__MAIN_TEXT__

Page 1

GOLFavisen – DAnmarks FØRSTE, FØRENDE og MEST læste golfavis – golf i øjenhøjde!

GRATIS – TA’ DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR

NR. 9 – Oktober 2013 - 9. ÅRGANG

Konkurrence: Vind Cleveland 588 TT jernsæt

REJSETEMA: VINTERREJSER TIL EFTERÅ SYDEUROPA OG DUBAI UDSALG FTERÅ S R Å R TE GE

EF AL UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅ S R Å R E E LG DSA EFT DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTER U S R Å EFTER ALG EF UDSAL FTERÅRS UDS LG EFTER UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS S R DSA ALG E Å R E E DSA EFT RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTER ALG U G S Å S L D R R A U E S Å T S D F R L SALG E ÅRS UD TE FTERÅR RÅRS U S UDSA LG EFTE LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF E A S D U S G S Å T F R S L R D F R E E R A Å E U E T G S Å T F R S G L D EF U TE AL GE SA ÅR TER SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFT D U S R A U UDSA TERÅR G EFTE SALG E EFTERÅ ALG EFT UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFT D E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS A U S G S S L R D R A Å U A S Å T R SU EF UD TE ALG GE SA ÅRS UDS TER FTERÅR UDSALG EFT SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E D G U L S A S R S EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EF T F R S G L S R D F R E E SU L R A D Å E U E T R A G S Å U T F R S G L S Å D F R E E S L R A D R E U E T R A G S EF EF EFT UD RS U ALG SAL ÅRS EFTE UDS ERÅ TERÅ S G S Å D T F R S G L R D F R E U E L R A Å E U E T S A G S Å UDSALG T F R S G L S R D F R E E S L R A D Å E U E T R A G S Å U T F R S G L S Å D F R E E S L R A D R E U E T R A G S Å U E T F D F R E S GE LG RS AL DS FT RÅ RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL E Å R E T F G L S Å T R E S L R A D R EF UD LG S UDSA LG EFTE SALG EF RS UDS DSALG FTERÅR RÅRS U EFTERÅ ERÅRS S UDSA LG EFTE EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG E S L S R D FT R EF ER SU LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG T F R S G L S R D F R E E L R A D Å E U E T R A G S Å U T F R S G L S Å E S L R A D R SU EF UD ER EFTE EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS S G L R A Å S R D F R E E TER RÅR EFT S UD LG E RS U ALG DSAL RÅRS EFTE UDSA LG S UDSA LG EFTE SALG EF RS UDS DSALG FTERÅR RÅRS U EFTERÅ ERÅRS S UDSA LG EFTE EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSAL S L S R D FT R EF ER SU LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSAL T F R S G L S R D F R E E SU L EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSAL T F R S G L S R D F R E E SU L R A EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSA T F R S G L S R D F R E E L R A D Å E U E T S Å U T S G LG SA ÅRS U EFTER S UDSALG EF S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSA R Å R R E Å T A G DS FT RÅ SU LG RS AL DS RÅR EFTER S UDSALG EF RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSA Å R R E Å T F R TERÅ EFTE ALG E DSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS EFTER S UDSALG EF UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅR SALG EF RS UDS DSALG F RÅRS U E ERÅRS S UDS L EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DS S L S R D FT R EF ER SU LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR D T F R S G L S R D F R E E SU L R A D Å E U E T R G A S Å U T F R S G L S Å D F R E E S L E MENTALTRÆNING A Banebesøg DSA FT• RÅR PUTTS EFT S UD TRÆNING • UDSTYR • KORTE LG E RS U ALG DS• FTER RÅR E U E R A S Å E U E T S G S Å D T F R S G L R D F R E U E L R A Å E U E T S G A S Å T F R S G L S R D F R E E S UD L EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UD T F R S G L S R D F R E E kvalitet DSA SU GE SAL ÅRS FTE RÅR S UD EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSAL-GgolfugeTafEhøj RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS U F instruktører R 2014 R - dygtige E E Å T G U T F R S G L S D F R E E S L R A D R E U E T R G A S Å E U T S G S Å D T Å F R EF S AL FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS U RS UDS G EFTERÅRS U SA-Lstor Ehøjskoleoplevelse Å G R E T Å U T F S G L S Å D TE F R E S L A ERÅR LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS U RS UDS G EFTERÅRS U SA-Lfantastisk EFTgolfuge A Å G S R D E U T F S G L S Å D F R E - det var første gang A E U E RS AL ÅR EFT ER UD S Um.DShelpension FTERmen påE højskole, ERÅRS ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS T G • 6Eovernatninger S F G L D E L A U A G S FTERÅR U S L S D L R absolut ikke sidste U DSA S UD G EF LG E DSA FTER RÅR EFTE EFTERÅ ERÅRS DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS ERÅRSinkl. afslutningsmatch • 4-5EFX Tgreenfee ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UTag S S Å D T F S L med på golfskole og lær eller D F R E U L R A E U E A S S G LG S G R DS FT RÅ E E DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅRS EFTERÅ Sbl.a. ALG EFT ogRÅ U S S D R U S • golfinstruktion, videoanalyse 3-D golfsimulator Å T S R EF E dit Ågolfspil på Tnøje RS UD ERÅRSudvalgte UDSAL FT UDSALG ERÅR G EFTER SALG EF ÅRS UD EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS optimer G E ER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅR F R L E E A T G S F L D E ERÅR(uge 26S&A34) • GolfEogFTsingleliv European Tour ”Made in DK”(uge 33) A U i sydensLGvarme... EFT S UDSA G EFTE DSALG FTERÅR RÅRS U EFTERÅ UD LG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRSgolfresorts DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅR E ERÅRS ogSA A U G S S L D EFTvinsmagning R U Å S S • udflugt, musikaften Å D T AL G EF RS U EFTER UDSmå ERÅR SALhold ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅ RS UDS G Ehver med FTERdag EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS ERÅundervisning T F L E LG E RS U A EFTE UDSA ERÅR G S F R L R D E E • højskoleliv, samvær og godt humør A Å U DS RS på banen EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅ ERÅRS Å T S UCourse G Management F R EFTER S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅR L E E A T G S F L D F R E SA R ÅRS U UDSAL TERÅR FTER m.m. UDSALG EF G EFTE SALG E Å DSALGsamvær RS UD GE • fri svømmehal, fitness internet EFTERÅsauna, iDhøjsæde S G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER DSALog FTERÅaltid RÅRS USocialt L R E U E A Å T S G S F R L R E E A Å U T A G S Å U T S G L S D F R S L R A D R E U E R A S Å U E T S G S Å D T F R EFTER S UDSALG EF S L R D d E U E ny i Golf?” EFTdu TERÅR S UDSA G EFTER LG“Er SALG EF R DSALG RÅRS Ulbu EFTERÅ Hold for ERÅRS SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE SÅeRti D U S S L R D R EF ER 4D0SA- L4G1EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA EFTER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE siÅdReS U TER F R S G EF L SALG R D R E E R A Å U E T G S Å T F R S L D F R E E SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTE DSA FTE RÅR EFT LG E RS U ALG D E U E A S Å U T S G S D F R S L R D E U E R A Å U T S G S Å T F R S G R E E L R DSA EF ER på RÅRS UD DSAL S Umulighederne EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERSe Ralle EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTE E Å T G F L E A G S F R L R D E E EF U AL SA ÅR UD TER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERwww.jokgolf.dk ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS EFTE F R R E E R A Å E U E T A G S Å UDSALG FT T F R S G L S D F R E E S L R A D E U E T R A G S Å U T S G L S Å D F R EF S L R A D R E U E R A S Å E U T S G S Å D T F R S G S UD LG E SAL E RS U DSAL FTER RÅR EFTE ERÅR LG EF EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFT S S R D R EF ER LG AL EFT ÅRS UD DSALG FTERÅR RÅRS U EFTERÅ S UDSA LG EFTE RS UDS ALG EFT DSALG

ANDERS HANSEN-INTERVIW:

HJEM TIL BASEN I DANMARK

Portræt: FREMTIDENS STJERNESPILLER?

golf og højskole nørgaards højskole

MIZUANGO S

Pris fra 4700 kr.

Læs mere på www.nrgaard.dk Bestil brochure på tlf. 86682300

VOGNB


2

LEDER

OKTOBER 2013

GOLFSPORTEN VARMT EMNE I VALGKAMPEN Golfsporten præsterer mindst lige så meget ulønnet arbejde som andre idrætsgrene, men straffes af kommunerne med grundskyld, der skal betales over kontingentet. Den snart afgående formand for Dansk Golf Union, Søren Clemmensen, er en rar mand og en rund fynbo, der sjældent bruger de store bogstaver i en ”ulven kommer-retorik.” Derfor kan der være god grund til at lytte til hans kritik af de danske kommuner, der opkræver grundskyld af privatpersoner eller private selskaber, der står som ejere af en golfbane. Som det fremgår af John Kreiners fyldestgørende artikel om emnet i denne udgave af Golfavisen, så stilles de danske golfklubber og dermed også det enkelte medlem meget forskellige i problematikken omkring opkrævning af grundskyld. Emnet er så varmt, at det sagtens kan blive et mindre tema i den kommunale valgkamp i de kommuner, hvor golfspillerne føler sig negativt forskelsbehandlet – ikke blot i forhold til golfklubber i andre kommuner, men i høj grad også i forhold til andre idrætsgrene i samme kommune. -Det harmer mig, at golf ikke er ligeberettiget med andre sportsgrene. Rundt i kommunerne, hvor alle andre sportsfolk får stillet baner, idræts- og svømmehaller til rådighed næsten gratis, prøver politikerne sågar nogle steder at opkræve grundskyld af klubberne, som i forvejen afholder alle udgifter og giver et godt tilbud til kommunens børn, unge og ældre! Ordene kommer fra Søren Clemmensen i det interview, som Carsten Fischer har med den afgående DGU-formand i denne udgave af Golfavisen. Når kommunerne opkræver grundskyld af de private baneejere, har baneejeren reelt ikke andre muligheder end at pålægge golfklubben den øgede udgift for leje af banerne. Og efterfølgende har klubben ikke andre muligheder end at hæve kontingentet, der som bekendt er ganske betragteligt i forvejen, når det drejer sig om golfsporten. Grundskyld kan således let forhøje den enkeltes kontingent med 500 kr. om året. I mange andre sportsgrene vil 500 kr. næsten kunne dække det fulde medlemskontingent, mens beløbet i golfsporten i gennemsnit kun er 5-10 pct. af det årlige kontingent for at spille golf! I forvejen er golf en kostbar sportsgren, selv om den over de seneste årtier har udviklet sig til en folkesport og rent faktisk på antallet af medlemmer (171.000) er næststørst i Danmark efter fodbold, men foran traditionelt store sportsgrene som håndbold og svømning. Den høje pris for at spille golf er nok desværre også årsagen til fordommen om, at sporten kun er for de rigeste, og hvad betyder det så med en ekstra omgang skat i form af grundskyld? Det betyder rent faktisk, at rigtig mange potentielle golfspillere tænker sig om en ekstra gang, inden de investerer mange tusinde kroner for en hel familie, når alternativet er næsten gratis udnyttelse af kommunale faciliteter i andre sportsgrene. Gennem svenske undersøgelser er det bevist, at de ældste årgange af golfspillere i gennemsnit lever fem år længere end ikke-golfspillere af den simple grund, at en golfrundes spadseretur på 8-10 kilometer ganske indlysende er sund for både sjæl og legeme. Alle kan vist få øje på milliardbesparelsen i sundhedsog hospitalsvæsenet. Undertegnede signatur har gennem årene været aktiv i mange forskellige sportsgrene, men aldrig oplevet større vilje til ulønnet og såkaldt frivilligt arbejde end det, der præsteres i landets golfklubber – hvilket formentlig vil komme bag på ikke golfspillende kommunalpolitikere uden føling med sporten. I Danmarks Idræts-Forbund skønnes det, at der på landsplan findes omkring 250.000 ulønnede ledere, der hver dag sparer samfundet for milliarder af kroner. Hvis man antager, at hver golfklub i landet i gennemsnit kan præstere 50-60 ulønnede ledere – og det er bestemt ikke sat for højt – kan golfsportens andel af de 250.000 opgøres til rundt regnet 10.000. Der må være tid til, at alle stemmeberettigede blandt de 171.000 golfspillere plus mange tusinde ikke kluborganiserede spillere bruger deres stemme i valgkampen – både verbalt i debatten og skriftligt i stemmeboksen. Kommunerne kræver grundskyld, men burde sige undskyld!

”Kommunerne kræver grundskyld af golfsporten, men burde vel egentlig sige undskyld!”

KRONE GOLF TOURS

SKRÆDDERSYET

Redaktion og administration

DANMARKS BEDSTE UDVALG AF GOLFREJSER – SKRÆDDERSYET LIGE TIL DIG!

GOLFavisen Ordrupvej 114 DK 2920 Charlottenlund Tlf.: 36 30 55 52 Mail: info@GOLFavisen.dk www.GOLFavisen.dk

Udgiver GOLFavisen ApS 9. årgang

Layout

5 DAGE

Foto

GOLF

+6

MIDDAGE PÅ HOTELLET

Frits Christensen Journalist fc@GOLFavisen.dk

Annoncer: DG Media A/S Per Jørgensen Telefon 33 70 76 71 www.dgmedia.dk

DAGES

GOLF

I redaktionen: Jimmy Bak (udstyr), Henrik Knudsen, Thomas Wulff (bil/transport), Casper Mads Hahne Thomsen, (mental træning), Svend Pedersen Anders Dahl Christiansen Carsten Fisher Peter Nielsen

6

FRI

ADCO:DESIGN

Jens Christensen Journalist jc@GOLFavisen.dk

Hygge og fri golf på Sana Park Sesimbra

Storslået golfferie på Praia D’El Rey

Bo lige ved stranden og i centrum af den lille hyggelige fiskerby Sesimbra. Vil du kombinere golfen med god gastronomi ligger hotellet blot få minutters gang fra byens mange fiskerestauranter. Læg dertil 5 dage med ubegrænset golf på 2 af Portugals bedste baner, Aroeira I og II. Efter runderne kan du slappe af i hotellets pool, tyrkisk bad, sauna eller jacuzzi - altsammen på øverste etage med en fantastisk udsigt. Så har du den perfekte golfrejse.

Tag en uge til fantastiske Praia D’El Rey og spil golf på en af Europas bedste golfbaner Praia D’El Rey samt på Ballesteros’ sidste design Royal Obidos. Det femstjernede Marriott Praia D’El Rey hotel ligger i smuk natur nord for Lissabon. Lige uden for døren ligger Atlanterhavets dramatiske kyst og golfbanen, hvor nogle af hullerne ligger lige ud til stranden! Royal Obidos ligger lidt inde i landet, men stadig med udsigt til havet på enkelte huller og er en fantastisk golfudfordring. Luksushotel og golf i verdensklasse i skøn forening.

Prisen inkluderer:

Prisen inkluderer:

Alloverpress, iStockPhoto, Golf-Fotografen.dk, Jens Christensen, Frits Christensen, Dorothea Grundtoft, Jens Morten Sørensen og Søren Friberg.

Læsertal

● ● ●

Fly t/r Skatter og afgifter Transport af golfbag Billeje 7 overnatninger i delt dobbeltværelse Morgenmad 5 dages fri golf på Aroeira I og II

Pris per person fra kr.

6.595,-

Afrejse i perioden fra 1. november - 28. februar

● ●

Fly t/r Skatter og afgifter Transport af golfbag Billeje 7 overnatninger i delt dobbeltværelse m. morgenmad 6 middage 6 dages golf, max 27 huller (4 x Praia D’El Rey, 2 x Royal Obidos)

Pris per person fra kr.

9.895,Afrejse i perioden 1. oktober - 31. maj

61.000 pr. måned ifølge index Gallup, andet halvår 2012. Tilmeldt Pressens Medie Kontrol.

Distribution distribution@GOLFavisen.dk

Tryk Dansk Avistryk, Glostrup Kontrolleret oplag 20.500 i snit pr. udgivelse i 2010 ifølge FKM Specialmediernes oplagskontrol.

God valgkamp Frits Christensen

Short stay i luksusomgivelser på The Oitavos

Bo 28 dage på skønne Troia med fri golf!

Udnyt de gode flyforbindelser og tag på short stay til et af Lissabons allerbedste golfresorts, Oitavos. Det femstjernede hotel ligger perfekt placeret med udsigt til golfbanen og Atlanterhavet. Værelserne er meget moderne designet med egen balkon og minimum 60 kvm at boltre jer på! Fra alle værelser er der balkon med kig til Atlanterhavet og der er opvarmet udendørs- og indendørs pool, spa og rigtig god restaurant. Golfbanen er kåret til den 68. bedste i verden af Golf Magazine, behøver vi sige mere?

Troia er en skøn halvø omkring 60 km syd for Lissabon. Her ligger en af Portugals, og Europas, bedste golfbaner, hvor du kan boltre dig og forbedre dit handicap - langt væk fra sne og kulde. Du bor i gode lejligheder, hvor du har let adgang til områdets og det nærliggende hotels faciliteter, barer og restauranter samt til golfbanen. Troias golfbane er designet af den amerikanske legende Robert Trent Jones Sr. Han har skabt en spektakulær links/seaside bane, som er en af de mest fascinerende golfudfordringer i Portugal.

En del af PRO|GRUPPEN

Prisen inkluderer:

Prisen inkluderer:

PRO|VENTILATION leverer effektive, bæredygtige løsninger inden for ventilation og indeklima. Vi er kendte og anerkendte som en solid og seriøs samarbejdspartner, der leverer service i topklasse – hver gang. Vi udfører montering og installation af alle former for ventilationsanlæg, og som teknikentreprenør tilbyder vi fag entrepriser, entrepriseledelse og styring inden for ventilation, VVS, køleanlæg og automatik.

PRO|VENTILATION

● ● ● ● ●

H.J. Holstvej 20 DK-2610 Rødovre T : 36 36 09 09 F : 36 36 09 19 W : www.proventilation.dk E : info@proventilation.dk

Fly t/r Skatter og afgifter Transport af golfbag Billeje 3 overnatninger i delt dobbeltværelse Morgenmad 2 runder golf på Oitavos Dunes

Pris per person fra kr.

5.995,-

Afrejse i perioden fra 15. november - 14. april

● ●

Fly t/r Skatter og afgifter Transport af golfbag Transfer 28 overnatninger i delt lejlighed Fri golf på Troia (starttider efter 12:00)

BESTIL DIN DRØMMEGOLFREJSE PÅ TELEFON 33 14 18 88 Se flere attraktive golfrejsetilbud eller få yderligere information på www.kronegolftours.dk

Pris per person fra kr.

11.295,-

Afrejse i perioden fra 1. oktober - 31. april


4

Indhold

OKTOBER 2013

INDHOLD

14

Reportage – Klubber pålægges ekstra skat

52

Læserrejse til US Masters – Drømmetur til Masters på Augusta National

Korte Putts.................................................................................................................6 Smånyt fra ind- og udland Reportage.................................................................................................................10 Europæisk triumf over reserver

Supertilbud på 1 uge med efterårsgolf i varmen

Reportage.................................................................................................................14 Klubber pålægges ekstra skat Banebesøg – Aarhus Aadal Golf Club..........................................................................16 Ådalen i målrettet satsning Interview..................................................................................................................20 Anders Hansen hjem til basen Træning....................................................................................................................21 REE Golf åbner nyt træningscenter Portræt.....................................................................................................................22 Vulkanen fra Skåne i udbrud REJSER SPANIEN: Fra Formel 1 til Costa Bravas stolthed.........................................................................26 Den spanske Nicklaus-rute.........................................................................................32 REJSER TYRKIET: Tiger Woods i Tyrkiet..................................................................................................38 En hård kamp på slagmarken......................................................................................44 REJSER Emiraterne: Klassebaner i den store bunker..................................................................................46 REJSER Portugal: Lissabon-kystens klassebaner....................................................................................50 Læserrejse til US Masters.........................................................................................52 Drømmetur til Masters på Augusta National Portræt.....................................................................................................................54 Fynboen i førerbolden – ikke så ringe

Golf og kultur i mytiske Marrakech

Reportage.................................................................................................................56 Igen i år nåede kvinderne et stort millionbeløb Julegave ideer...........................................................................................................58 Julegaver til ham og hende

Grupperejse/matchtur

Portræt.....................................................................................................................60 Fremtidens danske stjerne? Golfferiepakke...........................................................................................................62 Lev og spil i Sydens sol Mentalcoaching........................................................................................................64 Mentaltræning bør være for alle Konkurrence.............................................................................................................65 Vind præmie fra Cleveland

74

Banebesøg – Asserbo Golf Club Landidyl med justeret layout

Golfophold................................................................................................................66 Løgstør er andet end muslinger Reportage.................................................................................................................68 Final series på kinesisk

Til Marrakech

Gimmes....................................................................................................................70 De kantede Gimmes

Prisen inkluderer: 7 nætter i juniorsuite dobbeltværelse på 5* Palmeraie m/morgenmad, fly med skatter/afgifter, transport af golfbag, transfer mellem lufthavn og hotel t/r, 7 nætter med 5 runder golf, ankomst- og afslutningsmiddag, aftergolf.

Klumme....................................................................................................................72 I selskab med fodboldikoner Banebesøg – Asserbo Golf Club.................................................................................74 Landidyl med justeret layout Klubnyt.....................................................................................................................76 Smånyt fra de danske klubber

Fra København

Golf i TV....................................................................................................................78 Viasat

SLÅ TIL

Afrejse 16. nov. 2013. Villa Palmeraie village reservation@pgp.ma Pris pr. person i delt Juniorsuite tél : 00212 524 33 43 43

NU

www.palmeraievillage.com

TILBUD

19

21

Helsingør

Kristianstad

København Malmö Malmö

E22

36 huller Overnatning på banen 3-retters middag

3-D FØRSTE AGES KL GOLFPA ASSES KKE Priser fr a 279 5 S

EK

FORLÆNG GOLFSÆSONEN MED EN AF SVERIGES MEST POPULÆRE GOLFPAKKER RING +46 (0)44-716 00 ELLER BOOK ONLINE! www.araslovgolf.se

7 nætter/8 dage: fra

R A P S -

8.295,-*

Fra Ålborg Afrejse 20. nov. 2013. Pris pr. person i delt Juniorsuite

600,

7 nætter/8 dage: fra 8.850,-* *) Rabatten er fratrukket prisen

Få flere informationer om disse rejser på www.profilrejser.dk/golfrejse eller ring 70 20 56 66

København

Jylland

Odense

Rosenørns Allé 29, 1. sal, 1970 Frederiksberg C

Vestergade 32 8600 Silkeborg

Vestergade 39, 2. sal, 5000 Odense C.

uge41golfavisen.indd 1

Kontakt vores golfrejsespecialister på golf@profilrejser.dk eller 70 20 56 66 Medlem af RGF nr. 2356

14-10-2013 09:46:08


Korte Putts

OKTOBER 2013

Korte Putts

AF FRITS CHRISTENSEN

NYT GOLFCENTER I SILKEBORG Samtidig med åbningen af Golf Center Silkeborg har Silkeborg Ry Golfklub indgået aftale med den tidligere landstræner Jan Frej Pedersen som klubbens nye headpro med det overordnede ansvar for golftræningen fra årsskiftet efter klubbens afsked med Ian Appleyard. Jan Frej Pedersen er 47 år og stammer fra Langå. Han var landstræner i perioden 2002-2010 med primært ansvar for opbygning af juniorarbejdet og fra 2006 også damelandsholdet. Han har siden fungeret som træner i bl.a. Ikast. Samtidig med ansættelsen af den nye headpro er klubbens proelev gennem tre år, Jan Henriksen, ansat som assisterende protræner fra årsskiftet. Et vigtigt led i etableringen af Golf Center Silkeborg er aftalen med Golfklinikken.dk, der hidtil har haft adresse i et træningscenter i Horsens, men nu rykker ind i det nye træningscenter i Silkeborg. Bag golfklinikken står Martin

Steen Tinning med trofæet efter sejren i British Senior Open

TINNING TOPPER SENIOR TOUR Med sit indtog på European Senior Tour i denne sæson har Steen Tinning fået et fantastisk come back til topgolf efter en årrække, hvor han skånede sin svage ryg for derefter at styrke- og triathlontræne igennem flere år med henblik på at genoptage golfkarrieren på Senior Tour. Den plan er lykkedes over al forventning. Med den seneste sejr i British Senior Open har den 51-årige Steen Tinning ikke blot vundet to ud af sine første 10 turneringer i debutsæsonen. Han har også sat sig på en overraskende førsteplads på order of merit og ligger før de tre sidste turneringer som favorit til at vinde pengelisten. Den foreløbige indtjening for Steen Tinning lyder på 196.000 euro (1,5 mio. kr.) I sin tidligere karriere på European Tour lykkedes det kun i to sæsoner Tinning at indspillere flere præmiepenge. To gange vandt han på European Tour og har nu fordoblet det antal sejre med sine seneste bedrifter. -Det ville være fantastisk for mig at slutte på toppen af pengelisten i min debutsæson. Det er jo alt det, jeg har arbejdet så hårdt for, siger Steen Tinning, der også synes sikker på titlen som rookie of the year.

D U B L TI

! P O H S A G P E L A K O L N I ID

Golfdirektør Mads Rugholm præsenterer her de to indehavere af Golfklinikken. dk, Jakob Ness og Martin Lauridsen og den nye headpro Jan Frej Pedersen. Lauridsen og Jakob Ness, der er fysiske trænere og fysioterapeuter for DGU’s Pro-team, A-trup og juniortrup. Golf Center Silkeborg har også indgå-

et aftale med Titleist, så klubben kan tilbyde det mest avancerede set up for fitting af køller ved hjælp af Trackman og andet avanceret testudstyr.

NING TIL D Æ L K E B S VE JR A L S L AG TIL UDST Y R EREN O G DEN B E G Y N DFE S S I O N E L L E TOPPRO E N BEDST E D R Å F DU I N G I D I NP N V I G D Å R GA SHO P E L A K LO

SHOP

TOTAL CONTROL

Cleveland 588 forged

588 er standarden som Cleveland Golfs konkurrenter er målt på. Denne wedge beholder den originale og tour proven 588 facon med fantastisk Precision Forged feel. Tour zip grooves og laser milled slagflade for optimal spin. Vejl. pris kr. 1000,-

Peter Schmeichel og John ”Faxe” Jensen med pokalen imellem sig.

SEJR TIL ØST OVER VEST Som holdkaptajnen John ”Faxe” Jensen udtrykte det, så blev det til

en ”knusende” sejr til de tidligere østdanske fodboldkoryfæer over de-

res kolleger fra vest under den første udgave af ”Made in Denmark Football Trophy,” der blev afviklet på Himmerland Golf & Spa Resorts Backtee New Course, der næste år lægger græs til en afdeling af European Tour. John ”Faxe” Jensen, Peter Schmeichel og kolleger vandt med 12-6 over et vesthold med Marc Rieper som kaptajn og spillere som John Sivebæk og Peter Kjær. Det hjalp ikke vestholdet, at man var forstærket med baneejeren Lars Larsen, der gav udtryk for håbet om, at matchen skulle være en årlig tilbageværende begivenhed i tilknytning til Made in Denmark-turneringen.

11 19

12 26 4 31

TILBUDPRIS I DIN LOKALE PGA SHOP

WINTHER PÅ CHALLENGE TOUR

Efter afviklingen af Backtee Race to Himmerland på Ecco Tour blev svenskeren Jesper Kennegård den første vinder af Championship Ring, der går til årets samlede vinder af Nordic Golf League Ranking. Med en samlet indtjening på 46.591 euro har svenskeren indspillet 14.426 euro mere end nummer to på listen. Jesper Kennegård vandt samtidig prisen som årets rookie. Det var første gang, at vinderen modtager Champions Ring, designet af C6 by Anne Cohen. Blandt præ-

Med afviklingen af årets Ecco Tourfinale Backtee Race to Himmerland blev det Jeff Winther, der løb med titlen som player of the year med en samlet indtjening over sæsonen på 188.285 kr. Præmieindtjeningen skyldes primært de to sejre i Bravo Tours Open og Ecco Tournament of Champions, og Winther har samtidig sikret sig plads på næste års Challenge Tour. -Jeg har haft en rigtig god sæson og har bevist over for mig selv, at jeg kan vinde turneringer på det her niveau. Nu skal jeg spille Challenge

Jesper Kennegård hyldes som vinder af Nordic Golf League af Ecco-chefen Dieter Kapsrzak.

37

8 36

38 35 13

28 14

7

34 9

stationerne i 2013 er sejren i Freja Championship på Himmerland Golf & Spa og sejrene på Nordea Tour i Wisby Open og SM Match Play.

6

2 10 18

1

15

17 16

33 3

22 21

27 30

29

Jeff Winther hyldes som player of the year på Ecco Tour af Ecco-chefen Dieter Kasprzak. Tour næste år, så det bliver en stor udfordring, men jeg tror, at jeg også kan klare mig derude, siger Jeff Winther, der også vandt en turnering på Ecco Tour i 2012.

699,-

Find din lokale PGA Shop

25

SVENSKER SOM RINGENS HERRE

KR.

20

WWW.PGASHOP.DK

24

23

5 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Birkemose Golfklub

75 56 50 44

Brande Golfklub

97 18 48 79

Fredericia Golf Club

75 92 90 33

Frederikshavn Golfklub

98 43 55 85

Furesø Golfklub

20 89 45 81

Gilleleje Golfklub

49 71 80 56

Grenaa Golfklub - ProShop

20 99 35 77

Hals Golfklub

21 84 86 97

Hammel Golf Klub

40 72 75 10

Hedensted Golf Klub

29 66 64 63

Hirtshals Golfklub

23 45 64 20

Hjørring Golfklub

98 90 03 99

Hobro Golfklub

28 33 66 66

Holstebro Golfklub

96 12 62 01

Hornbæk Golfklub

49 75 95 72

Hørsholm Golf A/S

45 76 51 50

Juelsminde Golfklub

40 77 69 70

Kaj Lykke Golfklub

40 50 43 50

Løkken Golfklub

20 86 67 35

Maribo Golfklub

41 12 26 55

Odense Golfklub

65 95 91 21

Roskilde Golfklub

46 32 61 00

Rungsted Golfklub

45 86 34 14

Rønnede Proshop

81 11 09 06

Silkeborg Golfklub

86 85 30 35

Sindal Golfklub

20 86 67 35

Sct. Knuds Golfklub

63 31 08 12

Struer Golfklub

40 43 33 96

Svendborg Golfklub

26 16 14 05

Sydsjællands Golfklub

55 76 15 75

Sæby Golfklub

20 32 68 66

Søllerød Golfklub

45 80 18 77

Vejle Golfklub

75 85 81 43

Viborg Golfshop

86 67 58 50

Volstrup Golfcenter

98 55 18 44

Ørnehøj Golfklub

96 36 42 42

Aalborg Golf Klub Aars Golfklub

98 34 23 71 40 52 27 68

Lokale afvigelser i sortimentet kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisstigninger.

6


8

Korte Putts

OKTOBER 2013

Korte Putts

AF FRITS CHRISTENSEN

JUBILÆUM I HJØRRING

NICOLE BROCH LARSEN TÆT PÅ LET

Smørum-pigerne Emily Pedersen, Nanna Koerstz Madsen og Charlotte Kring Lorentzen sammen med holdlederne efter sejren i European Ladies Club Trophy.

Den kun 20-årige Hillerød-pige, Nicole Broch Larsen, fortsætter sæsonens flotte spil og er nu meget tæt på at kunne kalde sig for deltager på næste sæsons Ladies European Tour. Senest præsterede den danske rookie på LET Access Series en femteplads i Azores Ladies Open, hvilket cementerer hendes placering som nummer tre på order of merit efter to sejre tidligere på sæsonen. Der mangler kun to turneringer i år, så det skal gå meget galt, hvis Nicole Broch Larsen ikke spiller LET næste år. -Jeg har kigget lidt på ranglisten, og med mindre jeg kikser helt i de to sidste turneringer, tyder alt på, at jeg har sikret mig adgang til Europatouren næste år, siger Nicole Broch Larsen, der også er godt igang med at sikre sig et økonomisk bagland. Hun har netop tegnet en kontrakt som ambassadør for Backtee, der naturligvis håber at kunne præsentere hende som Europatour-spiller i næste sæson.

SMØRUMS PIGER VANDT EM Alvah Routledge har fejret 25 års jubilæum i Hjørring Golfklub, der aldrig har haft andre trænere. Proen i Hørring Golfklub, Alvah Routledge, har netop fejret 25 års jubilæum i den nordjyske klub. Routledge begyndte sin karriere som pro-assistent i 1988, da klubben kun var tre år gammel og de første huller netop var taget i brug. Han er således den eneste professionelle træner, klubben har haft. Det understreger også, hvor respekteret og vellidt han har været gennem alle årene. Alvah Routledge har siden 1999 også været formand for proerne i sammenslutningen PGA of Denmark.

FLOT COME BACK I USA Den enlige danske kvinde på den amerikanske Cactus Tour, Therese Kølbæk, fik et flot come back efter fire måneders pause på grund af en rygskade, der har holdt hende væk fra banen hele sommeren. I en turnering i Arizona sluttede Therese Kølbæk på førstepladsen side om side med amerikaneren Margarita Ramos, men måtte uheldigvis se sig slået i omspillet om sejren. Therese Kølbæk holder for tiden igen med træningen for at skåne ryggen, men stiller op næste gang den 4. november i Arizona Womens Open.

Smørum Golfklubs piger har haft en forrygende sæson, der kulminerede, da holdet bestående af Emily Pedersen, Nanna Koerstz Madsen og Charlotte Kring Lorentsen vandt det europæiske mesterskab for klubhold, European Ladies Club Trophy, med en suveræn score på 25 slag under par, hvilket var 19 slag bedre end nummer to. Individuelt var sæsonens danske mester i slagspil, Nanna Koerstz Madsen, suveræn med minus

17 med Emily Pedersen på andenpladsen i minus 8. Tidligere på sæsonen vandt Emily Pedersen det individuelle europamesterskab og oplevede også stor succes på det europæiske hold i juniorernes Solheim Cup mod USA. Endelig vandt Emily Pedersen også finalen i DGU Elite Tour i Henne Golfklub, hvor hun henviste klubkammeraten Nanna K. Madsen til andenpladsen.

TO KLUBBER KONKURS Krisen kradser stadig så alvorligt i dansk golf, at to klubber for nylig har indgivet konkursbegæring. Det drejer sig om Blommenslyst Golfklub ved Odense og Dronninglund Golfklub nordøst for Aalborg. Dronninglund Golfklub er gået konkurs, men -Siden interesse-zonen banen (billedet) er i privateje. omkring ring 3 blev fastlagt til at gå tværs arbejdsgruppe på syv medlemmer i igennem vores 19 hullersbane, har vi aktion med indkaldelse til en stiftende mistet medlemmer. Vores sponsorer generalforsamling i en ny klub den læser også aviser, så vores indtægter 28. oktober. Hvis det lykkes at starte herfra er også halveret i denne sæen ny klub til at stå for driften, vil det son. Vi har derfor ikke kunnet holde ske med en halvering af det lønnede vores budget, og det er baggrunden personale, der tidligere var på otte. for, at vores bank har stillet yderligere krav, som vi ikke kan honorere, skriver Den konkursramte klub har stået formand Jørn Wraae i en pressemedfor driften af baneanlægget, der ejes delelse. af privatmanden Morten Jensen, der I Dronninglund ser det ud til, at også ejer bygningerne, en stor del af en ny klub vil opstå af asken efter inventaret og selve maskinparken. Han konkursboet. Få dage efter indgiopfordrer medlemmerne til at bakke op velse af konkursbegæringen gik en om en reetablering af klubben.

Nicole Broch Larsen er næsten sikker på adgang til Ladies European Tour i næste sæson. Her ses hun som ny Backtee-ambassadør.

TASKER AF GOLFAVISEN

Therese Kølbæk fik flot come back efter fire måneders skadespause.

Det er en velkendt sandhed, at gamle aviser er velegnede til indpakning af fisk. Men kan de også bruges til kosmetik og andre nipsgenstande, som enhver kvinde har i sin taske? Det synes i hvert fald Aase Andersen, der spiller golf i Silkeborg Ry Golfklub. Hun bruger hundredevis af udklip fra Golfavisen til at producere golftasker, der er blevet populære hos mange af veninderne og kollegerne. Aase Andersen er så

flittig med sit håndværk, at hun er parat til at sælge taskerne for 450 kr. Aase Andersen med sin taske lavet udelukkende af udklip fra Golfavisen.

PGA Catalunya Resort er beliggende i et naturskønt skovområde med udsigt til fantastiske bjergtoppe. De 2 verdens klasse golfbaner er rangeret nr. 1 og nr. 3 i Europa. Med en beliggenhed kun 10 min fra Girona og fra Costa Brava´s Middelhavs kyst, er man tæt på alle “herlighederne”. Vores boligudvalg inkluderer “frontline” byggegrunde, indflytningsklare luksus villaer, store dobbelthuse og luksus lejligheder med udsigt til 18. hul. Frontline byggegrunde fra: 380.000€ Lejligheder fra: 250.000€ Dobbelthuse fra: 695.000€ Villaer fra: 950.000€ Kontakt Mediter Real Estate for mere information og besigtigelsesrejse: +4587123100 - info@mediter.com

www.pgacatalunya.com

Be Different

Be Inspired

Believe


10

REPORTAGE

OKTOBER 2013

Faktabox Seve Trophy 2013 på Saint Nom La Bretèche, Paris: Kontinental Europa mod Storbritannien/Irland: 15-13. Presidents Cup 2013 på Muirfield Village, Ohio, USA: USA-Resten af verden minus Europa: 18,5-15,5

Golfophold i Viborg

euro, mens der var 75.000 euro til det tabende britisk/irske hold.

Presidents Cup

Det var en stolt kaptajn Jose Maria Olazabal, der kunne hæve trofæet for det det vindende europæiske hold i Seve Trophy for første gang siden 2000. Foto: © Getty Images

EUROPÆISK TRIUMF OVER RESERVER Kun èn dansk sejr til debutanten Thorbjørn Olesen, da det kontinentale Europa vandt Seve Trophy for første gang siden 2000, mens USA blev en sikker vinder af Presidents Cup. AF FRITS CHRISTENSEN

I årene uden de traditionelle Ryder Cup-matcher mellem Europa og USA forlyster verdensstjernerne sig med holdspil i Ryder Cup-format i henholdsvis Seve Trophy og Presidents Cup. Selv om alle udtagne spillere er konkurrencemennesker, der helt sikkert går på banen for at vinde, så er prestigen slet ikke den samme som i Ryder Cup, hvilket i denne omgang blev understreget af masseafbud til primært det britisk/irske hold. Af samme grund bliver opgøret i Seve Trophy ofte betragtet som en god test af eksempelvis yngre spillere med potentiale til at spille Ryder Cup. Ikke blot holdkaptajnerne José Maria Olazabal og Sam Torrance testede spillernes evne til at indgå i holdkonceptet. Også næste års Ryder Cup-kaptajn, irske Paul McGinley, fulgte godt med for at se, hvordan spillerne reagerer i et team. Finaledagen i Seve Trophy blev et godt eksempel på, hvordan der tænkes langsigtet. Med et afbud fra eng-

lænderen Simon Khan til singlerne, skulle Olazabal pege på en europæisk spiller til at sidde over. Det blev Thomas Bjørn, der i forvejen ikke havde vist den bedste form med tre nederlag i de første tre matcher. -Det var Thomas Bjørn selv, der ønskede at trække sig fra singlerne af hensyn til holdet og specielt de unge spillere, som han ønsker skal få så megen erfaring som muligt i denne matchform. Han sagde til mig, at han sagtens kunne leve med at stå over i singlerne, sagde kaptajnen Olazabal, der undervejs fik god assistance af Bjørn, der har erfaring som vicekaptain i Ryder Cup. Med Bjørns retræte var der sikret plads i singlerne til debutanten Thorbjørn Olesen, der dog tabte sin match mod en stærkt spillende Marc Warren. Debutanten Olesen kunne dog glæde sig over den samlede europæiske sejr på 15-13 – den første siden 2000. På førstedagen fik Thorbjørn Olesen sin første sejr på et europæisk hold, da han samme med finnen Mikko Ilonen slog Chris Wood og Tommy Fleetwood. Det dansk-finske

”Jeg synes, det

er respektløs og skuffende med så mange afbud, når man bliver betalt for at stille op

par led dog nederlag i næste dags fourball mod Paul Casey og Simon Khan. På det britisk/irske hold manglede stjerner som Rory McIlroy, Graeme McDowell, Lee Westwood, Luke Donald, Ian Poulter og Justin Rose, mens Europa måtte se bort fra bl.a. de to svenskere Henrik Stenson og Peter Hansson. Den skotske veteran Paul Lawrie har kaldt det respektløst, at så mange af de bedste spillere har meldt fra med den undskyldning, at det ikke passer ind i deres program. -Jeg synes, det er meget skuffende for både European Tour, der står som arrangør, og Severiano Ballesteros’ familie. Specielt i betragtning af, at man bliver betalt for at stille op, siger Paul Lawrie. De europæiske spillere fik for sejren hver en pengepræmie på 100.000

I modsætning til fraværet af Storbritannien/Irlands verdensstjerner i Seve Trophy, var der opbakning fra alle de amerikanske stjernenavne til USA’s opgør i Presidents Cup mod resten af verdens minus Europa, der tæller gode golfnationer som bl.a. Sydafrika og Australien. Det blev en regnfuld omgang på Muirfield Village i Ohio, USA, omend det lykkedes at gennemføre matchen planmæssigt – og lige så planmæssigt med amerikanerne som vinder med cifrene 18,5 mod 15,5. Før søndagens singler lignede det ellers en alvorlig afklapsning af det gæstende hold med en komfortabel føring på 14-8. Men efter en god start på singlerne lykkedes det for det internationale hold at vinde 7,5 af de 12 point, der var at spille om, så der trods alt var en smule spænding til det sidste. Medvirkende til den gode start for det internationale hold var australieren Jason Days overbevisende sejr over Brandt Snedeker på 6&4, men også sejre til Ernie Els over Steve Stricker, Graham DeLaet over Jordan Spieth og Marc Leismann over Matt Kuchar var med til at skabe spænding. Det blev ingen ringere end Tiger Woods i den niende match, der sikrede amerikanerne den endelig sejr, men han skulle helt frem til aller sidste green, før sydafrikaneren Richard Sterne var slået. På den måde blev traditionen hold i hævd, da det er tredje gang i træk i Presidents Cup, at Tiger Woods vinder det afgørende point. Kaptajnen på det amerikanske hold var Fred Couples, der efter triumfen gjorde klart, at man ikke skal finde ham i samme rolle om to år, når den næste Presidents Cup spilles i Sydkorea.

Her får du det hele for det halve ... Midt i Jyllands hjerte finder du Golf Hotel Viborg og Golf Salonen – smukt beliggende mellem de idylliske Viborg-søer og i pagt med naturen. Hotellet byder på et væld af faciliteter, og uden for døren venter Viborg Golfklub med flot 27-hullers bane beliggende i kuperet terræn.

Golfophold Ankomst til hotellet søndag eftermiddag. Nyd en tur i hotellets swimmingpool, boblebad eller sauna – alt er til fri afbenyttelse. Glæd dig til aftenens 3-retters dinner i restauranten, en god nats søvn og den store morgenbuffet mandag morgen med efterfølgende golf i Viborg Golfklub. Tilbuddet er pr. person i dobbeltværelse, inkl. 1 greenfee til Viborg Golfklub (gældende hele mandagen).

Kun

695,-

Viborg Golfklub – altid et besøg værd. Udover 27-hullers banen, findes en af Danmarks bedste 9-hullers Pay & Play baner samt diverse benefits som gratis træningsbolde, Golf Café og veludstyret Proshop. Læs mere på www.viborggolfklub.dk

Tag forskud på glæderne med et attraktivt we ekendophold , hvor forkælelse e r i højsæde. Klik ind og se flere golfp akker på www.golfho telviborg.dk Zach Johnson og Jason Dufner her i samtale med holdkaptajnen Fred Couples var begge på det vindende amerikanske hold i Presidents Cup.

Randersvej 2 · 8800 Viborg · Tlf. 8661 0222 · reception@golfhotelviborg.dk · www.golfhotelviborg.dk


FLyV diRekTe Med GReen2GReen TiL ALGARVe FRA BiLLUnd eLLeR kØBenHAVn

Tivoli Marina Portimão

Marina Club Lagos

Morgado Golf Resort

Pestana Viking Resort

Luna Olympus

Vila Galé Tavira

Dette fantastiske hotel byder på maritime oplevelser på kanten af Atlanterhavet og i udkanten af Portimão. Der er spil på tre forskellige golfbaner blandt andet Morgado og Alamos.

En perle på det vestlige Algarve - tæt ved marinaen og centrum af Lagos. Golfspil er på den aldeles fremragende Palmares golfbane og hyggelige Boavista.

I skønne landlige omgivelser ligger dette 4 stjernede resort direkte ud til egne golfbaner, Morgado og Alamos. Stedet er ideelt for par, golfskoler og grupper.

Et dejligt hotel direkte ved stranden og med mange faciliteter - kun 30 minutters kørsel fra Faro. Pestana hotellerne råder over deres egne fire golfbaner og disse nås indenfor ca. 20 minutters kørsel.

Vilamoura summer af liv! Her bor man i prisbillige lejligheder - med morgenmad - og spiller de absolut bedste golfbaner!

Et poulært hotel beliggende i hyggelige Tavira på Algarves østkyst. Der er adskillige gode restauranter i gåafstand fra hotellet, og der spilles golf på tre udfordrende baner i lokalområdet.

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i T1 Suite med balkon • Morgenmad • HALVPensiOn - 4 valgfrie aftener • 5 runder golf • Mindre lejebil

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse med balkon • HALVPensiOn - morgenmad og middag • En drink før middagen og en til middagen • 5 runder golf med trolley og træningsbolde • Transport mellem lufthavn og hotel

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i Studio med terrasse • Morgenmad • 5 runder golf • Mindre lejebil Pris per person fra DKK

5.895

Algarve

Pris per person fra DKK

7.895

Pris per person fra DKK

Algarve

6.995

Algarve

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse med havudsigt • MORGenMAd • 5 runder golf på Pinta, Gramacho, Silves og Alto • Mindre lejebil Pris per person fra DKK

7.695

Algarve

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i lejlighed med 2 soveværelser til 4 personer • MORGenMAd • 5 runder golf på Pinhal og Laguna • Transport mellem lufthavn, hotel og golfbaner Pris per person fra DKK

6.895

• Flyrejsen til Faro med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse • MORGenMAd • 4 runder golf • Mindre lejebil Pris per person fra DKK

Algarve

6.995

Algarve

BOOK NU PÅ 86 11 49 55 ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ

BOOK NU PÅ 86 11 49 55 ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ

WWW.GReen2GReen.dk

WWW.GReen2GReen.dk

STUDSGADE 5 • DK-8000 AARHUS C • TEL: 86 11 49 55 • INFO@GREEN2GREEN.DK

STUDSGADE 5 • DK-8000 AARHUS C • TEL: 86 11 49 55 • INFO@GREEN2GREEN.DK


14

REPORTAGE

OKTOBER 2013

REPORTAGE

OKTOBER 2013

GOLFSPORTEN MED I KOMMUNAL VALGKAMP:

KLUBBER PÅLÆGGES EKSTRA SKAT

De tunge skyer hænger lavt over en række danske golfklubber, der skal betale store beløb i grundskyld. Den turistmæssige værdi for kommunen som eksempelvis her på Møn tæller ikke, golfspillerne skal stadig betale en ekstra skat for at tiltrække turister og dyrke folkesundheden.

De seneste års krise har fået danske golfklubber til at kæmpe med økonomien. Men oveni får mange klubber en ekstra regning fra deres hjemkommune, selv om de bidrager positivt til områdets turisme og får borgerne til at dyrke motion. AF JOHN KREINER

Golfspillere landet over pålægges en ekstra kommuneskat, fordi de prøver at leve op til kommunernes ønsker om sunde borgere og derfor flittigt dyrker motion. Turismen og sundheden skal nok få en plads som tema ved kommunevalget den 19. november. Men hvad med de mange golfspillere landet over, der opkræves en ekstra skat, der lægges oven i deres kontingent..? Mange golfspillere skal – over deres kontingent – betale grundskyld til kommunen af den jord, der er udlagt som golfbane. Dansk Golf Union har kigget på dette forhold, og i disse dage er der en rapport på vej ud i klubberne, hvor man dels belyser problemet og dels kommer med en række råd til klubberne om, hvordan man har mulighed for at få kommunerne til at fritage golfklubberne for grundskyld på lige fod med andre idrætsforeninger. Virkeligheden er nemlig den, at grundskylden kan blive en udgift, der nemt kan fordyre det årlige kontingent til klubben med omkring 500 kroner pr. medlem.

Det bør kommunalpolitikerne vel forholde sig til? ”Ekstraskatten” rammer med sikkerhed de klubber, der har lejet sig ind på jord – eller har lejet en anlagt bane – hos en privat person eller et privatejet selskab. For de medlemsejede klubber varierer det fra kommune til kommune, idet nogle fritager foreninger fra at betale grundskyld, mens andre kommuner ikke vil gå glip af denne indtægt, når de i forvejen stramme kommunebudgetter skal lægges.

Slipper på kommunal jord

Anderledes er det for de klubber, der lejer sig ind på kommunal jord. Kommunen betaler ikke grundskyld til kommunen af sin egen jord, hvorfor der naturligvis heller ikke er denne post i klubbens budget til at belaste kontingentet. At lejen af den kommunale jord dertil ofte er rent symbolsk eller gratis er en anden diskussion. Men for de klubber, der uanset ejerforholdet til jorden, skal betale grundskyld er det en tung udgift. Et eksempel kunne være Møn Golf Klub, der ligger i Vordingborg kommune. I øvrigt den eneste golfklub

– og dermed eneste golfbane – i kommunen. En af landets smukkest beliggende golfbaner, der altid fremstår velplejet og med et prædikat om god service. Et omdømme, der hvert år – sammen med bl.a. Møns Klint, Geocenter Møn og historiske kalkmalerier i Fanefjord og Keldby kirker – trækker masser af turister til Møn og dermed til Vordingborg kommune. Med små 500 medlemmer og en årlig grundskyld i omegnen af 300.000 kr. betyder det, at medlemmernes kontingent må stige med ca. 600 kr.

årligt – blot for at udrede grundskylden. En stigning, der intet har med sporten at gøre. Reelt en ekstra skat til golfspillerne på 600 kr. om året..! En skat, der lægges oven i trods den fordel, kommunen har af, at dens borgere dyrker motion - og af den øgede tilstrømning af turister. En ekstra skat, som ingen kommune formentlig kunne drømme om at pålægge andre idrætsudøvere for at motionere i den samme kommune. Idrætsudøvere der formentlig kun i begrænset omfang stimulerer kommunens turisme.

”Ingen, som

dyrker sport på et kommunalt ejet sportsanlæg, betaler grundskyld som en del af deres kontingent

Mens det ikke er muligt at opnå fritagelse for grundskyld for klublokaler og mødelokaler, så kan der søges fritagelse for omklædningsrum og træningsanlæg.

Adskillige klubber landet over – private såvel som medlemsejede – vil formentlig kunne genkende situationen og fremlægge et lignende billede af forholdet mellem deres klub og dennes hjemkommune.

Åbenlys forskelsbehandling

Omfanget af problemet kan i nogen grad læses ud af, at Dansk Golf Union i årsberetningen sidste år omtalte en løsning som en del af unionens strategiske målsætning. Og det var især den åbenlyse forskelsbehandling af sportsklubber, der blev fremhævet, da årsberetningen omtalte, at DGU finder det urimeligt, at nogle golfklubber pålægges at betale grundskyld og andre ikke. Videre hed det bl.a.: ”Og ikke kun denne forskelsbehandling falder i øjnene. Det er urimeligt, at danske golfspillere overhovedet belastes med grundskyld, når andre sportsfolk her i landet slipper helt. Ingen, som dyrker sport på et kommunalt ejet sportsanlæg, betaler grundskyld som en del af deres kontingent. Og så er det ligegyldigt, om der er tale om indendørs eller udendørs aktiviteter.” Unionen gjorde det helt klart, at den IKKE er fortaler for, at fodboldspillere, håndboldspillere, svømmere, gymnaster eller andre idrætsudøvere skal rammes på pengepungen. DGU vil bare gerne have de samme vilkår for golfspillerne.

Kommunerne ejer fodboldbanerne og slår græsset, bygger haller og sørger for vedligeholdelsen, opfører dyre svømmehaller og står for driften, og i de større byer finder man penge til at bygge gigantiske sportsarenaer. I alle tilfælde betaler udøverne kun en meget beskeden del af de samlede omkostninger. Sådan er det ikke i golfsporten. I langt de fleste tilfælde skal klubberne selv købe eller leje jorden, selv betale anlægsudgiften og selv stå for hele vedligeholdelsen. Dansk Golf Union har fået kortlagt problemet, og udsender i disse dage en rapport, der viser resultatet af denne kortlægning. Men rapporten går et skridt videre, idet den også kommer med en række råd og idéer til klubberne, så de, legalt, kan slippe for at betale grundskyld eller dele af den – hvis deres hjemkommune ellers vil acceptere dette. Det er kommunerne, der suverænt bestemmer, om der skal opkræves grundskyld eller ej. Derfor er det også kommunens politikere, der bør svare på spørgsmålene.

”Det er

kommunerne, der suverænt bestemmer, om der skal opkræves grundskyld eller ej

Kan slippe for grundskyld

Der er i loven om kommunal ejendomsskat hjemmel til, at kommunen kan give hel eller delvis fritagelse for grundskyld for golfklubber. Der er en række konkrete tiltag, klubberne kan tage fat i, hvis de ønsker at komme af med den tunge udgift til grundskyld.

Blandt forslagene til klubberne er: • Lav tiltag for kommunens borgere for eksempel pensionister, juniorer eller andre grupper, som kommunen har interesse i at pleje. Hjælp derved kommunen med at tage ansvar for kommunens borgere. På den måde viser klubben også et ansvar for det lokale samfund. • Tilbyd fleksjobs, elevansættelser, praktikanter, jobprøvning med videre, der sætter klubben i kontakt med kommunen på en måde, der samtidig kan virke problemløsende for kommunen selv. • I ansøgningen om fritagelse for grundskyld kan det være en god ide at lade kommunen vide, hvad de fritagne penge forventes at blive brugt til. Nogle kommuner har betinget fritagelsen ved, at beløbet er øremærket til f.eks. juniorarbejdet i klubben. Umiddelbart er disse muligheder dog kun brugbare, hvis ejendommen ejes af golfklubben. Det har hidtil været den almindelige opfattelse, at en erhvervsvirksomhed, som ejer golfanlægget, ikke kan blive fritaget for grundskyld. Men som i så mange andre tilfælde, er der også her undtagelser, der bekræfter reglen, viser DGUs rapport. En afgørelse viser nemlig, at en grund ejet af et ApS eller A/S, som det ofte er tilfældet i danske klubber, i visse tilfælde kan anses som omfattet af fritagelsesmuligheden. Det er undtagelser, der forudsætter, at selskabets formål svarer til de formål, foreninger normalt har. I den relation lægges blandt andet

vægt på, om selskabet udbetaler udbytte, og hvad selskabets midler går til i tilfælde af opløsning. De private baner har dog endnu en mulighed for at slippe for noget af udgiften til grundskyld, hvis SKAT vurderer, at golfanlægget hører under produktionsjord, som er arealer, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole mv. Afgrænsning af disse formål set i forhold til golf er der desværre ingen offentliggjort praksis om. Men principielt bør produktionsjord være det samme, om der produceres gulerødder, havre eller golfspillere på arealet. Ejendomsskattelovens § 2 fastsætter faktisk, at grundskyldspromille for jord, der benyttes som produktionsjord, kan opnå et nedslag på 9,7 promillepoint i forhold til i øvrigt fastsatte grundskyldspromille i kommunen. Derudover kan grundskyldspromillen for produktionsjord maksimalt udgøre 12,3 promille. Ingen tvivl om, at denne lille pjece fra Dansk Golf Union vil blive underkastet dybe studier i mange bestyrelser, når den i disse dage lander i klubberne. Og hvem ved, måske kunne DGUs pjece blive et emne i valgkampen op til kommunevalget den 19. november..?

Faktabox DGU har spurgt 182 klubber og fået 111 svar: 33 klubber ejer selv jorden 30 klubber lejer sig ind på selskabsejet jord 22 klubber lejer kommunal jord 26 klubber ligger på jord ejet af ”andre” Kilde: PricewaterhouseCoopers

15


16

BANEBESØG

OKTOBER 2013

DanskE baner

ÅDALEN I MÅLRETTET SATSNING

store unge uddannelses-segment i universitetsbyen Aarhus.

den lille par 3-bane til en 9 hullers intermediate pay & play-bane par 32 med fem par 4-huller og fire par 3-huller. -En af årsagerne til udvidelsen er selvfølgelig at vi ønsker flere medlemmer, men også at give plads til, at flere ikke-medlemmer kan komme og prøve spillet på en god golfbane uden at skulle betale et højt kontingent. I sidste ende skal det selvfølgelig generere flere indtægter til klubben, siger forretningsfører Peter Agerboe. Det synes ikke dyrt at komme igang med at spille golf i Aarhus Aadal, hvor man kan få et såkaldt uddannelses-medlemskab for 500 kr., der giver adgang til at spille greenfee på Danbolig-sløjfen, der er den nye 9 hullersbane. Den normale greenfee til banen er 200 kr., men medlemskabet giver rabat på 50 kr. – også hvis et medlem inviterer tre ikke-medlemmer med i en firebold. Med andre ord et rigtigt studentertilbud! Men selv for fuldt betalende seniormedlemmer og elitespillere kan den nye 9 hullersbane være en rigtig god oplevelse, hvis man gerne vil træne sit korte spil lidt over pitch & putt-niveau.

Uddannelses-segment

Intermediate-banen

To veteraner fra Aarhus Aadal ”slæber” sig ind på 18. huls green, men kan glæde sig over udsigten til terrassebaren.

Efter nogle turbulente år går det fremad i Aarhus Aadal Golf Club der har åbnet en ny intermediate pay & play målrettet mod den store gruppe unge under uddannelse i byen. AF FRITS CHRISTENSEN

Få klubber i landet har levet så turbulent en tilværelse som Aarhus Aadal Golf Club, hvor anlægget har været igennem konkurser og haft flere ejere end de fleste. Golfanlægget i den smukke Aarhus Aadal mellem Brabrand-søen og Jeksen-dalen med kun et kvarters kørsel ind til midtbyen blev påbegyndt i de gode golfår i begyndelsen af 1990’erne. Selve klubben på stedet blev etableret i 1991 og begyndte med en drivingrange og en fem hullers par 3-bane, men allerede året efter åbnedes de første ni huller, der blev til den nuværende 18 hullersbane i 1994. Selv om behovet var til stede med datidens lange ventelister i de to gamle Aarhus-klubber, Mollerup og Aarhus Golf Klub, løb Aarhus Aadal ind i økonomiske problemer fra starten med en konkurs og efterfølgende opkøb af en tysk forretningsmand.

det var også Pensam, der få år efter investerede 15 mio. kr. i nybyggeri af det nuværende klubhus på 840 kvadratmeter med tilhørende maskinhus og værksted til erstatning for de tre første skurvogne på stedet. I 2006 gik et stort ønske for mange medlemmer i opfyldelse, da det lykkedes klubben på stedet at købe hele anlægget af PenSam takket være medlemmernes aktiekøb. Men helt slut med turbolensen var det nu ikke for tre år siden, da næsten hele bestyrelsen enten valgte at gå selv eller blev væltet. Seks af syv bestyrelsesmedlemmer blev skiftet ud, og den nuværende formand, Kristian Bech Andersen, kom til efter et kampvalg med den tidligere formand Kim Dalsgaard. Ledelsesskiftet skete nogenlunde samtidig med, at åbningen af Lyngbygaard Golf få kilometer væk varslede ny kamp om medlemmerne i de begyndende kriseår. Derfor har det været ledelsen i Aarhus Aadal magtpåliggende ikke blot at holde fast på egne medlemmer, men helst også tiltrække nye medlemmer – og meget gerne fra det

”Den nye pay &

play-bane er et godt studentertilbud, der også kan spilles af de faste medlemmer

Købt af PenSam

I 1997 blev golfcenteret overtaget af PenSam som det syvende golfcenter i pensionsselskabets portefølje, og

Der er ikke mange studerende, der har råd til at melde sig ind i en golfklub og betale det fulde kontingent. Det forklarer også, at man i Aarhus Aadal opererer med ikke færre end fire forskellige fleksmedlemskaber til priser mellem 800 kr. og 5.700. Men den største attraktion i kampen om det unge uddannelsessegment i Aarhus har været den seneste beslutning om at udbygge

Den nye bane er beliggende i et naturskønt og kuperet område mellem golfklubben og den gamle herregaard Harlev Mølle ved Aarhus Å, der i 2005 gennemgik en omfattende og meget nænsom restaurering. Desværre for golfklubbens medlemmer har ejerne af Harlev Mølle nu lukket den eksklusive golfshop, der blev åbnet ved samme lejlighed. Lokalerne kan i dag lejes som selskabslokaler.

Aarhus Aadal råder over nogle af de bedste træningsfaciliteter i landet med denne overdækkede drivingrange i to etager.

BACKTEE OUTLET HOLBæK

Se vores store udvalg i varer fra BackTee. Polo - Strik - Nederdele - Shorts - Bukser Dun veste - Windstopper - Regnjakker - Regnbukser og meget mere til både dame, herre og børn.

Nedsat med 60,

70 og 80%

Holbæk Bådcenter . Stenhusvej 53 . 4300 Holbæk . Tlf. 5943 5117 . www.holbaek-baadcenter.dk


18

BANEBESØG

OKTOBER 2013

En lille lund med indbygget vandhazard ligger placeret midt i området og er med til at give karakter til flere af hullerne, der snor sig uden om. De fem par 4-huller har længder mellem 261 og 336 meter, mens de fire par 3-huller spænder fra 118 til 159 meter. En mindre vandhazard er også i spil ved indspil til green på hullerne fem og otte, der i øvrigt må betegnes som sløjfens signaturhul, der skal spilles meget strategisk med oplæg i doglegget, før green angribes i andetslaget. Har man som etableret golfspiller valgt at aflægge Aarhus Aadal et besøg, bør man naturligvis ikke snyde sig selv for også at spille den gamle 18 hullersbane, der er en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-bane. Blid som et lam i stille sommervejr, men

problemer på en bane, der efter en skidt start på året med dårlige greens har stået skarp og velplejet i langt den overvejende del af sæsonen. Det store arbejde med banen har båret frugt, så greens er til at stole på. Generelt er der brede og gode fairways, men der skal ikke megen slinger i valsen, før man straffes med en rough så hård, at man ofte må opgive at finde bolden, hvilket selvfølgelig ikke er fremmende for spilletempoet. Mens de første ni huller ligner det ”normale” for en sløjfe med de sædvanlige to par 3-huller, to par 5-huller, fem par 4-huller og en samlet længde på 2.864 fra gul tee, så er bag-ni lidt specielt opbygget med tre huller af hver slags, hvilket er meget sjældent forekommende på dan-

Fra 9. huls green er der udsigt over det meste af den nye 9 hullers intermediatebane. De lyse områder er den høje rough.

Skal din formue på ret kurs?

Fra de vindblæste bakketoppe er der god udsigt over Aarhus i øst og Jeksen-dalen i vest

Den lille vandhazard er i spil mellem greens på 5. og 8. hul. I baggrunden lunden, der ligger placeret midt i den nye bane.

bidsk som en ulv i stiv kuling fra vest. Man kunne til tider have ”De Nattergale” mistænkt for at spille golf i Aadalen, da de forfattede teksten til en af melodierne om den stride vind fra nordvest: ”Uhadada, uhadadadada.”

Udsigt og god vind

Problemerne skyldes den del af hullerne, der er beliggende i det åbene terræn på bakketoppene, hvor man til gengæld har en fantastisk udsigt ind over Aarhus i østlig retning og ud over Jeksen-dalen i vestlig retning. Men det kendetegner selvfølgelig den gode golfspiller, der søger nye udfordringer, at han/hun også er i stand til at tackle den slags små-

ske golfbaner. Det giver en samlet længde på 2.943 meter.

Kend din længde

Starten på runden kan synes overkommelig med en meget bred fairway på det 361 meter lange par 4-hul, men out of bounds-pæle hele vejen op i højre side ud mod den nye intermediatebane og bag green kræver fuld koncentration. På andet hul skal man kende sine længder i drivet, fordi vandhazarden 200 meter fremme ikke er inden for synsvidde på grund af en bakke. Longhittere kan carry hazarden, mens mellem- og lavhandicappere ofte får et leje ned ad bakke til andetslaget. Greenen på par 3-hullet hul 3 er en af de sværeste at ramme på

Med Skjern Bank Profilinvestering er din formue hele tiden i fokus. På basis af din risikoprofil holder Skjern Banks investeringsspecialister kursen på din opsparing. hele banen, da den ligger diagonalt for spilleretningen og er omgivet af bunkers. Men er man sluppet godt fra hullet, kan det gå rivegalt på hul 4, der ganske vist kun er 341 meter, men ikke helt uden grund ratet som banens sværeste. På grund af det skarpe dogleg venstre har man en tendens til at skære hjørnet af for skarpt – eller at sende sit drive over vandhazarden og så langt ind i bakken til højre, at det bliver umuligt at nå green i andetslaget. Par 3-hullet 5 kan snildt betegnes som banens smukkeste med en green mange meter under teestedet, i øvrigt godt beskyttet af en bunker foran. Par 5-hullet 6 er ret simpelt, hvis man holder tungen nogenlunde lige i munden hele vejen, og det samme kan siges om par 4-hullet 7, hvor der dog lurer en tværgående vandhazard i indspillet. Efter et par forholdsvis overkommelige par 4-huller 8 og 9, signalerer par 5-hullet 10, at man er nået frem til nogle af banens mest udfordrende huller. Par 3-hullet 11 har handicapnøgle 8, men vil af mange spillere føles som et af banens sværeste, fordi udslaget skal carry over en sø, der når næsten hele vejen op til den højt beliggende green 186 meter væk.

Mange mellemhandicappere vælger derfor et oplæg i den sikre højre side.

Hold fokus på fairway

Handicapnøgle 2 på par 5-hullet 12 er absolut berettiget på et hul med et blindt udslag og efterfølgende en klokke til at signalere, at man er sluppet forbi vandhazarden i højre. Efter et par forholdsvis simple huller 13 og 14 kommer man frem til par 5-hullet 15, der alene på grund af længden (512 meter fra gul) nok burde være ratet sværere end nøgle 10. Der skal et godt drive og gode transportslag til, men er man bare én gang i den høje rough, kan man vinke farvel til en god score. Også hullerne 16 og 17 er forholdsvis regulære, hvorefter man er klar til at angribe et kort, men bestemt ikke uinteressant sidste hul, hvor man har en tendens til at flirte med bunkers i venstre side i stedet for at lægge sig i højre og herfra om muligt carry den sidste bunker ind mod green – hvorfra der heldigvis er udsigt til terrassebaren. Alt i alt er Aarhus Aadal en god helhedsoplevelse, hvilket 1.271 medlemmer i Aarhus og omegn også synes. Det er i øvrigt en fremgang på 200 inden for et års tid, og økonomisk er driften nogenlunde i balance.

18 hullersbane par 72, 5.807 meter (gul), 5.189 meter (blå) og 4.894 meter (rød). 9 hullers intermediate pay & play-bane par 32. Overdækket drivingrange, puttinggreen og restaurant.

Læs meget mere på profilinvestering.dk. Skjern Bank Profilinvestering – tåler sammenligning

Claus Christensen Privatrådgiver - Hellerup Tlf. 9682 1455

Faktabox Aarhus Aadal Golf Club: Brydehøjvej 35 8462 Harlev Tel: 86942677 www.aadalgolf.dk

I en årrække har vi skabt konkurrencedygtige afkast for vores Profilinvesteringskunder, så kontakt os eller en af vores kollegaer hvis du ønsker, at din formue skal på ret kurs.

Tina Mønsted Jensen Privatrådgiver - Skjern Tlf. 9682 1371

Jan Sølbeck Kristensen Privatrådgiver - Ribe Tlf. 9682 1614

Medlemskaber: Seniorkontingent 7.200 kr. Fire forskellige fleksmedlemskaber fra 800 kr. til 5.700 kr. Greenfee for 18 hullersbanen: 300 kr. hverdage og 400 kr. weekend/ helligdage. Greenfee for intermediate pay & play: 200 kr. (2 x 9 huller).

Skjern • Varde • Esbjerg • Bramming • Ribe • Hellerup • skjernbank.dk


20

INTERVIEW

OKTOBER 2013

ned permanent i Danmark i årene fremover. -Jeg har haft planerne et stykke tid, men er gået lidt stille med dørene omkring det. Når det sker, er det simpelthen for at være tættere på familien, børnene og vennerne i Danmark. Det åbner også nogle nye muligheder for mig. Det skaber en vis ro, når jeg ikke skal rejse så meget frem og tilbage mellem Danmark og Schweiz. Det håber jeg da i hvert fald, siger Anders Hansen.

Anders Hansen vil gerne tilbage i top 50 på verdensranglisten, hvor han kan få adgang til majors og WGC-turneringer med mulighed for igen at møde Tiger Woods.

Turbulent sæson

ANDERS HANSEN HJEM TIL BASEN Efter en svingende sæson med flere skadespauser og en fyret manager er Anders Hansen flyttet hjem til Danmark fra Schweiz for at forberede sig på næste sæson. AF FRITS CHRISTENSEN

Ikke mange i den professionelle golfverden er i tvivl om, at den tredobbelte vinder på European Tour og samlet vinder af den sydafrikanske Sunshine Tour, Anders Hansen, har kvaliteterne til top 50 på verdensranglisten og en sikker plads i top 60, der hvert år spiller Race to Dubai-finalen. Ikke desto mindre er den 43-årige danske veteran i denne sæson i en meget presset situation, hvor han med egne ord skal være i top 3 i Portugal Masters, hvis han skal gøre sig forhåbninger om en plads i Dubai-finalen. I skrivende stund var resultatet af Portugal Masters, der blev spillet 10. til 13. oktober på Oceanico Victoria-banen i Vilamoura ikke kendt, men kort efter sin finaledeltagelse i Alfred Dunhill Links i Skotland erkendte Anders Hansen, at det bliver meget svært.

og Tyrkiet som optakt til Dubai-finalen, siger en afslappet Anders Hansen i forbindelse med et company day-arrangement på Lyngbygaard i Aarhus. Anders Hansen sluttede som nummer 40 i Dunhill Links, hvor han undervejs på finaledagen i bold med unge Morten Ørum Madsen kunne beundre Silkeborg-spillerens kanonrunde på Old Course i otte slag under par. -Det var rigtig godt at følge Morten Ørum, der for alvor havde gang i en varm putter. Jeg var meget glad på Mortens vegne. Han er en superfyr og et kæmpetalent, der er meget hårdtarbejdende og gør rigtig mange gode ting. Det er en fornøjelse at se de nye danske talenter komme frem på denne måde, siger Anders Hansen, der selv havde problemer med netop putteren.

”Jeg er flyttet hjem,

at få en topplacering, og de udeblev desværre. Nu tager jeg turneringen i Portugal med i et sidste forsøg på at nå med til Dubai. Men ellers er det min plan at slutte året af med at spille de to turneringer på Sunshine-touren i Sydafrika og så tage turneringen i Hong Kong med inden juleferien. Herefter tager jeg så en beslutning om, hvordan 2014-planlægningen skal se ud, siger Anders Hansen. Den danske veteran kunne også afsløre nyheden om, at han efter en del års ophold i Zürich i Schweiz netop er flyttet hjem for at slå sig ned

Når Anders Hansen formentlig i år må nøjes med rollen som tilskuer til Dubai-finalen, skyldes det primært, at han kan se tilbage på en turbulent sæson, hvor flere skadespauser og en række forandringer i hjælperstaben omkring ham har resulteret i beskedne resultater i sammenligning med tidligere sæsoner. I tørre tal kan det konstateres, at Anders Hansen har klaret cuttet i 10 ud af de kun 16 turneringer, han har stillet op i på European Tour. Det har i præmiepenge betydet en indtjening på 2,55 mio. kr. og en placering som nummer 76 på Race to Dubai-listen – en enkelt placering efter rookien Morten Ørum Madsen. En tredjeplads i Malaysian Open, en ottendeplads i Wales Open og en niendeplads i Abu Dhabi er de tre top 10-placeringer, det er blevet til. Hele fire gange i karrieren har Anders Hansen ligget med en årsindtjening i præmiepenge over en million euro med 2011-sæsonen som suverænt den bedste med godt to millioner euro i indtjening. Efter et par småskader undervejs måtte Anders Hansen også lade sig operere i hånden midtvejs i sæsonen med et mindre afbræk til følge. Desuden besluttede han sig også for at stoppe samarbejdet med sin manager gennem et par sæsoner, den tidligere fodboldagent Karsten Åbrink, der er bosiddende i Frankrig.

Portugal sidste chance

-Problemet er også, at jeg med mine præstationer i denne sæson heller ikke får adgang til de tre store Final Series-turneringer, der spilles i Kina

denne sæson. Det er også korrekt, at jeg har skiftet lidt ud i staben omkring mig. Jeg er nået til den konklusion, at jeg ikke har brug for en ny manager, men godt kan klare den del af opgaverne selv. På det plan har jeg ikke nogen rolle, der skal udfyldes, og jeg har svært ved at se, hvad jeg vil komme til at savne, siger Anders Hansen, der samtidig føler, at han spillemæssigt er tæt på at være det rigtige sted.

-Fremadrettet skal der arbejdes på nogle tekniske ting i det korte spil og med den mentale del, men der skal ikke ske de store forandringer, for jeg fornemmede helt klart under Dunhill Links i Skotland, at det gode spil og resultaterne ikke er ret langt væk, siger Anders Hansen, der nok er nestoren blandt danskerne på European Tour, men ikke desto mindre føler, at han har en del gode år i sig endnu.

”Jeg har ikke brug for en ny manager, for jeg har svært ved at se, hvad jeg vil komme til at savne

Anders Hansen har fået bedre tid til company days, efter flytningen til Danmark. Her er han på Lyngbygaard sammen med golfdirektør Michael Christensen.

Faktabox Tre sejre er det blevet til på European Tour for Anders Hansen.

Anders Hansen: Født: 16. september 1970 i Sønderborg Bopæl: Netop flyttet tilbage til Danmark fra Zürich, Schweiz Professionel: 1995. Største sejre: Volvo PGA Championship 2002, BMW PGA Championship 2007, Joburg Open 2009, Vodacom Championship 2009. Samlet vinder af Sunshine Tour i Sydafrika. Aktuel placering på European Tour (Race to Dubai): 76 (2,55 mio. kr.) Aktuel placering på verdensranglisten: 126 Karriereindtjening på European Tour: 88 mio. kr.

træning

REE Golf åbner nyt træningscenter

Sæsonen er forlænget i REE Golf

Skadesplaget sæson

-Skaderne har gjort det megasvært at få et godt flow i resultaterne i

fordi jeg gerne vil tættere på familien, børnene og vennerne i Danmark

På simulatorerne i REE Golf får du mulighed for på en meget naturtro måde at spille 85 verdensberømte baner som f.eks. St. Andrews, Pebble Beach eller Valderama. Du kan træne dit sving, at få målt dine slaglængder, eller bare have nogle hyggelige golftimer indendørs. Simulatorerne er utroligt præcise og giver såvel hyggegolferen som den professionelle mulighed for at træne og spille golf året rundt i alt slags vejr.

Den smukke ny driving range er tegnet af arkitekt Jens Skak's tegnestue. Bygningen rummer foruden en veldisponeret lounge, 14 overdækkede udslagssteder, 2 af markedets mest professionelle golf simulatorer, et top udstyret fitting og træningslokale samt 15 åbne pladser med vel nok en af landets smukkeste udsigter fra en driving-range.

Problemer med putteren

-For mig personligt var det frustrerende, at det gik så dårligt med putteren, for jeg spillede faktisk en rigtig god turnering fra tee til green og lavede kun tre bogeys over alle fire dage. Men der skulle birdies til for

INTERVIEW

OKTOBER 2013

Anders Hansens lange spil fra tee til green sidder godt, men der skal arbejdes med det korte og puttningen.

Loungen er skabt til hyggeligt samvær før, under eller efter træning på driving range eller i simulatorerne. Der er opstillet kaffeautomat, og en automat med forfriskninger samt lidt til at holde blodsukkeret oppe.

Faktabox Se bookning og priser på www.reegolf.dk eller slå et slag forbi Høbjergvej 32, 3200 Helsinge.

21


PORTRÆT

OKTOBER 2013

Henrik Stenson tog sig af begge trofæer i både Tour Championship og FedEx Cup og den kontante præmie på tilsammen 63 mio. kr.

EFTERÅRS SÆSONEN KOMMER, ER DU KLAR TIL REGN ELLER REJSE? DANMARKS SKARPESTE PRISER PÅ BOLDE

SRIXON Z STAR 2012 1 DZ: 399.2 DZ: 600.-

5 DZ: 1200.SPAR OPTIL 795 KR.

SRIXON AD333 1 DZ: 199.2 DZ: 300.-

5 DZ: 600.SPAR OPTIL 395 KR.

SRIXON SOFTFEEL 1 DZ: 199.2 DZ: 350.-

5 DZ: 745.SPAR OPTIL 255 KR.

5 DZ: 500.SPAR OPTIL 500 KR.

OPTISHOT

Revolutionen er landet til de danske golf spillere. KUN

3899

VULKANEN FRA SKÅNE I UDBRUD Tag ikke fejl af den tilforladelige svensker med det milde udseende, der kunne være enhver svigermors drøm. Bag facaden på den store svensker gemmer sig en Dr. Jekyll og Mr. Hyde afhængig af, om han er i konkurrence eller bare befinder sig i familiens eller vennernes gode lag. Vulkanen fra Skåne besidder et temperament så glødende, at golfudstyret kan knække som tændstikker, hvis det perfekte golfslag pludselig viser sig at resultere i det uperfekte resultat. Det demonstrerede svenskeren til fulde, da han i den næstsidste turnering i slutspillet FedEx Cup, BMW Championship, først smad-

rede sin driver i arrigskab over et kikset driv og dernæst ifølge hjemmesiden Golf.com gjorde vold på en hylde i skabet i omklædningsrummet og sluttede med at rive døren af hængslerne. Raseriudbrudet er bekræftet af Stensons agent, R. J. Nemer, der dog forsikrer, at Henrik Stenson har beklaget og naturligvis også betalt for de ødelæggelser, hans raseri har medført.

”Først smadrede han sin driver og dernæst en hylde i klædeskabet, hvor døren også blev revet af sine hængsler

Styr på temperamentet

Ikke desto mindre fik han så meget styr på temperamentet, at han kun en uge senere kunne triumfere som den endelige vinder af FedEx Cupslutspillet med en kontant gigantsum på 63 mio. kr. Den 37-årige svensker blev dermed den første skandinaviske spil-

ler til at vinde det økonomisk attraktive slutspil på den amerikansle PGA-tour – lige for næsen af storfavoritten Tiger Woods, der ellers havde fem sejre bag sig bare i løbet af 2013-sæsonen. -At vinde FedEx Cup og den afsluttende turnering Tour Championship er helt sikkert det største, man kan opnå – og så tilmed kun to uger efter at have vundet Deutsche

Bank Championship. Det har været et både fantastisk og utroligt 2013, og det har været dejligt at opdage, hvordan det hårde arbejde for alvor har belønnet sig, sagde den glade svensker efter den dobbelte triumf. Sejren i Tour Championship bringer ham op på fire sejre i alt på PGA Touren, mens han står noteret for syv sejre på European Tour – eller kun halvdelen af det antal, som ek-

WILSON DX2 1 DZ: 199.2 DZ: 299.-

WILSON DX2 YELLOW 1 DZ: 199.2 DZ: 349.-

5 DZ: 599.SPAR OPTIL 400 KR.

Optishot er den perfekte træningsmaskine til vinteren. Med mulighed for at slå på drive range, spiller forskellige top baner med op til 4 spillere. Er dette den idelle golfsimulator til prisen.

5 DZ: 699.SPAR OPTIL 300 KR.

BRIDGESTONE E6 1 DZ: 249.2 DZ: 340.-

5 DZ: 700.SPAR OPTIL 545 KR.

ECCO Dame street 3 farver

NU KUN

699

FØR 1000.-

Læs mere på Funsport.dk

BAGBOY OE-8

Staff vogn der kan tage de store bags Vægt kun 8 kg

Efter fire sæsoners resultatmæssig nedtur vendte Henrik Stenson i 2013 tilbage til verdenseliten, da han henviste Tiger Woods til andenpladsen i FedEx Cup og scorede 63 mio. kr.

AF FRITS CHRISTENSEN

WILSON DX2 LADY 1 DZ: 199.2 DZ: 300.-

DK’S BILLIGSTE

849

FØR 1299.-

SKO MARKED PING Mange modeller se flere på Funsport.dk Fx ECCO Cool 3 herresko

SPAR 50%

G20 driver 10.5° R

CALLAWAY Vogn og bære bags 2013 modeller Flere modeller + farver

NU KUN

1499 FØR 2320

En placering som nr. 22 i Tour Championship var ikke nok for Tiger Woods, der her gratulerer Henrik Stenson med triumfen.

NYHEDER

BACKTEE

FRA:

799

FØR OPTIL

1899

WWW.FUNSPORT.DK DIN GOLFBUTIK PÅ NETTET

Sjællandsgade 10 7100 Vejle Tlf. 7572 2877 Info@funsport.dk www.funsport.dk

Alle priser er i DKR. incl. dansk moms. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Pris garanti er taget på produktion dato.

22


24

PORTRÆT

OKTOBER 2013

sempelvis Thomas Bjørn har vundet som den mest vindende skandinaviske spiller i historien.

Topper RTD-listen

Til gengæld har Henrik Stenson takket være sine topresultater i tre ud af fire major-turneringer i indeværende sæson scoret så mange og store pengepræmier, at han også har lagt sig i spidsen af Race to Dubailisten før indgangen til de sidste fire turneringer i den nye Final Series. Henrik Stenson begyndte at spille golf som 12-årig i Göteborg, da en ven af familien introducerede ham til spillet. To år efter begyndte også faderen Ingemar Stenson at spille, mens den tre år ældre søster Ulrika holdt sig til hestene og ridningen som sin hobby. I løbet af få sæsoner var talentet åbenlyst hos Henrik Stenson, der spillede til scratch som 18-årig og optrådte for Swedish Boys i 1994, før han allerede året efter indledte en succesfuld amatørkarriere på det svenske landshold – bl.a. med deltagelse i 1998 Eisenhower Trophy i Chile. Som nyprofessionel sikrede Henrik Stenson sig i 2000 kortet til European Tour ved at vinde Challenge Tour efter tre sejre undervejs i sæsonen. Resultaterne fortsatte i den første sæson på European Tour i 2001, da han første gang stod som vinder på touren med sejren i Benson & Hedges International Open. Henrik Stensons karriere var støt stigende i de gode år fra 2005 frem til 2009. Ikke blot var han blandt de dominerende på European Tour, hvor han fire år i træk (2005 til 2008) sluttede i top otte på Race to Dubai-listen. Svenskeren viste også i 2007, at han var i stand til at begå sig blandt de bedste i USA, hvor han vandt Accenture Match Play Championship ved at besejre Geoff Ogilvy i fina-

len 2&1 efter 36 huller, indtil han i 2009 med sejren i The Players Championship nåede sin hidtil højeste placering på verdensranglisten som nummer fem.

Ryder Cup-spiller

Den store svensker var også et naturligt valg til de europæiske Ryder Cup-hold i både 2006 (sejr) og 2008, mens han repræsenterede Sverige i World Cup i både 2005, 2006, 2008 (vandt sammen med Robert Karlsson i Mission Hills) og 2009. Men pludselig vendte bøtten for den sympatiske svensker med det store temerament, og ikke helt tilfældigt skete det samtidig med indtoget af den internationale økonomiske krise, der satte ind i efteråret 2008. Henrik Stenson havde investeret en del af sine mange præmie- og sponsormillioner i den amerikanske Stanford Financial Group, der krakkede i lighed med en række andre af slagsen som følge af en svindelsag. Svenskeren var i 2006 blevet gift med Emma, der spillede golf på University of South Carolina, og med børnene Lisa og Karl født i henholdsvis 2007 og 2010 havde Stenson også et økonomisk ansvar at tage over for en nystiftet familie. -Jeg mistede ikke alle pengene, men havde ganske rigtigt en stor del af min opsparing placeret i det krakkede selskab, indrømmede Henrik Stenson dengang over for den engelske avis, The Guardian.

”Jeg mistede

ikke alle pengene, men havde dog en stor del placeret i det krakkede selskab

Henrik Stenson med den golfspillende fru Emma og børnene Lisa og Karl.

Økonomisk lussing

Resultatet af de uheldige aktiviteter uden for golfbanen kunne som så ofte før aflæses i aktiviteterne og resultaterne på banen, hvor Henrik Stensen raslede ned ad ranglisterne efterhånden som resultaterne udeblev.

Se vores sensommertilbud på www.lubker.com Henrik Stenson viste gode takter allerede i årets The Open, hvor han blev toer. For mindre end to år siden lå Henrik Stenson placeret på verdensranglisten som sølle nummer 230, men med problemerne på afstand og sin stædighed og sit flittige arbejde på træningsbanen kæmpede han sig tilbage til den form, der havde udviklet ham til en af verdens bedste spillere. -Det har været hårdt arbejde at komme tilbage, men topresultaterne i denne sæson og den fantastiske afslutning med sejren i FedEx Cup er beviserne på, at jeg aldrig gav op. Det har hjulpet mig, at jeg for et års tid siden gik tilbage til mit gamle fysiske team og har fået lavet en bedre langtidsplanlægning. Det var jo ikke sådan, at jeg pludselig vågnede op i juli og fandt formen. Det var et udslag af hårdt og målrettet arbejde. Men det beviser bare, at det betaler sig aldrig at give op, siger svenskeren. Med en fantastisk 2013-sæson er svenskeren en af de spillere, der har stået for det hurtigste avancement på verdensranglisten. Sæsonen blev indledt med tre top 10-placeringer med en ottendeplads i Arnold Palmer Invitational, en andenplads i Shell Houston Open og en femteplads i The Players Championship, inden han vendte tilbage til Europa for at vise den gode form frem. Efter tilløbet med en tredjeplads i Scottish Open var Stenson meget tæt på at vinde sin første major i The Open, men måtte nøjes med en andenplads som supplement til de to tredjepladser i The Open tilbage i 2008 og 2010.

Styr på Tiger

Senere på sæsonen blev det til en andenplads i WGC Bridgestone og en tredjeplads i majorturneringen US PGA Championship, hvor hans hidtil bedste var en fjerdeplads i 2008. Til gengæld har Henrik Stenson stadig en top 10-placering til gode i Masters. Efter Henrik Stensons raseriudbrud i BWM Championship var der

lagt op til en drabelig FedEx Cup-finale i Tour Championship, hvor trefire spillere med sejren også kunne sikre sig den store bonus på 10 mio. dollars som den endelige sejrherre i FedEx Cup. Tiger Woods var en af dem efter fem sejre i sæsonen, men efter en beskeden placering som nummer 22 i Tour Championship og Henrik Stensons sejr måtte han nøjes med en slutplacering som nummer to og en bonus på 18 mio. kr. Steve Stricker tog sig af den samlede tredjeplads og en bonus på 12 mio. kr., mens majorvinderen Adam Scott måtte nøjes med fjerdepladsen og en bonus på ni mio. kr. -Det sværeste i FedEx Cup-finalen var at lukke alt andet ude og kun fokusere på de rigtige ting. Det handlede om, at jeg skulle præstere mit bedste golfspil, for så vidste jeg også, at jeg havde en god chance for at gå fra turneringen med de to trofæer, også selv om jeg ikke nødvendigvis vandt på finaledagen, sagde den lykkelige skånske vulkan, der på den store dag kunne nøjes med et enkelt udbrud – af glæde vel at mærke.

Faktabox Henrik Stenson: Født: 5. april 1976 i Göteborg. Bopæl: Orlando, Florida, med hustruen Emma (2006) og børnene Lisa (2007) og Karl (2010). Højde: 1,87 meter. Vægt: 90 kg. Interesser: Musik, film, fiskeri og biler. Website: www.henrikstenson.com Professionel: 1998 (+4). Sejre: European Tour (7) og US PGA Tour (4). Vandt PGA-tourens slutspil FedEx Cup 2013. Placering på Race to Dubailisten oktober 2013: 1. Placering på verdensranglisten oktober 2013: 4 Karrieindtjening: 192 mio. kr. (European Tour 102 mio. kr. og PGA Tour 90 mio. kr.)

• 27-hullers mesterskabsbane i verdensklasse • Pay & Play med par-3 og par-4 huller • Golf & Spa ophold • Golfskoler • Spa, Fitness og Wellness center • Feriehuse og Hotellejligheder • Medlemskab uden indskud • Beliggende midt på Djursland – tæt på en verden af oplevelser Lübker Golf Resort • Trent Jones Allé 3 • 8581 Nimtofte • Tlf. 38 40 80 00


26

REJSER SPANIEN

OKTOBER 2013

Costa Brava 100 ÅR MED GOLF I CATALONIEN:

FRA FORMEL 1 TIL COSTA BRAVAS STOLTHED

Som det næsten fremgår af billedet, skal signaturhullet 13 på Stadium Course, PGA of Catalunya, spilles med god course management.

Costa Brava

spanien

International Golf Travel Market markerer 100-året for golf i Catalonien med en konference på Daurada-kysten syd for Barcelona. Nord for byen på Costa Brava ligger en håndfuld klassebaner inklusiv PGA of Catalunya, som Golfavisen har aflagt et besøg. AF FRITS CHRISTENSEN

Britiske jernbanearbejdere kan tilskrives en lang række historiske begivenheder på det europæiske kontinent i forbindelse med den infrastrukturelle udvikling, der begyndte for langt over 100 år siden med bygning af jernbanestrækninger i stor stil. I Danmark var det i slutningen af det 19. århundrede de britiske jernbanearbejdere, der introducerede os for fodboldspillet og cricketsporten, der hurtigt greb om sig og for fodbolds vedkommende udviklede sig til den danske nationalsport. De britiske jernbanearbejdere har også sat deres spor i Spanien, hvor de i begyndelsen af det 20. århundrede var i færd med at udbygge det første jernbanenet omkring Barcelona, i dag kaldet Metro del Valles. Men de sportsglade britiske arbejdere kunne andet end spille fodbold, så de blev i 1914 de første i hele Catalonien til at oprette en golfklub, der fik navnet Sant Cugat del Val-

les golfbane, der eksisterer den dag i dag. Det blev samtidig en af de første baner i hele Spanien.

Kystens stolthed

Sådan gik det til, at sporten fik fodfæste i Catalonien, der i 2014 kan fejre 100 år med golf – og 38 golfbaner i hele den catalanske provins. Det markerer sammenslutningen af golfrejsearrangører, International Golf Travel Market (IGTM) i november i år med en konference placeret på Daurada-kysten syd for den catalanske metropol. I den modsatte ende af tidsforløbet – bygget i henholdsvis 1999 og 2005 - ligger Costa Bravas og hele Cataloniens stolthed, PGA of Catalunya, et klasseresort med de to baner Stadium Course og Tour Course og tilhørende 4-stjernet hotel Melia Golf Vichy Catalan med en fremragende restaurant. PGA of Catalunya er historien om et 300 hektar stort landområde beliggende en times kørsel fra Barcelonas lufthavn, men kun fem minut-

ters kørsel fra Girona-Costa Bravas lufthavn. Området tilhørte Royal Automobile Club of Catalunya og var erhvervet med henblik på bygningen af en helt ny Formel 1-bane. Det lykkedes aldrig at gennemføre planerne, hvorefter golfarkitekterne Angel Gallardo og Neil Coles blev bedt om at kigge på området med henblik på at etablere et golfresort. -Allerede i 1992 var jeg blevet bedt

om at finde et sted, hvor vi kunne bygge en golfbane med henblik på værtskabet af Ryder Cup i 1997. (Det gik til Valderrama i Sydspanien, red.) Fra det øjeblik jeg så området ved Girona med det bakkede landskab og skovområdet, var jeg klar over, at der her kunne etableres ikke kun en, men to gode golfbaner, siger Angel Gallardo. PGA of Catalunya er ikke noget helt almindeligt golfresort. Eksem-

Green er ikke let tilgængelig på hul 3 på Stadium Course.


28

REJSER SPANIEN

pelvis råder man over et 2.000 kvadratmeter stort træningsområde med en stor puttinggreen og nogle bunkers med fem forskellige sandtyper svarende til sandet i bunkers på Augusta National, Old Course St. Andrews, Pebble Beach i Californien, såkaldt Hawaii volcanic og Stadium Course i PGA of Catalunya. I november 2012 åbnede verdens første Sergio Garcia Junior Academy, og Stadium Course er også hjemsted for den årlige match mellem tidligere fodboldstjerner fra FC Barcelona og Real Madrid. Stadium Course har lagt græs til en række store internationale turneringer inklusiv to gange Spanish Open, Sarazen World Open og European Tour Qualifying School Final Stage de seneste fire år i træk.

Spaniens bedste

Banen er også hædret som Spaniens bedste i 2012-2013 af Top100golfcourses.co.uk og har mange gange været repræsenteret i henholdsvis top 50 og top 100 i verden kåret af forskellige golfmagasiner. På fairways har man eksempelvis valgt at bruge samme slags Bermuda-græs, som beklæder Augusta National. Stadium Course har teestederne hvid, gul, blå og rød. Som mellemhandicapper valgte denne banetester at spille fra gult teested, hvilket giver en længde på 6.104 meter – lige i overkanten af det fornuftige, fordi der er huller, hvor det bliver et problem at ramme fairway fra teestedet. Fra blåt teested passer de 5.718 meter bedre til en dansk mellemhandicapper. Selv baneguiden udstråler klasse med et opslag for hvert hul, en side med længder fra teestedet og en side med længder målt i approchslaget til green fra kritiske steder på banen. Stadium Course er primært en skovbane med smukke fyrretræer på begge sider af fairways og små skovsøer, der enten griber ind i fairways på strategiske steder eller indrammer greens, så det hele tiden drejer sig om at holde tungen lige i munden.

OKTOBER 2013

1

DANMARKS STØRSTE UDBYDER AF GOLFFERIE Peralada-banen har gode og brede fairways, men de enkeltstående træer som her på 5. hul kan sagtens drille undervejs.

Par 4-hullet 13 på 350 meter fra gul tee er banens berømte og meget fotogene signaturhul, hvor der er 285 meter ned til søgrænsen, hvorefter man står med et approachslag til en smal green, der er omgivet af vand på tre sider. Med et for kort udslag kan det lade sig gøre at snige sig venstre om søen og spille ind til green i tredje slaget, men dog med stor risiko. Det er næsten overflødigt at nævne, at både fairways og greens er i supergod stand, lige som hastigheden på greens også er en del højere end på almindelige resortbaner. Efter den store oplevelse det er at spille Stadium Course, forventer man et antiklimaks ved at skulle spille den nyere Tour Course, der også har fire teesteder, men kun måler 5.548 meter fra gul tee. Men det viser sig at være en næsten lige så stor oplevelse, fordi banens krav til mellemhandicapperen absolut er mere rimelige, omend flere vandhazarder undervejs er med til at øge sværhedsgraden på en bane, der er mere åben for vinden end Stadium Course, men absolut i lige så god stand rent teknisk. Men PGA of Catalunya er generelt

ikke bare bedre end sit ry. Den er også sjovere...

Club de Golf Peralada

I hjertet af Emporda-regionen finder man et af Costa Bravas mest spændende golfresorts Club de Golf Peralada, der har fået navn efter landsbyen og det gamle vinslot Peralada med Hotel Peralada Wine Spa & Golf som et godt udgangspunkt for

Javier Suque er barnebarn af vinproduktionens grundlægger på stedet, Miguel Mateu, der købte det gamle Peralada-slot i 1923 og genoptog en omfattende vinproduktion, hvis oprindelse kan føres helt tilbage til det 14. århundrede, da Carmelitter-munkene, der levede i et anneks til slottet, producerede vin af høj klasse. Som naturoplevelse er golfbanen for foden af Pyrenæerne bestemt også et besøg værd. I modsætning til mange andre resortbaner har man ikke begået den fejl at placere resorthusene for tæt på banen, men diskrete i baggrunden, så man hele tiden fornemmer, at golfbanen er det vigtigste. Peralada-banen har ikke samme sværhedsgrad som Stadium Course i PGA of Catalunya, men kan sagtens sættes op til Europas bedste spillere, hvad den ofte også har været som

Vi giver dig 3 sikre valg

2

3

4

”På træningsbanen er der forskellige sandtyper i bunkers svarende til Augusta, St. Andrews og Pebble Beach”

Peralada-slottet hvor Carmelittermunkene lavede god cava helt tilbage i det 14. århundrede.

at udforske det spændende sted. Peralada er interessant for andre end golfspillere med det gamle slot, et interessant museum og et spillecasino som andre turistattraktioner, der er værd at besøge. På slottet tilhørende Javier Suque produceres nogle af Spaniens bedste vine med især cavaen som det store slagnummer.

Faktabox Golf på Costa Brava: PGA Catalunya Resort: Stadium Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 5.310 til 6.588 meter. Tour Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 4.719 til 5.901 meter. Design: Angel Gallardo og Neil Coles (1999/2005). Værtskab: Sarazen Open 1999, Spanish Open 2000 og 2009, European Tour-kvalifikation final stage 2008-2013. www.pgacatalunya.com Club de Golf Peralada: Resortbane 18 huller, par 71, fire teesteder fra 4.724 til 6.071 meter. Design: Jordi Soler Peix (1993). Værtskab: Open den Catalunya 1995, kvalifikation til European

Tour 1997-2000 og kvalifikation til European Senior School 1998. www.golfperalda.com Emporda Golf: Links Course, 18 hullersbane, par 71, fire teesteder fra 5.060 til 6.304 meter. Forest Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 4.959 til 6.165 meter. Design: Robert von Hagge (1990). Værtskab: Kvalifikation til European Tour 1993-2006, kvalifikation til European Tour final stage 2002. www.empordagolf.com Danske rejsebureauer til Costa Brava: Green2green, Bounty Club og Caddie Rejser.

1. Tenerife, Abama 2. Tyrkiet, Sueno 3. Tunesien, El Kantaoui 4. Tunesien, El Kantaoui

Mere om matchture

FUERTEVENTURA MATCHTUREN Afrejse 6. januar 2014 7 dage – Matchtur Pris pr. person kr.

Rejs med andre - Danmarks bedste golfrejser! Spil golf med andre danske golfentusiaster på nogen af verdens bedste baner! For os, der af bidt af spillet med den lille hvide bold, findes der ikke noget bedre end at nyde spillet, banen og stemningen sammen med ligesindede! Derfor arrangerer Bravo Tours hvert år talrige golfrejser, hvor DU er garanteret at spille med andre danskere, der deler vores fælles passion. Bravo Tours tager sig af alt det praktiske. Du skal kun koncentrere dig om at sænke de svære putts, slå det perfekte wedgeslag ind til greenen og nyde de skønne baner og omgivelser sammen med andre golfentusiaster! På turene er der højt til loftet – så der er også plads til dig, der måske vil nyde rejsemålets andre oplevelser på golffridagene, måske i lejet bil, eller på udflugt med vores danske rejseledere. Der er naturligvis også plads til par, hvor kun den ene spiller golf.

7.998

GRAN CANARIA MATCHTUREN Afrejse 11. januar 2014 7 dage – Matchtur luksustur Pris pr. person kr.

TYRKIET, BELEK SUENO GOLF HOTEL

TENERIFE MATCHTUREN

TUNESIEN Bravo-kat. 4+

HOTEL KANTA

Bravo-kat. 4

Sueno Golf Hotel er i den grad et hotel, der specialiserer sig i golfgæster. Hotellet er omgivet af to smukke golfbaner i verdensklasse. På såvel Pines- som Dunes-banen spilles både hul 9 og 18 direkte ned mod hotellet. Du oplever en fantastisk hyggelig og imødekommende atmosfære.

Elsker du at spille golf eller går du med en lystsejler i maven? Så er dette lige hotellet! Hotel Kanta ligger perfekt lige ved golfbanen i Port el Kantaoui og tæt ved den charmerende og flotte lystbådehavn, hvor du finder masser af lækre restauranter og fine butikker.

Inkluderet: • Dobbeltværelse med halvpension • 4 x golf på Pines & Dunes • Flytransport af golfbag 1 uge pr. person fra kr.

Inkluderet: • Dobbeltværelse med halvpension • 3 x golf på El Kantaoui • Flytransport af golfbag 1 uge pr. person fra kr.

7.698

Afrejse marts 2014 fra Billund eller Kastrup

11.498

5.498

Afrejse februar og marts 2014 fra Billund

Afrejse 19. januar 2014 7 dage – Matchtur Pris pr. person kr.

FUERTEVENTURA HOTEL ELBA CARLOTA

9.498 Bravo-kat. 4

Hotellet er nyt og meget stilfuldt indrettet med alle tænkelige faciliteter. Inkluderet: • Dobbeltværelse med halvpension • 3 x golf på Fuerteventura og Salinas • Flytransport af golfbag 1 uge pris pr. person kr.

7.698

Afrejse hver mandag januar-april 2014 fra Billund eller Kastrup

Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk Golfavisen_248x352_uge42.indd 1

14/10/13 09.08


30

REJSER SPANIEN

OKTOBER 2013

At spille golf på d’Aro Mas Nou-banen 300 meter over havets overflade er som at spille på Costa Bravas tag, her på det smukke hul 14.

værtsbane for mange store turneringer. Generelt er banen betænkt med brede fairways og store ondulerede greens, mens sandet i bunkers er specielt derved, at det reelt ikke er sand, men nærmere små korn, der må betegnes som værende grus. Det kræver bestemt tilvænning at slå ud fra den slags underlag.

Forest-banen til gengæld har et typisk Middelhavs-look med masser af fyrretræer mellem søerne. Links-banen er med sine 6.304

Det er en af Costa Bravas ældste baner, der i 1992 blev tegnet af spanieren Jordi Soler Peix. Foruden 18 hullersbanen råder stedet over en par 3-bane. Mens de første ni huller er teknisk meget krævende med smalle fairways, er de sidste ni huller meget anderledes med brede fairways.

”På Peralada-slottet produceres noget af Spaniens bedste cava med traditioner helt tilbage til Carmelitter-munkene”

Emporda Golf

Den kendte amerikanske banearkitekt Robert von Hagge, hvis kompagnon Rick Baril er manden bag både Lyngbygaard og Stensballegaard, har lagt navn til begge 18 hullersbaner (Links og Forest) på et golfresort med tilhørende Emporda Golf Hotel & Spa. Hotellet med 87 værelser er beliggende mellem første tee på de to baner og meget velassorteret med stort wellness-område med adgang til spa og fitness. Hotellet er i øvrigt prisbelønnet for flot arkitektur. Begge baner er fra 1990, og Robert von Hagge lagde vægt på, at Links-banen skulle være en decideret skotsk look-a-like linksbane med både klitter og søer, mens

meter fra backtee den næstlængste bane på Costa Brava efter Stadium Course på PGA Catalunya, og Emporda-resortet beliggende midt i Costa Brava-regionen var det største trækplaster, indtil PGA Catalunya kom til.

Torremirona Golf Club

Torremirona Golf & Spa Resort er det resort i Costa Brava, der er beliggende tættest på den berømte maler Salvador Dalis fødeby Figueres få kilometer fra den lille by Navata. Fra golfbanen er der en fantastisk udsigt til Pyrenæerne ved den franske grænse og til Rosernes Bugt i Middelhavet. Hotel Torremirona har 48 værelser på golfresortet og et Aparthotel Vila Birdie med andre 32 lejligheder med udsigt over golfbanen og swimmingpoolen.

Club Golf d’Aro-Mas Nou

Det er ikke tilfældigt, at denne spændende bane i 1992, to år efter etableringen, blev kåret til Europas bedste bane af European Association of Architects. Det var i øvrigt samme år, som d’Aro-Mas Nou var vært for Catalonien Open, en afdeling af European Tour. Beliggende 300 meter over havets

Golf Girona

Med Golf Girona, bygget i 1992 af den berømte arkitekt F. G. Hawtree, kommer man ikke nærmere byen Girona og lufthavnen Girona Airport med masser af chartertrafik til og fra de populære Costa Brava-badebyer Calella og Lloret de Mar. Der er hverken hotel eller lejligheder i forbindelse med banen, men med kun fire kilometer ind til centrum og eksempelvis det 4-stjernede Hotel Carlemany er det ideelt at kombinere spil på Golf Girona med en ferie, hvor man udforsker den historiske del af byen. Hawtree har lagt stor vægt på at placere de 18 huller nænsomt ind i det catalanske landskab, og banen med dens længder fra 5.165 meter til 6.091 meter betegnes som ideel for golfspillere på alle niveauer. I øvrigt er det den eneste bane i Spanien med det såkaldt Penncross-græs af højeste kvalitet.

Vinderne af landsfinalen 2013

Faktabox Golf på Costa Brava:

Individuelle A-række Jeanette Espensen Mensalgaard Golfklub, 34 point

Torremirona Golf Club: Resortbane 18 huller, par 72, fire teesteder fra 5.124 til 6.184 meter. Design: Jordi Soler Peix (1992). Værtskab: Challenge Tour 2004 og kvalifikation til European Tour 1998. www.torremirona.com

Golf Club Girona: 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 5.165 til 6.091 meter. Design: F. G. Hawtree (1992). Værtskab: Catalunya Open 2009. www.golfgirona.com

Golf Platja de Pals: 18 hullersbane, par 73, fire teesteder fra 5.156 til 6.263 meter. Design: F. G. Hawtree (1966). Værtskab: European Tour-kvalifikation final stage 2004, European Final Catalunya Ladies Masters 2005. www.golfplatjadepals.com Club de Golf Costa Brava: Private members club, 27 hullersbane, par 70, fire teesteder fra 4.710 til 5.629 meter. Design: Hamilton Stutt & Co. (1962). www.golfcostabrava.com

Vi ses til Pink Cup 2014

Pink Cup landsfinale 2013, REE GOLF

Holdkonkurrence Ree Golfklub Hanne Tandrup og Pia Svare, 46 point

Club Golf d’Aro-Mas Nou: Resortbane 18 huller, par 72, fire teesteder fra 5.031 til 6.218 meter. Design: Ramon Espinosa (1990). Værtskab: European Tour Catalonia Open 1992. www.golfdaro.com

Mere parkagtigt bliver det næppe end her på Golf Club Gironas 1. hul.

overflade med udsigt til Costa Bravakysten fornemmes det som at spille golf på Costa Bravas tag – især på en dag med rigtig god vind i sejlene! På vej op ad den smalle snoede vej til golfresortet med et eksklusivt lejlighedsbyggeri nægter man at tro, at naturen tillader plads til en golfbane, men senere erfarer man hvor smukt og elegant, arkitekten Ramon Espinosa har anlagt de 18 huller på naturens betingelser. Banen er omgivet af tusinde af oliventræer, fyrretræer og korkegetræer og slanger sig på begge sider af landevejen fra kysten op til resortet. Specielt hul 13 (par 5) er et smukt signaturhul, hvor det går op ad samtlige 492 meter, indtil man står på green med en fantastisk udsigt over hele resortet. En værdig belønning for alle anstrengelserne.

Tak til alle der har støttet Pink Cup og kampen mod brystkræft!

Individuelle B-række Hanne Tandrup Ree Golfklub, 42 point

Tak til Pink Cups sponsorer for opbakningen til Pink Cup 2013

Danske rejsebureauer til Costa Brava: Green2green, Bounty Club og Caddie Rejser.

Annonce Pink Cup 2013 Landsfinale 001.indd 1

11-10-2013 10:07:10


32

REJSER SPANIEN

OKTOBER 2013

Nicklaus-ruten

DA‐Masters på La Manga Club i Spanien d. 5.‐12. april 2014 Spil som proerne—turnering over 8 dage med livescore, TV‐dækning og CUT!

For enden af 18. hul på Mar Menor-banen ligger det 5-stjernede Intercontinental-hotel.

Den spanske Nicklaus-rute

spanien Murcia

Polaris Golf eksisterer ikke mere i Murcia-regionen, men det gør seks Jack Nicklaus-baner bare med en anden ejer Af Jens Christensen

Murcia-regionen i det sydøstlige Spanien markedsfører sig selv som landets mest solrige med 320 solskinsdage om året - flere end naboregionen mod vest, Andalusien, med bl.a. Costa del Sol (Solkysten). Solskinshungrende turister strømmer derfor til Murcia-regionen med Costa Blanca året rundt, men i modsætning til Andalusien kniber det, noget overraskende, for Murcia at tiltrække golfturister, specielt i vinterhalvåret, hvor gennemsnits-

temperaturen bevisligt ligger fem grader højere end på Solkysten. Således har Murcias største prestigeprojekt i mange år, The Nicklaus Golf Trail - Nicklaus-golfruten - med seks 18 hullers-baner ført en omtumlet økonomisk skæbne, siden det blev grundlagt i 2002 af Spaniens største feriecenterudvikler, Polaris World. I april 2010 blev en konkurs - for anden gang - undgået i sidste øjeblik, fordi selskabet IRM Group, stiftet af de fire største investorer i Polaris World, bankerne Banjaca,

Banco Popular, Banco de Valencia og Caja Mediterráneo accepterede at købe den sidste halvdel af projektet, La Torre Golf, Hacienda Riquelme Golf og El Valle Golf. Tidligere havde samme IRM Group overtaget den anden halvdel, Mar Menor, Alhama Signature Golf og Saurines de la Torre. Med alle seks resorter samlet i IRM (Inversiones en Resorts Mediterráneos), blev navnet ændret fra Polaris World til IRM Golf Experience, som i august i år tog navneforandring til IRM Nike Golf Experience, fordi golfud-

styrsfirmaet Nike - med bl.a. Tiger Woods og danske Thorbjørn Olesen som »reklamesøjler« - gik ind og blev partner med IRM. To af resorterne, Mar Menor og La Torre, har hvert sit 5-stjernede Intercontinental-hotel, og desuden ligger der talrige - usolgte - ferieboliger i forbindelse med de seks golfbaner. Priserne på både villaer, rækkehuse og lejligheder styrtdykkede på grund af den verdensomspændende økonomiske krise i 2008, men nu - hvor fremtiden synes sikret - er både køberinteressen

DA Masters er en uge, hvor vi skaber de samme rammer for amatører, som de professionelle oplever uge e�er uge. Man kan vælge at bo på det femstjernede Principe Filipe eller i de dejlige lejligheder, Las Lomas Village (****). Ligesom hos proerne skal rammerne være i orden. Derfor har vi dress‐code, og hver spiller modtager en ”Tour‐pakke”, indeholdende bl.a. et dusin Titleist ProV1 med eget navn (Tourpakken har en værdi af ca. kr. 2.000). Turneringen a�oldes for 12. gang og er for alle op �l hcp. 36! Prisen er blot kr. 9.998,‐ og inkluderer: Fly t/r med Norwegian Kbh‐Alicante el. Aalborg/Alicante 7 næ�er i delt dobbeltværelse (Las Lomas Village) 5 runder golf La Manga Club North & South Courses Træningsbolde 2 middage inkl. drikkevarer Tourpakke Stort præmiebord (Ca. værdi kr. 50.000) Finalepolo fra Greg Norman, hvis man klarer cu�et Hotel Princippe Felipe mod �llæg på kr. 1.275 Der er muliged for at yve fra Billund (indhent �lbud). Informa�on og �lmelding på www.da‐masters.dk

Marehalmlignende græsbuske skal man absolut ikke slå sin bold ud i på La Torre-banen.


34

REJSER SPANIEN

OKTOBER 2013

Der er meget sand, men også en del vand i spil på den ørkenlignende Saurines-bane. ste af søerne er faktisk i spil på hele fire hullerner, henholdsvis 11, 12, 16 og 17. Specielt 11.hul, par 3, med en halvø-green vil give mindre gode spillere mange nerver på teestedet.

Saurines

og priserne stigende. Det ville også have været en skam, hvis Nicklausruten ikke havde fået lov at bestå, eftersom den byder på seks meget forskellige baner, som der kan tilfredsstille selv den mest kræsne golfspiller.

Mar Menor

Mange inkarnerede - og gode - golfspillere sværger nemlig til de karakteristiske Nicklaus-baner med et utal af store og dybe bunkers, så i den retning får man virkelig sine lyster styret på den spanske rute, der for en golfturist bør have udgangspunkt i det første resort i Polaris World-kæden, Mar Menor Golf Resort. Det åbnede i 2005 - kun med ni huller, designet af waliseren Dave Thomas. I 2009 blev banen udvidet til 18 huller af Jack Nicklaus Design. Dave Thomas-hullerne - de første ni - er først og fremmest en længdemæssig udfordring, som fra hvid tee måler hele 3275 meter og har par 37. Til gengæld findes der brede fairways og ingen rough af betydning. Nicklaus-hullerne har derimod en beskeden totallængde på 2878 meter og par 35, men til gengæld tre spektakulære huller - 13, 14 og 15 - omkring en større sø. Det er simpelthen disse »nøglehuller,« der afgør, om man får en god eller dårlig totalscore. Resortet ligger kun 10 minutters kørsel fra San Javier-lufthavnen mellem byerne San Javier og Cartagena og fem minutter fra kystbyen Los Alcazares med de smukke Mar Menor-strande.

La Torre

Kort, men spændende må La Torrebanen betegnes som, fordi den løber igennem et dramatisk landskab med klippeformationer og ørkenagtige, kuperede sandarelaer med marehalm. Dermed stiller den til store

ler, der nemlig kræver fuld koncentration og stor præcision, hvis man vil undgå scoremæssige katastrofer. Man skal hele tiden bestemme sig til, om man vil satse eller ej med sit slag, og dermed bliver en runde på La Torre både en mental og en stra-

Mange inkarnerede golfspillere sværger til de karakteristiske Nicklaus-baner

krav til præcise drives, fordi det næsten med sikkerhed koster slag at sende bolden ud af fairway. På scorekortet ligner La Torre en let sag med 5403 meter fra hvid tee, 3884 meter fra rød tee og par 68, men man gør alligevel klogt i ikke at undervurdere de mange korte hul-

tegisk udfordring. Spillere med lavt, éncifret handicap føler måske ikke udfordret nok på La Torre, men det vil middel- og højhandicappere med garanti blive. Dét skyldes ikke mindst, at tre søer influerer på sværhedsgraden på tilsammen otte af hullerne. Den stør-

Tykt, halvhøjt græs mellem bunkeren og greenen gør Hacienda Riquelme ekstra svær.

Rent golfmæssigt sammenligner Murcia-regionen sig med den amerikanske stat Arizona, der er kendt for en række ørkenagtige baner. En sådan er Saurines Golf, der ligger side om side med La Torre. Det er dog en Jack Nicklaus-ørkenbane i Las Vegas, Bear’s Best Las Vegas, som har inspireret til udformningen af Saurines, hvis ondulerede fairways løber mellem høje klitter og derfor faktisk giver bane mere links- end ørken-præg. Usædvanligt for en Nicklaus-bane findes er kun nogle få bunkers omkring de kuperede greens og på fairways, men til gengæld byder »ørkenen« på to større søer, der skaber fem nervepirrende »vandhuller« henholdsvis 5, 6, 9, 10 og 15. Langslående spillere skal først og fremmest score på par 5-hullerne, idet det længste kun måler 480 meter. Til gengæld har banen tre lange par 3-huller - plus et kort, 6. hul, hvor bolden skal flyve over vand fra tee til green. Fra hvid tee måler banen 6473 meter, så selv elitespillere får deres sag for på Saurines, der ikke bærer synlige præg af, at den først blev åbnet i begyndelsen af 2011.

El Valle

Mange betrager El Valle Golf som den smukkeste bane på Nicklausruten, fordi den ligger i en fredelig og naturlig ørkendal, hvor helhedsindtrykket tilmed ikke svækkes af store byggerier tæt på hullerne, der

SÆ T FOKUS PÅ D I T HE L BRE D OG D I N SUN D HE D 2-dages intensive H E A L T H

RETREATS

på Kurhotel Skodsborg

De intensive health retreats er udarbejdet af vores egen læge Pia Norup og hendes team, der sammen guider dig gennem hvert ophold. Grundstenen i alle health retreats er vores grundlægger Carl Ottosens principper for naturlig sundhed: Lys - luft - vand - kost - motion og hvile. MY MIND

Indre sundhed og sammenhængen mellem krop og sind November 2013 MY DETOX

Udrensning og afgiftning Januar 2014 MY BODY

De gode effekter af fysisk træning Februar & marts 2014 MY VISION

Dine personlige sundhedsmål - og hvordan du tilrettelægger dit sunde liv. April & maj 2014 Læs mere på skodsborg.dk Og tilmeld dig på booking@skodsborg.dk


36

REJSER SPANIEN

OKTOBER 2013

Klippeformationer udenfor fairways gør El Valle til en fascinerende og dramatisk test.

Halvpension + ubegrænset golf

6 x golf

ligger i klumper - side om side, langt væk fra bebyggelserne. Der er længemæssigt tale om en middelbane med par 71, som stiller større strategiske end længdemæssige krav. Præcision er nøglen til en god runde, og dermed favoriserer banen den intelligente spiller, der ikke tager de store chancer og dermed undgår konfrontation med klippestykkerne og -ravinerne udenfor fairway. Banens greensomgivelser udgør desuden et kapitel for sig, fordi de omgives af voldsomt store klippede chipping-arealer, som kræver fantasifulde og følsomme slag, hvis bolden skal stoppe tæt på flaget. Greenbunkers er til gengæld usædvanligt små for en Jack Nicklaus-bane. To søer, der hver især er i spil på to huller henholdsvis 13-14 og 17-18, bidrager til en sværhedsgrad, som gjort banen værdig til at huse Second Qualifiying Stage på European Tour.

Hacienda Riquelme

De bredeste fairways på Nicklausruten findes på Hacienda Riquelme, hvor hullerne løber mellem gamle oliventræer, græsenge med vilde blomster og store søer. Helt nøjagtigt spiller fire søer en stor rolle på tilsammen otte huller - med 9. og 18. hul som de mest udfordrende, fordi drivet skal

krydse hver sit hjørne af samme sø. Men det er ikke kun søerne, der kræver stor opmærksomhed fra spillerside. Det samme gør banens greens, som er niveauopdelte, så det er svært at slå bolden tæt på flaget med både korte og lange indspil. Dertil kommer, at der kan være en højdeforskel på op til tre meter fra bunden til toppen af en green-

er ikke lige på den, man skal starte en uges golfferie på Nicklaus-ruten.

Alhama

Som den eneste af de seks Nicklausbaner i IRM Nike Golf Experience er Alhama designet af Jack Nicklaus selv - altså en såkaldt signaturbane. Den ligger ved byen Alhama og byder på de største og længste ud-

til blandt de bedste baner i Spanien. Der er en udsøgt og farverig naturoplevelse at spille Alhama, der præges af samme flora og fauna, som har gjort den nærliggende naturpark Sierra Espuna berømt og populær. Dét betyder, at man spiller mellem gamle fyrretræer, esparto-græs, rosmarin- og timian-buske. 116 bunkers i forskelllige størrelser, fyldt med hvidt silica-

af de seks Nicklaus-baner er Alhama designet af Jack Nicklaus selv

Hotel Valle del Este kan både tilfredsstille golf og øvrige behov. Bortset fra Golfbanen og tilstødende Golf Club, er der andre faciliteter af høj klasse, som f.eks. SPA, fitnes center mv.

Praia D'El Rey er placeret langs en smuk sandstrand, under en times kørsel fra Lissabon med fantastiske udsigt over den portugisiske kyst. Praia D'El Rey er en fantastisk golfbane, som er vurderet blandt de bedste golfbaner i Europa af Golf World Magazine.

Dette område af Spanien kan prale af det bedste klima i hele Europa med i gennemsnit 312 dage med solskin om året.

Pris per person fra kr.

Prisen inkluderer

5.395,-

Hvidt selica-sand i bunkers kendetegner Alhama og skaber markante farvekontraster.

fordringer - med en totallængde fra hvid tee på hele 6884 meter. Fem søer bringer vand i spil på syv huller - heraf, endnu en gang, 9. og 18. hul, der smyger sig langs med kanten af samme sø. Man skal tænke over hvert slag på Alhama, inden man udfører det, og derfor hører Alhama

sand skaber markante farvemæssige kontraster til de lysegrønne fairways og greens, og det samme gør semiroughen med paspalum-græs mellem fairway og den vilde, høje rough. Jo, Nicklaus-ruten lever heldigvis videre, selvom den har fået et andet navn, IRM Nike Golf Experience.

Pris per person fra kr.

Alt dette er indbefattet i prisen:

Direkte Fly til Alicante T/R, incl. transport golfbag, Lejebil i økonomiklasse 7 overnatninger med Halvpension, (Morgenmad og Aftensmad) Ubegrænset golf på valle del Este Fri trolley Fri adgang til SPA og Wellness Zone, Fri Wireless Internet, 25% discount on Wellness

5.495,-

Prisen er ved 4 personer i T2 lejlighed og ophold i perioden 01.11.13 – 28.02.14

Tilbuddet er v/ 2 personer i delt dobbeltværelse og i perioden 01.12.2013 til 28.02.2014

Harrys Golfskole -Valle Del Este 17.-24. februar

Få officielt Golf Licens på 1 uges golfferie med Harry på Valle Del Este 10. -17. februar

Kom og vær sammen med PGA Pro Harry Thomson i en uforglemmelig golfuge som gør en forskel for dig og dit golfspil.

Valle del Este -golfspillerens drøm

Med solskin året rundt, en mesterskabs links golfbane, luksus indkvartering og verdensklasse service sætter Praia del Rey en ny standard for Golf Resorts, og tilbyder golfspillere en unik oplevelse.

Direkte Fly T/R til Lissabon, med transport af Golfbag Lejebil i økonomiklasse 7 overnatninger på Praia del rey Resort i T2 lejligheder 6 * greenfee på Praia de Rey eller Bom Sucesso efter eget valg Transport mellem praia de Rey og Bom Sucesso, hvis der spilles på Bom Sucesso

”Som den eneste

bunker. Yderligere gror der tykt, halvhøjt græs i en bræmme mellem bunkerforkanten og greenen - med risiko for, at bræmmen fanger bolden, hvis den ikke kommer højt nok ud af bunkeren. Hacienda Riquelme er en rå sag både naturmæssigt og spillemæssigt, så det

Praia D'El Rey - Skal opleves

Ugen vil både forbedre dit golfspil og indeholde meget hygge, og du vil nyde det ”skotske touch” både på og udenfor golfbanen. Dette udgør tilsammen en perfekt kombination af golf og hyggeligt samvær. Harrys tilgang til golftræning er, at det skal være sjovt at træne, og at dit sving skal rettes med få ændringer, som passer til dig. Så hvis du ønsker at blive en bedre golfer uden at skulle slå 500 bolde hver dag, og ikke blive forvirret af for meget teori omkring dit golfsving, og som i praksis bare gør dig endnu mere forvirret og frustreret, så er dette den perfekte golfskole for dig.

Programmet inkluderer: Direkte fly T/R, transport af golfbags Transport fra Lufthavn til Golf Resort 7 nætter I dobbeltværelse m/halvpensíon (morgen/aftens) Daglig Driving range- og course Management med HARRY Ubegrænset golf, samt træningsbolde

Pris pr. person

6.295,Begrænset antal pladser

Er dette dig?

 

Intet Handicap og intet officielt Golf kort !! Træt af kun at træne på driving range og par 3 baner??

Så tilmeld dig Licens kurset hos os som vi afholder I Alicante, hvor der er flest årlige solskinsdage i Europa. Du kan derved få opfyldt din drøm om at få ovennævnte Golf licens, og samtidig have en fornøjelig uge i solen, samt få dit golfkort. Så er du klar når sæsonen starter i Danmark

Programmet inkluderer: Direkte fly T/R, transport af golfbags (evt. leje udstyr på stedet) Transport fra Lufthavn til Golf Resort 7 nætter I dobbeltværelse m/Halvpension (morgen /aften) Daglig Driving range- og course Management med HARRY Ubegrænset golf, samt træningsbolde Begrænset antal pladser, så Mail or Ring for yderligere info

Pris pr. person

6.495,v/2 i delt dobbeltværelse

Faktabox

Sådan ligger de seks Jack Nicklaus-baner i forhold til hinanden.

Nicklaus-ruterne når man frem til via en flyrejse til lufthavnen i Alicante. Herfra har man ca. en times kørsel til Nicklaus-banerne og de to Intercontinental-hoteller. Norwegian flyver til Alicante fra både København og Billund. Desuden flyver SAS fra København og Ryan Air fra Billund. Man kan booke kortere og længere ophold direkte hos IRM Nike Golf Experience eller hos danske golfrejsebureauer. IRM Nike Golf Experience www.irmgolfexperience.com www.caddiegolfrejser.dk www.classicgolf.dk

Mar Menor - Alicante Almenara-Solkysten Pris per person fra kr.

5.495,-

Fly T/R, incl. Golfbag,  Lejebil—økonomiklasse v/2 pers. 7 overnatninger m/morgenmad,  5* golf pMar Menor eller de 5 tilknyttede baner

Prisen er ved 4 personer i lejlighed ophold i perioden 16.11.13 – 14.02.14

Pris per person fra kr.

5.795,-

Fly T/R, incl. golfbag Lejebil—økonomiklasse v/ 2pers. 7 overnatninger m/ morggenmad 5* greenfee på Almenara Prisen er v/2 i dobbeltværelse i perioden 01.12.13— 28.02.14

Albayt / Estepona Pris per person fra kr.

5.295,-

Lundemarken 19, 2740 Skovlunde

Pris per person fra kr.

5.595,-

Pris per person fra kr.

Pris per person fra kr.

6.095,-

4.995,-

Fly T/R,incl. golfbag  Lejebil—økonomiklasse v/ 2pers. 7 overnatninger  Ubegrænset golf på Estepona Golf

Fly T/R, incl. golfbag Lejebil—økonomiklasse v/ 2pers. 7 overnatninger m/ morggenmad 5* greenfee på Alcadeisas 2 baner

Fly T/R, incl.Golfbag Lejebil—økonomiklasse v/ 2pers. 7 overnatninger m/ morggenmad 5* greenfee på Montado

Fly T/R, incl. Golfbag,  Lejebil—økonomiklasse v/2 pers. 7 overnatninger  Ubegrænset golf på Aroeira 1+2

Prisen er ved 4 personer i lejlighed ophold i perioden 01.11.13 – 28.02.14

Prisen er v/4 personer i lejlighed i perioden 01.12.13— 28.02.14

Prisen er v/2 i dobbeltværelse i perioden 15.09.13 —31.05.14

Prisen er ved 4 personer i lejlighed ophold i perioden 01.12.13 – 15.02.14

Se øvrige Golf tilbud på www.sport2event.dk Sport2Event

Alcadeisa–solkysten Montado- Costa Azul Aroeira – Costa Azul

info@sport2event.dk cvr.nr.: 33556918

TLF: 22 32 42 00

Medlem af Rejsegarantifonden nr: 2380


38

REJSER TYRKIET

OKTOBER 2013

Belek Tiger Woods spillede Turkish Open i 2012 og vender tilbage i år.

”Som det helt

store scoop er det lykkedes at lokke selveste Tiger Woods til Tyrkiet

PRESENTED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

Tyrkiet

Golf at its best

Belek

TIGER WOODS I TYRKIET Nogle af Europa's bedste golfbaner ligger i Belek og er designet af de store golfspillere som Nick Faldo og Colin Montgomerie.

Signaturhullet Faldo's Choice, som er et kort par 4 hul, der kan drives på Tiberius sløjfen.

This November the best in golf go head-to-head in Europe’s newest and most exciting tournament. This is your chance to witness sporting history as 78 champions battle it out in the third instalment of the European Tour’s thrilling Final Series.

Be a part of it.

AF JIMMY BAK

Belek er et sandt golfmekka få timer i luften fra København. På få år er byen skudt op med fem-stjernede luksushoteller langs kysten, hvor all inclusive-konceptet er mere reglen end undtagelsen. Indenfor få kilometer ligger et utal af lækre golfbaner, hvor flere af dem er blandt nogle af de bedste i Europa. Når Colin Montgomerie designer golfbaner, skinner hans skotske aner tydeligt igennem. Respekten og forståelsen for traditionen ved de klassiske skotske linksbaner er intakt i Colin Montgomerie's design af golfbaner og ender altid med en golfbane, der falder naturligt sammen med det eksisterende landskab. Montgomerie Maxx Royal stod færdig d. 1 september 2008 under det oprindelige navn Papillon Golf Club. Da det fem-stjernede luksushotel Maxx Royal på den anden side af vejen stod færdigt i midten af 2011, overtog hotellet golfbanen og omdøbte den. Mesterskabsbanen har status som af en af de bedste golfbaner i Tyrkiet og har tiltrukket en stor international turnering. Montgomerie Maxx Royal er i år vært for Turkish Open i starten af november som et led i Final Series på European Tour, der afsluttes ugen efter i Dubai. Som det helt store scoop er det lyk-

kedes at lokke selveste Tiger Woods til Tyrkiet og deltage i turneringen som opvarmning til finalen i Dubai. Montgomerie Maxx Royal er en udfordrende bane, hvor layoutet varierer meget, og ikke to huller ligner hinanden. Hvad hulfordelingen angår, er banen meget speciel, da de 18 huller består af 6 par 3, 6 par 4 og 6 par 5 huller. Hullerne bugter sig igennem fyrreskov, eukalyptus-træer, masser af vand og store sandede waste-arealer. Det meste vand er på de første ni huller, men det gør ikke bag-ni mindre svær. Hul 4 er et par 5 hul på 428 meter fra gul tee og det første hul, hvor vand er i direkte spil. Selve hullet drejer mod venstre fra tee til green og

hele venstre side af hullet er afgrænset af vand. Det gælder om at holde tungen lige i munden med driveren fra tee og ramme fairway. Det er muligt at forcere vandet foran green i andetslaget, men det anbefales at lægge op kort af vandet og spille en wedge ind til en green med store lumske fald. Hul 13 er også et langt par 5 hul på 444 meter fra gul tee, og her skal man tage en vigtig beslutning om placering i fairway inden udslaget. Beslutningen går på, om man skal slå venstre eller højre rundt om de store fyrretræer, der står midt på fairway. Går man venstre om, kan man se ind til green, men man får et noget længere andetslag. Fairway er delt af en stor waste bunker mellem træerne

og green og giver et langt og svært tredjeslag ved oplæg lige før sandet. Det sidste hul op mod det storslåede klubhus er også et par 5 hul, hvor fairway er forhøjet i forhold til teestedet. Alle slag, der er venstre om fairway, lander i den enorme waste bunker, men holder man sig fri af sandet, ligger der en mulig birdie og venter.

Cornelia Deluxe

Cornelia er en kæde med tre hoteller i Belek, alle med tilknytning til Cornelia Golf Club. Det største hotel hedder Cornelia Diamond og ligger tættest på golfbanen, mens det mest populære hotel er Cornelia Deluxe. Det nyeste er et resort med villaer i to etager med direkte udgang fra terrassen til poolen.

Purchase tickets and to follow the action:

turkishairlinesopen.com


ER UDSA TERÅ G EFT SALG ÅRS U UDSAL FTERÅRS UD LG TERÅR DSALG EFTE RS UDSALG E F S L ALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS D F R E S R A S E U E R G S Å D T S G L Å D F R U L R A R E U E S A S Å E U E T S A G L S Å ERÅR LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG A S D U TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA E U S L R A D F R Å EF U ER TE LG TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA E U L R A Å EF U ER TE RS UtD Å TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG F R TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G% E E T G F tæ L d E n A va L 10A0 EF LG RS U SU GE SA ÅR EFTE UDS ERÅ TER FTE RÅ SU FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG FTERÅRS UDSA G E L R S A G S Å E U ER TE FT RÅ SU FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG FTERÅRS UDSA SU AL LG SA ÅR RS DS TER FTE RÅ EFT ERÅ SU GE LG E EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL EFTERÅRS UDS L S A L S Å R D TE FT R EF ER S G LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL EFTERÅRS UDS S A L S Å R D TE FT R EF ER S G LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL EFTERÅRS UDS R EF ER DSA EFTE UDS ERÅ TER G EFT ALG SALG ÅRS U U T F S G L S D F R E UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS S L R A D E U E R G A S Å U T EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRSva S G L S Å D F R S L R A D R E U E tæ EF 100% S Und ER RS UDS G EFTERÅRS ALtG E ÅR EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSA UDSA T G S Å F R S G L D R E E L R A E T A G S Å T F L S D F R E L R A D F R G RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER RS UDS Å R E T F GE ÅR EFTER S UDSALG EF UDSAL FTERÅRS UD LG EFTEREFTERÅRSPRIS EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS S G S G L R L R A Å A S Å R S D R E E R A D LG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS RÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS DS E T F E G F R S EFTERÅRSPRIS L EFT LG E RS U ALG EFTE UDS ERÅ TER A G S Å T F S G L S D F R E S UDSA EFTERÅRS U L R D A E U E R G A LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR U S Å U T S G L S Å D F R S L R A D R E U E R A S Å E U T S G S Å D T F R S L R D S Å TE F R S GE LG ÅR TER G EF SU SALG DSA F R L R D E U E A Å U T G S S ÅRS UD F R S L R D R E E R A LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRSPRIS Å U E T G S Å T F R S L D F R E E R A E U E T S EF ER ALG EFT ALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS ÅRS EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UD TERÅ G S F R G L D E E L A ÅRS UD 600 U T A G S F S L S ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERSPAR D E R D A ÅR DS TER FTE RÅ SU G EF LG E RS U DSA ALG F R E U E L R A S Å E U E T A S G L S Å D T F R E E S G L S R A D F R E U E T L R D G A S Å E E U T F A S G L S Å U D T F R E G S L S ÅRS UD R A D F R E U E S L R D A S R Å E E U T R A S G S Å U E D T F R G S L S Å R ALG D T F R E U E S L R D A F R Å E U E T R A S G S Å E U E T F R EFTE ERÅR ALG E EFTER S UDSALG EF UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS RS UDS G EAEROLITE EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS U ERÅRS UDSALG F G Å T G S L F R L R A E WATERPROF A S Å RAINGRIP T S ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS D R E L R D A DSA CART BAG ÅRS U forskellige DSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U ALG EFTERÅ UDSALG EFTE RS UDSALG EFås i flere TERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS U E E S Ufarver AL F R U T R G S E E F S L Å D T E G R A F R U L G S Å E E A S L S Å D T F R Vandtæt SA UD RS U ALG SU GE SAL ÅRS EFTE UDS ERÅ TER-20%DSALG EF FTE RÅR S L S Å SPAR R D T F R E E S G R D A F R Å E U E T L R G S Å E U E T F R A G S L Å D T F R E E S G L S R A F R E U E T L R A D G S Å U T TE SU LG E DSA RÅRS U EFnormalpris ERÅ119 R A U E T G S Å T F S L D F SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS R E R A Vor normalpris Vor 1.799 E U E G S Å T S G L SU LG SA DSA FTE RÅR EFT S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS LG E D R A U S Å S D R R U E Å DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERRu T de fla ÅR TEveRr stSen ovSer FTERÅ UDSALG EFT EFgi ALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS DSALG TERÅRS S Å E T F G S L S U D F R E G L R D A E U E S L A G S Å U T R A G S L D F R S L S Å R D A E U E S L SPARK RUSTY DS Se U DSA ogLGkoEnt ÅR SU spin A FTroElRÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS Rm ERÅRII SSPORT SALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERTRUSTY R er E T Å Herre T F WEDGE F E E G G L S D EFT UD TER RS U ALG G EF SU SAL ÅRS EFTE UDS ERÅ DSA TERÅ F RÅR S G L S Å R D T F R E E S G L R A D F R Å E U E T L R A G S Å E U E T F R S A G L S Å D T F R E E S G L S R D A F R E U E T L R A D G Å T EF normalprisS1.199UDSAL DS Vor normalpris 999SALG EF RS UDS G EFTERÅRS DSALG TERÅRS UEFTERÅRSPRIS RÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR EFTER Å U E G T R S L R D F UDSALG FVor E R A Å E U T S Å F R S G L D F R EFT UD SU GE LG E SAL ÅRS DSA TER FTE RÅR E TE S G L R D A F R E U E L R A G S Å E U E T S A G L S Å UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅR D T F R S G L S R D A F R E E U S L R A D S Å E U E T R A G S S Å U T F R S G L S Å R D F R E E UD S L R A D R Å E U E T R A G EFTER S UDSALG EF EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅR UDSAL FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS S G L R A Å S DSALG TUDSALG R R D E E UEFTERÅRS EFTERÅRS EFTERÅRS UDSALG EFT UD SU G EF LG SAL ÅRS DSA TER FTER RÅR EFTUDSALG ERÅ S G L R A D F R E U E L R A G S Å E U E T F S A G L S Å UDSALG FTERÅ D T F R E S G L S R A D F R E U E S L R A G D S Å E U E T R S A G L S Å U D T F R S G L S Å R A D F R E U E S L R A D S R Å E U E T R S A G S UD TERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅ F E G L A SU G EF LG E RS U DSA FTER RÅR EFTE ERÅ L R A Å E U E T S UDS A G S Å EFTER S UDSALG EF UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS T F R S G L S D F R E E S G L R A D E U E T L R A G S Å U T F S A G L S Å D F R E S L S R A D R E U E R A G D S RÅ Å E U E T R S A G L S Å S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE D S R Å E U E T R S AL G LG SA ÅR S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE UD DS FT RÅ SU GE LG SAL ÅR RS ALG DSA TER FTE RÅR RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF R U D F R S G LG SA Å R AL DS TE FT RÅ RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF G D R S R AL LG DSAEFTERÅRS EFT UDS EFTERÅRS ERÅ UDSALG RS U AEFTERÅRS G EF SALEFTERÅRS ÅRUDSALG U T S G UDSALG UDSALG EFTERÅRS EFTERÅRS UDSALG UDSALG EFTERÅRS EFTERÅR S D F R S L R D FTERÅUDSALG RÅUDSALG E U E LG EFTE R A Å E U E T S A G S Å RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALEFTERÅRS T F R S G L S R D F R E E L R A D Å E E U T A G S Å U T F R S G L S D F R S EFTE UD ALG E SAL ÅR UDSA TER RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTE E T F ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E G E U A SA ÅR EFTER S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTE UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS TE G L A S D ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E SU G EF LG DSA FTER RÅR L R A E U E A S Å UDSAL FTERÅRS UD LG EFT T S G S R A D F R E U E S L R A D S Å E E U T R S A G S Å U D T F R S G L S Å R D F R E U E S L R A D R Å E E U T R S A G S Å U E T F R S G L R ÅR DSA SA ÅR EFT UDS ERÅ TEDUSIN S UD G EF ALG E LG E SAL ÅRS U D T F R EFTE2 DUSIN S G L S R A D 2 F R E U E S L R A G D S Å E U E T R S G A L S Å U D T F R S G L S Å R A D F R E U E S L R A D S R Å E U E T R S A G S Å EFT U E D T F R S G RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT RÅRS UDSALG F PENTA R S G A S Å E U E D TE FT RTP SU GE RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT RÅRS UDSALG F S D EFT ER LG E RS U ALG EFTE UDS ERÅ G A S Å T FT normalpris S G L S D F R S UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E L R A D E U E R A S Å U T RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EVor S G S Å D F R S L R D R E E U R A Å U E T S G S Å T F R v. 1 dusin: 379 S L SA ÅR UDS TER FTE RÅR S UD G EF LG E SALG RS D F R E UD E S L R A D Å E U E T R S G A S Å EFTERÅ S UDSALG E U ERÅRS T F R S G L S Å R D T F R E E S G L R A D F R Å E U E T L R G A S Å E U E T F R S A G L S Å D T F R E E S G L S R A D F R E U E L R A G D S Å E U E T S UD DSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS FTERÅ UDSALG EFT EFTER S UDSALG EF ERÅRS UDSAL SPAR DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG E ÅR259 E U T G U F R S G L E E S L R A T R G A S Å F L S Å D F R E ERÅRS S L SA ÅR UDS DSA TER FTE RÅR S UD G EF LG E SAL RS U ALG D F R E U E S L R A D S Å E U E T R S G A S Å U ERÅRS DSALG E D T F R S G L S Å R D T F R E E U S L R A D F R Å E U E T R S G A S Å E U E T F R S G L S Å R D T F R E E S G L R A D F R Å E U E T L R G A S Å E U E T TER FTERÅ UDSALG EFT DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E U D G U S L R S A S Å R S SA ÅR UDS DSA TER FTE RÅR EFT S UD G EF LG E SAL RS U ALG D F R E U E S TERÅ L R D G A S Å E U E T R S A G L S Å U D T F R S G L S Å R A D F R E U E S L R A D S R Å E U E T R S A G S Å E U D T F R E U S LG RS AL DS FT RÅ ÅR EF UD ER TE LG TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA R AEROLITESCART SU GE SA FTE RÅ SU TER G EF SALG F L D ALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS E A U FTEISRÅR UDSALG EFTE FåsRiSblå/hvid, G S D S grå/hvid L D U FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG ETOUR R A U U RS UDS G EFTERÅRS S G S ÅRS EFTERÅ S UDSALG UDSA TERÅog rød/hvidDSALG EFTE RS UDSALG E FT RÅ S L Å R D F R E E S G R A R Å E U E T L R G S Å E T F R A S G L Å D T F R E E L S R A F R E U E T L D A G S F SU normalpris FTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR DSAL EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALGVor UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS RS UDS G EFTERÅVorRnormalpris E S G Å G L R R v. 1 dusin: 399 L A Å E A S T 1.199 R S D F R E E EFT UD RS U ALG SU GE SAL ÅRS UDS DSA TER FTE RÅR EFT S G L S Å R ALG D F R E U E S L R D A S R Å E E U T R S A G S Å U E D T F R S G L S Å R D T F R E U E S L R D A F R Å E U E T R S A G S Å E E U R EFT UD ER LG RS ALG DSAL SAL ÅRS EFT ERÅ UDS T FTER A S G LG EF S Å U D T F R S G L S R D A F R E U E S L R D A S Å E U E T R A S G S Å U D T F R EFTERÅ S UDSAELLG S G LU L S SKE Å R D F R E U E S L R BTERÅRS R D EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSA Å G F R L E E A T G S F L D E EFT UD TER SU G EF SAL ÅRS DSA TER F RÅR S G L R D F R E U E L R A Å E E U T A S G S Å EFTERÅ S UDSA UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS T F R S G L S R D F R E E S G L R D A Å E E U T L R A G S Å U T F R A S G L S Å D F R E E S L S R D A R E U E T R EF SALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD LG EFTERÅR DSA EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅBNINGSTIDER: UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS D S G U L R S A Å R S R Å D F R EFT UD RS U ALG S U Experten GE SAL ÅetRS UDSA DSA TERMandag - torsdag: FTE RÅR EFTE S G L S Å R D ALG E F R E U E S L R A D S R Å E E U T 10.00-17.30 R A S G S Å U E dt! D T F R S G L run S Bliv medlem af Golf Fordelsklub Å R D T F R E U E S gn L R A D dø F R Å E E U T en R A S G åb S Å U T shoppenDerSALG R ER EFeb ÅRS 10.00-18.00 FTERÅ UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDS RS UDS G EFTERFredag: SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALGW E U Å D EFTERÅ S UDSALG EFT og S G R U L R E .DK A S EN Å T RT S PE R F R EX LF U tilbud erS Ugratis EFT UD Smedlem! GE LG – Det SAL ÅRS R DSA at Tblive TERÅ FTEWWW.GO RÅR Lørdag: 10.00-14.00 EFTtil flere ERÅ få adgang S G L R D A F R Å E E T L R A G S Å E U E T F R A G L S Å D T F R E E S G L S R D A F R E E U T L R A D G S Å E U E F RS UDS A G S L S Å U D T F R E S G L S Å R D A F R E E U S L R A D S R Å E U E T R A S G S Å U E D T F R S G L S Å R D T F R E U E S L R A D F R Å E U E T R A S G S L S Å R DS TE FT RÅ EF ER SU GE LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD S L S Å R D T FT R EF ER S G LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD R ER UD SALG ALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UD FTERÅ UDSALG EFT EFTER S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS ERÅRS D E T G U F EFTERÅ UDSALG EFT G L E S L A R A G S L S Å RS UDS D TERÅRS F R E E S L R Tilbuddene gælder t.o.m. 03.11.13, hvis ikke andet fremgår. Forbehold for trykfejl, manglende leverancer og udsolgte varer. Alle priser pr. stk., hvis ikke andet fremgår. Alle tilbud findes i begrænset mængde og sælges efter først til mølle princippet.

EFTERÅRSPRIS

1299

599

SPAR 500

599

95

SPAR 400

9051266509 - Herre 9051267263 - Dame

08041202

9085113186481

E

L I T R A L K U D ER ? L I P S F L O G S T E R d u b Å l i t R s r å E r e t T f e F f

799

SPAR 400

a r e s s a m r a h Golf Experten

499

14101001 - 5 piece urethan

499

SPAR 299 15101002 - 3 piece

MED

FOR

12701202

12701303

MSPRIS LE


42

REJSER TYRKIET

Der kører gratis shuttlebus fra alle hotellerne til golfbanen. Den længste tur tager ca 15 minutter i bus og den kører flere gange i timen. Fælles for alle tre hoteller er den udprægede luksus og all inclusive konceptet. Cornelia Deluxe, som Golfavisen har besøgt, har udover den gængse buffetrestaurant også fem a la carte restauranter, der også er en del af all inclusive, der skal dog betales et reservationsgebyr på 10 euro pr. person. Værelserne er store og har alt i bekvemmelighed. De fleste har en fantastisk udsigt til middelhavet. Pool-området er kæmpe stort og opdelt i flere sektioner med blandt andet et specielt stort område til børn med diverse vandrutschebaner. Ved stranden har hotellet som det eneste en stor badebro med masser af liggestole med direkte nedgang til vandet ved 1.5 meters dybde. Hotellet er nyrenoveret fra ende til anden og servicen er helt i top. Alle er meget behjælpelige, og der er ansat en medarbejder til hver anden gæst, dog kniber det lidt med sproget, for de fleste er forholdsvis unge og kan meget lidt engelsk. Men det vigtigste er trods alt golfbanen.

Faldo først i Tyrkiet

Allerede i starten af 2006 begyndte Nick Faldo at designe Cornelia Golf Club-banen og som en nyfødt stod den klar med de første 18 huller ni måneder efter. Selvom det gik ufatteligt stærkt med at få bygget banen, er intet forceret, men alt er gennetænkt til mindste detalje. Da han så naturen for første gang, inden han gik i gang, udbrød han: -Sikken et enestående stykke land. I juni 2007 åbnede man de sidste ni huller og stod nu med et færdigt anlæg på 27 huller i verdensklasse. Den første sløjfe hedder Tiberius og

Faktabox Belek, Tyrkiet: Beliggende ca. 40 km fra lufthavnen i Antalya. Cornelia Golf Club: Tiberius: Længde fra gul tee 2687 meter. Længde fra rød tee 2371 meter Sempronia: Længde fra gul tee 2851 meter. Længde fra rød tee 2558 meter Gaius: Længde fra gul tee 2781 meter. Længde fra rød tee 2533 meter Banens par er 72 uanset sammensætning af sløjfer: Greenfee 18 huller ca. 90 Euro. Banearkitekt Nick Faldo Montgomerie Maxx Royal: Længde fra gul tee 5527 meter. Længde fra rød tee 4965 meter. Banens par er 72. Greenfee 18 huller 130 Euro. Banearkitekt Colin Montgomerie

OKTOBER 2013

Hul 13 på Sempronia-sløjfen med det svære dogleg højre.

indeholder signaturhullet, der også er Nick Faldo's eget yndlingshul. Det er hul 7, der er et par 4 hul på 244 meter fra gul tee. Det er muligt at drive hullet fra tee, og uanset om man vælger den mulighed eller spille sikkert, er præcision kodeordet, for de høje træer på fairway står rigtig godt placeret. Greenen hælder kraftigt fra venstre mod højre ned mod tre dybe bunkers med en tæt bevoksning udenom. Den anden sløjfe hedder Sempronia, og her er hul 13 kaldet Deception et par 4 hul på 338 meter med et dogleg til højre. Det er vigtigt at placere sit drive i venstre side af fairway for at åbne op til green. Og skulle man være så uheldig at lande i højre side, lander man højest sandsynligt i en af de to dybe bunkers og får et næsten umuligt andetslag indtil green.

Den sidste sløjfe Gaius er nok den bedste af de tre, og kombinerer man den med Tiberius, giver det en 18 hullers golfbane, de selv kalder The Prince og som er den bedste kombination.

David Leadbetter

Hul 27 er et par 4 hul på 395 meter med et dogleg til højre. Det er vigtigt

Nick Faldo's Cornelia Golf Club er course management og et rigtigt køllevalg. Greens er store, hurtige og ondulerede, men langt fra umulige at tøjle med en forholdsvis varm putter. For at fuldende golfoplevelsen og udskille sig fra de andre golfbaner har Cornelia valgt at etablere et David Leadbetter akademi for at kunne yde træning med trænere i et verdensomspændende netværk, der er uddannet hos en af de mest respekterede golftrænere nogensinde. Cormelia deler David Leadbetter's filosofi med, at golf skal være for alle uanset alder og færdigheder, og det skal træningen også tilrettelægges efter. Derudover vil branded David Leadbetter Golf Academi i sig selv tiltrække mange golfturister til Cornelia Golf Club.

”Den første sløjfe hedder Tiberius og indeholder signaturhullet, der også er Nick Faldo's eget yndlingshul” her at slå sit drive ud i midten af fairway, og det kan være svært på grund af sidevind på dette hul. Det er nødvendigt at krydse hjørnet af den store sø for at nå green og alle slag, der er for korte, ender runden med en våd omgang. Nøgleordet på alle 27 huller på

Nogle af de store waste bunkers på hul 7 på Montgomerie Maxx Royal Golf.


REJSER TYRKIET

OKTOBER 2013

Lykia Alle deltagere modtager den nyeste bærebag fra Wilson med eget navn, samt et dusin DX2 bolde med eget navn.

Lykia-banen minder med sine mange store bunkers om en bombarderet slagmark, og dét passer godt til, at slaget ved Eurymedon en gang blev udkæmpet på dette areal. Foto: Lykia Golf.

Kun én vandhazard

Det er normalt mange vandhazarder, der gør en golfbane svær, men

side af begge huller, henholdsvis et par 4 på 339 meter og et par 3 på 151 meter. Af skræk for vandet havner begge teeslag i de fleste tilfælde for langt til højre - med udsigt til en bogey eller værre. Ellers er det de fire huller nærmest Middelhavet - 13., 14., 15. og 16. der, på grund af vinden fra havsiden, kræver de største færdigheder, både taktisk og teknisk, ligesom også 17. hul, par 3, i sidevind, og 18. hul, par 4, med med en gigantisk waste area i

Kun én vandhazard, søen mellem 7. og 8. hul, byder Lykia Golf på, men sværhedsgraden er alligevel ekstrem stor på grund af klitterne, de mange bunkers og vinden fra Middelhavet. Foto: Lykia Golf.

Faktabox www.lykiagroup.com www.caddierejser.dk www.bravotours.dk/golf

E SIV LU NC LI AL

Rejsen inkluderer fire runder golf, og vores pro, Stig Schwartz, vil træne og spille med på alle. På den måde får du de bedste tips ude på banen, hvor tingene sker. Vi spiller tre runder på Cornelia (Nick Faldo-banen) samt en runde på Carya. Cornelia er en fryd for øjet, en sand inspiration og med en tilpas sværhedsgrad, så alle kan klare den. Sværhedsgraden vælger man til dels selv, da der er flere måder at spille mange af hullerne på. Carya er en af de mest spændende og udfordende baner. Anlægget er super i fbm. opvarmning og træning da alle faciliteter er rigeligt til stede. Cornelia Diamond er et relativt nyt hotel med et friskt pust af moderne arkitektur. Hotellet passer perfekt til dem, der har høje krav til opholdet og ønsker en dejlig behagelig ferie.

SIV

E

Cornelia Diamond Golf Resort

9.196,-

Pris pr. person i delt dobbeltværelse

MATCHTUR 1. MARTS

Maxx Royal

Vi bor på det mest eksklusive hotel i området, Maxx Royal som ligger helt ned til stranden og har flere restauranter med i deres Ultra All Inklusive og de mindste værelser er 76 kvm suiter. Ud af de 14 barer på hotellet skal vi nok finde en, hvor vi kan hygge os. Hotellet ligger et niveau over de andre store hoteller og for mange vil det være det bedste hotel de nogensinde har besøgt. Der vil være aftergolf efter hver runde. Desuden arrangerer Rene mulighed for at spise sammen, for dem der har lyst. Vi spiller 1 runde på Carya, 2 runder på Sueno og 1 runde på Montgomerie.

E

bunker, roughen eller klitterne. Det skinner tydeligt igennem, at Perry Dye, sammen med sin endnu mere berømte far, Perry Dye, efterhånden har designet flere end 300 velrenommerede baner world wide - med to af USA’s bedste baner, Harbour Town og Kiawah Island Ocean Course i South Carolina, som de mest kendte.

MATCH- OG PROTUR 22. FEBRUAR

SIV

Perry Dye har skabt et utal af kunstige klitter og forræderiske potbunkers

9.396,-

Pris pr. person i delt dobbeltværelse

LU

sådan forholder det sig ikke på Lykia Golf, som kun rummer en enkelt sø - mellem 7. og 8. hul. På scoreskortet ligner de, i hvert fald længdemæssigt, to af banens lettere huller, men virkeligheden er en anden, når man står på teestederne med vand langs venstre

LU

Tyrkiet fortsætter med at boome som golfdestination for nordeuropæiske golfturister, inclusive danskere, der i det danske vinterhalvårr valfarter i en lind strøm mod de ikke færre end 14 fremragende golfbaner i og omkring Belek-området øst for Antalya. Specielt populær er Lykia Golf, dels fordi den ikke ligner de 13 øvrige baner og dels fordi den ligger for sig selv - nemlig i Denizyaka 50 km øst for Antalya Airport og 15 km øst for Belek direkte ud til Middelhavet. Den officielle åbning af Lykia Golf den 1. december 2008 - markerede en nyhed i Tyrkiets historie som destination for golfspillende turister fra Vesteuropa. Nyheden bestod i, at Lykia Golf var - stadig er - er den første linksbane, som blev anlagt i Tyrkiet, en fascinerende og anderledes sag, der giver anledning til mange og store diskussioner. Nogle synes, at banen simpelthen er et nummer for svær for »almindelige« golfspillere, mens andre - især gode - spillere derimod betragter Lykia Golf som den ultimative udfordring. Helt nøjagtigt afgrænses Lykia Golf mod vest af floden Köprücay, der udmunder i Middelhavet. Netop i flodudmundingen udkæmpedes 460 år før vores tidsregning slaget ved Eurymedon (det græske ord for Köprücay) mellem athenske styrker, anført af general Cimon, og persiske tropper - med nederlag til sidstnævnte til følge. Meget passende er det også en hård kamp, der i dag venter golfspillere på den historiske slagmark.

Det skyldes først og fremmest, at den amerikanske mesterarkitekt Perry Dye har skabt et utal af kunstige klitter og forræderiske potbunkers, som udgør forhindringer af sjælden, stor sværhedsgrad. Dertil kommer, at den fremherskende vind fra Middelhavet spiller en stor rolle på det åbne, 80 hektar store areal, hvor enhver skævert straffes hårdt - enten af en

Riu Kaya Palazzo er det nyeste luksushotel i Belek. Der er ikke sparet på noget, så glæd dig til store suiter med havudsigt og jacuzzi. Vil du forkæles lidt udover det sædvanlige, er dette golfturen til dig. Resortet ligger helt ned til stranden og kun 200m fra golfbanen. Rejsen inkluderer fire runder golf, og vores pro, Stig Schwartz, vil træne og spille med på alle. På den måde får du de bedste tips ude på banen, hvor tingene sker. Vi spiller to runder på Kaya Eagles skov- og parkbane, der hurtigt er blevet manges favorit – dels på grund af standen men også takket være et fint layout. Og vi tager to runder på Tat International. Tat ligger hyggeligt omgivet af havet, floden og bjergene. Det er et afvekslende og fint anlæg med tre 9-huls sløjfer, let kuperet med altid flotte greens og fairways.

NC

Af Jens Christensen

Til Lykia Links Golf Antalya hører også en 9 hullers par 3-bane, Academic Golf Course, med en ø-green på 7. hul. Golfanlægget er en integreret del af feriekomplekset Lykia World Antalya med ikke færre end 449 enheder, henholdsvis hotelværelser, suiter, lejligheder og villaer, der tilsammen har 1200 sengepladser. Den mindste enhed er på 40 kvadrameter og den største på 225 kvadratmeter. Komplekset indeholder desuden tre udendørs og ét indendørs swimmingpool, en række restauranter, caféer og barer, spa- og wellness-faciliteter, en babysitting-klub (6-18 måneder) og fire forskellige, aldersrelaterede klubber for børn (3-5 år, 6-8 år, 9-12 år og 13-16 år). Udover golf tilbyder Lykia World så forskellige aktiviteter som fægtning, vandreture, ballonflyvning, badminton og boomerang-kastning. Bag Lykia World Antalya & Lykia Links Golf Antalya står investorgruppen LykiaGroup, der for 13 år siden åbnede Lykia World Ôlüdeniz-Fethiye ved Dalaman vest for Antalya. Dette feriecenter har siden modtaget næsten 30 internationale priser, heriblandt »Best Holiday Resort in the Mediterranean.« I 2012 blev Lykia World & Lykia Links Antalya belønnet med World Travel-prisen »Tyrkiet førende golfresort.« Lykia Golf figurerer i flere danske golfrejsebureauers kataloger for den kommende vintersæson. Det gælder f.eks. Caddie Golfrejser, Bravo Golf og Scanway.

Riu Kaya Palazzo Golf Resort

NC

Lykia

Stort feriekompleks

MATCH- OG PRO-TUR 23. NOVEMBER

LI

Tyrkiet

Alle vores golfrejser er med All Inclusive, så selv aftergolf er inkluderet i prisen. På Deturs matchture sørger matchleder René Stisen for det hele. Du skal bare spille golf og hygge dig.

AL

Tyrkiets første og eneste links-bane, Lykia Golf, har en sjælden stor sværhedsgrad

Eksklusiv golf for alle

LI

En hård kamp på slagmarken

dogleg-knækket er svære at håndtere rigtigt. Hurtige og ondulerede greens, 550 kvadratmeter i gennemsnit og tilsået med Seaspray Paspalum-græs, kræver desuden god føling med putteren, både længde- og retningsmæssigt, så kun de færreste spillere besejrer Lykia Golf i første forsøg. Det vil være en god ide at vælge de teesteder, der fra banens side foreslås i forhold til den enkelte spillers handicap. Begyndere, juniorer, højhandicappere og super-seniorer over 65 år bør således spilles fra Forward Tee (4370 meter), seniorer og kvinder med handicap fra 7 til 18 fra Ladies’ Tee (4957 meter), mænd mellem 17 og 24 i handicap og kvinder under handicap 6 fra Blue Tee (5487 meter), mænd med handicap mellem 7 og 16 fra Tournament Tee (5887 meter) og mænd under handicap 6 fra Black Tee (6481 meter).

AL

44

9.996,-

Pris pr. person i delt dobbeltværelse

Pris pr. person inkluderer fly t/r inkl. golfbag, syv nætter i delt dobbelværelse på valgte hotel med All Inclusive og fire runder golf på udvalgte baner. På matchturene er transfer, shuttle t/r baner inkl. 1 stk. bærebag fra Wilson, samt et dusin DX2 bolde med eget navn.

70 20 67 76 GOLF@DETUR.DK · WWW.DETUR.DK KØBMAGERGADE 47, 1150 KBH K


46

REJSER Emiraterne

OKTOBER 2013

DUBAI

KLASSEBANER I DEN STORE BUNKER

En golfferie i Dubai eller et af de øvrige seks emirater må nødvendigvis suppleres med nogle dage som turist, når man nu har ofret tid og penge på en rejse til et af de ubetinget varme lande. Golfmæssigt er Emiraterne at betragte som en overdimensioneret bunker, hvor der er strøet en række klassebaner ud i de vældige sandområder, men der er absolut andet at tage sig til i den vigtigste af de nationer, som European Tour kalder for Desert Swing. Det er svært at bevæge sig rundt i Dubai, uden at øjet fanger Burj Khalifa eller Burj Al Arab, de to mest markante skyskrabere i byens overdimensionerede skyline.Verdens højeste bygning (828 meter), der blev indviet i januar 2010, og verdens dyreste hotel er symbolerne på, at tiden ikke står stille i Dubai, selv om den finansielle krise i emiratet har betydet en samlet gæld på næsten 500 mia. kr. Emirates Golf Club fra 1988 og Dubai Creek Golf & Yacht Club fra 1993 er emiratets to første golfprojek-

Pris pr. person kun kr. 895,Tillæg weekend og påske kr. 100,-

bane i et samarbejde med European Golf Design. Par 4-hullet 6 er spektakulært derved, at Thomas Bjørn og medskyldige har opbygget et helt nyt teested 10 meter ude i floden på tykke træstolper og med en bro til fastlandet. Her fra slår man næsten parallelt med floden ind til en forholdsvis smal fairway, der ydermere har en vandhazard på venstre side i indspillet til green.

Emirates Golf Club

Emirates Golf Club med et klubhus designet som et storslået beduintelt kan ikke blot bryste sig af at råde over Dubais første kunstigt anlagte golfbane, Majlis-banen (Mødestedet på arabisk), der har høstet adskillige priser og konstant er udråbt som værende blandt verdens 100 bedste baner uden for USA og den bedste i Mellemøsten. Den er nu fast hjemmebane hvert år for Dubai Desert Classic og Dubai Ladies Masters. Fairways på Majlis er skåret igennem høje ørkenklitter, men banen er samtidig begunstiget med en masse spændende flora og fauna omkring de

Det er svært at bevæge sig rundt i Dubai uden at øjet fanger Burj Khalifa eller Burj Al Arab

Dubai Creeks seglformede klubhus hører også til signaturerne af Dubai som golfdestination.

Dubai på Emirates Golf Club, at Bjørn i 2001 opnåede sin hidtil største sejr efter fire dages mand til mand-duel med Tiger Woods. De to foregående år blev Dubai Desert Classic afviklet på Dubai Creek. Selv om Thomas Bjørn i dag bor i Göteborg, er han meget synlig i Dubai Creek, hvor man er stolt af at have ham som æresmedlem. Respekten var så stor, at man i 2004 bad danskeren om at redesigne den berømte

Start sæsonen med en tur på en af Danmarks smukkeste og bedste golfbaner, ved Hjarbæk Fjord 3 dage, 2 overnatninger inkl. morgenbuffet, 2 x green fee, gratis range bolde, gratis trolley, linned og slutrengøring.

Som den første golfklub i Dubai er Emirates Golf Club med klubhuset bygget som beduintelte i dag totalt omringet af den stærkt voksende by.

ter, ejet af den statslige organisation Dubai Golf. Men ikke færre end syv andre store golfprojekter har siden set dagens lys i det ambitiøse ørkenemirat, og flere af dem er etableret af selskaber under det statsejede Dubai Holding. Dubai Creek blev sidst i 1990’erne den danske topspiller Thomas Bjørns hjemmeklub. Det var i Dubai, at Thomas Bjørn traf sin senere kone og svenske svigerfamilie, og det var også i

SÆSON PREMIERE 2014

Bo midt på banen og nyd middagen og solnedgangen i vores dejlige restaurant

Når det kommer til klimaet, kvaliteten af golfbanerne og turistattraktionerne, er Dubai og resten af Emiraterne stadig et attraktivt mål for vinterens golfferie.

AF FRITS CHRISTENSEN

Hjarbæk Fjord Golfcenter

Tilbuddet gælder fra den 1. - 30. april 2014

Dubai syv søer hvor af nogle er Emiraterne fyldt med ferskvand og andre med saltvand. I 1996 udvidede Emirates med en ny 18 hullersbane kaldet The Wadi (arabisk for dalen). Den nåede ikke samme standard som Majlis, men blev kraftigt forbedret i 2005, da den blev redesignet af den seksdobbelte engelske majorvinder Nick Faldo.

The Els Club

The Els Club og The Montgomerie Golf er de meget tydelige beviser på endnu mere eksklusivitet og luksus i den berømte metropol, der har udviklet sig til golflegendernes legeplads qua det fantastiske klima, der gør det muligt at spille og træne året rundt. Man behøver blot at studere priserne på greenfee (1.250 til 1.350 kr.) og medlemskaber på de to forholdsvis nye baner for at få et indblik i eksklusiviteten. Det er ikke de to baner, som rejsebureauerne først entrerer med til deres gæster, fordi det ville gøre rejserne alt for dyre.

Ernie Els har lagt både streger og navn til den nye The Els Club med det dominerende klubhus i baggrunden.

Vi arrangerer gerne jeres Company Day og ”klub i klub” arrangementer

Hjarbæk Fjord Golfcenter Stavildvej 2a, Lynderup · 8832 Skals Tlf. 8669 6288 · info@hfgc.dk · www.hfgc.dk


48

REJSER Emiraterne

OKTOBER 2013

Colin Montgomerie har tegnet den nye bane i Montgomerie Club, hvor specielt hul 18 kan volde kvaler i indspillet mod klubhuset/hotellet.

Både Ernie Els og Colin Montgomerie har hver på sin positive måde sat deres præg på international golf gennem de seneste 25 år. Sydafrikaneren Els har ikke færre end fire majortriumfer bag sig (to gange The Open og to gange US Open), mens skotten Montgomerie med otte gange vinder af pengelisten (order of merit) på European Tour må betegnes som værende den mest prominente spiller, der aldrig har vundet en major. The Els Club er en del af den eksklusive Victory Heights-beboelse med dyre villaer, der omkranser banen. Hele første fase af beboelsen er udsolgt, mens der er godt gang i anden fase af området. Victory Heights er også er en del af Dubai Sports City, der lanceres som det eneste sted i verden, hvor der også er opført arenaer til afvikling af store sportsgrene inklusiv motorløb og hestesport.

haven til Dubais skyskrabere. Her oser det af eksklusivitet for alle pengene.

Al Hamra Golf Club

Enhver golfbane i Emiraterne vil i bogstaveligste forstand være en oase i ørkenen. Det gælder ikke mindst i den nordligste af de syv emirater, Ras Al Khaimah, på den arabiske golfkyst grænsende til Oman og Hormuz-strædet, der markerer porten til den gamle søhandelsvej fra Mellemøsten til Østasien. Mens den økonomiske og finansielle krise har trukket sine tydelige spor i Dubai, fortsætter udviklingen i Ras Al Khaima, der med en 40 kilometer lang kystlinje og kun 1.700 kvadratkilometer land er det fjerdestørste emirat med 250.000 indbyggere. For at forstå den fortsatte udvikling i det lille emirat skal man vide, at det er kongefamilien, der sidder på stort set alle værdierne. Hamra Hotels & Resorts-koncernen fra 1997 ejes af kongefamilien med

”Ernie Els og

Colin Montgomerie er to af legenderne, der har efterladt sig designspor i Dubai

The Montgomerie-golf

De grønne områder er større og flere på Montgomerie-banen, selv om også den ligger placeret i et tæt og eksklusivt beboelsesområde med skyskrabere i baggrunden. Montgomerie-banen er fra 2002 og placeret i den eksklusive bydel Emirates Hills i meget kort afstand af Emirates Golf Club. Montgomerie og hans designpartner Desmond Muirhead betegner banen som en ”links land-style,” hvor banen fungerer som en oase med ikke færre end 14 søer og 81 bunkers placeret strategisk tæt på og sågar foran greens til stor irritation, hvis man ikke hører til gruppen af præcisionskytter i indspillet. The Montgomerie Golf i Dubai er i øvrigt tilknyttet verdenskoncernen Troon Golf, der udvikler og driver 185 golfresorts i 20 forskellige lande med udgangspunkt i Skotland og Arizona. Hul 18 er ratet som banens sværeste hul og fremstår også sådan som et monster på 600 meter og med vand foran green, der forbyder selv de længst slående professionelle at gå efter green i andetslaget. Til gengæld kan man fra testedet nyde udsigten over vandhazarden ind til hotellet/klubhuset, der synes at ligge i for-

kronprinsen Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi som den ansvarlige for den daglige drift. Uden for Emiraterne investerer koncernen også i Iran, Georgien og Europa. I Ras Al Khaimah består kongefamiliens turistmekka af Al Hamra Fort Hotel, Al Hamra Village Golf Resort, The Palace Hotel, Hamra Convention Center, Khatt Springs Hotel og Acasia Hotel. Med undtagelse af de to sidstnævnte hoteller er resten et sammenhængende kompleks, der også omfatter Al Hamra Golf Club, et stort indkøbscenter, en marina og ikke mindst et boligprojekt på omkring 3.000 enheder, der lukker sig omkring den eksklusive golfbane.

Tower Links Golf Club

Kun 20 minutters kørsel fra Al Hamra Golf Club kan man som golfspiller få en meget anderledes golfoplevelse på Tower Links Golf Club, der i øvrigt ejes af kronprinsens yngre bror, prins Feisal, og er beliggende i Ras Al Khaimah city og opkaldt efter de gamle tårne, hvorfra man holdt udkig efter piraterne på jagt efter skibe i Hormuz-strædet. For ikke elite-spillere er Tower Links-banen betydeligt sværere, fordi den er anlagt omkring en meget stor mose af gammel mangroveskov, der griber forstyrrende ind mange steder i landingsområderne på fairways. Også her er der anvendt paspallumgræs, men greens er sværere end på Al Hamra, fordi de er mere ondulerede. Fra det eksklusive klubhus har banen visuelt et meget smukt udtryk med Hajjar-bjergkæden som grænse til Oman i horisonten. De to golfbaner i Ras Al Khaimah er således meget forskellige i udseende og sværhedsgrad, men fælles for dem er den smukke beliggenhed og venlige modtagelse af golfturister fra det kolde nord.

Al Hamra-banen i Ras Al Khaimah er en decideret resortbane med husene tæt på – i dette tilfælde hul 6.

Faktabox Dubai Creek Golf & Yacht Club: Faciliteter: Golfresort med 18 hullersbane, 6.172 meter par 71, golfakademi, 9 hullers par 3-bane med elektrisk lys, klubhus, yachtclub, marina med 121 bådpladser, 5-stjernet Hyatt-hotel med 225 værelser, 92 villaer og seks restauranter. Design: Karl Litten i 1993 og redesignet i 2005 af European Golf Design i samarbejde med Thomas Bjørn. Emirates Golf Club Dubai: Faciliteter: To 18 hullersbaner, golfakademi, 9 hullersbane med elektrisk lys, klubhus. Majlis Course, 6.598 meter par 72. Design: Jeremy Pern og Karl Litten i 1988. Faldo Course, 6.614 meter par 73. Design: Jeremy Pern og Karl Litten og redesignet i 2005 af Nick Faldo. The Els Club: Dubai Sports City Emirates Roads golf@elsclubdubai.com 18 hullersbane par 72, 6.785 meter fra backtee (fire teesteder). Åbnede 2008. Design: Ernie Els og Greg Letsche. Greenfee: 1.350 kr. Medlemskab: 36.000 kr. Ægtefælle 15.000 kr. Familiemedlemskab for to voksne og to børn: 51.000 kr. Internationalt medlemskab: 15.000 kr. (maks 20 spillerunder). The Montgomerie Golf Dubai Emirates Hills www.themontgomerie.com 18 hullersbane par 72, 6.715 meter fra backtee (tre teesteder). Åbnede 2002. Design: Colin Montgomerie og Desmond Muirhead. Greefee: 1.250 kr. Priser for medlemskab ikke oplyst. Al Hamra Golf Club, Ras Al Khaimah: Faciliteter: 18 hullers bane på 6.593 meter fra backtee, par 72. Fem teesteder. Elektrisk lys: Ni huller som en kombination af de første syv på for-ni plus hullerne 17 og 18 på bag-ni. Medlemmer: 250. Greenfee: 450 dirham for 18 huller og 405 dirham for gæster på Al Hamra Fort og Village Hotel. Golfacademy, proshop og restaurant. Banearkitekt: Peter Harradine. Tower Links Golf Club, Ras Al Khaimah: Faciliteter: 18 hullers bane på 6.480 meter fra backtee, par 72. Fire teesteder. Elektrisk lys: De sidste 9 huller. Greenfee: 440 dirham for 18 huller.Golfacademy, proshop og restaurant. Andre golfklubber i Emiraterne: Al Badia Golf Club, Dubai Jumeirah Golf Estates, Dubai Abu Dhabi Golf & Equestrian Club Aba Dhabi Golf Club

Som kontrast til banerne i Dubai ligger den mere naturagtige Tower Links-bane i Ras Al Khaima.

Vi er en af verdens rigeste nationer. Men hvor længe?

Danske rejsebureuer til Emiraterne: Bravo Tours, Krone Golf, Green2green, Bounty Club/Profil Rejser, Caddie Golfrejser og Travel Sense.

Meld dig ind i debatten om Danmarks fremtid. Prøv Børsen i en måned for 95 kr. borsen.dk/golfavisen


50

REJSER Portugal

OKTOBER 2013

Udsigten fra teestedet på Oitavos Dunes hul 11 er frygtindgydende, men smuk.

Har du lyst til at forbedre dit golfspil? JOK Golfskoler tilbyder golfture med undervisning til Portugal, Spanien, Italien, Irland, Skotland og Thailand. På golfskolerne kombinerer vi intensiv træning med spil på nøje udvalgte golfbaner og bor på 4 eller 5-stjernede hoteller - altid tæt på golffaciliteterne. Golfskolerne har max. 15 deltagere pr. hold, så der er altid god tid til personlig træning, med fokus på netop din golf. Programmet er stort set det samme på alle mine golfskoler, træning om formiddagen, og efter en fælles frokost, spiller vi dagens runde.

LISSABON-KYSTENS KLASSEBANER

Rejser du alene? Du kommer helt sikkert til at hygge dig sammen med alle os andre. Hver aften spiser vi alle sammen en hyggelig middag på hotellet, eller på små lokale restauranter, som jeg kender godt. Jeg spiller naturligvis også med dig på banen, hvor vi kigger nærmere på dine Course Management egenskaber. Vi kender alle sammen til, at vi spiller bedre på Driving Range end på banen. Er du f.eks. ikke god til at fokusere, kan du ikke sigte, eller er din læsning af greens optimal? Velkommen til JOK Golfskoler - golfundervisning i varmen... Jens Ole Kristensen, PGA Pro

Med de direkte flyforbindelser mellem København og Lissabon er der hurtig og let adgang til at spille en række klassebaner på den eksklusive kyststrækning nord for Lissabon. Normalt tænker folk straks Algarve, når man snakker om golf i Portugal, men der er faktisk andre områder i Portugal, hvor banerne er mindst lige så gode som Algarve – og nogle af dem måske bedre. Klassebanerne ligger på stribe på kysten nord for hovedstaden Lissabon omkring de mondæne kystbyer og rigmandsenklaver Estoril og Cascais. Denne attraktive kyststærkning er blevet lettere tilgængelig for danskerne, efterhånden som flyforbindelserne optimeres. Eksempelvis har Easy Jet åbnet en forholdsvis ny rute direkte mellem København og Lissabon. Estoril har altid været kendt som de riges legeplads med et af Europas største kasinoer og sågar en motorbane, hvor der før blev afviklet Formel 1-løb. Cascais er et gammelt fiskerleje 25 kilometer nord for Lissabon, der har udviklet sig til de riges tilflugtssted med en smuk kystlinje. På hele kyststrækningen er der mange golfbaner af forskellig kvalitet og beregnet for alle størrelser pengepunge. Vi havde fornøjelsen af at spille tre fantastiske baner, Oitavos og Quinta de Marinha i Cascais og Penha Longa, der ligger i Sintra

området. Quinta de Marinha er knap så eksklusiv som de to andre.

Oitavos

Oitavos er en enestående bane, der ligger med udsigt over havet fra de fleste af hullerne helt ude ved kysten. Banen er relativt ny, men har alle-

blev valgt ind blandt de 100 bedste i verden af Golf Magazine i 2009 og der er virkelig noget om snakken.

Quinta da Marinha

Quinta da Marinha-banen er en såkaldt resortbane og ligger lige ved hotellet af samme navn. Rundt omkring

”Estoril har altid været kendt som de riges legeplads, men også det gamle fiskerleje Cascais er blevet mondænt” rede været vært for Europa-touren i 2007, 2008 og 2009. Det er en udfordrende bane, skåret ind i det naturlige landskab. Oitavos Dunes Golf ligger ved byen Sintra og i Cascais naturpark. Den er bygget op i fyrreskove og klitter i et område af stor naturlig skønhed. Dunes Golf Course er designet af en af de største golf arkitekter i vores tid, ekspræsidenten for American Society of Golf Course Architects, Arthur Hills. Banen har 18 pragtfulde huller par 71 med en længde på 6.303 meter fra gul tee, så der er brug for lange og gode slag hele vejen rundt. Banen

Penha Longa-banen er måske Portugals smukkeste. Her er det udsigten til 6. hul.

banen ligger det ene eksklusive hus efter det andet, ofte så tæt på banen, at det virker helt klaustrofobisk. Efter dansk målestok er det en fremragende bane, efter portugisisk en middelbane. Banen har et spændende design, men standsmæssigt når den ikke op på de andre baners niveau. Banen ligger i betagende natur med pinjetræer og udsigt til Sintra-bjergene og Atlanterhavet. Det mest spektakulære hul på Quinta da Marinha Golf er hul nummer 13, et par 4 på 339 meter skrånende ned mod havet. Hele Quinta da Marinha-golfbanen er omgivet af smuk panoramaudsigt. Mange bunkers og en række søer på Quinta da Marinha gør spillerens opgave endnu vanskeligere. I 2002 var anlægget vært for Europa-touren. En dejlig udfordrende resortbane med mange bunkers og vandhazarder. Banen er designet af Robert Trent Jones Senior.

Penha Longa

Penha Longho-banen er ikke blot en af Portugals, men også en af verdens bedste baner. Det er en meget kuperet og udfordrende bane, der må være et klart must, hvis man vil spille golf på disse kanter.

Penha Longa, som betyder ”lang klippe” ligger lidt inde i landet tæt på byen Sintra (kongernes by) i et meget idyllisk skov- og klippe-område. Banen har et fremragende layout og især forni og de sidste huller på bagni er direkte spetakulære. Banen har flere gange været vært for Portugal Open - senest i 2010. Banen har mange hævede greens, bunkers og svære fairways, og dens beliggenhed med den fantastiske natur gør det til en storslået oplevelse at spille her. Designmæssigt bliver vi i familien, da det er Robert Trent Jones Jr., der har sat sit tydelige aftryk på banen.

NY I GOLF?

2 pladser tilbage:

FÅ EN GOD START

Tag med på denne unikke golftur til fantastiske Thailand.  Tæt på den lækreste badestrand  Tæt på Bangkok

THAILAND 16. NOVEMBER

PORTUGAL 7. FEBRUAR

En fantastisk tur med både sol, sommergolf og Østens mystik fra den 16. til 27. noovember.

Begyndertur til Sesimbra syd for Lissabon i Portugal fra den 7. til 14. februar.

Vi bor i en luksuslejlighed på 925 m2 som ligger på 24.+25. etage. I lejligheden er der 5 store suiter, hvor der er plads til 5 par og hver suite har sit eget badeværelse.

Jeg er bare ”forelsket” i denne lille lokale og næsten uspolerede fiskerby, Sesimbra, beliggende lige syd for Lissabon. Er kommet her i 18. år, så du er i trygge hænder på og uden for banen.

Inklusiv: Fly t/r til Bangkok med Qatar Airways. Transport af golfbag. Transfer mellem Bangkok - Ban Sae. Ophold i lejligheden. Morgenmad. 5 middage på terrassen på 25. etage. Transport til golfbanerne. 5 x Greenfees. 10 timers undervisning, primært i det korte spil. Pris per person kr.

Inklusiv: Flyrejse t/r. Transport af golfbag. Billeje. 7 overnatninger i dobbeltværelse med havudsigt. Morgenmad. 5 runder golf på Quinta do Peru. Undervisning. Spil med Pro. Course Management.

PORTUGAL 15. FEBRUAR

PORTUGAL 8. MARTS

PORTUGAL 11. APRIL

Forårets golfskole på Montado Golf Resort ved Lissabon fra den 15. til 22. februar.

Golfskole til hyggelige Sesimbra syd for Lissabon i Portugal fra den 8. til 15. marts.

Golfskole på Campo Real Golf Resort nord for Lissabon fra den 11. til 18. april.

Gå foråret i møde med en hyggelig og lærerig tur til det skønne resort Montado, syd for Lissabon i Portugal. Vi gør svinget klart til den kommende danske golfsæson.

Golfskole med spil på den herlige bane, Quinta do Peru med de gode træningsfaciliteter samt de to lækre parkbaner på Aroeira.

På denne tur tager vi til Campo Real Golf Resort, som ligger små 30 minutters kørsel nord for Lissabon nær byen Ponte Vedras. Vi træner og hygger i landlig idyl, omgivet af gode hotelfaciliteter.

 Flere muligheder for andre spændende oplevelser end golf  Hyggeligt socialt samvær hver aften på tagterrassen på 25. etage  Kun 200 meter til golfbanen  Fantastisk tur til super god pris!

12.900,-

Faktabox

Pris per person kr.

9.600,-

Oitavos: Greenfee: Hverdage 860 kr. Weekend 1.125 kr. Læs mere på: http://www. quintadamarinha-oitavosgolfe.pt Quinta da Marinha: Greenfee: Hverdage 710 kr. Weekend 710 kr. 18 huller par 71, 5.870 meter fra gul tee. Læs mere på: http://www.quintadamarinha.com/pages/golf/ Penha Longa Greenfee: Hverdage 710 kr. Weekend 710 kr. 18 huller par 71. 5.870 meter fra gul tee. Læs mere på: http://www.quintadamarinha.com/pages/golf/ GOLFavisen var inviteret til Portugal af Easy Jet og Krone Golftours.

Inklusiv: Flyrejse t/r. Transport af golfbag. Transfers lufthavn/hotel. 7 overnatninger i dobbeltværelse. Halvpension. 4 runder golf på Montado. 1 runde på Troia Golf Championship Course. Undervisning. Spil med Pro. Course Management. Pris per person kr.

Inklusiv: Flyrejse t/r. Transport af golfbag. Billeje. 7 overnatninger i dobbeltværelse med havudsigt. Morgenmad. 3 runder golf på Quinta do Peru. 1 runde golf på Aroeira I og 1 runde golf på Aroeira II. Undervisning. Spil med Pro. Course Management.

9.300,-

Pris per person kr.

Tilmeldinger på tlf. 24 41 32 15 eller på mail til jokgolf@me.com Kontakte mig gerne, hvis du ønsker yderligere information om golfskolerne. Få de bedste golfskoletilbud først. Tilmeld dig allerede nu mit nyhedsbrev på www.jokgolf.dk eller dpå mail jokgolf@me.com.

www.jokgolf.dk Teknisk rejsearrangør er Krone Golf Tours. Medlem af rejsegarantifonden: Reg. nr. 2269

9.900,-

Inklusiv: Flyrejse t/r. Transport af golfbag. Billeje. 7 overnatninger i dobbeltværelse. Morgenmad. 4 middage. 5 runder på Campo Real. Undervisning. Spil med Pro. Course Management.

Pris per person kr.

9.900,-


52

LÆSERREJSE

OKTOBER 2013

LÆSERREJSE TIL US MASTERS

Hul 12 på Augusta National i det berømte Amen Corner.

DRØMMETUR TIL MASTERS PÅ AUGUSTA NATIONAL I samarbejde med Albatros Travel giver Golfavisen læserne en eksklusiv mulighed for at opleve US Masters på den berømte Augusta National-bane. Vi skaffer dig billet til finaledagen til en af verdens mest attraktive sportsbegivenheder. AF FRITS CHRISTENSEN

• Arkitekten bag banen er Alister

For almindelige tilskuere kan det være meget svært at skaffe billetter til eksempelvis OL-åbningsceremonien, Super Bowl, Champions League-finalen eller VM-finalen i fodbold. Men når det gælder US Masters, er det praktisk taget umuligt for den almindelige golftilskuer at skaffe sig adgang til en turnering, hvor ventelisten til de officielle billetter har været lukket i 50 år. Det har Albatros Travel gjort noget ved. Bureauet har skaffet billetter til Masters-finalen 2014, så Golfavisens læsere hermed tilbydes adgang til golfsportens hellige haller, den legendariske Augusta National-bane. Albatros Travel og Golfavisen inviterer læserne til at overvære 2014-udgaven af Masters-finalen og ved samme lejlighed spille tre runder golf på fantastiske baner i området tæt på Augusta National. Major-turneringen US Masters har budt på mange historiske øjeblikke, når vindere som Tiger Woods og Jack Nicklaus trækker i den grønne jakke som symbol på Masters-triumfen. Augusta National Golf Club er ikke kun præget af historie og traditioner,

• Antallet af medlemmer er kun om-

MacKenzie.

Tiger Woods hjælpes i sin første grønne jakke af Nick Faldo i 1997 som symbol på Masters-triumfen. men også af visioner. Med udgangspunkt i grundlæggerne Bobby Jones og Clifford Roberts idealer forsøger man konstant at udvikle Masters-turneringen. Blandt golfsportens verdensstjerner er Masters-titlen nok den mest prestigefyldte, og hvert år er forrige års vinder vært for Champions Dinner for de tidligere mestre, lige som den årlige par 3-turnering med legender som Jack Nicklaus, Arnold Palmer og Gary Player i samme trebold er en festlig optakt til hovedturneringen.

VÆRD AT VIDE OM AUGUSTA:

• Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen er eneste danskere, der har klaret cuttet til Masters.

Faktabox Rejsens varighed: 10 april - 17. april. Pris: 26.998 kr. Tillæg for enkeltværelse: 5.598 kr. Information og bestilling: Albatros Travel. Tel: 36989898. Mail: grupper@albatros-travel.dk www. albatros-travel.dk/golfavisen Rejsekode: LR-Golf Prisen inkluderer: Fly København-Atlanta retur. Billetter til US Masters-finalen søndag den 13. april 2014. Seks nætter på DoubleTree by Hilton, Colombia (standard-dobbeltværelse) med morgenmad. Tre golfrunder på public courses i Colombia SC inklusiv golfcart. Syv dages billeje (midsize). Afhentes og leveres i Atlanta lufthavn. Officiel Masters-stol til Augusta National.

Golfbags: Golfbags regnes for specialbagage, som flyselskaber tager ekstra afgift for. I visse tilfælde kan det være gratis. På denne rejse flyves med Air France/KLM, så hvis man er medlem af Flying Blueprogrammet, er det gratis. Man kan melde sig ind i Flying Blue Golf Club: http://www.flyingbluegolf.com Albatros tager ikke ansvar for afgifter, som flyselskaberne opkræverf for golfbags. Prisen inkluderer ikke: Dansk rejseleder, afbestillingsforsikring (6 pct. af rejsens pris), Gouda Årsrejseforsikring eller Seniorrejseforsikring, eventuelle ekstra arrangementer, ESTA-ansøgning (obligatorisk), tillæg for enkeltværelse og øvrige måltider.

kring 300 inklusiv Bill Gates og Warren Buffet. • Augusta National åbnede i 1933 med den første Masters spillet i 1934. • Hvert hul har navn efter en busk, et træ eller en blomst. • Ingen spiller har nogensinde gået alle fire runder i 60’erne.

DAGSPROGRAM:

Dag 1: København-Atlanta, USA: Efter ankomsten er der ca. 3,5 times kørsel til hotellet DoubleTree by Hilton i Colombia, South Carolina. Hotellet bliver base under hele opholdet. Logistisk ligger det perfekt ved omfartsvejen omkring Colombia. Dag 2: DoubleTree by Hilton: Golfrunde (public course): Første runde golf på en af de smukke public courses tæt på Colombia. Banerne er ofte af en kvalitet og layout på højde med de bedst kendte i USA. Banens navn og teetime oplyses i afrejsebrevet. Buggy inkluderet i greenfee. Dag 3: DoubleTree by Hilton: Golfrunde (public course): Rejsens anden runde spilles om formiddagen på bane tæt på Colombia. Yderligere runder kan bookes i klubbens proshop – eftermiddage i visse tilfælde med store rabatter. Dag 4: Finalen i US Masters, Augusta National Golf Club: Vi anbefaler, man forlader hotellet ved 6-tiden, så der er god tid til at hente billetter og finde vej. Banen åbner for tilskuere kl. 8.00. Det er en god idé at gå banen fra hul 1 til 18 for at se, hvor man får mest ud af at opholde sig under finalen. Hvis man vil have en god plads ved 18. green, skal man være hurtigt ude. Det samme gælder vinderceremonien med overrækkelse af den grønne jakke, der foregår på puttinggreen mellem 1. og 10. tee. Albatros Travel stiller en officiel Masters-stol til din rådighed, som du enten kan tage med dig rundt eller placere et strategisk sted. Der gælder strenge regler. Eksempelvis er det ikke tilladt at løbe på Augusta, så det er godt at vide, hvordan man kommer fra et hul til et andet. Det er også værd at

Albatros og ” Golfavise

n inviterer læserne til at overvære fi nalen i 2014 -udg aven af Masters

overvære opvarmningen fra tribunen ved drivingrange. Måske kan du få lidt inspiration ved at se Tiger Woods og andre stjerner i aktion. Dag 5-6: DoubleTree by Hilton: De to dage er afsat til golfrunde nummer tre på public course og shopping eller sightseeing i Colombia. Colombia Mall er et godt sted til favorable priser, lige som flere golfshops i byen har gode tilbud. Ønsker man at opleve ægte sydstatscharme, kan en tur til Charleston eller Savannah tilbagelægges på to-tre timer hver vej. Dag 7: DoubleTree by Hilton- Atlanta hjemrejse: Tiden er kommet til at vende hjem efter den unikke golfoplevelse. Dag 8: Ankomst til København.

Praktiske oplysninger:

Der må ikke medbringes kamera på banen, og kun små tasker er tilladt, ikke rygsække eller lignende. Det er forbudt at medbringe elektronisk udstyr som radio, mobiltelefon og musikafspiller. Dresscode skal være passende, traditionelt golftøj, gerne en poloshirt for herrer (ikke T-shirt) og lange/korte búkser (ikke jeans). For damer bluse/poloshirt og korte/lange bukser. Augusta National er uden reklameskilte, så undgå store logoer og tryk på dit tøj. Se www.masters.com for yderligere info. På finaledagen skal billetter afhentes om morgenen tæt på banen. Som depositum skal du aflevere kørekort eller anden legitimation med foto samt kreditkort. Når dagen er slut, afleverer du billetten og får kørekort og kreditkort tilbage. Rejsen er underlagt Albatros Travels almindelige bestemmelser, som deltagerne forudsættes at være bekendt med. Hotel DoubleTree by Hilton, Colombia, South Carolina er et 3-4-stjernet hotel beliggende ca. en times kørsel fra Augusta National. Hotellet har fladskærms-tv, fitnessrum, restaurant, bar og gratis internet. Rummelige værelser og gratis shuttlebus til det centrale Colombia. Perfekt beliggenhed i forhold til både Augusta og golfbanene omkring Colombia.

Tired of German Techno? Try some Swedish Metal!

Beskatning fra kr. 280.000

I Volvo Business Line-modellerne er følgende udstyr bl.a. standard:

City Safety*

Aktive xenon forlygter

Fartpilot

High Performance lydanlæg med Bluetooth

Parkeringssensor, bag

Letmetalfælge

De viste modeller er forsynet med ekstraudstyr. Beskatningspris er for Volvo V40 inklusiv levering og er eksklusiv en del af ovenstående udstyr. * Kollisionsforebyggende teknologi.

book og kør på volvobusiness.dk 40832_VBL_annonce_248x352+5_Range_german techno.indd 1

14/10/13 14.51


54

PORTRÆT

OKTOBER 2013

Approach S2 ®

Farvel til DGU-formanden:

FYNBOEN I FØRERBOLDEN – IKKE SÅ RINGE Efter otte år som formand for Dansk Golf Union trækker Søren Clemmensen sig på det kommende årsmøde i Dansk Golf Union AF CARSTEN FISCHER

Søren Clemmensen kommer veloplagt ind i klubhuset i Odense Golfklub efter en god runde og 35 points. Han skiller sig ikke væsentligt ud fra de 99 andre golfere, der har kæmpet i afslutningsmatchen for klubbens torsdagsherrer. Og dog – den røde windbreaker har et diskret DGU-logo, som fastslår Søren Clemmensens tilknytning til golfunionen. Han har været de danske golfspilleres formand gennem snart otte turbulente og spændende år. På DGU’s næste årsmøde fratræder han, og så skal landets 171.482 golfspillere have ny leder. Da Clemmensen tiltrådte i 2006, kørte golfsporten med 100 km i timen frem gennem landet. Medlemstallet voksede hastigt, og golf blev den næststørste danske idrætsgren – kun overgået af fodbold. Antallet af golfbaner steg med samme hast, men det fik en brat opbremsning med den økonomiske krise.

-Der er spillet golf i 500 år, så jeg skulle ikke opfinde spillet på ny, men passe på arven, da jeg tiltrådte, fastslår Søren Clemmensen. Jeg mente, at vi manglede en nationalbane. Et unikt anlæg til internationale turneringer, et center for dansk golf. Det blev ikke nødvendigt at bygge det, fordi der bl.a. på privat initiativ i min formandstid er etableret op mod ti fremragende danske baner samtidig med, at der er kommet baner rundt om, så næsten alle landets 98 kommuner kan byde på golf.

på det tidspunkt sad i byrådet. Her ville han være inhabil, hvis han havde været i golfklubbens ledelse. I 26 år var Søren Clemmensen administrerende direktør i Lactosan, en større virksomhed på Fyn.

189 danske baner

Ligeberettigelse

Golfformanden ved, hvad han taler om, for da han tiltrådte, var en af målsætningerne, at han ville besøge og spille alle Danmarks efterhånden 189 baner. -Det skal jeg nok nå, for jeg mangler kun én, siger han. Det har været lærerigt at komme ud i krogene, fra de flotteste med imponerende klubhuse til de ydmyge 9-hullers baner med begrænset økonomi. Jeg siger altid ”ja tak”, hvis en klub ønsker mit besøg - for et medlem er et medlem, og en klub en klub, og de har alle den samme berettigelse i Dansk Golf Union. Søren Clemmensen er en dynamisk person. Venligt, smilende, imødekommende, men også med et snert i stemmen, når han kæmper for en sag. Han var i tyve år formand for Odense Golfklub, da den blev etableret omkring 1980. Han var også initiativtager til golfbanen i hjemkommunen Ringe, men han ønskede ikke at komme i bestyrelsen, fordi han Fra handicap 6 til 17 – måske skulle man finde træningsbanen?

-Jeg begyndte at spille golf i Svendborg i 1972, fordi der var lang venteliste i Odense Golfklub, fortæller han. Den gang var spillet noget mondænt, og man talte ikke højt om, at man spillede golf! Nu har jeg været med til at åbne armene og vise, at det ikke blot er en sport for de fine og deres børn, men det er en opdragende og fremragende sport og motion for alle mennesker. -Derfor harmer det mig også, at golf ikke er ligeberettiget med andre sportsgrene, pointerer Søren Clemmensen og tager en dyb indånding: Rundt i kommunerne, hvor alle andre sportsfolk får stillet baner, idræts- og svømmehaller til rådighed næsten gratis, prøver politikerne sågar nogle steder at opkræve grundskyld af klubberne, som i forvejen afholder alle udgifter og giver et godt

Søren Clemmensen var formand for Odense Golfklub i 20 år og grundlagde golfklubben i Ringe. tilbud til kommunens børn, unge og ældre! ”Clemme,” som nogen kalder ham, er 69 år og noget af en livsnyder. Nu trækker han sig fra DGU, som han tidligere selv har forladt erhvervslivet og kommunalpolitik. Han bliver endnu to år i bestyrelsen for den europæiske golforganisation, men ellers skal han passe sin have og madlavningen til hustruen Ulla. Måske bliver der tid til bridge og til 14 dages ferie i sommerhuset på Sardinien. -I min formandstid har jeg aldrig kunnet holde fri i to sammenhængende uger, men jeg har fået spillet meget golf, mindst et par runder om ugen, siger han. Alligevel er handicappet vokset fra 6 til 17, men det er jeg fuldt tilfreds med. 35 points i dag var ikke så dårligt, konstaterer Søren Clemmensen: -Det er dejligt at spille golf og være formand for de mange danske golfspillere, og det bliver vemodigt at sige farvel, jeg kommer til at tude hele vejen hjem til Ringe!

”Golf bør have

ligeberettigelse med andre sportsgrene i kommunerne

Faktabox Søren Clemmensen: 69 år. Tidligere medlem af Ringe Byråd. I 26 år administrerende direktør for Lactosan i Ringe. Medlem af Dansk Golf Unions bestyrelse fra 2000. DGU’s formand siden 2006. Formand for Odense Golfklub 1983-2003. Fra oktober 2011 i bestyrelsen for European Golf Union. Har rejst i 83 lande over hele verden og har spillet golf i 43 af dem.

Bedre overblik bedre golf Engang var afstande noget, man prøvede at gætte. Garmin går sin sejrsgang på alverdens golfbaner. Approach S2 golf-ur med GPS tager gætværket ud af golf og forandrer dit spil for altid. Med din Approach S2 er du altid på hjemmebane: Den registrerer straks, hvilken af de mere end 30.000 af præinstallerede golfbaner, du står på. Den husker dine slaglængder, viser layups og doglegs samt holder styr på scoren. Approach får dit bedste spil frem i dig. Garmin.dk


REPORTAGE

Karen-Margrethe Juul Hansen og Amanda Moltke-Leth med vinderen af A-rækken. Foto: René Roslev

Pink Cup afholdte landsfinalen på REE GOLF's fantastiske golfanlæg og knap 2,6 mio kr. blev indsamlet i 122 klubber.

Igen i år nåede kvinderne et stort millionbeløb AF JIMMY BAK

Pink Cup er en landsdækkende golfturnering for kvinder med det primære formål at samle penge ind til at bekæmpe brystkræft. Lige siden turneringen startede i 2003 har det været en kæmpe succes. Det første år deltog 64 klubber, og 29 klubber har været med alle årene. I år har deltagelsen været på hele 112 klubber og 4.594 kvinder har samlet ind til brystkræftsagen. Årets landsfinale blev afholdt i det smukke Nordsjælland på REE GOLF's udfordrende golfbane. Morgenen startede med fælles morgenmad, og der blev uddelt ens lyserøde poloshirts. Der var også pyntet flot op i klubhuset, og på banen var der masser af lyserøde balloner. Lige fra starten har Pink Cup turneringen haft ambassadører, og det har i flere år været Anne Laxholm, der er tidligere professionel danser, nu dommer i Vild med Dans og passioneret golfspiller, samt de tidligere professionelle golfspillere KarenMargrethe Juul Hansen og Amanda

Moltke-Leth, der har været med alle årene.

Laxholm som aktiv

På grund af et afbud i sidste øjeblik hoppede Anne Laxholm med på et af holdene som spillemakker. Det vakte stor begejstring blandt hendes medspillere. Amanda MoltkeLeth og Karen Margrethe Juul stod på hul 18, et kort par tre hul på 120 meter fra rød tee og ventede med, hvad der umiddelbart lignede en ulig konkurrence.

Karen-Margrethe Juul Hansen sagde: Amanda og jeg har vores eget lille jubilæum, da vi har været ambassadører for Pink Cup i 10 år i år. Da kræftens bekæmpelse henvendte sig til mig for 10 år siden, var jeg slet ikke i tvivl om, hvorvidt det var en sag, som jeg ville bakke op om. Det er vigtigt, at vi får skabt fokus omkring brystkræft, men samtidig er dette også en sjov dag med mange dejlige oplevelser og glade og engagerede deltagere. Det er rart at kunne yde dette lille bidrag til så vigtig en sag, og her efter 10 år føler jeg virkelig, at vi har været med til at gøre en forskel.

”Der er i år blevet indsamlet

2.586,845 kr. til brystkræftsagen Dysten var tættest på flaget, og der var præmie til alle dem, der slog ambassadørerne. På grund af en brækket finger kunne Amanda Moltke-Leth ikke slå ud, så hun var overdommer i dagens anledning. Hele presset lå på Karen-Margrethe Juul Hansen, og hun gav ikke ved dørene. Men det lykkedes alligevel at forære alle gaverne væk, så der blev slået nogle gode slag blandt deltagerne.

Frokost med Heise

Da alle var kommet ind, var det tid til at gennemgå scorekortene. Under frokosten og præmieuddelingen kom Lotte Heise og fortalte omkring brystkræft og det at have det tæt inde på livet. Det var et rigtig godt indslag, der rummede alvor, men også humor. Lotte Heise forstår virkelig at være oplysende, indlevende, underholdende og nærværende på samme tid Der er i år blevet indsamlet

2.586,845 kr. til brystkræftsagen. Den klub, der har indsamlet det største beløb, er Alssund Golfklub med 74.674,89 kr., og det blev belønnet med en flot bronzeskulptur fra kunstner Lene Purkær Stefansen. Vinderen af landsfinalen og Pink Cups vandrepokal blev REE GOLFklub, Hanne Tandrup og Pia Svare med 46 point. Turneringsformatet er ikke resultatorienteret som ved andre golfturneringer. Her er det primært størrelsen af det indsamlede beløb, der er afgørende. De 30 golfklubber, der har samlet mest ind samt 10 der bliver fundet ved lodtrækning, bliver inviteret til en stor landsfinale, med forplejning, flotte præmier og en dejlig dag på golfbanen. Den indledende turnering foregår i de respektive klubber, og vinderen af A og Brækken skal repræsentere klubben ved deltagelse i landsfinalen.

Faktabox Pink Cup: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Web: www.pinkcup.dk Mail: pinkcup@cancer.dk Ambassadører: Anne Laxholm, Karen-Margrethe Juul Hansen, Amanda Moltke-Leth. Pink Cup er Danmarks største turnering for kvinder med det formål at indsamle penge til brystkræftsagen. Deltagelse kræver et gyldigt medlemskab af DGU.

Hele Pink Cup-feltet til finalen på REE GOLF. Foto: René Roslev

Fakta om brystkræft: Den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. Samtidig den bedste overlevelsesprocent. Der er ca. 4.800 nye tilfælde pr. år i Danmark. Stigende hyppighed fra 25-30 år, størst hyppighed hos kvinder over 60.

Vi har fundet en fejl på denne ellers fejlfrie Mercedes SL63 6.2 AMG. Der er kommet en ridse på centerrøret efter potten. Derfor har vi slået 2.2 millioner af nyprisen!

3fisk

OKTOBER 2013

er er ing: H k fejl! n k r s æ Anm kosmeti le en lil År e Mærk l Mode t n Varia r o t o M eter Kilom e Farv k Indtræ

2008 edes Merc 63 SL aut. G M A nzin e b 6,2 000 6. etal r o S tm ort s r, e d Læ .900 .699 fgift) Kr. 1 a

ms og .000 + mo 00 .000 s: 3.9 5 7 4 Nypri (Kr.

Pris

Vi lever af vores kunders tillid. Og uanset om du kommer fra nabolaget eller Jylland, så skal du ikke køre forgæves. Derfor siger vi tingene som de er, og når vi siger, at en bil står snorlige, så kan du stole på, at det er tilfældet. Skulle modellen have en kosmetisk anmærkning, så fortæller

vi dig præcis, hvori den består, så du ikke bliver skuffet. Vi er autoriseret Mitsubishi forhandler og formidler desuden brugte luksusbiler i eksemplarisk stand og leverer dem top klargjorte fra eget værksted. Autohuset Hillerød, Nordsjællands eksklusive bilhus.

Audi A1 1,6 TDi 90 Ambition SB S-tr. 5d 2012 / 7000 km / Diesel / Sort Kr. 299.900

Audi A4 1,8 TFSi 170 Avant Multitr. 5d 2012 / 28.000 km / Benzin / Sort Kr. 499.900

Audi A5 2,0 TDi 170 Sportback 2010 / 76.000 km / Diesel / Sort Kr. 439.900

Audi A6 allroad 3,0 TDi quattro Tiptr. 5d 2006 / 95000 km / Diesel / Sølvmetal Kr. 379.900

BMW 328i 2,0 aut. 4d 2012 / 14.000 km / Benzin / Hvid Kr. 240.000 + moms og afgift

Ambition, Sportback med 5 døre, S-tronic, 23, 8 km/l, sportssæder i del-læder med lændestøtte, 16” alufælge, aircondition, concert radio med 2 stk sd kort indgange, bluetooth tlf, 3- eget sportslæderrat med multifunktion, gråtonet stribe i forruden, lys og regnsensor, 3 personers bagsæde.

170hk, 8 trins automat gear, sportssæder med lændestøtte, navigationssystem mmi dvd med 2 stk sd kort indgange, xenon plus, fuldaut. klima, læderrat med multifunktion, fartpilot, fører info system i farver, automatisk nedblændeligt bakspejl, 16” alufælge, fjernb. c.lås, kørecomputer.

6 gear, 170HK, sort læderkabine, mmi navigation, 19” alufælge, xenon lygter med led kørelys for + bag, bluetooth tlf, fører info system i farver, sportslæderrat 3-eger med multifunktion, armlæn, blanke rudelister, fuldaut. klima, udv. temp. måler, isofix, fjernb. c.lås, højdejust. forsæde, 4x el-ruder.

aut.gear/tiptronic, xenonlys, sædevarme, 2 zone klima, el-soltag, mmi system med navigation og cd changer, luftundervogn, sportssæder i læder alcantara med lændestøtte, bluetooth tlf, parkeringssensor for og bag, 3 eget sportslæderrat med multifunktion, el-klapbare spejle m/varme.

Alpinweiss, Læder Dakota schwarz, Sport Line, sports-automatgear steptronic, navigation professionel, head up display, xenon, PDC for bag, park assistent, sportssæder eljusterbare med memory på førersædet, 18” Letmetalfælge Double eger 397, sportslæderrat m/ multifunk., adaptiv M-undervogn.

BMW X5 3,0 xDrive40d aut. 5d 2011 / 26.000 km / Diesel / Hvid Kr. 320.000 + moms og afgift

BMW 520d 2,0 Touring aut. 5d 2012 / 62.000 km / Diesel / Hvid Kr. 569.900

BMW 750Li 4,4 aut. 4d 2009 / 61.000 km / Benzin / Gråmetal Kr. 260.000 + moms og afgift

Porsche Boxster S 3,2 2d 2001 / 160.000 km / benzin / Gråmetal Kr. 299.900

Mercedes S320 3,0 CDi aut. 4d 2006 / 290.000 km / Diesel / Sølvmetal Kr. 399.900

Alpinweiss, læder Nevada schwarz, navigation professionel, mobiltlf business med bluetooth interface, sportspakke, aktiv styring, niveauregulering, sportsundervogn, sportssæder el justerbare med memory på førersædet og lændestøtte, PDC for bag, xenonlys, klima automatik, sportslæderrat m/ multifunk.

Alpin weiss, aut.gear/tiptronic, 19” alufælge, el betjent bagklap, sportslæderrat med multifunktion og fartpilot, bluetooth basis, anthrazit loftshimmel, el justerbar lændestøtte, blank tagræling, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde.

Sophistograu Brillianteffekt metallic, Oyster Exclusiv læder nappa udvidet, el justerbare komfortsæder med aktiv sædeventilation samt lændestøtte, Dynamic drive, integral aktiv styring, 20” letmetalfælge dobbelteger 253, soft close, navigation professionel, komfort adgang, alarm, automatisk bagklap.

6 gear, 18” alufælge, fuldaut. klima, sædevarme, armlæn, læderrat, el kalesche, psm, fjernb. c.lås, kørecomputer, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-spejle, cd/radio, lygtevasker, 4 airbags, abs, antispin, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, service ok, meget velholdt nyklassiker.

aut.gear/tiptronic, 17” alufælge, 2 zone klima, parkeringssensor for bag, fartpilot, kørecomputer, udv. temp. måler, sædevarme, el indst. forsæder, 4x el-ruder, el-sammenklappelige sidespejle, el-indstill. ratstamme, cd/radio, armlæn, kopholder, stofindtræk, læderrat med multifunktion og gearskifte.

Autohuset Hillerød A/S · Lodbrogsvej 5 · DK-3400 Hillerød

BMW

Mercedes

48 25 32 66 · info@autohuset-hilleroed.dk

Audi

Volkswagen

Medlem af D.A.F.

Porsche

autohuset-hilleroed.dk

Mitsubishi

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

56


TE RÅ EFT SU LG E RS U ALG DSA RÅR EFTE UDS LG EF S UDSA LG EFTE SALG EF ÅRS U RS UDS DSALG FTERÅR RÅRS U EFTERÅ ERÅRS S UDSA LG EFTE EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS U T F R S L S R D F R E E S LG RÅ EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EG FTERÅR UDSALG EFTE RS T L F R S G L S R D F R E E A Julegave ideer OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 S L R A D RÅ Å E U E T S R G A S 58 Julegave ideer 59 Å U E T F R D S G L S Å D T F R E E S L U R A D F R E U E T R EF DSA FTE RTÅ EFT UDS ERÅ LG E ÅRS SALG E RS U ALG SALG ÅRS U E T S G A R S Å D T F R S L S E R D F R E U E R A D Å E U E G T S G F S Å U L T F R S G L E R D F R E E A RÅRS USD UDS FTERÅRS S R USDSUADLSALGFTERTÅ EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅR S LG EFTE ÅR ÅR E A R R G S E L Å D E G A F R U L T F R S G L S E E R D F R E E A S L R T A D US UDS FTERÅR RS R EFTER UDSUADSALGFTERTÅ LG EFRÅRS EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ UDSALG EFTE ÅRS USDSUADLSGAE LG RÅRS UDSALG FTERÅR S L EF ERRÅS USDSUADLSGAE R DSALG D FTEEFTERÅRUSDSADLSGAE RTERÅR SALG E EF ER R A Å U U E G T G S Å L T F R S S L D F R E E R R A E U E G T G F S Å Å E L T F S G L E D F R E R A FT ER LG E USD UDSA FTERTÅ S ERÅRUDSALSGAE FTEEFRTÅ ÅRS USALG E R USDSUADLSALGFTERTÅ RS LG S ER RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅR S UDSA EFTERÅR ÅR ALG EFT RÅRS UDSALG Å E G R F R S L R R D G E Å E D E A S L Å U D R U E G T S R A F R E U S L F D S G L S E E Å D T F R E R R T S UDSADLSALG F R USD UDSA FTERTÅ FTEFRTERÅ UDSADLSGAE ÅRS USALG E LG EFR S UDSA G EFTE RS USDSUADLSGAE RS UDSALG LG FTERÅR RÅRS U LG EFTE DSALG EFTERÅ ÅR RS ER FTEEFRTÅ S R RÅRSDUSALSGAE USD UDSALGFTEERTÅ S U LG EFTERÅRS DSALG EFTERÅ LG EFREÅRS TEEFTÅ FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTEFRTÅ R ALG EG SUADLSGAE ER DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG F E R Å D U G Å R U L S R E R S E R Å R Å Å E U E S G L T RS FTEFTER UDSADLSGALG EF ÅRS USDSUADSAL ERÅRS U EF ER RS USDSUDSA FTERTÅ ERÅRUDSALSGAE TERÅ EFTER ÅRS USD ALG EF UDSAL FTERÅRS UDS LG EFTERTÅ USDSUADLSGALGFTEERTÅ S EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅ S ÅR R FT R RS ER S LSGAE SALG EF ERÅ ÅR UD LEGFTEFRTÅ D UADLSGALG TEEFRÅR FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E G EF EÅRRS R ÅRS USALG E A D A F R U S G L S G G R S S E E U L F R R L L E R R T D D E E G S Å A A F Å Å U U S G L T R D G R S S E L R F R A S S G L E Å U E D D F R E E E E T S UDSADLSALG U US UDS FTERTÅ T RS U G SA ÅR EFT USD UDSA FTERÅ FTEEFTERÅ UDSADLSGAE EFT S R FTER USDSUADSALGFTERTÅ R RÅRSDSALSGAE LG EFR R S ER Å U R E UDSALG FTERTÅ G ÅR R TERÅSRUSDSADLSGAE DSALG TER FSeries RS SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG E EFRTÅ S G L R S G F R E E Å U D T L R G S L Å E U E R F U E G S L Å R A F R Å E U E S G The Macallan Sienna. 1824 L R D S A G R S E E Å L T R R A G S L S E Å U E R D F R E E A G L S Å U R R FCK PitchFix Pitchfork kr. 199,T S UDSADSALG A F U US U1824 R D Series Å USD UDS FTERÅ RS ALG Emen S FTEEFTER UDSADLSGAE EFT FTER USDSUADSAL FTERTThe Å LG EFR ERÅ FThar EFTERÅ aldersbetegnelse, LG SALG EF ÅR ALG EFT EFTERÅ UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS USDSUADLSGALGFTEERTÅ ÅR TERÅSRUSDSADLSGAE FRTingen RMacallan S GAE RS SUDSALG EEfarvenuancer ER LG S LSnaturlige ÅR ER R FTEEFRTÅ R RS UiSDwhiskyen. LG RÅRSDUSALSGAE EF hylder ER Å LG EFR RTÅ RS UALG EG S LSGAE SUADLSGAE ÅR ÅRS UD LG EFTER ER DSALG TERÅRS UDSA G DSUA FTEEFTÅ R E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E E G Å U R A D A F R R U U E G L T i stedet de R D S G G R S S E E Å U E S L T F R S S L L Å E R D D T F R E R G S Å R R T A A F F Å U E U E S L Å R D F R S S E Å Å E U E S L T R R A D S S G R S Flægger LSASeries SA FTEFTE UDSADLSGALG EF UD USD UDS FTERTÅ TE LG AL GE RÅ for Daldersbetegne SA ÅR USD UDSA FTERÅ TER LG E RÅRS S EFTEThe FTEEFRTI E stedet Macallan ERÅRUDSALSGAE R FTEEFRTÅ ÅRS USALG E RÅRSDUSALSGAE USDSUAD1824 LG RS SUADLSGAE ER LG S ÅR ÅRS UD LG EFTER ER E S UDSA EFTEEFRTÅ G S ÅR U R T F R SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG R E E U G L R R G F R E E Å E S D T L R D G S L Å E Å E T F R U R A G S L Å U R T D A R F R E U E S G L S Å R D S A F vægt på den høje kvalitet i hver  aske samt den karakteristiske R S E Å E U E S L T R A D G S R S E Å U E R T D T F R R S T S UDSADLSALG F EFTE UDSADLSGALG E US UDS FTERTÅ RS U DSA SA EF ÅR USD UDSA FTERÅ TE FT RÅ ALG ERÅR SU GE LG SA FTEEFgyldne S TERÅSfarve. FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE R LG ÅR U DSUADLSGALG TEEFRÅR RTÅ E G S ÅR U TERÅSRUSDSADLSGAE F ERÅSRUDSUADLSGAE RÅRS U SALG EFTE E E U S G L TEFTERS R G LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS URDÅRSLUGDSALG FTERÅRS UDS E F R E E S T L F R G L E Å E A T F R G S L Å U R A S F R E S G L Å R A F R S Å E E S D L R A G R S E Å E D T F R U R A G G L S Å U T S UDSADSALG F EFTE UDSADLSALG US UD R USD UDS FTERÅ FTEFTER UDSADLSGAE RS R FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE S UD RÅRSDSALSGAE SALG EFTE UDSAS UDSALG E ÅRS TERÅ LG EFR FTER RÅRS S UDS G EFT LG EF SALG UDSAL FTEFRTÅ ER LG FTEEFRTÅ ÅR TERÅSRUSDSADLSGAE R RS Å LG S ER FTEEFRTÅ S R FTERÅR UDSALG EFTE US UD LGFTEEAroma LG ÅRS USALG E R R LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS URDÅRSLUGDESFATLEGRÅFRTSERÅ RÅRSDUSALSGAE E ERRÅS USDSUADLSGAE Å S U LG EFTEEFRTÅ TEEFTPalette LG EFR RS UALG EG S G RS SUADLSGAE Å ER TERÅRS DSAE F R R G L Å U E R D F R G L Å R A R E Å U E S G L R R S Å E T L R R G S Å E T D F E E A S L Å R T A G D F R S E Å E Å E U E U S G T EFTERÅRSPRIS L T F R S R A R D S G A G L U US UD D F EFTE UDSADLSALG ESubtile A TERHvid vaniljenoter chokolade U med udsøgt FTEFTER UDSADLSGALG EF RS USDSUDSAL ERÅR AL SALGREÅFRTS UDS S UDSFATLEGRÅRS ÅRS UGDS USDSUDi Snæsen, Å FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE RafSegetræ S ERÅRUDSALSGAE FTEEFRTÅ Å R ALG EFPitchFix FTERÅ UDSALG EFTE E LG ÅR LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSFCK RS LG R S S UDSRPitchfork Å U ER TERÅRS DSAE TEFTERS F EFTelegance RTÅ R ALG EG G S GAE L L Å U R R D F R F R E E E S G L L Å R som er vedholdende uden atE blive ogG digestif. R A A R E Å Å U E E S T G T L R D A G S G R S Å S Å U E T T L F F R R R S A G S L L S Å U E R D D F R F R E E E E S G S L S Å R A T A G D F R S E Å E Å E U E U S T T L F R S R A R D S G G L F R S Å S E Å U E U T D T L F F T S UDSADLSALG overvældende. F EFTE UDSADLSGALG E S UAppelsinskaller Å USDSUDSA FTERÅ FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE RS Unoter S af E dadler, FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE SLUGDS S Åtræder R FTERÅ UDSALG EFT UDSASLUDSFATLEGREÅFRS UDÅRSLUGDESFATLEGRÅRTSERÅR SD UDSLA LG EFR ÅRS USD R LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALGDESALEGREÅFRTSER RS LG RS Å U ER FTEEFRDerefter RTÅ R G S GAE LSG ÅR U ER R Tgner FTERÅR UDSAE R E E S G L L Å R A T A R E Å E E S T G L R S A G F R S S Å U E T L F R A G S G Å E U E R D D F R F R E E E S G S L L Å R R A T A G D F R S pryder duften i en  ot  og rosiner frem, hvis smag E Å Å U E E U E U S T G T L F R S AEROLITE R A R D S A G G L F R S Å S E Å E U T D T L F F R R E E R S A G S D S G L S L S Å R T S UDSADSALG A D UDSATLERÅR F EFTE UDSADLSALG E U E S R med den EF UD DS og FTEopvejes USD UDSA FTERÅ FTEEFTER UDSADLSGAE RS UALG S FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE RTÅ SLUGD S R FTERÅ UDSALG EFT EÅFRTSER E UDSAS U LG EFR ÅRS USALG E R R RÅ SALGDESflAot LG RS Å ER ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS DSuper fraSdeUskarpe af krydderier som EFTERÅ S UDSALG EFT EÅFRTSER R SLG EF S LEGRgaveæske ÅR U ER R DESFATLEGRÅRTSEURÅR FTERÅR UDSAE R RTÅ E EFRTÅ UÅ S U LG EFTkombination G LG Å R T A G F R E Å E E E S G L R S G L F R S S E Å U E T T L R A G S G L Å WATERPROOF E U E R A D D F F R E S A G S L L S Å R R A A D R S E Å U E U E U S T G T L S R A R D A G L F R S Å S E Å E U D T L F F R R E E R S A G S D S G S L S Å E Å U E R T A D D F R F R U R E Å US hvor U S UDSFATLERÅR ÅRSLUGD S ogLGingefær, citrus frugter, underton- Emuskatnød, og TE PitchFix RS RS U USD UDSA FTERÅ FTEEFTER UDSADLSGAE EFT RS USDSUADLSALG ERÅRS UDS FTEE RTÅ ÅRvanilje R FTER EÅFRTSE UDSASfra E USDSUADSALGFsøde LG EFRÅRS LG EF ADLSGAE FTERÅS UDSUCART Rsom SALGDESALEGRpitchfork Å LGBAG R ER ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS Dpopulærer FTEFfrugter Åæbler E E G EFTSER EafFRTgrønne UÅ G LG ÅR R ADappelsiner. TERÅSRUSDSADLSGAE A G EFTER RS UDSALG EF EREÅFRTSER RS EFTERÅ S UDSAE UGDESFATLEGRÅFRTSERÅ E T G L R S G G L F R S S Å U E T L R er skaber æbler og A G G L L Å E E R A D D F R E E S G S UDSA EF L L S Å R R A T A R S Å U E U E U S T G T L R A R A G L F R S Å S E Å E D T L F F R E E R S A S G L S L S Å E Å U E T A D D R F R E E E U A G T L L S Å R U R R D A T A G D F R S R E Å E E U E U S T G T L F S R A R D S A G G L og 2 ekstra FCK ball markers. F R S Å S E Å Å U E U E T S D T L F F R E R A G S D S G L S L S Å E Å U E R T A D D T F R F R R E E U E R S A G S L L S Å U R R D A T A G D F R S F R E Å E E U E U E S G T L S Å friskhed og udligner balancen The Macallan Sienna er blid, R A R D S A G L F R S S E Å Å U E E U E T S D T R ALG EG L Å LG R T A D UDSATLEGRÅRS RS UGDESFTER F F FTE UDSADLSGALG E EF U ER SLG EFT EFTER G SALG RS U FTEFTER UDSADLSGALG USD UDSA FTERÅ R USDSU12701303 S DSALEFTERTÅ Å FTot.EEFRTERLÅ S ERÅRUDSALSGAE R FTEEFRTÅ ÅRS USD R RS Å SA Å TSER LG EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTEREÅRSEURÅR ERÅRS R SLG EF GRÅRS UDSRAS UDSALG EF ERÅRS UDSALEFTEEFRTÅ S GAE L ogR elegant. ÅR ÅRS UD LG E U ER TERÅSRUSDSADLSGAE DSUDSAL TEmild D F R R E G T S L L Å U G A G F R R E E U E U S G L F A R A G L F R S E Å E E T S T L E R G S D G L S E Å E A A D T F F R R G S L L Å U R R D A T A G D S S F R E E E U E S G L S Å A R A L F R S S Å Å U E U E D T S D T L F R R A G D S G G F TE UDSADLSALG E E U S G EFx-pitchfork.html A TER1.799 SA R RS UERÅGRESFU AL FT RÅ L SA FTEFTER UDSADLSGALG EF UD S UDSFATLERÅR ÅRSLUGDESFTER TERÅR ÅR USD UDS FTERÅ ER RÅ SALGAE TE LG USDSU Vor S DSnormalpris S ERÅRUDSALSGAE R FTEEFRTÅ ÅRS USALG E R RS LG R S ÅR ÅRS UD LG E U ER TERLÅ D UDS LG TEEFRÅR FRS UDSALU F EFTÅ RTÅ E E G EFTSER TSUADLSALGTEFDTSEÅ TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅFRTSERhttp://www.golfshoppen.com/golf-tilbehor/fck-pitchfi S LEGREÅFRTSE UDÅSRAS UGDSALG E TERÅRS UDSA EFTEEFRTÅ Å R U G A F R R E E U E S G F F A R G G L R Å S E E E S T L E E R G S D G L S L Å E A D D T F R A G S L L Å U R D G A A G D F R E U U S G L S Å A R A L F R S S Å E U E S T L R A S D G S R S E Å E A A D D T F E U S G EF L SA T S UDSADLSALG A F R S F EFTE UDSADLSGALG E Å E US UDS RSFU U S UDSFATLERÅR ÅRSLUGDEFTER TERÅR TE LG RS U SG USD UDSA FTERÅ TEEFRTERÅ FU S R FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE R RÅRESFDTSEARLSÅGARE TEEDFRSTÅ ER LG ÅR ÅRS UD LG E U DSUADLSGALG TEEFRÅR RTÅ ÅGAE E G EFTSER TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅFRTSERÅ S LEGREÅFRTSE UDÅSRAS UGDSALG E TERÅRS UDSA EFTEEFRTÅ ÅR R U GS R TERÅSRUSDSADLSGAE A RS R EÅFRS UDSASLU E U E S G L R F A R G L F R S E E S T L E E R G G L S L E Å E A D T F R T G S L L Å U R D G A A G S F R E U U S G L F Å A R D A L L F R S S Å E E D S T L E S G S R S E Å U E A A D D T F F R R U E U E R A G L G L S L U F EFTE UDSADLSALG E RS U S UDSFATERÅR ÅRSLUGDEFTE US UD RSFU L DRSÅ R SFTEEFTERÅ DSALGAE DSA LGÅR FT S UDSUADSALG RÅRS R UD S FTERÅ DS LG RS DSA EFT ERÅ R FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE RÅRESFDTSEARLSÅGARE UDSAS UDSALG EF TEEDFRSTÅ SALGDESALEGREÅFRTSER ER LG DR E G EFTSER S UEDRSÅARESFU S R U R GS R TERÅSRUSDSADLSGAE A RS RÅRS U SALG EÅFRTSER E US UDS LGFTEERÅ UÅ S LG EFTEEFTERÅ SDUSD TEEFTA G LG RLSÅGAE R R G L F Å S E E S L E EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ R G G L Å E Å A D T R R T G S L L Å U R G A A G S R F R E U U G L F Å R A R D A L L R S S Å U E E E D T S T L E S G S R Å Å U E A T A D D T F F R R U R S T A G L G L Å U E R R D G T F S R S F R E US UD RSFU R T S UDSADLSALG LS E ALG EFS UDSAL UEDRSÅ US UDS FTERÅ D RS TEARLÅGRESG R AR FTEEFTERLG UDSADLSGAE ER FTEEFTERÅ UDSADLSGAE S UD RSLUG EFTE FTERÅ RS R SAL ÅRS U ÅRSLUGDESFATERÅFTERÅ UDSUADSALGFTERÅ TEEDFRTÅ LG EFRÅRS S UD LG EF SALGDESALEGREÅFRTSE UDSAS UDSALG ERÅ LG EFR ÅR DR TERÅSRUSDSADLSGAE R TERÅRESG R LG FTEFTER EUFSDSUDSALS U EFTERÅ S UDSALG EFTkr. S AR S FTERÅR UDSALG LG U R R S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTEREFRTSER LGS DRSTÅ LG EFR EUFSDTSUEADRLSÅGAE RS UALG EG GERÅRLSGUEDFSTERLÅ RÅRSDUSALSGAE Å EFTERRÅS USDSUADLSGAE Å R200-499 AR DSA UDSATLEGREÅRS UDSRAS UGDESFATLEGREÅRSEURÅRA TEEFTÅ FTEEFTERÅRUSDSADLSGAE RS U ALG EG SLUG EFT EFTER L Å U E G S F R Å E U G L F Å R A L R Å E D S DSALG TEPrisniveau T G L R E R A S R S Å E R R A T L F R E R T S Å E R G D S F Å Å E E S T F Å S D T G F R S Å Å E E U D T L R F R E R R A S G L F R S Å S E Å U E R U A Wilson X31 T D F EFT LG EUFDTSEADLSALG SAR SLG EF L R D UDSATLEGRUÅDRSSALG RS UGDS RS UDS ERÅRS ERÅRESFU F R FTEFTE UDSADLSGALG E ERTERÅ EFTSEARLÅGAE U ER RS U USD UDSA FTERÅ LGS Å USDSUDSAL FTERÅ EF ALG E FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE UDSA S FTERÅ UDSALG ÅRS USD R SA DRTÅ LG S RS Å Å U RÅRESFU AR D UDS LG DR F EFTERÅ S UDSALG EFT EÅFRTSER ERÅRS R SLGER S LEGREÅFRTSE UDÅSRAS UGDESFATLEGREÅRTSEURÅR GAE LTERÅALG EFT ALG EFTUDSALGTEFDR ÅR U Komplet ER SG EFTER GS R TERÅSRUSDSADLSGAE S R E E U E U S G T L Å R A T A G L F R Å R E E D S T G L F R A G S L F R S E Å E A T L R Å U E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS R S G L Å E U E R D A D S F R E S G S F L Å R S A T A G D F R S Å U E E U S T G T L S Golfsæt E R A G L F R S S E Å E R U D T L F F R U E R S T A D S G U F EFTE UDSADLSALG E E TERÅ EFTSEARLÅGAE U R LG RS UGDSÅRS UDSTERÅRS TERÅRESG EÅFRSSAULD ÅR USD UDS FTERÅ TE EFS UDSFATLESRUÅDRSAR LGS EFTSAR USDSUDSA FTERÅ EUFSDTSUADLSALG E AR A FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE UDSA S FTERÅ UDSALG UDSASLUDSFATLEG ÅRS USALG E R LGS SALGDESALEGREÅFRTSER LG RS DR RU U R S LTER ALG EF ALG EF UDSALFTEFDR ÅR U Stålskafter ER GS R TERÅSRUSDSADLSGAE RTÅ E EÅR G EFTSE UÅ USD UDS RLG EDFRSTÅ UÅ D TERGÅR G TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF REÅFRTSER Å R S T A L F R Å E E D S T G L F R G G F R S Å E E R A T L F R U E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS R S G L L Å E U E R S D S F R Å E E E G A S F R L Å R R S A A G D R Å U R E E S T G T L R S E E R A G G L F R S Å S E Å E U T L F F Å U E R S T A D G L S L S Å Å E U E G T A D D F S R F U R S T S UDSADLSALG EÅRSSAULG EFS UDSFATLERUÅDRSAL ÅRSLUGD ÅRS UD TERÅRS TERÅRESG Å US UDS FTERÅ TEEFTER G EFDTSEARLSÅGAE TE RS U LGÅR EF SAR USD UDSA FTERÅ EUFSDTSUADSALG E AR A FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE UDS S FTER ER L EAFSTUEDRSFATLEG R LGS SALGDESALEGREÅFDRTSSEAULD LG EFR GSR DR RU U U kr.EF2.499,RTÅ E EÅRSG EFTSER US UD RLG EDFRSTÅ UÅ D TERÅR G TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF REÅFRTSuper ÅR R SG TERÅSRUSDSADLSGAE AFTERSALG EF SALG EFS UDSALF U LS FTERÅSRUDSUADLSGAE RS Å E E D S T G L F R S G G F R S Å E E R A T L F R U E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS R S G L L Å E U E R S D S Å E E E G S UDSA R L Å R S A A G R Å U R E U D S T G T L R E U E R R A G G L F R S Å S Å E E T L F F R Å E R S T A G Potent anti-age dagcreme L L S Å Å E E S G T A D D F R F R Å E E E U E T A L F R L S Å R U R S R D G A T A D L F R S R E Å E R E E U U D S T G T L F R S E E R R A D S A G G L F R S Å S E Å U Å E R U E A T S D T L F F Å R E U E E R T A G S D S G L S L S Å Å E U E R A G T A D D T F S R F R Å R E E U E R S T G A S L F R L S Å U R S R D G A T A G D L F S R S F R LOUISIANA KLUBKORT 1+1 E Å E E U E U E D S G T L F R S E E Å R R A D S A G L L F R S S E Å Å U E R E U E A T TE EUSD UDSA S UEDRSÅ R ALG EG L ÅSEAFLTGERÅ LG EFT LG EFTEDSALG DSÅ R ARS FT S UEFTER R S ÅR EF UD ER SLGER SAL LGÅRS UGDESF FTEFTER UDSADLSGALG EÅFRTSSAULD EFSTUDSFATLEG SG LGS USDSUDSAL FTERÅ TEEDFRTERÅ Geffektiv FU UDSA S ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅRUSDSALSGAE R FTEEFRTÅ DRSTSA ÅRS USD R USDSUADLSGALGFTEERÅ RS SUDSALF EEFR SEA U RÅRESFU RE LG FTEFTER RTA EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTRESRU ERÅRS R TUDESÅARLE GRÅDRSSAULD S GAE SARS UDSA LTERÅATRLESGUEÅDFRTSEAR ÅR ÅRS UD ER SGRUÅ G D D R Å E E D S S T F L Å R U R D G T A G R R E R E U U En anti-age dagcreme. T G L R F R R A G G L L F R Å S Å U E E S L Å E E R A S D G L L Å Å E E A G A D D T F R R S T G S F R L S Å U R G A T A G D L F S R S F R E E E U U S G L F S E E Å R R D A L L F R S S E Å E E U E D T S D T T L F Å R E U E GAVEN DER GLÆDER ET HELT ÅR R T A S RS U ÅRESFU G L AR S G EF RS EFTER S UD DS SA TERÅR LG RS UGDESF FTEFTER UDSADLSGALG EÅFRSSAULD EF FTE S UDSUADLSGALG E ÅRS R USD UDS RSFU EFS UDSFATLESRUÅDRSSAR RA LGS EFT LG EFSTUDSALG UEDRSÅ TEEFRTERÅ TESRUDFSTERÅ AR ERÅRUDSALSGAE D FTEEFRTÅ S UDSA S UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅDRSSAULD ULÅ TEEDFRSTÅ EAFSLTUEDRSÅALG ERÅ GSEAFTEREFTRESRU ÅR GSR F EFTERÅRUSDSADLSGAE EÅR G EFTSE UÅ D TERGÅR S Å US USD R SG USDSUADLSGALGFTEERÅ EFSLTUEDRSÅFATLEG R LGS SEAFLTEDRSÅARLE LG FTEFTER EUFSDTSUEADRLSGALG GREÅDRSSAULD AR GSR D FTEEFRTERWilson RUÅDRSSA S ÅRS SALG E UD LEGFTEFRTÅ SGUEDFSTA X31 AFLTGER SÅ RÅREFTERSÅARE S FTERÅR UDSA Å G TRS U LG U FDTSUEADRLSÅGAE ÅRS USALG E R S ADLSGAE GERÅ LGS LG R S E R D S D L F R E R G L R Å Å E R A G A D F R Å U E U E R S L L Å U E R S R G T A D L S R S R E Å E E E U U G T L R E Å R A S S G A L F R S Å U Å E R U E A D G S D T T L F Å R U E R T S S G G S L R Å S Å E E R R A G T D T L S F F R Å R E U E R S T A S G F R L L Å E U E R S R D G T A D L D F S R F R Å Å E E E U E D A S G T L F R L S E R påU et stort S T S UDSADSALG L RS UD ÅRESFU US UD D Å ÅR TEARLÅGRESG TEFTER G EFDTSEARLSGALG EF AR TRS U Findhold GERÅRLG EFRTSE ULD SEAFTEDSALEGREÅDRSSAULG E S UDSA S UDSAR USD UDS FTERÅRS D SA ÅRA RÅBaseret EF ER ALG FTGolfsæt EF S LSGAE ÅRS SALG E R USDSUADSAL FTERÅ R LGS RKomplet SEAFLTaf GSEFTE EFTRESRUÅDRSSALG ALGER LG EFR ÅA EEFTERRÅS USDSUA ER D FTEEFRTÅ EF ÅR EÅRTSSEAR E US UD RSFU ULÅ FDSUDSALF U RSALGTEEFRTSEARR ÅR R R ATESRUÅDSARGÅR LS RS SESFLTGEDR UG R RLG EFTE Å E DRSTÅ S U LG EFTEEFRTÅ TRS U FTERÅ LG ÅTRES UEDFRTSER RUÅDRSSAULlaksefi E E Stålskafter R G D A G G S R Å E A G ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS D F Å E R S T A L L L Å E • R D G T D S S E E E U U G T F R S Å A G A L F Den ultimative skeri-bog R S Å U U E D D T L F Å E E R T S D G S L S R S Å E E S G D T F R Å R E U R S T A S F R L L Å U E G A D L D F R Å R E E E U E D S G F S E E Å R R S D S A T G A L F R S E Å U Å US UD TRstoffer R TEARLÅGREG Å SEFTEDSALEGRÅDRSSAULG E S UDSA S UDSARÅRS U RÅRESFU R USDSUADLSGALGFTERÅRS UDS FTEFTE LG EUFDTSEADRLSGALG E SAR to højaktive Procyanidin SLGER S SGUEFTER FTEEFTER UDSADLSGAE EF DSTA S EFT FTESRUÅDRSSALG LG EF ÅRS SALG E R R GS R AFLTGERSÅARLGREÅFRTSSEAULD DSUADSALG TERÅR SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD USDSUDSAL FTERÅ EFRTÅ TEEDFRTERÅ G EF ÅRS R TRESRUde L LG E R Å S U G D T L Å EFTE R E G A D R F R U Å G A S E E U G L F Å E R S L S R S Å U E R E G S D D T L Å E U E T A S S G G R Å E U E R A G T A D L D F F R Å U E U S T G A S L G F R L S L S Å E U R S R D G T A D L F S R S F EFT EÅRSSAULG E S UDSFATERUÅDSA ÅRSLUG EF US UD RSFU E R EFTSE UD RALTGER R RS med Falt LS E ALG EFS UDSAL UEDRSÅ US Ubegynder TRES UDFTERÅ ÅR RÅ SA •SA RS TEARLÅGRESG DS FTERTÅ SU AR TER FTEEFTERLG UDSADLSGAE Super golfsæt hvad Samlet afDLaks, atUDSEFTE FTESRU R TERÅS UDSADLSGAE SAFLTGERKunsten UDSUADSALGFTERÅ TEEDFRTÅ LG EFRÅRS ÅTRudgave EAFSTUEDRSALG LG EF ERÅ RS UD USDSUADLSALGFTERÅRS UD LG EF ERÅRS ÅR SG EFudsætter EÅRder D TResveratrol, ÅR R LGÅSR EÅRSSAULD ÅTRES UDRS ULD EFS UDSÅFATLEG R TERÅRESG R RS Å TSER LG EFR FTEFTER EUFSDSUDSALS U S EF ERRÅS USDSUADLSGAE AR GSR RUÅDRSA EÅR og SEAFLTGER ULD TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER LG U ÅR EAFSTUEDRSÅFATLEG R LGS SEAFLTGEDR E G EFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EA S U LG EFTEEFRTÅ DRSTÅ LG EUFSDTSUEADRLSÅGAE RS U ALG EG GERÅRLSGUEDFSTERLÅ RS SUADLSGAE Å EFTEdu AR GSR ALG EFT RÅRSSAULD D FRSEAR FTEEFTERÅRUSDSADLSGAE RU EF R L L Å E S R G D S R E Å E E A U D G L F Å A A G L R Å Å E R U E A G D T S L Å R E R A S G S L R S Å Å E R A G T T S F R Å R R E D T S R S L Å E behøver for at komme i gang med R S G D L F S R F R Å E E E U E D T F R Å E U E R S D T A G F R S Å E U Å E R E U E D G S T T L R F Å E U E R fi ske laks og Farlige laksefl uer T A S A G G F L R S Å S Å E U E R S RS UDS G EF USDSUADLSGALGFTERÅRS UDS F EFT LG EUFDTSEADLSALG SAR EÅR SLGER S FTEFTE UDSADLSGALG E EF S TRES UD R R LGÅRSLUGDSÅRS UDSTA SEAFTER ERÅDRSSAULD USD UDSA FTERÅ S U LG EFTEEFRTERÅR DSALGAE TEEFRTERÅ TRESRaldersprocesserne RLSÅGAE EFSTUDESFATLEG UEDFSTERÅ RS TERÅRESG R LGS LTGER SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRTSSAULD ÅDRSSAR USDSUDSAL FTERTÅ G EF EFTRESRUÅDRSALG ALGER D FU F ÅARLSG EFRTSER E R Å G A D R E R U T G S Å A A R S U G L F Å Å R S L S R S Å E E G D D L Å E U R T S F R R Å U E R A G A D L D R U R U S G F E E Å U E R S G T L F S S R Å E U E A U S G T L F S R L Å E U R T R S D S A A G L F R Med Klubkort 1+1 kan du komme på Louisiana et helt år lige så ofte du vil – og altid i selskab S Å E US UDgolf med R S E S UDSA S UEDRSÅ R TEARLÅGREG ÅSEAFLTGERÅRLG EFRTSE ULD S FTEFTE LG UDSADLSGALG E FT S UEFTER RÅ SA ÅR EF SLUGER AFLTERÅ RÅRSSAULD LGÅRS UGDESF FTEEFTER UDSADLSGAE atR SG LGÅR USDSUDSAL FTERTÅ G EF EFTRESRUÅDRSALG ALGER TEEDFRTERÅ Å EFSTUEDSALG RÅRSudstyr. USDSUADSALGFTERÅRS UD G EFT EFTRESRUÅDRSSA LG EFRÅRS FU EF R S ÅRESFTUSEARLÅGRE Eeget GSR AFLTGER FTEEFRTÅ ÅDRSSAULD fl otRgavebog Åspille R RS SStor, TEFTA ÅTRES UDRS UL•D RS SUD SEA Å ER RE G–SEopdaterede LG Fmed EUFalle UEDFSTA R TUDESÅAR GRÅDRSSAULD ALudstillinger S GAE SFATRESRUÅDSA LTERÅATRLESGUEÅDFRTSEAR SUADLSGAE E U RSSAULD A G D D R R Å R E D S L F L S E Å U R S D G G A D S R S Å E E E U G S T L R Å Å U T R A G L F L R S Å U E R U E G S D T D T L F Å R E R A S G G F R L R S Å E Å E S A G A D D T F F R Å U E R U E D S T G S G F L R L S E E Å E R G T A D L S R S F en gæst. Så kan I sammen nyde årets og kulturtilbud og den skønne park R E Å R E E E U E A U G S T L F S R L Å E U E R T R S D T S A A G L F R S Å E E U E G S D D T T L S F Å R E U E R TEARLÅGREG S RS U ÅRESFU L ÅSEAFLTGERÅ LG EFRTS ULD AR D FT LG RÅRS UD S ÅR F S EFTER F EFTE LG UDSADLSGALG E EÅRS SLGER LGÅRS UGDESF FTEFTER UDSADLSGALG EF RS USDSUADSAE S U EF EFTRESRUÅDRSAL ALG R LGÅRS UDSÅARESFU USDSUDSA FTERThttp://www.golfshoppen.com/golfudstyr/begyndersaet/wilson-x31-komplet-golfsaet-staalskafter.html TEEFRTERÅ EFSTUDSALG Å Udsalgspris 445,RUÅDRSSA EF S ERÅRUDSALSGAE SGRUED GSR FTEEFRTÅ EDFRSTÅ ÅRS USD R SEAFLTGER TEfå TRESVejr. ÅTRES UDRS ULD SAULD RS SEA SUDSAL1+1 ERÅ GSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EA LG tekster og nyt EUFSD UEDFSTA EADRLSGALCafe R TUDESÅAR GRÅDRSSAULD S GAE LTERÅATRLEkr. ER Å U Rbilledmateriale. AR G RS UGDESFATRESRUÅDSA D FRTSEAR R RTÅ EF R T G S L F L Å UÅDRSALGDSAFLTGER E U S G A S FTE R S R Å E E U E G S F R Å Å T R A G L F R S S Å E R E G S D T D T L S Å R E E R D S G G F L R Å E E Å A G D D T F F R Å + rabat i Louisiana og Butik. Klubkort koster kun 595 kr. Se www.louisiana.dk U R U E D T G S G F L R L E Å U E R G D L S R F R E Å E E U E A U G T L F L S R Å E U E R S T A S A G L F R S Å Å E E U E G S D T T L S F Å R E U E R D T A S A S G F S L R S S Å E Å U E R UD S R AR LG F EFT LG UDSADLSALG EÅR SLGER S LGÅRSLUGDEF FTEFTE UDSADLSGALG E ÅRS USDSUDSAE EF TRES UD R R SU E LGÅRS UDSÅRESFU SEAFTER ERÅDRSSAULD USD UDSA FTERTÅ S U LG EFTEEFRTERÅR SALGAE DRSTÅ TRESRUDFSTERÅ TEEFRTERÅ RLSÅGAE EFSTUDSALG RS TEARLÅGRESG LTGER SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRTSSAULD AR G EF EFTRESRUÅDRSA D FU ÅARLSG EÅFRTSER E EF R S Å G D A S E U T G TRESRUÅDSAL DSAFLTGER Å R A A R S U D G T L F Å S R S S Å E G D L Å E U EF R T S F E U R A G D D TERÅRS L R R R U S F R Å E UÅDRSALGDSAFLTGER U R S A G D L F S F R E Å E E U U E A G S T L F S R Å Å E U E R R D S A G L F R S S Å E E U E R E U A G S D T T T L S F Å R E U E R D T S G A S G G S L R S Å E E Å U S R A G D T D L T F S F F R R Å U E R U E D A S T G S G L F L R L S E Å U E R R S D T G A D L F S F R R E Å R E E U E U E A D G S T L F L S R Å E U E R R A S D T A S A G L F R S Å Å E E U E R U E A G S D G T T L S F Å R E U E R D T S A S A G G F S L R S S Å E Å U E R S R A G T L D T L S F F R R Å U E R U E D A S T G F E L ÅRSLUGDEF F EFTE UDSADLSGALG E ÅRS USDSUDSA EÅRSG EFTSER E D SU R SG LGÅRS UDSÅRESFU EÅFRSSAULD USD UDS FTERTÅ RÅ SA SALGER EFS UDSALS UDSAR LTGERÅR ÅRSAULD EFTSAR FTEEFTERLÅ EF S FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE ÅRS USALG E R RÅRESFDTSEARLSÅGARE SEAFKr. USDSUADLSALGFTERTÅ TRESRUÅDFRSTA TEEDFRSTÅ LG U ÅTRS U RSPris: RUÅDRSSALG S EAFSLTUEDRESFATLEG LGS RS SEAFLTGEDR ER GSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EA LG EUFSDTSUEADRLSÅGAE EF ER GSR D RU EF ULD S LERUÅDRSAULD ÅR U AFTERSÅATRLSGRUEÅFRTSSEAR GS R FTERÅR U RTERÅR SALG E ER E ULÅ D TERGÅ G L R ÅTRES UDRS ULD R R T A G F LTGER R S Å E R E G S D L S Å R E R G G F L S E Å E 399,95 A G D T A T R Å R E D A T G S L R L Å E U R S G D F S F R E Å E U U E A G T L F S R Å E U E R S D A A G L F R S Å E E U R E U G S D G D T T L S F Å R E E D T S A S G G F F L R S S Å E E Å U R S A G D T L F F R Å U E R U E D A S T G S G F L R L S E Å E U E R R S D T G D A D L F EFT E R EFTSER RALTGER R EÅFRSAULG EFS UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRESFU US UDS FTERTÅ RS TEARLÅGRESG EF AR FTEEFTERLG EUFDTSEADRLSÅGAE RÅ SA ÅR EF S UG EFTRES UEDFTER FTEFRTERÅ UDSADLSGAE RS R SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD ULD USDSUADSALGFTERTÅ TEEDFRSTÅ LG U ÅTRS U RS ULD RUÅDRSSALG SALGER EAFSTUEDRESFATLEG RS USD UDSA FTERÅRS LGS R RÅRSDSALSGAE ERÅ USDSUADLSALGFTERÅ GSEFTE EFTRESRUÅDRSSAULG EALGER LG EFTRESRUÅDSA GSEAFLTGER GSR D ULÅ EFS UDESÅFATLEG R R ÅTRES UEÅDFRTSER EUFSDSUDSALS U S Å AR GSR RUÅDRSA S ULD TRS U ÅR EAFSLTUEDRESÅFATLEG R LGS SEFT EF E US UD LGFTEERTÅ S U LG EFTEEFRTÅ DRSTÅ LG EFREÅRS RS TUEARLÅGRESG GERÅRLSGRUEDFRSTSER GAE FTERÅSRUDSUADLSGAE LTGERÅ RS SEAFLTGEDRSÅARLSG EFDTSEARLG EFSTUEDRSALG Å EF ERRÅS USDSUADLSGAE ERÅ AR GSR D LG RÅRS U FTEEDFRSTÅ RUÅDRSSA EF R ULD ESRUÅDSA G SALTGER G L L Å EFT ÅFTESRUÅDRSSAULD E E S D A S R U E G T L Å A S A R S Å E R U A G D G T L F Å R S A G R S S Å E R R G T D L S F R R Å U E R T F L S Å E R S G D D L F R Å Å R E E E A U D A F S R Å E S A D G G L F R Å E E E R U U E A G T T L S F S R Å R E U E R R D A A S G G L F L R S S Å E Å Å US UD Range F EFTE LG EUFDTSEADLSALG SAR EUSD UDSA S UEDRSÅ EÅR S AR FTEFTE UDSADLSGALG E ÅRS USDSUDSX-1000 EF AL TERÅR SLUGERÅRS UEFTERÅ EFTERÅARE S LGÅRSLUGDESF FTE SEAFTER ERÅDRSSAULD EÅFRTSSAULD S U LG EFTEEFRTERÅR SALGAE TRESRUDS DSAFLTGER ÅRS SALG E EFSTUDESFATLEG R LGS SEAFLTEDRSÅALAD333 ÅDRSSAR EFRTÅ S UD UDSEAFLTGER G EF EFTRESRUÅDRSALG ALGER D TRESRUDFSTA F ÅRS EÅFRTSER R G R Å G D T R E R U G Å E Laser Finder F R U G L Å A S R Å E E G D T L Å U R S R S U E R R A G L Srixon F R R Å U R S T G G S Å E U E R S T G D D L F S R Å Å E U E E A S D A G T L F L S R Å E U R R S D T A S D A G L F R S US UD TRS U FTERÅ SEFTEDSALEGREÅDRSSAULG E S UDSA S UDSARÅRS U RÅRESFU US UDS LGFTERÅRS FTEFTE LG EUFDTSEADRLSGALG E SAR EF SLUGER S FTEEFTER UDSADLSGAE EF S TRESRUDS DSAFLTGER ÅRS SALG E EFT EFTESRUÅDRSSALG LG EF R R AFLTGERSÅARLGREÅFRTSSEAULD DSUADSALG TERÅR GS R RÅREFDTSEARLSÅGARE SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD EFRTÅ USDSUDSAL FTERTÅ G EF ÅRS R TRESRUDFSTA TEEDFRTÅ ÅRS RS ULD L R S Å E U G T L Å EF R ESRUÅDRSALG SALTGER E G D F R R G Å A E E E U G L Å Å E R R S Å E U E R G S D T L Å U E T S G S G G R Å E U E A G D T F R Å U U A G S S T G L F L L R Å E U E R R S D A D G L F EFT EÅRSSAULG E S UDSFATERUÅDSA ÅRSLUG EF E R EFTSER E F US UD RSFU RALTGER R LS EF ALG EFS UDSAL UEDRSÅ US UDS FTERÅ TES UDFTERÅ RS TEARLÅGRESG AR FTEEFTERLG EFTERÅRSPRIS EF UD EF FTER1.250. RS R TERÅS UDSADLSGAE SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD Ekr. USDSUADSALGFTERÅ ULD TEEDFRSTÅ ÅTRS UÅRS ULD RÅRSSALG SALGER EAFSTUEDRSALG ERÅ USDSUADLSALGFTERÅRS GSEFTEG EFTRESRU LG EFTESRUÅDSSAUD ÅR SG EFTAD333. ALG R GSR EÅafRSrixons D TER6.Å R TERÅSRUSDSADLtil USDSUADLSGALGFTEERTÅ EFS UDESÅFATLEG EDRSÅARLE R TERÅRESG R SEAFTSkin FTEFTER EUFSDSUDSALS U EF ESRUÅDRSSALG SALTGER GREÅDRSSAULD S AR GSR RUÅDRSA ÅR ULD TRS U LG U generation SGALGFTEEFRÅ ÅTRES UDRS ULD ÅR R LGS RS SEAFLTGEDR E S U LG EFTEEFRTÅ DRSTÅ LG EFR F RUDSA G S EUFSDTSUEADRLSÅGAE R SEAR GAE GERÅRLSGUEDFSTERLÅ FT ÅFR LTERÅ RS Å EFTERRÅS USDSUADLSGAE ER RSALGSEFTEG EF AR GSpin FRSAULD E E R L L L Å E U E R S A G S R Å E E E G T L F Å R A A A G L F R S Å Å U E R G S D D T T L R Å E U R A S G G F L S R S S Å E Å E R S A G D T S F F R R Å E R U D S T F S L R L Å E E R S A D G D F S R Å Å R E E U E E A D G T F S R Å E U E R D S T A S A F R Å Å E E U E R U E U G D G T T L S R Å R E U E R A D T S A G G L F R S S Å E Å U E USDSUADLSGALGFTERÅRS F F EFT LG EUFDTSEADLSALG SAR EÅRS U SLGer S SG Eforbedring, FTEFTE UDSADLSGALG E ÅR AL Eden AL TERÅR S TRES UD R R AFLTERSÅALGREÅFRTSSAULD LGÅRSLUGDSÅRS UDSTA SEAFTER ERÅDRSSAULD USD UDSA FTERTÅ S U LG EFTEEFRTERÅR DSALGAE TRESRUDFSTERteknologi TEEFRTERÅ Smuligheden RLSÅGARE EFSTUDESFATLEG RS TERÅRESG LTGER LGS SEsom Å ÅDRSSAR USDS G EF G EFTRESRUÅDRSALG ALGER D TSER F F ÅARLstore E EF R D Å A G D F R E U R G S T R Å U A A G R S U G L F Å Å E R S L R S S E Å E G D D L Å E U R T S F R R Å U E R A G D A D L R RESRUDSS UD U U R S G F Å E E U E R R S D G L F Med X-1000 får du F S R S Å E E U E U E A S D G T L F L S R Å E U R R D T S S A T A L F R S E U EF US UD ARÅRA E S UDSA S UEDRSÅ R TEARLÅGREG L Å ARS D FT FTEFTE LG UDSADLSGALG E ÅRS USDSUDSAL ERÅR EF ER DS EF EFTESRUÅDRSALG LG EF DESF LGÅdet FTEEFTER UDSADLSGAE DSTspin. SG LGÅR TEEDFRTÅ ÅRS ÅRS ULD EFSTUEDSALG SEAFLTGEDRSÅARLEGREÅFDRTSSEAULD ERÅ USDSUADSALGFTERÅRS LG EFRÅRS FU ÅATRLSGUEÅFRTSER Slettere ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅRUSDSALSGAE SGRUÅ GSR D FTEEFRTÅ ÅR R SEAFLTGER E UD ULÅ TRESRUÅDFRSTSA SESFLTGEDR RE GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA TEFTERS LG F FTEFTER ÅatATRLEgenerer EUFSDSUDSALS U UEDFSTA R ALG EG S GAE gør Denne LTUGER U AFTERÅTRSRUÅRSSAULD G A F F R R Å R E R S TRESRUÅDRSALGDSAFLTGER L Å U R S A G R S S E E E A S G L R Å Å R A G L R S Å U E E R E A G S D D T T L S R Å U E R A D S S G L S R S Å Å E G A D D T F S F R R Å U E R S D G S T G F S L R Å E U E R R S T D G L R F S R E E E E U E U D T L F L S R Å E U E R R D S T A L F R S Å E Å E U R U E A G S D T T L F Å E S UDSA S UEDRSÅ R TEARLÅGREG at G købe F R afstandsÅSEAFLTGERÅ LG EFRTS ULD ARS T TEen F EFTE LG UDSADLSGALG E F S UEFTER RUDS EGrowth EÅRS U E SLGER LGtilført R SG LGÅR SEAFLTER ERÅDRSSAULD UGDR USDSUDSA FTERÅ TEEFRTERÅ EFSTUEDSALG Å USDSUADSALGFTERÅR G EFT G EFTRESRUÅDRSSA FU EF SLEnergetic S ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅRUDSfor GSR FTEEFRTÅ ESF TRESRUÅDRSAL DSAFLTGER S ÅRS USD R R SEAFLTGER ÅTRES UÅDRS ULD R ADLSGAE erR RS SEA Å USDSUADLSGALGFTEERÅ GDUSIN LF EFR FTEFTER ÅATRLESGradient EF EUFSDSUDSALS U UEDFSTA R GRÅDRSSAULD S TUDESÅAR GAE U ER RSSAU2 G RS UGDESFATRESRUÅDSA AR D LD FRTSAR RTÅ ÅARE R TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER S L F L Å S T A G R S Å E E E E U S G T L R Å Å U E R A L F R S Å E E R G D T T L F R Å E R A S T G G G L R Å E Å E S G A D D F F R Å E U E R D G S T G F L S L R Å E U E R A D G L R S E E R E U E U A G T L F L S R Å E U E R D S A T A G L F R S Å Å E E U E G S D T T L S F R Å E U E R D T S S A G L F S R S Å S E Å U E RLG AR D F F EFT LG UDSADLSALG RUDS ERmed EÅRS SLGER E DEcover LGÅRogStynd FTEFmatcher EF SG EFTSER R TE S UDSADLSGALG E ÅRS R LGÅRS UDSÅRESFU EÅFRTSSAULD USD UDSA FTERÅ TEEFRTERÅ EFSTUDSALG RS TEARLÅGRESG USDSUDSALGFTERÅR FU F EF S GR FTEEFRTERÅRUDmåler, TRESRUÅDRSAL DSAFLTGER ÅRS USALG E R kerne SEAFLTGER G TRESRUÅDFRSTA TEEDFRSTÅ RÅRSSAULG S ÅTRES UÅDRS ULD EAFSLTUEDRESÅFATLEG RS SEA ERÅ GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA Lder ÅATRLESGteknologi EF EUFSDTSUEADRLSÅGAE UEDFSTA S LTUGER SUADLSGAE U ER RSSAULD GSR AR D FRTSAULÅ R RTÅ RU EF LERUÅDRSAULD FTUDSÅFAR ÅR U S T A GER G R S R E Å E E E S D G L F F R Å Å R G L L F R S S Å E E R E G S D T L R Å E E R A S G G L R Å E Å E A D G A D T F R Å U E U R D A G S T G F L S L R Å E E R S D G R F S R E E U E U A G T L F L S R ÅTRES UÅDRS ULD Å E U E R D T S S A T A L F R S Å Å E E R U E G S D T T L S F R Å E E R A S D T S A G G F S L F R S Å S E Å U E R R S T G A D T L F S R R Å E E U R S F E L R EÅRSG EFTSER R RS U DS RESFU SG DS SALG TERÅR LG EÅFRSSAULD EF TE S UDSUADLSGALG E ÅRS R USD UDSA FTERÅ AR RÅ SA SALGER EFSTUDSALG UEDFTen Å egenskaberne EFTSAR FTEEFTERLÅ F EF SLUGEDR S GR Dimples, FTEEFRTERÅ U Ehvilket R RÅRESFDTSEARLSÅGARE SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD ER USDSUADLSALGFTERÅ TEEDFRSTÅ TRESRUÅDFRSTSpeed LG U R SA G S ÅTRS UÅDRS ULD EAFSLTUEDRESFATLEG LGS SEAFLTGEDR ER GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA ÅATRLESGgiver EF EUFSDTSUEADRLSÅGAE GSR D RU EF LERUÅDRSAULD ÅR SGUEDFSTA TERÅSRUSDSADLSGAE A DSUADLSGALG TEEFRÅpå GS R RÅRESFTUERSÅAPUMA RTERÅ US USD E UÅ E ULhøjere D G L F ÅTRES UÅDRS ULD R A T G LTGER F R S Å E EF R E G S D L Å R T S G G F S L Å E E A G A D T R Å R G S G F L L R Å E R R S T G R F S E E U E A G T L L R ÅTRES UÅDRS ULD Å E U E R D S A A L F R S Å U Å E E R A G S D T T L S F R Å E S T S A G G F S L F R S Å S E Å U E R S T G A D F S F R R Å E E U R S D A T G F L L R Å E E U E R R D S L hastighed Fbedste EÅR G EFTSER ES Ulængde, D TERmed TRS U R R SG LGÅRS UD ÅFASS SEAFTE USD UDS FTERÅ AR DLITE Tmere EFS UDSALS UDSAR Å SEAFTEDRSALEGREÅFDRSSAULD EFTSAR USD UDSALGFTERÅ for høj FTEEFTERLG EUFDTSEADRLSÅGAE F RSTÅ RUÅDSbold EF U RS ALG EG SLUGER S GAE LTGER ÅRESFTSEARLÅGRE EFT RS USDSUADLSALG ERÅRS RSSAULG E G EF AFLTGERÅR RÅRSSAULD DSUADSALG TERÅR GR D FTEEFRTERÅ E E E A G ALG R G TRESRUDSA DSAFLTGER markedets L Å R S A G R S Å R U U T G T L S F R Å A L R Å S E R G D L F R Å E E R D S S E S G D F E U E R D T L F Å E U R T A D L F E E E R U S T L F S R Å Å E U A S F R S E Å U Å E R U S T A G D T L F Å U E R A G S D T S G G S L R S Å E Å U E AR EÅRS U E SLGER LERUÅD RSrul. LGÅRSLUGDEF SEFTE FTEFTE UDSADLSGAE EÅFRS EF T S UDSUADLSALG EF SG EFTSER USD UDS RSFU ER DS ÅR ÅR ÅRS ULD EFSforbedret ATcarry LGS EFTSALG EFSTUDS908511867 USD UDSA FTERÅ AR TEEFRTERÅ RS TEARLÅGRESG ALG SAULD GogR AR LG RÅ FU EF S FTEEFRTERÅRUDSADLSGAE TRESRUÅDRSAL DSAFLTGER ÅRS USALG E R SEAFLTGER UGDR TEEDFRSTÅ ÅTRES UÅDRS ULD EAFSLTUEDRSÅALG RS SEA ERÅ GSEAFTEGREFTRESRU LG EF U ÅR ER RSSAULD SG Eog DSUADLSGALG TEEFRÅR GSR D RTÅ ÅGAE ESF EDFRSTÅ Dlaunch TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER S LERUÅDRSAULD FTUDSÅFAR RSÅATRLSGRUEÅFRTSSEAR ÅR G S T A R Å E E R U E U S D T G L F F RUDSA G S R Å E R R L F R S Å S E R T G afstandsmålere. T L F R Å E E E U E R A S T G L L Å E E A D G D F R F Å E U E D A G T S T F L S Å E U R S A A G D G L S R FTE E E U U A S G T L F F S R Å ÅRS USALG E E U E R D S A L L F R S S E Å E R U EFRTÅ S D T S G T L S F R Å E E E R S D T S G G L R R S Å E Å U E R S T A D G A D T L F F R Å U R E U E R S D A G S T L F L S L R Å E E E U R R D S T A D G L F R F S R E Å E R E U E U E A S D G T L F S R Å E U E R R A S D T S A A G L F R S E Å U Å E E R U E S A G D T T L S F R Å E U E R A S D T S G G F S L RÅ RÅRSSAULD R S Å S E Å U E R R S T G A D T L F S F R R Å E E U R S D A G S T G F L S L R Å E E E U R R D S T A D G D L F R F S R Å Å E R E E U E A S D A G T L F L S R Å E U E R R D S A T A G D L ÅRS U Vor SEFT US UD G TRS U FTERÅ R TEARLÅGREG SEFTEDSALEGREÅDRSSAULG E S UDSA S UDSAR US UDS LGFTERÅ FTEFTERLG EUFDTSEADRLSGALG EF SAR EF U SLUGER S EF RS USDSUADSALG ERÅRS FTEEFTER UDSADLSGAE RS RS UD EF EDFRTÅ ESRUÅDSTA TRESRUDS DSAFLTGER ÅRS SALG E R R GS R SG AFLTGERSÅARLGREÅFRTSSEAULD RÅ SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD ÅDRSSALG LG R normalpris 899 USDSUDSAL FTERÅ EFRTÅ G T T F Å L R Å S E R G T L F F R Å E E R D E G D R F Å E E E R T Å U A G E E E R U G T L F F R Å Å E U R L R S S E Å U E E R S D G T L F Å E E U E A G S T S G G R R Å E Å U E A S T A D G D T L F F R Å U R E U R S A S T L G F L L S Å E E U E R R D S T S UDSADSALG F EFT E Vejledende E R EFTSER US UD RSFU ULG Epris kr.S229 dusin. RALTGER R A pr.RÅ LGS EF ALG EFS UDSAL UEDRSÅ USD UDS FTERÅ RÅ SA SALGER RS TEARLÅGRESG RÅ RÅRSSAULD AR FTEEFTERLG UDSADLSGAE SAL ÅR EF S UG EFTRES UEDFTER FTEEFRTERÅ UDSADLSGAE UDSEAFTE FTESRU ULD GSEFT G EFTRESRUÅDRSSALG ALGER TEEDFRSTÅ LG EFR ÅTRS U EAFSTUEDRSALG Å ERÅ USDSUADLSALGFTER DSAFLTGERÅR LG R SLUGED ÅR GSR D EF DRSTSA Å R TERÅSRUSDSADLSGAE ULÅ ÅTRES UÅDRS ULD EFS UDESÅFATLEG R TERÅRESG R RS Å LG FTEFTER ÅATRLESGUEÅDFRTSER EUFSDSUDSALS U S ER AR GSR FTEEFRTpå RUÅDRSA EÅR Å S Købes www.TLPgolf.dk SEFT EF E ULD TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER LG U ÅR EAFSLTUEDRESÅFATLEG R LGS RÅRSDUSALSGA SEA E DRSTÅ S U LG EFTEEFRTÅ G EFT G EFTRESRUÅDRSSAULG EA LG EFR F EUFSDTSUEADRLSÅGAE EF RS U ALG EG TUDR GERÅRLSGUEDFSTERLÅ RS SUADLSGAE Å Å ER AR AFLTERÅIS RÅRSSAULD GSR D FRSEAR FTEEFTÅ RUÅDRSSA E R F L Å U E G S D S R SETOUR R E E U A G L F ÅTRES UÅDRS ULD Å R A G L R Å E R U E D S G A T L S R Å E R A S G S L R R S Å Å E R A T G T F S R R Å E R D S T L S R Å E R S D G L F S R F Å E E U E D T F R Å E U E R S D T A F R S E Å Å E E R U E U D S G G T T L R F Å E U E R A D T S A G G L F R S S Å USDSUADLSGALGFTER F EFTE LG EUFDTSEADLSALG E SAR U EÅRS SLGER S FTEFTE UDSADLSGALG E EF TRES UD S R R piece LGÅRSLUGDSÅRS UDSTA SEAFTER ERÅDRSSAULD RLSG EFRTSER USD UDSA FTERÅ S U LG EFTEEFRTÅ TEEFRTERÅ TRESRUDFSTERÅ RLSÅGARE R SA S15101002 EFSTUDESFATLEG RS TUERÅRESG R LGS LTGER RÅR DSALSGAE SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRTSSAULD ÅDRSSAR USDSUDSAL FTERÅ G EF G EFTRESRUÅDRSALG ALGER D F F Å E E- 3F R Å E A G D R E U R T G S Å A A G R S U G L F Å Å R S L R S S Å E E D G D L Å E EF U R S T F R R Å U E R A A D G D L R U U R S G F Å E E U E R G S T GER L F S R E Å E U E U A S G T L F L R ÅTRES UÅDRS ULD Å E U R R A S D T S A T A L E US UD E S UDSA S UEDRSÅ R TEARLÅGREG L Å ÅSEAFLTGERÅRLG EFRTSE ULD ARS DS FT FTEFTERLG UDSADLSGALG EF RS USDSUDSAL ERÅR FT S UEFTER RÅ SA ÅR EF ER DS SLUGER EF EFTESRUÅDRSALG LG EF LGÅRSLUGDESF FTEEFTER UDSADLSGAE SG LGÅR TEEDFRTÅ ÅRS ÅRS ULD EFSTUEDSALG ERÅ USDSUADSALGFTER LG EFRÅRS FU ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅRUSDSALSGAE GSR FTEEFRTÅ ÅR SEAFLTGER TRESRUÅDFRSTSA R SA G Vor SEA Å RE GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA TEFTERS LG FTEFTER F ÅATRLESGUEÅDFRTSER EUFSDSUDSALS U UEDFSTA R ALG EG GRÅDRSSAULD S TUDESÅAR GAE SFATRESRUÅDSA U A AFTERÅTRSRUÅRSSAULD D G R F R Å R E R S L normalpris F L R Å U R S D G A G S R S E E U S A G L R Å Å E R A G L L R S Å U E R E D S G D T L S R Å E EF R A D S T G L R R S Å Å E A A D G D T F R Å U E R S D T G S G F L S R Å E E U E R G T GER D L S R S F R E E E U E E U T L F R L S ÅTRES UÅDRS ULD Å E U E R R D T S T A L F R S Å E E U E D S G A T T L F E S UDSA S UEDRSÅ R TEARLÅGREG L Å ÅSEAFLTGERÅ LG EFRTS ULD ARS D T LG F EFTE LG UDSADLSGALG E F S UEFTER EÅRS SLGER EF EF399 LGÅRSLUGDESÅ FTEFTER UDSADLSGALG EF RS USDSUADSAE R SG LGÅR USDSUDSA FTERÅ TEEFRTERÅ EFSTUEDSALG Å FU FTRESRUEDFSTER EF S ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅRUDSALSGAE GSR FTEEFRTÅ TRESRUÅDRSAL DSAFLTGER ÅRS USD R SEAFLTGER TRESRUÅDFRSTSA ÅTRES UÅDRS ULD RS SEA Å GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EF LG FTEFTER F EUFSDSUDSALS U UEDFSTA R GRÅDRSSAULD S TUDESÅAR GAE Å U ER RSSAULD AR D G RS UGDESFATRESRUÅDSA R R ÅARE E R TRESRUDSA GDv.S1AFdusin: S L F L R Å U S G T A G S R R Å E E E U S G L R F Å Å E R A G L L F R S Å E R EFTE E D S G T L R Å E E R A G D S S T G G L R R Å E Å E A D D G T F R Å U E R D T G S L G F L L S R Å E E U E R R G T A G D L S R F R E E U E U E A G T L F R L S Å Å E U E R A D T S A T A L F R S Å Å E E U E D S G A T T L S F R Å E E U R D S S T A G S L R F R S S Å AR F EFTE LG UDSADLSALG E F RS EFTER U EÅRS R ALG EG SLGER S LGÅkr. FTEFTE UDSADLSGALG E EÅ TRES UD R R SG TE TERÅDRSSAULG E LGÅRPrisniveau 500-999 SEAFTER ERÅDRSSAULD UGDR USD UDSA FTERÅ DRSTÅ S U LG EFTEEFRTÅ TEEFRTERÅ kr. TRESRUDFSTERÅ RLSÅGARE F RUÅDRSAL SALGER EFSTUDSALG RS TUE1000+ LTGER RÅ SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRTSSAULD UDRSÅRESFU RE USDSUDSALG AR G EFPrisniveau D F F RUÅDRSA E E E R S S Å E G A D S Å E E E U S T G T S Å R R A A R S U D T T L F R F Å R S G R S S Å E S G D L F Å E U E R G S S T F L L S Å U E R A S D D G L R R E R U R A S L F Å E U U R S R G A T A G D L F S The Macallan Ruby. 1824 Series R E Å E E R U E U S A G T L F F S Å Å E U E R R A D T S A G L L US UD R S EUSDSUDSA S UEDRSÅ EÅRS R ALG EG G R EFTE LG EFTEDSALG EDSÅ Å ARS FT FTER UDSADLSGALG EF RS USDSUDSAL ERÅR EF RS ALG EG S UG EFTRS UEFTER S FTEEFTER DSA Å EFSTUDESFATLEG RA SG LGÅR LTGER SEAFLTERÅ EREÅFDRTSSAULD EFRTingen G EF G EFTRESRUÅDRSALG ALGER DSEAFTER TERUÅDRSSAULD TEEDFRTÅ ÅRS ÅRS ULD ERÅ GSR FU RÅDRSSALGÅR SLUGEDR ÅRESFTUSEARLÅGRE ERÅ D FTE ESFTESGRUÅ ALG ÅR SALTGER E ULÅ ÅTRES UÅDRS ULD EAFSLTUEDRSÅALG har aldersbetegnelse, FTEFTER S SUDSALmen ERMacallan GSR FTEFTThe LSGASeries R SG RS SEFT EF EÅFRTSSEAR USDSUDSAL FTEERÅ ULD TEEFRTA RÅRSSAULG S EFSLTUEDRSÅFATLEG A LGS SEA Å ER UiSDwhiskyen. LG FU FTRS UEFTER EF ERÅRUDSALSGAE AR GSR D UDSALS D FTEEFRTÅ RUÅDRSSA EÅ ESRUDSA G S RS UDS G TSUEADRLSÅGARE G S LERU FTUDSÅFAR ÅRS USALG E SGUEDFSTA GS R AFLTGERSÅARLSGRUEÅFRTSSEAR DSU1824 SÅ RÅRESFTUERSÅARE SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD U U A G EF G T L F ÅRS ÅRS ULD Å R G L LTGER R S E R U D G L S F R E EF R D G L R Å Å E A A D D G R Å U E E R D S L R Å E R S G T A L S R R E E R U E U D S hylder i stedet de naturlige farvenuancer G T L R ÅTRES UÅDRS ULD Å E U E R T A G L LTGER F R Å E R E D S G T T L F Å E D S S T G G F L F R S Å E Å E R A S T D G T F R Å U E R S T A S F L L R Å E E U E L ÅRSLUGDEÅ F lægger EÅRSG EFTSER E D R R LGÅRS UD ÅRESFU EÅFRSSAULD USD UDS FTERÅ DSÅRÅRS TEARLÅGRESG TEEFTER G EFDTSEARLSÅGAE SAL R SA SALGER EFS UDSALS UDSAR RÅ forDaldersbetegne LG EF S EFT The Macallan FTEEFRTI Estedet DRSTA G EFDTSÅ R SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD USDSUADSALGFTERÅ SASeries R SA G SALGER ÅTRS UÅRS ULD EAFSTUEDRSFATLEG LGS SEAFLTGEDR GSEAFTEG EFTRESRUÅDRSSAULG EALGER LG FTRESRUÅ EF SUADLSGAE AR GSR D RU EÅ LERUÅDRSAULD ÅR UD1824 TERÅSRUSDSADLSGAE AFTERSFATRLSGRUEÅFRTSSEAR ER E US UD RLS ULÅ D TERGÅR G FDSUDSALF U RSALGTEEFRTSEARR ÅTRES UÅDRS ULD ÅRS UD LG A T L F R S E R U S G L E E EF R S G G F S R E E A G T D F R Å U R T S L L Å E E R S G T F S E E E U E U A G T F R ÅTRES UÅDRS ULD Å E U R T A T A L F R S E Å U R D S G T T L S F R Å E E R S S T G G F L F R S S Å E Å E S AFLTGER D G F F R Å E E R S D T A G F L L R Å E E U E S R D G T A D D L F R R Å E E R E U E D A i hver aske samt den karakteristiske RALTGERÅR G EFTSE UD R SG E RSSAULG EFS UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRESFU US UDS FTERÅ FTEFTERLG EUFDTSEADRLSGALG EF SAR EF S UG EFTRS UEFTER FTEEFvægt EDRÅRÅRESFTSEARLÅGARE DSA Å RA RS R TERpåÅden højeDkvalitet SEAFLTGERÅ ERÅDRSSAULD USDSUADSALGFTERÅ R SA G SALGER ÅTRS UÅRS ULD EAFSTUEDRSFATLEG LGS R GSEFTEG EFTRESRUÅDRSSALG EALGER FTRESRUÅ EFTESRUDSSAUDSEAFLTGER DSALG D RS UDS ALG EFT TERÅSRUSDSADLSGAE LGÅSR ULÅ D TERÅR EFS UDSFATLESRUÅDRSAR LG EF S gyldne farve. AR GSR GTEFDTSEÅ EÅFRTSSEAR EÅRSGRUÅ USD UDS RLS ULD ÅTRES UÅDRS ULD EFSLTUEDRSÅFATLEG LGS SEFT EÅ DRSTÅ TEEDFRTÅ LG EFR FTRS U RS TUEARLÅGRESG GAE GER FT ÅFR LTERÅ SEAFLTGEDRSÅARLSG EFDTSEARLG EFSTUEDRSALS EFTERRÅS USDSUADLSGAE ERÅ RSALG AR GSR AFLTGER D FU RUÅDRSSA U EÅ ESRUDSA G S RS U S G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG L L Å E U A D F Å E E U G T Å R A A G R S E E R U S G T L F R R S G L R S S Å Å E T D G F R Å R U E E R D T S F L R Å E S R G A D D L F R Å E E R E U E D A T L F R S Å E U E R G T A G L F R E Å E R U E U A T T L F S R R Å E U E R A D S T G G L L F R S S Å E Å U Å E R A S T D G T L F S F EUSD UDSA S UEDRSÅ ARS F EFTE EÅRS EFTSER S G RS UEFTERÅ EFTERÅAE G DSÅ UD EFRSSAULD EFSTUDSFATLEG LGÅR LG EÅR DSA TER TERUÅDRSSAULG EF G EFTRESRUÅDRSAL ALGER FTRESRUD UDSEAFLTGER EUFSDTSUEADLSALS ÅR FTEFRTERÅRUDSADLSGAE SLUGEDR G EFDTSÅ ÅRS USALG E ERÅR G EFTRES UD ESFTESGRUEDFSTSER ULD DRSSALGÅR SALG E ERÅRS UDSA EFTPalette EAFSLTUEDRSÅFATLEG LGÅR LG GSR FTEFTER G DSALG RS UDS RLS ERÅRS R EÅRSGRUÅ D TERGÅR RS SEFT EÅ GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EF TEEFRTA F RS EAFSLTUEDRSÅALS SEA ER FU U EÅ S EAFLTEREÅFTESRUÅDRSSAULD GSR EÅRSGRUÅ ALG EFT RÅRS UDSALG LERUÅDRSAULD FTUDSÅAR ÅRS UD LG EFAroma R GS R T på tørret frugt med AFLTGER RS SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD EÅFRTSSEAR ÅDRSSALG LG R USD UDSALGFTEERÅ ULD SU G af Tydelige TEEFRTA TRESRUÅDFRSTA LG FDTSUEADRLSÅGARE RLSÅGARE S G L LTGER R S Å E D G L F F R E U E R D L Å E A G A D F R Å E E U E T A G L R Å U R G A T A R S S E E U U T L F R S Å E U E A S L L F R S S Å E R D S D G T Rig et hint noter af ingefær, F Å E E T D S S G F S R Å E E S R A G T A D D L F R Å R U E R U R S T A G L F L Å E E U R S R D G T A G L F R S S E Å R E E U E U E D S E S UDSFATESRUÅDSARÅRSLUG EÅ R TE L ÅRS UD ÅRESFU D Å ÅRS TEARLÅGRESG G TEFTER G DSALSGALG EF LG FTRS U EFS UDSALS UEDRSÅ LG Å DS TE TERUÅDRSSALG R EÅ G EDSALG R ERÅ bitre appelsinskaller SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD G EFT G EFTRESRUÅDRSSALG ALGER FTRESRUDSAUDSEAFLTGER EAFSTUEDRSALS RÅRS SEAFLTGEDRSÅARLEGREÅFDRTSSEAULD EÅ GSR D EÅR G EFTSE UDSEAFTERSFATRLSGUEÅFRTSEAR RS US UD ULÅ S UDSA EFTERÅRS UD ALG Emørk G EFTmuskatnød, TEFTA FDSUDSALF U RLSGALGTEEFRTSEARR SALG EF ERÅRS UDSAL SAULD GER LS FTEsirup. Å ER RE GSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EF L F F E U E R D L Å S R A G R Å E T A T Å U U R G A A R S S Å E R U F F R S Å S T G L L R S S Å U E R S D T S D G T S Å R E U E E R T D S G F L R Å Submersive SERUM PARADOXE E R G T A D D L F S F R Å R R U E R D S T G L F R L Å E E U S R D G T A G L F R S E Å E U E U E D S A G T L F R S Å E U Å E R A S D S T A G L F R S E Å U Å E R A D S T T L S F Å R E U E R T En balanceret afslutning med samt en behersket sødmeLafG EFT A D S S G S L R Å S E U E R S A G T D L S F F R Å R U E E R S D T A G F R S L Å EF EFTESRUÅDRSALG LG EÅ U E R S R D G T A L D F R S SEAFLTER ERÅDRSSAULD Å R E E E U E D S A G T L F R S E Å E U R S D T A G L F R S E Å Å E U R U A D S G T T L S F R Å E U E R T A D S G G L F R Å S E U E R A G S T D S F F S G E RS EFTER G DRSSALG RS UDS RS UDS ERÅRS RÅRESFU R ER RÅ EFTSEARLÅGAE G DSALG RS UDSA EFSTUDSFATLES FTE noter afUmørk SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRSSAULD ÅR LG E rosiner Å FTRESRUEDFTER EUFSDTSUEADLSALS GR EÅ R tre G EFDTSÅ ogR sultana. FTRS U - giver S UD LGÅR LGERÅhud FTERÅR RÅRS U GSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EF S UDSA EFTERÅRS UD AL LG Esødmefulde FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER EÅ GRÅDRSSAULD DSAsirup FTER”Kicks” EÅ ULD GTEFDTSEÅ R EÅR GRUÅ USD UDS RLS nye EAFSLTUEDRSÅFATLES LGS GSEA Å SEAFLTGEDRSÅALG EFDTSALG EFSTUEDSALS AR GSR FTRS UEFTER U SLUGER LD D SEAFLTGER EÅ ÅRS afrundethed R SAULD TERafrundes AFLTGER RS SEAFLTGER EÅFRTSSEAR ÅDRSSAUR ULÅ G GSEAFTdin TEEFRTA LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA ogEFden FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER RSÅARLGUEFTSEARLÅ Å RUÅDRSSAhelt UEFTERGÅ R S F R S karateriske Ruby med noter E R G D F R R U E E E A Å E E R G L D Å Å E E E U E T T L S UDS G T A G R Å R U A G T T F S F R Å R E U R A D S G G L Å S U E R G S L S F F Å R E U E E E DSALfra D T G S R L S L Å U S R G T A L D Å R E E R E D S A T G T L F R E U S R D G A A G L F R S Å E R U E A R SUDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRS UD TERÅRS SEFTEDSALEGRÅDRSSALG E S UDESFATESRUÅ ARÅRSLUG R FTRS U EUFSD EF S 2DSSTK Å FTRS UEDFTER EÅ LTGERÅARLG EFTEALG EFTUEDRSALG EDRSÅ EFT FTESRUÅDRSSALG LG EÅ ERÅRS GS R TER AFLTGERÅ REÅFRTSSAULD eg.S UDS kryddernellike, der hurtigt glider SEAFLTERÅ ERÅDRSSAULD EÅ G EF TRESRUDS DSAFLTGER SALG fra europæisk ÅRS U T A L F S G D L F D F R S E A G D R U A E E U R D U G F S Å E R S S T Vejl. 1.398,A F R U E R U S G DSEAFLTGERÅR G T L R E U E D S G F R Å S E E R R G T L L F Å U E E R S T A S G R S L Å E E U S R G T A L D F R S Å Å R EÅR G EFTSE UDSEAFTERSALG EÅRSAULG EF UDSATLERUÅDRSAL ÅRS UGD RS UD ERÅRS ERÅRESFTEEFTER EFTER ALG EF LG EFTUDSALG DSALG RS UDS U E U UDSAL R SEFTE S G over og laderRnoterne S FTRSunderlag FT RÅ fraAde FTRES UEDFTER EÅ RÅ perfekte AFLTGEden EÅ ·A Det SEAFLTGEDR Gmake-up FTRESRUÅDSAUDSEAFLTGER EFTESRUDS AFLTGER D F RS EFTER EÅ SLGER LGÅRS UGDEÅ Sperfekte ÅDRSSAULD EÅ ULÅ ESRUDSTERÅ S ERÅRS UEFTERÅ TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER Å S UDvære R ATLESRUÅDRSAR SAULD TERÅRS DSA AFLTERSÅALG EFTSALG EFSTUDSALG UDSALGÅRS UDSÅRS UDSTA FTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL Espanske GSEfor D T F R R S F S R S E R G F E U E E Å E E R D Å egetræsfade den G T U S T A G R U Å R U A G G DSEAFLTGERÅR S L F Å R E S F L S E S R G L L S F R E E D S T S A G R L R G D A L F Å R E U E A D A T G T L F R S E U E R L RSLUGD ÅRS UD TERÅR TERÅRSG EFTER EFTERSALG EF ALG EF UDSAL UDSALG RS UD A S G F RSog pigmentfejl E S UDESFATESRUÅDRSAR S G FT LG Å R DSEFT FTRS UEFTER EÅ GREÅDRSSAULG R EÅ EAFSTUEDESFATLES LTGER SEAFLTGEDRSÅARLEGREÅFDRTSSEAULD FTRESRUÅDSGREG EFTESRUD·SPorer, LTGER GSR D EÅ RS UDS G EFTERÅRS U SA SEAFrødme ULÅ Åhersker. D ÅRS UDSTERÅRS TERÅRSG EFTERÅ SAULD AFTERSALG EF SALG EFS UDSAL Dameur LGÅmed FTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL Eubestridte SEAFNORMAN RLG EFRTSE UÅ GSEAFTEREudjævnes D FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER RUÅDRSSAULG S zirkoner. UEFTER S G R S Å E U R A G D Å E U E L E R D S Å U S G T R S T A G U Å R A G D DSEAFLTGERÅR T S L F Å R E U E R S G F L S Å S R G L S F Å R U E D S T A L R S R G D A L R Å R E E A D T F R S En langvarig og ot D nish. U E R S D T A G G L F R Å E R U A S SAL F RS Å E S UDESFATESRUÅDSARÅRSLUG ÅRS UDFTERÅR TERÅR G EFTE G EFTERSALG E SALG EF UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅSEAFLTGERÅ LG EFRTS ULD S UD LG FTRS UEFTER EÅ R GRÅDRSSALG R EF ER EÅ EFSTUEDESFATLES SAULD LG R G EFT EFTRESRUÅDRSSALG ALGER FTRESRUDSSTRIK EFTRESRUDSS UDSEAFAnti-Age GSR EÅ EAFLTERnaturlig effekt F UiDmange L ÅRS remSEAFLTGER GSmed D TERÅRS TERÅRSG EFTER G RUÅDRSChilensk UEFTER ALS Uforskellige SAULD GERÅRLG EFRTSE ULD SEAFTEDRSALG EDSALG EFås Å EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDS skivefarver. UDRÅog RSSAULD AR G RS UGDESFATRESRUÅDSA D U E L S R S Å U G T S A G S Å R D L F Å R T S G L S Å R S G LG TEG EÅ D S Å R E UDSEAFLTGERÅFTESRUÅ·DRSuper E D A T F L R R G D A L R R U E A D S T F S R E U E A G F S Å E U A T S L F F Å E U E R D T A S ÅSEAFLTERÅ LG EFRTS ULD F RS EFTER E GRÅDRSSALG RS UDESFTRESRUÅDSA AL RS U RSProcyanidin EÅ S UG RS UEFTERÅ EFTERÅARLG EFTEALG EFTUEDSALG EDSALG R SA 2537901 ALG R EFSTUDESFATLES RA L G EF EFTRESRUÅDRSALG ALGER FTRESRUDS E R GSR UDSEAFLTER FTESRUÅDRSSAULD UDSAL G EFTER SALG EF ÅRS UD TERÅRS FTERÅR Resveratrol Å G RS UGDESFATRESRUÅDSA G DSALG RS UDS RS UDS ERÅRS RÅRS UEFTERÅ SFTUEDRÅRLSGUEDFSTERLÅ D LD SAULD SEFT EÅ ÅDRSSAUR ULÅ GSEAFTEREFog EFSLTUEDRSÅALS SEAFLTGEDRSÅALEGREÅFDRTSSEAR Å GSEFTEG EFTRESRU EÅR UDSEAFLTGERÅFTESRUÅDR RSSAULD GSR D AFLTGERÅ RÅRSSAULD R TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGE(GSPE) AFLTGERSÅARLGRUEÅFRTSSEAR G RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDS S Å E U S S Å G T D Å R E E U A L R Å A G D T F Å U E D T G S R E A G G L F S R E E U T L F R Å E U E D S L L S E U E R G D T T F Å E U E E T S A G G L R Å U S R A G D T A L F F Å R U E U E D S T G www.festina.dk L F L R S Å E Vor normalpris EÅRSSAULG E S UDSFATERUÅDRSAL ÅRSLUGDEÅ E RSG EFTSER RALTGER LG RS UD ÅRS UDSTERÅRS TERÅRSG EFTER SU TES UDFTERÅ LG FTRS U EFS UDSALS UDSAR DS FTE RÅ EFT EÅ G EF ALG R ULD ULD GSEFTE EFTRESRUÅDRSSALG ALGER FTESRUÅDSAUDSEAFLTGER EAFSTUEDRSALS GSEAFTEG EFTRESRU DSEAFLTGERÅR UDSEAFLTGERÅFTESRUÅDRSSAULD RSSAstk GSR EÅRSG EFTSER D TERÅ R EFS UDESÅFATLES SEAFTEDRSFARLE EF SALG EFS UDSAL UDSALGÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDS GREÅDRSSAULD GSR RUÅDRSA SEF389,ULD T EÅRE LTGERÅ 30 SEAFLTGEDR 899 D FTRESRUÅDpr. udsalgspris ml. kr. RUÅDRSSAULG S EFSTUEDRSALG EDRSÅARLG EFTSEALÅ EÅR Vejl. GERÅRLGUEDFSTERLÅ LTERÅ Å RSSALG G D A F E U E T L L R A G G R S E Å U T F A S S A G F L R S Å U E R A S G D D T L F Å R E U R D S G F L R S R S Å E E R S R G D T A L S F R Å U E R U D S A T F L R Å E E E U E R S T A G D L F R S Å Å E R U E A D G T F S R Å E U E R T S S T A G F R Å E U E R U A S G D G D T L S R F Å R E U E R D T S A L ÅSEAFLTGERÅ LG EFRTS ULD R EFTE G EFTEDSALG E SALG S UDSA G D L FT F S EFTER EÅRS R U EF SLGER D GRÅDRSSALG RS UDS RS UDSA EF U ER R FTRES UD UDSEAFLTGER EFSTUDESFATLES RS TUERÅRSGUEFTERÅ Å FTRESRUEDFSTER EÅ GSR EÅ FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER L ÅRS U ÅRS UD TERÅR SEA GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EF FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER EFSTUEDRSÅALG UEFTER EÅ TUDESÅAR GRÅDRSSAULD GERÅ LG EFTERLÅ Å EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ERÅRS RSSAULD AR G RS UGDESFATRESRUÅDSA D EÅ L F L T G G S Å U G L F S A G L F L R G D L R E A S G L R S Å E R A G A L Å U E D A T S L R E R A G D L S R S Å E A G T F S R U E D T S S A F S Å E U A G D D T L S R F Å R E U E R D T S A F L F R S Å E U E R S R A G D T L L S F R Å U E E R E D S A D T S G F L R S Å E U E R S T A G D L F S R Å Å E R U E A S D A G T T L F S R Å E U E U R R S D SU E T A G G L F R S Å E E R U A S D G T L S F S R F Å R E U E R D T S A G L F L R S Å E Å E U R S A S G D T L S F R Å E U E E R E D A D T S G F L R S Å E U E R S T A G D A L F S R R Å E R U E R D S A G T T L F S R Å E L RSLUGDEF E D S F RS U Å E S UDESFATESRUÅDRSAR R FT LG Å R EF SALG EFS UDSAL UDSALGÅRS UD ÅRS UDSTERÅRS SU DS TE TERUÅDRSSALG LG FTRS U GREÅDRSSAULG R EÅ EAFSTUEDESFATLES LG EÅ SEAFLTGERÅREREÅFDRTSSEAULD FTRESRUÅDSAUDSEAFLTGER SEAFLTGEDRSÅARLSG EFDTSEARLG EFSTUEDRSALG GSR EÅ D ULD AFTERSÅATRLSGRUEÅFRTSSEAR RLG EFRTSE UÅ ULÅ GSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULG EF D TERÅR TERÅRSG EFTER G EFTERSALG EF ALG UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UD F RS U S G LTGER S Å G Å E U L R A G D R R S S UDSEAFTEREFTRESRUÅDRSSAULD A G S Å E R A T Å E U E R S G L S Å U R G D T S F R Å U T F L R Å R S A G D L F R Å E U E S D F R E E S D A G L F R S S Å E E R EFRTS UD G S Å E S UDESFATESRUÅDSARÅRSLUG EF RALTGERÅR G EFTE G EFTERSALG E SALG EFS UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRS UD TERÅRS S G F L Å R S D T TRES UDFTERÅ FTRS U GRÅRSSAULG R EÅ EFSTUEDESFATLES FTRESRUDSAUDSEAFLTGER ALG RÅ RÅRSSAULD EÅ LGÅSR UDSEAFLTGERÅFTESRU L ÅRS UD ÅRS UD TERÅR TERÅRSG EFTER EFTERSALG EF ALG UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS U EÅRSSAULD GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EF FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER EFS UDSALS UDSAR Å EÅ LTGERÅARLG EÅFRTSEAULD GSR DSTA EAFSTUEDRESÅFATLEG SEA RS UDSEFTEG EÅ LTGERÅARLGUEÅDFRTSEAR RSSALG AFLTGER GSR D R RU EÅR Å ESRUÅDRSSALG S TRES UD F Å U T A G F S S Å E U S D G T L F S R F Å Å D S G L L F R S E E R S G D D L F R E E R A D G L R S R Å E U E R T A A G D L F S R Å E U E U R D A G T F S L R Å E E U E S D T A G L F R S S Å E R U E A S D G T L F S R Å E U E D T S S T A G L F L R E E U R S G D D T L S F R Å E U E R A D T S G F L R F S R S Å E U E R R S T A G D A L EÅR ES UD1824 SeriesSALTGER SLGER Macallan Amber. L ÅRSLUGDEF EF R LGÅRS UDSÅRS UDSTERÅRS TERÅRSGUEFTERÅ EFTERSÅALG EFT ALG UDSALG SEAFTER ERÅDRSSAULG EF EFTESRUÅDRSAR SU TRESRUDFSTERÅ FTR EFSTUDSALG DSA FTE RÅR SEAFLTEDRSÅALEGREÅFDRSSAULD AR D LG E ÅARLSG EÅFRTSER EÅ ESRUÅDSA The R E U E G D S ÅDRSSAULG E LG R U A T Å T A G U S D G F R S S L F R S RS UDSEFTEG EÅ G D L Å E U E R T D F R E E R A G D L R U A T F R Å E U E U S T A G L F S S Å E E R U A S G T L F F S R Å E E U R D T S G The Macallan 1824 Series har ingen aldersbetegnelse, men L F R S E U E R S A S D EF L F RS D L Å RÅRS U ÅSEAFLTGERÅ LG EFT LG EFTEDSALG DSALG E S UDSA S UDSARÅRS U RÅRS UDFTERÅR E E LG LG EÅ FT S UEFTER R S ÅR EÅ SLGER LGÅRSLUGDESF EÅFRTSSAULD EFSTUDESFATLEG FTRESRUDS UDSEAFLTGER RUÅDRSAfarvenuancer AL R R RÅRSSAULD GR DRSTSA GSEAFTEG EFTRESRUÅDRSSAULGhylder FTR SEA U RÅRS U FTERÅR FTERÅRLG EFTE G EFTE SALG E SALG S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS U GSEAFTEGREFTRESRU ÅATRLESGUEÅDFRTSER EÅ GRÅDRSSAULD TUDESÅAR SARS UDSA RSSAULD SGRUÅ AFTEiRwhiskyen. G iG stedet deES naturlige D R S D L F R D A S Å E R U E R S G L S Å U RS UDSEFTEG EÅ G D R Å E D T L R Å R A G D L F R U E S D T F R E U E A L R S Å E E U E A T F Å E E U R D T S L L F R S E E S A S G D D T T L S F R Å E U E R A T D S G R AL The Macallan R S ÅR ES USeries S G EF RS EFTER D EF for Ealdersbetegne LGÅRSLUGDESF EÅFRSAULD EFS UDESFATLESRUÅDRSAR EFT LG EFSTUDSALG UDSALGÅRS UDSÅRS UDSTA I stedet SU LG E FTR1824 RS TUERÅRSGUEFTERÅ DSA LG EÅRS FTER RÅR EFTE GR DSAFLTER TERU EÅ D SAL ER RERÅDRSSAULD GER ULÅ GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG FTREkvalitet EAFSLTUEDRSÅALG SRUÅDSlægger ÅATRLESGUEÅDFRTSER GSR RLG EFRTSE Ubog ULD Å EAFSLTUEDRESÅFATLEG LGÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS SEAFom Å EF SEARLÅ GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA EFS UDSALS UDSAR TUEDRChampagneLTGERÅ GSR D RUÅDRSSA ÅRS UD EFTLG R vægt den iS hver S aske den karakteristiske EF ULD EAFLTsamt ERhøje SGUEDFSTA GR RÅREFTERSÅARLSG EFTEARLG EFTUEDRSALG U SEAFpåLTG ÅDRSSAULD RS EDFRSTSER FTRS U GER LTERÅ S•EA E R A G D R Å E G S L Å R A G D S R Å Den ultimative U E F L S L R S Å U E A D T R Å Å U A S A F S Å E R A S G D D T L S F R Å U E T D G F S L R Å S E E R R S T A G D L S F R Å E U E R S D A T F R L Å E E E U E D S T A G D L F R S S Å Å E R U E A S D G T L F S R Å E R S G EÅRSSAULG E S UDSA UDSAL ÅRS UD ÅRS UD TERÅR TERÅRSG EFTER EFTERSALG EF ALG UDSAL S G FT F RS U UEFTER D LG Å FT R DS FTE TERUÅDRSSALG RÅ SA ÅR EÅ SLUGER EF FTRESRUDS Ugyldne EAFSTUEDESFATLEG LTGER SEAFLTGEDRSÅARLEGREÅFDRTSSEAULD ÅATRLSGog EÅ GSR D RU ÅRS UD EFTLG R EF SEAFfarve. ULÅ D TERÅ FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER R SAULD GER RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS SEA RLSG EFTER G EFTEDRSALG EF SALG EFS UDSALS UDSALGÅRS UD ÅRS UDSTERÅRS GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA D F ÅTRES UEÅDFRTSER EÅ T S G L E R S G D Å E F L R S T A Å R U distriktet dets vine R S A G F S Å U R A G T S R Å U E T G S L Å S E R A G D L S F R Å E S D T F R L E D S D L F R S Å E U E A D G T F R E E U R T S T A L F R S E U E G F RS E S UDSA S UDSARÅRS U ÅRS UDFTERÅR TERÅR G EFTE G EFTERSALG E SALG UDSAL R SA ÅR EÅ SLGER LTGERÅARLG EÅFRTSAULD EFT SGUEFTSER GER FTRESRUDS U EFSTUEDESFATLEG G EFT G EFTRESRUÅDRSSALG ALGER DSEAFLTERÅ TERUÅDRSSAULD EÅ Aroma GSR D RÅRSSAULGÅR ÅRS UD EF LG R ÅRS UD UDSALG TERÅRS A ULÅ G EFTER FTRESRUÅDRSALUDSEAFLTGER SALG EF ÅRS EAFSchampagner L ÅRS UD ÅRS UD TERÅRS ÅTRES UEÅDFRTSER EFS UDSALS UDSAR GSR LERUÅDR FTUDSÅFAR LTGERÅARLG EFTEALG EFTUEDRSALG EDSALG R EAFLTindledning ULD EVurderinger SEFT EF UGDR GSoral TRESRUDFSTog RUÅDRSSAULGPalette afSA 8000 Å SEA G•SR LD EafF LTGERÅARLSGUEÅDFRTSEAR AFLTERÅ RÅRSSAULD D R SEAFTE EÅ ÅDRSSAEn RS æbler ESF G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER TRES F S A G F med Først frisk grønne S E U A G D T L F R R Å L Å S E E R R G D L S R Å E U E U E S A S R L Vejl. 1.498,Å S T A G D R S Å Å E U E A S D G T T F S E E U D S S G A G L F R S E E R U D T L S F F R R Å E U E R T D S G L L Å S E U E R R S T G D F Å E E E U E D A G T S F S R L Å U R S A T A G D L F E S G RS EFTER EFTERÅALG EF ALG EFTUDSALG DSALG RS UDS RS UDS ERÅRS AFTERSALGREÅRSSAULG EFS UDSFATLERUÅDRSAL ÅRS UGDEF ÅDSA G RÅ SA ÅR RA FT RÅ SU TESRUDFSTERÅ EFT S U S UDSEAFLTGERÅR ÅRSAundertoner citrus, hint afRU kanel. ULD EFTER ÅDRSSAULGog EcitronLGmed ULD TRES Eca. GSEFTafEGsød ÅTRES UD LG EF GSR DSAFLTGERÅR EF ESRUvanilje producenter EÅRSG EFTSER R LGÅRS UDSÅRS UDSTERÅRS TERÅRSGUEFTERÅ EFTERSÅALG EFT ALG UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER DSEAFLTGERÅR TRES UDFTERÅ Å EFSLTUEDRSÅALG SEAFLTEDRSÅARLE D EF SLU350 GREÅDRSSAULD GSR EF TRESRUDS samt ER SEAFTovertages ULD nyhøstet gårS UDerefter smagen afSAU DSTA TRESRUÅDFRSTSA ÅTRDerefter GEDR LTEkorn. Å SEAFLTGEDR GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA D F ÅA EF ESRUÅDRSALG SALTGER U R R A G D L R E T L Å U R S G T A F S R S E Å E U S G L F F RÅRS U S S R Å A D G L F R S E Å U E R D A G S D T L S R Å E E U E R A G T D S G F S L Å E U E R A G D L S F R Å U R U E R S D A G T L F S R L Å E U R S T G G L F S R E Å E U E A S D G T L F S R Å Å E U E R S D S A L L F R S E Å U E A en S L F RUDSder ingefærnoter E S UHerreur R TERÅR G EFTE G D G R EFRTS ULD R E S hintsSafUDSEAFLTERÅ LG overLi G Emed duften rosiner ogES kanel, S verdens UD EFT FTESRUÅDRSSAL•GÅRichard ESRUDSTer Raf DSÅARS Umed førende G EF G EFTRESRUÅDRSA D EAFTER TERUÅDRSSAULD DSARstopur. ÅRsubtile EFSTUEDSALG G EFTRS U EF SLUGEDR ÅRESFTUERÅRLSGUEDFTERLÅ AFLTGER GSR D SALGÅR ESFTJuhlin R EÅFRTSSEAR ULÅ ÅTR EAFSLTUEDRESÅFATLEG L ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSALG EFTE EFS UDSALS UDSAR GSR D EÅR EFTSER ER GR SEA EÅFRSSEAR ULÅ DSTA TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER RÅRS U S af æbler baggrunden. EAFSLTUEDRESÅFATLEG SEA GiSE RUÅDRSALG SALGER EF FTkarameliserede Å RSSAULegD GSR RU EF ULD G EFDTSEA TUEDR LEGRU FTUDSÅFAR SARS UDSA LTGERÅARLSGUEDFås SGRUÅ G Rog FTEAR R SEAFLTERÅ ERÅDRSSafsluttes Å ULD D Ten TRElette L F S ÅRS ÅRS ULD D A L LTGER F E R G S L F R Å E A D G Å S E U E R S A G Å E E R D A S L Å U R S T G D F R Å U A S D G T F S R Å E U i mange forskellige remskivefarver. A G L F R E Å E R U A G S D T L R F Å E E T D S G F L R Å S E E S champagne-eksperter. Har udgivet G D S R Å U E E U R S A T S F og candy  oss. Amber afrundes af noter af S R L Å E U E R S T A G D L F EÅR G EFTSER U E R EÅRSAULG EFS UDSFATLERUÅDRSAL ÅRS UD ÅRS UDSTERÅRS TERÅRSG EFTER EFTERSÅALG EF ALG EFTUDSALG UDSALGÅRS UDS RÅ SA SALGER EF EF SEAFLTGERÅRERÅDRSSAUbærfrugt ULD ÅTRS UÅRS ULD EAFSTUEDRESFATLEG FTERÅ RÅRS SEAFLTGEDR GSEFTogEGtørret LG EFT ÅTRES UEÅDFRTSER EFTRESRUDSA SEAFLTGER ERÅRS GSR D LD EF EÅRSG EFTER EFTERSALG EF ALG EF UDSAL UDSALGÅRS UD RS UDS ERÅRS ERÅRS EFTER ULÅ TRESRUÅDRSSALGDSAFLTGER R ÅDRSA ÅTRES UÅDRS ULD SFATRLESRUom Å Grække EF TRS U UG R G LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA Åkorn. GERÅRLSGRUEDFRSTSER LTER Å SEAFLTGEDR G EFT G EFTRESRU SA EF UDSEAFLTGERÅFTESRUÅDRSSAULD ESRUDSA G S S A L T A G D S R Å bøger champagne. E U S D T G T L S E R S D S G A G L F R S E U D A L F R F Å R A D S L L Å S E U E R R T G A D S R Å E U E E A T F S R L Å U R A T A G D L F R S Å Å R U E S D T G F S E E S G A G L F S R E Å E U A S D T L F R R Å E U E R A T D S L L F R S E Å U E R D F E S UDSA S UDSARÅRS U ÅRS UDFTERÅR E R E E E EÅFRTSAULD EFSTUDESFATLEG RS TERÅRSGUEFTERÅ EFT LG EFSTUEDwww.festina.dk RÅRSALG SALGER ÅRS LG EF GR DSAFLTERÅ TERU RÅDRSSALGÅR EFTRESRUDS SLUGEDR SALG DSALG R ESFTESRUEDFSTA ERÅ GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA EFSTUEDRSÅALG E SALG S UDSALG EFT ÅRS UDSALG EF UDSEAFLTGERÅFTESRUÅDRSSAULD LGÅR ÅTRES UÅDRS ULD EFS UDSALS UDSAR Å SEA GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA EFSTUEDRSALG LTGE600,00 R EF TUEDRSÅARLG EFDTSEALG R FTUDSÅARLG U RSÅARLSGRUEÅFRTSSEAR EFT EÅFTESRUÅDRSSAULD SGUEDFSTA A LGÅR RÅREFTERSÅARLSGUEFTEARLÅ SEFLTGER RS EDFRSTSEPris: ULD F Å G L R S E R D G A D Å E E ERÅRS R R L E A G D S Å U R U F R Å E G T G S U A D R Å E E S T S L F R S E R Kr. G D S R Å E T F R L E E R R T A G D L Å U U E S D T F R Å E E D S G T A L F EF DSAL DSAL RS UD ÅRS UDFSTERÅRS TERÅRSG EFTER G EFTERSÅALG EF SALG UDSALG RÅ SA ÅR EF UDSEFT FTESRUÅDRSSALG LG EF S UG EFTRES UEDFTERÅREFTERÅARLG EFTEARLG EFTUEDRSALG EDSALG R TESRUÅDSA DSAFLTGER SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD ÅTRS UÅRS ULD GSEFTEG EFTRESRUÅDRSSAULG EALGER L RS UD ÅRS UD TERÅRS E ÅTRES UEÅDFRTSER EFS UDSALS UDSAR EÅR TERÅRS DSAFLTGER LGÅRS UDSÅRS UDSTERÅRS TERÅRSGUEFTERÅ ESFTUERSÅARLSGUEFTEARLÅ SEAFTERÅRE ULD TRS U EAFSLTUEDRSÅALG LGÅR SEFT EF D F RUDSA G S EFSTUEDRSALG LTERÅ RSSAULG E G EF GSR D SA E U E A Å U D T S G S G A R Å U S L EF ALG R S G D L S R U D F R E R S G A L F S ERGÅR R ÅARLG EFTE LÅ Å R U E A D T L F R E U E SGUEDFSTA D S L R E Å E R D A T S R F R Å E E U A T S L Å U E R S A T G D S F R Å EFSTUEDRSALG U E E E D T G F S R R S G A L F S R Å R E U E S D T T L F R E U E S D G L S E Å E R D A T F R Å E U E R A T S G L U R S A T G D S F R Å E U E EF G T F S R L Å R S A G T A L F S Å R E U E S D T TERÅR DSAFLTGER SEFTE E SALG EFS UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRS UD TERÅR TERÅRSG EFTER EFTERSALG EF ALG EF UDSAL UDSALGÅRS UDS RS UDS ERGÅR TRS U Å SEAFTER LTGERÅR ÅRSAULD RS UDS G RSSALG E G EF EF ULD ESRUÅDSA SALTGER A Å Å T S S G R R Å R G D E U E D F E S G T F S R Å Å R U A S D T T L F R E U R S D S L F R E E R D F S R F R Å E E U R A S L Å E U E R R S A T G D S Å R E U E E E F SAL EF SALG EFSTUDSALG UDSALGÅRS UDSÅRS UDSTERÅRS TERÅRSG EFTERÅ EFTERSÅALG EFT ALG EFTUDSALG UDSALG EF EF SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD TRESRUÅDRSAL DSAFLTGER FTERÅ UDSEAFLTGER ÅTRS UÅDRS ULD EFSTUEDRSALG GSEAFTEGREFTRESRUÅDRSSAULG EA ÅTRES UD LG EFTERÅRS EFDTSEARLG R EF SG EFTER EFTER ALG EF ALG EF UDSAL UDSALG RS UD RS UDS ERÅRS ERÅRS ÅRS UD LG D R G R G R Å U L Å Å E R S R U A T T R E U E S S E R A F S F R Å U E T S L Å R S T G D S Å E E E D T F S R Å S R G SA EF SALG EFS UDSAL UDSAL ÅRS UD ÅRS UDSTERÅRS TERÅRSG EFTER EFTERSÅALG EFT ALG EFT LG EF SEAFLTGERÅRERÅDRSSAULD TRESRUÅDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅR EFTSEARLG EFSTUEDRSALG FTERÅ UDSEAFLTGER ÅTRS UÅRS ULD GSEAFTEG EFTRESRUÅDRSSAULG EALGER EF D TERÅR TERÅRSG EFTER G EFTERSALG EF ALG EF UDSAL UDSALGÅRS UD RS UDS S UDSA EFTERÅRS UD ALG G Å U R S Å D A T E U R S S R A S R F R Å U T L Å R S G D S Å E E E D F R S A L F S R Å Å R U D S T T EF FTER ÅRS U UDSA S UDS S UD LG EF LG R DSALG GSEFTE DSAFLTGERÅ ÅRS U RÅRSSALG E TERÅR EFTE EFTERSALG E ALG EF UDSAL UDSAL ÅRS UD RS UD ERÅR ERÅRS EFTER EFTER

Julegaver til ham og hende

1199

SPAR 600

Creme Paradoxe

LAKS

699

499

SPAR 200

SPAR 299

Serum Paradoxe

899

SPAR 899

Champagne


60

PORTRÆT

OKTOBER 2013

Mads Søgaard har, hvad der skal til for blive fremtidens danske stjerne på European Tour - både teknisk, fysisk og psykisk.

Fremtidens danske stjerne? Amatørmesteren Mads Søgaard fra Ikast Golf Klub har alle forudsætningerne for at slå igennem som professionel og blive en vinder på European Tour Af Jens Christensen

Det vrimler med store talenter i dansk amatørgolf, og mange af dem satser på en lukrativ professionel karriere på

European Tour. Langt fra alle - ja, faktisk kun et fåtal - klarer imidlertid den store omvæltning fra golf som hobby til golf som levevej, men dét gør med stor sandsynlighed den tredobbelte danske amatørmester,

20-årige Mads Søgaard fra Ikast Golf Klub - dels fordi han er sjældent dedikeret, og dels fordi det ikke haster for ham at blive professionel. Faktisk tager han gerne endnu en sæson som fuldtids-amatør, hvis han ikke kommer videre til dette års tourskolefinale på European Tour. Foreløbig har Mads Søgaard med lethed spillet sig videre fra tourskolens første indledende kvalifikation til den anden, der spilles fra den 2. november - for hans vedkommende på Lumine-banen ved Tarragona i Spanien. I førstekvalifikationen gik Mads Søgaard 72 huller i 13 slag under par på Tui-banen i Golf & Country Club Flesensee i Tyskland. Det rakte til en sjetteplads - kun ét slag fra andenpladsen. Hans fire runder lød på 68, 67,

69 og 71 - lave scores, der indikerer et stabilt, professionelt niveau, som ikke undrer hans landstræner, David Dickmeiss, som har fulgt Mads Søgaards rivende udvikling på nærmeste hold. David Dickmeiss: - Mads var allerede teknisk dygtig i 12 års-alderen, da jeg begyndte at træne ham, og han har siden videreudviklet sin tekniske kunnen i både det lange og det korte spil til så højt et niveau, at jeg ser ham som en kommende European Tour-spiller og -vinder. Han mangler faktisk kun lidt med hensyn til at læse greens, så han holer nogle flere puts. Fysisk hører han også til de bedste blandt vores landsholdsspillere, og mentalt er han også stærk, fordi han aldrig begynder at

PORTRÆT

OKTOBER 2013

forsvare sin score, når han spiller med om førstepladsen.

For lidt trænerhjælp

En sikkert skridt har Mads Søgaard faktisk allerede taget mod erfaring på professionelt niveau, idet han fornylig blev nr. fire i 36 hullers-kvalifikationen på Himmerland Golf & Country Club til den professionelle Nordic Golf League 2014. 70-67 skød Mads Søgaard, og fjerdepladsen betyder, at han har adgang alle Ecco Tour-turneringer i 2014, hvis han ikke i løbet af november sikrer sig kortet til enten Challenge Tour eller European Tour. Så professionel er amatøren Mads Søgaard allerede, at han i maj i år bestemte sig for at vende hjem fra et collegeophold i USA, fordi han syntes, at han ikke fik tilstrækkelig trænerhjælp til at blive endnu bedre, selvom han spillede på et af USA’s 10 bedste collegehold, Duke University i »golfstaten« North Carolina. Han startede dér i august 2012, men blev hurtig klar over, at det ikke var stedet, hvor han skulle være i fire år, hvis hans golfspil skulle udvikle sig optimalt. - I første omgang tænkte jeg på at blive i USA i to år, men det blev kun et enkelt, fordi jeg hellere ville hjem og træne hos David Dickmeiss, som har jeg trænet hos og været meget tilfreds med, siden jeg som 12-årig blev indlemmet i Dansk Junior Golf Akademi, fortæller Mads Søgaard. Hans drømme om en professionel karriere har udviklet sig gradvist over de seneste tre år, hvor han har vundet tre individuelle danske mesterskaber på stribe, i 2011 og 2012 i hulspil og i år i slagspil, hvor han på Lyngbygaard-banen ved Aarhus satte resten af DM-feltet eftertrykkeligt på plads, idet han sluttede ni slag foran sine to nærmeste konkurrenter. Hans vinderscore lød på 10 slag under par for 54 huller. Alene i finalerunden var han seks slag under par med en 66’er - ny banerekord på Lyngbygaard, der en overgang

Landstræner David Dickmeiss mener, at Mads Søgaard kun mangler lidt med hensyn til at læse greens - selvom det, som på dette billede, ellers ikke skorter på grundige studier af puttelinien. var på tale som vært for en European Tour-turnering.

Kamp mod lillebror

- Selvom jeg forlod Duke University i utide, blev opholdet dér faktisk lærerigt. Det var f.eks. sundt for mig at stå på egne ben væk fra familien og at finde ud af, at der er ufatteligt mange golftalenter i USA, som ikke bliver til noget, fordi de ikke arbejder hårdt nok på at forbedre sig. Man skal markant skille sig ud fra den gennemsnitlige talentmasse, og det

”Mads og Emil blev hurtigt gode spillere i forhold til deres alder, fordi de næsten dagligt kom på golfbanen” er, hvad jeg satser på - med en høj arbejdsmoral hos mig selv og seriøs dansk trænerhjælp fremfor utilfredsstillende amerikansk, forklarer Mads Søgaard, der tilbringer mange timer dagligt på driving rangen og puttinggreenen i Ikast Golf Klub - når han ikke træner med David Dickmeiss i Sportstar College i Ikast eller andre steder, hvor A-landsholdstruppen jævnligt samles til fællestræning. Et godt juniormiljø efterfulgt af et

”Han mangler

Teknisk var Mads Søgaard allerede god som 12-årig, så det undrer ikke, at han spås en stor fremtid som professionel.

ditto elitemiljø i Ikast Golf Klub har sammen med engagerede, golfspillende forrældre, Helene og Lars Søgaard, og hård konkurrence med to mindre brødre, Emil og Jeppe, gjort Mads Søgaard til den seriøse elitespiller, han er i dag. - Jeg var omkring 10 år, da min far trak mig med på golfbanen sammen med min ældste lillebroder, Emil på otte år. Vi var ikke bidt af spillet i starten, men blev det, fordi klubbens daværende træner, Lars Steenbjerg, gjorde golf til en sjov leg for junio-

faktisk kun lidt med hensyn til at læse greens, så han holer nogle flere puts

Mads Søgaard og hans to lillebrødre, Emil og Jeppe, var i den forløbne sæson med til at sikre Ikast Golf Klub oprykning til Elitedivisionen for første gang. I bagerste række ses Mads som nr. to fra højre og Emil yderst til venstre. I forreste række er det Jeppe yderst til venstre.

rerne. Dét betød, at vores lillebroder, Jeppe, også kom i gang med at spille, da han var syv år. Det er dog primært Emil og jeg, der har trænet og spillet sammen og konkurreret mod hinanden op gennem årene, da der kun et to års forskel på os, mens Jeppe er fem år yngre end mig, forklarer Mads Søgaard.

Min tid kommer

Mads og Emil blev hurtigt gode spillere i forhold til deres alder, fordi de næsten dagligt kom på golfbanen. De var derfor kun 12 og 10 år, da de kunne begynde at træne hos David Dickmeiss og Peter Thomsen på Dansk Junior Golf Akademi. I dag har Mads handicap plus 5,2, og Emil plus 1,7 og begge været udtaget til de forskellige, aldersmæssige eliteog landsholdstrupper i DGU-regi. Det samme er Jeppe, med handicap minus 2,2, på vej til. Han har foreløbig været i udviklingstruppen, mens Emil øjeblikket befinder sig i juniorlandsholdstruppen og Mads, som tidligere nævnt, i A-landsholdstruppen. Alle tre brødre spiller på Ikast Golf Klubs bedste herrehold, der med en gennemsnitalder på kun 18 år i den forløbne sæson - for første gang - sikrede sig oprykning til Elitedivisionen. - Selvom jeg naturligvis spiller min chance for at komme gennem tourskolen i november, vil det ikke gøre mig noget også at spille næste sæson

som fuldtids-amatør. I foråret 2014 venter nemlig en række store internationale amatørturneringer, som i givet fald vil styrke mig rent erfaringsmæssigt. Det haster simpelthen ikke med at komme på European Tour. Min tid skal nok komme. Og et par tilvænningsår på Challenge Tour vil sikkert også gavne, før det gælder European Tour. Foreløbig regner Mads Søgaard i hvert fald ikke med, at han skal bruge sin studentereksamen fra 2012 til at videreuddanne sig til et »civilt« job. Han fokuserer udelukkende på at blive professionel golfspiller, og han tror på sig selv, fordi han som eliteamatør har spillet lige op med succesfulde nuværende professionelle på European Tour som Morten Ørum Madsen og Joachim B. Hansen samt en holdkammerat fra Duke University, Brinson Paolini, der har vundet en turnering på den europæiske Challenge Tour. - Når disse har klaret sig så godt, kan jeg også gøre det, ræssonerer Mads Søgaard, der har fortidens og nutidens største danske stjerner, Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen som sin forbilleder. Måske bliver han selv fremtidens danske stjerne. Det vil i hvert fald ikke undre dem, der har fulgt ham indtil nu.

Faktabox Mads Søgaard har haft en flot 2013-sæson, som muligvis bliver hans sidste som amatør. Udover at vinde det danske mesterskab i slagspil blev han nr. 2 i German International Amateur Championship, nr. 3 individuelt i slagspilkvalifikationen til EM for hold i Silkeborg, nr. fem i slagspilkvalifikationen til British Amateur Championship samt nr. 7 i Danmarks største internationale amatørturnering, DIAC. Med et handicap på plus 5,2 skyder Mads Søgaard flere runder i 60’erne end i 70’erne. Den laveste har han præsteret på hjemmebane i Ikast - 62 slag, ni under par.

61


62

GOLFFERIEPAKKER

OKTOBER 2013

Solkysten/Algarve

Lev og spil i Sydens sol

Det er nyt, at Live & Play tilbyder pakker til Portugal i den forestående vintersæson med mulighed for bl.a. at spille det berømte 16. hul på Vale do Lobo-banen Royal.

ster som regel vores danske gæster så hurtigt og godt sammen, at de føler, at fire uger flyver af sted. Dertil kommer, at vi har ansat en dansk træner, Claus Machholm, som hver mandag, onsdag og fredag holder fællestræning, som er inkluderet i vores pakkepriser.

Kontor i golfklub

Spanien

Dansk firma med base i Marbella Golf & Country Club tilbyder længere ferieophold med ubegrænset golf på Solkysten og Algarve Socialt netværk

Af Jens Christensen

Stadig flere pensionerede danske golfspillere, hovedsageligt ægtepar, tilbringer en solrig måned på den spanske solkyst eller den portugisiske Algarve-kyst i det mørke, danske vinterhalvår. Dét har et dansk firma, Live & Play, forlængst fundet ud af og derfor lanceret et koncept, der på de spanske baner inkluderer ubegrænset golf i forbindelse med leje af en feriebolig. Så stor har interessen faktisk været, at Live & Play er gået ind i sin fjerde vintersæson med tre nye tilbud, ét i Spanien og - for første gang - tre i Portugal, hvor der dog på grund af høje greenfee- og logipriser ikke er tale om helt ubegrænset golf. »Et blomstende netværk for ferierende golfspillere på Costa del Sol« kalder idemanden bag Live & Play, Lars West, konceptet, som han har udviklet sammen med en fastboende irer, Ronan Maguire - grundlæggeren af Sydspaniens største golfsociety, Golf the Costa, der siden 2007 har sikret sine medlemmer de bedste mulige greenfee-rabatter samt arrangeret ugentlige matcher og sociale sammenkomster. Det samme gør Live & Play - men i modsætning til Golf The Costa kun i tilknytning til ferieboligophold, og denne kombination har vist sig populært blandt både danskere, svenskere og nordmænd uden egen feriebolig på Costa del Sol.

- Det er kun gået fremad, siden vi startede op i efteråret 2010, og dét har betydet, at vi efterhånden er blevet fire ansatte, fortæller Lars West, der selv tog fast bopæl i Estepona på Sol-

Portugal Algarve Solkysten

- Som fastboende, inkarneret golfspiller fandt jeg efterhånden ud af, at langtidsferierende danske golfspillere manglede selskab, fordi de ofte ikke kendte nogen andre danskere i nærheden af feriestedet. Det er denne ensomheds-situation, vi afhjælper med et socialt netværk, som kun udgøres af vores egne gæster - og altså ikke omfatter fastboende danskere, forklarer Lars West, der startede med at spille golf som 55-årig i Hornbæk Golfklub. En ugentlig tirsdags-match og en ugentlig torsdags-fællesspisning ry-

”Et blomstende netværk for ferierende golfspillere på Costa del Sol” kysten, da han for seks år siden, i en alder af 64 år, stoppede som speditør og logistiker. Han savnede dog hurtigt et aktivt arbejdsliv og besluttede derfor at kombinere sin fritidshobby med et nyt, spændende arbejde.

Den gamle, hyggelige El Paraiso-bane ved Estepona er taget på programmet, fordi den ligger i bunden af en dal og derfor ikke kræver buggy-kørsel.

Fysisk holder Live & Play til i et kontor i Marbella Golf & Country Club, hvor en fastboende dansk pige, Charlotte Andersen, på fuld tid tager sig af de administrative opgaver, mens Lars West, Ronan Maguire og Claus Machholm passer gæsterne op på og udenfor golfbanen. Charlotte Andersen har sammen med sine familie efterhånden boet i Spanien i syv år - efter en fortid som medlem af Golfklubben Lillebælt i Middelfart. I denne vintersæson tilbyder Live & Play hele 11 forskellige pakker, otte i Spanien og tre i Portugal. Samtlige 10 baner i de otte spanske pakker - El Paraiso Golf, Valle Romano, Marbella Golf & Country Club, Estepona Golf, El Higueral Golf, Calanova Golf, Cabopino og El Chaparrel - tilbyder ubegrænset golf incl. buggy for to personer i én lejlighed i en måned, mens de tre pakker i Portugal indholder henholdsvis 20 og 15 golfrunder på fem Vilamoura-baner på 28 dage samt 20 runder på Vale do Lobo-banerne Ocean Golf og Royal Golf. Det er første gang, Lars West og co. har et pakketilbud på den gamle, hyggelige El Paraiso-bane, der efterhånden har 40 år på bagen, idet den blev åbnet helt tilbage i designet i 1973 med sydafrikaneren Gary Player som designer. Flere kunder har faktisk efterspurgt El Paraiso, fordi der er forholdsvis let at gå, mens de fleste andre spanske »pakkebaner« kræver en buggy. Et andet kundeønske er gået på det berømte 16. hul på Vale do Lobo-banen Royal i Portugal, og det er altså også efterkommet.

Faktabox

BESTSELLEREN INDENFOR ELEKTRISKE GOLFVOGNE NU MED NYT DESIGN

% 0 -2

FREEWAYLITHIUM ■ Soft touch T-Bar håndtag ■ Power, pause samt resume-funktion ■ Tænd/sluk LED-indikator ■ Lydsvag 200 watt motor ■ Lithium batteri

KØB EN POWAKADDY LITHIUM VOGN TIL KUN:

6.999,Før 8.699,TRADE-IN DEAL Har du haft udfordringer med en Powakaddy-vogn? Er den købt efter januar 2009? Hvis du kan svare ja til begge dele, så har du nu en enestående chance for at aflevere din gamle vogn og købe en ny med et nedslag i nyprisen på hele 40 %! For at benytte tilbuddet skal du inden 30/11 31/10 aflevere din gamle Powakaddy sammen med dokumentation for, at den er købt efter 1. januar 2009. Såfremt du ikke længere kan dokumentere købsdatoen, er tilbuddet begrænset til at gælde følgende modeller, som du kan returnere: Powakaddy Touch eller Powakaddy Freeway II, uanset om vognen er med blybatteri eller lithium batteri.

Live & Play info@liveandplay.eu www.liveandplay.eu +45 77 34 34 87

De 2013 modeller, du kan opgradere til, er følgende: ■ En Digital+ Lithium til 5.819,- i stedet for vejledende 9.699,■ En Sport Lithium til 6.599,- i stedet for 10.999,■ En Sport Lithium Brake til 7.199,- i stedet for 11.999,-.

Pakkerne inkluderer ikke billeje eller flybilletter.

Tilbudene gælder indtil 31/10-2013 30/11-2013 hos deltagende forhandlere.

Golfavisen_Powakaddy_Freeway_2013.indd 1

20/08/13 9:15:26


64

MENTALCOACHING

OKTOBER 2013

MENTALCOACHING

MENTALTRÆNING BØR VÆRE FOR ALLE AF ANDERS DAHL CHRISTIANSEN Ejer af www.trainyourbrain.dk og tidligere landstræner

Langt hen ad vejen er jeg enig med Chi Chi Rodríguez, hvis man snakker om de bedste spillere i verden, hvorimod procentfordelingen nok er en smule anderledes for de golfspillere, hvis teknik er mindre god.

Den tidligere stjerne på både PGA Touren og Senior PGA Touren og mangedobbelt turneringsvinder, Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez fra Puerto Rico, sagde en gang: ”Golf er 90 pct. mentalt, og de sidste 10 pct. sidder mellem ørene”.

Heldigvis ses det ind i mellem, at spillere vinder to uger i træk og opnår det, man kalder ”back to backvictories,” og du kan nok godt regne med, at disse spillere er rigtig stærke mentalt i forhold til golf, men også i forhold til livet generelt. Hvordan bliver man så mentalt stærk i forhold til golf (og livet i al almindelighed)? I første omgang bør man jo nok træne det mentale, ligesom man træner sin teknik i forhold til f.eks. at slå sin driver!

Programmeringen af vores underbevidsthed er så stærkt forankret i os, at det kræver kontinuerligt arbejde at ændre den

Alle de spillere, man ser i fjernsynet, kan slå helt fantastiske golf slag, men hvem er det, der kan slå de mest fantastiske golfslag, når det virkeligt gælder??? I min verden er der ikke nogen tvivl. Det er dem, der er bedst mentalt! Dette kan så sjovt nok svinge fra uge til uge, da alt omkring os kan have en indvirkning, og der er rigtig mange dygtige golfspillere på allerhøjeste niveau. Det ses f.eks. ofte at en spiller, der har vundet en turnering i én uge, ikke er i nærheden af at vinde ugen efter. Al den opmærksomhed og alle de opgaver, der er forbundet med en turneringssejr, kræver en masse energi fra sejrherren, og de fleste ved, at hvis man er virkelig træt, så er det sværere at præstere.

Vi påvirkes tidligt

Vi påvirkes fra vi er helt små, specielt fra vores forældre, vores venner, skolen og det miljø, vi færdes i. Desuden spiller gener og arv en rolle, men alle har muligheden for at forbedre deres evner til at håndtere stressede situationer som f.eks. at stå med det sidste put for at vinde en klubturnering eller stå med et put for sejren på 18. green til The Open med en milliard tv-seere og 45.000 mennesker på banen. Det sidste scenarie kræver måske lidt længere tids mentalt arbejde end det første scenarie, men ikke desto mindre kan puttet til klubturnerin-

Danmarks bedste DVD’er om golf instruktion – genial til dig selv eller som julegave idé!

dvd dste danske video eller sammenligning den be en Ud a: æd rev lfp sk go rne som lde er Anme nsens evn inde. Anders D. Christia ns ge no on kti . tru ins dvd lf e om go udtryk i denn ikke som de kommer til gog og instruktør er un

Forhandles bl.a. af teetimeshoppen.dk, Golf Experten, Pro Golf Scandinavia, Super Golf samt velassorterede pro shops som den i Hørsholm Golf. Ved køb af begge dvd’er kan du opnå ”pakke rabat”. Hør nærmere hos forhandlerne.

gen jo sagtens betyde lige så meget for en specifik spiller, som opgaven for spilleren ved The Open, og derfor bør mentaltræning være for alle. Som beskrevet i en tidligere artikel i Golfavisen ser flere forskere vores underbevidsthed som vores kraftcenter, og op mod 90-96 % af de ting, vi gør hver dag, sker på grund af den programmering, der er foregået af vores underbevidsthed gennem livet. Disse forskere mener altså, at 90-96 % af vores daglige gøremål sker uden, at vi rent faktisk rigtig tænker over, hvad vi gør, hvordan vi gør og hvorfor vi gør noget! Programmeringen af vores underbevidsthed er så stærkt forankret i os, at det kræver kontinuerligt arbejde at ændre denne programmering - eller af og til bare som minimum at ”holde dårlige vaner i skak”. Da jeg var landstræner skulle ALLE arbejde med mentale parametre, og jeg arbejder stadig med både proer og nogle af Danmarks bedste amatører med mentaltræning i principperne fra www.trainyourbrain.dk. På de fleste arbejdspladser sendes ansatte løbende på kurser for at udvikle sig, og i min verden bør man også, hvis man bare er en smule seriøs med sin golf, løbende træne mentalt. Gør man ikke det, ”får man ikke slået hul” og ændret på den knap så gode programmering, der evt. ligger og rumsterer i vores ”ubevidste kraftcenter”.

Jungle-stien

Forestil dig følgende: Du vil lave en sti igennem junglen med en machete (en kæmpe stor kniv). Den første gang du hakker dig vej, må du kæmpe en del med at få slået palmetræer og buske ned. Næste gang du vil gå på stien, går det lidt nemmere, og tredje gang er det endnu nemmere. Til sidst kan du gå ad stien uden at have din machete med. Lader du tiden gå uden at benytte stien, gror den til igen, og det bliver endnu en gang en kamp at få lavet stien, når du efter nogle uger eller måneder vender tilbage. (Vinter)træning af din golfteknik er vigtig: Sammenligner man ovenstående historie med sit golfsving, så er der mange, der har det som om, de skal starte forfra hvert år i april, og golfsvinget føles som om, man aldrig har svinget en golfkølle før. Går der fire-

fem måneder, hvor man holder pause, gror vores ”neurale sti til”, og vores nerver skal til at genkalde sig bevægelsen fra sidste sæson. Gamle dårlige vaner vender måske tilbage, fordi ”stien” ikke er blevet holdt fri. Løbende mentaltræning bør være for ALLE: Historien om jungle stien kan også sammenlignes med dit mentale arbejde. Hvis du ikke konstant træner dine mentale evner, gror adgangen til din underbevidsthed til igen, og den gamle programmering vil igen tage over og få dig til f.eks. at blive rystende nervøs over at skulle hole et put fra en meter.

Anders Dahl Christiansen anbefaler mentaltræning i vinterperiodem. God fornøjelse med din tekniske og din mentale træning - eller med at finde en mentaltræner, der kan hjælpe dig med at forbedre dine evner til at håndtere diverse situationer på golfbanen eller i livet generelt.

Faktabox Anders D. Christiansen, cheftræner i Hørsholm Golf og landstræner i landsholdets mest succesfulde sæson nogensinde. Golfrejser: Tre-i-én: Race to Dubai-finale + Luksus på Mauritius + Træning med ADC. Junior Elite Akademi: Elite Golf Track– er du den næste stjerne? Løbende tilmelding. Firma medlemskab i Hørsholm: Billige muligheder. Foredrag: Train Your Brain foredrag? Gratis bestseller bog om succes på www.trainyourbrain.dk Info om ovenstående på academy@hoersholm-golf.dk

KONKURRENCE

OKTOBER 2013

Præmie fra Cleveland - 588 TT jernsæt med stålskafter I denne udgave af GOLFavisen udtrækker vi en heldig vinder, der kan svare korrekt på nedenstående spørgsmål. Cleveland 588 TT jernsæt med stålskafter 588 TT-jernsættet fra Cleveland er designet til den gode golfspiller, der ønsker en borende golfbande, optimal kontrol og en blød følelse i træføjeblikket. Boldflugten er lav til mellem, og dét betyder både masser af længde og kontrol. Jernene er forsynet med vibrationsdæmper, som medfører en optimal, ensartet fornemmelse ved boldtræffet. Slagfladen på 588 TTsættet er udført i smedet design - med en blød fornemmelse til følge, når bolden træffes. Alle seks jern har stålskafter med lækre, bløde Cleveland-grips.

September måneds vinder:

Konkurrence spørgsmål: Hvor mange jern består Cleveland 588 TT-jernsættet af? A: 6 B: 8 C: 10

Præmie: Cleveland 588 TT jernsæt med stålskafter

Svaret sendes til Konkurrence@GOLFavisen.dk senest den 11. november.

TaylorMade SLDR Driver Michael Pedersen - København

65


66

GOLFOPHOLD

OKTOBER 2013

Vi samler Danmarks startere

Over 700 medlemmer Mere end bare golf

Løgstør Parkhotel er et smukt byggeri, der blev præmieret for arkitekturen ved opførelsen i 1988.. Parkhotel er stort nok til, at man kan kalde det et ”resort” med golf, konferencer og wellness som de primære fokusområder. Hotellets nuværende ejer, der har drevet det siden 2010, har valgt at satse på gastronomien samtidig med, at prisniveauet skal holdes rimeligt.

”Er der en lokal

råvare, der er bedre, så bruger vi den

LØGSTØR ER ANDET END MUSLINGER Løgstør Parkhotel tilbyder flere forskellige former for golfophold, alle med spil på lækre golfbaner i området. AF JIMMY BAK

Løgstør er kendt somMuslingebyen, hvor der er masser af aktiviteter og events i byen og på havnen gennem hele året. Men folk kommer også langvejs fra for at spille golf. Og det er ikke kun på grund af den gode stand på Løgstør Golklub's bane, men lige så meget den imponerende udsigt udover Limfjorden fra hullerne. Løgstør Golfklubs baner ligger sammen med Løgstør Parkhotel i smukke omgivelser ved Limfjorden i udkanten af Løgstør. En rigtig seaside-golfbane, hvor man både bliver udfordret på golffærdighederne og samtidig kan nyde udsigten over Limfjorden. Vestenvinden er altid i spil her og gør odds endnu sværere på en i forvejen svær bane. Golfbanen henvender sig både til de erfarne og til begyndere med en smuk 18 hullers bane, der giver masser af udfordringer. Der er også en 9 hullers pay-and-play bane plus driving range. Løgstør Golfklub har en af de absolut bedste og mest udfordrende pay and play-baner i området. Banen består af 9 huller - med syv par

3-huller og to par 4-huller. Alle udfordringer er til stede som på den store bane, med bunkers, vand, store flotte greens osv. Klubbens kontingent er på et rimeligt niveau, og der kræves hverken indskud eller aktiekøb. Det er naturligvis også muligt at købe enkelte greenfees via Løgstør Park-

hotel, som tilbyder mange forskellige golfpakker med overnatning og mad. Hotellet og golfklubben arrangerer også individuelle firmaarrangementer, gadeturneringer, polterabender, familieture og så videre. Det er muligt at leje både golfudstyr, trolley og golfbiler.

Bliv medlem med fuldt DGU-medlemskab

kun: 1.395 kr. Klubben er startet i 2007 og har medlemmer fra hele landet. Vi tilbyder:

✔ Landets billigste kontingent ✔ Fuldt DGU-kort ✔ Ingen indskud www.outrupgolfbane.dk info@outrupgolfbane.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4. 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Løgstør Parkhotel set fra luften.

Køkkenchefen har været på hotellet i mange år og excellererer i en kombination af fransk gastronomi og brug af de bedste lokale råvarer. Torben Larche, direktør på hotellet, siger: -Når det er muligt, anvender vi lokale producenter og råvarer. Men vi er ikke hysteriske omkring det. Der har de senere år været meget hype omkring lokale råvarer i hele landet – men vi har nu valgt at lade kvaliteten være det afgørende. -Er der en lokal råvare, der er bedre, så bruger vi den – men er varen bedre i Frankrig, Australien eller USA, så er det den, vi bruger. Kvaliteten er det vigtigste parameter. Løgstør Parkhotel har 75 værelser og suiter, de fleste med udsigt over fjorden og naturen. Der er flere restauranter, en bar og en wellnessafdeling med både indendørs pool og dampbad.

Danmarks billigste golfklub og Vestjyllands flotteste 9-hulsgolfbane

Ha’ altid en hjertestarter ved hånden Et elektrisk stød er en effektiv behandling ved hjertestop. Derfor findes der mere end 10.000 hjertestartere i Danmark. En gratis app til din smartphone kan med få klik vise vej til den nærmeste og hjælpe dig med at redde liv, hvis du bliver vidne til et hjertestop. Scan QR-koden eller læs mere på hjertestarter.dk, hvor du også kan registrere din hjertestarter. Hent app’en gratis på App Store eller Google Play. Søg efter ’TrygFonden Hjertestart’.

en i Vandt pris ativt v o n in r 2012 fo fort og m o k , n ig s de et funktionalit

Faktabox Golfophold Løgstør Parkhotel: Toftebjerg Allé 9670 Løgstør Tlf.: 98674000 Email: info@logstorparkhotel.dk Web: www.logstorparkhotel.dk Golfferie 1-3 dage eller mere inklusiv en menu, overnatning i dobbeltværelse og morgenbuffet. Priser fra 639 kr. til 1.679 kr. Greenfees pr. stk. i forbindelse med golfophold: 160-200 kr. afhængigt af banevalg. Løgstør Golfklub: Viborgvej 130 9670 Løgstør Tlf.: 98679200 Email: info@logstorgolfklub.dk Web: www.Logstorgolfklub.dk

Det lækre poolområde med dampbad.

Længde fra gul tee 5688 meter. Længde fra rød tee 4827 meter, par 72. Medlemskab: Senior 4.950,00 kr. Der er intet indskud

Den Innovative Golfbuggy Mantys er en suveræn ledsager på golfbanen og manøvreres stående på en unik og sjov måde. Mantys er eldrevet og klarer, med den sidste nye model, nemt stigninger på op til til 30%. Har en rækkevide på 27 huller og en tophastighed på 16 km/t. Mantys kan nemt foldes sammen og medbringes i bilen.

Kontakt os for en testtur! 3200 Helsinge Dynamic Drive Aps 2000 Frederiksberg PsCycles 7430 Ikast Golfshop Ikast 8722 Hedensted Back9 Aps 9640 Farsø Expotrain Aps

Se mere på www.ddrive.dk e-mail: info@ddrive.dk 48 79 62 28 70 70 21 08 97 15 39 11 50 99 80 88 98 63 10 43


68

REPORTAGE

OKTOBER 2013

MÅNEDENS EUROPATOUR-BANER:

FINAL SERIES PÅ KINESISK Rory McIlroy er en af de spillere, der kan forventes at stille op på Lake Malaren i Kina.

Når European Tour for første gang forsøger sig med slutspillet Final Series, kommer det til at foregå i Kina for de to første turneringers vedkommende, før turen går til Tyrkiet og Dubai til de to sidste turneringer. AF HENRIK KNUDSEN Kommentator på Viasat Golf

Når Europatouren fra d. 24. oktober tager hul på The Final Series, sker det med hele to meget stærke og attraktive turneringer i området omkring Shanghai i Kina. Med henholdsvis 7 og 8,5 millioner dollars i præmiesummer vil BMW Masters og WGC - HSBC Champions få masser af topspillere i felterne og naturligvis tiltrække masser af opmærksomhed fra medier over hele kloden. En del af al denne opmærksomhed vil også samles om de to baner, der benyttes. Lake Malaren og Sheshan

Det svenske firma Swecom overbeviste kineserne om, at der i en moderne by skulle være golfbaner

International er begge forholdsvis nye baner bygget efter moderne principper af internationalt anerkendte banearkitekter. Nu da golf er kommet på det olympiske program, satser kineserne mange flere midler end hidtil, men disse to baner er begge planlagt, inden det blev vedtaget, at man nu også kan vinde olympiske medaljer ad den vej – og vel også med et noget mere eksklusivt klientel i tankerne. Lake Malaren ligger egentlig lige ved Bro Hof udenfor Stokholm, hvor Nordea Masters er blevet spillet de sidste fem år. Men den ligger også 28 kilometer nord for Shanghai i et helt nyudviklet område. Som en del af den 11. 5-års plan besluttede den lokale regering at bygge nogle helt nye byer. I prospektet står der endda ”nye socialistiske byer med et højt ambitionsniveau.” Det betyder byplanlægning med hensyn til jern- og stålindustrien i området – og så betyder det åbenbart også en eksklusiv golfklub med to 18-hullers baner. Oplægget til byudviklingsfirmaet Jin Luodian var, at Shenyang, hvor Lake Malaren ligger, skulle blive en by, der både hvad angår landskab, miljø og arkitektur minder om en Nordeuropæisk by. Og det var her, at det svenske navn Lake Malaren

Sheshan International er en eksklusiv bane, hvor man kræver 1,3 mio. kr. i indskud.

Lake Malaren er ikke blot opkaldt, men også opbygget efter banen af samme navn uden for Stokholm. kom ind i billedet. Man hyrede nemlig det svenske firma SWECOM til at stå for projektet, og det var dem, der overbeviste kineserne om, at der i en moderne by skulle være golfbaner. Klubben fik endda navn efter den svenske sø, og banen, som skal benyttes til BMW Masters, kaldes nu ’Masters Course’. Thomas Bjørn var faktisk én af de første, der fik mulighed for at spille golf på Lake Malaren. Klubben åbnede officielt i efteråret 2004, og som noget af det første holdt man en ”Maersk Cup - Thomas Bjørn Invitational Shanghai 2005” i april det følgende år. Det var dog på den anden bane, som nu hedder Forest

Course, og det var også her, at Rory McIlroy vandt 2 millioner dollars i en invitationsturnering for to år siden. Masters Course åbnede først i sommeren 2012, og da var BMW Masters blevet en del af Europatouren, og det blev meget passende en svensk vinder i Peter Hanson. Det er Nicklaus Design, der står bag Masters Course. Eller rettere Nicklaus Legacy. Faktisk reklamerer klubben med at være ”den første Nicklaus Legacy bane i Asien.” Denne lidt kryptiske omskrivning dækker nemlig over, at det er Jack Nicklaus II, der har tegnet banen – altså den 18-dobbelte majorvinders søn. Som en del af kontrakten er der

”Har man

lyst til at blive medlem af den eksklusive kreds på Sheshan International, så er indskudet 1,3 mio. kr.

dog indbygget en personlig optræden af The Golden Bear himself. Det evige dilemma med at lave en bane, der både kan udfordre de bedste og samtidig være spilbar for amatører på alle niveauer, har Nicklaus løst ved at lave store, kuperede og meget drilske greens. Som regel godt beskyttet af bunkere. Og så naturligvis en meget stor forskel mellem amatørernes og de professionelles teesteder. Ved den første udgave af BMW Masters turde officials dog ikke bruge alle de bagerste teesteder, og dermed kom nogle af de tiltænkte risk and reward-situationer ikke rigtigt i spil. Det er hensigten, at Lake Malaren skal udvikle sig til en naturlig parkbane, men i nogle år endnu vil man dog stadig opleve, at man spiller i et industriområde. Midlerne til at få udviklet området er dog til stede, og allerede i år vil man kunne se nye huse i engelsk Tudor-stil.

Sheshan International

Lake Malaren

REPORTAGE

OKTOBER 2013

Sheshan International, som har været vært for HSBC Champions siden 2006 (den blev en World Golf Championship turnering i 2009), er ligeledes et byudviklings-projekt. Her er det ikke Nordeuropa, der har været forbilledet, men Toscana i Italien. Byggestilen i de omkringliggende

Faktabox Lake Malaren: Som gæst med et medlem kan man spille på Lake Malaren for 1080 Renminbi (980 kroner) på hverdage og 1580 Renminbi (1400 kroner) i weekenden. Sheshan International: Hvis man ønsker at være med i denne eksklusive kreds og blive medlem af Sheshan International, så er indskuddet 230.000 dollars (næsten 1,3 mio. kr.)

Arkitekturen på Sheshan International er en blanding af kinesisk og toscansk inspireret.

huse er alle stærkt inspireret af det centrale Italien, men også her er banen det, man bedst kan kalde international og moderne. Firmaet Nelson og Hayworth, som har designet den, er ikke så kendte i Europa, men de hører til de mest etablerede golfbanearkitekter i Asien, og de har skabt en spændende bane, som dog stadig bærer præg af at være lidt ny. Klubben er meget eksklusiv, og de gør meget ud af at fortælle omverdenen, at den kun er for ”indflydelsesrige personer og respekterede forretningsfolk.” Hvis man ønsker at være med i denne eksklusive kreds og blive medlem af Sheshan International, så er indskuddet for resten 230.000 dollars (næsten 1,3 millioner kroner). Her er til gengæld ikke sparet på noget for at byde medlemmerne og deres gæster på det bedste. Blandt andet har man plantet tusindvis af træer, som i sagens natur langsomt giver banen mere karakter. En stor del af træerne var halvvoksne eksemplarer på en 4-5 meter, da de blev plantet, så man har mærket en tydelig forskel for hvert år, der er gået.

Læser man de forskellige internationale ranglister over golfbaner og klubber – hvilket man går meget op i i Asien – så ser man tydeligt resultatet. Sheshan International er de seneste år kravlet støt og roligt fra pæne top-10 placeringer til senest at være kåret af Golf Digest som ’Bedste Golfklub i Kina’ og Runner-up som ’Bedste Golfbane i Kina’. Asian Golf Monthly har desuden kåret den som ’Best Championship Course i Asia-Pacific’. Et tidligere stenbrud skaber også en dramatisk ramme omkring nogle af de sidste huller. 16. hul lokker spillerne til at drive det korte par-4 hul, men slår man for kort og lidt i højre, så skal der dykkerklokke til for at hente bolden på bunden af den efter sigende 80 meter dybe sø i bruddet. På 18. hul kommer vandet i spil hele to eller endda tre gange, og det har ofte givet meget uventede afslutninger på HSBC Champions. Beliggenheden blot 30 kilometer fra Folkets Plads og kun 20 minutter fra Hong Qiao Lufthavnen gør det nemt for spillerne at bo i byen, hvis de ikke ønsker at bo på klubbens lille eksklusive hotel eller leje ét af de mange toskanske ’townhouses’.

KUN FOR DE BEDSTE SPILLERE Der er stadig lidt usikkerhed om, præcist hvor mange spillere fra Race to Dubai, der kommer med i de attraktive turneringer i Final Series. Adgangskravene er ikke så lette at overskue, som i FedEx PlayOffs, men begge de kinesiske turneringer er sikret særdeles attraktive felter. BMW Masters er for de 60 første, som ønsker at deltage fra verdensranglistens top 100, og foruden 14 kinesiske spillere og 3 invitationer, vil feltet så blive fyldt op fra Race to Dubai-listen – dog kun op til 78 spillere. Da PGA Touren i denne uge har en turnering i Malaysia, vil det formentlig give plads til en del spillere fra Race to Dubai listen. WGC – HSBC Champions kommer til at bestå af vinderne af det seneste års majors, WGC’s og Players – og vinderne af de 20 største turneringer på både PGA Tour og European Tour – og de 18 største turneringer på Asian, Japan, Sunshine og Australasian Tours plus spillere i top 50 på verdensranglisten og 6 kinesiske spillere. Hvis nødvendig bliver feltet suppleret på skift med spillere fra FedEx-listen, Race to Dubai og verdensranglisten – igen op til maksimum 78 spillere.

69


70

GIMMES

OKTOBER 2013

GIMMES

DE KANTEDE

AF Peter Nielsen

95-ÅRIG SKØD SIN ALDER

GIMMES En Gimme: Når en spiller kun har et kort putt tilbage, der umiddelbart ikke kan misses, kan spillepartneren i visse spilformer tillade, at det ikke er nødvendigt at putte ud. Udtrykket stammer fra ”Give me.” En gimme kan betragtes som en ”foræring” eller ”gave” fra spillepartneren og ses ofte i Ryder Cup sammenhæng. Denne side indeholder masser af foræringer, sjove golfhistorier, anderledes golfvinkler, golfbegreber, statistikker og er generelt Golfavisens bud på en sjov og anderledes golfside.

En fantastisk præstation udspillede sig i South Carolina i september, da 95-årige Leo Luken skød sin alder eller bedre for tusinde gang i sin ”golf karriere”. Leo lavede en 92´er på George Fazio Golf Course, hvilket er dybt imponerede. En helt igennem fantastisk historie følger med denne aldrende amatørgolfer, som først begyndte at spille golf i en alder af 45 år. I 1940’erne var han én af verdens bedste softball-spillere og har en plads i Kentucky og Indiana Sports Hall of Fame. Derudover har Leo mødt selveste Gary Player i en ”skyd din alder” turnering. Player var lige ved at falde ned fra teestedet, da Leo fortalte, at han havde ”skudt” sin alder eller bedre hele 529 gange, som han havde dengang. Det blev til én mere dagen efter, da han vandt turneringen.

TIGERS ELENDIGE RUNDE KLÆDER SKABER FOLK Det lignede på forhånd en samlet FedExCup-sejr til Tiger Woods, men sådan skulle det på ingen måde blive. Henrik Stenson ville det anderledes, og Tiger spillede ganske enkelt elendigt, da det hele skulle afgøres i The Tour Championship. I første runde havde Tiger noget så usædvanligt som en birdie-fri runde. Det er ikke sket for Tiger siden US Open i 2010. Derudover var han også den eneste i feltet i The Tour Championships første runde, der ikke lavede en birdie. For at gøre historien værre endnu og understrege Tigers uheldige runde, havde han inden turneringen spillet 1.112 PGA Tour-runder, og denne var kun den 8. runde uden en birdie.

DALY-DRIVER PÅ P-PLADS

Farverige John Daly har ikke haft sit bedste år på golfbanen og været en del plaget af skader. Kun fire cuts har han klaret i år, hvilket har givet en skræmmende lav indtjening. Alligevel ser det ud til, at 47-årige Daly hygger sig gevaldigt. På en parkeringsplads i Nashville Tennessee mødte han i september en gruppe fans. Den ene lagde sig straks ned og tog en tee i munden, hvorefter han ville have Daly til at slå en ”fuld” driver. Daly tog straks udfordringen op og ramte bolden fuldstændig perfekt til stor jubel for tilskuerne. Hvor bolden endte, meldte historien intet om, hvilket parterne sandsynligvis også var bedøvende ligeglade med.

Det siges, at klæder skaber folk, hvilket er et ordsprog det amerikanske Ryder Cup -hold glemte alt om i 1999 og særligt kaptajnen Ben Crenshaw . Selvom USA lavede et mirakuløst comeback mod europæerne, vandt de på ingen måde prisen som bedst klædte. De var iklædt de grimmeste poloer i golfhistorien med portrætter af tidligere Ryder Cup hold fra de seneste seks årtier, hvilket Ben Crenshaw tænkte ville være den perfekte Ryder Cup-polo. De var så grimme, at end ikke spillerne fra dengang kunne lide dem. Flere af spillerne er siden blevet spurgt, hvor poloen er i dag. Nogle har solgt den, hos andre hænger den bagerst i skabet. Tiger Woods har indrømmet, at han har brændt den, da han mente, at det var den grimmeste, han nogensinde havde set.

JONGLØR KØRER KLATTEN Den tidligere franske Challenge Tour-spiller, Romain Bechu, kan noget, som kun de færreste kan gøre ham efter. Han er en fremragende jonglør og kan de vildeste tricks med den lille golfbold. I en video på Youtube viser han sine talenter, som kan få enhver til at tabe kæben. De, der har prøvet at jonglere med en golfbold ved, at der skal en del øvelse til, før den sidder i skabet. Romain Bechu ligner en mand, der kan blive ved i timevis, og klippet er ganske god golfunderholdning og bestemt et besøg værd.

MÅNEDENS GOLFJOKE Peter var stadig meget ny i spillet, og han undlod ikke en mulighed for at gøre omverdenen opmærksom på, at han spillede golf. En dag han skulle på værksted med sin bil, lå der helt bevidst et par tee-pinde i nøglebakken mellem forsæderne. Da mekanikeren, der intet anede om golf, spurgte, hvad det var, svarede Peter: - Det er nogle man bruger til at lægge kuglerne på. – Ja, svarede mekanikeren. Volvo tænker da også på alt. (Fra bogen GOLF – på en grå regnvejrsdag)

MÅNEDENS GOLFUDTRYK Sudden death lyder som et drabeligt slag i en krig, men er egentlig et golfudtryk for to eller flere spillere, der skal i omspil efter en delt match eller turnering. Engelske David Howell og Amerikanske Peter Uihlien røg i sudden death, efter at de begge sluttede i 23-under- par i Dunhill Links Championship. Her trak David Howell det længste strå, og det var første gang i fem forsøg, at han vandt et omspil.


72

KLUMME

OKTOBER 2013

KLUMME

OKTOBER 2013

CADDIE ON TOUR:

I SELSKAB MED

for 66 landskampe og 17 mål for Holland samt en European Footballer of the Year titel i 1987 samt to World Soccer Player of the Year titler i 1987 og 1989. Normalt skal der ret meget til, før MØM og jeg gør noget stort ud af, hvem vi skal spille med, men lige netop denne uge må jeg indrømme, at vi var meget godt oppe at køre, da vi så startlisten.

FODBOLDIKONER På fire dage i Dunhill Links opnåede Morten Ørum Madsen og hans caddie Thomas Søby at spille i bold med de tre fodboldlegender Bobby Charlton, Johan Cruyff, Ruud Gullit - og være makker med skilegenden Franz Klammer. AF THOMAS SØBY CADDIE FOR MORTEN ØRUM MADSEN

Mandag, den 23. september:

Alfred Dunhill Links Championship, en af de mest prestigefyldte turneringer på hele året. Turneringen spilles som en pro-am, hvor hver professionel golfspiller har sin egen amatørmakker. Feltet tæller hele 168 professionelle deltagere samt 168 amatører.

Der er en helt speciel atmosfære i byen St. Andrews - byen oser af golf, og man er på intet tidspunkt i tvivl om, at man er ankommet til ”The Home of Golf.” Old Course St. Andrews ligger midt i byen, og det første, man bliver mødt med, er 1. tee og 18. green. Gensynet med verdens bredeste fairway (hul 1), hell bunker på hul 14, The Road Hole (hul 17) samt The Road Hole bunker oppe ved greenen, og sidst men ikke mindst, The Swilcan Burn Bridge foran teestedet på sidste hul, samt Valley of Sin kort af green, var ubeskriveligt. Sidst jeg havde oplevet alt dette var tilbage i 2006, og gensynsglæden var enorm.

”Jeg må indrømme,

at MØM og jeg var lidt oppe at køre, da vi så startlisten med navnene på dem, vi skulle spille med

Tirsdag den 24. september:

MØM sammen med ski-legenden Franz Klammer, der var hans faste makker i Dunhill Links.

Efter en lille time i bus ankom MØM og jeg til Carnoustie, hvor vi havde besluttet at spille vores anden prøverunde. Carnoustie, som også går under navnet ”Carnasty,” er klart den sværeste af de tre baner - en sted hvor spillerne hvert år krydser fingre for, at de skal

Caddie Thomas Søby på en prøverunde med Morten Ørum Madsen klar til at angribe Dunhill Links.

spille på den dag, hvor det blæser (66 år). Sidstnævnte nåede at spilog regner mindst. le 276 kampe for Ajax i to perioder Særligt de sidste fire huller på samt 143 kampe for Barcelona i Carnoustie er svære, og hvilket perioden 1973-1978. en besked fra Jeppe Huldahl kort Dertil kommer 48 landskampe inden vores 2. runde da også indi- for Holland fra 1966-1977 samt kerede ret så tydeligt. Jeppe skrev hele tre Ballon d’Or titler, hvilket ”held og lykke i dag - og hold nu kun Michel Platini, Marco van godt fast på de sidste fire huller, og Basten og Lionel Messi også kan jeg mener rigtig godt fast”. prale af. I årene 1985-1996 stod Tirsdag eftermiddag fik vi så Cruyff i spidsen for netop Ajax og vores starttider til turneringen. MØM havde trukket den nu pensionerede styrtløbs-legende Franz Klammer fra Østrig som sin amatørmakker. Klammer vandt i perioden 1972-1985 hele 26 World Cup titler og betegnes i dag som en af de største gennem tiderne. I første runde skulle vi spille Old Course, St. Andrews, i selskab med Simon Wakefield og den 75-årige og tidligere Manchester United stjerne, Sir Bobby Charlton. MØM var også i bold med den tidligere Med intet Manchester United-legende Bobby Charlmindre end 606 ton, der spillede med Simon Wakefield. førsteholdskampe og 199 mål var det noget af en legende, vi her skulle møde. CV’et talte også 106 Barcelona som træner. landskampe for England, herunOg endelig skulle vi i tredje der en guldmedalje til VM i 1966, runde spille Kingsbarns, i selskab titlen som European Footballer of med Anders Hansen og fodboldlethe Year i 1966 samt en miraku- genden Ruud Gullit. Den tidligere løs overlevelse af ”The Munich Air fodboldstjerne, som i dag er fyldt Disaster” i 1958 (flystyrt). 51 år, nåede at spille 465 kampe I anden runde skulle vi spille for Feyenoord, PSV, Milan, SampCarnoustie i selskab med Maarten doria og Chelsea, og han scorede Lafeber og selveste Johan Cruyff 175 mål. Gullit står også noteret

der rørte på sig. Solen varmede dejligt og kastede det smukkeste lys af sig og efterlod Old Course St. Andrews som et oplyst månelandskab. Og vi kunne ikke have ønsket os en bedre start på turneringen. MØM spillede en mere eller mindre fejlfri runde indeholdende hele syv birdies og blot en enkelt bogey. Vi lå på en delt 11. plads efter de første 18 huller.

”På Old Course, hvor Woods,

Ballesteros, Sam Snead, Bobby Jones og Nicklaus har vundet, havde MØM og jeg netop gået dagens bedste runde

Onsdag den 25. september:

Den sidste af vore tre prøverunder skulle spilles på Kingsbarns, og for ikke at brænde for meget energi af inden turneringen overhovedet var startet, besluttede vi os for at nøjes med at spille de sidste 9 huller, og blot gå de første 9. Vi var nu klar til torsdag og kunne næsten ikke vente med at komme i gang.

Torsdag den 26. september:

Vi slog øjnene op til en skyfri himmel, og der var tilmed ikke en vind,

Fredag den 27. september:

Carnoustie ventede forude, og for anden dag i træk var der stort set ikke en vind der rørte på sig. På en dag hvor scores var virkeligt lave, og hvor Peter Uihlein bl.a. skød 12-under par (60) på Kingsbarns var MØMs spil desværre knap så skarpt. To gange endte vores teeshot i en af de mange fairwaybunkers, approachslagene ind til pindene blev ikke slået rigtig tæt, og putteren ville ikke samarbejde som dagen før. Og så er det altså

lige meget hvor godt vejret end er - på en sådan dag vil en bane som Carnoustie bide fra sig. Det blev til en runde i to over par (74) og et fald ned igennem feltet.

Lørdag den 28. september:

Vi vidste, at det ville kræve en runde i minimum 5-under par (67), hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at klare cuttet og spille med om søndagen. Vejret var igen perfekt, så I anden runde spillede MØM i bold med da vi efter 11 fodboldlegender Johan Cruyff og dennes huller blot var i landsmand Maarten Lafeber. par for dagen, var der ikke meget, som tydede på, at vi skulle på arbejde dagen efter. Men pludselig blev lukket af med en par, en birvar MØM som forvandlet: En eagle die og endnu en par. Det var en af på vores tolvte hul blev fulgt op af de runder, hvor man havde kunnet fire birdies på de sidste fem huller, ønske sig, at der var flere huller og pludselig var vi 10-under par for tilbage. Putteren var rødglødende turneringen og fremme (11 putts på de sidste 13 huller), på en delt 42. plads. og hullerne føltes så store, som vi kender dem på vintergreens. Otte Søndag den under par (64) og et ryk frem i feltet til en delt 12. plads. 29. september: Efter tre dage med På en bane hvor nogle af histoperfekt vejr blæste der riens største legender har vundet, søndag en bidende kold såsom Tiger Woods, Seve Ballestevind ind over den 461 ros, Sam Snead, Bobby Jones og år gamle Old Course. Jack Nicklaus, havde MØM og jeg Vi skulle starte på 10. netop gået dagens bedste runde. tee i selskab med AnOg kun 25 huller forinden havde ders Hansen og Robert vi ligget på en delt 115. plads langt Coles. Game-planen udenfor cuttet og endnu længere var lagt. Vi skulle på væk fra de førende spillere. Men de første ni huller (ba- med vanvittige 14-under par på de nens bagni) forsøge at sidste 25 huller rykkede vi mere holde så godt sammen end 100 pladser frem og sluttede på spillet som muligt. blot et slag uden for top 10. Vi spillede i stiv modEn fantastisk uge på et endnu vind, så kunne vi vende mere fantastisk sted. omkring par og måske få udnyttet de noget lettere bagni, som spillede i medvind, så burde vi alt andet lige rykke Thomas Søby: pænt frem i feltet. Professionel caddie på European MØM vendte i to unTour for rookien Morten Ørum der par efter birdies på Madsen. hul 10, 11 og18 og blot Thomas Søby kan bookes til en enkelt bogey på hul foredrag i golfklubber, virksom13. Han havde dog ikke heder og private arrangementer. tænkt sig at stoppe her. En birdie og en par på Kontakt: Club CaddieOnTour de første to huller blev www.caddieontour.com fulgt op af fire birdies på stribe, inden runden

Faktabox

På tredjedagen løb MØM ind i landmanden Anders Hansen og dennes makker, fodboldstjernen Ruud Gullit, der ses nederst i højre hjørne.

73


74

BANEBESØG

OKTOBER 2013

BANEBESØG

OKTOBER 2013

DanskE baner 18. green med den gamle gård, som i dag fungerer som klubhus og administration.

LANDIDYL MED JUSTERET LAYOUT I Asserbo er man igang med at gennemføre en storstilet masterplan, som skal gøre en god golfrunde til en endnu bedre oplevelse. AF SØREN BARNAK

Arrenakke bakker nord for Frederiksværk. Et tidligere morænelandskab, der i dag er bevokset med græs og nåletræer. Det er her, midt i den smukke, fredfyldte landidyl, anlagt på toppen af højdedraget, der strækker sig fra Frederiksværk og helt ud til Arrenakke Bakke, at man finder Asserbo Golfklub. Fra banens højeste punkter er der en flot udsigt til Arresø og Roskilde Fjord. Og netop den helstøbte naturoplevelse og de flotte udsigter er med til at gøre en golfrunde på disse kanter til en hel særlig oplevelse. Det hele begyndte i 1946, da Københavns Golf Klubs daværende skotske træner James Ross slog stregerne til de første huller. I begyndelsen var banen mest tænkt som en bane, som kunne bruges af de mange københavnere, der havde sommerhus på landet og gerne ville

spille golf, når lejligheden bød sig. Streger er måske så meget sagt, for historien fortæller, at Ross formentligt blot gik rundt på området og med markeringer angav, hvor greens og bunkers skulle ligge. Dengang fandtes der kun yderligere tre andre baner på Sjælland, nemlig Københavns Golf Klub, Helsingør Golf Club og Rungsted Golf Klub. Da den nærliggende ’Bødkergården’ sidenhen blev opkøbt, og indrettet til klubhus, blev banen udvidet til ni huller. I 1993 blev Asserbo-banen så endelig et ’fuldgyldigt’ medlem af den danske golffamilie med en færdiggjort 18huls bane.

Ofte er det også de små detaljer som gør den store forskel

Derfor besluttede klubbens bestyrelse i 2009, at der skulle udarbejdes en Masterplan – en deltaljeret plan for de enkelte huller, så man over en årrække, frem mod 2020 kunne optimere anlægget og få det bedste ud af det indenfor de givne rammer. Med sig til at løse den opgave fik man den danske golfbanearkitekt Line Mortensen, der herhjemme har været involveret i redesign og nydesign i blandt andet Odsherred Golf, Horsens, Kolding, H. C. Andersen Golf og Kildebjerg Ry. -Da Asserbo Golf Club kontaktede

mig, bestod opgaven først og fremmest i at udarbejde en realistisk plan, der tog højde for områdets æstetik. Målsætningen var fra klubbens side helt klart defineret. Man ønskede en bane, som kunne give spillerne en endnu bedre golfoplevelse, fortæller Line Mortensen, da Golfavisen fanger hende på en telefon fra North Berwick i Skotland, hvor hun til daglig arbejder. Arbejdet kom bl.a. til at bestå i at modellere banen uden at udfordre det oprindelige udtryk. Derimod skulle der arbejdes på at forbedre og forfine det eksisterende anlæg. Skabe mere logik i banen. På nogle huller blev teestederne flyttet. Andre steder skulle vinklen mellem teested og fairway redefineres, så der kom en bedre vinkel på spilleretningen. Ingen store revolutioner, men ofte er det også de små detaljer, som gør den store forskel. -Vi ville finpudse banen, så den blev endnu sjovere at spille. Asserbo er en bane, der helt sikkert holder i længden, men ved at foretage små ændringer fik vi mange af hullerne til at fungere endnu bedre, forklarer Line Mortensen.

Baneguide nødvendig

På Asserbo-banen spilles der på kryds og på tværs. Op ad bakke og ned ad bakke. Mest op ad bakke. Mange steder skal der slås blinde slag, og generelt må man sige, at banen kræver lokalkendskab, hvis ikke eftermiddagen skal ødelægges af mistede bolde og en dårlig score. Men udstyret med en baneguide går det faktisk fint, selvom banen spilles for første gang. Men lokalkendskab eller ej, så er det et faktum, at banen byder på rigtig mange interessante huller. Tag nu bare for eksempel 7. hul. Et sjovt lille par 3-hul på 108 meter, der måske nok lægger op til en hvem kommer tættest på pinden-konkurrence, men som slet ikke spiller så let

Detaljer med effekt

Banen i Asserbo er placeret på et relativt begrænset geografisk område. Det har resulteret i et baneanlæg med et kompakt layout, og med sine 5.822 meter fra gul tee og 4.884 meter fra rød er det absolut ikke nogen lang bane i moderne golfsammenhæng.

Asserbo Golf Club er anlagt i et naturskønt område, som mange nyere prestigefyldte baneprojekter har svært ved at hamle op med.

Et kig ned ad 15. fairway - et visuelt stærkt hul. endda. På grund af højdeforskellen kan man nemlig ikke se overfladen på green, og derfor kan det faktisk være svært at bedømme, hvor flaget helt præcist er placeret. Videre til 8. og 9. hul, der hver på deres måde er to fremragende golfhuller. Begge gange slås approachslaget til en lavtliggende green, hvilket i øvrigt er et karaktertræk, som går igen på banen i Asserbo. På hele elleve af banens huller slås der enten ind til en højt- eller lavtliggende green. Det er til dels også tilfældet på 10. hul, som er et af banens signaturhuller. Et kort men smukt hul med en green, der ligger indrammet af skoven. Hullet indbyder langtslående spillere til at gå efter green, men vælger man at bide den over i to, skal man være opmærksom på den stærkt skrånende fairway, hvor det hele falder ned mod fairwaybunkerne i højre side.

de sidste 30 meter op til green i den grad lider af mangel på græs. Det betyder desværre, at man nemt ender med et indspil, der skal slås fra et nærmest bart jordleje. Det skal dog retfærdigvis siges, at netop det punkt indgår i masterplanen for hullet, men indtil problemet er løst, kan det faktisk bedst betale sig at slå sit drive ned i bunden af fairway med et fuldt wegdeslag i andetslaget ind mod green.

næstflest hole-in-ones. Inden man når så langt skal der dog først slås et uhyre præcist slag ned gennem den smalle indgang, hvor træer på begge sider i spilretningen fanger alle skæve forsøg. Fremme ved 14. hul stiger underholdningsværdien yderligere. Hullet doglegger 90 grader højre og er et rigtigt risk & reward-hul. Har man længden, kan hjørnet skæres af, men det kræver både mod og præcision at slå hen over vandet. Til gengæld efterlader det en med et kort approachslag mod den meget højtliggende green. Får man derimod ikke længde nok på sit teeslag, risikerer man at havne i den saftige rough, der ligger som et bredt bælte lige på den anden side af mosen og andetslaget må nødvendigvis blive et lay up.

Fremme ved 14. hul stiger underholdningsværdien yderligere

Med i masterplan

Et virkelig godt golfhul, hvor eneste anke må være, at fairway-stykket

De gode golfhuller ligger som perler på en snor, men det er så afgjort på bag-9, at man finder de flotteste og til tider også mest spektakulære golfhuller. Til den kategori hører banens 11. hul. Fra det højt placerede teested kigger man lige ned i gryden, hvor det kun 119 meter lange par 3-hul ligger smukt for fødderne af en. Ifølge klubben oplysninger er hullet det hul i Danmark, der giver

Faktabox Asserbo Golf Club: Bødkergaardsvej 9, 3300 Frederiksværk. Tel: 47 72 14 90 agc@agc.dk www.agc.dk 18 huller (Par 72) 5.822 meter fra gul tee og 4.884 meter fra rød tee. Træningsfaciliteter: Landet mest særprægede driving range, putting green ved klubhuset. Indspils- og øveområde i forbindelse med par-3 bane. Par 3-bane med 6 huller. Fungerer som pay & play-bane.

Green fee på 18-hullers banen: Hverdage: Senior 350 kr. Gæst til et AGC medlem 250 kr. Weekend og helligedage: Senior 450 kr. Gæst til et AGC medlem 350 kr. Hcp. begrænsninger: Damer 33,5, Herrer 31,4 Green fee aftaler: Asserbo har green fee aftaler med følgende klubber: Kokkedal - Helsingør - Hornbæk - Hillerød - Gilleleje Furesø - Mølleåen – REEGreen fee er 250 kr. på hverdage og 300 kr. i weekender og på helligdage.

Flot afslutning

Nu nærmer runden sig sin afslutning, og hvis man har formået at holde scoren nede, så er afslutningshullerne faktisk ikke så ringe endda. 16. hul er et par 4-hul, der spiller 402 meter fra gul tee. Andetslaget slås oppe fra højdedraget ned mod en lavtliggende green. Afhængig af evner og vind- og vejrforhold skal der trækkes et langt jern op ad bag’en. For ikke at sige kølle. Green er beskyttet foran af to bunkers og indgangen mellem dem er temmelig smal. Værsgo at slå! Vel overstået venter endnu et rigtig godt golfhul. Men først skal stien op til 17. teested forceres. Det minder mest af alt om en klassisk udmarvende Alpe d'Huez-etape, som truer med at trække de sidste kræfter ud af spillerne. Men fremme på toppen venter belønningen. Fra det højt beliggende teested ses Arresø ude i det fjerne. Udsigten er ganske enkelt fantastisk.

På dagens næstsidste hul gælder det om at træffe det rigtige valg. Det lyder måske lidt klicheagtigt, men fra teestedet og til enden af fairway er der kun 201 meter. Herfra falder det brat 90 meter ned til den lavtliggende green. En god score på dette hul er så afgjort en mulighed, hvis man ellers formår at holde bolden på fairway og samtidig komme så tilpas langt frem, at green kan ses i andetslaget. En god score er bestemt også en mulighed på 18. hul. Drivet skal sættes lidt i venstre side. Herfra skråner fairway mod højre, hvor en bunker opsamler skæve teeslag. Har man styr på sin course management, slås andetslaget frem på det flade stykke godt 100 meter før green. Herfra står man igen med et flot udsyn til en lavtliggende green. En stor dyb bunker beskytter green mod for korte slag, så det kræver lidt ekstra omtanke at finde den rigtige længde. Men træffes den rigtige beslutning, venter belønningen måske i form af dagens sidste birdie.

Golfbussen til Asserbo I Asserbo vil man gerne have flere greenfee spillere. Derfor har man lanceret et koncept ud fra tankegangen: ”Hvis gæsterne ikke selv vil komme til Asserbo, så henter og bringer vi dem i bus.” Det forklarer klubchef Arne Larsen. Han er manden bag Golfbussen, som gennem hele sæsonen på bestilling kører rundt på Sjælland og henter herre-, dameog seniorklubber, der gerne vil opleve Asserbos smukke bane. Som en del af pakken indgår der puttekonkurrencer, masser af socialt samvær og selvfølgelig lidt godt at spise og drikke. Og for at hjemturen ikke skal blive al for langtrukken tages der afsked med to flasker bitter eller dram, som gæsterne kan nyde på hjemturen. Vi har solgt 30 arrangementer af den slags i 2013-sæsonen, som samtidig er vores første, fortæller Arne Larsen, der kalder det nye koncept for vellykket.

Golfbusserne i Asserbo klar til at hente og bringe golfspillende selskaber.

75


76

Klubnyt

OKTOBER 2013

klubnyt

OKTOBER 2013

KLUBNYT Skriv til os

GOLFavisen viderebringer meget gerne nyheder fra klubberne landet over. Så send os en mail om jeres nye tiltag – bl.a. også om jeres åbne matcher – til info@golfavisen.dk

Der var højt humør blandt Asserbojuniorerne, der blev årets supersælgere.

FOKUS PÅ KROPPEN Sindal Golfklub havde sat fokus på sundhed og en velfungerende krop, da 60 golfspillere mødte frem til et interessant foredrag med Pernille Steenberg, der er vejleder i sundhed, kost og energi, og PGA-træneren med fysisk som speciale, Adam Stevenson. Pernille Steenberg fortalte om, hvad kroppen har brug for for at holde fokus, så man ikke går kold midvejs i en golfrunde, mens Adam Stevensons budskab var, at kroppen er nøglen til succes, hvis man ønsker et golfsving med længde og stabilitet. Desuden satte han fokus på, hvordan man undgår skader.

Adam Stevenson illustrerer her, hvor stor betydning, kroppen har for golfsvinget.

BEGYNDERDAG I SKÆRBÆK 17 spillere var mødt frem til begynderholdets afslutningsmatch i Skærbæk Mølle Golfklub ved Ølgod. Traditionen tro var der mange præmier til vinderne. Pokalen til årets nybegynder gik til Kim Jensen, mens Heidi Frederiksen modtog en pokal for årets golffidus. Andre vindere blev i A-rækken: Torben Lindestrøm. C-rækken: Flemming Nielsen. Drækken: Charlotte Akselsen.

FLOT RESULTAT I TREHØJE

ASSERBOS SUPERSÆLGERE

Asserbo Golfklub blev årets supersælger i forbindelse med Dansk Golf Unions lotteri i anledning af Børnehjælpsdagen. 21 golfklubber har i løbet af tre måneder solgt 9.500 lodder og skabt en omsætning på 180.000 kr., hvoraf de 103.000 kr. går til Børnehjælpen og de 77.000 kr. til juniorarbejdet i danske klubber. DGU’s juniorsponsor AON havde

udlovet en ekstra præmie til den klub, der kunne sælge flest lodder, og i forbindelse med overrækkelsen og den gode nyhed var der pandekager og sodavand til begejstring for de unge golfspillere. Foruden hæderen blev der samlet ekstra 11.000 kr. ind til Asserbos juniorafdeling, hvor pengene skal gå til træningen.

NYT KLUBHUS TAGET I BRUG Der var god stemning på en fyldt terrasse, da onsdagsherrerne i Silkeborg Ry Golfklub varmede op til sæsonafslutningen i det nye klubhus på Kildebjerg i Ry. Foto: Per Pedersen

Jonas Thygesen med pokalen som dansk mester i U12.

MARIAGERS FØRSTE DM Mariagerfjord Golfklub har fået sin første danske mester i skikkelse af den kun 11-årige Jonas Thygesen. Ved DM for juniorer i Åskov Golfklub blev Jonas Thygesen dansk mester i årgang U12. Jonas Thygesen startede med at spille golf som 5-årig samtidig med starten på Mariagerfjord Golfklub i 2007. Han spiller i handicap 10,2 og optræder også sammen med seniorerne på klubbens elitehold.

NY RESTAURATØR I SRG

Over 100 spillere deltog i onsdagsherrernes afslutningsmatch i Silkeborg Ry Golfklub, der markerede den uofficielle åbning af det nye klubhus på Kildebjerg-banen et halvt år efter, at byudviklingsselskabet Kildebjerg Ry indgik en aftale med Silkeborg Ry Golfklub, der er ansvarlig for driften af

det nye golfcenter i foreløbig fem år. Den uofficielle åbning kommer kun en måned efter, at Kildebjerg Ry overtog klubhuset fra Proark ApS, der nu er helt ude af Kildebjerg-projektet. Den officielle åbning sker først i foråret 2014, når den endelig møblering er på plads.

DM TIL FURESØ-VETERANER Furesø Golfklubs elitehold for veteraner blev en overraskende vinder af Dansk Golf Unions guldmedaljer til elitevete-

raner. På Sct. Knuds Golfklub i Nyborg blev det til en finalesejr over Aarhus Golfklub med cifrene 8-6. I semifinalen havde Furesø vundet hele 13-1 over Rungsted. Det vindende hold bestod af følgende spillere: Pernille Sparre, Birgitte Unmack, Keld Post, Bjarne Winther, Henning Sichelkow, Claus Bytzay og Jørn Heiredal.

Furesø Golfklubs eliteveteraner med pokalen for DM.

Golfdirektør Mads Rugholm (th) byder velkommen til den nye restauratør Børge Jensen. Silkeborg Ry Golfklub har med virkning fra 1. oktober overdraget driften af restauranterne i både Silkeborg og Kildebjerg Ry til Børge Jensen, der kommer fra en forpagtning af kantinen i Silkeborg Handelsskole. Han afløser brødreparret Tonny og Thomas Gissel, der har drevet restauranten i Silkeborg gennem de seneste fem år. Børge Jensen er indfødt silkeborgenser, 43 år og kokuddannet på Kongensbro Kro. Han har som selvstændig restauratør erfaring med driften af kantiner og golfrestauranter i både Aarhus og Aalborg. Børge Jensen blev valgt blandt seks seriøse ansøgere til jobbet.

Under mottoet ”Bare mænd støtter brysterne” har Trehøje Golfklub for fjerde år i træk afviklet en stor turnering til støtte for den landsomfattende Pink Cup. Hele 146 deltagere havde tilmeldt sig, men 26 af dem måtte skuffes, da feltet kun kunne være på 120. Dagens overskud til Kræftens Bekæmpelse blev rekordstort på 45.900 kr., hvilket betyder, at Trehøje Golfklub på fire år alene har indsamlet 143.914 kr. Klubben figurerer som nummer tre på listen over de klubber, der har genereret flest penge. Dagens vinder af holdkonkurrencen blev Carsten Lawets og Kristian Bundgaard fra Trehøje Golfklub.

DM TIL BRØNDERSLEV Malthe Tandrup Laustsen fra Brønderslev Golfklub blev dansk årgangsmester for 16-årige, da mesterskabet blev afviklet i Åskov Golfklub. I finalen måtte han ud i omspil, før han havde besejret klubkammeraten Tobias Krog Dalsgaard. For Bønderslev deltog også Jon Højgaard Lundin.

Malthe Tandrup Laustsen (tv) slog klubkammeraten Tobias Krog Dalsgaard i DM-finalen for 16-årige.

BIRKEMOSES KLUBMESTRE Birkemose Golf Club har afviklet klubmesterskaber i hulspil med følgende mestre: Leo Rasmussen (herresenior), Jette Lykkegaard (damesenior), Poul Elgaard (veteran), Thomas Andresen (herrer), Nicolai Sørensen (junior), Dorte Kock (midage) og Tage Madsen (midage).

FLITTIGE FALSTER-MEDLEMMER

Vinderne kunne frit tage for sig af præmiebordet i Skærbæk Mølle.

I Falster Golfklub i Virket syd for Stubbekøbing har medlemmerne i efteråret været flittige til at arbejde frivilligt i klubbens tjeneste. Rigtig mange golfspillere mødte frem, da klubben kaldte til arbejdsdag med en masse forskellige opgaver omkring vedligeholdelse og klargøring til vinter og forår. De blev belønnet med både morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Tidligere på efteråret var omkring 70 medlemmer mødt frem i forbindelse med ibrugtagningen af klubbens nye overdækkede udslagssteder på drivingrangen. Det giver klubbens pro-træner Rune J. Olsen langt bedre arbejdsbetingelser. I forlængelse af indvielsen afvikledes klubmesterskaberne i hulspil med Birthe Nymand som mester hos kvinderne og Joakim Jensen hos mændene.

Omkring 70 medlemmer var mødt frem, da Falster Golfklub tog de overdækkede udslagssteder på drivingrangen i brug.

Birkemoses klubmestre i hulspil.

SPOGARD BESØGTE KØGE Den internationalt kendte danske golfbanearkitekt, Philip Spogárd, præsenterede på et velbesøgt medlemsmøde i Køge Golfklub et oplæg til udviklingen af jorden øst for nordbanen med ny driving range, nyt indspilsområde, omlægning af nogle af hullerne på 9 hullers-nordbanen og en ny par 3-bane. Ikke færre end 120 medlemmer viste stor interesse for planerne. Køge Golfklub har også afviklet sæsonens afslutningsmatch for begyndere med 23 deltagere. I sæsonens løb har 120 deltaget på begynderholdet, hvilket er en fordobling i forhold til 2012. Vinder af afslutningsmatchen blev Bjarne Hansen med 40 point foran Søren Regaard med 35 og Carsten Olsson også med 35.

Bjarne Hansen, Søren Regaard og Carsten Olsson besatte de tre første pladser i begyndernes afslutningsmatch i Køge.

COGNAC OG A NDY FOR HOLE IN ONE Golfavisen vil gerne belønne de spillere, hvis navn offentliggøres her I avisen for en hole in one. Hver gang trækker vi lod blandt de indsendte navne om en flaske Braastad Cognac. Læs mere på www.braastad.com Fra firmaet Nordic Draw er der sponsoreret en hole in one-Andy til samtlige spillere på listen med en hole in one. Læs mere om Andy på www.nordicdraw.com Knud Johst Skærbæk Mølle Golfklub 27. september, hul 10.

HIMMERLANDS MESTRE Der var masser af frugtkurve til præmietagerne i Back Up Cup for Himmerlands frivillige hjælpere sæsonen igennem. Fra venstre er det Peder Østergaard, Jørgen Højrup Jensen, Frode Egekvist, Steen Leth Pedersen, Judy Højbo, Elda Haase og Jørgen Peder Hansen. Himmerland Golf Klub har afviklet en række afslutningsturneringer på banerne Old Course og New Course på Himmerland Golf & Spa Resort. I den gennemgående Kop & Kande Elite Cup for spillere med handicap 15 eller lavere har der været spillet tre indledende runder på hver af de to baner. Hver deltager kunne tage den bedste runde med på begge baner plus finalerunden på Backtee New Course. Resultaterne blev i slagspil uden handicap: 1. Christian Bæch Christensen 210 slag. 2. Daniel Visborg Christensen 229 slag. 3. Claus Pedersen 229 slag. I stablefordturneringen blev resultatet: 1. Claus Pedersen 112 point. 2. Daniel Vis-

borg Christensen 107 point. 3. Christian Bæch Christensen 101 point. I den årlige invitationsturnering for klubbens hjælpere kaldet Back Up Cup deltog 39 af klubbens medlemmer, der gennem sæsonen har gjort et stort arbejde som frivillig arbejdskraft. Der blev spillet stableford i fire rækker med følgende resultater: A-rækken: Peder Østergaard 36 point. B-rækken: Frode Egekvist 35 point. C-rækken: Judy Højbo 32 point. D-rækken: Jørgen Peder Hansen 41 point. I afslutningsturneringen for de spillere i klubben, der har spillet regionsgolf i løbet af sæsonen, blev vinderne: A-rækken: Jørgen Brunsborg 38 point. B-rækken: Peter Dahl 32 point.

Jytte Clausen Blokhus Golf Klub 14. september, hul 14 Jan Skanderup Vejle Golfklub 21. september, hul 6 Claus B. S. Hansen Morsø Golfklub 30. september, hul 3, 175 meter Lars Fredenslund Odense Golfklub 5. september, hul 9, 118 meter Gerda Mikkelsen Golfklubben Lillebælt 5. august, hul 11 Nicolas Laporte Golfklubben Lillebælt 17. august, hul 11

DOBBELT DYR NUMMERPLADE

John Lund

Det koster at skifte navn - både som person og som virksomhed. Ægteparret bag Gyldensteen Golf, Kirsten og Finn Gramvad, fik tidligere på året at vide, at deres nyerhvervede golfbane i Bogense ikke mere måtte forbindes med Gyldensteen Gods. Ejeren af dette, lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen, etablerede banen, som gik konkurs, mens hvis eksistens ægteparret reddede i sidste øjeblik med en pose penge. Umiddelbart inden beskeden om Gyldensteen-navnets fjernelse fra golfbanen, havde Kirsten og Finn Gramvad betalt 12.000 kroner for en nummerplade med bogstaverne GY-GOLF som reklame på deres familiebil for Gyldensteen Golf. Dermed så de ikke anden udvej end at gribe til lommerne med samme beløb endnu en gang, så der nu på bilens nye nummerplade står HCAGOLF - for banens nye navn, H. C. Andersen Golf. Foto: Ole Thrane.

30. august, hul 7

Golfklubben Lillebælt

Jesper Kraak Sønderjyllands Golfklub 15. oktober, hul 5 Lise Kristensen Trehøje Golfklub 22. september, hul 2 i Søhøjlandets Golf Resort.

HOLE IN ONE

77


78

TV

OKTOBER 2013

GOLF I TV Fredag 18 oktober 05:30 Golf: Perth International 09:30 Golf: Venetian Macau Open 11:00 Golf: Challenge Tour 11:30 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 14:30 Golf: European Tour Weekly 15:00 Golf: Venetian Macau Open 19:00 Golf: Perth International 23:00 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 02:00 END Lørdag 19 oktober 05:00 Golf: Perth International 09:00 Golf: Venetian Macau Open 11:00 Golf: Inside the PGA Tour 11:30 Golf: LPGA Tour 13:00 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Venetian Macau Open 19:00 Golf: Perth International 23:00 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 02:00 END Søndag 20 oktober 05:00 Golf: Perth International 09:00 Golf: Venetian Macau Open 11:00 Golf: European Tour Weekly 11:30 Golf: Champions Tour 12:30 Golf: Challenge Series 13:00 Golf: European Tour Weekly 13:30 Golf: Inside the PGA Tour 14:00 Golf: Venetian Macau Open 19:00 Golf: Perth International 23:00 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 02:00 END Mandag 21 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: Perth International 14:00 Golf: Champions Tour 15:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: PGA Tour Highlights 22:00 Golf: Champions Tour 23:00 Golf: European Tour Highlights 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Tirsdag 22 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: Shriners Hospitals for Children Open 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: PGA Tour Highlights 17:00 Golf: LPGA Tour 18:30 Golf: LPGA Tour 20:00 Golf: LPGA Tour 21:00 Golf: European Tour Highlights 22:00 Golf: PGA Tour Highlights 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: ECCO Tour 00:30 Golf: ECCO Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Onsdag 23 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: PGA Tour Highlights 12:00 Golf: Champions Tour 13:00 Golf: Perth International

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 22:30 23:00 00:00 00:30 01:00 02:00

Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: END

Champions Tour PGA Tour Highlights Champions Tour LPGA Tour European Tour Weekly European Tour Highlights Inside the PGA Tour Champions Tour European Tour Weekly Inside the PGA Tour Golfing World

Torsdag 24 oktober 06:30 Golf: BMW Masters 10:30 Golf: CIMB Classic 14:30 Golf: BMW Masters 18:30 Golf: CIMB Classic 22:30 Golf: BMW Masters 02:30 END Fredag 25 oktober 06:30 Golf: BMW Masters 10:30 Golf: CIMB Classic 14:30 Golf: BMW Masters 18:30 Golf: CIMB Classic 22:30 Golf: BMW Masters 02:30 END Lørdag 26 oktober 06:30 Golf: BMW Masters 10:30 Golf: CIMB Classic 14:30 Golf: BMW Masters 18:30 Golf: CIMB Classic 22:30 Golf: BMW Masters 02:30 END Søndag 27 oktober 05:30 Golf: BMW Masters 09:30 Golf: CIMB Classic 13:30 Golf: Champions Tour 14:30 Golf: BMW Masters 18:30 Golf: CIMB Classic 22:30 Golf: BMW Masters 02:30 END Mandag 28 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: BMW Masters 14:00 Golf: Champions Tour 15:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: CIMB Classic 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: PGA Tour Highlights 22:00 Golf: Champions Tour 23:00 Golf: European Tour Highlights 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Tirsdag 29 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: CIMB Classic 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: PGA Tour Highlights 17:00 Golf: Golfing World 18:00 Golf: ECCO Tour 18:30 Golf: ECCO Tour 19:00 Golf: ECCO Tour 19:30 Golf: ECCO Tour 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: European Tour Highlights 22:00 Golf: PGA Tour Highlights

23:00 00:00 00:30 01:00 02:00

Golf: Golf: Golf: Golf: END

Champions Tour ECCO Tour ECCO Tour Golfing World

Onsdag 30 oktober 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: PGA Tour Highlights 12:00 Golf: Champions Tour 13:00 Golf: BMW Masters 17:00 Golf: Champions Tour 18:00 Golf: PGA Tour Highlights 19:00 Golf: Champions Tour 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: European Tour Weekly 21:30 Golf: European Tour Highlights 22:30 Golf: Inside the PGA Tour 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: European Tour Weekly 00:30 Golf: Inside the PGA Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Torsdag 31 oktober 04:00 Golf: HSBC Champions 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: HSBC Champions 15:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: HSBC Champions 21:00 Golf: HSBC Champions 02:00 END Fredag 1 november 04:00 Golf: HSBC Champions 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: HSBC Champions 15:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: HSBC Champions 21:00 Golf: HSBC Champions 02:00 END Lørdag 2 november 04:00 Golf: HSBC Champions 09:00 Golf: Champions Tour 10:00 Golf: HSBC Champions 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: HSBC Champions 21:00 Golf: HSBC Champions 02:00 END Søndag 3 november 04:00 Golf: HSBC Champions 09:00 Golf: European Tour Weekly 09:30 Golf: Inside the PGA Tour 10:00 Golf: HSBC Champions 15:00 Golf: Champions Tour 16:00 Golf: HSBC Champions 21:00 Golf: HSBC Champions 02:00 END Mandag 4 november 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: HSBC Champions 15:00 Golf: Golfing World 18:00 Golf: HSBC Champions 21:00 Golf: WGC Highlights 22:00 Golf: Champions Tour 23:00 Golf: Golfing World 00:00 Golf: WGC Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END

Tirsdag 5 november 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: WGC Highlights 11:00 Golf: Champions Tour 12:00 Golf: Champions Tour 13:00 Golf: Senior Tour 14:00 Golf: Senior Tour 15:00 Golf: Challenge Tour 16:00 Golf: Nordea Tour 17:00 Golf: Golfing World 18:00 Golf: ECCO Tour 18:30 Golf: ECCO Tour 19:00 Golf: ECCO Tour 19:30 Golf: ECCO Tour 20:00 Golf: ECCO Tour 20:30 Golf: LPGA Tour 22:00 Golf: Nordea Tour 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: ECCO Tour 00:30 Golf: ECCO Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Onsdag 6 november 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: ECCO Tour 10:30 Golf: HSBC Champions 15:30 Golf: LPGA Tour 17:00 Golf: Nordea Tour 18:00 Golf: Challenge Tour 19:00 Golf: Champions Tour 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: European Tour Weekly 21:30 Golf: WGC Highlights 22:30 Golf: Inside the PGA Tour 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: European Tour Weekly 00:30 Golf: Inside the PGA Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Torsdag 7 november 09:00 Golf: Inside the PGA Tour 09:30 Golf: European Tour Weekly 10:00 Golf: Turkish Airlines Open 15:00 Golf: Hero Indian Open 19:00 Golf: The McGladrey Classic 22:00 Golf: Turkish Airlines Open 02:00 END Fredag 8 november 09:00 Golf: WGC Highlights 10:00 Golf: Turkish Airlines Open 15:00 Golf: Hero Indian Open 19:00 Golf: The McGladrey Classic 22:00 Golf: Turkish Airlines Open 02:00 END Lørdag 9 november 09:00 Golf: Champions Tour 10:00 Golf: Turkish Airlines Open 15:00 Golf: Hero Indian Open 19:00 Golf: The McGladrey Classic 22:00 Golf: Turkish Airlines Open 02:00 END Søndag 10 november 09:00 Golf: European Tour Weekly 09:30 Golf: Turkish Airlines Open 14:30 Golf: European Tour Weekly 15:00 Golf: Hero Indian Open 19:00 Golf: The McGladrey Classic 22:00 Golf: Turkish Airlines Open 02:00 END

Knudsen anbefaler Medens PGA Touren har startet en ny sæson, skal Europatouren nu i gang med Final Series. Fire turneringer med en samlet præmiesum på mere end 170 millioner kroner. Tourens officials er godt klar over, at formatet er lidt uoverskueligt, og at der nok skal rettes på det til næste

år, men det er et interessant forsøg, som måske kan give amerikanerne lidt konkurrence. Det tyder i hvert fald på, at der kommer mange topspillere til start - og at der kan blive kamp om Harry Vardon-trofæet - helt frem til finalen i Dubai. Først gælder de to turneringer i Kina, så

den nye i Tyrkiet - og det slutter så som sædvanligt med DP World Tour Championship. FORE! Henrik Knudsen. Redaktør Viasat Golf

Bliv medlem i Gudhjem Golfklub

KUN 1850.i årligt kontingent med fuldt DGU-kort.

- NU MERE END 600 MEDLEMMER

TILBUD:

UGEKORT

Frit spil i 7 dage

1000.-

TILBUD: BO PÅ GOLFBANEN - se mere på: www.roegolfbane.dk

4 PERS. I GOLFHUS

1500. MINIFERIER 3-4 DAGE fra kr. 6000.- incl. frit spil i 7 dage. Pr. person fra KUN

Ingen indskud eller depositum

Ring til sekretariatet på telefon 5648 4050, og få et godt tilbud!

Fuld spilleret på New Course.

Rø Golfbaner – Gudhjem Golfklub samarbejder med følgende overnatningssteder: Grethas Pension - Pension Slægtsgaarden - Hotel Abildgaard - Hotel Friheden - Hotel Gudhjem Pension Langebjerg - Rutsker Feriecenter

NYHED! Nu også 18 hullers Fodboldgolf


T F S FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF R SU LG RS DS FTE RÅ EFT ERÅ EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E S L R D FT R EF ER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E S L R D FT R EF ER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ÅR EFT UD ER TER G EF SAL ÅRS G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG FT Å U T G SA TERÅR DSALG EFTE RS UDSALG E F E ERÅRS G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTEFTERÅRSPRIS G L A Å UDS T G SA ÅRS U F R S L D R E E R A EFTERÅ S UDSALG EFT U E T G S Å T F S G L D F R E L R A E U E A G S Å T S G S D F R L R D E U E SALG ÅRS U TERÅR FTERÅ RÅRS S UDSA G EF LG EFT LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EF G F R LVINTERHANDSKE TERÅ S UDS G EFT SALG F RÅRS L R D E E A Å U T G LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA Thermaflex-handsker S F R S L D E E R A U T G S Å EF ER SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG E D U S R ALG EFT RÅRS UDSALG F1TSÆT EFT 199 S UDSALG ERÅ RS U E UDSA ERÅR G Å T S L F R E E R A Vor normalpris E E T G S Å T F G L D F R E L R DSALG E U E A SA Å U T S G S D F R S L R ALG D E U E R A Å U T S G S Å F R S L R D R EFTE ERÅ ALG E UDSA RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E T F ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS E G L EFTER S UDSALG UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS TE GE S2ASÆT S G D L R U A Å S S R R D E E A SALG EF ERÅRS UDSAL SPAR Å EFT RS U ALG 24 UDS ERÅR TER G S Å T F S L D F R E R A E U E T G S Å T F S G L D F R E L R A DSALG E U E A S Å U T S G S D F R S L R D E U E R A SALG Å U T S G S Å F R S L R D EFTER UDSA TERÅ G EFTE ALG SALG E ÅRS U TERÅR SALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS L ÅR TE SU GE LG SA DSA EFT G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD L DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR UDSA1LDUSIN L EF S UDS 100 EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA ERÅRS T G DSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRSPAR F L E A G S L D L DSA FTER RÅR EF LG EF RS U AL E U E G A S Å T S G L S D F R S UDSA L R A D E U E R A S Å U T S G S Å D F R S L R D R E U E R A Å U E T G S Å T F R EFTE ALG E UDSAL FTERÅRS UDSPAR TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSA F E G 30 L E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS A EFTE UDS ERÅ A SALG ÅRS U T S G D F R E L R A E U E G A S Å T S G L S D F R L R A D E U E RS UDS A Å U T S G S Å F R S L R D R E UDS E R A Å U E T G S Å T F R S L D F R E E R U E EFT ALG UDSA SALG 3EVINTER S UDSA EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDHEAVEN ERÅRS R T G Å F L R E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS A E G S T BÆREBAG L LG EF og sort/ÅRS UDS SA ÅRS UD TERÅR S UDSA G EFTER LG E sort/rød/hvid DSi A S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UFås sølv EFTER S UDS G L A G S Å T S G L S D F R L R D A E U E A EFT ERÅ RS U ALG ÅRS UDS ERÅR T S UDS G S Å T F R S L D F R E E R A E E U T G S Å T F S G L D F R E L R Vor SA SU LG SA 599 ERÅRS UD LG E Dnormalpris EFTE ERÅ A U T G S F ORANGE VINTERBOLDE S L D E R A U S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDGO G S Å S L SA S UD G EFT FTER RÅR L R E E A G S Å T S G L S D F R L R D A E E U A S Å U T S G S ÅRS UD Fv. 1 dusin 129 UDSAL R S R D R E E R Å U E T G Å T F R S L Vor normalpris RS UD F R E E R A E E T G S Å DSAL RÅRS S UD LG EFT RS UD DSALG ALG EF EFTER RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR U D R S L R DS AL EF RS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ S UDSALG EFTE ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U ALG EFTERÅR U EF UD AL SAL ÅR UDS TER TERÅRS F ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E G L A E U A SA ÅR UDS TE ÅRS U R E T F ÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EF RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS E DSALG TERÅRS E U E A SA ÅR U T S G S D F R S L R D E U E R A Å U T S G S Å F R S L R D R E E Å DSA FTE RÅR EFT LG EF RS U ALG E U E A G S Å T S G L S D F R L R A D E U E A S Å U T S G S ÅRS D F R S RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS S G S Å D FT R SU RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER R S G S Å D FT R SU RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER R UD EFTER S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅRS U SALG EFTERÅ ERÅRS T G F L E ERÅRS A G S L D F R UDSA RÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR E T F E ERÅRS G EFTER S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDS G EFTERÅ UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅRS S G L R A Å S R D E E A TUDSALG EFTERÅRS AL S RÅR LG EF UDSALG RS U EFTERÅRS DSEFTERÅRS EFTER UD EUDSALG A UDSALG EFTERÅRS UDSALG EFTERÅRS UDSALG EFTERÅRS SALG Å U T S G S Å D F R S L R D E U E R A Å U T S G S Å F R S L R D FTERUD R E E R A E U E T G S Å T F S G L D F R E L R A E U E TERÅ A G S Å T S G L S UDSA ÅRS UD TERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅRS UDSAL FTERÅRS UD LG EFTERÅ TERÅRS DSALG EFTER RS UDSALG EF RÅEFTERÅRSPRIS RS U EFTE ALG E UDSA TERÅ G S F S L D E U E R A Å U T S G S Å F R S L R D R E E R A Å EFTER E U T G S Å T F S G L D F R E L R A E E U A G S Å T FTER S G L S D F R L R A D S UDS G EFTE SALG E ÅRS U TER FTERÅ RÅRS U S UDSA FTERÅR UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR DSALG EFTER RS UDSALG EF R SU LG RS DS FTE RÅ EFT ERÅ EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E S L R D FT R EF ER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E S L R D FT R EF ER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E E S L R D FT R EF ER EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSALG TERÅRS UDSA G EFTERÅRS U SALG EFTERÅR UDSALG EFTE ÅRS UDSALG E ÅR EFT UD ER TER G EF EFTERÅRSPRIS SAL ÅRS G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG FT Å E U E T G SA ÅR G EFTER RS UDSALG EF ERÅRS UDSAL EFTERÅRS UD LG EFTERÅRS DSALG EFTER S UDSALG EFT RÅRS UDSALG F SA ÅR FT RÅ SU LG FTE SALG E D U LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG EBREEZE S R HUE S Å F R S LG EFTERÅ S UDSALG EF LG EFTE ÅRS UDSALG E TERÅRS UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALGOnesize ERÅR G S Å T F R S L D F R E E SPAR 150 LG EF R A VELCRO E U E T A G S Å T F S G L S D F R E L R A D E U E A S Å U T S G LG S Vor normalpris 299 D F R S L R D VINTERSTØVLER RS U FTERÅ UDSALG EFTE RS UDSALG E ERÅRS UDSA EFTERÅRS U ALG EFTERÅR DSALG E ERÅSTR. T F 37 - 46 SALG E E G L D A UDS SU SALG ÅRS U FTERÅ UDSALG EFT RÅRS S R D R E E R Å E U T G Å T F R S L F R E E R A E E T ALG E G S Å T S G L S D F R L R D A E U E A S Å U T S G S D F R normalpris 999 S L R D ALG EF RVorÅR E U E R A Å U S Å TERdt! EFTER E ALG EFT EFrun UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRSenDdø G L DSALG A U et gn S S ALG EFT RÅRS UDSALG FTERÅRS UDS G EFTERÅRS åb E er n R A U pe op G S Å sh eb S L W D R A ÅR EFTE ERLF TE SALG DSAL FTGO LG.DK RS UDS G EFTERÅRS U SWW D ALG E E U EN A S RT Å U PE S G S EX D R S L R D W. U E R A SALG EF JYLLAND: Å U T S Å F R S L E Højbjerg · Tlf.: 8627 FT· 8270 LG E TERÅS.RHØJBJERG SA0203 AARHUS ·A Oddervej S UDSA EFTERÅRS UD ALG EFTERÅR UDSALG EFTER RS UDSALG LG E174 D R U S Å S D R R E U SALG EFAARHUS Å T S · Agerøvej 25 · 8381 R 7026 0203 SALG EF TILST RS TE· Tlf.: EFTilst EFTERÅ S UDSALG UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅ TERÅV.R F S G D E L R A U ÅBNINGSTIDER: ESBJERG · Sædding Ringvej 2L· G 6710 Esbjerg V · Tlf.:R 7515 2800 A G S Å S L S D R D A E E U T S DS RÅ UDSA SJÆLLAND:S UDSALG torsdag: 10.00-17.30 AALBORG Nibevej 20 A · 9200 Aalborg · Tlf.: 7216 1720 ÅRS- U FTERÅR UDSAL RMandag EFSVTE ERÅ· R RTlf.:S3968 ALG EFKØBENHAVN E E T G S Å T F G L D F R E L R A E U E A G S Å T S G L S D F R · Kildegårds Plads 1 · 2820 Gentofte · 3878 Fredag: 10.00-18.00. HERNING · Golfvej 2 · 7400 Herning · Tlf.: 9722 0203 L ÅR UD TE ÅRS DSA FHØRSHOLM R S10.00-14.00 LG E 4 · 2970 RS19U· 6000 KoldingG·ETlf.:F7444 D· STlf.:A4576 R E E R A Å U E T G S Å T R S L D F R E R A · Cirkelhuset · Christianshusvej Hørsholm 4148 Lørdag: KOLDING · Albuen 0203 E U E T S Å T F S G E ÅR UDSAL TER S0203UD G EF SAL DS19A·L6000 KoldingTE· Tlf.: F R S L R D E R A Å U T GREVE · Agenavej 47 · 2670A Greve ·E Tlf.: 435 30099 KOLDING ·U Albuen 7444 S G S Å DSALG OUTLET F R S L R D R E R Å U E EFTER ALG EF EFTERÅ S UDSALG EFT ÅRS UDSA UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS G L A S D E UDSALG FTERÅRS UDS LG EFTERÅRS DSA FTER RÅR RS U ALG E U E S Å T S G D F R E L R A E U E A G S Å T S G L S D F R S UDSA L R D E U E R A Å U T S G S Å F R S L R D R E UDSA E R A Å U E T G S Å T F R S L S UD G EF LG E SA DSA FTER RÅR EFTE Tilbuddene gælder t.o.m. 03.11.13, hvis ikke andet fremgår. Forbehold for trykfejl, manglende leverancer og udsolgte varer. Alle priser pr. stk., hvis ikke andet fremgår. Alle tilbud findes i begrænset mængde og sælges efter først til mølle princippet.

399

82127850

SPAR 200

175

300

99

901731301

011013002

N E T R E P X E F GOL ar l k u d r e v i l hos os b l i p s f l o g s n e n o s æ s r å r e til eft

599

SPAR 400

149

26163199

0952061

Profile for GOLFavisen

GOLFavisen oktober 2013  

GOLFavisen oktober 2013  

Advertisement