Page 21

3. Хероин – характеристики / 21

невроните и оток на нервните влакна, дегенерация на невроните и влакната в ЦНС, както В хипофизата може да се наблюдава намаляване до липса на базофили в pars anterior. В други случаи е възможно да се установят лезии на брахиалния плексус и рабдомиолиза. Продължителната употреба на хероин води до увреждане на черния дроб, на бъбреците с развитие на нефрозен синдром, промени в плътността на костното вещество, предимно в областта на гръбначните прешлени. В редки случаи може да се развият мозъчни кръвоизливи, които да доведат до компресионен синдром и смърт, както казуси на тробмоцитопенична пурпура при хероиномани. Хероинът, респ. морфина увеличават миграцията на моноцитите. Според морфологичните и имунохистохимичните проучвания върху органите на имунната система на HIV-негативни наркомани, от които 22 души изпозващи марихуана, 219 души опиомани и 69 души употребяващи различни наркотици (полинаркомания), при опиоманите са установили нарушения в имунната система в 98,6% от случаите. Тези имунни нарушения се различават в рависимост от техния етап и се характеризират с: - инверзия на индекса T-helper/T-suppressor; - намаляване на пролиферативната активност на лимфоцитите и производството на имуноглобулини. При починали употребявали само канабис, морфологичните признаци на имунна недостатъчност са разкрити само в 13,6% от случаите, като при тях не е установено инверзия на индекса T-helper/T-suppressor, а в изследваните от тях случаи на полинаркомания са констатирали, че нарушенията в имунната система са най-тежки и подобни на тези при опиоманите.

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement