Page 13

2. Канабис – характеристики / 13

по отношение на възпримането й като лекарство, както и схващането, че тя няма странични ефекти и не дава зависимост. Във връзка с тези обстоятелства са провеждани множество изследвания в тази насока, и най-вече води ли продължителната употреба на канабис до увреждания на ЦНС и белите дробове. Според проучванията на Watson SJ, Benson JA и Joy JE (2000) в Съединените щати над 7 милиона души употребяват канабис поне веднъж седмично или по-често, като се изтъква, че предвид препоръките на някои лекари към определени пациенти за употреба на канабис с терапевтична цел, тази бройка ще нарасне, както и ще доведе повишаване опасността за общественото здраве. Научни доказателства от последните изследвания на Pope HG. (1995), Voelker R. (1997), Nadia Solowij и сътр. (2002) с подобрени методи на изследване ясно показват промени в мозъчната функция, свързани с дългосрочна или честа употреба на канабис. Специфични увреждания на внимание, памет, изпълнителна функция са били открити при потребители на канабис и в периодите между приемите на наркотика, когато не са повлияни от него. Подобни нарушения в когнитивните функции са устантовени и при деца, изложени на действието на канабис в пренаталния период, както са описани и случаи на смърт при деца до 2 годишна възраст, които в пренаталния период са били изложени на действието на канабис и други наркотици. Резултатите от тези изледвания сочат, че честия прием на канабис уврежда краткосрочната памет и възможността за концентрация, като при продължителна употреба се развиват психотични промени с параноидни прояви за преследване. Във връзка с тези нарушения в епидемиологичното си проучване M. N. Bates and T. A. Blakely (1999) подчертават ролята на канабиса в множество настъпили пътно-транспортни произшествия. Статистическият анализ проведен за шофьори във Франция участвали в тежки автомобилни катастрофи (Bernard Laumon и сътр. 2005) показва, че употребата само на канабис при шофьорите е 2,9%, а честотата на комбинацията му с алкохол е 2,7%.

2.4. Болестни изменения свързани с употребата на канабис При провеждани морфологични образни изследвания с помощта на ядрено магнитния резонанс и позитронно емисионната томография са установени морфологични промени в обема на главния мозък и дебелината на мозъчната кора при лица използващи марихуана преди навършване на 17години, в сравнение с тези започнали след това. При първата група обема на мозъка и дебелината на мозъчната кора са по-малки, същите са имали значителен и физически са били по-малки като ръст и тегло в сравнение с втората група (снимка № 3). Тези констатации показват, че възрастта на която се започва употребата на марихуана има значение за общото разви-

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement