogisterij Duysens Drukkerij Fober Emonts Keukens B.V. Ernens Makelaardij Eurlings Interieur Frankort Assurantiën Ledsave Gehlen Zonwering Het Kaeshuys HUBO van Alphen Inlijsterij Courage Installatiebedrijf J. Daniels Kicken Transportonderneming Lamberts Rolluiken PEPS Pierre Erven Party Service Rope Horeca Equipments R.P.O Eys Rabobank Voerendaal Senden Natuursteen Senden Woon- en projectinrichting SGL Limburg Slagerij L. Kuijpers Van de Kreeke B.V. Van der Werf en Nass B.V. Voerendaal 4

Shirtsponsor Voerendaal 1: Plus Markt Petra en Ad de Bruijn Shirtsponsor Voerendaal 2: Kurvers Wegenbouw Shirtsponsor Voerendaal 3: Café t’Brandhuuske Senden Natuursteen Shirtsponsor Voerendaal 4: Kicken transport Shirtsponsoren jeugdelftallen Euregio Habets-Royen Utilicht Projectverlichting B.V. Slagerij L. Kuijpers Paraat Brandbeveiliging B.V. IBC Mise en Place Orgfit B.V. Gulf Tankstation Ernens Makelaardij Greten Timmerbedrijf Senden Woon- en projectinrichting Straten Garagedeuren Huisartsenpraktijk Voerendaal Rabobank Voerendaal Obvion Van de Kreeke B.V.


C1

C1

C1

Quinten Schreuders

Daan Kastelic

Stefan Kuypers

C1

C1

Jeroen Klinkenberg

C1

Rob Knols

C1

C1

C1

C1

Chento Didden

22

Stijn Costongs

Robbert Wijts

Colin Vrรถsch


C1

C1 C1

Ivar Kleijkers

C1

Dirk van Dartel

Leider C1

Mark Loopstra

Leider C1

Eloïm Bugref

Yaël Rosenboom

C1

C1 C1

Duncan Vrösch

23

Vincent Plum

Mike Bisschops

Jeroen Westerhof


C2

C2

Stef Potma

Daan Knol

C2

Youri Gijzen

C2

Niels Erven

C2

Pim Vroomen

C2

C2

C2

C2

Pascal van Kessel

Danny Peeters

C2

C2

C2

Stan Caumans

24

Thimo Boumans

Robbert van Rietveld

Luca Weijts


C2

C2 C2

Sirat Habibi

C2

Nigel Dominie

Leider C2

Brian Lochtman

Leider C2

Sven Baars

Jaimy Habets

C2

C2 C2

Chris Jegers

25

Jason Schaeks

Michael Domini

Paul Erven


D1

D1 D1

Jesse Aalders

Bas Knols

D1

Tom Curfs

D1

D1

Rick Huijnen

Jeroen Thiessen

D1

D1 D1

D1

Cas Vermeulen

26

Stijn Gouverne

Simon Klinkenberg

Rossi Emonts


D1 D1

D1

D1

Timon Aalders

Max Ortmans

Leider D1

Sander Smeets

Leider D1

D1

Rob Grootjans

27

Stef Janssens

Daniel Klinkenberg

Leon Gouverne


D2

D2 D2

Joep Schins

Rens Buitenkamp

D2

Romello Mathilda

D2

D2

Sven Klein

Tom Pfeiffer

D2

D2 D2

D2

Darnell Souren

28

Andy Law

Jasper Vluggen

Ferdi Possen


D2

D2

Luc Kamps

Leider D2

Pepijn Linssen

Leider D2

Leider D2

Daan Linssen

Erik Smeets

D2

D2

D2

Martijn Hamers

29

Freek Kamps

Dennis Linssen

Robert Vluggen


D3

D3 D3

Jon Reintjens

Ward Meessen

D3

Kyan Coppers

D3

D3

Lars Eggen

Bruce Meurders

D3

D3 D3

D3

Jessey Boumans

30

Tijn Lanckohr

Esmee Jaeqx

Matthijs Remmel


D3

D3

Jeffrey Souren

Leider D3

Didier Gillissen

Leider D3

Leider D3

Bruno Treur

Joop van der Neut

D3

D3

D3

Kevin Bodelier

31

Ron Boumans

Huub Huijnen

Roger Treur


B贸贸rdevol fruit! Karvan C茅vitam bevat nu maar liefst 75% puur fruit. Hiermee maak je in een handomdraai een lekkere, fruitige dorstlesser naar eigen smaak.

Karvan C茅vitam, natuurlijk de fruitigste.


Utilicht B.V. Vestiging Eindhoven Esp 121, 5633 AA Eindhoven Postbus 1028, 5602 BA Eindhoven Tel.: [040] 290 20 50 Vestiging Geleen Mauritslaan 4, 6161 HV Geleen Postbus 610, 6160 AP Geleen Tel.: [046] 458 72 88 Utilicht B.V.B.A. Vestiging Antwerpen De Vrièrestraat 6 B - 2000 Antwerpen Tel.: +32 [0]3 248 74 50

info@utilicht.nl www.utilicht.nl


E1

Bram Vrinzen

Raf Custers

E1

E1

E1

Luc Knubben

E1

E1

E1

E1

Ronaldo Verwey

34

Melle Driessen

Maxim Schuschke

Gianni Weijts


E1

E1

E1

Stijn Hogervorst

Leider E1

Jelle Vermeulen

Leider E1

Leider E1

Pieter Vluggen

35

Ron Custers

Robert Hogervorst

Bert Vrinzen


E2

Alex Moonen

Jarno Aarden

E2

E2

E2

Flip Willems

E2

E2

E2

E2

Bob Keulers

36

Ricardo Verwey

Thijs Kastelic

Teun Costongs


E2

Leider E2

E2

Valentijn Ernens

Leider E2

E2

E2

Lucas Hutschemaekers

Jim Thewissen

37

Marvin Vierveijzer

Marc Hutschemaekers

Roy Gerner


E3

E3

Yatosha Aipassa

Leider E3

E3

Milan Ubags

Cas Baars

Leider E3

Tristan van den Oudenrijn

Martijn Remans

E3

Luca Janssen

E3

E3

E3

Dave Huyten

E3

E3

E3

Delano Stapel

38

Casper Treur

Rob Janssen

Quint Rosenboom


E4 E4

Michiel Nilwik

Brian Paas

E4

Kyro Loop

E4

E4

Luc Possen

E4

E4 E4

E4

Vince Meurders

40

Noel Ettema

Juline Fouarge

Youri Moors


E4 E4

Iris Peeters

Leider E4

Tess Aldenhoven

Leider E4

Jeroen van der Poel

E4

E4

E4

Cas Philippens

41

Charley Beckers

Harold Peeters

Michiel Haeseker


E5

E5 E5

E5

Martijn Hector

Roel Habets

E5

E5

E5 Jorge van Straten

42

Luuk Greten

Lo誰s Hellenbroich

Lars Ubben


E5

E5 Leider E5

Bjorn Klinkenberg

Haroun Benaziba

Leider E5

E5 Leider E5

Iris Bouwhuis

43

Djilali Benaziba

Ronald Hector

RenĂŠ Ubben


Stef Kerckhoffs

F1

Pieke Hengst

F1

F1

F1

F1

F1

F1 Quinten Vierveijzer

44

Luuk Leenders

Tim Sormani

Ronan Pluijmen


F1

F1 Leider F1

Jesper Senden

Jurre Driessen

Leider F1

F1 Leider F1

Cas Starmans

45

Iwan Senden

Andre Sormani

Henri Starmans


F2 F2

Sebastiaan Ernens

Joos Lanckohr

F2

Dian Nan Frings

F2

F2

Jochum Hamers

F2

F2 F2

F2

Lotus Aalders

46

Gian Caubo

Jelle Senden

Stef Beumer


Leider F2

F2 Leider F2

Lars Blom

Ruud Beumer

Leider F2

F2 Leider F2

Freek Pieters

47

Wilfried Hamers

Marvin Jaeqx

Kjell Kleijkers


F3

F3 F3

Scott Janssen

Niels Buitenkamp

Leider F3

Sem Wouters

F3

F3

Mathijs Stollman

Jeroen Wimmers

F3

F3 F3

F3

Roel Bergsteijn

48

Ryan Hoeppener

Gino Admiraal

Rob Janssen


N IE UW

Pickwick herontdekt Nederlandse thee

Samen met een groep Pickwick fans op Hyves is Pickwick op zoek gegaan naar de roots van onze thee en kwamen tot de herontdekking van de Oranje Pecco, een lichte en verfijnde thee met een Nederlands verhaal. Ontdek de Dutch Tea Blend zelf en laat ons weten wat je ervan vindt op Pickwickgardens.hyves.nl

24852.11-PW-DutchTB-Adv 210x297 .indd 1

01-09-11 09:12


F4

Ebbe Damoiseaux

F4

Yanna Beckers

F4

F4

Djew Aalders

F4

F4

F4

F4

Maarten van Gessel

50

Sem Wintjens

Jelle Vinken

Juul Hengst


F4

Leider F4

Leider F4

Kaj Vierveijzer

Leider F4

F4

F4

Alain Petit

Ruben Blezer

51

Roel Blezer

Leon Cremers

Lourens Hengst


Levi Moulen

F5

Cas Hamers

F5

F5

F5

F5

F5

F5 Olivier Quadakkers

52

Andy Heijnens

Levy Kaczmarek

Diego Direcks


F5

F5

F5

Leider F5

Gunnar Bruins

Jari Sormani

Leider F5

F5

Jens Willems

53

Thijn Vluggen

Rik Hermans

Natascha Hoeppener


MF1/2

MF1/2

MF1/2

MF1/2

MF1/2

Milo Palmen

MF1/2

Jelle Zweers

MF1/2

Thijs Schouteten

Kay Prins

Tim Lemmens

MF1/2

MF 1/2

Ruben Linssen

Dylan Kaczmarek

MF1/2

MF1/2

MF1/2

Jason van Vlimmeren

54

Sam Caubo

Imre van Straaten

Youri van der Heijden


Lou Masolijn

Raymond Jaeqx

Sponsorcommissie

Accommodatiecommissie

Kantinecommissie

Technische- en Jeugdcomm.

Penningmeester

Secretaris

Harald Caubo

Henk Pluijmen

Hans Kleijkers

Bestuur

Voorzitter

Mart Pieters Paul Pieters

Jo Consten

Hub Hermans

55

Hub Remmel

MF 1/2

Leider MF 1/2

Leider MF 1/2

MF1/2


Spaaroverzicht 56

1e Elftal

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Tom Notten Ron Caumans Paul Consten Remco Dijkman Michel van Dinther Kay Habets Remco Hoenjet Ivo Hoogervorst Tom Hoogervorst Remco van der Lende Rik Linden Jim Mijnes Dennis Schüppen Ramon Schüppen Rick Vos Jarno Wolters Brian Wolters Wim Zagar Hub Frusch Wim Crutzen Mark Magermans

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Freek Timmermans Koen Wingen Tom Colleije Marco Consten Hub Dijkstra Roy Gerner Jordy Hendriks Stephan Hoefnagels Sven Hoenjet Jorian Jegers Robert Kurvers Tom Loozen Max Meijer Richard Neven Kai Ruitenbeek Don Tijssen Mick Smeets Pascal de Jong Harold Leunissen Giel Eggen

o o o o o o o o o o o

Rick Souren Ralph Crutzen Keith Eurlings Sjoerd Habets Rick Leuven Knud Meessen Bas Pluijmen Felix Senden Bram Stelten Ronald Vincken Eric Hamers

Bart Hamers Lars Heuts Timmo Hendriks Janco Grassere Glenn Kicken Gregor Keulen Henny Crutzen Richard Leunissen

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Theo Leune Henk Balendonck Patrick Bodelier Roy Bodelier Leon Boumans Ron Custers Coen van Dijk Pim Duysens Ralph Habets Mike van der Heyden Marc Hutschemakers Jos Kicken Marc Leclair Dennis Linssen Rob Loozen Pierre Wolters Raimond Wolters Frank Cremers Kai Waelen Jan Rademaker Ivo Wijnen Mark Smeets Ser Hoenjet

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Henny Crutzen Theo Leune Raimon Crutzen Chris Daamen Henk Pluijmen Herman Dijk Hub Remmel Jo Consten Hub Kicken Hans Kleijkers René Knols Louis Biermans Cor Neven Pascal de Jong Paul Zweers Roel Blezer Ron Crutzen Joop Knippenbergh Piet Muijters

o o o o o o o o o o o

Leon Crutzen Kjell Kleijkers Max Vaessen Martijn Platzbeecker Kay Smeets Mick Kicken Pedro Boumans Marvin Jaeqx Tom Alberts Sahin Fazullai Noï Boesten

2e Elftal

3e Elftal

3e Elftal (vervolg)

o o o o o o o o

4e Elftal

Veteranen

A1

A1 (vervolg)

o o o o o

Paul van Kessel Ruud Hamers Djamel Boubegra Raymond Jaeqx Nico Veltrop

o o o o o o o o o o o o o o o o

Raoul Hoven Mel Vanderheijden Enis Letic Alain Crutzen Quint Rosenboom Youp Handels Tom van de Laar Nick Lemmens Michael Hünen Bram Huynen Ramon Timmermans Bram Coenen Maikel Erven John Huijnen Guus Lemmens Perry Hünen

o o o o o o o o o o o

Kenia van Leeuwen Danae Remmel Merle Schevers Maud Daniëls Shirley Hermans Vera Potma Cynthia Hollands Tamara de Boer Rik Hermans Natasja Hoeppener Pedro Boumans

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Chento Didden Quinten Schreuders Rob Knols Jeroen Klinkenberg Daan Kastelic Stefan Kuypers Stijn Costongs Robbert Wijts Colin Vrösch Duncan Vrösch Ivar Kleijkers Yaël Rosenboom Eloïm Bugref Mark Loopstra Dirk van Dartel Vincent Plum Mike Bisschops Jeroen Westerhof

o o o o o o o o o

Stan Caumans Danny Peeters Pascal van Kessel Stef Potma Pim Vroomen Niels Erven Daan Knol Youri Gijzen Thimo Boumans

A2

MB1

C1

C2

C2 (vervolg)

o o o o o o o o o o o

Robbert van Rietveld Luca Weijts Chris Jegers Sirat Habibi Jaimy Habets Sven Baars Brian Lochtman Nigel Dominie Jason Schaeks Michael Domini Paul Erven

o o o o o o o o o o o o o o o o

Cas Vermeulen Jesse Aalders Jeroen Thiessen Rick Huijnen Tom Curfs Bas Knols Stijn Gouverne Simon Klinkenberg Rossi Emonts Rob Grootjans Sander Smeets Max Ortmans Timon Aalders Stef Janssens Daniel Klinkenberg Leon Gouverne

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Darnell Souren Joep Schins Tom Pfeiffer Sven Klein Romello Mathilda Rens Buitenkamp Andy Law Jasper Vluggen Ferdi Possen Martijn Hamers Erik Smeets Daan Linssen Pepijn Linssen Luc Kamps Freek Kamps Dennis Linssen Robert Vluggen

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Jessey Boumans Jon Reintjens Bruce Meurders Lars Eggen Kyan Coppers Ward Meessen Tijn Lanckohr Esmee Jaeqx Matthijs Remmel Kevin Bodelier Joop van der Neut Bruno Treur Didier Gillissen Jeffrey Souren Ron Boumans Huub Huijnen Roger Treur

D1

D2

D3


E1

o o o o o o o o o o o o o

Ronaldo Verwey Luc Knubben Bram Vrinzen Raf Custers Melle Driessen Maxim Schuschke Gianni Weijts Pieter Vluggen Jelle Vermeulen Stijn Hogervorst Ron Custers Robert Hogervorst Bert Vrinzen

o o o o o o o o o o o o o

Bob Keulers Flip Willems Alex Moonen Jarno Aarden Ricardo Verwey Thijs Kastelic Teun Costongs Jim Thewissen Lucas Hutschemaekers Valentijn Ernens Marvin Vierveijzer Marc Hutschemaekers Roy Gerner

o o o o o o o o o o o

Delano Stapel Yatosha Aipassa Dave Huyten Luca Janssen Martijn Remans Tristan van den Oudenrijn Cas Baars Milan Ubags Casper Treur Rob Janssen Quint Rosenboom

o o o o o o o o o o o o o o o

Vince Meurders Michiel Nilwik Luc Possen Kyro Loop Brian Paas Noel Ettema Juline Fouarge Youri Moors Cas Philippens Jeroen van der Poel Tess Aldenhoven Iris Peeters Charley Beckers Harold Peeters Michiel Haeseker

o o o o o o o

Jorge van Straten Roel Habets Martijn Hector Luuk Greten Loïs Hellenbroich Lars Ubben Iris Bouwhuis

E2

E3

E4

E5

E5 (vervolg)

o o o o o

Bjorn Klinkenberg Haroun Benaziba Djilali Benaziba Ronald Hector René Ubben

o o o o o o o o o o o o

Quinten Vierveijzer Pieke Hengst Stef Kerckhoffs Luuk Leenders Tim Sormani Ronan Pluijmen Cas Starmans Jesper Senden Jurre Driessen Iwan Senden Andre Sormani Henri Starmans

o o o o o o o o o o o o o o

Lotus Aalders Sebastiaan Ernens Jochum Hamers Dian Nan Frings Joos Lanckohr Gian Caubo Jelle Senden Stef Beumer Freek Pieters Lars Blom Ruud Beumer Wilfried Hamers Marvin Jaeqx Kjell Kleijkers

o o o o o o o o o

Roel Bergsteijn Jeroen Wimmers Mathijs Stollman Scott Janssen Sem Wouters Niels Buitenkamp Ryan Hoeppener Gino Admiraal Rob Janssen

o o o o o o o o o o o o o

Maarten van Gessel Djew Aalders Yanna Beckers Ebbe Damoiseaux Sem Wintjens Jelle Vinken Juul Hengst Ruben Blezer Alain Petit Kaj Vierveijzer Roel Blezer Leon Cremers Lourens Hengst

o o o o

Olivier Quadakkers Cas Hamers Levi Moulen Andy Heijnens

F1

F2

F5 (vervolg)

o o o o o o o o

Levy Kaczmarek Diego Direcks Jens Willems Gunnar Bruins Jari Sormani Thijn Vluggen Rik Hermans Natascha Hoeppener

o o o o o o o o o o o o o o

Jason van Vlimmeren Dylan Kaczmarek Ruben Linssen Kay Prins Thijs Schouteten Jelle Zweers Milo Palmen Tim Lemmens Sam Caubo Imre van Straaten Youri van der Heijden Mart Pieters Harald Caubo Paul Pieters

o o o o o o o

Jo Consten Lou Masolijn Henk Pluijmen Hub Hermans Raymond Jaeqx Hans Kleijkers Hub Remmel

MF 1/2

Bestuur

F3

F4

F5

SPAAR ALLE 378 VOETBALPLAATJES!

57


accountants bedrijfs- & belastingadviseurs financial consultants

info@euregiohr.nl

www.euregiohr.nl

t + 31(0)43 4582525

Rijksweg 178 6325 AJ Berg en Terblijt

Wehryweg 25 6301 GA Valkenburg

Hoenderstraat 2 6269 BS Margraten

Oranjeplein 4-B 6224 KD Maastricht

Molenweideplein 88 3620 Lanaken (B)

Aachener Straße 3-7 52428 Jüllich (D)

Samen bouwen met visie Aannemersbedrijf Jongen bv Hompertsweg 34 6371 CX Landgraaf

Postbus 31007 6370 AA Landgraaf

t 045-570 02 00 f 045-572 69 15 i www.jongenbv.nl


‘T LAM DUBBELDAM ‘T LAM BIESHOF

8

710624 879174

Openingstijden PLUS Petra en Ad de Bruijn Furenthela 15 6367 TL Voerendaal T: 045-5628181 F: 045-5628180 E: bruijn@plussupermarkt.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

08.30 - 20.00 uur 08.30 - 20.00 uur 08.30 - 20.00 uur 08.30 - 20.00 uur 08.30 - 21.00 uur 08.30 - 20.00 uur 16.00 - 20.00 uur

album Voerendaal  

dit is het verzamelalbum van de unieke voetbalplaatjesactie van Voerendaal bij Plus de Bruijn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you