Page 11

2. Канабис – характеристики / 11

акванията на употребяващия, като клинично се наблюдават учестяване на пулса, зачервяване на очите, евентуално сухота в устата и др. Ефектът от пушенето на джойнт се усеща след няколко минути и трае между 2 и 4 часа. Хашишът и тревата, които се приемат с храна, започват да действат след около час, което крие определени рискове, тъй като някой по-нетърпелив може да предозира. Канабисът може да има много различно по сила въздействие, като при някои разновидности то е много силно - напр. при т. нар. skunk. При големите дози ефектите на канабиса са подобни на тези при халюциногените (напр. LSD) и се проявяват с дезориентираност, безпокойство, неприятна превъзбуда и напрегнатост, псевдохалюцинации. Често се използват и различните начини за обработване или смесването на канабиса с други психоактивни вещества (напр. кокаин, хероин), т.нар. „друсана трева”, като ефектите на тези примеси се наслагват върху действието на канабиса. Физиологичните ефекти включват учестяване на пулса, зачервяване на очите, може да има усещане за сухота в устата. Докато трае въздействието на канабиса изпълнението на интелектуални задачи, изискващи запомняне и логично мислене или на задачи, изискващи добра преценка и координация на движенията е влошено. В по-късните стадии употребилият става тих, рефлективен и унесен. При по - големи дози възприемането на звуците, цветовете и другите усещания могат да бъдат изострени или изкривени, а мисленето става бавно и объркано. Може да се появи пристъп на паника, тревожностно разстройство или да се развие психотичен епизод (психично заболяване в тесния смисъл). След преминаване на въздействието човек може да чувства умора и липса на енергия. При дългосрочно приемане се развива умерен толеранс (нужда от по-високи дози за постигане на ефект). При някои употребяващи се формира психична зависимост и те имат затруднения, когато искат да прекратят приема. Абстинентният синдром при канабиса е слабо изразен, но при някои употребяващи е налице раздразнителност и напрегнатост, безпокойство и проблеми със съня.

2.3. Метаболизъм на тетрахидроканабинолите ТНС метаболизира най-вече в черния дроб главно до 11-ОН-ТНС (11хидрокси-THC) и допълнително се окислява до делта-9-тетрахидроканабинол (11-NOR-9-карбоксиметил-THC). Този метаболит не е психоактивен, но има дълъг полуживот в организма и се установява чрез тестове в кръв и урина до няколко дни или дори седмици при редовни потребители. Почувствителните тестове са в състояние да направят разграничение между 11-ОН-ТНС и делта-9-тетрахидроканабинол, което дава възможност за ориентировъчна преценка за времето на прием на канабиса. Наличието само на делта-9-тетрахидроканабинол означава, че канабиса е употребен преди

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement