Page 72

72 / ІII. Съдебномедицинско обсъждане

да бъдат причина за разпространението на септични емболи и развитието на септично състояние, от което да е последвала смъртта. При подкожното въвеждане на наркотика (skin pooping) освен абсцеси, често при апликация на кокаин се наблюдава некроза на кожата. При многократна инжекционна употреба на наркотици се установява възпаление на стените на периферните и дълбоки кръвоносни съдове, тежки фиброзни изменения, особено при ингвинална апликация, както и образуване на кожно-венозни фистули (под формата на фуниевидни цикатрикси) и артерио-венозни анастомози. Причината за това следва да се отдаде на многократните наслагващи се непрофесионални иглени убождания, създаващи комуникация между тези съдове, поради травмиране на стените им от механична и възпалителна компонента, като често се наблюдава възпаление във всичките им слоеве, тромбоза и обструкция, като тромбозата може да е източник за белодробна тромбемболия с последващ смъртен изход.  Наличие на множество увреждания на дихателните пътища и белия дроб, като бронхити, бронхопулмонарна гъбична болест, пневмонии с различна генеза, туберкулоза ( които могат да бъдат обяснени с нарушения в имунната система при хронични наркомани, независимо от вида наркотика и начина му на прием, като най-чести и изразени са при случаите на мултинаркомания), емболи от „чужди тела” (талк, кристални частици) от фармацефтични таблетки, попаднали с кръвотока при интравенозния прием на недобре филтриран приготвен наркотичен разтвор, грануломатоза, ангиотромбози, панацинарен емфизем, бронхиектазии, оток и кръвоизливи в белодробния паренхим и масивна фиброза. Васкуларните увреждания - артериит, тромбоза и фиброза на белодробни артерии, артериоли и капиляри с времето довеждат до развитието на пулмонална хипертония и белодробно сърце.  Наличие на възпалителни промени в сърдечните структури – перикардити, миокардити, ендокардити, валвулити (предимно на трикуспидната клапа), причинени най-често от Staphylococcus aureus, като са били също имплицирани гъбички и множество други микроорганизми. Дистрофични, исхемични и възпалителни изменения на сърдечния мускул - ондулация, фрагментация и дисеминирана фиброза на кардиомиоцитите, както и изразена перивазална фиброза, тромбоза на кръвоносни съдове, като в централната част на тези тромби могат да се открият чужди телца от неразтворени и недобре филтрирани чужди частици, инжектирани заедно с наркотика.  Поради предилекционното въздействие на наркотиците на ниво ЦНС и свързаните с това блокиране на невротрасмитерите, при продължителна употреба на дрога може да доведе до невъзвратимо увреждане на невроните и синапсите. Допълнително е налице повишаване на мозъчния кръвоток, водещо до хемодинамични и ликвородинамични нарушения с морфологичен израз – общо мозъчен оток. Всички тези ефекти водят до

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement