Page 1

OA/ZP-2200-01/MZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I KOPIAREK dla Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu na 2012 rok

1. Zamawiający. Powiatowy Urząd Pracy ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń tel.: (056)-683-52 31 do 33 fax:(056)-683-52 30 www.pup-golub-dobrzyn.pl www.bip.golub.dobrzyn.com.pl Czas pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wszelaką dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem można otrzymywać i dostarczać we wskazanych dniach i godzinach czasu pracy urzędu. 2. Określenie trybu zamówienia. Przetarg nieograniczony – art. 39 – 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 Ustawy PZP {Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV: 30192113-6 , 30125110-5, 30192320-0 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek; nośników danych oraz akcesoriów komputerowych w 2012 r. przez wykonawcę zamówienia ( we własnym zakresie) do siedziby zamawiającego. Fabrycznie nowe – czyli produkty wykonane z elementów nowych, wcześniej nie regenerowanych, nie używanych, w oryginalnych opakowaniach producenta z logo, symbolem produktu i terminem ważności, bez śladów uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne równoważne. Równoważne - czyli produkty kompatybilne o parametrach (pojemność tonera, tuszu, jakość wydruku, wydajność) takich samych, bądź lepszych jak produkty oryginalne produkowane przez producenta urządzenia, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie, posiadające właściwe opakowanie i oznakowanie. Wykonawca oferujący materiały równoważne bierze na siebie odpowiedzialność, że zamontowanie i używanie materiałów równoważnych nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów napraw urządzeń, jeśli uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Podstawę żądania naprawy ( w tym również wymiany bębna lub głowicy) będzie stanowić pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Ewentualne naprawy zostaną wykonane w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Wszelkie koszty związane z naprawą w takim wypadku poniesie Wykonawca.


Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty raporty z testów potwierdzające że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami; ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. Wykonawca oferujący materiały równoważne jest zobowiązany również dołączyć do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91.155/EEC z poprawkami 2001/58/EC. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (symbol, typ), numer katalogowy, opis zawartości, okres ważności materiału. Zamawiający żąda, aby materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję minimum 12 miesięczną od dnia dostarczenia materiału do siedziby Zamawiającego.

L.p.

Nazwa materiału – [CPV]

1

1. 2.

2

Tusz do HP-840 C czarny [30233234-0] Tusz do HP-840 C – kolorowy [30233234-0] Tusze do drukarki atramentowej

3.

HP business inkjet 1100 [30233234-0]

4.

5.

6

7.

8.

Toner do drukarki laserowej HP-1200, kolor czarny, oznaczenie producenta C71115X, wydajność nie mniejsza niż 3500str. [30233231-9] Toner do drukarki laserowej HP- 1300, kolor czarny, oznaczenie producenta Q2613, wydajność nie mniejsza niż 4000 str. [30233231-9] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP M1522NF MFP, kolor czarny, oznaczenie producenta, CB436A, wydajność nie mniejsza niż 2000 str. [30125100-2] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP 2727 MFP, kolor czarny, oznaczenie producenta, Q7553X, wydajność nie mniejsza niż 7000 str. [30125100-2] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP 3052 Laserjet, kolor czarny, oznaczenie producenta Q2612A, wydajność nie mniejsza niż 2000 str. [30125100-2]

Oznaczenie jednostki miary

Przewidywana ilość materiałów potrzebna w ciągu całego 2012 roku

Ilość materiałów potrzebna w m-cu: luty 2012r.

3

4

5

5

0

8

0

Komplet tuszy

3

1

1 szt.-

6

0

1 szt.-

6

0

1 szt.-

35

2

1 szt.-

20

2

1 szt.-

40

2

1 szt.1 szt.-


9.

10.

11.

12.

13.

Toner do drukarki laserowej HP-3200, kolor czarny, oznaczenie producenta C4092A, wydajność nie mniejsza niż 2500 str. [30233231-9] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP-M1536 DMF, kolor czarny, oznaczenie producenta CE278A, wydajność nie mniejsza niż 3100 str. [30125100-2] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP 3392 Laserjet, kolor czarny, oznaczenie producenta Q5949X, wydajność nie mniejsza niż 6000 str. [30125100-2] Color printers Yellow, oznaczenie producenta Q2672A, wydajność nie mniejsza niż 4000 str. Color printers Magenta, oznaczenie producenta Q2673A, wydajność nie mniejsza Toner do drukarki niż 4000 laserowej kolorowej str. Color HP 3550n printers Lasercolor Cyan, [30233231-9] oznaczenie producenta Q2671A, wydajność nie mniejsza niż 4000 str. Color printers Black, oznaczenie producenta Q2670A, wydajność nie mniejsza niż 6000 str. Color printers Toner do drukarki Yellow laserowej kolorowej Color OKI C3200 printers [30233231-9] Magenta

1 szt.-

2

0

1 szt.-

35

2

1 szt.-

25

2

1 szt.-

4

0

1 szt.-

4

0

1 szt.-

4

0

1 szt.-

5

0

1 szt.-

2

0

1 szt.-

2

0


14. 15. 16.

17.

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Color printers Cyan Color printers – Black Toner do drukarki laserowej OKI B6300dn [30233231-9] Toner do urządzenia Kyocera FS-1016 MFP [30125100-2] Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera FS 1118 [30125100-2] Toner do drukarki laserowej Kyocera FS-2000D [30125100-2]

1 szt.-

2

0

1 szt.-

3

0

1 szt.-

3

0

1 szt.-

15

0

1 szt.-

15

0

1 szt.-

10

0

2

0

2

0

2

0

3

0

4

0

40

0

10

0

30

0

15

0

30

0

3

0

25

0

Color printers 1 szt.Yellow Toner do kopiarki Color printers 1 szt.Magenta kolorowej Taskalfa 250CI Color printers 1 szt.[30125100-2] Cyan Color printers – 1 szt.Black Płyty czyste CD- R 700 MB Opakowanie [32582000-6] – 100 szt. Płyty czyste DVD + R DL 8,5 GB x4 1szt. [32582000-6] Płyty czyste DVD + R 4,7 GB x 8 Opakowanie [32582000-6] - 50 szt. Pianka do czyszczenia plastiku 300 ml. 1 szt. [30217000-2] Chusteczki do czyszczenia matryc Opakowanie LCD nie nasączane [30217000-2] – 100 szt. Pianka do czyszczenia matryc LCD 1 szt. [30217000-2] Płyn do czyszczenia wałków drukarki 1 szt. [30217000-2] Sprężone powietrze 600 ml. 1 szt. [30217000-2]

4. Termin wykonania zamówienia; Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 rok 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. złożenie oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia - oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu lub materiałami równoważnymi. W przypadku


zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty raporty z testów potwierdzające, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami; ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. Wykonawca oferujący materiały równoważne jest zobowiązany również dołączyć do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91.155/EEC z poprawkami 2001/58/EC.

Oferta zgodna z przedmiotem zamówienia – tj. z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi lub zawierająca, w przypadku rozwiązań równoważnych, raporty z testów potwierdzające, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami; ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91.155/EEC z poprawkami 2001/58/EC - spełnia warunki Oferta nie zgodna z przedmiotem zamówienia, tj. z nie oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi lub nie zawierająca w przypadku rozwiązań równoważnych raportów z testów potwierdzających, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami; ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub nie zawierająca dołączonych od oferty kart charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91.155/EEC z poprawkami 2001/58/EC - nie spełnia warunków. 2. dołączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dołączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru – spełnia Brak odpisu z właściwego rejestru lub odpis nie aktualny – nie spełnia 3. dołączone do oferty, złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 24 ust.1 i 2 zgodne z aktualnym stanem prawnym. Dołączone do oferty oświadczenie (w pełnym brzmieniu) złożone pod odpowiedzialnością karną o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy PZP – spełnia Brak w/w oświadczenia lub oświadczenie w nieaktualnym brzmieniu ( nieaktualny stan prawny), skrócona/niepełna wersja oświadczenia, lub oświadczenie nie złożone pod odpowiedzialnością karną, nie podpisane, bądź podpisane przez nie uprawniony podmiot – nie spełnia 4. dołączone do oferty, złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 22 ust.1 zgodne z aktualnym stanem prawnym.


Dołączone do oferty oświadczenie ( w pełnym brzmieniu) złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust.1 Ustawy PZP – spełnia Brak w/w oświadczenia lub oświadczenie w nieaktualnym brzmieniu ( nieaktualny stan prawny), skrócona/niepełna wersja oświadczenia lub oświadczenie nie złożone pod odpowiedzialnością karną, nie podpisane, bądź podpisane przez nie uprawniony podmiot – nie spełnia

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dołączenie do oferty raportów z testów potwierdzających, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami; ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawionych przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91.155/EEC z poprawkami 2001/58/EC 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 24 ust. 1 i 2 zgodne z aktualnym stanem prawnym. 4. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 22 ust. 1 zgodne z aktualnym stanem prawnym. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami – Mariusz Zieliński 056 683 52 30 do 33 wew. 16 8. Informację na temat wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą.


Termin związania ofertą- 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego. Strony oferty powinny być numerowane i parafowane. Zaleca się spięcie stron w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru/ewidencji. Jeżeli ofertę i załączone dokumenty podpisują osoby nie ujawnione w rejestrze do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób udzielone przez osoby ujawnione w ewidencji lub rejestrze/ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty musza być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, opatrzonej opisem „Oferta na przetarg – zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu na 2012 rok. Nie otwierać przed 9 luty 2012 r., godz. 10.15 oraz pełną nazwą i adresem wykonawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, sekretariat. pokój nr 13, I piętro Termin składania ofert upływa dnia: 9 luty 2012 r., o godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 luty 2012 r., o godz. 10:15 w siedzibie PUP, pok. nr 14.

12. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty winna być podana brutto w PLN. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej brutto i liczby zamawianych ilości sztuk na cały 2012 rok dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w SIWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi objąć wszystkie koszty mogące powstać w terminie realizacji zamówienia z określeniem podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty. Ceny podane w ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena- 100 % Cena – w ramach niniejszego kryterium wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 100. Najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru Cena najniższa x 100 pkt Liczba punktów oferty ocenianej = ______________________


Cena oferty ocenianej Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który spełni wymagania określone Ustawą PZP i SIWZ oraz w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O wyborze oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca oferujący materiały równoważne bierze na siebie odpowiedzialność, że zamontowanie i używanie materiałów równoważnych nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów napraw urządzeń, jeśli uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Podstawę żądania naprawy ( w tym również wymiany bębna lub głowicy) będzie stanowić pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Ewentualne naprawy zostaną wykonane w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Wszelkie koszty związane z naprawą w takim wypadku poniesie Wykonawca. Jeśli w okresie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że niezawodność, wydajność lub jakość dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta, Wykonawca zobowiązuję się do gwarancyjnej wymiany produktów na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia (faks, mail) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy zamówienia. Realizacja zamówień: systematycznie w terminie 2 dni roboczych, na podstawie pisemnego wezwania o dostawę (fax) lub telefon pracownika, określającego: przedmiot zamówienia, ilość. Warunki gwarancji: 12 m-cy od dnia dostawy. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Zgodnie z działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Załączniki: - Załącznik 1 - OFERTA CEN

/Specyfikacja%20I  
/Specyfikacja%20I  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/c8c93675-6966-4908-835a-ec3be1a5bce7/Specyfikacja%20Istotnych%20Warunk%C3%B3w%20Zam%C3%B3wien...

Advertisement