Page 1

Formularz 5

ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH W ZASIĘGU PUP GOLUB-DOBRZYŃ - stan (01.09.2010 - 31.12.2010) Wyszczególnienie

poprzednio pracujący w tym

ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadający gospodarstwo rolne 2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego

z tego

w tym

bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do 1

m. Golub-Dobrzyń

PUP Golub-Dobrzyń

m. Kowalewo Pomorskie

kobiety 1 903

ogółem 1 226

kobiety 646

ogółem 288

kobiety 153

2 734

1 382

996

501

232

120

343

6

5

3

2

0

0

1

792

367

294

132

88

52

94

61

28

16

9

24

6

0

0

0

3 288

1 744

1 127

585

1 059

602

345

510

185

209

1 673

1 013

z tego

g. Golub-Dobrzyń

g. Radomin

g. Zbójno

kobiety 136

ogółem 637

kobiety 353

ogółem 301

kobiety 161

ogółem 282

kobiety 152

174

185

99

484

247

201

100

293

141

1

0

0

1

1

0

0

1

1

112

53

60

31

130

52

43

24

65

23

7

9

7

6

4

12

5

20

14

10

8

0

4

0

3

2

6

1

7

1

4

2

258

133

403

214

232

124

600

330

286

151

382

207

191

74

46

170

99

62

34

200

112

135

75

73

45

88

55

19

65

19

35

11

60

20

37

13

49

15

550

323

102

65

202

130

122

67

319

206

149

84

229

138 66

921

586

351

226

72

47

98

62

62

34

154

99

74

52

110

1 052

660

315

192

69

39

124

76

81

50

206

138

121

72

136

93

2 193

1 004

734

324

190

90

290

132

166

83

398

191

153

63

262

121

254

225

98

87

24

23

33

32

20

16

41

36

12

9

26

22

0

378

20

0

56

117

22

81

25

57

35

1

15

0

3

0

8

0

1

1

4

0

4

0

0

0

93

55

37

18

9

4

13

8

7

5

15

10

6

4

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385

149

131

50

42

15

54

22

24

13

71

23

21

11

42

15

1-3

883

423

330

145

87

42

83

39

63

40

150

73

85

42

85

42

3-6

688

393

259

142

50

33

95

49

37

19

131

79

66

38

50

33

6 - 12

614

325

223

124

47

25

100

46

44

26

111

56

43

23

46

25

12 - 24

562

321

180

103

34

20

112

63

51

26

102

67

50

22

33

20

pow. 24

403

292

103

82

28

18

111

83

27

12

72

55

36

25

26

17

0

0

18 - 24

1 059

602

345

191

74

46

170

99

62

34

200

112

135

75

73

45

25 - 34

1 023

611

332

190

80

42

176

120

77

49

210

125

68

43

80

42

35 - 44

640

360

213

113

50

32

119

59

48

33

126

73

37

18

47

32

45 - 54

616

277

266

129

63

27

65

20

43

16

75

38

43

20

61

27

55 - 59

168

53

60

23

20

6

19

4

14

4

19

5

16

5

20

6

60 - 64

29

0

10

6

0

2

0

0

wyższe

171

112

67

47

14

10

15

8

14

8

31

17

16

12

14

10

policealne i średnie zawodowe

588

385

188

121

50

28

103

75

41

29

92

63

66

41

48

28

średnie ogólnokształcące

583

402

237

154

34

25

71

55

25

16

116

82

66

45

34

25

1 197

530

382

153

118

48

185

95

87

45

228

109

82

32

115

48

996

474

352

171

72

42

181

69

79

38

170

82

71

31

71

1

5. Bezrobotni wg wykształcenia

z tego

g. Ciechocin ogółem 246

4. Bezrobotni wg wieku

zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie subsydiowane w tym

ob. wiejski Kowalewo Pomorskie ogółem kobiety 555 302

ogółem 3 535

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej

7. Podjęcia pracy w okresie w tym pracy subsydiowanej 8. Rozpoczęcia staży 9. Rozpoczęcia szkoleń

7

2

1

41

2 014

x

1 024

x

253

x

193

x

86

x

239

x

118

x

101

x

1 493

x

657

x

203

x

156

x

85

x

199

x

98

x

95

x

834

x

485

x

54

x

80

x

38

x

105

x

33

x

39

x

1 180

x

539

x

199

x

113

x

48

x

134

x

85

x

62

x

2 235

874

767

315

245

111

362

173

395

138

120

52

185

69

161

65

437

155

159

39

41

25

55

33

74

17

25

7

39

14

44

20

751

494

313

197

42

33

52

34

37

24

158

105

78

55

71

46

87

37

26

12

8

4

6

2

6

1

28

14

9

4

4

0

/Grudzień%202010  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/249396f4-bbdf-4ae8-a7b5-3e137bf9a4af/Grudzień%202010201202210840.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you