Page 1

-

PRÀCTICA

3

-

COORDENADAS DE MAPEJAT G O N Z A L O

R E Y

G O N Z A L E Z


Índex

0 1

I N T R O D U C C I Ó

0 2

C A D I R A

1

0 3

C A D I R A

2

0 4

T A U L A

0 5

E S C E N E S


01. INTRODUCCIÓ Aquesta pràctica consisteix en realitzar una exposició amb un mínim de tres elements i pràcticar amb el mapejat. El material princiapl utilitzat en aquesta serà la fusta.


02. CADIRA 1

Per poder realitzar la primera cadira, hem dividit l' element amb 7 components. Hem utilitzat el Mech select, per seleccionar la part de la cadira i nomenar-ho amb la ID desitjada, posteriormente hem creat una UVW Map, per tal de crear el mapejat amb la forma volguda.

Materials utilitzats: - Copper

UVW MAPS:


ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6


03. CADIRA 2

Per poder realitzar la segona cadira hem utilitzat mÊs ID's que en la anterior, per diferencia algunas zones de la fusta hem utilitzat color comfort, d' aquesta manera podem variar el color sense canviar la textura. En aquest cas hem utilitzat un altre mètode, crear tantes UVW MAPS com volguis i en el editable mesh seleccionar cada element a la seva capa. Material utilitzats: -Metal

UVW MAPS:


ID 1

ID 2

ID 5

ID 3

ID 6

ID 4

ID 7


04. TAULA

Aquesta taula també esta realitzada com l' anterior, mitjançant UVW MAPS. Només te 3 ID's, per poder crear la textura d' aquesta taula hem creat dos caixas amb la direcció de cada pota.

Material utilitzats: -Glass

UVW MAPS:


ID 1

ID 2

ID 3


05. ESCENES


ID 1


ID 1


P3. Coordenadas de mapejat  
P3. Coordenadas de mapejat  
Advertisement