__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Licitația specială Marcel Chirnoagă

Licitație

Sâmbătă 2 aprilie 2016, ora 12:00

Expoziție Luni 28 martie - Vineri 1 aprilie orele 10:00 - 19:00 Sâmbătă 2 aprilie ora 11:00

Galeria GOLDART Intrarea I.L. Caragiale nr. 1 Lot 32 Autoportret

www.goldart.ro

GOLDART 1


Lot 1

Lot 2

„Îngeri triști ”

„În lagăr ”

acvaforte și acvatinta,

aquaforte și acvatinta,

exemolar de artist,

semnat dreapta jos sub

intitulat stânga jos,

cuvetă (T.A.P.)

semnat dreapta jos (T.A.P.)

49 x 34,5 cm

52,5 x 30,5 cm

500-600 €

400-550 €

Lot 3

Lot 4

„Vis ”

„Odihnă ”

acvaforte, acvatinta cu

acvaforte și acvatinta,

placă sudată, exemplar

semnat dreapta jos

de artist, semnat

sub cuvetă (T.A.P.)

dreapta jos sub imagine

73 x 40 cm

66,5 x 40,8 cm în oglindă

1700– 1900 € 2100– 2400 €

GOLDART 2


Lot 5

Lot 6

„În lagăr ”

„Greva foamei (Doftana) ”

acvaforte și acvaforte și

acvatinta,

acvatinta, intitulat

semnat dreapta

stânga jos sub

jos sub cuvetă (T.A.P.)

cuvetă, semnat,

49 x 34,2 cm

datat 1960 dreapta jos sub cuvetă 49 x 34 cm

500 - 600 €

500 - 650 €

Lot 7

Lot 8

„Cuplu ”

„Compoziție cu piele de pește ”

placă în acvaforte si sudură, exemplar de artist, semnat dreapta jos în câmpul compoziției (T.A.P.)

acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

42 x 55,3 cm

40 x 47,5 cm

850 - 1000 €

450 - 600 € GOLDART 3


Lot 9

Lot 10

„Compoziție erotică ”

„Avariția ” acvaforte și acvatinta

acvaforte și acvatinta,

cu placă sudată,

exemplar de artist, semnat dreapta jos

semnat dreapta jos (T.A.P.)

sub imagine cu

97,5 x 60 cm

creionul (T.A.P.) 47 x 29 cm

2200-2400 €

600 - 800 €

Lot 11 „Maternitate ” acvaforte și acvatinta, exemplarul 7/50, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

Lot 12 „Erotică ” acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

33 x 56,5 cm

56 x 76,4 cm

750 - 900 €

1000-1200 € GOLDART 4


Lot 13

Lot 14

„Compoziție cu șarpe ”

„Autoportret ”

acvaforte și acvatinta

acvaforte și acvatinta,

cu placă sudată,

probă de artist,

exemplar de artist,

intitulat stânga jos,

semnat dreapta jos (T.A.P.)

semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

75 x 55 cm

60 x 44 cm

2200-2400 €

900-1200 €

Lot 15

Lot 16

„La adăpat- Bivoli ”

„Bufnița ”

litografie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, semnat dreapta jos (T.A.P.)

45 x 64,5 cm

51 x 47 cm

650-800 €

700-900 € GOLDART 5


Lot 17

Lot 18

„Compoziție cu fată ”

„Compoziție cu bufnițe”

acvaforte și acvaforte

acvaforte și acvatinta,

color, exemplar de

exemplar de artist,

artist, semnat dreapta

semnat dreapta jos (T.A.P.)

jos (T.A.P.) 75 x 55 cm

75 x 55 cm

2200-2400 € 2200-2400 €

Lot 19 La câmp ” acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, semnat dreapta jos (T.A.P.)

Lot 20 „Compoziție cu valuri ”

55 x 74,5 cm

acvaforte, acvatinta cu placă sudată, exemplar de artist, semnat, datat (19)72 dreapta jos, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.)

1600-1800 €

66,5 x 99,5 cm

2100-2400 €

GOLDART 6


Lot 21

Lot 22

„Învingătorul cu pielea dușmanului pe băț ”

„Orașul ”

acvaforte cu placă acvaforte și acvatinta cu

sudată pe fotolito,

placă sudată pe fundal de

exemplar de artist,

fotolito, exemplar de

intitulat și semnat stânga jos (T.A.P.)

artist, intitulat stânga jos,

101,5 x 50 cm

semnat, datat (19)72 dreapta jos (T.A.P.)

2100-2300 €

98,5 x 68 cm

2600-3000 €

Lot 23

Lot 24

„Nu ucideți caii! ”

„Elogiu pământului ”

litografie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

54,5 x 76,5 cm

1600-1800 €

71 x 77,5 cm

700-900 € GOLDART 7


Lot 25

Lot 26

„Animalieră ”

„Cerber ”

acvaforte și acvatinta cu

acvaforte, acvatinta cu placă sudată,

placă sudată, exemplar

exemplar de artist,

de artist, semnat

intitulat stânga jos,

dreapta jos, datat

semnat dreapta jos

1979 pe verso (T.A.P.)

sub cuvetă (T.A.P.)

98 x 49 cm

102,5 x 69 cm

1600-1800 € 1100-1400 €

Lot 27

Lot 28

„Înger în zbor ”

„Victorie ”

acvaforte, fotolito cu placă sudată, epreuve unique, semnat, datat (19)73 dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

acvaforte, fotolito cu placă sudată, exemplar 6/25, intitulat, numerotat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

58 x 102 cm

67 x 87 cm

2100-2300 €

1600-1800 € GOLDART 8


Lot 29

Lot 30

„Le Mal I ”

„Descălecător ”

gravură cu placă cu

acvaforte și acvatinta,

sudură, acvaforte,

exemplar de artist,

acvatinta pe fundal de fotolito, exemplar de artist, intitulat stânga jos,

intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 73,5 x 51 cm

semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

1100-1300 €

99 x 50,5 cm

2100-2300 €

Lot 31

Lot 32

„Flying Man ”

„Autoportret ”

gravură din două plăci cu sudură, acvaforte,

acvaforte, acvatinta cu

acvatinta cu descărcare

placă sudată, exemplar

color pe plan secundar

de artist, semnat, datat

și pe fundal de acvatinta,

(19)75 dreapta jos

exemplar de artist,

70 x 39,5 cm

semnat, datat (19)68 dreapta jos sub cuvetă

1600-1800 €

87 x 48 cm

2600-2800 €

GOLDART 9


Lot 33

Lot 34

„Zburător ”

„Totem ”

fotolito și acvaforte cu

acvaforte, acvatinta cu

placă sudată, semnat

placă sudată, exemlar

dreapta jos (T.A.P.) 68 x 49 cm

de probă, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 97,7 x 51 cm

2200-2400 € 1600-1800 €

Lot 35

Lot 36

„Cai simbolici ”

„Prospero ”

acvaforte, acvatinta cu

acvaforte și acvatinta,

placă sudată, exemplar

ex. 79/150, numerotat,

de artist, intitulat stânga

intitulat stânga jos,

jos sub cuvetă, semnat

semnat dreapta jos

dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

sub imagine (T.A.P.) 39,8 x 23,3 cm

97 x 60 cm

300- 450 € 2100-2300 €

GOLDART 10


Lot 37

Lot 38

„Întelept ”

„Maternitate ”

acvaforte și acvatinta,

acvatinta și acvforte, exemplar de artist,

exemplar de artist,

intitulat stânga jos,

intitulat stânga jos, semnat dreapta jos

semnat dreapta jos (T.A.P.)

sub cuvetă (T.A.P.)

36 x 24,5 cm

31,5 x 20 cm

450-600 € 250-400 €

Lot 39

Lot 40

„Oameni și pământuri ”

„Justiția ”

fotolito și acvaforte, exemplar de artist, intitulat stânga jos, semnat, datat (19)71 dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 66 x 96,5 cm

1600-1800 €

acvaforte și acvatinta, exemplar de artist III/IV, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 58,5 x 68,5 cm

300-400 €

GOLDART 11


Lot 41

Lot 42

„Drac melancolic

„Hoții ”

și drăcoaice ” acvaforte și acvatinta, exemplar 12/25, acvaforte, exemplar

intitulat stânga jos,

de artist, intitulat

numerotat 16, semnat

stânga jos, semnat

dreapta jos (T.A.P.)

dreapta jos (T.A.P.)

42 x 29,5 cm

45,5 x 34,5 cm

350-500 €

300-400 €

Lot 43 „Europa ”

Lot 44 „Le Grand Départ ”

acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, numerotata VII/X, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos (T.A.P.)

acvaforte și acvatinta, ex. 2/20, semnat dreapta jos (T.A.P.)

29 x 22,5 cm

62 x 61 cm

250-400 €

450-600 €

GOLDART 12


Lot 45

Lot 46

„Tradătorii ”

„Trădătorii - Ugolin ”

acvaforte și acvatinta, exemplarul 12/25,

acvaforte și acvatinta, exemplarul 12/25, numerotat central 20,

numerotat central 19,

intitulat stânga jos,

semnat dreapta jos (T.A.P.)

semnat dreapta jos (T.A.P.)

47,7 x 34 cm

41 x 29,5 cm

350-500 €

350-450 €

Lot 48 „Mânia ” acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 100 x 66 cm

Lot 47 „Il Pensatore ”

600-700 €

acvaforte și acvatinta, exemplarul 4/50, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 33,6 x 53 cm

700 - 900 €

www.goldart.ro

București, Intr. I.L. Caragiale nr.1, sector 2 Tel./Fax: 021 312 31 67 I 021 314 98 23 licitatii@goldart.ro I office@goldart.ro GOLDART 13

Profile for Gold Art

Catalog Marcel Chirnoaga  

Catalog Marcel Chirnoaga  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded