Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Roser Capdevila Av. Lluís Companys, s/n 08213 Polinyà Tel. 93 713 11 26 ceiprosercapdevilal@xtec.net

Acta de la sessió del 4t Consell Escolar de l'Escola Roser Capdevila Sessió número: 4 Data: Dilluns 31 gener 2011 Horari: hora d´inici 17'15h Lloc: Biblioteca de l'Escola Roser Capdevila Hi assisteixen: NOM

REPRESENTANTS

Sr. Jordi Castellsagué

President

Sra. Lucia Ruiz Sánchez

Cap d'Estudis

Sra. Irene Sánchez Triguero

Mestra

Sra. Olga Ballester Rueda

Mestra

Sra. Lourdes Iturriaga Oliveras

Mestra

Sra. Maria Teresa Flores Fernández

Mestra

Sr. Gonzalo Alcaraz Ruiz

Mestre

Sr. Gemma García García

Mare

Sra. David Bertran Jurado

Pare

Sra. Raquel Morey Marigó

Mare

Sra. Adoración Blanco

Representant de l'AMPA

Sr. Anastasio Morales Ibarburen

PAS

Sra. Eulàlia Turu Segura

Secretària

Sra. Gemma Piñol Mejias

Regidora Educació

Sra. Núria Ribes Mezquita

Mare

Públic: 1 assistenta: Sra. Úrsula Sánchez Temes tractats: • Aprovació de l'acta de la sessió número 3. • Informació a Consell escolar de les diferents reunions de la comissió econòmica i de la comissió de socialització realitzades. • Lectura i aprovació del pressupost 2011. • Mentre no hi hagi un posicionament del nou govern i el departament d'Educació no ho marqui no cal tirar endavant la carta de compromís educatiu. Secretària Eulàlia Turu Segura

1

President Jordi Castellsagué Bolasell


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Roser Capdevila Av. Lluís Companys, s/n 08213 Polinyà Tel. 93 713 11 26 ceiprosercapdevilal@xtec.net

• • • • •

El departament d'Ensenyament autoritza la jornada intensiva del 6 al 22 de juny. S'informa a Consell escolar que l'horari de menjador per a l'alumnat que es quedi a dinar s'allargarà 30 min. El període de preinscripció serà del 14 al 25 de febrer amb nous criteris i una zonificació nova per a l'alumnat de P3. S'informa que s'ofertaran 50 places a P3 a l'Escola Roser Capdevila, a l'escola Pere Calders i a al nou Institut escola de Can Serra. La Sra. Gemma Piñol informa que en el Institut escola estaran en mòduls provisionalment 1 any. De moment no hi ha projecte per l'edifici. S'informa que properament s'haurà de constituir la carta de compromís. El Sr. President informa que els 2 centres del municipi han presentat propostes per la setmana blanca. La Sra. Gemma Piñol corrobora la informació en què les 2 AMPA han presentat propostes i que a títol personal l'Ajuntament no presenta cap proposta, El Sr. President del consell escolar suggereix l'elecció dels representants del consell escolar del sector no mestres per constituir la comissió per a la propera selecció de directors/es. Es comenta que esperarem que surti la resolució corresponent.

Acords: 1. Aprovació del pressupost 2011. 2. Donar a conèixer l'oferta educativa per a la preinscripció 2011-12 amb l'especificació de zonificació diferenciada per a l'oferta de P-3 respecte la de P-4 fins a 6è. 3. S'acorda aturar el procés de confecció de la carta de compromís educatiu. 4. S'informa de l'autorització de la jornada intensiva del 6 al 22 de juny 2011en horari de 9h a 13h i l'alumnat que es queda a dinar de 13h a 15'30h. Precs i Preguntes: • La Sra. Gemma García troba injust que no es redueixi l'import de la quota de material amb els diners rebuts de la subvenció de l'Ajuntament. El Sr. President comenta que s'han invertit en material curricular per a Infantil amb el vistiplau de l'AMPA, ja que l'Ajuntament no podia subvencionar el material fungible, tal i com corrobora la Sra. Gemma Piñol. • La Sra. Núria Ribas es queixa de la falta de netedat en els vestuaris (sorra i junta rajoles brutes). • La Sra. Lucía Ruiz la informa dient que les rajoles brutes no són floridures sinó tacat pel goteig de l'aixeta. L'ajuntament està avisat per reparar-les. Tanmateix la sorra en els vestidors és del mateix alumnat que la porta amb el calçat, però que en les dutxes no n'hi ha. Secretària Eulàlia Turu Segura

2

President Jordi Castellsagué Bolasell


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Roser Capdevila Av. Lluís Companys, s/n 08213 Polinyà Tel. 93 713 11 26 ceiprosercapdevilal@xtec.net

• • •

La Sra. Gemma García pregunta si hi ha alguna devolució de menjador si algun nen/a no es queda per malaltia. El Sr. Jordi Castellsagué informa que es fan devolucions quan és per causa justificada com hospitalització. La Sra. Gemma García demana que s'arregli la porta d'accés al centre. El Sr. Anastasio Morales informa que ja ha fet un comunicat a l'Ajuntament. La Sra. Gemma García proposa que es canviï la font de la pista del centre de lloc perquè sempre perd. S'informa que la proposta està presentada a l'Ajuntament. La Sra. Gemma Piñol demana com es regulen les calefaccions dels 2 edificis. El Sr. Anastasio Morales informa que a l'edifici d'Educació Infantil es regula manualment i que en l'edifici de Primària es regula sola i que es mira per un consum sostenible.

Documents adjunts: • Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu. 4 juny 2010. • Calendari de preinscripció 2011-2012. • Pressupost 2011.

Propera trobada el 21 de març 2011 a la biblioteca del centre. El president aixeca la sessió a les 18'10h., de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Secretària Eulàlia Turu Segura

3

President Jordi Castellsagué Bolasell

Acta consell escolar 4  

Acta consell escolar 31/01/11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you