Page 1

ORANJE 1911

kerkrade

KVC ORANJE

Seizoen 2011 - 2012


Voorwoord ORANJE 1911

kerkrade

Sportsvrung,

Beste spaarder, Jong of oud, iedere voetballer droomt wel eens over zijn eigen voetbalplaatje. De voetbalharten zullen snel harder gaan kloppen, want deze droom wordt nu werkelijkheid door Plus Paes te Kerkrade. Alle spelers met hun begeleiders en hun trainers zijn de afgelopen tijd gefotografeerd om een plaatsje te krijgen in een uniek voetbalverzamelalbum van jouw eigen club. Bij iedere € 15,- aan boodschappen en/of bij speciale actieproducten krijg je de komende weken een setje met unieke voetbalplaatjes. Omdat er meerdere clubs meedoen aan deze actie, kun je aan de kassa aangeven van welke vereniging je de voetbalplaatjes wilt krijgen. Je kunt dan de voetbalplaatjes van jouw club in dit prachtige bewaaralbum plakken (let wel op, de plaatjes van jouw club zijn alleen verkrijgbaar bij bovengenoemde Plus supermarkt). Iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit prachtige en unieke voetbalverzamelalbum willen wij langs deze weg van harte bedanken. Heel veel spaarplezier. Jos Paes Ondernemer Plus Paes Kerkrade

KVC Oranje viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Hier zijn we bijzonder trots op! We kunnen nu al terugkijken op zeer geslaagde jubileumactiviteiten. Op initiatief van de leden van de Jubileumcommissie en de hulp van vele vrijwillers, is een breed scala aan activiteiten georganiseerd waarbij we niet alleen aandacht hebben besteed aan de sport maar ook aan onze maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid in de buurt. Hierbij past het prachtige gebaar van de heer Paes, ondernemer van de PLUS-markt in Bleijerheide/Nulland perfekt. Hij heeft ons dit genereuze aanbod gedaan om als vereniging mee te doen in deze lokale actie. We waren de heer Paes al zeer erkentelijk voor zijn ruimhartige sponsoring ter gelegenheid van het jubileum en deze geste is een extra blijk van een ondernemer die KVC Oranje een warm hart toedraagt. Dit verdient veel lof, dank en waardering. Ik wil jullie dan ook feliciteren met dit bijzondere album waarin de KVC-ers, zoals leden, vrijwilligers, trainers en bestuursleden allemaal een ereplaats krijgen. Dit boekwerk kent een mooie verzamelwaarde en wij worden hierin ’vereeuwigd’! Plus is al jaren zeer succesvol met deze actie. Velen zijn weken bezig om het album van hun sterren uit de Eredivisie, het EK of WK compleet te krijgen. Nu mogen onze leden zelf hun eigen plaatjes sparen en ruilen met als doel om een compleet boekwerk te krijgen. Ik gun jullie veel verzamel- en ruilplezier en spreek de hoop uit dat we allemaal een compleet boekwerk bij elkaar mogen sparen. Om dit doel te bewerkstelligen moeten we veel reclame maken voor dit initiatief en ouders, vrienden, bekenden en familieleden mobiliseren om de voetbalplaatjes te verzamelen. Jo Thomas Voorzitter KVC Oranje

3


ORANJE 1911

kerkrade

‘Een club om trots op te zijn‘

KVC Oranje in hartje Kerkrade opgericht Het is zaterdag 11 maart 1911 in het centrum van Kerkrade. De gemiddelde temperatuur is 6 graden en de zon schijnt die dag ongeveer 2 uurtjes. In hotel Hochstenbach aan de Hoofdstraat zitten in de middaguren enkele mannen bij elkaar en het thema is natuurlijk voetbal. Het zijn de heren W.Beugels, W. Bisschof, A. Buck, K. Crombach, P. v Duren, J. Essers, L. Franssen, L. Hochstenbach, H. Hoefnagels, Jongen, P. Kousen, Meijer, J. Wierts, Schuumelketel, J. Systermans, P. Straetman, Wallinga en W. Wijnen. Zij zijn, zoals later blijkt, de initiatiefnemers van de oprichting van de Kerkraadse Voetbal Club Oranje, toen afgekort met de puntjes K.V.C. Oranje. De eerste wedstrijd van de Oranjehemden is een maand later op 10 april 1911 en de tegenstander is Rimburg. Gespeeld wordt er op het terrein achter de timmerfabriek Buck in de nummer II-straat op de Holz. De uitslag van deze wedstrijd is ons helaas niet bekend. In het jaar 1913 sluit de scholierenclub Holz zich aan bij KVC Oranje en in 1914 werd de club voor het eerst kampioen in de 1ste klas L.V.B. Na 3 boeiende promotiewedstrijden (de entreeprijs bedroeg toen 14 cent) tegen Vitesse Gennep, volgde promotie naar de 2de klasse N.V.B. (de huidige KNVB). In de loop van haar 100-jarig bestaan heeft KVC Oranje in nagenoeg alle wijken van Kerkrade gespeeld. Aanvankelijk speelde men de wedstrijden op de Holz, maar omstreeks 1920 moest men toevlucht zoeken in Bleijerheide, waar men in café Crombach, gelegen aan het Dr. Ackensplein nr. 16, het clublokaal vond. Ook in de wijk Mücherveld heeft men jarenlang gevoetbald. Liefs 3 terreinen werden in deze buurt geprepareerd omdat KVC Oranje telkens weer voor een ander obstakel moest uitwijken. Uiteindelijk moest men weg uit het Mücherveld omdat het bekende miljoenenlijntje vlak vóór de oorlog werd aangelegd. Opmerkelijk is dat men in die tijd niet meer dan 10 Gulden per jaar aan huur betaalde. Na het Mücherveld zocht men een vrije plek in het centrum van Kerkrade en men vond deze toen achter de villa van wijlen dokter Kreijen. Ook op de terreinen van RKVV Haanrade en V.V. Miranda heeft KVC Oranje in het verleden zijn wedstrijden moeten spelen. Voorwaar een zwervende club. Naamswijziging In het jaar 1922 werd de verenigingsnaam K.V.C. Oranje gewijzigd in KVC Kerkrade. Deze naam werd in 1937 opnieuw veranderd in F.C.K. (Football Club Kerkrade). Vanaf 1951 hanteerde men weer de oorspronkelijke 4

naam KVC Oranje. Uit het archief van de KNVB is niets terug te vinden waarom deze 2 wijzigingen hebben plaatsgevonden. Van inmiddels overleden ereleden van de vereniging vernamen wij dat de toevoeging Oranje in het begin van de vorige eeuw een lange periode verboden was. Door de beide oorlogen is het grootste gedeelte van de administratie helaas verloren gegaan. Het Limburgs Dagblad plaatst in het voorjaar van 1947 een oproep voor het bijwonen van een reünie van oud spelers van KVC Oranje, die tot in de jaren 1916-1917 actief lid waren van de club. De samenkomst is op zaterdag 10 mei 1947 om 15.00 uur in café Rutten op de Markt en naar verluidt hadden veel oud-KVC’ers, verspreid over het gehele land, gevolg gegeven aan de oproep. Volgens het LD was het een weerzien van oude vrienden, die elkaar 20 tot 30 jaren niet meer hadden gezien.

40 jaar jubileum Op zondag 11 maart 1951 bestaat KVC Oranje precies 40 jaar en ook voor deze dag worden alle oud-leden via een advertentie opgeroepen tot bijwoning van een bijeenkomst, welke gehouden wordt in café Rutten. Iedereen wordt er verwacht ná de Pl. Hoogmis! Het 40-jarig bestaansfeest wordt volgens berichtgeving officieel gevierd op zaterdag 21 april 1951.


Begin jaren vijftig deed zich de gelegenheid voor om op het zogenaamde Prickbos in Bleijerheide de accommodatie over te nemen van de voormalige plaatselijke voetbalvereniging R.K. NAC/Achilles. Nou ja, accommodatie? Deze bestond niet eens uit een grasveld. Het terrein behoorde toe aan de E.B.H. Eschweiler en de toenmalige voorzitter Winand Buck heeft zich destijds zeer verdienstelijk gemaakt door op dit terrein graszoden aan te brengen.

Roemruchte tijden volgden op het Prickbos, waar men ongeveer 50 jaar verbleef.De jaren 60 staan in de analen als zeer succesvolle jaren met verblijf in de 1ste klasse van het amateurvoetbal. De jeugdafdeling van KVC Oranje groeit maar door en in de tachtiger jaren worden de 2 speelvelden bij het Jongenspensionaat aan de Pannesheiderstraat in Bleijerheide de thuishaven van onze jeugd. Menigeen heeft mooie herinneringen aan deze locatie bij wijlen broeder Ignatius. Voor velen was het een geweldige accommodatie maar de club was nog steeds opgesplitst. Midden jaren negentig verkochten de Broeders Franciscanen al hun grond (dus ook de voetbalvelden) aan een projectontwikkelaar en opeens had KVC Oranje een groot probleem. Er was eigenlijk maar een optie mogelijk: de jeugdafdeling moest terug naar het Prickbos. Hier was maar 1 speelveld (en een grindterrein)voorhanden, waarop ongeveer 350 voetballers/voetbalsters dagelijks gingen trainen en hun wedstrijden moesten spelen. Een onmogelijke situatie die bijna 5 jaar heeft geduurd, maar tevens een opmars betekende van de hele vereniging. Senioren, jeugd en veteranen waren immers voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar en met een vernieuwd bestuur en heel veel inspanning van diverse personen, is toen gestreefd om de vereniging – ook op het sportieve vlak – naar een hoger plan te tillen, waarbij een eigen accommodatie een ultieme wens was.

Nieuw complex In 2001 kreeg KVC Oranje eindelijk voor het eerst in haar 90-jarig bestaan de beschikking over een geheel nieuw en volwaardig complex met 2 (Wetra) voetbalvelden en een oefenhoek. Door de steeds aanhoudende ledengroei was ook op het nieuwe sportcomplex de maximale bezettingsgraad snel bereikt. De extreme belasting van de velden (6 dagen per week) en de slechte weersomstandigheden zijn vaak de oorzaak dat de speelvelden niet te gebruiken zijn. De teleurstelling omdat je niet kunt trainen en/of wedstrijd spelen, behoort over een tijdje tot het verleden. De gemeente Kerkrade erkent ons probleem en hiervoor wordt het hoofdveld de komende maanden veranderd in een noodzakelijk kunstgrasveld, wat weer een nieuwe dimensie toevoegt aan de rijke historie van onze jubilerende voetbalclub.

Zoals alle verenigingen kende ook KVC Oranje tal van ups en downs. Menige storm is getrotseerd en veel dank zijn wij verschuldigd aan al diegenen die de vereniging in moeilijke tijden overeind hielden. Wij willen hiermee niemand te kort doen en laten daarom namen achterwege. Het waren er zo velen. Dank je wel aan al die leden. In 100 jaar tijd hebben heel veel mensen zich verbonden gevoeld met de voetbalvereniging KVC Oranje en dit is op de dag van vandaag nog zo. Die eenheid maakt ons sterk. Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaansfeest in 1986 schreef de toenmalige burgemeester Mr.J.G. Smeets in de feestgids de zin: “de sympathie van de gemeenschap Kerkrade heeft u als KVC Oranje altijd gehad en zult u ook nooit verliezen! Dit is KVC Oranje al een eeuw lang: – een fantastische (amateur)voetbalvereniging van en voor heel Kerkrade. Iedereen met een “oranje hart” feliciteer ik met deze bijzondere verjaardag. Winand Heijltjes

5


ORANJE 1911

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

1e Elftal

1e Elftal

kerkrade

Kai van Eijck

Sander Arnolds

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

Jens Bovens

Daniel Hahnengress

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

Jochen Hahnraths

Marvin Hakkenberg

Rodney Klinkenberg

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

1e Elftal

1e Elftal

Tim Bl채ttler

6

Marco Kluten

Hugo Krewinkel

Marvin de Mey


ORANJE 1911

1e Elftal

kerkrade

Jos Reulings

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

Martijn Sangen

Jordy Schmitz

Rene Kemmerling

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

1e Elftal

Hoofdtrainer 1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

1e Elftal

ORANJE 1911

Tom Konings

Bjorn van der Weide

Roger André

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Leider 1e Elftal

Verzorger / Masseur 1e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

Leider 1e Elftal

ORANJE 1911

Jos Duijsings

Mark Schröder

7

Maartje Sangen


ORANJE 1911

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

2e Elftal

2e Elftal

kerkrade

Robin Kalnenek

Cyril Kil

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

Jelco Ritterbeeks

Tim van Haandel

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

2e Elftal

ORANJE 1911

Roy Hahnengress

Frenk Maints

Peter Hundscheidt

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

2e Elftal

2e Elftal

ORANJE 1911

Leider 2e Elftal

2e Elftal

Rakesh Polonius

8

Mitchel Flekken

Ritchie Vienerius

Martin van der Weide


9


ORANJE 1911

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

3e Elftal

3e Elftal

kerkrade

Leon Vanhauten

Pascal Könings

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

Axel Beckers

Marcel Curfs

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

Sander van Klaveren

Tom Bessems

Roger Schütt

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

3e Elftal

3e Elftal

Luc Luth

10

Paul van Wersch

Marc Amkreutz

Alain Fischer


kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

Thomas Wรถllgens

Maurice Langoor

Dennis Pluijmen

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

3e Elftal

ORANJE 1911

Tim Geilenkirchen

Michael Muijs

Rene Kemmerling

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Leider 3e Elftal

Trainer 3e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer 3e Elftal

ORANJE 1911

11

Bert Kรถrver

Raymond Voncken

Marcel Werry


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

Marius Bremen

Daniël Horbach

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

kerkrade

4e Elftal

ORANJE 1911

Maurice Krekels

Rene Meerman

John Nix

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

4e Elftal

4e Elftal

ORANJE 1911

Leider 4e Elftal

4e Elftal

Ido Bodelier

12

Mark Ossen

Wim Blättler

Paul Robijns


ORANJE 1911

Veteranen

kerkrade

ORANJE 1911

Veteranen

kerkrade

Peter Eck

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Veteranen

Scheidsrechter Veteranen

ORANJE 1911

kerkrade

Veteranen

ORANJE 1911

13

Rene Kousen

Ger Reulaeux

Winand Reulaeux


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

A1

kerkrade

A1

Kenneth Starmans

kerkrade

A1

ORANJE 1911

kerkrade

A1

ORANJE 1911

kerkrade

A1

ORANJE 1911

Yorrick Klein

Rogier Wiertz

Jens Eck

kerkrade

A1

ORANJE 1911

kerkrade

A1

ORANJE 1911

kerkrade

A1

ORANJE 1911

14

Bas Kockelkorn

Tim Paffen

Jordan Hoekstra


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

A1

Hoofdtrainer A1

ORANJE 1911

kerkrade

A1

ORANJE 1911

Rik Salobir

Hjalmar Krings

Pedro Vermeulen

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Leider A1

Assistent Trainer A1

Trainer / Grensrechter A1

ORANJE 1911

15

Andre Krings

Ger Smeets

Jos Hoekstra


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

B1

Lars van der Weide

Max Kockelkorn

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

Kay Heijnen

Jules Lempers

Ken van der Velden

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

16

Rens Erens

Thijs Piefer

Pepijn van Erve


kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

kerkrade

B1

ORANJE 1911

Dylan Leclair

Ed Dohmen

Bjarn Eck

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Leider B1

B1

Trainer B1

ORANJE 1911

17

Paul Voncken

Leon Niesters

Martin van der Weide


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

B2

Ilker Karaclar

Stan Smeets

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

Rick Lindelauf

Karel Wiertz

Miles Middelhoven

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

18

Karel Wiertz

Asef Amiri

Tim Boessen


kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

Gevin Mariyathas

Sven Gerards

Renardo Verrati

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

kerkrade

B2

ORANJE 1911

Quintin Klinkeberg

Joey Heinen

Jesse Paulissen

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

B2

Trainer B2

Leider / Grensrechter B2

ORANJE 1911

19

Joris Sleuters

Marius Bremen

Ton Hermes


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

MB1

Chayenne Scheffer

Sylvana Krings

Sharissa Krekels

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

kerkrade

MB1

ORANJE 1911

Mandy Gerards

Mishana Bremen

Melissa Kemmerling

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

MB1

Trainer MB1

Leidster MB1

ORANJE 1911

20

Cheyenne Amendolara

Maurice Krekels

Sandra Bremen


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

C1

Kevin Bogusch

Evan Havenith

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

Edvin Alijagic

Erwin Vermeulen

Bram Beugels

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

22

Bas Langohr

Mitchel Medemblik

Levi op den Kamp


kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

Casper Robijns

Wesly Wachelder

Mick Starreveld

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

kerkrade

C1

ORANJE 1911

Nico Roden

Rick Bl채ttler

Kevin Puyn

kerkrade

Trainer C1

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer C1

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer C1

ORANJE 1911

23

Jaap de Boer

Patrick Op den Kamp

Wim Bl채ttler


ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

C2

kerkrade

Rick Jussen

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

C2

Bjorn Amkreutz

Martijn van Schijndel

Brandon Berkers

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

Sjir Schielen

Sam van oosten

Wesley Hirsch

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

24

Yannick Konings

Reuben Smits

Jesse Frissen


kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

Jari Heijnen

Maurice P端tz

Argon Smeets

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

C2

Trainer C2

ORANJE 1911

kerkrade

C2

ORANJE 1911

Marvin Mettbach

Christiaan Mariyathas

Douwe Berkers

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Trainer C2

Grensrechter C2

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer C2

ORANJE 1911

25

Roger Hirsch

Wiel van Oosten

Wim Schielen


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

C3

Wesley Graus

Peter Rolfs

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

Cinaddi Klinkenberg

Dany Samulski

Twan Koppenhagen

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

26

Raoul Herbord

Niels Stams

Luc Borgans


kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

Maikel Spiekers

Luc Schmeets

Boyd Pijpers

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

kerkrade

C3

ORANJE 1911

Stef van Deur

Pol Ypelaar

Leroy Aussems

kerkrade

Trainer C3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer C3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer C3

ORANJE 1911

27

Wiel Spiekers

Raymond Beijer

John Schmeets


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

D1

Jeroen Bosten

Tristin Reyes

Rutger Kerres

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

Andy Mayntz

Pim Iding

Lars Hollanders

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

30

Mike Kerres

Liam Roden

Yannick Sluijsmans


ORANJE 1911

D1

kerkrade

Niels Lanckohr

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

kerkrade

D1

ORANJE 1911

Maxim Verbruggen

Dani Heijnen

Ricardo Ragnatella

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

D1

Trainer D1

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer D1

ORANJE 1911

31

Floris van Erve

Jelco Ritterbeeks

Pepijn van Erve


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

D2

Sharel Koppenhagen

Camiel Hanneman

Thom Schings

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

Rik Pals

Pjotter Jennes

Nathan Sterk

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

32

Bart Lennhaarts

Bram Moling

Mirko Kemmerling


kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

Jordi Beckers

Telis Pantelakis

Danick Klein

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

kerkrade

D2

ORANJE 1911

Allessie D achille

Niels Maassen

Bart Baur

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

D2

Trainer D2

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer D2

ORANJE 1911

33

Pelle Leclair

Walter Sterk

Rene Kemmerling


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

E1

kerkrade

Dino Pasic

E1 kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

Caspar Lempers

Jarno Meertens

Tijn Schings

kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

34

Xander Ossen

Arthur Lempers

Ashwin de Boer


kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

kerkrade

E1

ORANJE 1911

Noah Deitz

Jessy Charlier

Wito Vanwersch

kerkrade

Trainer E1

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E1

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E1

ORANJE 1911

35

Mark Ossen

Paul Deitz

Ido Bodelier


ORANJE 1911

kerkrade

E2 kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

Joep Vinken

Marnick Robijns

Mees Ruiters

kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

36

Robin Jussen

Luc van Wersch

Levi Franssen


kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

kerkrade

E2

ORANJE 1911

Jimmy Senden

Tycho Pijpers

Ivan van den Berg

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

E2

Trainer E2

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E2

ORANJE 1911

37

Levi Suilen

Pascal Franssen

Ralph van den Berg


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

E3

kerkrade

Stefano Baumans

E3 kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

Karim Vroomen

Brian Jansen

Joeri Willems

kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

38

Okan Karaclar

Daimion Dekkers

Stijn van Deur


kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

kerkrade

E3

ORANJE 1911

Irvine Holleman

Sybe Nijdam

Amin Amimi

kerkrade

Trainer E3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E3

ORANJE 1911

39

Jos Jansen

Maurice Willems

Pascal Baumans


ORANJE 1911

kerkrade

E4 kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

Steyn Loppersum

Bram Houben

Ilian Ariesen

kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

40

Bram Toussaint

Luuk Mohnen

Ruben Bartels


kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

kerkrade

E4

ORANJE 1911

Ethen Reyes

Maarten van Schijndel

Mik Borgans

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

E4

Trainer E4

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E4

ORANJE 1911

41

Koen Kusters

Ton Ariesen

Jos Toussaint


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

E5

kerkrade

Justin Timpen

E5 kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

Maud Schaaf

Sander Bremen

Jarno Luthjens

kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

44

Jeremy Berkers

Bas Haga

Sven Aussems


kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

kerkrade

E5

ORANJE 1911

Robin Meijs

Wim Goebbels

Lorenzo Giels

kerkrade

Trainer E5

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E5

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer E5

ORANJE 1911

45

Rene Haga

Jan Timpen

Ernie Schaaf


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

F1

ORANJE 1911

kerkrade

F1

ORANJE 1911

kerkrade

F1

ORANJE 1911

Luca Mroczek

Saydou Bangura

Jelco Kusters

F1 kerkrade

F1

ORANJE 1911

kerkrade

F1

ORANJE 1911

kerkrade

F1

ORANJE 1911

Kayne Barendsen

Vigo Luthjens

Stan van Wersch

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

F1

Trainer F1

Keeperstrainster F

ORANJE 1911

46

Joshua Custers

Leo van Wersch

Tessa Langen


ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

F2

kerkrade

Mik Smit

kerkrade

F2

ORANJE 1911

kerkrade

F2

ORANJE 1911

kerkrade

F2

ORANJE 1911

Sygi Nix

Job Moling

F2

Jorn Maassen

kerkrade

F2

ORANJE 1911

kerkrade

F2

ORANJE 1911

kerkrade

F2

ORANJE 1911

Roel Iding

Stan Caumon

Wouter Toussaint

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

F2

Trainer F2

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer F2

ORANJE 1911

47

Youri Ossen

Marcel Smit

Bert Moling


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

F3

kerkrade

Marvin Struver

F3 kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

Milan Kuckelkorn

Collin Prickartz

Per Peelen

kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

48

Jimmy Wilms

Maarten Smits

Stan Leunissen


kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

kerkrade

F3

ORANJE 1911

Ciro Eijdems

Loek Paffen

Noah Vrinzen

kerkrade

Trainer F3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer F3

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer F3

ORANJE 1911

49

Pascal Prickartz

Marc Vrinzen

Rob Eijdems


ORANJE 1911

kerkrade

F4 kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

Pim Douven

Selwyn Moberts

Wassim Bouih

kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

50

Maarten de Groot

Guttorm Dohmen

Arjan Senster


kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

kerkrade

F4

ORANJE 1911

Neville Holleman

Bas Kruizinga

Skye Erkens

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

F4

Trainer F4

ORANJE 1911

kerkrade

Trainer F4

ORANJE 1911

51

Sam Ypelaar

Dave Holleman

Marc Douven


ORANJE 1911

ORANJE 1911

Bestuur - Voorzitter

kerkrade

kerkrade

Jo Thomas

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Bestuur - Secretaris

Bestuur - Penningmeester

ORANJE 1911

kerkrade

Bestuur - Penningmeester

ORANJE 1911

Ria Defesche

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Bestuur - PR & Media

Bestuur - Alg.- & Jeugdzaken

Bestuur - Ledenadministratie

ORANJE 1911

Werner Nijssen

Jo Ritterbeeks

Wim Schielen

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Bestuur - Sponsor- & Alg. Zkn.

ORANJE 1911

Bestuur - Alg. Wedstr. Coรถrd.

52

Jo Defesche

Jos Hoekstra

Bestuur - Gastvrouw

Bestuur

Annemie Housen-Donners

Rob Eijdems

Annie Nijssen


ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

ORANJE 1911

kerkrade

Axel Schings

Jos Hoekstra

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Coördinator Junioren

Coördinator Senioren

Coördinator Sponsorzaken

ORANJE 1911

Winand Heijltjes

Sander van Klaveren

Jo Ritterbeeks

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Coördinator E-teams

Coördinator F-teams & Bamb.

ORANJE 1911

kerkrade

Coördinator F-teams & Bamb.

ORANJE 1911

Pascal Franssen

Mark Ossen

Marc Vrinzen

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

kerkrade

Activiteiten

Activiteiten

ORANJE 1911

Coördinator Wachtlijst

Vrijwilligers

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecr. / Webmaster

ORANJE 1911

53

Maurice Willems

Petra Ritterbeeks

Natasha Willems-Fuchs


ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Papiercontainer

Huub Jones

Tim van Haandel

Peter Hundscheidt

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Jubileumcommissie

Carnavalsoptochtcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Carnavalsoptochtcommissie

ORANJE 1911

Hella Niesters

Nicole Starmans

Ralph van den Berg

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

Jubileumcommissie

Vrijwilligers

Jeugdtoernooicommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jeugdtoernooicommissie

ORANJE 1911

54

Arno Deckers

Hub van Hommerig

Winand Heijltjes


kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

Leo van Wersch

Jeu Scholtes

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

Thei Iding

Werner Nijssen

Hella Hermans

ORANJE 1911

kerkrade

kerkrade

Fan KVC Oranje

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

Jubileumcommissie

ORANJE 1911

55

Patrick Ypelaar

Huub Engelen

Jo Severins


ORANJE 1911

1e Elftal

2e Elftal

4e Elftal

4e Elfal

Teamplaatjes

2e Elftal

2e Elftal

1e Efltal

1e Elftal

kerkrade

ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

3e Elftal

3e Elftal

3e Elftal

kerkrade

ORANJE 1911

4e Elftal

kerkrade

56


ORANJE 1911

Veteranen

Veteranen

Veteranen

kerkrade

ORANJE 1911

A1

A1

MB1

MB1

A1

kerkrade

ORANJE 1911

B1

B1

B1

kerkrade

ORANJE 1911

MB1

kerkrade

57


ORANJE 1911

B2

B2

B2

kerkrade

ORANJE 1911

C1

C3

C3

Teamplaatjes

C1

C1

kerkrade

ORANJE 1911

C2

C2

C2

kerkrade

ORANJE 1911

C3

kerkrade

58


ORANJE 1911

D1

D1

D1

kerkrade

ORANJE 1911

D2

D2

E2

E2

D2

kerkrade

ORANJE 1911

E1

E1

E1

kerkrade

ORANJE 1911

E2

kerkrade

59


ORANJE 1911

E3

E3

E3

kerkrade

ORANJE 1911

E4

F1

F1

Teamplaatjes

E4

E4

kerkrade

ORANJE 1911

E5

E5

E5

kerkrade

ORANJE 1911

F1

kerkrade

60


ORANJE 1911

F2

F2

F2

kerkrade

ORANJE 1911

F3

F3

Carnavalsoptochtcommissie

Carnavalsoptochtcommissie

F3

kerkrade

ORANJE 1911

F4

F4

F4

kerkrade

Carnavalsoptochtcommissie

ORANJE 1911

kerkrade

61


Wedstrijdsecr. /Webmaster

St. Onr.Goed Expl. KVC Oranje

Jeugdtoernooicommissie

Wedstrijdsecr. / Webmaster

St. Onr.Goed Expl. KVC Oranje

kerkrade

Onr Goed Expl. KVC Oranje Jeugdtoernooicommissie

kerkrade

Coรถrdinatoren

Coรถrdinatoren

Coรถrdinatoren

Jeugdtoernooicommissie

ORANJE 1911

Teamplaatjes

62

Wedstrijdsecr. / Webmaster

ORANJE 1911

ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

kerkrade


Jubileumcommissie

Jubileumcommissie

Jubileumcommissie

Bestuur

Bestuur

Bestuur

ORANJE 1911

kerkrade

ORANJE 1911

kerkrade

63


ORANJE 1911

o o o o o

3e Elftal (vervolg) Michael Muijs Rene Kemmerling Bert Körver Raymond Voncken Marcel Werry

o o o o o o o o o

4e Elftal Ido Bodelier Marius Bremen Daniël Horbach Maurice Krekels Rene Meerman John Nix Mark Ossen Wim Blättler Paul Robijns

o o o o

Veteranen Peter Eck Rene Kousen Ger Reulaeux Winand Reulaeux

o o o o o o o o o o o o o

A1 Kenneth Starmans Yorrick Klein Rogier Wiertz Jens Eck Bas Kockelkorn Tim Paffen Jordan Hoekstra Rik Salobir Hjalmar Krings Pedro Vermeulen Andre Krings Ger Smeets Jos Hoekstra

o o o o o o o o o o o o o o

B1 Lars van der Weide Max Kockelkorn Kay Heijnen Jules Lempers Ken van der Velden Rens Erens Thijs Piefer Pepijn van Erve Dylan Leclair Ed Dohmen Bjarn Eck Paul Voncken Leon Niesters Martin van der Weide

o o o o o o o o

B2 Ilker Karaclar Stan Smeets Rick Lindelauf Karel Wiertz Miles Middelhoven Karel Wiertz Asef Amiri Tim Boessen

kerkrade

Spaaroverzicht 64

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1e Elftal Kai van Eijck Sander Arnolds Tim Blättler Jens Bovens Daniel Hahnengress Jochen Hahnraths Marvin Hakkenberg Rodney Klinkenberg Marco Kluten Hugo Krewinkel Marvin de Mey Jos Reulings Martijn Sangen Jordy Schmitz Rene Kemmerling Tom Konings Bjorn van der Weide Roger André Jos Duijsings Mark Schröder Maartje Sangen

o o o o o o o o o o o

3e Elftal Robin Kalnenek Cyril Kil Rakesh Polonius Jelco Ritterbeeks Tim van Haandel Roy Hahnengress Frenk Maints Peter Hundscheidt Mitchel Flekken Ritchie Vienerius Martin van der Weide

o o o o o o o o o o o o o o o

3e Elftal Leon Vanhauten Pascal Könings Luc Luth Axel Beckers Marcel Curfs Sander van Klaveren Tom Bessems Roger Schütt Paul van Wersch Marc Amkreutz Alain Fischer Thomas Wöllgens Maurice Langoor Dennis Pluijmen Tim Geilenkirchen

o o o o o o o o o

B2 (vervolg) Gevin Mariyathas Sven Gerards Renardo Verrati Quintin Klinkeberg Joey Heinen Jesse Paulissen Joris Sleuters Marius Bremen Ton Hermes

o o o o o o o o o

MB1 Chayenne Scheffer Sylvana Krings Sharissa Krekels Mandy Gerards Mishana Bremen Melissa Kemmerling Cheyenne Amendolara Maurice Krekels Sandra Bremen

o o o o o o o o o o o o o o o o o

C1 Kevin Bogusch Evan Havenith Edvin Alijagic Erwin Vermeulen Bram Beugels Bas Langohr Mitchel Medemblik Levi op den Kamp Casper Robijns Wesly Wachelder Mick Starreveld Nico Roden Rick Blättler Kevin Puyn Jaap de Boer Patrick Op den Kamp Wim Blättler

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

C2 Rick Jussen Bjorn Amkreutz Martijn van Schijndel Brandon Berkers Sjir Schielen Sam van oosten Wesley Hirsch Yannick Konings Reuben Smits Jesse Frissen Jari Heijnen Maurice Pütz Argon Smeets Marvin Mettbach Christiaan Mariyathas Douwe Berkers Roger Hirsch Wiel van Oosten Wim Schielen

o o o o o o o o o o o o o o o o o

C3 (vervolg) Wesley Graus Peter Rolfs Cinaddi Klinkenberg Dany Samulski Twan Koppenhagen Raoul Herbord Niels Stams Luc Borgans Maikel Spiekers Luc Schmeets Boyd Pijpers Stef van Deur Pol Ypelaar Leroy Aussems Wiel Spiekers Raymond Beijer John Schmeets

o o o o o o o o o o o o o o o o

D1 Jeroen Bosten Tristin Reyes Rutger Kerres Andy Mayntz Pim Iding Lars Hollanders Mike Kerres Liam Roden Yannick Sluijsmans Niels Lanckohr Maxim Verbruggen Dani Heijnen Ricardo Ragnatella Floris van Erve Jelco Ritterbeeks Pepijn van Erve

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

D2 Sharel Koppenhagen Camiel Hanneman Thom Schings Rik Pals Pjotter Jennes Nathan Sterk Bart Lennhaarts Bram Moling Mirko Kemmerling Jordi Beckers Telis Pantelakis Danick Klein Allessie D achille Niels Maassen Bart Baur Pelle Leclair Walter Sterk Rene Kemmerling

o o o o o

E1 Dino Pasic Caspar Lempers Jarno Meertens Tijn Schings Xander Ossen


g

n

n

en

o o o o o o o o

E1 (vervolg) Arthur Lempers Ashwin de Boer Noah Deitz Jessy Charlier Wito Vanwersch Mark Ossen Paul Deitz Ido Bodelier

o o o o o o o o o o o o

E2 Joep Vinken Marnick Robijns Mees Ruiters Robin Jussen Luc van Wersch Levi Franssen Jimmy Senden Tycho Pijpers Ivan van den Berg Levi Suilen Pascal Franssen Ralph van den Berg

o o o o o o o o o o o o o

E3 Stefano Baumans Karim Vroomen Brian Jansen Joeri Willems Okan Karaclar Daimion Dekkers Stijn van Deur Irvine Holleman Sybe Nijdam Amin Amimi Jos Jansen Maurice Willems Pascal Baumans

o o o o o o o o o o o o

E4 Steyn Loppersum Bram Houben Ilian Ariesen Bram Toussaint Luuk Mohnen Ruben Bartels Ethen Reyes Maarten van Schijndel Mik Borgans Koen Kusters Ton Ariesen Jos Toussaint

o o o o o o o

E5 Justin Timpen Maud Schaaf Sander Bremen Jarno Luthjens Jeremy Berkers Bas Haga Sven Aussems

o o o o o o

E5 (vervolg) Robin Meijs Wim Goebbels Lorenzo Giels Rene Haga Jan Timpen Ernie Schaaf

o o o o o o o o o

F1 Luca Mroczek Saydou Bangura Jelco Kusters Kayne Barendsen Vigo Luthjens Stan van Wersch Joshua Custers Leo van Wersch Tessa Langen

o o o o o o o o o o

F2 Mik Smit Jorn Maassen Sygi Nix Job Moling Roel Iding Stan Caumon Wouter Toussaint Youri Ossen Marcel Smit Bert Moling

o o o o o o o o o o o o o

F3 Marvin Struver Milan Kuckelkorn Collin Prickartz Per Peelen Jimmy Wilms Maarten Smits Stan Leunissen Ciro Eijdems Loek Paen Noah Vrinzen Pascal Prickartz Marc Vrinzen Rob Eijdems

o o o o o o o o o o o o

F4 Pim Douven Selwyn Moberts Wassim Bouih Maarten de Groot Guttorm Dohmen Arjan Senster Neville Holleman Bas Kruizinga Skye Erkens Sam Ypelaar Dave Holleman Marc Douven

o o o o o o o o o o

Bestuur Jo Thomas Annemie Housen-Donners Ria Defesche Jo Defesche Werner Nijssen Jo Ritterbeeks Wim Schielen Jos Hoekstra Rob Eijdems Annie Nijssen

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Vrijwilligers Axel Schings Jos Hoekstra Winand Heijltjes Sander van Klaveren Jo Ritterbeeks Pascal Franssen Mark Ossen Marc Vrinzen Maurice Willems Petra Ritterbeeks Natasha Willems-Fuchs Huub Jones Tim van Haandel Peter Hundscheidt Hella Niesters Nicole Starmans Ralph van den Berg Arno Deckers Hub van Hommerig Winand Heijltjes Leo van Wersch Jeu Scholtes Thei Iding Werner Nijssen Hella Hermans Patrick Ypelaar Huub Engelen Jo Severins

o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o

Teamplaatjes (vervolg) o E3 o E4 o E5 o F1 o F2 o F3 o F4 o Carnavalscommissie o CoĂśrdinatoren o Jeugdtoernooicommissie o Onr Goed Expl. KVC Oranje o Wedstrijdsecr./Webmaster o Jubileumcommissie o Bestuur

Teamplaatjes 1e Elftal 2e Elftal 3e Elftal 4e Elftal Veteranen A1 B1 MB1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2

SPAAR ALLE 410 VOETBALPLAATJES!

65


N IE UW

Pickwick herontdekt Nederlandse thee

Samen met een groep Pickwick fans op Hyves is Pickwick op zoek gegaan naar de roots van onze thee en kwamen tot de herontdekking van de Oranje Pecco, een lichte en verfijnde thee met een Nederlands verhaal. Ontdek de Dutch Tea Blend zelf en laat ons weten wat je ervan vindt op Pickwickgardens.hyves.nl

24852.11-PW-DutchTB-Adv 210x297 .indd 1

01-09-11 09:12


B贸贸rdevol fruit! Karvan C茅vitam bevat nu maar liefst 75% puur fruit. Hiermee maak je in een handomdraai een lekkere, fruitige dorstlesser naar eigen smaak.

Karvan C茅vitam, natuurlijk de fruitigste.


‘T LAM DUBBELDAM ‘T LAM BIESHOF

8

710624 879174

Openingstijden PLUS Paes Maria Gorettiplein 1 6402 XB Kerkrade T: 045-5452625 F: 045-5353389 E: paes@plussupermarkt.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 20.00 uur 16.00 - 20.00 uur

album KVC Oranje  
album KVC Oranje  

Dit is het verzamelalbum van KVC oranje te verkrijgen bij Plus Paes

Advertisement