Golfbladet 2015/5

Page 26

Kundlojalitet aGolfs forskning har visat att prisvärdheten är den starkast bidragande faktorn för kundlojalitet. Som mått på kundlojalitet använder aGolf nyckeltalet Net Promoter Score (NPS). NPS mäter hur villiga kunderna är att rekommendera golfanläggningen genom frågan”Hur troligt är det att du skulle rekommendera golfanläggningen till en vän eller kollega?”.

Så här en bit i september är dagarna kortare, daggen ligger i gräset på morgnarna och det är ett otvetydigt faktum att 2015 års golfsäsong i Sverige är på väg mot sitt slut. Men vad passar då bättre än att summera säsongen som varit! Vilken anläggning har bäst bana? Restaurang? Nöjdast gäster? aGolf mäter kontinuerligt kvaliteten på Sveriges golfanläggningar. Detta görs genom att tiotusentals golfare i genomsnitt spenderar 6 minuter på att besvara en enkät om den besökta golfanläggningen. Återkopplingen används för att utveckla anläggningens verksamhet. Följande resultat baseras på högsäsongen i golfsverige – juni, juli och augusti månad.

Tabell 3. Topp 10 kundlojalitet. Foto: mickael tannus

Attraktivitet Känslor och förväntan inför besöket på en golfanläggning kan sammanfattas i begreppet attraktivitet. En golfanläggnings attraktivitet är grunden för dess popularitet, rykte och lönsamhet. aGolf har med statistiska metoder utvecklat ett affärsmått för att mäta en golfanläggnings attraktivitet. Attraktiviteten beräknas som ett index av vetenskapligt utformade enkätfrågor fokuserade på gästens bedömning av bana, service och bemötande, spelupplevelse, övningsområden samt golfrestaurang. Indexet antar värden mellan 0 och 100, där högre värden innebär högre attraktivitet. Tabell 1 visar de tio golfanläggningar som haft högst attraktivitetsindex under högsäsongen 2015.

Bjäre Golfklubb.

tabell 1. Topp 10 attraktivitetsindex.

Anläggning

Attraktivitetsindex

1

Vadstena GK

88,1

2

Båstad GK

86,4

3

PGA Sweden National AB

85,8

4

Björnhults GK

85,8

5

Sölvesborgs GK

85,8

6

Kils GK

85,6

7

Gräppås GK

84,9

8

Bro Hof Slott Golf Club

84,9

9

Tomelilla GK

84,6

10

Ölands GK

84,4

Foto: staffan andersson

Plats

PGA Sweden National.

Plats

Anläggning

Återkomst

1

Hussborg GK

77,3 %

2

Kristinehamns GK

76,7 %

3

Lundsbrunn GK

76,1 %

4

Kävlinge GK

75,5 %

5

Ölands GK

75,1 %

6

Karlskoga GK

73,8 %

7

Sölvesborgs GK

73,4 %

8

Årjängs GK

72,6 %

9

Hudiksvalls GK

72,3 %

10

Öregrunds GK

72,0 %

tabell 2. Topp 10 prisvärdhet.

Tabell 5. Topp 10 kundlojalitet restaurang.

Plats

Anläggning

NPS

90,2 %

1

Kils GK

92,2

Vadstena GK

89,4 %

2

Båstad GK

89,5

3

Kävlinge GK

88,6 %

3

Vadstena GK

88,5

4

Sölvesborgs GK

86,5 %

4

Bryngfjordens GK

87,8

5

Karlskoga GK

86,1 %

5

Hussborg GK

87,3

6

Tomelilla GK

84,1 %

6

Karlskoga GK

86,4

7

Lundsbrunn GK

83,5 %

7

Tomelilla GK

86,0

8

Hudiksvalls GK

82,6 %

8

Ringenäs GK

85,5

9

Linköpings GK

82,5 %

9

PGA Sweden National AB

85,3

10

Kils GK

81,8 %

10

Ölands GK

85,0

1

Årjängs GK

2

50 GOLFBLADET/SEPTEMBER 2015

Attraktivitetsindex

Vadstena Golfklubb.

Anläggning

NPS

1

Årjängs GK

70,5

2

Kalmar GK

68,9

3

Sölvesborgs GK

67,3

4

Bjäre GK

66,7

5

Bro Hof Slott Golf Club

65,3

6

Vasatorps GK

64,1

7

Linköpings GK

64,0

8

Vadstena GK

63,1

9

Båstad GK

60,7

10

Visby GK

60,3

Tabell 4. Topp 10 återkomst.

Restaurang Mat och golf hör ihop. Vilka golfrestauranger rekommenderas i högst utsträckning?

Anläggning

Plats

Återkomst Kundlojaliteten driver gästens benägenhet att återkomma och detta är den enskilt viktigaste faktorn för en golfanläggnings tillväxt och lönsamhet. aGolf mäter gästernas benägenhet till återkomst genom frågan ”Jag kommer att återvända till golfanläggningen innevarande eller nästa säsong” Tabell 4 visar andelen som instämt helt i påståendet.

Prisvärdhet Anläggningens attraktivitet påverkar i sin tur dess prisvärdhet. Hög attraktivitet innebär hög prisvärdhet. Baserat på gästernas svar beräknas anläggningens prisvärdhet som andelen som instämmer helt i påståendet att golfanläggningen väl levererade den upplevelse man betalade för. Tabell 2 visar de tio golfanläggningar som haft högst prisvärdhet högsäsongen 2015.

Plats

NPS antar värden mellan -100 och +100, och ju närmare talet ligger +100 desto högre är rekommendationsbenägenheten. Tabell 3 visar de tio anläggningar som haft högst kundlojalitet under högsäsongen 2015.

Hussborg Golfklubb.

Kils Golfklubb.

GOLFBLADET/SEPTEMBER 2015

51