Page 3

Съдържание ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.................................................................................. 4 ПРЕДГОВОР.................................................................................................................... 5 ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИТЕ............. 7 I. ���������������������������������������������� 1. ОБЩИ ДАННИ..................................................................................................... 7 2. КАНАБИС............................................................................................................. 9 2.1. Начин на употреба....................................................................................10 2.2. Ефекти и въздействие..............................................................................10 2.3. Метаболизъм на тетрахидроканабинолите............................................11 2.4. Болестни изменения свързани с употребата на канабис ......................13 3. ХЕРОИН................................................................................................................. 15 3.1. Начин на употреба....................................................................................16 3.2. Ефекти и въздействие .............................................................................17 3.3. Метаболизъм на хероина ........................................................................18 3.4. Болестни изменения свързани с употребата на хероин . ......................20 4. КОКАИН................................................................................................................ 22 4.1. Начините на употреба на кокаина...........................................................24 4.2. Ефекти и въздействие..............................................................................25 4.3. Метаболизъм на кокаина.........................................................................26 4.4. Болестни изменения свързани с употребата на кокаин.........................27 5. АМФЕТАМИНИ.................................................................................................. 30 5.1. Начин на употреба....................................................................................32 5.2. Ефекти и въздействие..............................................................................32 5.3. Метаболизъм на амфетамините .............................................................33 5.4. Болестни изменения свързани с употребата на амфетамини ..............34 6. ЕКСТАЗИ............................................................................................................... 35 6.1. Начин на употреба....................................................................................35 6.2. Ефекти и въздействие .............................................................................35 6.3. Метаболизъм на екстази .........................................................................36 6.4. Болестни изменения свързани с употребата на екстази . ....................37 II. ����������������� СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ И МОРФОКЛИНИЧНИ АСПЕКТИ.................. 39 III. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ��������������������������� ОБСЪЖДАНЕ....................................................... 67 IV. ������������ БИБЛИОГРАФИЯ..................................................................................................... 77

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement