Page 1

Oppdragsnr: 7314039

Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL

GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell!

Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000 - 1100 kvm.


INNHOLD 01

Innhold

03

Informasjon om eiendommen

04

Prisinformasjon og avtalevilkĂĽr

05

Ă˜vrig informasjon

06

Andre opplysninger

15

Forbrukerinformasjon om budgivning

17

Budskjema

18

Oppsummering


Informasjon om eiendommen

Adresse

Auenhauglie Hyttefelt, 3550 Gol Registerbetegnelse

Gnr. 46, bnr. 101 - 114 i Gol kommune Beliggenhet

Hyttefeltet ligger attraktivt til på Golsfjellet Vest. Tomtene ligger solrikt til med flott utsikt mot Tisleia, Skogshorn, Jotunheimen og Valdresfjella.

Skiløyper finnes rett ved hyttefeltet (se vedlagt løypekart) og området kan by på et flott turterreng sommer som vinter. Gol sentrum som ligger ca. 20 minutter fra Golsfjellet, er handelssentrum i Hallingdal. Her finnes bl.a. kjøpesenter, restauranter, kafeer og ellers de fleste private og offentlige servicetilbud. For ytterligere informasjon se www.golsfjelletvest.no, www.golinfo.no og www.gol.kommune.no Beskrivelse

SOMMER: Våren, sommeren og høsten er en fin tid på fjellet. Snøen blir borte og frem kommer flotte turstier og et stort eldorado for sykling, fisking, ridning, bading, etc. VINTER: På vinteren får man tilgang til et unikt løypenett med 150 km velpreparerte skiløyper som starter rett utenfor hyttedøren. Her kan man ta turen inn på Golsfjellet (Appelsintreet, Veslefjell, Syno varmestugu, etc), eller man kan gå inn på løypenettet som kommer fra Hemsedal, retning Skogshorn og Lykkja. Golsfjellet kan også friste med to alpinanlegg. Golsfjellet Alpinsenter - Bualie og Storefjell Ski- og Akesenter. I tillegg finner man Gol Skisenter i Gol sentrum, et skisenter i vekst med store utbyggingsplaner.

Pris fra. kr. 725 000,- + omk. Prisen inkluderer vei, vann, avløp og strøm til tomtegrensen. Adkomst

Fra Gol Sentrum: Følg RV 52 fra Gol og skilting Hemsedal. Etter ca. 7 km kommer man til Robru. Kjør over brua og ta deretter til høyre. Følg veien skiltet mot Golsfjellet Vest/Golsfjellet Fjellstue. Følg veien i ca. 5 km. Ta da av til venstre ved skilt, "Auenhauglie Stølslag". Tomtene ligger så på venstre side av veien, alle tomtene er merket med nummer.

Om man ønsker større utfordringer, kan man ta kjøreturen på ca. 25 min til Hemsedal Skisenter, et av Nordens beste alpinalegg - med utfordringer for liten og stor. Ønsker man en rolig dag og været tilsier at man skal holde seg innendørs, kan man ta kjøreturen til noen av de flotte høyfjellshotellene som ligger på Golsfjellet. De kan tilby bading, god mat, dans og mye morro. Flere av hotellene arrangerer aktivitetsdager for hele familien i ferietidene.

3


Prisinformasjon og avtalevilkår

Pris

Prisantydning Omkostninger Totalpris inkl. omk.

kr 725 000 kr 19 342 kr 744 342

Omkostninger

1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 230 Sum omkostninger fra kr 19 405,- ved oppnådd prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Andre faste kostnader

Som eier av hytte i Auenhauglie Hyttefelt må man påregne utgifter til: - brøyting og vedlikehold av vei i hyttefeltet, ca. kr. 1000 - 1200,- pr.år. - drift og vedlikehold av veien fra Sørbølkrysset til hyttefeltet, ca. kr. 2000 pr. år. - drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, ca. kr. 6 500,- pr. år. - bidrag til skiløyper og sykkel- og turstier (se vedlegg), fra ca. kr. 1.800,- pr. år Følgende betales i førstegangsavgift for veien Sørbølkrysset/Tisleia: kr. 4 450,- , som gir fri rett til bruk av veien i byggeperioden for all anleggstrafikk, samt kr. 1000,- for veien fra Sørbølvegen og frem til tomten.

4

Kommunale avgifter

For tomter er det ikke kommunale avgifter. Når hytte er bygget, vil man som eier av eiendom i Gol kommune måtte betale følgende kommunale avgifter: - hytterenovasjon - eiendomsskatt

Ligningsverdi

Ikke fastsatt.


Øvrig informasjon om eiendommen

Tomt

Vei, vann og avløp

Tomteareal er fra ca. 1000 - 1100 kvm på eiet tomt.

Det ligger fellesanlegg for vann og avløp i hyttefeltet. Prisen pr. tomt inkluderer påkobling til vei, vann, avløp og strøm til tomtegrensen.

Pris fra. kr. 725 000,- + omk. Prisen inkluderer vei, vann, avløp og strøm til tomtegrensen. Regulering

OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE Det kan bygges en frittliggende fritidsbolig med et tilhørende anneks og /eller uthus. BRA skal ikke overstige 210 m2 pr. tomt. BRA inkluderer også biloppstillingsplass iht. Teknisk forskrift (36 m2). Maks størrelse for ÎoppstuguÎ er 40 % av hyttas grunnflate. Mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen og skal ikke overstige 6,5 meter. Den synlige delen av grunnmuren skal ikke overstige 0,7 meter. Med anneks menes bygning med BRA inntil 30 m² som funksjonelt fungerer sammen med fritidsboligen (hovedbygget) og tillates brukt til varig opphold. Vilkåret er at fritidsboligen (hovedbygget) og annekset utgjør en hytteenhet. Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter. Avstanden til fritidsboligen (hovedhuset) kan ikke overstige 4 meter. Med uthus menes bygning som ikke skal brukes til varig opphold. Bygningen kan maksimalt ha et bruksareal (NS3940) på inntil 25 m². Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter. Uthus og anneks eller andre mindre bygninger skal ha tilnærmet samme takvinkel som fritidsboligen. Maksimal tillatt fylling i skrått terreng er 1,5 m fra opprinnelig terreng.

5


Andre opplysninger

Visning

Overtakelse

Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket.

Ca 14 dager etter signert kontrakt.

Budgivning

Golsfjellet Vest as

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.

Eier

Heftelser og servitutter

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift.

Andre rettigheter og forpliktelser

Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte Budskjema, Gibud elektronisk, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App’er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Diverse

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

6

Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Meglers vederlag: Vederlaget (som betales av selger) er avtalt til kr. 35000,- pr. tomt. . I tillegg betales startpakke på kr. 25 000,-. Dersom handelen ikke kommer i stand skal oppdragsgiver betale oppdragstaker vederlag kr 5.000,- for medgått arbeidstid. I tillegg kommer de utlegg og vederlag megler har hatt i oppdragstiden. Alle priser er oppgitt inklusive mva.

Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i


Andre opplysninger

lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle" gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som profesjonell/ikke forbruker. Betingelsene gjelder også dersom kjøper ikke har besiktiget eiendommen. Åpenbare/synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsprospektet eller vedleggene til dette. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på kjøper.

erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor. Konsesjon

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet: - tomten må bebygges innen 5 år - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt.

Byggemelding

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

Kjøper må medvirke til at kontrakten blir underskrevet innen rimelig tid etter budaksept. Megler foretar ikke avregning mellom kjøper og selger (eksempelvis kommunale avgifter og renovasjon).

Boligkjøperforsikring

Vedlegg

Finansiering/forsikring

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1's finansielle rådgivere. Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 gunstig forsikring. Kontakt meglerforetaket om dette. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansiering. Meglertakst

Vi tilbyr meglertakst av boligen din dersom du vurderer salg. Meglertakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid

EiendomsMegler 1 anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring gjennom HELP-forsikring AS. Denne forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtedato. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om dette på help.no. Meglerforetaket mottar et administrasjonshonorar fra Help forsikring vedr. formidling av kjøperforsikring. Oppdragsansvarlig

Håkon Wøllo Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig. Telefon: 32 05 52 02 / 413 34 370 E-post: hw@em1hemsedal.no

7


Utsikt mot Jotunheimen

Auenhaugen


Notater

14


Forbrukerinformasjon

Forbrukerinformasjon om budgiving

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. Gjennomføring av budgiving 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte “motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

15


NÅ KAN DU GI BUD MED ET TASTETRYKK

Så enkelt gjør du det • • • • •

Start vår elektroniske tjeneste gjennom knappen Gi bud på eiendommen enten via eiendomsmegler .no eller Finn.no Registrer deg, og last opp bilde av din signatur og ID. (Løsningen støtter filformatene Jpg, Png og Gif) Legg inn bud Ring megler og få bekreftet at bud er mottatt Ønsker du senere å øke budet ditt kan du gjøre dette fra samme tjeneste, pr. e-post eller SMS.

Tjenesten er tilgjengelig fra nettbrett, mobil og PC på nettadressen: www.gibud.eiendomsmegler .no


Bindende bud på eiendommen Auenhauglie Hyttefelt, 3550 Gol Oppdragsnr: 7314039 / Håkon Wøllo

Budskjema

Bud stort kr Skriver kroner 00/100

(I tillegg kommer omkostninger ihht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold Ønsket overtagelsesdato / Akseptfrist / kl. : Finansieringsplan

Lån i v/ tlf kr Lån i v/ tlf kr Egenkapital i v/ tlf kr Finansiering kr bekreftet av Dato/kl Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

ja

nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budskjemaet kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefax til meglerkontoret. Budskjemaet kan også scannes og sendes direkte pr. e-post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.

Budgiver 1 Budgiver 2 Navn Navn Tlf Mobil Tlf Mobil E-post E-post Adresse Adresse Poststadr. Poststadr. Sted Dato Sted Dato Underskrift Underskrift Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS, Bankbygget PB 53, 3561 Hemsedal, T 32 05 52 00, F 32 05 52 01


Oppsummering av eiendommen

GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt Prisantydning kr 725 000 Omkostninger kr 19 405 Totalpris inkl. omk. kr 744 405 Tomt ca. 1000 - 1100 kvm. Eierform Eiertomt

Kontakt Hükon Wøllo Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig. Telefon 413 34 370 hw@em1hemsedal.no

Salgsoppgave er sist oppdatert 20.02.2014

18


Kontakt Hükon Wøllo Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig. Telefon E-post

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS Org.nr.: 982082161 M Bankbygget PB 53 3561 Hemsedal Telefon 32 05 52 00 / Faks 32 05 52 01 www.eiendomsmegler1.no

413 34 370 hw@em1hemsedal.no

auenhauglie  
auenhauglie  
Advertisement