Page 1


Naghama Pardazi Vaziri  

نغنه پردازی در موسیقی ایرن، خالقی. مجله رادیو، #۴۹، شهریور۱۳۳۹. "Maghmeh pardazi dar musiqi Irani", By Ruhu'llah Khaliqi, Majala-yi Radiyu....