Page 1

• 1. REVIJA INDUSTRIJE SREČANJ JUGOVZHODNE EVROPE • 1ST SOUTHEAST EUROPE MEETINGS INDUSTRY MAGAZINE • LETNIK III , ŠT. 3 • VOLUME III, ISSUE 3 • JULIJ, JULY 2009 •

Kako učinkovito obvladati kongresne projekte v obdobju recesije? / How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession? www.kongres-magazine.eu Standardi v kongresni industriji: Kakovost v catering storitvi / The Standards in the Meetings Industry: The Quality of the Catering Services

Kolumni / Columns Rok V. Klančnik, Marcos J. Torres Mueller

URADNO GLASILO ZAVODA-KONGRESNOTURISTIČNI URAD • OFFICAL MAGAZINE OF THE SLOVENIAN CONVENTION BUREAU 1


Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, SI - 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenia / T: +386/1/300 26 00 / F: +386/1/300 26 49 / E: info@gr-sejem.si / Foto: Blaž Zupančič

Svetovni šampioni zmagujejo na GR. GR is the Home of World Champions.

Vino Ljubljana, najstarejše mednarodno ocenjevanje vin na svetu Vino Ljubljana, the oldest international wine competition in the world

www.gr-sejem.si 2


2ND SOUTH EAST EUROPEAN EXHIBITION FOR MEETINGS, EVENTS & INCENTIVE TRAVEL

Have a cup of coffee with us! CONVENTA 2010

21 AND 22 JANUARY 2010

GR - LJUBLJANA EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE

3


4


Kolofon / Colophon REVIJA KONGRES - 1. REVIJA INDUSTRIJE SREČANJA JUGOVZHODNE EVROPE / KONGRES - 1ST SOUTHEAST EUROPE MEETINGS INDUSTRY MAGAZINE Glavni in odgovorni urednik / Editor-in-Chief: Gorazd Čad Izvršna urednica / Executive Editor: Jakica Jesih Pomočnica urednika / Assistant to the Editor-in-Chief: Danaja Besnard Uredniški odbor / Editorial Board: Renata Balažic, Gorazd Čad, Petra Čuk, Anuša Gaši, Miha Kovačič, Tina Možina, Srečo Peterlič, Tatjana Radovič, Darja Slivnjak, Mirjana Sušec, Maja Vidergar Oblikovanje / Design: Propagarna d.o.o. Prevod / Translation: Alkemist d.o.o. Lektoriranje / Proofreading: Alkemist d.o.o., Jakica Jesih Tisk / Printing: Collegium Graphicum d.o.o., Ljubljana

Napovednik / Contents • Kako učinkovito obvladati kongresne projekte v obdobju recesije? /How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession?

• ROI je zgodovina – Kako preživeti recesijo / ROI is History – How to Survive a Recession

• Relacijski marketing: prijateljstvo s prijaznim velikanom / Relationship Marketing: Friendship with the Kindly Giant • Dober in realen stroškovnik – izziv za kongresne organizatorje / A Good and Realistic Bill of Costs – A Challenge for Congress Organisers

• Z aktivnimi sinergijami do uspešnih projektov / From Active Synergies to Successful Projects

• Kako znižati stroške organizacije dogodka? / How to Cut the Costs of Organising an Event?

40

Naklada / Circulation: 5.000 izvodov / 5.000 Copies ISSN Številka / ISSN Number: 1854-9292 Revija Kongres je vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 1423. / The Kongres magazine is entered into the media register under sequence number 1423. Revija izhaja 5x letno / Magazine issued in: Januar; april; julij; oktober; december January; April; July; October; December Izdajatelj, produkcija in trženje / Publisher, Production and Marketing: GO®Mice d.o.o., Štihova 4 SI-1000 Ljubljana T: +386 (0)1 430 51 03 F: +386 (0)1 430 51 04 E: kongres@go-mice.eu Datum izida / Issue date: Julij 2009/ July 2009 Cena / Price: 6,70 EUR / Slovenia 18,00 EUR / Other Countries Za reproduciranje vsebine je potrebno pisno soglasje uredništva. / For the content reproduction it is required to get the written editorial consigment.

• Priznanje Akademije Conventa - izkoristite priložnost! / Academy

Conventa Award - Seize The Opportunity!

83 • IMEX 2009 – rekorden obisk kupcev in obiskovalcev / IMEX 2009: Breaking Attendance Records for Buyers and Visitors

86

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost se od revije obračunava davek na dodano vrednost po 8,5-odstotni stopnji. Za kvalificirane organizatorje dogodkov je revija brezplačna. / On the basis of the Value Added Tax Act, VAT is levied at a 8.5 per cent rate for the magazine. The magazine is free-of-charge for qualified event organisers.

5


6


Uvodna beseda / Editorial

Žensko vodenje / Female Management

Tako doma kot v tujini razmere v poslovnem svetu vse bolj

dokazujejo, da so tudi ženske lahko enakovredne ob zasedanju nekaterih ključnih menedžerskih položajev. V preteklosti se je sicer predvidevalo, da ženske in moški niso sposobni deliti enakovrednih delovnih položajev in opravljati enakih del. Ženske spretnosti in delovne navade so drugačne od moških, vendar so ženske s svojim znanjem, sposobnostmi in zavzetostjo postale uspešne managerke, ki prispevajo k drugačnemu pogledu na vodenje in ustvarjanje ugleda podjetja. Menim, da je na vodilnih položajih v gospodarstvu in tudi v politiki manj žensk zaradi dveh poglavitnih razlogov. Prvič, ženskam se je težje prebiti na vrh, ker so ženske; drugi razlog pa je zgodovinsko pogojena vloga ženske, zaradi katere se marsikatera ne vidi na vodilnem položaju. Osredotočila bi se na prvi vzrok. Ocenjujem, da se v marsikaterem podjetju ženske še danes ubadajo s problemi napredovanja in ustvarjanja kariere. Prav zato je potrebno javnost vztrajno in neprestano opozarjati na še vedno neenakopraven položaj žensk v poslovnem svetu. Mnogo za izboljšanje situacije lahko ženske naredimo same s tem, da se nehamo podcenjevati. Ogromno za kariero ženske pa seveda doprinese družina, mož in otroci, ki jo morajo podpirati in ji stati ob strani. Delitev in dobra organizacija dela sta poglavitni, če želi ženska ob karieri imeti tudi družino, ki je po mojem mnenju najpomembnejša. Ko ženske uspemo, uvedemo drugačen tip vodenja od spoštovanih moških kolegov. Več čustvene inteligence, ki jo ženske izražamo, daje odločilen uspeh. Prav tako smo bolj dosledne in tudi zelo delovne. Pri vodenju so lahko omenjene lastnosti tudi pomanjkljivost, zato je idealno, da pri ženskem vodenju v timu sodelujejo tudi moški kolegi. V krizi vsekakor ženske kot vodje dobro uspevajo, z žensko delavnostjo in doslednostjo lahko premagajo krizne situacije. Na vsak način pa je v krizi potrebna preudarnost in prizadevnost ter mirnost, nikakor se ne sme ustvarjati panika. Alenka Iskra Predsednica uprave družbe Terme Maribor, d.d.

B

oth at home and abroad, the situation in the business world is increasingly proving that women can be equals in holding key managerial positions. In the past, it was assumed that men and women could not hold equal positions and perform the same jobs. A woman’s skills and working habits are different from a man’s but their knowledge, abilities and zeal have made them into successful managers contributing a different viewpoint on managing a company and creating its reputation. I believe that there are two fundamental reasons to why there are fewer women occupying leading positions in the economy and politics. Firstly, women find it more difficult to rise to the top simply because they are women. Secondly, there is the historically conditioned role that women play, which is the reason why many do not see themselves holding a leading position. I would like to focus on the first reason. It is my belief that, in many companies, women still face problems regarding promotion and career opportunities. This is why it is imperative to constantly and persistently inform the public about the still unequal position of women in the business world. The women themselves can do a lot to improve the situation simply by not underestimating themselves. Family, husband and children play a big role in a woman's career and they need to support her and stand by her side. Division and good work organisation are essential if a woman wishes to have a career and a family, which I personally see as the most important. When women succeed, our management is different from that of our esteemed male colleagues. The higher emotional intelligence that women have provides the crucial success. We are also more consistent and hard-working. In management, these characteristics can also be shortcomings, so it is ideal to have male colleagues participating in female team management. In times of crisis, female leaders undoubtedly succeed and female diligence and consistency may overcome various crises. But in any event, prudence, assiduousness and calmness are necessary at times of crisis and there is no room for creating a panic.

Alenka Iskra Chairwoman of the board of directors, Terme Maribor, d.d.

7


Kratke novice

Novo na Bledu – Hotel Triglav Bled in Restavracija 1906 Bled L

eto po pričetku prenove je v začetku maja 2009 odprl svoja vrata stilski Hotel Triglav Bled z à la carte Restavracijo 1906 Bled. Hotel Triglav Bled na mirni lokaciji, s pogledom na Bled in jezero, je bil zgrajen leta 1906 in je v letu 2009 zaživel v prenovljeni podobi, za kar gre zahvala lastnikom, družini Rus z Bleda. Hotel s svojo zunanjo in notranjo podobo (restavrirani kosi stilskega pohištva, umetniške slike …) priča o več kot stoletnem obdobju svojega obstoja in je znanilo novega razvoja na Bledu, v skladu z nacionalno strategijo razvoja turizma Slovenije v smeri butičnosti, individualnega pristopa do gosta, povezovanja ponudbe celotne destinacije Bled in Slovenije.

izvedbah dogodkov. Pridobljeni podatki organizatorju povedo, kateri sklopi so bili bolje obiskani (npr. predavanja ali sekcije), katera vsebina je najzanimivejša, kateri predavatelj je pritegnil največ ljudi, ter ne nazadnje skrbijo za večji nadzor nad obračunom gostinskih storitev. Med več kot tridesetimi dogodki je rešitev navdušila organizatorje štirih izvedb DSI, petih konferenc CIO, foruma IBM, dveh Proizvodnih logistik, Poslovne konference Hermes SoftLab, dveh konferenc SAOP in crmT ter številne druge. www.leoss.si

Zaposleni razvijajo posebne programe, kot npr. kulinarične delavnice za otroke in odrasle, gurmanske kulinarične večerje v Restavraciji 1906, povezano ponudbo nastanitve, kulinarike in izleta z muzejskim vlakom, jahanja, vodenih pohodniških izletov, poletnega sankanja na Straži, igranja golfa, minigolfa, wellnessa … www.hoteltriglavbled.si

Nova podoba Hotela Lev L

eta 2009 v Hotelu Lev poteka v znamenju obeleževanja 45. obletnice odprtja hotela. Z namenom nadaljevanja takrat zastavljene poti in želje po doseganju visoke kakovosti hotelskih in gostinskih storitev je maja odprla svoja vrata ekskluzivna à la carte restavracija Glam. Prav tako so prenovili in sodobno opremili veliko konferenčno dvorano Karantanija. Da bo počutje gostov v hotelu še prijetnejše, bo hotel ponudil popolnoma osvežene hotelske sobe z najsodobnejšo tehniko, ki bodo razdeljene po treh standardih. Izbirali bodo lahko med sobami Superior in predsedniškimi apartmaji v 10. nadstropju, sobami Executive v 9., 8. in 7. nadstropju in sobami Business v preostalih nadstropjih. In ne nazadnje, že jeseni se bodo gostje lahko sproščali in razvajali v novem spa in fitnes centru. Vse to s ciljem, da bo, kot edini hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani, nudil storitev na ravni, ki sloni na tradiciji in najnovejših trendih. www.hotel-lev.si

Vodenje evidence prisotnosti udeležencev na vašem dogodku V

zadnji štirih letih je rešitev »Leoss Konferenca« pomembno pripomogla k profesionalnemu videzu in izvedbi številnih dobro obiskanih dogodkov. Poleg kontrole dostopa udeležencev so organizatorji pohvalili izredno kakovostne podatke o dejanski udeležbi. Ti podatki, zajeti z mobilnimi terminali v rokah hostes, služijo za analizo obiska in tako olajšajo odločitve o prihodnjih

8

Odprli novi Wellness Orhidelia V začetku maja so v Termah Olimia odprli novi Wellness Orhidelia,

katerega izgradnja je zasnovana kot nadaljevanje posegov, začrtanih z dosedanjimi projekti, ki so jih začeli z odprtjem Wellness hotela Sotelia pred dobrima dvema letoma, in predstavlja obogatitev ponudbe, namenjene zahtevnejšim gostom in tistim, ki si želijo privoščiti več. Wellness Orhidelia je večinoma vkopan in parkovno urejen, hkrati pa je streha v prostoru prisotna kot ozelenjen teren, saj so želeli ohraniti stik z naravo. Ponudbo celotnega kompleksa bo dodatno nadgradil še nov klub za zabavo in prireditve, ki je umeščen v spodnjem nadstropju, a neposredno dostopen tudi iz enega od trgov v zunanjosti. Umeščen je neposredno ob bazenski del, tako da se lahko ob pripravi posebnih dogodkov oba združita v enoten prireditveni prostor. www.terme-olimia.com/si/orhidelia


Kratke novice

Zavod za turizem Ljubljana postal član združenja ICCA Zavod za turizem Ljubljana se je letos pridružil mednarodnemu

združenju ICCA (International Congress and Convention Association), ki med svojimi člani združuje več kot 850 organizacij in podjetij iz 85 držav. ICCA je hkrati trženjsko združenje in mednarodna poslovna skupnost. Organizatorjem srečanj mreža združenja ICCA omogoča, da poiščejo rešitve in vrhunske produkte ter storitve za pripravo dogodkov, pri čemer so vključeni izbira destinacij in prizorišč, tehnično svetovanje in celovito načrtovanje srečanja. Članstvo združenja je razvrščeno v pet širših delovnih sektorjev. Področje kongresne dejavnosti na Zavodu za turizem Ljubljana je vključeno v sektor destinacijskega trženja. www.iccaworld.com, www.visitljubljana.si

Turistična destinacija Ljubljana dobitnica priznanja Superbrands T

uristična destinacija Ljubljana je dobitnica priznanja Superbrands 2008. Med vsemi dobitnicami tega priznanja je blagovna znamka turistične destinacije Ljubljana najmlajša, saj je stara manj kot leto dni. Na končnem seznamu se je znašlo 800 domačih in tujih blagovnih znamk, s katerimi se srečujemo v Sloveniji. Zgolj pet odstotkov blagovnih znamk s seznama je pridobilo naziv »Superbrand« za leto 2008, zato je lahko Zavod za turizem Ljubljana, ki v turistični destinaciji Ljubljana upravlja z njeno blagovno znamko, na to ponosen. www.superbrands.si

Ljubljana najbolj pošteno mesto Novinarji revije Reader's Digest so po opravljenem družbenem

poskusu Ljubljano razglasili za najbolj pošteno mesto na svetu. Istočasno se je na lestvici desetih najbolj idiličnih evropskih mest, objavljeni na spletni strani ameriške revije Forbes, Ljubljana uvrstila na peto mesto. Novinarji revije Reader's Digest so poštenost 32 svetovnih mest ocenili tako, da so v vsakem »izgubili« 30 mobilnih telefonov. Nato so obiskali najbližjo policijsko postajo in čakali na klic najditelja telefona. Za najbolj pošteno mesto se je izkazala Ljubljana, kjer so najditelji vrnili kar 29 od 30 izgubljenih mobilnih telefonov. Na lestvici sledita Toronto z 28 in Seul s 27 vrnjenimi telefoni. Spletna izdaja ameriške revije Forbes je v svojem prispevku naštela deset najbolj idiličnih evropskih mest, v katerih bi si lahko ustvarili nov dom vsi Američani, ki se želijo preseliti v Evropo. Ker je svetovna gospodarska kriza vplivala na znižanje vrednosti evropskih valut v primerjavi z dolarjem, so možnosti za to v ZDA vse boljše. Za najbolj idilično mesto so po vrsti meril, med katerimi poleg dostopnih cen izstopajo predvsem slikovitost ter možnosti za kakovostno in zdravo življenje, ocenjevalci razglasili vasico Gaiole v italijanski pokrajini Chianti. Ljubljano, ki je zasedla peto mesto, so označili kot Pariz v malem s prvinami arhitekturnega sloga art nouveau (secesije) in kot multikulturno mesto na križišču nemškega, romanskega in slovanskega prostora. www.visitljubljana.si

Dve novosti v City hotelu C

ity Panorama je novo ime City apartmaja 702. Organizatorji dogodkov lahko po novem za svoj seminar, delavnico, predavanje, tiskovno konferenco ali kakršen koli drug dogodek najamejo apartma v sedmem nadstropju City Hotela in s tem svojemu dogodku dodajo piko na i – prelep pogled na Ljubljanski grad. City letna terasa pa ob toplih poletnih večerih ponuja razgiban prostor za praznovanja ob različnih obletnicah in drugih dogodkih. www.cityhotel.si

9


Kratke novice

Prenova v Grand Hotelu Union V osrčju mestnega jedra Ljubljane Grand hotel Union nadaljuje

svojo stoletno tradicijo kakovosti in dovršenosti. Oktobra 2009 se bo posodobljeni del hotela komfort-business predstavil v popolnoma novi luči. Prenovo delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in obsega kombinacijo modernega in elegantnega dizajna, skupaj s presežkom udobja. Sobe bodo gostom nudile umirjeno vzdušje, udobne postelje, veliko delovno površino, LCDzaslone ter novost: masažne stole. Torej vse, kar potrebuje gost po dnevu, polnem poslovnih ali izletniških izzivov … www.gh-union.si

Vila Bled odpira svoja vrata pod novo upravo P

otem ko so osvežili njeno notranjost, je Vila Bled, nekdanja rezidenca Josipa Broza Tita in eno od najlepših slovenskih prizorišč za kongrese in motivacijska potovanja, nedavno ponovno odprla svoja vrata kot del skupine Sportina turizem. Posestvo, ki ga preveva enkratno zgodovinsko ozračje, obsega 31 sob, od katerih je večina prostornih apartmajev s čudovitim pogledom na jezero in vrt. Vodja kuhinje v odlični restavraciji Vile Bled je član nacionalne kuharske ekipe Igor Jagodič, ki pripravlja izjemno okusne jedi klasične francoske, mediteranske in slovenske kuhinje. Posebnost Vile Bled je njena velika konferenčna soba, ki lahko sprejme do sto gostov, z ogromno fresko, ki prikazuje prizor iz druge svetovne vojne. Vila Bled svojim gostom ponuja tudi udoben studio za fitnes, zasebno kopališče ob jezeru in Paviljon Belvedere, ki v toplejših mesecih odpira svoja vrata kot kavarna in prizorišče dogodkov z najlepšim razgledom na blejski otoček. Sportina turizem je tudi lastnica Vile Prešern, elegantne kavarne in restavracije ob jezeru, ki je odlično prizorišče za različne sprejeme. V njihovi lasti sta tudi dva hotela in mladinski hostel na Bledu. www.vila-bled.com

Konferenčne zmogljivosti v hotelu Slon Best Western se bodo podvojile Hotel Slon, ki se ponaša s štirimi zvezdicami in ugodno lego

v samem središču mesta, nadaljuje z obsežnimi naložbami v prenovo. Lani je že bila preurejena večina sob in javnih prostorov, letošnji poudarek pa je namenjen konferenčnim zmogljivostim. Njihovo povečanje in nadgradnja trenutno potekata in bosta zaključena maja 2009. Tako bo hotel pridobil stilsko opremljen, prilagodljiv in večnamenski konferenčni prostor z maksimalno zmogljivostjo 200 udeležencev v t. i. kino postavitvi sedežev. Trem obstoječim konferenčnim dvoranam, ki sprejmejo do 120 udeležencev, bosta dodani še dve nekoliko večji. Posodobitev bo zaokrožila nova tehnična oprema, med drugim projekcijska platna velikega formata. www.hotelslon.com

Novosti v hotelu Park Nedavno prenovljeni hotel Park v bližini največjih ljubljanskih

znamenitosti in kongresnih centrov je povečal število t. i. sob »comfort«. Tako hotel zdaj razpolaga s 86 comfort in 115 standardnimi sobami. Hotelska restavracija ponuja še večje število sladic in toplih pijač ter svoje goste razvaja z novo hišno sladico, čokoladno torto Spark. www.hotelpark.si

10

Nov razvoj v Alpah – hotel Špik D

ružba HIT Alpinea, ki je lastnica večine hotelov v Kranjski Gori, enem od najbolj priljubljenih alpskih letovišč v Sloveniji, je zaključila pomembno naložbo v enega od svojih hotelov, ki se nahaja v bližnji vasici Gozd Martuljek. Alpsko letovišče Špik, ki je svoja vrata odprlo v začetku tega meseca, obsega v celoti obnovljen hotel s tremi zvezdicami in novozgrajen del s štirimi zvezdicami, ki skupaj ponujata 120 sob. Gostom so na razpolago tudi wellness center, restavracija z vinsko kletjo in različne športne aktivnosti. V hotelu Špik so na voljo potrebni prostori za srečanja, primerni za manjša srečanja podjetij, umirjena srečanja vodilnih delavcev podjetja in druge dogodke. Dve konferenčni sobi (veliki 50 oziroma 75 m2), banketna dvorana (70 m2) in soba za seminarje (260 m2) zagotavljajo možnost organizacije različnih dogodkov s čudovitim pogledom na bližnje gore. www.hitholidays-kg.si/en/


Kratke novice

Park hotel Bohinj sprejel prve goste

Evropska nagrada Zdravilišču Radenci

E

Na zaključni slovesnosti evropske konference Varnosti in zdravja

den največjih naložbenih projektov v turizmu v zadnjih letih na Gorenjskem in v Sloveniji, Park hotel Bohinj v središču Bohinjske Bistrice, je maja 2009 že sprejel prve goste. Investitor, podjetje MPM Engineering, je za hotel zagotovil 16 milijonov evrov, od tega štiri milijone evrov evropskih strukturnih sredstev. Naložba naj bi se povrnila v desetih letih. Načrtujejo, da bodo imeli na leto 35.000 prenočitev in 55-odstotno zasedenost hotela. www.bohinj-park-hotel.si

pri delu, ki sta jo v okviru dvoletne evropske preventivne kampanje »Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel.« organizirali Evropska komisija in Češka republika kot predsedujoča EU, je konec aprila v Pragi družba Zdravilišče Radenci, skupaj s Savinim Kompetenčnim centrom Varstva prejela prestižno evropsko nagrado za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2008. Nagrado je prejelo še osem podjetij iz Evropske unije. www.terme-radenci.si

Ekipa CD v Atenah E

kipa Kongresno komercialne dejavnosti Cankarjevega doma je to pomlad obiskala Atene in primerjala izhodišča za industrijo srečanj med prestolnicama. Atene imajo en sam pravi kongresni center, Megaron (www.megaron.gr), ki je lociran v osrednjem delu in ga je mogoče primerjati s Cankarjevim domom. Najpomembnejša lokacija za izvedbo dogodkov zunaj kongresnega centra so antični kulturni spomeniki, med katerimi je v ospredju Akropola; druge lokacije, zlasti ob morju, so premalo izkoriščene. V Atenah, kot tudi na drugih prizoriščih olimpijskih iger, se srečujejo z vprašanjem smotrnosti izključno v ta namen zgrajene infrastrukture, saj je večinoma prazna in slabo vzdrževana. Ob strokovni debati z gostitelji pa lahko povemo, da Slovenci znamo organizirati kongrese in dogodke, ki jih je mogoče primerjati z uspešno izvedenimi mednarodnimi projekti. www.cd-cc.si

Yeti v Sloveniji V Sloveniji se je junija odvijal veledogodek »Škoda Yeti World Press Launch«. Devet dni je skorajda 700 novinarjev iz vsega sveta prvič preizkušalo nov Škodin SUV model Yeti. Dogodek je v Slovenijo pripeljal Intours DMC, s svojo izvrstno ponudbo so »premagali« destinacije kot so Islandija, Norveška, Švedska, Avstrija, Švica ... Glavne lokacije dogodka so bile letališče J. Pučnika (welcome in prevzem avtomobilov), Hotel Mons (namestitev, press, večerni dogodek), Vila Bled (kosilo) in ceste po Gorenjski in v Škofjeloškem hribovju (testne vožnje). Dogodek je bil glede na izjave novinarjev organiziran precej nad njihovimi pričakovanji.

11


Short News

New in Bled – Triglav Bled Hotel and 1906 Bled Restaurant A year from the start of the renovations, the stylish Triglav Bled

Hotel and its 1906 Bled à la carte restaurant opened its doors in the beginning of May 2009. Located in the peaceful environment overlooking the genuine city of Bled, the Triglav Bled Hotel was built in 1906 and came to life in 2009 in its refurbished form thanks to the Rus family from Bled. The hotel’s interior and exterior (restored pieces of stylish furniture, art paintings, etc.) bears witness to the over 100 years of its existence and is the herald of new development in Bled. In line with the national development plan and the policies of Slovenian tourism, this development is heading in the direction of boutique hotels aiming for an individual approach to guests and uniting the entire Bled and Slovenia offer.

hostesses using mobile terminals used to analyse attendance and thus facilitating decisions on future events. The data obtained tells the organiser which sections of the event recorded the highest visitation numbers (e.g. lectures), which had the most interesting content, which lecturer drew the biggest crowd and also provides the possibility of a better overview in the settlement of catering services. There were over thirty of these events organised and the solution enraptured the organisers of four Days of Slovenian Information Science events, five CIO conferences, the IBM Forum, two Production Logistics conferences, the Hermes SoftLab Business & Information Technology Conference, two SAOP and crmT conferences and numerous others. www.leoss.si

The employees organise special programmes, such as culinary workshops for children and adults, gourmet culinary dinners in the 1906 Restaurant, a joint offer of accommodation, culinary treats and trips on the museum train, riding or guided hiking trips, summer sledding in Straža, playing golf, mini golf, wellness, etc. www.hoteltriglavbled.si

A Fresh Look for the Lev Hotel T

he 5-star Lev Hotel is turning 45 this year. The anniversary was regarded as an excellent opportunity to freshen up its look and start developing new products. In May 2009, its largest conference room − the Karantanija Hall, which provides flexible setups and a maximum plenary seating for 380 delegates theatre-style – was revamped. At the same time, the higher end à la carte restaurant GLAM, was opened on the ground floor level. Its menu offers modernised Mediterranean cuisine. Other important novelties are announced to be completed by autumn 2009. The entire 10th floor is to be transformed into superior suites, including presidential ones, while the 9th, 8th and 7th executive floors will feature different type of rooms. The remaining guest rooms in the lower business floors will undergo a soft refurbishment. The estimated value of the refurbishment carried out in 2009 amounts to € 1.5 million.

The New Wellness Orhidelia Opens At the beginning of May, Terme Olimia opened the new Wellness

A last item in this investment plan is to add amenities for the relaxation and well-being of guests. In one year from now, a new fitness, spa & wellness centre will be developed within the property. www.hotel-lev.si

Orhidelia, the construction of which was designed as a continuation of earlier projects beginning with the opening of the Sotelia Wellness Hotel somewhat over two years ago. Wellness Orhidelia is an enrichment of their offer aimed at the more demanding guests and those who wish to treat themselves to something more. The major part of Wellness Orhidelia is constructed below ground level, surrounded by a park and with the roof of the facility constructed as a green roof, as they wished to maintain the close contact with nature. The offer of the facility will be additionally enriched by the new entertainment and events club located in the lower floor and accessible from one of the outside squares. It is located immediately next to the swimming pool section, so that both can be joined into a single event space for organising special events. www.terme-olimia.com/si/orhidelia/

Managing Records of Presence at your Event

Ljubljana Tourist Board, a Member of ICCA

I

n the last four years, the LEOSS Conference solution has contributed substantially to the professional look and implementation of numerous well-visited events. Aside from access control for the participants, the organisers also praised the high-quality information on the actual participation. This data that was collected by

12

T

he Ljubljana Tourist Board has recently joined ICCA, the International Congress and Convention Association, which comprises more than 850 member companies and organisations in 85 countries worldwide. ICCA is both a commercial resource, and an international business community.


Short News Meeting planners can rely on the ICCA network to find solutions, top quality products and services for all their event objectives, including destination and venue selection, technical advice and full convention planning. The Association’s structure is represented by five broader industry sectors, and the Ljubljana Tourist Board and Convention Bureau is classified as Destination Marketing. www.iccaworld.com, www.visitljubljana.si

Ljubljana, The World's Most Honest City

Two Novelties at the City Hotel C

ity Panorama is the new name of the City Suite 702. For seminars, workshops, lectures, press conferences or any other type of event, event organisers can now book our suite located on the seventh floor of the City Hotel providing icing on the cake for their event in the wonderful view of the Ljubljana Castle. During warm evenings, the City Summer Terrace offers an eventful space suitable for celebrating anniversaries and other events. www.cityhotel.si

Ljubljana is the world's most honest city according to a social

experiment conducted by reporters of the Reader's Digest magazine. At the same time, it ranks fifth in the top ten list of Europe's most idyllic places to live published on the website of the American magazine Forbes. To test honesty levels in the most populous cities of 32 countries across the world, Reader's Digest reporters "lost" 30 mobile phones in each of the cities. Then they checked the nearest police stations and waited for calls from finders. The most honest city turned out to be Ljubljana, where 29 of the 30 mobile phones were returned. Ljubljana was followed on the chart by Toronto and Seoul, where 28 and 27 phones were returned respectively. The online edition of the Forbes magazine includes an article listing Europe's ten most idyllic places where Americans considering a move to Europe could find a new home. As the euro and the pound have fallen in value against the dollar, locations in Europe are becoming increasingly affordable to Americans. According to the assessment criteria used by the panel of experts consulted by Forbes – the most important being affordable prices, picturesqueness and the possibilities for good and healthy living – Europe's most idyllic place to live is the Italian village of Gaiole in Chianti. Ljubljana, which was placed fifth, is referred to as "a little Paris" with hints of Art Nouveau and "a melting pot of culture" lying at the crossroads of the German, Latin and Slavonic worlds. www.visitljubljana.si

Grand Comfort - Grand Hotel Union I

n the prime location of the city centre of Ljubljana, with a long tradition of impeccable service, Grand Hotel Union is iniciating the grand plan. After May 2009, the comfort of the hotel will have a new dimension. This operation is part-financed by the European Union (European Regional Development Found). The renovated hotel will offer a combination of elegant design and maximum comfort and relaxation. Spacious hotel rooms with massage chairs, comfortable beds and small details adapted to the requirements of business travellers … everything intended for the guests’ relaxation after a busy day. www.gh-union.si

Ljubljana Wins Superbrand Status T

he Tourist Destination of Ljubljana has been awarded the Slovenia Superbrands 2008 status. The city brand, launched less than a year ago is the youngest of all in the SB 2008. The initial assessment of brands to enter the selection process was made from a list of 800 Slovenian and international brands present in Slovenia. Only five percent of the brands from the list were awarded, which gives the Ljubljana Tourist Board – the organization managing the Tourist Destination of Ljubljana and its brand – every reason to be proud. www.superbrands.si

13


Short News

The Meeting Facilities at the Slon Best Western Premier Hotel are Doubling in Size T

he Slon Hotel, a 4-star property in an excellent downtown location, is continuing a dynamic investment cycle. Most of its guest rooms and public areas were restyled in 2008, and the focus is now on the meeting facilities. The current enlargement and upgrading of the function areas will be finished in May 2009. With this, the property will acquire a stylish, flexible and multi-functional conference space with a maximum plenary capacity of 200 delegates in theatre-style seating. Two somewhat larger meeting rooms are being added to the three that existed earlier, which were fitted to welcome up to 120 guests. The modernisation also includes new technical equipment, including large-format projection screens. www.hotelslon.com

New at the Hotel Park T

he recently refurbished Hotel Park, located close to Ljubljana’s major sights and convention centres, has increased the number of its comfort rooms. The hotel’s 201 guest rooms now include 86 comfort and 115 standard rooms. The hotel restaurant has also expanded its choice of desserts and hot drinks, now serving a new house dessert, the Spark chocolate cake, among other thing. www.hotelpark.si

Vila Bled Reopens Under New Management T

he Vila Bled, a former residence of President Tito of Yugoslavia and one of Slovenia’s finest conference and incentive venues, has recently reopened as a part of the Sportina Turizem group following a freshening up of its interior. The property has a unique historical atmosphere and encompasses a total of 31 guestrooms, most of which are spacious suites with wonderful lake and garden views. The Vila Bled’s exquisite restaurant is led by master chef Igor Jagodic, a member of the Slovenian National Culinary Team, who prepares delicious treats from the classical French, Mediterranean and Slovenian cuisines. A special feature of the Vila Bled’s larger meeting hall, which can accommodate up to 100 guests, is an enormous fresco depicting the Second World War. Furthermore, the Vila Bled offers a cosy wellness studio, a private lakeside lido and the Belvedere Pavilion, which serves as a summer café and a wonderful venue for events with Bled island nestling on the charming lake as if it was in the palm of your hand. In addition to managing the Vila Bled, Sportina Turizem also owns the Vila Prešeren, a trendy lakeside café, restaurant and venue for receptions, as well as two other hotels and a youth hostel in Bled. www.vila-bled.com

14

A New Development in the Alps - The Špik Alpine Resort The HIT Alpinea company, which owns the majority of hotels in Kranjska Gora, one of the most popular alpine resorts in Slovenia, is finalizing an important investment in one of its properties in the nearby village of Gozd Martuljek. The Špik Alpine Resort, opening in early June 2009, comprises a fully refurbished 3-star hotel and a newly built 4-star hotel with a total capacity of 120 guest rooms. Other amenities feature a wellness centre, a restaurant with a wine cellar and diverse sports facilities. The Špik Hotel also boasts ideal meeting facilities for welcoming smaller company meetings, executive retreats and other events. Two meeting rooms (50 and 75 m2 respectively), a banquet room (70 m2) and a seminar room (260 m2) provide a flexible choice for events of different formats with a stunning view of the mountains. www.hitholidays-kg.si/en/

Park Hotel Bohinj Receiving Its First Guests I

n May 2009, one of the biggest investments in tourism in the Gorenjska Region in recent years, the Park Hotel Bohinj in the centre of Bohinjska Bistrica, welcomed its first guests. As the investor, MPM Engineering assured 16 million euros of funds, including four million euros of European structural funds. A return on the investment is planned in ten years. The hotel plans to have 35,000 overnight stays a year with a 55% occupancy rate. www.bohinj-park-hotel.si

The Cankarjev Dom Team in Athens T

he congress and commercial programme team of Cankarjev dom visited Athens this spring comparing the starting points for the meetings industry in both capitals. Athens has only one true congress centre. This is the Megaron (www.megaron.gr), located in the central part of town and which can be compared to Cankarjev dom. Aside from the congress centre, the most important locations for implementing events are antique cultural monuments, with the Acropolis holding the upper hand while the other locations, especially those by the sea, are rather poorly utilised. In Athens and other locations that hosted the Olympic Games, the question remains whether it was sensible to construct all the infrastructure specifically for the Games as this infrastructure remains largely empty and poorly maintained today. Judging from the professional debate with our hosts, Slovenia knows how to organise congresses and events that can be compared to successfully implemented international projects. www.cd-cc.si


Premiki Zdravilisce Radenci, Winner of this year’s Health and Safety at Work Award At the closing ceremony of the European Occupational Health

and Safety Conference organised within the framework of the twoyear European "Healthy Working Environment. Good for You. Good for business.” preventive campaign organised by the European Commission and the Czech Republic, now presiding over the EU, the company Zdravilišče Radenci d.o.o. and Sava's Safety Competence Centre received a prestigious European good practice award in occupational health and safety for 2008. Another eight companies in the European Union received this award. www.terme-radenci.si

Ana Golob je zapustila ekipo GH Union. Njeno delovno mesto je prevzela Maja Kosem, ki je dosegljiva na maja.kosem@gh-union.si

Grega Fenko je zapustil ekipo City hotela. Kot vodja hotela se je pridružil Alp hotelu v Bovcu.

Ivana Lukič je zapustila ekipo Hotela Lev in se pridružila ekipi Kempinski Palace Portorož.

Mojca Peterkovič se je pridružila ekipi Hotela Lev.

Gregor Gorenc je zapustil Terme Maribor in se pridružil ekipi hotela Mons. Na njegovo mesto v Termah Maribor je prišel Igor Kurnik.

Paul Kennedy bo avgusta 2009 zapustil Reed Travel Exhibitions, kjer od leta 2004 kot direktor srečanj in dogodkov skrbi za portfelj izjemno uspešnih globalnih dogodkov industrije srečanj (EIBTM, GIBTM, CIBTM, AIME, kongres ICCA, AIBTM).

On the Move The Yeti in Slovenia

Ana Golob has concluded her work for the team of GH Union and has been succeeded by Maja Kosem, who can be reached at maja.kosem@gh-union.si.

I

n June, Slovenia hosted the “Škoda Yeti World Press Launch” mega event. For nine days, almost 700 journalists from around the globe tested the Škoda Yeti, which launched Škoda into the SUV segment. The event was brought to Slovenia by Intours DMC, whose outstanding offer beat destinations such as Iceland, Norway, Sweden, Austria, Switzerland and others. The main event venues were Jože Pučnik Airport (welcome and takeover of vehicles), the Mons Hotel (accommodation, press, evening event), Vila Bled (lunch) and roads in the Gorenjska Region and the Škofja Loka hills (test drives). According to journalists, the organisation of the event was substantially above their expectations.

Grega Fenko left the City Hotel team and joined the Alp Hotel in Bovec as hotel manager.

Ivana Lukič has concluded her work for the Lev Hotel and joined the team of Kempinski Palace Portorož.

Mojca Peterkovič is the new name in the Lev Hotel team.

Gregor Gorenc has left Terme Maribor and joined the team of the Mons hotel. His former position in Terme Maribor is now held by Igor Kurnik.

Reed Travel Exhibitions has announced that Paul Kennedy MBE, Group Exhibition Director responsible for its hugely successful Meetings and Incentive portfolio of events (EIBTM, GIBTM, CIBTM, AIME, ICCA congress, AIBTM) has decided to leave the business in mid August 2009 after joining Reed in 2004.

15


Novice

Predvidene trženjske aktivnosti Kongresnega urada v letu 2009 Poslovne borze

26. – 28. maj 2009

IMEX, Frankfurt, www.imex-frankfurt.com

5. – 6. november 2009 BTC, Rim, www.btc.it

1. – 3. december 2009

EIBTM, Barcelona,www.eibtm.com Študijski obisk in workshop v Sloveniji Študijski obisk z vključenim workshopom za kliente iz Velike Britanije, september 2009

V postopku sprejemanja v članstvo Kongresnega urada: Hotel Epicenter Postojna Vrsta članstva: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi, standard G www.hotel-epicenter.si Teambuilding akademija Vrste članstva: agencija za organizacijo dogodkov, standard D Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice Vrsta članstva: hotel s konferenčnimi kapacitetami, standard G www.terme3000.si

16

Workshopa v Amsterdamu in Bruslju Z

avod-Kongresnoturistični urad je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo – predstavništvom v Bruslju, Zavodom za turizem Ljubljana, podjetjem Allied Consultants in trinajstimi člani urada v sredini marca izvedel dva workshopa za kongresni in incentive turizem na trgu Belgije in Nizozemske. 16. marca je workshop potekal v 5* hotelu Park (www.parkhotel. nl) v centru Amsterdama. Dogodka se je udeležilo dvaindvajset nizozemskih organizatorjev dogodkov, od katerih večina Slovenije kot kongresne in incentive destinacije ni poznala. Slovenija se je tako kot kongresna destinacija na nizozemskem trgu predstavila prvič. Gostje so lahko uživali ob kulinaričnih dobrotah hotela in vrhunskih slovenskih vinih. Predstavitev Slovenije kot kongresne destinacije je bila obogatena z glasbenim nastopom Mateje Starič in Jana Tomšiča. 17. marca smo organizirali workshop v trgovini Mmmmh (www. mmmmh.be) v centru Bruslja. Workshop je bil že zaradi atmosfere in ambienta nekoliko drugačen in kot tak zelo pozitivno sprejet s strani slovenskih razstavljavcev in preko petdesetih belgijskih vabljenih gostov. Po uradnem delu workshopa, ki je potekal v zgornjih prostorih restavracije, smo se premaknili v spodnji del, kjer je Hiša Kulinarike Jezeršek poskrbela za pripravo pristnih slovenskih jedi in pogostitev pred gosti. V slovenski hrani in slovenskih vrhunskih vinih so gostje uživali še pozno v večer. Med belgijskimi gosti so bili izžrebani dobitniki štirih bogatih nagrad, ki so jih darovali slovenski udeleženci workshopa: Hotel Bernardin Portorož, Zavod za turizem Ljubljana, City hotel Ljubljana in Hit Alpinea. Nizozemski in belgijski trg sta za Slovenijo kot kongresno in incentive detsinacijo zelo pomembna trga. S predstavitvijo smo ugotovili, da je s strani potencialnih organizatorjev velik interes za organizacijo dogodkov v Sloveniji. Vsekakor so potrebne tudi dodatne aktivnosti, ki jih bomo izvajali skozi leto 2009, da bo Slovenija postala še prepoznavnejša tudi na tem trgu.


Zavoda-kongresnoturistični urad

5. letno srečanje Kongresnega urada K

ongresni urad je 26. in 27. marca 2009 izvedel peto letno srečanje članov. Generalni pokrovitelj in gostitelj največjega letnega dogodka Kongresnega urada je bil Hit Alpinea iz Kranjske gore, skupščine pa se je udeležilo preko 60 članov Kongresnega urada in drugih vabljenih gostov. Na skupščini so bile predstavljene aktivnosti Kongresnega urada v letu 2008, program dela za leto 2009 in akcija »Push up Slovenia«. Izvedli smo tudi volitve dveh novih članov, za novi članici Sveta Zavoda z dvoletnim mandatom sta bili izvoljeni Renata Balažic, Grand Hotel Union in Dušica Todorovič, Cankarjev dom. Za predsednika Strokovnega sveta je bil ponovno izvoljen Matjaž Žnidaršič, Hoteli Bernardin.

mnenj se je izkazala za pravilen pristop, saj je interakcija med člani Kongresnega urada prispevala k pripravi konkretnih zaključkov, ki jih bomo upoštevali pri aktivnostih Kongresnega urada v prihodnje. Člani Kongresnega urada so imeli možnost uživati v kulinaričnih specialitetah mojstrov kuhinje podjetja Hit Alpinea, ki je pripravilo večerno zabavo v restavraciji Fabula, kjer se je družba veselila ob glasbenih ritmih skupine The 80's. V spremljavi ritmov iz osemdesetih pa se je družba vrtela tudi v nadaljevanju družabnega programa v diskoteki hotela Kompas. K prijetnemu vzdušju so prispevali tudi vrhunski koktajli ter obilica pozitivne energije udeležencev. Fotografije 5. Skupščine Kongresnega urada: http://picasaweb. google.com/tadej.bernik/SkupscinaZavodaKTU?authkey=Gv1sRgC O2x99_j-aeSgQE&feat=directlink

Kot novost je bil na skupščini letos prvič uveden odprti forum, ki je omogočil predlaganje aktualnih tem in vsebin. Vsi udeleženci so bili pred dogodkom vabljeni, da se vanj aktivno vključijo preko bloga (http://kongresni-urad.blogspot.com/). »Open space« oz. odprti forum je preprost način komunikacije za majhne in velike skupine. Glavna prednost tega načina srečanja je, da imajo vsi udeleženci možnost, da se aktivno vključijo v vsebino določene teme, hkrati pa lahko teme tudi predlagajo. Izbranih je bilo pet ključnih tem: 1. Kako v obdobju recesije pridobiti nove igralce, nove distribucijske poti in nove kongresne udeležence – predlog Gorazd Čad, Go®Mice 2. PCO – povezovalni člen v verigi kongresne industrije – predlog Majda Zidanski, Albatros Bled in Srečo Peterlič, Auditoria 3. Promocija in prepoznavnost Slovenije – predlog Tomaž Krušič in Miro Hribar, Intours/Demaco 4. Razmerje med kvaliteto in ceno storitve – predlog Tomaž Krušič in Miro Hribar, Intours/Demaco 5. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj – predlog Vesna Slapernik V okviru borze je Gorazd Čad, direktor podjetja Go®Mice, predstavil metodo Petcha Kucha – »Elevator Pitch«, trženje v času krize – in kaj naši naročniki pričakujejo od nas. S strani Faye Bennett, Senior Sales Manager, Regent Exhibitions Ltd, Velika Britanija, je sledilo predavanje v angleškem jeziku na temo mednarodnega marketinga, kjer je bil poudarek na največji poslovni borzi IMEX. Sledila je športno zabavna aktivnost »Bokrle«, ki jo je organiziralo podjetje Koren Sports, udeležila pa se ga je večina udeležencev skupščine v Kranjski gori. V petek, 27. marca, so udeleženci lahko prisluhnili predavanju Vesne Slapernik na temo »Toyota way«. Po osvežitvi je sledila predstavitev vseh tem odprtega foruma, ki je bila s strani udeležencev zelo dobro sprejeta. Tovrstna izmenjava

IMEX 2009 - Slovenija utira svojo pot S

lovenija se je med 26. in 28. majem predstavila na globalni kongresni borzi IMEX v Frankfurtu. Kljub mednarodni finančni gospodarski krizi v okolju mednarodnega kongresnega turizma vlada dobra klima, kar je bilo čutiti na sejmišču, tako med ponudniki kakor tudi kupci kongresnih storitev. Slovenijo so na borzi predstavljali Zavod-Kongresnoturistični urad v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana in štirinajstimi turističnimi podjetji. Predstavili smo se z novim »image« oglasom, v katerem smo združili prednosti Slovenije kot kongresne & incentive destinacije. »Energijska pijača« v personalizirani pločevinki se je pojavila tudi v uglednih mednarodnih strokovnih publikacijah, skupaj z omenjeno predstavitvijo Slovenije kot kongresne in incentive destinacije. Tudi pločevinke energijske pijače, ki so se delile obiskovalcem stojnice, so bile dobro sprejete. Na stojnici smo vzpostavili osebni stik s preko dvesto kupci kongresnih storitev. Obiskovalcev je bilo manj kot lani, toda

17


kvaliteta kontaktov je bila boljša. To potrjuje naše prepričanje, da Slovenija vedno bolj utira svojo pot na konkurenčnem mednarodnem kongresnem področju. Udeleženci borze IMEX: Zavod-Kongresnoturistični urad, Zavod za turizem Ljubljana, Adria Airways, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Austria Trend Hotel Ljubljana, Grand Hotel Union, HIT Alpinea, Hotel Habakuk, Hotel Lev, Hotel Mons, hotel in kongresni center Ljubljana, Life Class Hoteli & Spa, Hoteli Bernardin, Terme Olimia, Vila Bled-Sportina Turizem, Intours DMC, Kompas Slovenija.

The Planned Marketing Activities of the Slovenian Convention Bureau in 2009 Exhibitions

26 – 28 May 2009

IMEX, Frankfurt, www.imex-frankfurt.com

5 – 6 November 2009 BTC, Rome, www.btc.it

1 – 3 December 2009

EIBTM, Barcelona,www.eibtm.com Study visit and workshop in Slovenia A study visit and workshop for clients from

»Push up, Slovenia« N

a pobudo ljubljanskih hotelirjev, Kongresnega urada in Zavoda za turizem Ljubljana bomo v letu 2009 izvedli največjo mednarodno promocijo Slovenije kot kongresne in incentive destinacije na naših primarnih trgih. Eden od ključnih izzivov kongresne Slovenije na mednarodnih tržiščih je premagati njeno neprepoznavnost med organizatorji dogodkov in posredniki. Kongresni turizem se trži na poslovnem področju (B2B) in za dvig prepoznavnosti smo se poslužili uglednih mednarodnih strokovnih publikacij, kjer bomo Slovenijo predstavili kot neodkrito kongresno in incentive destinacijo. Izbrali smo medije, ki imajo v svojih državah največji doseg, ugled in branost. Organizatorji dogodkov in posredniki, ki jih želimo nagovoriti, so redni bralci teh medijev in preko njih spoznavajo tudi nove destinacije. S predstavitvijo Slovenije v petih tujih publikacijah in enem elektronskem mediju bomo dosegli preko 60.000 evropskih organizatorjev dogodkov in posrednikov še pred 1. junijem letos. Dodatno smo izdelali lastno publikacijo »Slovenia Meetings«, ki na zanimiv način predstavila Slovenijo kot kongresno in incentive destinacijo in predstavlja vse člane Kongresnega urada. Ta publikacija bo distribuirana na celotno bazo tujih klientov s področja kongresne dejavnosti, ki so kadarkoli stopili v kontakt s Kongresnim uradom (5.000 naslovov). Za doseg merljivih rezultatov izdelave in distribucije te publikacije bo izvedeno teletrženje. Vse aktivnosti so bile usmerjene tako, da se je vrhunec oglaševalske in trženjske akcije dogodil v sklopu poslovne borze IMEX v Frankfurtu, 26.-28. maja 2009.

18

Great Britain, September 2009

Companies in the process of being confirmed as members of the Slovenian Convention Bureau: Hotel Epicenter Postojna Membership type: hotel with conference facilities, G standard www.hotel-epicenter.si Teambuilding akademija Membership type: event agency, D standard www.tba.si Terme 3000 Moravske Toplice Spa Hotels and Resort Membership type: hotel with conference facilities, G standard www.terme3000.si


Slovenian Convention Bureau

News Workshops in Amsterdam and Brussels In cooperation with the representatives of the Slovenian Tourist

Board in Brussels, the Ljubljana Tourist Board, Allied Consultants and thirteen members of the Convention Board, the Slovenian Convention Bureau organised two meetings and incentives workshops on the Belgian and Dutch markets in mid-March. On 16 March, the first workshop was organised in the 5* Park Hotel (www.parkhotel.nl) located in the centre of Amsterdam. The event was attended by twenty-two Dutch event organisers – most of them unfamiliar with Slovenia as a meetings and incentives destination. This was Slovenia’s first presentation as a meetings destination on the Dutch market. The guests enjoyed the culinary delights of the hotel and the selection of prime Slovenian wines. The presentation of Slovenia as a meetings destination was enriched with the musical performance of Mateja Starič and Jan Tomšič. On 17 March, we organised the second workshop in the Mmmmh store (www.mmmmh.be) located in the centre of Brussels. Due to the atmosphere and ambience, this workshop was slightly different and was more than positively accepted by both the Slovenian exhibitors and the more than fifty Belgian hosted guests. The official part of the workshop was organised in the upper part of the restaurant and we later moved downstairs, where the Jezeršek House of Culinary Art saw to catering and the preparation of original Slovenian dishes in front of the guests. The guests enjoyed the Slovenian food and prime wines until late in the evening. Among the Belgian guests, lots were drawn for five rich prizes donated by the Slovenian workshop participants: Hotel Bernardin Portorož, Ljubljana Tourist Board, City hotel Ljubljana and Hit Alpinea. The Dutch and Belgian markets are very important to Slovenia as a meetings and incentives destination. The presentation has shown that potential organisers also have considerable interest in organising events in Slovenia. Additional activities are necessary and these will take place throughout 2009, to help make Slovenia an even more recognisable destination for this market.

The 5th Annual Meeting of the Slovenian Convention Bureau The Slovenian Convention Bureau organised its 5th annual

meeting of members on 26 and 27 March 2009. The general sponsor and host of the Convention Bureau's largest annual event was HIT Alpinea from Kranjska Gora and the annual meeting was attended by over 60 members of the Slovenian Convention Bureau and other invited guests. The assembly presented the activities of the Convention Bureau in 2008, the work programme for 2009 and the Push up Slovenia campaign. Two new members were elected. The new members of the Council of the Slovenian Convention Bureau (with a two-year term) are Renata Balažic from Grand Hotel Union and Dušica Todorovič from Cankarjev dom, while Matjaž Žnidaršič from Hoteli Bernadin was again elected as Chairman of the Council of Experts. An innovation was the open forum, which enabled the proposal of current themes and content. All the participants were invited to actively participate in the open forum through the blog (http:// kongresni-urad.blogspot.com/). Open forums are a simple manner of communication for both smaller and larger groups. The main advantage of such a meeting is that all the participants have the possibility of actively partaking in the content of a topic and also propose new topics. There were five main topics chosen: 1. How to Win New Players, New Distribution Channels and New Congress Participants During the Recession – a proposal by Gorazd Čad, Go®Mice. 2. PCO – The Link in the Meetings Industry Chain – a proposal by Majda Zidanski, Albatros Bled and Srečo Peterlič, Auditoria 3. The Promotion and Recognition of Slovenia – a proposal by Tomaž Krušič and Miro Hribar, Intours/Demaco 4. The Relation Between the Quality and Price of the Service – a proposal by Tomaž Krušič and Miro Hribar, Intours/Demaco 5. Social Responsibility and Sustainable Development – a proposal by Vesna Slapernik. As part of the meeting, Gorazd Čad, director of Go®Mice, presented the Petcha Kutcha – Elevator Pitch marketing in times of crisis and what our clients expect from us. Faye Bennett, Senior Sales Manager of Regent Exhibitions Ltd from Great Britain gave a lecture in English on international marketing, with the biggest emphasis on the IMEX exhibition. This was followed by the majority of the participants of the assembly in Kranjska Gora participating in the Bokrle sports and entertainment activity organised by Koren Sports. On Friday, 27 March, the participants listened to a lecture by Ms. Vesna Slapernik – »Toyota Way«. After refreshments, the presentation of all the topics from the open forum followed, which were very well accepted by all participants.

19


Such an exchange of opinions has proven itself to be the right approach, as the interaction between members of the Convention Bureau contributed to the preparation of concrete conclusions to be considered in the Bureau's future activities. Members of the Convention Bureau had the possibility of enjoying culinary treats prepared by the chefs of the Hit Alpinea company, which organised evening entertainment in the Fabula restaurant, where the party enjoyed the musical rhythms of The 80’s band. The tunes from the eighties were also part of the social programme that followed in the disco club of the Kompas hotel. The pleasant atmosphere was additionally strengthened by top-notch cocktails and lots of positive energy from the participants.

meetings services. There were fewer visitors than last year, though the contact quality was higher. This additionally corroborates our conviction that Slovenia is strongly paving its way on the competitive international field of the meetings industry. Participants in the IMEX exhibition: Slovenian Convention Bureau, Ljubljana Tourist Board, Adria Airways, Ljubljana Exhibition and Convention Centre, Austria Trend Hotel Ljubljana, Grand Hotel Union, HIT Alpinea, Habakuk Hotel, Lev Hotel, Hotel and Congress Centre Mons Ljubljana, Life Class Hotels & Spa, Hoteli Bernardin, Terme Olimia, Vila BledSportina Turizem, Intours DMC, Kompas Slovenija.

Photos of the 5th Assembly of the Slovenian Convention Bureau: http://picasaweb.google.com/tadej.bernik/SkupscinaZavodaKTU?a uthkey=Gv1sRgCO2x99_j-aeSgQE&feat=directlink

Push up, Slovenia O

IMEX 2009 – Slovenia Paving its Way From 26 to 28 May, Slovenia presented itself at the global

IMEX meetings exchange in Frankfurt. Despite the international financial economic crisis, the international meetings industry has a positive attitude, which could be felt among the providers and buyers of meeting services alike at the Messe Frankfurt. Slovenia was presented by the Slovenian Convention Bureau in cooperation with the Ljubljana Tourist Board and fourteen tourism companies. We presented the new image ad uniting Slovenia’s advantages as a meetings and incentives destination. “The energy drink” in a personalised can also appeared in renowned international professional publications together with this presentation of Slovenia as a meetings and incentive destination. The energy drink cans given out to the visitors to the stand were well accepted. We established personal contact with over two hundred buyers of

20

n the initiative of the Ljubljana hotel industry, the Slovenian Convention Bureau and the Ljubljana Tourist Board, the year 2009 will see the biggest international promotion of Slovenia as a meetings and incentive destination on our primary markets. One of the key challenges of Slovenia as a meetings destination on the international markets is to overcome its poor recognition among event organisers and agents. The meetings industry is marketed on the business field (B2B) and, in order to increase the country's recognisability, we made use of international professional publications, where Slovenia will be presented as an undiscovered meetings and incentives destination. We chose the media with the highest reach, reputation and number of readers in their individual countries. The event organisers and agents that we are trying to address are regular readers of these magazines, which also enable them to discover new destinations. By presenting Slovenia in five foreign publications and one electronic media, we will reach more than 60,000 European event organisers and agents even before 1 June of this year. We have also prepared our own Slovenia Meetings publication, which presents Slovenia as a meetings and incentives destination in an interesting way, along with all the members of the Convention Bureau. This publication will be distributed to the entire database of foreign clients from the meetings industry that have ever contacted the Slovenian Convention Bureau (5,000 addresses). Telemarketing will be conducted in order to measure the results of the publication’s preparation and distribution. All activities have been directed in a way that allowed for the pinnacle of this advertising and marketing campaign to take place within the framework of the IMEX exhibition, which took place in Frankfurt from 26 to 28 May 2009.


Tony Carey - In Memoriam T

ony je bil zelo poseben človek. Ne poznam nikogar na svetu, ki ga ne bi vzljubil že na samem začetku. Vedno se je znal vključiti v družbo, pa če so bili to izkušeni profesionalci ali pa čisto mladi nadebudneži. Najini poti sta se križali pred več kot desetimi leti in takoj sva postala prijatelja. Tony je bil na poslovnem področju edinstven. Bil je odličen predavatelj, kreativen svetovalec, zanimiv pisec in enkraten kolumnist. Na vrhu vsega pa še zelo zabaven človek. Tony je bil na osebnem področju zelo preprost, s širokim srcem in velik prijatelj. V njegovi družbi je bil vedno prisoten smeh. V Sloveniji smo spoznali prav vse njegove profesionalne in osebne vrline. V kongresni Sloveniji je dobil številne oboževalce in prijatelje. V veliko čast mi je, da je ob vsem tem bil še velik ljubitelj Slovenije, kjer je z družino našel svoj drugi dom. Postal je pravi ambasador naše države. Mednarodna kongresna industrija je izgubila velikega človeka. Njegov duh bo ostal v naših srcih in nadaljevati moramo njegovo poslanstvo, vsak po svoje. Tonyu smo v uredništvu revije Kongres hvaležni za vse znanje in misli, ki jih je v kolumnah delil z našimi bralci. Ohranili ga bomo v spominu kot strokovnjaka, sodelavca in prijatelja. Pozitivne izkušnje, ki nam jih je kot član uredništva posredoval, bomo uporabili pri svojem delu in mu s kakovostjo revije izkazali priznanje tudi po tej poti. Miha Kovačič Direktor Zavod-Kongresnoturistični urad

T

ony Carey was a very special person. I don't know of anybody in the world who didn't love him from the moment they met him. He always knew how to join the conversation, whether it was with experienced professionals or young hopefuls. Our paths first crossed over ten years ago and we immediately became good friends. Tony was unparalleled at business. He was an excellent lecturer, an inventive adviser, an interesting writer and a fantastic columnist. Above all, he was a very funny man. In private, Tony was sincere, big-hearted and a great friend. He always made people laugh. In Slovenia, we got to know all of his professional and personal qualities. He gained countless admirers and friends in Slovenian congress circles. I find it a great honour that he was such a fan of Slovenia, where he and his family found a new home. He became a true ambassador for our country. The international congress industry has lost a great man. We will keep his spirit in our hearts and continue his mission, each in our own way. At Kongres magazine, we are deeply grateful to Tony for all the knowledge and thoughts he shared with our readers in his columns. We will remember him as an expert, a co-worker and a friend. We will use all the positive experience he brought us in our work and continue to publish a quality magazine in recognition of him. Miha Kovačič Director Slovenian Convention Bureau

21


Soba z najlepšim razgledom H

otelirje smo pozvali, naj nam pošljejo fotografije svojih sob z najlepšim razgledom. Med prejetimi fotografijami je uredništvo izbralo pogled iz sobe št. 212 v Grand Hotelu Toplice na Bledu in pogled iz sobe v hotelu Valamar Koralj Romantic Hotel na otoku Krku na Hrvaškem.

A Room with a View W

e invited hotel-owners to send us photographs of their rooms with the best views. Out of the photos we received, our editors chose the view from room no. 212 at Grand Hotel Toplice in Bled and the view from a room at the Valamar Koralj Romantic Hotel on the island of Krk in Croatia.

22


M E E T A D R I A D M C

G r o u p

w w w. m e e t a d r i a . n e t

www.intours-mice.si

www.dubrovniktravel.com

www.talas-m.cg.yu

Mednarodni dogodki industrije srečanj po svetu / International Meetings Industry Trade Fairs Worldwide MPI - WORLD EDUCATION CONGRESS

ACCESS

EIBTM

Salt Lake City, Utah, USA www.mpiweb.org/events/wec2009.aspx

Vienna, Austria 5 – 6 October 2009 www.access-austria.at

Barcelona, Spain 1 – 3 December 2009 www.eibtm.com

ECM SUMMER SCHOOL

BTC INTERNATIONAL

4th EFAPCO CONGRESS

Bolzano, Italy 29 August – 2 September www.europeancitiesmarketing.com

Rome, Italy 5 – 6 November 2009 www.btc.it

Brussels, Belgium 7 – 9 January 2010 www.efapco2010.eu

CIBTM

48th ICCA CONGRESS & EXHIBITION

CONVENTA

8 – 10 September 2009 Beijing, China www.cibtm.travel

MEETING ROMANIA- THE CE EUROPEAN MICE DESTINATION TO WATCH 23-24 September 2009 www.meetingromania.ro

7 – 11 November 2009 Florence, Italy www.iccaworld.com/dbs/congress2009

Ljubljana, Slovenia 21 – 22 January 2010 www.conventa.info

WORLD TRAVEL MARKET 9 – 12 November 2009 ExCeL, London, UK www.wtmlondon.com

23


Novice iz JV Evrope

MeetAdria – rešitev za celotno regijo Z

veza MeetAdria povezuje najboljše agencije DMC regije Jadrana v Jugovzhodni Evropi – Intours v Sloveniji, Dubrovnik Travel DMC na Hrvaškem in Talas M kot predstavnika Črne gore. Skupaj svojim strankam v vsej regiji ponujajo celoten nabor storitev. Glavna naloga zveze MeetAdria je poslovnim partnerjem zagotoviti pregled nad to vznemirljivo destinacijo ter jim omogočiti, da združijo obisk večih držav in ob tem zadržijo enak odličen standard. Prav tako zagotavljajo ustvarjalne, inovativne in stroškovno učinkovite programe, ki jih lahko ponudijo le strokovnjaki domačini. Tako za regijo Jadrana in Jugovzhodne Evrope predstavljajo rešitev "vse na enem mestu." www.meetadria.net

DT pridobiva certifikat standardov ISO Z namenom, da bi dodatno okrepili in zagotovili pričakovane visoko

kakovostne storitve, na katere so se njihove stranke že navadile, je podjetje Dubrovnik Travel DMC začelo postopek pridobivanja certifikata standarda ISO 9001:2000. Standard ISO 9001:2000 zagotavlja, da podjetje v svojih dejanjih upošteva mednarodne standarde vodenja kakovosti, ki zagotavljajo zadovoljstvo strank, katerih pričakovanja so izpolnjena in celo presežena. Ko bodo dosegli zahtevano raven storitve vodenja kakovosti, bo Dubrovnik Travel postal edina agencija DMC na Hrvaškem s certifikatom ISO, kar bo zagotovo še dodatno potrdilo njihov vodilni položaj v regiji.

Podjetje RINA Travel izdalo interaktivni vodnik MICE po Hrvaški V

podjetju RINA Travel so z namenom privabljanja tujih poslovnih skupin in promocije Hrvaške izdali interaktivni vodnik MICE – Croatia & The Adriatic, ki bo distribuiran na 40.000 naslovov po zahodni Evropi in Rusiji ter na poslovnih borzah. Vodnik, ki je na voljo v angleškem, nemškem, italijanskem, ruskem in hrvaškem jeziku, predstavlja paleto hrvaških turističnih možnosti: kulturne in naravne lepote, izbrane hotele s štirimi in prtimi zvezdicami, nenavadna prizorišča za dogodke, aktivnosti team buildinga in zanimivosti za skupine s posebnimi interesi. Storitve MICE na Hrvaškem najpogosteje naročajo farmacevtska industrija, telekomunikacije, IT-sektor, finančne institucije, avtomobilski trgovci in gradbeni sektor.Po podatkih hrvaškega Inštituta za turizem poslovni gost v povprečju porabi okoli 164 EUR dnevno, kar je trikrat več od navadnega dopustniškega gosta. V minulem letu so poslovni gosti na Hrvaškem ustvarili za 347,6 tisoč nočitev. Najboljpriljubljene regija za team building je Istra, poslovi sestanki pa se najpogosteje odvijajo v Zagrebu, Dubrovniku in Opatiji. Promet agencije Rina Travel se je povečal za 42 % na 15,5 milijona kun. www.rinatravel.com

Otvoritve novih hotelov v letih 2009 in 2010 V

letih 2009 in 2010 se bo hrvaškim hotelom, ki ponujajo storitve kongresnega turizma, pridružila cela vrsta novih, ki se odpirajo vzdolž jadranske obale. V Istri in Kvarnerju (severni Jadran) v letu 2009: Kempinski Istria 5*, Savudrija Monte Mulini 5*, Rovinj Novi Spa 4*, Novi Vinodolski V Dalmaciji (južni Jadran) v letu 2009: Radisson Dubrovnik 4*, Dubrovnik Valamar Lacroma Resort 4*, Dubrovnik Radisson Split 4*, Split President Solin 5*, Solin Otvoritve v letu 2010: Hotel Lone 5*, Rovinj Hotel Istra All suite 5*, Istra Hotel Marjan 5*, Split Regent Dubrovnik 5*, Dubrovnik Villa Dubrovnik 5*, Dubrovnik

24

Valamar Lacroma Resort 4* V

alamar Lacroma Resort 4* je odprl svoja vrata v maju 2009 in je največji konferenčni in zdraviliški hotel v Dubrovniku na Hrvaškem. Hotel upravlja družba Valamar Hotels & Resorts, vodilna hrvaška družba za upravljanje s hoteli, oblikoval pa ga je priznan avstrijski arhitekt Boris Podrecca. Valamar Lacroma Resort se nahaja na z mediteranskim rastjem bujno poraščenem polotoku Babin kuk, v bližini starega mestnega jedra. V hotelu je 385 sodobno zasnovanih dvoposteljnih sob in 16 apartmajev. Sodobni konferenčni prostori med drugim obsegajo tudi večnamensko konferenčno dvorano Elafiti, ki sprejme do 1.000 oseb in jo je mogoče razdeliti na štiri manjše prostore, ter poslovni


Novice iz JV Evrope center s sedmimi dodatnimi dvoranami. V wellness centru Ragusa Spa se lahko sprostimo na skoraj 1.000 m2, pozabimo na vsakodnevne skrbi in uživamo na eni od številnih naprav. Med drugim so tu tudi center za fitnes, lepotilni salon, sobe za masažo in sprostitev, zunanji jacuzzi, zunanji in notranji bazen, zasebne terme Executive Spa in še veliko več. Vrhunski gastronomski užitki so na voljo v različnih barih in restavracijah. Prostorna terasa, okrašena s potoki in slapovi, nudi idealno okolje za uživanje v izbranih dobrotah, ki jih pripravljajo vrhunski kuharski mojstri.

Od 24. do 27. maja je Hotel Croatia gostil tudi letošnjo Evropsko konferenco o nadzoru širjenja tuberkuloze v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je pritegnila več kot 100 udeležencev. Hotel Croatia je maja gostil tudi številne turistične skupine, med katerimi so bile najštevilčnejše tiste s francoskega in japonskega trga. www.hoteli-croatia.hr

Sodobna zasnova, enkraten pogled na morje in Elafitske otoke ter številne druge lastnosti so razlog, zakaj je Valamar Lacroma Resort odličen kraj tako za sproščanje in uživanje kot tudi za poslovna srečanja, konference in seminarje. www.valamar.com/valamar-lacroma-resort

Hotel Croatia gostil ugledne konference Od odprtja 23. marca je Hotel Croatia gostil številne velike

mednarodne konference, med katerimi izpostavljamo 8. konferenco Cisco Expo, 5. svetovni kongres o kemijskem, biološkem in radiološkem terorizmu ter 48. konferenco IFATCA, ki sta jo organizirali svetovno in hrvaško združenje kontrolorjev zračnega prometa in ki je združila več kot 450 udeležencev iz 125 držav. Konferenca je trajala od 19. do 25. aprila. Maja je Hotel Croatia gostil štiri pomembne konference ter nekaj manjših seminarjev in zborovanj v organizaciji Evropske zveze za radiodifuzijo, Hrvaške turistične skupnosti ter različnih podjetij in zavarovalnic. Od 11. do 14. maja je Hotel Croatia gostil 53. konferenco Evropske organizacije za kakovost, ki je združila več kot 200 udeležencev, večinoma direktorjev in predstavnikov podjetij, ki skrbijo za uporabo standardov kakovosti ISO, evropskih certifikacijskih podjetij za standarde ISO ter domačih in tujih gospodarskih institucij. Od 14. do 17. maja je sledil 8. balkanski kongres humane genetike, ki je na enem mestu združil kakšnih 150 znanstvenikov, od 19. do 23. maja pa je Hotel Croatia gostil konferenco Mednarodne smučarske zveze (FIS), kjer se je zbralo več kot 400 sodelujočih, med njimi tudi svetovno znani smučarski zvezdniki, kot sta Marc Ghirardelli in Ivica Kostelić.

In posebno povabilo na poslovno borzo IMEX dobi: Vojvodina P

o Beogradu je Kongresni urad Srbije odprl novo kongresno regijo v Srbiji, Vojvodino. Največje mesto v Vojvodini je Novi Sad, ki je od beograjskega letališča oddaljen samo 40 minut vožnje. Najnovejši kongresni center te regije, velik in prilagodljiv kongresni center Master, lahko sprejme do 1.350 gostov, odlikuje pa ga tudi velik razstavni prostor. Samo nekaj minut oddaljena od centra Master je trdnjava Petovaradin, odlično mesto za udeležence, ki želijo izkusiti aristokratski svet iz časa habsburške monarhije. Trdnjava je ena največjih v Evropi. Ponaša se s številnimi dvoranami in galerijami, znotraj njenih zidov pa organizirajo tudi svetovno znani glasbeni festival EXIT. Manj kot uro vožnje od Novega Sada je Subotica s hoteloma Galleria in Patria s prostornimi kongresnimi zmogljivostmi in bližnjim jezerom Palić. Številne kmetije obiskovalcem nudijo možnost uživanja v specialitetah regionalne kuhinje, svoj čas pa lahko preživljajo v naravi ob jahanju, vožnji s kočijo... Zgornji tok reke Donave v tem delu države se ponaša z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, sladokuscem pa priporočamo, da v obdonavskih restavracijah vsekakor poskusijo značilne ribje jedi. Omeniti moramo še kraj Sremski Karlovci kot pomembno kulturno središče Srbije ter znamenite samostane in vina Fruške gore, ki jih zagotovo ne gre zamuditi. Vojvodina, nova in bogata destinacija, je po zaslugi Centra za raziskovanje in preučevanje turizma ter Kongresnega urada Srbije prejela posebno povabilo za sodelovanje na letošnji poslovni borzi IMEX.

25


26


Novice iz JV Evrope

Novi hotel v Novem Sadu Prezident Hotel 4* se nahaja samo sto metrov od Novosadskega

sejma. Hotel ima 45 luksuzno opremljenih sob in apartmajev, restavracijo, bar, dvorano za sestanke (do 50 oseb), VIP-sobo, pokriti bazen in wellness & spa center (turška in finska savna, jacuzzi, solarij, kozmetični center). www.prezidenthotel.com

Kempinski Hotel Adriatic odpira svoja vrata poleti 2009 Otvoritev hotela Kempinski Hotel Adriatic je načrtovana za 1.

avgust 2009 (t. i. mehko odprtje 1. julija 2009). Prvo luksuzno hrvaško obalno letovišče s petimi zvezdicami leži na severozahodni obali Istre. Ta novi in enkratni hotel združuje kulinarične vrhunce, športne aktivnosti in vrhunsko tehnologijo. www.kempinski-adriatic.com

EIAT 2009: vznemirjenje izziva Leta

2008 sta se dva navdušenca odločila oblikovati edini samostojni dogodek na Balkanu, ki bi združeval najboljše mlade voditelje s področja turizma, hotelirstva in industrije srečanj. V času, ko se naša dejavnost sooča s krizo, bosta potencial in nadarjenost ljudi naše vodilo iz tega težkega obdobja, obenem pa bosta razvijala tako dejavnost samo kot tudi prizorišča. Kratica EIAT (Education and Industry Advancing Together) pomeni izobraževanje in industrijo, ki napredujeta skupaj, in na enem kraju združuje najboljše študente, vodilne ljudi industrije srečanj in akademike z namenom pogovora o vprašanjih, s katerimi se bo industrija srečanj srečevala v prihodnje in iskanja odgovorov na vprašanje, kako je treba oblikovati in pripravljati prihodnje talente industrije srečanj. Pod pokroviteljstvom kronskega princa Aleksandra II. je prireditev EIAT postavila visoke standarde, saj so njeni partnerji predstavniki akademskega sveta in tako javni kot zasebni sektor. V poklon letošnjima borzama MPI in IMEX pa so se odločili prvič na Balkanu predstaviti tudi Forum prihodnjih voditeljev. Forum FLM Balkan bo pritegnil najboljše študente iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Makedonije, Grčije in Bolgarije ter posredoval sporočilo, da ta regija temelji na človeških talentih in vodjih prihodnosti, ki bodo razvili tako tovrstno dejavnost kot tudi prizorišča. Srečanje EIAT bo potekalo v Beogradu od 25. do 27. septembra, v navdih pa vam ponujamo samo nekaj od imen: Ray Bloom, Jafar Jafari, Kaye Chon, Rok Klančnik, Alison Cryer … www.eiat-conference.org.

27


News from South-Eastern Europe

MeetAdria - A Total Regional Solution MeetAdria – an association of top DMCs located in the Adriatic

basin of SouthEast Europe – is comprised of Intours representing Slovenia, Dubrovnik Travel DMC representing Croatia and Talas M representing Montenegro. Together they provide their clients with a full service solution for the entire region. MeetAdria's primary function is to provide business partners with a complete overview of this exciting regional destination, allowing them to combine several countries while ensuring the same standard of excellence throughout. They also provide the creative, innovative and cost effective programs that are only available from local experts. They are in turn a one stop shopping solution for the Adriatic region in SouthEast Europe. www.meetadria.net

DT is Obtaining the ISO Standards Certificate In order to enhance and ensure the expected high level of service our customers have become accustomed to, Dubrovnik Travel DMC is in the process of obtaining the ISO Standards 9001:2000 certificates. ISO standards 9001:2000 ensures that the company procedures support International Quality Management Standards, which guarantee ultimate customer satisfaction by meeting and exceeding customer expectations.

Upon achieving the requested level of service management quality, Dubrovnik Travel Ltd will be the only ISO certified DMC in Croatia, which will only be a confirmation of its premium/leading position in the regional market.

New Hotel Openings For 2009 & 2010 Croatia's assortment of meeting- and incentive-oriented hotels

will be enriched by a variety of new hotels opening along the coast in 2009 and 2010. In the Istra & Kvarner region (North Croatian coast) in 2009: Kempinski Istria 5*, Savudrija Monte Mulini 5*, Rovinj Novi Spa 4*, Novi Vinodolski In Dalmatia (South Croatian Coast) in 2009: Radisson Dubrovnik 4*, Dubrovnik Valamar Lacroma Resor 4*, Dubrovnik Radisson Split 4*, Split President Solin 5*, Solin Openings for 2010 Hotel Lone 5*, Rovinj Hotel Istra All suite 5*, Istra Hotel Marjan 5*, Split Regent Dubrovnik 5*, Dubrovnik Villa Dubrovnik 5*, Dubrovnik

28

RINA Travel Issues an Interactive MICE Guide of Croatia W

ith the aim of attracting foreign business groups and promoting Croatia, RINA travel has issued the Interactive MICE Guide – Croatia & The Adriatic, which is to be distributed to 40,000 addresses across Western Europe and Russia, as well as at exhibitions. The guide, which is available in English, German, Italian, Russian and Croatian, presents an array of Croatia’s tourist offers: cultural and natural beauties, selected 4 and 5 star hotels, unusual event venues, team building activities and interesting activities for common interest groups. In Croatia, MICE services are most commonly ordered by the pharmaceutical industry, telecommunications, the IT sector, financial institutions, car dealers and the building sector. www.rinatravel.com Statistical Data According to the information provided by the Croatian Institute for Tourism, a business guest spends about EUR 164 a day on average, which is three times more than a regular holiday guest. In the last year, business guests in Croatia generated 347.6 thousand overnight stays. The most popular teambuilding region is Istria, while business meetings are most often held in Zagreb, Dubrovnik and Opatija. The turnover of Rina Travel increased by 42%, standing at 15.5 million kuna.

Valamar Lacroma Resort 4* V

alamar Lacroma Resort 4* opened its doors in May 2009 as the largest conference and spa hotel in Dubrovnik, Croatia. The hotel is managed by Valamar Hotels & Resorts, the leading Croatian hospitality management company, and designed by the renown Austrian architect Boris Podrecca. Valamar Lacroma Resort is situated in the luxurious Mediterranean greenery of the Babin kuk peninsula, near the old town of Dubrovnik. The hotel has 385 contemporary double rooms and 16 suites. Modern conference facilities include the large multifunctional Elafiti Conference Hall for up to 1000 persons, which is dividable into 4 separate break-out sections and a Business Centre with 7 additional meeting rooms. The Ragusa Spa Wellness Centre covers almost 1,000 m2 providing relaxation from everyday stress and offering various leisure facilities. Additional features include a fitness center, beauty center, massage and relaxation rooms, outdoor jacuzzi, indoor and outdoor swimming pools, Executive Spa – a private spa area and more. Supreme gastronomic experience is offered in a variety of bars and restaurants. Spacious restaurant terraces decorated with creeks and waterfalls provide an ideal setting for enjoying select delicacies prepared by renowned culinary experts.


News from South-Eastern Europe Contemporary design, a unique view of the sea and the Elaphiti islands and many additional features make Valamar Lacroma Resort the ideal place for relaxation and enjoyment, as well as for holding business meetings, conferences and seminars. www.valamar.com/valamar-lacroma-resort

European Broadcasting Union, the Croatian National Tourist Board and various corporations and insurance firms. From 11 to 14 May, Hotel Croatia hosted the 53rd Annual Congress of the European Organisation for Quality, inviting over 200 guests, mostly directors and company quality managers, representatives of European ISO certification auditors and assessors of domestic and foreign economic institutions. From 14 to 17 May, the hotel hosted the 8th Balkan Meeting on Human Genetics, which gathered some 150 scientists, and also the FIS Calendar Conference from 19 to 23 May with 400 participants, also including famous ski celebrities, such as Marc Ghirardelli and Ivica Kostelić. From 24 to 27 May, Hotel Croatia hosted the 5th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases organised by the World Health Organisation, with somewhat over 100 participants.

Hotel Croatia Hosts Eminent Conferences

In addition to international congresses, conferences and conventions, Hotel Croatia hosted numerous tourist groups this May, mostly from the French and Japanese market. www.hoteli-croatia.hr

S

ince opening its doors on 23 March, Hotel Croatia has hosted several larger international conferences, such as the 8th Cisco Expo Conference, the Fifth World Congress on CBR (Chemical, Biological and Radiological) Terrorism and the 48th IFATCA Conference organised by the Croatian and International Federation of Air Traffic Controllers' Associations, which are gathering over 450 participants from 125 countries throughout the globe and being held from 19 to 25 April. In May, Hotel Croatia hosted four important conferences and several smaller seminars and conventions organised by the

29


News from South-Eastern Europe

And the Wild Card for IMEX goes to: Vojvodina! A

fter Belgrade, the Serbia Convention Bureau is opening a new convention region in Serbia, Vojvodina. The largest city is Novi Sad, which is just 40 minutes away from an international airport, has the newest convention centre in the region, the Master Congress Centre, a modern flexible centre capable of accommodating up to 1,350 delegates at the same time in its great great exhibition space. Just couple of minutes from the Master Centre is the Petrovaradin fortress - an ideal place for delegates to soak up the culture of the Habsburg aristocracy. The fortress is one of the largest in Europe with numerous halls and galleries, in which well known music festival EXIT is organized.

Kempinski Hotel Adriatic Opening in the Summer of 2009 The opening of the Kempinski Hotel Adriatic is now scheduled for

August 1st, 2009 (a soft opening is scheduled for July 1st, 2009). The first 5 star luxury seaside Golf & Spa resort in Croatia is located on the north-western coast of Istria. This brand new and unique property combines culinary highlights, sporting activities and state of the art technology at your service. It will help you discover the undiscovered. www.kempinski-adriatic.com

Less than an hour from Novi Sad is the city of Subotica, which is home to the Galleria and Patria hotels, both of which have large congress capacities close to Palic Lake. A number of farms in the area offer visitors the possibility of enjoying regional cuisine specialties and to spend time in natural surroundings taking part in activities such as riding, carriage driving, etc. The upper flow of the Danube in this part of country is rich in cultural and historical heritage and, for gourmet lovers, we recommend a trip to the Danube restaurants for their signature fish dishes. We also have to put special emphasis on Sremski Karlovci - an important Serbian cultural centre with many famous monasteries – and the vines of Fruska Gora, which shouldn't be missed. Vojvodina – a new and prosperous destination, is one of the wild card winners at IMEX 2009 due to the efforts of the Centre for Tourism Research and Studies and the Serbia Convention Bureau.

A New Hotel in Novi Sad

EIAT 2009: The Thrill of the Challenge

The Prezident Hotel 4* is located only 100 metres from the Novi

In 2008, two enthusiasts meet up and decided to create the only

Sad Fair. The hotel offers its guests 45 luxuriously furnished rooms and suites, a restaurant, bar, a meeting room (up to 50 people), VIP room, an indoor swimming pool and a Wellness & Spa Centre (steam bath, Finnish sauna, whirlpool, sunbed and beauty centre). www.prezidenthotel.com

stand alone event in the region of the Balkans – an event that will create a platform for the best young leaders in the tourism, hotel and meetings industry. As industry faces demanding times and a period of crisis, human potential and human talent will be the driver out of this bad period, as well as industry and destination development. EIAT stands for Education and Industry Advancing Together and gathers the best students, industry leaders and academics in one place with the aim of addressing issues that this industry will have to face in the future and asking the question of how future talent will be shaped and prepared for the industry. Under the Patronage of HRH Crown Prince Alexander II, EIAT set up the standards of having partners among the Academia and both the Public and Private Sectors and, as credit to this year’s event, MPI and IMEX decided to introduce the Future Leaders Forum for the first time in the region of Balkans. FLF Balkans will gather the best students from Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia, Greece and Bulgaria and will send the message that this region counts strongly in terms of the human talent and future leaders that will develop both industry and destination. EIAT will be held in Belgrade 25 – 27 September and we just mention a few names as inspiration: Ray Bloom, Jafar Jafari, Kaye Chon, Rok Klančnik, Alison Cryer … www.eiat-conference.org

30


31


Izzivalno / Tempting

Jih že imate? / Have You Already Got One? Spotme Sistem Spotme® je brezžična ročna komunikacijska naprava, ki olajša mreženje, zbira pomembne podatke in omogoča komunikacijo udeležencev na srečanjih in konferencah. Spotme® je storitev, ki jo zlahka uporabimo na vseh dogodkih. Podjetje zagotavlja svetovanje, opremo in podporo, s čimer lahko vaš dogodek postane interaktivno, zeleno in nepozabno doživetje. www.spotme.com

Spotme The Spotme® wireless handheld device accelerates networking, gathers valuable data and manages participants at meetings and conferences. Spotme® is a service that is easy to implement at events. The company provides consulting services, equipment and support staff to make your event an interactive, green and memorable experience. www.spotme.com

Najbolj ekološki prenosni računalniki MacBook Nova družina MacBook je na novo opredelila pojem oblikovanja prenosnih računalnikov. Novi, zmogljivejši MacBook, MacBook Pro in MacBook Air z dodelanim aluminijastim ohišjem postavljajo nove smernice pri oblikovanju prenosnikov. Pri zasnovi nove družine MacBookov je Apple še nadgradil svojo zavezo okolju, zato so vsi novi izdelki najbolj ekološki v industriji računalniške opreme. www.apple.si

32

The Greenest Ever Notebook – MacBook The new MacBook family redefines notebook design. The new high-capacity MacBook, MacBook Pro and MacBook Air with a precision unibody crafted from a single block of aluminium set new standards in notebook design. In designing the new MacBook family, Apple has additionally upgraded its commitment to the environment making all the new products the greenest ever to be made in the computer equipment industry. www.apple.si


Arhitektura srečanj – manifest »Arhitektura srečanj govori o tem, da naša industrija iz mladostne dobe stopa v odraslost.« Terri Breining, Concepts Worldwide California. »To je verjetno najpomembnejši prispevek k razvoju naše industrije.« Dr. Elling Hamso, Event ROI Institute. www.meetingarchitecture.org

Meeting Architecture – A Manifesto „Meeting Architecture is about taking our industry from adolescence to adulthood.“ Terri Breining, Concepts Worldwide California. “This is possibly the most significant contribution to the development of our industry.” Dr. Elling Hamso, Event ROI Institute. www.meetingarchitecture.org

SINCE

1951

Kompas Corporate BUSINESS TRAVEL, CONGRESSES AND MEETINGS & INCENTIVES

PCO & DMC POSLOVNA POTOVANJA IN SRE^ANJA, KONGRESI IN MOTIVACIJSKI DOGODKI  +386 1 2006 400 congressesakompas.si www.kompas-online.net, www.kompas.si

33 OGLAS revija kongres 77,5x258 ma1 1

10.3.2008 11:18:29


Izzivalno / Tempting

Trpežen in lahek namizni pribor in kozarci Gimex Podjetje Gimex je vodilno specializirano evropsko podjetje za izdelke iz melamina in polikarbonata za prosti čas, kampiranje in gostinstvo. Gimex namizni pribor je lahek, odporen na padce na tla, primeren za pomivalni stroj in zamrzovalnik in ponuja široko paleto modernih oblik in designa. Kozarci Gimex so izdelani iz vrhunskega polikarbonata, po videzu se ne razlikujejo od pravih steklenih kozarcev, po lastnostih pa jih prekašajo zaradi varne uporabe in trajnosti, saj se ne razbijejo niti ob padcu na tla. www.Gimex.de, www.freedom-center.si

Lipicanec in čokolada Oskarja Kogoja Izdelki Oskarja Kogoja, svetovno priznanega industrijskega oblikovalca in umetnika, so rezultat temeljitega, predvsem pa nam večkrat skritega in zelo napornega dela. Novosti letošnjega leta sta: Slovenski kraljevi konj – lipicanec Kogojeva čokoladna tablica www.oskarkogoj.com

Oskar Kogoj's Lipizzaner and Chocolate Bar The works of Oskar Kogoj, the world-renowned industrial designer and artist, are the result of thorough and, above all, often hidden and very strenuous work. This year’s novelties are: The Slovenian Royal Horse – the Lipizzaner Kogoj’s Chocolate Bar www.oskarkogoj.com

Durable and Lightweight Gimex Cutlery and Glasses Gimex is the leading European company specialising in melamine and polycarbonate products for use during leisure time, while camping and in catering facilities. Gimex cutlery is lightweight and break-resistant, dish-washer and deep-freezer safe and comes in a range of modern forms and designs. Gimex glasses are made of high quality polycarbonate and look as though they are made of glass but they are better than glass, due to their safety for use and their durability, as they are break-proof. www.Gimex.de, www.freedom-center.si

34


Come and take a closer look: Pivka Landscape.

SLOVENIA FOR YOU Feel the presence of nature. Taste the harmony of diversity.

www.slovenia.info

35


Kolumna: Rok V. Klančnik

O ginekologiji in črednem nagonu

Column: Rok V. Klančnik

About Gynaecology and the Herd Instinct …and so they meet, in a Slovenian congress centre on the Coast with a glass of Refosco wine in their hands, the participants of the congress of gynaecologists from England, Belgium and Slovenia. “We have a lot in common concerning modern gynaecological issues! I am so happy to meet you,” says the Englishman. “Ajem hepi tu mit ju tu,” replies the Slovenian. “I am 'appy to meet you … hem, three,« says the Belgian.. And all others laugh.

… in se takole srečajo v slovenskem kongresnem centru ob Obali, ob kozarcu refoška, udeleženci kongresa ginekologov iz Anglije, Belgije in Slovenije. »We have a lot in common about modern gynaecological issues! I am so happy to meet you,« pravi Anglež. »Ajem hepi tu mit ju tu,« odvrne Slovenec. »I am 'appy to meet you … hem, three,« zažgoli Belgijec. Ostali pa v smeh. In prav je tako. Na srečanjih vseh vrst humor in smeh nikoli ne smeta izostati. A humor je proces, ki se začne že dolgo pred srečanjem ali motivacijskim potovanjem. Zlasti v času mednarodne ekonomske recesije, ko poslovneži in združenja odpovedujejo nepotrebna srečanja in zabavo, je treba humor vplesti v čimveč trženjskih orodij. Pri tem naletimo na kar nekaj ovir. Po eni strani si destinacijski menedžerji humorja ne upamo uporabljati, ker smo premalo samozavestni in ker ne obvladamo interkulturnega komuniciranja, ki je temelj mednarodnega (turističnega) humorja. Po drugi pa se bojimo, da nas bo šegavost postavila v slabo luč in rušila naš ugled kot resnih, zanesljivih poslovnih ljudi. Oboje je res, toda le tedaj, ko ... smo zares le čreda ovac, ki se slabovoljno pasejo po mednarodnih kongresnih pašnikih. Častna pionirska, da imajo celo zagrizeni Angleži navado, da si poslovni stres olajšajo s kakšnim dobrim vicem. Še najraje po strokovnih diskusijah, ob kozarcu single malta ali cigari na terasi poslovnega hotela. Humor je začimba poslovnih srečanj. Je sol v juho, čili na čili-kon-karne, cimet na kapučino in pomemben tako kot stisk roke pred začetkom dogodka. Duhovitega partnerja bo imel vsak rad. Tistega, ki pa v kotu žuli svojo oranžado, besno tipka po Blackberryju in se krega na ženo, zakaj mu je pozabila v kovček položiti sveže gate ... tistega pa bodo raje pustili pri miru. Toda, pozor: humor ne sme prekoračiti meje med štosom in poslovnostjo – vanj je torej treba vplesti tako čustva kot tudi razum. Humor ne dovoljuje poniževalnega odnosa do pripadnikov drugih narodov (niti do tistih, ki niso navzoči), ras ali verstev. Humor je lahko – nežno – šaljiv do lastne narodnosti ali državljanstva, a ne žaljiv. Humor mora biti sposoben hitrega prehoda na resno temo. Smejmo se, ljudje. Smeh je zdrav. Brez smeha pa ni dobrega turizma.

36

And this is how it should be. Meetings of all kinds should never lack humour and laughter. However, humour is a process that begins long before the meeting or incentive trip itself. Especially during these times of global recession, when businessmen and associations are cancelling unnecessary meetings and entertainment, humour needs to be included in as many marketing tools as possible. There are quite a few obstacles, however. On the one hand, destination managers are reluctant to use humour, as we lack selfconsciousness and because we have not mastered the intercultural communications that are the foundation of international (tourist) humour. On the other hand, we are also afraid that our jocularity may put us in a bad position and have a negative influence on our reputation as serious and reliable businessmen. Both are true, but only if we are merely a herd of sheep ill-temperedly grazing on the international congress pastures. Scout’s honour! Even the eager Englishmen have a habit of relieving business-related stress with a good joke. They especially like to do so after expert discussions, on the terrace of the congress hotel with a glass of single malt and a cigar. Humour is the spice of all business meetings. It is the salt in the soup, the chilli in the chilli-con-carne, the cinnamon on the cappuccino and it is as important as a handshake before an event. Everybody likes a witty partner. He who sits in the corner hugging his orange juice, madly typing on his Blackberry and arguing with his wife because she forgot to put a fresh pair of underpants in his suitcase…Well, he is the one who will be left alone. But be careful: humour cannot violate the line between jokes and business conduct. It needs to involve both emotions and reason. Humour does not allow for a degrading attitude towards people of other nationalities, races or religions (even if not present). Humour can be gently playful with one's own nationality or citizenship but never offensive. Humour must be able to quickly move on to a serious subject. Let us laugh with people. Laughter is healthy. Without laughter, there is no good tourism. Rok V. Klančnik Slovenski turistični urad, Benelux Slovenian Tourist office in Brussels rok.klancnik@slovenia.info


In 2009 Hotel Lev will mark 45 years since it first opened its doors. As the only five-star hotel in Ljubljana, Hotel Lev provides a level of service that is rooted in tradition but follows the latest trends. The great conference hall Karantanija has been completely renovated with an eye to our business guests and will reopen in July. Hotel guests and other visitors seeking gourmet food and a pleasant ambience are in for a treat when the exclusive à la carte restaurant GLAM opens its doors in September. Guests can choose from a range of rooms: completely renovated superior rooms and two presidential suites, executive rooms and spruced up business rooms. What is more, in the autumn you can relax and recharge your batteries in the new spa and fitness centre. Hotel Lev will be offering special opening packages. Keep checking our website for the promotional offers and choose our unique combination of comfortable accommodation, excellent cuisine and first-rate service.

Leto 2009 bo v Hotelu Lev zaznamovala 45. obletnica odprtja hotela. Kot edini hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani vam ponuja storitev na ravni, ki temelji na tradiciji in najnovejših trendih. Z veliko pozornostjo do poslovnih gostov bo že julija popolnoma prenovljena in sodobno opremljena velika konferenčna dvorana Karantanija. Za vse željne gurmanskih dobrot in prijetnega ambienta, bo septembra odprla vrata ekskluzivna à la carte restavracija GLAM. Prav tako boste lahko izbirali med popolnoma prenovljenimi superior sobami in predsedniškima apartmajema, executive sobami ter osveženimi business sobami. In še več: jeseni si boste lahko privoščili sproščujoč oddih in nabirali nove moči v novem spa in fitnes centru. V otvoritvenem obdobju bo Hotel Lev ponujal posebno ugodne pakete. Spremljajte bogato ponudbo na naši spletni strani in se prepustite edinstveni kombinaciji udobne namestitve, izvrstne kulinarike in prvovrstne storitve na najvišji ravni!

Vošnjakova ulica 1, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 (0)1 433 21 55, E: info@hotel-lev.si, www.hotel-lev.si


Kolumna: Marcos J. Torres Mueller

V imenu rože Tisti trenutek, ko prispete v hotel Palace, vas obisk navduši, kot je navdušujoča že sama zgradba. Večina strank, ki prihajajo na oglede, je presenečenih nad tem, kar vidijo, in domov se vračajo z enako mero navdušenja, kot smo ga občutili mi sami, ko smo prispeli. Srečne stranke so zagotovo najboljša promocija, ki bo v državo pripeljala novo vrsto posla. Žal pa je odhod iz hotela kot ruska ruleta in povratne informacije so si zelo nasprotujoče. Prevelika mera motivacije pri predstavljanju odličnih produktov novim strankam lahko včasih pusti vtis, da jih prosimo, naj pridejo, kar se v večini primerov ne konča s sklenjenim poslom. Država je čudovita in predstavlja destinacijo, ki se je mednarodni gosti morajo in se je tudi bodo bolje zavedali. Slovenijo tujci še vedno zelo slabo poznajo in tako je presenečenje nad tem, kaj vse lahko tukaj najdejo, še toliko večje. Kot takšno predstavlja veliko prednost pri prepričevanju, naj stranke sklenejo rezervacijo. Nihče v portoroškem hotelu Kempinski Palace nikoli ni govoril o recesiji, ki je na moje začudenje glavna tema večine okroglih miz. Raje na to gledamo kot na veliko priložnost, da destinacijo pripeljemo na naslednjo raven.

Tako lokalna politika postaja pomembnejša kot svetovne odločitve, kar pomeni, da sami sebi stojimo na poti do uspeha. Potrebnega bo več časa, kot smo pričakovali, saj se ga veliko več potrati za politiko in lobiranje kot pa za prodajo in distribucijo. Pomembnejše je, kaj o vas misli sosed, kot pa, kaj misli stranka. Tukaj na obali obstajajo močne vezi, a zdi se, da to ne velja za tujce, in s tem ne mislim na tujce po narodnosti. Gre bolj za občutek, da nekdo ne pripada skupini, ki naj bi sledila istim ciljem. Kako bi bilo drugače sploh mogoče, da hotel ne more postati član lokalnega kluba?

Marcos J. Torres Mueller je direktor prodaje in trženja v hotelu Kempinski Palace Portorož. Rodil se je v Limi, Peru, maja 1975. Zaposlitev: New York – St. Regis Hotel; München – otvoritev hotela Arabella Sheraton – regionalni

Po drugi strani pa so Kempinski Palace Portorož uvrstili na letošnjo lestvico najbolj »vročih« hotelov na svetu po izboru urednikov ameriške revije Conde Nast Traveller v kar dveh kategorijah (v kategoriji hotelov in v kategoriji spa centrov). Tako lokalna politika postaja pomembnejša kot svetovne odločitve, kar pomeni, da sami sebi stojimo na poti do uspeha. Zakaj ne bi vsega počeli skupaj v imenu Porto … roža!

prodajni oddelek Berlin – Hotel Adlon Kempinski – Prodaja Frankfurt – otvoritev hotela Villa Kennedy / Rocco Forte Collection – regionalna prodaja Berlin – Hotel de Rome / otvoritev / Rocco Forte Collection – direktor prodaje in trženja.

38

Marcos J. Torres Mueller, Kempinski Palace Portorož Marcos.torres@kempinski.com www.kempinski-portoroz.com


Column: Marcos J. Torres Mueller

In the Name of the Rose

The Moment you arrive at the Palace, you are excited about your mission as this building itself is exciting. Most of the clients that have been coming to visit for a site inspection are surprised at what they find and leave with the same excitement we felt when we arrived. Happy clients are certainly the best promotion, which will drive a new kind of business into the country. Unfortunately, leaving the Hotel is like Russian roulette and the feedback is very different. The over-motivation to present great products to new clients sometimes leads to that "begging to come" feeling, which most of the times does not end in closing deals. The country is fantastic and is a destination that International clients need and will be more aware of. The perception of Slovenia is still very low, therefore the surprise at what can be found here is even greater and is a huge advantage in convincing them to book it. No one at the Kempinski Palace Portorož has ever used the word recession, and I am surprised to see that it is the topic of most round tables; we rather consider it as a great opportunity to bring the destination to the next level.

On the other hand, the Kempinski Palace Portorož has just been selected for the world renowned Conde Nast Traveller Hot List 2009 in two categories (Hotel and Spa).

Marcos J. Torres Mueller je direktor prodaje in trženja v hotelu Kempinski Palace Portorož. Born in Lima Peru. Mai 75

It will take longer than expected because a lot of time is wasted in politics and lobbying rather than on sales and distribution. What the neighbour thinks of you is more important than what the client thinks. There is a strong bond here at the coast but it seems that this does not cover foreigners and this is not what is meant by nationality. It is more the feeling of not being able to belong to a group that is supposedly following the same goals.

Working in New York - St Regis Hotel, Munich – Arabella Sheraton Opening - Regional Sales Office Berlin - Hotel Adlon Kempinski - Sales Frankurt - Villa Kennedy opening / Rooco Forte Collection - Regionla Sales Berlin - Hotel de Rome / opening / Rocco Forte Collection - Director of Sales and Marketing.

How else would it be possible for a Hotel to be unable to become a member of a local club? On the other hand, the Kempinski Palace Portorož has just been selected for the world renowned Conde Nast Traveller Hot List 2009 in two categories (Hotel and Spa). This shows how local politics can become greater than worldwide decisions, which means that we are standing in the way of our own success. Why not all work together in the Name of Porto ... rose!

This shows how local politics can become greater than worldwide decisions, which means that we are standing in the way of our own success.

Marcos J. Torres Mueller, Kempinski Palace Portorož Marcos.torres@kempinski.com www.kempinski-portoroz.com

39


Kako učinkovito obvladovati kongresne projekte v obdobju recesije

ROI je zgodovina – Kako preživeti recesijo

Z

aradi globalne finančne krize, ki je prizadela proračune za organizacijo dogodkov, morajo strokovnjaki za srečanja razumeti, zakaj je za upravo popolnoma normalno, da znižuje stroške za organizacijo dogodkov, in kaj morajo narediti, da bi uprava spremenila svoje mnenje, če je to potrebno. Ko so karte na mizi, v podjetjih znižujejo proračune, kar se dogaja zdaj. Pri tem so visoko na seznamu tudi srečanja. Vendar podjetja ne bi smela kloniti pod takšnimi pritiski. V času ostre konkurence in manjše zvestobe strank so pogostitev za stranke, lansiranje novega proizvoda ali konferenca za končne uporabnike pomembnejši kot kdajkoli. V času, ko so zaposleni že tako ali tako negotovi glede svoje prihodnosti, ima odpoved teambuilding dogodka, seminarja o strategijah vodenja, motivacijskega (incentive) dogodka za prodajno osebje ali tečaja usposabljanja lahko zelo slab vpliv na storilnost. V recesiji je res najbolj pomembno poskrbeti, da je vaše najboljše osebje še naprej motivirano in na vaši strani. Z zmanjševanjem proračuna za organizacijo notranjih poslovnih dogodkov pa tega ne boste dosegli. Menedžerji niso neumni, ampak bistri – zato opravljajo funkcijo menedžerjev. In v času recesije opravljajo svoje delo bistro, kajti le tako obdržijo svoje službe. Če bi menedžerji vedeli, da bo neki dogodek prinesel dobiček, oz. da bo višji proračun za dogodek prinesel veliko višji finančni dobiček, bi zmanjšali proračun? Seveda ne. Vendar pa menedžerji mnoge pomembne odločitve sprejmejo na podlagi ocen in svojega zaupanja v načrte in proračune, ki so oblikovani tako, da prinašajo uspeh. Vodstvo gradi tovarne na podlagi predvidene prodaje v prihodnosti, kupuje podjetja na podlagi predvidenih rezultatov v prihodnosti in na podlagi zaupanja v sposobnosti svojega osebja, da bo prevzeta družba dosegla uspeh. Zakaj vodstvo torej ne odobrijo vaših proračunov za organizacijo dogodkov? Ker niso prepričana, da bodo vaši načrti ali proračuni prinesli dobiček. Čisto preprosto.

Metodologija ROI je zdravilo Merjenje donosnosti investicije (ROI) po dogodku ni prava rešitev.

Dr. Elling Hamso je svetovalec za menedžerje srečanj in sodelavec uprave na inštitutu European Event ROI Institute. Pogosto piše in predava o temah, kot so ROI, arhitektura srečanj, upravljanje dobavne verige, virtualna srečanja in srečanje z generacijo tisočletja. Pišete mu lahko na e-naslov elling.hamso@eventroi.org.

40


ROI je zgodovina. V recesiji je prepozno, če šele naknadno ugotovite, ali je bil vaš dogodek dobičkonosen. Namesto tega je treba metodologijo ROI uporabiti tako, kakor je to mišljeno – pri načrtovanju. Metodologija ROI je robusten postopek, ki vam omogoča, da si zastavite cilje in ocenite rezultate na vseh ravneh. Gre za močno orodje, s katerim boste zagotovili, da bo vaš dogodek dosegel najvišjo možno ROI, pa tudi ugotovili, kako velik proračun potrebujete, da ne boste prišli do točke, kjer donosnost začne padati, oz. do točke, kjer bi povečanje proračuna za organizacijo dogodkov pomenilo slabše izboljševanje rezultatov. Prvi korak – 4. raven metodologije ROI (glejte sliko) – je razvoj in razlaga ciljev vpliva na poslovanje; oz. kako bo vaše srečanje oz. dogodek neposredno vplival na neto dobiček organizacije. Ali bo srečanje povečalo prodajo in/ali zmanjšalo stroške? To sta edini dve možnosti, edini način, da se ustvari dobiček. Ko to ugotovite, morate določiti cilje, kaj bodo morali udeleženci po dogodku dejansko NAREDITI – ne samo, kaj naj mislijo in občutijo –, če želite zvišati prodajo oz. znižati stroške. To je 3. raven. Nadalje morate postaviti cilje glede tega, kaj se morajo udeleženci na dogodku naučiti; do kakšne kognitivne spremembe mora priti, preden pride do kakršnekoli vedenjske spremembe. To je 2. raven. V tem kontekstu je učenje zastavljeno kar široko.

ROI – Donosnost naložbe Impact – Posledica/Učinek/Vpliv Application – Uporaba Learning – Izobraževanje Satisfaction and Planned Action – Zadovoljstvo in načrtovani ukrepi

Naučiti se morajo tako drž in vrednot, kako resnično spoznati ljudi (zaupanje in naklonjenost), kot tudi veščin, pridobiti pa morajo tudi informacije. Na 2. ravni potekajo izobraževanje, navezovanje stikov in motiviranje, kar označujemo tudi kot informiraj, poveži se in uporabi. Na koncu morate določiti še cilje zadovoljstva (1. raven), to je zadovoljstvo glede postrežbe in vsebine - vzpostavitev spodbudnega okolja za učenje. Zdaj imate vrsto ciljev na več ravneh, ki logično povezujejo eno raven z naslednjo.

Arhitekt srečanj je zdravnik Iz tega lahko oblikujete svoje srečanje. Ko ga načrtujete, morate pripraviti oblikovni in vsebinski načrt srečanja, da dosežete 3. raven – cilje uporabe. Veste, kaj morajo udeleženci narediti po dogodku, da bo vpliv na poslovanje viden. Kako jih torej pripravite do tega? To je naloga arhitekta srečanj, osebe, ki oblikuje okvir in vsebino, najde lokacijo, primerno za učenje, načrtuje dejavnosti navezovanja stikov z jasno začrtanimi učnimi cilji, zagotovi, da pravi govorci odlično predstavijo prave teme in pritegnejo občinstvo z razpravami in vajami, da zagotovo ne pozabi sporočila. Arhitekt srečanj razume, kako mora z uporabo petih čutov posredovati sporočilo, ve, kakšen je vpliv svetlobe, zvoka in celo hrane pri ustvarjanju različnih vzdušij za vzpostavljanje stikov in učenje. V dobrih časih, oz. če ste se že dokazali, da organizirate dogodke, ki prinašajo najvišjo možno ROI, vam verjetno ni bilo treba priložiti okvirne zasnove in vsebine dogodka skupaj s proračunsko porabo, kar zdaj verjetno morate. Če nimate izkušenj na področju organizacije srečanj, najdite nekoga, ki jih ima! Nekoga, ki ima znanje in izkušnje v najširšem možnem pomenu na področjih, kot so psihologija obnašanja, sociologija, izobraževanje, oblikovanje predstavitev, zvok, osvetljava, skupinska dinamika, moderiranje, pozna nove tehnološke naprave za navezovanje stikov, spletno oddajanje ('webcasting'), virtualni sestanki itd. Skratka nekoga, ki bo s srečanjem znal doseči vedenjsko spremembo. Če menite, da vam bo uporaba metodologije ROI pri načrtovanju dogodka vzela preveč časa in da je pretežka ali pa da je to preveč dela za načrtovanje vsakega sestanka posebej, potem razumem, zakaj vam krčijo proračune. Strokovnjaki za srečanja in dogodke bi morali misliti na vse to pri organizaciji kateregakoli dogodka, velikega ali majhnega, če želimo doseči najvišjo možno donosnost (ROI). Danes je to stvar preživetja. Brez pravih ciljev in načrta srečanja, kako jih doseči, vam morda ne bodo odobrili proračuna. To pomeni, da dogodka ne bo, in morda tudi službe ne. Dr. Elling Hamso European Event ROI Institute

5 stopenj metodologije ROI

41


How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession

ROI is History – How to Survive a Recession

W

ith the global financial crisis hitting event budgets, meetings professionals need to understand why it makes perfect sense for management to cut event costs and what they need to do to change their minds, if indeed they should. When the chips are down, budgets are cut. It is happening now, and meetings are high on the list. This is exactly the sort of knee jerk reaction companies need to avoid. At a time when competition is fierce and customer loyalty is dwindling, the customer hospitality event, the product launch or the user conference are more important than ever. Cancelling team-building events, strategy seminars, sales force kickoffs, incentives and staff training courses when employees are already feeling insecure about their futures can be hugely counter productive. The one thing you want to do in a recession is to keep your best staff motivated and on your side, slashing your internal events budget won’t do this. Managers are not stupid, they are smart – that’s why they are managers. And in times of recession they do smart things, that’s how they keep their jobs. If managers knew an event would make a profit, or that increasing event spend would yield far greater financial benefits, would they cut the budget? Of course not. However, many important management decisions are based on estimates and confidence in plans and budgets designed to achieve success. Management build factories based on estimated future sales, they buy companies based on estimated future performance and confidence in the ability of their staff to make the acquired company a success. So why don't they approve your event budgets? Because they are not confident your plans and budgets will make a profit. It’s as simple as that.

The ROI Methodology is the Cure Measuring the return on investment (ROI) after the event is not the answer. ROI is history. In a recession, it is too late to find out afterwards if your event made a profit. Instead, you need to apply the ROI Methodology as a planning tool, as it is supposed to be. The ROI Methodology is a robust process that enables you to set objectives and measure results at every level. It is a powerful tool for ensuring your events achieve the highest possible ROI, as well as establishing how big your budget needs to be before diminishing returns set in, the point when an increase in the event budget would start to produce a smaller increase in the results. The first step – Level 4 in the ROI Methodology (see illustration) – is to develop and explain the Business Impact objectives; or how your meeting or event will directly affect the organisation’s bottom line. Will the meeting increase sales and/or reduce costs? These are the only two alternatives, the only way to create profit. Once you have established these, you need to set objectives for what delegates need to actually DO after the meeting – not just what they should think or feel – in order to increase sales or reduce costs. This is Level 3. Next, you need to set objectives for what delegates need to learn at the event; what cognitive change must take place before any

42

The 5 levels of the ROI Methodology behavioural change is effected. This is Level 2. Learning in this context is quite broad. You learn attitudes and values, to know other people (trust and liking) as well as information and skills. What needs to happen at Level 2 is also referred to as Education, Networking and Motivation, or Inform, Connect and Engage. Finally, you need to set Satisfaction objectives (Level 1) – this means satisfaction with hospitality and content, the creation of a good environment for learning. Now you have a set of multi-level objectives that logically connect one level with the next.

The Meeting Architect is the Physician From this you can design your meeting. As a meeting planner, you design the form and content of the meeting to achieve Level 3 – Application objectives. You know what you need the participants to do after the event to create the Business Impact, so how do you make them do that? This is the job of the Meeting Architect, a person who designs

European Event ROI Institute is a partnership of consultants dedicated to the art and science of making meetings and events achieve the objectives of their stakeholders at the lowest possible cost. Courses in ROI Methodology are held regularly in 16 major European cities. Go to www.eventroi.org for more information. The ROI Methodology has been developed by Dr. Jack Phillips (www.roiinstitute.net) and the concept of Meeting Architecture by Maarten Vanneste (www. meetingarchitecture.org).


Kdo stoji za uspešnimi kongresnimi zgodbami v regiji? the form and content, finds the right venue for the learning environment, plans networking activities with explicit learning objectives, ensures that the right speakers speak with excellence about the right topics and engage the audience through discussions and exercises to ensure they will not forget the message. The Meeting Architect understands how to communicate using the five senses, he understands the impact light, sound and even food have when creating different atmospheres for networking and learning. In good times, or if you have a proven record of designing events that deliver the highest possible ROI, you probably don't need to present your form and content design with the budget application, but today you probably must. If you are not an experienced meeting designer, find one! Someone who has the broadest possible knowledge and experience in subjects like behavioural psychology, sociology, education, presentation design, sound, light, group dynamics, facilitation, networking technology, webcasting, virtual meetings and more. In short, someone who knows how to create behaviour change through a meeting experience. If you say that applying the ROI Methodology as a planning tool will take too much time and is too difficult, or if this is more than what you do for every meeting, then I understand why your budgets are being cut. As meeting and events professionals, this is exactly what we need to be doing for every event, large or small, in order to achieve the best possible ROI. Doing it today is a matter of survival. Without a proper set of objectives and a meeting design to achieve them, you may not get the budget, there is no event, and maybe no longer a job. Dr. Elling Hamso Managing Partner European Event ROI Institute

go green with go mice ®

OdloËite se za naravi prijazen pristop pri organizaciji kongresov. Priponke, trakovi, torbe in druga darila iz naravnih in okolju prijaznih materialov so na voljo pri podjetju Go®mice - uradnem zastopniku podjetja Parthen za trg Jugovzhodne Evrope! Go for Environmentally Friendly Solutions when Organising Congresses. Badges, lanyards, bags and promotional and other gifts made of environmentally friendly materials from Go®mice - Parthen`s official representative office for Southeast Europe!

Dr. Elling Hamso is a Meeting Management Consultant and Managing Partner of European Event ROI Institute. He writes and speaks frequently on subjects like ROI, Meeting Architecture, Supply Chain Management, virtual meetings and meeting with the Millennium generation.

www.go-mice.eu

You can write to him on elling.hamso@eventroi.org.

GO®MICE d.o.o., ©tihova 4, SI-1000 Ljubljana, T+386 (0)1 430 51 03, E: info@go-mice.eu

43


Kako uÄ?inkovito obvladovati kongresne projekte v obdobju recesije

Relacijski marketing: prijateljstvo s prijaznim velikanom

44


R

elacijski marketing – dve veliki, zapleteni besedi, za povrhu pa še tujki – kar jima daje še posebno težo. Takšni najbrž tudi morata biti, saj predstavljata pomemben del sodobnega marketinga. Pa vendar se njuna prava »teža« skriva za besedno fasado, v topli, prijazni, pravzaprav zelo človeški vsebini. O teoriji relacijskega marketinga je bilo zapisanega mnogo, zato o tem tokrat ne bom tratil besed. Bistva relacijskega marketinga, tega prijaznega velikana, se bom lotil skozi lasten vsakdan. Osebno. Na čemer pravzaprav tudi temeljijo dobri medčloveški odnosi.

Od teorije k osebni zgodbi Kmalu po rojstvu naše države so se v soseske naselile majhne zasebne trgovinice, ki so ponujale to in ono. Njihov vek se je pričel iztekati s pohodom večjih, agresivnejših trgovcev, katerim majhni niso mogli konkurirati s ponudbo ali ceno. Drugega odgovora na situacijo pa niso poznali. Pa vendar – ne vsi. V moji soseski, lučaj stran od izpostave pomembne trgovinske verige, v kateri lahko kupim vse osnovne življenjske potrebščine, tržnim zakonitostim kljubuje majhna prodajalnica sadja in zelenjave. Na prvi pogled je nič posebnega ne loči od podobnih prodajaln. Ok, ponujeno sadje in zelenjava sta vselej odlične kakovosti in tudi cene so menda vsaj primerljive, če ne že enake kot drugod. Edino, kar mogoče zbode v oči, je vrsta dobrovoljnih čakajočih strank, v katero se neredko postavim tudi sam.

»Skrivnost uspeha naše sosedske trgovinice leži v prijaznem, glasnem »živijo«, ki mi ga namenita oba prodajalca, ko prispem na začetek vrste.«

Namesto zaključka: zakaj je lahko kolona tudi najboljša kolona na svetu? Zaradi dobrih medosebnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju, vem, kam se bom odpravil naslednjič, ko bo naša kuhinja potrebovala obnovitev zalog. Ker sem s svojo malo prodajalno zelenjave popolnoma zadovoljen, me ne zanima ponudba drugih, večjih ustanov, ki mi nudijo ugodnosti vseh vrst. Pravzaprav mi nudijo vse razen pristnega »živijo«, iskrenega nasmeha in vprašanja »kako pa kaj moja boljša polovica«. Ker sem s svojo prodajalno v celoti zadovoljen, ne pogledujem po nižjih cenah ali krajši vrsti. Vrsta pred prodajalno sadja in zelenjave v moji soseski je najbolj zabavna vrsta na svetu in edina kolona, v kateri mi ni težko stati. Moja prodajalna ima tisto, kar je srce vsakega posla – pristen, dober medčloveški odnos. Ali, če se vrnem na začetek zgodbe, prodajalca v trgovini sta se vede ali nevede spoprijateljila z prijaznim velikanom, ki ga strokovna literatura imenuje relacijski marketing. Z agencijo Adrema svojim naročnikom približujemo ta pomembni, a pogostokrat zanemarjeni del posla. Tako velikim kot majhnim. Prav vsem pomagamo najti ali pa le zloščiti tisti prijazni, iskreni »Živijo!«. Kamenko Kesar, Adrema d.o.o. kamenko.kesar@adrema.eu www.adrema.eu

Sledi: glasen »živijo«! Skrivnost uspeha naše sosedske trgovinice leži v prijaznem, glasnem »živijo«, ki mi ga namenita oba prodajalca, ko prispem na začetek vrste. Ali se zgolj sprehodim mimo trgovine. Skrivnost uspeha leži tudi v iskrenosti, s katero govorita o izdelkih, ki so naprodaj, v natančnosti, s katero napovedujeta prihodnjo ponudbo ter nasvetih, s katerimi svojim strankam namigneta, »kdaj« je najboljši čas za »kateri« nakup. Prodajalca vesta, katere izdelek bom najverjetneje kupil, mi svetujeta, kaj bi mi morebiti še ustrezalo in me ne pozabita vprašati, kako sem bil zadovoljen s prejšnjim nakupom. A je naš odnos že davno prerasel običajni odnos med človekom, ki potrebuje zelenjavo ali sadje ter med človekom, ki mu bo sadje ali zelenjavo prodal. Prek pogovorov, ki so se sprva razširili na stanje vremena, dogodke v soseski, splošno počutje mojih družinskih članov ali anekdote iz službenega življenja ter prešli v daljša kramljanja o stanju današnjega sveta nasploh, smo postali dobri znanci. Na svojstven način verjetno celo prijatelji.

O avtorju: »1997 oktober je bilo prelomen. Iz Maribora prištopal v Ljubljano. Uletel v Publicis Virgo in našel prve prave mentorje, delal prve prave posle. Simobil start-up. Osem let Microsofta kot piarovc in direktor marketinga. Danes? Imam agencijo, se ji reče Adrema. Fokus B2B, skrb za naročnikove stranke, partnerje, podpora prodajnim ciljem v vsaki obliki. Prednost:

Kratko razmišljanje o tem, kako obiti zvenečo besedno

Poznamo srce in dušo biznisa.« – povzeto po spletni

fasado in znova poiskati srce in dušo slehernega posla

strani www.adrema.eu

– medčloveški odnos.

45


How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession

Relationship Marketing: Kdo stoji za uspešnimi Friendship with the Kindly Giant kongresnimi zgodbami v regiji?

R

elationship marketing – two big and complex words. They are supposed to be that way, as they present an important part of modern marketing. However, their true weight is hidden behind this word façade, within a warm, friendly and actually very human content.

Much has been said about the theory of relationship marketing so I will not dwell on it now. I will deal with the essence of relationship marketing, of this friendly giant, through my own everyday activities. In a personal matter, which is actually the foundation of good interpersonal relationships.

From Theory to a Personal Story Soon after the birth of our country, neighbourhoods became the homes of little private shops offering this and that. They passed away with the emergence of bigger and more aggressive merchants that they were unable to compete with in terms of both offer and price. They had no answer to the situation. But not all.

A short reflection on how to move beyond the illustrious façade of words and again find the heart and soul of each business – interpersonal relationships. with the benefits they provide. They basically provide everything except that genuine hi, the honest smile and the questions about my significant other. As I am completely satisfied with my shop, I no longer care about lower prices or shorter queues. The queue in front of my greengrocer’s is the most amusing queue in the world and the only queue I have no trouble waiting in. My shop has what is at the heart of each business – a genuine and good interpersonal relationship. To go back to the beginning of the story… The shop assistants in this store have, consciously or unconsciously, become friends with the kindly giant that professional literature refers to as relationship marketing. The Adrema agency has been trying to bring this important but often neglected segment of business closer to its customers. Both the large and the small. We help everyone to find or at least polish that friendly and honest Hi! Kamenko Kesar, Adrema d.o.o. kamenko.kesar@adrema.eu www.adrema.eu

In my neighbourhood, just a stone’s throw away from the branch of an important retail chain where I can buy all the basic consumer goods, there is a small greengrocer’s defying the market modalities. At first glance, it is nothing special nor different from similar shops. OK, the fruit and vegetables are always of the highest quality and the prices are at least comparable or even the same as elsewhere. The only thing that stands out is the queue of good-natured customers, in which I often find myself.

A Loud Hi! The secret of our neighbourly store’s success lies in the friendly and loud hi from both shop assistants when I arrive at the front of the queue or even just walk by the shop. The secret of its success also lies in the honest way they speak about the products they are selling, in the accuracy with which they predict the future offer and in the advice given to their customers on the best time to buy a certain product. The shop assistants know which product I am probably going to buy and advise me on what I might need and never forget to ask me if I was happy with the things I bought last time. Our relationship has long surpassed the common relationship between a person needing vegetables or fruit and the person selling those vegetables or fruit. The conversation initially expanded to the weather and events in the neighbourhood, the general well-being of my family or anecdotes about work grew into longer chats about the situation in the world and we became good acquaintances. In a way, probably even friends.

Instead of a Conclusion: Why Can a Queue be the Best Queue in the World? Because of good interpersonal relationships based on trust, I know where to go the next time our kitchen needs a refill of stock. As I am completely satisfied with my little greengrocer, I am not interested in what the other larger facilities have to offer, even

46

About the author: “October of 1997 was a turning point. I hitchhiked from Maribor to Ljubljana, flew into Publicis Virgo, found the right mentors, and made the first right deals. A Si.mobil start-up. Eight years with Microsoft as a PR and marketing director. Today? Now I have my own agency called Adrema. The focus is on B2B relationships, care for the client’s customers and support for sales goals in any form. Advantage: We know the heart and soul of the business.” - taken from the www.adrema.eu website.


47


Kako učinkovito obvladovati kongresne projekte v obdobju recesije

Dober in realen stroškovnik – izziv za kongresne organizatorje

D

ušica Todorovič je pomočnica direktorice za trženje v kongresni dejavnosti Cankarjevega doma. Že šest let uspešno pridobiva mednarodne kongrese v Cankarjevem domu. Od letos je tudi članica Sveta ZavodaKongresnoturistični urad. Smernice za pripravo stroškovnika Finančni stroškovnik, »budget«, je ena od najpomembnejših nalog profesionalnega kongresnega organizatorja (PCO-ja). Finančno načrtovanje zajema tri kategorije: pripravo stroškovnika, nato denarnega toka, ki se navezuje na stroškovnik (njegov namen je nadziranje prihodkov in odhodkov – kdaj bomo denar potrebovali med pripravo, v katerem trenutku bodo nastali izdatki in kdaj lahko pričakujemo prihodek), ter na koncu še obračun ali finančno poročilo, iz katerega je razviden končni rezultat ali izkupiček organiziranega dogodka. Če se priprave dogodka lotimo pravilno in odgovorno, bo ta finančno uspešen.

Pomembna vprašanja Natančnost finančnega načrtovanja je odvisna predvsem od natančnosti podatkov. Za dobro pripravljen stroškovnik so nujno potrebne jasne smernice, zato je najbolje določiti vprašanja finančne politike v najzgodnejši stopnji projekta. Poleg že zgoraj omenjenih elementov za pripravo stroškovnika je treba poznati pravilnik mednarodnega združenja o organiziranju kongresa. Vedeti moramo, kakšne so obveznosti lokalnega organizacijskega odbora in kakšne so obveznosti mednarodnega združenja. Hkrati je treba pridobiti odgovore na naslednja vprašanja: kdo je odgovoren za finančni primanjkljaj in kdo upravičen do presežka? Ali obstaja prispevek na udeleženca ali kakšna druga dajatev mednarodnemu združenju in kdaj jo je treba poravnati? Ali mora znesek kotizacije potrditi mednarodno združenje in kaj je v kotizacijo zajeto? Kdo je upravičen do brezplačne kotizacije? Ali imamo kakšne pomembne goste (vabljene predavatelje), katerih stroške je treba vključiti v stroškovnik? Kdo krije stroške predstavnikov mednarodnega združenja, ko obišče državo gostiteljico?

48


Upoštevati moramo vsak element organizacije, najpomembnejši pa so naslednji: strokovni program, promocijska in trženjska strategija ter osnutek družabnega programa. Lahko se zanašamo na izkušnje in znana dejstva s prejšnjih kongresnih prireditev, kar je bilo do sedaj tudi dobro vodilo pri pripravi kandidatur.

Stroški kongresa Stroškovnik sestavljajo prihodki in odhodki. Odhodke delimo na stalne in spremenljive stroške. Stalne moramo poravnati ne glede na to, koliko udeležencev je registriranih, in sicer: najem kongresnih prostorov, opreme in osebja, stroški organizacije, tiskano in promocijsko gradivo, stroški vabljenih predavateljev, dekoracija in nepredvideni stroški. Spremenljivi stroški se – kot pove že samo ime – spreminjajo glede na število udeležencev. Gre za storitve, namenjene posameznemu udeležencu, kot sta prehrana in gradivo.

Prihodki kongresa Na drugi strani imamo prihodke, ki jih dobimo iz naslova komercialnih razstav, ki so vse pogostejše in vedno bolj priljubljene spremljevalke kongresa. Zelo pomemben vir

PCO Multipurpose centre with halls ranging from 20 to 2,000 seats

prihodka so tudi pokrovitelji oziroma darovalci, pri čemer pomembnejša podjetja namenijo del sredstev za kritje stroškov organizacije in izvedbe kongresa. Kotizacija je največji vir prihodka na kongresih ali konferencah in jo je treba dobro predvideti in oceniti. To storimo na podlagi dobro pripravljenega stroškovnika, v katerem so zajeti vsi stroški in prihodki kongresa. Kotizacija je cena udeležbe na kongresu ali srečanjih; lahko se spreminja ter je odvisna od vrste sodelovanja, npr. vrste članstva (ali je udeleženec član mednarodnega združenja ali ni), datuma prijave (zgodnja, normalna in pozna registracija), poznamo tudi dnevne kotizacije. Skrbno pripravljen stroškovnik je lahko včasih težka naloga, če načrtujemo kongres nekaj let vnaprej, zato je treba pri izračunu tako stalnih kot spremenljivih stroškov upoštevati pravo stopnjo inflacije. Uspeh ali polom kongresa je zelo odvisen od pravilno zastavljenega stroškovnika. Dušica Todorovič Cankarjev dom, kulturni in kongresni center dusica.todorovic@cd-cc.si www.cd-cc.si

TRADITION, EXPERTISE AND PERSONAL APPROACH TRY US!

Member of ICCA and IAPCO

Cankarjev dom Cultural and Congress Centre Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenia T +386 1 24 17 122 F +386 1 24 17 296 E congress@cd-cc.si W www.cd-cc.si/congress

49


How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession

A Good and Realistic Bill of Costs – A Challenge for Congress Organisers the international association on the organisation of congresses. We need to know the obligations of the local organisation committee and of the international association. At the same time, we must also answer these questions: Who is responsible for the financial deficit and who is entitled to the surplus? Is there a fee to be paid per participant or any other levy to the international association and when does it have to be paid? Does the participation fee have to be confirmed by the international association and what does the participation fee include? Who is entitled to free participation? Do we have any important guests (hosted lecturers) whose costs need to be included in the bill of costs? Who covers the costs of the representatives of the international association when they visit the host country? Each element of the organisation needs to be considered, while the following are the most important: the professional programme, the promotion and marketing strategy and a draft of the social programme. We can rely on experience and known facts from previous congresses, which have been a good guideline in the preparation of candidacies so far.

Congress Costs

D

ušica Todorović is assistant marketing director of the Cankarjev dom congress activity. For six years, she has been successfully winning international congresses for Cankarjev dom. This year, she also became a member of the Slovenian Convention Bureau. Guidelines for Preparing the Bill of Costs The financial bill of costs, or the budget, is one of the PCO’s most important tasks. Financial planning covers three categories: the preparation of the bill of costs, followed by cash flow relating to the bill of costs (its purpose is to manage costs and revenues – when during the preparation will we need the money, at which point will the costs arise and when can we expect revenues) and finally the statement of account or the financial report from which the final result or proceeds from the organised event are evident. If we prepare the event correctly and responsibly, it will be a financial success.

Important Issues The accuracy of financial planning above all depends on the accuracy of the information. Clear guidelines are essential for a well prepared bill of costs, so it is best to determine the question of financial policy in the earliest phase of the project. In addition to the previously mentioned elements needed for the preparation of the bill of costs, we also need to be well acquainted with the rules of

50

The bill of costs is comprised of costs and revenues. The costs are further divided into fixed and variable costs. We need to pay the fixed costs regardless of how many participants are registered. These costs include the rent of congress facilities, rooms and personnel, the costs of organisation, printed and promotion material, the costs of the hosted lecturers, decoration and contingencies. Variable costs, as their name suggests, vary depending on the number of participants. These are material and services for individual participants, such as food and material.

Congress Revenues On the other hand, there are the revenues generated by commercial exhibitions, which have become increasingly popular companions of congresses. Sponsors or donors are also an important source of revenues, whereby important companies provide part of funds to cover the organisation and implementation costs of the congress. The participation fee is the largest source of revenues from congresses and conferences and this needs to be well planned and evaluated. This is done on the basis of the prepared bill of costs that covers all of the congress’s costs and revenues. The participation fee is the price of participating in a congress or meeting, it can vary and depends on the type of cooperation, e.g. membership type (whether the participant is a member of the international association or not) or date of application (early, normal or late application), while there are also daily participation fees. A carefully prepared bill of costs can be a difficult task to master if congresses are planned several years in advance, where the real inflation rate needs to be considered in calculations of both fixed and variable costs. The success or failure of a congress largely depends on a correctly prepared bill of costs. Dušica Todorovič Cankarjev dom Cultural & Congress Centre dusica.todorovic@cd-cc.si www.cd-cc.si


Kako učinkovito obvladovati kongresne projekte v obdobju recesije

Z aktivnimi sinergijami do uspešnih projektov

Z

aostrene gospodarske razmere se čutijo na vseh področjih, tudi pri organizaciji različnih poslovnih dogodkov in kongresov. Trend nižanja obsega sredstev, namenjenih izobraževanjem, zahteva še bolj smotrno odločitev za udeležbo na določenem poslovnem dogodku. Organizatorji se zato največkrat soočajo z dvema izzivoma: kako pridobiti čimveč udeležencev in kako izpeljati dogodek, da bo ekonomično učinkovit.

je v času recesije optimalno, vendar nas zelo spominja na zgodovinski čas, ko je bila trgovina še v zametkih. Blagovna in predvsem idejna menjava je dober nadomestek za premostitev finančnih ovir pri organizaciji dogodkov. Potrebno je le prepoznati priložnosti in se odzvati nanje, saj nam čakanje naredi prej (večjo) izgubo kot korist – recesija pride in gre! Mojca Sterle, vodja projektov Dima center d.o.o. mojca@dimacenter.com

Z nizkimi budgeti do uspeha Cilj vseh organizatorjev je preprost: z zmanjšanimi sredstvi dosegati enake ali celo boljše rezultate pri izvedbi dogodkov. Vendar, ali je dogodek lahko uspešen na tak način?

Družabni večer sejma in kongresa ProMarket so

Da – vendar moramo pri tem imeti zanesljive partnerje, ki s svojimi znanji in storitvami sodelujejo in sooblikujejo dogodek. Gre za vzpostavitev sinergij z enim ciljem – z optimiranimi vložki priti do podobnih rezultatov! Tukaj ne gre le za razmerje naročnik – ponudnik, ampak za partnerstvo, ki se od klasične kompenzacije razlikuje v aktivnem soustvarjanju dogodka preko znanj, idej, storitev, ki jih partner najlažje investira v dogodek.

ob kulinaričnih in zabavnih vsebinah ter spletali

Vsak partner mora najti svojo aktivno vlogo v projektu

sooblikovali številni ponudniki, od vinarjev do tehnične podpore dogodka. Udeleženci pa so uživali poslovne vezi. /The social evening of the ProMarket Fair and Congress was co-shaped by numerous providers – from wine-makers to technical support teams, while the participants enjoyed culinary delights and entertaining programmes and made new contacts.

Recesija je neusmiljena do vseh, zato nam poslovni model, ki bi ga lahko imenovali iskanje proaktivnih sinergij, v teh časih omogoča, da namesto velikih finančnih vložkov bolj aktivno sodelujemo na posameznih dogodkih in posledično širimo tržni delež. Primer prvega sejma in kongresa prodaje, marketinga in oglaševanja ProMarket kaže, da se tudi v Sloveniji lahko družabni dogodek izpelje s povezavo večih partnerjev, ki imajo interes, da prispevajo svoje znanje, rešitve ali izdelke za namen samopromocije pred potencialnimi partnerji. Z vidika organizatorja je to optimalna rešitev, saj se vsak partner predstavi v najboljši možni luči, s tem pa odpade tveganje za »neuspeh in nezadovoljstvo«. Medsebojno dopolnjevanje pa poveča dodano vrednost dogodka. Organizator po eni strani pridobi manj sredstev, vendar mu ostane več moči za usmerjanje projekta, saj partnerji, ki soustvarjajo dogodek, polnovredno izvajajo svoje storitve. Dobra vloga vodje projekta se kaže v tem, da odlično razume svojo strategijo in poslanstvo, hkrati pa razume tudi potrebe partnerja, katerih ta ne zna ali ne more izpostaviti in mu jih pomaga udejaniti.

Sinergije kot nove tržne priložnosti Tovrstno sodelovanje v iskanju sinergij različnih partnerjev razširja ponudbo in utira nove tržne priložnosti. Potencialni partnerji vas na ta način bolje spoznajo, saj gre za neposredno predstavitev preko storitve ali izdelka. To je bolj učinkovito trženje od oglaševanja, ki je lahko zlahka spregledano. Tako sodelovanje

52

Fotograf / Photographer: Aleksander Praper


How to Effectively Manage Congress Projects in the Time of the Recession

From Active Synergies to Successful Projects

T

he fierce economic situation can be felt in all sectors, including the organisation of different business events and congresses. The trend of cutting funds for education requires an even more systematic decision to participate in individual business events. Organisers are thus mostly facing two challenges: how to attract as many participants as possible and how to implement the event in an economically efficient way.

From Low Budgets to Success The aim of all organisers is simple: achieving the same or better results when implementing events with reduced means. However, can an event be successful in this way? Yes – but you need to have reliable partners to participate and shape the event with their knowledge and services. It is the establishment of synergies with one goal – achieving similar results with optimised input. Here we are not just dealing with the client-provider relationship but with a partnership that differs from the conventional compensation in the active co-shaping of an event through knowledge, ideas and services that a partner finds easiest to invest in the event.

Each Partner Needs to Find His Active Role in the Project The recession is merciless to us all and therefore the business model that we might call searching for proactive synergies, enables us more active participation in individual events rather than substantial financial contributions that consequently increase our market share. The first ProMarket Sales, Marketing and Advertising Fair and Congress shows that a social event in Slovenia can be implemented by combining bigger partners who are interested in contributing their knowledge, solutions or products for the purposes of self-promotion with potential partners. From the organiser’s point of view, this is an ideal solution, as each partner represents himself in the best possible light, taking away the risk of “failure and dissatisfaction”. Mutual collaboration also increases the event’s added value. On the one hand, the organiser obtains fewer funds but it is also left with more strength to direct the project, as the partners co-shaping the event perform their services to the full. A good project manager demonstrates a perfect understanding of the strategy and mission, while also understanding those needs of the partner that the latter cannot or does not know how to stress and thus helps implement them.

Synergies as New Market Opportunities Such cooperation in the search for synergies between different partners broadens the offer and paves the way for new market opportunities. In this way, potential partners get to know you better, as we are dealing with direct presentations through services or products. This is more efficient than advertising, as the latter can easily be overlooked. Such cooperation is ideal in times of recession, though very reminiscent of ancient times when commerce was still at its very beginning. Trade in goods and especially in ideas is a good substitute for overcoming financial obstacles to organising events. We only need to recognise the opportunities and respond to them, as waiting does more harm than good – the recession comes and goes! Mojca Sterle, project manager Dima center d.o.o. mojca@dimacenter.com

53


Kako učinkovito obvladovati kongresne projekta v času recesije

Kako znižati stroške organizacije dogodka?

S

troške dogodka znižamo tako, da delo zaupamo strokovni ekipi, ki ima reference, kredibilnost in uživa vsaj malo vašega zaupanja. Dolgoročno sodelovanje zagotavlja količino in s tem povezane ugodnosti, boljše in lažje prepoznavanje ciljev, namenov projekta, gradi zaupanje in odgovornost.

Napake v načrtovanju in izvedbi dogodkov so osnovni razlog, da se tega orodja komuniciranja ne uporablja tako pogosto, kot bi bilo smotrno in da se ne dosega rezultatov, ki bi se jih moralo. Posledično postajajo dogodki predragi glede na dosežen efekt. Ta trditev temelji na povprečni oceni, ki jo znatno dvigujejo redki dogodki, zasnovani in organizirani res strokovno. Kljub dejstvu, da je danes vse preveč dogodkov, ki ne izkoristijo večine možnih orodij in potencialov, so dogodki še vedno izjemno učinkovito orodje komuniciranja, saj ravno v času recesije na poseben način gradijo odnos do ključnih deležnikov. Omenjeno že nakazuje, da ni bistvo v zniževanju produkcijskih stroškov dogodka ampak v povečevanju efekta in popolni optimizaciji vseh segmentov dogodka, organiziranega z razpoložljivimi sredstvi.

smiselno, kajti vsaka nejasna informacija lahko zasnovo projekta zapelje v napačno smer, s čimer poveča njen strošek. Pomembno je zavedanje, da se dogodek začne na dan dogodka le za obiskovalce, za naročnika in izvajalce pa se dogodek začne s prvo komunikacijo, vezano na zasnovo in pripravo. Prav tako tudi razpisi/tenderji pogosto po nepotrebnem zvišujejo stroške izvedbe projekta. Se ne strinjate? Če pogledamo širše, je dejstvo, da je za vsak tender opravljenega veliko nekoristnega dela. Izbran je le en ponudnik, vsi ostali za svoje delo ne dobijo plačila. Ker agencijsko delo opravljajo zaposleni, katerim direktorji morajo zagotoviti plačilo tudi za delo, ki ni ustvarilo prihodkov, se to delo financira iz rezerv oz. drugih prihodkov. Prihodki agencij pa so izključno iz naslova opravljanja storitev za naročnika. Zato je pomembno tudi zavedanje naročnikov, da vsak razpis ustvarja stroške in vsak projekt pokriva tudi del stroškov predhodnih razpisov. Odločitev, da je razpis smiselna izbira, naj bo res tehtna. Vse premalo pa je zavedanja, da so strokovnjaki na svojem področju tisti, ki stojijo za dobro in kvalitetno izvedenimi dogodki. Nenazadnje tudi reference ponudnika govorijo o stroškovni učinkovitosti in kvaliteti storitve. Zato da, raje izberite kvalitetno ekipo, ker se le na ta način vaša investicija res povrne.

Vedno pa lahko tudi nižamo stroške organizacije dogodka. Kako? Za lažje razumevanje bomo stroške razdelili na stroške zasnove in celotne organizacije (ZCOS) ter izvedbene produkcijske stroške (IPS).

Pomembno je zavedanje, da se dogodek začne na dan dogodka le za obiskovalce, za naročnika in izvajalce pa se dogodek začne s prvo komunikacijo, vezano na zasnovo in pripravo. IPS so znani stroški, cene produktov in storitev na trgu: nastopajoči, najemi lokacije, tehnične opreme, pogostitev in drugo. Ste dovolj dober pogajalec in imate realne argumente, da lahko znatno znižate te stroške sami? Boljša izhodišča ima gotovo tisti, ki v opravljanju svoje dejavnosti pogosto sodeluje s temi ponudniki, saj jim lahko ponudi dolgoročno sodelovanje in dobro pozna trg, konkurenco in alternativne možnosti na trgu. ZCOS razdelimo na stroške zasnove in priprave projekta ter na stroške organizacije na lokaciji. V obeh primerih lahko te stroške najbolje optimizira in prilagodi na razpoložljiva sredstva le strokovna ekipa, ki ima znanje, izkušnje in pozna tako prednosti kot pomanjkljivosti dogodkov. Potreben čas in stroške organizacije na lokaciji lahko znatno znižamo z odlično pripravo projekta, ki smo jo zaključili v primernem (dogovorjenem) času pred začetkom projekta in v fazi izvedbe ne zahteva bistvenih sprememb. Stroške zasnove in priprave projekta pa lahko znižamo tako, da optimiziramo tako čas kot delo. Naročnik projekta lahko bistveno pripomore k znižanju stroškov s tem, da poda jasne namene in cilje projekta, ki morajo biti skladni z vizijo in cilji organizacije. Za pripravo projekta je bistven tudi podatek, kakšna sredstva so namenjena za realizacijo določenega dogodka. Taktiziranje pri določanju vsaj okvirnih sredstvih (od – do) ni konstruktivno in

54

Marko Knez je kemik, ki je v periodni sistem elementov postavil nov element: »dogodki«. Z organizacijo dogodkov se ukvarja že dve desetletji. Njegove izkušnje so izjemno bogate, zajemajo vse vrste dogodkov, od najzahtevnejših protokolarnih do preprostih sprejemov. Je ustanovitelj in direktor podjetja TNTevents d.o.o. in lastnik podjetja Cvetličarna d.o.o, multimedijski prostor.


How to Effectively Manage Congress Projects During the Recession

How to Cut the Costs of Organising an Event?

W

e can cut event costs by leaving the work to a professional team with the right references, credibility and at least some degree of our trust. Long-term cooperation ensures quantity and thus related benefits, improved recognition of the project’s goals and aims and builds trust and a sense of responsibility. Mistakes in planning and implementing events are the main reason why this communication tool is not used as often as would be sensible and why it is not achieving the results that should be achieved. Consequently, events are becoming too expensive compared to the effect that they have. This claim is based on the average evaluation that only a few really professionally designed and organised events improve. Even though there are too many events out there that do not make use of the majority of the available tools and potentials, they are still an exceptionally efficient communication tool. Especially during the recession, when they build relationships with key partners in a special way. This already indicates that it is not essential to cut the event’s production costs but to increase its effect and to perfectly optimise all of its segments, organised using the available means.

It is important to know that every event only starts on the day of the event for the visitors while, for the client and the contractor, the event begins with the first communication on the event's design and preparation.

time and work. The client can substantially contribute to cutting costs by providing clear goals and aims for the project, which need to be in line with the organisation’s mission and aims. An important piece of information for the preparation of the project are the funds that are earmarked for the realisation of an individual event. Proceeding tactically and determining only a framework amount of funds (from – to) is neither constructive not sensible, as each indistinct aspect may lead the design of the project astray and increase its costs. It is important to know that every event only starts on the day of the event for the visitors while, for the client and the contractor, the event begins with the first communication on the event's design and preparation. Tenders also often unnecessarily increase the costs of implementation. You disagree? Looking at the big picture, it is clear that a lot of useless work is done for each tender. Only one provider is chosen and all others receive no pay for their work. As the work is conducted in agencies by employees whose directors need to pay them for this work even if no revenues were generated, such work is financed from reserves or from other revenues. The revenues of agencies come exclusively from performing services for clients. It is therefore important that the clients are aware that each tender generates costs and each project also partially covers the costs of previous tenders. The decision that a tender is the right choice needs to be a prudent one. There is not enough awareness that the professionals in their field are the ones who stand behind wellimplemented and high quality events. Ultimately, it is the provider’s references that speak of the cost effectiveness and quality of the service. So, choose a high quality team, as this is the only way for you to actually generate a return on your investment. Marko Knez, director marko@tntevents.net TNT Events d.o.o., www.tntevents.net

The costs of organising an event can always be reduced. How? For reasons of clarification, we will divide these costs into design and organisation costs (DOC) and implementation and production costs (IPC). IPCs are the known costs of products and services available on the market: performers, venue rental, technical equipment, catering and similar. Are you a good negotiator with realistic arguments to sufficiently cut these costs yourself? A better starting point is undoubtedly on the side of those who work more often with these providers, as they can offer them long-term cooperation and they are more familiar with the market, the competition and the alternatives. DOCs are further divided into design and preparation costs and the costs of organisation at the location. In both cases, these costs can best be optimised and the available funds adapted by a professional team with the needed knowledge, experiences and insight into both the strengths and weaknesses of events. The needed time and the costs of organisation at the location itself can also be substantially reduced if the project is excellently prepared and concluded in the appropriate (arranged) time before its actual start and does not require any essential changes in the implementation phase. Design and preparation costs can be reduced by optimising both

Marko Knez is a chemist who positioned a new element in the periodic table of elements: events. He has been involved in organising events for two decades. His extensive experiences include all types of events, from the most demanding protocol events to simple receptions. He is the founder and director of TNTevents d.o.o. and the owner of Cvetličarna, multimedijski prostor d.o.o.

55


Obračun DDV-ja v tujini

Vsak prihranjen evro šteje

S

trošek kongresa v tujini se, z vidika obravnave za namene DDV-ja, razlikuje od večine ostalih stroškov iz tujine. Medtem ko slovenska podjetja za večino stroškov iz tujine prejmejo račun brez DDV-ja in so nato sama dolžna opraviti samoobdavčitev, je posebnost stroška kongresa v tujini v tem, da ga bremeni tuji DDV. Za razliko od slovenskega DDV-ja pa slovenski davčni zavezanci tujega DDV-ja ne morejo odbijati od izstopnega DDV-ja, temveč si ga morajo povrniti preko postopka povračila.

Mehanizem davka na dodano vrednost je sicer znan in enostaven, saj si slovenski davčni zavezanec vstopni DDV lahko odbija od izstopnega, kar izkaže tudi na obrazcu davčnega obračuna (obrazec DDV-O), nato pa davčnemu organu plača le razliko. S tem je dosežen učinek plačila davka zgolj na dodano vrednost, ki jo ustvari davčni zavezanec. Čeprav s tem sistemom živimo že slabo desetletje, pa se še vedno pojavljajo težave v zvezi s pravico do odbitka tujega DDV-ja, saj tega ni mogoče odbijati na klasičen način preko obrazca DDV-O, temveč ga morajo davčni zavezanci povrniti preko postopka povračila oziroma refundacije.

Tuji DDV lahko povrnemo v večini primerov Res je, da v večini primerov davčni zavezanec ob prejemu računa iz tujine za opravljeno storitev ali dobavljeno blago opravi tako imenovano samoobdavčitev, vendar tovrstni mehanizem ne velja za storitve, za katere velja, da so opravljene v tujini. Med storitve, ki se štejejo za opravljene v tujini, spadajo tudi stroški kongresov, ki so organizirani v tuji državi. Sicer pa v skupino takih storitev uvrščamo še stroške najema razstavnega prostora na sejmih, stroške izobraževanj, stroške nastanitev, stroške profesionalnih storitev itd. Načeloma pa velja, da ima slovenski davčni zavezanec pravico zahtevati vračilo DDV-ja v zvezi z večino stroškov, na katere je obračunan tuji DDV. Slovenski davčni zavezanec lahko dobi tuji DDV povrnjen predvsem iz držav članic EU ter iz držav, pri katerih obstaja dejanska vzajemnost vračila DDV-ja.

S povračilom tujega DDV-ja je strošek kongresa nižji Kljub temu da je sistem DDV-ja v EU dokaj poenoten, vsaka država članica sama določa pravila glede vračil DDV-ja tujim davčnim zavezancem. Iz navedenega sledi, da utegnejo biti postopki povračil tujega DDV-ja precej kompleksni, saj se tako zakonodaja kot praksa davčnih organov od države do države razlikujeta. Ne nazadnje pa je zahteva večine držav, da se postopki vodijo v njihovem nacionalnem jeziku. S tem v mislih je priporočljivo, da se v postopek vračila vključi tuje svetovalce, ki s poznavanjem zakonodaje in prakse davčnega organa davčnim zavezancem lahko omogočijo maksimalen izkupiček povračila DDV-ja ter pospešijo postopek. Kot je razvidno iz priložene tabele, pa skorajda vse države EU

56

Stroški, katerih DDV se lahko povrne v nekaterih državah Država / Country

Sejem in konference / Fairs and conferences

Izobraževanje / Education

Nastanitev / Accommodation

Avstrija / Austria

+

+

+

Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina

+

+

-

Ciper / Cyprus

+

+

+

Francija / France

+

+

+*

Hrvaška / Croatia

+

-

-

Italija / Italy

+

+

-

Madžarska / Hungary

+

+

+

Nemčija / Germany

+

+

+

Nizozemska / The Netherlands

+

+

+

Poljska / Poland

+

+

-

Slovenija / Slovenia

+

+

-

Španija / Spain

+

+

+*

Švica / Switzerland

+

+

+

Velika Britanija / Great Britain

+

+

+

Legenda: + DDV se lahko povrne +* DDV se lahko povrne, vendar z določenimi omejitvami - DDV ni možno povrniti in države, pri katerih obstaja dejanska vzajemnost s Slovenijo, slovenskemu davčnemu zavezancu povrnejo tuji DDV, obračunan na strošek kongresa. In s povračilom tujega DDV-ja je strošek kongresa v tujini za slovenskega davčnega zavezanca nižji. Prav tako za vse države velja, da lahko tuji davčni zavezanec uveljavlja pravico do povračila DDV-ja med letom ali na koncu leta za celotno koledarsko leto. Vendar lahko davčni zavezanec vloži največ štiri zahtevke za eno koledarsko leto, saj mora medletni zahtevek DDV obsegati obdobje najmanj treh mesecev. Rok za oddajo zahtevka je šest mesecev po preteku obdobja, za katerega se zahtevek vlaga. Z drugimi besedami, zahtevek za celotno koledarsko leto 2008 je treba vložiti do 30. junija 2009.

Pomemben prihranek za podjetja Medtem ko stroški kongresa morda ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih stroških podjetja, pa se ob seštevku vseh stroškov iz tujine, ki vključujejo tudi tuji DDV, lahko najde pomemben prihranek za slovenska podjetja s povračilom tujega DDV-ja. Danes namreč vsak prihranjen evro šteje. Martin Šifrer Direktor Protokorp, d. o. o., martin.sifrer@protokorp.si, www.protokorp.si


VAT Charged Abroad

Every Saved Euro Counts Costs for which VAT can be refunded in individual countries Hrana / Food

Gorivo / Petrol

Prevoz / Transfer

Reprezentanca / Entertainment expenses

Profesionalne storitve / Professional services

+*

+

+*

+*

+

-

+*

+*

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+*

-

-

+

-

+

+*

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+*

+*

+

+

+

+*

+*

+

+ +* -

Key: VAT can be refunded VAT can be refunded but with certain limitations VAT cannot be refunded

T

he costs of congresses organised abroad differ from the majority of other costs from abroad with regard to VAT issues. While for the majority of costs arising from abroad, Slovenian companies receive an invoice without VAT and then have to pay VAT on the grounds of a self-assessment of tax as the recipient of goods and services, the costs of a congress organised abroad are a special item as they are taxed with foreign VAT. Unlike Slovenian VAT, Slovenian taxable persons cannot deduct foreign VAT from output VAT but need to have foreign VAT reimbursed (refund procedure).

The mechanism of value added tax is known and fairly simple, as Slovenian taxable persons can deduct input VAT from output VAT, indicate this in the DDV-O Form for value added tax and only pay the tax authority the difference. This means that taxes are only paid for the added value that the taxable person generated. Even though we have been living with this system for almost a decade, there are

still problems relating to the right of deducting foreign VAT, as the latter cannot be deducted using the conventional DDV-O form but has to be reimbursed via a refund procedure.

Foreign VAT Refund is Possible in the Majority of Cases Upon receiving an invoice from abroad for service performed or goods supplied, in the majority of cases the taxable person has to pay VAT on the grounds of self-assessment of tax as a recipient of goods and services. This however does not apply to services for which it is deemed that they were performed abroad. Services for which it is deemed that they were performed abroad also include the costs of congresses organised in a foreign country. Other services are the costs of renting exhibition space at fairs, the costs of education, accommodation costs, the costs of professional services and similar. It usually applies that a Slovenian taxable person is entitled to request a VAT refund for most services for which foreign VAT has been charged. A Slovenian taxable person may especially receive a refund of foreign VAT from EU countries and from countries for which there is an actual reciprocity in VAT refunding.

A Refund of Foreign VAT Reduces Congress Costs Even though the VAT system in Europe is fairly uniform, each member state nevertheless independently decides on the rules of VAT refunds to foreign taxable persons. This means that a foreign VAT refund process can be rather complex, as both the legislation and the practices of the tax authorities differ from one country to another. The majority of countries also require that these processes be conducted in their national language. Keeping this in mind, it is advisable to include foreign consultants whose knowledge of the legislation and the practices of the tax authority may enable the taxable persons to receive a maximum VAT refund and who may speed up the process. As is evident from the table, almost all the EU-countries and countries where there is an actual reciprocity with Slovenia refund foreign VAT charged to a Slovenian taxable person for the costs of a congress. By receiving a refund of foreign VAT, the costs of a congress organised abroad are lower for the Slovenian taxable person. It also applies for all countries that a foreign taxable person may exercise his right to claim a return of VAT during the year or at the end of the year for the full calendar year. However, a taxable person may file no more than four claims for each calendar year, as the interim VAT claim must cover a period of no less than three months. The deadline for filing the claim is six months following the period for which a claim is being made. In other words, the claim for the 2008 calendar year needs to be submitted by 30 June 2009.

Important Savings for Companies While congress costs may not represent a substantial share of the company’s total costs, the sum of all the costs from abroad including VAT may be the source of important savings for Slovenian companies receiving a refund of foreign VAT. These days, every saved euro counts. Martin Šifrer Director / managing partner, Protokorp d.o.o. martin.sifrer@protokorp.si, www.protokorp.si

57


Intervju: Christian Mutschlechner, direktor Dunajskega kongresnega urada

Prednost Dunaja so srečanja strokovnih združenj

O

b praznovanju 40. obletnice Dunajskega kongresnega urada je imela ta destinacija drugo najuspešnejše leto doslej kar se tiče industrije srečanj. Christian Mutschlechner za nas komentira podatke za leto 2008. Kljub 11-odstotnemu upadu nočitev v poslovnem turizmu v letu 2008 ste na Dunaju zabeležili 18-odstotni porast v številu dogodkov, ki jih gostite, tako da je bilo leto 2008 drugo najboljše do zdaj, kar zadeva dogodke. Kako si vi razlagate te številke? CM: Večje število dogodkov je v osnovi rezultat Evropskega nogometnega prvenstva, ki se je odvilo v preteklem juniju. Mnoga podjetja so povabila svoje stranke, da si ogledajo tekme in s tem povezala manjša srečanja. To »korporativno gostoljubje« je vključevalo potovanja, ki so bila krajša kot običajno. Padec skupnega števila nočitev lahko razložimo tudi s pomanjkanjem večjih kongresov v letu 2008. Običajno je junij eden najboljših mesecev, v katerem gostimo številne kongrese s po 1000 do 3000 udeleženci. Njihova nadomestitev z manjšimi srečanji pa je tako vplivala na skupno število nočitev.

Pričakujete, da bo leto 2009 za poslovni turizem na Dunaju dobro? CM: Zdi se, da bo leto 2009 boljše od leta 2008. Globalna kriza bo imela manjši vpliv na udeležbo na dogodkih na Dunaju kakor na druge destinacije, ki so se manj specializirale za mednarodne kongrese. Kljub krizi se kongresi združenj še naprej odvijajo redno. Ena največjih prednosti je vodilni položaj na področju medicinskih kongresov. Spremlja jih visoka udeležba, zaradi česar ti dogodki predstavljajo kar tretjino skupnega letnega števila nočitev v posameznem letu. Stopnja zasedenosti destinacije je tako dobra.

Hofburg Vienna letos praznuje 50., Kongresni urad pa 40. rojstni dan. Načrtujete kakšne slovesnosti? CM: Dunajski kongresni urad je s slovesnosti začel že v mesecu januarju, ko smo povabili dve vodilni mednarodni združenji – International Pharmaceutical Congress Advisory Association (IPCAA), mednarodno združenje za svetovanje pri organizaciji farmacevtskih kongresov, in ACForum – ob njihovi skupščini, obe organizaciji letos prav tako praznujeta svoj rojstni dan. Ob tem na svojem spletnem mestu ponujamo tudi zanimive in informativne članke o prihodnosti znanstvenih kongresov. Aprila smo skupaj z dvorcem Hofburg na Dunaju gostili simpozij z naslovom Znanstveni kongresi 2020 – pogled v prihodnost. Tu so se zbrali eminentni govorci, kakor tudi organizatorji kongresov. Prav tako pa bomo junija pripravili ogromno rojstnodnevno zabavo.

Imate kakšne posebne strategije v luči globalne gospodarske krize?

58

CM: Izdelovanja krizne strategije nimamo v načrtu (pri trženjskih dejavnostih smo le malenkost bolj aktivni kakor v letu 2008), leto 2009 bo zelo dobro leto in prepričani smo, da bo kriza prej ali slej minila. Prednost Dunaja je povezava s srečanji strokovnih združenj in to je posel, ki je izjemno odporen proti krizi –povpraševanja za srečanja združenj se ne prekinjajo in tako smo zaposleni že za prihodnja leta.

Najbrž poznate dogodek Conventa – borzo poslovnega turizma za regijo jugovzhodne Evrope in katalog kongresnih ponudnikov jugovzhodne Evrope »Meet in Southeast Europe«. Kakšen je vaš pogled na sodelovanje v jugovzhodni Evropi? CM: Sam sem se udeležil predhodne prireditve leta 2008. To je bila odlična platforma za promocijo širše regije okrog Slovenije, posebno širše regije za načrtovalce dogodkov. Razumel sem seveda, da obstajajo teme, o katerih je še potrebno doseči dogovor, vendar pa je takšna iniciativa vsekakor vredna spodbude in CONVENTA je na poti, da postane dobra platforma za industrijo srečanj v jugovzhodni Evropi. www.vienna.convention.at


Interview: Christian Mutschlechner, Director of the Vienna Convention Bureau

The strength of Vienna is the association business

A

s the Vienna Convention Bureau has been celebrating its 40th birthday, the destination has managed its 2nd best year ever on the meetings market. Christian Mutschlechner comments on the 2008 figures for us.

Despite an 11% decrease in business tourism room nights in 2008, Vienna has seen an 18% increase in the number of events it hosts, thus making 2008 the 2nd best year in your city’s history in terms of meetings. How do you explain these figures? CM: The rise in the number of events essentially results from the European football championship, which took place last June. Many companies invited their clients to attend matches and associated small meetings with them. This “corporate hospitality” involved trips that were shorter than usual. The fall in the total number of nights can be explained by the lack of large congresses hosted in 2008. Normally, June is one of the strongest months, during which we host many 1,000 to 3,000-delegate congresses, so by replacing them with smaller meetings, the total number of nights was impacted.

CM: We are not planning any crisis strategy (though we are a little more active in marketing activities than in 2008) - 2009 will be very good and we are confident that the crisis will be over sooner or later. The strength of Vienna is the association business and that business is very crisis resistant - client requests for association meetings do not stop and we are busy for the forthcoming years.

You are probably familiar with the Conventa event - the Meetings and Incentive Travel show for the region of Southeast Europe and the Southeast Europe meetings directory "Meet in Southeast Europe". What are your views on co-operation in Southeast Europe? CM: I attended the predecessor show in 2008 – it’s an excellent platform to promote the wider region around Slovenia and especially the wider region to meeting planners. I understood at that time that sometimes there are issues to be discussed and to be overcome but the initiative is worth being followed and CONVENTA is on the way to becoming a good platform for the meeting industry of Southeast Europe. www.vienna.convention.at

Do you expect 2009 to be a good year for business tourism in Vienna? CM: 2009 seems to be better than 2008. The global downturn will have less impact on the attendance of meetings in Vienna than on other destinations that specialize less in international congresses. Despite the crisis, association congresses still take place on a regular basis. One of Vienna’s best assets is its leading position in medical congresses. With a high attendance, those events represent one third of the total number of room nights in a given year. The destination thus has a good booking rate.

Hofburg Vienna celebrates its 50th birthday this year and the Convention Bureau its 40th. Any festivities planned? CM: The Vienna Convention Bureau started the festivities in January by inviting two leading associations on the international congress scene – IPCAA (International Pharmaceutical Congress Advisory Association) and ACForum – for their general assembly and both of them are also celebrating birthdays. We’ve also been offering interesting and informative articles on our website about the future of scientific congresses. On 28 April, we are hosting a joint symposium with Hofburg Vienna called “Scientific Congresses 2020 – a look into the future.” It will gather notable speakers as well as congress organisers. A huge birthday party will also take place in June.

Have you planned any special 'crisis strategy' in light of the economic downturn?

photo: WTV_MAXUM

59


Kongresna osebnost: Marko Križnik, Agencija Promo

Vsi mislijo, da znajo organizirati kongres srečanje turističnih delavcev na Dunaju, nato organiziramo slikarsko razstavo v New Yorku, seminar v Triglavskem narodnem parku itd. Vedno se kaj novega naučim in vedno je popolnoma drugače. V Agenciji Promo se je v dvajsetih letih zvrstilo že kar nekaj sodelavcev, z vsemi sem še vedno v dobrih odnosih in vsi so s pridobljenimi izkušnjami na vodilnih mestih v službah širom Evrope.

Kakšno prihodnost industriji?

»Drugače pa, moje ime je Marko Križnik, sem direktor in lastnik Agencije Promo, ki že skoraj dvajset let uspešno kljubuje raznim sistemom, državnim ureditvam, socializmu, kapitalizmu, tistemu orto in tistemu liberalnemu, recesijam in drugim vsakodnevnim zadevam. Ne vidim razloga, da ne bi to počeli tudi v bodoče.«

Kako ste se znašli v kongresni industriji? To pa je zgodba iz starih časov. Moje prvo delovno mesto je bilo »izvozni referent« v takratnem Slovinu, namreč odlično govorim nemško in angleško in to je bilo dovolj za to delovno mesto, ha. Ker pa sem po izobrazbi sociolog, sem se ves čas trudil izstopiti iz komercialne službe. Že kmalu mi je uspelo in postal sem vodja izobraževalne službe za področje Jugoslavije. Imel sem srečo in se dodatno izobraževal na temo Schweppessa in Coca-Cole, ki ju je Slovin takrat zastopal. Pripravljal sem različne izobraževalne programe za prodajne kadre širom Jugoslavije. To so bili dogodki, lahko bi celo rekli seminarji, včasih tudi manjši kongresi. Za tiste čase smo vse to delali na zelo visokem nivoju, saj so tako zahtevali od nas lastniki blagovnih znamk iz tujine. Potem sem pristal v propagandnem oddelku velikega Kompasa, kjer sem pripravljal prezentacije, promocije in dogodke po vseh evropskih sejmih in konferencah. Mislim, da je bil Kompas takrat kot agencija edini pravi organizator kongresne dejavnosti. Leta 1990 sem ustanovil Agencijo Promo, ki se je z leti izoblikovala v specializirano »event management« agencijo. No, to delamo še danes in bomo delali tudi v bodoče.

Kaj vas v življenju in osebni karieri najbolj navdušuje? Da je delo dinamično. Enkrat lansiramo nov avtomobil, drugič ženske higienske vložke, potem odpiramo Indijansko vas, organiziramo

60

napovedujete

kongresni

Eno od predavanj, ki sem ga imel na lanski 7. konferenci »Event management« na temo sodobne tehnologije pri organizaciji dogodkov, sem zaključil z mislijo da sem močno prepričan, da najnovejše komunikacijske metode od interneta do telekonferenc ne bodo usodno vplivale na srečevanje ljudi na dogodkih in kongresih. Kot sociologu se mi zdi to še posebej pomembno, saj je osebno srečevanje strokovnjakov iz posameznih področij in različnih koncev sveta zelo pomembno, razvijajo se pristni kontakti, celo prijateljstva, lahko se lobira, moč besede je kljub vsem sodobnim komunikacijskim potem še vedno zelo močna. Mislim, da tudi tale recesija, prašičja gripa, politični konflikti in ostale težave ne bodo bistveno vplivale na srečevanje ljudi, ki podobno razmišljajo in mislijo ter si prizadevajo uresničevati podobne cilje.

Vaše najljubše kongresne lokacije v regiji? Beseda »regija« je pojem, ki se iz dneva v dan širi. Ali je sedaj regija Slovenija, Jugovzhodna Evropa, kot se je promovirala na letošnji Conventi ali kar cela Evropa? Saj v Sloveniji ni dosti izbire. Mi delamo veliko po slovenskih gradovih, saj ne delamo mega kongresov, ki se jih lahko dela samo v Ljubljani in Portorožu.

Kaj bi v karieri naredili drugače? Vedno bolj ugotavljam, da smo v agenciji ves čas ogromna sredstva vlagali v tehnično opremo, projektorje, plazma zaslone, leddiodne zaslone, ozvočenja itd, premalo pa v ljudi, izobraževanje, pridobivanje mednarodnih izkušenj in podobno. Malo smo kljub vsemu »zaplankani« v tej naši preljubi podalpski deželici. Morali bi se bolj odpirati v vse tiste zgoraj navedene regije.

Kaj vas profesionalno najbolj moti in jezi? Moti me, da nas ostali udeleženci v verigi realizacije projektov, kot so hotelirji, prevozniki in drugi, še vedno tretirajo kot nujno zlo, ki jim odvzemamo posel. Nam velikokrat posredujejo popolnoma enake poslovne ponudbe kot končnim uporabnikom njihovih storitev in nam, manjšim agencijam, onemogočajo zaslužek, ali pa vsaj manipulativni prostor na tem segmentu. Je pa res, da vsi mislijo, da znajo organizirati kongres, saj za to potrebuješ neko dvorano, ozvočenje, sobe za prenočitev in morda glasbeno skupino za večerno zabavo. Ampak to me ne moti več tako zelo, saj že dolgo delam v tej dejavnosti.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? V prihodnosti se bomo vedno bolj posvečali personifikaciji, tako v komunikaciji z naročniki kot z izvajalci. Naši naročniki so individualci in zaslužiio si vso pozornost – kot osebnosti. Prav tako so močni individualci predavatelji, udeleženci na kongresih in dogodkih. Vsak dogodek je enkraten, »custom made«.


Meetings and Incentive Personality: Marko Križnik, Promo Agency

Everybody Thinks they Know How to Organise a Congress “Otherwise, my name is Marko Križnik, I am the director and owner of the Promo Agency, which has been successfully defying various systems, national orders, socialism, capitalism, the orthodox and the liberal, recessions and all other daily matters for the last 20 years. I see no reason for us not to continue doing so in the future as well.”

How did you find yourself in the MICE industry? This is a story from the old days. My first job was that of an export clerk in Slovin. I am fluent in German and English and that was enough to get me the job. As I am a sociologist, however, I was trying to leave the sales department from the very beginning. I was soon successful and became head of the education department for all of Yugoslavia in the huge Slovin company, which employed over 3,000 people at the time. I was lucky and received additional education concerning Schweppes and Coca-Cola, which Slovin represented at the time. I prepared various educational programmes for sales personnel all across Yugoslavia. These events might even be called seminars or sometimes even smaller congresses. Our work was conducted at a very high level for the time, as this was required from us by the foreign owners of these brands. I later found myself in the publicity department of the big Kompas company, where I prepared presentations, promotions and events for all the European fairs and conferences. I think that, at the time, the Kompas agency was the only actual organiser of meetings and events activity. In 1990, I set up the Promo Agency, which transformed into a specialised event management agency. We still do this today and plan to continue in the future as well.

What do you have the most enthusiasm for in life and in your career? Above all, that the work is dynamic. At one point we are launching a new car and at the next it is women’s sanitary towels. Then we are opening the Indian village, organising a congress for bankers, a meeting of tourist workers in Vienna and a professional meeting of osteoporosis specialists. Then we the move on to arts and organise an art exhibition in New York, a seminar at the Triglav National Park, etc. I always learn something new and it is completely different every time. In twenty years, the Promo Agency has had many co-workers and I still have a good relationship with each of them. The experiences they acquired brought them leading positions across Europe.

In your opinion, what does the future hold for the MICE industry? One of the lectures I gave at last year’s 7th Event Management Conference on modern technologies in organising events concluded with the thought that I am strongly convinced that the newest methods of communication, from internet to teleconferences, will not have a profound effect on people meeting at events and

congresses. As a sociologist, I see this as especially important, as personal contact between experts in individual fields and from different places in the world is especially important. Genuine contact and even friendships develop, it provides the opportunity for lobbying and, despite all modern means of communication, the power of the word is still very strong. I also do not see the recession, swine flu, political conflicts and other problems as having a substantial effect on meetings between people who think alike and who strive for similar goals.

What are your favourite congress venues in the region? The word region is a term that is constantly growing. Does it cover Slovenia or Southeast Europe, as it promoted itself in this year's Conventa, or even the entire area of Europe? There is not a lot to choose from in Slovenia. We work a lot with Slovenian castles as we do not organise the huge congresses that can only be organised in Ljubljana or Portorož.

What would you do differently in your career? I am increasingly becoming aware that the agency has continually been investing a lot in technical equipment, projectors, plasma displays, led displays and public address systems and not enough in people, in education, in acquiring international experiences and similar things. We are still slightly narrow-minded in our lovely subalpine country. We should open up more towards all those previously mentioned regions.

In your professional life, what is it that bothers and angers you the most? I am bothered by the fact that DMCs and PCOs are still regarded by other participants in the chain of event realisation – such as hotels, transport companies and others – as a necessary evil that takes away their business. We are often sent business offers equal to those of the final users of their services and, by doing so, they are making it impossible for the small agencies to generate profit or even have manoeuvring space in this segment. It is also true that everybody thinks that they know how to organise a congress, as all you need is a hall, a public address system, rooms to stay in and perhaps a band for evening entertainment. I am not as bothered by this anymore however, as I have been working in this industry for a long time.

What are your plans for the future? In the future, we will increasingly focus on personalisation, both in communication with clients and with contractors. We will personalise our internet pages, print material and the entire communication. Our clients are individuals and they deserve attention as individuals. The same applies to lecturers and participants at congresses and events. Each event is unique and custom-made.

61


Kongresna osebnost: Darja Kalan Milinović, Lek farmacevtska družba d.d.

Verjamem v razcvet kongresne dejavnosti Kaj vas v življenju in osebni karieri najbolj navdušuje? Na prvem mestu je družina. Moji trije fantje, samosvoji in samostojni. Najlepši trenutki so, ko nam uspe biti skupaj in se tega veseliti. Navdušuje me učenje. Sklepam nova prijateljstva, privlačijo me kulturne različnosti. MPI mi je odprl vrata, saj omogoča poti za ustrezno znanje in ideje, bogate zveze in močne trge v globalni skupnosti.

Kakšno prihodnost industriji?

napovedujete

kongresni

Verjamem v njen razcvet. Na EMIF-u 2009 v Bruslju me je Hugo Slimbrouck iz Ovationa navdušil s svojim predavanjem o sedanjem trenutku v kongresni industriji. Strinjam se z njim, da »Crisis is a dynamic process and leads to opportunities.«* Verjamem, da je potrebno nadaljevati z vsemi aktivnostmi z zavedanjem, koliko nam prinašajo. »Those who continue now to motivate and communicate better, will be survivors of this recession and will be »lean and mean« at a time when business picks up again.«**

Vaše najljubše kongresne lokacije v regiji? Darjo Kalan Milinović poznamo vsi, ki v Sloveniji organiziramo dogodke, saj v družbi Lek skrbi in odloča o lokacijah dogodkov in izbiri izvajalcev. Verjetno pa je manj znano, da je Darjo pot med kongresnike zanesla na lastno inicaitivo, zaradi katere je kmalu postala članica mednarodnega združenja MPI. Na podoben način je postala prva Slovenka z mednarodnim certifikatom CMP, ki je dokaz, da poleg znanja premore tudi sposobnosti za dobro vodenje kongresnih projektov. Želeli smo izvedeti, kaj si kot CMP misli o slovenskem kongresnem turizmu, spoznali smo, do česa je kritična in poskusili odkriti vsaj še kakšno tančico skrivnosti, ki se vije okrog kongresnega turizma in njenega dela.

Ljubljana in Portorož, za manjše dogodke Kranjska gora, Maribor, Bled.

Kaj bi v karieri naredili drugače? Ničesar. Tisto, kar šteje, je sedanjost. Vso svojo energijo, strast in hrepenenje vlagam v zavedanje, da je tisto, kar delam, dobro. Preteklosti se ne da spreminjati, in če svoje delo opravim dobro, bo prihodnost sama poskrbela zase.

Kaj vas profesionalno najbolj moti in jezi? Besedi »moti in jezi« bom raje spremenila v spodbudo in izziv za pozitivne spremembe v svojem poslovnem okolju v prihodnosti. Službe ali posamezniki, ki se v naših podjetjih ukvarjajo z načrtovanjem in organizacijo dogodkov – bodisi konferenc, seminarjev, delavnic in slovesnosti, bodisi motivacijskih srečanj ali česa drugega – morajo vedeti, kakšna ponudba obstaja na trgu. Še vedno je to iskanje prepuščeno ljudem, ki za to delo nimajo zadostnega znanja, poznanstev in »networka«, kot radi rečemo v zadnjem času. Še vedno je prisotno prepričanje, da dogodek lahko izpelje vsak in da bomo prihranili, če ga izpeljemo sami.

Kako ste se znašli v kongresni industriji?

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Ob odhodu sodelavca, ki je skrbel za načrtovanje in izvajanje dogodkov za takratni oddelek M&P Slovenija v Leku, sem bila v letu 1998 vržena v vodo. Za svoj profesionalni razvoj sem imela v tem času s podporo marketinške in prodajne ekipe nešteto možnosti. Priprava dogodkov v farmacevtski industriji, od izobraževalnih delavnic, seminarjev, kongresov, motivacijskih dogodkov do lansiranj novih proizvodov, zahteva kreativnosti in raznovrstnost. V letu 2006 sem se udeležila konference PECE 2006 v Davosu ter se pridružila organizaciji MPI. V MPI združenju v Berlinu sem se pod vodstvom Tonyja Careya pripravljala za licenco CMP (Certified Meeting Professional), ki jo podeljuje ameriško združenje CIC (Convention Industry Council) in jo pridobila v letu 2008 v Genevi.

Poudarila bi rada prepoznavnost in vrednost dobrega »event managerja« v podjetju. V izziv so mi farmacevtski in medicinski kongresi in srečanja. Vsakdo, ki je kdaj planiral medicinsko srečanje, ve, kako si je prizadeval ustreči kodeksom. Čeprav so razstavljavci na dogodkih tisti, ki so zadnji odgovorni za ustreznost (»compliance«), so vseeno organizatorji dogodka ter naročniki v podjetju tisti, ki lahko prihranijo marsikatero zadrego in tako zaščitijo ali celo povečajo ugled svojega podjetja. Tesno sodelujejo z različnimi udeleženci, od ponudnikov storitev do predavateljev, in ves čas morajo imeti v mislih končnega uporabnika – bolnika in ne udeleženca kongresa. Verjamem, da lahko na tem področju veliko storimo s prepoznavanjem in izobraževanjem ustreznega kadra.

62

* »Kriza je dinamičen proces, ki odpira nove priložnosti.« ** »Tisti, ki bodo v tem trenutku znali še boljše motivirati in komunicirati, bodo v tej recesiji preživeli, in ti bodo v času, ko si bo posel ponovno opomogel, optimalno pripravljeni.«


Meetings and Incentive Personality: Darja Kalan Milinović, Lek farmacevtska družba d.d.

I Believe in the Upswing of the MICE Industry All Slovenian event organisers know Darja Kalan Milinović very well, as she is the person in charge of Lek's event locations and selecting the providers. It is probably however a little less known that Darja came to the meetings industry on her own initiative, which soon made her a member of the MPI association. In a similar way, she became the first Slovenian woman to hold the international CMP certificate, which proves that she not only has the knowledge but also the competency for good meeting management. We asked her what she thinks about the Slovenian meetings industry as a CMP, learned what she sees as critical points and tried to unwrap at least one veil of the mystery surrounding the meetings industry and her work.

How did you find yourself in the MICE industry? In 1998, when my colleague in charge of planning and implementing events for the then M&P Slovenia department in the Lek company left, I was literally thrown into this field. During this time, I had ample opportunity for professional development, as I enjoyed the support of our marketing and sales team. The preparation of events in the pharmaceutical industry, from educational workshops, seminars, congresses and incentives to launching new products, requires creativity and diversity. In 2006, I attended the PECE 2006 conference in Davos and joined the MPI association. At the MPI association in Berlin, under the guidance of Tony Carey, I studied for the CMP (Certified Meeting Professional) licence, awarded by the American Convention Industry Council (CIC), and obtained the licence in 2008 in Geneva.

What do you have the most enthusiasm for in life and in your career? First, there is my family. My three boys are original and independent. The most beautiful moments are when we manage to be together and find enjoyment in that. I love to learn. I make new friendships and am attracted to cultural diversities. MPI opened a new door for me, as it provides opportunities for adequate knowledge and ideas, rich connections and strong markets in the global community.

What are your favourite congress venues in the region? Ljubljana and Portorož and, for smaller events, Kranjska Gora, Maribor and Bled.

What would you do differently in your career? Nothing. What counts is the present. I put all my energy, passion and yearning into the awareness that what I am doing is good. The past cannot be changed and, if I do my job well, the future will take care of itself.

In your professional life, what is it that bothers and angers you the most? I’d change the words “bothers and angers” to stimulation and challenge, leading to positive changes in your business environment in the future. Different departments or individuals dealing with planning and organising events in our companies, be that conferences, seminars, workshops, ceremonies, incentives or any other event, need to know what the market offers. This search is still left to people without sufficient knowledge, acquaintances and network, as we like to say. There is still the belief that anyone can implement an event and that we will save money if we do it ourselves.

What are your plans for the future? I would like to stress the recognisability and value of a good event manager within a company. I find pharmaceutical and medical congresses and meetings a challenge. Anyone who has ever planned a medical meeting knows how difficult it is to comply with the codes. Even though compliance is the responsibility of the exhibitors at these events, it is eventually the event organisers and contractors who can save quite a few embarrassments and can protect or even increase their company's reputation. We are working closely with different partners, from service providers to lecturers, and these constantly have to bear the final user in mind – the patient rather than the congress participant. I believe that much can be done in this field by recognising and educating suitable personnel.

In your opinion, what does the future hold for the MICE industry? I believe in its upswing. At EMIF 2009 in Brussels, Hugo Slimbrouck from Ovation Global DMC thrilled me with his lecture on the current situation in the meetings industry. I agree that “crisis is a dynamic process and leads to opportunities”. I believe that we need to continue all our activities and continue the awareness of what they bring us. “Those who continue to motivate and communicate better now, will be the survivors of this recession and will be ‘lean and mean’ when business picks up again.”

63


Igor Kovačević, Kongresni urad Srbije

Kdo stoji za uspešnimi kongresnimi zgodbami v regiji?

64


I

gor Kovačević (roj. 30. maja 1984) je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu – smer Turizem in hotelirstvo – kot eden najboljših študentov svoje generacije. Zanimajo ga strategija in trženje podjetij, vodenje projektov, upravljanje človeških virov, upravljanje odnosov s strankami, upravljanje dogodkov ter mednarodno trženje. Svoje znanje zdaj uspešno uporablja kot vodja projektov na Kongresnem uradu Srbije. Kaj vas trenutno najbolj zaposluje? V Kongresnem uradu Srbije večino časa gradimo mednarodne kongresne posle v korist Srbije in svojih članov. Obenem pa razvijamo podobo Srbije in pomagamo razvijati dejavnost, ki jo bodo ljudje cenili zaradi njenih visoko kakovostnih izdelkov in storitev. Zadnjih nekaj mesecev se ukvarjam s tržiščem mednarodnih združenj. Pregledujem podatkovno bazo združenja ICCA in poskušam izluščiti tista mednarodna združenja, ki bi svoje kongrese in srečanja lahko organizirala v Srbiji. Zaradi tega se s pomočjo aplikacije Skype nenehno pogovarjam s predstavniki enega od takšnih združenj, s katerimi se dogovarjamo o možnostih organizacije njihovega letnega kongresa v Srbiji.

Vaša velika strast poleg kongresnega turizma? Za kongresni turizem potrebuješ veliko energije ves dan. Vsako jutro se začne z jutranjo telovadbo za dušo in telo. Pridobivanje telesne pripravljenosti s pomočjo različnih športnih dejavnosti je moja velika strast. Po drugi strani pa se še vedno izobražujem, saj me čaka še magistrska naloga, s katero bom zaključil MBA študij turističnega menedžmenta s posebnim poudarkom na industriji srečanj. Tako bom lahko pričel tudi svoj doktorski študij.

Projekt, ki bi ga podprli brez vprašanj, bi moral imeti pomemben vpliv na Srbijo kot destinacijo. S tem ne mislim samo na neposredne učinke in na denar, ki se porabi na prizorišču, kar je zagotovo pomembno, temveč tudi na posredne učinke, ki včasih vodijo do pomembnejših reči. To so stvari kot družbena odgovornost ali destinacija kot blagovna znamka, kaj Srbija predstavlja na zemljevidu kongresne industrije, ali je združenje oziroma podjetje izpolnilo svoje cilje in namen dogodka, okoljevarstveni vidiki …

Kaj bi spremenili v svojem mestu? Moj domači kraj je Beograd, glavno mesto Srbije in po besedah časopisa Sunday Times »novo glavno mesto kul ljudi«. Obožujem ga in ničesar ne bi spremenil. Enkratni diskoklubi na ladjicah v dokih na 220 kilometrih rečnih bregov, prepletanje glasov v gostilnah, kjer se tre mladih ljudi, boemska četrt samo minutko hoda od glavnih promenad, poslovni del Beograda, vse to so stvari, ki te očarajo in zaradi katerih začutiš »metropolo«. S strokovnega vidika vse poteka tako, kot mora. Prihajajo mednarodne hotelske verige – Kempinski InterContinental in Crown Plaza – in z vse večjim številom neposrednih letov ter odličnimi in strokovnimi storitvami, ki so že na voljo, bo kongresna industriji spoznala Srbijo.

Tuja kongresna destinacija, v kateri se počutite kot doma? Zagotovo Frankfurt v Nemčiji. To je kraj, kjer sem se prvič srečal s kongresno industrijo, in sicer na poslovni borzi IMEX. Je tudi mesto, ki me navdaja z neko posebno poslovno močjo, kar je zelo težko pojasniti. Imam možnost potovati na različne destinacije, vendar se je vedno znova čudovito vrniti domov. ikovacevic@serbia.travel

O Kongresnem uradu Srbije: Kongresni urad Srbije je bil ustanovljen maja 2007 kot del Turistične organizacije Srbije, konec minulega

Katera oseba v kongresnem turizmu je najbolj vplivala na vašo kariero? Pričetek kariere v kongresnem turizmu leta 2007 v pravkar ustanovljenem Kongresnem uradu Srbije je bil zagotovo velik izziv za nekoga, ki je tik pred tem končal šolanje. Največjo podporo mi je nudil Miloš, vodja Kongresnega urada, ne smem pa pozabiti na gospo Gordano Plamenac, izvršno direktorico Turistične organizacije Srbije. V kongresnem turizmu je že več kot trideset let in vedno sem se lahko zanesel na njene predloge, vodstvo in nadzor. Pomemben vpliv name pa ima tudi Gary Grimmer, nekdanji predsednik mednarodnega združenja kongresnih uradov (IACVB) in melbournskega kongresnega urada, ki nam vedno zaupa kakšno skrivnost kongresnega turizma.

leta pa je začel izvajati partnerski program. Njegov cilj je izvajanje partnerskega programa skupaj s predstavniki kongresnega turizma, kar bi omogočilo vzpostavljanje prvih formalnih odnosov v postopku določanja kongresne ponudbe Srbije in koordiniran nastop na mednarodnem tržišču. Do zdaj ima Kongresni urad Srbije več kot 40 partnerjev, ki vključujejo najpomembnejše predstavnike iz Beograda in Novega Sada, trenutno pa odpirajo nove destinacije za srečanja in motivacijska potovanja kot so Zlatibor, Subotica, Palić, Vršac in drugi.

Kateri mednarodni kongresni projekt bi nemudoma podprli in pospešili?

65


Igor Kovačević, Serbia Convention Bureau

Who are the Names behind the Successful Meetings in the Region?

I

gor Kovačević (born on 30 May 1984) graduated at the Faculty of Economics at the University of Belgrade in Tourism and Hospitality Management as one of the best students in his generation. He is interested in strategy and the marketing of enterprises, project management, human resources management, customer relationship management, event management and international marketing. He is currently successfully making use of his knowledge as project manager with the Serbia Convention Bureau.

What is taking up the most of your time? Most of the time we, the Serbia Convention Bureau, are building international convention business for the benefit of Serbia and our members, while enhancing Serbia’s image and helping to develop an industry that will be recognized for its high quality products and services. In the last couple of months I have been dealing with the international association market, by processing the ICCA database trying to shortlist the International Associations that have great potential for bringing their congresses and conventions to Serbia. And therefore I am constantly on Skype with the representatives of one particular Association in the biding process for staging their Annual Congress in Serbia.

Aside from the meetings industry, what is your passion? You need energy all-day for the meeting industry. Every mourning starts with doing exercises for body and soul. The physical condition gained through all sport activates is my great passion. On the other hand, I am still in the education process with just a dissertation paper left to finish the MBA course on the subject of Tourism Management with a special focus on The Meeting Industry and to start my PhD Studies.

Who was the biggest influence on your career in the meetings industry? Starting my meeting industry career in the summer of 2007 in the justestablished Serbia Convention Bureau has been a great challenge for “a minute ago” bachelor. The greatest support came from Milos, the Chief of the Convention Bureau, and I do not want to forget Ms Gordana Plamenac, the CEO of the Serbia NTO. She has been in the meeting industry for more than 30 years and her suggestions, guidance and supervision was something that I could always count on. Also, a significant influence comes from Gary Grimmer, the former president of IACVB and the Melbourne CVB, who is always trying to give us “the secrets” of the meeting industry.

A project that we would without question support has to have considerable effects on Serbia as a destination itself. I am not just thinking here about the direct effects and the money spent in the destination, which are very important, but also on the indirect effects that can sometimes lead to more important things. Those things could be Social Responsibility, Destination Brand and what Serbia is on the map of concrete industry, if an Association or a Corporation has fulfilled their objectives and mission in the event, Green issues…

What would you change in your own town? My home town is Belgrade, the capital of Serbia and, according to the Sunday Times, “the New Capital of Cool”. I love Belgrade and wouldn’t change a thing. The unique fleet of boat discothèques docked on the 220 km of river banks, the buzz in the cafes packed with trendy young people, the bohemian quarters just a minute away from the busy streets and the business part of Belgrade are all things that will charm you and make you feel “the Metropolis”. From the professional point of view, everything is going as it should. The international hotel chains like Kempinski, InterContinental and Crown Plaza are coming and, with more and more direct flights each day and the great expert service that already exists, the meeting industry will know Serbia.

What is a foreign meetings destination where you feel at home? I will choose one meeting destination. It is certainly Frankfurt, Germany. It is the city where I first came in contact with the meeting industry at the IMEX trade fair, but also the city that gives me a special “business power” that is hard to explain. I have a chance to travel to different destinations, but it is always great to come back home. ikovacevic@serbia.travel

About the Serbia Convention Bureau: The Serbia Convention Bureau was established in May 2007 as a department of the National Tourism Organization of Serbia. At the end of the previous year, SCB has started the Partnership program. The aim is to implement the Partnership Program together with representatives of the convention industry, which would enable the installation of initial formal relations in the process of defining the MICE offer of Serbia and a coordinated approach to the international market. So far, SCB has more than 40 partners including the most important players from Belgrade and Novi Sad, and we are currently in the process of opening new meeting and incentive destinations like Zlatibor, Subotica and Palic,

Which international congress project would you immediately support and facilitate?

66

Vrsac and others.


Konkurenti in partnerji. Skupaj, na našem igrišću. Liburnia Riviera Hoteli, Opatija

Kongresni ured Tel. +385 51 710304, 710323 kongresi@liburnia.hr www.liburnia.hr

67


Agencija se predstavi

Kompas d.d.

K

ompas je uveljavljeno mednarodno turistično podjetje in ena najuglednejših blagovnih znamk slovenskega gospodarstva. V potovalni industriji nastopa že več kot 55 let in je med najpomembnejšimi igralci na trgih predvsem srednje in vzhodne Evrope. Danes skupina Kompas združuje mrežo podjetij v tujini (lociranih v glavnih evropskih mestih, na najpomembnejših trgih ter v Ameriki) in široko razpredeno mrežo poslovalnic po Sloveniji (27) in na Hrvaškem.

Storitve, ki jih ponuja agencija Kompasovi glavni usmeritvi sta receptivni in emitivni turizem na omenjenih trgih, glavne dejavnosti so: incoming, lastna produkcija (touroperaterstvo), dinamično paketiranje in »corporate« dejavnost (prodaja letalskih vozovnic). V sklopu incominga in lastne produkcije velik del storitev predstavljajo poslovne storitve: sejmi, poslovna srečanja, motivacijska oz. »incentive« potovanja, kongresi, priprava individualnih aranžmajev, prodaja letalskih vozovnic in hotelskih storitev poslovnim naročnikom ter vladnim službam. Delež incominga na nivoju Kompas skupine že presega 50 odstotkov. Med naše glavne incoming produkte se uvrščajo kulturna krožna potovanja, vodene ture z zagotovljenimi odhodi, vse več pa je tudi realiziranih incentive oziroma motivacijskih potovanj. V sklopu incominga uspešno razvijamo tudi močno in prepoznavno operativno mrežo, ki skrbi za optimalno izvedbo vseh potrebnih

Simona Mele, glavna izvršna direktorica za Slovenijo in touroperatorstvo / Chief Executive Officer (CEO)

68

storitev na destinaciji: od različnih vrst prevozov do kakovostnih vodenj v sedemnajstih različnih jezikih, preizkušenih restavracij ter odličnih dnevnih izletov, ki jih organiziramo dnevno iz vseh glavnih slovenskih mest (Ljubljana, Maribor, Portorož, Bled ...). V Sloveniji smo vodilni organizator potovanj, turističnih in poslovnih, ter počitnic za slovenske potnike. V lanskem letu je več kot 110.000 ljudi pri Kompasu naročilo katero od naštetih turističnih storitev.

Lastniška struktura agencije Kompas je od leta 2006 član skupine Adriatica.net, ki je tudi večinski lastnik.

Ključne prednosti sodelovanja za naročnika V Kompasu ves čas našega delovanja sledimo pomembnemu poslanstvu – ustvarjati kakovostne turistične storitve in skrbeti za zadovoljstvo naših potnikov. Naša glavna prednost je svetovalna storitev, ki je danes, v množici informacij in ponudnikov, zelo pomembna, pomembno pa je tudi zagotavljanje celostne storitve na destinaciji (»one stop shop«), učinkovita podpora razvejane mreže podjetij Kompas, ki s svojo izkušeno in predano ekipo zaposlenih nudi celovito logistično podporo, profesionalno storitev in skrb za potnika.

V čem se vaša agencija razlikuje od drugih? V Kompasu si nenehno prizadevamo, da našim strankam ponudimo to, kar od nas pričakujejo. Prav zadovoljstvo strank in poslovnih partnerjev je najvišji kriterij kakovosti opravljene storitve. Trudimo se, da bi pričakovanja naših potnikov in poslovnih partnerjev celo presegli. Naše poslanstvo izpolnjujemo s pomočjo izobraženih in razgledanih sodelavcev, ki jih spodbujamo, da si nenehno prizadevajo pridobiti nove veščine in sodobna znanja, od katerih imajo naši potniki tudi neposredne koristi.

Tatjana Juriševič, izvršna direktorica za mednarodno mrežo in Incoming / Executive Director for International Network


Skrb za kakovost je skupna naloga vseh poslovnih funkcij in vsakega posameznika v podjetju, zato uveljavljamo sodobne principe celovitega obvladovanja kakovosti in se strateško usmerjamo v neprestane izboljšave pri delu in v storitvah.

Družbeno in okoljsko osveščeno podjetje

Ključni naročniki

V Kompasu gojimo pozitiven odnos do okolja in ljudi.

Naši naročniki so na eni strani podjetja – tuja turistična podjetja, korporativna podjetja, vladne institucije ..., na drugi strani pa končni kupci, ki v izrazito konkurenčnem okolju še vedno prisegajo na odličnost in kakovost pri komunikaciji, svetovanju in izvedbi turističnih storitev.

Kako agencija vzdržuje odnose z dobavitelji in zagotavlja kakovost storitev?

V podjetju izvajamo notranjo politiko manjše porabe papirja in spodbujamo uporabo sodobnih elektronskih orodij komuniciranja. Prav tako z okoljevarstvenimi oglasi spodbujamo naše kupce, da v času potovanja ali letovanja tudi sami skrbijo za okolje, smo skrbni pri porabi vode in električne energije. V Kompasu sodelujemo tudi pri raznih humanitarnih akcijah, še

V Kompasu se zavedamo pomena trajnega sodelovanja in odnosa s kupci, poslovnimi partnerji in dobavitelji. Od tu izhaja tudi naša stalna pripravljenost in odzivnost na želje naših strank ter izpolnjevanje odgovornosti do naših dobaviteljev. Prav povezovanje številnih trgov nam omogoča dobre strateške zakupe pri dobaviteljih in doseganje tistega pravega partnerstva, iz katerega izhaja uspešno dolgoročno sodelovanje.

zlasti tistih, namenjenih otrokom.

Kakovost naših storitev zagotavljamo s stalnim preverjanjem izvedbe, spremljanjem novosti na destinaciji, preverjanjem cen, iskanjem novih dobaviteljev, oblikovanjem novih produktov, torej z vsemi akcijami, s katerimi v kar največji meri zvišujemo dodano vrednost naših storitev.

- Reader's Digest Trusted Brand 2007

Kako vaša agencija zaračunava storitve? Način zaračunavanja storitve je odvisen od naročnika. V večini primerov zaračunavamo v incoming poslih naše storitve preko posredniške provizije, njena višina pa je odvisna od velikosti in zahtevnosti posla, dolgoročnosti sodelovanja z naročnikom in nabavnih cen. Naša glavna skrb je pridobivanje kakovostnih partnerjev in konkurenčnih cen pri naših dobaviteljih, saj le tako lahko v največji meri zadostimo željam, pričakovanjem in potrebam naših naročnikov. Končni kupci imajo pri plačilu storitev navadno več različnih možnosti plačila, od gotovinskega, na obroke, s kreditom, glede na čas rezervacije pa so kupci upravičeni tudi do različnih bonitet pri plačilu (popusti za zgodnje prijave, popusti za prijave v točno določenem terminu ipd).

Kaj najbolj vpliva na izbor agencije med naročniki? V Kompasu smo ponosni na to, da imamo veliko zvestih kupcev. To je danes neprecenljiv kapital podjetja. Dober odnos s kupci zagotavljamo predvsem s kakovostjo pri pripravi programov, pri svetovalnih storitvah in tudi sami izvedbi, pomembna pa je tudi hitrost zagotavljanja ponudbe, izkušnje naših sodelavcev in njihova predanost delu.

Kompas je prejemnik vrste priznanj, na kar smo še posebej ponosni, saj ta priznanja pomenijo potrditev, da smo v našem delovanju na pravi poti: - Reader's Digest Trusted Brand 2008 - Certifikat Moje delo.com – Ugleden delodajalec 2007 - Certifikat kakovosti ISO9001:2000 - Priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za trženje turistične ponudbe - Priznanje za raznoliko ponudbo turističnih storitev - Kompas – Superbrands, 2008 - Kompas – Superbrands, 2009

najpomembnejših evropskih incoming destinacijah. Razviti želi najsodobnejša orodja za pridobivanje gostov z najpomembnejših evropskih in prekomorskih tržišč. V Sloveniji želi Kompas zadržati in okrepiti položaj vodilnega slovenskega turističnega podjetja. Kompasovi potniki in kupci naj bi tudi v bodoče prepoznavali Kompas kot odlično podjetje, s podobo strokovnosti, kakovosti in poslovne odličnosti. www.kompas.si

Kakšni so načrti za prihodnost? »Za velikimi potezami stoji velika odgovornost.« Kompas želi postati ena od treh najpomembnejših evropskih incoming potovalnih agencij, s široko razpredeno mrežo lastnih poslovnih enot na vseh

69


An Agency Introducing Itself

Kompas d.d.

K

ompas is a renowned international tourist company and one of the most prestigious trademarks in the Slovenian economy. It has been operating in the travel industry for more than 55 years and is among the most important players, especially on the markets of Central and Eastern Europe. Today, the Kompas Group consists of a network of companies located in major European towns, on the most important markets and in the United States and has a wide network of offices across Slovenia (27) and Croatia.

A Socially and Environmentally Conscious Company Kompas nurtures a positive attitude towards people and the environment. The company carries out an ecofriendly paper policy and facilitates the use of modern electronic means of communication. Environmental protection advertisements encourage our buyers to take care of the environment during their trip or holiday and be careful with the consumption of water and electricity. Kompas also takes part in various humanitarian campaigns, especially those organised for the benefit of children.

Services provided by the agency Kompas is a specialist in inbound and outbound tourism on these markets with its main activities being: incoming tourism, tour operating, dynamic packaging and corporate activities (the sale of airline tickets). Incoming tourism and tour operations are largely comprised of business services such as fairs, business meetings, incentive congresses, individual bookings, the sale of airline tickets and hotel services to business clients and governmental offices. The share of incoming tourism in the Kompas Group already surpasses 50 percent. Our main incoming products are culture cruises, guided tours with guaranteed departures and an increasing number of incentive trips. As part of our incoming tourism sector, we are developing a strong and recognisable operative network that ensures the optimum implementation of all the necessary services at the destination itself: from various means of transportation to high-quality guided tours in seventeen different languages, established restaurants and excellent day trips organised every day from all major Slovenian towns (Ljubljana, Maribor, Portorož, Bled, etc.).

Kompas is the recipient of numerous awards. We take special pride in that, as these awards represent a confirmation that we are on the right track: - Reader's Digest Trusted Brand 2007 - Reader's Digest Trusted Brand 2008 - Certificate awarded by Moje delo.com – Respected Employer 2007 ISO 9001:2000 Quality Standard - Award of the Slovenian Chamber of Commerce and Industry for marketing of tourist offers - Award for the diverse offer of tourist services - Kompas – Superbrands, 2008 - Kompas – Superbrands, 2009

In Slovenia, we are the leading tour operator for tourist and business travel and of holidays for Slovenian travellers. Last year, over 110,000 people ordered at least one of our tourist services from Kompas.

providers. Other important aspects are a comprehensive service at the destination itself (one-stop-shop) and the efficient support of Kompas's extensive network of offices with its experienced and dedicated team of employees providing a comprehensive logistic support, professional service and care for the traveller.

Ownership structure

What distinguishes you from other agencies?

Since 2006, Kompas has been a member of the Adriatica.net Group, which is also its majority owner.

Kompas constantly strives to offer its clients what they expect from us. It is the satisfaction of our clients and business partners that is our most important criteria in evaluating the quality of the service performed. We strive to surpass the expectations of our travellers and business partners.

The client’s key advantages in cooperating with your agency From the very beginning, Kompas has been following an important mission – to generate high quality tourist services and to ensure the satisfaction of our travellers. Our main advantage is consulting, which is an important service in today’s overload of information and

70

We fulfil our mission with the help of knowledgeable and professional employees, who we encourage to constantly acquire new skills and modern knowledge, bringing direct benefits to our clients.


Tina Možina, direktorica Incoming / Director Incoming Our concern for quality is the joint responsibility of all business functions and each individual in the company, so we implement modern principles of comprehensive quality management that are strategically oriented towards constant improvements of our work and services.

Key clients Our clients are both companies – foreign tourist companies, corporations, government institutions and end users. In an increasingly competitive environment, they still favour excellence and quality in communication, consultation and implementation of tourist services.

How does the agency maintain its contacts with suppliers and ensure quality in its service? Kompas is well-aware of the importance of permanent cooperation and relations with buyers, business partners and suppliers. This is the origin of our promptness and our capacity for rapidly reacting to the wishes and requirements of our clients and meeting the responsibilities that we have towards our suppliers. It is the connections between different markets that give us a good strategic position in leases arranged with our suppliers and to achieve a true partnership, which is the basis for a successful long-term cooperation. The quality of our services is ensured by constantly reviewing our implementation, monitoring novelties at the destination, checking prices, searching for new suppliers, designing new products and similar campaigns that add to the value of our services.

How does your agency charge for its services? The manner of charging for the service depends on the client. In incoming deals, we charge for our services through a commission with its amount depending on the size and difficulty of the business, the long-term relationship with the client and the purchase prices.

Blaž Ahčan, vodja operative, Head of Operations Our main concern is to win high quality partners and competitive prices from our suppliers, as this is the only way to meet the requirements, expectations and needs of our clients. In paying for the service, the final buyers have several possibilities, ranging from paying in cash or in instalments to paying on credit. There are also various bonuses depending on the time the booking is made – discounts for early bookings, discounts for making a booking for a specifically defined time, etc.

What is the greatest factor influencing the clients’ choice of an individual agency? Kompas is proud to have numerous faithful clients. These days, that is a company’s priceless capital. We maintain a good relationship with our clients mostly due to the quality of our programmes, our consulting services and also the implementation itself. Other important aspects are the promptness of our offers, the experienced employees and their dedication to the work they do.

What are your plans for the future? “Big moves demand big responsibility." Our aim is to become one of three leading incoming agents and suppliers of capacities in Europe with a wide European network of own offices located at all the major European incoming destinations. We wish to develop state-of-the-art tools to acquire guests from the most important European and overseas markets. In Slovenia, the company aims to maintain and additionally strengthen its dominant market share as a tour operator and travel agency. In the future, Kompas’s passengers and buyers should continue to see Kompas as an excellent company with an image of professionalism, quality and business excellence. www.kompas.si

71


Primeri dobre prakse

Indijanci v Sloveniji Naslov dogodka: Tiskovna konferenca ob otvoritvi Indijanske vasi v Termah Čatež Naročnik: Terme Čatež Izvajalec: Agencija Promo d.o.o. V Termah Čatež Čatež so na slovenskem tržišču ponudili nov, zanimiv projekt z imenom Indijanska vas. Postavili so 25 originalnih indijanskih šotorov v obliki apartmajev z vso potrebno infrastruktro za bivanje. V Agenciji Promo smo dobili nalogo, da na tiskovni konferenci, organizirani s strani naročnika, vabljenim novinarjem na atraktiven, avtentičen način predstavimo Indijansko vas.

72

Osnovna ideja predstavitve je bila, da predstavimo Indijansko vas skozi vsakdanje življenje Indijancev. K izvedbi smo povabili preko dvajset »Indijancev«, avtentične kostume je izdelala modna oblikovalka Neža Mužič, za masko oziroma bojne barve pa je poskrbela slikarka Jerca Šantej. Seveda so v življenju Indijancev veliko vlogo odigrali konji z atraktivnimi jezdeci, ki so bili tudi prisotni na prireditvi. Vrhunec dogodka je bil nastop vrača, ki je goste – novinarje prijateljsko sprejel v Indijanski vasi. Dogodek je spremljala tudi indijanska glasba, kulinarika in divji indijanski plesi. Udeležba novinarjev je bila zelo visoka. Novinarje smo opremili s sporočili za javnost in s posnetim slikovnim materialom. www.promo-ag.si


Good Practice Case Studies

Indians in Slovenia Event Title: Press Conference Accompanying the Opening of the Indian Village in Terme Čatež Client: Terme Čatež Contractor: Agencija Promo d.o.o. Terme Čatež launched a new and interesting project on the Slovenian market – the Indian Village. They set up 25 authentic Indian tepees as apartments furnished with all the necessary infrastructure. The Promo Agency was given the task of presenting the Indian Village to the journalists at the press conference organised by the client in an attractive and authentic manner.

The main idea of the presentation was to present the village through the everyday life of the Indians. We invited over twenty “Indians” to participate and authentic costumes were provided by fashion designer Neža Mužič and masks and war paint by the artist Jerca Šantej. A major role in the life of Native Americans was played by horses and attractive horsemen, who also played a part in the presentation. The culmination of the event was the appearance of the shaman who greeted the guests and journalists in the Indian Village. The event was accompanied by Indian music, food and wild Indian dances. The turnout of the press was very high. We provided the journalists with press releases and photographic material. www.promo-ag.si

73


Primeri dobre prakse

Mednarodni dan lesa Naslov dogodka: Čar lesa Naročnik: Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo in Svet za les Izvajalec: Cankarjev dom Razstava je bila letošnje leto zasnovana pilotsko. Od začetnega in vzorčnega stroškovnika smo ohranili minimalni stroškovnik, ki je pokrival vse tisto, brez česar razstave ni. To je postavitev eksponatov, scenske elemente, osvetlitev, varovanje. Na prireditev smo prejeli 115 prijav z več kot tristotimi eksponati. Na razstavo smo, zaradi prostorske omejitve (Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 1350 m2) in zasnove prireditve, uvrstili 86 podjetij z okoli 150 eksponati. Za promocijo prireditve oziroma rabe lesnih izdelkov smo po Ljubljani (v Zvezdi, pred Figovcem in pred Cankarjevim domom) postavili tri kocke, izdelane iz kubičnega metra lesa (težke po 500 kg), ki so ponazarjale, da lesni izdelki

74

predstavljajo ponor CO2 – en kubični meter lesnih izdelkov zniža emisijo CO2 za dve toni. Izdali smo tudi katalog, ki ga je prejel vsak obiskovalec. Na odprtju smo pripravili krajši program. V nagovoru sem predlagal, da se 13. maj razglasi za Mednarodni dan lesa. Ocenjujemo, da si je prireditev v petih dneh (od 13. do vključno 17. maja) ogledalo več kot 1700 obiskovalcev, predvsem mladih. Za nekatere vrtce, osnovne ter srednje šole smo organizirali strokovno vodenje po prireditvi. Mladi so bili nad prireditvijo zares navdušeni. Tudi drugi obiskovalci so bili s prireditvijo zelo zadovoljni in so jo neposredno ter v anketah in tudi v knjigi vtisov zelo pohvalili. Menimo, da je prireditev dosegla svoj namen ozaveščanja javnosti o pomenu rabe lesnih izdelkov za znižanje emisij toplogrednih plinov. Dogodek je bil torej v družbi pozitivno sprejet in odmeven. V naslednjem letu načrtujemo, da bi prireditev ponovili in jo še razširili. Prof. dr. Franc Pohleven

www.carlesa.si


Good Practice Case Studies

International Day of Wood Event Title: The Appeal of Wood Client: The Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology and the Wood Council Contractor: Cankarjev dom This year, the exhibition was designed as a pilot exhibition. From the initial and sample bill of costs, a minimum bill of costs was kept, covering all that an exhibition needs, i.e. positioning of the exhibits, scene elements, lighting and security. We received 115 applications with more than three hundred exhibits. Due to spatial limitations (the 1350 m2 Grand Reception Hall of Cankarjev dom) and the event’s design, we included 86 companies with 150 exhibits. For promoting the event and the use of wood products, we positioned three cubes across Ljubljana (in Zvezda, in front of the Figovec inn and in front of Cankarjev dom). They were one cubic metre of wood (each weighing 500 kg) symbolising

that articles of wood are a sinkhole for CO2 – one cubic meter of wooden articles reduces CO2 emissions by two tones. We also published a catalogue that was given to each visitor. We prepared a shorter programme for the opening. In my address, I proposed that 13 May be declared the International Day of Wood. We estimate that, in five days (from 13 to 17 May), the exhibition was visited by more than 1700 visitors, primarily the younger population. We organised guided tours of the exhibition for individual kindergartens, primary and secondary schools. The children were thrilled by the show. Other visitors were also very pleased with the event and commended it both indirectly and in questionnaires, as well as in the Visitor’s book. We believe that the event has served its purpose of raising the awareness of the public about the importance of the use of wooden articles in reducing greenhouse gas emissions. The event was positively accepted and well noted by the public. For next year, we plan to repeat and expand the event. Prof. dr. Franc Pohleven

www.carlesa.si

75


Kongresne lokacije – Hotel Istra (hoteli Maistra)

Odlično prizorišče za vse vrste dogodkov

H

otel Istra na otoku Sveti Andrija je s svojimi prvovrstnimi storitvami in izkušnjami pri organizaciji različnih dogodkov odlično prizorišče za kongrese, poslovna srečanja, dogodke in motivacijska potovanja vse dni v letu.

Predlog DDR (Daily Delegate Rate) – z nočitvijo/brez nočitve DDR za najmanj 200 udeležencev je 50 evrov na osebo. DDR vključuje pijačo dobrodošlice, dva odmora za kavo, samopostrežno kosilo in konferenčno dvorano. DDR z nočitvijo za najmanj 200 udeležencev znaša od 127,80 evrov na osebo v dvoposteljni sobi, ki se uporablja kot enoposteljna. DDR z nočitvijo vključuje pijačo dobrodošlice, nočitev in zajtrk, samopostrežno kosilo, samopostrežno večerjo na ladji, dva odmora za kavo, konferenčno dvorano, prevoz do otoka v času trajanja obiska (Hotel Istra), uporabo centra za fitnes in bazena, parkirišče, internet.

Opis možnosti za produktno predstavitev Zaradi svoje izvrstne lege in naravnega okolja je Hotel Istra odlično prizorišče za različne dogodke in poslovna srečanja. Ob številnih visoko kakovostnih konferenčnih dvoranah, zunanjih bazenih in terasah sta med njenimi posebnostmi tudi rimska utrdba in bližnji otok Maškin, ki sta odlično prizorišče za organizacijo sprejemov ali gala večerij.

Mnenje kupcev »Spoštovani gospod direktor! Želela bi se vam ponovno zahvaliti za izvedbo našega bivanja v Hotelu Istra. Naši gostje so izjemno pohvalili nastanitev in storitve. Prepričana sem, da se bodo nekateri od njih kmalu vrnili. Še posebej bi se vam želela zahvaliti, da ste nam bili na razpolago štiriindvajset ur na dan in prepričana sem, da brez vas organizacija ne bi bila tako uspešna. Upam, da bomo lahko kmalu ponovno sodelovali.« Zdenka Vuksan, Raiffeisenbank Austria, d. d., Zagreb (RBA) Kontaktni podatki MICE Maistra Maistra d.d. Obala V. Nazora 6, HR – 52210 Rovinj Tel.: +385 52 800 284 Faks: +385 52 800 383 mice@maistra.hr www.maistra.hr

76


Congress Locations – Hotel Istra (Maistra Hotels)

A Perfect Background for all Kinds of Events

W

ith its premium service and experience in arranging various events, Hotel Istra on St. Andrews Island makes a perfect background for congresses, business meetings, events and incentives throughout the year.

Daily Delegate Rate – Including Overnight Stay/No Overnight Stay DDR for min. 200 pax = 50 EUR per person. Including: welcome drink, 2 X coffee breaks, business buffet lunch, conference room 24hDDR for min. 200 pax = from 127.80 EUR per person in the DSU room. Including: welcome drink, bed and breakfast, business buffet lunch, buffet dinner boat, 2 X coffee breaks, conference room, transfer to the island for the duration of the stay (hotel Istra), usage of the fitness center and swimming pool, parking and Internet.

Description of Presentation

the

Possibilities

for

Product

Thanks to it’s ideal location and natural surroundings, hotel Istra makes an ideal venue for hosting different kinds of events and business gatherings. Aside from it’s several high-end conference halls, outdoor pools and terraces, its uniqueness lies in the romantic Castle and the nearby island of Maškin - an ideal place for organizing receptions or gala dinners.

Buyers’ Opinion ”Dear Sir, I would like to again thank you for organising our stay at the Hotel Istra. Our guests have nothing but praise for the accommodation and service. I am convinced that some of them will soon return. I would especially like to thank you for being at our disposal 24/7 and I am convinced that, without you, our organisation of the event would not have been as successful. I am looking forward to our next cooperation.” Ms. Zdenka Vuksan, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) Contact Information MICE Maistra Maistra d.d. Obala V. Nazora 6, HR – 52210 Rovinj Tel.: +385 52 800 284 Fax.: +385 52 800 383 mice@maistra.hr www.maistra.hr

77


Kongresne lokacije – Poslovni center Mokrice

Kjer se čas ustavi

M

okrice so izjemno prizorišče za protokolarne dogodke in druga pomembna srečanja. Ta se pogosto zaključijo v grajski restavraciji, na degustaciji v vinski kleti ali v grajskem masažnem studiu. Udeležence lahko povabite tudi na golf!

Predlog DDR (Daily Delegate Rate) – z nočitvijo/brez nočitve DDR: 118 evrov na udeleženca (nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi) DDR: 33 evrov na udeleženca (brez nočitve) Navedeni ceni na udeleženca vključujeta najem dvorane, tehnično opremo (LCD projektor, platno, flipchart), dostop do interneta, dobrodošlico s sadjem, kavo, čaji in naravno vodo, predstavitev gradu in grajskih legend na Mokricah (30-minutni program, ki vključuje tudi grajsko pogostitev z zeliščnim likerjem), en odmor z vključenimi napitki (kave, čaji, sokovi in voda) ter eno delovno kosilo z izborom raznovrstnih menujev, vključno z vegetarijanskim.

Opis možnosti za produktno predstavitev Grad Mokrice ponuja v hotelu 4* dve dvorani s skupno kapaciteto do sto udeležencev. Za mir in zasebnost sta na voljo dva poslovno opremljena apartmaja. V depandansi 4* hotela je na voljo dvorana Barbara, kjer lahko v čudovitem pogledu na park uživa do 110 oseb. Lokacija je primerna tudi za teambuilding programe.

Mnenje kupcev Gostje uživajo v čudoviti neokrnjeni naravi in v grajskem ambientu, kjer se čas ustavi ... Kontaktni podatki Terme Čatež d.d. Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi Tel.: 07 49 36 700, 07 49 36 759 Faks: 07 49 35 005 info@terme-catez.si www.terme-catez.si

78


Congress Locations – The Business Centre in the Mokrice Castle

Where Time Comes to a Standstill

T

he Mokrice Castle is an exceptional venue for protocolar events and other important gatherings. These often end in the castle restaurant, with a wine tasting in the wine cellar or in the castle’s massage studio. You can even invite your guests to a round of golf.

Daily Delegate Rate – Including Overnight Stay/No Overnight Stay DDR: 118 euros per participant (overnight stay in a single room with breakfast) DDR: 33 euros per participant (no overnight stay) The prices per participant include rent of the hall, technical equipment (LCD projector, screen flipchart), internet access, fruit, coffee, tea and still water upon arrival, presentation of the castle and the castle legends in Mokrice (a 30-minute programme including a castle treat with herbal liqueur), one break with beverages (coffee, tea, juice and water), one working lunch with a diverse menu, including vegetarian options.

Description of Presentation

the

Possibilities

for

Product

The Mokrice Castle hotel 4* offers two halls with a total capacity of up to one hundred participants. Should you require tranquillity and privacy, you can be accommodated in one of the business suites. The Barbara Hall is located in the annexe of the 4* hotel and offers up to 110 guests a magnificent view of the park. The location is also appropriate for teambuilding programmes.

Buyers’ Opinion The guests find pleasure in the beautiful and unspoiled nature and in the castle ambience, where time comes to a standstill. Contact Information Terme Čatež d.d. Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi Tel: 07 49 36 700, 07 49 36 759 Fax: 07 49 35 005 info@terme-catez.si www.terme-catez.si

79


Kongresne lokacije – Grand hotel Bernardin

Prvi kongresni hotel v Sloveniji

P

restižni Grand hotel Bernardin v Portorožu je prvi kongresni hotel v Sloveniji. Obdan je z mirnim, zelenim okoljem in se ponaša s prečudovito lego tik ob morju. Hotel nudi 241 sodobno opremljenih sob z balkonom in pogledom na morje ter največji hotelski kongresni center v Sloveniji z devetnajstimi dvoranami skupne kapacitete 2.615 sedežev. Ponudba hotela obsega tudi nov center dobrega počutja Paradise Spa.

Predlog DDR (Daily Delegate Rate) – z nočitvijo/brez nočitve DDR z nočitvijo za 100 udeležencev: 182 evrov; brez nočitve: 57 evrov.

Opis možnosti za produktno predstavitev Večnamenska zasnova kongresnega centra omogoča organizacijo raznovrstnih prireditev: kongresov, seminarjev, delavnic, različnih predstavitev ... Produktna predstavitev avtomobila lahko na primer poteka v največji dvorani Europa v 12. nadstropju hotela pred 1100 udeleženci z edinstvenim pogledom na Piranski zaliv. Dostava avtomobila je mogoča z dvigalom, ki omogoča kapaciteto tovora dve toni. Različne predstavitve so lahko organizirane tudi v prostornem preddverju okoli dvorane.

Mnenje kupcev Kongresni center je med organizatorji dogodkov priljubljen zaradi svoje zasnove, ki omogoča različne možnosti organizacije dogodkov. Med ključnimi osebnimi vtisi je poudarjena gostoljubnost osebja, profesionalnost in strokovnost ter prilagodljiva podpora organizatorjem, tako s tehničnega vidika, s strani hotelskega osebja in tudi z ostalih področij, na katerih skrbimo za brezhibno in uspešno izvedbo dogodka. Kontaktni podatki Hoteli Bernardin, d.d. Obala 2, 6320 Portorož Tel.: 05 695 5104 ali 05 695 5106 Faks.: 05 674 64 10 booking@h-bernardin.si www.h-bernardin.si

80


Congress Locations – Grand Hotel Bernardin

The First Congress Hotel in Slovenia

T

he prestigious Grand Hotel Bernardin in Portorož was the first congress hotel in Slovenia. The hotel is located in a quiet and natural environment directly overlooking the sea. The hotel has 241 comfortably furnished rooms with balconies and a sea view and the largest hotel and convention centre in Slovenia with 19 halls with a total capacity of 2,615 seats. The prestigious Grand Hotel Bernardin also houses the newly opened Paradise Spa.

Daily Delegate Rate – Including Overnight Stay/No Overnight Stay DDR: 118 euros per participant (overnight stay in a single room with The daily delegate rate, including overnight stay for 100 participants: 182 euros; without the overnight stay: 57 euros.

Description of Presentation

the

Possibilities

for

Product

The multipurpose design of the congress centre enables the organisation of different events: congresses, seminars, workshops, different presentations, etc. The product presentation of a car, for example, can take place in the largest Europe hall on the hotel’s 12th floor before 1,100 participants enjoying the remarkable view of the Piran Bay. The car can be brought in up the lift, which has a weight capacity of two tons. Various presentations can be organised in the spacious lobby surrounding the hall.

Buyers’ Opinion The congress centre is popular among organisers of events due to its design enabling various possibilities for event organisation. Among its key personal characteristics are the hospitality of the personnel, their professional attitude and the adaptable support of the organisers, both from the viewpoint of the technical support teams and the hotel personnel and other areas that are crucial for the perfect and successful implementation of an event. Contact Information Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož Tel: 05 695 5104 or 05 695 5106 Fax.: 05 674 64 10 booking@h-bernardin.si www.h-bernardin.si

81


Raziskava

Kako ocenjujete revijo Kongres?

82


K

ot uredništvo, ki stremi k stalnim izboljšavam, smo se vprašali, kako bralci ocenjujete revijo Kongres. Kateri sklopi vsebin se vam zdijo uporabni ter katere bi radi izboljšali. Zanimalo nas je, kako prebirate revijo v tiskani in / ali spletni obliki. Odgovore smo pridobili preko ankete, objavljene na spletni strani www.kongres-magazine.eu in razdeljene na 5. Skupščini ZavodaKongresnoturistični urad.

Pri ocenjevanju vsebine revije Kongres so si najvišjo oceno prislužili strokovni članki z oceno 4,8 (na lestvici od 1 do 5, kar pomeni odlično). Sledijo primeri dobre prakse (4,5), kratke novice (4,45) in predstavitve osebnosti (4,4). Vsi sklopi so bili ocenjeni vsaj z oceno prav dobro.

Pri ocenjevanju lastnosti revije je najvišjo oceno dobila grafična podoba revije (4,76 od 5), sledi ocena kredibilnosti informacij (4,62).

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

Na vprašanje, kaj pogrešate v reviji, je 76,2 % anketirancev odgovorilo, da ničesar. Predlogi ostale četrtine anketirancev, kaj vključiti v naslednje številke revije Kongres, so se nanašali na • • • • •

primere dobre prakse iz tujine, predstavitve tujih kongresnih ponudnikov, smernice in trende v turizmu, predstavitve posameznih slovenskih destinacij, promocijo kongresnih standardov.

Kako prebirate revijo Kongres? 84,2 odstotkov anketirancev prebere od štiri do pet številk letno, torej štiri redne številke revije Kongres ter posebno izdajo ob poslovni borzi Conventa. Desetina anketirancev prebere tri številke, medtem ko 5,3 odstotki anketirancev posežejo le po izbrani številki revije.

0

83


Koliko oseb še prebere vaš izvod revije?

Koliko številk preberete letno?

V 95,2 odstotkih izvod revije prebereta vsaj dve osebi. Najbolj pogosto si izvod Kongresa izmenjujejo tri osebe ali več.

0

10

20

30

40

0

50

10

20

30

40

50

Kako podrobno prebirate revijo?

Ali revijo spremljate tudi preko spleta?

Veseli nas, da nihče od anketirancev revije Kongres zgolj ne preleti, temveč v 57,1 odstotkih preberejo večino člankov oziroma v 42,9 odstotkih preberejo posamezne članke, ki jih najbolj zanimajo.

Spletni portal revije Kongres www.kongres-magazine.eu je zaživel aprila 2008. V tem času ga je začelo uporabljati 57,1 odstotka anketirancev.

0

0

10

20

30

40

50

84

20

30

30

40

50

60

Povratne informacije kažejo na splošno visoko zadovoljstvo z revijo Kongres, ki jo vprašani redno in zelo natančno prebirajo. V želji, da še presežemo trenutne rezultate, vas vabimo, da nam svoje predloge in pripombe pošljete na kongres@go-mice.eu.

Vsi anketiranci so pozorni tudi na oglase v reviji. Šest od desetih anketirancev oglase prebere pogosto, medtem ko štirje anketiranci od desetih oglase preberejo občasno.

10

20

60

Ali preberete oglase v reviji?

0

10

40

50

60

Maruša Rosulnik Uredništvo revije Kongres marusa.rosulnik@go-mice.eu


85


86


Research

How Do You Evaluate the Kongres Magazine?

B

eing an editorial board that strives for constant improvements, we asked ourselves how the readers evaluate the Kongres magazine. Which sections do you see as useful and which would you like us to improve? We also wondered whether you read the magazine in its printed or online form.

5

The answers were obtained from a survey published on the www.kongres-magazine.eu website and also distributed at the 5th Assembly of the Slovenian Convention Bureau.

3

In the evaluation of the magazine’s characteristics, the highest grade was given to its graphic design (4.76 out of 5) followed by the credibility of the information.

4

2 In the evaluation of the content of the Kongres magazine, the highest grade was given to the expert articles, i.e. 4.8 on a 1 to 5 scale, meaning that they were evaluated as excellent. They are followed by good practice case studies (4.5), short news (4.45) and congress personalities (4.4). All the sections were given a grade of at least very good.

1

0

5

4.8 4.5

4.45

4.4

4.35

4.3

4

With regard to the question of what they missed seeing in the Kongres magazine, 76.2% of the people taking the survey answered that they missed nothing. Suggestions from the other quarter of those polled on what to include in subsequent issues of the Kongres magazine covered: • • • • •

3

international good practice case studies, presentations of foreign congress providers, guidelines and trends in tourism, presentations of individual Slovenian destinations, promotion of congress standards.

2 How Do You Read the Kongres Magazine?

1

0

84.2 % of the people taking the survey read four or five issues per year, i.e. four regular issues of the Kongres magazine and the special edition accompanying the Conventa exhibition. One tenth of those polled read three issues and 5.3 % only one issue per year. Evaluation of expert articles

Evaluation of good practice case studies

Ocena kratkih novic

Evaluation Evaluation of Evaluation of short congress of news personalities interviews

87


How many issues of the Kongres magazine do you read per year?

How many people read your copy of the Kongres magazine besides you? How many people read your copy of the Kongres magazine besides you?

0

10

20

30

40

0

50

10

20

30

40

50

How carefully do you read the magazine? We were pleased to learn that none of the people taking the survey merely read the headlines, as 57.1 % read all or almost all the articles and 42.9 percent read the articles they were most interested in.

0

10

20

30

40

50

60

Do you read the ads in the Kongres magazine? All of the people taking the survey pay attention to the ads in the magazine. Six out of ten read the ads frequently and four out of ten read them sometimes.

Do you also read the Kongres magazine online? The www.kongres-magazine.eu portal of the Kongres magazine was launched in April of 2008. It is now being used by 57.1 percent of everyone taking the survey.

0

10

20

30

40

50

60

The feedback received shows a high general level of satisfaction with the Kongres magazine, which the people taking the survey read regularly and carefully. In our desire to surpass even the current results, we invite you to send your suggestions and comments to kongres@go-mice.eu.

Maruša Rosulnik editorial board of the Kongres magazine marusa.rosulnik@go-mice.eu

0

88

10

20

30

40

50

60


Za napredek v kongresni industriji

Združujemo strokovnjake, vodstvene kadre ter izvajalce v kongresni dejavnosti z namenom, da delijo znanje, izkušnje in dobre prakse. Tako želimo prispevati k profesionalizaciji in nadaljnjemu razvoju dejavnosti v regiji. Poleg tega, da spodbujamo pretok znanja znotraj kongresnega trga z izobraževalnimi seminarji, želimo vanj privabiti tudi nove, ambiciozne kadre z nagradnim natečajem »Priznanje Akademije Conventa«.

Le skupaj lahko postanemo kongresna destinacija »per se«!

For Progress in the Meetings Industry

The Conventa Academy unites professionals, executives and providers from the meetings industry with the aim of sharing their knowledge, experiences and good practice examples. This will be the Conventa Academy’s contribution to the professionalisation and further development of activity in the region. The Academy facilitates the flow of knowledge within the meetings industry and also wishes to attract new and ambitious people with the Academy Conventa Award.

Only together can we become a meetings destination per se!

www.conventa.info 89


Razpis

Priznanje Akademije Conventa -

izkoristite priložnost! Priložnost Ciljna skupina: Študenti iz jugovzhodne Evrope med 18. in 26. letom starosti. Naloga: Priprava ponudbe za organizacijo družabnega dogodka

Kako zvečer zabavati udeležence poslovne borze in jim obenem zagotoviti možnosti mreženja, hkrati pa predstaviti kulinarično in kulturno tradicijo destinacije?

Vas zanima organizacija dogodkov, konferenc, kongresov ali motivacijskih potovanj? Ste celo nestrpni in komaj čakate, da bi lahko pokazali svojo kreativnost in nadarjenost? Iščete priložnost za začetek svoje poklicne poti na področju industrije srečanj?

Nagrada Academy Conventa Award študentom ponuja dragocen vpogled v načrtovanje dogodkov, konferenc, kongresov ali motivacijskih potovanj in jih tako spodbuja, da vstopijo na področje industrije srečanj. Ponuja znanje in možnosti mreženja, s čimer študentom olajša njihov začetek dela v industriji srečanj. Nagrada Academy Conventa Award študentom iz jugovzhodne Evrope ponuja priložnost, da pokažejo svoj talent, znanje in ustvarjalnost. Omogoča jim, da pripravijo ponudbo za organizacijo družbenega dogodka.

www.conventa.info

Priznanje Akademije Conventa išče najbolj celosten in obenem izjemen predlog, kako organizirati družabni dogodek za udeležence poslovne borze. Nagrada je namenjena nadarjenim študentom, ki bodo pripravili ustvarjalen in natančen načrt, kdaj, kje in kako zabavati udeležence po napornem dnevu na poslovni borzi.

Kaj je poslovna borza? Poslovna borza ali sejem je razstava izdelkov in storitev, ki ni odprta za splošno javnost. Naša poslovna borza je namenjena samo strokovnjakom s področja industrije srečanj.

Kdo so udeleženci? Naši udeleženci so strokovnjaki s področja industrije srečanj – predstavniki kongresnih in razstaviščnih centrov, kongresnih hotelov, hotelov s konferenčnimi zmogljivostmi, prizorišč za posebne dogodke, profesionalnih kongresnih organizatorjev (PCO), specializiranih kongresnih turističnih agencij (DMC), agencij za motivacijska potovanja in dogodke ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih kongresnih uradov. Tristo udeležencev prihaja iz regije jugovzhodne Evrope (iz Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Romunije, Srbije in Slovenije). Delovni jezik je angleščina. Naš dogodek bo potekal v večernih urah 21. januarja 2010 v Ljubljani. Odločitev, točno kje in kdaj, je prepuščena vam. Oddaja prijav: Celotno prijavo, ki je na voljo na spletnem naslovu www.conventa.info, pošljite na Zavod-Kongresnoturistični urad po elektronski pošti (info@slovenia-convention.com) ali po faksu na številko + 386 1 569 1261 najkasneje do 29. novembra 2009. Nagrade: Zmagovalec se lahko udeleži poslovne borze Conventa 2010 kot obiskovalec sejma, kar pomeni, da bo imel priložnost spoznati ključne osebe industrije srečanj. Zmagovalec bo tudi prejel turistični paket za dve osebi, bazo podatkov glavnih akterjev s področja industrije srečanj v jugovzhodni Evropi in priznanje. Nagrado bomo podelili na slavnostni prireditvi na kongresni borzi Conventa, 22. januarja 2010 v Ljubljani. Plačilo: Prijave so brezplačne. Več informacij: www.conventa.info Maruša Rosulnik, Go.mice d.o.o. marusa.rosulnik@go-mice.eu

90


Razpis

Academy Conventa Award -

Seize the Opportunity! The Opportunity Target Audience: Students of South-East Europe from 18 to 26 years of age. Task: Bid for a social event

How to entertain participants of a trade show in the evening? And still allow them to network? While at the same time presenting the culinary and cultural tradition of the destination?

Are you interested in organizing events, conferences, congresses or incentives? Cannot wait to show your creativity and prove your talent? Are you looking for an opportunity to start your career in the meetings industry?

The Academy Conventa Award provides students with a valuable insight into planning events, conferences, congresses or incentives and thus encourages them to enter the meetings industry. It offers knowledge and networking opportunities in order to mitigate the start of their professional career in the industry. The Academy Conventa Award offers students of South-East Europe an opportunity to prove their talent, knowledge and creativity by preparing a bid for a social event – preparing a plan for organizing a social event.

www.conventa.info

The Academy Conventa Award searches for the most comprehensive and unique proposal for organizing a social event for participants of a trade show. The Award recognizes talented students who prepare a creative but precise plan of when, where and how to entertain participants after a long day at the trade show.

What exactly is a trade show? A trade show or trade fair is an exhibition of products and services that is not open to the general public. Our trade show is only open to meetings industry professionals.

Who are the participants? Our participants are professionals in the meetings industry, i.e. representatives of congress and exhibition centres, convention hotels, hotels with conference facilities, special event venues, professional congress organizers (PCO), destination management companies (DMC), incentive and event agencies and local, regional and national convention & visitor bureaus. The 300 participants are coming from the region of South-East Europe (Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia and Slovenia). Thus, the working language is English. Our event takes place on 21 January 2010 in the evening hours in Ljubljana. Where and when exactly – that is up to you. Application Submission: The complete application, available at www.conventa.info, should be sent to the Slovenian Convention Bureau by email info@slovenia-convention.com or fax + 386 1 569 1261 by 29 November 2009. Awards: The winner is granted the status of a trade visitor at Conventa 2010, which offers him or her the opportunity to personally meet and interact with key meetings industry players. In addition, the winner receives a tourist package for two persons, a contact base of major organizations in the meetings industry of South-East Europe and a certificate. The award will be presented at a ceremony at the Conventa trade show on 22 January 2010 in Ljubljana. Fee: Application is free-of-charge. For more information please visit www.conventa.info Maruťa Rosulnik, Go.mice d.o.o. marusa.rosulnik@go-mice.eu

91


IMEX 2009

Rekorden obisk kupcev in obiskovalcev

S

edma poslovna borza IMEX se je končala z rekordnim obiskom kupcev in obiskovalcev. Ray Bloom, predsednik poslovne borze IMEX, je za prireditev dejal, da je neverjeten prikaz odločnosti in želje mednarodne industrije srečanj, da premaga izzive, ki so posledica globalnega pešanja konjunkturne dinamike.

Borzo je obiskalo več kot 3.700 vabljenih kupcev in več kot 5.100 obiskovalcev, kar pomeni, da je frankfurtsko sejmišče v treh dneh gostilo skoraj 9.000 ljudi. Povratne informacije razstavljavcev so to samozavestno razpoloženje samo še potrdile. Neal Jones, podpredsednik družbe Marriott Hotels International Ltd. za globalno prodajo v Evropi, je dejal: »Ko načrtujemo tržne aktivnosti, kot je IMEX, natančno pogledamo svoje številke in finančni vložek v primerjavi z donosnostjo naložbe se tukaj izplača veliko bolj kot kjer koli drugje. To je enkratna prireditev, saj privabi resnično kakovostne obiskovalce, ki želijo sklepati posle. Vrednost poslov, ki smo jih tukaj dosegli, sega v milijone.« Bloom je opozoril, da se je povečalo tudi število vabljenih kupcev z oddaljenih tržišč, kot so Združene države Amerike, Brazilija, Rusija, Kitajska in Indija. »Letošnje povratne informacije govorijo predvsem o tem, da so kupci prišli veliko bolj pripravljeni na sklepanje poslov kot kdaj koli prej, z natančnimi datumi, dogodki, številkami in proračuni.« Kot enega od vrhuncev je Bloom izpostavil projekt Meetings for Success. »Ta novi projekt (organiziran v sodelovanju z JMIC – Joint Meetings Industry Council) je oblikovan tako, da tistim, ki v sejnih sobah velikih družb sprejemajo odločitve, prikaže prednosti srečanj in motivacijskih potovanj, ki višajo dobiček in dvigujejo moralo. V prihodnjih tednih in mesecih, vse do leta 2010, se lahko veselite večjega števila spletnih forumov, seminarjev in drugih programov, usmerjenih v izobraževanje,« je dodal Bloom. Izboljšave IMEX-ovega spletnega dnevnika in sistema sestankov so se izplačale, saj so v treh dneh zagotovile več kot 50.000 sestankov. »Nedvomno se je bilo zaradi naše investicije v spletne rešitve, namenjene kupcem, obiskovalcem in razstavljavcem, vsem lažje sestati in sklepati posle ter svoj čas veliko bolje načrtovati.« Ena od novih iniciativ za leto 2010 je po besedah Raya Blooma »IMEX Challenge«. Ta novi dogodek, ki bo potekal dvakrat letno, bo nadaljevanje družbene odgovornosti gospodarskih družb, ki ji je zavezan IMEX, in bo za vsa področja industrije srečanj predstavljal priložnost, da se sestanemo in skupaj dosežemo nekaj izjemnega. Število mest bo omejeno, prva prireditev Challenge pa bo jeseni 2010 na Poljskem. S pogledom usmerjenim na prireditev IMEX 2010 je Bloom svoje poslušalce spomnil na neverjetno zgodbo o uspehu te prireditve, ki nenehno pridobiva nove visoko kakovostne kupce z vseh pomembnejših tržišč, obenem pa je zatrdil, da bodo to »hrbtenico« v prihodnjih mesecih še dodatno utrdili. »Na koncu koncev vsi vemo, da uspeh merimo tako po količini kot po kakovosti poslov, sklenjenih na prireditvi IMEX, tako za kupce kot za razstavljavce, in to je razlog, da se ti vračajo. Posel je naša mantra in to se nikoli ne bo spremenilo, ne glede na to, kako hitro se spreminja svet okoli nas.« www.imex-frankfurt.com

92

Imex 2009


IMEX 2009

Breaking Attendance Records for Buyers and Visitors

T

he seventh edition of IMEX closed on a high note recently, breaking attendance records for buyers and visitors. Ray Bloom, IMEX Chairman, declared the show a remarkable demonstration of the determination and desire of the international meetings industry to overcome the challenge of the global economic downturn.

Well over 3,700 hosted buyers combined with more than 5,100 unique visitors attended the Messe Frankfurt show making a total of nearly 9,000 over the three days. Feedback from exhibitors reinforced this confident mood. Neal Jones, Vice President of Global Sales, Europe, Marriott Hotels International Ltd, said, “We look closely at our figures when planning marketing pushes such as IMEX and the value for money and return on investment guaranteed here is far greater than at any other exhibition. It’s a unique show offering pre-qualified visitors that really want to do business. The value of business that Marriott has achieved here is now well into the millions.” Bloom also stated that the number of hosted buyers from long haul destinations had increased, notably from the US, Brazil, Russia, China and India. “Our feedback this year in particular is that buyers have arrived more prepared than ever to do business, with specific dates, events, numbers and budgets to fulfil.” Bloom also picked out the launch of Meetings for Success as another highpoint. “This new initiative (organised in collaboration with JMIC – Joint Meetings Industry Council) is designed to highlight the profit-boosting and morale enhancing benefits of meetings and incentives to corporate decision-makers, particularly at board room level. “Expect to see IMEX offering more online forums, webinars and other education and communication-centred concepts later this year and into 2010,” he added. Refinements to IMEX’s online diary and appointments system also paid off with over 50,000 appointments made over the three days. “There is no doubt that our investment in the IMEX online experience for buyers, visitors and exhibitors has made it quicker and easier for all groups to meet and do business together, and to plan their time far better in advance.” Announcing new initiatives for 2010, Bloom gave details of a new “IMEX Challenge”. This new bi-annual event will continue IMEX’s commitment to corporate social responsibility and will be a chance for all corners of the industry to come together to achieve something remarkable. Places will be limited and the first Challenge will take place in Poland in Autumn 2010. Looking to next year’s IMEX, Bloom reminded his audience of the show’s excellent track record in delivering high quality buyers from all the important markets and assured them that this “backbone” would be reinforced even further over the coming months. “Ultimately we all know that success is measured by the volume and quality of business that IMEX generates for buyers and exhibitors, and that is why they keep returning. Business is our mantra – and that will never change – regardless of a world that’s rapidly changing around us.” www.imex-frankfurt.com

93


EIBTM 2009

Trenutno gospodarsko stanje ne predstavlja ovire za rast

K

ako poslovna borza EIBTM in drugi dogodki družbe Reed Travel Exhibitions shajajo s trenutnim gospodarskim stanjem? Komentarji Paula Kennedyja, direktorja srečanj in dogodkov družbe Reed Travel Exhibitions.

Globalni dogodki družbe Reed Travel Exhibitions – EIBTM, GIBTM, CIBTM in AIME – dokazujejo, da trenutno gospodarsko stanje nikakor ne predstavlja ovire za rast, saj se stranke udeležujejo mednarodnih borz in si tako zagotavljajo konkurenčno prednost in nove posle. Z uradno in neodvisno revizijo dogodkov, kot so EIBTM, GIBTM in AIME, je obisk našega paradnega konja dogodkov, poslovne borze EIBTM, od leta 2006 narasel za več kot 31 % in dosegel številko 8.131 obiskovalcev. Število vabljenih gostov se je povišalo za 12 % na 3.725, število vnaprej dogovorjenih sestankov pa je v primerjavi z letom 2007 naraslo za 29 % na 51.000 sestankov. V izobraževalnih programih je sodelovalo več kot 2.600 delegatov, kar predstavlja 30-odstotno rast v primerjavi z letom 2007. Dogodka se je udeležilo 75 novih razstavljavcev, 54 pa jih je najelo večji razstavni prostor.

Poslovna borza GIBTM v Abu Dhabiju je od svojega začetka v letu 2007 doživela 56-odstotno rast ter privabila 1.693 obiskovalcev in vabljenih kupcev, kar predstavlja skoraj 15-odstotno rast v primerjavi z letom 2008. 158 ljudi se je dogodka udeležilo kot predstavnikov medijev ali govorcev, s čimer je poslovna borza GIBTM postala največji shod strokovnjakov industrije srečanj, ki se je kdaj koli zgodil v Zalivu. Poslovna borza AIME 2009 v Avstraliji se je prav tako uprla trenutni situaciji in s številko 3.581 privabila 10 odstotkov več obiskovalcev in gostov kot lani. V zadnjih treh letih je dogodek zrasel za 35 odstotkov. Ti rezultati dokazujejo odpornost industrije srečanj, hkrati pa so tudi priznanje vsem našim mednarodnim dogodkom kot priložnostim, kjer se sklepajo posli, srečujejo novi kupci, dosegajo cilji in ustvarja donos. Ti dogodki so dokaz za potrebo in pomen tega, da se kupci in prodajalci za sklepanje poslov srečajo iz oči v oči.

Kako pomembna je kakovost strokovnega izobraževanja, ki ga poslovna borza EIBTM ponuja vabljenim kupcem in obiskovalcem? Kakovost je bistvenega pomena za uspeh poslovne borze EIBTM. Letos bomo organizirali najcelovitejši in najbolj raznolik program seminarjev in delavnic do zdaj, s čimer bomo še dodatno poudarili svojo zavezanost k zagotavljanju najkakovostnejšega strokovnega izobraževanja v industriji srečanj. Poslovna borza EIBTM slovi po tem, da je vedno v stiku z aktualnim dogajanjem v industriji srečanj ter da oblikuje izobraževalne programe, ki se ukvarjajo s vprašanji, ki se neposredno nanašajo na to področje. Udeleženci takšnih izobraževalnih programov želijo vedeti, kako lahko njihovo podjetje vzdržuje, razvija in pritegne posel. In prav to jim naši programi zagotavljajo. Ob Poročilu o trendih in tržnem deležu, ki ga EIBTM že tradicionalno izdaja, bomo svoj španski program razširili na deset srečanj v treh dneh, pri čemer bomo sodelovali z družbo MPI in tako zagotovili učno platformo za njihov načrt Global Knowledge Plan, obenem pa se bomo lotili ključnih vprašanj, kot so družbena odgovornost podjetij, sklepanje pogodb s hoteli, pogajanja, tehnologija, donosnost naložb, dinamika skupine in strateško upravljanje srečanj.

94


Kateri razstavljavci so se že prijavili na letošnjo poslovno borzo EIBTM? Med razstavljavci, ki so že rezervirali svojo stojnico na poslovni borzi EIBTM 2009, so Accor Hospitality, Češka turistična organizacija, Dolce International Conference Destinations, Egiptovska turistična organizacija, Monaški turistični in kongresni urad, Kongresni urad mesta München, Norveški kongresni urad in organizacija Switzerland Tourism.

V prvih treh mesecih leta 2009 so se na poslovno borzo EIBTM prijavili tudi novinci – Bonn Conference Partners iz Nemčije, Event Makers iz Združenih držav Amerike, Tiara Hotels and Resorts s Portugalske, Cube Technologies iz Francije in Ameca Servicios Corporativos S.L. iz Španije, vrača pa se družba Norwegian Cruise Lines. www.eibtm.com

Prav tako se jih je kar nekaj odločilo, da bodo povečali svoj razstavni prostor – Kongresni urad Barcelone bo tako najel še dodatnih sto kvadratnim metrov prostora, s čimer bodo svoj razstavni prostor iz leta 2008 povečali za skoraj dvakrat, medtem ko je Turistična organizacija Dominikanske republike že potrdila za 57 odstotkov večji razstavni prostor. Drugi razstavljavci, ki bodo povečali svoj razstavni prostor, so Prestige Hotels of the World, Hongkonška turistična organizacija, Tourism Australia, Korejska turistična organizacija, Kongresni urad Nove Zelandije, Moscow Exhibition and Convention Agency (MECA), Hrvaška turistična organizacija World of DMC's, Madridski kongresni urad, Landry and Kling Cruise Event Services, Ultramar Event Management in Switzerland Tourism.

95


EIBTM 2009

The Worldwide Economic Climate is no Barrier to Growth

H

ow is EIBTM and the other RTE global meetings portfolio coping in the current economic environment? Comments from Paul Kennedy, MBE Group Exhibition Director, RTE Meetings and Incentives Events.

Reed Travel Exhibitions' global meetings portfolio of events EIBTM, GIBTM, CIBTM and AIME – is proving that the worldwide economic climate is no barrier to growth, with clients turning to the international shows to maintain a competitive edge and drive new business. With EIBTM, GIBTM and AIME being officially and independently audited, the portfolio's flagship event EIBTM has seen total attendance increase by over 31% since 2006, reaching 8,131. Hosted buyers were up by 12% to 3,725, with a 29% increase over 2007 in pre scheduled appointments, which topped 51,000. Additionally, over 2,600 delegates participated in the education programme – 30% up on 2007 The event attracted 75 new exhibitors and 54 took increased stand space. GIBTM in Abu Dhabi has seen a substantial growth of 56% since its launch in 2007, attracting a visitor attendance – visitors with Hosted Buyers – of 1,693, up nearly 15% on 2008. A further 158 attended as media or speakers making GIBTM the largest ever gathering of meeting professionals in the Gulf.

AIME 2009 in Australia also bucked the current climate, increasing its total attendance by 10% on the previous year with a total of 3,581. Over a three year period, the event has grown by 35%. These results prove both the resilience of the meetings and incentive industry and the sector's recognition of all our international events as places to conduct business, meet new buyers, achieve objectives and drive returns. The events are a testament to the need and importance of bringing buyers and sellers face to face to do business.

How important is the best professional education offer to the Hosted Buyers and visitors to EIBTM? It is fundamental to the success of EIBTM. This year we are set to organise our most comprehensive and diverse programme of seminars and workshops underlying our commitment to offering best professional education to the meetings industry. EIBTM has the reputation for having its finger on the pulse of the industry and for creating educational programmes that focus on issues that directly impact the sector. Those that attend the educational programme want to know how their businesses can maintain, develop and attract business. This is exactly what the programme will deliver. As well as presenting the EIBTM Industry Trends and Mood of the Market reports, we will be expanding our Spanish Programme to 10 sessions over the three days, working in partnership with MPI in providing an educational platform for their Global Knowledge Plan, as well as tackling key issues such as CSR, hotel contracting, negotiating, technology, ROI, team dynamics and strategic meetings management.

What exhibitors have already signed up to this year's EIBTM? Exhibitors who have already re-booked their stands for EIBTM 2009 include Accor Hospitality, Czech Tourist Authority, Dolce International Conference Destinations, Egyptian Tourist Authority, Monaco Government Tourist & Convention Authority, Munich Convention Bureau, Norway Convention Bureau and Switzerland Tourism. A significant number have also chosen to increase their stand space – Barcelona Convention Bureau is taking an extra 100sqm, almost doubling their stand from 2008, whilst the Dominican Republic Tourist Board has confirmed a 57 % increase. Other exhibitors to augment their stand size include Prestige Hotels of the World, Hong Kong Tourism Board, Tourism Australia, Korea Tourism Organisation, New Zealand Convention Bureau, Moscow Exhibition and Convention Agency (MECA), Croatia National Tourism Board, World of DMC's, Madrid Convention Bureau, Landry and Kling Cruise Event Services, Ultramar Event Management and Switzerland Tourism. Three new exhibitors have signed up to EIBTM in the first quarter of 2009 – Bonn Conference Partners, Germany; Event Makers, USA; Tiara Hotels and Resorts, Portugal; Cube Technologies, France and Ameca Servicios Corporativos S.L., Spain – whilst Norwegian Cruise Lines are returning to the event. www.eibtm.com

96


eibtm

Where The World Meets

The Global Meetings & Incentives Exhibition Fira Gran Via, Barcelona, Spain

1 - 3 December 2009

www.eibtm.com 97


Poslovno komuniciranje

O uspehu odloča naša sposobnost komunikacije

Ž

ivimo v raznolikem svetu ljudi, kultur in zgodovine, pa tudi tisočerih jezikov, ki jih uporabljamo za komunikacijo. Zakaj je jezik pomemben? Odgovor je preprost – srečanja, konference, razstave in dogodki vseh velikosti se pretežno vrtijo okrog komunikacije. Pri vsakem srečanju iz oči v oči so možnosti za uspeh bistveno večje, če se udeleženci med seboj razumejo, če razumejo govorce in vsak posamezni del dogodka. Trenutno se soočamo z globalno izjemno težavno gospodarsko situacijo, najtežjo v naši zgodovini, saj še nikoli ni bilo tako pomembno upravičiti svojo prisotnost v trženjskem svetu. Ko komunikacija odpove in dogodki več ne uresničujejo svojega namena, organizatorjem ne ostane nič. Komunikacijo pa je mogoče zelo hitro in preprosto izboljšati s samo nekaj preprostimi ukrepi.

98

Najprej se moramo zavedati, da sta sporočilo in vsebina ključni točki tega, kar želimo doseči. Dogodki so sredstvo, s katerim podjetja posredujejo svoje sporočilo. Posamezni elementi dogodka so orodja in različni načini, kako doseči poslušalce. Dodatni material in podatki, ki so na voljo na spletu in v tiskani obliki, morajo biti na voljo v različnih jezikih. Predstavitve, ki so pripravljene in predstavljene s pomočjo orodij, kot je PowerPoint, je treba natančno premisliti. Kateri jezik bomo izbrali za predstavitev na glavnem zaslonu? Koliko udeležencev govori ta jezik? Ali bi bilo morda veliko lažje, če bi se osredotočili na slike? S pomočjo tehnologije je treba oblikovati okolje razumevanja, kjer imajo delegati več različnih načinov dostopanja do posameznih elementov dogodka. V samem osrčju tega dogodka morata biti visoko kakovostna avdiovizualna oprema in oprema za simultano tolmačenje. Glavni del priprav na dogodek je njegova dejanska izvedba in zato je bistvenega pomena, da komunikacija svoj vrh doseže prav takrat. Če uporabljamo opremo za simultano tolmačenje, mora biti zvok jasen in čist, kar dosežemo z uporabo najboljše možne opreme.


Tolmači morajo dobro poznati temo pogovora. Če bo govor o specifičnih temah, je včasih dobro najeti tolmače, ki so strokovno podkovani ravno v tej gospodarski dejavnosti. Kot zadnjo pomoč pa delegatom zagotovimo možnost razmisleka. Vsako srečanje snemajmo v toliko jezikih, kot je potrebno in ta material naj bo na voljo na mestu dogodka ali pa na spletu po samem dogodku. Komunikacija še nikoli ni bila tako pomembna in čeprav določene jezike ljudje že govorijo po vsem svetu, pa večina še vedno najbolje razume svoj materin jezik – še posebej, kadar gre za zelo vroče teme. Razpoložljivost takojšnje in visoko kakovostne komunikacije omogoča družbi, da je postala zahtevnejša; delegati imajo višja pričakovanja in zahtevajo odličnost. Kot strokovnjaki, ki se ukvarjamo z dogodki, moramo njihova pričakovanja izpolniti. Jo Debono Predsednik združenja Congress Rental Network www.congressrentalnetwork.com

99


Business Communication

Success is Defined by our Ability to Communicate

W

e live in a diverse world where (for the most part) different people, cultures and histories are celebrated – and so are the thousands of languages we use to communicate. Why is language important? The answer is simple – meetings, conferences, exhibitions, events of all sizes are first and foremost about communication. In any face to face experience, the chances of success are dramatically improved if the attendees can understand each other, the speakers and each individual element to the event. We are currently facing history’s most challenging worldwide economic situation. Never before has it been so vital for businesses of all types to justify their presence in the commercial world. When communication breaks down and events fail to achieve their goals, the organizers are left with nothing. Communication can be improved very quickly and easily with just a few simple measures. First, remember that the message and content are key, they are what you are trying to achieve. Events are a vehicle used by businesses to pass on their message. The individual elements to the event can then be considered tools, different ways of reaching the audience. Web and print based support materials and information all need to be available in a variety of languages. Presentations written and displayed using tools such as PowerPoint need to be considered at length… Which language do you choose for the main screen? How many of the attendees speak that language? Is it not far easier to focus on images?

100

Why is language important? The answer is simple – meetings, conferences, exhibitions, events of all sizes are first and foremost about communication. Technology needs to be used to create an environment of understanding, where delegates have a variety of access points to each element of the event. At the heart of this environment, you need the highest quality audio visual and simultaneous interpretation equipment. The live element to an event is the focus for all the preparation so it is vital that the communication achieves its pinnacle at that point. If simultaneous interpretation equipment is used, the sound quality needs to be crisp and clear – attributes that come with the use of the best equipment. Interpreters need to be well-briefed on the subjects under discussion. If particularly specific topics are to be discussed, it can even help to bring in specialist interpreters, focused on a particular industry. As a final aid to the delegates, give them a chance to reflect, recordings should be made of each session in as many languages as is necessary – this can then be available for playback on site and after the event, via the internet. Communication has never been more important; whilst certain languages are now spoken worldwide, most people have the greatest level of understanding when speaking in their native tongue – especially when they become passionate about a topic. The availability of instantaneous, high quality communication has made society more demanding; delegate expectations are higher and they want excellence. As event professionals, we must live up to their needs! Jo Debono Chairman of the Congress Rental Network www.congressrentalnetwork.com


Serija 9M integriranih vozil Mercedes

Del serijske opreme : Izjemna motorja: 150 KM (ali 184 KM za doplačilo) ABS+ASR+ESP Motorna klima Vzvratna kamera z zložljivim ekranom ●

- R016/017/08 - PH : Pascal Rebmann

Nova barva pohištva « indijansko poletje » ● Prostorska osvetlitev ● Bar z indirektno osvetlitvijo ● 2 izvedbi usnjenega oblazinjenja : Boston ali Chicago (na voljo z doplačilom) ● Nova oblika sedežev v bivalnem delu ● Nova multifunkcijska kuhinja ● Nova zunanja grafika ● Nova voznikova vrata ● Nova kabinska stranska zasteklitev s premičnim oknom. Zračna blazina za voznika

TB d.o.o. PE: Tehnični pregledi Velenje Koro‰ka cesta 64, 3320 Velenje www.freedom-center.si mail: info@freedom-center.si

101


Team-building, team-bonding, team-healing programi

Terminološka zmeda na področju incentive programov

I

ncentive dogodki ali programi so v prvi vrsti motivacijski dogodki za zaposlene in druge deležnike podjetij ali organizacij, katerih glavni namen je dvigniti moralo, pripadnost ali motiviranost za delo ali sodelovanje. Kot takšni so se znašli v precepu poslovnega turizma in izobraževanja. Zato nemalokrat prihaja do tega, da se izraz »incentive program« zamenjuje ali celo enači z izrazom »teambuilding program«, kar pa vedno ne drži. Pri teambuilding programih gre za aktivno delo na gradnji močnejših vezi med udeleženci programa – člani tima. Teambuilding program je ciljno usmerjen in ga vodi (po možnosti zunanji) moderator ali izobraževalni trener. To je v določenih primerih lahko tudi vodja ali član tima, če ima ustrezna znanja in izkušnje. Lahko gre le za delavniški program, lahko pa za športni, adrenalinski ali animacijski dogodek, katerega udeleženci so tudi dejansko člani iste skupine v organizaciji, iz katere prihajajo. Bistveno je, da je program ciljno voden in se vedno zaključi z evalvacijo odnosov, iskanjem izboljšav in sestavo načrta, kako te spremembe prenesti na delovno mesto v organizaciji, od koder udeleženci prihajajo. Ne glede na zmotno prepričanje (žal tudi večine kvazi-strokovne) javnosti, teambuilding nikakor ne more biti večerni bowling ob koncu tedna; popoldanski izlet v adrenalinski park ob zaključku projekta ali novoletna večerja z vašo ekipo. Vse preveč agencij pa trgu ponuja prav to – vsak zabavno/športno/adrenalinski dogodeki se velikokrat trži kot teambuilding, kar pa je zavajujoče in daleč od bistva takšnih programov. Zato je strokovna javnost za takšne programe v praksi uveljavila nov izraz: »team-bonding programi«.

Team-bonding in team-healing programi Tudi pri team-bonding programih lahko pride do utrjevanja vezi v timu – razlika je le v tem, da se v tem primeru to dogaja spontano in večinoma brezciljno. Ker pa v naprej postavljen cilj definira nadzor nad uspešnostjo izpeljanega programa, je tudi dosežen (ne) uspeh na takšnih programih težko oceniti. Izraz team-bonding zato opredeljuje večinoma zabavne dogodke, kjer se zaposleni družijo izven delovnega okolja in počnejo stvari, ki jih običajno v službi ne (npr. skupna večerja, rafting, kolesarski izlet ali jadranje na Brione). Pred časom pa se je v stroki pojavil še en izraz za podobne programe, »team-healing«. Ti so primerni za time, kjer so se med člani pojavili določeni konflikti ali pa je zraslo nezaupanje, kar posledično zmanjšuje učinkovitost tima. Na team-healing programih se s pomočjo moderatorja v glavnem razrešuje morebitne konflikte in se dela na ponovni sinhronizaciji skupin.

Terminološka zmeda Da je terminološka zmeda še večja, pa omenjeni trije izrazi niso edini, ki jih lahko najdemo med ponudniki programov. Organizacije, ki se strokovno ukvarjajo z aktivnim delom na medosebnih odnosih, so uvedle še dodatne izraze, kot so »Corporate Adventure Training« (CAT), »Experience-based Training & Development« (EBTD) ali »Outdoor Management Development« (OMD), pa še

102


kakšnega bi lahko našli. Gre za ekvivalentne izraze, poznane predvsem kot sklope teambuilding programov, ki se izvajajo izven zaprtih prostorov. Naj bo kakor koli, izrazov je na trgu veliko in jih bo vedno več. Ko pa iščete pravi program za vaš tim, vašo organizacijo ali goste iz tujine, naj vas ne zavedejo marketinške ponudbe, ki vsak incentive program opredeljujejo kot teambuilding dogodek. Dani Polajnar programski direktor dani@tba.si Teambuilding akademija www.tba.si

Dani Polajnar je moderator in izobraževalni trener. Ukvarja se s svetovanjem, raziskovanjem in vodenjem programov s področja timskega dela za različne tipe organizacij. Je programski direktor in vodja trenerske ekipe Teambuilding akademije – organizacije, ki dela izključno na področju skupinske dinamike. Je akreditiran svetovalec za sistem profiliranja timov Margerison-McCann TMSDI in nacionalni partner mednarodne trenerske mreže Harramach & Partner za Slovenijo.

103


Teambuilding, Team-Bonding, Team-Healing Programmes

Terminological Confusion in Incentive Programmes

I

ncentive events or programmes are used to motivate employees and other company or organisation stakeholders with the main purpose of boosting morale, affiliation or the motivation to work or cooperate. As such, they have found themselves positioned between business tourism and education. It often happens that people mistake or even equate incentive programmes with teambuilding programmes, though these are not always the same. In teambuilding programmes, we are undertaking active work on building stronger bonds between programme participants – members of the team. Teambuilding programmes are goal-oriented and led by a (preferably) external facilitator or educational trainer. In certain cases, this can also be a member or leader of the team, provided that he/she has the necessary experience and knowledge. This can be a workshop or a sporting, adrenalin or entertaining event, the participants of which are actually members of the same group within their organisation. It is essential that the programme is goal-oriented and that it always ends with an evaluation of relations, a search for improvements and the elaboration of a plan of how to transfer these improvements to the workplace in the participants’ organisation. Regardless of the erroneous beliefs of the public (unfortunately also of the majority of the quasi-professional public), teambuilding programmes cannot be an evening of bowling at the weekend, an afternoon trip to an adrenaline park when a project is over or the New Year dinner with your team. There are an increasing number of agencies offering exactly that – each entertaining/sport/ adrenaline event is being marketed as a teambuilding programme, which is misleading and light years away from the essence of such programmes. This is why the professional public has a new term for such programmes: team-bonding programmes.

Team-Bonding and Team-Healing Programmes Team-bonding programmes may also lead to strengthening the team’s bonds – the only difference is that in this case this happens spontaneously and is mostly not goal-oriented. However, as a goal that is defined beforehand enables the control of whether such a programme has been successful, the success (failure) of such programmes is difficult to measure. The term teambonding therefore applies mostly to entertaining events, where the employees socialise outside the work environment and engage in activities that are not present at work (e.g. communal dinner, rafting, a cycling trip or sailing excursion to the Brioni islands). Lately, another term has emerged for similar programmes – teamhealing. Team-healing programmes are intended for teams in which certain conflicts have emerged or which suffer from a lack of trust, which consequently decreases the team’s efficiency. Teamhealing programmes deal with solving eventual conflicts and a resynchronisation of the team, all with the help of a facilitator.

Terminological Confusion To make the terminological confusion even greater, these three terms are not the only ones to be found among programme

104


providers. Organisations dealing professionally with actively working on interpersonal relationships have introduced additional terms, such as Corporate Adventure Training (CAT), ExperienceBased Training & Development (EBTD) or Outdoor Management Development (OMD) and similar. All these are equivalent terms known mostly as different sections of teambuilding programmes organised outdoors. Be that as it may, there are numerous terms on the market and their number continues to grow. When you are searching for the right programme for your team, organisation or guests from abroad, do not allow yourself be misled by marketing offers that wish to present each incentive programme as a teambuilding event. Dani Polajnar programme director dani@tba.si Teambuilding akademija www.tba.si

Dani Polajnar is a facilitator and educational trainer. He deals with consulting, research and the management of programmes in the field of teamwork for various types of organisations. He is the programme director and head of the training team of the Teambuilding Academy – an organisation working exclusively in the field of group dynamics. He is an accredited consultant for team profiling systems for Margerison-McCann TMSDI and a national partner for Slovenia of the international Harramach & Partner trainer’s network.

105


Tehnologija v kongresni industriji

Eventure: odlično programsko orodje za registracijo udeležencev kongresa

K

ongresi vedno vključujejo upravljanje registracij udele-žencev in rezervacij hotelov ter urejanje povzetkov in plačil. Tako uporaba informacijskih tehnologij hitro postane zelo zanimiva možnost. Družba Parthen je v podporo temu delu organizacije kongresov razvila odlično programsko orodje: Eventure.

Nizozemska družba Parthen želi organizatorjem kongresov in dogodkov z od 200 pa vse do 10.000 udeleženci zagotoviti pravo podporo. Priponke s fotografijo in/ali črtno kodo za večjo varnost, sposobni pomočniki ob delovnih konicah, registracija več tisoč udeležencev kongresa preko spleta – njihove rešitve ne poznajo omejitev. Skupina Parthen združuje tri podjetja: Meeting Essentials (priponke, kongresne torbe ...), Registration & Staffing (od vabil do plačil in podpore s strani izkušenih projektnih vodij) in IMpact (informacijska tehnologija za srečanja) in vsako se ponaša s svojimi posebnimi sposobnostmi. Skupaj vsako leto nudijo podporo številnim mednarodnim kongresom in pri tem uporabljajo enkratno orodje, ki zagotavlja samodejno upravljanje administrativnega dela kongresov in dogodkov: programsko orodje Eventure.

20 let znanja, izkušenj in programskega orodja Eventure Vodja družbe Parthen IMpact Jaap Bakker je trenutno med najbolj iskanimi glavnimi govorci na temo informacijskih tehnologij in organizacije kongresov, organizacijskim pisarnam pa pomaga tudi kot svetovalec. Bakker je sodeloval v oblikovanju in razvoju programskega orodja Eventure. »Prva različica sega v leto 1988 in je temeljila na mojih lastnih izkušnjah, ki sem jih pridobil kot PCO. Po dvajsetih letih razvoja je to programsko orodje danes zraslo v sistem, ki lahko brez težav nadzoruje celoten potek informacij in podatkovne baze, ki so potrebne pri večjih dogodkih.«

Na spletu in zunaj internetnega sveta Posebnost programskega orodja Eventure je njegovo delovanje tako na spletu kot zunaj internetnega sveta. Bakker: »Internet je čudovita stvar, vendar samo do neke mere. Pravzaprav je spreminjanje podatkov veliko hitrejše in učinkovitejše, kadar to

106


Nizozemska družba Parthen želi organizatorjem kongresov in dogodkov z od 200 pa vse do 10.000 udeleženci zagotoviti pravo podporo. počnemo v okolju Windows in ne neposredno na spletu. Številne registracijske pakete lahko uporabljamo samo na spletu, kaj pa lahko naredimo, če ponudnik ne zagotovi svoje storitve ali pa celo gre v stečaj? Programsko orodje Eventure organizatorjem kongresov zagotavlja nenehen dostop do vseh podatkov o kongresu preko njihovega lastnega omrežja.« Programsko orodje Eventure uporabljajo številni evropski PCO-ji, zdravniška in tehnična združenja ter velika podjetja in organizacije. Zagotovo je vredno omeniti, da od vseh strank, ki so programsko orodje Eventure pričele uporabljati leta 1988, kar 95 % še vedno vztraja z njim. Bakker: »To je posel za ljudi in to se v celoti sklada z našimi pogledi. Ponujamo oddaljeno podporo, ki jo zagotavljajo ljudje, ki vedo vse o programskem orodju Eventure in programiranju. Prav tako poznajo naše stranke in njihova vprašanja. Naš cilj je stoodstotna dosegljivost na medosebni ravni.

je možno kadar koli nadgraditi in ga zgraditi po meri za kakršne koli potrebe.« Pa še en uporaben dodatek programskega orodja Eventure: organizatorji kongresov lahko postavijo in vzdržujejo lastno stran za registracijo udeležencev brez zunanje podpore, s čimer imajo 24 ur na dan nadzor nad samim potekom registracije. To ni nikakršno naključje: družba Parthen je programsko orodje Eventure oblikovala prav v ta namen. Parthen, www.parthen.nl

Vedno po meri narejene rešitve Programsko orodje Eventure sestoji iz več modulov, na primer za plačila, rezervacije hotelov, potrditve po elektronski pošti, uvoz podatkov iz programa Excel, urejanje več jezikov in povzetkov. Stranke morajo samo nabaviti modul, ki ga potrebujejo. Bakker: »Naša filozofija je: če se ne ukvarjate s hotelskimi rezervacijami, ne potrebujete hotelskega modula. Programsko orodje Eventure

GUARANTEEING THE COMPLETE SUCCES OF YOUR EVENT - FROM A TO ZAGREB

Mihanovićeva 1 10000 Zagreb

Croatia

T.+385(0)1 45 66 666 F.+385(0)1 45 66 020 Info.Zagreb@RezidorRegent.com

www.regenthotels.com

107


Technology in the Meetings Industry

Eventure: The Ultimate Tool for Congress Registration

C

ongresses always include the administration of participant registration, hotel bookings, abstract handling or payments. In that case, the use of IT soon becomes an interesting option. Parthen developed the ultimate IT tool to support this part of congress organisation: Eventure.

Always Tailor-Made Solutions

The Dutch company Parthen aims to always provide the right support to organisers of congresses or events, from 200 to 10,000 participants. Badges with a photo and/or barcode for security, competent assistants during peak hours or for as long as it takes, the online registration of thousands of congress participants: there’s no limit to what they can do. Parthen has three divisions – Meeting Essentials (badges, congress bags, etc.), Registration & Staffing (from invitations to payments and the assistance by highly experienced project managers) and IMpact (IT for Meetings), each boasting its own special skills. Together they annually support many international congresses, using a unique tool that automates all congress and event administration: Eventure.

the relevant modules. Bakker: “Our philosophy is: if you don’t do hotel bookings, you don’t need the hotel module. Eventure allows extension at any time, and can be tailor-made to any requirement.” One other handy Eventure add-on: congress organisers can build and maintain their own registration site without outside support, giving them full 24/7 control of the registration process. This is no coincidence: Parthen designed Eventure to do just that.

The Dutch company Parthen aims to always provide the right support to organisers of congresses or events, from 200 to 10,000 participants.

20 Years of Knowledge, Experience and Eventure Parthen IMpact manager Jaap Bakker is among the most soughtafter keynote speakers on IT and congress organisation available today. He also acts as a consultant for organising bureaus. Bakker co-designed and developed Eventure: “The first version dates to 1988 and was based on my own experiences gained at a PCO. After 20 years of development, this programme is now a system able to effortlessly control all the information flows and databases needed for large events.”

Online and Offline A unique feature of Eventure is the combination of online and offline components. Bakker: “Internet is great, but only to a certain extent. It is really much quicker and more effective to change data in an offline Windows environment. Many registration packages can only be used on the internet, but what will you do if the provider fails to deliver or, worse still, goes bankrupt? Eventure ensures that congress organisers will always have access to all congress data through their own network.” Eventure is used by many European PCOs, medical and technical associations, universities and large enterprises and organisations. One fact worth noting: of all clients who started using Eventure from 1988 onwards, 95% still are. Bakker: “This is a people business, which is entirely in line with our own views. We offer remote support by people who know all about Eventure and programming. They also know our clients and the questions they have. We aim for 100% accessibility on a person to person basis.”

108

Eventure is made up of many modules, e.g. for payment, hotel bookings, email confirmations, import from Excel, multiple languages and abstract handling. Clients only need to acquire

Eventure is used by many European PCOs, medical and technical associations, universities and large enterprises and organisations.

Parthen, www.parthen.nl


KOMPAS DESIGN

EG:B>A?:C6>O7>G6H:HI6K>C ?:EDAJHE:=6 8=DDH>C<I=:G><=I>C<G:9>:CIH >H=6A;I=:HJ88:HH

OVid kZa^`d edodgcdhi edhkZÐVbd edhadkcZbj YZaj! cVbZhi^ik^! `ja^cVg^`^ ^c hegdhi^ik^! `Vg o ad\^hi^`d! YdWgd dg\Vc^oVX^_d ^c h edhaj]db oV eg^ÐV`dkVc_V \dhidk edkZ Zbd k `V`dkdhicd XZadid! `^ oV\diVka_V jheZ] oV edhadkcVhgZÐVc_V# ;dgi]^hgZVhdc!lZeVnbdhiViiZci^dcidWjh^cZhhbVcV\ZbZci!VXXdbbdYVi^dc!\VhigdcdbnVcY gZaVmVi^dc!l]^X]lZXdbW^cZl^i]ad\^hi^Xh!\ddYdg\Vc^hVi^dcVcYi]ZVW^a^inidbZZii]ZZmeZXiV" i^dchd[djg\jZhih!i]jhbV`^c\VcdkZgVaa!\ddY"fjVa^ind[[Zgl]^X]\jVgVciZZhhjXXZhh[dgWjh^cZhh ZkZcih#

]diZa^=676@J@!7:AA:KJ:^cE>G6B>96 I]Z=676@J@!7:AA:KJ:VcYE>G6B>96]diZah ™ kZa^`V`dc\gZhcVYkdgVcVoV*%%jYZaZ ZcXZkocV_hdYdWcZ_dVkY^dk^ojVacddegZbd!  kZÐbVc_¦^]iZ]c^ÐcdhdYdWcddegZba_Zc^]YkdgVc!`ajWh`^egdhidg^ ™ lZaacZhhXZcig^!WVoZc^hiZgbVacdkdYd!### ™ dg\Vc^oVX^_VedhZWc^]Yd\dY`dk!Ygj VWc^]hgZÐVc_^cYd\dY^kÐ^ccVegdhiZb ™I]ZaVg\ZXdc\gZhh]Vaa!l]^X]hZVih*%%eZdeaZ!ÆiiZYl^i]i]Zbdhije"id"YViZVjY^dVcY k^hjVaZfj^ebZci!VcjbWZgd[hbVaaZg]VaahÆiiZYl^i]je"id"YViZiZX]c^XVaZfj^ebZci! eg^kViZadjc\Zh² ™LZaacZhhXZcigZh!hl^bb^c\eddahl^i]i]ZgbValViZgZiX# ™8ddgY^cVi^dcd[heZX^VaZkZcih!hdX^Va\Vi]Zg^c\h!VcYdjiYddgZkZcih

IZgbZBVg^Wdg#CVgVkcdd`da_ZoVedhadkcVhgZÐVc_V# IZgbZBVg^Wdg#6cVijgVaZck^gdcbZci[dgWjh^cZhhZkZcih# lll#iZgbZbW#h^ =diZa=VWV`j` Ed]dgh`Vja^XV*. '%%%BVg^Wdg IZa#/ (-+%'(%%-&%% ]VWV`j`5iZgbZbW#h^

=diZa7ZaaZkjZ CVHaZbZcj(* ''%-Ed]dg_Z IZa#/ (-+%'+%,*&%% WZaaZkjZ5iZgbZbW#h^

=diZaE^gVb^YV Ja^XV]Zgd_VaVcYgV&% '%%%BVg^Wdg IZa#/ (-+%''()))%% e^gVb^YV5iZgbZbW#h^

109


Standardi v kongresni industriji

Kakovost v catering storitvi

Z

Natančno mora biti določen načrt in organizacija dela ter odgovornost posameznih služb. Vsak udeleženec v procesu mora natančno vedeti, kje je njegovo mesto v sistemu, kaj so njegove naloge in odgovornosti in kako mora delati. Vedno znova poudarjam, da je za kakovostno storitev nujno potreben strokovno usposobljen kader. Za kakovostno opravljanje storitev mora osebje osvojiti ustrezna znanja in veščine v zvezi z izvajanjem storitev. Nivo strokovnosti in znanja pa se razlikujejo glede na skupine zaposlenih. Naloge ter znanja zaposlenih se med nivoji prepletajo, vsi morajo poznati naloge posameznih sklopov. Strokovnost je predpogoj za izvedbo kakovostne storitve. Pomembno je tudi, kako hitra je odzivnost na potrebe naročnika in gosta. V catering storitvi je veliko situacij, v katerih se je potrebno hitro odzvati in tako rešiti morebitne težave, neprijetnosti, ki vnaprej niso znane. Za kakovostno izvedbo catering storitve kljub razvoju informacijske tehnologije in vsakodnevne uporabe računalniških storitev, s kupci

Fotografije: Vivo catering

agotavljanje kakovosti v catering podjetju pomeni neprestano zmožnost izvajanja pogostitev skladno z zahtevami. Za catering podjetje pomeni vpeljava učinkovitega sistema zagotavljanja kakovosti lažji vstop na nov trg, izboljšano učinkovitost poslovanja, zvišanje ugleda oziroma slovesa podjetja, zmanjšanje stroškov kakovosti in boljši konkurenčni položaj na trgu. Bistvo sistema kakovosti je, da se vse dejavnosti znotraj verige catering storitev, ki vplivajo na kakovost, sistemsko načrtujejo, izvajajo, nadzorujejo in dokumentirajo.

110


Medosebna komunikacija med sodelavci je ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti storitve. Celoten proces catering storitve v vseh segmentih je odvisen od ustrezne komunikacije. Pomembno je, ali si sodelavci med seboj na učinkovit način prenašajo sporočila, saj v primeru napačnega razumevanja storitev ta ne more biti izvedena tako, kot je bilo dogovorjeno z naročnikom. Pri dogovorih za izvedbo pogostitve je najpomembneje, da od naročnika izvemo najpomembnejše podatke, da naročnik pove, kaj želi z dogodkom doseči, kaj je njegov cilj in seveda v kakšnih finančnih okvirih bomo pogostitev izpeljali. Vedno je priporočljivo, da naročnik pozna strukturo pričakovanih gostov in njihove prehranjevalne navade. Pri tem morajo biti vključeni atributi, kot so ciljna skupina, starostna skupina, moška oziroma ženska populacija, osebna prepričanja. Zadovoljstvo gosta pomeni naš uspeh, pomeni, da smo dosegli zastavljene cilje, za katere delujemo. Takih ciljev pa ne moremo doseči brez dobre notranje strukture delovanja in medsebojnih odnosov. Zelo je pomembno, kar sem ugotovila skozi vodenje podjetja, odnos z vsakim od posameznikov, sploh pa je pomembna

V Vivo cateringu enkrat mesečno organiziramo delovna srečanja, kjer vsakokrat izpostavimo interne standarde kakovosti in naredimo pregled, ali smo jih v celoti tudi dosegli. Ob tem pa izpostavimo pomembnost standardov tudi za že znane dogodke, ki sledijo. Ob priložnosti medse povabimo tudi strokovnjake (npr. s področja komunikacije), ki vsebino podkrepijo in ji dodajo višjo vrednost. Notranje usposabljanje bogatimo z izobraževalnimi izleti, tako znotraj Slovenije, kot tudi Evropske unije in širših območij. Želimo si, da zaposleni dobijo širino svojih znanj in jih podkrepijo s praktičnimi izkušnjami.

medsebojna komunikacija. Kot vodja podjetja imam pomembno vlogo – pa ne le to, da vodim podjetje – temveč to, da skrbim za počutje in delovanje vsakega posameznika znotraj podjetja in zavedam se, da lahko le s skupnimi močmi privedemo naše delo k skupnemu dobremu. To bi rada prenesla na vsakega posameznika, saj le dobri medosebni odnosi in strokovnost stremijo k dobrim uspehom, posledično pa k zadovoljstvu vseh. Jerneja Kamnikar Direktorica Vivo cateringa jerneja.kamnikar@vivo.si www.vivo.si

Fotografije: Vivo catering

pri pripravi in izvedbi pogostitve še vedno obstaja pomembnost osebnega kontakta. Nota osebnega pristopa na vseh ravneh izvajanja pogostitve (od priprave ponudbe, pogostitve, do zaključka celotne izvedbe) je za oba, tako za naročnika kot za izvajalca catering storitve, izjemnega pomena. Pomembno je, da je komunikacija uspešna, saj v nasprotnem primeru ne moremo izvesti pogostitve v takšni meri, kot si jo želi naročnik. Prav prvi komunikacijski vtis je izjemnega pomena, tako za naročnika kot catering izvajalca. Nespregledljiva pa je tudi komunikacija z gosti na sami pogostitvi. Od te je odvisen tudi celoten vtis, ki ga dobi gost o pogostitvi. V tem delu prevladuje predvsem neverbalna komunikacija, gibi, obrazne in telesne kretnje, s katerimi osebje sprejema, postreže in usmerja goste. Na pogostitvah je v stiku z gosti večinoma kuharsko in strežno osebje, medtem ko z naročnikom skozi celoten proces storitve kontaktira pisarniško osebje ter vodja projekta.

111


The Standards in the Meetings Industry

The Quality of the Catering Services

Q

The plan and organisation of work needs to be determined in detail, along with the responsibility of the individual departments. Each participant in the process needs to precisely know his role in the system, his tasks and responsibilities and what he has to do. I constantly stress that for a high-quality service, professionally trained personnel is essential. In order to perform the services in a quality manner, the personnel must have the appropriate skills and knowledge regarding the implementation of these services. The level of expertise and knowledge differs with regard to employee groups. The tasks and knowledge of employees intertwine at different levels and everyone needs to be acquainted with the roles of the individual groups. A professional attitude is the prerequisite for a quality service. Another important point is the reaction time for the clientâ&#x20AC;&#x2122;s and the guest's needs. In catering, there are often many situations where you have to react quickly and solve eventual problems and inconveniences that are not known beforehand.

Photo: Vivo catering

uality assurance in a catering company stands for the constant ability to provide catering services in accordance with the clientâ&#x20AC;&#x2122;s requirements. For a catering company, the implementation of an efficient quality assurance system facilitates the presence on new markets, improves business efficiency, boosts the company's reputation and good name, reduces qualityrelated costs and guarantees a more competitive position on the market. The essence of a quality assurance system is that all the activities within the catering chain that influence quality are systematically planned, implemented, monitored and documented.

112


Despite the development of information technology and the daily use of computer services on the part of the buyers, a quality catering service still relies on the importance of human contact in the preparation and implementation of catering. A personal approach on all catering levels (from the preparation of the offer to the catering itself and the conclusion of the service) is of the utmost importance for both the client and the caterer. This communication needs to be successful, as otherwise catering cannot be conducted to the extent that the client wishes. It is the first impression that counts in this communication – for both the client and the caterer. We cannot neglect the communication with guests at the event itself. The guest’s overall impression often depends on it. Here, we are mostly dealing with the non-verbal communication, movements and facial and bodily gestures that the personnel use to greet, serve and direct the guests. At the events themselves, it is usually the chefs and waiting staff that are in contact with the guests, while the office personnel and project manager work with the client throughout the entire process.

When arranging the catering service, it is most important to obtain the needed information from the client – what they wish to achieve with the event, what their aims are and what the catering’s financial framework is. Interpersonal communication among co-workers is essential for quality assurance. In all segments, the entire process of the catering service depends on appropriate communication. It is important whether colleagues are efficient in giving each other messages, as the service cannot be implemented as arranged with the client if there is a misunderstanding. When arranging catering services, it is most important to obtain the required information from the client – what they wish to achieve with the event, what their aims are and what the catering’s financial framework is. It is always advisable that the client is familiar with the structure of their guests and their eating habits. This needs to include information such as the target group, age group, male or female population, personal beliefs and similar. The satisfaction of the guests means that we have succeeded in attaining the goals we strive towards. However, these goals cannot be achieved without a good in-house structure of operation and interpersonal relations. What I have seen through managing the company is that the relationship with each individual matters and this especially applies to mutual communication. Being the company’s director, my role is important and I do not just mean because I run the company. I need to see to the wellbeing and activity of each individual employee and I am fully aware that it is only by working together that our work can lead to a common good. I would like to transfer this to each employee, as only good interpersonal relations and a professional attitude lead to success and the satisfaction of everyone. Jerneja Kamnikar Director of Vivo catering jerneja.kamnikar@vivo.si www.vivo.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

113


Ustvarjalec gastronomskega raja

114


Kuharski mojster Tomislav Gretić

Č

e velja, da sloves restavracije temelji zlasti na veščinah in spretnostih njenega glavnega kuharja, lahko restavracijo Wine Vault v Maistrinem novem luksuznem hotelu Monte Mulini brez zadržkov razglasimo za eno najboljših hrvaških restavracij. Navzlic morebiti domišljavemu zvenu je takšna trditev povsem utemeljena, saj je vodenje omenjene restavracije v rokah enega najboljših hrvaških kuharjev – Tomislava Gretića, mladega, a izkušenega strokovnjaka, uveljavljenega tako v svetu vodilnih gastronomov kot tudi med najstrožjimi kritiki – ljubitelji dobre kulinarike. Čeprav njegova poklicna pot ne sega daleč v preteklost, je življenjepis Tomislava Gretića izjemno bogat. Potem, ko je z delom v več hotelih dokazal svoje izredne sposobnosti, je bil tedaj 23-letni Tomislav, znan tudi kot »mali iz kuhinje«, povabljen v zagrebški Sheraton, kjer je konec leta 1996 sprejel ključno življenjsko odločitev. Ponudba istoimenske hotelske družbe ga je popeljala v daljni Dubaj, kjer je v treh letih postal vodja kuhinje. V Dubaju je odprl tudi restavracijo »Asia de Cuba«, ki velja za eno od treh najboljših restavracij v mestu. Mladi hrvaški kuhar se je kasneje kot vodja banketne kuhinje preselil v privlačni Dolder Grand Hotel v Zürichu, kjer je kuhal za številne politike, državnike in zvezdnike, kot so Bono Vox iz skupine U2, Santana, fantje iz skupine Red Hot Chili Peppers, Tina Turner, člani skupine Depeche Mode ... Tomislavovemu uspehu v Švici je sledila ponudba novoodprtega hotela Palace v Dubrovniku in odločil se je za vrnitev v domovino. Na skrajnem jugu Hrvaške so v njegovih specialitetah uživali John Malkovich, Michael Palin, Nick Nolte, Roger Moore in številni državniki ter domači in svetovni zvezdniki. Potem, ko je bil hotel nagrajen s tremi turističnimi oskarji, med drugim tudi po zaslugi glavnega kuharja, se je Tomislav odpravil naprej, v Rovinj, ponovno premikat meje.

Uvodne besede iz jedilnega lista restavracije Wine Vault (Tomislav Gretić) »Kar imate pred seboj, je moje življenjsko delo, dediščina, če želite ... Kratek povzetek tavanja po svetu v zadnjih desetih letih, pretočen na papir. Tukaj so vsi vplivi in okusi, vsi majhni skriti znaki, ki so iz mene naredili to, kar sem danes.«

In ravno to je tisto, kar kuharski mojster Tomislav dela zdaj. Vrhunska restavracija Wine Vault je privlačen gastronomski projekt, ki temelji na francoski kuhinji s sodobnimi odkloni in znotraj katerega Tomislav s svojimi izbirami in kombinacijami okusov ustvarja jedilnike v skladu s tradicijo vrhunske francoske in sredozemske gastronomije, prežete z novo svežino in ustvarjalnostjo. Razkošni jedilni listi à la carte, katerih ponudba se spreminja skladno z letnim časom, so izdelani do popolnosti in gostom zagotavljajo uživanje v številnih hladnih in toplih predjedeh, juhah, vegetarijanskih jedeh ter ribjih in mesnih specialitetah, pri katerih lahko opazimo tudi avtorjevo dovzetnost za nenavadne kombinacije okusov, barv in vonjav. Izjemna vinska karta, za katero je zadolžen večkratni državni prvak in najboljši hrvaški sommelier, Emil Perdec, bo zagotovo pritegnila vsakega ljubitelja vrhunskih vin. Na več sto straneh med lesenimi platnicami je predstavljenih 560 skrbno izbranih znamk domačih in tujih vin iz Francije, Italije, Španije, Nove Zelandije, Čila, Avstralije in številnih drugih krajev, kot se tudi spodobi za restavracijo visokega ranga. Če ob tej eno-gastronomski rapsodiji upoštevamo še brezhibno postrežbo in dejstvo, da se za postrežbo poslastic uporablja najboljša ročno izdelana porcelanska posoda, je naša začetna trditev pravzaprav neizpodbiten aksiom. Najboljše restavracije nedvomno vodijo vrhunski kuharski mojstri, katerih pozornost je usmerjena v skrb za vsako, tudi najmanjšo podrobnost.

115


Chef Tomislav Gretić

Creator of a Gastronomic Heaven

P

resuming that the reputation of a restaurant is based primarily on the skills and abilities of its chef de cuisine, the Wine Vault restaurant in Maistra’s new and luxurious Monte Mulini hotel could be called one of the best restaurants in Croatia without any reservations. Despite possibly sounding a little conceited, such a claim is more than justified, as the management of this restaurant is entrusted to one of Croatia’s best chefs, Tomislav Gertić, a young but experienced professional renowned among both leading gastronomists and the fiercest critics of all – lovers of good food.

116

Even though his professional career does not go back far into the past, his CV is impressive. After proving his outstanding abilities in several hotels, the then only 23-year old Tomislav, known also as the “young one from the kitchen”, was invited to come to Sheraton Zagreb and he took that life-changing decision in 1996. The offer of this hotel chain brought him to Dubai, where he was promoted to chef de cuisine in only three years. In Dubai, he opened the Asia de Cuba restaurant, which is considered one of the top three restaurants in town. The young Croatian chef later moved to the attractive Dolder Grand Hotel in Zürich as chef of the banquet cuisine, where he prepared meals for numerous politicians, statesmen and stars like U2’s Bono Vox, Santana, Red Hot Chilli Peppers, Tina Turner, Depeche Mode and others. Tomislav’s success in Switzerland led to the offer from the newly opened Palace hotel in Dubrovnik and he decided to return to his home country. In the southernmost part of Croatia, his specialties were enjoyed by stars like John Malkovich, Michael Palin, Nick Nolte, Roger Moore and numerous statesmen and celebrities from Croatia and around the world. After the hotel had received three tourism Oscars, partly thanks to its chef de cuisine, Tomislav moved on to Rovinj to again set new standards.


And this is what chef Tomislav is doing now. The top-notch Wine Vault restaurant is an attractive gastronomic project based on French cuisine with modern deviations, where Tomislav and his chosen combinations of taste create menus in line with the tradition of French cuisine and Mediterranean gastronomy imbued with freshness and creativity. The magnificent à la carte menus, with an offer that changes with the seasons, are elaborated to perfection, providing enjoyment in numerous cold and warm starters, soups, vegetarian dishes and fish and meat specialties that all indicate the author’s susceptibility to unusual combinations of tastes, colours and aromas. The exceptional wine card, prepared under the watchful eye of the repeated national champion and Croatia’s best sommelier Emil Perdec, will undoubtedly attract every lover of fine wines. Between wooden covers reside several hundred pages filled with 560 carefully chosen domestic and foreign wines from France, Italy, Spain, New Zealand, Chile, Australia and other places around the globe as appropriate for a high ranking restaurant.

Aside from this gastronomic rhapsody, the perfect service and the best hand-made porcelain dishes used to serve desserts are an additional reason why our initial claim is actually an indisputable axiom. The best restaurants are undoubtedly run by top-quality chefs, who pay attention to even the smallest detail.

The initial words from the Wine Vault menu (Tomislav Gretić) “What you have here in front of you is my life's work, my legacy if you like… It is a short summary of my wonderings around the globe in the last ten years put on paper. Here are all the influences and tastes, all the little hidden signs that have shaped me into what I am today.”

117


Bodimo odgovorni do okolja!

Ekvivalent ogljikovega dioksida (CO2-e) Šest glavnih toplogrednih plinov je vzrok podnebnih sprememb, zmanjšanje njihovih izpustov pa predvideva Kjotski sporazum. Vsak izmed teh plinov ima drugačen potencial globalnega segrevanja. Zaradi poenostavitve izračunavanja se masa vsakega izmed toplogrednih plinov običajno prevaja v enoto ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2-e), s čimer se učinek vseh različnih toplogrednih virov zvede na skupni imenovalec.

118


Ogljični odtis – podnebno energetski indikator

P

odnebne spremembe vedno bolj ogrožajo človeštvo. Splošno sprejeto je dejstvo, da imajo izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativne vplive na okolje, predvsem na podnebni sistem.

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid (CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe. Z uporabo električne energije, proizvedene v termoelektrarnah na fosilna goriva, s sežiganjem plina ali kurilnega olja za ogrevanje, z vožnjo v avtomobilih z bencinskimi ali dizelskimi motorji, je vsakdo med nami odgovoren za emisije CO2. Tudi vsak izdelek ali storitev je posreden vzrok izpustov CO2, saj je za njihovo proizvodnjo in transport, uporabo in odlaganje oziroma uničenje potrebna energija. Vse to lahko povzroča tudi izpuste drugih toplogrednih plinov, zato je ključnega pomena, da se z namenom zmanjšanja učinkov podnebnih sprememb resno lotimo obravnave celotnega spektra naših vplivov. Seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo človek, organizacija, dogodek ali proizvod, imenujemo »ogljični odtis«. Določitev ogljičnega odtisa posamezne organizacije je lahko prvi korak v načrtovanju zmanjševanja emisij, ki jih povzroča.

Kaj je ogljični odtis? Izraz ogljični odtis se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali organizacija. Ogljični odtis lahko izračunamo tudi za dogodke in proizvode. Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov emisij: od neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo z dobrinami ali storitvami (ali pa mi nje). Ko računamo ogljični odtis neke organizacije, je pomembno, da poskusimo poiskati in kvantificirati čim širši spekter virov emisij, saj bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te organizacije.

Uporaba odtisa za obvladovanje emisij Izračun ogljičnega odtisa je zgolj začetek urejanja emisij organizacije. Računanje odtisa nima dosti smisla, če temu ne sledi zavezanost in delovanje organizacije za zmanjševanje emisij in izboljšanje učinkovitosti. Izračun ogljičnega odtisa je lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije.

Če naj bo izračun ogljičnega odtis natančen, je pomembno, da sistematično in do potankosti opredelimo ter razvrstimo vse možne vire emisij. Običajno se uporablja razvrščanje emisij glede na stopnjo nadzora, ki jo organizacija lahko uveljavi nad njimi. Na tej osnovi lahko razdelimo emisije toplogrednih plinov v tri glavne skupine: 1. 2. 3.

Neposredne emisije iz dejavnosti, ki jih organizacija nadzoruje. Emisije zaradi porabe električne energije. Posredne emisije zaradi proizvodov in storitev.

Zakaj računati ogljični odtis? Običajno sta dva ključna razloga za izračun ogljičnega odtisa: želja, da bi nadzorovali svoj odtis in sčasoma zmanjšali svoje emisije in potreba ali obveznost, da nekomu sporočimo natančni izračun svojega ogljičnega odtisa.

119


Odtis potrebujemo za obvladovanje emisij Izračun ogljičnega odtisa je lahko učinkovito sredstvo organizacije za trajnostno energetsko upravljanje in varovanje okolja. Če to vodi organizacijo k izračunu ogljičnega odtisa, ponavadi zadošča, da razumemo in kvantificiramo ključne vire emisij v osnovnem procesu, v to pa ponavadi vključimo plin, elektriko in transport. Takšen izračun je razmeroma hiter in enostaven. Ko kvantificiramo emisije, lahko ugotovimo tudi možnosti za njihovo zmanjšanje in nato opredelimo prioritete, pri tem pa se osredotočimo na tista področja, kjer imamo največje potenciale za prihranek.

Terminologija V zadnjem letu se v Sloveniji vedno bolj pogosto pojavljajo razne različice za poimenovanje novih konceptov, povezanih z upravljanjem izpustov, ki vplivajo na povečan učinek tople grede oziroma povzročajo podnebne spremembe. Na Umanoteri smo po posvetovanju z Inštitutom za slovenski jezik

Primer izračuna ogljičnega odtisa v pisarniški dejavnosti – za pisarno s tremi zaposlenimi, kvadratura 38 m2. Vir t CO2: Elektrika 1,05 Ogrevanje 3,13 Prevozi - prevozi na delo 0,60 - službeni prevozi – avto 2,70 - službeni prevozi – letalo 4,29 Prevozi skupaj 7,59 Skupaj 11,77 Skupaj ogljični odtis za organizacijo: 11,77 t CO2/leto Ogljični odtis na zaposlenega: 3,92 t CO2/leto Ogljični odtis na m2 pisarne 0,31 t CO2/leto

Frana Ramovša ZRC SAZU in lektorjem Milanom Žlofom izoblikovali predlog za celovit nabor prevodov z namenom, da bi na tem pomembnem in hitro razvijajočem se področju uvedli malo več reda in natančnosti. Gre za prevode angleških besednih zvez, povezanih z besedo “carbon” (ogljik), kot so “Carbon Footprint”, “Carbon Neutral”, “Carbon Offset” in “Low-Carbon Society”. Za mnenje o našem predlogu smo prosili različne strokovnjake na tem področju, ostale okoljske nevladne organizacije, novinarje, prevajalce, lektorje, študente in druge. Po posvetu smo se odločili za sledeče prevode, ki jih bo Umanotera od sedaj naprej dosledno uporabljala v svojem komuniciranju: Carbon Footprint – ogljični odtis

Link na Umanoterin CO2 kalkulator: http://www.umanotera.org/index.php?node=170 Link na projekt Rituali – eko pisarna: izračun ogljičnega odtisa za podjetja s pisarniško dejavnostjo: www.rituali.si

Carbon Neutral – ogljično nevtralen Carbon Offset – ogljična izravnava Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Špela Kern, Umanotera spela@umanotera.org www.umanotera.org

120


Carbon Footprint – An Index of Climate and Energy

Let Us Treat the Environment Responsibly!

C

limate change is increasingly recognised as a major challenge. It is widely accepted that the greenhouse gas emissions caused by humans are having a negative impact on the environment. The most important greenhouse gas arising from human activity is carbon dioxide (CO2). Virtually all human activities cause the CO2 emissions that lead to climate change. By using electricity generated from fossil fuel power stations, burning gas for heating or driving a petrol or diesel car, every person is responsible for CO2 emissions. Furthermore, every product or service that humans consume indirectly creates CO2 emissions; energy is required for their production, transport and disposal. These products and services may also cause the emission of other greenhouse gases. Understanding and addressing the full range of our impact is crucial for the effects of climate change to be minimised. The total set of greenhouse gas emissions caused directly and indirectly by an individual, organisation, event or product is commonly called their carbon footprint. Establishing the carbon footprint of an organisation can be the first step in a programme to reduce the emissions it causes.

order to provide a complete picture of the organisation’s impact. In order to produce a reliable footprint, it is important to follow a structured process and to thoroughly classify all the possible sources of emissions. A common classification is to group and report on emissions by the level of control that an organisation has over them. On this basis, greenhouse gas emissions can be classified1 into three main types: 1. 2. 3.

Direct emissions that result from activities the organisation controls Emissions from the use of electricity Indirect emissions from products and services

Why calculate a carbon footprint? There are typically two main reasons for wanting to calculate a carbon footprint: • •

To manage the footprint and reduce emissions over time To report the footprint accurately to a third party.

Foot-printing for the management of emissions What is a carbon footprint? The term carbon footprint is commonly used to describe the total amount of CO2 and other greenhouse gas (GHG) emissions for which an individual or organisation is responsible. Footprints can also be calculated for events or products. The full footprint of an organisation encompasses a wide range of emission sources from direct use of fuels to indirect impacts such as employee travel or emissions from other organisations up and down the supply chain. When calculating an organisation’s footprint, it is important to try and quantify as full a range of emissions sources as possible in

Calculating an organisation’s carbon footprint can be an effective tool for ongoing energy and environmental management. If this is the main reason that an organisation requires a carbon footprint, it is generally enough to understand and quantify the key emission sources through a basic process, typically including gas, electricity and transport. This approach is relatively quick and straightforward. Having quantified the emissions, opportunities for reduction can be identified and prioritised, focusing on the areas with the greatest savings potential.

Carbon dioxide equivalent (CO2e)

Using a footprint for carbon management

There are six main greenhouse gases that cause

Calculating a carbon footprint is only the beginning

climate change and are limited by the Kyoto protocol.

of carbon management. There is little point in

Each gas has a different global warming potential. For

establishing a carbon footprint unless the organisation

simplicity of reporting, the mass of each gas emitted is

then acts to reduce emissions and improve efficiency.

commonly translated into a carbon dioxide equivalent

Carbon footprinting can be a useful exercise as part of

(CO2e) amount so that the total impact from all

a complete environmental management system.

sources can be summed up in one figure.

121


Calculation of an organisation’s carbon footprint for an office with three employees, surface of 38 m2. Source of CO2 in tons: Electricity 1.05 Heating 3.13 Transport: - transport to work 0.60 - company-related transport – car 2.70 - company-related transport – airplane 4.29 Transport total 7.59 Total 11.77 Total carbon footprint for the organisation: 11.77 t CO2/year Carbon footprint per employee: 3.92 t CO2/year Carbon footprint per m2 of office space 0.3 t CO2/year Link to Umanotera’s CO2 calculator: http://www.umanotera.org/index.php?node=170 Link to the Rituali – Ecological Office Project: calculating the carbon footprint of companies performing office activities: www.rituali.si Terminology In the last year in Slovenia, there have been various terms describing new concepts related to managing emissions that increase the greenhouse effect or cause climate change. After consulting the Fran Ramovš Institute of Slovenian Language (Scientific Research Centre, Slovenian Academy of Sciences and Arts) and the proofreader Milan Žlof, Umanotera has put together a proposal for a comprehensive list of translations that would introduce some order and accuracy into this important and rapidly developing field. These are translations of phrases related to the word carbon (Sl. ogljik), such as carbon footprint, carbon neutral, carbon offset and low-carbon society. We asked various experts in this field, other nongovernmental environmental organisations, journalists, translators, proofreaders, students and other interested parties for their opinion on the proposed translations. After deliberation, these are the translations that Umanotera will consistently use in its communications from now on: Carbon Footprint – ogljični odtis Carbon Neutral – ogljično nevtralen Carbon Offset – ogljična izravnava Low-Carbon Society – nizkoogljična družba Špela Kern, Umanotera spela@umanotera.org www.umanotera.org

122


Umetnik s poslanstvom

M

atej Andraž Vogrinčič (1970, Ljubljana, Slovenija) že od začetka 90. let minulega stoletja predstavlja svoje prostorsko specifične instalacije v urbanem in naravnem okolju. Svoj mednarodni sloves je zgradil s postavljanjem instalacij, ki so tipične za lokalni prostor, tradicijo in zgodovino – najobičajnejša ali zapuščena mesta napolni s še bolj običajnimi predmeti. Pri svojem delu Vogrinčič začne s prostorom, vendar si vedno pusti dovolj prostora za spreminjanje in razvoj svoje zamisli. Vedno se zanaša na neposreden stik z lokalno skupnostjo, ki mu s svojimi darili pomaga pri oblikovanju projekta, kar vključuje tudi oblačila in avtomobilčke igrače.

124


Predstavljamo: Matej Andraž Vogrinčič

Vogrinčič je s podarjenimi oblačili prvič oblekel podirajočo se hišo v svojem rojstnem mestu in nato podoben projekt predstavil na beneškem bienalu leta 1999. Izdelal je projekt »Parkirišče: samo člani« – zidno instalacijo iz 15.000 avtomobilčkov na steni stavbe v avstralski Adelajdi v odgovor na težave mesta s prometom in parkirišči; v puščavskem zaledju Avstralije je na področju, ki mu močno primanjkuje dežja, na površini velikosti nogometnega igrišča razporedil kakšnih 2.000 plastičnih kanglic. Leta 2003 je v okviru festivala Awesome Festival v avstralskem Perthu 7.000 kvadratnih metrov napolnil z 10.000 žogami rdeče, oranžne, modre, rožnate, zelene in rumene barve. Leta 2005 je preddverje nekdanje glavne pošte v Melbournu napolnil s 1.000 dežniki. Razstava, ki jo je pripravil za 4. Liverpoolski bienale v Veliki Britaniji in o kateri sta poročala tudi časopis The Guardian in revija LIFE, je bila instalacija 56 prevrnjenih čolnov, s katerimi je napolnil med vojno deloma porušeno gotsko cerkev sv. Luke. Zadnja leta je ustvarjal predvsem v tujini, najbolj odmevni projekti pa so: 2007 Erector Set, New Haven, Connecticut, ZDA Brez naslova (Lopate), Sibirski bienale, Krasnojarsk, Rusija 2006 Brez naslova (56 čolnov); Cerkev sv. Luke, Liverpoolski bienale, Velika Britanija 2005 Ko neke zimske noči popotnik; GPO, Melbourne, Avstralija 2004 Brez naslova (Gozd), Ljubljana, Slovenija 2003 Beach Balls, Perth, Avstralija 2002 Moon Plain, Coober Pedy, Avstralija Port, Christchurch, Nova Zelandija 2000 Car Park: Members Only, Adelaide, Avstralija 1999 Oblečena hiša (Casa Vestita), Benetke, Italija 1997 Street Wear, Ljubljana, Slovenija 1993 Hiša, Ljubljana, Slovenija

Matej Andraž Vogrinčič se je leta 1990 vpisal na študij umetnostne zgodovine, leto kasneje pa je že postavil svojo prvo razstavo v ljubljanskem Gledališču Glej. Kasneje je imel še nekaj samostojnih in skupinskih razstav po Sloveniji in v tujini. Slovenski javnosti pa je verjetno najbolj ostal v spominu projekt Oblečena hiša, v sklopu katere je leta 1993 naredil instalacijo na fasadi hiše ob reki Ljubljanici.

125


126


Introducing: Matej Andraž Vogrinčič

An Artist with a Mission

M

atej Andraz Vogrincic (1970, Ljubljana, Slovenia) has been creating site-specific work in urban and natural environments since the early 1990s. He has built an international reputation by creating installations specific to local places, traditions and histories – filling the most ordinary or neglected places with even more ordinary objects. With all his work, Vogrincic starts with the space but always leaves room to alter and develop the idea in the process. He regularly relies upon a direct connection with the local community to help him create his projects, including clothing and toy car donations.

Vogrincic first “dressed” a dilapidated house with donated clothing in his hometown and then presented a similar project at the Venice Biennale in 1999. He created the project “Car Park: Members Only” – a wall installation consisting of 15,000 toy cars placed on the wall of a building in Australia’s Adelaide in response to the city’s traffic and parking problems, then continued to the Australian outback, where he put up a watering can installatio, consisting of some 2,000 plaster watering cans arranged over the area the size of a football field in a region largely devoid of rain. As part of the 2003 Awesome Festival in Australia’s Perth, he filled an area of 7,000 square meters with 10,000 of red, orange, blue, pink, green and yellow balloons. He filled the atrium of the former Melbourne GPO with 1000 umbrellas in 2005. Exhibition, commissioned for the 4th Liverpool Biennial in England and featured in The Guardian newspaper and LIFE magazine, was an installation of 56 upturned boats placed inside the bombed ruins of the Gothic Era St. Luke’s Church.

In recent years, his exhibitions have mostly been held abroad, with his most renowned projects being: 2007 Erector Set, New Haven, Connecticut, USA Untitled (Shovels), Krasnoyarsk Biennale, Russia 2006 Untitled (56 ships); St. Luke’s Church, Liverpool Biennale, Great Britain 2005 If on a Winter's Night a Traveller; GPO, Melbourne, Australia 2004 Untitled (Forest), Ljubljana, Slovenia 2003 Beach Balls, Perth, Australia 2002 Moon Plain, Coober Pedy, Australia Port, Christchurch, New Zealand 2000 Car Park: Members Only, Adelaide, Australia 1999 Dressed House (Casa Vestita), Venice, Italy 1997 Street Wear, Ljubljana, Slovenia 1993 House, Ljubljana, Slovenia

In 1990, he enrolled in undergraduate studies of art history and, just a year later, put on his first exhibition in the Ljubljana-based Glej Theatre. He later put on further independent and group exhibitions, both in Slovenia and abroad. The Slovenian public probably mostly remembers him for his Oblečena Hiša (Dressed House) project with its installation on the façade of a house by the Ljubljanica river in 1993.

127


Vsebina kongresov - mikrobiologija

Izdaten vir novih zdravil in prehranskih dopolnil

G

live, ki niso ne živali, ne rastline, saj jih uvrščamo v svoje kraljestvo, predstavljajo izdaten vir za odkrivanje novih zdravilnih učinkovin in nas vedno znova presenečajo. Tako so iz gliv v preteklosti izolirali prve antibiotike, pa učinkovine za zniževanje holesterola, spojine za nadaljno sintezo steroidnih hormonov, protitumorne učinkovine, zdravila v porodništvu itd. Ali ste vedeli, da v rastlinah, predvsem v iglavcih, obstajajo endofitne glive, ki varujejo celice in tkiva rastlin pred napadi škodljivih bakterij?

Medicinske gobe nekdaj in danes Po gozdni poti hodi mlada družina: najprej oče, potem petletna hčerkica, za njima mamica, izven poti pa skače med vejevjem in koreninani nadebudni osemletni fantič, ki se naenkrat zagleda v odmrlo deblo, na katerem se je razrastel niz zanimivih, a neužitnih lesnih gob (pisana ploskocevka, Trametes versicolor), ki so pritegnile fantovo pozornost. Ko povpraša očeta, kakšne »lepe gobice« je našel, mu oče odvrne, naj jih kar pusti pri miru, saj se bo še zastrupil! Samo od fantove zvedavosti je odvisno, ali ga bo taka obravnava dodatno pritegnila, ali pa bo zamujena še ena priložnost, da bi se kasneje iz radovednega fantiča razvil raziskovalec, ki bo mogoče našel novo zdravilo. Gobe so le del gliv, ki jih delimo na mikroskopske in makroskopske; vidne našim očem, med katere prištevamo užitne, neužitne in tudi strupene gobe. Skozi zgodovinska obdobja so bile gobe ves čas močno povezane s človekovim razvojem in njegovim odnosom do narave. Tako so v Aziji in obeh Amerikah predstavljale prva zdravila, v vseh primitivnih plemenih pa so bile povezane z misticizmom, še posebej tiste, ki so vsebovale halucinogene snovi. Izkustveno pa so, predvsem na Japonskem in Kitajskem, opazili tudi zdravilne

učinke nekaterih, predvsem užitnih, gob. Pa tudi takih, ki so bile sicer neužitne v prehranske namene, so jih pa v obliki praškov in izvlečkov uporabljali za najrazličnejša zdravljenja. Tako so medicinskim gobam pripisovali učinke na zmanjšanje bakterijskih in virusnih vnetij, pa kot zaščita za jetra, nekatere medicinske gobe naj bi zmanjšale razrast rakavih celic, zmanjševale povišan krvni tlak in podobno. Tradicionalno je po uporabi na prvem mestu – predvsem na Japonskem, Kitajskem, v zadnjih desetih letih pa tudi v ZDA in Evropi – svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum), sledijo pa velika zraščenka (Grifola frondosa), užitni nazobčanec (Lentinus edodes) ter pisana ploskocevka (Trametes versicolor). Nekatere od naštetih gob rastejo tudi pri nas, večino pa kultivirajo in gojijo na specializiranih gobjih farmah, predvsem na Kitajskem.

Kaj se skriva v medicinskih gobah? In kakše učinkovine so našli v medicinskih gobah? Najpogosteje se raziskujejo polisaharidi, ki jih vsebujejo v različnih oblikah in količini tako rekoč vse medicinske gobe. Veliko preverjenih znanstvenih študij dokazuje njihovo imunomodulatorno delovanje, ki blagodejno spodbuja delovanje imunskega sistema pri človeku. Če vemo, da je prav dobro, uravnoteženo delovanje imunskega sistema nujno za krepost in zdravje celotnega človekovega organizma, so v sodobnem svetu, polnem fizičnih in psihičnih stresorjev, prav imunomodulatorji tisti, ki so eni od najbolj preiskovanih učinkovin farmacevtske in prehambene industrije. V medicinski gobi Ganoderma lucidum so prisotni še triterpeni, ki ugodno delujejo na jetrne celice, še posebej pa se omenja njihovo neposredno zaviralno delovanje na nekatere rakave celice. Zanimiva medicinska goba, ki je obenem tudi užitna in zelo okusna, je ostrigar (Pleurotus ostreatus). Prof. dr. Nina Gunde Cimerman, ki se že leta ukvarja z učinkovinami iz bukovega ostrigarja, je ugotovila, da vsebuje ostrigar lovastatin, ki je bilo prvo zdravilo za zmanjšanje nastanka holesterola v telesu. Sicer je bil lovastatin najden v velikem številu drugih, nižjih gliv. Farmacevtska industrija po celem svetu proizvaja inovativna in generična zdravila na osnovi lovastatina v milijardah tabletk, saj so zdravila za zniževanje nastanka holesterola eno od najpomembnejših prodajnih uspešnic.

Pisana ploskocevka (Trametes versicolor, slika levo) in svetlikava pološčenka spadata med zdravilne gobe (foto: Gobarsko društvo »Lisička« Maribor).

128


Kakšne raziskave potekajo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani? Raziskovalna skupina na Katedri za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo UL se že dobrih petnajst let ukvarja z iskanjem in ovrednotenjem spojin, ki bi delovale protibakterijsko in protiglivno, ki bi zaviralno delovale proti povzročitelju tuberkuloze, v zadnjih petih letih pa smo raziskave usmerili na področje iskanja zaviralcev lipaz. S tem bi pridobili nove spojine, ki bi lahko vodile do razvoja zdravil za zmanjšanje v metabolizem vnešenih maščob in pripomogle k hujšanju, kar je trenutno »raziskovalno modno«. No, spojino smo sicer našli, a je trenutno za celice preveč toksična, zato iščemo nove, podobne učinkovine. V letu 2007 smo se udeležili svetovnega kongresa o medicinskih gobah, ki sta ga organizirala prof. Berovič in prof. Pohleven in se povezali s skupinami, ki preiskujejo imunomodulatorno delovanje medicinskih gob, predvsem svetlikave pološčenke (Ganoderma lucidum). V prejšnjem letu smo raziskave še razširili na druge vrste medicinskih gob. Z veseljem lahko zapišem, da smo prvi na svetu ugotovili in poslali v objavo raziskavo, ki dokazuje, da se polisaharidi iz gobe žvepleni lepoliknjičar (Laetiporus sulphureus) vežejo na dendritske imunske celice in stimulirajo izločanje citokinov, ki dodatno aktivirajo imunski sistem. V fazi pa je tudi začetek klinične študije o učinku spor Ganoderma lucidum na kvaliteto življenja pri bolnikih z rakom prostate.

In kakšna je prihodnost medicinskih gob? Raziskovalci si širom sveta v sodobnih biomedicinskih in farmacevtskih laboratorijih prizadevajo za preučevanje, izolacijo in določitev spojin, ki bi lahko vodile do razvoja novih zdravilnih učinkovin in kasneje do zdravil. Predvsem si prizadevamo ugotoviti, kateri od opisanih učinkov, ki so zakoreninjeni v tradicionalni medicini, res držijo, pri katerih pa z znanstvenimi poiskusi ne moremo potrditi njihovega delovanja. Največ izdelkov iz medicinskih gob je v EU in ZDA trenutno v obliki prehranskih dopolnil in funkcionalnih živil, bistveno manj pa je zdravil. Vzrok za to tiči v pomanjkanju sodobnih kliničnih študij, kot tudi v dolgi, zapleteni in dragi poti do registracije zdravil. Pomembno pa je poudariti, da se kakršne koli zdavilne učinke lahko predpiše le zdravilu, ne pa prehranskemu dopolnilu, ki res le dopolnjuje prehrano. V prihodnosti pričakujemo dovolj zanesljive študije, ki bodo zadostile pogojem za registracijo izvlečkov iz medicinskih gob za uravnavanje in aktivacijo imunskega sistema. Seveda pa je poleg učinkovitosti za zdravilo potreben tudi dokaz kvalitet in varnosti, torej je pred razvojniki v farmacevtski industriji še dolga pot. Vsekakor pa medicinske gobe skrivajo v svojih celicah nove in nove spojine, zato verjamem, da je njihova prihodnost za dobrobit človeka in živali zagotovljena. Dr. Borut Štrukelj, Borut.Strukelj@ffa.uni-lj.si Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Borut Štrukelj je predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer vodi programsko skupino za farmacevtsko biotehnologijo in član skupine za rastlinsko molekularno biologijo na Institutu Jožef Stefan. Podoktorsko se je izpopolnjeval na Institutu za rastlinsko molekularno biologijo (CPRO-DLO, PRI Wageningen) v Wageningenu na Nizozemskem. Je soavtor večih svetovnih patentnih prijav in enega patenta na področju transgenih rastlin ter avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov, od tega več kot devetdesetih v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah. Prof. dr. Štrukelj je član večih svetovnih, evropskih in slovenskih združenj s področja farmacije in molekularne biologije. Leta 1991 je za raziskovalne dosežke dobil nagrado Kidričevega sklada, leta 1996 pa mu je Evropska molekularno-biološka organizacija (EMBO) podelila štipendijo za podoktrosko izpopolnjevanje. Leta 2007 je dobil državno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke. Od leta 1996 deluje kot izvedenec v Evropski farmakopeji (Strassbourg), v skupini za farmacevtske biomolekule, ter kot izvedenec pri Agenciji za evalvacijo zdravil (EMEA).

129


Congress contents - microbiology

An Abundant Source of New Drugs and Dietary Supplements

F

ungi, which are neither animals nor plants, as they are part of their own kingdom, are an abundant source for discovering new medical substances; they never seize to amaze us. In the past, fungi were used to isolate the first antibiotics and blood cholesterol lowering agents. The same applies to compounds for steroid hormone synthesis, anti-tumour agents, medicine used in obstetrics and the list continues. Did you know that there are endophytic fungi in plants, especially in coniferous trees, which protect the plant’s cells and tissue from harmful bacteria? Medicinal Mushrooms Today and in the Past A young family is hiking along the forest trail: first the father, followed by the five-year-old daughter and mother, while the auspicious eight-year old boy keeps running around the branches and roots of the forest trees ignoring the trail. Suddenly, a withered tree with an array of interesting but inedible wood decay fungi (turkey tail, Trametes versicolor) grabs his attention. When he asks his father about the lovely mushrooms he has found, the father tells him to leave them alone unless he wants to poison himself. It is left up to the boy’s inquisitiveness that such an answer will add additional appeal or whether another chance will be missed for a curious boy to grow up to be a researcher who may, perhaps, discover a new drug. Mushrooms are only part of fungi, which are divided into microscopic and macroscopic (visible to the eye). These include edible, inedible and poisonous mushrooms. Throughout history, mushrooms have always been closely connected to the development of human kind and our relation to nature. In Asia and in both Americas, fungi represented the first drugs; in all primitive tribes, they are

even connected to mysticism, which applied especially to those containing hallucinogenic substances. Empirically, the Japanese and Chinese noticed medicinal effects of individual, especially edible mushrooms. This also applied to mushrooms that were otherwise not intended for human consumption, but were used in powdered form and in the form of extracts for different illnesses. Medicinal mushrooms were considered to have a beneficial effect on bacterial and viral infections as well as possessing liver-protection characteristics, while some medicinal mushrooms were supposed to reduce proliferation of cancer cells, decrease high blood pressure and similar. Traditionally, the number one medicinal mushroom, especially in Japan and China, and in the last ten years, also in the United States and Europe, is the lingzhi (Ganoderma lucidum) followed by the sheep’s head (Grifola frondosa), shiitake (Lentinus edodes) and the turkey tail (Trametes versicolor). Some of these mushrooms also grow in Slovenia, while the majority are grown and cultivated on special mushroom farms, primarily in China.

What’s in Medicinal Mushrooms? So what beneficial agents are found in medicinal mushrooms? Scientists usually research the polysaccharides contained in various forms and quantities by all medicinal mushrooms. Numerous proven scientific studies indicate their immunomodular effect, which beneficially stimulates the human immune system. If we consider that a good and balanced functioning of our immune system is essential for the strength and health of our organism, it is the immunomodulators that are one of the most often researched substances of the pharmaceutical and food industry in today’s modern world overflowing with physical and psychological stressors. The Ganoderma lucidum medicinal mushrooms also contain triterpenes, which have a beneficial effect on liver cells and are especially noted for their direct inhibiting function regarding individual cancer cells. An interesting edible and very tasty mushroom is the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus). Prof. Dr. Nina Gunde Cimerman, who has been researching the components of the oyster mushroom for years, has discovered that the oyster mushroom contains lovastatin, which was the first drug used for lowering cholesterol (hypolipidemic agent). Lovastatin is also found to be produced by a number of other lower fungi. Throughout the

Prof. Dr. Borut Štrukelj, PhD., is the head of the Chair

them in top international scientific magazines. Prof. Dr.

for Pharmaceutical Biology at the Faculty of Pharmacy

Štrukelj is a member of several European, Slovenian and

in Ljubljana, where he manages the programme team

international associations for pharmacy and molecular

for pharmaceutical biotechnology and is a member of

biology. In 1991, he received the Boris Kidrič Foundation

the Slovenian Society of Plant Physiology with the Jožef

Award and, in 1996, the EMBO (European Molecular

Stefan Institute. He continued his postdoctoral studies

Biology Organisation) postdoctoral fellowship. In 2007,

at the CPRO-DLO PRI Wageningen Center for Plant

he received the Zois national recognition for science. Since

Breeding and Reproduction Research, Department of

1996, he has been working as an expert with the European

Molecular Biology in the Netherlands. He is the co-

Pharmacopoeia Commission in Strasbourg in the group

author of several patent applications and one patent

for pharmaceutical biomolecules and as an expert in

in the area of transgenic plants. He has published more

biological medical products at the European Medicines

than 180 scientific and professional articles, over 90 of

Agency in London.

130


What Kind of Research Does the Faculty of Pharmacy at the University of Ljubljana Do? For fifteen years, the research group at the Department of Pharmaceutical Biology at the Faculty of Pharmacy at the University of Ljubljana has been researching and evaluating antibacterial and antifungal compounds, searching for those that inhibit the tuberculosis pathogen, while in the last five years, we have directed our research towards searching for lipase inhibitors. This will allow us to obtain new compounds that may lead to the development of drugs reducing the absorption of consumed fats and helping with dieting, which is currently the fashion in research. We have already found such a compound, but it is currently too toxic for the cells, so we are searching for new and similar agents. In 2007, we took part in the International Medicinal Mushrooms Conference organised by Prof. Berovič and Prof. Pohleven and took up contacts with groups researching the immunomodulating activity of medicinal mushrooms, especially the lingzhi (Ganoderma lucidum). Last year, we expanded our research to other species of medicinal mushrooms. I am glad to report that we were the first to discover and publish research proving that polysaccharides from the sulphur shelf or chicken mushroom (Laetiporus sulphureus) bind to dendritic immune cells stimulating the secretion of cytokines, which, in turn, activate and enhance the immune system. We have also begun a clinical study aimed at researching the effects of Ganoderma lucidum spores on improving the quality of life of prostate cancer patients.

What is the Future of Medicinal Mushrooms? In modern biomedical and pharmaceutical laboratories, researchers around the globe are striving to study, isolate and specify compounds that might lead to the development of new medical substances and later drugs. We are especially trying to establish which of the described effects embedded in traditional medicine are true and which cannot be confirmed by scientific trials. In the European Union and the United States, the majority of products made of medicinal mushrooms are available in the form of dietary supplements and functional food rather than drugs. The reason for this is in the lack of clinical studies and the long, complex and costly registration procedures. It is important to stress that any kind of medicinal effects may be attributed only to drugs and not also to dietary supplements, which are meant only as a food supplement. In the future, we expect to see reliableenough studies to meet the requirements for the registration of medicinal mushroom extracts for the regulation and activation of the immune system. In addition to its efficacy, the drug also needs to be proven to be a high-quality and safe drug, so researchers in the pharmaceutical industry still have a long way to go. In any event, medicinal mushrooms continue to hide new compounds in their cells, so I believe their future for the welfare of humans and animals is guaranteed.

Ganoderma lucidum

world, the pharmaceutical industry produces innovative and generic lovastatin-based drugs in millions of pills, as lipid-lowering drugs are among the pharmaceutical industry’s best-sellers.

Naravna pomoč za krepitev imunske odpornosti A natural aid to activate the immune system Raziskave so pokazale izboljšanje imunske odpornosti in zmanjšanje neželenih učinkov standardne terapije. Studies have shown that it enhances the immune response and reduces the adverse effects of standard therapy.

Ars Pharmae®, d.o.o. Železna cesta 14,1000 Ljubljana T 01 4205 730, F 01 4205 735 www.arspharmae.com

ling zhi, reishi, svetlikava pološčenka

Borut Štrukelj, PhD, Borut.Strukelj@ffa.uni-lj.si Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana

131


PrivlaÄ?na dopolnilna ponudba dogodkom v Ljubljani 132


Predstavljamo – občina Dol pri Ljubljani

O

bčina Dol pri Ljubljani – Dežela Jurija Vege (Jurij Vega se je rodil v Zagorici pri Dolskem leta 1754) leži na skrajnem vzhodnem robu Ljubljanskega polja, kjer lahko kljub neposredni bližini prestolnice uživamo v neokrnjeni naravi, bogati kulturni dediščini in gostoljubnosti domačinov. Prav zaradi svoje izjemne lege in številnih možnosti za ustvarjalno preživljanje prostega časa se občina vse bolj aktivno podaja tudi v pripravo dopolnilne ponudbe za organizatorje dogodkov v Ljubljani. O kongresno-turistični viziji razvoja občine smo se pogovarjali z županom Primožem Zupančičem.

podeželja, ki je dejansko tako blizu. S tem namenom začenjamo s pripravo tako imenovanih »vaških sejmov«, vsebinsko prilagojenih centralnim kongresnim dogodkom. Pripravljamo izlet Po poti stare vinske trte (v Vinjah raste najstarejša slovenska divja avtohtona vinska trta), čebelarsko pot in produkte ribiškega turizama, vse prilagojene potrebam posameznih dogodkov.

Po čem je po vašem mnenju Občina Dol pri Ljubljani najbolj prepoznavna v Sloveniji?

PRIMOŽ ZUPANČIČ: Nekoč imenovana »Dolski Versailles«, v kateri se je bohotil čudovit botanični vrt, je zdaj propadajaoča graščina v zasebni lasti večjega števila lastnikov. V občinski lasti pa sta oba Erbergova paviljona, v katerih se odvija aktivno kulturno dogajanje, prirejajo se razstave, koncerti in drugi dogodki. Graščina ostaja velik problem, država se obnaša zelo birokratsko. Žal tukaj kot občina nimamo dovoljšnjih pristojnosti, ki bi lahko uredili to neprivlačno situacijo.

PRIMOŽ ZUPANČIČ: V zadnjem obdobju se v promocijskem smislu identificiramo predvsem z našim najbolj znanim matematikom, strategom, topniškim strokovnjakom in utemeljiteljem znanstvene balistike Jurijem Vego, rojenim v Zagorici pri Dolskem. Prizadevamo si, da bi v najkrajšem času blagovno znamko Dežela Jurija Vege tudi pravno zaščitili.

Katere dejavnosti, dosežki pripomorejo k promociji?

in

uspehi

največ

Kakšne turistične naložbe načrtujete v občini? PRIMOŽ ZUPANČIČ: Smo tik pred ustanovitvijo lokalnega TIC-a oziroma Razvojno – turističmega centra Jurija Vege, katerega dejavnost ne bo izključno vezana na turistično promocijo, bo pa center ena od njegovih primarnih nalog.

Kaj se dogaja z obnovo nekoč znamenitih gradov na območju Občine Dol pri Ljubljani? Naj omenimo samo znameniti Erbergov dvorec v Dolu?

Ali pomeni skrb za okolje po vašem mnenju eno od možnosti in priložnosti razvoja kongresnega turizma v občinah v somestju Ljubljane?

PRIMOŽ ZUPANČIČ: Promocija in dober glas sta v največji meri odvisna od ljudi – od vseh krajanov, od ekipe zaposlenih na občini ... Ponosni smo, da v naši občini aktivno deluje več kot 25 različnih društev, ki prav tako, vsak v okviru svojega delovanja, v veliki meri pripomorejo k promociji naše dežele. V zadnjih dveh letih smo z namenom promocije organizirali dva velika dogodka – Jesenski sejem v Dolskem in Spomladanski sejem v Dolu. Na dogodkih, ki ju je obiskalo več kot tisoč obiskovalcev, smo predstavili naše lokane posebnosti, privlačne turistične znamenitosti, življenje in zanimive aktivnosti naših sokrajanov. Zaradi bližine Ljubljane smo zelo zanimivi kot izletniška točka za krajše, dnevne ali vikend izlete, saj ponujamo neokrnjeno naravo, čist zrak, prostrane gozdove, urejene sprehajalne poti, bogato naravno in kulturno dediščino, zanimive izletniške točke in okusno lokalno kulinariko, vse skupaj pa predstavljamo skozi pristno gostoljubnost domačinov.

PRIMOŽ ZUPANČIČ: Vsekakor, prav skrb za okolje je eden ključnih elementov, potrebnih za razvoj vseh vrst turizma, tako tudi kongresnega, ki vključuje morda še najbolj družbeno odgovorne goste.

Kje vidite možnosti razvoja kongresnega turizma v občini? Ali lahko na obrobju Ljubljane kongresnim gostom iz vsega sveta ponudimo kaj posebnega in izjemnega?

Kako si predstavljate turistično prihodnost občine Dol pri Ljubljani?

PRIMOŽ ZUPANČIČ: V Ljubljani se na letnem nivoju zvrsti cela vrsta različnih dogodkov in naš cilj je, da vsaj udeležencev nekaterih od njih ponudimo privlačno alternativo za preživljanje prostega časa, za spoznavanje pristnega, urejenega in gostoljubnega slovenskega

Kdo je Primož Zupančič v zasebnem življenju? PRIMOŽ ZUPANČIČ: Z zadovoljstvom opravljam svojo župansko funkcijo kot neodvisni kandidat. V prostem času se ukvarjam s športom, tečem in včasih kolesarim, vendar v zadnjem času premalo. Sem tudi velik ljubitelj rib – vendar ne kot ribič – ukvarjam se s taksonomijo, proučujem predvsem sladkovodne ribe Krasa na zahodnem Balkanu, kjer prebiva kar nekaj svojskih predstavnikov vodnih vretenčarjev. To me zanima in sprošča.

PRIMOŽ ZUPANČIČ: Ostati želimo urejena in gostoljubna, prijazna občina, hkrati pa moramo že danes skrbeti za ohranjanje narave in okolja, kmetijskih površin, tudi hribovitih, čiste Save, vseh tistih danosti, ki zvišujejo kakovost življenja. V zadnjem času doživljamo močno priseljevanje iz Ljubljane, smo občina, v kateri je prijetno živeti in kot taka se želimo razvijati še naprej.

133


We Present You – The Municipality of Dol pri Ljubljani

An Attractive Additional Offer to the Events in Ljubljana helped its promotion the most? PRIMOŽ ZUPANČIČ: The promotion and reputation mostly depend on the people; the locals, the staff working in the municipality, etc. We are proud that there are more than 25 different associations active in our municipality. To a great extent, each association also contributes, within their operation, to Slovenia’s promotion. In the last two years, we have organized two major events in order to promote our municipality; the autumn fair in Dolsko and the spring fair in Dol. At the fairs, which are visited by more than a thousand people, we presented our local specialities, attractive tourist sights and the life and interesting activities of our locals. Due to the proximity of Ljubljana, the municipality is a very interesting excursion destination for shorter, daily or weekend trips. It can offer unspoiled countryside, clean air, wide forests, trim walking paths, a rich natural and cultural heritage, interesting excursion destinations and delicious local cuisine, all topped off by the genuine hospitality of the locals.

T

he Municipality of Dol pri Ljubljani – The Land of Jurij Vega (Jurij Vega was born in Zagorica pri Dolskem in 1754) – lies on the eastern outskirts of Ljubljansko polje where, despite of being in the immediate vicinity of the capital, you can enjoy the unspoiled nature, rich cultural heritage and the hospitality of the locals. Its extraordinary position and the numerous possibilities for spending your free time in a creative way have lead the municipality to become increasingly active in preparing an additional offer for the organizers of events in Ljubljana. We have been talking to the mayor, Primož Zupančič, about the congressional-tourist development vision of the municipality.

In your opinion, what is the municipality of Dol pri Ljubljani known best for in Slovenia? PRIMOŽ ZUPANČIČ: In the promotional sense, the municipality has presented itself in the recent past through Jurij Vega, Slovenia’s best known mathematician, strategist, artillery expert and the founder of scientific ballistics, who was born in Zagorica pri Dolskem. We have been striving to legally protect the trademark of the Land of Jurij Vega as fast as possible.

Which activities, achievements and successes have

134

What possibilities are there for congress tourism to develop in the municipality? On the outskirts of Ljubljana, can you offer anything special and unique to congressional guests from all over the world? PRIMOŽ ZUPANČIČ: A range of different events take place in Ljubljana annually, so our goal is to offer an attractive alternative to at least some of the participants how to spend their free time, to get to know the genuine, regulated and hospitable Slovenian countryside that is actually so nearby. This objective led the municipality to start organizing the so called “rural fairs” adapted to the central congress events. A trip Along the Trail of the Old Vine (the oldest Slovenian wild indigenous vine grows in Vinje) is being prepared, as well as a beekeeping trail and the products of fishing tourism, all adapted to the needs of the individual events.

What tourist investments are planned for the municipality? PRIMOŽ ZUPANČIČ: A local TIC or Development tourist centre on Jurij Vega is just about to be opened. Its operation will not be exclusively bound to tourist promotion, though that will be one of its primary tasks.

What is going on with the renovation of the onceprominent castles in the area of the Dol pri Ljubljani municipality? Let’s just mention the renowned Erberg manor house in Dol? PRIMOŽ ZUPANČIČ: Formerly called the “Versailles of Dol”, with a beautiful luxurious botanical garden, this is now a dilapidated manor house privately owned by quite a number of owners. Nevertheless, the municipality is the owner of the two Erberg pavilions where active cultural events, exhibitions, concerts and other events are held. The manor remains a big problem and the authorities have taken a very diplomatic stand. Unfortunately, the municipality does not have enough jurisdiction to handle this unpleasant situation.


In your opinion, does environmental concern offer possibility and opportunity for congress tourism development in the municipalities in the conurbation of Ljubljana? PRIMOŽ ZUPANČIČ: Definitely. Environmental concern is one of the key elements needed for the development of all branches of tourism, including congress tourism for it has perhaps the most socially-responsible guests.

How do you see tourism in the future of the municipality of Dol pri Ljubljani? PRIMOŽ ZUPANČIČ: The municipality wants to stay a well-regulated, hospitable and friendly. At the same time, it needs to start taking care of the preservation of nature and the environment, agricultural areas (including hilly terrains), the cleanness of the Sava River and of all the conditions that elevate the quality of living now. Lately, it has experienced a strong immigration from Ljubljana. Dol pri Ljubljani is a municipality where you can live nicely and it wants to develop further as such.

Who is Primož Zupančič in private? PRIMOŽ ZUPANČIČ: It’s my pleasure to carry out the tasks of a mayor as an independent candidate. In my free time, I do sports, I go jogging and sometimes cycling, though not enough recently. I’m also a great lover of fish, though not as a fisherman. I’m interested in taxonomy. I especially study the freshwater fish of the Karst in the west Balkans, where some quite unique representatives of water vertebrate can be found. I find it very interesting and relaxing.

Kvaliteta & design

Gimex jedilni servisi, izdelani iz melamina, so lahki, odporni na udarce, primereni za pomivalni stroj in zamrzovalnik. Gimex melamin plus se ponaa z najbolj iroko paleto jedilnih servisov modernih oblik in designa. NELOMLJIVI kozarci Gimex so izdelani iz vrhunskega polikarbonata.

Po videzu se ne razlikujejo od pravih steklenih kozarcev, po lastnostih pa jih prekaajo saj se ne razbijejo niti ob padcu na tla. Primerni so za gostinstvo, catering, strebo na bazenih,... Zaradi majhne tee in modernih oblik pa so zelo priljubljeni pri ljubiteljih navtike in karavaninga.

Biotip d.o.o. PE: Tehnini pregledi Velenje Koroka cesta 64, 3320 Velenje gsm: 041-739-688 www.freedom-center.si mail: info@freedom-center.si

www.Gimex.de, www.freedom-center.si

135


Oglasno sporočilo Foto: Željko Savič

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI – DEŽELA JURIJA VEGE Dežela Jurija Vege, kot svojo občino radi poimenujejo ljudje, ki tu živijo, leži v objemu zelenih gozdov na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline, kjer so doma srečni in ustvarjalni ljudje, kjer se človek počuti zares kot doma. Včasih je bila del ljubljanskih občin, danes pa je samostojna občina s pet tisoč prebivalci. Občino Dol pri Ljubljani močno zaznamuje sotočje rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice, ki tvorijo edinstveno lepoto in naravno vrednoto, saj imajo tu svoje prebivališče številne živali in rastline. Sotočje predstavlja eno zadnjih ohranjenih večjih naravnih prodišč na Savi, zato je tukaj tudi eno najpomembnejših evropskih domovanj sulca, kralja sladkih voda. Poleg rib lahko tukaj opazujemo tudi številne vodne ptice in nabiramo gobe. Lani je bil v želji po ohranitvi naravne in kulturne dediščine in kot darilo naslednjim rodovom izdan tudi Zbornik iz Dežele Jurija Vege. Bogato naravno in kulturno dediščino v občini Dol pri Ljubljani krona stara vinska trta iz Vinj. To je divja vinska trta, ki je v Evropi zelo redka in od leta 1980 tudi zavarovana rastlina, danes pa se ji posveča veliko pozornosti zaradi pomembne vloge v genskih raziskavah. Zelo bogato je v Deželi Jurija Vege tudi kulturno in športno življenje. Pridni in ustvarjalni ljudje se povezujejo v številna zelo aktivna društva. Prva dama športa v občini je slovenska vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič, doma iz Brinj, na katero so vsi zelo ponosni. Občina Dol pri Ljubljani ljubiteljem športnih aktivnosti veliko ponuja: lahko se podamo po Vegovi poti od

136

Dolskega proti Zagorici in Moravčam ter si hkrati ogledamo še Vegovo spominsko sobo, se podamo po trim-stezi v objem zelenih gozdov športno rekreacijskega centra Korant, se povzpnemo v prve hribe Posavskega hribovja ali v športno plezališče, podamo po urejenih kolesarskih poteh ali pa le na popoldanski sprehod čez zelene travnike. Kultura se v teh koncih odseva v čudovitih graščinskih paviljonih iz 16. stoletja baronov Erbergov. Tu je bilo v 17. stoletju pomembno zbirališče ljubljanskega plemstva, danes pa sta Erbergova paviljona pomembno zbirališče tukajšnjega in okoliškega kulturnega življenja. Leta 1754 se je v vasi Zagorica pod Murovico rodil Jurij Vega. Znameniti matematik, strateg in topniški strokovnjak je ponesel ime domačih krajev v širni svet. Njegova rojstna hiša je zgorela ob požigu vasi med 2. svetovno vojno, v sedanji hiši pa sta spominska soba in stalna razstava. Po njem so občino Dol pri Ljubljani ponosno poimenovali tudi Dežela Jurija Vege (1754 – 1802). V Deželi Jurija Vege pa so se rodili tudi drugi znameniti možje. V Beričevem se je rodil skladatelj Jurij Fleišman, arheolog Josip Klemenc in prevajalec Janko Moder v Dolu, v Dolskem prvi slovenski laični misijonar na Kitajskem dr. Janez Janež, v najvzhodnejši vasi občine, Senožetih, pa pisatelj Miško Kranjec. Občina Dol pri Ljubljani je bila že v preteklosti posejana s kmetijami, znano je, da so branjevke vozile zelenjavo na ljubljansko tržnico in tako oskrbovale meščane z najboljšo hrano podeželja. Zgodba se nadaljuje tudi v današnje dni – blagovna znamka Naravnost z dežele povezuje vse tukajšnje kmetije – pridelovalce zelenjave, sadja, čebelarje in vrtnarje. Projekt je finančno podprla občina in tako kmetijam omogočila skupni nastop. Danes je blagovna znamka sinonim za neoporečnost ter odličnost pridelkov in izdelkov, kmetje


pa se skupaj z domačimi kulturnimi, športnimi in ostalimi društvi vsako leto predstavljajo tudi na spomladanskem in jesenskem sejmu z etnološko vsebino, ter Martinovanju. V letošnjem letu pripravljajo tudi prvi poletni sejem z bogato ribiško ponudbo.

Občina Dol pri Ljubljani – med bogato naravno in kulturno dediščino in močnim športnim in zgodovinskim utripom. www.dol.si

Advertising Feature

V Deželo Jurija Vega pa privablja tudi bogata kulinarična dediščina tega območja, ki jo uspešno povezujejo, predstavljajo ter ohranjajo pridne roke članic aktiva žena iz Dola, Plamen iz Dolskega ter iz Senožet, pa tudi številne gostilne in turistične kmetije.

Prijazno vabljeni v Deželo Jurija Vege, v objem gozdov in sotočja treh rek, v deželo, kjer so doma prijazni, ustvarjalni in gostoljubni ljudje!

THE DOL PRI LJUBLJANI MUNICIPALITY, THE LAND OF JURIJ VEGA The Land of Jurij Vega, as the locals like to call their municipality, is situated in the far eastern part of the Ljubljana Basin, within the embrace of green forests where cheerful and creative people live, and where one can truly feel at home. This onetime part of the Ljubljana Municipality is now an independent municipality with five thousand inhabitants. The Dol pri Ljubljani Municipality is distinctly marked by the confluence of the Sava, Kamniška Bistrica and Ljubljanica rivers, which together form a unique type of beauty and a natural asset where numerous animals and plants live. The confluence is one of the last preserved large natural gravel pits on the Sava and one of Europe’s most important habitats of the huchen or Danube salmon, the Freshwater King. Besides watching fish, you can also observe numerous waterfowl or gather mushrooms. Last year, as part of its efforts to preserve this natural and cultural heritage as a gift for the future generations, the municipality published the Zbornik iz Dežele Jurija Vege (Miscellany from the Land of Jurij Vega). The old Vinje grapevine is a prime specimen of the municipality’s rich natural and cultural heritage. This wild grapevine, which is very rare in Europe and has been a protected plant since 1980, is now in the centre of attention due to its significance for genetic research.

The beat of culture and sports is very much alive in the Land of Jurij Vega and the hardworking and creative locals have formed numerous very active societies. The municipality’s first lady of sport is the world-class cross-country skier from Brinje, Petra Majdič, the pride of the locals. Sports lovers will find that Dol pri Ljubljani caters to their needs very well: you can embark on Vega’s route from Dolsko toward Zagorica and Moravče, visit the Vega Memorial Room, set out toward the embrace of the green forests on the keep-fit trail of the Korant Sports and Recreation centre, climb the hills at the foot of the Posavje mountains, set out on organised bike trails, etc. The culture of the land is reflected in the Erberg barons’ magnificent mansion pavilions from the 16th century. In the 17th century, these were important gathering places for Ljubljana’s aristocracy and today they are a notable centre and gathering place for the local and neighbouring cultural life. The Dol pri Ljubljani Municipality is very proud of its local historical figures, especially: the Baron Jurij Vega, the writer Miško Kranjec, the missionary Dr Janez Janež, the translator Janko Moder, the botanist Andrej Fleischman and the composer Jurij Fleischman. Jurij Vega, the famous mathematician, baron and scientist, was born in Zagorica in 1754. His most famous and best known work is Logaritmi (Logarithms). He also made several important contributions in the fields of astronomy and ballistics. The Dol pri Ljubljani Municipality has been interspersed with farms for a long time; it is a known fact that women regularly sold vegetables at the Ljubljana market, thus supplying the townspeople with the best food from the countryside. The story

137


continues even today with the Naravnost iz dežele (Straight from the Countryside) brand, which combines every farm within the area (growers of vegetables and fruit, as well as beekeepers and gardeners). The farms receive the financial backing necessary for their partnership project from the municipality. The brand’s produce and products have become a synonym for integrity and excellence. Every year, the farmers participate at the spring and autumn ethnologically-themed fairs and the St. Martin’s Feast along with the local cultural, sports and other societies. This year, they are preparing the first summer fair with a rich offering of fish. You can also visit the Land of Jurij Vega to see its rich culinary heritage, successfully linked together, presented and kept alive by the working hands of the female working groups from Dol, Plamen iz Dolskega and Senožeti. You are cordially invited to visit the Land of Jurij Vega, to see the forests and the confluence of the three rivers – to see a land where kindly and creative people live. The Dol pri Ljubljani Municipality – amid a rich natural and cultural tradition and with a strong sports and historical pulse. www.dol.si

138


Nostalgija

Nostalgia

Srečanja neuvrščenih v Beogradu (leta 1961 in 1989)

The Non-Aligned Movement Summits in Belgrade (in 1961 and 1989)

O

T

b koncu petdesetih let je bila socialistična Jugoslavija zelo aktivna na področju zunanje politike. V duhu hladne vojne je nastala ideja o gibanju neuvrščenih držav. Tito, egiptovski predsednik Naser in indijski predsednik Nehru veljajo za utemeljitelje gibanja, ki je doživelo izjemno popularnost in ima še danes preko 113 članic. Krona ideje neuvrščenih je bilo prvo srečanje neuvrščenih, leta 1961 v Beogradu, ki se ga je udeležilo preko 25 delegacij. Na prvem srečanju leta 1961 so se idejni vodje odločili zoperstaviti neokolonalizmu in hladno vojnemu oboroževanju. Vsem, ki smo bili v tistih časih pionirčki, so ostala v spominu imena mest gostiteljic srečanj: Colombo, Havana, Harare, Jakarta, Lusaka in Durban. Poleg idejnega naboja je bilo gibanje preko petdeset let generator mega vladnih srečanj v tretjem svetu. Beograd je ponovno doživel pomembno srečanje neuvrščenih tik pred razpadom SFRJ, ob koncu hladne vojne leta 1989. Gostitelj 9. srečanja neuvrščenih je bil takratni predsednik predsedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek. Kongres je zaznamoval ekscentrični prihod Moamerja Gadafija, ki je v Boegrad prispel s kamelami in si je sredi vrta vile Vojvodina na Dedinju postavil velik šotor. Srečanje je potekalo v beograjskem Sava centru. Iz teh časov je znana tudi anekdota, da je Gadafi poskušal v kongresni center prijahati na kameli. Potomci teh kamel še vedno živijo v beograjskem živalskem vrtu. Zanimivo je slišati, da Srbija ponovno kandidira za organizacijo jubilejnega srečanja neuvrščenih držav ob petdesetletnici gibanja, ki naj bi v Beogradu potekalo leta 2011. Več o gibanju neuvrščenih na www.cubanoal.cu

owards the end of the 1950s, the socialist Yugoslavia was fairly active in the field of foreign policy. The Non-Aligned Movement was formed as an attempt to thwart the Cold War. The movement was largely the brainchild of Yugoslav president Josip Broz Tito, former president of Egypt Gamal Abdul Nasser and Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. The movement was exceedingly popular and still has over 113 members.

The crown of this movement was the first official Non-Aligned Movement Summit held in 1961 in Belgrade and attended by over 25 delegations. At the 1961 summit, the founding fathers decided to struggle against neo-colonialism and the Cold War. All of us who were Tito’s Pioneers at the time, still remember the names of the summit hosts – Colombo, Havana, Harare, Jakarta, Lusaka and Durban. In addition to policies and ideology, for more than 50 years the movement was a generator of huge governmental events in the third world. Belgrade hosted the summit twice – the last time being just before the disintegration of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia at the end of the Cold War in 1989. The host of the 9th Summit of the Non-Aligned Movement was the President of the Presidency of SFR Yugoslavia, Dr. Janez Drnovšek. The summit is also remembered for Muammar Gaddafi's eccentric arrival to Belgrade on camels, then setting up a large tent in the garden of the Vojvodina Villa in Dedinje. The summit was organised in the Belgrade Sava Centre. There is an anecdote still going around that Gaddafi tried to ride into the congress centre on a camel. The offspring of these camels still live in the Belgrade zoo. It is interesting to hear that Serbia is competing for the organisation of another NAM summit in Belgrade in 2011, organised 50 years after the first Non-Aligned Movement summit. More about the Non-Aligned Movement at www.cubanoal. Gorazd Čad, gorazd.cad@go-mice.eu GorMice d.o.o.

139


Foto: Blaž Zupančič

Oglasno sporočilo Ekipa GR – Miha, Ana Luka in Tina, zmagovalna ekipa, ki vas spremlja od prve zasnove do zadnjega blišča.

TRIJE DOGODKI – ŠTIRI ZMAGE Politiki, dirkači in lepotice na GR do zmagovalnega cilja

Gospodarsko razstavišče, nekega lepega majskega dne: 32. Rally Saturnus, 9. kongres Slovenske demokratske stranke, Izbor za naslov Miss Universe Slovenije 2009. Štart in cilj za 63 avtomobilističnih ekip iz petih držav te avtomobilistične prireditve z najdaljšo tradicijo v Sloveniji je na ploščadi GR. Novinarsko središče deluje ves čas dirke v Stekleni dvorani. »Trasa dirke je bila zelo dobra in težka, hkrati pa je bilo na štartu veliko dobrih voznikov. Zato sem zelo vesel zmage,« je povedal Čeh Vaclav Pech, ki je ubranil lansko zmago.

V Marmorni dvorani, dvoranah Urška in Povodni mož poteka 9. Kongres Slovenske demokratske stranke pod geslom »Slovenija zmore več«. Izvolijo predsednika stranke, predstavnike izvršilnega odbora SDS in nadzornega odbora SDS. Janez Janša v svojem govoru napove deset predlogov ustavnih sprememb. S prepričljivo večino ponovno zmaga in kot stari novi predsednik največje opozicijske stranke označi kongres kot največji in najbolj vsebinski doslej. V dvorani Kupola se za naslov Miss Universe Slovenije 2009 poteguje šestnajst deklet. Neposredni prenos tekmovanja se začenja ob 20.00 uri na POP TV. Finalistke se javnosti in žiriji predstavljajo v treh izhodih: v dnevnih oblačilih, kopalkah in večernih toaletah enega od slovenskih modnih kreatorjev. Prestižni naslov je osvojila Mirela Korać, bleščečo krono pa ji je predala lanskoletna miss Universe Slovenije Anamarija Avbelj. P. S.: In sinergija dogodkov? Zver in lepotica se nista srečala, zavore pa so cvilile drugje. Marjana Lavrič vodja Službe za odnose z javnostmi marjana.lavric@gr-sejem.si Gospodarsko razstavišče www.gr-sejem.si

Rally Saturnus, Steklena dvorana

140


Advertising Feature Photo courtesy of F.A.M. The Miss Universe Pageant, Kupola Hall.

THREE EVENTS – FOUR VICTORIES Politicians, Racing Drivers and Miss Universe Slovenia Contestants at the Ljubljana Exhibition and Convention Centre to the Finish Line The Ljubljana Exhibition and Convention Centre, one fine day in May: the 32nd Rally Saturnus, the 9th Congress of the Slovenian Democratic Party and Miss Universe Slovenia 2009.

The team from the Ljubljana Exhibition and Convention Centre – Ana, Luka and Tina – with you from the first design to the last glitter.

For the 63 rally teams from five countries, the start and finish line of the motor race with the longest tradition in Slovenia is at the platform of the Ljubljana Exhibition and Convention Centre. Throughout the race, the press centre operates in the Steklena Hall. “The course was very good and difficult and there were lots of good drivers. I am very happy I won," said the Czech Vaclav Pech, defending his last year’s victory.

Marjana Lavrič, PR Manager marjana.lavric@gr-sejem.si Ljubljana Exhibition and Convention Centre www.gr-sejem.si

P. S.: And the synergy of the events? Beauty and the beast did not meet and the breaks screeched elsewhere.

The 9th Congress of the Slovenian Democratic Party under the Slovenia can do more slogan, taking place in the Marmorna Hall and the Urška and Povodni mož halls. The president of the party is elected, along with representatives of the SDS executive committee and supervisory board. In his speech, Janez Janša announces ten proposals for constitutional changes. A convincing majority of votes brings him a new victory and, as the old new president of the country’s leading opposition party, he labels the congress as the biggest and most content-based so far. In the Kupola hall, sixteen women compete for the Miss Universe Slovenia 2009 title. Live coverage of the competition begins at 8 pm on POP TV. The finalists present themselves to the public and jury in daywear, swimwear and evening gowns designed by individual Slovenian fashion designers. The prestigious title went to Mirela Korać, who received the crown from last year’s Miss Universe Anamarija Avbelj.

The 9th Congress of the Slovenian Democratic Party (SDS), Marmorna Hall

141


Oglasno sporočilo

KONFERENCE V IDILIČNEM OKOLJU GOZDA MARTULJKA V hotelih Hit Holidays ima kongresni turizem že dolgo tradicijo. Sodobnim hotelom iz Kranjske Gore se je sedaj pridružil še na novo zgrajeni in obnovljeni hotel Špik v Gozdu Martuljku. Hotelsko verigo pa sestavlja tudi veliko dodatne ponudbe, ki obogati vsak dogodek in ga spremeni v nepozabno doživetje. Gozd Martuljek se odslej lahko pohvali s pravim lepotcem – hotelom Špik, ki bo zagotovo idealna točka za organizacijo seminarjev in konferenc. V prijaznem in povsem novo zgrajenem delu s štirimi zvezdicami bomo lahko uživali v udobnih sobah z izjemno prostornimi balkoni, obnovljeni del s tremi zvezdicami pa bo kot nalašč za tiste malo manj zahtevne goste.

Za vse ustvarjanja in druženja željne Hotel Špik nudi kar štiri dvorane, ki so primerne za organizacijo tako poslovnih in izobraževalnih kot tudi družabnih dogodkov. Velika dvorana s 170 sedeži, banketna dvorana s 40 sedeži ter dve manjši dvorani s 30 sedeži so opremljene s sodobno tehnično opremo ter imajo dnevno svetlobo. Zaradi bogate dodatne ponudbe (športna infrastruktura, wellness center, vinoteka) ter naravnih danosti pa je idealna lokacija za zaključene skupine, ki jim nudimo tudi pester animacijski program.

Počutite se kot doma Vrednost in lepota narave se odražata v zgodbi hotela. Celotna

142

ponudba hotela Špik temelji na izjemnem naravnem alpskem okolju, kjer sta poudarjena trajnostni značaj in zavedanje lepot narave in tradicije. Pomembne vrednote so stik z lokalnim okoljem, sprostitev, gibanje in dinamika - torej skrb za kakovost življenja. Hotel Špik ima svoj poseben značaj. Avtohtoni materiali vnašajo v prostore toplino in prijaznost, odprtost pogleda v naravo deluje pomirjujoče in sproščujoče. Obnovljeni hotel s tremi zvezdicami ima 60 sob. Opremljene so s tušem, satelitsko televizijo, telefonom in minibarom. V prijaznem in povsem na novo zgrajenem delu s štirimi zvezdicami je na voljo 56 sob (dve antiseptični) in dve hotelski suiti. Opremljene so s tušem, satelitsko televizijo, telefonom in minibarom, vse imajo balkon.

Privoščite si občutek popolne sprostitve Svet vodnih užitkov Špik se razprostira na 250 m2 in ponuja sprostitveni bazen, v katerem se bodo lahko obiskovalci masirali pod slapom in na klopeh za masažo, aktivnim plavalcem je namenjen plavalni bazen s protitokom, najmlajšim pa otroški bazen z igrali. Počitku se bomo lahko predali na odprti terasi. Svet savn je raj za sproščanje. V njem so finska, zeliščna in turška savna, kjer se dnevno izvajajo različni programi. Ohladimo se lahko v ledeni jami in ohlajevalnem bazenu, zmasiramo v masažnem bazenu in se sprostimo na udobnih ležalnikih. V Centru zdravja Špik se skriva enkratna ponudba wellnessa. Alpski ambient ter svet barv, arom in zvokov v petih tematskih sobah nas bosta spodbudila, da bomo pozabili na vsakdanje


skrbi in se posvetili sami sebi. Spoznali bomo, kako prepoznati simptome neravnotežja v telesu in se naučili naravnih samozdravilnih metod v obliki samomasaž in dihalnih tehnik, s katerimi bomo lahko vsak dan vstopali v življenje bolj sproščeni in zdravi. Ponudbo v Centru zdravja dopolnjujeta še dve dvorani za vodeno vadbo, fitnes, počivališče z vitaminskim kotičkom in terasa s klimaterapijo. Dodatno se bodo vsi udeleženci lahko sprostili ob raznih športnih aktivnostih. Dve igrišči za squash in odbojko na mivki ter igrišče za badminton ponujajo pestro izbiro športne sprostitve po napornem delu. Naša animacijska služba pa poskrbi, da bo »tekmovanje« še bolj zanimivo in nevsakdanje. Vse več podjetij spoznava, kako pomemben dejavnik za uspešnost podjetja je dobro sodelovanje med zaposlenimi ter prispevek vsakega posameznika k doseganju ciljev podjetja. Zato si delodajalci vedno bolj prizadevajo, da bi še uspešneje povezali svoje zaposlene in tako poleg izobraževanj organizirajo tudi razne teambuilding programe. Gozd Martuljek z bližino Kranjske Gore je s svojo čudovito naravo in raznolikostjo idealen za njihovo izvedbo. Hotel Špik in Gozd Martuljek bosta s svojo ponudbo zagotovo postala izjemno konkurenčen partner vsem kongresnim destinacijam v Sloveniji. www.hitholidays-kg.si

CONFERENCES IN THE IDYLLIC ENVIRONMENT OF GOZD MARTULJEK Congress tourism has a long-standing tradition in Hit Holidays Hotels. The modern hotels in Kranjska Gora are now joined by the newly constructed and refurbished Špik hotel in Gozd Martuljek. The hotel chain provides a substantial additional offer, enriching each event and making it an unforgettable experience. Gozd Martuljek can now boast a true beauty – the Špik hotel, which will undoubtedly become the ideal place to organise seminars and conferences. The friendly and newly constructed 4-star part of the hotel will offer its guests comfortable rooms with spacious balconies while the refurbished 3-star part of the hotel is more than perfect for the slightly less demanding guests.

For Everyone Wishing to Create and Socialise The Špik hotel offers four halls appropriate for organising business, educational and social events. The large hall with its 170 seats, the banquet hall with 40 seats and two smaller halls with 30 seats each are equipped with state-of-the-art technology and provide sufficient daylight. The rich additional offer (sports infrastructure, wellness centre and wine bar) and its natural features make it an ideal location for groups and we can also offer a diverse entertainment programme.

Feel at Home The value and beauty of nature is reflected in the hotel’s story. The

offer of the Špik hotel is based on the unique and natural Alpine world, stressing its sustainable character and an awareness of natural beauty and tradition. These important values cover the relationship with the local community, relaxation, movement and dynamics – a care for the quality of life. The Špik hotel has its own special character. The autochthonous materials bring warmth and kindness to the facility and the wide view of nature soothes and relaxes. The refurbished 3-star part of the hotel offers its guests 60 rooms. They are equipped with a shower, toilet, satellite TV, telephone and mini bar. The friendly and newly constructed 4-star part of the hotel offers 56 rooms (including 2 hypoallergenic rooms suitable for persons susceptible to allergies) and two hotel suites. They are equipped with a shower, toilet, satellite TV, telephone and mini bar and all the rooms have a balcony.

Treat Yourself to a Feeling of Complete Relaxation. The Špik World of Water Pleasures stretches over 250 m2, offering a relaxation pool where you can treat yourself to a massage under a cascade or on massage benches. Active swimmers can try out the counter current swimming pool and there is also a children’s pool with playground equipment. You can rest on the open terrace. The World of Saunas is a haven for relaxation. It offers a Finnish and herb sauna and a steam bath with different programmes organised every day. You can cool off in the ice pit or the cool-off pool, treat yourself to a massage in the massage pool and relax on the comfortable loungers. The Špik Health Farm houses the unique offer of our wellness

143


Advertising Feature services. The Alpine ambience and the world of colours, aromas and sounds in the five themed rooms will stimulate you to forget about your daily problems and focus on yourself. We will show you how to recognise the symptoms of imbalance in your body and teach you natural self-healing methods in the form of selfmassage and breathing techniques that will allow you to enjoy life every day, feeling healthier and more relaxed. The offer of the Health Farm is completed by two halls for guided exercises, fitness, a room for relaxation with a vitamin corner and a terrace with climatic therapy. All participants can also relax by taking part in the various sporting activities. Two squash courts, beach volleyball and badminton provide a rich offer of sporting relaxation after a day's work. Our hotel team in charge of the entertainment programme will make sure that the "competition" is even more interesting and unique. Companies are increasingly becoming aware of the importance of cooperation between employees and the contribution of each individual to achieving the company goals and success. Employers are therefore striving to successfully unite their employees and, in addition to educational programmes, also organise different teambuilding programmes. With the nearby Kranjska Gora and the wonderful surrounding nature, Gozd Martuljek is an ideal place for organising such programmes.

144

With their offer, the Ĺ pik hotel and Gozd Martuljek will undoubtedly become an exceptionally competitive partner to all the Slovenian congress venues. www.hitholidays-kg.si


145


Oglasno sporočilo

RIMSKE TERME SE PREBUJAJO IZ DOLGOLETNEGA SPANJA Da bi videli mogočno poslopje Rimskih term v Rimskih Toplicah v vsej veličini, se mu je treba najprej oddaljiti, se povzpeti na klance nad Savinjsko dolino. Ali pa se dvigniti … morda z balonom pod oblake. V zelenem objemu narave so Rimske terme malce skrivnostne in v tem letnem času iz tedna v teden drugačne. Nahajajo se v Rimskih Toplicah, ob reki Savinji, kjer pod pobočjem visokega Stražnika iz triadnih dolomitnih skal izvirajo vrelci s

termalno vodo. Sodobna zgodovina in uspeh Rimskih term se je pričel že leta 1840, ko je Adolf Uhlich ozdravel zaradi blagodejnih učinkov tukajšnje termalne vode. Po letu 1848, ko je bila skozi Rimske Toplice speljana železniška proga Dunaj – Trst, je kraj obiskalo še več gostov, med njimi tudi številne znane zgodovinske osebnosti. Vse od takrat Rimske terme veljajo za eno najbolj prestižnih in priznanih središč, ki so ga obiskali tudi angleška princesa in pruska prestolonaslednica Viktorija, Napoleonova sestra – princesa Murat, Franz Grillparzer, Vuk Karadžić, cesar Ferdinand, nadvojvoda Janez, princesa Sisi ter mnogi drugi. Ti so si moči nabirali tudi v več kot 26.000 kvadratnih metrih velikem parku, kjer so v preteklosti gostje posadili eksotična drevesa v zahvalo za svojo ozdravitev. Tako lahko še danes občudujemo park, v katerem rastejo orjaška sekvoja, kanadska čuga, japonska hiba, kalifornijska cedra in druge zanimive rastline.

Historične »kopeli vodnih nimf« Zdravilnost termalnih voda s tega območja so znali ceniti že stari Rimljani, ki so tukaj postavili prve kopalne kadi. Tukajšnja termalna voda ima blagodejne učinke v primerih revmatizma ter bolezni hrbtenice in gibal. V mesecu juniju so tako v Rimskih termah odprli tudi historičen del, kjer se nahaja več kot osem različnih vodnih kopeli, katere obdaja mističnost nekdanjih vodnih nimf. Vsaka kopel je poimenovan bodisi po princesah, ki so zahajale v ta že nekdaj poznan zdraviliški kraj, bodisi po nimfah, ki so bivale pod morsko gladino in so jih lahko videli le tisti redki srečneži. Nekaj kadi je bilo izkopanih v času gradnje, tako da so prav posebnega arhivskega, historičnega in zbirateljskega pomena. Vsekakor vredne ogleda … In ker je zgodba Rimskih term resnično podobna pravljici, je najbolje, da to pravljico doživite in okusite tudi sami. www.rimske-terme.si

146


Advertising Feature

ROMAN SPA AWAKENING FROM MANY YEARS OF SLEEP In order to see the mighty building of the Roman Spa in Rimske Toplice in all its might, you need to look at it from a distance, from the slopes above the Savinja Valley. Or go up under the clouds … perhaps in a hot-air balloon. Located in the green embrace of nature, the Roman Spa is somewhat mysterious and, at this time of year, slightly different every weak. The Spa is located in Rimske Toplice along the Savinja River, where thermal spas still spring under the high Stražnik from Triassic dolomite rock cracks. The modern history and success of the Roman Spa date back to 1840, when Adolf Uhlich recovered thanks to the beneficial effects of the thermal spas. When the Vienna-Trieste railway line ran through Rimske Toplice in 1848, the town was visited by even more guests including numerous historic celebrities. Ever since, the Roman Spa has been considered one of the most prestigious and renowned centres, also visited by Victoria, Princess Royal of the United Kingdom and Queen of Prussia, Napoleon’s sister Princess Caroline Murat, Franz Grillparzer, Vuk Karadžić, Emperor Ferdinand, Archduke Johann, Princess Sisi and many others. These guests recuperated in more than 26,000 square meters of park where guests used to plant exotic trees as a sign of gratitude for their recuperation. The park with the giant sequoia, Canadian hemlock, Japanese hiba cypress, California Incense-cedar and other interesting plants remains for us to visit and admire.

Historic Baths of the Water Nymphs The healing power of natural springs was valued by the Romans, who installed the first baths here. The thermal water in this area has a beneficial effect on rheumatism and diseases of the spine and locomotive organs. In June, the Roman Spa opened a historic section with eight different baths surrounded by the mysticism of historic water nymphs. Each bath carries the name of the princesses who visited this spa and of the nymphs who resided below sea level and only made themselves visible to a fortunate few. Some of the baths were dug out during initial construction so that they have a special archival, historic and collector’s meaning. Undoubtedly worth seeing…. And as the story of the Roman Spa is really like a fairytale, it is best that you experience and feel this fairytale yourself. www.rimske-terme.si

147


Oglasno sporočilo / Advertising Feature

VINAKOPER S 570-imi hektari lastnih vinogradov je klet Vinakoper po velikosti na prvem mestu med slovenskimi proizvajalci vina. Na različnih legah, ki segajo tako od Jadrana do istrskega zaledja, zelo uspešno gojimo avtohtone sorte refošk, malvazijo ter rumeni muškat, ki so značilne prav za to področje. Zavidljivo kakovost dosegamo tudi z mednarodnimi sortami, kakršne so chardonnay, sivi pinot, merlot, cabernet sauvignon in shiraz.

570 hectares of our own vineyards makes Vinakoper the largest Slovenian winegrower. In various vineyards ranging from the Adriatic Sea to the hinterlands of Istria, autochthonous varieties of refošk, malvazija and rumeni muškat (which are typical for this region) are produced very successfully. We also offer premium quality international varieties such as chardonnay, pinot gris, merlot, cabernet sauvignon and shiraz.

Obseg vinogradov: 570 ha Vina sortna: refošk, malvazija, rumeni muškat, cabernet sauvignon Vina zvrsti: plemenito belo capris, plemenito rdeče capris, sixty Sobe za namestitev gostov: ne Oprema za namestitev gostov: ne Druga ponudba (opis): dnevi odprtih kantin in oljarn (maj, november), martinovanje Vina Koper, Klub Istrski Rubini Dostopnost (oddaljenost od glavne ceste): ob glavni cesti Kapaciteta notranjih prostorov: -kongres (kino p.): 70 oseb Hiša refoška in 30 oseb Hram - sede -sedeča večerja/kosilo: 70 oseb Hiša refoška in 50 oseb Hram -stoječi sprejem: 150 oseb Hiša refoška in 100 oseb Hram Kapaciteta zunanjih prostorov (vrt/terasa): -stoječi sprejem: 200 oseb

Size of vineyards: 570 ha Wine variety: Refosco, Malmseys, Muscatel Giallo, Cabernet Sauvignon Wine types: Noble white wine Capris, Noble red wine Capris, Sixty Accommodation possible: no Guest accommodation equipment: no Other offerings (description): the wine cellar and oil mill open door days (May, November), the Vinakoper Martinmas, Club Istria Rubies Accessibility (distance to main road): by the main road Internal room capacities: - conferences (video presentations): 70 people (Hiša refoška) and 30 people (Hram – seated) - seated dinner/lunch: 70 people (Hiša refoška) and 50 people (Hram) - standing reception: 150 people (Hiša refoška) and 100 people (Hram) External room capacities (garden/terrace): - standing reception: 200 people - seated dinner/lunch: 70 people Open for business: 365 days

-sedeča večerja/kosilo: 70 oseb Odprto za goste: 365 dni

Vinorodno področje: PRIMORSKA Vina Koper d.o.o., Šmarska cesta 1, 6000 Koper, Slovenija T: 05/633 01 00, F: 05/663 01 06 hisa.refoska@vinakoper.si, www.vinakoper.si, www.vinakoper.si/istrskirubini

Winegrowing region: THE SLOVENIAN LITTORAL REGION Vina Koper, d. o. o., Šmarska cesta 1, 6000 Koper, Slovenia T: +386 (0)5/633 01 00, F: +386 (0)5/663 01 06 hisa.refoska@vinakoper.si, www.vinakoper.si, www.vinakoper.si/istrskirubini

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

148


et

j

e

g a r a n ci

et

g a r a n c ij

e

M

M

M

e

e

e

j

et

u b is h i

g a r a n ci

it s

l

et

u b is h i

j

it s

l

g a r a n ci

u b is h i

et

l

j

l

g a r a n ci

l

l

et

it s

g a r a n c ij

e

NOVI, MALI CO2LT, VELIK PRIHRANEK MITSUBISHI 5 LET GARANCIJE

ŽE OD

*

8.840 EUR + DARILO:

PRVO LETO OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE

www.colt.si

Garancija proizvajalca velja 3 leta oz. 100.000 km. Komercialna ponudba “5 let garancije” zajema 2-letno podaljšano garancijo oziroma do prevoženih 150.000 km. Podaljšana garancija nastopi v trenutku, ko nastopi prvi od kriterijev garancije proizvajalca. Natančnejši pogoji garancije vozila so na voljo pri pooblaščenem proizvajalcu vozil Mitsubishi Motors.

AUTOCOMMERCE, d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana tel.: 01 588 3333, www.autocommerce.si

NOVI CO2LT

CO2 (kombinirana): od 115 do 161 g/km. Poraba goriva (kombinirana): od 5,5 do 6,9 l/100 km. *cena velja za model Colt 3V 1.1 Inline. Slika je simbolična. Naročnik oglasa: AC-Konim d.o.o.

mitsubishi_COLT_LJ_kongres_171×1265.indd 1

8.6.2009 16:05:07

149


Oglasno sporočilo

VINA IZ BELE KRAJINE IMAJO SVOJO ZAŠČITO Metliška črnina PTP in belokranjec PTP sta prvi slovenski vini, ki sta dobili oznako Priznanega Tradicionalnega Poimenovanja (PTP) na osnovi pobude pridelovalcev vin. Belokranjec PTP pa je sploh prvo slovensko belo vino, ki se ponaša z oznako PTP. Metliška črnina PTP Metliška črnina PTP je izjemna zvrst rdečega vina z izraženimi karakteristikami posamezne sorte vinske trte ter belokranjskega prostora kot pridelovalnega območja. Modra frankinja da vinu polnost okusa, žametna črnina pa prijetno svežo aromo, ki nas spominja na vonj po gozdnih sadežih.

Belokranjec PTP

Kolednik Vrhunska predikatna vina ZGP so združena pod skupnim imenom Kolednik. Glede na čas in način trgatve poznamo naslednje stopnje predikatnih vin: • pozna trgatev • izbor • jagodni izbor • suhi jagodni izbor • ledeno vino Naj dodamo, da je bilo prav v Vinski kleti KZ Metlika pridelano prvo ledeno vino v državi, leta 1986.

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. Cesta 15 brigade 2, 8330 Metlika Tel. 07 363 70 00 Fax. 07 363 70 11 E-naslov: info@kz-metlika.si www.kz-metlika.si

Belokranjec PTP je zvrst vina. Osnovni sorti tega vina sta laški rizling in kraljevina. Kot dopolnitev pa še: beli pinot, chardonnay, sauvignon, zeleni silvanec, renski rizling in rumeni muškat. Prav zaradi sestave sort in klimatskih ter talnih posebnosti Bele krajine se vino odlikuje s harmoničnim, suhim in bogatim okusom ter šopkom sortnih arom.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

150


Advertising Feature

PROTECTED WINES FROM BELA KRAJINA The Metliška črnina PTP and Belokranjec PTP are the first Slovenian wines with recognised traditional denomination (PTP) on the initiative of the wine-growers. Belokranjec PTP is the first Slovenian white wine bearing the PTP label. Metliška črnina PTP Metliška črnina PTP is an excellent red wine with the expressed characteristics of each variety of vines and the area of Bela Krajina. Blue Franconian is a grape variety giving the wine richness of taste and Žametna Črnina gives the wine a pleasant aroma reminiscent of the smell of forest fruits.

Belokranjec PTP

The Kolednik Brand Special vintage or predicate PAO wines (protected appellation of origin) are united under the Kolednik brand. Based on the time and the manner of grape picking, we have the following predicate wines: • late harvest • selection • berry selection • selection of dry berries • ice wine

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. Cesta 15 brigade 2, 8330 Metlika Tel. +386 (0)7 363 70 00 Fax. +386 (0)7 363 70 11 E: info@kz-metlika.si www.kz-metlika.si

Belokranjec PTP is a wine type. The basic varieties of this wine are Italian Riesling and Kraljevina supplemented by the Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon, Green Silvaner White Riesling, Žlahtnina and Muscatel Giallo varieties. Thanks to the varietal composition of the wines, climate and soil of Bela Krajina, the wine is characterised by a harmonious, dry and rich flavour and a bouquet of varietal aromas.

151


Oglasno sporočilo / Advertising Feature

VINSKA KLET FRELIH

THE FRELIH WINE CELLAR

Vinogradniška zgodba Vinske kleti Frelih se je začela leta 1892, ko se je stari oče Jožef Frelih preselil v Šentrupert. Prišel je z Vipavskega, od koder je prinesel znanje in veselje do vinske trte. Bil je eden prvih, ki je zasadil na ameriški podlagi cepljene trse. Takrat je bil vinograd velik 60 arov in posajenih je bilo okrog šest tisoč trt.

The vinicultural story of the Frelih Wine Cellar dates back to 1892 when grandfather Jožef Frelih moved to Šentrupert. He came from the Vipava valley, bringing with him the knowledge and love of the vine. He was one of the first to engage in grafting using American rootstock. At the time, some six thousand vines stretched across 60 acres of the vineyard.

Danes se na sedmih hektarih razprostirajo obnovljeni vinogradi z žlahtnimi trsi, ki omogočajo pridelavo žlahtnih sort vina (modra frankinja, zeleni silvanec in modri pinot), tradicionalnega cvička in penin. Tradicija zaznamuje tudi sedanje delo in se nadaljuje v dobrem kletarjenju. Frelihova vina iz Zadrage so vedno veljala za dobra. Danes to potrjujejo vsa priznanja, pridobljena na ocenjevanjih vin v Ljubljani in Gornji Radgoni. Radi pa nas postrežejo tudi v svoji gostilni in penzionu v Šentrupertu, kjer tradicionalne slovenske jedi povežejo z odličnimi domačimi vini. V novo zgrajenem delu v avtentičnemu okolju in bližini cerkve Sv. Ruperta v Šentrupertu so na voljo dvoranice, primerne za poslovna in družabna srečanja do 300 udeležencev. Okolje, v katero je postavljena Hiša vina, ponuja domačnost in odličnost na enem mestu. Oddaljenost in hkrati bližina večjih mestnih središč in turističnih zanimivosti omogočata obiskovalcu prijetno delo ali sprostitev.

Today, vines producing vintage wines (Blue Frankonian, Green Silvaner and Pinot Noir), the traditional Cviček and sparkling wines stretch across seven hectares of rejuvenated vineyards. Tradition still marks the present and the work of good cellaring continues. Frelih’s wines from Zadraga have always had the reputation of being good wines. Today, this is reinforced by numerous awards received at wine competitions in Ljubljana and Gornja Radgona. There is also the inn and boarding house in Šentrupert, where they love to serve traditional Slovenian dishes accompanied by excellent home-made wines. The newly constructed part in the authentic environment in the vicinity of the Church of St. Rupert in Šentrupert offers halls appropriate for business and social gatherings of up to 300 participants. The environment of this House of Wines provides homeliness and excellence all in one place. The remoteness and yet the vicinity of the larger city centres and tourist attractions give the visitor a pleasant working environment and stay.

Vinska klet Frelih d.o.o. Šentrupert 35, 8232 Šentrupert, Slovenija T: +386-7-6000-600; M:+386-41-666-045; F: +386-7-6000-601 vinska.klet@frelih.si , www.frelih.si

Vinska klet Frelih d.o.o. Šentrupert 35, 8232 Šentrupert, Slovenia T: +386-7-6000-600; M: +386-41-666-045; F: +386-7-6000-601 vinska.klet@frelih.si , www.frelih.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

152


Oglasno sporočilo / Advertising Feature

DUBROVNIK PALACE HOTEL – ZBIRALIŠČE POSLOVNIH IN KONGRESNIH GOSTOV

DUBROVNIK PALACE HOTEL – A MEETING POINT FOR BUSINESS AND CONGRESS GUESTS

Poslovni gosti jasno pričakujejo vse, kar potrebujejo za uspešno delo in prijetno bivanje. Kongresni gosti pa ob tem potrebujejo tudi vso potrebno infrastrukturo in izjemne gostinske storitve.

Business guests naturally expect all the requirements necessary for successful work and a pleasant stay. In addition to that, congress guests require all the necessary infrastructural amenities and outstanding hospitality service.

V Dubrovniku, po mnenju številnih raziskav enem najlepših mest na svetu, je turistična filozofija v mnogočem prilagojena kongresnim gostom. Predvsem zagotavlja prefinjeno kongresno infrastrukturo in visoko usposobljeno osebje – dva najpomembnejša načina, kako postati uspešen gostitelj kongresov. Hotelska skupina Jadranski luksuzni hoteli, ki združuje številne hotele, med katerimi je tudi luksuzni Dubrovnik Palace Hotel, je gostoljuben gostitelj številnih kongresov, motivacijskih potovanj, kulturnih in drugih dogodkov. Svojim gostom zagotavlja odlične razmere za poslovni del njihovega obiska ter prijetno in izpopolnjujočo osebno izkušnjo. Luksuzni Dubrovnik Palace Hotel je hotel s petimi zvezdicami, ki svojim gostom ponuja 308 luksuznih sob in apartmajev s pogledom na morje ter zasebnimi balkoni in terasami. Dubrovnik Palace Hotel svojim poslovnim gostom ponuja elegantne konferenčne sobe in sedem prilagodljivih večnamenskih kongresnih dvoran, ki lahko sprejmejo več kot tisoč udeležencev. S svojim značilnim vzdušjem in prefinjeno opremo lahko gosti najzahtevnejše predstavitve, seminarje, poslovna srečanja, mednarodne kongrese in shode, kot tudi videokonference.

In Dubrovnik, one of the most beautiful cities in the world according to many surveys, the tourism philosophy has been adapted in many ways to congress guests. Above all, it provides a sophisticated congress infrastructure and highly skilled staff, two of the most important conditions for building a reputation as a successful congress host. The Adriatic Luxury Hotels Group, comprising a number of hotels including the luxurious Dubrovnik Palace Hotel, is a hospitable host to numerous congresses, incentives, cultural and other events, offering guests excellent conditions for the business part of their visit and a pleasant and fulfilling personal experience. The luxurious Dubrovnik Palace Hotel is a five-star hotel providing 308 luxurious rooms and suites with sea views and private balconies and terraces. To meet the needs of its business guests, the Dubrovnik Palace Hotel has stylish conference rooms and seven specially designed multi-functional congress halls, which can seat over 1000 participants. With its distinctive atmosphere and sophisticated equipment, it can host even the most demanding presentations, seminars, business meetings, international congresses and conventions, as well as video conferences.

www.alh.hr.

www.alh.hr

153


154


• 1. REVIJA INDUSTRIJE SREČANJ JUGOVZHODNE EVROPE • 1ST SOUTHEAST EUROPE MEETINGS INDUSTRY MAGAZINE •

Ugodnost za organizatorje dogodkov Organizatorji dogodkov in revija Kongres - kot prva strokovna revija industrije sreËanj - smo odloËilno vplivali na razvoj kongresnega turizma v regiji. Kot ekoloπko osveπËeno uredniπtvo æelimo zmanjπati obseg tiskane naklade, a hkrati nagraditi organizatorje dogodkov. Zato organizatorjem dogodkov, ki so prispevali k razvoju kongresnega in poslovnega turizma, podeljujemo ugodnost prejemanja brezplaËnih izvodov revije Kongres. »e ste organizator dogodkov in si æelite zagotoviti brezplaËen izvod revije Kongres, izpolnite krajπi vpraπalnik na www.kongres-magazine.eu/narocilo-revije. »e se æelite naroËiti na revijo Kongres proti plaËilu, kliknite na www.kongres-magazine.eu/narocilo-revije/narocilnica/. O prejemnikih brezplaËnega izvoda bo odloËal uredniπki odbor revije.

P.S.: »lani Kongresnega urada uæivajo ugodnost, da tudi nadalje prejemajo revijo Kongres brezplaËno. Izdajatelj, produkcija in træenje: GO®Mice d.o.o., ©tihova 4, Ljubljana, T: +386 (0)1 430 51 03, F: +386 (0)1 430 51 04 E: kongres@go-mice.eu


Zadnja beseda / The Last Word

Ali je lahko ženski slog vodenja v krizi uspešnejši od moškega? / Could a Female Style of Management be More Successful in Times of Crisis than a Male One? Očitno je, da obstajajo razlike med žensko in moško naravo. Večina ima to izkušnjo že iz zasebnega življenja. Razlike pa nakazujejo tudi možnost konflikta. Drugače ne more biti niti v delovnem okolju. Zato mora na prvem mestu prevladovati poznavanje značajev drug drugega in pripravljenost za sprejemanje drugačnosti. Osebno si ne drznem posploševati in dajati ocen o primernosti bodisi žensk bodisi moških na vodilnih položajih. Lahko pa s toliko večjo gotovostjo rečem, da je moja osebna izkušnja s sodelavkami na vodilnih položajih izjemno pozitivna. Izzvan sem bil z iztočnico, da bi bilo lahko delovno okolje, ki ga vodi menedžerka, bolj prijazno in demokratično z več posluha za potrebe zaposlenih. Morda je to res v nekaterih pogledih. Vendarle se mi zdi, da ženske, ki pridejo na vrh, ne pridejo zato, ker so tako prijazne in demokratične, ampak – ker so odločne in brezkompromisne. Vtis prijaznosti in demokratičnosti še najbolj odraža varljiva ženska pojava. Strinjam se tudi, da ženski pogled vidi marsikaj, kar je moškim očem skrito. Zlasti, ko gre za notranje stiske ali težave bližnjih. Vseeno pa je praviloma slog vodenja žensk avtoritaren in ne dopušča lepotnih popravkov. In to štejem za pozitivno lastnost pri svojih sodelavkah. V duhu dandanašnjih razprav ne moremo niti mimo pojma »krize«. Ali je lahko ženski slog vodenja v krizi bolj uspešen nego moški? Vsakršno natolcevanje o dokazovanju menedžerjev v krizi se mi zdi podcenjevalno. Vsaka organizacija, vsako podjetje pa še toliko bolj, v sodobnih tržnih razmerah stalno potrebuje »kriznega« menedžerja. Drugače si vodje sploh ne znam predstavljati. V obdobju konjunkture smo se preveč razvadili in radi smo posedali po udobnih sediščih. To pa je predvsem moška razvada! Zato kljub vsemu, statistično gledano, lahko pričakujemo, da se bo v pravi »krizi« pojavila kakšna menedžerka več. Naj gre za žensko ali za moškega pa si velja zapomniti naslednjo svetopisemsko misel: »Moder vladar vzgaja svoje ljudstvo in vlada razumnega je dobro urejena.« (Sir, 10,1).

There are obviously differences between the male and female

nature. The majority of us encounter these experiences in our private lives. However, differences also indicate possibilities for conflict. This cannot be different in the business environment. For this reason, it is important that we know each other’s characters and that we are prepared to accept diversities. Personally, I would not dare to generalise and make estimations about how appropriate either men or women are for managerial positions. I can however be that more certain when I say that my personal experience of female colleagues occupying top positions is extremely positive. I was challenged with the idea that a business environment managed by a female manager might be friendlier and more democratic with more sympathy for the needs of the employees. Perhaps, in certain aspects. However, I feel that those women who reach the top do not arrive there by being friendly and democratic but by being resolute and uncompromising. The impression of friendliness and democracy is mostly reflected by the misleading female appearance. I also agree that a woman’s insight can see a lot that is hidden to the eyes of a man, especially with regard to personal problems or the problems of loved ones. However, the female style of management is authoritative and leaves no room for cosmetic improvements and I see this as a positive characteristic of my female colleagues. In light of current discussions, we cannot avoid mentioning the term crisis. Can a female style of management be more successful in times of crisis than a male one? I find any kind of gossiping about managers trying to prove themselves in times of crisis to be dismissive. In the modern market conditions, each organisation and especially each company always needs a crisis manager. I cannot even imagine a different kind of leader. At times with a favourable economic situation, we became too burden-free and love sitting in our comfortable seats. And this is especially a male vice! Statistically speaking, we can nevertheless expect some additional female managers to appear in times of true crisis. Regardless of whether it is a man or a woman, it is good to remember this biblical thought: “A wise judge will instruct his people; and the government of a prudent man is well ordered.” (Sirach, 10:1)

Matjaž Berčon Director Turizem KRAS, d. d.

156


157


158


SLOVENIA MEETINGS Feel the people. Taste fresh ideas.

www.slovenia.info

www.slovenia-convention.com


meeting tings srecan ecanja Prijetna prestolnica za odlična srečanja

Lj u

bl ja

na

Lj

ub

lja

na

A cool capital for great meetings

i

m

.s

i

s a.

ris na -t ou

lja na

b

u tlj

i

lja

s vi

ub

ub

w .lj

. w w

w

w

w

Lj where all of europe meets kjer se srečuje vsa evropa

n

lja

July 2009  

Kongres magazine issue 03 number 03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you