Page 1

Cyfrol 26 . Rhif 28 . Mawrth 27 . 2014

Lovgreen a genod

Hip-Hop Gaerdydd

Aaron ymysg y goreuon

Y broblem efo Gwobrau Gwerin y BBC...

Ffrae Tai Gwynedd yn tanio ‘Dim cynnydd i ffermydd godro’

Yr Iaith Gymraeg:

“grym negyddol” ar brydiau

Tommo’n well na Jonsi

meddai Griff Rhys Jones

meddai Cris Dafis

£1.50


add Dwyfor 1 Ebrill 7:30 Neu add Dwyfor Neu 0 7:3 ill Ebr 2 add Buddug 3 Ebrill 7:30 Neu

Nos Fawrth Nos Fercher Nos Iau Nos Wener Nos Sadwrn

Glanaethwy 4 Ebrill 7:30 Ysgol Glanaethwy 5 Ebrill 7:30 Ysgol

Nos Fawrth Nos Fercher Nos Iau Nos Wener Nos Sadwrn

8 Ebrill 9 Ebrill 10 Ebrill 11 Ebrill 12 Ebrill

Nos Lun Nos Fawrth Nos Fercher Nos Iau

Pwllheli Pwllheli Y Bala Bangor Bangor

7:30 Theatr Felinfach 7:30 Theatr Mwldan lwg 7:30 Canolfan Gartho er 7:30 Neuadd Llanof er 7:30 Neuadd Llanof

olfan y Celfyddydau 14 Ebrill 7:30 Can add y Banw Neu 0 7:3 15 Ebrill add Goffa 16 Ebrill 7:30 Neu Fach 17 Ebrill 7:30 Theatr

yd ill 7:45 Theatr Clw Nos Fawrth 22 Ebr yd ill 7:45 Theatr Clw Nos Fercher 23 Ebr olfan Ucheldre 24 Ebrill 7:30 Can Nos Iau n Joh Ambrose 25 Ebrill 7:30 Theatr Nos Wener ol Uwchradd Ysg Yr 0 7:3 ill Ebr Nos Sadwrn 26 negryn ill 7:30 Neuadd Lla Nos Fawrth 29 Ebr Ysgol y Moelwyn 0 7:3 ill Ebr 30 Nos Fercher 1 Mai 7:30 Galeri Nos Iau 2 Mai 7:30 Galeri Nos Wener Twm o’r Nant 3 Mai 7:30 Theatr Nos Sadwrn

Dyffryn Aeron Aberteifi Pentre’r Eglwys Caerdydd Caerdydd

Swyddfa Docynnau Swyddfa Docynnau Swyddfa Docynnau n neu Siop Awen Meirio Linda Brown Linda Brown Swyddfa Docynnau Swyddfa Docynnau Swyddfa Docynnau m/theatrbaracaws www.wegottickets.co neu Linda Brown

01758 704088 01758 704088 01758 704088 01678 520658 01286 676335 01286 676335 01570 470697 01239 621200 01443 219589 01286 676335

01970 623232 01938 820594 Swyddfa Docynnau Catrin Hughes il.com ma hot 1@ ge6 eor e-bost elizabethg rge 01766 523566 h neu Elizabeth Geo 01248 725700 Siop Newsday, Criciet Menter Môn Llangefni 0845 3303565 a Docynnau ddf 0845 3303565 Swy rug Yr Wyddg a Docynnau ddf 01407 763361 Swy rug Yr Wyddg 01824 702575 Swyddfa Docynnau Caergybi n thu Rhu Elfair, p 01758 730748 Sio n Rhuthu ys Evans Car nog wn Bot 01654 711232 il Micah 01766 830435 Avr yn Tyw ger na Price 01286 685222 Me iog stin Ffe u ena Bla 01286 685222 Swyddfa Docynnau Caernarfon 01745 812349 Swyddfa Docynnau Caernarfon s 01745 813431 Gaynor Morgan Ree Dinbych neu Siop Clwyd

Aberystwyth Llangadfan Cricieth

I hysbysebu yn Golwg cysylltwch â Helen Sweeney

01570 423529


cynnwys mawrth 27 . 2014

w y t h n o s g o lwg

AR Y CLAWR

Gweld eisiau’r hen Heulfan

5 ‘Dim cynnydd i ffermydd godro’ meddai arbenigwr 10 Tommo’n well na Jonsi meddai Cris Dafis 10 Ffrae Tai Gwynedd yn tanio 14 Yr Iaith Gymraeg: “grym negyddol” ar brydiau 19 Lovgreen a genod Hip-Hop Gaerdydd 21 Y broblem efo Gwobrau Gwerin y BBC... 26 Aaron ymysg y goreuon

4

STRAEON ERAILL

10

R

hyfedd meddwl, o gofio’r biliynau sydd wedi eu tywallt i brosiectau Amcan Un yng Nghymru, nad oes ceiniog ar gael i achub Yr Heulfan yn Y Rhyl. Tra bod yr arian cyhoeddus yn llifo fel mêl i brosiectau celf uchel-ael, rhaid gofyn pam nad oes y fath wario ar adloniant i’r mwyafrif. Dewiswch unrhyw un o lefydd mawr ffansi’r byd celf yng Nghymru, maen nhw wedi eu hariannu’n hael. Yng Nghaerdydd mae gynnoch chi Ganolfan y Mileniwm. Adeilad eiconig a godwyd gyda £47 miliwn o arian cyhoeddus Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Celfyddydau, a thros £30 miliwn o arian y Loteri. Diolch yn fawr. Yn y gogledd wedyn mae disgwyl i Ganolfan Pontio Prifysgol Bangor agor ddiwedd y flwyddyn, gyda help £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru a £12.5 miliwn arall mewn grantiau o Ewrop. Diolch yn fawr. Rhyfedd meddwl bod palas i’r opera, y ddrama a’r aria yn agor wrth i’r fwyell hongian uwchben

ein pyllau nofio cyhoeddus, mewn gwlad o blant a phobol dew sydd mewn mwy o angen ymarfer eu cyrff na bwydo eu hawen. Dyna’r cefndir wrth i Gyngor Sir Ddinbych ystyried tynnu’r plwg ar Yr Hwylfan, yr unig le yn y Gogledd i gynnig tonnau dan do a’r cyfle i bobol, sydd heb yr arian i brynu bwrdd syrffio a siwt, i flasu’r wefr o syrffio. Mi fydd nawdd cyhoeddus y cyngor i’r Heulfan yn dod i ben ddiwedd y mis, a’r haul yn machlud ar ganolfan ddŵr a fu’n ganolbwynt i ddifyrrwch a sawl trip Ysgol Sul ers ei agor yn y 1980au. Yr haf diwetha’ dim ond £8 oedd hi am ddiwrnod cyfan o hwyl ar y sleids – bargen, yn enwedig o gofio bod modd mynd â’ch bwyd eich hun i mewn. Mi fydd cau yn glec i’r dref hefyd. Does dim angen dweud bod Y Rhyl angen y swyddi a’r ymwelwyr. Ac mi fydd yn rhaid i deuluoedd a thripiau o’r Gogledd deithio dros y ffin i Loegr i chwilio am wefr wleb o hyn allan.

14

4 ‘Alban annibynnol yn llesol i Gymru’ Rheilffordd Aber/Caerfyrddin 6 Siopau’r Mentrau Iaith yn corddi 7 AS Ewropeaidd yn pryderu am Gyfoeth Naturiol Cymru Carwyn a’r Mentrau Iaith 13 Angen ystyried effaith cynlluniau tai ar y Gymraeg Ceisio cadw meddygon yng Nghymru 14 Iwtopia Comiwnyddol Sbaen yn denu cyfeillion Cymraeg Cuba 18 Rhoi drama ar y MAP 20 Diarmuid yn ei dweud hi 25 Gwobr roc y Genedlaethol

BOB WYTHNOS

21

Yr Wythnos

8

– pigion newyddion golwg360 Bwrlwm y Bae Llun newyddion yr Wythnos 9 Byd y blogiau 10 Cartŵn Cen Williams 11

Llythyrau

12

Portread

– Jacqui Thompson

16 20-1 – Iwan ap Llyfnwy 19

26

Tu ôl i’r llenni

22 Y

Calendr

24 Y

Babell Roc

– Riffs Y Reu’n rocio

24 Pobol

a diwylliant

– Mari Morgans

Colofnau

Blwch Post 4 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion SA48 7LX Ffôn 01570 423 529 Ffacs 01570 423 538 e-bost ymholiadau@golwg.com safwe www.golwg360.com Golygydd Gyfarwyddwr Dylan Iorwerth Cyfarwyddwr Busnes Enid Jones Rheolwraig Hysbysebion Helen Sweeney

Cysylltiadau Golygydd Siân Sutton Dirprwy Olygydd Barry Thomas Gohebydd Celfyddydau Non Tudur Gohebydd y Cynulliad Gareth Pennant Gohebydd Cyffredinol Siân Williams Newyddiadurwraig Gwasanaethau Golwg Llinos Dafydd

Dylunio Dyfan Williams Swyddog Marchnata Lowri Steffan Swyddog Cyllid Rhiannon Lloyd Williams Swyddog Gweinyddol Wendy Griffiths Swyddog Tanysgrifiadau Mair Jones

Cyhoeddir Golwg gan Golwg Cyf gyda chymorth ariannol gan Gyngor Llyfrau Cymru. Nid yw ein noddwyr o angenrheidrwydd yn cytuno gyda’r farn yn y cylchgrawn. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel papur newydd. Argraffwyd gan Argraffwyr Cambrian.

8 Dylan Iorwerth 10 Cris Dafis 18 Tu ôl i’r llenni 22 Manon Steffan Ros 23 Ar y bocs – Dylan Wyn Williams Jac Codi Baw 26 Leighton Andrews 27 Phil Stead 17

Gwaith

Chwaraeon

26 Aaron ymysg y goreuon

Llun Clawr: Griff Rhys Jones Ffotogarffydd: Geraint Thomas

Golwg 27 mawrth 2014  

Golwg 27 mawrth 2014 – Lovegreen a genod Hip-Hop Gaerdydd, Y broblem efo Gwobrau Gwerin y BBC, Aaron ymysg y goreuon, Ffrae Tai Gwynedd yn t...

Golwg 27 mawrth 2014  

Golwg 27 mawrth 2014 – Lovegreen a genod Hip-Hop Gaerdydd, Y broblem efo Gwobrau Gwerin y BBC, Aaron ymysg y goreuon, Ffrae Tai Gwynedd yn t...

Advertisement