Page 73

/ 73

увреждания на важни мозъчни структури и до хипотрофия на мозъчната кора. При инжекционния начин на апликация на накотиците и свързаните с това рискове за развитието на абсцеси и флагмони в областта на инжектирането могат да се развият мозъчни абсцеси от септични емболи. Вследствие приема на стимуланти, като кокаин, амфетамин и дериватите му водещи до повишено кръвно налягане, могат да възникнат вътречерепни кръвоизливи с прогресивно повишаване на вътречерепното налягане, респ. парализа на мозъчните центрове на дишането и кръвообращението и смърт.  Най-честата находка при изследванията на черния дроб е мастна дистрофия, изразена в различна степен, която е в пряка зависимост от продължителността на прием н наркотични вещества с хепатотоксичен ефект, като хистологично се установява вакуолизация в цитоплазмата на хепатоцитите, а при някои от тях придружена с възпалителна инфилтрация от мононуклеарни клетки и сегментоядрени левкоцити в порталните пространства (данни за токсичен хепатит). При някои от случаите може да се наблюдава хепато-спленомегалия, а при дългогодишни наркомани и цироза. Често при наркозависими се установяват остри и хронични форми на хепатит, причинени от различни типове вируси с риск за бърз прогрес към цироза, чернодробна недостатъчност и хепатоцелуларен карцином. При употреба на кокаин в комбинация с етилов алкохол, в черния дроб той се свързва с алкохола и образува метаболитът кокаетилен (cocaethylene). Изследвания са установили, че кокаетиленът има по-изразена еуфориногенност и по-висока сърдечно-съдова токсичност от кокаина, като при такава комбинация в черния дроб се развива хепатоцелуларна недостатъчност с хипербилирубинения.  Хистологичното изследване на бъбреците при лица с продължителна употреба на наркотични вещества (основно хероин), често показва спектър от гломерулни, интерстициални и васкуларни заболявания, увреждане на тубулоинтерстициалния апарат с интерстициална фиброза изразена в различна степен, с наличие на мононуклеарна инфилтрация или сегментоядрени левкоцити и атрофични каналчета, както и дегенеративни промени в епителните клетки, предимно на проксималните каналчета (понякога до степен на некроза с оголване на тубуларната базална мембрана). При случаите с дифузна интерстициална фиброза се наблюдават белтъчни цилиндри в лумените на множество каналчета (струмизация), както и разкъсаване на тубуларна базална мембрана при някои от каналчета, огнищно сегментна склероза и пълно склерозиране на глумерули. В отделни случаи могат да се наблюдават бъбречните промени по типа на гломерулопатиите, както изразени морфологични промени в гломерулите с изглаждане на подоцитите, субендотелно отлагане на осмиофилна материя в гломерулните капиляри, както и псевдолинеарно грануларно отлагане на имуноглобулини в гломерулите, отговарящи на мембрано-пролиферативна гломерулопатия.

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement