Page 5

Предговор / 

ПРЕДГОВОР

Данни за употреба на вещества, имащи въздействие върху възприятията и поведението съществуват още от дълбока древност. Например египтяните са употребявали опиум за своите религиозни ритуали преди около 5500 години, като по същото време инките са употребявали кока. Канабисът, от който се извлича марихуана и хашиш, има подобна история от около 5000 години (Merlin M. D. 1984). Още античните народи са използвали дроги предимно за религиозни цели. Едновременно с този аспект хората са прибягвали до употребата на различни „билки” в опитите им да се борят с болестите, респективно болките и страданията, причинявани от тях. В този си стремеж, те са открили различни открили различни и множество вещества от растителен, минерален и животински произход, намерени в околната среда, които в различна степен повлияват благоприятно на страдащите. По-късно с развитието на науката, вещества с подобни фармакологични свойства са били синтезирани. Масовото производство, широкото разпространение и злоупотребата с психоактивни вещества в днешни дни, както тяхното разнообразие и негативните ефекти върху обществото, представляват тежък проблем в световен мащаб с характер на пандемия. Наркоманиите обхващат основно млади работоспособни хора, като значителен процент от тях започват да приемат наркотици още в детска и юношеска възраст. Многообразните разфасовки наркотици на черния пазар, наличието на примеси от други вещества в различни количествени и качествени съотношения, водят до непредвидими ефекти, „предозиране” и смърт. Този факт е свързан със сравнително лесния достъп до лекарствени средства, като бензодиазепини, барбитурати, и др. сънотворни и транквилизатори, които се добавят към наркотичното вещество. От различни проучвания е видно, че причините за смърт при наркозависими лица са разнообразни, като морфологичната им изразеност зависи от начина на прием и вида на наркотика, както и от продължителността на употреба. Като резултат от превръщането на Р. България от път (през годините на тоталитаризма), в потребител на наркотиците, което води до прогресивно зачестяване през последните 20 години случаите на смърт при наркомани в нашата страна. Процентът на смърт от прием на наркотици и престъпленията, свързани с тях, нарастват с всяка изминала година, като обхващат почти всички слоеве на населението, във все по-ранна възраст и без разлики на религия и социално-икономическо и политическо развитие на страната. Злоупотребата или неиндицираният прием на всички тези вещества, познати под общото название „дрога”, са създали огромен проблем на цялото човечество – токсикоманията. На наркоманиите

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement