Page 1

LicitaČ›ie de artă

28 noiembrie 2013

116

A U C T I O N

H O U S E

A U C T I O N

H O U S E


Gheorghe Petrașcu (1872-1949) DORMIND ulei/pânză, semnat, datat (1)925 stânga sus; lucrarea a participat la expoziția personală a artistului din 1940 și este reprodusă în catalogul acesteia la poz. 116 (T.A.P.) 66 x 80 cm


A U C T I O N

H O U S E

A U C T I O N

H O U S E

116

LICITAȚIE Joi, 28 noiembrie 2013, ora 19.00 Hotel Marshal Garden, sala Safir București, Calea Dorobanților nr. 50 B EXPOZIȚIE Hotel Marshal Garden, sala Safir Miercuri, 27 noiembrie 2013, între orele 11.00 – 21.00 Joi, 28 noiembrie 2013, între orele 11.00 – 18.00 www.goldart.ro


Director: Luminița Ghilduș Specialiști colaboratori: Marilena Murariu – artă plastică Dr. Marian Constantin – carte, manuscris Adriana Adam – artă decorativă Ioan D. Popa – artă plastică Simona Predescu – artă plastică Dana Dragomir – artă plastică Prof. univ. dr. Alexandru Ghilduș – artă contemporană și design


Gheorghe Petraşcu (1872-1949) DORMIND

MĂRTURII AVANGARDISTE - EFIGII ALE MODERNISMULUI Dezvoltată sub incidența binomului carte - arte, licitația nr. 116 reunește scrieri alese din zona avangardei, dar și lucrări de grafică și pictură impregnate de un modernism temperat. Semnalăm, așadar, manuscrise semnate de nume sonore ale avangardei românești, precum: Geo Bogza, Ion Vinea, Sașa Pană, Ștefan Roll, Virgil Gheorghiu, Ion Pribeagu, Ion Manolescu, sau scrisorile – exemplare rarisime - adresate de B. Fundoianu și Eliza Ionescu Buzău (mama lui Urmuz) lui Tudor Arghezi. Nu mai puțin atractive sunt volumele: „Hore” de T. Arghezi, ediție princeps, „Focul din amnar” de C. Teodorescu, „Cântece de revoltă, dragoste și moarte”, „Schițe de Don”, revistele „Adam” și „Sburătorul”. Grafica și pictura sunt reunite sub semnul unui modernism guvernat de valorile picturalului sau de nonconformismul formal. Un element și mai vădit dacă procedăm la confruntarea operelor artiștilor români cu cele trei naturi statice ale unor pictori maghiari (Jolán Szilágyi, Ferenc Krutsay, Otto Matzek), acestea axate pe descrierea detaliată a obiectelor, pe evocarea texturii lor, nu mai puțin pe efectul de trompe-l’oeil. Prin contrast, pictura românească se întemeiază pe virtuțile strălucitoare ale culorii și posibilitățile incitante ale desenului. Stau mărturie pentru acestea imagistica unui Ion Irimescu, H.H. Catargi, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Aurel Cojan, Iosif Iser, Gheorghe Zamphiropol Dall, Eugen Chirovici, Dimitrie Serafim, Nicolae Vermont, Leon Alexandru Biju, Hrandt Avachian, Spiru Vergulescu, Ion Cristian Popescu, Vasile Varga, Jean Cheller, Arthur Garguromin Verona, Dumitru Ghiață, Octav Băncilă, Adam Bălțatu, Corneliu Baba, Marius Bunescu, Octav Angheluță ș.a . care își construiesc formele pornind de la lecția postimpresionismului și a unor tendințe moderniste, pe care le adaptează specificului național.

3


Cuprins

Carte / Manuscris

6 - 10

Artiști contemporani

11 - 12

Grafică / Acuarelă

13 - 17

Pictură

18 - 33

5


C-1 Virgil Gheorghiu CĂ MĂ AFLU DEPARTE - MANUSCRIS

C-2 George Topârceanu NOUĂ PAGINI DE MANUSCRIS

C-3 Geo Bogza MANUSCRISUL POEZIEI „TOAMNĂ APOCALIPTICĂ”

o pagină de manuscris (versuri) trimisă revistei „Bilete de papagal” spre publicare însoțită de o scrisoare

ale poeziilor „Parodii”, „Psalmi”, „Utrenie”, „Blesteme”, „Menire”, cu indicațiile de tehnoredactare ce îi aparțin lui Tudor Arghezi și o scrisoare adresată lui Tudor Arghezi

și o scrisoare către Tudor Arghezi

• preț estimat: 90 - 150 euro

• preț estimat: 380 - 500 euro

C-4 SCRISOARE B. FUNDOIANU CĂTRE TUDOR ARGHEZI DATATĂ 1915 cu precizarea propriului pseudonim - Alex. Vilara

• preț estimat: 550 - 600 euro 6

• preț estimat: 280 - 350 euro

C-5 Ion Vinea ÎN CHESTIA DOMNIȘOAREI JUCĂL

C-6 Camil Petrescu MANUSCRIS 4 PAGINI INEDITE

manuscris, nouă pagini

- „Sonet (Fabulă)” - 1912 - „Cântec” - 1913 - „Strofe de seară” - 1914 - „Stanțe grave” - 1914

• preț estimat: 300 - 400 euro

• preț estimat: 450 - 600 euro


Carte / Manuscris

C-7 SCRISOARE ELIZA IONESCU BUZĂU - MAMA LUI URMUZ - CĂTRE TUDOR ARGHEZI cu un plic original „Bilete de papagal”

• preț estimat: 500 - 600 euro

C-8 CARTE POȘTALĂ SAȘA PANĂ

C-9 SCRISOARE ȘTEFAN ROLL

adresată soției sale Maria Binder, datată 1938

adresată Margaretei Dinu, datată 1963, în plicul original

• preț estimat: 120 - 200 euro

C - 10 Claude Sernet ENFIN, CES NEUF POÈMES

C - 11 Ion Vinea PE MARGINEA VIEȚII - POEZIE-MANUSCRIS

tiraj limitat, exemplar numerotat; L’Imprimerie Union, Paris, 1949

cu adnotarea „scrisă 24 iunie (1)’964” și semnată

• preț estimat: 120 - 200 euro

• preț estimat: 190 - 250 euro

• preț estimat: 120 - 150 euro

C - 12 SCRISOARE ION PRIBEAGU ADRESATĂ LINEI WECHSLER

• preț estimat: 120 - 150 euro 7


C - 13 VICTOR BRAUNER 1903 - 1966

C - 14 REVISTA „SBURĂTORUL”, 1919

Graphik aus der Sammlung des Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne; Raum Editions, Lyon, 1991

colegat - an 1, de la nr. 1 până la nr. 26

• preț estimat: 180 - 250 euro

• preț estimat: 60 - 80 euro

C - 16 REVISTA „ADAM” - AVANGARDĂ nr. 12 din 1929, nr. 3, 9 și 15 din 1930, nr. 42 și 44 din 1931, nr. 59 din 1933, nr. 70 din 1934, nr. 80, 83, 84 și 85 din 1935

• preț estimat: 99 - 200 euro 8

C - 15 N.D. Cocea VINUL DE VIAȚĂ LUNGĂ cu portret inedit de Marcel Iancu și cu ex-libris Tudor Arghezi; Editura Cultura Națională, București, 1913

• preț estimat: 100 - 150 euro

C - 17 Tudor Arghezi HORE - VERSURI

C - 18 Cicerone Teodorescu FOCUL DIN AMNAR

ediție princeps, exemplar numerotat; Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, 1939

poem cu un portret și șase planșe de Perahim, dedicat lui Tudor Arghezi; Monitorul Oficial, 1946

• preț estimat: 80 - 120 euro

• preț estimat: 180 - 250 euro


Carte Artă decorativă / Manuscris

C - 19 SCHIȚE DE DON - 1916 personaje și moravuri de la începutul sec. XX, surprinse de caricaturistul I. Don; Atelierele Socec, București, 1916

• preț estimat: 130 - 200 euro

C - 22 Virgil Teodorescu SCRISOARE-MANUSCRIS

• preț estimat: 90 - 150 euro

C - 20 MONOGRAFIA LICEULUI GHEORGHE LAZĂR 1860 - 1935

C - 21 Geo Bogza CÂNTEC DE REVOLTĂ, DE DRAGOSTE ȘI MOARTE

cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înființare; Institutul de Arte Grafice „Luceafărul”, 1935

cu ilustrații de Marcela Cordescu, exemplar numerotat; Fundația „Regele Mihai I”, București, 1945

• preț estimat: 130 - 200 euro

C - 23 Lazăr Șăineanu DICȚIONAR UNIVERSAL AL LIMBEI ROMÂNE Editura Scrisul Românesc S.A., 1929

• preț estimat: 100 - 150 euro

• preț estimat: 250 - 300 euro

C - 24 DOUĂ CATALOAGE ALE EDITURII UNU cu desene de Victor Brauner și Jean David

• preț estimat: 110 - 150 euro

9


C - 25 Geo Bogza POEMUL INVECTIVĂ

C - 26 A. Zaremba DESCHIDERE

C - 27 Saşa Pană RĂBOJUL UNUI MURITOR - STROFE BANALE

cu amprentele digitale ale autorului, exemplarul 113/250; Editura UNU, 1933

cu un portret al autorului de S. Perahim, exemplarul 107/150; Editura UNU, 1933

tipărită în Atelierele „Lupta”, București, 1926

C - 29 Ion Manolescu ODIHNA NEAGRĂ

C - 30 CARTE POȘTALĂ MILITARĂ CAMIL PETRESCU CĂTRE TUDOR ARGHEZI

cu un portret de M.H. Maxy, exemplarul 101/200; Editura UNU, 1936

din primul război mondial (1917) - raritate filatelică

• preț estimat: 350 - 500 euro

C - 28 Moldov REPERTORIUL cu un portret de V. Brauner, tiraj de 213 exemplare; Editura UNU, 1935

• preț estimat: 80 - 100 euro 10

• preț estimat: 160 - 180 euro

• preț estimat: 120 - 150 euro

• preț estimat: 60 - 80 euro

• preț estimat: 320 - 350 euro


Artiști contemporani

D-2 Anghel Vasile Siminiuc (n. 1949) CASE DIN JOLDEȘTI

D-3 Ion Grigore (n. 1940) OALA CU FLORI ALBE ȘI GALBENE

ulei/P.F.L., semnat dreapta jos (T.A.P.) 56,5 x 57 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos în pastă; pe verso semnat, intitulat, datat 2012 (T.A.P.) 40 x 45 cm

ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso semnat, intitulat și datat 2013 (T.A.P.) 35 x 35 cm

• preț estimat: 500 - 600 euro

D-4 Costin Neamţu (n. 1939) ÎNSERARE pastel/hârtie, semnat, datat (19)91 dreapta sus (T.A.P.) 46,5 x 33 cm

• preț estimat: 400 - 500 euro

• preț estimat: 400 - 500 euro

Carte / Manuscris

D-1 Vergil Cojocaru (n. 1938) LA ȚARĂ

• preț estimat: 550 - 700 euro

D-5 Teodor Vescu (n. 1958) CARNAVAL VENEȚIAN ulei/pânză, semnat, datat (20)13 stânga jos (T.A.P.) 45 x 38 cm

• preț estimat: 700 - 800 euro

11


D-6 Ştefan Câlţia (n. 1942) LEGENDĂ

D-7 Viorel Nimigeanu (n. 1950) NATURĂ STATICĂ CU MĂȘTI

D-8 Dorel Petrehuș (n. 1957) NUD III

litografie, exemplarul 61/77, semnat în monogramă în câmpul compozițional spre stânga jos (T.A.P.) 66 x 45 cm

ulei/carton, semnat stânga jos cu albastru (T.A.P.) 44 x 48,3 cm

acril și ulei/lemn, semnat dreapta jos; pe verso intitulat și semnat (T.A.P.) 41 x 36,8 cm

preț estimat: 750 - 800 euro

D-9 Radu Dărângă (n. 1944) PEISAJ CITADIN ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 29,5 x 39,5 cm

• preț estimat: 700 - 800 euro 12

• preț estimat: 450 - 600 euro

• preț estimat: 450 - 500 euro

D - 10 Zamfir Dumitrescu (n. 1946) FOTOLIU CU AMINTIRI ulei/carton, semnat, cod 135/12 dreapta jos (T.A.P.) 29,5 x 23 cm

• preț estimat: 700 - 800 euro


Grafică / Acuarelă

D - 13 Ion Irimescu (1903-2005) MELANCOLIE

D - 14 Marcel Guguianu (1922-2012) PORTRET

pastă de pix negru/hârtie, semnată dreapta sus și pe mijlocul paginii spre dreapta, datată 1993 lateral stânga (T.A.P.) 20,7 x 14,5 cm

creioane colorate și carioca/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 21 x 14,5 cm

tuș cu penița/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 41,5 x 28,5 cm

D - 15 Constantin Piliuţă (1929-2003) PĂPĂDII

D - 16 Traian Brădean (1927-2013) PORTRETUL PICTORULUI TANASIS FAPPAS

D - 17 Eva Cerbu Siegler (1924-2008) FEMEIE ÎN FOTOLIU

tuș/hârtie bej, semnat, datat 2000 stânga jos; pe verso dedicație olografă (T.A.P.) 20 x 29 cm

tuș/hârtie, semnat, datat 1997 dreapta jos, intitulat central, în partea de jos (T.A.P.) 24,5 x 21,5 cm

creion, acuarelă și tempera/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 38 x 34 cm

• preț estimat: 300 - 400 euro

• preț estimat: 300 - 500 euro

• preț estimat: 200 - 300 euro

• preț estimat: 300 - 400 euro

Artiști contemporani

D - 12 Ion Irimescu (1903-2005) PAGINĂ DE SCHIȚE

• preț estimat: 300 - 400 euro

• preț estimat: 400 - 500 euro

13


D - 18 Henri H. Catargi (1894-1976) TERASĂ creion și acuarelă/hârtie, semnat cu monogramă, datat (19)38 stânga jos (T.A.P.) 24 x 30,8 cm

• preț estimat: 400 - 500 euro

14

D - 19 Jean Leon Cosmovici (1888-1952) VEDERE SPRE MARE

D - 20 Ion Pacea (1924-1999) MARINĂ

acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)929 dreapta jos (T.A.P.) 60 x 45 cm

tempera/carton subțire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 62,5 cm

• preț estimat: 400 - 600 euro

• preț estimat: 900 - 1000 euro


Grafică / Acuarelă

D - 21 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) CASE ÎN ARDEAL

D - 22 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) MAMA ȘI COPILUL

creion și acuarelă/hârtie, semnat central jos (T.A.P.) 17,5 x 14 cm

pastel/hârtie colorată gri, semnat dreapta jos (T.A.P.) 29 x 36,5 cm

• preț estimat: 300 - 350 euro

• preț estimat: 650 - 800 euro

D - 23 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) DUBROVNIK acuarelă/hârtie, semnat, localizat și datat 1957 dreapta jos, cu ștampila artistului central în partea de jos; pe verso localizat, semnat și datat (T.A.P.) 22 x 30,5 cm

• preț estimat: 700 - 800 euro

15


D - 24 Sabin Bălaşa (1932-2008) PORTRETUL LUI MILLWARD CLEM - AN IV

D - 25 Sabin Bălaşa (1932-2008) PORTRETUL UNEI COLEGE

grafit/hârtie; lucrarea are pe verso autentificarea olografă a lui Sabin Bălașa, cu datarea 1955 (T.A.P.) 16,2 x 11,7 cm

D - 26 Gheorghe Juster (1902-1968) CIOBAN DIN SIBIU

cărbune/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea datează din perioada de început a maestrului (T.A.P.) 24,2 x 20,3 cm

creion și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18,3 x 37,5 cm

D - 27 Aurel Cojan (1914-2005) INTERIOR CU FLOARE

D - 28 Marcel Chirnoagă (1930-2008) CARITATEA

D - 29 Marcel Chirnoagă (1930-2008) SPERANȚA ȘI CREDINȚA

tuș și creion/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 20,5 x 27,5 cm

acvaforte și acvatinta/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.) 86,3 x 39 cm

acvaforte și acvatinta/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.) 87,3 x 49,5 cm

• preț estimat: 300 - 350 euro

• preț estimat: 250 - 400 euro 16

• preț estimat: 500 - 600 euro

• preț estimat: 450 - 600 euro

• preț estimat: 300 - 400 euro

• preț estimat: 500 - 700 euro


Grafică / Acuarelă

D - 30 Corneliu Baba (1906-1997) MAESTRUL ȘI SOȚIA acuarelă și tuș/hârtie, dedicat, semnat și datat (19)78 dreapta jos; pe verso dedicat rameurului P. Madar, semnat, localizat Pangratti și datat 29 nov. 1980 (T.A.P.); 23 x 14 cm

• preț estimat: 750 - 900 euro

D - 31 D. Szilagyi LA BIRT tuș sepia cu penița și laviu/hârtie, semnat, localizat București și datat 1921 dreapta jos (T.A.P.) 23 x 32 cm

• preț estimat: 250 - 400 euro

D - 32 Iosif Iser (1881-1958) MODEL CU COBZĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60 x 49,5 cm

• preț estimat: 3100 - 3500 euro

17


D - 33 Paul Uzum (1911-?) ÎN DELTĂ

D - 34 Stavru Tarasov (1883-1961) NATURĂ STATICĂ CU VAS ROMÂNESC

ulei/hârtie/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 39 x 48,6 cm

D - 35 Doru Gheorghe Ionescu (1889-1988) IARNĂ PE CÂMP

ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso eboșă de „Portret de femeie’’ (T.A.P.) 43 x 28,7 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos; necesită ușoară restaurare (T.A.P.) 45 x 62 cm

• preț estimat: 450 - 600 euro

• preț estimat: 700 - 800 euro

D - 36 Gheorghe Zamphiropol Dall (1883-1951) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI CĂRŢI

D - 37 Luminița Tudor (1952-2007) MARINĂ

D - 38 Georgeta Marinescu Vintilescu (?-1989) PEISAJ BUCUREȘTEAN

ulei/carton, semnat, datat 1922 stânga jos (T.A.P.) 50 x 40,5 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60,3 x 81 cm

ulei/carton, semnat, localizat, datat 1958 stânga jos (T.A.P.) 39,5 x 30 cm

• preț estimat: 400 - 700 euro 18

• preț estimat: 400 - 500 euro

• preț estimat: 1100 - 1200 euro

• preț estimat: 400 - 500 euro


Pictură

D - 39 Ștefan Boca (1921-2002) IARNA ÎN PĂDURE

D - 40 Eugen Chirovici (1898-1964) TOAMNĂ LA ȚARĂ

ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 36,3 x 50 cm

ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 38 x 65 cm

• preț estimat: 450 - 600 euro

• preț estimat: 600 - 700 euro

D - 41 Leon Alexandru Biju (1880-1970) VAS CU FLORI

D - 42 Leon Alexandru Biju (1880-1970) GAROAFE ÎN ULCICĂ

D - 43 Ion Panteli Stanciu (1901-1981) PĂDURE TOAMNA

ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 61 x 48,5 cm

ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 49,5 x 68 cm

ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu (T.A.P.) 32,5 x 45,5 cm

• preț estimat: 1100 - 1400 euro

• preț estimat: 900 - 1300 euro

• preț estimat: 350 - 500 euro

19


D - 44 Dimitrie Serafim (1862-1931) LA POARTĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 32,8 x 40,8 cm

• preț estimat: 600 - 700 euro

20

D - 45 Nicolae Vermont (1866-1932) SCHIȚĂ PENTRU PORTUL CONSTANȚA

D - 46 Hrandt Avachian (1900-1990) PEISAJ CU PLOPI

ulei/carton, semnat, intitulat dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 20,5 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 39 cm

• preț estimat: 750 - 900 euro

• preț estimat: 900 - 1000 euro


Pictură

D - 47 Francisc Bartok (1937-1987) IARNĂ ÎN TÂRGUL IAȘIULUI

D - 48 Rudolf Négely (1883-1950) BĂRCI LA VENEȚIA

ulei/pânză, semnat și datat (19)80 dreapta jos (T.A.P.) 36 x 55,3 cm

ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 40 x 50,5 cm

D - 49 Jeniţa (Eugenia) Ghiga Bulbuc (1901-1979) BUCHETUL

D - 50 Ghenea BUJORI ÎN VAS ROMÂNESC

ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 42,7 x 74,7 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48 x 39 cm

• preț estimat: 350 - 400 euro

• preț estimat: 350 - 500 euro

• preț estimat: 650 - 800 euro

• preț estimat: 300 - 400 euro

21


D - 51 Aurel Băeşu (1896-1928) COPACI ÎN LUNCĂ

D - 52 LECTURĂ ulei/pânză, nesemnat; perioadă interbelică (T.A.P.) 44 x 59 cm

ulei/pânză, semnat, datat 1916 stânga jos (T.A.P.) 21 x 28 cm

• preț estimat: 550 - 600 euro

• preț estimat: 1000 - 1200 euro

D - 53 Mihai Cămăruț (1904-1981) NUD

D - 54 Henri H. Catargi (1894-1976) NATURĂ STATICĂ CU PIPĂ

ulei/pânză, semnat dreapta jos; lucrarea are marginile consolidate și șasiul schimbat (T.A.P.) 85 x 55,4 cm

ulei/pânză, semnat, datat 1936 stânga jos; pe cartonul de protecție semnat, datat, intitulat (T.A.P.) 50 x 64,5 cm

• preț estimat: 1100 - 1300 euro 22

• preț estimat: 3300 - 3800 euro


Pictură

D - 55 Dimitrie Serafim (1862-1931) ÎNAINTE DE PLOAIE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.) 24,5 x 36 cm

• preț estimat: 600 - 800 euro

D - 58 Spiru Vergulescu (1934-2007) PORTRETUL COLECȚIONARULUI IACOB ulei/P.F.L., semnat și datat I. 1979 stânga jos, cu însemnare olografă semnată dreapta jos (T.A.P.) 60,5 x 47,5 cm

preț estimat: 900 - 1000 euro

D - 56 Petre Ștefănescu Prahova PEISAJ ulei/carton, semnat, datat 1934 dreapta jos; autorul a expus la S.O. din 1943 (T.A.P.) 24,5 x 34,5 cm

preț estimat: 350 - 500 euro

D - 57 Iosif Steurer (1885-1971) ÎNSERARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 27,5 x 41,5 cm

• preț estimat: 350 - 500 euro

D - 59 Apostol Mănciulescu (1887-1962) SMĂRĂNDIȚA

D - 60 Ion Cristian Popescu (PIC) BUCHETUL

ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 69,5 x 49,3 cm

ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 33,8 x 30,6 cm

• preț estimat: 450 - 500 euro

• preț estimat: 350 - 400 euro

23


D - 61 Valentin Popa (1940-2010) ȚĂRĂNCUȚĂ CU BASMA

D - 62 Richard Meinl Mayol (1896-1972) BOBOCEI

D - 63 Valentin Popa (1940-2010) FLOAREA-SOARELUI

ulei/carton, semnat și datat 1968 lateral dreapta cu albastru (T.A.P.) 31,5 x 26,5 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 32,5 cm

ulei/pânză, nesemnat; lucrarea provine din colecția familiei (T.A.P.) 64,5 x 54 cm

• preț estimat: 450 - 600 euro

D - 64 Jolán Szilágyi (1895-1951) NATURĂ STATICĂ CU CAFETIERĂ

D - 65 Ferenc Krutsay (1868-1924) NATURĂ STATICĂ CU VASE DE CERAMICĂ

ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 67,7 x 54,7 cm

ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 41 x 45 cm

• preț estimat: 400 - 500 euro 24

• preț estimat: 350 - 400 euro

• preț estimat: 450 - 600 euro

• preț estimat: 500 - 600 euro

D - 66 Otto Matzek (n. sec. XX) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 18,5 x 22,5 cm

• preț estimat: 300 - 400 euro


Pictură

D - 67 Eugen Popa (1919-1997) CRĂIȚE ÎN VAS DE LUT

D - 68 Vasile Varga (1921-2005) LECTURĂ

ulei/P.F.L., semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 44,3 cm

ulei/pânză, semnat, dedicat, localizat Berlin, datat 2 august (19)89 dreapta sus (T.A.P.) 80 x 60 cm

• preț estimat: 350 - 500 euro

• preț estimat: 700 - 900 euro

D - 69 Theodor Cateliu (1855-?) FLORI ALBE ȘI ROȘII ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 57,5 x 48,7 cm

• preț estimat: 750 - 900 euro

25


D - 70 Jean Cheller (1911-1952) NATURĂ STATICĂ CU FLORI

D - 71 Ion Mirea (1912-1987) LA MARGINEA ORAȘULUI

ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 28,5 x 37,5 cm

ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso „Natură statică” (T.A.P.) 34,8 x 50 cm

D - 72 Arthur (Garguromin) Verona (1868-1946) COPII ÎN PĂDURE

D - 73 Gheorghe Zamphiropol Dall (1883-1951) IARNĂ GREA

• preț estimat: 1600 - 1800 euro

ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 41 x 50 cm 26

• preț estimat: 2200 - 2400 euro

• preț estimat: 1600 - 2000 euro

ulei/carton, semnat și datat 1923 stânga jos (T.A.P.) 33,3 x 46,5 cm

• preț estimat: 600 -700 euro


D - 74 Octav Băncilă (1872-1944) CRINI

D - 75 Octav Băncilă (1872-1944) PE ÎNSERAT

ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.) 70 x 62,5 cm

ulei/pânză, semnat și datat 1912 stânga jos (T.A.P.) 49 x 36,3 cm

• preț estimat: 4500 - 6000 euro

Pictură

Aflată la întâlnirea dintre academismul munchenez și tehnica impresionistă, pictura lui Octav Băncilă pășește nu o dată pe calea unui manierism exprimat în subiecte inspirate din universul domestic, dominate de o atmosferă deopotrivă intimistă și dramatică, precum în „Pe înserat”. Este în fond o tematică ce îi prilejuiește autorului tot atâtea posibilități de afirmare a virtuozității sale incontestabile, de care dă dovadă și în naturile statice cu flori, cum este și cazul celei oferite în licitația prezentă, intitulată „Crini”.

• preț estimat: 1900 - 2500 euro

27


D - 76 Dumitru Ghiaţă (1888-1972) PEISAJ DE IARNĂ ÎN BUCUREȘTI

D - 77 Adam Bălţatu (1889-1979) MARGINE DE PĂDURE

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 46,5 x 38,2 cm

ulei/carton, semnat și datat 1919 dreapta jos (T.A.P.) 35 x 47,2 cm

• preț estimat: 3300 - 3500 euro

• preț estimat: 2200 - 2500 euro

D - 78 Mircea Olarian (1898-1985) ÎN LUNCĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 35,5 x 46,7 cm 28

• preț estimat: 800 - 900 euro


Pictură

D - 79 George Ştefănescu (1914-2008) FETIȚĂ ÎN COSTUM POPULAR

D - 80 Corneliu Baba (1906-1997) PORTRETUL DOAMNEI GRAPPA

ulei/placaj, dublu semnat dreapta sus și dreapta jos; pe verso semnat și datat 1983 (T.A.P.) 24 x 24,5 cm

ulei/carton, semnat și datat (19)44 dreapta jos; pe verso intitulat, semnat și datat (19)44 (T.A.P.) 47 x 35 cm

• preț estimat: 300 - 400 euro

• preț estimat: 5500 - 7000 euro

D - 81 Octav Angheluţă (1904-1979) DUPĂ PLOAIE ulei/carton, semnat și datat (1)949 dreapta jos (T.A.P.) 25,5 x 34,8 cm

• preț estimat: 700 - 800 euro

29


O mențiune aparte merită pictura lui Camil Ressu – „Vorbe de taină”, o lucrare ce amintește prin subiect și manieră de perioada sa de la Vlaici, când s-a aplecat cu profunzime asupra lumii satului. Regăsim aici, dincolo de anecdotica desprinsă din relația celor două tinere, același ritm al volumelor monumentale, armonizarea simfonică a registrelor ample, simplitatea peisajului la fel ca în marile sale compoziții cu țărani. Magistrală este îmbinarea dintre „decorativ” și pictural, dintre desenul ce surprinde lapidar caracterul modelului și efectele cromaticii dispuse cu libertate în pete vibrante.

D - 82 Camil Ressu (1880-1962) VORBE DE TAINĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 66 x 50 cm 30

• preț estimat: 18000 - 22000 euro


Pictură

D - 83 Sever Burada (Buradescu) (1896-1968) FETIȚĂ ÎN ROZ

D - 85 Spiru Vergulescu (1934-2007) STRADĂ ÎN SIGHIȘOARA

ulei/carton, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 27,5 x 33 cm

ulei/pânză, semnat, datat (19)97 stânga jos cu roșu (T.A.P.) 73 x 60 cm

• preț estimat: 350 - 400 euro

• preț estimat: 1600 - 2000 euro

Peisajele lui Marius Bunescu aspiră să cuprindă permanența materială a naturii, ele comunică, de cele mai multe ori, un cuprinzător sentiment de certitudine. În „Bărci la malul mării”, artistul se oprește, dincolo de efectele efemere ale culorii topite în lumină, asupra structurilor solide ale ambarcațiunilor și formelor dense ale țărmului. Artistul pare a sonda puterea tăcută a naturii până și în concretețea elementului acvatic. D - 84 Marius Bunescu (1881-1971) BĂRCI LA MALUL MĂRII ulei/carton, dublu semnat dreapta jos (T.A.P.) 40 x 49,5 cm

• preț estimat: 1700 - 2000 euro

31


D - 86 Jean Alexandru Steriadi (1880-1956) PEISAJ CU TURN ulei/pânză, semnat și datat (1)940 dreapta jos (T.A.P.) 38 x 54,5 cm

• preț estimat: 6800 - 8000 euro 32


Pictură

D - 87 Gheorghe Petraşcu (1872-1949) DORMIND ulei/pânză, semnat, datat (1)925 stânga sus; lucrarea a participat la expoziția personală a artistului din 1940 și este reprodusă în catalogul acesteia la poz. 116 (T.A.P.) 66 x 80 cm

• preț estimat: 52000 - 60000 euro

Fotografie cu lucrarea din timpul expoziției personale din 1940

Ca și în opera de față, Petrașcu a reprezentat, de regulă, femeia în scene intime de interior, atunci când nu a surprins-o în atitudini contemplative în natură. Personajul din „Dormind” – redat într-o postură mai puțin abordată îndeobște de artist, pe o ușoară diagonală dinspre stânga sus spre dreapta jos, în care bustul se datașează plenar pe alburile vibrante ale pernei și așternutului pentru a reliefa carnația voluptuoasă - concentrează o rafinată senzualitate, măiestrit orchestrată de construcția puternică a formelor și de gama tonurilor grave de „emailuri”, deasupra cărora izbucnește roșul din legătura de cap, care sporește efectul tactil al întregului tablou. Un sentiment stenic decurgând din afectivitatea temei și totodată din noblețea reprezentării conferă acestei lucrări o încărcătură specială, situând-o printre capodoperele maestrului.

33


Index autori

Angheluţă, Octav Arghezi, Tudor Avachian, Hrandt Baba, Corneliu Bartok, Francisc Băeşu, Aurel Bălaşa, Sabin Bălţatu, Adam Băncilă, Octav Biju, Leon Alexandru Boca, Ştefan Bogza, Geo Brauner, Victor Brădean, Traian Bunescu, Marius Burada (Buradescu), Sever Catargi, Henri H. Cateliu, Theodor Cămăruţ, Mihai Câlţia, Ştefan Cerbu Siegler, Eva Cheller, Jean Chirnoagă, Marcel Chirovici, Eugen Cocea, N.D. Cojan, Aurel Cojocaru, Vergil Cosmovici, Jean Leon Dărângă, Radu Dumitrescu, Zamfir

34

29 8 20 17, 29 21 22 16 28 27 19 19 6, 9, 10 8 13 31 31 14, 22 25 22 12 13 26 16 19 8 16 11 14 12 12

Ghenea Gheorghiu, Virgil Ghiaţă, Dumitru Ghiga Bulbuc, Jeniţa (Eugenia) Grigore, Ion Guguianu, Marcel Ionescu, Doru Gheorghe Irimescu, Ion Iser, Iosif Juster, Gheorghe Krutsay, Ferenc Manolescu, Ion Marinescu Vintilescu, Georgeta Matzek, Otto Mănciulescu, Apostol Meinl Mayol, Richard Mirea, Ion Moldov Neamţu, Costin Négely, Rudolf Nimigeanu, Viorel Olarian, Mircea Pacea, Ion Pană, Saşa Panteli Stanciu, Ion Petraşcu, Gheorghe Petrehuş, Dorel Petrescu, Camil Piliuţă, Constantin Popa, Eugen

21 6 28 21 11 13 18 13 17 16 24 10 18 24 23 24 26 10 11 21 12 28 14 10 19 33 12 6 13 25

Popa, Valentin Popescu, Ion Cristian Ressu, Camil Schweitzer-Cumpăna, Rudolf Serafim, Dimitrie Sernet, Claude Siminiuc, Anghel Vasile Steriadi, Jean Alexandru Steurer, Iosif Szilagyi, D. Szilágyi, Jolán Şăineanu, Lazăr Ştefănescu, George Ştefănescu Prahova, Petre Tarasov, Stavru Teodorescu, Cicerone Teodorescu, Virgil Topârceanu, George Tudor, Luminiţa Uzum, Paul Varga, Vasile Vergulescu, Spiru Vermont, Nicolae Verona, Arthur (Garguromin) Vescu, Teodor Vinea, Ion Zamphiropol Dall, Gheorghe Zaremba, A.

24 23 30 15 20, 23 7 11 32 23 17 24 9 29 23 18 8 9 6 18 18 25 23, 31 20 26 11 6, 7 18, 26 10


Documentare: Sandra Ghilduș

Program: Primire lucrări: Luni – vineri: 10.00 – 16.00

Conducător licitație: Marian Constantin Alexandru Ghilduș

Livrări obiecte adjudecate și efectuare plăți: Luni – vineri: 10.00 – 16.00 Informații: Luni – vineri: 10.00 – 16.00

Concept design: Logo Bigger www.logobigger.ro

Adresă: Str. Ioan Vodă Caragea nr. 27, sector 1 Telefon / fax: 021 312 31 67 / 021 314 98 23 0755 081 151 E-mail: licitatii@goldart.ro office@goldart.ro

35


DIZAINĂR

MAGAZIN-CONCEPT DE DESIGN ROMÂNESC str. Puțul cu Plopi 17

Numele magazinului, „Dizainăr”, care este transcrierea fonetică a termenului din limba engleză, se dorește a sublinia, o dată în plus, accentul care se pune pe creația românească. Obiectivul nostru este să aducem creația românească pe scena de design internațională, dar mai ales în atenția publicului din România. Pentru a putea face aceasta, credem că piesele produse și create aici, în România, trebuie să aibă un loc unde să se poată simți ca acasă, unde să poată fi admirate, discutate, create, „dizainate” și chiar criticate atât de designeri, cât și de cumpăratori și producători. Dizainăr își propune să devină nu atât galerie/magazin de design, cât mai degrabă o intersecție unde creatorul, producătorul și cumpărătorul de produs original românesc se întâlnesc într-o experiență atât boemă, cât și foarte practică. Spațiul Dizainăr va mai găzdui expoziții, workshop-uri, discuții libere și întreg entuziasmul creator al pasionaților de design și cultură în general. Beneficiile cumpărătorului de design românesc sunt multiple. În afara investiției pe care o face în cultura și identitatea națională, are acces la un izvor de creativitate nou. Creațiile sunt unele adaptate pieței noastre, produse, concepute și vândute în România. Aceasta este o oportunitate extraordinară și pentru producătorii români care în prezent sunt nevoiți să lucreze pentru firme străine, dar nu au timpul sau resursele necesare dezvoltării unor linii proprii de producție care să rivalizeze cu produsele de pe piața internațională, în timp ce cumpărătorul român este obligat să cumpere produse străine, uneori fabricate chiar în România. „Noi credem că există foarte mult potențial în piața de design de produs românesc, iar Dizainăr va deveni locul de întâlnire al oamenilor care înțeleg utilitatea produselor frumoase și bine făcute.” Mihnea Ghilduș - părintele Dizainăr

36


37


REGULAMENT DE LICITARE 1. Catalogul

Catalogul licitaţiei se editează înaintea organizării fiecărei licitaţii şi cuprinde regulamentul licitaţiei, prezentarea obiectelor pe secţiuni în ordinea intrării în licitaţie şi estimarea de preţ.

2. Expunerea

Expunerea obiectelor se face cu o săptămână înaintea licitaţiei. Expoziţia este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate poziţiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces în spaţiul expoziţional în intervalul stabilit și comunicat de organizatori. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, a autenticității şi a conformității înscrisurilor şi a marcajelor, cu asistenţa personalului Casei de Licitaţii. Vizitatorii au posibilitatea, în cele șapte zile de expunere a lucrărilor, să le verifice cu atenție și să se consulte cu experții Casei de Licitații sau cu experții proprii. Eventualele daune provocate exponatelor în urma manipulării incorecte vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul şi fotografiatul nu sunt permise decât cu acordul organizatorului.

3. Participarea la licitaţie

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate sau rezidenţă. Nu se percepe taxă de participare. Pot participa la licitaţie persoanele direct interesate sau reprezentanţi ai acestora care vor prezenta împuternicire. Persoanele interesate în achiziţionarea unor piese din licitaţie, care nu pot participa personal, sunt invitate să ia legătura cu organizatorii pentru a stabili modalitatea de reprezentare.

4. Înscrierea

Înscrierea se face prin completarea contractului de participare la licitaţie, care reprezintă angajamentul de plată şi care certifică recunoaşterea prevederilor din prezentul regulament. Dreptul de participare la licitaţie este obţinut în urma înscrierii la secretariatul licitaţiei şi a obţinerii cartonului de participant numerotat.

5. Reglementări de ordin general

Licitaţia începe la ora anunțată de organizatori. La începutul licitaţiei este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitaţiei anunţă preţul de intrare în licitaţie, pentru fiecare poziţie. La poziţiile menţionate cu preţ de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitaţiei anunţă dacă acesta a fost sau nu atins. Licitaţia poate continua până la adjudecare. Licitaţia se desfăşoară în ordinea menţionată în catalog, fără pauză şi fără limită de timp. Licitaţia se încheie după ce ultima poziţie din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru preţul propus de conducătorul licitaţiei se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziţiei licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorul licitaţiei, după efectuarea a trei strigări ale preţului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitaţie asigură confidenţialitatea identităţii cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

6. Modalităţi de ofertare pentru obiectele nevândute în licitaţie

În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitaţie, aceasta se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitaţiei, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziţii neadjudecate. Vânzarea se efectuează la preţul de intrare în licitaţie, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preţ de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitaţii oferă lucrarea la preţul acceptat de depunător şi, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

7. Plata

Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitaţiei, într-un interval de șapte zile calendaristice. Factura: La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitație de 15,5% (care include TVA) şi taxa pentru artă plastică (TAP), de 0,5% (calculată la valoarea de adjudecare + comisionul Casei de Licitații, pentru poziţiile din catalog care au specificat TAP). Orice altă taxare impusă de lege va fi anunţată şi se va aplica. Facturarea se efectuează în lei, la cursul de schimb BNR valabil în ziua licitației.

8. Modalităţi de plată

Numerar (lei) la casieria Casei de Licitaţii. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitaţii, la banca specificată în factură. Pentru plățile efectuate cu cardul, se reține comisionul băncii de 2%, aplicat la întreaga sumă (preț adjudecare plus comision și taxe). Plățile se efectuează în lei de către rezidenții români și în lei, EUR sau USD de către cetățenii nerezidenți.

9. Livrarea

Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitaţii, după confirmarea efectuării plăţii facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitaţii. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirmă vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/2003 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligaţia de a verifica starea de conservare şi integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziţie o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plăţii pentru a contesta 38


autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnate de un specialist atestat sau de o instituţie de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plăţii este considerată renunţare la dreptul de contraexpertiză.

10. Alte clauze

Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condiţiile legislaţiei în vigoare. Casa de Licitaţii îşi rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitaţie în situațiile care solicită acest lucru.

REGULAMENT DE DEPUNERE - CONDIȚII CONTRACTUALE Casa de Licitaţii GOLDART primeşte în custodie, pentru participarea la licitaţie, obiecte de artă şi antichităţi, carte, manuscris şi altele, în condiţiile contractuale de mai jos:

1. Modalitatea de primire

Obiectele se depun pentru participarea la licitaţie prin semnarea unui contract legal de licitaţie, care constituie titlu executoriu. Este asigurată confidenţialitatea identităţii deponenţilor, în limitele legii. Este garantată păstrarea obiectelor depuse în condiţii de siguranţă, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Obiectele depuse rămân în custodia Casei de Licitaţii.

2. Obligaţiile deponentului

Depunerea obiectelor se face la punctul de lucru indicat de Casa de Licitaţii. Lucrările care au rame deteriorate vor fi prezentate în licitaţie numai după înlocuirea acestora. Costul înlocuirii ramei va fi suportat de deponent. Obiectele nu pot fi retrase cu 21 de zile lucrătoare înaintea începerii şi 15 zile lucrătoare după desfăşurarea licitaţiei. În situaţia retragerii obiectelor de către deponent înaintea intervalelor menţionate, deponentul va achita comisionul Casei de Licitaţii de 15,5%. Obiectele nevândute în cadrul licitaţiei se vor ridica de către deponent în termen de maximum o săptămână de la data expirării celor 15 zile menționate mai sus. După trecerea acestui termen, Casa de Licitaţii nu mai garantează integritatea obiectelor. Casa de Licitaţii poate decide reprogramarea în licitaţiile viitoare a obiectelor, la preţul din contract, informând deponentul. Obiectele nevândute, care nu sunt retrase de deponent într-o perioadă de maximum un an de la depunere, se consideră abandonate, devenind proprietatea Casei de Licitaţii. Deponentul va primi detalii despre vânzarea obiectelor sale consultând site-ul Casei de Licitaţii sau contactând personalul Casei de Licitaţii, în timpul orelor de program indicate pe site.

3. Evaluarea lucrărilor

Evaluarea se efectuează gratuit de către specialiştii autorizaţi ai Casei de Licitaţii. Nu se eliberează certificate de evaluare, fişele de evaluare având caracter intern. Casa de Licitaţii stabileşte preţurile care se vor înscrie în catalog şi care reprezintă estimarea pentru fiecare lucrare participantă la licitaţie. Preţurile minime de vânzare sunt stabilite de comun acord între depunător şi Casa de Licitaţii şi sunt înscrise în prezentul contract (preţ de rezervă). Acestea pot fi modificate cu acordul părţilor. Casa de Licitaţii asigură evaluări la domiciliu, în baza programărilor. La cerere, Casa de Licitaţii intermediază, contra cost, certificate de atestare, în urma efectuării expertizei artistice şi/sau tehnice.

4. Modalitatea de participare la licitaţie

Casa de Licitaţii stabileşte data participării la licitaţie a obiectelor depuse. Obiectele depuse pot fi reproduse în catalog, pe internet şi în alte materiale publicitare.

5. Condiţii financiare

Preţurile de intrare în licitaţie vor fi exprimate în EUR. În situaţia efectuării vânzării, deponentul primeşte din partea Casei de Licitaţii preţul de adjudecare în EUR transformat în lei, la cursul de schimb BNR din ziua licitației, din care se reţine comisionul de 15,5% (care include TVA). În conformitate cu Legea 285/2004, Casa de Licitaţii are obligaţia de a-i reţine deponentului cota procentuală stabilită prin lege privind dreptul de suită cuvenit autorilor şi urmaşilor acestora. Plăţile către deponenţi se efectuează în termen de două săptămâni de la data achitării obiectelor de către cumpărător sau, ulterior acestei perioade, după confirmarea primirii banilor în contul Casei de Licitaţii. În cazul în care deponentul este şi autorul lucrării depuse, plăţile dreptului de autor sunt efectuate conform legislaţiei în vigoare. Odată cu primirea de către deponent a sumei aferente vânzării obiectelor depuse, contractul între părţi se consideră finalizat.

6. Dispoziţii finale

Casa de Licitaţii aplică o penalizare de 1% din sumele contractuale, pentru fiecare zi de depozitare, obiectelor nevândute şi neridicate de către deponent în termenul stabilit în contract. La finalul licitaţiei, obiectele nevândute se pot vinde în conformitate cu prevederile articolului 6 din regulamentul de participare de licitare. Ulterior licitaţiei, Casa de Licitaţii poate adjudeca obiecte în favoarea celei mai bune oferte. Regulamentul de participare la licitaţii este parte integrantă din prezentul contract. Părțile semnatare se angajează să respecte prevederile stipulate în regulament şi în angajamentele de plată. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 39


Pentru că pasiunea necesită spațiu. Îți înțelegem nevoile înainte să le exprimi.

Pentru nevoile afacerii tale:

FULL SERVICE AGENCY www.logobigger.ro


Parteneri media:

Camil Ressu (1880-1962) VORBE DE TAINĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 66 x 50 cm


www.goldart.ro

A U C T I O N

H O U S E

A U C T I O N

H O U S E

Catalog Goldart 116 - "Mărturii avangardiste - Efigii ale modernismului"  

Catalogul licitatiei cu numarul 116 a Casei de licitatii Goldart

Advertisement