Page 1

RACHUNEK nr 1 ORGINAL /praktyki mLingua Data wystawienia:

30.04.2012

Data sprzedaży:

30.04.2012

Termin płatności:

14.05.2012

Forma płatności:

przelew na konto bankowe

SPRZEDAWCA Bartosik Katarzyna ul. Przykładowa 2/3 21-040 Świdnik NIP 712-25-56-251 35 2345 5423 2345 5432 2345 3254

NABYWCA mLingua Sp. z o. o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Dla: mLingua Sp. z o. o. Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie z treścią umowy:

Nazwa towaru/usługi

Ilość

Cena

Wartość

1 tłumaczenie polski-angielski „eu_in_slides ENG.ppt” 11 443 zn. 2 tłumaczenie polski-angielski “Harry Potter and the Goblet of Fire ENG.doc” - 905 389 zn 3 tłumaczenie polski-angielski „Jaka chcemy miec starosc ENG.pdf” - 7 736 zn. 4 tłumaczenie polski-angielski “results ENG.xls” 4 049 zn. 5 tłumaczenie polski-angielski „Kolor magii ENG.doc” 306 963 zn.

10,17 stron

45,03 zł

457,96 zł

804,79 stron

45,03 zł

36 239,69 zł

6,88 stron

45,03 zł

309,81 zł

3,60 stron

45,03 zł

162,11 zł

272,86 stron

45,03 zł

12 286,88 zł

RAZEM

49 456,45 zł

słownie do zapłaty: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy

Uwagi: Praktyki mLingua

……………………………………………………….. Pieczęć i podpis sprzedawcy

……………………………………………………….. Podpis nabywcy

rachunek os prawna  

4 tłumaczenie polski-angielski “results ENG.xls” - 4 049 zn. 3 tłumaczenie polski-angielski „Jaka chcemy miec starosc ENG.pdf” - 7 736 zn. 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you