Page 1

Kildekærnyt

nr. 1.

Nyhedsbrev for Kalundborg Golfklub – februar 2009 Formanden byder velkommen til en ny sæson Så nærmer tiden sig, hvor vi kan byde en ny golf-sæson i Kalundborg Golfklub velkommen. En sæson, der vil byde på meget nyt både ude og inde og på det sportslige plan. Fra 1. januar har klubben overtaget banepasningen fra Hededanmark. Til at stå i spidsen for dette arbejde har vi ansat chefgreenkeeper Anders Mortensen. Der er ved at blive købt maskiner og ansat personale og driften er så småt ved at gå i gang. Vi har store forventninger til mere kvalitet i pasningen af banen, til glæde og fornøjelse for medlemmerne. Og det uden at driften bliver dyrere. Også i forhold til klubhuset er sker der noget nyt. Fra sæsonstarten vil medlemmerne blive mødt af mere lys og plads i cafeen og en større færdigrenoveret terrasse. Forbedrede rammer for vores aktive klubliv. Elitearbejdet skifter delvis spor. Vi har indledt et samarbejde med Dragsholm Golf Club, om et fælles 1. hold. Dette gør vi for at give vores dygtigste herrespillere de bedste træningsmuligheder og chancer for at klare sig godt i divisionsturneringen. Samtidig siger vi farvel til dameeliteholdet, der har kæmpet bravt de sidste tre år. På juniorsiden skal der gøres en særlig indsats for igen at få skabt et aktivt miljø for vores juniorer, både sportsligt og socialt. Dette arbejde vil have bestyrelsens store bevågenhed i den kommende tid. Kalundborg Golfklub har en sund økonomi, hvilket ikke gør sig gældende for alle golfklubber i Danmark lige nu. Når det er muligt for os, er det bl.a. fordi vi blandt klubbens medlemmer har mange, der gør et stort frivilligt arbejde. Det er både i den daglige drift, når der skal bygges og meget andet. Vi håber i bestyrelsen at vi også i 2009 vil blive ”forgyldt” med mange frivillige arbejdende medlemmer. Sidst men ikke mindst, har vi med glæde kunnet konstatere, at vores sponsorer også vil støtte os i sæson 2009, det vil vi gerne takke for. Så alt i alt skulle mulighederne for en god golfsæson være tilstede. Velkommen og nyd den. Peter Holm Hansen

Nyt format for Kildekærnyt Som det har kunnet læses i det sidste nr. af Kildekærnyt har vores tidligere redaktør af klubbladet takket af. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at prøve en ny form for information til medlemmerne. Vi vil generelt udbygge de informationer, der kan findes på hjemmesiden. Her udover vil der udkomme et kort nyhedsbrev, som dette, 6 til 8 gange om året, der dels kan afhentes i klubhuset og dels vil ligge på hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil primært omhandle kommende aktiviteter og kort nyhedsstof. Næste nr. kommer ca. 1. april 2009. Matchprogram 2009 Matchprogrammet for 2009 er lige på trapperne. Det vil i løbet af 14 dage blive lagt på klubbens hjemmeside og ligge til afhentning i klubhuset. Vi kan dog allerede nu løfte sløret for datoerne for de tre første matcher. Det bliver: ÅBNINGSMATCH 2009 – 29. marts 2009 Matchform: Greensome Stableford – høj / lav – 18 huller. Gunsstart. Max. HCP. 44,0 MR. HERREHUSET – MATCH 19. april 2009. Matchform: A – B – C samt Juniorer 18 huller Stableford. Gunstart for alle rækker. AUTOHALLEN TOYOTA CLASSIC 26. april. Matchform: A – rækken 18 huller Slagspil. B – C samt Junior 18 huller Stableford. Gunstart for alle. Start på de ugentlige matcher Traditionen tro starter ”klubberne i klubben” umiddelbart efter sæsonåbningen. Nærmere oplysninger om de enkelte klubber findes på hjemmesiden. Datoerne for sæsonstarten er: Seniorafdelingen – mandag den 30. marts 2009 kl. 9.00. Gunstart. Begynderaften – mandag den 30. marts 2009 kl. 17.30. Hul 10 til 18 er lukket. Mannematch – tirsdag den 31. marts 2009 kl. 16.30. Gunstart. Damematch – onsdag den 1. april 2009 kl. 16.30, gunstart. Juniormatch – fredag den 3. april 2009 kl. 16.00, løbende start.

Kalundborg Golfklub

Sekretariat tlf. 5950 1385 /fax. 5950 1381

Røsnæsvej 225 4400 Kalundborg

Hjemmeside: www.kalundborg-golf.dk E-mail: info@kalundborg-golf.dk


Generalforsamling 2009

-

VEND !

Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BH’s mødesal, Nygade 3, 4400 Kalundborg Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.00 Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 10. Eventuelt Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet for 2008 med bemærkninger og revisorernes påtegning kan afhentes i sekretariatet eller læses på klubbens hjemmeside, under Medlemssiderne. Ad. Pkt. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter årligt: Seniormedlemmer: kr. 4.100 ( stigning med kr. 75 pr. kvartal) Junior I (under 18 år) : kr. 1.200 ( stigning på kr. 50 pr. kvartal) Junior II (18-21 år) : kr. 3.600 ( stigning på kr. 62 pr. kvartal) Uddannelsessøgende u. 25 : kr. 3.600 ( stigning på kr. 62 pr. kvartal) Passive : kr. 450 (stigning kr. 12,50 pr. kvartal.) Indskud : seniorer (over 18 år) kr. 3.500 (uændret) Pensionistrabat bortfalder fra og med 2. kvartal 2009. Boldabonnement : kr. 170 pr. år. (uændret) Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne Ingen Ad. Pkt. 7. Valg til bestyrelsen På valg: Steen Thorsen (villig til genvalg), Albert Balking (villig til genvalg) og Vini Lindhardt(villig til genvalg) Kalundborg Golfklub

Sekretariat tlf. 5950 1385 /fax. 5950 1381

Røsnæsvej 225 4400 Kalundborg

Hjemmeside: www.kalundborg-golf.dk E-mail: info@kalundborg-golf.dk


Bestyrelsen

Kalundborg Golfklub

Sekretariat tlf. 5950 1385 /fax. 5950 1381

RøsnÌsvej 225 4400 Kalundborg

Hjemmeside: www.kalundborg-golf.dk E-mail: info@kalundborg-golf.dk

Kildekær-nyt 2009 nr.1  

Klubblad for Kalundborg Golfklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you