Page 6

Jana Bodnárová

Szinte láthatatlan Fordította Archleb-Gály Tamara 160 oldal, 2600 Ft

A kötetben olvasható szöveg mindvégig a fikció és az önéletrajz izgalmas határterületén mozog: az írónő visszaemlékezéseit tartalmazza ugyan, mégis a lehető legtávolabb áll valamiféle memoártól. Egy nő tekint vissza saját életének azon kitüntetett pontjaira, meghatározó érzéseire, egészen apró momentumaira, amelyek kívülről akár jelentéktelennek is tűnhetnek, de az egyén szempontjából egzisztenciális jelentőségűek. Az elbeszélés – amelyben az emlékező többek között a család nőtagjairól, a gyermekkorról, az első szerelmekről, az anyaságról, tönkrement házasságáról, az öregedés tapasztalatáról mesél – nem lineárisan halad előre, hanem sokkal inkább köröket ír le. A szöveg szabadon áramló asszociációkból épül fel, s különböző, olykor egészen triviális mozzanatok gazdagítják: a szerzőhöz közelálló, máskor pedig számára teljesen idegen emberek gesztusainak leírása, valaki más által elmesélt történetek, filozófiai elmélkedések, alapvető érzések lehető legpontosabb rögzítése, képzőművészeti és irodalmi alkotások élménye és lírai betétek – mindez egyetlen személy érzékenységén átszűrve és részévé válva immár nemcsak a szerző, de az olvasó belső világának is.

„A kút a gazdasági udvar szélén állt. Az alján levő kőlapot csaknem méternyi magas kőkerítés vette körül. Az mindig hideg volt, és itt-ott moha borította. A lányom a mélyén feküdt keresztbe vetett lábbal, mellén a babájával. Olyan volt, akár egy egyiptomi gyermek a kőszarkofágban. Amikor fölé hajoltam, átölelt, és azt mondta, megszomjazott, azért jött a kúthoz, és hogy a babájának is ad vizet. Kiemeltem a kőzárkából. A lábát a csípőmnek támasztotta, arcát odaszorította a nyakamhoz, mely

Szépirodalmi katalógus 2018 – Gondolat Kiadó  

A Gondolat Kiadó 2018-as kortárs európai irodalmi katalógusa

Szépirodalmi katalógus 2018 – Gondolat Kiadó  

A Gondolat Kiadó 2018-as kortárs európai irodalmi katalógusa

Advertisement