Page 1

I N H O U D • • • • • • •

0-Nr

Waarom Golfbeweging? Stand van Zaken/Agenda Wat deel je hier? FFTF? Adressen Denk mee: wederkerigheid Fotoimpressie en beeldrecht WijThorbeckewezen

Stand van Zaken

AGENDA

Op het moment van de productie van dit

Golfbeweging nr1 verschijnt indien

0-nummer, mailt en belt Eli (te Winkel) van WT-coördinatie de contactpersonen

Waarom WTWT-Golfbeweging? WijThorbecke’s digitaal

Golfbeweging

magazine

deelnemers

voor

aan

en

is

een door

WijThorbecke’s

denktanks. Doel: wij houden elkaar op de hoogte van onze vorderingen.

de bijeenkomst van afgelopen 29 mei.

laten schuiven? Mail de redactie:

Het voornemen is om nog vóór het

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

zomerreces in beeld te krijgen wat er momenteel speelt en aan welke middelen

beetje) eindredactie wordt door WT-

Nieuws van de eigen organisatie uit de

Naar onze laatste informatie zijn de

krant te halen, dat

volgende teams actief:

coördinatie geregeld, de inhoud is aan

3e Kamer & Ronde Kamer

als vorderingen van je collegateams, en

Leiderschapsontwikkeling

‘krant’

Focus op dichtbij & moderne real-

WijThorbecke

nieuwsbrief.

een

van idee tot bewerkstelligde verandering. Het bevorderen van co-creatie staat

time technology

Uiteindelijk werken we met z’n allen aan burgerinitiatief

c.q.

referendum

belastinggeld)

verantwoordelijkheid nemen met ideeën

Vertel in Golfbeweging wat jullie doen

én

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

samenwerking,

co-creatie,

staat

daar zelf het beste zicht op binnen het eigen team. Maar ook tussen de teams kan er overlap bestaan. Het proces van

archieven

afkijkboekjes

en

als

voor

serie andere

We (are) key

FFTF?

daarbij

centraal. ‘Samen-werken’; jullie hebben

de

maatschappelijke vernieuwers.

Uiteraard

uiteraard centraal, maar ook is dit leuk voor

Betalen is bepalen (stemmen met

waarbij we laten zien dat wij, het volk,

uitvoering.

jullie. Als we dit een beetje volhouden, ontstaat een semi-openbaar ‘groeiboek’

geval zou je ‘nieuws’ hier kunnen lezen

de

Wat deel je hier? De vorm van dit e-magazine en (een

Momenteel actieve teams

dan

Komen jullie bijeen en willen jullie dat delen om meer mensen aan te

“We hebben toch een nieuwsbrief?”

is

van de teams die zijn geformeerd tijdens

jullie als teams behoefte hebben.

is niet fijn. In ons

genoeg kopij op 18 juli

Met Golfbeweging houden we in de eerste plaats elkaar op de hoogte. hoogte Het

Digitale platformen paraat Om het teamproces en de onderlinge samenwerking

te

faciliteren,

biedt

Een forum op onze Google Drive

eigen medium dan in de nieuwsbrief. Als

Onze Mindz Plaza en subplaza’s

je het maar deelt:

Onze bestaande Wikipagina

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

WijThorbecke’s LinkedInpagina •

organisaties nodig hebt bij je eigen teamactiviteiten. Een simpele link van

WijThorbecke de volgende platformen:

co-creatie komt beter tot z’n recht in een

kan zijn dat je andere mensen en

betreffend Golfbewegingeditie is dan zo gemaild of getwitterd. Golfbeweging is dus eerst voor ons, daarna feel free to

forward (FFTF).

Facebook Contactmedium deelnemers

Voor ondersteuning kunnen jullie

voor/door

aan de WijThorbecke

denktanks (12-12-12, 29-05-13 en … ).

contact opnemen met Eli via mail

Verschijnt

projecten@wijthorbecke.nl

meer/minder. Redactie = 3.0-stijl ;)

telefoon: 06 – 557 16 886.

of

de

driewekelijks

of

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

WijThorbecke.nl/Golfbeweging

Issuu.com/golfbeweging


Hallo mede-meemakers, beste Eli, Leuk die foto’s, maar eentje moeten we toch echt met z’n allen heel snel vergeten. Zouden jullie deze willen deleten en dat we die nooit, maar dan ook nooit meer ergens, waar dan ook, zullen terug zien: https://www.flickr.com/photos/foto_eli/8923639571/ Ik reken erop. Echt doen hoor, anders kan ik mijzelf beter meteen opknopen. Wat een ouwe zak op dat beeld, werkelijk ongelooflijk! Richard Reekers (fotonr: 8923639571, zie ook adresbalk) die

we

bewerkstelligen:

mee-makers.

Uiteraard zullen niet alle plannen de

Contactgegevens teams

eindstreep

Co-creëren is leuk, maar anderen moeten

halen.

Sterker

nog,

de

overgrote meerderheid dreigt in de

je natuurlijk wel kunnen bereiken. Per

vergetelheid te raken. Niet dus, want we

team zagen we graag 1 contactmailadres.

gaan ze registreren, keer op keer, hier in

LET OP: dit adres wordt ook voor derden

deze vaste rubriek in Golfbeweging.

zichtbaar Tip: maak hiervoor een nieuw,

Wellicht dat overlap bestaat met actieve

specifiek HotHot- of Gmailaccount aan.

projecten; dan nemen we betreffend onderwerp toch ‘gewoon ff mee’? Maar

Wederkerigheid Wij

hebben

ons

het kan ook dat een team tot de aangesloten

bij

Eli te Winkel, hoffoto- en projectengraaf

conclusie komt dat het met het eigen

WijThorbecke vanwege maatschappelijke betrokkenheid

en

onderwerp op een dood spoor zit. Zie

vernieuwingsdrang.

Maar werken aan een nieuw politiek-

Fotoimpressies en beeldrecht

bestuurlijk systeem is een langdurig

Om dit 0-nummer wat body te geven,

proces en gaat lang niet altijd over rozen.

heeft

De kans is groot dat mensen gaan

opgenomen van de laatste gezamenlijke

afhaken; we zijn allemaal druk met ook

bijeenkomst te Ede van 29 mei (2013).

andere zaken.

Eli’s foto’s staan hier:

Vandaar dat we zoeken naar manieren

https://www.flickr.com/photos/foto_eli/

de

eindredacteur

wat

foto’s

dan hier voor nieuwe input. Of nieuwe denktankleden die halverwege instappen, die kunnen eveneens kijken of er iets van hun vernieuwingsgading bijzit.

om extra meerwaarde uit WijThorbecke te halen. De volgende ideeën zijn al

In de aanloop tot ons burgerinitiatief

geopperd,

zullen

vul

svp

aan.

wij

vaker

bijeenkomen.

Dan

worden ook foto’s gemaakt, niet in de

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

laatste plaats voor onze Golfbeweging ;) •

ondertekend

Het coördinatieteam snapt dat het semi-

door de Tweede Kamervoorzitter

vrijelijk delen van onze hoofden niet

en/of

altijd op prijs hoeft te worden gesteld.

‘Mee-maak’certificaat

de

koning,

als

het

WijThorbecke-initiatief een officieel

Om wat voor redenen dan ook.

burgerinitiatie wordt (leuk voor aan

Het coördinatieteam geeft hier graag

de muur of op je CV)

gehoor gehoor aan, maar alleen als u OP MAAT

Hou je uren bij die je aan WT

HELPT (zie inzet boven) om de gewraakte

Beloning publieke bestuurders

besteedt. Eventueel op te voeren

foto in de bestanden te vinden en te

Non-Profit = social profit

voor de belastingdienst als onkosten.

verwijderen.

Moderne techniek

Meer? Golfbeweging@WijThorbecke.nl

Een onkostenvergoeding naar rato als er gelden via crowdfunding

WijThorbeckewezen

binnenkomen

Wij

(Deze

permanente

lijst

Golfbeweging is te kort … )

in

zijn

allemaal

als

Thorbecke:

samenlevingsvernieuwers. Ennn… wij zijn de geestelijk ouders van de vernieuwing

Moderne techniek, een weesproject ?

Nieuw team starten? Projectcoördinatie neemt

nog

vóór

Golfbeweging contact op.

publicatie

in


Golfbeweging nr0  

Contact- en informatieblad voor actieve teams van WijThorbecke(.nl)

Golfbeweging nr0  

Contact- en informatieblad voor actieve teams van WijThorbecke(.nl)

Advertisement