Page 1

ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH W ZASIĘGU PUP Golub-Dobrzyń - stan na 31.12.2004 Wyszczególnienie

PUP Golub-Dobrzyń ogółem kobiety

m. Golub-Dobrzyń

m. Kowalewo Pom.

ogółem

ogółem

kobiety

kobiety

1. Liczba bezrobotnych w tym - poprzednio pracujący - ze zwolnień grupowych - z prawem do zasiłku - absolwenci - niepełnosprawni bezrobotni 2. Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe - policealne i średnie zawodowe - lo - zasadnicze - podstawowe i niepełne 3. Bezrobotni wg wieku 15 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64 4. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 pow. 24 5. Posiadający gosp.rolne - z prawem do zasiłku

4 812

2 509

1 608

873

3 727 112 794 0 95

1 859 57 248 0 50

1 336 38 310 0 45

711 25 109 0 24

87 795 356 1 839 1 735

44 532 247 855 831

43 302 159 566 538

22 211 110 260 270

4 88 38 198 150

3 60 27 93 75

14 139 37 412 362

0 1 452 1 391 971 887 95 16

0 718 780 554 428 29 0

0 403 435 374 349 42 5

0 194 261 220 185 13 0

0 127 119 110 102 15 5

0 67 74 67 46 4 0

338 604 525 739 899 1 707 31 4 0

111 203 259 334 434 1 168 9 1

123 223 181 266 300 515 0 0

41 82 80 114 166 390 0 0

36 72 53 87 86 144 0 0

6. Oferty pracy na koniec roku - w tym na prace subsydiowane 7. Podjęcia pracy na koniec roku - w tym pracy subsydiowanej 8. Podjęcia stażu pracy na koniec roku

1 188 312 2 217 381 257

x x

810 217 863 191 109

316 84 66

98 45 234 52 25

788 168 179

x x

478 383 17 84 0 8

258

ob. wiejski Golub-Dobrzyń ogółem kobiety

g. Ciechocin

kobiety

ogółem

g. Zbójno

kobiety

ogółem

kobiety

327

383

199

286

158

490

216

440 10 83 0 15

219 6 27 0 10

263 7 57 0 8

135 5 17 0 1

221 13 53 0 0

116 5 20 0 0

345 5 66 0 0

136 3 17 0 0

3 91 19 186 179

5 85 47 232 234

3 56 33 114 121

9 70 36 137 131

6 47 24 63 59

4 41 15 105 121

3 25 14 60 56

8 70 24 189 199

4 42 20 79 71

0 300 309 171 169 14 1

0 135 153 103 81 6 0

0 219 164 105 103 10 2

0 115 102 60 47 3 0

0 154 121 55 48 5 0

0 76 67 32 23 1 0

0 80 91 62 49 2 2

0 48 53 31 25 1 0

0 169 152 94 67 7 1

0 83 70 41 21 1 0

10 26 29 41 56 96 0 0

61 107 101 128 175 392 17 1

17 31 50 49 67 264 4 0

48 84 74 91 107 199 6 1

17 27 45 45 57 136 3 0

25 32 42 63 83 138 4 2

9 14 20 31 33 92 1 1

22 26 30 40 59 109 4 0

11 8 16 23 29 71 1 0

23 60 44 64 89 210 0 0

6 15 19 31 26 119 0 0

94 28 17

55 4 397 42 33

121 19 26

95 7 334 39 32

130 17 28

39 14 141 22 19

49 6 14

30 9 101 13 18

42 9 14

61 16 147 22 21

x x

739 22 141 0 19

478

g. Radomin ogółem

603

202 7 27 0 6

964

ob. wiejski Kowalewo Pom. ogółem kobiety

340 6 31 0 9

x x

x x

x x

x x

x x

36 5 14

/Grudzie%C5%84%20  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/be186fbb-c62b-4f7d-b5de-4a32576d5224/Grudzie%C5%84%202004201202211010.pdf

/Grudzie%C5%84%20  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/be186fbb-c62b-4f7d-b5de-4a32576d5224/Grudzie%C5%84%202004201202211010.pdf

Advertisement