Page 12

12 / І. Епидемиология и разпространение на наркотиците

време, докато при наличието на комбинация от делта-9-тетрахидроканабинол и 11-COOH-THC, може да се твърди, че канабиса е приет скоро и да влияе на ЦНС по отношение на преценка, възможности и рефлекси. При хората могат да бъдат идентифицирани повече от 100 метаболити, но 11-ОН-ТНС и 11-NOR-9-карбоксиметил-THC са доминиращи. Според Howlett AC, Barth F, Bonner TI, и сътр. (2002) класификацията на откритите досега канабиноидни рецептори са два основни вида принадлежащи към фамилията на G-протеин куплираните рецептори: - конвенцията за биологичното разнообразие 1 (CB1), клонирана през 1990 г., и конвенцията за биологичното разнообразие 2 (CB2), клонирана през 1993 година. Разликата между тези рецептори се основава на разликите в техните прогнозируеми аминокиселинни последователности, сигнални механизми, тъканно разпределение, както и чувствителност към някои мощни агонисти и антагонисти, които показват значителна селективност за единия или другия тип рецептори. Канабиноидните рецептори СВ1 и СВ2 показват 48 процента идентичност на аминокиселинна последователност. И двата вида рецептори са съединени чрез протеини G за аденилилциклаза и митоген-активираща протеинкиназа. CB1 рецепторите са свързани чрез протеини G за няколко вида на калций и калиеви канали. Тези рецептори са локализирани предимно върху централните и периферните неврони, една от функциите им е да инхибират съобщенията на невротрансмитерите. В действителност, ендогенните СВ1 агонисти вероятно служат като ретроградни синаптичните рецепторни медиатори. CB2 рецепторите се намират основно върху имунните клетки. Тези клетки, макар и в по-малка степен също имат и СВ1 рецептори, като и двата вида рецептори упражняват влияние на широк спектър от имунната реакция, която включва модулация на отделянето на цитокините. При проведено изследване от Ständer S. и сътр. (2005) са установили, че CB1 и CB2 рецептори се намират и в кожата, на ниво снопове нервни влакна, макрофаги, епидермални кератиноцити и епителните клетки на космените фоликули, в себоцитите и потните жлези. Има и ендогенни агонисти за канабиноидните рецептори, от идентифицираните до този момент, най-известни са арахидоноилетаноламид (arachidonoylethanolamide) наречен анандамид (думата произхожда от санскрит и означава “вътрешно блаженство”), 2арахидоноилглицерол (2-arachidonoylglycerol) и 2-арахидоноил глицерилов етер (2-arachidonylglyceryl ether). Не е изяснено дали тези молекули са единствените или базисни ендогенни агонисти, поради което авторите препоръчват на Международния съюз по фармакология комисията по рецепторна номенклатура и класификацията на лекарствата да не се преименуват канабиноидните рецептори, въпреки, че се зараждат фармакологични доказателства за съществуването на допълнителни видове. Понастоящем в различни европейски и други страни има дебати за приемане на закони за легализиране на марихуаната, вследствие на някои интереси и коментари

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement