__MAIN_TEXT__

Page 1

GOLFavisen – DAnmarks FØRSTE, FØRENDE og MEST læste golfavis – golf i øjenhøjde!

GRATIS – TA’ DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR

NR. 3 – APRIL 2013 - 9. ÅRGANG

Konkurrence: Vind Et jernsæt fra Wilson Staff

Morten Ørum Madsen godt på vej til at sikre tourkortet

banedesign DEN HVIDE HAJS IMPERIUM

Thorbjørn Olesen:

SENSATIONEL MASTERS-DEBUT KLAR TIL AT EROBRE USA

T SÆS R A T S N O S RT SÆS ONSTART SÆ A T S N O S RT SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ A T S N O T SÆS NSTART SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ R A T S N O T SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ R A T S N Æ O T SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S Æ R A T S N Æ S O T SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTART S R A T S N Æ S O T SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTART SÆSONSTART S R A T S N Æ S O TART ÆSONSTART S SÆSO START SÆS NSTART SÆS NSTART SÆ ONSTART SÆ SONSTART S SONSTART S N O S SÆSON START SÆSO NSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTART SÆSON START SÆSO NSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTART SO ÆSO TART SÆS START SÆ RT SÆ •OBanebesøg ART SÆ SONSTART S ÆSONSTART TS SÆSON START SÆ A T T R S S A N T N S N TRÆNING • UDSTYR • KORTE PUTTS • MENTALTRÆNING S O S N O SÆSON START SÆSONNSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTART SO - golfuge af høj kvalitet ON SÆ T SÆS NSTART SÆ ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S SONSTAR SÆSO T SÆSog R T R A R A T A T S golf højskole 2013 dygtige instruktører T S N Æ S O T SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTARHT S ÆSONSTAR SÆSON START SÆSONNST- storAhøjskoleoplevelse R Æ TASLV NSTAR nørgaards højskole SÆSO SÆSON STAR RT SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTART S ÆSONSTAR T SÆSO NST- -fantastisk RTgolfuge A SO det var første gang ONSTA P S N Æ RTISSÆ S O S Æ S S Æ T S på højskole, men R Æ T S R Æ T • 6 overnatninger S A R T S A T ! R T SÆSO m.Shelpension A T R S T A T R S A T R N S Aabsolut ikke sidste SONST ONSTAR N S A O T S N O T S N S O S Æ O S N Æ S S N Æ S O Æ T S O S Æ S R Æ T S A RT Æ • 5 X greenfee SÆS inkl. afslutningsmatch TART S ÆSONSTART SSÆSONSTART SÆSONSTARTT SÆSONSTAR T SÆSONSTA RT SÆSONSTA RT SÆSONST A S N O S SÆ bl.a.Svideoanalyse • golfinstruktion, TART S ÆSONSTART SÆSONSTART SÆSONSTAR T SÆSONSTAR T SÆSONSTA RT SÆSONSTA RT SÆSONST A N O S Æ S & flightscope RT S ONSTART • clubfitting TART ÆSONSTAR ÆSONSTAR 588SCUSTOM NSTA T SÆSONSTA T SÆSONST A S O T S N S O N Æ S O S S T S ÆS Svinsmagning NSTAR T SÆSONSTAR T SÆSONST • udflugt, ogTmusikaften ART SÆ SONSTART SÆ START SÆSONSTART SÆSONSTARWEDGE O S N S O N Æ S S O S Æ T T 60°. SÆ ogSgodt T SÆ NSTART S ONSTART AR TARLoft 52°,Æ56°Seller STAR SÆSONSTAR SÆSONST T R S N S A N O T N • højskoleliv, samvær humør O O S S N Rejseoplevelser med golf O S Æ S O S 999 ART TART ÆSONST T SÆ NSTART SÆ ONSTART S SONSTARVorTnormalpris SÆSsauna, T S T SÆm.m. R S R N A N A O T O T S S S S 3 STK • fri svømmehal,S fitness og internet T SÆv/ 1 stk.NSTART SÆ ONSTART S SONS Fordelspris SÆ ON START SÆSONNSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆ SONSTAR O S O S N Pris S4800 RT SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONS ÆSOkr. TART SÆSO START SÆS START SÆ NSTART SÆ ONSTA699 N Æ S O Æ RT SÆv/S2 stk. SÆSON START SÆSONNSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆSSONSTAFordelspris TART S ÆSONSTART SSÆSONS S N O S O S Læs mere påN www.nrgaard.dk RT SÆ ONSTART SPAR 1498 SÆSO RT SÆS ONSTART SÆ SONSTA START SÆSON T SÆSO NSTART SÆSwww.bountyclub.dk A R N T A O S T S 1199 S N S Æ O S N Æ S O S T S S T SÆ SÆSO STpå T SÆ Rtlf. Bestil brochure 86682300 ART SÆ SONSTART SÆ START SÆSONSTART SÆSONSTAR T SÆSONSTAR T SÆSON A T N S O N S N O O S Æ R T SÆS START SÆ NSTART SÆ NSTART S ONSTART NSTAR T SÆSONSTAR T SÆSONSTA RT SÆSON O S O S N O S Æ O S Æ S S Æ S RT SÆ T SÆ NSTART S ONSTART TAR ÆSONSTAR SÆSONSTA SÆSON SONSTA S ÆSONS T S ONSTAR SO

1499


ROCKETBA LLZ JU ST

GOT

The metalwoods that changed the game last year are at it again. RBZ Stage 2 Fairway and Rescue are fortified by TaylorMade RocketSteel alloy, for the next level of extreme distance. RBZ Stage 2 Driver is longer and meaner Ð with tunable loft for ultimate performance. No matter which RBZ Stage 2 club youÕre hitting, you get maximum flexibility and an explosive boost. ThatÕs RocketBallz-ier. RBZ Stage 2 Driver

JASON DAY-IER TAYLORMADE STAFF PROFESSIONAL RBZ Stage 2 Fairway

TAY_9586 GOLFAVISEN RBZ Stage 2 (520 x 352mm plus 3mm).indd 1

#ier © 2013 Taylor Made Golf Company, Inc. #1 Driver in Golf and #1 Fairway in Golf claim based on combined 2012 wins and usage on the PGA, European, Japan Golf, Web.com, Champions and LPGA Tours, as reported by the Darrell Survey Co. and Sports Marketing Surveys, Inc.

RBZ Stage 2 Rescue

15/04/2013 13:01


4

LEDER

APRIL 2013

Golf og Mental Træning

KRISEN SKABER NYTÆNKNING I KLUBBERNE Det nye samarbejde i Silkeborg Ry Golfklub kan måske komme til at danne skole andre steder i landet Da Golfens Dag i år stort set faldt sammen med sæsonåbningen i de fleste danske klubber på grund af den lange og hårde vinter, blev golfklubbernes åbne huse samtidig en præsentation af en række nye tiltag med det formål at imødegå krisen ved at tiltrække flere medlemmer på alle niveauer. Måske er det slet ikke så galt med en langvarig krise, fordi den kan være med til at gøre op med vanetænkningen og føre til nye initiativer og konstruktioner, som klubberne måske skulle have spekuleret i forlængst. Det er efterhånden et par år siden, at Dansk Golf Union gik forrest ved at tillade de såkaldte flexmedlemskaber, men også lokalt tænkes der nyt for at engagere potentielle nye golfspillere i hård konkurrence med andre fritidsinteresser. Som beskrevet i en nyhedsartikel under Korte Putts er Hørsholm Golf et af de steder, hvor man har gjort op med vanetænkningen og indført et såkaldt GofPas, hvor nye spillere sluses ind i systemet uden nødvendigvis at skulle gennemgå det traditionelle og langvarige forløb med regelkundskab, slagprøver og spilleprøver. Som golfdirektør Anders Sørensen skriver i præsentationen af GolfPas, så må golfsporten erkende, at ”i de gode vækstår fik golfen faktisk fik opbygget nogle krav og barrierer, der ikke tidligere var gældende, og som i dag virker hæmmende.” For en måned siden filosoferede vi på denne plads over det skisma, at den igangværende kort- og rabatkrig har været medvirkende til at skabe en form for kannibalisme. Jo flere spillere, der benytter rabatordningerne for greenfee, jo flere penge koster det klubberne, hvorefter en kontingentstigning for medlemmerne er eneste udvej. Det ville være befriende, hvis golfspillerne blev lidt mere kvalitetsbevidste og valgte at spille greenfee i de klubber, der håndhæver en høj standard og afviser at gå med i en af de mange rabatordninger, der er med til at sænke det tekniske niveau på banerne. Krisen førte som bekendt også til en konkurs i efteråret 2012 for Proark Golf Plus-koncernen. Siden har de Proark-drevne baner været tvunget ud i at finde nye løsninger, og i mange tilfælde synes det at være lykkedes, så klubberne kan overtage driften, hvilket betyder både medejerskab og medansvar. En af de mest interessante løsninger er fundet hos den nye bane Kildebjerg Ry, hvor naboklubben Silkeborg Golf Club har overtaget driften og på klubplan er fusioneret til Silkeborg Ry Golfklub, som det også er beskrevet i en reportage i denne udgave. Den ”nye” klub bliver Danmarks og en af Skandinaviens største på antallet af huller (54 med to gange 27 i henholdsvis Silkeborg og Ry), og forventningen er en stigning på fem år på over 500 medlemmer. Økonomisk lader det nye samarbejde sig kun gøre, fordi byudviklingsselskabet Kildebjerg Ry, der ejer golfbanen med tilhørende byggegrunde, stiller en driftsgaranti af den simple grund, at selskabet er både moralsk og juridisk forpligtet til at ”holde liv” i Kildebjerg-udstykningen. I de økonomiske budgetter for driften er indregnet fordelen ved den tekniske og logistiske samdrift og de synergieffekter, der ligger i eksempelvis fælles markedsføring i et turistområde i det midtjyske Søhøjland. Det er paradoksalt nok de samme faktorer, der var filosofien bag dannelsen af Proark Golf Pluskoncernen. Når planen om at favne over driften af 25 klubber inden for en tre-årig periode alligevel kuldsejlede, skyldtes det ifølge investorerne, at de 12 første golfanlæg i koncernen var spredt geografisk ud over hele landet. Synergieffekt og samdrift var ikke optimal. Det bør den kunne blive i Silkeborg Ry Golfklub med 16 kilometer mellem de to anlæg, og man kan godt forestille sig, at eksemplet kommer til at danne skole for et lignende samarbejde mellem naboklubber andre steder i landet.

”I de gode vækstår fik golfen faktisk opbygget nogle krav og barrierer, der ikke tidligere var gældende, og som i dag virker hæmmende

Frits Christensen

Redaktion og administration

Club de Golf Costa Brava, Catalonien Fredag d. 19. – torsdag d. 25. april 2013

Ring/mail til én af nedenstående klubber for køb af voucher. Vi kan anbefale mange overnatningsmuligheder - ring og hør nærmere

GOLFavisen Ordrupvej 114 DK 2920 Charlottenlund Tlf.: 36 30 55 52 Mail: info@GOLFavisen.dk www.GOLFavisen.dk

Udgiver

ADCO:DESIGN

I redaktionen:

Frits Christensen Journalist fc@GOLFavisen.dk

Annoncer:

Foto

Pris kr.

700,-

Udsigt til store golfoplevelser

Layout

DG Media A/S Per Jørgensen Telefon 33 70 76 71 www.dgmedia.dk

Betal for 2

HIMMELBJERG GOLF CLUB

GOLFavisen ApS 9. årgang

Jimmy Bak (udstyr), Henrik Knudsen, Thomas Wulff (bil/transport), Casper Mads Hahne Thomsen, (mental træning), Svend Pedersen Anders Dahl Christiansen Carsten Fisher Peter Nielsen

Spil 3 smukke velplejede baner i Østjylland

• Morgenmad alle dage. Aftensmad 4 aftener. 4*Hotel i dobbeltværelse. • Mental træning v. aut. Psykolog, John Row. • Praktisk golftræning v. Pro, Graham Oakley, Horsens Golfklub. • 4 turneringer på Club de Golf Costa Brava. • Flyrejse København - Barcelona, samt transfer til/fra lufthavn.

Pr. person

Jens Christensen Journalist jc@GOLFavisen.dk

kr.

8.800,-

Alloverpress, iStockPhoto, Golf-Fotografen.dk, Jens Christensen, Frits Christensen, Dorothea Grundtoft, Jens Morten Sørensen og Søren Friberg.

Læsertal 61.000 pr. måned ifølge index Gallup, andet halvår 2012. Tilmeldt Pressens Medie Kontrol.

Distribution distribution@GOLFavisen.dk

Tryk Dansk Avistryk, Glostrup Oplag denne udgivelse: 21.000 eksemplar. Kontrolleret oplag 20.500 i snit pr. udgivelse i 2010 ifølge FKM Specialmediernes oplagskontrol.

Indhold og ophold: Fly fra København til det smukke Catalonien, hvor det vrimler med fantastiske golfbaner, smuk natur, kulinariske oplevelser, varme og sol. Det 4-stjernede Hotel Costa Brava er et dejligt spansk hotel i gammel engelsk stil. Værelserne er rummelige og med udsigt til golfbanen. Det er stilfuldt, hyggeligt og her ånder fred og ro. Der er restaurant, bar, tvstue, pool og mødelokaler. Her vil vi modtage undervisning og oplæg v. psykolog, John Row, som skal træne os mentalt. ”Club de Golf Costa Brava” er en 45 år gammel bane (27 huller) - parklignende, med korkege, pinjetræer og søer. Psykolog, John Row, vil undervise og give oplæg om mental træning, og ledsage os på banen. Pro, Graham Oakley, vil give træning og spille med i de planlagte turneringer. Se detaljeret ugeprogram, samt oplysninger om indhold på www.suof.dk. Yderligere information om undervisning og rejsens indhold, samt tilmelding: kontakt Marianne Christensen, Sundhedsteamets Oplysningsforbund, mc@suof.dk, tlf. 23233711 Informationsmøde holdes i Horsens Golfklub mandag d. 28/1 kl. 18 – 19. Tilmelding til infomøde senest 25/1. Rejsen arrangeres af Sundhedsteamets Oplysningsforbund i samarbejde med Horsens Golfklub.

123210_HorsensGolfklub_248x352.indd 1

I den smukke og rekreative natur tæt ved Himmelbjerget ligger klubben med Danmarks højest beliggende teesteder og greens. Her kan du spille 18 huller med udfordrende golf på Himmelbjegbanen, der er krydret med kløfter og vandløb. Bakbjergbanens 9 huller er åben for alle, også uden DGU-kort. Besøg klubben på www.himmelbjerggolf.dk, men oplevelsen af banen og naturen får du kun ved at gå en runde - du er velkommen.

Himmelbjerg Golf Club · Bakbjergvej 7 · 8653 Them tlf. 87 98 31 00 · hgc@himmelbjerggolf.dk · www.himmelbjerggolf.dk

HEdEnstEd GOLFkLUB Naturskønne omgivelser med søer og skov Flot 18-hullers bane i naturskønne omgivelser med vandløb, søer og skov. Rig på udfordringer og naturoplevelser. Banen ligger i et bakket landskab og følger terrænet, uden mange kunstige tilpasninger. Hedensted Golf Klub ligger tæt ved motorvej E 45 og har kort afstand til en række andre spændende golfbaner. Der er gode muligheder for overnatning i omegnen. Vi har også en spændende Pay and Play bane med 9 huller. Banen er 1800 m. lang og giver en god golfoplevelse. Banen er åben for alle. Besøg klubben på www.hedenstedgolf.dk , men oplevelsen af banen og naturen får du kun ved at gå en runde - du er velkommen.

Hedensted Golf Klub · Rindbækvej 6 · 8722 Hedensted Tlf. 76740700 · golf@hedenstedgolf.dk · www.hedenstedgolf.dk

HORsEns GOLFkLUB Golfanlæg til den kræsne golfspiller Et velfungerende golfanlæg som tilfredsstiller selv den mest kræsne golfspiller. Vor 18 hullers bane er smukt indpasset i den naturskønne Hansted Ådal, som både giver dig grønne naturoplevelser og et rigt dyreliv. Kort sagt, der venter dig en utrolig afvekslende golfrunde på en meget varieret golfbane. Vores 9 hullers Par 3 bane er ratet og er åben for alle, - også Pay and Play. Besøg klubben på www.horsensgolfklub.dk, men oplevelsen af banen et mindeværdigt besøg får du kun ved at gå en runde - du er velkommen.

Horsens Golfklub · Silkeborgvej 44 · 8700 Horsens tlf. 7561 5151 · info@horsensgolf.dk · www.horsensgolfklub.dk

16/01/13 08.57


6

Indhold

APRIL 2013

INDHOLD

12

Skakspil med køller

du lærer meget ved et studiobesøg!

Korte Putts......................................................................................................................... 8 Smånyt fra ind- og udland Interview.......................................................................................................................... 12 Skakspil med køller Reportage........................................................................................................................ 16 Den hvide hajs imperium

Golfstore Studio er det rette udgangspunkt, for at

I vores studioer findes alt udstyr, som launch moni-

få det sjovere på golfbanen. Med en professionel

tor, video, testkøller, måleudstyr og meget mere.

Reportage........................................................................................................................ 20 Ry blev reddet af naboen

Golfstore Custom Fitting Lesson™ eller regulære

Naturligvis lige ved driving range, så både du og

lektioner. Eller begge dele.

din pro ser præcist, hvordan boldene flyver. Sam-

Portræt............................................................................................................................ 22 Fra kinesisk container til ni danske golfbutikker

Din Golfstore-pro er læreren, der ved alt om svingteknik, udstyr og spillestrategi. Og om hvordan du

Mentalcoaching................................................................................................................ 26 Stort plus ved synligt mål Tema udstyrsnyt 2013 Tilbehør............................................................................................................................ 28 Gps & kikkert.................................................................................................................... 32 Bags................................................................................................................................. 36 Vogne............................................................................................................................... 42 Banebesøg....................................................................................................................... 46 Naturen som medspiller Reportage........................................................................................................................ 48 Nyudviklet betalingsautomat

skal opnå dine mål.

56

Bravo for en skolelærer

84

Spanske spillers yndlingsbane

tidig er det et dejligt sted for en kaffepause og en snak om dine mål og opfølgning. Velkommen til et givende og sjovt studiobesøg!

Interview.......................................................................................................................... 50 Madsen styrer mod målet Gimmes............................................................................................................................ 54 De kaltede gimmes Portræt............................................................................................................................ 56 Bravo for en skolelærer Konkurrence..................................................................................................................... 60 Vind præmie fra Wilson og NIKE Reportage US Masters...................................................................................................... 62 Thorbjørn klar til USA Nekrolog........................................................................................................................... 66 Han gjorde golflivet lettere for mange Klubbesøg........................................................................................................................ 75 Konkurstruede Ikast på rette vej Beklædning...................................................................................................................... 78 Skotskternede bukser er ikke bare ternede Herregårdsgolf.................................................................................................................. 82 Sydsjællands første golf blev spillet ved Præstø Banebesøg....................................................................................................................... 84 Spanske spillers yndlingsbane Historie............................................................................................................................ 88 Det ukendte golfikon Interview.......................................................................................................................... 90 Tinning på dollars-jagt Klumme............................................................................................................................ 94 Scener fra en golfuge Bilsiden............................................................................................................................ 96 En fuldtendt Golf-bag Klubnyt............................................................................................................................. 98 Smånyt fra de danske klubber Golf i TV......................................................................................................................... 102 Viasat

PRO|VENTILATION En del af PRO|GRUPPEN

PRO|VENTILATION leverer effektive, bæredygtige løsninger inden for ventilation og indeklima. Vi er kendte og anerkendte som en solid og seriøs samarbejdspartner, der leverer service i topklasse – hver gang. Vi udfører montering og installation af alle former for ventilationsanlæg, og som teknikentreprenør tilbyder vi fag entrepriser, entrepriseledelse og styring inden for ventilation, VVS, køleanlæg og automatik.

H.J. Holstvej 20 DK-2610 Rødovre T : 36 36 09 09 F : 36 36 09 19 W : www.proventilation.dk E : info@proventilation.dk

SEBBER KLOSTER GK STudiO JESPER MIKKELSEN, 22 10 45 04 TANGE SØ GK fLAGShip STORE & STudiO DAN STAGE, 86 65 95 03 VARdE GK fLAGShip STORE & STudiO SANNE & JACOB TRANBERG, 75 22 22 48 / 27 12 97 50

Besøg www.golfstore.dk


8

Korte Putts

APRIL 2013

Korte Putts

THORBJØRNS TRÆNER HÆDRET Kort før Thorbjørn Olesen overraskede alt og alle ved at blive bedste dansker i US Masters var der hæder til hans træner fra Værløse Golf Klub, Lars Nysøe, i forbindelse med den årlige generalforsamling i PGA of Denmark, der blev afviklet på Himmerland Golf & Spa. Lars Nysøe blev af kollegerne kåret som ”Årets Træner” for sit arbejde i klubben, men naturligvis også for sit arbejde med den danske verdenstjerne.

Lars Nysøe – årets træner.

PGA-forsamlingen kårede Thomas Poulsen som ”Årets Gazelle” for hans arbejde med talentudvikling på Idrætsskolen i Ikast og i Dansk Junior Golf Academy. Desuden blev Andreas Kali kåret som ”Årets Elev”. Han er golftrænerelev i Hjortespring Golfklub hos headpro Anders Danielsen. Alle tre prismodtagere fik et gavekort på 5.000 kr. sponsoreret af PGA’s officielle rejsepartner Green2green.

Thomas Poulsen – årets gazelle

Andreas Kali – årets elev

FØRSTE PRO-SEJR TIL BJERREGAARD Stortalentet Lucas Bjerregaard, der stiller op for Lübker Golf, men er fra Frederikshavn, lagde hårdt ud på denne sæsons Ecco Tour ved at vinde den ene af de to turneringer

i Winter Series på La Manga i Spanien. Den tidligere Europa-mester og juniorverdensmester debuterede som professionel i 2012-sæsonen, men manglede vinderheldet i de afgørende situationer. Den første pro-sejr kom efter et tæt opløb med finnen Tapio Pulkkanen, der fører Ecco Tour efter afslutningen på Winter Series foran Lucas Bjerregaard, hvis mål i denne sæson er at spille sig ind på Challenge Tour. Lucas Bjerregaard – fik første sejr på Ecco Tour

NY CHEF I BIRKEMOSE Den kun 31-årige Christian Kershøj er ansat som ny forretningsfører i Birkemose Golf Club ved Kolding per 1. marts 2013. Christian Kershøj flyttede i 2012 fra Østerbro i København til Kolding for at læse på universitetet. Gennem tre år har

han arbejdet med salgsarbejde i Smørum Golfcenter og har erfaring med salg og service generelt gennem 10 år ned alt fra tøj og annoncer til radioreklamer. I Birkemose begyndte Christian Kershøj med erhverssalg som et

AF FRITS CHRISTENSEN

Lester Madsen modtager Sølvuret fra bestyrelsesmedlem Tom Holmberg.

SØLVUR TIL HOTELDIREKTØR Direktøren for Hotel Munkebjerg ved Vejle, Lester Madsen, har modtaget Dansk Golf Unions ærespris, Sølvuret, for mange års indsats med udviklingen af Danmarks Golfmuseum, der i dag fremstår som det største og bedste golfmuseum på det europæiske kontinent. Prisen blev overrakt på DGU’s repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart af det afgående bestyrelsesmedlem Tom Holmberg, der i øvrigt blev erstattet af formanden i Hillerød gennem otte år, Lars Broch Christensen, der er far til landsholds-

spilleren Nicole Broch Larsen. Af andre prismodtagere på årsmødet kan nævnes Emily Kristine Pedersen fra Smørum, der modtog Bella-prisen på 20.000 kr. Hun vandt i 2012 DGU’s juniorrangliste og blev nummer to på Titleist-ranglisten for damer. Der blev også uddelt sølvnåle til PGA-træner Magnus Landström, redaktør på fagbladet Greenkeeperen, Karsten Bjergø samt Flemming Laursen for frivilligt arbejde i Brønderslev Golfklub gennem 30 år. Odense Golfklub modtog prisen som årets Short Game Klub 2012.

DANSK-SVENSK SAMARBEJDE Det er lykkedes de to danske iværksættere i virksomheden GolfSverige.dk at lave en tre-årig samarbejdsaftale med VisitSweden og Svenska Golfförbundet (SGF) med henblik på at øge danskernes kendskab til de mange svenske golfbaner og dermed øge antallet af danske greenfeerunder i Sverige med 30 procent de næste tre år. Aftalen betyder, at GolfSverige.dk har fået det blå stempel som svenskernes officielle golfsite i Danmark. –GolfSverige.dk har historisk vist sig at generere mange bookinger til de svenske golfbanmer, så det bliver det site, som vi dirigerer al trafik til så de danske golfspillere kan finde de svenske golfbaner, siger Per Svensson fra Svenske Golfförbundet. –På GolfSverige.dk

Christian Matthiassen og Jess Krelskov – ejere af GolfSverige.dk er vi glade for, at det er lykkedes os at samle alle kræfter på et golfsite. Vores fælles indsats vil gøre det nemmere for danske golfspillere at finde relevant information, når de skal planlægge deres golftur til Sverige, siger Christian Matthiassen fra GolfSverige-dk.

studiejob, men lagde studierne på hylden, da han fik tilbudt jobbet som forretningsfører. Birkemose Golfcenter blev i november 2012 overtaget af Knud Daugaard-Hansen, der er søn af stedets grundlægger Søren Daugaard-Hansen. Fra 1. april i år er det Birkemose Golf Club, der har overtaget driften af golfcentret. Christian Kershøj – ny forretningsfører i Birkemose

PGA Catalunya Resort er beliggende i et naturskønt skovområde med udsigt til fantastiske bjergtoppe. De 2 verdens klasse golfbaner er rangeret nr. 1 og nr. 3 i Europa. Med en beliggenhed kun 10 min fra Girona og fra Costa Brava´s Middelhavs kyst, er man tæt på alle “herlighederne”. Vores boligudvalg inkluderer “frontline” byggegrunde, indflytningsklare luksus villaer, store dobbelthuse og luksus lejligheder med udsigt til 18. hul. Frontline byggegrunde fra: 380.000€ Lejligheder fra: 250.000€ Dobbelthuse fra: 695.000€ Villaer fra: 950.000€ Kontakt Mediter Real Estate for mere information og besigtigelsesrejse: +4587123100 - info@mediter.com

www.pgacatalunya.com

Be Different

Be Inspired

Believe


10

Korte Putts

APRIL 2013

Korte Putts

NYT GOLFPAS I HØRSHOLM Hørsholm Golf har besluttet sig for at smidiggøre introduktionen til golfsporten for potentielle nye medlemmer ved at modernisere det traditionelle begynderforløb med indlæring af regler, slagprøver og spilleprøver. Nyskabelsen består i indførelsen af et GolfPas for alle interesserede i Københavnsområdet og Nordsjælland. Metoden med GolfPas skal sikre, at spillerne får hurtigere adgang til den storre bane, og at reglerne læres trinvist og ved brug af video og webquizzer. Der kræves ikke et forudgående medlemskab, og der arbejdes med følgende firetrins-model: Trin 1: Golfhandicap 99 med ret til at spille på lille par 3-bane. Trin 2: Golfhandicap 72 med ret til at spille stor bane fra specielle teesteder. Trin 3: Golfhandicap 54 med ret

Hørsholm Golf indfører GolfPas

til at spille stor bane fra standard teesteder. Trin 4: Golfhandicap 48 og DGU-kort. -Vi må erkende, at vi i de gode vækstår har opbygget nogle krav og barrierer, der ikke tidligere var gældende, og som i dag kan virke hæmmende. Selvfølgelig er der nogle helt basale sikkerheds- og adfærdsregler, som en golfspiller bør følge, men der er ingen grund til, at en nybegynder skal stilles over for krav om at kunne indviklede golfregler, før man kan få den første fornøjelse af spillet, siger direktør i Hørsholm Golf, Anders Sørensen.

BIRDIE-UGLE PÅ GYLDENSTEEN

Allan Bo Jensens træfigur på Gyldensteen med en birdieugle på hovedet.

På Gyldensteen Golf ved Bogense udfolder ejeren Finn Gramvad store anstrengelser for at gøre det forholdsvis nye golfresort til et attraktivt sted, hvor alle kan komme og få en oplevelse og nyde de smukke omgivelser uanset om de spiller golf eller ej. På golfresortets område er der lavet både gangstier, cykelstier og ridestier, lige som der er opsat smukke granitbænke og plantet Douglas-gran. Tæt ved hovedbygningen åbnes snart en rosenpark med en kærlighedssti, hvor der opsættes borde og bænke, så man vil kunne nyde en picknikkurv, som i øvrigt kan købes i golfklubbens restaurant. Seneste tiltag er opsætningen af en træskulptur, der forestiller en golfspiller med en ugle på hovedet. Den er lavet af træskæreren Allan Bo Jensen med en motorsav og er 2,5 meter høj. Foran figuren ligger en golfbold i granit og overstørrelse.

AF FRITS CHRISTENSEN

PRO TEAM I GYTTEGÅRD En helt ny model for elitegolf i Danmark er lanceret i Gyttegård Golf Klub ved Billund, hvor klubben har lavet en samarbejdsaftale med den private virksomhed Pro Team Danmark, der ejes og drives af Allan Kirk Thomsen med støtte fra en række sponsorer. Pro Team Danmarks mission er at finde og udvikle topspillere med henblik på en professionel tilværelse. Den nye aftale mellem Gyttegård og Pro Team Danmark indebærer, at sidstnævnte

Kort tid efter skilsmissen kom den smukke skistjerne alvorligt til skade under VM i alpint og måtte gennemgå en større knæoperation på et hospital i østrigske Schladming. Lindsey Vonn er det første kvindelige bekendtskab, Tiger Woods er blevet kædet sammen med siden sexskandalen, der kulminerede i 2010 med skilsmissen fra svenske Elin Nordegreen.

skal stille med en række spillere heriblandt minimum tre professionelle til rådighed for klubbens to bedste hold i Danmarksturneringen. Gyttegård måtte i 2012 forlade elitedivisionen, og målsætningen er i 2013 som minimum at komme med i oprykningsspillet og senest i 2014 at rykke op i elitedivisionen.

Allan Kirk Thomsen fra Pro Team Danmark (tv) indgår samarbejde med Gyttegård Golf Klub her personificeret ved formanden Hans Bennetzen og Leif Bojesen, der er formand for Gyttegård Company Club.

BACKTEE OPEN 2013 En rejse for to til Dubai med Bravo Tours til en værdi af 25.000 kr. for en hole in one er en af mange præmier i dette års udgave af Backtee Open, der afvikles i henholdsvis Lübker Golf (14. juni), Skjoldenæsholm Golf (16. august) og Silkeborg Ry Golfklub (6. september). Førstepræmien i turneringen er deltagelse i Backtee Race to Himmerland, der spilles på Himmerland Golf & Spa Resort 3.-5. oktober inklusiv tre hotelovernatninger og spilletøj. De seks vindende personer i partnerturneringen får den ultimative pro-am-oplevelse i Backtee Race to Himmerland, der er identisk med sæsonfinalen på såvel Ecco Tour som Nordic League.

TIGER VANDT VONN

Det blev den amerikanske skistjerne Lindsey Vonn, der var først ude med bekræftelsen på det amorøse forhold til Tiger Woods, som hun kun har kendt i kort tid efter bruddet med sin mand i januar i år. –Jeg tror ikke, det er nogen særlig velbevaret hemmelighed, at vi ses, skrev Lindsey Vonn for nylig på sin Facebookprofil, efter at rygterne har svirret i nogen tid.

ecco.com/golf

Tiger Woods og Lindsey Vonn er tydeligvis glade for hinanden.

GRAEME MCDOWELL tour Hybrid

GET COMFORTABLE WITH PERFORMANCE

Situation fra 2012-udgaven af Kollegagolf

KOLLEGAGOLF FOR FEMTE GANG Dansk Firmaidræts Forbund håber på flere end 200 hold til 2013-udgaven af Kollegagolf, der i år kan markere fem års-jubilæet. Populariteten har været støt stigende, og foreløbig har 100 hold tilmeldt sig dette års turnering, der har sidste frist for tilmelding 22. april. Årets finalestævne vil blive afviklet 20. september i Korsør. Det koster 600 kr. per hold at deltage for hold med to til fire spillere. Hovedpræmien er et rejsegavekort på 17.000 kr. til Olsen Tours. Flere informationer kan findes på www.kollegagolf.dk

With low-profile stability, surprising traction and endless comfort, ECCO Hybrid Golf is a serious performance shoe. Watch the tour this season and you’ll see what we mean.

ecco.com


12

Interview

APRIL 2013

SKAKSPIL

MED KØLLER

Sangeren og maleren Johnny Madsen er passioneret golfer og spiller gerne 300 dage om året. Men det blev en hård begyndelse med tre fibersprængninger af hver seks ugers varighed. altså fascineret af en livsnydertype som amerikaneren John Daly. Det var jo nærmest et H. C. Anderseneventyr, da han fik sit gennembrud og vandt den første major-turnering, han stillede op i. Han kom med på afbud i sidste øjeblik og måtte køre syv-otte timer i bil for at nå frem. Han er den ærlige type, der kan og tør spille spillet.

er en af de bedste, jeg har spillet, men også Marianske Lazne-banen i Tjekkiet er værd at rejse efter. Og så smutter jeg meget gerne på en hurtig tur til Skotland for at spille en af de mange gode baner der. Eksempelvis er det alles drøm at spille selveste Old Course på St. Andrews.

Jeg plejer at joke ” med, at jeg foretræk-

Hvor har du holdt din bedste golfferie? -Det var så ubetinget på en ugelang tur til Essex i England. Vi var 2530 medlemmer fra Fanø Golfklub, og det var rent hygge med golf om dagen og kortspil om aftenen.

ker en dårlig dag på golfbanen frem for en god dag med familien...

Johnny Madsen demonstrerer her, at hans bedste runde på hjemmebanen på Fanø var en 69’er. AF FRITS CHRISTENSEN

Hvornår begyndte du at spille golf, og hvad er dit handicap? -Det er 18 år siden, jeg begyndte at spille her på Fanø, hvor jeg bor, og mit laveste handicap er fem. Hvorfor begyndte du at spille golf? -Det begyndte med en familieferie på Bornholm, hvor min dengang 13-årige søn Rasmus viste stort talent for spillet med nogle lånte køller. Jeg skulle også prøve, og blev straks fascineret af spillet. Jeg havde brug for motion, og jeg har altid syntes, at det så lidt komisk ud, når motionister bare spæner af sted på offentlig vej. Det ligner jo folk på flugt. Men det blev en hård start for mig med tre fibersprængninger af hver seks ugers varighed. Hvor meget spiller du? -Jeg spiller formentlig omkring 300 dage om året, eller når vejret og mit arbejde tillader det. De mange

Faktabox Johnny Madsen: Rocksanger og kunstmaler Bopæl: Fanø Klub: Fanø Golf Handicap: 5 som det laveste.

jobs rundt omkring i landet betyder også, at jeg formentlig har spillet omkring 80 forskellige baner. Det er halvdelen af landets golfklubber.

Hvilken bane i Danmark er den bedste, du har spillet? -Marbæk-banen i Esbjerg Golfklub vil jeg kategorisere som den bedste. Det er der åbenbart også flere eksperter, der mener. Herefter vil jeg rangere Holstebro, Varde og Rungsted som de næste på listen over de bedste danske baner.

Hvilken udenlandsk bane er den bedste, du har spillet? -Santa Ponsa-banen i Spanien

Dyrker du andre former for sport? -Ja, rafling! Alle mine bevægelser er møntet på golfspillet – og så er det i øvrigt ikke fysisk krævende at træne sig op til at være en god lottospiller.

2 0 1 3

BUDERSAND - Sylt

Royal Golf - Stensballegaard - Hørsholm

Hvad har golfspillet givet dig? -Jeg har lært en masse disciplin gennem golfspillet. Man kan godt sammenligne lidt med musik, for en god golfspiller skal slå slagene med en rytmisk og afslappet bevægelse. Man skal kunne mærke slaget i alle kroppens fibre. En kendt person har sagt, at golf ikke kan vindes, kun spilles. Det er jeg enig i. Man spiller på hvert sit niveau. Samtidig er det en slags mindgame, altså et spil, hvor man skal bruge hjernen på samme måde som i skak. Og så betyder handicapsystemet, at alle kan spille mod alle fra hvert sit niveau. Jeg plejer at joke lidt med at sige, at jeg foretrækker en dårlig dag på golfbanen frem for en god dag med familien…

For 15. gang inviterer vi til den nu klassiske golfturnering Bounty Club Open.

Vi spiller i én række med ¾ handicap. Ved pointlighed, vinder laveste samlede handicap.

I år skal vi spille pargolf, som ”Best ball”. I skal blot være to spillere, køn ligegyldigt. I spiller hver sin bold 18 huller stableford. Den bedste score på hvert hul indgår i parrets fælles scorekort.

Pris per deltager: kr. 700,- Tilmelding er bindende.

I år skal vinderne indvie fastlands Europas flotteste linksbane på øen Sylt. Vinderne skal bo på det femstjernede Budersand Hotel og spille 3 runder på deres enestående bane. 3 nætter med morgenmad og fælles gourmetmiddag venter de vindende hold. Vi spiller i år på følgende baner: 24. Maj kl. 08.00

Hvad er dit favoritjern/kølle? -Jeg er rigtig god til at variere mine slag med forskellige wedge-jern. Jeg har alle jernene fra 7-jern op til en 64 graders lobwedge. I stedet for de lange jern ynder jeg at bruge min 29 graders fairwaykølle, som jeg er i stand til at variere længden med. Hvem er din favoritspiller? -Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, men jeg er

O P E N

Stensballegaard, ved Horsens (vi spiller Brakør-Elbæk sløjferne)

31. maj kl. 08.00

Royal Golf i København

14. juni kl. 08.00

Hørsholm Golfklub i Hørsholm

Tilmelding på vor hjemmeside www.bountyclub.dk Indbetaling af deltagergebyr: konto nr. 2191 - 0103 331 331 Max. 88 deltagere per runde. Vi registrerer efter ”først til mølle” Deltagerlister vil blive offentligtgjort på vor hjemmeside www.bountyclub.dk Program på alle baner: Kl. 08.00 Registrering – morgenmad. Kl. 09.30 Gunstart Kl. 14.30 ca. Frokost og præmieuddeling

Kontakt vores golfrejsespecialister på info@bountyclub.dk eller 70 20 56 66 www.boutyclub.dk · www.pro-golftours.dk · www-profilrejser.dk · Medlem af RGF nr. 2356 Johnny Madsen spiller gerne golf 300 dage om året, hvis der er tid til det. Foto: Poul Madsen.


THE FIR ST DI STA NCE IRON TO MA KE IT ON TOUR.

THE NEW ROCKETBLADEZ IRONS POWERED BY THE SPEED POCKET. Only RocketBladez are powered by the Speed Pocket, the little thing that promotes radically increased speed and distance. These irons are the true blend of the feel the pros demand and the explosive distance amateurs crave.

Š 2013 Taylor Made Golf Company, Inc. Sergio Garcia plays the RocketBladez Tour Iron.

The Speed Pocket. If you don't have it, then you don't have it.

TAY_9586 GOLFAVISEN Rocketbladez (520 x 352mm plus 3mm).indd 1

#OneBucket

15/04/2013 12:37


16

Reportage

APRIL 2013

Doonbegbanen i Skotland er en fantastisk Greg Norman-bane.

Flyv dIRekte FRA BIllund tIl SevIllA

DEN HVIDE HAJS IMPERIUM

green2green flyver som de første direkte fra Billund til Sevilla. Rejs ned til dejlige Provincia de Cadiz eller tag turen til Costa de la Luz. Mulighederne er mange med den nye rute!

Australieren Greg Norman er en af verdens mest efterspurgte banedesignere, der har opbygget et verdensomspændende forretningsimperium med alt fra design og academy til beklædning, vin og bøffer. AF FRITS CHRISTENSEN

Det er slet ikke nogen dårlig idé at have en veludviklet sans for personlig markedsføring, hvis man vil bruge sin sportslige karriere som trampolin til en succesrig tilværelse som forretningsmand. Australieren Greg Norman med tilnavnet The Great White Shark, relaterende til det bohemeagtige udseende med de lange lyse lokker, har altid forstået betydningen af den personlige iscenesættelse - omend han har formået at gennemføre det med stil. Som dengang han i 2008 mødte op til British Open sammen med tenniskendissen Chris Evert efter et hastebryllup på Bahamas ugen forinden. Det fik den britiske presse til at repetere, at den australske haj da vist også havde haft en romance med den britiske tennispige Sue Barker, kort før han mødte den amerikanske stewardesse Laura Andrassy, der blev hans kone og mor til parrets to børn. Ægteskabet med Chris Evert, der tidligere var gift Lloyd, blev stormfuldt og kortvarigt, og siden 2010 har Greg Norman levet sammen med den amerikanske indendørs-

arkitekt Kirsten Kutner i sit trejde ægteskab.

Dygtig forretningsmand

Mens kvinderne således kommer og går i den store hvide hajs liv, så har australieren formået at skabe større og mere permanent stabilitet i karrieren som den succesfulde forretningmand, hvis imperium ikke blot har bredt sig geografisk world wide, men også er spredt over adskillige brancher.

øvelse sammen med sydafrikaneren Gary Player. Men det er sjældent, at paletten bliver så bred og farverig, som det er tilfældet med Greg Normans imperium, der i 2012-sæsonen indtjente 124 mio. kr., hvilket er mere end de 98 mio. kr., som den sportslige karriere indbragte australieren i samlet præmieindtjening.

Stort imperium

Foruden golfbanedesign har Greg Norman også gang i forskellige former for ejendomsudvikling og investeringer i byggevirksomhed. Hans Turf Company udvikler græssorter til golfbaner, bl.a. bermudagræs, der er et af hovedprodukterne. Han har også leveret græstæppe til både Superbowl og OL i Sydney 2000. Firmaet Australian Prime er en fødevarekoncern, der bl.a. har lanceret en såkaldt Greg Norman Signature Wagyu, der er en steak opkaldt efter 300 dage gammelt Wagyu-kvæg, der også eksporteres fra Australien til USA. Allerede under sit første besøg i USA i 1976 i forbindelse med World Cup i Palm Springs viste Greg Norman stor interesse for Californiens vine, og i løbet af 1990’erne gik han i partnerskab med Beringer Blass ved lanceringen af Greg Norman Wine

”Norman har større stabilitet som

forretningsmand end som ægtemand efter de korte og stormfulde romancer med tennispigerne Chris Evert og Sue Barker

Great White Shark Enterprise med hovedkontorer i Jupiter, Florida, og Sydney, Australien, er det multinationale moderselskab for en række forskellige kommercielle aktiviteter med Greg Norman Golf Design, stiftet i 1987, som det største og mest betydningsfulde for koncernen. Det er langt fra usædvanligt, at tidligere verdensstjerner bruger den sportslige karriere som springbræt til succes i businessrelaterede aktiviteter. Af de gamle koryfæer er amerikanerne Jack Nicklaus og Arnold Palmer de bedst kendte i den

Estate. Firmaet sælger hvert år mere end 150.000 flasker vin. Gennem firmaet The Stripe Group blev Greg Norman i 2010 medejer af den berømte Valderrama Golf Club i Sotogrande på den spanske solkyst, men ellers er han som banedesigner i de seneste år nok mest kendt for designet af The Earth Course, der er en del af det store golfresort, Jumeirah Golf Estates i Dubai, der hvert år er vært for afviklingen af Race to Dubaifinalen. Greg Normans firma for golfdesign er det mest udbredte world wide med 75 gennemførte projekter med nybyggeri eller renovering og andre 25 igangværende. Når det kommer til business, er det i designet af golfbaner, at Normans kærlighed ligger.

Vi flyver også fra København til Sevilla via Barcelona/Madrid eller direkte til Malaga!

Iberostar Royal Andalus

Barcelo Montecastillo

Barcelo Costa Ballena

Et flot resort direkte på stranden og beliggende i byen Novo Sancti Petri ikke langt fra Cadiz. Golf spilles på to Seve Ballesteros golfbaner, nemme at gå og lige ved døren.

Spændende 5 stjernet resort meget tæt på byen Jerez. Dette er en lille perle midt i Provincia de Cadiz med en Jack Nicklaus golfbane!

Dejligt 4 stjernet resort lige ud til Atlanterhavet og den 27 hullers Costa Ballena Ocean Golf Club, designet af Jose Maria Olazabal. Her findes de absolut bedste træningsfaciliteter.

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse • SeMI All InCluSIve • 5 runder golf på Novo Sancti Petri A & B • Bustransport mellem lufthavn og resort Pris per person fra DKK

7.295

Cadiz

Greg Norman er kendt for sit gode forhold til tidligere præsident Bill Clinton, der ofte har været ombord på golfspillerens lystyacht.

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse • MORGenMAd (HAlvPenSIOn eller SeMI All InCluSIve mod tillæg) • 7 dages golf på Barcelo Montecastillo Golf • Mindre lejebil til 2 personer fra Sevilla lufthavn Pris per person fra DKK

5.995

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag • 7 nætters ophold i dobbeltværelse • HAlvPenSIOn - morgenmad, middag • 5 dages fri golf med trolley og træningsbolde • Bustransport mellem lufthavn og resort Pris per person fra DKK

Cadiz

7.295

Cadiz

BOOK NU PÅ 86 11 49 55 ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ

WWW.GReen2GReen.dk STUDSGADE 5 • DK-8000 AARHUS C • TEL: 86 11 49 55 • INFO@GREEN2GREEN.DK


Reportage

APRIL 2013

E Y N N E D L I T T L A R E D N I F U D

N E N O S Æ S F L O G Det nye Greg Norman-academy er blot en af de mange kommercielle strenge, Greg Norman spiller på. I årene siden den økonomiske krises begyndelse i 2008 har arbejdet med golfdesign for det meste koncentreret sig om projekter, hvor banerne skulle redesignes eller omlægges, fordi det for ejerne er betydeligt billigere at renovere end at bygge nyt. Især når man bagefter kan markedsføre sig under Greg Norman Signatur Design.

Simpel filosofi

gen og konstruktionen af en hvilken som helst bane, siger Greg Norman. -Den grundfolosofi er ikke kun medvirkende til at holde omkostningerne nede i arbejdet, men er også medvirkende til at give banen et naturligt og så visuelt optimalt udtryk som muligt. I gamle dage havde banekonstruktørerne ingen bulldozere,

Det er blevet til to majorsejre i karrieren, og begge gange i British Open, som her på billedet i 2008. bæredygtighed, og ingen af disse to faktorer kan stå alene, siger Greg Norman, der også har denne bakspejlsteori omkring udviklingen. -I en meget lang periode op til kriseårene var der en hård konkurrence blandt investorer om, hvem der kunne bygge de største og dyreste golfresorts. Det blev de straffet for, da krisen brød ud med fortsat store omkostninger ikke kun til byggeriet, men også til driften af disse enorme anlæg. I den sidste ende var der kun resortgæsterne og investorerne til at betale gildet. Det ramte hårdt i eksempelvis USA, hvor man gik fra at åbne 350 nye baner på et år til at lukke 150. Det var noget, som andre lande kunne lære meget af, og derfor er man blevet meget mere økonomisk bevidst i dag.

han helst ser golfsporten udvikle sig. -Det skulle glæde mig med en positiv udvikling i verdensdele som Sydamerika og Asien. Jeg ved godt, at et land som Kina allerede er kommet godt med gennem etablering af store golfresorts. Heldigvis sker der også noget i Østeuropa og Tyrkiet,

”Investorerne blev straffet for at

Ef af de baner, som Greg Norman netop har redesignet, er The East Course på Grange Golf Club i Adelaide, Australien. Det var her, Greg Norman i en alder af 22 år vandt sin første sejr som professionel ved at besejre golflegender som David Graham, Graham Marsh, Bruce Devlin og Bruce Crampton. I et interview med KPMG Golf Business Forum for nylig gav Greg Norman en forklaring på den filosofi, der ligger til grund for hans arbejde

konkurrere om, hvem der kunne bygge de største og dyreste golfresorts i årene lige op til krisens indtog

med banedesign og renoveringer rundt omkring i hele verden. -Takket være min opvækst i Australien har jeg altid følt mig som en slags naturmenneske, der føler sig bedst hjemme, når jeg befinder mig i naturen eller vildmarken. Derfor har det været naturligt for mig at have en minimalistisk tilgang til arbejdet med banedesign. Jeg har altid prøvet at finde noget inspirerende i naturen i det område, som golfbanen befinder sig i, for at kunne bruge den inspiration i arbejdet med at udforme layoutet. Jeg er en stor tilhænger af den gave, som Moder Natur har givet os alle, og derfor prøver jeg efter bedste evne at inkorporere den filosofi i planlægnin-

I NG T I L BE K L Æ DSN V E JR A L SL AG IL UD S T Y R ETR E N OG DE N BE G Y NDF E S S I ONE L L E T OP P RO E E N BE D SITN D R Å F U D I NG I D R Å DG I V NP G A S HOP L OK A L E

ABACUS REGNSÆT Et rigtig dejligt dame regnsæt med stretch, der gør det nemmere at svinge. Sættet har et vandsøjle tryk på 10.000 mm, hvilket svarer til ca. 36 hullers golf uden at blive våd i regnvejr. Normalpris på sættet er kr. 2000.-

men måtte nøjes med heste foran en gammeldags plov eller manuelt arbejde med skovle. Det er den form for minimalisme, der tiltaler mig i arbejdet. Det lader sig selvfølgelig ikke gøre at arbejde på den måde i alle tilfælde med nye baner, men det er en stor tilfredsstillelse hver gang det lykkes at lave et projekt, der er bæredygtigt, både når det gælder miljøet og økonomien, siger Greg Norman, der føler sig privilegeret som banedesigner.

Krisen truer

The Great White Shark er også kendt for sine mange kvindelige bekendt- og ægteskaber.

! P O H S A G P E L A K O L N I DI

-Når man tager tiderne og den økonomiske krise i betragtning, er jeg meget stolt af, at vi for tiden har gang i hele 38 projekter rundt omkring i verden. De er ganske vist ikke alle under fysisk konstruktion endnu, men at have gang i mere end et dusin golfbaneprojekter netop nu, finder jeg meget positivt i en tid med meget store økonomiske udfordringer. Ifølge Greg Norman er den globale økonomiske krise, som den har udfoldet sig siden 2008, den største trussel mod golfsportens udbredelse og dermed også for golfindustriens overlevelse og fremtid. -Det er den økonomiske krise, der har haft den største negative effekt på alle sektorer inden for golfindustrien. Det tvinger os alle sammen til at forholde os til realiteterne i markedet, for vi kan ikke regne med, at det, der fungerede godt for tre-fem år siden, også vil kunne fungere i dag. Til syvende og sidst er den økonomiske bæredygtighed mindst lige så afgørende som den miljømæssige

Redesign af baner

-Det er også en af grundene til, at vort arbejde som banearkitekt i dag i meget høj grad bygger på redesign og renovering af eksisterende golfbaner. Der bygges stadig nye baner og golfresorts, men det afhænger i meget høj grad af, hvor man befinder sig i verden. Hvis vi kan behandle ethvert projekt, som var det vores eget og bygget for vore egne penge, vil der også være en god chance for, at projektet i sidste ende er økonomisk bæredygtigt, siger Greg Norman, der også har et bud på, hvor

TILBUDSPRIS KR.

11

Greg Norman har foreløbig ikke færre end 89 sejre som professionel og er stadig aktiv på Champions Tour i USA. og personlig er jeg stolt af et projekt, vi har kørende i et land som Jordan. Der sker også noget i Indien, og selv i mit eget hjemland Australien bygges der nye golfbaner. Tendensen går i retning af udvikling i Den Tredje Verden. Vietnam er et godt eksempel, hvor regeringen har meldt ud, at man gerne ser 70 nye golfbaner bygget. Det vil være et stort aktiv for turistindustrien i et land, hvor det varme klima kan tiltrække eksempelvis mange kinesiske turister.

19

37

Gregory John Norman (The Great White Shark) Født: 10. Februar 1955 i Mount Isa, Australien (58 år). Professionel: 1976 med 89 sejre inklusiv to majorsejre i British Open 1986 og 1993, 20 sejre på US PGA Tour og 14 på European Tour. Samlet præmieindtjening: 98 mio. kr. Business-indtjening i 2012: 125 mio. kr.

8 36

35 13

28 14

7

34 9 25

6

2

18

Business-engagement: Great White Shark Enterprises: Greg Norman Golf Course Design, Medallist Development, Southern Cross Developments, Greg Norman Turf Company, Greg Norman Wine Estate, Greg Norman Australian Prime, GSH Investments, The Stripe Group (Valderrama Golf Course) og Greg Norman Championship Golf Academy.

Find din lokale PGA Shop

12 26 4 31

38

15 10

Faktabox

1.499,-

1

17

23

33 3

22 21

27 30

29

20

WWW.PGASHOP.DK

24

5 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Birkemose Golfklub

75 56 50 44

Brande Golfklub

97 18 48 79

Fredericia Golf Club

75 92 90 33

Frederikshavn Golfklub

98 43 55 85

Furesø Golfklub

20 89 45 81

Gilleleje Golfklub

49 71 80 56

Grenaa Golfklub - ProShop

20 99 35 77

Hals Golfklub

21 84 86 97

Hammel Golf Klub

40 72 75 10

Hedensted Golf Klub

29 66 64 63

Hirtshals Golfklub

23 45 64 20

Hjørring Golfklub

98 90 03 99

Hobro Golfklub

28 33 66 66

Holstebro Golfklub

96 12 62 01

Hornbæk Golfklub

49 75 95 72

Hørsholm Golf A/S

45 76 51 50

Juelsminde Golfklub

40 77 69 70

Kaj Lykke Golfklub

40 50 43 50

Løkken Golfklub

20 86 67 35

Maribo Golfklub

41 12 26 55

Odense Golfklub

65 95 91 21

Roskilde Golfklub

46 32 61 00

Rungsted Golfklub

45 86 34 14

Rønnede Proshop

81 11 09 06

Silkeborg Golfklub

86 85 30 35

Sindal Golfklub

20 86 67 35

Sct. Knuds Golfklub

63 31 08 12

Struer Golfklub

40 43 33 96

Svendborg Golfklub

26 16 14 05

Sydsjællands Golfklub

55 76 15 75

Sæby Golfklub

20 32 68 66

Søllerød Golfklub

45 80 18 77

Vejle Golfklub

75 85 81 43

Viborg Golfshop

86 67 58 50

Volstrup Golfcenter

98 55 18 44

Ørnehøj Golfklub

96 36 42 42

Aalborg Golf Klub Aars Golfklub

98 34 23 71 40 52 27 68

Lokale afvigelser i sortimentet kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisstigninger.

18


20

Reportage

APRIL 2013

RY BLEV REDDET AF NABOEN

Når den nye beplantning vokser op, vil arkitekten Line Mortensens Kildebjerg Ry-bane være en parkbane i et byresort. Her er der udsigt til hul 6.

Havemøbler

Se mere på www.brdr-friis.dk

Med samarbejdet mellem Silkeborg Golf Club og selskabet Kildebjerg Ry A/S råder den nydannede Silkeborg Ry Golfklub over Skandinaviens største golfanlæg med 54 huller AF FRITS CHRISTENSEN

Klubfusioner og navneændring er følsomme størrelser, der kan få medlemmerne op af stolene som aktive deltagere i en ekstraordinær generalforsamling. Ikke mindst når baggrunden er en konkurs, der truer med at lukke en golfbane. -Med 360 medlemmer mødt frem var det en usædvanlig stor opbakning til en generalforsamling, og heldigvis var der massiv opbakning til de store planer, der blev kommenteret med kompetente bidrag fra forsamlingen, siger Mads Rugholm, der er golfmanager og direktør i Silkeborg Golf Club. Eller var direktør i SGC. Nu sidder han nemlig i en tilsvarende stilling som manager og direktør i den nydannede Silkeborg Ry Golfklub (SRG), der ikke blot fortsætter med driften af den velrenommerede skovbane i Resenbro uden for Silkeborg, men fremover også skal drive den nyanlagte Kildebjerg Ry-bane med en 18 hullersbane og en 9 hullers pay&play-bane.

Silkeborg Ry Golfklub med spillerettigheder på samtlige 54 huller på de to anlæg. Det samme gælder for de over 1.600 medlemmer i Silkeborg GC, der garanterer at fastholde kontingentniveauet med uændret stigningstakt. Det nye golfanlæg på Kildebjerg i Ry kom i store vanskeligheder i efteråret 2012, da Proark Golf Pluskoncernen gik konkurs og efterlod Kildebjerg Ry A/S med en golfbane uden driftsherre og en nydannet klub på Herrens Mark. Det specielle ved Kildebjerg Rybanen er, at den som første golfbane i Danmark er tænkt og udviklet som en integreret del af den nye bydel som en resortbane med almindelig

Mændene bag samarbejdsaftalen er fra venstre direktør Jens Mastrup, Kildebjerg Ry A/S, golfmanager Mads Rugholm, Silkeborg og formanden for Ry Golfklub, Flemming Stein. Kildebjerg Ry A/S garanterer samtidig klubben et samlet overskud på driften på over fem mio. kr., lige som selskabet har forpligtet sig til at investere i de nødvendige driftsmidler med en omfattende maskinpark samt beplantning på banen efter Line Mortensens forskifter. -Vi får et produkt, som ingen andre i landet kan matche. Vi vil videreudvikle banen i Ry, så den får samme niveau som i Silkeborg. Det betyder, at vi vil have en skovbane i Silkeborg og en parkbane i Ry med kun 16 kilometers afstand, siger Mads Rugholm. -Klubbens rekrutteringsgrundlag vil vokse markant i de kommende år. Der arbejdes på at få færdigbygget motorvejen forbi Silkeborg, der får en frakørsel kun to kilometer fra banen i Resenbro. Sammenholdt med udviklingen i Ry vil vi om få år være oppe på 130.000 mennesker i en afstand af kun 1520 kilometers kørsel til en af vore to baner, siger Mads Rugholm, der påpeger, at kapaciteten med 54 huller gør den nye SRG til Skandinaviens største målt på kapaciteten.

”Det betyder, at vi vil have en skovbane i Silkeborg og en parkbane i Ry med kun 16 kilometers afstand”

Stor opbakning

Med overvældende majoritet med 85 pct. af de afgivne stemmer for både vedtægtsændringer og navnskiftet er den epokegørende fem-årige samarbejdsaftale mellem Silkeborg Golf Club og byudviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S en realitet. For de næsten 100 nye medlemmer af Ry Golfklub (opløses) betyder det, at de inviteres til at melde sig ind i

bebyggelse mellem flere af hullerne. Banen er en klassebane tegnet af den i Skotland bosiddende og velrenommerede danske landskabsarkitekt, Line Mortensen, der bl.a. står bag Gyldensteen-banen ved Bogense. Undervejs har hun fået bistand af European Tour-spilleren Søren Kjeldsen som ekspertkonsulent.

Overskudsgaranti

I løbet af det fem-årige samarbejde mellem Silkeborg Golf Club og Kildebjerg Ry A/S er der kalkuleret med 550 nye medlemmer. Når aftalen udløber efter fem år. Har Silkeborg Ry Golfklub option på at overtage hele anlægget for 15 mio. kr.

Fødselshjælpere

Sammen med kassereren i Ry Golfklub, Peter Selmer, bliver også formanden Flemming Stein tilknyttet

bestyrelsen i Silkeborg Ry Golfklub. Han siger om det nyskabende samarbejde: -Vi har fra Ry Golfklub været fødselshjælpere ved denne fantastiske nyskabelse. Samarbejdet med Silkeborg vil betyde, at vi fra starten får tilført ekspertise og et professionelt personale til at sikre perfekte rammer for golfspil på anlægget i Kildebjerg. -Samtidig vil den nye klub Silkeborg Ry Golfklub blive yderligere attraktiv, da det giver vores medlemmer mulighed for også at spille ubegrænset i Silkeborg, der er en af landets bedste baner. Kildebjerg Ryselskabet har gennem samarbejdet med Silkeborg valgt den hurtigste og dermed også den billigste model til at sikre en fremtid for banen som en del af et byudviklingsområde, siger Flemming Stein.

Faktabox Silkeborg Ry Golfklub: Sammenlægning af Silkeborg Golf Club og Ry Golfklub med tilsammen over 1.700 medlemmer. Silkeborg: 27 hullers mesterskabsbane (3x9) Kildebjerg Ry: 18 hullersbane plus 9 hullers pay&play-bane

brdr. friis møbler Gladsaxevej 311 • Søborg • tlf. 39 69 90 90 mandag-fredag: 10 -18 • lørdag: 10 -15 www.brdr-friis.dk


22

Portræt

APRIL 2013

Fra kinesisk container til ni danske golfbutikker Manden bag Golf Experten, Kim Johansen, har aldrig manglet handlekraft eller mod og derfor har han udviklet Danmarks største golfkæde AF JENS CHRISTENSEN

Han begyndte med at sælge billigt kinesisk golfudstyr fra den ene ende af sin kones dagplejerum i privatboligen i Odder, men i dag - 20 år senere - sælger han alle golfbranchens mærkevarer, driver Danmarks største golfkæde med ni butikker og hører dermed til blandt Skandinaviens tre største kæder og blandt Europas 20 største. Jo, 50-årige Kim Johansen, direktør for Golf Experten A/S, har haft fart på, siden han i oktober 1993 fik en pludselig indskydelse og tog til den årlige golfudstyrsmesse i München, fordi han et par måneder tidligere var begyndt at spille golf. Inden han forlod messen, havde han købt en hel udstilling af kinesisk lavpris-udstyr af mærket ProWheel og sendt bud efter en skibscontainer fra ProWheel i Kina med det komplette udvalg af firmaets køller, bags, trolleys, handsker og sko.

- Jeg havde på dét tidspunkt været arbejdsløs siden 1. januar 1993, hvor et lovindgreb forbød danske investeringsprojekter, som jeg havde arbejdet med selvstændig som bankog finanskonsulent, fortæller Kim Johansen, der ikke rigtigt kunne finde ud af, hvad han ville beskæftige sig med i stedet - indtil han slog

Kim Johansen har i dag fast kontor i Aarhus Vest-butikken i Tilst, men rent privat bor han på førstesalen over Aarhus Syd-butikken i Højbjerg.

fru Lissy indvilgede i at stille halvdelen af sit dagplejerum på 40 kvadratmeter til rådighed for mandens golfforretning. Det varede dog ikke længe, før pladsen blev for trang i dagplejerummet, så Kim Johansen i stedet flyttede til et lejet butikslokale på Oddervej i Aarhus-forstaden Højbjerg - og dermed blev konkur-

”Inden han forlod messen, havde han sendt bud efter en skibscontainer med lavprisudstyr fra Kina” sine første golfslag i Odder Golfklub i august. Den indkøbte, fyldte container blev parkeret ved privatboligen, og via små annoncer i den lokale Odder Avis kom der faktisk hurtigt gang i salget, som altså foregik med dagplejebørn som tilskuere, fordi

Med ni golfbolde i hænderne illustrerer Kim Johansen, at han i dag driver ni golfbutikker. Foto: Jens Christensen.

rent til én af datidens største danske golfbutikker, Robin Hood, som også lå på Oddervej.

Hurtig fem-dobling

Flytningen fra Odder til Arhus betød hurtigt, at Aarhus Golf Center - som forretningen hed dengang

- blev så kendt udenfor Odder og omegn, at omsætningen blev femdoblet og sortimentet udvidet med bl.a. elektriske trolleys. Han fandt samtidig ind i et samarbejde med både en århusiansk og en silkeborgensisk importør af golfudstyr, og i løbet af kort tid strømmede kunderne til i så stort antal, at varerne i Aarhus Golf Center blev solgt direkte fra de kasser, som de blev leveret i. - En mindre, fast annonce i golfunionens blad var tilstrækkeligt til at gøre masser af mennesker opmærksomme på Golf Expertens eksistens og favorable priser, og det voksende kundeantal og varelager gjorde det derfor allerede i 1997 nødvendigt igen at finde større lokaler. Dem fandt jeg i form en tidligere bilhandel - direkte nabo til Robin Hood, som dog blev solgt til SuperGolf, inden jeg flyttede ind. På den tid forhandlede jeg stort set alle de kendte mærkevarer og begyndte også at spekulere i en københavnsk butik. I 1998 købte jeg derfor halvparten i en sådan, Ski & Golf, på Kildegårds Plads i Gentofte, men jeg havde ikke forstand på ski, så jeg købte ret hurtigt min ski-kompagnon ud og lavede en ren golfbutik. Med to butikker var starten til en kæde lagt, hvorfor navnet blev ændret til Golf Experten A/S med Kim Johansen som eneste aktionær. Næste storbymål for Golf Experten var Esbjerg, hvor Kim Johansen i år 2000 åbnede en forretning i nye lokaler på Sædding Ringvej.


24

Portræt

APRIL 2013

restvarer, er i den forløbne vinter udvidet til det dobbelte med en afdeling, der sælger nye varer. Dermed synes Kim Johansen at have satset rigtigt ved at placere sine nyeste mærkevarebutikker tæt på Bilkavarehuse. Kim Johansen: - Personligt tror jeg, at udviklingen går i retning af stadig større golfbutikker udenfor golfklubberne, så vi med tiden ser

lig trussel, så er tendensen stadig indenfor for handlen med golfudstyr, at kunderne sætter stor pris på den personlige rådgivning. Samtidig får man ved handel på www.golfexperten.dk de samme kundefordele som i de fysiske Golf Experten-butikker – herunder f.eks. ombytningsret. Kim Johansen: - Selvom de udenlandske konkurrenter måske kan tilbyde priser der er 10-15 % lavere

SkrædderSyede

MED KRonE GoLF TouRS TiL

Den Dominikanske RePublik

GOLFrejSer

ET GoLFPARADiS LAnGS VERDEnS BEDSTE STRAnDE

Kim Johansen synes at have satset ”rigtigt ved at placere sine butikker tæt på Bilka-varehuse” butikker på op til 700 kvadratmeter i nærheden af større byer. Jeg er i hvert fald klar til at følge den tendens og udelukker f.eks. ikke, at jeg indenfor overskuelig fremtid åbner en ny butik af en sådan størrelse i eller i nærheden af København. Yderligere storbutikker vil dog kræve, at vi får ét stort centrallager i stedet for, at hver butik opererer med sit eget beskedne lager. I øjeblikket har mine ni butikker tilsammen 35 ansatte, der udfører 80.000 ekspeditioner om året og omsætter for 70 millioner kroner. Kim Johansen forsøger at kigge en puttelinie ud. Udenfor golfbanen har han aldrig været i tvivl om sin forretningslinie. Foto: Jens Christensen.

Defensiv beslutning

I 2001 drev Kim Johansen også proshoppen i Blommenslyst Golfklub ved Odense, men selvom det var Danmarks flotteste proshop på 200 kvadratmeter i en gammel, renoveret staldbygning, mistede han hurtigt interessen, fordi hans mærkevarer ikke solgte lige så godt som de billige kinesiske varer, som klubbens medlemmer havde været vante til. Derfor opgav han Blommenslystshoppen - og tog et pusterum indtil 2006, hvor en anden Aarhus-butik kom til på Agerøvej i Tilst som nabo til Bilka. Aarhus Vest kom den til at hedde, mens Højbjerg-butikken ændrede navn til Aarhus Syd. - Det var en defensiv beslutning. Dels var SuperGolf flyttet fra Højbjerg til Tilst, og dels gik der rygter om, at Teestedet i Hørsholm også ville starte en afdeling i Tilst. Dermed frygtede jeg at miste kunder, hvorfor jeg skyndte mig at starte i Tilst, inden ejeren af Teestedet, Paul Sauerberg, gjorde det. Han trak så åbenbart følehornene til sig, for rygtet blev aldrig til virkelighed. I 2007 fik Golf Experten to eksterne investorer, Per Kjærgaard og Bent Roland, der tilsammen købte 35 procent af Kim Johansens aktier, og denne økonomiske indsprøjtning gav mulighed for yderligere ekspansion. En ny butik blev derfor åbnet

i oktober 2007 på Nibevej i Aalborg, igen som nabo til et Bilka-varehus, og kun to måneder senere blev Teestedet i Cirkelhuset på Christianshusvej i Hørsholm købt.

Nye Bilka-naboer

Dermed var tiden inde til et nyt pusterum for hyperaktive Kim Johansen, som på dét tidspunkt stadig ikke havde et fast kontor, men »bare« cirklede rundt mellem sine forskellige butikker og som regel holdt møder med sine medarbejdere i frokoststuen. Pusterummet varede denne gang til 2011, hvor Kim Johansen købte en faldefærdig ejendom på Agenavej i Greve, renoverede den fra top til tå og åbnede sin butik nr. syv. Den er synlig fra Danmarks mest befærdede motorvej, E20, og passeres af 135.000 biler i døgnet - ofte i langsomme køer. - Greve-butikken udviklede sig hurtigt til én af vores bedste og største, og den position har det ikke været vanskeligt at bevare. De to nyeste skud fra Golf Experten kom i 2012, hvor en ny butik blev åbnet på Golfvej i Herning - ved indkørslen til både Bilka og Herning Golf Klub, ligesom en outletbutik så dagens lys på Albuen i Kolding - ved indkørslen til Kolding Storcenter (med bl.a. Bilka) og til Kolding Golf Club. Outlet-butikken, som sælger

Tiltrækkende service

Nye tider er faktisk begyndt rent personalemæssigt, hvor Kim Johansen både har fået fast kontor ovenpå på Aarhus Vest-butikken og to nye medarbejdere, indkøbskoordinator Christian Rudbeck og marketingskoordinator Kim D. Jacobsen - to funktioner, som Kim Johansen ellers selv har udført samtidig med, at han gerne selve ekspederer kunder, når han besøger sine forskellige forretninger. Tidligere havde han kun en deltidsbogholder til hjælp. Golf Experten har også en webshop, som der løbende arbejdes hårdt på at optimere, så den er konkurrencedygtig overfor specielt udenlandske websider. Men modsat mange andre fysiske detailforretninger, hvor online handel er en alvor-

end vores, så er vi overbeviste om, at den service og ekspertrådgivning, vi kan give kunderne, opvejer den marginale prisforskel. De rene netbutikker kan ikke tilbyde det samme serviceniveau, som vi kan. Vi har f.eks. 45 dages ombytningsret på alle jern og køller, vi sælger, en slags tryghedsgaranti, som tiltrækker mange og gør dem til faste kunder hos os. Kombinationen af vores fysiske butikker og webshoppen gør blot, at vi i højere grad kan tilbyde vores høje serviceniveau på flere platforme. - Ved køb af nyt sæt har vi desuden gratis køllefitting med flight scope-teknologi. Endelig tilbyder vores fordelsklub tilbagebetaling af penge inden for 14 dage ved fejlkøb samt tre måneders ekstra garanti udover almindelig reklamationsret. Det nyeste tiltag er, at alle kunder får et gavekort til Golf Experten på 200 kroner, hvis de køber en golfrejse med Bravo Tours. Som en anden nyhed udsender Golf Experten i slutningen af denne måned et golfmagasin på 76 sider til 25.000 registererede kunder. Magasinet skal fremover udkomme tre-fire gange om året. Nej, Kim Johansen har aldrig manglet handlekraft eller mod til at føre store visioner ud i golflivet. Det er nok hovedårsagen til, at det er lykkedes ham at udvikle Danmarks absolut største golfkæde.

Melia Caribe TropicalHHHH

Det femstjernede resort ligger pragtfuldt lige ud til havet i skønne Punta Cana, som har nogle af verdens smukkeste strande. Alle værelser er dejligt store og alt på hotellet er af højeste standard. Der er all inclusive og man kan vælge mellem flere forskellige restauranter og barer. Golfen spilles på Barcelo The Lakes, som fornylig er blevet redesignet af P.B. Dye.

På dette firestjernede resort er beliggenheden i top! Du bor lige ud til en kridhvid sandstrand, som er smukt omgivet af palmer. Værelserne er store og velindrettede og du har et væld af restauranter og barer at vælge imellem, når du ikke er ude at spille golf – hvilket du er ofte, da der er ubegrænset golf på Cocotals fremragende 27 hullers anlæg.

Prisen inkluderer:

Prisen inkluderer:

● ● ● ● ●

Fly København/Billund – Punta Cana via Paris Transport af golfbag Transfer til hotellet t/r 10 overnatninger i delt Deluxe Double Room All inclusive 1 runde golf hver anden dag på Barcelo The Lakes (obligatorisk buggy til 40$ per person per runde tilkommer)

● ●

Pris per person fra kr.

14.995,-

Afrejse i perioden 1. maj – 20. december

Fly København/Billund – Punta Cana via Paris Transport af golfbag Transfer til hotellet t/r 10 overnatninger i delt Deluxe Junior Suite All inclusive Fri golf hver dag på Cocotal Golf & Country Club (obligatorisk buggy til 40$ per person per runde tilkommer)

Casa de CampoHHHHH så bliver det ikke meget bedre! Casa de Campo er et ganske unikt paradis og et af de mest eksklusive golfresorts i Caribien. i 2012 blev det kåret til ”The Caribbean’s Leading Golf Resort”, hvilket man forstår, når man står i sin Golf Lodge og nyder den smukke udsigt. Der hører tre verdensklasse golfbaner til resortet – blandt andet Teeth of the Dog, som af mange betragtes som en af verdens bedste golfbaner. Du har endda din egen 4 personers buggy til rådighed under hele opholdet, som transporterer dig til hotelområdets sublime udvalg af barer og restauranter, hvor alt naturligvis er inkluderet.

Prisen inkluderer:

Faktabox Køllefitting i seks butikker Det kan være svært at finde jern og køller til hver enkelt spillers fysiske formåen. Derfor råder Golf Experten over et stort udvalg af demo- og fittingudstyr. I moderne fittingrum testes og tilpasses udstyr til det personlige sving, så slagene optimeres. Dette gøres ved hjælp af Flightscope professional performance fittingsystem, som måler svinghastighed, spin og længde på slaget samt vinklen på tilslaget til bolden.

Bávaro Palace DeluxeHHHHH

● ● ● ● ● ●

Flightscope anses som et af golfbranchens bedste og mest avancerede 3D radartekniske måleinstrumenter. Køber man et nyt sæt, er tilpasningen en del af den gratis rådgivning i seks af Golf Expertens butikker. Butikkerne i Aarhus Syd, Gentofte og Kolding har ikke flightscope. www.golfexperten.dk/fitting

Fly København/Billund – Punta Cana via Paris Transport af golfbag Transfer til hotellet t/r 10 overnatninger i delt Golf Lodge All inclusive Fri golf på The Links, 1 runde golf på Dye Fore og 1 runde golf på Teeth of the Dog (inklusive delt buggy – 18 huller per dag)

Pris per person fra kr.

22.595,Afrejse i perioden 1. nov. – 20. december

Bestil din dRØMMegolfRejse på telefon 33 14 18 88 Se flere attraktive golfrejsetilbud eller få yderligere information på www.kronegolftours.dk

Pris per person fra kr.

14.995,Afrejse i perioden 1. nov. – 20. december


26

MENTALCOACHING

APRIL 2013

MENTALCOACHING Anders Dahl Christiansen skriver i GOLFavisen:

STORT PLUS VED SYNLIGT MÅL Vores hjerner forsøger altid at finde svar på de spørgsmål, vi stiller os selv. Stil de rigtige spørgsmål og god fornøjelse på din rejse. Af AF ANDERS DAHL CHRISTIANSEN WWW.TRAINYOURBRAIN.DK

Sydøstasien, år 1831: Yogi Ramanen var en sand mester i bueskydningens kunst. En morgen havde Ramanen inviteret sin foretrukne discipel med ud i skoven for at vise sin dygtighed. Disciplen havde set dette mere end hundrede gange før, men alligevel fulgte han sin lærer. Måske var dagen i dag anderledes? De gik ind i skoven ved siden af klosteret, og da de havde nået et storslået egetræ, tog Ramanen en smuk rose frem, han havde gemt i sin krave og lagde den på en af egetræets kviste. Han åbnede sin taske og tog tre objekter frem: Hans flotte bue lavet af ædle træsorter, en pil og et hvidt lommetørklæde broderet med syrener. Ramanen positionerede sig selv et hundrede skridt fra stedet, hvor han havde lagt blomsten. Vendt mod sit mål, spurgte han disciplen, om ikke han kunne gøre ham blind ved at binde det broderede lommetørklæde for hans øjne. Disciplen gjorde, som hans lærer ønskede. Ramanen spurgte ham: ”Hvor ofte har du set mig praktisere denne ædle og ældgamle bueskydningens kunst? ”Hver dag", svarede hans discipel. "Og du har altid ramt dit mål helt præcist, selvom du plejer at stå tre hundrede skridt væk. " Med sine øjne dækkede af tørklædet, placerede Yogi Ramanen nu sine

Faktabox ANDERS DAHL CHRISTIANSEN: Cheftræner i Hørsholm Golf og landstræner i landsholdets mest succesfulde sæson nogensinde. Eksklusive rejser samt oplevelser og træning med hans Junior Elite Akademi: Elite Golf Track– er du den næste stjerne? Løbende tilmelding. Firma medlemskab i Hørsholm: Billige muligheder… Train Your Brain-foredrag? Gratis bestseller bog om succes på www.trainyourbrain.dk Info om ovenstående på academy@hoersholm-golf.dk

fødder solidt på jorden, trak elegant buestrengen tilbage og tog sigte på rosen, han havde placeret på en kvist på egetræet. Han slap buestrengen og pilen fløjtede gennem luften, men den ramte ikke engang træet, og Ramanen havde skudt forbi rosen med en nærmest pinlig margin. "Ramte jeg?”, spurgte Ramanen og fjernede tørklædet fra sine øjne. "Nej, du missede fuldstændigt og var ikke en gang i nærheden af at ramme træet," svarede disciplen. "Jeg troede, du skulle til at vise mig noget om tankens kraft og din evne til at udføre magi." "Jeg har lige lært dig den vigtigste lektie om tankens kraft," svarede Ramanen. ”Når du vil have noget, skal du koncentrere alt dit fokus på dit mål, du skal kunne se det for dig konstant, da ingen nogensinde vil nå et mål, der er usynligt for deres ubevidste sind”. Historien er af Paul Coelho, og hos www.trainyourbrain.dk er vi overbeviste om, at de vise ord kan betyde forskellen på at få et spændende og indholdsrigt liv og et middelmådigt liv eller en spændende golfkarriere eller en middelmådig golfkarrie. For at kunne udføre store opgaver og nå nogle større mål, skal vi, for det første, kunne se os selv/forestille os, at vi kan nå de store mål, det nye hcp. eller en specifik turneringssejr. Med vores bevidste sind skal vi, så ofte det overhovedet kan lade sig gøre, forestille os følelsen af at have opnået vores mål. Det er vores følelser vi tager ”action” på og ”billedet” samt følelsen af at have opnået sit mål, skal konstant flyttes fra vores bevidste sind og ned i det ubevidste sind, så vores underbevidsthed med tiden føler sig overbevist om, at vi kan nå det store mål. Michelangelo sagde en gang: ”The greatest danger for most of us lies not in setting our goals too high and miss them but in setting our goals to low and reach them”! Vi tror på, at du skal kunne tænke stort for at kunne udføre noget stort og kan de store tanker så blive for store?? Hvis man gennem flere år har forsøgt at holde fokus på det gigantiske mål, og dagligt har set sig selv have opnået målet samt forestillet sig følelsen af at have nået dette mål, mens man stadig er lysår fra at have

Anders Dahl Christiansen lærer dig at nå dine mål gennem delmålene.

opnået sit mål – så kan dette kan i sidste ende være demotiverende. Men hold fast i målet, sæt dig selv det første mellemmål….. Mellemmålene, de lidt mindre mål på vejen, skal virke som ”benzin på dit motivationsbål”, så du hele tiden føler, det går fremad på din rejse. Moralerne bag historien er selvfølgelig, at du skal kunne se det store

vores underbevidsthed, der er vores kraftcenter. Det er vigtigt at sætte disse mål og hos ”Train Your Brain” går vi ekstremt meget op i, at du også opnår dine mål! De fleste er uvidende om, at det er et system, der sætter et mål og et andet, der sørger for, at vi opnår dette mål. Forskellen på disse to systemer kan du lære meget mere om i foredragene ”Train Your Brain for Sports Success – a new way of Creating Winners” eller ”Train Your Brain for Business Success – a new way of Creating Leaders”. H.C. Andersens citat, ”At leve er at rejse” giver rigtig meget mening i forhold til målsætninger og det at nå sine mål. Rejsen mod det ultimative mål, er en rejse, der skal nydes, og når man opnår sine mellemmål på vejen, giver det oplevelsen af at leve, at udvikle sig og at man har potentiale til meget mere, end man måske har vist hidtil i sin golfkarriere eller i sit liv.

”Dine mellemmål skal virke som benzin på dit motivationsbål” mål og dine mellemmål foran dig. Det er ekstremt vigtigt at holde fokus og hele tiden på din indre skærm at fastholde et yderst detaljeret billede af, hvad du gerne vil opnå. At kunne ”se” dit/dine mål helt klart, (skriv det meget gerne ned) giver dig en meget større mulighed for at nå det/dem. Holder man hele tiden et mål ”synligt” og sætter billeder på ”sin indre skærm” af målet, så påvirker det


28

APRIL 2013

Udstyrsnyt

Tilbehør

Tilbehør 2013 Golf Pride Whiteout

Det nye Whiteout grip er produceret i forlængelse af det populære New Decade MultiCompound grip og kommer i fire forskellige farvekombinationer. Whiteout grip'et er produceret af højtydende gummi, der er designet til at yde maksimal komfort og følelse til den nederste hånd og med den indsyede tråd for det bedste greb for den øverste hånd. Pris 79,00 kr./ stk.

SuperStroke

SuperStroke kommer med en hel ny linie i deres meget populære puttegrips, der med deres overdimensionerede størrelser revolutionerede golfbranchen. Det nye PU materiale har Cross Traction for en forbedret følelse og klæbrighed. Non-taper teknologien sikrer et jævnt pres med begge hænder og mindsker unødig spænding i underarmene. De nye grips kommer i forskellige tykkelser og længder. Pris 149,00 – 299,00 kr./ stk.

Black Widow grips, der produceres af Softspikes, lancerer nu et helt nyt koncept indenfor grips til puttere – The Finisher. Det er konstrueret af det blødeste og mest holdbare Gel-Tech og giver maksimal feedback og fornemmelse til golfspilleren. Det specielle diamant mønster gør det let at placere hænderne og sikre korrekt opstilling hver gang. Pris 90,00 kr./ stk.

29

Af Jimmy Bak

Et udvalg af de putterhoveder, Erik Pedersen har fremstillet i messing og POM.

Golf Pride Niion

Niion grips blander selvlysende farver med nye forbedrede teksturer og unikke mønstre for at give en hidtil uset følelse og ydelse. Niion kommer i fem forskellige farvekombinationer, der alle er konstrueret af en hård klæbende gummiblanding. De har et avanceret tritexture overflade mønster for et godt greb og kontrol i regnvejr. Hexagon teknologien giver en utrolig stabilitet og minimalt vrid gennem svinget. Pris 74 kr./ stk.

Softspikes Stealth

Softspikes, der er den førende indenfor spikes på diverse tours kommer nu med en helt ny Stealth model. Stealth er speciel designet til de nye lavprofil golfsko og giver golfspillere langt bedre fodfæste og stabilitet. Softspikes PINS system placerer golfspillere tættere på jorden og giver et øget boldtræf. Stealth kommer i sort/ sølv. Pris 78,00 kr.

Black Widow The Finisher

PERSONLIGE PUTTERE

APRIL 2013

Erik Pedersen fremstiller sine putterhoveder ved en borefræser hjemme i sin kælder.

Klejnsmedens »håndarbejde« Pensioneret fynbo fremstiller håndlavede puttere med udsmykninger og graveringer Af Jens Christensen

Hænderne sidder godt på en klejnsmed, og dét udnytter en pensioneret fynbo af slagsen, Erik Pedersen fra Middelbart, til at fremstille håndlavede puttere, som folk selv at sætte deres personlige præg på. Èn af hans klubkammerater i Golfklubben Lillebælt har netop fået sit navn indgra-

veret i slagfladen af putterhovedet, mens en kvindelig golfspiller som guldbryllupsgave har foræret sin mand en putter med teksten »What a wonderful world.« - Det er efterhånden 15 år siden, jeg fremstillede den første personlige putter til mig selv, men det var først, da jeg gik på efterløn for to et halvt år siden, at jeg begyndte at

18 hullers bane i udfordrende omgivelser 2x9 hullers pay and play (for alle)

Overnatning Company days Selskaber Undervisning Golf shop

Ring eller skriv til os om tilbud www.blaavandshukgolf.dk Tlf.: +45 75 27 88 11 Søndertoften 29 · 6857 Blåvand

lave forskellige puttere som en slags fast hobby ved hjælp af en borefræser hjemme i min egen kælder. Efterhånden har jeg vel lavet omkring 10 forskellige modeller, der ikke ligner andre puttere på markedet. Forskellen på Erik Pedersens puttere og de kendte puttere på markedet ligger først og fremmest i, at han som regel forsyner putterhovedet med små udsmykninger eller graveringer. F.eks. titter er en lille mus op af et hul på oversiden af ét af putterhovederne - i håb, at bolden altid finder hullet, ligesom musen. - I princippet kan enhver komme til mig med sit eget forslag om putterhovedets udformning. Så tegner jeg en model af forslaget og vurderer, om jeg kan realisere det, siger Erik Pedersen, hvis pris på en personlig putter ligger omkring 1500 kroner.

To materialer

Den håndsnilde fynske klejnsmed fremstiller sine putterhoveder i to forskellige materialer, messing og kunststoffet POM. Sidstnævnte kenSådan ser hovedet ud på Erik Pedersens egen personlige putter.

Golfpakker altid et godt tilbud incl.

1 overnatning i ferielejlighed · 1 Greenfee · 1 Morgenmad 1 Aftenmenu 2 retter eller buffet

Man kan få indgraveret sit navn i putterslagfladen.

der han fra sin tid som værkfører på en virksomhed, der fremstiller handicapkøretrøjer, hvor POM bruges til f.eks. lejer og ophæng. Det er tale om et meget let materiale rent vægtmæssigt, og derfor er hans lette POM-puttehoveder specielt velegnede til damer. POMhovederne forsynes i øvrigt ofte med en slagflade af nysølv. - Jeg har selv spillet golf i mange år og har derfor oparbejdet en god fornemmelse for, hvordan den korrekte vægtfordeling skal være i et putterhoved, forklarer Erik Pedersen, som understreger, at hans puttere er godkendt af Dansk Golf Union. Enhver golfspiller må gerne konstruere sit eget putterhoved, men til gengæld er det et krav, at der bruges både et godkendt skaft og et godkendt grip. Erik Pedersens små kunstværker af puttere er efterhånden blevet kendt udenfor Golfklubben Lillebælt, fordi han sponserer to af dem i en årlig trekantsturnering mellem golfklubberne i Middelbart, Fredericia og Kolding.

Faktabox Universiel anvendelse POM (polyacetal) er et stift, hårdt og fjedrende material. Det er kortspånet og kan derfor opnå høj overfladefinish. På trods af hårdheden har POM høj elasticitet og slagstyrke. POM er det mest universelt anvendte materiale.


30

APRIL 2013

Udstyrsnyt

Tilbehør

TLP Golf - drives af engageret golfer for danske golfere

Af Jimmy Bak

Expert Golf golfapp

iGolfrules, der er en iPhone app, der hurtigt besvarer alle regelspørgsmål, er nu udvidet med tre nye moduler. Under det nye navn Expert Golf lanceres funktionerne GPS, scorekort og en virtuel golftræner. Nøjagtigheden om oplysningerne fra golfbanerne er så kritisk for Expert Golf at man har valgt kun at fokusere på baner i Europa. Man bruger også de nationale kortlægningsmyndigheder og topografiske instituter i stedet for Google Maps. Pris fra 59,00 – 119,00 kr. alt efter modulet. Kan kun købes i iTunes.

GolfkikkerT Foresight Sport GC2

Denne launch monitor er en modulbaseret enhed, der kan udbygges til en golfsimulator. GC2 er en lille bærbar enhed, der er selvkalibrerende og måler alle slag fra drives til puts. Den er batteridrevet og genopladelig og tilsluttes via bluetoth til smartphone, tablet eller pc. GC2 bruger et højhastigheds kamerasystem med to kameraer til direkte at måle bevægelsen af dimple mønstret på golfbolden. Systemet tager i alt 26 billeder af bolden og måler boldhastighed, boldretning, udgangsvinkel, spin og carry. Pris fra 60.000,00 kr.

Golf – på en grå regnvejrsdag

enestående mulighed for at erhverve sig en afstandsmåler, der matcher markedets bedste. X-1000 laser rangefinder m/pinseeker. inkl. taske og batteri kr.

1250.-

2 unikke værkTøjer der er fremSTilleT i danmark - fåS kun HoS TlP Golf

Ingenium Golf

Denne nye bog er en masse sjove golfhistorier, der er samlet på 205 sider. Golfjournalisten John Kreiner har gennem mange år som aktiv i spillet sammen med golfspillere oplevet det hele på nærmeste hold. Og fra første runde hørt vittigheder fortalt om golf og golfspillere. Det er blevet til denne bog, GOLF – på en grå regnvejrsdag. Pris 99,95 kr.

Groove renSeværkTøj Fremstillet i kvalitetsstål. Med dette værktøj kan du effektivt rense Grooves i alle jern før, under og efter golfrunderne. pr. stk. kr.

Nu er det muligt at tracke sit eget spil, få en dybdegående statistik og tilbudt vejledning til et klogere og bedre spil. En lille boks CCU placeres i bag'en og 14 små tags sættes på udstyret lige under grip'et. Systemet sender via bluetoth alle data til ens smartphone. Alle slag på hver runde registreres og efter kort tid kan systemet foreslå valg af udstyr på banen som en digital caddie. Der er forskellige apps til de forskellige funktioner, som spil, statistik og træning. Pris ca. 4.000,00 kr.

100.-

reGroover værkTøj Fremstillet i gennemhærdet kvalitetsstål. Med dette værktøj kan du renovere og vedligeholde dine Wedges, og dermed opnå optimalt spin som i en ny Wedge. pr. stk. kr.

150.-

eT SæT (bestående af et Renseværktøj og et Regroover værktøj)

kun kr.

225.-

SøBolde Lifeproof iPhone cover

muusmann forlag

Nu er redningen til alle de golfspillere med iPhone, der spiller i al slags vejr. LifeProof beskytter din iPhone mod fald, slag, snavs, stød, sne, klatter, ridser, vand og - ja, det meste af det, du kan forestille dig. Det er vandtæt ned til 2 meters dybde og stødsikkert ifølge militær standard. Og alt dette får du i en kun 1,3 mm tynd skal, og al funktionalitet er bevaret! Din kameralinse er dækket af optisk glas for at opnå det bedste resultat, og selve skærmen er dækket af en stærk plastfilm, så det er lige så let at bruge touchskærmen som normalt. Pris 649,00 kr.

Hvorfor betale fuld pris for en golfbold, når TlP Golf sælger danmarks bedste søbolde, hvad angår kvalitet til prisen. du kan selv vælge mærke og model, når du handler hos TlP Golf.

Bestilling på tlpgolf@hotmail.dk eller mobil 40 89 12 31 Se flere detaljer på 000000_TLP-Golf_348x352.indd 1

www.tlpgolf.dk

02/01/13 10.26


32

Udstyrsnyt

APRIL 2013

gps & kikkert

Af Jimmy Bak

gps & kikkert 2013

Garmin Approach S2

Besøg www.lubker.com

Det nye ur fra Garmin med indbygget gps viser helt præcist afstanden til forkant, center og bagkant af green. Den måler også længden på alle slag og den totale længde, man har tilbagelagt på banen. Som den største nyhed måler den også afstanden med hensyn til dogleg og lay-up. Approach S2 er forudinstalleret med over 30.000 golfbaner fra hele verden og alle fremtidige opdateringer er gratis. Det indbyggede scorekort gør det nemt at holde styr på alle slagene og det kan gemmes på egen pc ved hælp af det medfølgende usb stik. Uret er med genopladeligt litiumion batteri og fås i tre forskellige farver. Pris 1.999,00 kr.

Nikon Coolshot AS

Coolshot AS er en videreudvikling af den tidligere coolshot model med ID teknologien, men nu er det blevet muligt at måle på fire forskellige måder. Udover den gængse afstandsmåling, er det nu også muligt at få afstande, hvor der er taget hensyn til banens niveauforskelle. Den justerer selv for højdeforskellen og giver en mere præcis afstand. Rækkevidden er på 550 meter og det er muligt at måle flagstangen, selvom der er træer og buske i baggrunden med First Target Priority funktionen. Den er lille og kompakt og kan med lethed betjenes med en hånd. Selv folk med briller kan se i kikkerten uden problemer. Pris 2.495,00 kr.

Bushnell Tour V3

Tour V3 har fået et nyt ergonomisk design og ligger rigtig godt i hånden. Den nye JOLT teknologi er banebrydende og yderst effektiv. Når laseren har låst sig fast på flagstangen i søgeren, giver den små vibrerende stød, så man ikke er tvivl om den korrekte læsning af afstanden til flaget. Ydelsen på målingen er enorm med en rækkevidde på 900 meter og en præcision på under en meter. Evnen til at forstørre ting 5 gange gør det let at søge og finde og alle informationerne er lette at aflæse. Den er vandtæt i regnvejr og der medfølger en bæretaske. Pris 2.999,00 kr.

• 27-hullers mesterskabsbane i verdensklasse • Pay & Play med par-3 og par-4 huller • Golf & Spa ophold • Golfskoler • Spa, Fitness og Wellness center • Feriehuse og Hotellejligheder • Medlemskab uden indskud • Beliggende midt på Djursland – tæt på en verden af oplevelser Lübker Golf Resort • Trent Jones Allé 3 • 8581 Nimtofte • Tlf. 38 40 80 00


34

Udstyrsnyt

APRIL 2013

gps & kikkert

Af Jimmy Bak

Golfbuddy Voice+

Displayet i Voice+ har fået flere informationer i forhold til sidste års model. Nu viser den afstand til forkant, center og bagkant samtidig. Et enkelt tryk på knappen og man får fortalt afstanden højt og tydeligt. Man skal ikke indstille den bane man spiller på, det gør den selv udfra de 36.000 forudinstallerede golfbaner fra hele verden. Man kan skifte display og se et dynamisk billede af green med afstand samt hullets nummer og par. Voice+ måler også afstanden på hvert slag og det genopladelige batteri holder mere end 11 timer på en opladning. Alle opdateringer er gratis. Pris 1.599,00 kr.

CASTANEA RESORT Nr. 1 Golf Resort i Nordtyskland Kvalitet og golf for alle pengene nær historiske og charmerende Lüneburg

Golfbuddy VT3

VT3 er storebroderen til Voice+ med et større display og flere informationer i samme skærmbillede. Ligesom Voice+ viser den afstand til forkant, center og bagkant dog kombineret med et billede af green og med et tryk får man også audio på. Udover den indbyggede funktion til at måle længden på hvert slag, har den også et udmærket scorekort til at tælle alle slag. Som noget helt nyt har VT3 en skridttæller funktion, så man efter runden kan se, hvor mange skridt man har gået på runden. Det genopladelige batteri holder mere end 11 timer på en opladning og alle opdateringer er gratis. Pris 2.299,00 kr.

Sureshot Micro

Dette er GPS produktet til dem, der kun ønsker de mest nødvendige informationer. Der er skåret helt ind til benet og alle informationer vises i samme skærmbillede. Den viser den aktuelle afstand til forkant, center og bagkant af green, batteristatus, ur, hul der spilles og satellit modtagelse. Den er vandafvisende på regnvåd golfdag. Den vejer kun 100 gram og kommer med Sureshot GPS Lifetime medlemsskab. Pris 1.799,00 kr.

SK GOLF

I afholdes 2013 vore pop ulære golfkurs e r a f pro Han s-Henrik Larsen

St. Bededagsgolf & Kr. HimmelfartsgolfFå ledigeer

Udsolgt

med ankomst 25.4. eller 26.4.2013

med ankomst 9.5. eller 10.5.2013

s

plad

2 eller 3 dages arrangement med matcher, aspargesmiddag og smagning af tyske vine 2 nætter, stort morgenbord, 2 x greenfee (1 x Castanea og 1 x Lüdersburg), 1 x golfmatch (lørdag), 1 x vinsmagning og 1 x aspargesmiddag Pris pr. person kr.

1.850,-

3 nætter, stort morgenbord, 2 x greenfee (1 x Castanea og 1 x Lüdersburg), 2 x golfmatch (fredag og lørdag), 1 x vinsmagning (fredag) og 1 x aspargesmiddag (lørdag) Pris pr. person kr.

2.295,-

(St. Bededagsgolf på Castanea og Lüdersburg. Kr. Himmelfartsgolf kun på Castanea)

Vindere af SK Golf/Castanea forårskonkurrence 1 overnatning på Castanea Resort for 2 personer:

1 Greenfee for 2 personer til Golf Club Adendorf:

Marianne Carl, 7400 Herning

Helle Raaberg, 8600 Silkeborg

Jette Skylvad, 7100 Vejle

Ella Andersen, 8850 Bjerringbro

Grete Christensen, 6900 Skjern

Ulla S. Jørgensen, 9600 Aars

Susanne Anthony, 8752 Østbirk

Keld Meisner, 8600 Silkeborg

Gunhild Larsen, 6880 Tarm

Inger Eggebrecht, 7500 Holstebro

Gevinsten skal indløses ved henvendelse til SK Golf pr. email. Bemærk at gevinsten er personlig og ikke kan byttes til kontanter. Kun gældende i 2013.

Sureshot

Sureshot GPS er designet af passionerede golfspillere. Den store klare farveskærm i en høj opløsning viser tydeligt informationerne. Den viser afstanden til forkant, center og bagkant af green men også op til 15 forskellige hazarder pr. hul. Scorekort funktionen er mere avanceret end på andre tilsvarende produkter, da det er muligt at spille og registrere score ved forskellige spilleformater som slagspil, hulspil og stableford. Man kan også lave statistik på sit spil med fairway og green in regulation og antal bunkerslag og puts. Sureshot GPS Lifetime medlemsskab følger med. Pris 2.499,00 kr.

SK GOLF . Postboks 77 . DK-2850 Nærum www.steenkaasgolf.dk . Tlf. 2010 1944 . sk@steenkaasgolf.dk


36

APRIL 2013

Udstyrsnyt

Bags

Af Jimmy Bak

Bags 2013 Black Owl Golf AllDry Cart

Den nye store cart bag på 9” er vandtæt og med det medfølgende cover er udstyret godt beskyttet. Toppen er inddelt i 14 rum og har et integreret håndtag. Ni store lommer holder styr på alt tilbehør og den ene lomme er foret og kan bruges til bla. mobiltelefon. Bag'en har også en stor termolomme. Den vejer 3,1 kg og fås i to forskellige farvekombinationer. Pris 1.299,00 kr.

Black Owl Golf AllDry Stand

Dette er en let og vandtæt stand bag med tætte lynlåse. Toppen er med 14 rums inddeling og på hele 9”. Dobbeltselen gør den behagelig at bære på hele runden. Otte store lommer holder styr på alt tilbehør og den ene lomme er foret og kan bruges til bla. mobiltelefon. Bag'en har også en stor termolomme. Den vejer 2,7 kg og fås i to forskellige farvekombinationer. Pris 1.099,00 kr.

Black Owl Golf AllDry Sunday

BACKTEE OUTLET

Vandtæt, let og rummelig lille bære bag med en hård 6,5” top inddelt i to rum. Bag'en har tre lommer, hvor den ene foret til værdigenstande. Lækker dobbelt bæresele og paraplyholder. Den vejer kun 0,7 kg og fås i sort. Pris 599,00.

HOLBæK

Se vores store udvalg i varer fra BackTee.

Sun Mountain H2NO Stand

Den nye stand bag fra Sun Mountain er 9.5” stor og toppen er inddelt i fire rum. Bag'en har 9 store lommer, hvor den ene er foret med velour og en anden er i fuld længde til ekstra tøj. Bæreselen er E-Z systemet, der er let at justere. Bunden er konstrueret så den også kan bruges til vogne og benene kan låses fast. Bag'en fås også med en 14 rums inddeling. Den er tilgængelig i syv forskellige farvekombinationer. Pris 2.199,00 kr. (2.399,00 for 14 rum)

Ping Moon-Lite Carry Bag

Ping har opdateret deres store salgssucces Moon-Lite bære bag og for første gang med et dobbelt bæresystem. Det gør den i forvejen lette bag endnu lettere at bære end før. Den vejer kun lidt over 1 kg. Den ene bæresele kan stadig stå selv for at rejse bag'en lettere fra jorden. Den er produceret af det slidstærke polyester og undersiden er vandafvisende. Den fås i fire forskellige farvekombinationer. Pris 710,00 kr.

Polo - Strik - Nederdele - Shorts - Bukser Dun veste - Windstopper - Regnjakker - Regnbukser og meget mere til både dame, herre og børn.

Nedsat med 60,

70 og 80%

Holbæk Bådcenter . Stenhusvej 53 . 4300 Holbæk . Tlf. 5943 5117 . www.holbaek-baadcenter.dk


38

APRIL 2013

Udstyrsnyt

Bags

Af Jimmy Bak

TaylorMade TMX Stand

TMX Stand bag fra TaylorMade er produceret i syntetisk læder materiale, der er både slidstærkt, vandtæt og smudsafvisende. Toppen er inddelt i seks rum og foret med velour for at beskytte skafterne. Fem store lommer, der rummer alt hvad en golfspiller har brug for på banen. Paraplyholder er integreret i bag'en og den lille clips til håndklædet i gunmetal er en fin detalje. Farven er hvid/grå/orange. Pris 1.999,00 kr.

TaylorMade TMX Cart

TMX Cart bag fra TaylorMade er produceret i syntetisk læder materiale, der er både slidstærkt, vandtæt og smudsafvisende. Toppen er inddelt i 14 rum og foret med velour for at beskytte skafterne. 11 store lommer, der rummer alt hvad en golfspiller har brug for på banen. Holder til putter er integreret på siden af bag'en og den lille clips til håndklædet i gunmetal er en fin detalje. Farven er hvid/grå/orange. Pris 2.899,00 kr.

Titleist StaDry Stand Bag

Den store fire rums inddelte top gør det let at få udstyret op af bag'en. Den er produceret i 100% vandtæt nylon og lommer og lynlåse er placeret, så vandet ikke samler sig. Bæreselen er nem at justere ved hjælp af fire punkter. Den er polstret, så den støtter behageligt på hoften. Lommerne er praktiske og den har en holder til paraply og håndklæde. Den fås i sort og hvid og begge med røde striber. Pris 1.899,00 kr.

TaylorMade TMX Staff

“Altid danske rejseledere”

Fri golf under varme himmelstrøg

TMX Staff bag fra TaylorMade er produceret i syntetisk læder materiale, der er både slidstærkt, vandtæt og smudsafvisende. Toppen er inddelt i seks rum og foret med velour for at beskytte skafterne. Otte store lommer, der rummer alt hvad en golfspiller har brug for på banen. Paraplyholder er integreret i bag'en og den lille clips til håndklædet i gunmetal er en fin detalje. Farven er hvid/grå/orange. Pris 3.499,00 kr.

Titleist Reverse Cart Bag

Den 9”tore cart bag fra Titleist har en top der er inddelt i 14 rum og foret med velour. Bag'en er produceret i det lette slidstærke nylon materiale. Alle syv lommer er store og rummelige og der er nem adgang når den er fastgjort på vognen. En af lommerne er indrettet som en køletaske til drikkevarer. Den fås i tre forskellige farvekombinationer. Pris 1.749,00 kr.

Titleist Staff Bag

Staff bag'en er flagskibet fra Titleist og bruges på mange tours verden over. Toppen er 10.5” og inddelt i seks rum. Den er produceret i slidstærkt polypropylene og polyurethane og er helt vandtæt. Bag'en har syv store funktionelle lommer og et skjult rum til en vandflaske. Et vandtæt regncover medfølger. Den kraftige bæresele kan let tages af. Farven er sort/hvid/rød. Pris 3.199,00 kr.

AlgArvekysten - Inkl. 4 dages fri golf

Belek I tyrkIet - Inklusive fri golf

Afrejse september og oktober i 1 uge - fra Billund

Afrejse september 1 uge - fra Billund og København

Islantilla golf resort - Bravo kategori 4

sueno golf Hotel inkl. fri golf - Bravo kategori 4+

Islantilla Golf Resort er indbegrebet af et golfparadis! Du bor i skønne omgivelser midt på én af Andalusiens smukkeste golfbaner. Hotellet er meget lækkert. Du har 27 huller, der ligger og venter på dig, og vil du kombinere golfferien med at bade og slikke sol, er her både den smukkeste, hvide sandstrand og et dejligt poolområde, hvor du kan slappe af, mens du gør dit scorekort op.

Sueno Golf Hotel er i den grad et hotel, der specialiserer sig i golfgæster. Hotellet er omgivet af to smukke golfbaner i verdensklasse. Banerne Pines og Dunes er begge en del af Sueno-kæden, og man opnår store fordele ved at bestille disse baner, når man bor på Sueno Golf Hotel. På såvel Pines- som Dunesbanen spilles både hul 9 og 18 direkte ned mod hotellet.

rejs 19/9, 26/9, 3/10 og 10/10 Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr.

5.998

rejs i september Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr.

7.298

Pakken indeholder:

Mulighed for tilkøb:

Pakken indeholder:

Mulighed for tilkøb:

• Dobbeltværelse med halvpension • 4 dages fri golf • Flytransport af golfbag • Direkte telefon til vores rejseledere

• Flymad kr. 160 • Transport til/fra hotel kr. 160 • Eneværelsestillæg kr. 1.200

• Dobbeltværelse med halvpension • Fri golf på Pines & Dunes • Flytransport af golfbag

• Tilkøb af All Inclusive fra kr. 1.200 • Flymad kr. 160 • Transport til/fra hotel kr. 160 • Eneværelsestillæg kr. 1.400

Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk


40

APRIL 2013

Udstyrsnyt

Bags

Wilson Staff Ionix Cart

Denne cart bag er utrolig rummelig og funktionel og der er masser af plads til tilbehør. Bag'en har ni lommer inklusiv en lomme til kikkert og en stor foret lomme. Den 14 rums inddelte top er på hele 10” og to håndtag på siderne gør den nem at sætte på vognen. Bag'en har holder til både paraply og håndklæde. Regncover medfølger. Den fås i fire forskellige farver. Pris 1.399,00 kr.

Cobra AMP Cart Bag

AMP cart bag fra Cobra har inddelt toppen i 14 rum, der gør det let at organisere sit udstyr og de er opdelt fra top til bund. Bag'en har masser af lommer til opbevaring og både en udvendig lomme til en flaske men også en termolomme. Den kraftige bæresele gør den behagelig at bære og den er aftagelig. Den har holder til både paraply og håndklæde. Den fås i tre forskellige farvekombinationer. Pris 1.700,00 kr.

Af Jimmy Bak

Cobra AMP Stand Bag

AMP stand bag fra Cobra har inddelt toppen i syv rum, der gør det let at organisere sit udstyr og de er opdelt fra top til bund. Bag'en har masser af lommer til opbevaring og en af lommerne er aftagelig. Den kraftige dobbelte bæresele gør den behagelig at have på ryggen. Den har holder til både paraply og håndklæde. Farven er typisk Cobra i hvid og orange men den fås også i sort/hvid/rød. Pris 1.500,00 kr.

Højskole & Golf

Uge 27 - 28 - 29 - 30 - 31, 2013

Siden 1994 har Idrætshøjskolen Ikast fastholdt den gode tradition at udbyde et kursusophold på en højskole, hvor samvær og golf er i højsædet. Med tilbuddet om golftræning, golfspil og fællesskab er rammerne sat for en ferieaktivitet af de bedste. Du kan være begynder, og du kan være mere øvet i golfspillet - alle kan være med.

isi.dk

Cobra AMP Staff Bag

AMP staff bag fra Cobra har inddelt toppen i seks rum, der gør det let at organisere sit udstyr og de er opdelt fra top til bund. Bag'en har masser af lommer til opbevaring og både en udvendig lomme til en flaske men også en termolomme. To store sidelommer rummer både regntøj og en windbreaker. Den kraftige bæresele gør den behagelig at bære og den er aftagelig. Den har integreret holder til paraply. Den fås i to forskellige farvekombinationer. Pris 2.500,00 kr.

Callaway Euro Chev Org Stand Bag

Denne utrolig lette stand bag fra Callaway vejer kun 2,7 kg. Den er produceret i 70% nylon og 30% polyester. Størrelsen er 9” og toppen er inddelt i 14 polstrede rum. Bæreselen er behagelig at have på og polstringen beskytter hofterne fra hårde stød. Den har holder til paraply og håndklæde. Benene er i letvægtsmateriale og kan låses ved brug af vogn. Otte funktionelle lommer holder styr på alle de løse ting. Den fås i tre forskellige farvekombinationer. Pris 1.299,00 kr.

Callaway Aqua-Dry Cart Bag

Aqua-Dry cart bag'en fra Callaway er den førende bag i sortimentet. Toppen er inddelt i 14 rum og polstret til at skåne grafitskafterne. Den er vandtæt og alle syninger er limet. Bag'en har holdere til paraply, håndklæde, handske, blyant og scorekort. Den er produceret i blødt PU matariale. Ni lommer dækker alle behov uanset om det er til flasker, tøj eller mobiltelefon. Den vejer kun 3.5 kg. og fås i tre forskellige farvekombinationer. Pris 1.899,00 kr.

Idrætshøjskolen Ikast Hagelskærvej 40 - 7430 Ikast - tlf. 97252499 - info@isi.dk - www.isi.dk


APRIL 2013

Udstyrsnyt

Vogne

Af Jimmy Bak

Vogne 2013

Big Max Blade

Clickgear 3.5+

Black Owl Golf

One Click fra Black Owl Golf er Golfstore's eget mærke. Vognen er utrolig kompakt og er let at transportere. Den foldes nemt sammen med få bevægelser. Den er meget robust trods sit lette udseende. Der er et lukket rum til scorekort, paraplyholder, flaskeholder og net til opbevaring. Parkeringsbremsen er yderst effektiv. Det unikke ved denne vogn er at Golfstore har reservedele til næsten hele vognen, så den kan holde i mange år. Den fås i sølv, sort og hvid. Pris 1.799,00 kr.

Den nye vogn fra Big Max er markedets mindste golfvogn, når den er klappet sammen. One Fold teknologien gør det nemt, da de store hjul selv folder sammen og det er kun er næsehjulet, der skal drejes. Håndtaget rummer et stort rum til scorekort og pung, og de to fikserings muligheder til blandt andet GPS er geniale. Konstruktionen er god og stabil på trods af det ultra slim design. Den vejer kun 6.5 kg. Der medfølger en taske til at bære den i. Pris 2.399,00 kr.

Bag Boy Triswivel Triswivel er udover at være en kompakt vogn, der ikke fylder meget slået sammen, udstyret med et helt nyt design. Det forreste hjul kan drejes 360 grader og gør at vognen er meget let at køre og styre. Det kræver næsten ingen kræfter at dreje med vognen. Og skal man efterlade vognen på en skråning, kan hjulet låses, så den ikke kører selv. Den foldes med kun tre trin og håndtaget er justerbart i højden. Pris 2.199,00 kr.

MGI Coaster

Coaster er en elektrisk golfvogn med gradvis bremse sensor teknologi. Den har en funktion, der måler runden og punkt til punkt afstand. Den variable fartkontrol gør den behagelig at køre med. Forhjulet kan rotere 360 grader og er udstyret med affjedring. Hjulene er designet for et perfekt greb i vådt og tørt vejr. Coaster er monteret med en stol, der har et foret sæde og opbevaringsrum. Uden hjul vejer vognen kun 8,4 kg. Den bruger et 12 volt lithium ion batteri og der medfølger en taske til batteriet. Pris 9.999,00 kr.

GREENFEE HVERDAGE 325,-

WEEKEND/HELLIGDAGE 375,Incl. frie bolde og baneguide. Tidsbestilling alle dage kl. 7-18 i golfbox eller på telefon 57 84 90 93

GOLF SÆS N ‘13

“ 18 udfordende huller smukt beliggende i et kuperet

område med udsigt over Tystrup Sø, gør naturoplevelsen mindst lige så fantastisk som selve golfspillet

PAKKETILBUD 1

PAKKETILBUD 2

Greenfee Frie træningsbolde Baneguide Frokostbuffet

Greenfee Frie træningsbolde Baneguide Morgenbuffet Frokostbuffet

Pris pr. pers.

349,-

Pris pr. pers.

399,-

Pakketilbuddene er gældende ved bestilling til min.16 personer. Weekend/helligedage tillægges 50 kr. pr. person. SGK 15.04.13

De store turbinerør er lavet af samme aluminium, man også bruger til fly, så vognen kan bære selv den tungeste bag i de mest krævende omgivelser uden problemer. Vognen fylder stort set ingenting, når den er klappet sammen og vejer kun 8,2 kg. Det nye bremsesystem er mere effektivt og de nye straps til at holde bag'en på plads er kraftigere. Opbevaringsnettet er 50% større og kopholderen rummer større flasker end tidligere. Den nye model fås også i en fashion udgave i mere moderigtige farvekombinationer dog kun i et begrænset antal. Pris 2.299,00 kr.

42

Suserupvej 7 / DK-4180 Sorø / Sekretariat tlf. 57849395 / post@soroegolf.dk / Golfshoppen tlf. 57849093 / rn@soroegolf.dk / www.soroegolf.dk


APRIL 2013

Udstyrsnyt

Vogne

MGI Navigator

Denne elvogn fra MGI er den ultimative på markedet med fjernbetjening. Den kan styres frem, tilbage og højre, venstre. Fjernbetjeningen har også indbygget fartkontrol og GPS, der måler afstand til forkant, center og bagkant af green. StraightTracker teknologien er en gyro, der holder den stabil og sørger for at vognen hele tiden holder retningen og får den tilbage på sporet, hvis den kommer ud af kurs ved f.eks at ramme en tørv. Navigator har gradvis bremse sensor teknologi, foret sæde med opbevaringsrum. Batteriet er typen 24 volt lithium ion. Pris 12.999,00 kr.

Powakaddy Freeway

Den mest sælgende elvogn har fået et mere sporty design. Det centrale rør er gjort større og produceret af letvægtsmetal. Soft touch håndtaget er gjort mere symmetrisk. Den nye p o we r on/off led indikator og muligheden for at sætte vognen på pause gør funktionaliteten større. Bag’en sidder også bedre fast ved hjælp af key lock spændet. Det nye forhjul sørger for at holde vognen på rette vej. Motoren er 200w og meget lydløs. Pris 8.699,00 kr.

Af Jimmy Bak

MGI Hunter

Hunter er en kompakt elvogn med en one-piece ramme, der foldes nemt og fylder minimalt. Den har monteret en stol med foret sæde og opbevaringsrum, scorekortholder og holder til paraply. Den måler punkt til punkt afstand og hele runden. Det 360 grader roterende forhjul kan låses, når den står på en skråning. Den vejer kun 8,4 kg og er udstyret med et 12 volt lithium ion batteri. Pris 7.999,00 kr.

Monobuggy

Monobuggy er som navnet antyder en golfbuggy til en enkelt person. Det er en dansk opfindelse og det er den eneste på markedet med kun to hjul, der kan klappes helt sammen. Designet minder om et overdimensioneret løbehjul med et sæde. Den elektriske støjsvage motor ødelægger ikke oplevelsen på banen. Den har brede gummihjul og fuld affjedring, der gør køreturen meget behagelig. Den trækkes af en kraftig 800w kulfri motor og et 36 volt tørcelle batteri. Pris 5.995,00 kr.

Garia Mansory Currus

Garia, den danske producent af luksus golfbiler, har indgået et samarbejde med Mansory, der specialfremstiller til bla Bentley, Bugatti og Ferrari om at lave en specel udgave af den nye Garia Roadster i kun syv eksemplarer. Der er brugt så eksklusive materialer som ægte læder og kulfiber og det er muligt at skifte kørestil mellem golf, street eller race. Lithium batterierne har en rækkevidde på ca. 60 km og den kan opnå en hastighed på næsten 60 km i timen. I Europa er den godkendt til at køre på vejene. Prisen lander på den forkerte side af en halv million kr.

*SPORTS MARKETING SURVEYS INC & GOLF DATATECH RETAIL AUDITS

44

DISTANCE

AD333

SOFT FEEL

SOFT FEEL LADY

for golfers with swing speeds >80mph

for golfers of all abilities with swing speeds >80mph

For golfers with swing speeds >70mph

For lady golfers with swing speeds <90mph

Maximum distance, maximum durability

Greater distance, superb soft feel, pinpoint control

All-round performance, feel and distance

High trajectory, soft feel, greater distance

Available in

Available in

Available in

Available in

Presenting Srixon’s range of advanced 2-piece balls, each created with specific powers and designed to change every individual player’s game. With a superhero line-up like this, no wonder Srixon has been the UK’s top-selling 2-piece ball brand for the last six years in a row!* Find the right ball for you and unleash the power of Srixon.

_03161_SRX00026 Srixon European Ad AW.indd 1

2/5/13 10:16 AM


46

Banebesøg

APRIL 2013

Dronning Ingrid HALLERNE

NATUREN

Green på det højt beliggende hul 8 giver ubetinget den smukkeste udsigt fra Skanderborg-banen ud over Skanderborg Sø. Foto: Golffotografen.

SPORT &

Academy

GOLFOPHOLD

SOM MEDSPILLER

1. overnatning

Incl. morgenplatte og 2 x greenfee.

695.-

Pris pr. person. I dobbelt værelse - FRA KR. Kontakt os for andre tilbud Vælg mellem følgende baner: I Skanderborg praler man ikke af at have Danmarks bedste golfbane, men fra nogle af hullerne kan man til gengæld prale af noget af Danmarks smukkeste natur AF FRITS CHRISTENSEN

Det er ret sikkert, at Skanderborg Golf Klub ikke har Danmarks bedste golfbane, men det har klubbens ledelse og medlemmer nu heller aldrig gjort sig vigtige af. Til gengæld vil det ikke være nogen overdreven påstand at rubricere golfbanen i top 10 på en liste over Danmarks smukkest beliggende golfbaner, hvilket vel også må siges at være meget passende i en by med Danmarks smukkeste festival.

plads, en masse restriktioner og flere huller på lejet jord var betingelserne for de to arkitekter.

Kort bane

Ikke desto mindre lykkedes det at klemme en forholdsvis kort bane (5.402 meter fra klubtee par 69) ned på et landskabsmæssigt meget varieret område med dels fladt terræn på nogle huller, dels de vildeste kuperede områder med store niveauforskelle. Skanderborg Golf Klubs største attraktion er derfor et smukt og

”Mellem 8. og 9. hul bør man tage sig tid til et lille ophold med proviantering og fotografering” D’herrer banearkitekter Frederik Dreyer og Michael Trasdahl Møller har ikke haft det let, da de tilbage i 1990 i begyndelsen af det store danske golfboom skulle finde plads til en 18 hullersbane ved landsbyen Hylke på sydsiden af Skanderborg Sø. Dengang stod folk i kø for at komme ud på golfbanerne, men for lidt

velbeliggende klubhus og nogle huller med fantastiske udsigtspunkter tværs over Skanderborg Sø ind over området med ”Smukfestival” og byens centrum helt op til den nordlige ende af byen, hvor den gamle hovedvej stikker afsted mod Aarhus. Banens første fire huller er beliggende i et fladt engareal, inden tu-

Fra teestedet på hul 9 er der et fantastisk overblik over green på hul 8 til venstre, green på hul 9 og green på hul 12 længst væk til højre i det lokale ”Amen Corner”. Foto: Golffotografen

Dette luftfoto giver et godt indtryk af, hvor lidt plads baneark ren begynder opstigningen itekterne har haft at boltre sig på i til de lokale ”alper”. området mellem Skanderborg Sø og lan Femte hul er et godt par devejen til højre. 5-hul og et forvarsel om de mere uberegnelige huller på denne bane. Og når det kom- rderne, men sværhedsgraden mer til uberegneligheden, tager par af slaget afgøres af drivets kvalitet. 4-hullet 6 førsteprisen, fordi det Når man har forladt ”Amen Corbyder på to ”blinde” slag og en skrå ner” og har overstået det vanvittigt fairway, der kan koste dyrt, hvis svære drive på hul 13, kan man godt indspillet til green ikke er langt nok. slappe lidt af med de mindre probleHul 7 er et spændende par 3-hul, matiske huller fra 14 til og med 17. der kræver stor præcision, og når vi Til gengæld kan hul 18 give store nu er ved det med de skrå fairways, problemer med vandhazarder i spil så tager hul 8 prisen som det mest på begge sider af indspillet. ekstreme. Til gengæld belønnes man Alt i alt en spændende runde med en imponerende udsigt, når på en smuk golfbane, hvis største man når op på green. handicap måske er fraværet af afDet fantastiske hul 9 må betegnes slutningshuller (9 og 18) foran det som banens signaturhul, par 3 på velplacerede klubhus, der fortjener 146 meter, med meget stor højde- bedre. forskel mellem teested og green. Er man ikke presset af bolden bagude, bør man tage sig tid til et lille ophold med proviantering mellem 8. green og 9. teested – og lidt fotografering Skanderborg Golf Klub naturligvis, uanset om det er de Hylke Møllevej 2 grønne farver i ”maj du søde lille” el8660 Skanderborg ler de endnu smukkere gyldenbrune Telf: 86538688 løvfaldskulører i efteråret. golf@skanderborg-golfklub.dk Man kan også vælge at se hullerne fra 9 til og med 12 som det lokale ”Amen Corner” med stor variation i både landskab og sværhedsgrad fra hul til hul. Par 4-hullet 10 hører ikke til de letteste på grund af et halvblindt drive, mens hul 11 til gengæld er et lille tuttenutte hul på 120 meter. Par 4-hullet 12 kræver enten et rigtigt godt forhåndskendskab eller god course management ved brug af den udmærkede baneguide. Det er især andetslaget til green, der er problematisk på grund af vandhaza-

18 hullersbane par 69, 5.402 meter fra gul og 4.627 meter fra rød tee. Banearkitekter: Frederik Dreyer/Michael Møller (1990) Greenfee: Hverdage 300 kr. og søndage 350 kr. Samarbejdsaftaler: 12 venskabsklubber over hele landet til halv greenfee: Esbjerg, Hillerød, Horsens, Juelsminde, Mariager, Odder, Odense Golfklub, Himmelbjerget, Hammel, Hedensted, Mollerup og Tage Sø.

Ta’ på golfophold på Hotel Frederik d. ll Hotel Frederik d. II i Slagelse er det perfekte udgangspunkt for unikke golfoplevelser, hvad enten du er nybegynder eller elitespiller. Besøg www.fr2.dk for yderligere oplysninger, tillæg og rabatter.

Hverdagstilbud · 1 stk. greenfee pr. dag

· 3-retters aftenmenu eller buffet · Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad Pr. person kr.

995,-

Hotel Frederik d. II Sorø Golfklub Trelleborg Golfklub Sydsjællands Golfklub Næstved Golfklub

Aars Golf Klub Løgstør Golf Klub Sebber Kloster Golf Klub Volstrup Golf Klub Hobro Golf Klub Hvalpsund Golf Club

Enkeltværelsestillæg kr. 300,Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,- pr. person pr. dag

Stationsvej 29 DK-9640 Farsø Telefon 25 16 05 00 sportsacademy@sport.dk Mere info på

www.farsoehallerne.dk

Idagårdsvej 3 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 53 03 22 fr2@danske-hoteller.dk · www.fr2.dk

Hotel FrederIk d. II

Sebber Kloster Cup Prøv Ryder Cup konceptet

Golfophold frit spil på 27 huller over 4 dage 3 overnatninger på Sebber Kloster frie bolde på driving rangen

Faktabox

Amen Corner

Inkl. 1 green stk. f pr. d ee ag

kr. 1.450,- pr. person SEBBER KLOSTER CUP

ved 18 deltagere

2013

Saml op til 18 golfvenner og prøv Ryder Cup konceptet i Sebber Kloster Golf Klub, som har en af Nordjyllands smukkeste og mest interessante baner. Bo for jer selv på det elegante Sebber Kloster, hvor tiden står stille et golfslag fra banen. Kort sagt: En unik golfoplevelse

til både hyggespillere og træningsophold. Opholdet inkluderer to buggys og hele klosterets unikke hovedbygning med ni smukke dobbeltværelser, wi, moderne og veludstyret køkken, spisestue, to stuer med TV samt en fantastisk park.

Bjerregårdsvej 23 · 9240 Nibe · Tlf: 2210 4500 · sebberklostergk@mail.dk · www.sebberklostergolfklub.dk/sebberklostercup.php


48

Reportage

APRIL 2013

½ greenfee

NYUDVIKLET BETALINGSAUTOMAT Golfklubbernes ulovlige brug af Dankort-terminaler kan bane vejen for verdens første GreenFeeBox, der prøvekøres som selvbetjeningsautomat i Furesø Golfklub AF FRITS CHRISTENSEN

En lang række danske golfklubber har til deres store overraskelse gennem flere år betjent sig ulovligt af Dankort-terminaler i forbindelse med betaling af greenfee. Derfor har alle golfklubber med betalingskortaftaler i marts i år modtaget et brev fra Nets Danmark A/S, der indskærper reglerne over for klubberne med denne formulering: -Nets er blevet gjort opmærksom på, at nogle golfklubber modtager betaling for greenfee både i betjente og selvbetjente situationer via samme terminal og betalingskortaftale. Andre klubber har valgt, at al greenfee-betaling foregår som selvbetjening, men via samme betalingskortaftale som i klubbens administration, café eller proshop. Dette er ikke i overensstemmelse med reglerne i betalingskortaftalen, skriver Nets Danmark. Hvis klubberne bruger en af de ovennævnte løsninger, kræver Nets Danmark, at der skal indgås en separat betalingskortaftale til selvbetjente transaktioner, lige som der skal installeres nye terminaler, der lever op til kravene.

Faktabox ProBox24: En selvbetjeningsautomat til at håndtere salg af både greenfee, golfshopvarer og udlejning af biler m.m. Sendt på markedet i 2012. GreenFeeBox: Lillebror til ProBox24 til selvbetjening ved betaling af greenfee – på størrelse med en selvbetjeningsstander i lufthavnene. På markedet i 2013. Flere informationer på www@probox24.com

Nets-godkendt løsning

En af de løsninger, som klubberne kan vælge, er GreenFeeBox, der ikke blot er Danmarks eneste Netsgodkendte selvbetjente løsning til greenfee-betaling, men også verdens første af slagsen på markedet. GreenFeeBox er en lillebror til

Som det fremgår af billedet har den store ProBox24automat fået en lillebror i GreenFeeBox, der er udviklet som afløser for de selvbetjente Dankort-terminaler, som Nets har erklæret ulovlige.

relser med mellem fem og 10 pct. i ekstra greenfeeomsætning, fordi det nu er systemet og ikke kunden, der bestemmer prisen, siger Peter Selmer.

Prototype i Furesø

Begge udgaver af ProBox24-automa-

”GreenFeeBox er ikke blot

Danmarks eneste Nets-godkendte betalingsautomat, men også verdens første af slagsen på markedet

ProBox24, der sidste år blev udviklet af iværksætteren Peter Selmer fra Ry. ProBox24 er en selvbetjeningsautomat, der kan håndtere salg af både greenfee, golfshopvarer og udlejning af biler m.m. Prototypen af ProBox24 blev opstillet i Silkeborg Golf Club, mens prototypen på GreenFeeBox netop er taget i brug i Furesø Golfklub. Automaten er på størrelse med de selvbetjeningsstandere, som kendes fra lufthavnene. -Det stod hurtigt klart for os under vort salgsbesøg, at vi skulle lave en lillebror til vores ProBox, siger direktør Peter Selmer. -Det er ikke alle, der har behov for både salg og udlejning eller har den nødvendige plads til den store ProBox. Men alle har et stort ønske om at gøre salg af greenfee nemt og enkelt for både spiller og klub, siger Peter Selmer. GreenFeeBox er baseret på samme software, som styrer greenfeesalget på ProBox-automaten, og de får begge leveret data fra både Golfbox og GolfWorks, så bookinger, bekræftelser og betalinger flyder frem og tilbage mellem systemerne. -Gæsterne slipper for selv at skulle beregne prisen og udfylde greenfeebog og kuvert. Klubberne sparer kuverter og administrationstid og kalkulerer efter egne opgø-

Golf i Løgstør til

ter er godkendt af Nets Danmark til selvbetjening. -I Furesø glæder vi os til sæsonstarten og til at give vore kommende greenfeegæster en nem og enkel ordning med greenfeebetaling via GreenFeeBox, siger forretningsfø-

rer Lars Lindegren i Furesø Golfklub, hvor den første ”lillebror” er opstillet. -Vi har været i tæt dialog med ProBox24 siden firmaets start, og vi er glade for, at de nu har udviklet en lillebror til ProBox-automaten, som vi har været med til at komme med input til. Samtidig er vi meget tilfredse med at få løst betalingskort-problematikken. Jeg blev faktisk meget forundret over at se, hvor stor en risiko vi har løbet indtil nu, siger Lars Lindegren med henvisning til, at de gamle betalingskort-terminaler ifølge Nets kunne kopieres og misbruges i andre situationer. Med udviklingen af GreenFeeBox som supplement til ProBox24 har det lille Ry-firma givet to ansigter til revolutionen inden for den automatiske selvbetjening i de danske golfklubber.

Peter Selmer udviklede i 2012 verdens første ProBox24-selvbetjeningsautomat til både greenfee-betaling og udlejning af bl.a. golfbiler og køb af varer i golfshoppen.

Besøg Løgstør Golfklub i 2013 og prøv vores udfordrende golfbane til

Bo på

Løgstør Parkhotel med

lækre værelser, fantastisk mad, wellness, pool og meget mere

½ greenfee

Gælder alle fuldtidsmedlemmer (Kan ikke kombineres med andre rabatordninger)

Vi hjælper gerne med ”Klub i Klubben” arrangementer Kombiner golf i Løgstør Golfklub til halv pris med et ophold på Løgstør Parkhotel Løgstør Parkhotel og Løgstør Golfklub er naboer - banen ligger nærmest lige udenfor dit værelse. Prøv fx et golfophold kombineret med wellness og lækker mad. Kvalitetsniveauet er højt, men prisen er rimelig. Spørg i din omgangskreds - der er helt sikker nogle af dem, der har besøgt os, og vores tidligere gæster er den bedste anbefaling. Hotellet ligger på en bakketop med udsigt over fjord. De fleste værelser har fjordudsigt eller direkte udgang til det fri. Hotellet har en wellnessafdeling med spa’er, pool, dampbad mm, en hyggelig engelsk pub + en lang række andre faciliteter. Løgstør Golfklubs baner er spændende for såvel nye som for erfarne spillere: En flot og udfordrende 18 huls mesterskabsbane, en Par 3 “Pay & Play” bane, putting green samt driving range. Læs mere om Løgstør Golfklub på www.logstorgolfklub.dk. Se nogle af vore tilbud, læs mere om faciliteterne og find attraktive pakketilbud på logstorparkhotel.dk og www.logstorgolfklub.dk. F.eks. golfophold fra 799 kr. incl. greenfee og en lækker menu. Eller en hel uge - 6 overnatningertil 3199 kr. incl 3 x menu og 2 x greenfee.

www.logstorgolfklub.dk| info@logstorgolfklub.dk | Tlf. +45 9867 9200

Parkhotel byder på 75 værelser og suiter Parkhotels restaurant Toftebjerg

logstorparkhotel.dk | Tel. (+45) 98 67 40 00


50

Interview

APRIL 2013

MADSEN STYRER MOD MÅLET Morten Ørum Madsen fanget i bunkeren, men kommer som oftest flot ud af vanskelighederne.

Med to top 10-placeringer i sin debutsæson på European Tour er rookien Morten Ørum Madsen godt på vej til at sikre tourkortet AF FRITS CHRISTENSEN FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK

Mange danske talenter har gennem tiderne slået sig alvorligt på den første sæson på European Tour. I det seneste årti behøver man blot at tænke på navne som Jeppe Huldahl, Thomas Nørret, Mark Haastrup og Andreas Hartø, mens eksempelvis Thorbjørn Olesen er undtagelsen, der bekræfter reglen om, at det er svært at bide sig fast efter sæsonen som rookie. Og spillere som Mads Vibe-Hastrup og Jeppe Huldahl (igen!) er eksempler på vindere og etablerede spillere, der pludselig mister formen og dermed også kortet til Europa-touren. Med andre ord, så er det at betragte som en succes, hver gang en dansk spiller debuterer og holder sit kort efter den første sæson. Morten Ørum Madsen er eksemplet på en rookie, der efter de første resultater at dømme synes at have gode muligheder for at slutte blandt de 115 bedste og dermed holde kortet.

i de resterende fire opnået to top 10-placeringer (nummer fire i Nelson Mandela Championship og nummer otte i Tshwane Open), hvilket har givet ham en foreløbig placering som nummer 83. Det skal tages med i betragtning, at han med sin kategori ikke har haft adgang til de største turneringer. -Den første målsætning er helt klart at holde kortet efter den før-

-Min erfaring indtil nu er, at det spillemæssige niveau egentlig ikke er så meget højere på European Tour. Banerne kan ganske vist være vanskeligere sat op i flere tilfælde, men den store forskel er, at man ikke som tidligere kan tillade sig at have en dårlig dag undervejs, for så klarer man ikke cuttet. Man skal være skarp og klar hele tiden, og går man en enkelt runde i et eller to slag over par, vil en topplacering stort set være udelukket.

”Jeg ser ingen grund til at ændre radikalt på mit sving, når bare længden og præcisionen er OK”

To topplaceringer

Efter seks starter har han kun mistet cuttet i to turneringer og har

ste sæson, og hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at man også er i stand til at klare nogle cuts i de uger, hvor man spiller mindre godt, siger Morten Ørum Madsen, der netop er fyldt 25 år. -Hvis det lykkes mig at sikre kortet til næste sæson, hedder den næste målsætning naturligvis top 60, der kommer med i Race to Dubaifinalen ved sæsonafslutningen, siger Morten Ørum Madsen. Når der stilles store forventninger til Morten Ørum Madsen, skyldes det, at han på overbevisende måde gik igennem både Ecco Tour og Challenge Tour på kun to sæsoner.

European Tour som caddie for bl.a. Anders Hansen. -Thomas Søby er hamrende dygtig, og så klikker vi rigtig godt sammen. Vi har kendt hinanden som golfspillere, siden vi var 13-14 år og er venner uden for banen. Jeg føler mig meget tryg ved at have ham med rundt og kunne gøre brug af hans erfaring.

Interview

APRIL 2013

tilfreds med min længde, især fordi statistikken samtidig siger 78,46 pct. i fairways, siger Morten Ørum, hvis naturlige favoritslag med driveren er en lille fade. Han kunne muligvis vinde 10-15 meter i længde med en draw, men med øget usikkerhed som den indbyggede konsekvens. -For mig halter det mest med at

kan lyde banalt, ”Detmen er rigtigt: Hver eneste tjent euro tæller med og kan få betydning

Efter kun seks tourneringer på European Tour og en foreløbig placering som nummer 83 på pengelisten er Silkeborg-spilleren Morten Ørum Madsen på vej mod nye eventyr i bestræbelserne på at holde kortet. Takket være sine to top 10-placeringer har Morten Ørum Madsen allerede oplevet at være synlig i tv-transmissionerne på Viasat Golf. Her har kommentatoren Henrik Knudsen et par gange gjort seerne opmærksomme på Silkeborg-spillerens forholdsvis korte tilbagesving. Til gengæld genereres der stor fart i køllen i nedsvinget. -Det handler om at få den rytme i svinget, der passer til én selv. Det er rigtigt, at mit tilbagesving ikke hører til de største, men det har altid været min måde at spille på, og det er det sving, jeg er komfortabel med. Når jeg bevæger mig rundt på dri-

vingrange derude på touren, ser jeg rigtig mange forskellige sving, men der er ingen spillere, der har patent på det rigtige sving.

Kort tilbagesving

Det forholdsvis korte tilbagesving har ikke været nogen hindring for Morten Ørum Madsen, når det gælder længden i drivet. Ifølge Europa Tour-statistikken står Morten Ørum noteret for en gennemsnitslængde på 303,5 yards, hvilket rundt regnet svarer til 270 meter. -Det er over gennemsnittet for tourspillerne, og jeg er ganske godt

Faktabox Morten Ørum Madsen Født: 9. april 1988 i Silkeborg (bopæl i Aarhus) Uddannelse: Studentereksamen fra Silkeborg Gymnasium 2008. 2009-2011: 2,5 år af amerikansk bachelorgrad på Oregon State University (spansk og kommunikation). Klub: Silkeborg Ry Golfklub siden 2000 Bedste resultater som amatør: Individuel bronze ved EM i Esbjerg 2008. VM-sølvvinder for hold i Argentina 2010. Dansk mester i slagspil 2010. Vinder af Danish

International Amateur Championship 2009. Professionel: 9. april 2011 (23 år handicap: +5,7) European Tour-debut: 2013-sæsonen. Placering på Race to Dubai-listen: 83 Placeringer i 2013: Fire klarede cuts i seks turneringer med to top 10-placeringer. Samlet indtjening på European Tour: 750.000 kr. Trænere: Thomas Kiel Larsson og Martin Langagergaard (mentaltræner)

Spil de bedste golfbaner i Østjylland – og bo på hoteller tæt ved banerne Top3Golf

Nyd Østjyllands bedste golfbaner og kombinér besøget med andre dejlige oplevelser i det østjyske. Du bestiller din golf- og oplevelsespakke på det ønskede hotel og betaler det hele ét sted – nemlig på hotellet. Se hvilke hoteller du kan vælge imellem på:

Lyngbygaard goLf

www.top3golf.dk

Lærer af fejlene

Til Morten Ørum Madsens styrke hører evnen til at vende en dårlig runde til en god runde eller en dårlig dag til en god dag – takket være viljestyrke og mentalitet. -Uanset hvor håbløst det ser ud, skal man aldrig give op. Det kan lyde banalt, men er ikke desto mindre rigtigt, at hver eneste indtjent euro tæller med og har betydning, når regnskabet skal gøres op i den sidste ende. Jeg er begynder i det her spil og laver stadig mange fejl, men jeg er også parat til at lære af mine fejl, siger Morten Ørum, der har en rigtig god støtte i sin caddie, Thomas Søby, der har erfaring fra

ramme greens in regulation i forhold til de mange fairway-træf. Der skal lidt småjusteringer til i jernslagene, og jeg skal nok også blive lidt mere sikker på at vælge det rigtige jern, siger Morten Ørum, hvis statistik siger 67,28 pct. for greens in regulation. Til gengæld er han godt tilfreds med 28,56 putts per round.

Når du ankommer, får du udleveret din Top3Golf-velkomstpakke inkl. voucher, som du bruger som betaling på de tre baner, du har valgt at spille under besøget (tiderne bestiller du selv på Golfbox). RANDERS

Lübker Golf Resort GRENÅ

Silkeborg Golf SILKEBORG

Lyngbygaard Golf AARHUS

Vi arbejder sammen med en række af de bedste hoteller i Østjylland, der hver for sig ligger perfekt for et dejligt ophold, uanset om du ønsker at kombinere golfen med besøg på en række af områdets turistattraktioner eller blot vil slappe af mellem golfrunderne.

SiLkeborg goLf CLub

Lübker goLf reSort

Stensballegaard Golf

Morten Ørum Madsen er godt tilfreds med sin puttestatistik i den første sæson på European Tour.

HORSENS

StenSbaLLegaard goLf

Læs mere om banerne på www.top3golf.dk

51


S T R SON ONSTA ÆSSO S T T R N S T R A O S A T S R N S S A A T T S N N S A O T N T N S Æ O S T O S S N O Æ S S N S O S S N N Æ S O O S N S N Æ Æ T S O S O S S Æ Æ S O T S O S S T AR NST T SÆ ÆTARTTART SÆ STA T R Æ RT ÆRT S TART SS S TS R R Æ Æ S S A A R ÆS S T A S T T T A S T T S R T S R T A S R N N S A A OSÆS T R N N S O A O T S N T N S O S S A O N S T S N O S S N Æ O O T S N S N S Æ O S O S S N Æ Æ S S O O S S Æ N T Æ S S S O Æ T S N S Æ T R S Æ O T SPIL! ÆTART S TAR RRT ONSTASTAR SONST S T KULØR RDIT T S AA R TTSART N T A T R A SÆT PÅ T R S ÆSO TART SÆS START SÆS STARSTÆSSÆ T S A A T N S T T N S S O SÆSON RT SÆ SÆ N S O S S N O S S N Æ O N S S Æ O S O NYHED S N Æ S O Æ S N T S O Æ T S N S S R Æ O T Cobra Amp Cell serien findes i flere farver S A TART S N Æ T R T S O S A S T N R Æ S T A S O T R S S Æ A T S O T R N S S A Æ T T N S S A O S R Æ T N T S S O R T S N Æ S T S O A 2013 S N R S Æ T O S O T SSTA RaTdieSs ÆSSONSTART SÆ SOTNAS S N NSTTSAÆRSON A SÆ R S T O T R Æ T A S R Æ S S A R T N S A Æ T T N S O T S T Æ Se tilbud R S S O A T S R N Æ L S S A S O T R N S N S Æ A S T O N S S N A O Æ T T N S O S O S Æ T S N T S S O O S R S N Æ S T O S S N S Æ R Æ O T S A S N Æ R S O Æ SAR S T ST T ÆNSTATART SÆ ONSSTTAART S S T R SO Æ S T SÆ S R R Æ NYHED S T A Æ T R T N på bags på S A A T T S R T S R A O S T T R S S A A T R S N N S A O T N T S S N Æ A O S T O N S S N O Æ S T S N S O S O S N Æ S N S S O O S S N N Æ Æ T O S O S N Æ S SR O SÆ2013 TS SART S RT SÆ TARATRT SÆ O FORDELSPRIS ST TA R SÆ Æ S T af R Æ S A R T Æ S A T T T R S A S T SÆSO START SÆS NSTART SÆ bagsiden S T R T R S S A A T N T R N S S A A T T N N S S A O O T N T S N O S T S N O S S N O S S N O S O S N S Æ N Æ O O SSÆS Navisen! STÆSSOÆNS1299 Æ STARTTA S RT S O SÆSRT SÆS T SÆ O RT SÆRST Æ Æ SÆ S O N S S O T S T T O S R T T R S R Æ A R R A Æ T S A A R Æ T N S S A A T T N S S T S A O A T N T R S S T O A T S N T S R N O S S N A S T R O N S S N Æ A O O T N S N Æ S S A O O S T S N Æ S S O O S T N SÆS S SÆS O Æ T T SÆ NSTART ARTOSNÆ S SÆ N S Æ T SÆ O T S S N R Æ T O S R N Æ T S A S O R S T SPAR 500 A S T O R S A T T R S A S R Æ T T S S A T R N Æ S O S A T STAÆRSONS S N T R O T A S N S T O S S A Æ T O R S S N Æ S T S N Æ S T SÆ NSTART S ONSTART S O A N Æ T S S O S Æ T T N S R O T S S N S R Æ O T S A S N R T S SÆSSO RS N Æ T AT SÆ SONSTA RTÆ S RO S ST TA AÆ T S R O N A T T N S A O S T Æ S S O O T S S N R S S S N S Æ O T N Æ R O Æ T S N S A S O R Æ S T Æ S A S O T R S Æ S T T S S A S T R Æ T S S T N SST T R A Æ TSONS NSTART ÆSO SAÆ T AR R N T O S A T T R S T A T R S N S FORDELSPRIS NSTAR S A R T S N A T N O A OSN N Æ T S N O S O S T S S S O O S S N N Æ S T O S O S N Æ S Æ O T S S O N Æ S S R O Æ S T S Æ S O S R Æ S Æ T T S A S S R Æ Æ S A R ÆRT TARTNSSTARSTART S NSTA T T S RT Æ T SA A S T R S A R T S T A R T N S A T R T N S A O N T S RT SÆ ONSTART1699 A S N O T O S T S STOS N S O O S N S N S S O O S N S N Æ Æ O O S N Æ S N Æ S O S S O Æ S S O Æ S Æ S O T S S S Æ Æ T T S S S R R Æ Æ T T S S NYHED R Æ S R ASTA SO T TN S SÆ500 START SÆ11.999 NSTARST S ONSTANRSTTSARSTONSTAROTNSTSAOR A TRAR ÆSSO SSTTAA S2013 TART OÆNSS N T S N S O N O N S N O O RT SÆ ONSTARTSPAR ÆT S Æ S T S S Æ S Æ O T S S N R Æ Æ T S S O S R Æ Æ T S A S O R S T S Æ A T T R S T S RSO Æ S A S TRAT ÆSON Æ R TARTON T SSTTAR SÆSONSONSTA S AR STSA T Æ S A S T R S Æ T S T A N S T N S S O T R T Æ O R S N S T S A R N O A S ÆN T SÆSÆSOANRST SÆ R SÆSO START SÆS A Æ SO T N S RT RT T S T S T A O R S N T S T R S N A R O S A N Æ T S O A S T Æ N T S S O T S N S T O S S N S R S O3.499 NT A R O NYHED SO2.499 Æ A OR T S Æ A S T S Æ S S A T Æ T S S Æ T T N S S R T S N R S T A RT SÆS ONSTART SÆ SONSTART SÆ SONSTARSTÆSSOÆNNSSSTOTANRSTTSAÆRSTONN3.199 N R T A OONST RTÆSSÆOS R2013 AT SNYHED O RON ST S AÆ T A S T N S S T Æ S S N S T N Æ O S S Æ R O S S S O S Æ S Æ T S S A O S R Æ 1.699 Æ T S S A S Æ T R T Æ S T S R A Æ T T R S 2013 S T R S Æ A T S A T R R S T S R TN TTA A TA ROTNST R N S A 1.999 NSTAR SONS NSTA O R S T A S N A O T A S T N S ART O T S T N ST S S O S N S Æ S O O S N Æ S N Æ O S N S O Æ S S N O Æ S Æ S O S O S S Æ Æ T T S O S S S R Æ Æ T T S S R Æ S R T Æ S T S R A Æ 3.199 T S R A Æ eNSSTTAA A AfåRr du allS dN SOTNST SÆ eO T T N S S STAR SoSO O TANRSTTAÆRSTONSTASROTNSSÆTSAOR N O S N N n O e S t ART SÆ SONSTART S ÆSONSTART S ÆSONSTARSSTÆSSOÆNSSO r S Æ S e Æ S Æ T AR SÆ lfÆExp T S R Æ T G S R s T S Æ A o T R S T H A T R T S T A R T R T S A T R R S T A S A T N T R S Æ ! A T T S A N S T R O S T T R N S A S O T R 2012 S N S T E S A O T S R N N Æ S T O D A S N T Æ R N S O S E A S O Æ T R N S O S S Æ A O H T S T S N S S Æ T A O S Y T S N R Æ S T S O R N S Æ N T Æ S S A O R S T N S A Æ 3 T R S å O T f A N ÆND 1 gSTAR S S STA O A S oS TR 0 Æ SSTTART S AR O bN T N S R 2 S T luÆ S T N k S S Æ O T E ls S N S e O Æ S T N d S r O R S Æ N o Æ T S f A O S R Æ e T S O K L S t A E S Æ T s R U S O T S d S A Æ D T e T R S N S T S b Æ A T S T L R s N B N R S Æ e T A O S S TSON NSTAR SÆSOONSTAR T SSÆ S Æ T S N TP TA R T N spillern SONST SÆ ÆSSO S R O S S lf A TAR ÆDESONSTA BSliÆ R o A g S T N N f A a T S Æ l O O T e S d Æ N S n S O R S e N T Æ S O v R S N Æ Æ T S S A O S R Æ S T O R S A S Æ T R S T E S A Æ T T S R S R T S Æ S A T S T I R R Æ S T T A S A T R R N R T S T S A AR A N TT RONS ONSTAR TO S· TKØB · KL SÆ T SP Æ N RA S TTA R PA ·S O A TAE FOÆR S L N S S O A S T · KØB · KLAR N N E O RASTT T N PA TAR ÆSONSTAR SÆSONS S · N S Æ D O AR O KL · S S B O Æ KØ S N · S O S RA Æ S N PA Æ · S O AR S S Æ KL Æ · T B S ST T · KØT SÆ TA S T RAS SKLOAR · PARAR PAT ·R T R R S KLAR Æ T T BS·Æ R R · KØ Æ S A TR S A S T R T · PARAA T S A A AR S T D T R R KL · T S T A B S A T KØ · E T R S T A S T T A S T B R N S T T N A S · A B T R N T KØ S E · OSO RT S RA2TDUSIN T NS ÆSONS SONSÆSONS ÆSSOÆNSON PAT ·S D O A O AR SÆ SO · KL S T S N Æ · PARAT · KØB S TAR KLAR N ARA S Æ KLT S O B ·S N KØ Æ · S T S O RA S S N PA T · S O AR T KL · Æ B T R S O Æ KØ · T S T ASTA S Æ R RA T S T PA S ·S A R T R Æ T T S A T R R S Æ T A S A T R S R Æ A T T S N A S T R A T N T S S A O T R T N S T S A O S T N R N S O A SÆSONSONSTTSÆSON ÆSROTNSSÆSO SON SS ÆSÆSOTART S T299 N Æ S Æ O S S T S S T R T Æ START SÆSONSTAR SÆSONSTA T SÆSONSSPAR R A Æ R S A T A TRT ÆSONSSTART R ARTON Æ A S TS NS NST S A T T S A S O T N S R S N S T O A -12% O A S N Æ T R S T S T S R O S S T Æ A T S T R N S Æ S T A O S T R R N Æ T S S A O R Æ T S N T S A S O R T S S N A S T R O T A S N T Æ R S O A S T R N Æ S STA SÆSONST A S O T N S SART S SÆSON TART O T ST SÆ SÆSON S O TA SÆ S Æ S N S S N Æ S O N Æ Æ T O S 2.199 S T R S O T S S R S S T Æ A T T R Æ S T T S A T R R N Æ T S T S A R T R N T S A S R A O T T R N A S T R A O Som fordelsA T S N T R S S A O A T SSON N ÆSTONSSÆ S T SO ÆSONSTTSÆSSÆSONS T SÆ N Æ S TA O N ST S O S S N O S N T O S Æ Æ O kunde får du en S R S Æ S S R Æ S T A S T Æ T NST SAR STARTNSTAR S A R T S STÆ T S R R T A S T R A N T R T A T R N T S transporttaske A O A T R S S A O T N T S S A O N S T S N O S N O S N Æ S NSO T SÆST O SÆSRT SÆSO T SÆ N Æ O S O Æ S O S S NST T SÆSONS S med Æ i købet! T S Æ T Æ T R S S R R Æ S A T R A T R S A T A R T S T FORDELSPRIS A A T R T S S T A T T R N S S A N T S R N S N A O T R O N S N A O O T S N S S O S SÆSR S O Æ S Æ S Æ S Æ T S NSTA T SÆSONST T SÆSONS RT SÆSON169 ARSTÆSSOÆNSSOTN T SÆR T S T R R A T A R T TONS A R A T S A T 2499 S A T N S O T R N S S A O S T R N S A O Æ T S N S A O Æ T S S N S O S T S N Æ S T O S N Æ S O S N Æ S O S NS AR Æ T S O S Æ T T S S R Æ S T S R Æ T S A N * R Æ T S SPAR 1050 A O T R S T S A T R S S T A T R N S T A Æ T R N S A O T S R N S A O T S N S A O T S N S O T S N Æ S O S N Æ S O S N Æ S O S NS Æ T S O S Æ T S S R Æ T S R Æ T S A R Æ T S A T R S T S A T R S T A T R N S T A T R N S A O T R N S A O T S N S A O T S N S O T S N Æ S O S N Æ S O S N Æ S O S Æ T S S Æ T S ONS RT SÆSO R Æ T S VOGN+TASKE R Æ T S A R T S A T R T A T R S T A T R N S A T R N S A O T N S A O T S N S A O T S N S O T S N Æ S O S N V500 inkl. gratis Æ S S O S N Æ S O S Æ T S O S Æ T S ON S R Æ T S R Æ T S A R Æ T S A T R T S vognholder og A T R S T Aopgradering SONST R N S T A T R N A O T R N S A O T S S 1.999 inkl. gratis 499 A O T S N S T S N Æ S O eagle N Æ S S O S N Æ S Garmin S O S Æ T S O S Æ T S ON S R Æ T S AcT Adpater R Æ T S A R Æ T S A R T S A T R T SPAR -17% A T R N S T A T R N S O A T R N S A O T S N S A O T S N SPAR 499 S O T S N Æ S O S N Æ SONS RT SÆSON ART SÆSO TART SÆSO299 START SÆS START SÆ NSTART SÆ NSTART S ONSTART S SON SONSTA RT SÆSONST ART SÆSONS TART SÆSON START SÆSON START SÆSO NSTART SÆSO NSTART SÆS ONSTART SÆ SO O A T S N S O T S N Æ S O S N Æ S S O S N Æ S O S N Æ T S O S Æ T S O S R Æ T S S R Æ T S A R Æ T S A T R T S A T R S T A T R S T A T R N S A O T R N S A O T S N S A O T S N S O T S N Æ S O S N Æ S S O S N Æ S O S N Æ T S O T R R A A T ÆSO TART SÆS START SÆS START SÆ NSTART SÆ ONSTART S ONSTART T S S N O N O S O S S Æ S N Æ S S O S N Æ S O S N Æ T S O S Æ T S R Æ T S R T S A R T A T R ÆSO TART SÆS START SÆ T A T R S A T R S A T N S A T N S SO ON SON NST ÆSO S SÆS ONS SPORT LITHIUM BRAKE

MAX SMART

9018213001

7 flotte farver. 01801004

Vor normalpris 1.799

CLICGEAR 3.0

01801004

913 D2 DRIVER

Vor normalpris 2.199

050291301

913 D3 DRIVER

PowaKaddy lithium vogne fra kr. 8.699,-

R1 DRIVER HERRE

X-HOT DRIVER

7 flotte farver.

X-HOT FAIRWAY

913 FAIRWAY

9140213001

9150213002

9150713002

05071301

050291301

üFOR

üFOR

MODEL

DANMARKSIS! LAVESTE PR

D

BILLIGERE END I ENGLAND!

COOLSHOT

SPRISER EL

909192018

SRIXON AD 333

20101203

Vor normalpris v. 1 dusin: 199

Fordelspris v. 1 dusin

üFOR

Vor normalpris v. 1 dusin: 399

D

50831301

üFOR

APPROACH® S2 MED GPS

Fordelspris v. 1 dusin

Vor normalpris 499

Vognholder værdi kr. 200 Eagle opgradering værdi kr. 350 Samlet vejl. pris kr. 3.549

B

SJÆLLAND:

JYLLAND:

AARHUS HØJBJERG · Oddervej 174 · 8270 Højbjerg · Tlf.: 86270203 AARHUS V. TILST · Agerøvej 25 · 8381 Tilst · Tlf.: 70260203 ESBJERG · Sædding Ringvej 2 · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 75152800

DANMARKS BUD IL EDSTE GPS T

AALBORG · Nibevej 20 A · 9200 Aalborg SV · Tlf.: 72161720 HERNING · Golfvej 2 · 7400 Herning · Tlf.: 97220203 OUTLET KOLDING · Albuen 19 · 6000 Kolding · Tlf.: 74440203

KØBENHAVN · Kildegårds Plads 1 · 2820 Gentofte · Tlf.: 39683878 HØRSHOLM · Christianshusvej 4 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 45764148 GREVE · Agenavej 47 · 2670 Greve · Tlf.: 43530099

Approach S2 er et stilfuldt og bekvemt GPS-golfur med en højfølsom GPS-modtager. Den ligner vores populære Approach S1-model, men S2 løfter niveauet yderligere med layup- og dogleg-afstande samt et digitalt scorekort.

Fordelspris

950181300

Garmin Ac Adpater værdi kr. 299

Vor normalpris 1.999

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag: 10.00-17.30 Fredag: 10.00-18.00. Lørdag: 10.00-13.00 Hørsholm: Hver lørdag 10.00-14.00 Øvrige butikker: 1. lørdag i måneden 10.00-14.00

D

TRANSPORTTASKE

Til transport af QOD Elektrisk Lithium Golfvogn.

* Fordelspris

2 DUSIN

15101001

LSKLUB DE

üFOR

7999

CALLAWAY TOUR IS

LSKLUB DE

üFOR

Vor normalpris 7.999

SPRISER EL

50821301

V500 EUROPA

Vor normalpris 2999

SPRISER EL

ELEKTRISK LITHIUM GOLFVOGN


54

GIMMES

APRIL 2013

GIMMES

DE KANTEDE GIMMES En Gimme: Når en spiller kun har et kort putt tilbage, der umiddelbart ikke kan misses, kan spillepartneren i visse spilformer tillade, at det ikke er nødvendigt at putte ud. Udtrykket stammer fra ”Give me.” En gimme kan betragtes som en ”foræring” eller ”gave” fra spillepartneren og ses ofte i Ryder Cup sammenhæng. Denne side indeholder masser af foræringer, sjove golfhistorier, anderledes golfvinkler, golfbegreber, statistikker og er generelt Golfavisens bud på en sjov og anderledes golfside.

Birdie-rekord på PGA Anden runde af golfturneringen Canadian Open 2009 bliver én, den amerikanske golfspiller Mark Calcavecchia sent glemmer. Efter en sløv start med to huller i par fyrede han hele ni birdies af i træk for at komme rundt i 65 slag. ”Det handler bare om at flyve den tæt på pinden”, udtalte Mark Calcavecchia efter runden. Ni birdies i træk er rekord på PGA Touren, mens rekorden er otte i træk på Europa Tour, hvilket 10 spillere deler. Heriblandt golfikonet Seve Ballesteros.

Størst men ikke bedst Høje golfspillere på alverdens tourbaner er ikke noget sjældent syn. Spillere som Nick Faldo, Stewart Cink, Ernie Els, Robert Karlsson og Chris Wood rager alle godt op i luften. Professionelle golfspillere over to meter er dog sjældne. Den højeste professionelle golfspiller er Craig Smith fra Wales, der måler hele 2.03 meter. Han bliver ikke så underligt kaldt ”The Giant” og er mere kendt for sin højde end resultaterne på golfbanen. I den anden ende af skalaen er blandt andre Ian Woosnam, der er 1.64 høj. Den lille majorvinder, som ligeledes er fra Wales, har modsat ”The Giant” haft masser af succes på banen. Hele 47 professionelle sejre er han noteret for.

Vanvittige holes in one I 1971 skete der noget fuldstændig vanvittigt i Europatour-turneringen Martini International. Ja okay, officielt var det ikke en Europatour turneringen, da denne først officielt eksisterer fra 1972. Alligevel er det usædvanligt, at en golfspiller præsterer to holes in one to huller i træk. I anden runde på Royal Norwich Golf Club lavede engelske John Hudson et es på hul 12, et par 3 hul. På hullet efter, et par 4 hul på 311 yards, gentager han på fantastisk vis kunststykket. John Hudson sluttede på en delt 9. plads i turneringen.

Et kostbart 4-putt Det sker for os alle engang i mellem, at vi misser et fuldstændig oplagt gimme-putt. Heldigvis konkurrerer vi ikke om millioner af dollars, hvilket Brandt Snedeker gjorde i FedEx Cup slutspillet i 2009. Brandt Snedeker lå på green fire meter fra hullet og kunne to-putte og stadig komme med i sæsonafslutningen, Tour Championship. Det første putt ryger forbi hullet og efterlader en lille simpel retur. Desværre for den ellers forrygende amerikaner misser han også den. Han brugte endda hele to putts mere for at komme i hul. Heldigvis tog han revanche i 2012,da han blev samlet vinder af FedEx cuppen og hele 10 millioner dollars rigere.

AF Peter Nielsen

Driving is funny… ...putting is money, er et udtryk mange har hørt om uden helt at forstå alvoren af det. Vi klasker den ene bold efter den anden afsted på driving range, men tager os alt for sjældent tid til at putte. Tiger Woods forstod dog at putte sig vej til sejr i WGC-Cadillac Championship i marts ved kun at bruge 100 putts på 72 huller. Efter en lille lektion af landsmanden Steve Stricker var Tiger brandvarm. Selvom navnet antyder noget andet, var David Frost dog endnu mere varm under MCI Heritage tournament i 2005. Han brugte sølle 92 putts, hvilket stadig står som en forrygende rekord.

Spiller ramte bunden At golfspillere kan falde i dybe spillemæssige huller, er noget helt andet, end det der skete for en 43årig amerikansk golfspiller i marts i år. Mark Mihal og tre venner gik en ellers hyggelig runde på Annbriar Golf Club i det sydlige Ilinois, men da Mark gik lidt frem for at tjekke afstanden for hans spillepartner, forsvandt jorden under ham. Mark røg fem meget ned i et jordfaldshul og landede i noget mudder. Hans tre venner tog straks affære og fik tilkaldt hjælp, hvorefter det lykkedes at få den noget forslåede og chokerede golfspiller op igen.

Månedens golfjoke Tom har to store passioner i livet, golf og kirken. Han spiller golf hver søndag, efter at han har været i kirke. En dag er han rigtig skidt tilpas og siger til sin kone, at han godt nok håber, at der også vil være golfbaner i det næste liv. Hans kone synes ikke, at det er noget og spøge med og mener, at han skal gå ned i kirken og bede en lille bøn. Tom tager ned i kirken for at bede. ”Kære gud tak for alt, min kone, mit helbred og i særdeleshed golfspillet. Jeg håber godt nok, at der også vil være golfbaner i himlen.” Da Tom har bedt sin bøn, er der en stemme, der siger. ”Dette er Gud, og jeg hører dig klart og tydeligt. Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Den gode nyhed er, at der er tusindvis af fantastiske mesterskabsbaner i himlen. Den dårlige nyhed er, at du teer ud kl. 9 i morgen tidlig.”

Pakketilbud 1

Pakketilbud 2

Pakketilbud 3

• • • •

• • • • •

• • • • • •

Greenfee Dagens ret Baneguide Gratis bolde på driving range

Pr. person. . . . . . .kr.

270,-

Morgenbuffet Greenfee Dagens ret Baneguide Gratis bolde på driving range

Pr. person. . . . . . .kr.

355,-

Greenfee Baneguide Gratis bolde på driving range 2 retters middag Overnatning Morgenbuffet

Pr. person. . . . . . .kr.

850,-

Tilbuddene er gældende alle mandage, tirsdage, onsdage og torsdage med start på golfbanen inden kl. 13.00 i hele april 2013 og ved bestilling til minimum 4 personer.

Månedens golfudtryk Det er ikke altid, at første slag på første tee er som ønsket, og nogle gange er slaget så elendigt, at vi hiver en Mulligan frem og slår slaget om. Det er naturligvis ikke tilladt i turneringer og heller ikke på tællende runder, men hvor stammer udtrykket egentligt fra? Denne teori er fra 1920érne: David Mulligan var en dag på golfbanen med vennerne og lavede et skidt første slag på første tee. Han tager derfor en ny bold og slår et nyt slag, hvorefter han kalder det for et korrektionsslag. Vennerne døber det dog for en Mulligan, og udtrykket har hængt ved siden. David Mulligan var en stor forretningsmand og ejede flere hotelkæder, hvilket kan være en grund til, at udtrykket og historien er blevet kendt.

Trelleborg Golfklub Slagelse

Oksebrovej 13, 4200 Slagelse

Tlf. 58 50 52 00

www.trelleborggolf.dk


56

PORTRÆT

APRIL 2013

www.deutsche-golfstrasse.de / www.golfland-niedersachsen.com

Bravo

for en skolelærer

Vi har partnere over hele tyskland og ser frem at skræddersy et tilbud til din næste golf ferie i tyskland

Den matchansvarlige i Bravo Golf, Jørgen Simonsen, takker af efter 24 år med tilrettelæggelse af matchture til varme himmelstrøg i vinterhalvåret

Af Jens Christensen

Det er ingen hemmelighed, at Bravo Tours dominerer det danske marked med hensyn til at sælge matchture til golfspillere, der gerne vil svinge køllerne i varme lande i vinterhalvåret. Dét skyldes ikke mindst, at en skolelærer fra Herning-forstaden Snejbjerg i efteråret 1985 fandt tiden inde til lidt luftforandring med hensyn til sit arbejdsliv. Den mulighed fandt han i det daværende Falke Rejser, som søgte en deltidssælger af charterrejser, og som sådan startede han pr. 1. januar 1986 - sideløbende med skolelærergerningen. Når Jørgen Simonsen den 1. maj efter eget ønske slutter som

Faktabox Simon’s favoritter 68-årige Jørgen Simonsen blandt arbejdskolleger kaldet »Simon« - har selv spillet golf siden 1995. Matchturene og research til eventuelle nye golfdestinationer har bragt ham rundt til store baner i forskellige verdensdele. Hans favoritbane i Europa er Praia d’el Rey i Portugal, mens han udenfor Europa har to favoritbaner - begge i Thailand, henholdsvis Black Mountain og Banyan Tree.

matchansvarlig i Bravo Tours’ golfog gruppeafdeling, kan han se tilbage på flere end 24 fantastiske år, hvor han har serviceret glade golfspillere. I årenes løb nedtrappede han gradvis jobbet som skolelærer, inden han i 2005 forlod det helt efter at have pådraget sig legionærsyge på en matchtur til Tyrkiet, en sygdom, der krævede faste og hyppige hvileperioder, som han ikke kunne tillade sig på skolen. - Jeg søgte faktisk to jobs i efteråret 1985. Det andet var som administrator for Gymnastradaen i Herning, og dét blev jeg tilbudt dagen efter, at jeg var blevet ansat i Falke Rejser af bossen selv, Ragnar Falk Lauritsen. Jeg holdt dog fast i min aftale med ham, og dét har jeg aldrig haft grund til at fortryde, fortæller 68-årige Jørgen Simonsen. -For det første var der kun tale om en to-årig ansættelse i Gymnastrada-jobbet, og for det andet havde jeg som deltidsansat i Falke Rejser mulighed finde ud af, om rejsebranchen overhovedet var noget for mig. Det var jeg ikke længe om, selvom jeg kun arbejdede i Falke halvanden dag om ugen.

schlosshotel kronberg / taunus

Jørgen Simonsen var ikke golfspiller dengang, men spottede alligevel en god ide, da han i 1988 stødte på en annonce fra et jysk busrejseselskab, som lavede matchture i bus til det daværende Tjekkoslo-

hartl golf resort

golfpark Fehmarn

golFland niedersachsen golfbaner og hoteller i niedersachsen, stedet med de mange smukke baner. Jørgen Simonsen har gjort Bravo Tours til den største danske arrangør af matchture i vinterhalvåret. vakiet. Resultatet blev, at han i samarbejde med Midtjyllands Avis i Silkeborg i foråret 1989 arrangerede en matchtur med charterfly til Mallorca for avisens golfspillende læsere, primært medlemmer af Silkeborg Golf Club. Det skulle vise

på grund af sin matchtur-erfaring. På dét tidspunkt havde Star Tour faktisk en selvstændig golfafdeling. Tiderne blev imidlertid anderledes, da det store tyske charterselskab TUI overtog Star Tour/Fritidsrejser i 1999, hvor den danske afdeling af Star Tour nedlagde sin golfafdeling for udelukkende at satse på solkinsferie. - Jeg arbejdede kun en tredjedel af min tid som skolelærer, da jeg blev opsagt i Star Tour med virkning fra den 31. august, men heldigvis startede jeg allerede den 1. september i Bravo Tours hos stifteren Peder Hornshøj, som jeg havde arbejdet sammen med siden Falke-tiden. Han kunne godt se en fremtid for golfgrupperejser og sammen med Bravos senere marketingschef, Tina Hyldgaard, fik jeg derfor til opgave at oprette en golfafdeling, Bravo Golf. - Vi sendte i den første vintersæson 320 men-

”Allerede året efter var det samlede antal af deltagere på matchturene 10-doblet”

Læserrejse-start

Find det perFekte sted For en lækker golF Ferie i tyskland

sig at blive startskuddet til mange lignende avisarrangementer, der i et enkelt tilfælde samlede 120 spillere. Disse måtte på skift fordeles på to baner, fordi én Mallorca-bane ikke kunne kapere 120 spillere fra samme gruppe på samme dag. I midten af 1990’erne blev Falke Rejser først opkøbt af Team Sterling, der kun et år senere senere blev overtaget af Star Tour/Fritidsrejser, og Jørgen Simonsen fulgte med i begge regier som golfekspert

Bestil gratis din personlige golf guide 2013! skriv mail med emnet „golfguide niedersachsen“, og din adresse til info@deutsche-golfstrasse.de schloss lüdersburg

hardenberg golfresort

LYNGBYGAARD

WEEKENDGOLF I samarbejde med Lyngbygaard Golf kan vi nu tilbyde en række attraktive weekendbesøg i smilets by Aarhus inkl. greenfee til Lyngbygaard Golf.

castanea resort

Start dagen på Lyngbygaard Golf, hvor alle gæster modtager følgende gratis ved spilstart: • • • •

½ ltr. Carlsberg Kildevæld En pose med tees etc. Lyngbygaard Golf baneguide Frokost i klubhus

Overnat derefter i et af vores dejlige værelser med havudsigt på Helnan Marselis Hotel. Pris pr. person i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet pr. nat ................................ DKK Enkeltværelsestillæg DKK 350,- pr. værelse pr. nat

995,-

Ring venligst på +45 8614 4411 eller mail på marselis@helnan.dk for at booke opholdet.

„deutsche golf strasse®“ and „golfland niedersachsen“ are Marketingcooperations managed by „golf tourism development & services“, Munstermannskamp 1, d-21335 lüneburg (germany). phone: +49-(0)4131-6036430, Fax: +49-(0)4131-6036434. www.golftourismusdeutschland.de

Helnan Marselis Hotel • Strandvejen 25 • 8000 Aarhus C Telefon: (+45) 8614 4411 • Fax: (+45) 8614 4420 • www.helnan.info


PORTRÆT

APRIL 2013

nesker på matchtur, fortæller Jørgen Simonsen, men allerede året efter var det samlede antal af deltagere på matchture 10-doblet, og siden er det - for at blive i golfterminologien - bogstaveligt talt gået slag i slag. Noget af forklaringen på den hurtige succes var ifølge Jørgen Simonsen, at chefen for Star Tour Danmark, Stig Elling, tillod ham at medtage golfkundekartoteket fra Star Tour med ca. 5.000 adresser. Vokseværket med hensyn til matchturene tiltog med årene og toppede med ca. 75 matchture i både 2004 og 2005. Det betød stigende arbejdspres på Jørgen Simonsen med hensyn til tidsmæssig planlægning, indgåelse af greenfeeaftaler med golfbanerne og ansættelse af flere matchledere, og derfor blev det, som tidligere nævnt, nødvendigt for ham at sige helt fra som skolelærer i 2005.

I alle årene har Jørgen Simonsen selv fungeret som matchturleder syv-otte gange i løbet af en vintersæson, og i stor udstrækning har de samme mennesker tilmeldt sig hans matchture år for år: - Det er meget almindeligt, fordi vi har et fast hold af matchledere, som i kraft af forskellige væremåder udenfor banen tiltrækker nogenlunde samme gruppe i årevis. For 90 procents vedkommende tilmelder folk sig vores matchture, fordi de sætter det sociale samvær højt - blandt mennesker, de i forvejen véd, at de trives sammen med både på og udenfor banen. Når man deltager i en matchtur med fire greenfeerunder og halvpension med morgen- og aftensmad, må man nødvendigvis være indstillet på, at man skal blande sig med sine rejsefæller.

Hårde betingelser

I de forløbne vintersæson har Bravo Tours opereret med 13 faste matchturledere, et populært job, fordi det f.eks. tillader matchturlederen at medbringe sin ægtefælle. Derfor har Jørgen Simonsen konstant haft et halvt hundrede ansøgninger liggende, men kun få nye kommer på tale, fordi de gamle sjældent kvitter jobbet. Dét gælder også for Jørgen Simonsen, selvom han altså holder op som overordnet matchansvarlig den 1. maj. Han fortsætter nemlig som »menig« matchturleder - med fru Esther som fast medhjælper. Dét glæder med garanti mange fa-

GOLF KAN VÆRE EN FRUSTRENDE TING Lad os i Fun Sport hjælpe dig med at finde det helt rigtige til dig.

”På nogle af de

mest populære baner skal vi bestille starttider et helt år i forvejen

- Det er ressourcekrævende at arrangere så mange matchture, og derfor har vi også skåret dem ned til ca. 55 pr. vintersæson. På nogle af de mest populære baner skal vi f.eks. bestille starttider et helt år i forvejen og desuden betale halvdelen af hver greenfee et halvt år i forvejen. Og aflyser vi en 4-bold en måned før starttiden, skal vi tilmed yde fuld betaling, så det kræver både gode nerver og gode kontakter at udvælge de matchture, som helst skal ramme det maksimale antal, 36 personer, selvom 24 eller 28 faktisk er et mere passende antal.

Alle priser er i DKR. incl. dansk moms. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Foto: Ecco.com

58

ECCO 2013 ER PÅ LAGER

Ægtefælle-hjælp

NYHED WILSON D100 HERRE + DAME En glad mand, Jørgen Simonsen, klar til en ny dag på kontoret - undskyld golfbanen.

Golfen har bragt Esther og Jørgen Simonsen mange oplevelser. Her besøger de Golden Gate Bridge i San Francisco.

ste Bravo Golf-kunder, som i årevis har fulgt med det populære par til dejlige golfbaner under varme himmelstrøg mellem oktober og april. I dag er Jørgen Simonsen selv så bidt af golf, at han er medlem af hele tre klubber - Herning, Trehøje og Holmsland Klit. P. t. er det ikke lykkedes Bravo Tours at finde en kvalificeret afløser for Jørgen Simonsen, men han holder fast i, at han ikke - som i foråret 2012 - lader sig overtale til at tage endnu et år som manden med det overordnede ansvar for matchturene. Hertil hører i øvrigt også en række større og mindre matcher i Danmark - med Bravo Tours som sponsor. Disse sponsorater udmønter sig f.eks. i, at de arrangerende golfklubber modtager kontanter fra Bravo Tours i forhold til antal købte golfrejser pr. klub. Jørgen Simonsens opfindelse - matchturene - har helt sikkert populariseret Bravo blandt danske golfspillere, og denne popularitet kommer altså nu klubberne til gode.

KØB ET JERNSÆT, OG FÅ EN GRATIS HYBRID MED! STÅL: 3999.GRAFIT: 4999.NY WILSON DX2 2 DZ: 299.-

WWW.FUNSPORT.DK DIN GOLFBUTIK ÅRET RUNDT

Sjællandsgade 10 7100 Vejle Tlf. 7572 2877 Info@funsport.dk www.funsport.dk


60

Konkurrence

APRIL 2013

Præmie fra Wilson I denne udgave af GOLFavisen udtrækker vi en heldig vinder, der kan svare korrekt på nedenstående spørgsmål: Wilson har udviklet sin nye D-100 serie til spilleren, der gerne vil have hjælp til sit spil - med jern, driver, fairkøller og hybrider. D-100 jernene til er udviklet til både damer og herrer har et lavt gravity-center, en ekstra bred sål, en større og tyndere slagflade med markedets største slagflade giver mere stabile, mere lige og længere slag. Den nye Wilson Staff D-100 driver er den letteste driver på markedet og har en optimal svingvægt, der gør den nem at svinge i kraft af Right Light teknologi, som giver ekstra køllehovedhastighed og mere længde, uden at der skal bruges ekstra kræfter. D-100 fairwaykøllerne hører til de letteste på markedet. Vægten er optimalt placeret i bunden og langt tilbage i køllehovedet, så det bliver nemmere at få bolden i luften. Hullet mellem D-100 jern og D-100 fairwaykøller lukkes af D-100 hybrider med vægten komprimeret i bunden af køllen og med et afrundet køllehoved, som let får bolden op at flyve selv fra dårlige lejer.

Præmie: Et jernsæt fra Wilson Staff.

Konkurrence spørgsmål: Hvad mange slags forskellige jern/køller består D-100 serien af? A: 2

B: 3

C: 4

Svaret sendes til Konkurrencen@GOLFavisen.dk senest den 15. maj.

Præmie fra NIKE I denne udgave af GOLFavisen udtrækker vi en heldig vinder, der kan svare korrekt på nedenstående spørgsmål:

Ny og revolutionerende golfsko fra Nike. Lunar Ascend er en golfsko, som sætter helt nye standarder for golfsko til herrer. En letvægtssko i flot design Denne nye sommer golfsko fra Nike er en klar forbedring af den ellers så populære Summer Lite model fra de sidste to sæsoner. 3 forskellige farver og er et must have. Nike Lunar Summer Lite til damer er den populære Summer Lite model kombineret med den fantastiske komfort, som Nike's Lunarlon teknologi giver. Overdelen er et blødt og tæt masket letvægtsmateriale med en ekstrem høj åndbarhed.

Præmie:

Konkurrence spørgsmål:

Et par Nike sko.

Hvad hedder Nike´s nye sko? A: Summer Life B: Summer Lite C: Summer Like

Svaret sendes til Konkurrencen@GOLFavisen.dk senest den 15. maj.

Vinderne i marts konkurrencerne:

Et jernsæt fra Cleveland: Per Larsen, Roskilde


62

US

APRIL 2013 Thorbjørn Olesen fik en forrygende debut i US Masters og tog alle eksperter med storm for sin evne til at komme igen efter en svag start.

Carlsberg Drengetur til Lübker Præsenteret af Golfavisen

– med match, store præmier, Carlsberg Export, søm, træstammer og skovmandsskjorter

THORBJØRN KLAR TIL USA Med den sensationelle debut i US Masters har Thorbjørn Olesen åbnet døren for et nyt kapitel i karrieren på den amerikanske PGA Tour. Adam Scott blev Australiens første vinder af US Masters. AF FRITS CHRISTENSEN

-Der er en masse ting, jeg skal arbejde videre med, men jeg tror faktisk godt, at jeg kan vinde The Masters engang i fremtiden... Jamen det sagde han virkelig, den danske golfkomet, der tog USA og den ganske golfverden med storm i sin debutoptræden i US Masters, hvor han sluttede helt fremme som nummer seks (delt med Brandt Snedeker) efter en forrygende fina le we ekend , hvor han sammenlagt over to dage viste sig som feltets bedste mand med tilsammen otte slag under par efter runder i to gange 68! Sådan taler en ung mand med selvtillid. Vel at mærke ikke en pralende ung mand, men en meget nøgtern og koldt kalkulerende spiller, der stille og roligt analyserede sine fire runder på verdens mest berømte og berygtede golfbane, Augusta National, der som altid krævede en lang række ofre i det stjernebestrøede felt.

Men ikke den 21-årige dansker, der vandt sit første livtag med banen og blev den første dansker til at klare cuttet i sin første optræden, selv om feltet af forgængere tæller navne som Thomas Bjørn, Anders Hansen, Søren Hansen og Søren Kjeldsen.

Flotte finaledage

Fra et udgangspunkt som nummer 18 før finaledagen spillede Thorbjørn Olesen sig stille og roligt ind i tv-dækningen fra Augusta, og hvis man havde valgt at følge dele af transmissionen via streaming af den amerikanske CBS-kanal, kunne man ikke undgå at bemærke kommentatorernes benovelse over knægten fra det københavnske opland. At også TV3 Sports danske kommentatorer, Henrik Knudsen, Leif Nyholm og Thomas Hejredahl, var imponerede, siger næsten sig selv, for hvad kan det ikke blive til, når stortalentet fra Værløse får lidt mere erfaring?

”Det er ikke den

Henrik Knudsen kunne således berige tv-seerne med den værdifulde konstatering, at Thorbjørn Olesen med sin topplacering og pengepræmie på 213.206 euro og tidligere indtjente dollars i World Golf Championship-turneringer vil passere grænseindtjeningen på 475.000 dollars, der giver adgang til at modtage en række sponsorinvitationer til den amerikanske PGA-tour. Hvis Thorbjørn Olesen som ventet gør brug af denne mulighed, vil han

eneste rekord, den knægt kommer til at slå, og det har jeg det fint med

pludselig stå med gode chancer for gennem disse turneringer at tilspille sig et regulært kort og en fast plads på US PGA-touren, hvor de helt store pengepræmier ligger. Efter topplaceringen på Augusta gav Thorbjørn Olesen selv udtryk for, hvor ”fedt” det er at spille med i specielt majorturneringer, og med de foreløbige erfaringer med deltagelse i British Open og US Masters som de to første er der grund til optimisme forud for fremtidig majorturneringer

Den perfekte kick-off til sæsonen 2013

Lørdag den 11. maj er der dømt drengetur på Lübker Golf Resort!

PROGRAM LØRDAG 11. MAJ 2013: Kl. 09:00-10:00: Morgenmad Velkomst (Carlsberg – Lübker) Program og match-propositioner Udlevering af startkit (polo, bolde o.s.v.) Kl.11.00: Gunstart Hole in one præmie plus forskellige præmier Baneforplejning Forskellige Carlsberg depoter på banen Kl. 16.30- 19:00: Fri bar, øl og snacks på sky-bar Kl. 19:00: Middag, præmieoverrækkelse og underholdning SØNDAG 12. MAJ 2013: Kl. 09:00: Morgenmad Kl. 10:00: Wellness-center Square

I samarbejde med Carlsberg og Golfavisen afvikles en Fourball/Best- ball m. 7/8 handicap på Danmarks bedste golfbane. Udover selve matchen med store præmier, vil der være rigelige forsyninger af Carlsbergs produkter på banen og i klubhuset, ligesom der centrale steder vil være grill- og pølsebod. Temaet for after-golfen og middagen i klubhuset er Lumber-jacket, med skovmandsskjorter, træstammer, dart og slå-søm-i-konkurrencer. En speciel Carlsberg nyhed er ”Garage Hard Lemonade”, der er peppet op med alkohol, så den får lidt kant. Pris pr. hold for 2 personer uden overnatning ................... kr. 2.000,Overnatning (i delt lejlighed m. 2 soveværelser) pr. person .. fra kr. 500,(Kontakt os for nærmere information /booking)

Thomas Bjørn spillede sin 10. Masters-turnering og klarede cuttet, selv om han havde været ude i flere uger med en skulderinfektion.

1. præmien er deltagelse i en 2 dages pro/am i Himmerland (værdi kr. 15.000,- ) 2. præmien er et weekend-ophold for 4 personer i Lübker Golf Resort, inkl. overnatning, greenfee, 2 x morgenmad, 2 x frokost, 2 x middag, adgang til subtropisk badeland og spa, ekskl. drikkevarer. Yderligere præmier: Koncertbilletter m.m. og selvfølgelig Hole in one præmie. Tilmelding på info@lubker.com inden onsdag 08. maj 2013 Lübker Golf Club • Trent Jones Allé 3 • 8581 Nimtofte • Tlf. 38 40 80 00 • www. lubker.com

(Min. 20 hold – max. 50 hold)


64

US

i denne sæson som US Open, British Open og US PGA Championship.

Slog Masters-rekord

Trods sin unge alder har Thorbjørn Olesen nu præsteret ikke blot at klare cuttet i sine to første majorturneringer, men også at sikre sig top 10-placeringer med henholdsvis nummer ni i The Open og nummer seks i The Masters. Samtidig slog ”Lille Bjørn” landsmanden ”Store Bjørns” hidtidige Masters-rekord for en dansker, der lød på en placering som nummer 18. -Det er ikke den eneste rekord, den knægt vil komme til at slå, og det har jeg det ganske fint med, for det ville da være ærgerligt, hvis min bedste placering skulle være den bedste i mange år fremover, sagde Thomas Bjørn, da han var kommet i mål på finaledagen til en placering som nummer 48 delt med engelske Dvid Lynn og sydkoreanske K. J. Choi. Torbjørn Olesens topplacering i US Masters er bemærkelsesværdig af flere grunde. Mindre end to uger før sin Masters-debut var han involveret i et trafikuheld i USA, der ud over forskrækkelsen også kostede ham et mindre piskesmæld med intense behandlinger op til turneringen. Måske var det piskesmældet, måske var det påvirkningen fra de ydre rammer på Augusta. I hvert fald var danskeren på nippet til at ryge under cutgrænsen efter en dårlig indledende runde i seks slag over par og en placering som nummer 82. Efter to slag under par i anden runde spillede han sig frem som nummer 55 og klarede akkurat cuttet. -Det var specielt bag-ni på første runde, det gik galt. Selvfølgelig var det ærgerligt, men generelt spillede jeg rigtig godt, og efterhånden som turneringen skred frem, lærte jeg greens meget bedre at kende for hver runde, jeg fik spillet, sagde Thorbjørn Olesen. Herefter så Thorbjørn Olesen sig ikke tilbage, men strøg mod toppen i tredje runde med en flot serie på fem

APRIL 2013

Kom til Henne Golfklub i uge 22 fra mandag til fredag den 27.-31. maj og

slag under par (birdie-eagle-birdiebirdie) inden for de fire huller fra 12 til 15. Det er tangeringen af en Masters-rekord for netop disse huller, som danskeren nu deler med fem andre spillere.

Stor selvtillid

-Spillet på tredjedagen betød, at jeg havde en masse selvtillid inden finalerunden, og det var rigtig fedt at opleve stemningen og fornemme, at jeg kunne holde fast i mit gode spil fra de første runder. Jeg slog generelt min driver rigtig godt, selv om der var løse slag imellem. Men jeg har været god til at ”shape” mine slag hele ugen, og det har nok været nøglen til det gode spil. -Jeg betragter det som en af mine forcer, at jeg er god til at arbejde med bolden både venstre-højre og højre-venstre, og det er netop, hvad der er nødvendigt her på Augusta, så derfor føler jeg også, at banen egentlig passer mig fint. Til gengæld har min chipping ikke været god nok i denne uge, lige som puttningen bestemt kan forbedres, sagde Thorbjørn Olesen, der ikke mistede overblikket, selv om han pludselig stod blandt verdens bedste på den legendariske bane. -Man drømmer selvfølgelig altid om at klare cuttet og gøre det bedst mu-

spil GraTis!

Adam Scott blev den første australske spiller til at vinde US Masters og iklæde sig den grønne jakke.

med min placering også har sikret min deltagelse næste år, siger Thorbjørn Olesen. Med den flotte indtjening i US Masters rykkede Thorbjørn Olesen frem på European Tours Race to Dubai-liste som nummer fire efter spanieren Sergio Garcia, argentineren Angel Cabrera og den hidtidige nummer et, Richard Sterne fra Sydafrika.

”Det er rigtig fedt at være her, og det er nok den turnering, jeg aller helst vil vinde” ligt i sådan en turnering. Før uheldet herovre havde jeg spillet godt i sæsonens første turneringer og kunne mærke fremgang over hele linjen. -Det er meget lærerigt at spille denne bane, der er så historisk og speciel med de bedste spillere i verden. Det er rigtig fedt at være her, og det er nok den turnering i verden, jeg aller helst vil vinde. Derfor er det også en ekstra bonus for mig, at jeg

På tredjedagen spillede Thorbjørn Olesen sammen med den yngste spiller i Masters-historien, kineseren Tianlang Guan.

Bestil blot tid på golfboks fra kl. 9-16 – bekræft ved ankomst og så er du/I klar til at spille!

Med det klarede cut og en placering som nummer 48 rykkede Thomas Bjørn to pladser frem på Race to Dubai fra 73 til 71, men han var først og fremmest godt tilfreds med igen at være kommet i kamp.

Scott triumferede

-Med de dårlige forberedelser jeg har haft, har det været en ganske udmærket uge. Men man tænker selvfølgelig på hvor godt det kunne have været, hvis jeg ikke havde holdt seks ugers turneringspause på grund af infektionen i skulderen, så jeg havde jo ikke de store forventninger, sagde Thomas Bjørn. Dette års store triumfator blev australieren Adam Scott, der ikke blot sikrede sig sin første majortitel, men samtidig blev den første australier til at vinde den grønne jakke og US Masters, der så ofte kiksede for den berømte landsmand Greg Norman. Scotts triumf kom i hus efter to omspilshuller med den argentinske overraskelse Angel Cabrera, der netop er vendt tilbage efter en længere skadespause, der har sendt ham langt ned ad ranglisterne. Cabrera vandt den grønne jakke allerede i 2009, men måtte bøje sig for Scotts birdie på andet omspilshul – det samme hul 10, som blev

afgørende, da Bubba Watson vandt titlen for et år siden. Tiger Woods var på forhånd udråbt som storfavorit, men fik sine muligheder ødelagt, da han undervejs blev idømt to strafslag efter en meget kontroversiel episode, hvor han først ramte flaget med et perfekt indspil, hvorefter bolden trillede i vandet. Tiger Woods valgte at slå sit næste slag fra samme position, men halvanden meter længere bagude, uden at turneringsledelsen skred ind, hvorefter han med god samvittighed underskrev sit scorekort. Først da Tiger Woods efter runden forklarede, hvorfor han havde droppet længere tilbage, fandt turneringsledelsen ud af, at der rent faktisk var forekommet et regelbrud, der under normale omstændigheder ville resultere i diskvalifikation. Men da man ikke havde været opmærksom på forseelsen i første omgang, valgte man to slags-straffen. På finaledagen havde Tiger Woods stadig chancen for at blande sig i topstriden, men spillede sig forholdsvis hurtigt ud af kampen med to bogeys på de første syv huller. Senere kom der dog fire birdies på bagni, hvilket bragte Woods frem på en delt fjerdeplads i minus fem slag – et enkelt bedre end Thorbjørn Olesen.

Bestilling kan ske 3 uger før ønsket tid.

Efter endt ombygning af både bane og klubhus vil Henne Golfklub gerne vise vores nye faciliteter frem.

Faktabox US MASTERS 2013: 1.  Adam Scott, Australien, efter omspil med Angel Cabrera, Argentina. Begge sluttede i minus 9 slag, hvorefter Scott vandt med en birdie på andet omspilshul 10. 6. Thorbjørn Olesen, minus 4 slag. Delt med Brandt Snedeker, USA. 48. Thomas Bjørn, plus 5 slag. Delt med David Lynn, England, og K. J. Choi, Sydkorea.

Kom og nyd udsigten over Nordsøen og den nye Fiilsø som efter genopretning nu er Danmarks 5. største sø med et rigt fugleliv.

Vi har blandt andet fået klippet en del af vores rough på udsatte steder og fået ombygget hul 13 og 14 til et par spændende huller.

Der er gode tilbud i golfshoppen.

På terrassen ved vores nye klubhus er vi klar ved grillen når I har spillet en runde golf.

Henne Golfklub · Hennebysvej 30 · 6854 Henne · Tel: (+45) 75 25 56 10, www.hennegolfklub.dk

123082_DG-Media_HenneGolfklub_248x352.indd 1

14/01/13 09.43


66

Nekrolog

APRIL 2013

OPLEV VERDEN

Han gjorde golflivet lettere for mange Sympatiske og systematiske Steen Kaas har tabt sit sidste slag - mod kræften Af Jens Christensen

Dansk golf har mistet en populær og sympatisk golftræner, som på sin egen stilfærdige og systematiske måde har lært tusinder af danskere at spille golf siden 1971 - altså i 42 år. Dét gælder Steen Kaas, som er død i en alder af 68 år efter længere tids kræftsygdom. Steen Kaas havde ikke været i nærheden af en golfbane, da han som 24årig var i London til en ansættelsessamtale om et job som møbelsælger. Men da han under opholdet i den engelske hovedstad oplevede British Open på tv, blev han så fascineret af spillet, at han straks købte et sæt brugte køller og fandt en offentlig golfbane i Richmond Park, hvor han slog sin første golfslag og spillede sin første runde uden forudgående instruktion. Heldigvis traf han straks efter en proassistent, som hjalp ham så godt

på vej med de tekniske grundbegreber, at han på bare seks uger spillede sig ned i handicap 24 - og besluttede, at golf skulle være hans levevej. På egen hånd dygtiggjorde han sig de kommende år, hvor han opsøgte trænere i England om sommeren og i Spanien om vinteren og slog så mange træningsbolde, at han i 1972 var nået ned i handicap 2 og blev hyret som træner

ringede direkte til Jack Nicklaus’ personlige træner i Florida, Jack Grout, som bød ham velkommen til et trænerseminar for klubproer. Grout præsenterede ved den lejlighed Steen Kaas for den forenklede systematik, der siden dominerede hans undervisning. Efter kun to måneder kunne Steen Kaas faktisk udføre Grouts undervisningsprincipper, selvom Grout

Eleverne kom tilbage gang på gang, ja, nogle kom flere end 10 gange

i Odsherred Golfklub - efter én sæson som alt-mulig-mand på Nivå Driving Range, hvor han havde kunnet træne lige så meget, som han havde lyst til.

Forenklet systematik

I Odsherred voksede også hans lyst til at blive bedre rent teoretisk, hvorfor han efter sin første sæson i klubben

påstod, at det ville tage otte måneder! Spillemæssigt havde Steen Kaas i Odsherred-tiden den fordel, at én af Danmarks bedste amatører, Kjeld Fricke, var medlem af klubben. De spillede ofte sammen, og Kaas var allerede i 1973 blevet så god, at han han kunne deltage i DM for professionelle uden at falde igennem. Et andet Odsherred-medlem, Henning Minor Andersen, var direktør for World Tourist, og bekendtskabet med ham resulterede i, at Steen Kaas i 1973 arrangerede sin første golfrejse, som gik til Algarve med Odsherred-medlemmer. Dermed havde han for alvor fået smag for at arrangere ferierejser for danske golfspillere, og tre af de fire år, han efterfølgende var træner i Furesø Golfklub, virkede han som golfkonsulent for Royal Orchid, en afdeling af Thai Airways International.

Eksportsælger af fisk

GO CABANAS! Vil du holde golfferie i danskejet lejlighed i en lille og uspoleret portugisisk fiskerby?

WWW.GOCABANAS.DK I TLF. 21 29 77 60

Efter Furesø-tiden fulgte to år, hvor Steen Kaas brugte sin uddannelse som merkonom i organisation, regnskab og marketing i Malaysias handelskammer, inden han sammen med fru Gitte og sønnerne Nils og Alan satte kursen mod Australien, hvor han i fem år var eksportsælger for danske fiskerivirksomheder. Da børnene efter ægtefællernes mening begyndte at blive lidt for australske, vendte familien tilbage til Danmark i 1990, hvor Steen Kaas kunne tiltræde som golftræner i Roskilde, fordi han havde holdt golfundervisningen vedlige i Australien ved bl.a. at konsultere Greg Normans træner, Charlie Earp, i Royal Brisbane Golf Club. Det var simpelthen Charlie Earp, der gav Steen Kaas ny inspiration til at genoptage trænergerningen. I Roskilde fik han desuden chanchen for at arrangere golfrejser igen, fordi direktøren for FDM’s rejsebureau, Bente Olesen, spillede i klubben. Hende samarbejdede Steen Kaas

Steen Kaas nåede at undervise mange steder i verden. Her giver han gode råd om putning på Costa Sauipe-banen ved San Salvador i Brasilien. Foto: Jens Christensen. med i fem år, indtil FDM fik en anden, ikke-golfspillende direktør. Allerede fire år forinden, i 1992, havde Steen Kaas dog stiftet sit eget bureau, Europa Golf Rejser og kvittet sit trænerjob for helt at hellige sig golfrejser med indlagt golfundervisning.

Populære holdkurser

I den første sommersæson - i 1993 uden FDM som samarbejdspartner blev Europa Golf Rejsers kurser på Schloss Lüdersburg ved Hamburg rene tilløbsstykker, fordi det faldt i deltagernes smag, at Steen Kaas, som noget nyt, underviste i to timer om dagen i tre dage på firemandshold fremfor at give individuelle lektioner. Hans systematiske og pædagogiske undervisning på Spil Bedre Golf-kurserne i svingteknik og spilteknik blev så populær, at eleverne kom tilbage gang på gang, ja, nogle kom flere end 10 gange. Det gjalt især kurserne på tyske baner om sommeren og portugisiske baner om vinteren. Hele tiden sørgede Steen Kaas for at dygtiggøre sig og høstede f.eks. nye erfaringer hos amerikanske trænerguruer som Dave Pelz, Craig Farnsworth og Jim McLean, indtil tiderne blev så økonomisk ugunstige i 2006 og konkurrencen så hård, at han valgte at lukke Europa Golf Rejser på Lyngbyvej med flere ansatte. I stedet etablerede han én-mands-foretagendet SK Travel Golf, som han frem til sin død drev fra sin private bopæl. Efter Steen Kaas’ eget ønske driver hans to sønner, Nils og Alan, SK Travel videre. De har begge arbejdet i hotelbranchen og har spillet golf, siden de som drenge blev animeret til det af deres entusiastiske far - som også vil blive savnet af mange golfspillere uden for familien, dem, han med stor tålmodighed gjorde golflivet lettere for.

Faktabox Kun »rene« golfrejser Udover golfophold i Tyskland og Portugal arrangerer SK Golf Travel også golfrejser til Irland, Frankrig, Norditalien og Florida. Bureauet excellerer ikke i »almindelige« charterrejser, men udelukkende i »rene« golfrejser - enten med rutefly eller efter kør-selv-princippet.

Velkommen til Nyhavns verden Kære læser, Trangen til oplevelser og nysgerrighed efter at kende verden omkring os ligger dybt i de fleste mennesker. Gennem rejser skaber vi større horisonter, genoplader batterierne og mærker livet. Og vi nyder at være sammen. Nyhavn Rejsers verden er en verden af drømme, passion og oplevelser for livet. Og ikke mindst en verden af hårdt arbejde og minutiøs planlægning. Vi håndplukker unikke hoteller ud fra deres beliggenhed, service og indretning. Ruter til rundrejser udvikles ud fra vores egne erfaringer og passion for at rejse, men det er kun forslag. Alt kan tilpasses jeres ønsker. Vi kan finde særlige udflugter ud fra jeres interesser. Forlænge eller forkorte, så det passer til jeres ønske til rejseperiode og tempo. Selvfølgelig kan vi ikke få et krydstogtskib til at sejle en omvej, men hør om ekstra dage før eller efter, hvis I f.eks. sejler i Middelhavet eller Caribien. Vores eksperter ved samtidig, hvordan man sammensætter en rejse med mindst mulig rejsetid og flest mulige oplevelser. På de næste sider kan I se nogle få rejseforslag fra Nyhavn Rejser. Se meget mere på www.nyhavn.dk. Vi glæder os til at hjælpe. Med venlig hilsen Nyhavn Rejser

Henrik Fuglsang Adm. direktør

FÅ VORES NYHEDSBREV Få inspiration og aktuelle tilbud. tilmeld jer vores nyhedsbrev, så I altid er ajour. www.nyhavn.dk/nyhedsbrev Alle priser i dette annoncetillæg er baseret på 2 voksne, der rejser og bor sammen. Se aktuelle tilbud og priser på www.nyhavn.dk.


Oplev verden | KrYdsTOGT

m

ed

re

js e

le

de

r

Oplev verden | KrYdsTOGT

NORGE

FINLAND HELSINKI

SVERIGE STOCKHOLM

TALLINN

ESTLAND

SKT. PETERSBORG

ITALIEN

RUSLAND LETLAND KØBENHAVN

LITAUEN

BARCELONA

SPANIEN

CIVITAVECCHIA /ROM NAPOLI

GRÆKENLAND

POLEN

PIRAEUS/ ATHEN

TYRKIET

KUSADASI (EPHESUS) MYKONOS

LA VALLETTA

Baltikums Perler 8 dages krydstogt med dansk rejseleder fra København til Skt. Petersborg • Starter og slutter i København • Inkl. alle måltider om bord • Dansk rejseleder, foredrag undervejs • Inkl. udflugter i St. Petersborg og Tallin Rejsen starter og slutter i København og går til Baltikums historiske byer med smuk arkitektur og dejlig stemning. De ligger lige om hjørnet, men vi besøger dem alt for sjældent. Glæd jer til bl.a. den fine gamle Hansestad Tallinn i Estland og til zar Peter den Stores storslåede hovedstad Skt. Petersborg med bl.a. Vinterpaladset, de smukke kanaler og Blodskirken. Inden I er tilbage i København, besøger I også Helsinki i Finland og sejler gennem skærgården til stemningsfulde Stock-

2

nYHAvn rejser

Fra Romerriget til

holm. Sidst, men ikke mindst, skal I nyde de mange tilbud om bord på Vision of the Seas fra Royal Caribbean Cruise Line. Fakta afrejsedatoer: 31. august 2013 og 24. maj 2014 Prisen: Indvendig kahyt:

kr. 8.990

Tillæg for udvendig kahyt: kr. 2.000 Tillæg for balkonkahyt: kr. 6.000 Tillæg for enkeltkahyt: kr. 3.000 – 8.000 afhængig af kahytstype Prisen inkluderer: 7 nætters krydstogt, drikkepenge, dansk rejseleder, alle måltider og underholdning om bord, dagstur i Skt. Petersborg og udflugt i Tallinn. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/2880

antikkens Grækenland 13 dages luksuskrydstogt fra Barcelona til nogle af verdens største kulturminder • Celebrity Equinox, prisbelønnet luksusskib • Inkl. fly, underholdning og alle måltider om bord • Rom, Akropolis, Efesos … Dette krydstogt kombinerer den italienske kyst fra Rom med Grækenlands historiske attraktioner og et skib i en klasse for sig selv. I skal opleve Roms store seværdigheder samt kunst og arkitektur i Napoli. Senere venter Akropolis og Kusadasi, som er porten til Efesos, en af de største seværdigheder i den antikke verden. I sejler også

til nogle af de smukkeste øer i Det Græske Øhav og runder korsriddernes ø Malta. Celebrity Equinox tilhører en ny generation af krydstogtskibe præget af lækkert moderne design, og I bliver forkælet med lækre måltider, musik, teater og ren velvære.

Fakta Pris og afrejsedatoer: 10. juni, 28. juli, 14. september og 1. november 2013. Priser: Rejsen kan afhængig af afrejsetidspunkt gøres for kr. 12.300 – 16.000 pr. person for indvendig kahyt. Tillæg for udvendig kahyt: ca. kr. 1.000 - 2.000 afhængig af afrejsetidspunkt Tillæg for balkonkahyt: kr. 3.000 – 4.000 afhængig af afrejsetidspunkt Prisen inkluderer: Fly, 12 nætters krydstogt, underholdning, aktiviteter, alle måltider samt drikkepenge om bord. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/5437

nYHAvn rejser

3


eUrOpA I sÆrKlAsse | Oplev verden

Oplevelsesrejser | Oplev verden

m ed re e js le de

Europa i særklasse

r

Hoteller i Europa udvalgt for stil, service og beliggenhed. Få timer væk. Og alligevel af en anden verden. Nyhavn Rejser har håndplukket nogle af Europas mest unikke og luksuriøse hoteller, hvor både ophold og destination er en rejse værd i sig selv. En af fordelene ved at rejse i Europa er den kortere flyvetid. Selv rejser på få dage er relevante, uden at ferien går med at stå i kø i lufthavnene. Derfor er alle vores Europarejser som udgangspunkt på 5 - 8 dage. I kan selvfølgelig blive meget længere!

Romantik på La Residencia, Mallorca 5*

Oplev Madeira fra Reid’s Palace 5*

Forførende luksus på Borgo Egnazia 5* i Syditalien

6 dages autentisk luksus og forførende natur

8 dages ultimativ ferie i charmerende Funchal

8 dage på et af Europas mest spektakulære hoteller

Mellem oliven- og citruslunde i Mallorcas fredfyldte bjerge, Serra de Tramuntana, ligger byen Deia, der gennem årene har tiltrukket utallige kunstnere. Her har vi fundet La Residencia 5* – et af Middelhavsøens bedste og mest stemningsfulde hoteller. Her er service og faciliteter i verdensklasse, og samtidig emmer her af autentisk, lokal atmosfære.

På de stejle klipper ved charmerende Funchal på Madeira ligger det legendariske Reid’s Palace fra den eksklusive Orient Express-kæde. Nyd smukke haver og en fantastisk udsigt over Atlanterhavet. Og glæd jer til en rejse med masser af luksus og atmosfære - og suveræne priser for børn, der tilmed får eget værelse.

Borgo Egnazia i Puglia i Italiens hæl er en tidsløs perle. Som en borglignende middelalderlandsby dækker hotellet et enormt område med uprætentiøs luksus. Gå på opdagelse i de charmerende, snævre gader med stemningsfulde stenhuse. Her er mange spændende udflugtsmuligheder, så vi inkluderer 1 uges billeje!

Fakta: Pris: En rejse som denne kan afhængig af afrejsetidspunkt gøres for 9 – 17.000 kr. pr. person

Fakta: Pris: En rejse som denne kan afhængig af afrejsetidspunkt gøres for 13 – 20.000 kr. pr. person.

Fakta: Pris: En rejse som denne kan afhængig af afrejsetidspunkt gøres for 9 – 16.000 kr. pr. person.

Prisen inkluderer: Fly, 5 nætter i superior værelse inkl. morgenmad og tranfers til og fra lufthavn. Hør om pris for 8 dage.

Prisen inkluderer: Fly, 7 nætter i classic room inkl. morgenmad og tranfers til og fra lufthavn.

Prisen inkluderer: Fly, 7 nætter i superior værelse inkl. morgenmad, 1 uges billeje.

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/4796

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/5006

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/4892

ITALIEN ROM NAPOLI SALERNO

Det ukendte Syditalien 8 dages rundrejse dybt ned i den italienske støvle med historie, natur og gastronomi • Smukke naturscenerier • Charmerende bjerglandsbyer • Smagfuld gastronomi og dejlige vine – inkluderet! • Maks. 22 deltagere

Glæd jer til flere smukke vandreture og lokal gastronomi. Alle måltider er inkluderet - også vin til maden. Rejseleder er Peter Kauffeldt, der i mange år har gennemrejst denne charmerende del af Italien.

nYHAvn rejser

POLICORO SOVERATO

Oplev det autentiske Syditalien fra Bari gennem skønne Calabria. Nyd bjerglandsbyer, arkæologi og betagende landskaber. Den store finale er Pompeji lidt uden for Napoli.

4

BARI

Fakta Pris og afrejsedatoer: 14. september 2013 kr. 12.990 26. april 2014 kr. 12.990 Tillæg for enkeltværelse kr. 2.500 Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokale guider, 7 overnatninger, helpension, Vand og lokale vine til frokost og middage, udflugter og transporter i flg. program. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/4543

NyhavN RejseR

5


Oplev verden | Oplevelsesrejser

re ed m

SYD KOREA

js e

NORD KOREA

BEIJING (PEKING)

KINA

le

de

r

m

ed

re

js e

le

de

r

Oplev verden | Oplevelsesrejser

XIAN SHANGHAI YICHANG WUHAN

CHONGQING LONGJI BANGLADESH GUILIN

YANGSHOU

SYRIEN

JERASH

TAIWAN

JORDAN AMMAN AMRA DET DØDE MADABA HAV KERAK ISRAEL

MYANMAR (BURMA)

Den store Kina rundrejse 15 dage med dansk rejseleder til Kinas største attraktioner. Afrejser både forår og efterår • Den Forbudte By og Den Kinesiske Mur • Terrakottahæren i Xian • Krydstogt på Yangtze • Helpension Den komplette rejse til Riget i Midten med fokus på både natur og kultur. I oplever alle de største attraktioner som Den Forbudte by og Den Kinesiske Mur ved Beijing og terrakottahæren ved Xian. I kommer samtidig ud i Kinas mest utrolige natur fra de spektakulære risterrasser i Longji over Li-flodens kalkstensbjerge til et førsteklasses krydstogt ad Yangtze-floden. Undervejs venter også templer, landsbyer og Sydkinas etniske minoriteter. Rejsen slutter i hypermoderne Shanghai.

Fakta Pris og afrejsedatoer: 21. august 2013 kr. 22.990 4. september 2013 kr. 23.990 23. april 2014 kr. 22.990 Tillæg for enkeltværelse på land: kr. 2.000 Tillæg for enkeltkahyt på Yangtze: kr. 3.000 Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokale guider, 8 overnatninger, 5 dages krydstogt (første klasse), helpension samt udflugter, entreer og transporter i henhold til program. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/2795

PETRA ÆGYPTEN

WADI RUM

Fakta

Jordan: Korsriddernes borge og verdensunderet Petra 8 dage med dansk rejseleder til bl.a. verdensunderet Petra og i Moses’ fodspor til Nebo-bjerget • Under 7 timer væk • Oldtidsbyerne Petra og Jerash • Det Døde Hav • Overnatning i ørkentelt • Maks. 24 deltagere

Pris og afrejsedatoer: 26. september 2013 3. oktober 2013 25. april 2014 Tillæg for enkeltværelse

kr. 11.990 kr. 11.990 kr. 11.990 kr. 2.000

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokal guide, 6 nætter på hotel, 1 nat i ørkencamp, morgenmad, aftensmad, visum, transporter og udflugter iflg. program. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/4670

Under 7 timer væk ligger fredelige Jordan med utrolige historiske attraktioner. På denne rundrejse oplever I bl.a. oldtidsbyerne Jerash og ikke mindst Petra med de fantastiske bygningsværker hugget ind i klipperne. I vil også stå på Nebo-bjerget, hvorfra Moses så ned over Det Forjættede Land og flere bibelske byer. I oplever gamle ørkenborge. Bader i Det Døde Hav. Overnatter i Wadi Rum-ørkenen præget af smukke sandklitter og klippeformationer. Og meget mere.

6

nYHAvn rejser

nYHAvn rejser

7


er el js re ed m

Cuba: I naturens og kulturens tegn

Peru: Den store rejse til Inkariget

Ho Chi Minhs hemmeligheder

14 dage med dansk rejseleder til alle Cubas højdepunkter fra Havana i vest over smukke Trinidad til Santiago i øst. I oplever historien, kulturen og den fantastiske natur inkl. Vinales-dalen. Maks. 24 deltagere.

16 dage med dansk rejseleder: historiske Arequipa, kondorer i Colca Canyon, Titicacasøens indianere, Inkadalen, Machu Picchu, livet i Andesbjergene, inkahovedstaden Cuzco og Amazonas. Maks. 20 deltagere.

Tag på 17 dages eventyrlig rejse med dansk rejseleder til Vietnam. Oplev alle de største attraktioner fra kalkstensøerne i Halong Bugten til Mekongdeltaets flydende verden. Maks. 24 deltagere.

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 7. november 2013 kr. 20.990 25. januar 2014 kr. 20.990 14. februar 2014 kr. 20.990 Tillæg for enkeltværelse: kr. 3.000

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 30. september 2013 kr. 28.990 17. oktober 2013 kr. 28.990 6. februar 2014 kr. 29.990 Tillæg for enkeltværelse: kr. 4.000

Prisen inkluderer: Fly, visum, dansk rejseleder, lokal guide, 12 overnatninger, morgenmad alle dage, 8 frokoster, 5 middage, udflugter og transporter iflg. program.

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokal guide, 14 overnatninger, entreer, måltider og seværdigheder iflg. program. Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/1560

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokale guider inkl. drikkepenge, 13 nætter på hotel, 1 nat i junke, morgenmad, 10 frokoster, 5 middage samt udflugter og transport iflg. program.

er m

ed

re

js

el

ed

er ed m

ed

re

js

el

ed el js re ed m

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 11. november 2013 kr. 17.990 14. januar 2014 kr. 20.990 3. marts 2014 kr. 20.990 Tillæg for enkeltværelse: kr. 4.000

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/1253

er

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/1348

8

Galapagos og Amazonas

Burmas guldklædte pagoder

Eventyr på Borneo

16 utrolige dage. Oplev Amazonas fra en junglelodge. Gå på indianermarkeder i Andesbjergene. Og tag på krydstogt ved Galapagos på en førsteklasses katamaran. Maks. 15 deltagere.

16 dage med dansk rejseleder. Glæd jer til guldklædte pagoder, smuk natur, fascinerende kultur, indblik i en smertefuld historie og ikke mindst til mødet med burmeserne selv. Maks. 24 deltagere

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 17. november 2013 kr. 42.990 26. januar 2014 kr. 43.990 Tillæg for enkeltværelse (kun hotel): kr. 4.000

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 7. november 2013 kr. 23.990 26. januar 2014 kr. 24.990 23. februar 2014 kr. 24.990 Tillæg for enkeltværelse: kr. 4.000

15 dages rejse med dansk rejseleder til Borneos mest farverige provins Sarawak. Mød etniske folkeslag og tag på opdagelse i den dampende regnskov med orangutanger og næseaber. Maks. 20 deltagere.

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokale guider, 14 overnatninger, morgenmad, 10 frokoster, 7 middage, udflugter og transporter iflg. program.

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, lokal guide, 13 nætter på hotel, 2 nætter på lokalt guesthouse i Hsipaw, morgenmad, udflugter og transport iflg. program.

Prisen inkluderer: Fly, dansk rejseleder, 10 nætter på hotel, 1 nat i fællesrum i Bako National Park, 1 nat i langhus hos Iban-folket, morgenmad, 4 x frokost og middag. Udflugter, entréer m.m. iflg. program.

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/2516

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/1896

Se hele rejsen på: www.nyhavn.dk/1903

nYHAvn rejser

KLUBBESØG

APRIL 2013

ed

er ed el js re ed m

m

ed

re

js

el

ed

er

CUBA, perU, vIeTnAM, BOrneO, GAlApAGOs/AMAZOnAs, BUrMA | Oplevelsesrejser

Fakta: afrejsedatoer og priser pr. person: 12. oktober 2013 kr. 18.990 Tillæg for enkeltværelse: kr. 3.000

Konkurstruede Ikast på rette vej

Ikast Golf Klub har været nede i et stort økonomisk hul, men er nu godt på vej op ad det - som formanden Jørn Klok illustrerer. Foto: Jens Christensen.

Ikast Golf Klub skyldte 20 millioner væk, men overlevede i kraft af store besparelser og salg af en halv pay & play-bane Af Jens Christensen

Økonomien halter slemt i mange danske golfklubber, så slemt, at betalingsstandsning og konkurs spøger. Til dem hørte Ikast Golf Klub, som i februar 2012 måtte se i øjnene, at klubbens gæld på 10 år var vokset med 10 millioner kroner - til 20 millioner, der betød en årlig rentebyrde på en million, som klubben måtte finansiere over sin kassekredit og derfor ikke kunne afdrage på lånet. I dag ser det meget bedre ud, fordi en ny bestyrelse tog over, fandt store besparelser og ikke mindst blev reddet af salget af halvdelen af klubbens 9 hullers pay & play-bane. Det var faktisk anden gang, pay & play-banen reddede klubben fra økonomisk ruin. Da klubben fattedes penge i begyndelsen af 1990’erne, mens den byggede både 18 hullers-bane og klubhus, spillede pay & play-banen - som blev anlagt først - over en million kroner ind om året, og det var årsagen, at klubben lige akkurat kunne holde skindet på næsen, mens medlemstallet var forholdsvist lille. Siden årtusindeskiftet har det holdt sig omkring 1000, men alligevel gik det galt rent økonomisk, fordi et salg af pay & play-banen til byggegrunde blev forpurret af den økonomiske krise i efteråret 2008. Den daværende klubbestyrelse havde dengang kontakt med lokale investorer, der formedelst 20-25 millioner kroner ville købe hele pay & playbanen og opdele den i attraktive byggegrunde, men investorerne sprang fra, og det var katastrofalt, fordi de mange millioner både skulle have gjort klubben gældfri og finansieret et nyt maskinhus, en ny 9 hullers pay

& play-bane på et andet areal og anlæggelsen af tre helt nye huller på 18 hullers-banen. Disse måtte så i stedet anlægges for lånte penge, og dermed var kursen sat mod økonomisk kaos.

Nye og yngre kræfter

I november 2011 trådte den mangeårige formand Henry Carlsen ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning som følge af den skarpe kritik, bestyrelsen allerede på den ordinære generalforsamling i februar samme år havde måttet stå model til. Næstformanden Peter Møller blev i stedet konstitueret som formand, og han beholdt som den eneste sin bestyrelsespost på den ordinære generalforsam-

ar 2012, Ole Astrup Madsen, fyret af sparehensyn i august sammen med en administrativ fuldtidsmedarbejder. Disse fyringer forstærkede for en stund rygterne om en forestående konkurs, men kun indtil bestyrelsen meddelte, at en ny investorgruppe, Remmebakken A/S, ville købe halvdelen af pay & play-banen og byggemodne arealet til villagrunde. Salgsplanerne blev vedtaget med stor stemmemajoritet på en ekstraordinær generalforsamling i august.

Ny pay & play-bane

Jørn Klok: - Det var en livsvigtig kontakt, vi fik i sidste øjeblik til Remmebakken A/S, for uden dette salg havde banken sandsynligvis lukket golfklubben, begæret den konkurs og solgt hele arealet til højstbydende. I stedet fik vi 9,5 millioner kroner for den halve pay & play-bane. Dét betød, at vi kunne skære 7,5 millioner af vores gæld, men også, at vi kan anlægge en ny 9 hullers pay & play-bane - henholdsvis på den usolgte halvdel af den gamle pay & play-bane, på vores hidtidige 9 hullers pitch & put-bane og på et mindre tilstødende areal, som vi har lejet. Arbejdet med den nye pay & play-bane starter i løbet af sommeren i takt med, at Remmebakken A/S inddrager sin del af den gamle pay & play-bane til byggegrunde. Vi forventer, at den nye pay & play-bane står færdig til sæsonstarten 2014. Til den tid vil et nyt maskinhus nord for parkeringspladsen ved klubhuset også stå færdigt. Den gamle pay & play-bane har i de senere år givet en halv millon kroner i overskud, så det var vigtigt for klubben at beholde denne konstante ind-

”Det var en livsvigtig kontakt, vi fik i sidste øjeblik til Remmebakken A/S” ling i februar 2012, mens resten af den gamle bestyrelse blev skiftet ud med yngre kræfter - lokale erhvervsfolk med et mere forretningsbetonet syn på klubbens fremtidige drift. Et medlem foreslog på generalforsamlingen foreslog direkte at lade klubben gå konkurs og begynde på en frisk. Peter Møller afviste dog tanken, selvom han indrømmede, at bestyrelsen faktisk havde overvejet at indgive en konkursbegæring. Uheldigvis blev Peter Møller syg i løbet af sommeren 2012 og trak sig som formand. De resterende bestyrelsesmedlemmer pegede énstemmigt på Jørn Klok, som i øvrigt havde en kort fortid i bestyrelsen - helt tilbage i 2003, hvor han gik frivilligt og udenfor tur på grund af uenighed med formanden om klubbens drift. Med Jørgen Klok som formand blev klubbens golfmanager siden 1. janu-

tægtskilde. Overskuddet på den nye forventes faktisk at blive større end på den gamle, fordi 30 frivillige medlemmer, på bestyrelsens opfordring, har indvilget i at passe pay & pay-banen. Man har simpelthen sparet greenkeeperudgiften væk på denne måde. Siden den ny bestyrelse kom til, er 400.000 kroner sparet væk både i årlige greenkeeper- og administrations-udgifter, 100.000 kroner på trænerudgifter samt andre 180.000 på andre, mindre områder - altså næsten 1,2 millioner kroner. En nyindkøbt ProBox 24-automat løser mange af de administrative, daglige opgaver og sparer sekretariatet for mange arbejdstimer. Endelig er klubbens underskudsgivende proshop også sparet væk.

Længste par 4-hul

- Vores medlemmer har virkelig forstået alvoren, vist stort sammenhold og tilbudt sig som frivillig arbejdskraft på diverse områder. En pæn skare af ildsjæle, heriblandt vores nye golfmanager, Mogens Kalhøj, hjælper i deres fritid simpelthen klubben på ret køl igen. Ildsjælenes indsats betyder, at vi i dag kun har

Jørn Klok: - Vi kalkulerer med 100.000 kroner i overskud i år og 500.000 i 2017. Foto: Jens Christensen.

75


KLUBBESØG

APRIL 2013

Årets mest eksklusive matchtur

huller, 11, 12 og 13. Hun kreerede dengang Danmarks længste par 4-hul, 12. hul på 434 meter fra gul tee. I modvind vil selv de længstslående have svært ved at nå greenen i to slag.

G IN N RÆ -T O PR ED M Fly t/r inkl. mad og drikke, Transport af golfbag + shuttle t/r, Delt dobbeltværelse, All Inclusive, 2 x Tat, 1 x National, 1 x Carya, Pro-træning, clinic og 1 range kurv bolde til hver runde.

Matchtur d. 1. november - Voyage Belek Golf & Spa EN

Greenfee: Seniorer: Hverdage: 350 kr Weekend: 400 kr. Juniorer: Hverdage: 175 kr. Weekend: 200 kr.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse Enkeltværelses tillæg: 1.000,-

UR

Ikast Golf Klub Remmevej 36 7430 Ikast Tlf. 9725 2009 info@ikastgolfklub.dk

8.846,-

PA TO

”Vores medlemmer har virkelig forstået alvoren og vist stort sammenhold”

Faktabox

hyggeaftener er allerede betalt. Her kan du gemme de sædvanlige dyre lommepenge og bruge dem til næste golfrejse. Matchleder René Stisen. Alle deltagere modtager et dusin Wilson DX2 soft bold, med eget navn. For 125 kr. ekstra kan du få FG tour bolde med eget navn.

RO

Hvis man tror, Ikast-banen er en flad sag på den jyske hede, kan man godt tro om. Nej, den er tværtimod en forholdsvis kuperet sag, som kræver en del teknisk svære slag til enten højt eller lavtliggende greens. Derfor har banen også fostret mange teknisk gode spillere - i øjeblikket f.eks. de tre meget talentfulde brødre, Emil, Mads og Jeppe Søgaard, trænet af den tidligere landstræner Jan Frej Pedersen. Han stoppede i september 2012 som klubtræner, fordi skal

Golf Club. Få pro træning og få tips til at gøre din sæson endnu bedre og du kan forbedre dine bunkerslag, dine indspil og din putning, så du er klar til sæsonen. Oplev det Tyrkiske golf mirakel i Belek. Alle vores matchture er med All Inclusive, så vores

EU

banen blev faktisk opgraderet i 20072008 i en ny masterplan, udarbejdet banearkitekten Line Mortensen, som også designede de tre fortløbende nye

Vi bor på det flotte 5-stjernet Rixos Premium Hotel, der ligger helt ned til stranden i Belek. Rixos er et af de bedste hoteller i Belek. 3 aftener spiser vi på á la carte restauranter. Vi spiller 4 runder golf, 2 runder på TAT International golf Club, 1 runde på Carya og 1 runde på National

EV

fire greenkeepere, golfmanageren og en rengøringsdame på lønningslisten. Hvis vores budget for 2013 holder stik, får vi et overskud på 100.000 kroner, og i følge vores femårige strategiplan skal overskuddet stige med 100.000 kroner hvert år, så 2017 i den sidste ende af planen skal generere en halv million til klubkassen, forklarer Jørn Klok. En spændende 18 hullers-bane trækker årligt omkring 2000 greenfeegæster til Ikast Golf Club. Hele

Matchtur med Pro-træning d. 26. april - Rixos Premium Belek

PL

Danmarks længste par 4-hul findes på Ikast-banen. Det er 12. hul, som måler 434 meter fra gul tee. Foto: Ib Lauridsen.

- bo med stjernerne på Maxx Royal

O

skulle gå ned i løn, hvis han ville have forlænget sin kontrakt. Siden har han dog indvilget i at træne klubbens elitespillere, men resten af klubbens spillere på timebasis trænes af folk fra PGA-trænerskolen i Ikast og af en tidligere, lokal klubtræner, Lars Stenberg. Klubbens bedste juniorspillere underviser desuden de mindre gode. Et rummeligt og hyggeligt klubhus med et udsøgt køkken fuldender klubben, som var tæt på lukning i sommeren 2012, men som ikke desto mindre lever i bedste velgående, fordi økonomisk forstandige efterkommere af de nøjsomme hosebindere fra heden tog over, da det så sortest ud.

Oplev Europatouren! Vi ser finaledagen om søndagen på Montgomerie banen. Ned til stranden i Belek ligger dette nyrenoverede 5-stjernede hotel, med rigtig mange faciliteter. Efter en renovation for 1,5 år siden er standarden hævet betydeligt. Her

finder du 4 á la carte restauranter og flere poolområder. Hotellet reception ligger væk fra hovedbygningen, så der er ingen larm fra busser og lignende. Oplev det Tyrkiske golf mirakel i Belek. Alle vores matchture er med All Inclusive, så vores hyggeaftener er allerede

betalt. Her kan du gemme de sædvanlige dyre lommepenge og bruge dem til næste golfrejse. Matchleder René Stisen. Alle deltagere modtager et dusin Wilson DX2 soft bold, med eget navn. For 125 kr. ekstra kan du få FG tour bolde med eget navn.

9.946,-

Pris pr. person i delt dobbeltværelse Enkeltværelses tillæg: 3.500,-

Fly t/r inkl. mad og drikke, Transport af golfbag + shuttle t/r, Delt dobbeltværelse, All Inclusive, 1 x Montgomerie, 2 x National, 1 x Carya + billet til Europatouren

Matchtur d. 8. november - Maxx Royal Belek Golf & Spa EN

HELNAN PHØNIX HOTEL HAR ATMOSFÆRE, HISTORIE OG GOLF

• •

Overnatning med morgenmad Greenfee til en af følgende klubber: Ørnehøj, Øland, Aalborg eller Rold Skov Golfklub

990,Pris for 2 personer i dobbeltværelse pr. nat ............................... DKK 1450,-

PL

GOLFPAKKE 1

EV

EU

RO

PA TO

UR

Bo i hjertet af Aalborg i nostalgiske rammer på Helnan Phønix Hotel og spil golf i naturskønne Nordjylland. Vi samarbejder med 4 af de skønneste baner i Nordjylland, så I er garanteret en skøn dag.

O

76

Pris for 1 person i enkeltværelse pr. nat ......................................... DKK

Vi kan også tilbyde:

GOLFPAKKE 2 • • •

2-retters køkkenchefens menu Overnatning med morgenmad Greenfee til en af følgende klubber: Ørnehøj, Øland, Aalborg eller Rold Skov Golfklub

1215,Pris for 2 personer i dobbeltværelse pr. nat ............................... DKK 1900,Pris for 1 person i enkeltværelse pr. nat ..................................... DKK

RING TIL OS PÅ (+45) 9812 0011 ELLER SEND OS EN MAIL PÅ HOTEL@HELNAN.DK FOR AT BESTILLE.

Helnan Phønix Hotel • Vesterbro 77 • 9000 Aalborg • Telefon: (+45) 9812 0011 • Fax: (+45) 9810 1020 • www.helnan.info

Vi bor på samme hotel som alle Europatour-spillerne. Spis morgenmad med McIlroy, Westwood, Thorbjørn Olesen og Thomas Bjørn. Spil på banen i dagene efter tour-Pro'erne. Vi ser finaledagen om søndagen på Montgomerie banen. Kom med på en matchtur, hvor golferne er i Centrum. Vores matchleder René Stisen sørger for det hele. Du skal bare spille golf og hygge dig til aftergolf med de andre golfere. Der vil være aftergolf efter hver runde. Desuden ar-

rangerer Rene mulighed for at spise sammen, for dem der har lyst. Vi spiller 1 runde Mongomerie, 2 runder National og 1 runde på Carya Golf. Vi bor på det mest eksklusive hotel i området. Maxx Royal 5+*

ligger helt ned til Stranden og har flere restauranter med i deres Ultra All Inklusive. Ud af de 14 barer på hotellet skal vi nok finde en, hvor vi kan hygge os. For mange vil dette hotel klart være det bedste de har prøvet. Vi spiser 2 aftener på deres a-la-carte restaurant. Oplev det Tyrkiske golf mirakel i Belek. Alle vores matchture er med All Inklusive, så vores hyggeaftener er allerede betalt, så gem de sædvanlige dyre lommepenge og brug dem til den næste golfrejse.

11.996,-

Pris pr. person i delt dobbeltværelse Enkeltværelses tillæg: 3.500,Afrejse 08-11-2013 fra Kastrup.

Fly t/r inkl. mad og drikke, Transport af golfbag + shuttle t/r, Delt dobbeltværelse, All Inclusive, 1 x Montgomerie, 2 x National, 1 x Carya + billet til Europatouren

Skan koden og like Det ur Denmark G olf på Face book!

70 20 67 76 GOLF@DETUR.DK · WWW.DETUR.DK KØBMAGERGADE 47, 1150 KBH K


78

BEKLÆDNING

APRIL 2013

stedfæste klaner eller distrikter ud fra den tartan en person bar. Det blev efterhånden en slags uniform. I en periode var hele tartansystemet ved at stoppe, da højlænderne efter at have tabt slaget ved Culloden i 1746 fik forbud mod at bruge den højlandske klædedragt, fordi tartans blev forbundet med krigere. At de skotske tartans atter kom til ære og værdighed i begyndelsen af 1800-tallet, skyldes ikke mindst forfatteren Sir Walter Scott, som de fleste kender for romanen Ivanhoe, der kæmpede for det, der siden blev den skotske nationaldragt. Det officielle ”blå stempel” fik højlændernes dragt, da den engelske konge George IV i 1822 besøgte Skotland og var iført kilt. Indtil da var det primært de militære regimenter, der havde holdt liv i deres tartans.

Golfmode, der skaber debat

Skotskternede bukser er ikke bare ternede Næppe ret meget er så skotsk som golf, whisky, sækkepiber og den tartan-mønstrede kilt. Og nu har de skotske tartans og disses lange historie atter fundet sammen på golfbanerne. Nogle elsker dem, andre hader de spraglede terner Af JOHN KREINER

Næppe ret meget kan skille vandene så markant, som når Thorbjørn Olesen eller Ian Poulter stiller op til de store turneringer iført skotskternede bukser. Det kunne også være nordirske Darren Clarke, der også jævnligt vælger bukser i et tartanmønster.

Diskussionen kan vel kun blive voldsommere, når amerikanske John Daly møder op i stormønstrede bukser fra Loudmouth. Nogle synes, at de spraglede bukser er vildt smarte og med til at sætte lidt liv i den ellers ofte meget traditionsbundne sport, når de stærke farver lyser op blandt spillerne. Andre finder dem knap så spændende, og enkelte finder ligefrem disse bukser – og plus-fours, der også vinder frem - direkte frastødende. I en tråd i et dansk debatforum kunne man for nylig læse følgende – muligvis ironiske – kommentar: ”… glæder mig til den dag hvor dresscode forbyder ternede bukser og Payne-Stewartlook.” (Payne Stewart var en amerikansk topspiller, vinder af tre majors og 11 sejre på PGA-touren, før han omkom i et flystyrt i 1999. Han spillede altid i plus-fours, red.). Men uanset den modvilje, der kan være blandt danske golfspillere, så er det uomtvisteligt, at de farvestrålende bukser er på mode – igen. Skulle nogen være i tvivl, så kig i de kataloger, der er udsendt i forbindelse med årets sæsonstart. Det er i øvrigt en mode, der kommer og går, ganske som alt andet, der er moderelateret. I 1970’erne begyndte en række af de bedste amerikanske spillere at spille i bukser med skotske tartanmønstre. I løbet af et par år havde denne mode også bredt sig over Europa som en steppebrand.

Prop i lerkrukke

Mens nogle af mønstrene i Loudmouth-bukserne muligvis kan føres tilbage til Harlekin, så kan de skotske tartans føres tilbage til det tredje århundrede efter Kristi fødsel. Den ældste kendte tartan – vævet i tern – er fundet ved Falkirk i det sydlige Skotland, hvor det var stoppet ned i en lerkrukke med sølvmønter som prop. Denne Falkirk-tartan bestod af to farver, hvid og brun. Siden er stort set hele farvespektret kommet med i det forskellige tartans, der meget forenklet fortalt består at terner, der er vævet vinkelret på hinanden i som regel symmetriske eller – men sjældnere – asymmetriske mønstre. Ganske som man automatisk forbinder Skotland med golf, whisky og sækkepiber, så kan man næppe heller tænke på dette land og tartans uden også at tænke på kilte. Den oprindelige kilt var egentlig bare en stor plaid, som krigerne i højlandet viklede om sig på en sindrig måde, så de stadig havde en arm fri til sværdet. Den kendte skotske kilt er langt senere. Pudsigt nok er det det danske syudtryk, at ”kilte”, der betyder at lave en række store læg, der har givet kilten sit skotske navn. Og de forskellige tartans opstod ofte ud fra hvad garn, den lokal væver kunne lide eller havde til rådighed. Derfor har de forskellige tartans oprindeligt været knyttet til distrikter og først senere til fa-

Golfbukser er ”trews”

Mens Thorbjørn Olesen spillede i tøj fra Galvin Green optrådte han ofte i tartan-mønstrede bukser.

Katalogerne til den nye sæson viser tartans i flere firmaers kollektioner. Her Nike, der har registreret to tartans til deres Tartankollektion. (Foto: Golfstore) milierne – eller klanerne, som disse kaldes i Skotland. Her skal det dog nævnes, at klaner og distrikter ofte var nært forbundne. Men et egentlig system i klanernes tartans skal man helt op i slutningen af det 18. århundrede for at finde. Og først herefter begyndte man, hvis man var kender, at kunne

”Pudsigt nok er

det det danske sy-udtryk, at ”kilte”, der har givet kilten sit skotske navn

Ian Poulter har fået registreret ikke færre end fire forskellige tartans til sine kollektioner.

BEKLÆDNING

APRIL 2013

Sækkepibe og kilt hører sammen. Ved sidste års Carnoustie Country Classic blev deltagerne modtaget i Royal Montrose Golf Club af piper Malcolm Hannah iført kilt i Ancient MacCrae-tartan.

På Jeremiah Davison’s maleri fra omkring 1750 ses to drenge i en blanding af hele tre forskellige versioner af MacDonald’s tartan.

Det evige spørgsmål om, hvad skotter har under kilten kan ikke besvares entydigt. Men tidligere var der ved de højlandsregimenter i hæren, hvor kilten indgik i uniformen, forbud mod at bære underbukser, for som det hed: ”Det er en kilt ikke en nederdel..!” De tartan-mønstrede bukser har deres egen historie, og myten om, at højlænderne brugte kilt og lavlænderne tartanbukser, kan vi godt skyde ned. Bukserne – eller trews, som er den korrekte betegnelse, der senere er blevet til trousers – kommer også fra klanerne i højlandet. Når højlænderne besøgte lavlandet, valgte de ofte at bruge trews i stedet for kilt, og det er formentlig derfra myten om lavlænderne stammer. Og så brugte de trews, når vejret var for dårligt til kilt. Nogle brugte trews, der kun gik til lige under knæet, og derunder strømper, der ligeledes var vævet i klanens tartan. Det er disse trews, man den dag i dag kan møde på golfbanerne som plus-fours. Først i nyere tid er man begyndt at få styr på de mange skotske tartans, og alene af de tartans, der i dag er registreret i The Scottish register of Tartans taler man om hundreder af tartans – og så er der alle de tartans, der ikke er registreret. Og der kommer stadig nye til.

Tartans bruges ofte som en slags uniform for en gruppe, og møder man den tartan, som gruppen til venstre i billeder bærer, så kommer de enten fra Clan Malcolm eller fra Gentlemen Golfers' Whisky Association i Østjylland.

Poulter og Montgomerie

Udover klaner, regimenter og distrikter, så er det i dag også klubber, virksomheder og mange andre, der får registreret deres egen tartan. Der findes næppe et skotsk whiskymærke med respekt for sig selv, der ikke har egen tartan. En tartan er igen blevet en slags uniform, der viser et fællesskab med skotske relationer. Med den øgede popularitet for tartans i golfsporten er der selvfølgelig også en række tartans, der er registreret her. En af de nyeste aktører i golfbeklædning, Nike Golf, har valgt at holde denne tradition i hævd og har fået registreret hele to tartans. Nikes spillere vil i år ved PGA Championship på Wentworth alle spille i Tartan-kollektionen. Ian Poulter har registreret ikke færre end fire forskellige tartans til sine kollektioner. I registret støder man også på navne som Ogilvie, Laird, Campbell og – naturligvis – Montgomerie. Colin Montgomerie er tilmed registreret med egen tartan. Galvin Greens meget populære tartan-ternede bukser, som bl.a. Thorbjørn Olesen har båret, er derimod ikke registreret. I Skotland og blandt skotter er der stor respekt omkring de forskelige tartans, og man går ikke med en tartan, man ikke er berettiget til at bære gennem familie, distrikt, klub eller andet. Der kan ligefrem være restriktioner, der gør, at bestemte tartans ikke kan købes af hvemsom-helst. Det er ikke på nogen måde strafbart at bære en ”forkert” tartan, men der er ikke mange grænser for de misbilligende blikke, man må modtage.

”Ian Poulter har

registreret ikke færre end fire forskellige tartans til sine kollektioner

Ved at købe en jordlod i Skotland gennem highlandtitles.com kan danskere også blive berettiget til at bære tartan.

Faktabox • F ørste kendte tartan: Falkirk fra det 3. århundrede e.Kr. • Der bruges 8-9 yards uldent stof til en kilt • Til mere dagligdags kilte bruges der ”kun” ca. 5 yards. • Der findes 807 registrerede tartans • T he Scottish register of Tartans: www.tartanregister.gov.uk

79


80

GOLF & GOURMET

APRIL 2013

Initiativtagerne til Unico, Rune Aaby og Anders Udengaard, i deres eksklusive restaurant i Aarhus Golf Club.

Enkeltstående succes i Aarhus Både klubmedlemmer og ikke-golfspillere strømmer til Restaurant Unico i Aarhus Golf Club Af Jens Christensen

For mange golfklubrestauranter hænger økonomien ikke sammen, fordi der ikke kommer gæster nok udefra - d.v.s. ikke-medlemmer. Men undtagelser findes heldigvis, og i den retning må Restaurant Unico i Aarhus Golf Club være mønstereksemplet. Tidligere restauratører i klubben holdt som regel kun et par sæsoner, men Unico er nu gået i gang med sin fjerde sæson - med udefrakommende ikke-golfspillere i klart overtal! Successen skyldes to mangeårige arbejdskolleger, tjeneren Rune Aaby og kokken Anders Udengård, som i et års tid spekulerede over et nyt restaurantkoncept, mens de var kolleger i den fornemme Restaurant Prins Ferdinand ved indgangen til

turistattraktionen Den Gamle By i Aarhus. Tidligere havde Rune Aaby bl.a. arbejdet på Molskroen i Femmøller og Fakkelgården i Kollund, mens Anders Udengaard havde kokkereret på Malling & Schmidt i Riiskov - tre eksklusive madsteder

ningen illustreres bedst af, at Unico i dag har 18 fuldtidsmedarbejdere! - Anders og jeg havde i slutningen af 2009 hørt, at Aarhus Golf Club manglede en ny restauratør fra 2010 og sendte derfor vores færdigudviklede restaurantkoncept til klubbens bestyrelse, som straks syntes så godt om vores ideer, at vi blev antaget, fortæller Rune Aaby, som selv spiller golf fra habile 6,1 i handicap. - Vi mente, at klubhusrestaurantens placering tæt på både Højbjerg og Aarhus’ centrum kunne tiltrække mange gourmet-kunder, og vores optimisme viste sig heldigvis hurtigt at holde stik. Det samme var tilfældet med vores tilbud om frokostretter ud af huset til erhvervsvirksomheder. I dag leverer vi 350 frokostretter ud af huset til fem forskellige virksom-

”I dag leverer vi 350 frokostretter ud af huset til fem forskellige virksomheder” med tradition for gastronomiske oplevelser, kreeret af friske, danske råvarer. Sådanne oplevelser venter der også folk, der frekventerer Restaurant Unico, som siden åbningen i februar 2010 har udviklet sig til én af de mest eksklusive restauranter i Aarhus - med specielt mange købestærke kunder fra det nærliggende velhaverkvarter Højbjerg. Tilstrøm-

heder på alle ugens fem første dage og har som regel fuldt booket i vores gourmentafdeling både fredag og lørdag aften og ofte også på »almindelige« hverdagsaftener. Desuden tilbyder vi take away-retter i både gourmet- og hverdagsmad-versioner, ligesom vi bager og sælger surdejsbrød, rugbrød hver dag og rundstykker lørdag-søndag i så stor stil, at vi bruger en tons mel om ugen. Det går vel at mærke ikke ud over golfklubbens medlemmer, at Unico også excellerer i gourmetmad til større selskaber i klubhuset. Restauranten kan nemlig opdeles i to sektioner med en foldevæg, så golfspillerne kan nyde rustikke hverdagsretter som burgers og sandwiches, mens der spises gourmetmad på den anden side af foldevæggen.

Oplevelsestilbud

Den eneste klientel, Unico mangler at kapre, er faktisk greenfeespillere, og derfor har restauratørerne i samarbejde med golfklubben til denne sæson udviklet oplevelsestilbuddet »Golf & Gourmet.« Det består af en greenfee, forplejning til golfrunden bestående af en sandwich, et stykke frugt, et stykke chokolade og en valgfri vand samt en tre retters sæsonmenu incl. to glas vin efter runden for kun 555 kroner. I betragtning af, at greenfee, baneforplejning og sæsonmenu tilsammen repræsenterer en værdi af 875 kroner, er det forståeligt, at klubben forventer en markant stig i antallet af greenfeegæster i denne sæson. Restaurant Unico holder åbent hver dag hele året rundt - et bevis på, at det her er lykkedes at skabe en levedygtig klubhusrestaurant. Massevis af bestillinger på middage til bryllupper, konfirmationer, barnedåb og receptioner både i og udenfor huset hører også med til succeshistorien, hvis lige såvidt vides ikke er set før i en dansk golfklub. »Enkelt og enestående.« Sådan lyder Restaurant Unicos motto, som har gjort Rune Aabys og Anders Udengaards koncept til en enkeltstående succes blandt danske golfklubrestauranter - ofte med fuldt hus i både gourmetog hverdagsmadafdelingen, d.v.s. 80 spisende gæster på samme tid. Til tilløbsstykkerne hører i øvrigt også en gourmetbrunch, der serveres lørdag og søndag formiddag.

Faktabox Der tilberedes mange og store kulinariske oplevelser i Restaurant Unico.

Aarhus Golf Club Ny Moesgårdvej 50 8270 Højbjerg www.aagc.dk www.restaurantunico.dk

Bliv medlem i Gudhjem Golfklub Årligt

KUN 1850.med fuldt DGU-kort.

Ingen indskud Fuld spilleret på New Course. Mange venskabsklubber i Danmark!

Spellingevej 3, Rø, 3760 Gudhjem Tlf. 5648 4050 www.gudhjemgolfklub.dk

DGU-klub nr. 180


82

HERREGÅRDSGOLF

APRIL 2013

APRIL 2013

HERREGÅRDSGOLF

Dansk golf begyndte på herregårdene Costa del Sol

Sydsjællands første golf blev spillet ved Præstø I knap 30 år lå der en 18 hullers golfbane på Bækkeskov gods ved Præstø Fjord. Da brugerne fandt flere og flere undskyldninger for ikke at betale til driften, blev banen nedlagt i 1972 – men den kan forholdsvis nemt retableres Af JOHN KREINER

Næsten trekvart århundrede er der gået, siden Anders Lassen og lillebror Frants drev jagt med luftgevær på godset Bækkeskov ved Præstø

Anders Lassen var født den 22. september 1920 og faldt i et slag ved Comacchio i Italien den 9. april 1945. Han blev 24 år. Men mellem disse to jagtperioder på Bækkeskov blev der spillet golf.

Damer fik fire ekstra slag

Der var ikke anlagt dame-teesteder på banen. -Om det skyldtes den skotske ”ophavsmand” eller manglende plads, skal jeg lade være usagt, indskyder golfhistorikeren, og hentyder til de mange skotske baner, hvor der tidligere ikke var dame-teesteder overhovedet. I stedet blev det indført, at banen var par 75 for damer, mens den var par 71 for herrer, altså fire ekstra slag til damerne som kompensation for de manglende teesteder. Banen blev nedlagt i 1972 men det er stadig muligt ret præcist at se, hvor golfbanen har ligget. Og den vil formentlig ret hurtigt og nemt kunne retableres, hvis golfinteressen skulle vende tilbage til Bæk-

Fjord i Sydsjælland. Byttet var spurve og rotter. Siden blev jagten drevet med bue og pil, men stadig med lige stor iver. Jagttraditionen holdes stadig i hævd af godsets nuværende ejer, tidligere Codan-direktør Peter Herman Zobel. Anders Lassen blev senere som major i det britiske SAS regiment en af anden verdenskrigs højest dekorerede soldater med bl.a. Military Cross med to bjælker og – posthumt – Victoriakorset.

I banens redskabshus fandtes denne trolley, hulskærer og den hjemmekonstruerede ”prikkemaskine”.

Familien Lassen flyttede fra Bækkeskov i 1936, og i 1942 købte Else Trock-Jansen – født Illum – Bækkeskov. Golfhistorikeren Jan Skanderup har siden besøgt Bækkeskov, hvor han var på en rundvisning med godsets skytte Dennis Demant. -Fru Trock-Jansen var meget golfinteresseret og var i en årrække medlem af Københavns Golf Klub, fortæller Jan Skanderup. Hun anlagde i samarbejde med Københavns Golf Klubs daværende professionelle træner, skotske James Ross, en golfbane på godset. Den første golfbane i Sydsjælland. Med fem greens og 11 teesteder lykkedes det Ross at kombinere sig frem til en absolut brugbar 18 hullers golfbane på de 15 tønder land, der var til rådighed. Nogle af hullerne blev – som det også var almindeligt på ni hullers-baner – gennemspillet to gange og udgjorde så en rundes 18 huller. Én green blev kun brugt på to huller, 1. og 10., mens de øvrige greens alle indgik i hver fire huller på en hel runde. I dag er der formentlig ingen, der ville drømme om at lægge ni golfhuller på bare 15 tønder land. Men med huller, der krydsede hinanden og begrænset trængsel lykkedes det, selv om råbet ”fore” fra tid til anden gav genlyd over terrænet.

ligt, og selv om det ofte var med ret primitive redskaber, så meget professionelt selv set med nutidens øjne. Eksempelvis blev der lavet en anordning, så greens kunne prikkes og jorden få luft. Det var en stor kævle med masser af stålpigge, der læsset med fliser som vægt kunne trækkes hen over greens med håndkraft. Og det virkede. Et gammelt redskabsskur kunne også åbenbare spændende effekter, der kunne få tænderne til at løbe i vand hos golfhistorikeren. -Der var hulskærer, gamle kanvasbags fra 40’rne med halve golfsæt, shortsæt, og et par trolley’er i aluminium, hvis mage jeg aldrig har set, siger han. Der lå også et par golfbolde med initialerne ETJ – Else Trock-Jansen.

Fra teestedet, der blev delt af 4. og 13. hul, var dette den fairway, der ventede spillerne. keskov, mener Jan Skanderup. Området ved godset er meget tillukket, så selve hovedbygningen fra omkring 1796 ikke kan ses fra offentlig vej. Godset som helhed kan føres tilbage til 1600. Banen er mange steder gennemskåret af afvandingsgrøfter, hvor der ikke blev skelnet mellem gule og røde hazarder. En vandhazard var en vandhazard med de regler dette indebar. Banen blev passet meget omhygge-

Book nu og betal først op til 14 dage før ankomst.

Golfhistorikeren Jan Skanderup.

Godset som helhed kan føres tilbage til 1600

Bækkeskov med den smukke facade ud mod parken. Hovedbygningen er fra 1796.

Vi har allerede haft godt besøgt på Costa del Sol, men har du endnu ikke bestilt sommer eller golf ferien, så lad os arrangere din næste tur herned.

Mens der ikke er offentlig adgang til selve godsets, så er der åbent i godsets lille kapel, Skt. Peders Kapel, ud mod Præstø Fjord. Her satte familien Lassen en mindeplade over sønnen, Anders Lassen, der faldt i engelsk tjeneste under Anden Verdenskrig. Børge Hinsch drev selv golfbanen videre og lod sine golfvenner benytte den. Én gang om året ved nytårstide var det så meningen, at disse venner hver skulle lægge et beløb, der samlet nogenlunde svarede til de faktiske udgifter til banens drift. -Men næsten som Banens scorekort, der viser, at banen ”bogey” var det kunne have væpå 71. Bemærk, at ”bogey” oprindeligt dækkede ret i dag, så havde det, vi i dag betegner som ”par”. disse enten ”ikke spillet ret meget”, eller andre undskyldninger, så beBækkeskov gods er ikke åbent for talingerne udeblev, indskyder Jan offentligheden. Skanderup. I stedet kan man besøge det lille I 1972 valgte Børge Hinsch derfor Skt. Peders kapel, der hører under at nedlægge banen. godset. Det lille kapel ligger næsten helt ud til Præstø Fjord. Her har Lassenfamilien sat en mindeplade for krigshelten Anders Lassen, der desuden mindes med en buste ved dels Frihedsmuseet i København, ved Jægerkorpset i Aalborg, ved Frømandskorpset i Kongsøre samt ved Herlufsholm Kostskole i Næstved, hvor Anders Lassen var elev i nogle år.

Der var ikke anlagt dame-teesteder på banen

GOLFPAKKE DELUXE

· Cabopino Golf · Calanova Golf · Marbella Golf & Country · Miraflores Golf

· Valderrama - Delt buggy · La Reserva - Delt buggy · Sotogrande - Delt buggy · San Roque Old - Delt buggy

Pris fra 231€

MARBELLA G & C CLUB · 2 ugers ubegrænset golf · Inkl. delt buggy · Eksklusivt klubhus · Fri brug af driving range

Pris fra 289€

Pris fra 669€

MÅNEDSGOLF · 1 måneds ubegrænset golf · Med eller uden buggy · 1-2 baner · Driving Range

Pris fra 325€

MÅNEDSOPHOLD

MÅNEDSOPHOLD

· 1 måneds ophold på Leila Playa · Kompleks i første række til havet · Ubegrænset golf på Cabopino · Inkl. delt buggy

· Atalaya y Flamenco · Lejlighed med 2 soveværelser · Ubegrænset golf · Inkl. delt buggy

Pris fra 998€

SOMMERFERIE · La Cala de Mijas · Lejlighed med 2 soveværelser · Første række til havet · Børnevenligt kompleks

Pris fra 599€

Pris fra 699€

SOMMERFERIE · Studio, 1, 2 eller 3 soveværelser · Kompleks i første række til havet · Bredt udvalg af faciliteter · Omgivet af restauranter

Pris fra 549€

Faktabox

Kneb med betalingen

Da Jan Skanderup besøgte banen blev det også til et besøg i det gamle smukke golfhus, hvor der var plads til at hygge sig omkring et bord, hvor pladen var en gammel møllesten. Der var desuden fire skabe til golfudstyr og knager til omklædningen. I 1975 købte tømrermester og opdagelsesrejsende Børge Hinsch Bækkeskov gods, hvor han boede til sin død i 1995, da Peter Zobel overtog godset.

GOLFPAKKE

Skitse over Sydsjællands første golfbane, der viser, hvor smart man med fem greens og 11 teessteder kunne lave en 18 hullers bane.

Bækkeskov Gods Tappernøje, Everdrup Sogn i Næstved Kommune. Opført som hovedgård i 1600 af Vibeke Beck. Var fra 1631-1633 ejet af kong Christian IV Den nuværende hovedbygning er opført i 1796 Bækkeskov Gods, med Bregnegård, er på 745,8 hektar Anders Lassen modtog Victoriakorset posthumt, det vil sige efter hans død.

HOTEL & GOLF · 1 uges ophold inkl. morgenmad · Første række til havet · Gåafstand til bymidten · 3 x Golf på La Cala inkl. delt buggy

Pris fra 489€

THOMAS HELMIG 28.09.13 · 3 nætter i delt dobbeltværelse · Inkl. morgenmad · Koncertbilletter · Billeje

Pris fra 269€


84

Banebesøg

APRIL 2013

Månedens European Tour-bane:

SPANSKE SPILLERES YNDLINGSBANE

Den spanske golfbanearkitekt Javier Araña har udvist stor respekt for det naturreservat, som banen ligger i.

Open de España vender i år tilbage til El Saler ved Valencia. Og det er et populært valg blandt spillerne. Eksempelvis siger Miguel Angel Jimenez, at han elsker banen. AF HENRIK KNUDSEN KOMMENTATOR PÅ VIASAT GOLF

De spanske kyster er efterhånden spækket med gode golfbaner. Valderrama, La Quinta, San Roque og Aloha er blot nogle af perlerne på Costa del Sol, og bevæger man sig op ad kysten, så møder man La Manga, Las Colinas og mange flere hele vejen nordpå til PGA de Catalunya, Pals og Emporda. Undervejs støder man også på en bane, som efterhånden er blevet lidt overset. Men i mange år var El Saler lige syd for Valencia på de fleste lister over top 100 baner i verden. Som offentlig ejet bane, er den nok blevet overskygget af de mange flotte privatejede baner og de imponerende resorts, som tiltrækker turister fra hele Europa. El Saler ejes af Parador-hotellet, som er en del af en statsejet hotelkæde i Spanien. De fleste steder er Parador-hoteller indrettet i historiske bygninger eller på steder med særlig betydning. Nogle af hotellerne er på slotte eller borge og er meget imponerende.

Det er dog ikke tilfældet med Hotel Luis Vives Parador El Saler. Den er nok mest valgt på grund af en meget smuk beliggenhed i et naturreservat og lige ud til Middelhavet. De fleste bliver anset for gedigne mellemklassehoteller, hvor man får god værdi for pengene.

Vært for Seve Trophy

Men det, der får dette Parador-hotel til at være noget særligt er – udover beliggenheden – den berømte golfbane tegnet tilbage i 1960’erne af Javier Araña. Spaniens nok mest anerkendte golfbanearkitekt har tegnet mange baner, men El Saler regnes for Arañas mesterværk. - Det er de spanske spilleres yndlingsbane, fortæller Maria Acacia López-Bachiller, pressechef for Open de España. Der er mange mere spektakulære baner i Spanien, men hvis spillerne kunne vælge, ville de komme her næsten hvert år. Open de España afholdes af Det Spanske Golfforbund, og derfor flyttes mesterskabet rundt i landet for at tilgodese de mange regioner. De seneste år har det vekslet lidt mellem Barcelona og Sevilla, og sidste gang mesterskabet blev afholdt på

El Saler var i 2001, hvor svenskeren Robert Karlsson vandt. Ud over Open de España er også Seve Trophy blevet afholdt her. Det var i 2003, hvor Thomas Bjørn var en del af det kontinentale hold, der måtte se sig besejret af Storbritannien og Irland med 15-13. Thomas Bjørn vil dog næppe huske tilbage til det opgør med den helt store glæde. Han måtte nemlig trække sig inden singlerne. Det var den periode, hvor han kæmpede noget med nakkeproblemer.

Langer med banerekord

Den mere end 25 år gamle banerekord tilhører i øvrigt Bernhard Langer, der gik de 18 huller i 62 slag og kun brugte 22 puts. -Det er bare helt uforståeligt, siger Leif Nyholm, som har spillet banen adskillige gange. Det er faktisk en ret krævende bane, og som regel blæser det jo ude fra havet, så hvordan han kunne ’skyde’ 62 der, kan jeg slet ikke få plads til i mit hoved. -Det er et rigtigt rigtigt godt anlæg, understreger han dog. Desvær-

”Det er en af

den slags steder, hvor man føler, at man virkelig har spillet rigtig golf

Beliggenheden i klitterne direkte ud til Middelhavet giver banen et linkspræg, som ellers er sjældent på disse breddegrader.


86

Banebesøg

APRIL 2013

Over 700 medlemmer

ClockGolf som foto, pris fra kr. 20.000 ,-

Egner sig til private, virksomheder og golfklubber. Er dekorativ og udformet i eksklusivt granit. Kan anlægges og tilpasses enhver have. Et anlæg med kunstgræs kan leveres fra kr. 5.000,-

Man kan med stor fordel bo på Paradorhotellet, som ligger ved banen. Ikke kun får man greenfees til halv pris, man får også en pragtfuld udsigt. Og husk, at smage Paellaen!

re har den i perioder været i lidt dårlig stand, men når European Tour nu kommer tilbage, så står den helt sikkert flot igen. Designet kræver, at man kan slå bolden begge veje – især fra teestederne. Det er én af den slags steder, hvor man føler, at man virkelig har fået spillet rigtig golf, slutter Nyholm. Banen er en blanding af klitlandskab ud til havet og lettere bakket skovlandskab. Det er naturligt nok hullerne ude ved kysten, der gør banen helt unik, men inde mellem pinje-træerne ligger der indtil flere perler. Især strækningen fra 2. til 8. hul vækker begejstring hos mange golfentusiaster. Nyholms profeti om at banen nok vil stå godt, når European Tour kommer forbi, bliver bekræftet af Det Spanske Golfforbund.

dog gjort med stor respekt for det oprindelige design, oplyser Maria Acacia. --Næsten alle huller er blevet opgraderet. Teestederne var ét af de vigtigste punkter. De fleste er blevet renoveret og på to huller har man fundet nye teesteder. Der er også blevet lavet et par nye rough-områder ved 5. og 7. hul, og så er 18. fairway blevet lidt bedre defineret med et nyt klippemønster. -Hele banen på nær greens er blevet oversået med raj-græs for at give mere homogene og bedre lies, og greens er blevet behandlet med Etefon (PGR) for at hæmme væksten af ét-årigt græs og dermed give bedre rul. Greens vil blive meget faste til Open de España, så El Saler vil fremstå som en rigtig linksbane. -Jeg ville hade at gå glip af en mulighed for at spille El Saler. Det er ganske enkelt min favoritbane i Spanien, siger Miguel Angel Jiménez, som planlægger at gøre comeback ved netop Open de España. -Mit ben har det bedre for hver dag, der går, og jeg har allerede spillet nogle runder i en buggy, og jeg

træner hver dag i fitnesscentret. Jeg bliver selvfølgelig ikke 100 pct. klar til Open de España, men jeg savner det så meget, så nu vil jeg tilbage, siger den populære spanier. -Arañas design er genialt. Banen ligger så naturligt i terrænet – både

FÅ ClockGolf i haven eller i virksomheden.

ste – nemlig ned langs venstre. Bag-ni er ikke helt så imponerende – indtil man kommer til 17. hul. Et langt par-3 hul med en green, der ligger meget smukt blandt klitterne. Og teestedet på 18. hul er placeret oppe på toppen af en klit, hvorfra

Klubben er startet i 2007 og har medlemmer fra hele landet.

www.outrupgolfbane.dk info@outrupgolfbane.dk

Håndværkervænget 4B - 5700 Svendborg - Tlf. 2011 4515 - spil@clockgolf.dk - www.clockgolfpro.com

Vi samler Danmarks startere

Inkl. 1 green stk. f pr. d ee ag

Faktabox

i nåleskoven og blandt klitterne. Jeg elsker simpelthen den bane. Alle hullerne er stærke. Når man først har spillet El Saler, så bliver man helt afhængig, og ønsker bare at komme igen og igen. Det ’rullende’ 2. hul med den drilske green – og 3. hul – det første par-5 - er et herligt driving-hul, som nok er mest kendt for den enorme greenside bunker. Både 6. og 7. hul kombinerer klitlandskabet og skoven så elegant, at det er den slags huller, man husker. Men de flestes favorit på for-ni er nu nok 8. hul – et kort par-4 hul, som grænser op mod stranden. Her er et større waste-area mellem fairway og strand, og greenen hælder så bedste vinkel ind også er den farlig-

man kan nyde store dele af området – og ikke mindst ’månelandskabet’, der udgør 18. fairway og som leder ind til en meget indbydende sidste green. På mange måder minder El Saler faktisk om en britisk linksbane. På grund af klimaet kan græsset dog i perioder være noget frodigere – hvilket gør det lidt lettere at stoppe bolden på de til tider meget drilske greens. Men Spanien kan også opleve tørkeperioder, og under en sådan kan man på flere af hullerne føle sig hensat til en British Open-bane. Hvis ikke det lige er fordi, at man går og småsveder på trods af, at der blæser en lun Middelhavs-brise ind over banen. - Men husk!, siger Jiménez. Ingen runde på El Saler er komplet – uden man har nydt stedets paella!!

Hotel Frederik d. II i Slagelse er det perfekte udgangspunkt for unikke golfoplevelser, hvad enten du er nybegynder eller elitespiller. Besøg www.fr2.dk for yderligere oplysninger, tillæg og rabatter.

Hverdagstilbud · 1 stk. greenfee pr. dag

· 3-retters aftenmenu eller buffet · Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad Pr. person kr.

995,-

Hotel Frederik d. II Sorø Golfklub Trelleborg Golfklub Sydsjællands Golfklub Næstved Golfklub

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4. 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Leje af køller (gode mærker): 50 Euro Leje af buggy til 2 pers.: 43 Euro. 1 spand træningsbolde (22 stk.): 22 Euro Man kan dog med stor fordel købe nogle pakkeløsninger som forhandles af flere danske golfrejsebureauer. Bor man på Parador-hotellet er greenfee f.eks. kun det halve.

Ta’ på golfophold på Hotel Frederik d. ll

18. teested er ét af den slags steder, hvor man ikke har noget imod, at få lidt ventetid.

Minder om linksbane

Sådan kan du komme til at spille European Tour-banen: El Saler er åben for gæster hele året. I højsæsonen – som marts til juni og oktober - er greenfee 105 Euro. I lavsæsonen – januar, februar, juli, august, september, november og december – 95 Euro. 9 hullers greenfee koster henholdsvis 63 og 57 Euro.

kun: 1.395 kr. ✔ Landets billigste kontingent ✔ Fuldt DGU-kort ✔ Ingen indskud

at ingen runde er komplet, før man har nydt stedets paella

-I de sidste seks måneder har chefgreenkeeper Mario Ballester og hans stab arbejdet tæt sammen med agronomerne fra Det Spanske Golfforbund, for at banen kan leve op til Europa-tourens krav. Alt sammen

Bliv medlem med fuldt DGU-medlemskab

Vi tilbyder:

”Men husk nu,

Hullerne opgraderet

Danmarks billigste golfklub og Vestjyllands flotteste 9-hulsgolfbane

Enkeltværelsestillæg kr. 300,Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,- pr. person pr. dag

Ha’ altid en hjertestarter ved hånden Et elektrisk stød er en effektiv behandling ved hjertestop. Derfor findes der mere end 10.000 hjertestartere i Danmark. En gratis app til din smartphone kan med få klik vise vej til den nærmeste og hjælpe dig med at redde liv, hvis du bliver vidne til et hjertestop. Scan QR-koden eller læs mere på hjertestarter.dk, hvor du også kan registrere din hjertestarter. Hent app’en gratis på App Store eller Google Play. Søg efter ’TrygFonden Hjertestart’.

Idagårdsvej 3 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 53 03 22 fr2@danske-hoteller.dk · www.fr2.dk

Hotel FrederIk d. II


88

HISTORIE

APRIL 2013 Willie Anderson omgivet af golfkollegaer og tilskuere.

Der er opfostret rigtig mange glimrende golfspillere gennem tiderne, nogle mere kendte end andre. En af de mere ukendte hedder Willie Anderson, og flere af hans fantastiske rekorder står endnu.

DET UKENDTE GOLFIKON Af PETER NIELSEN

Navnet klinger ikke som Bobby Jones, Ben Hogan eller Jack Nicklaus, men det siges, at hans golfspil var oppe på deres niveau. Den dag i dag er han indehaver af flere bemærkelsesværdige rekorder og er bestemt en spændende skikkelse i historisk forstand. Denne historie handler om én af de mere ukendte stjerner. Navnet er Willie Anderson. Han er i dag optaget i World Golf Hall of Fame og blev i 2012 optaget i Scottish Sports Hall of fame. Willie, døbt William, var et sandt talent og gjorde sig i den grad bemærket i starten af 1900-tallet. I 1896 bare 16 år gammel tog Willie Anderson turen fra Skotland til USA. Her ville han prøve lykken som pro i Misquamicut Golf Club og tog derfor turen med sin bror og far. Datidens forlydender ville vide, at det var tennis- og golfudstyrsfabrikanten, Frank Slazenger, der fik Willie Anderson til USA. Han havde arbejdet som caddie i Skotland og været i lære som fremstiller af golfkøller. Blot et år efter at være kommet til USA deltog Anderson i sin første US Open. Den foregik i Chicago Golf Club og blev spillet over 36 huller. Talentet fra Skotland nappede an-

denpladsen kun ét slag efter vinderen. Det skulle senere vise sig, at der var meget mere i vente, når det handlede om den nu så berømte majorturnering. I vintermånederne arbejdede Willie Anderson som pro i det varme Florida og rejste rundt og spillede opvisningsturneringer. Derudover underviste han i golfsportens finesser og lærte entusiaster, hvordan spillet skulle spilles. For at tjene nogle ekstra penge og holde skindet på næsen arbejdede han også som greenkeeper. Der var

gjort om mandagen med den mindst mulige margin på et slag. Willie Anderson vandt US Open hele fire gange. Han er den eneste, der har vundet turneringen tre gange i træk i 1903, 1904 og 1905. Kun store golflegender som Jack Nicklaus, Bobby Jones og Ben Hogan har som skotten vundet turneringen fire gange. Willie er også den eneste, der har vundet turneringen med to forskellige typer golfbolde. En type golfbold lavet af en tørret malaysisk træsort og senere en mere gummiagtig bold, som kom i spil i 1902.

”Willie Anderson blev den første til at vinde US Open tre år i træk” derfor mange forskellige golfkasketter, der skulle bæres, men det var nødvendigt, for at få en tilværelse som professionel til at gå op i en højere enhed. Willie Anderson arbejdede i 10 forskellige klubber som professionel golfspiller gennem sin 14 årige lange karriere.

US Open-rekorderne

I 1901 skrev William Law Anderson sig for første gang for alvor ind i historiebøgerne. Han vandt US Open efter turneringens første omspil nogensinde. Efter de første 72 huller var scoren helt lige mellem Anderson og Alex Smith, men efter et par dages ventetid kunne turneringen afgøres med Anderson som sejrherre. Lørdagen og søndag var golfbanen kun Willie Anderson i 1906 gør sig klar på teestedet. åben for medlemmer, så turneringen blev af-

I 1902 vandt Willie sin første Western Open-titel. Turneringen var ligeså vigtig, som major turneringerne er i dag. Han vandt turneringen fire gange. Derudover fulgte et hav af andre titler, der også var med til at forsøde tilværelsen. Willie Anderson var kendt for sin præcision, hvilket kombineret med en fantastisk koncentrationsevne, gjorde ham til en formidabel golfspiller. Den 25. oktober 1910 døde William Law Anderson. Den officielle erklæring var, at han døde af epilepsi, men flere historier går på, at han døde af alkoholisme. Det siges, at en alt for hård livsstil og alt for meget alkohol til sidst endte med at koste den mindre kendte, men alligevel legendariske golfspiller livet.

Willie viste vejen

Da Willie Anderson ville fejre sin første US Open sejr i 1901, kom der lidt malurt i bægeret. Det var nemlig ikke kutyme, at de professionelle

mængede sig med de øvrige medlemmer i klubhuset. Willie Andersons skotske temperament blussede op. Det skabte en del tumult, da den amerikanske golfpresse opsnappede hans højlydte brokkerier. Senere fik de professionelle opstillet et telt, hvor de kunne indtage deres mad, og med tiden fik de adgang til restauranten i golfklubben som alle andre. Willie var ligeledes den første golfspiller til at få sin signatur på en golfkølle, da han designede golfkøller for Worthington Manufacturing. Det var et usædvanligt banebrydende træk at få sit navn på en golfkølle og herigennem marWillie Anderson i kedsføre den. fuld balance. Det er derfor muligt, at han lagde de allerførste sten til nutidens sponsoraftaler, som indbringer golfspillere millioner af dollars.

Faktabox Willie Law Anderson Født: 21. oktober 1879. Død: 25 oktober 1910 Flyttede fra Skotland til USA som 16-årig. Vandt US Open fire gange og tre gange i træk fra 1903-1905 Eneste spiller, der har vundet US Open med to forskellige typer golfbolde. Blev optaget i World Golf Hall of Fame i 1975

Danmarks stærkeste golfteam Bounty Club og Profil Rejser flytter sammen og skaber Danmarks stærkeste team af rejsearrangører med golf som speciale. Bounty Club er især kendt for udvikling af nye rejseformer for golfere. Fra de så populære ”matchture” til introduktion af rejser, hvor vi kobler golf sammen med andre aktiviteter som vinsmagning, opera, bridge og kulturelle og sociale oplevelser. Profil Rejsers eget golfprodukt koncentrerer sig omkring mere traditionelle rendyrkede golfrejser, især for danske golf pro’er. Vores to produkter komplementerer således hinanden, og tilsammen udgør vi nu Danmarks stærkeste golfteam. 6 dybt engagerede golfere med Profil Rejsers 45 rutinerede rejsefolk i ryggen vil sikre at netop din rejse, det være sig individuelt eller i grupper, tilrettelægges med størst tænkelig professionalisme.

Kontakt vores golfrejsespecialister på info@bountyclub.dk eller 70 20 56 66 www.boutyclub.dk · www.pro-golftours.dk · www.profilrejser.dk · Medlem af RGF nr. 2356


90

Interview

APRIL 2013

TEST 2011

Når Steen Tinning som 50-årig vælger at satse på både European Senior Tour og måske også den amerikanske Champions Tour skyldes det 100 pct. opbakning fra familien. Her er det sønnen Nicolai, mor Anne, Steen Tinning og datteren Mie.

TINNING PÅ DOLLARS-JAGT Steen Tinning er manden med de mange golfliv og en ukuelig optimisme og tro på sig selv. Efter en pause på 10 år med styrketræning og triathlon er han back in business på Senior Tour med Champions Tour i USA som målet. AF FRITS CHRISTENSEN FOTO: FLEMMING GERNYTZ

Steen Tinning har været udsat for mange benspænd gennem tilværelsen som professionel golfspiller, men har hver gang kæmpet sig igennem vanskelighederne og markeret sig som danskeren med de mange golfliv. Et alvorligt trafikuheld i Tyskland i 1990 og nogle smertende rygproblemer på et sent tidspunkt i karrieren har ikke været nok til at slukke den golfgnist, der for evigt vil brænde i en mand, der er født og opvokset i det vidt forgrenede Tinning-golfdynasti. På sin hjemmeside skriver Steen Tinning (på engelsk), at hans drøm altid har været at kunne leve af at spille golf og vinde en af de store turneringer. -Jeg forgudede Jack Nicklaus og Seve Ballesteros var en stor inspiration for mig. Hans ekstravagante spillestil og utrolige evner i spillet fra 100 meter til green var fantastisk. Senere i min professionelle karriere havde jeg den store ære at spille med ham på European Tour,

og det var et meget specielt øjeblik for mig at spille med et geni på arbejde, skriver Steen Tinning.

Den amerikanske drøm

Efter Seve Ballesteros’ død for to år siden ligger det i sagens natur fast, at de to aldrig kommer til at spille sammen igen. Til gengæld har Steen Tinning ikke opgivet at opleve flere store momenter på golfbanen i konkurrence med nogle af spillets største personligheder – eksempelvis på den amerikanske seniortour, der går under betegnelsen Champions Tour. Det var ganske vist European Senior Tour, der var målet for Steen Tinning, da han i 2012 fyldte 50 år og dermed opfyldte den aldermæssige betingelse for et seriøst comeback. Men et nyt benspænd i form af den fortsatte økonomiske krise har fået Tinning til at justere målsætningen, der på lidt længere sigt går i retning af Champions Tour. -Den europæiske Senior Tour er så hårdt ramt af finanskrisen, at 2013-sæsonen formentlig bliver det sværeste år at komme igennem. Der

”Jeg forgudede

Jack Nicklaus og Seve Ballesteros var en stor inspiration for mig

er slet ikke turneringer nok, og når man som jeg satser på et comeback er det bestemt ikke optimalt, at den første turnering er ISPS Handa PGA Seniors Championship i Cheshire, England, den 6. juni, siger Steen Tinning, der qua en invitation debuterede på Senior Tour-finalen på Mauritius i december 2012 med en placering som nummer 17. -Jeg varmede op til min debut med en række turneringer på Ecco Tour og forsøgte – desværre forgæves – også at kvalificere mig til et comeback på European Tour på grund af de alt for få turneringer på Senior Tour.

God debut på Mauritius

-På Mauritius fandt jeg ud af, at jeg sagtens kunne være med. Det var tilfredsstillende at debutere med en 17. plads, men når jeg spiller bedst, vil jeg også kunne gøre mig gældende i toppen af feltet og spille med om sejren om søndagen, siger Steen Tinning, der af økonomiske årsager har rettet sit fokus mod USA og Champions Tour. -Mit fokus er helt klart rettet mod USA og Champions Tour af den simple grund, at det er meget svært at leve af det som spiller på Senior Tour i Europa. -Jeg har et spinkelt håb om at

Kom og se den nye up! Kr. 89.991,-? Er det virkelig en ægte Volkswagen? Ja, den er god nok. Hvis du ikke tror os, så spørg en motorjournalist. De har alle sammen rost den til skyerne. Eller kontakt EURO NCAP som har sikkerhedstestet den og givet den 5 ud af 5 mulige stjerner. Eller ring til de danske motorjournalister, der har kåret den til årets bil 2013. For resten hedder den up! Det er ikke noget almindeligt navn. Men det er der ikke noget ved den bil, der er.

Prøv den nye up! hos os.

Hård svømmetræning til triathlon har styrket den svage rygmuskulatur hos Steen Tinning.

Den nye up! fås fra kr. 89.991,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 21,3 – 24,4 km/l. CO2-udslip 96 – 108 g/km

A+

Bilen er vist med ekstraudstyr.


92

Interview

APRIL 2013

-Da jeg planlagde mit comeback til Senior Tour for et år siden, havde jeg i første omgang brug for at slå en masse bolde på træningsbanen. Det har været anderledes i denne vinter, hvor jeg har haft brug for mere spilletræning, så det er også forklaringen på, at mit fokus har ligget på USA og i Florida i det omfang, økonomien tillader det, siger Steen Tinning, der ikke agter at sætte familiens eksistens på spil for sit comeback. -Det er hårdt rent økonomisk at skulle tage penge med på arbejde, indtil man opnår en rangering som baggrund for at generere indtægter. Som jeg ser det lige nu, er det kun økonomien, der kan blive en stopklods for mit comeback, men jeg har heldigvis fuld opbakning fra familien, og det betyder, at jeg giver mig selv en periode på tre år, hvor jeg prioriterer spillet som det vigtigste i mit arbejdsliv, og så skal det blive både sjovt og spændende at se, hvordan udviklingen bliver, siger Steen Tinning.

Det var kulminationen på en forrygende sæson, hvor han ikke færre end 20 gange var i pengene og indspillede godt 455.588 euro (næsten 3,5 mio. kr.) Det beløb blev dog overgået to år senere med sejren i Telefonica Open de Madrid, hvor førstepladsen var 233.330 euro værd og den samlede indtjening var på 519.101 euro (næsten fire mio. kr.)

Jeg har heldigvis ”fuld opbakning fra

familien og giver mig selv en periode på tre år til at nå målet

Da Steen Tinning for et år siden besluttede sig for et comeback, slog han mange tusinde bolde på træningsbanen.

blive inviteret med til US Senior PGA Championship i St. Louis, USA, den 23. til 26. maj. I første omgang er jeg indstillet til en af de få pladser, men får først besked i begyndelsen af maj om min deltagelse. Det ville være super godt for mig at komme ind i den turnering, siger Steen Tinning, der i januar og februar henlagde sin private træningslejr til Florida som optakt til sæsonen. -Jeg har trænet i Florida uafbrudt i halvanden måned og spillet tre turneringer på den såkaldte Sun Belt-tour. Jeg forsøgte mig også i præ-kvalifikationen til Champions Tour, men kiksede desværre i to forsøg med henholdsvis et og tre slag. Jeg havde min søn Nicolai med på turen og benyttede samtidig lejligheden til at give en hånd med i træningen af de danske landshold, der var på træningslejr i Florida.

Ecco Tour i ventetiden

Steen Tinning erkender, at han for at nå målet med en plads på Champions Tour først og fremmest skal spille godt i Europa på Senior Tour. Men de få turneringer betyder også, at han vil benytte lejligheden til igen at spille med i Ecco Tour og måske også Challenge Tour – og så måske søge om en invitation til European Tour-turneringer.

Kvæstet i biluheld

Selv om European Tour-hjemmesiden kan berette om, at Steen Tinnings samlede præmieindtjening i karrieren har oversteget de 15 mio. kr., så har karrieren som professionel golfspiller ikke været et liv i sus og dus for Steen Tinning, der blev professionel i midten af 1980’erne, da pengene var langt færre end i dag. I debutåret som professionel i 1986 spillede Steen Tinning fem turneringer på Europa-touren, men var kun i pengene en enkelt gang og indkasserede 784 euro! Netop som karrieren var ved at komme på skinner, fik den et brat afbræk i 1990, da Steen Tinning og hustruen Anne blev involveret i et alvorligt harmonikasammenstød i Tyskland. Steen Tinning kvæstede sin højre arm, men fightede sig stædigt tilbage til golfbanen. Steen Tinnings karriere som professionel kulminerede forholdsvis sendt med de gyldne år fra 2000 til 2003. Sammen med firkløveret Thomas Bjørn, Anders Hansen, Søren Hansen og Søren Kjeldsen udgjorde Steen Tinning den håndfuld talentfulde spillere, der for alvor satte dansk golf på den europæiske dagsorden som regelmæssige vindere af afdelinger på European Tour. Steen Tinnings resultatmæssige gennembrud kom med sejren i Wales Open 2000 på Celtic Manor Resort.

Triathlontræning

Ærgerligt for Steen Tinning måtte han slutte sin European Tourkarriere, netop som han var kommet igang med at vinde turneringer. Det var de tilbagevendende rygproblemer, der fik afgørende betydning. I de efterfølgende år intensiverede Steen Tinning sin genoptræning af ryggen i en grad, så han benyttede lejligheden til at kaste sig over triathlonsporten, hvilket han også fortæller om på sin hjemmeside med disse ord: -Takket være den dedikerede styrketræning af min ryg og triathlontræningen er jeg fysisk i mit livs form. Jeg har fire gange lavet en Ironman i løbet af to år og er nu igen 100 pct. klar til golftræning og turneringer. Der skal spilles meget golf i fremtiden, og jeg kan slet ikke vente med at begynde på European Senior Tour.

Faktabox Steen Tinning Født: 7. oktober 1962 (50 år) i København 1985: Bachelorgrad i økonomi og sociologi fra University of Texas 2010: NLP-coach fra NLP Huset Familie: Gift med Anne. Parret har Nicolai (1993) og Mie (1996) Amatørkarriere 1983: Vinder af dansk og skandinavisk amatørmesterskab. Professionel: 1985 To sejre på European Tour: 2000: Wales Open, Celtic Manor Resort. 2002: Telefonica Open de Madrid, Spanien. Samlet præmiesum: 15 mio. kr. Spillet WGC World Cup for Danmark: 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994 og 1995. 2012: Sejr på Ecco Tour i Samsø Classic og kåret til rookie of the year. European Senior Tour 2012: Debut i MCB Tour Championship (Mauritius) nr. 17. Træner: Leif Nyholm Mentaltræner: Ove Schroll, NLP Huset Fysisk træner og fysioterapeut: Jakob Hansen Selvstændig: Laver company days og course managementarrangementer. Læs mere på: www.steentinning.com

Cykeltræningen her på Playitas på Fuerteventura har været en vigtig del af genoptræningen og forudsætningen for deltagelse i Ironman.

COBRA INTRODUCERER NY AMP CELL med MyFly™

1 DRIVER. 6 INDSTILLINGER. 4 FARVER.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cobra AMP CELL™ med MyFly™-teknologi giver dig som golfspiller adskillige muligheder. Et system med seks indstillinger, fire lofter og altid med neutral køllehoved, takket være vores nye Smart Pad™. Tilpasses hurtigt og nemt til forskellige baner, forhold eller swing, helt efter dit spil, uanset om du er professionel eller amatør. Ikke nok med det. For at gå et skridt videre, kan du også vælge mellem 4 friske farver. Dette er AMP Cell™ med MyFly™. Det er valgmuligheder. Det er performance.

VALGMULIGHEDERNE HAR ALDRIG VÆRET STØRRE HVILKEN FARVE ER DU?

IAN RED 9.5°

JESPER SILVER 9.5°

JONAS BLUE 8.5°

RICKIE ORANGE 8.5° #WhatsYourFly Hent Fit n Fly mobile app at sætte de køller sammen der vil passe bedst til dit golf spil. Fås til iOS og Android på cobragolf.com/fitnfly

www.cobragolf.com


Klumme

APRIL 2013

CADDIE ON TOUR

Booking på e-mail : nz1944@adr.dk eller tlf. 27914163

Spil 1, 2 eller 3 baner i den dejlige sønderjysk natur. Spil 1, 2 eller 3 baner i den dejlige sønderjysk natur. Sønderjyllands Golfklub, Aabenraa Golfklub oggolfklub Benniksgård Sønderjyllands golfklub , Aabenraa ogGolfklub Benniksgård golfklub Priser: Pr person:Priser pr. person: Ugedag Weekend ugedag weekend 1x overnatning med(madpakke) morgenmad (madpakke) greenfee 450 500 1x overnatning med morgenmad og 1 greenfee 450 og 1500 1x overnatning med morgenmad (madpakke) og 2 greenfee 650 750 1x overnatning med morgenmad (madpakke) og 2 greenfee 650 750 2x overnatning med morgenmad (madpakke) og 2950 greenfee 850 950 2x overnatning med morgenmad (madpakke) og 2 greenfee 850 2x overnatning med morgenmad (madpakke) og 3 greenfee 1050 1200 2x overnatning med morgenmad (madpakke) og 3 greenfee 1050 1200 Der er et tillæg på kr. 60 pr pers. for Benniksgård. Der er et tillæg på kr. 60 pr pers. for Benniksgård. Pension Lindely Hærvejen 91, Bjerndrup, 6200 Aabenraa. www.pensionlindely.dk

jeg heldigvis enige om, at der ikke Hærvejen 91, står Bjerndrup, 6200 Aabenraa. www.pensionlindely.dk er nogen grund til, at jeg bare Pension Lindely en hel dag og ser ham slå bolde. Jeg er etfor tillæg påude kr.på 60bapr pers. for Benniksgård. brugerDer i stedet tiden 2x overnatning (madpakke) og 3 greenfee 1050 1200 nen, hvor jeg foretagermed migmorgenmad endnu 2x og overnatning morgenmad (madpakke) og 2 greenfee 850 950 flere mål notater til med baneguiden, og vigtigst af alt, så fårmed jeg noteret 1x overnatning morgenmad (madpakke) og 2 greenfee 650 750 hvor pindene kommer til at stå i 1x overnatning med morgenmad (madpakke) og 1 greenfee 450 500 første runde. ugedag weekend Det Priser: er nemlig at EuropaPrsådan, person:tourenSønderjyllands hver onsdag eftermiddag golfklub , Aabenraa golfklub og Benniksgård golfklub kører rundt ude på banen og sætter Spil 1, 2 eller 3 baner i den dejlige sønderjysk natur. en lille sprayplet på greens. Pletten indikerer, hvor pinden kommer til at stå om torsdagen. Så selv om vi hver dag får udleveret dagens pindplaceringer, så er det faktisk det forarbejde, vi laver onsdag eftermiddag, som er mest værdifuldt, og som nogle gange er medvirkende til, at der spares en to-tre slag i løbet af runden.

Den lange weekend

AF THOMAS SØBY

I en typisk turneringsuge er der afrejse fra Danmark tidligt mandag – eller fra en anden destination til en tredje. Om tirsdag skal Morten Ørum Madsen og jeg spille prøverunde tidligt, og vi mødes typisk en lille times tid før tee off. Imens MØM varmer op, får jeg hentet bolde, handsker og kasketter i Titleist-bussen. Jeg får også købt baneguiden hos Dion Stevens (på El Saler i Valencia). Dion er manden, som rejser rundt på Europa Touren og udarbejder de meget detaljerede baneguides. Dion tilbragte det meste af sidste uge på denne uges bane og bruger så mandag, tirsdag og onsdag på at sælge bogen til spillere og caddies. Så snart turneringen skydes i gang om torsdagen, rejser Dion så videre til næste uges destination, hvor han udarbejder næste uges baneguide. Jeg får også fat i nøglen til MØM's skab i omklædningsrummet, hvor jeg efterlader de mange ting og sager, som skal bruges i løbet af ugen - herunder

Faktabox THOMAS SØBY Professionel caddie på European Tour for rookien Morten Ørum Madsen. Thomas Søby kan bookes til foredrag til golfklubber, virksomheder og private arrangementer. Kontakt: Club CaddieOnTour www.caddieontour.com

bolde, handsker, kasketter, regntøj, ekstra golfsko, regncover etc.

Pindplaceringerne

Det sidste jeg gør, inden jeg mødes med MØM er, at afhente dagens pindplaceringer på turneringskontoret, og vi er nu så godt som klar til at komme ud og prøvespille banen.

teltbyen blandt tilskuerne eller i caddieloungen i de uger, hvor der måtte være sådan en. Efter frokosten træner vi et par timer, inden vi siger tak for i dag og holder fyraften. Onsdag er banen for det meste lukket grundet pro-am turneringen. Qua MØM's kategori på Europa-touren spiller vi ikke med i pro-

”Hvis cuttet misses, er det meget forskelligt, hvad weekenden bruges til” Som oftest spilles prøverunderne i selskab med nogle af de andre danskere, og der er for det meste lidt på højkant, hvad enten det er frokosten eller aftensmaden, der spilles om. Så altså ikke noget vildt, men alligevel nok til at alle mand gerne vil vinde. I løbet af prøverunden foretager jeg mig en masse notater i baneguiden. Det kan f.eks. være steder, vi ikke ønsker at slå bolden hen, særlige pindplaceringer, vi skal passe ekstra meget på, eller hvor fra vi ønsker at slå vores approachslag til de forskellige pinde, små buler og bakker på greens som kan hjælpe os tættere på pinden etc. Alle afstande og mål står allerede noteret i baneguiden, men eftersom Dion kun er et menneske, og derfor også kan lave fejl, så dobbelttjekker jeg altid målene, når vi går derude. Efter prøverunden står den på frokost. Her går spillerne som oftest ind i players loungen og nyder godt af en stor anrettet buffet, imens caddierne oftest spiser i

am'en. Dagen bruges i stedet på en masse træning på rangen, chip- og putting green. Og her er MØM og

i Sønderjylland Man serGolf-ophold ofte caddierne i løbet af en turneringsrunde gå søgende rundt inde på green, som om de leder ef- for at give ter noget. De leder efter den lille Vi står på hovedet sprayplet som indikerer morgendagens pindplacering. På den måde kan de gøre sig nogle vigtige notater om, hvor pinden kommer til at stå dagen efter. Efter runden er der nemlig hverken tid, eller plads på banen til, at vi kan rende rundt og notere den slags, så det bliver altid gjort i løbet af runden. Hvis cuttet misses, er det meget forskelligt, hvad weekenden bruges til. Hvis det sker den sidste uge inden en turneringspause, så forsøger både spiller og caddie som oftest at ombooke deres flybillet for at komme hjem lidt før. Hvis det sker midt i turneringsperiode, hvor både spiller og caddie skal i aktion ugen efter, så bruges weekenden oftest på træning og lidt sightseeing, inden man så rejser videre til næste uges destination søndag aften eller mandag morgen.

12 Km fra grænsen

dig en god oplevelse.

Vi står på hovedet for atpågive dig en god Vi står hovedet for at give dig en god oplevelse. oplevelse!

Som Danmarks eneste professionelle caddie skriver Thomas Søby i GOLFavisen om sine indtryk fra nogle af sæsonens første turneringer på European Tour sammen med rookien Morten Ørum Madsen.

Golf-ophold i Sønderjylland Golf-ophold i Sønderjylland 12 Km fra grænsen 12 Km fra grænsen

Caddie Thomas Søby er her kommet på arbejde med at læse green før et Morten Ørum-putt.

Booking på Lindely e-mail : nz1944@adr.dk eller tlf. 27914163 Pension

SCENER FRA EN GOLFUGE

Hærvejen 91 · Bjerndrup · 6200 Aabenraa www.pensionlindely.dk Booking på e-mail: nz1944@adr.dk eller tlf. 2791 4163

94

Forpagter/forpagterpar til restauration Trelleborg Golfklub søger en serviceminded og initiativrig forpagter, der kan understøtte klubbens fortsatte udvikling i et tæt samarbejde med vores bestyrelse, forretningsfører og klubbens mange aktive udvalg. Klubbens hyggelige restaurant, cafe og selskabslokaler indgår som vigtig del af den gode service og oplevelse, som vi altid tilstræber at yde de 800 medlemmer og 5.000 årlige gæster. Restauranten tilbyder endvidere servering for det offentlige publikum, og der er mulighed for levering af mad ud af huset til selskaber og fester. Restauranten på 540 m² med cafe område samt 2 fest- og konferencelokaler som alle kan benyttes til selskaber (medlemmers, udefrakommendes, firma arrangementer, turneringer for medlemmer, sponsorer m.fl.) og 2 små grupperum. Golfklubben råder lige så over lokaler som kan udlejes. Med rette indstilling er der gode muligheder for at udvikle forretningen i klubbens restaurant. Såvel klub som kunder har høje forventninger til service og et varieret udvalg i restaurationen. Til gengæld tilbyder vi et købestærkt og trofast publikum, der værdsætter god service og det hyggelige miljø i klubben. Forpagtningen kan overtages pr. 1. juli 2013. Hvis ovenstående har fanget din interesse kan du kontakte: Trelleborg Golfklub v/forretningsfører Thomas Wichmann mail:twi@trelleborggolf.dk - tlf. 58505200 el. 29882883

www.trelleborggolf.dk

BO GRATIS PÅ BRUNDTLAND GOLFCENTER I JULI MÅNED...

Brundtlandbanen Er udviklet med inspiration fra mange 1. klasses udenlandske baner og er karakteriseret ved mange søer omkring hurtige og kuperede greens.

Fordele • Brundtland Golfcenter par-3 Challenge • Gratis flaske vin ved handel hos Fleggaard • Bo lige ved golfbanen • Frie bolde på rangen • Udflugtsmuligheder

Brundtland Golf & Hotel Ligger kun få skridt fra golfcentret. De store lejligheder har alle egen balkon eller terrasse med udsyn til den flotte bane og nem og hurtig adgang til træningsbanen.

Brundtland Allé 3 · DK-6520 Toftlund · Tlf. + 45 73 83 16 00 · info@brundtlandgolfcenter.dk · www.brundtlandgolfcenter.dk

Thomas Søby er igang med at udregne afstanden for Morten Ørum Madsen

Trelleborg Golfklub Slagelse er en medlemsejet klub med 1.100 registrerede medlemmer. Klubben åbnede i 2005 med 18 hullers bane, 9 hullers bane og par 3 bane – banerne er smukt beliggende i det naturskønne Skovsø Naturpark. Klubhus, træningsfaciliteter, baner m.m. er særdeles eksklusive og ekspanderes konstant med henblik på naturlig udvikling. Klubhuset indeholder mødelokaler, kontor, VIP lokale, shop, restauration, omklædningsrum og gode konferencefaciliteter. Det ny opførte digitale hotel ved siden af klubhuset giver mulighed for samarbejde og yderligere udvikling og udnyttelse af alle faciliteter.

JULI TILBUD Brundtland Golfcenter giver en gratis overnatning samt morgenmad i juli måned. Eneste betingelse er at man køber 2 greenfee til normalpris per person – i alt kr. 700 per person. Tilbuddet gælder ved minimum 2 personer i delt dobbeltværelse, og begge greenfee skal benyttes under opholdet.

*Tilbuddet gælder også ved ankomst søndag til torsdag i øvrige måneder.


96

BILSIDEN

APRIL 2013

WEBSHOP www.progolfudstyr.dk

kundeservice kundeservice@progolfudstyr.dk I forbifarten kan det være svært at skelne den nye VW Golf fra den gamle. Designet er en evolution fremfor en revolution.

VW-koncernen har udført et flot arbejde med at gøre den nye Golf tiltalende på alle punkter lige fra interiør til køredynamik.

EN FULDTENDT GOLF-BAG Den nye VW Golf er større, mere brændstoføkonomisk og mere lækker end nogensinde. Faktisk er køre- og komfortfornemmelsen på højde med det, du finder i en VW Passat AF THOMAS WULFF

Den ikoniske Volkswagen Golf står funklende i en helt ny syvende generation, der er op til 100 kg lettere på sidebenene og mere økonomisk end nogensinde, men det er mere stille evolution end en revolution. Men hvorfor også revolutionere noget, der allerede fungere og sælger godt? Der er dem, der vil påstå, at designet er blevet en anelse forudsigeligt, men personligt finder jeg de kliniske skarpe linjer velfungerende og imødekommende. Golf VII er vokset med 5,6 cm i længden, mens forhjulene er flyttet 4,3 cm frem til gavn for køreegenskaberne og pladsen på bagsædet. Derudover er bredden øget med 1,3 cm, mens højden er reduceret med 2,8 cm.

mere rummelig end forgængerens og du finder dig hurtigt rigtig godt til rette ved alle pladser. Golf VII er baseret på koncernens nye MQB-platform, og uanset motorvalg virker Golf køreglad med et informativt styretøj. Et elektronisk spærredifferentiale XDS er nu standard på alle modeller og er i stand til at bremse højre eller venstre forhjul, hvis de skulle miste vejgreb igennem sving. Det øger dynamikken og den sportslige oplevelse. Samtidig er affjedringskomforten imponerende og ujævnheder forsvinder let i det slanke karrosseri uden at det på nogen måder influerer med de gode køreegenskaber.

Det er mere stille evolution end revolution

Luksusfornemmelse

For at hæve sig over konkurrenterne har VW arbejdet på at hæve kabinens kvalitet og finish og gøre ”premium-følelsen” endnu mere tilstedeværende. Ved samtidig at vinkle midterkonsollen mod føreren opleves kabinen mere intim og en stor trykfølsom skærm på fem tommer til at styre infotainment-systemet bliver standard. Generelt virker kabinen

Faktabox VW Golf 1,6 TDI BMT DSG 105 hk. Motor: R4, 1.598 cm³, 16V. Effekt: 105 hk v/ 3.000-4.000 o/min. Drejningsmoment: 250 Nm v/ 1.500-2.750 o/min. Egenvægt: 1.295 kg. Acc. 0-100 km/t: 10,7 sek. Tophastighed: 192 km/t. Forbrug, bl. kørsel: 25,6 km/l. CO2-udledning: 102 g/km. Grundpris: 309.996 kr.

For enhver smag

Lettere motorer bidrager med en betragtelig andel af det samlede vægttab. Alle benzinmotorer har turbo og direkte indsprøjtning, hvilket har forbedret ydeevne og optimeret forbruget. Endvidere er start/stopsystem nu standard på alle modeller. Benzinprogrammet omfatter en lille 1,2 TSI med enten 85 hk og 105 hk, en 1,4 liters med 122 hk samt den innovative 140 hestes TSI-motor med cylinderfrakobling, som er kendt fra Polo Blue GT. Dieselmotorerne er 1,6 TDI med 90 hk og 105 hk samt en 2-liters TDI med 150 hk. Med andre ord, der er en Golf-motor til ethvert behov og frygt ikke for de mindste modeller, der er en yderst vellykkede oplevelse i Golf VII. Basismotoren på 1,2-liter kører hele 20,4 km/l uanset om du vælger versionen med 85 eller 105 hk. Du er dog nødt til at gå et udstyrsniveau op for at få sidstnævnte der til gengæld har sekstrins manuelle gearkasse. De mindste motorer anvender enten en 5- eller 6-gear manuel gearkasse, der begge opererer med en god mekanisk fornemmelse. Som altid er det dog værd at anbefale VW’s utrolige lækre og lynhurtige dobbeltkoblingsgearkasse DSG der har en merpris i omegnen af 25.000 kr. Specielt i forbindelse med den 1,6-liters

TDI-motor med 105 hk. Her er tale om en nærmest fuldendt pakke. En stærk

VW har også fyldt den nye Golf med masser af moderne sikkerhedsudstyr. En nyhed er bl.a. en såkaldt multikollisionsbremse.

motor koblet sammen med en lækker gearkasse og en brændstoføkonomi på 25,6 km/l og et CO2-udslip på blot 102 g/km fortæller det hele. Det kræver ikke mange kilometer bag rattet af den nye Golf, før du er overbevist. Modellen er ikke kun bedre, mere lækker og mere velkørende end sin forgængeren. Golf VII er måske den bedste mellemklassebil på markedet og kunne meget vel være din næste firmabil. For hvorfor betale mere for en Passat, Ford Mondeo eller Peugeot 408, når alle værdier – på nær pladsen – er på niveauet i den nye Golf.

Flot design, opstrammede køreegenskaber og en kabine, der kan måle sig med de bedste er Ceeds nye værdier.

Speed Board

NU kun

Et sving som har same længde tilbage og frem vil give god længdekontrol. Speed Board er et putteredskab der hjælper med at øve denne bevægelse. Sving din putter til den samme farve tilbage og frem.

Praktisk og effektivt!

225,-

Tempo and Grip Trainer

Kia Ceed

Den forgående Ceed fra 2007 var en milepæl for Kia, både hvad angår teknik og kvalitet, men designet satte ikke mange hjerter i brand. Den nye model virker væsentligt mere selvsikker med sin én cm lavere og mere bredskuldrede attitude. I bestræbelserne på at køre lige op med de bedste – oftest fra Tyskland – har Kia forøget sporvidden med to cm foran og tre cm bagude. Samtidig er karrosseriet 45 procent stivere, der er monteret kraftigere bøsninger i undervognen og styretøjet er mere direkte, hvilket har givet den nye Ceed mere kant og mere skarphed end søsterbilen Hyundai i30. Også kabinen er løftet gevaldigt med bløde materialer og en stil der er tilpasset vores europæiske smag. Man kan vælge mellem to benzinmotorer med 100 eller 135 hk, samt tre dieselmotorer med 90, 110 eller 128 hk. 6-trins manuel gearkasse er standard.

udvalgte produkter

Få et perfekt grip, svingtempo og timing. Tempo and Grip Trainer giver dig to forskellige vægtmuligheder til at træne med – jern eller wood.

Som første led i BMWs SUV-kæde er X1 en naturlig indstigningsmodel. Motor og køredynamik er vanlig BMW.

NU kun

’ Ideel til træning både indendørs og udendørs ’ Opbygger de vigtigste muskler du bruger i golfspillet ’ Forbedrer dit svingniveau og tempo ’ Med træningsgrebet får du en perfekt placering af hænderne

299,-

BMW X1

En X1 står på skuldrene af en 3-serie og er en såkaldt crossover, som både fås med baghjulstræk- eller firehjulstræk. Netop friluftsstilen med det ophøjede karrosserie er modellens stærkeste kort, for den kører med vanlig BMW-finesse. En nyhed i programmet er denne lille X1sDrive 16d. Betegnelsen dækker over en motorstørrelse på 2 liter, der yder 116 hk og 260 Nm. Det er rigeligt med kræfter med mindre du planlægger et ørkenrally. Brændstofforbruget er flotte 20,4 km/l og præstationerne er hæderlige trods de beskedne kræfter. 0-100 km/t på 11,5 sekunder og en topfart på 190 km/t. Et frækt alternativ til den familievenlige stationcar.

NU kun

699,-

Refiner Putter Træningsputter med justerbare hængsler. Put med Refiner Putter for at lære hvor dit stroke bryder ned. Hvis du forcerer dit slag eller kommer off-plane, vil hængslet bøje med det samme. Når hængslet er lige, betyder det, at dit slag også er det.

se flere produkter på www.progolfudstyr.dk


98

Klubnyt

APRIL 2013

KLUBNYT Skriv til os

GOLFavisen viderebringer meget gerne nyheder fra klubberne landet over. Så send os en mail om jeres nye tiltag – bl.a. også om jeres åbne matcher – til info@golfavisen.dk

HOLE IN ONE I ØRNEHØJ

Under arbejdet med oprensning af søen ved hul 16 I Ørnehøj Golfklub blev man udsat for en noget anderledes hole in one, da gravemaskinen pludselig ikke magtede at stå fast, men gled ned I den sø, der skulles renses. Der måtte straks sendes bud efter en større maskine, så den lille gravko kunne blive trukket op på sikker grund.

SIMULATOR I JUELSMINDE Samarbejdet mellem Juelsminde Golfklub og Hellebjerg Idrætsefterskole har ført til en investering i en indendørs golfsimulator, der gør det muligt for klubbens medlemmer at holde svinget ved lige i den lange vintersæson. Det er idrætsefterskolen, der har investeret i simulatoren på skolens anlæg, som golfklubbens medlemmer kan leje sig ind på til meget favorabel pris. Samtidig er der investeret i en trackman, så spillerne har mulighed for at måle og analysere deres slag.

Den nye golfsimulator i Juelsminde bliver flittigt brugt.

GYLDENSTEEN VOKSER I forbindelse med sæsonens åbningsturnering den 7. april i Gyldensteen Golf Club kunne man med glæde konstatere, at klubben har fået 22 nye medlemmer til begynderundervisningen. I alt deltog 96 medlemmer i greensome-turneringen, og vindere blev Kurt Larsen og Torben Skjødt med 41 points.

Hjælpen er på vej til gravkoen efter det uheldige hole in one.

Vinderparret i Gyldensteens åbningsturnering Kurt Larsen og Torben Skjødt.

MED GUNNAR NU SOM CADDIE

HAREKÆR OVERTAGER DRIFTEN

Overskriften var titlen på det indlæg, som golfjournalisten Kaj Hartmeyer holdt den 7. februar i erhvervsudvalgets vinterarrangement i Trehøje Golfklub. Det var et velbesøgt møde med 120 fremmødte medlemmer, der med i købet fik andre indlæg fra Herning-borgmester Lars Krarup, Preben Steffensen fra

Medlemmerne i Golf Club Harekær har enstemmigt vedtaget bestyrelsens indstilling om at overtage driften af golfbanen, der ejes af Harekær A/S. Den nye aftale om for-

Vildbjerg Velværecenter og Nanna Puggaard Jensen, der fortalte om Lasota Energy-armbåndet. Senere på sæsonen afvikles de åbne vestjyske mesterskaber for 18. gang i Trehøje Golfklub. Der forventes 160 deltagere, og der er stadig 35 ledige pladser tilbage.

Hyggestund på terrassen foran 18. green i Trehøje Golfklub.

BRØNDERSLEV TIL HALV PRIS Brønderslev Golfklub har besluttet at invitere alle greenfeespillere til at spille banen i jule måned til halv pris. Brønderslev Golfklub er en af Nordjyllands bedste med tre 9 hullers-sløjfer og 36 huller i alt. Klubhuset ligger midt på banen, og cafeen har åbent alle dage.

pagtning gælder 10 år frem i tiden, og ifølge klubbens formand Jesper Wraae-Bess har man allerede kunnet konstatere en positiv udvikling med fremgang i medlemstallet. Klubben sørger selv for ansættelse af en ny chefgreenkeeper og forlænger aftalerne med den nuværende trænerteam og forpagterne i restauranten. Fritspilsaftalerne er udvidet, så man Medlemmerne i som medlem af Harekær Harekær overtakan spille frit i Brøndby ger selv driften Golfklub, Sorø Golfklub af banen. og Værebro Golfklub.

VÆREBRO HERRE I EGET HUS

På Værebro-banen er klubben nu blevet herre i eget hus.

Den seks år gamle Værebro Golfklub er blevet herre i eget hus efter en ny samarbejdsaftale, der i vinterens løb er forhandlet på plads med Værebro Golfcenter, der står som ejer af golfbanen. Ifølge aftalen er det nu golfklubben, der styrer aktiviteterne på anlægget, og det betyder, at man vil kunne højne serviceniveauet og gøre en større indsats i forhold til at skaffe nye medlemmer. Klubben har netop ansat Birgitte Hansen som ny sekretær. Værebro Golfklub har 650 medlemmer, men har faciliteter til 950.

P

ink cup

2013

STØT DE KVINDER DER KÆMPER MOD BRYSTKRÆFT - SPIL PINK CUP! Se om din klub er tilmeldt Pink Cup 2013 på pinkcup.dk


100

Klubnyt

APRIL 2013

KLUBNYT

STOR INTERESSE I NIVÅ Golfens Dag tiltrak 83 interesserede nordsjællændere , der gerne ville have en smagsprøve på golfsporten i Nivå Golf, hvor 36 medlemmer var parate til at vise gæsterne til rette i de nye omgivelser. –Vi er meget tilfreds med fremmødet, og gæsterne fik mulighed for både at spille banen, få lidt instruktion af vores professionelle PGA-trænere samt at deltage i en række konkurrencer, siger golfmanager Peter Jespersen.

Golfavisen vil gerne belønne de spillere, hvis navn offentliggøres her I avisen for en hole in one. Det betyder, at vi hver gang trækker lod blandt de indsendte navne om en flaske Braastad Cognac. Læs mere på www.braastad.com Også Christian på et år var mødt frem for at svinge køllen.

HJARBÆKS FREMTID SIKRET Takket være en lokal investor er fremtiden sikret for det smukt beliggende Hjarbæk Fjord Golfcenter, et stort golfresort ved Limfjorden med både lejligheder og 27 huller fordelt på tre sløjfer. Hjarbæk Fjord Golfcenter var indtil efteråret 2012 en

del af den nu krakkede Proark Golf Plus-koncern, men til stor glæde for medlemmerne i Hjarbæk Fjord Golfklub har den lokale erhvervsmand Ove Glerup købt banen af konkursboet gennem sit selskab Glerup A/S. -Det er utroligt vigtigt for os, at der er kommet styr på banen. Det har været en sej omgang, siden konkursboet meldte ud, at man ikke ville drive banen i 2013. Men nu ser vi frem til et godt samarbejde med den nye investor, siHjarbæk Fjord Golfklub blev offer for Proark-konger formanden Peder kursen, men er nu reddet af en lokal investor. Larsen til Golf.dk

NY SÆSON REDDET I ÆRØ Ærø Golf Klub ser positivt på fremtiden, efter at ejendomsinvestoren Alexander Lindhardt sprang til for nylig og reddede golfbanen fra konkurs. Den private overtagelse betød, at klubben ikke længere kunne fritages for at betale grundskyld. Derfor skulle medlemmerne selv rejse en kvart million kroner inden 1. april for at undgå det totale kollaps. Det er nu lykkedes klubbens bestyrelse at fremskaffe 300.000 kr. primært gennem lån fra størstedelen af medlemmerne, så nu er sæsonen reddet for den smukke bane i det sydfynske øhav.

COGNAC OG A NDY FOR HOLE IN ONE

Nogle af de 36 frivillige medlemmer, der tog imod 83 fremmødte interesserede.

FLERE HULLER I MIDTFYN Medlemmerne af Midtfyns Golfklub har fra sæsonstarten fået ni huller mere at boltre sig på, så der vil være i alt 27 huller til rådighed. Midtfyns Golfklub har overtaget driften af de ni huller på pay & play-banen i Ringe, hvor de hidtidige ejere er gået på pension. Overtagelsen er dog kun midlertidig, da pay & play-banen er opkøbt af en lokal forretningsmand, der på længere sigt vil udstykke jorden til byggegrunde.

HELLERE HELSINGE I REE GOLF Som en af Nordsjællands miljørigtige og grønne virksomheder prøver Ree Golf nu at skabe interessee for golfspillet blandt områdets unge mennesker. Ree Golf beliggende ved Pibe Mølle har gennem de seneste år gennemgået en omfattende ansigtsløftning, og nu går man målrettet efter de unge mennesker i området. -Vi blev bl.a. inspireret til vores nye satsning af det store arbejde, der generelt lægges i at løfte vores by, og efter at have set resultatet af workshoppen den 2. marts i U-huset, hvor Helsinges unge kunne komme med nye ideer og nye tiltag, der i sidste ende skal resultere i et ”Hellere Helsinge” for områdets unge, er vi blevet bestyrket i, at vi er på rette vej, siger manager i Ree Golf, Ann-Britt Nordkvist. Foruden at gå målrettet efter de

Fra firmaet Nordic Draw vil der være sponsoreret en hole in one-Andy til samtlige spillere på listen med hole in one. Læs mere om Andy på www.Nordicdraw.com John Olesen Trehøje Golfklub 6. april, hul 8, 135 meter, østsløjfen Jon Buus Ørnehøj Golfklub 5. marts, hul 5, 133 meter Gitte Knudsen Sindal Golf Klub 6. april, hul 8, 127 meter Søren Kristensen Holsted Golfklub 27. marts, hul 13, 148 meter Jannet Nylén Himmerland Golf Klub 7. april, hul 17 Old Course Jette Licht Ree Golf 6. april, hul 10, 146 meter Viggo Jørgensen Sebber Kloster Golfklub 5. april, hul 7,125 meter

HOLE IN ONE

Ree Golf ønsker flere af områdets unge mennesker ud på banen ved Pibe Mølle. unge har Ree Golf også taget initiativ til en række såkaldte familiedage, hvor det er muligt at komme lige ind fra gaden og prøve spillet og opleve hyggen. De første familiefredage er berammet til 3. maj, 24. maj og 31. maj. Foruden familiedagene har Ree Golf også sat gang i begynderkurser i følgende weekender: 20.-21. april, 27.-28. april, 4.5. maj, 11.-12. maj og 25.26. maj. Mere information på www.reegolf.dk

Den ser mere tørstig ud, end den er.

Audis ultra koncept handler om at optimere præstationer og minimere forbrug. Et godt eksempel er Audi A4 2.0 TDI med 136 hk, der kører 22,2 km/l og kun udleder 117 g CO2 pr. km. Du kan naturligvis også vælge den dynamiske 2.0 TFSI-motor, der fem år i træk er blevet kåret som ”International Engine of the Year.” Audi A4 er ren køreglæde i ordets allerbedste forstand, og rummer uden problemer en firebold og jeres golfsæt.

ARRANGEMENTER:

Audi A4 fås fra 415.942 kr. eller privatleasing fra 4.300 kr./md. Book din prøvetur nu!

Benniksgaard Golf Klub:

Bilen er vist med S line designpakke med xenon lygter. Hør pris hos din Audi partner.

Åbent Hus lørdag den 20. og søndag den 21. april Benniksgaard Open 2013 den 3. maj.

Audi A4 har som standard bl.a. automatisk klimaanlæg, multimediasystem med 6,5” farvedisplay, lys- og regnsensor, elektromekanisk parkeringsbremse, splitbagsæde, tågeforlygter, alufælge og læderrat. Savner du noget, har vi flere udstyrspakker til fordelagtige priser, fx:

Businesspakke Varme i forsæderne, midterarmlæn foran, 4-eget mulitifunktionslæderrat, håndfri telefonopkobling via bluetooth og 3-zonet klimaanlæg. Værdi: 38.500 kr. Pris: 5.000 kr. (Privatleasing: inkl. i ydelsen.)

Navigationspakke MMI-navigation (dvd) og førerinformationssystem i farve. Værdi: 54.300 kr. Pris: 10.000 kr. (Privatleasing: 112 kr./md.)

Ree Golf:

Familiefredage: 3., 24. og 31. maj. Begynderweekender: 20.-21. april, 27.-28. april, 4.-5. maj, 11.-12. maj og 25.-26. maj. Magnus Landström-kurser: 17. april, 26. april og 18. maj. Anders Valentin-kurser: 25. april, 5. maj, 19. maj og 8. juni.

Sportsligt ydre og masser af udstyr.

A

E

*Audi A4 1.8 TFSI 120 hk fås fra 415.942 kr. ekskl. lev. omk. 3.680 kr. Privatleasingydelsen er inkl. moms, serviceaftale og businesspakke. Engangsydelse 30.000 kr. Løbetid 36 mdr. 20.000 km/år. Etableringsomk. 0 kr. Samlet omk. i perioden 184.800 kr. Forbrug v/bl. kørsel 15,4 km/l. CO2 udslip 151 g/km. 1/2 årlig grøn ejerafgift 1.060 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.


102

TV

APRIL 2013

Indbydelse til ”Golf-All-Inclusive” for din klub-i-klubben.

GOLF I TV Fredag 19 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Weekly 10:30 Golf: Open de España 14:30 Golf: Open de España 18:30 Golf: Inside the PGA Tour 19:00 Golf: European Tour Weekly 19:30 Golf: Viasat Golf Card 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: The Heritage 00:00 Golf: Junior Ryder Cup 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Lørdag 20 april 09:00 Golf: Viasat Golf Card 09:30 Golf: Open de España 13:30 Golf: Open de España 17:30 Golf: LPGA Tour 19:00 Golf: The Heritage 20:30 Golf: Viasat Golf Card 21:00 Golf: The Heritage 00:00 Golf: Asian Tour 01:00 Golf: Junior Ryder Cup 02:00 END Søndag 21 april 09:00 Golf: Viasat Golf Card 09:30 Golf: Open de España 13:30 Golf: Open de España 17:30 Golf: Viasat Golf Card 18:00 Golf: Junior Ryder Cup 19:00 Golf: The Heritage 20:30 Golf: Viasat Golf Card 21:00 Golf: The Heritage 00:30 Golf: LPGA Tour 01:00 Golf: Viasat Golf Card 02:00 END Mandag 22 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: The Heritage 13:00 Golf: Junior Ryder Cup 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: Open de España 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: PGA Tour Highlights 22:00 Golf: Viasat Golf Card 22:30 Golf: Viasat Golf Card 23:00 Golf: European Tour Highlights 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Tirsdag 23 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: PGA Tour Highlights 16:00 Golf: Champions Tour 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: Champions Tour 21:00 Golf: LPGA Tour 22:00 Golf: Viasat Golf Card 22:30 Golf: Viasat Golf Card 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: European Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Onsdag 24 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: Champions Tour 11:00 Golf: European Tour Highlights 12:00 Golf: LPGA Tour 13:30 Golf: Viasat Golf Card

14:00 15:00 16:00 17:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:30 22:30 23:00 00:30 01:00 02:00

Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: END

Golfing World Champions Tour European Tour Highlights LPGA Tour Viasat Golf Card Golfing World European Tour Highlights European Tour Weekly PGA Tour Highlights Inside the PGA Tour LPGA Tour European Tour Weekly Golfing World

Torsdag 25 april 06:30 Golf: Ballantines Championship 10:30 Golf: Golfing World 11:30 Golf: European Tour Highlights 12:30 Golf: Champions Tour 13:30 Golf: Viasat Golf Card 14:00 Golf: Inside the PGA Tour 14:30 Golf: European Tour Weekly 15:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: Ballantines Championship 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 00:00 Golf: Inside the PGA Tour 00:30 Golf: European Tour Weekly 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Fredag 26 april 06:30 Golf: Ballantines Championship 10:30 Golf: Golfing World 11:30 Golf: LPGA Tour 13:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 16:00 Golf: Ballantines Championship 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Lørdag 27 april 05:00 Golf: Ballantines Championship 09:00 Golf: PGA Tour Highlights 10:00 Golf: Viasat Golf Card 10:30 Golf: Zurich Classic of New Orleans 13:30 Golf: LPGA Tour 16:00 Golf: Ballantines Championship 19:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 20:30 Golf: Viasat Golf Card 21:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 00:00 Golf: Champions Tour 01:00 Golf: European Tour Highlights 02:00 END Søndag 28 april 05:00 Golf: Ballantines Championship 09:00 Golf: LPGA Tour 10:30 Golf: Zurich Classic of New Orleans 13:30 Golf: Champions Tour 14:30 Golf: Viasat Golf Card 16:00 Golf: Ballantines Championship 19:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 20:30 Golf: Viasat Golf Card 21:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 00:00 Golf: Viasat Golf Card 00:30 Golf: LPGA Tour 02:00 END Mandag 29 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: Junior Ryder Cup 11:00 Golf: Zurich Classic of New Orleans 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: Ballantines Championship

19:00 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 00:00 01:00 02:00

Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: Golf: END

Golfing World European Tour Highlights PGA Tour Highlights Viasat Golf Card Viasat Golf Card European Tour Highlights PGA Tour Highlights Golfing World

Tirsdag 30 april 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: PGA Tour Highlights 12:00 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: PGA Tour Highlights 17:00 Golf: Champions Tour 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: Champions Tour 21:00 Golf: European Tour Highlights 22:00 Golf: PGA Tour Highlights 23:00 Golf: Viasat Golf Card 23:30 Golf: Champions Tour 00:30 Golf: Viasat Golf Card 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Onsdag 1 maj 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: Champions Tour 11:00 Golf: European Tour Highlights 12:00 Golf: PGA Tour Highlights 13:00 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: PGA Tour Highlights 17:00 Golf: Champions Tour 18:00 Golf: European Tour Highlights 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: European Tour Weekly 21:30 Golf: PGA Tour Highlights 22:30 Golf: Inside the PGA Tour 23:00 Golf: Asian Tour Golf Show 23:30 Golf: Champions Tour 00:30 Golf: European Tour Weekly 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Torsdag 2 maj 07:30 Golf: Volvo China Open 11:30 Golf: Golfing World 12:30 Golf: European Tour Highlights 13:30 Golf: Asian Tour Golf Show 14:00 Golf: Golfing World 16:00 Golf: Champions Tour 17:00 Golf: Volvo China Open 21:00 Golf: Wells Fargo Championship 00:00 Golf: Inside the PGA Tour 00:30 Golf: European Tour Weekly 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Fredag 3 maj 07:30 Golf: Volvo China Open 11:30 Golf: Golfing World 12:30 Golf: Asian Tour Golf Show 13:00 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Wells Fargo Championship 17:00 Golf: Volvo China Open 21:00 Golf: Wells Fargo Championship 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END

Lørdag 4 maj 07:00 Golf: Volvo China Open 11:00 Golf: PGA Tour Highlights 12:00 Golf: Wells Fargo Championship 15:00 Golf: Volvo China Open 19:00 Golf: Wells Fargo Championship 20:30 Golf: Asian Tour Golf Show 21:00 Golf: Wells Fargo Championship 00:00 Golf: Champions Tour 01:00 Golf: European Tour Highlights 02:00 END Søndag 5 maj 07:00 Golf: Volvo China Open 11:00 Golf: European Tour Highlights 12:00 Golf: Wells Fargo Championship 15:00 Golf: Volvo China Open 19:00 Golf: Wells Fargo Championship 20:30 Golf: Viasat Golf Card 21:00 Golf: Wells Fargo Championship 00:00 Golf: European Tour Highlights 01:00 Golf: PGA Tour Highlights 02:00 END Mandag 6 maj 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: The PLAYERS Championship 2012 11:00 Golf: Wells Fargo Championship 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: Volvo China Open 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: PGA Tour Highlights 22:00 Golf: The PLAYERS Championship 2012 23:00 Golf: European Tour Highlights 00:00 Golf: PGA Tour Highlights 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END Tirsdag 7 maj 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: European Tour Highlights 11:00 Golf: Viasat Golf Card 11:30 Golf: Champions Tour 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: The PLAYERS Championship 2012 16:00 Golf: Viasat Golf Card 16:30 Golf: Champions Tour 19:00 Golf: The PLAYERS Championship 2012 20:00 Golf: Golfing World 21:00 Golf: LPGA Tour 22:30 Golf: Champions Tour 23:30 Golf: LPGA Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END

Kender du det med, at du og dine medspillere i en klub-i-klubben sidder og nyder en fadøl på terrassen og taler om, hvor f.eks. Herreklubben skal spille næste gang og det er vanskeligt at finde det rette sted fordi der skal tænkes på transport, booking, bespisning og meget mere? Nu er din klub-i-klubben fri for at bekymre Jer om noget som helst – i Trelleborg Golfklub sørger vi nemlig for alt, fra start til slut…. Vores ”Golf-All-Inclusive” pakke sørger nemlig for, at en bus afhenter Jer i egen klub, kører Jer alle til Trelleborg Golfklub, hvor personalet sikrer Jer en formidabel velkomst, gunstart på 18 huls banen, baneservice under matchen (tilkøb) og bespisning efter matchen samt lidt drikkevarer til busturen hjem.

Vores ”Golf-All-Inclusive” indeholder: ✔ Afhentning I egen klub (så I er fri for at arrangere transporten) ✔ Velkomst, scorekort, hold inddeling, baneguide og frie bolde på driving range ✔ Gunstart på for-9, så i starter og slutter samtidig ✔ Dagens ret, sammen med 1 kold fadøl efter spillet ✔ Scoreregistrering og regulering (alt efter matchform) ✔ Præmieoverrækkelse, med præmie til hver 1 af 5 spillere ✔ Retur i fælles bus til egen klub og 1 kold øl til ganen

Onsdag 8 maj 09:00 Golf: Golfing World 10:00 Golf: Champions Tour 11:00 Golf: LPGA Tour 12:30 Golf: Viasat Golf Card 13:00 Golf: PGA Tour Highlights 14:00 Golf: Golfing World 15:00 Golf: European Tour Highlights 16:00 Golf: LPGA Tour 17:30 Golf: Viasat Golf Card 18:00 Golf: Champions Tour 19:00 Golf: Golfing World 20:00 Golf: European Tour Highlights 21:00 Golf: European Tour Weekly 21:30 Golf: PGA Tour Highlights 22:30 Golf: Inside the PGA Tour 23:00 Golf: Champions Tour 00:00 Golf: European Tour Weekly 00:30 Golf: Inside the PGA Tour 01:00 Golf: Golfing World 02:00 END

*

Kr. 495 pr. person

Knudsen anbefaler Thorbjørn Olesen er løbet med det meste af opmærksomheden i den seneste tid, men nu kommer en periode, hvor de andre danskere på Europatouren kan 'komme til fadet'. Open de España er årets første turnering i Europa, og den spilles på den vidun-

derlige El Saler ved Valencia. Derefter går turen til Korea og Kina. I USA benytter Olesen sig af de invitationer, han kan få - og han spiller med i Zürich Classic i New Orleans inden han skal til Sawgrass for at deltage i årets

turnering på PGA Touren - nemlig Players Championship, som er sæsonens næste højdepunkt. FORE! Henrik Knudsen. Redaktør Viasat Golf

Tilbuddet er gældende alle mandage i perioden 1. marts til og med 31. oktober 2013 og for alle typer klubber-i-klubben for over 25 golfspillere. Kontakt Trelleborg Golfklub telefonisk på tlf. 58 50 52 00 eller via mail post@trelleborggolf.dk og henvis til annonce i Golfavisen.

*Gældende for klubber på Sjælland – kontakt os for pris fra Fyn/Jylland. Ønskes en tirsdag, onsdag eller torsdag +50 kr. pr. person og fredag +100 kr. pr. person.


ÆSO TART SÆSO START SÆS START SÆS NSTART SÆ N S O N O S N O S Æ O S Æ S S Æ S Æ T S Æ T S R T R T A R A T R A T S A T S T N S N S O N O S ÆSON TART SÆSO START SÆS START SÆ NSTART SÆ N S O N O S N O S Æ O S Æ S S Æ S Æ T S T S R T SÆ R T A R A T R A T S A T S T N S N S O N O S N O S O SÆS START SÆS NSTART SÆ NSTART SÆ ONSTART SÆ O S N O S Æ O S Æ S S Æ S Æ T S Æ T S FORDELSPRIS R T S R T A R A T R A T S A T S T N S N S O N O S N O S SÆSO START SÆS NSTART SÆ NSTART SÆ ONSTART S O S N O S O S Æ S S Æ S Æ T S Æ T S R T R T A R TS A T R A T S A T S T N S N S O N SPAR 339 O S N O S O S Æ T SÆS NSTART SÆ ONSTART SÆ ONSTART S SONSTART S S O S Æ S Æ S Æ T S Æ T S R T S R T A R T A T R A T S A T S T N S N S O N O S N O S O S Æ S Æ S Æ T S T S R T R T A R A T R A T RT SÆ ONLIKE vores FacebookS T S TA N S N S O N O S O S S Æ S Æ SVIDSTE DU?START Æ S side og deltag i T S T R T R A R A T RT SÆ ON A T S T N N S O O konkurrencen om 3 stk.SONS S Golf Copenhagen S Æ S Æ S Æ S T S T R T bags passer til START R A R til 500 kr. A T RT SÆ ONgavekort A T S T vinderne N S N S O N O S powakaddy vogn. O S S Æ S Æ S Æ Vi udtrækker S T R T R TS A R A T A T RT SÆ ONSd.T15AmajR2013. S T S N S N O N O S O S S Æ S Æ S Æ S Æ T S ART S SONSTART ÆSONSTART ÆRSKOENDSTAR SÆSONS*TAR R A R-TMSA ONSTART T S MOPNESBTAG ART SÆ SONSTART SKÆ N ÆS O S S Æ Æ S S Æ ART S SONSTART S ÆSONSTART ÆSONSTART SÆSONSTA S Æ T S T S R T A R T A T R A T R S A T S A T N S T N S O N O S N O S O S Æ S Æ S Æ S Æ T S T S TART ÆSONSTART SÆSONSTAR SÆSONSTAR T SÆSONSTA T R A R A T A T S T S N S TART S ÆSONSTART SÆSOVIDSTE N O DU? ÆSO N S Æ S S T T S R Experten altid R A T A T S T S N S N O N START SÆSONSTART SÆSharGolf S O gode tilbud i Golf SÆSO Æ S T T R T R T A T R i A T S T S N S N O N STAR SÆSONSTA SÆSOutlet-butikken O S O Kolding! RT SÆS Æ S T R T T A T R A T R S N O STA SÆSONSTA SÆSONST T SÆSONS S Æ S T R T R T A NSTAR T SÆSONSTAR T SÆSONSTA RT SÆSONST ART SÆSONS R A T R S A T S A T N S T N S O N S O S N O S N O S Æ S Æ S Æ S Æ T S T S R T R T A R A T R NSTA T SÆSONSTA T SÆSONST RT SÆSONS ART SÆSON R A T R A T S A T N S T N S O N S O S N O S N O FORDELSPRIS S Æ S Æ S Æ S Æ T S T S R T R T A R A T R A T S A T N S N FORDELSPRIS O N O S O S S Æ ONST RT SÆSONS 1039 Æ S Æ S T S T R T R A R A T A T S A T N S N O 1195 N O S O 260 S S Æ ONST RT SÆSONS SPAR Æ S Æ S T S T R T R A R A T A T S A O S Æ ONST RT SÆSONST RT SÆSONS ART SÆSONSPART299 S T R A A T S A T S SONST RT SÆSONS ART SÆSON TART SÆSON START SÆSO SONSTA RT SÆSONST ART SÆSONS TART SÆSON START SÆSO A T S T N S N S O S N O S N O S Æ O S Æ S S Æ S Æ T S T S R T R T A R A T R A T S A T S T N S N S O SÆS ÆSON T SÆS SÆSO ÆSON

1356

Scan QR-koden og kom videre til vores Facebook-side.

ATLANTA

Fås i flere forskellige farver. 909704060

Vor normalpris 1.695

Gælder vogne med fodplade.

L A Å P -20%

R E G A L Å P S G A B LE lbuddet gælder

rmal prisen. Ti

*Fratrækkes no

dsatte bags.

ke i forvejen ne

. * Gælder ik dtil 15. maj 2013

in

Du finder også gode tilbud i Golf Expertens webshop!

MIAMI

Fås i hvid/grøn, hvid/lysblå, hvid/lilla og hvid/mørkblå.

VEGAS

909704062

Fås i 4 forskellige farver.

Vor normalpris 1.495

909704058

Vor normalpris 1.299

JYLLAND:

SJÆLLAND:

ÅBNINGSTIDER:

AARHUS S. HØJBJERG · Oddervej 174 · 8270 Højbjerg · Tlf.: 8627 0203 AARHUS V. TILST · Agerøvej 25 · 8381 Tilst · Tlf.: 7026 0203 ESBJERG · Sædding Ringvej 2 · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7515 2800 AALBORG · Nibevej 20 A · 9200 Aalborg SV · Tlf.: 7216 1720 HERNING · Golfvej 2 · 7400 Herning · Tlf.: 9722 0203 OUTLET KOLDING · Albuen 19 · 6000 Kolding · Tlf.: 7444 0203

KØBENHAVN · Kildegårds Plads 1 · 2820 Gentofte · Tlf.: 3968 3878 HØRSHOLM · Cirkelhuset · Christianshusvej 4 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 4576 4148 GREVE · Agenavej 47 · 2670 Greve · Tlf.: 435 30099

Mandag - torsdag: 10.00-17.30 Fredag: 10.00-18.00. Lørdag: 10.00-13.00 Hørsholm: Hver lørdag 10.00-14.00 Øvrige butikker: 1. lørdag i måneden 10.00-14.00

Profile for GOLFavisen

April 2013  

Golfavisen april 2013

April 2013  

Golfavisen april 2013

Advertisement