Page 44

44 / ІІ. Съдебномедицински и морфоклинични аспекти

Снимка № 19 Наличие на обширни ръбци в ингвинално-бедрените области със следи от „пресни” иглени бодове в горната част на цикатрикса на дясно бедро със зеленикаво-жълтеникаво кръвонасядане около тях, както и белег от оперативна интервенция на лява бедрена област по повод на развил се абсцес (аутопсионна находка).

Снимка № 20 Наличие на следи от „стари” иглени бодове в слабинните ямки и пениса с възпаление на същия и депигментация на кожата (аутопсионна находка).

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement