Page 8

 / І. Епидемиология и разпространение на наркотиците

 най-малко 12 милиона (3,6% от европейците) са употребявали кокаин поне веднъж в живота си, като през последната година около 4 милиона или ⅓ от използвалите го някога през живота си, а около 2 милиона са го приемали през последния месец, като различията между страните е границите на 0,1% до 3,0%;  почти 11 милиона (3,3% от европейците) са приемали амфетамини поне веднъж в живота си, като през последната година около 2 милиона или една пета от тях, а около 1 милион са ги употребявали през последния месец, като различията между страните е между 0,0% до 1,3%; около 9,5 милиона (2,8% от европейците) са употребявали екстази  поне веднъж в живота си, като през последната година около 2,6 милиона или ⅓ от тях, а над 1 милион са го използвали през последния месец, като различията между страните през последната година е в порядъка между 0,2% до 3,5%; Данните за употребяващите наркотични вещества обаче са непълни и неточни, тъй като при различните проучвания и направени статистики са обхванати само рисковите групи (основно ученици, студенти от определени райони). От друга страна са използвани различни методи и критерии в отделните страни, което води до затруднения в съпоставката на данните. При извършените мащабни проучвания в Швеция на младежи (ученици, войници и др.) от 12 до 24 години е установено, че около 3% от учениците са опитвали някакъв вид наркотик, а при войниците този процент е около 6%. Според проведените проучвания в Холандия се установява, че за периода 1988-1988 година сред учениците между 12 и 15 години, 10% от тях са употребявали канабис, 16% -хероин и около 4,6% кокаин. Според проучванията основните и най-използвани наркотични вещества в Европа, включително и в България са канабис, хероин, кокаин, амфетамин/метамфетамин и екстази.

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement