Page 77

/ 77

IV. БИБЛИОГРАФИЯ

1.

В.О.С. Комитет експертов по лекарственной зависимости. Шестнадцатый доклад. Женева, 1969.

2.

3доровье мира. - Журнал ВОЗ, 1995.

3.

Лазаров, Ф., М. Василев. Методът на “снежната топка”: проучване сред злоупотребяващите с хероин в София. Социална медицина, №1, 1996, София, 16-18.

4.

Куценок, И., Димитров, Г. Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества. Институт по Поведенчески Стратегии. София 2004г

5.

Лазаров, Ф. Нови интердисциплинарни и организационни механизми на политиката към наркоманиите и наркотиците в България. В: Глобален подход в политиката към наркоманиите и наркотоците. София, 1997, 1-8.

6.

Монов, А. Екология и имунитет. С., 1993.

7.

Монов, А. Клинична токсикология. Том I. С., “Венел”ООД, 1997.

8.

М. Николова, Ю. Раденкова, А. Донкова, А. Илиев, Т. Тодоров, Й. Влахов, Р. Джераси, Б. Киперова – Някои системни и имунологични прояви при прием на хероин – Съвременна медицина, Год. LIV, кн. 5/2003, стр. 43 – 49.

9.

Овчаров, Р. Данчев, Н, Минчева. М, Николовал И, Дренскал Д, Симеонова. К, Вичева. В, Бояджиева. Н, Стефанова. Д, - Наркотици – медикобиологични и социални аспекти. 2006, стр. 1-183.

10.

Палм, Р. Образователни програми в Западна Европа в областта на наркотиците. Изводи от работни семинари, 31-38.

11.

Попов, Г. Дроги и превенция. -2002

12. Свиерстра, К. Репресия и прагматизъм в политиката към наркомании и наркотици: примери от опита на силовите ведомства в Холандия, Германия и Швеция, - 2004, 31-38. 13.

Станчев. Н, - Внезапна смърт на наркотрафикант пренасящ опакован хероин в стомаха. Информационен бюлетин – НИКК – МВР – 2008г. (125), стр. 8486

14. Стоянов, Ст. и И. Алтьнкова. Химически вещества в околната среда - токсично увреждане на черния дроб и имунната   система. С., 1999. 15.

Тодоров, Т.А. – Дисертация - 2007.

16.

Abadinsky H. Drug Abuse: an Introduction. Chicago Nelson Hall, 1989, 30-31.

17.

Adler F., G. O. W. Mueller, W. S. Laufer. Criminology McGraw – Hill, inc, New York, 1991, 311-340.

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement