Page 48

48 / ІІ. Съдебномедицински и морфоклинични аспекти

образуване на тромби , както и възпалителна реакция около тях (снимки № 24, 25, 26, 27 и 28). Образуването на тробми във венозните съдове в местата на продължителни инжекционни апликации, могат да бъдат причина за развитието на белодробна емболия и смърт, която се явява усложнение на основното заболяване – наркомания. При някои случаи в областите използвани за инжекционно въвеждане на наркотика и неспазване на основните принципи на асептиката могат да се развият абсцеси с различен размер и дълбочина на ангажиране на меките тъкани, както и обширни флегмонозни възпаления. Поради незнанието и честата промяна на мястото на инжекционния бод в ингвинално-бедрените зони много хероиномани в опитите си да попаднат в кръвоносен съд, често проникват в бедрената артерия, което води до увреждане и възпаление на съдовата стена с риск от образуване на аневризми, локални артерио-венозни фистули между нея и бедрената вена и масивни кръвоизливи (снимка № 29). При лицата с данни за дългогодишна и хронична употреба на наркотици се установява слабо общо охранване, като често се наблюдава и наличие на кахексия. Това състояние се дължи, както на директното действие на наркотиците, особено на стимулантите (повечето наркома-

Снимка № 26 Наличие на фиброзна тъкан, подлежаща на „фуниевиден” цикатрикс в дясната ингвиналнобедрена област, ангажираща подкожните меки тъкани, водеща към бедрената вена, в дясно от него личи следа от пресен иглен бод с кръвонасядане в околните меки тъкани. (аутопсионна находка).

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement