Page 1

Anuari 2011 Els Socis


1.211 Socis Honor; 1 Baixa T. Infantil; 7 Infantil Baby; 9 Professional; 11 Social; 32 Baixa T. Jugador; 36 Baixa T. Junior; 40 Infantil; 52 Junior; 60 Mèrit; 60

Social actiu; 187

Jugador; 716


Moviments de Socis Socis

Altes

Baixes

Moviments

Infantil baby

9

0

0

0

Infantil

52

1

0

1

Junior

60

3

0

3

Jugador

716

6

23

-17

Social actiu

187

0

61

-61

Social

32

0

1

-1

Soci d' honor

1

0

0

0

Soci de merit

55

0

1

-1

Soci professional

10

0

0

0

Soci merit esportiu

6

0

0

0

Baixa temporal infantil

7

0

6

-6

Baixa temporal junior

40

0

12

-12

Baixa temporal jugador

36

0

6

-6

1211

10

110

-100

Total


1.211 Socis

Dones; 35% Homes; 65%


Antiguitat dels Socis

26% 22%

19%

19%

14%

1 a 3 anys

4 a 10 anys

11 a 20 anys

21 a 30 anys

MĂŠs de 30 anys


Edat dels Socis 157 138

126

117

89 64 59

41 30 7 7

23

29 18

22

74

28

61 52 30

19 20 Homes Dones


Edat dels Socis

Més de 75 Més de 65 Més de 55 Més de 45 Més de 35 Més de 25 Més de 18 Més de 14 Més de 7 anys

8% 22% 41% 60% 75% 82% 87% 91% 96%


Residència dels Socis Vallès; 62; 5%

Barcelona; 388; 32%

Altres; 37; 3%

Sant Cugat; 724; 60%


725 Llars amb 4 socis; 47

amb 5 o + socis; 16

amb 3 socis; 58

Llar amb 2 socis; 155

Llar amb 1 soci; 449


Caps de Familia, Llars amb mĂŠs de 2 socis Dones; 32

Homes; 238


Edat Cap de Familia, Llars amb mĂŠs de 2 socis 69 63

64

37

30 7 25 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

66 a 75

MĂŠs de 75


Llars d’un sol Soci

Dones; 94

Homes; 355


Edat Socis Ăşnics de la Llar

121

91

88

75 50

4 Menys de 25

20 25 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

66 a 75

MĂŠs de 75


Anuari 2011 El Joc


40.641 Voltes al Camp de Golf

Competici贸; 6.233

De Diari; 34.408


2.929 Jugadors al Camp no en competici贸

Socis; 906

No Socis; 2.023


34.408 Sortides al Camp no en competici贸 No Socis; 5.167

Socis; 29.241


Jugadors al Camp no en competici贸

Festius; 1.288 Laborables; 2.439


Sortides al Camp no en competici贸

Festius; 12.379 Laborables; 22.029 Promig Diari de Sortides no en Competici贸 Festius Laborables Total

107 112 110


Sortides de Socis al Camp no en competici贸 Per sexes: Total Voltes de diari (Socis) Socios que han jugat (de diari) Promig anual per soci

Homes

Dones

28.815

22.250

6.565

846

599

247

34

37

27 350

Quans juguen amb quina frecu猫ncia mensual Mes de 10 Cops 7 a 10 cops 5 o 6 cops de 2 a 4 cops Una o Ninguna

300

Total 15 71 111 321 328

250

108

107

213

221

200 150 100 50 -

21

10 14

1

Mes de 10 Cops

90

61

7 a 10 cops

5 o 6 cops

Homes

de 2 a 4 cops

Dones

Una o Ninguna


Sortides de Socis al Camp no en competici贸 Per edats: Edat

90's

80's

70's

60's

50's

40's

30's

20's

10's

<10

Voltes de diari (Socis)

1

891

4.776

8.465

8.344

3.901

1.156

416

778

87

Socis que han jugat (de diari)

1

22

109

191

195

132

70

44

64

18

Promig anual per soci

1

41

44

44

43

30

17

9

12

5

Quans juguen amb quina frecu猫ncia mensual

200 180

Un o cap de 2 a 4 cops 41

48

5 o 6 cops

160

7 a 10 cops

140

Mes de 10 Cops

120 20

100

88

88

34

31

20

25

60

80 53

60 40

1

6 9 5

90's

80's

20

22 12

70's

8 60's

50's

48

45 52

12 10 40's

37 21 3

6

30's

20's

8 10's

18 <10


Sortides de Socis al Camp no en competició Per Antiguitat com a Soci: Anys com a Soci del Club

Més de 40

Voltes de diari (Socis)

250

de 30 a 40

de 20 a 30

de 10 a 20

de 5 a 9

Menys de 5

652

5.536

7.187

4.446

2.795

8.199

Socis que han jugat (de diari)

22

143

189

176

97

219

Promig anual per soci

30

39

38

25

29

37

Quans juguen amb quina frecuència mensual

200 71 56

de 2 a 4 cops

150

5 o 6 cops

88 44 100

7 a 10 cops 95

83 56

59 63

50 10 8

26

34

15

10

14 10

16 9 11

26 23

-

Més de 40

de 30 a 40

Un o cap

de 20 a 30

de 10 a 20

de 5 a 9

Menys de 5

Mes de 10 Cops


Sortides de Socis al Camp no en competici贸 Categories Especials: Categoria

Honorific

SocioPro

Junior

Infantil

Transeunt

Voltes de diari (Socis)

994

323

747

234

82

Socis que han jugat (de diari)

28

11

60

44

6

Promig anual per soci que ha jugat

36

29

12

5

14

60

Quans juguen amb quina frecu猫ncia mensual

50 Un o cap 40

de 2 a 4 cops

48

5 o 6 cops 30

7 a 10 cops 10

43

Mes de 10 Cops

20

12 10 3 2

3

8

6

4

Honorific

SociPro

Junior

Infantil

Transeunt


Sortides de Socis al Camp no en competició Els 197 socis que juguen més de 5 cops al mes: Sexe

Edat

Antiguitat

Categoria

Homes

Dones

165

32

83,8%

16,2%

90's

80's

70's

60's

50's

40's

30's

20's

10's

<10

0

7

36

62

59

24

4

1

4

0

0,0%

3,6%

18,3%

31,5%

29,9%

12,2%

2,0%

0,5%

2,0%

0,0%

Més de 40

de 30 a 40

de 5 a 9

Menys de 5

4

41

44

24

20

49

2,0%

20,8%

22,3%

12,2%

10,2%

24,9%

Honorific

SociPro

Jugador

Junior

Infantil

Transeunt

6

2

185

4

0

0

3,0%

1,0%

93,9%

2,0%

0,0%

0,0%

de 20 a 30 de 10 a 20


Anuari 2011 Competici贸


53 Competicions

Competicions Golf

53

Dies amb Competici贸

72

Participacions

5.319

Voltes

6.233


53 Competicions de Golf ProAm; 3 Professionals; 3

Amateurs; 47


53 Competicions de Golf

Federatives; 4

Altres; 15

Socials; 34


53 Competicions de Golf Seniors; 5

Infantils; 9

Generals; 39


53 Competicions de Golf

Masculines; 2

Femenines; 3

Indistintes; 48


Anuari 2011 Altres serveis


40.641 voltes; Carrets i Vehicles Cotxe Elèctric 0,4% Moto Elèctrica 14,6%

Carret Elèctric 21,5%

Carret manual o a l'espatlla 63,5%


La Zona de Pràctiques

Boles Llençades Visites de no socis

1.653.090 2.450


4.139 Jugadors han passat pel P&P Sant Cugat Socis; 311

No Socis; 3.828


7.806 Sortides al P&P Sant Cugat

Socis; 1.055

No Socis; 6.751

Anuari 2011 del Club de Golf Sant Cugat  
Anuari 2011 del Club de Golf Sant Cugat  

Estadístiques de Socis, Joc, Competicions i Altres serveis.

Advertisement