__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

order

C. Carte/manuscris Carte

C-1

55-70

5 VOLUME CU AUTOGRAFE ALE AUTORILOR Ion Marin Sadoveanu, Dinu Pillat, Ionel Teodoreanu, Damian Stănoiu și Mihail Drumeș C-2 Jacques Lassaigne LUCHIAN Editura Fundația Regală pentru literatură și artă, 1974

C-3

15-25

7-15

LE STYLE LOUIS XIV Paris, Librairie d'art R. Ducher, 1927

C-4 George (Gheorghe) Oprescu SZATHMARY editura E.S.P.L.A., 1954

10-15

C-5 George (Gheorghe) Oprescu ALEXANDRU CIUCURENCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1962

10-15

C-6 Romulus Vulcănescu PULBERE DE STELE Editura Autorului, București, 1947

5-10

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

C-7

75-80

G. Petrescu, D. A. Sturdza și D. C. Sturdza ISTORIA RENASCEREI ROMÂNE vol. I și vol. II; Tipografia Carol Göbl, Bucuresci, 1888-1889 C-8 Ovid S. Crohmălniceanu EVREII ÎN MIȘCAREA DE AVANGARDĂ ROMÂNEASCĂ Editura Hasefer, București, 2001

C-9

5-10

80-90

MAGAZIN ISTORIC PENTRU DACIA Supt Redacția lui A.Treb. Laurian și Nicolae Bălcescu, Bucuresci, Collegiul Național, 1847 C - 10 H. Blazian PLASTICA ANULUI 1930 Atelierele Adeverul S.A., 1931

15-25

C - 11

20-30

ARTA PLASTICĂ anul XI, 1964 (complet)

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

C - 12 Edmond Lechevallier-Chevignard LES STYLES FRANÇAIS Librairie d'Education nationale, Paris, f.a.

15-25

C - 13 Nicolae Iorga ISTORIA ROMÂNILOR PRIN CĂLĂTORI patru volume; Editura Casei Școalelor, 1928 - 1929

20-30

C - 14

20-30

SCHICKEDANZ ALBERT 1846 - 1915 Budapesta, 1996

C - 15

25-30

24 FOTOGRAFII fișe de obiect, reprezentând monumente funerare turcești

C - 16 Lucian Blaga TRILOGIA CUNOAȘTERII Fundația regală pentru literatură și artă, 1943

25-35

C - 17

45-50

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

PSALTIREA PROOROCULUI ȘI ÎMPĂRATULUI DAVID tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Iustinian; București, 1948

C - 18 Charles Lancelin L' OCCULTISME ET LA SCIENCE Editions Jean Meyer, Paris, 1926

20-25

C - 19 Vasile Alecsandri SCRISORI către T. Maiorescu, I. Negruzzi, Al. PapadopolCalimach și Paulina Alecsandri; Socec&Co, București, 1904

25-30

C - 20

40-45

REVISTA ARTA 36 de numere din anii 60-70-80 C - 21

25-30

7 REFERINȚE DESPRE ARTIȘTI ROMÂNI N. Grigorescu, Jean Al. Steriadi, I. Negulici, C.D. Rosenthal, B. Iscovescu, Al. Ciucurencu C - 22 Tudor Octavian PICTORI ROMÂNI UITAȚI Noi Media Print, 2003

25-30

C - 23 Gh. M. Cantacuzino DESPRE O ESTETICĂ A RECONSTRUCȚIEI provine din biblioteca Barbu Brezianu

20-25

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

Cartea Românească, București, 1946

C - 24

17-20

FELICITARE EXPEDIATĂ DE GEO BOGZA ÎN 1987

C - 25

50-60

CINCI VOLUME DE POEZIE cu autografele autorilor: Radu Boureanu: Moartea morilor de vânt, 1961 Margareta Sterian: Soare difuz, 1915 Ștefan Augustin Doinaș: Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte, 1972 Virgil Carianopol: Viorile vârstei, 1971 Nina Cassian: Ambitus, 1969 C - 26

160-170

ANUARUL SOCIETĂȚII TURIȘTILOR DIN ROMÂNIA 12 volume apărute în anii 1904 - 1915 C - 27 Nicolae Iorga ISTORIA ROMÂNILOR 11 volume Monitorul Oficial, București C - 28 CARTE DE VIZITĂ CONSTANTIN ARGETOIANU cu dedicație, în plic original

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

160-170

15-20


order

C - 29

55-70

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI cu autografele lui Barbu Brezianu, Catrinel Buculei, T. G. Bulat, Răzvan Theodorescu, Cătălin Davidescu și Alexandru Paleologu C - 30

55-60

ROMÂNUL 5 numere din anul 1860

C - 31

40-50

Codrin Ștefănescu și Silviu N. Dragomir 2 TITLURI 1) Familia regală în vechi cărți poștale ilustrate; 2) Țăranul român în vechi cărți poștale ilustrate; C - 32 George (Gheorghe) Oprescu MANUAL DE ISTORIA ARTEI 3 volume colegate; Editura Universul, București, 1946

30-50

C - 33

55-70

PATRU CATALOAGE DE ARTĂ 1) Gheorghe Tattarescu și contemporanii săi; 2) Doamnele artelor frumoase românești; 3) Pasiunile unor colecționari; 4) Octav Băncilă;

C - 34

55-70

MOLIFTELNIC tipărit la Buzău la 1701, fiind Domn Constantin Brâncoveanu C - 35

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

75-90


order

REVISTA FACLA de la nr. 1 la nr. 52, an 1911 ( 1 ian. - 31 dec. 1911)

C - 36 Mihai Eminescu LUCEAFĂRUL cu ilustrații de Eugen Ștefan Boușcă; Editura Junimea, Iași, 1983

15-20

C - 37

45-50

ARTA ȘI TEHNICA GRAFICĂ 2 numere din anii 1937 și 1939; Buletinul Imprimeriilor Statului C - 38 Octavian Barbosa DICȚIONARUL ARTIȘTILOR ROMÂNI CONTEMPORANI Editura Meridiane, București, 1976

30-40

C - 39 Adriana Crainic - Botez ION POPESCU NEGRENI Editura Meridiane, București, 1989

10-15

C - 40

12-15

Ulysse de Marsillac BUCUREȘTIUL ÎN VEACUL AL XIX LEA Editura Meridiane, București, 1999

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

C - 41

35-40

D. Drăghicescu DIN PSICHOLOGIA POPORULUI ROMÂN ediție princeps; Librăria Leon Alcalay, București, 1907

C - 42

65-80

2 DOCUMENTE REFERITOARE LA ORGANIZAREA CARELOR ALEGORICE cu ocazia Serbărilor Încoronării din 10 Mai 1881

C - 43

17-20

ADRESĂ DE DESEMNARE A DELEGAȚILOR COMPANIEI DE GAZ din București la serbările Încoronării de la 10 Mai, 1881

C - 44

15-20

INVITAȚIE LA SERATĂ DANSANTĂ LA PALATUL REGAL - 1903

C - 45

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

110-140


order

ADRESĂ DIN PARTEA MARII LOGII NAȚIONALE de delegare a lui Pericle Păltineanu pentru a participa la Sărbătorile de Încoronare din 10 Mai 1881, semnată de C. Moroiu

C - 46 Atelier Carol Popp de Szathmary PRINȚUL JEAN GR. GHYKA

75-90

D. Arta Plastica Artisti contemporani

D-1 Petre Velicu (n. 1950 ) EVUL MEDIU ulei/pânză, semnat și datat (19)89 dreapta jos (T.A.P.)

850-1000

41 x 41 cm D-2 Ştefan Pelmuş (n. 1949 ) DISCORDIE ulei/pânză, semnat, intitulat, datat 1990 în câmpul lucrării; pe verso semnat, datat și intitulat (T.A.P.)

450-500

40 x 40 cm D-3 Augustin Costinescu (n. 1943 ) NUD ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso semnat și intitulat (T.A.P.) 50 x 34,5 cm

600-900

D-4 Lucian Liciu (n. 1968 ) TÂRG DE VARĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

500-700

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

50 x 60 cm D-5 Alina Manole (n. 1984 ) TUTU acryl/pânză, semnat pe latura dreaptă (T.A.P.)

500-600

100 x 80 cm D-6 Traian Brădean (n. 1927 ) CAI ÎN PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat 15 sept. 1985 stânga jos (T.A.P.) 50 x 55 cm D-7 Dan Hatmanu (n. 1926 ) IARNA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 47 x 33,5 cm

D-8 Florin Ciubotaru (n. 1939 ) MĂGURA ulei/pânză, triplu semnat central și dreapta jos (T.A.P.) 40 x 50 cm

1300-1500

900-1200

1000-1300

D-9 Corneliu Vasilescu (n. 1934 ) DOUĂ LUCRĂRI tempera/hârtie, cu însemnare olografă - dedicaţie stânga jos, semnat, datat 1996, localizat Bucureşti dreapta jos; ulei/pânză, semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.) 50 x 50 cm; 24 x 19 cm

300-400

D - 10 Sorin Adam (n. 1968 ) NATURĂ STATICĂ

430-480

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

ulei/pânză, semnat și datat (19)95 dreapta jos (T.A.P.) 45 x 55,5 cm D - 11 Harry Guttman (n. 1933 ) PRIMĂVARĂ ulei/carton PFL, semnat și datat (19)76 dreapta jos (T.A.P.)

950-1200

32,4 x 35 cm D. Arta Plastica Sculptura

D - 12 Marcel Guguianu ( 1922-2012 ) IDILĂ marmură roz sculptată, cizelată, semnată pe plăcuța aplicată; lucrarea este însoțită de certificat de autenticitate semnat de maestru (T.A.P.)

8500-9000

h = 67 cm

D - 13 Peter Jecza ( 1939-2009 ) ASPIRAŢIE III bronz turnat, cizelat, semnat pe soclu lateral dreapta; lucrarea este reprodusă în catalogul " Jecza", cat.234, pag.17, editată de Fundaţia Interart TRIADE, 2000 (T.A.P.)

800-1200

15,8 x 11,5 x 4 cm D - 14 REVOLUȚIONAR bronz turnat, cizelat și patinat, pe soclu de lemn (T.A.P.)

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

450-500


order

h = 47 cm

D - 15 Richard Hette ( 1890-1981 ) CAP DE COPIL basorelief, bronz turnat, cizelat, patinat, semnat pe umărul personajului (T.A.P.)

750-800

32,8 x 24,8 cm D. Arta Plastica Icoane

D - 16 Atelier Făgăraş IISUS CU VIȚA ȘI MAICA ÎNDURERATĂ tempera cu ou/sticlă (T.A.P.) 66,5 x 61 cm

450-500

D - 17 Atelier Făgăraş SFÂNTA TREIME tempera cu ou/sticlă (T.A.P.) 66 x 61 cm

450-500

D - 18 Atelier Ucrainean ICOANĂ ISTORIATĂ central "Răstignirea" înconjurată de 4 scene: Maica Domnului cu Pruncul, Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru; tempera cu ou/lemn, necesită restaurare (T.A.P.) 30 x 23 cm

220-250

D - 19 Atelier Ucrainean

450-500

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

ICOANĂ ISTORIATĂ central ”Răstignirea” înconjurată de 4 scene: Maica Domnului cu Pruncul, Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru; tempera cu ou/lemn, necesită restaurare (T.A.P.) 37,8 x 31,8 cm D - 20 Atelier Ucrainean ICOANĂ ISTORIATĂ central ”Răstignirea”, înconjurată de 8 scene, tempera cu ou/lemn, necesită restaurare (T.A.P.)

550-600

36,5 x 30,5 D - 21 Atelier Ucrainean ICOANA ISTORIATA tempera cu ou și foiță de aur/lemn (T.A.P.)

2400-2600

58 x 50 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela

D - 22 Mişu (Mihail) Teişanu ( 1883-1943 ) NUD pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

200-300

34 x 24 cm

D - 23 Attanassov STRADĂ LA AMIAZĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1936 dreapta jos pe passe-partout (T.A.P.)

250-350

27,5 x 40,7 cm D - 24 file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

400-600


order

Miliţa Petraşcu ( 1892-1976 ) CHITARISTA creion cu accente de pastel alb/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 36,5 x 26 cm D - 25 Victor Mihăilescu Craiu ( 1908-1981 ) FLORI - AMINTIRE DIN DRAGOMIRNA guaşă/hârtie cu însemnare olografă, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40 x 27,5 cm

400-600

D - 26 Valeriu Gonceariuc (n. 1941 ) LES HOTES DE LA NUIT tempera/pânză tifon/lemn, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 26,5 x 34 cm

350-450

D - 27 Ghelman Lazăr ( 1887-1976 ) PRIVIND MAREA pastel/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 69,5 x 50 cm

600-700

D - 28 Mircea Olarian ( 1898-1985 ) SILUETE ENESCIENE aquaforte/hârtie, exemplarul 2/10, semnat dreapta jos în placă; datat 1920, intitulat, numerotat stânga jos sub imagine, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul (T.A.P.) 5,5 x 19,3 cm D - 29 Mircea Olarian ( 1898-1985 ) PANORAMA CRAIOVEI

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

320 - 350

420-450


order

creion, tuș și acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)947 și localizat Craiova dreapta jos (T.A.P.) 31 x 27,7 cm D - 30 Romeo Storck ( 1903-1991 ) PORTRET acuarelă și creion/hârtie, semnat, datat (1)921 dreapta jos (T.A.P.)

350-400

27,5 x 18,5 cm D - 31 Ion Pacea ( 1924-1999 ) TOAMNĂ LA MAREA NEAGRĂ guașă și tempera/carton subțire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

800-900

44 x 60 cm D - 32 Theodor Aman ( 1831-1891 ) PORTRET DE FEMEIE aquaforte și ac, semnat, datat dreapta jos ”Aman fecit 1874”; lucrarea este menționată în volumul Theodor Aman de M. Vida, cat. 26, pag 37 (T.A.P.) 9,2 x 6,4 cm

500-600

D - 33 Nicolae Vermont ( 1866-1932 ) AUTOPORTRET ÎN FAȚA ȘEVALETULUI acuarelă/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 32 x 23 cm

800-900

D - 34 Henri Visconte IARNĂ PARIZIANĂ laviu de sangvină și accente de tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

280-350

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

11 x 22,5 cm D - 35 Rodica Maniu ( 1892-1958 ) FEMEIA creion/hârtie, semnat în centru și intitulat lateral (T.A.P.) 12,2 x 9 cm

130-150

D - 36 Marcel Chirnoagă ( 1930-2008 ) CORABIA NEBUNILOR aquaforte și aquatinta/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos (T.A.P.) 82 x 49 cm

430-380

D - 37 Ion Musceleanu ( 1903-1997 ) POD PESTE ARGEŞ acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)965 stânga jos (T.A.P.) 30 x 39,5 cm

250-350

D - 38 Florin Pucă ( 1932-1990) ) TREI LUCRĂRI "Autoportret văzut din spate" - tuş/hârtie, semnat dreapta jos; "Bătrânul" - tuş/hârtie, nesemnat; "Călătorul" - creion/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 32 x 24 cm; 25,5 x 20 cm; 29 x 17,3 cm

250-350

D. Arta Plastica Pictura

D - 39 Lili Pancu ( 1908-2004 ) RAMEURUL ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 65 x 56 cm

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

400-600


order

D - 40 Maria Ionescu Bacaloglu VIORELE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

300-400

23,5 x 32,8 cm D - 41 Nicolae Tempeanu ( 1883-1937 ) IARNA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 49 x 69 cm

800-1000

D - 42 Stavru Tarasov ( 1883-1961 ) BĂRCI LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33 x 40,7 cm

450-500

D - 43 Pandele (Pan) Ioanid ( 1878-1956 ) HORĂ ÎN SAT ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 39,5 cm

550-600

D - 44 Grigore Negoşanu ( 1885-1953 ) CU BARCA PE LAC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 47,5 x 67,5 cm

450-600

D - 45 Ion Marinescu Vâlsan ( 1866-1935 ) PE MALUL LACULUI ulei/pânză de sac, semnat dreapta jos (T.A.P.) 47 x 62 cm

600-800

D - 46 Elena Petraglu Deşliu Niculescu ( 1903-1975 ) NUD PE SOFA ulei/carton, semnat și datat 1945 dreapta jos (T.A.P.)

550-700

51 x 70 cm

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

D - 47 Mihai Onofrei ( 1896-1980 ) STRADĂ ulei/carton, semnat, datat 1915 dreapta jos, semnat, datat 1916 stânga jos; pe verso semnat cu creionul (T.A.P.)

750-900

37,4 x 24,4 cm D - 48 Aurel Pop ( 1921-2003 ) SAT TRANSILVAN ulei/pânză/carton, semnat, datat 8.III.(1)974 dreapta jos (T.A.P.) 31,5 x 43,7 cm D - 49 Alexandru Cumpătă ( 1922-2000 ) VECHIUL PORT TULCEA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-400

1100-1300

51,5 x 65 cm D - 50 Gheorghe Teodorescu Romanaţi ( 1891-1980 ) BISERICĂ DE LEMN DIN VÂLCEA ulei/carton, semnat, datat (1)921 dreapta jos (T.A.P.)

550-700

38,5 x 49,5 cm D - 51 Vasile Dobrian ( 1912-1999 ) BRAȚELE TALE SE ÎNDREAPTĂ CĂTRE NECUNOSCUT ulei/carton, semnat, datat (19)69 dreapta jos în monogramă (T.A.P.)

900-1200

49 x 75 cm D - 52 George (baron de) Löwendal ( 1897-1964 ) BISERICA LUI ȘTEFAN ulei/carton, semnat pe verso Baron G. L. (T.A.P.)

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

1100-1400


order

51,5 x 40 cm D - 53 Apostol Mănciulescu ( 1887-1962 ) POARTĂ LA BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1500-1700

45,5 x 37,8 cm D - 54 Iosif Steurer ( 1885-1971 ) ÎNGHEŢUL ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-400

14,5 x 14,5 cm D - 55 Ovidiu Oprea ( 1958-2007 ) NATURĂ STATICĂ ÎN FEREASTRĂ ulei/pânză, semnat dreapta în compoziție (T.A.P.) 50 x 50 cm

D - 56 Coman Ardeleanu FLORI ÎN VAS DE LUT ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1000-1200

450-500

49,5 x 34,5 cm

D - 57 Partog Vartanian ( 1898-1954 ) PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

550-600


order

35 x 49,5 cm D - 58 Magdalena Rădulescu ( 1902-1982 ) ACTRIȚA ulei/pânză, semnat dreapta jos cu laviu brun (T.A.P.)

3800-5000

96 x 71,4 cm

D - 59 Nicolae Mogoş ( 1870-1948 ) PE DRUM DE MUNTE ulei/placaj, semnat, datat 1937 dreapta jos (T.A.P.)

750-800

26 x 20 cm D - 60 Sabin Bălaşa ( 1932-2008 ) AMAZOANĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)92 dreapta jos (T.A.P.)

4500-6000

50 x 65 cm D - 61 Ion Panteli Stanciu ( 1901-1981 ) ÎNSERARE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

650-700

22,6 x 38 cm D - 62 Otto Briese ( 1889-1963 ) BUCHET ulei/carton, semnat, datat 1940 dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

550-600

47 x 32,7 cm D - 63 Gheorghe Popovici ( 1859-1933 ) file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

750-900


order

FLORI DE MĂR ulei/pânză, semnat în monogramă, datat 1927 stânga jos (T.A.P.) 21,5 x 36,2 cm D - 64 Constantin Artachino ( 1870-1954 ) PE DUNĂRE ulei/carton, dublu semnat stânga prin zgrafitare și dreapta cu brun (T.A.P.) 35 x 49 cm

2200-2500

D - 65 Sorin Ionescu ( 1913-1999 ) ARMONIE DE TOAMNĂ ulei/carton PFL, semnat dreapta jos (T.A.P.) 58,5 x 46 cm

750-800

D - 66 Gheorghe Sârbu ( 1883-1955 ) MARINAR VECHI LA CAP CALIACRA ulei/placă de ardezie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 31 x 28 cm

800-900

D - 67 Casilda Miracovici ( 1902-1955 ) ORAȘUL ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu (T.A.P.)

1200-1400

65 x 81 cm D - 68 Iosif Iser ( 1881-1958 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 20 x 15,5 cm

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

750-900


order

D - 69 Ion Murariu ( 1922-2012 ) FLORI DE TOAMNA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

450-500

46,5 x 38 cm D - 70 Constantin Jiquidi ( 1865-1899 ) BORDEI ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu (T.A.P.)

600-700

33 x 43,6 cm D - 71 Rudolf Schweitzer-Cumpăna ( 1886-1975 ) PĂDURE ulei/carton, semnat, datat 1966 pe verso (T.A.P.) 24 x 17,5 cm

1300-1400

D - 72 Rudolf Schweitzer-Cumpăna ( 1886-1975 ) ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat cu tuș negru. Lucrarea a figurat în expoziția ”Interbelici și continuatori” de la Muzeul Național Cotroceni, 2008 (T.A.P.) 48,5 x 38,7 cm

4800-5500

D - 73 Gheorghe Sârbu ( 1883-1955 ) BARCAGII PE DUNĂRE ulei/carton, semnat, localizat ”mila 23” dreapta jos (T.A.P.)

650-800

34,5 x 51 cm D - 74 Alexandru Henţia ( 1878-1925 ) ÎNTOARCEREA DE LA PĂȘUNE ulei/pânză/carton, semnat, datat 1913 dreapta jos

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

900-1200


order

(T.A.P.) 54 x 64 cm D - 75 Ion Musceleanu ( 1903-1997 ) VAS CU FLORI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1300

40,5 x 32,5 cm D - 76 Dumitru Ghiaţă ( 1888-1972 ) CIOBĂNAȘ CU STRAIȚĂ ulei/carton subțire, semnat stânga jos (T.A.P.) 60,8 x 49,5 cm

D - 77 Sever (Buradescu) Burada ( 1896-1968 ) CASĂ CU PRIDVOR ulei/ carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

5500-6000

850-1000

49,5 x 69,5 cm D - 78 Bogdan Pietriş ( 1945-2006 ) NUD ÎN PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34,8 x 30 cm

1200-1400

D - 79 George Catargi ( 1894-1963 ) IARNA PE RÂU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 35 x 50 cm

950-1000

D - 80 Nicolae Vermont ( 1866-1932 ) file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

18500-20000


order

ÎN GRĂDINĂ ulei/pânză, semnat, datat 1915 dreapta jos (T.A.P.) 50,3 x 40,5 cm

D - 81 Leon Alexandru Biju ( 1880-1970 ) TRANDAFIRI ÎN VAS ALBASTRU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 59 x 49 cm

D - 82 Nicolae Grigorescu ( 1838-1907 ) PORTRET DE BĂTRÂNĂ ulei/lemn, semnat dreapta jos cu roșu; lucrare confirmata de Prof. Remus Niculescu (T.A.P.) 21 x 16,5 cm

D - 83 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) GAROAFE ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat și datat 1973 pe șasiu. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.)

800-1000

39500-41000

1700-1800

52,5 x 33,3 cm D - 84 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) FLORI DE CÂMP ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, localizat Văratec, datat 1973. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.) 46 x 33,2 cm

1800-2000

D - 85 Adam Bălţatu ( 1889-1979 )

2500-2700

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]


order

BÂLCI LA TÂRGUL NEAMȚ ulei/pânză, intitulat, semnat și datat 1969 dreapta jos; pe verso intitulat și datat 1969. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.) 34 x 65 cm D - 86 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) DRUM LA CÂMPULUNG ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso semnat și intitulat. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.)

1900-2100

54 x 65.2 cm D - 87 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) MĂNĂSTIREA AGAPIA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat și datat 1970, septembrie. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.)

1600-1900

25 x 34 cm D - 88 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) CASA VÂNĂTORULUI LA VĂRATEC ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso intitulat și datat 1973. Lucrare recuperată din inventarul Muzeului Mun. București și a participat la diverse expoziții (T.A.P.)

1100-1400

22 x 22,5 cm D - 89 Theodor Pallady ( 1871-1956 ) STRÂNGEREA FÂNULUI LA BUCIUM ulei/lemn, semnat dreapta jos; lucrarea este databilă 1905-1906. Pe verso o însemnare din 1920 cu titlul file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

9000-10000


order

lucrării (T.A.P.) 48,4 x 36,4 cm D - 90 Corneliu Baba ( 1906-1997 ) GEORGE ENESCU ulei/carton, semnat, datat (19)93 dreapta jos; pe cartonul de protecție semnat și datat (19)93 (T.A.P.)

15500-16000

50,5 x 41 cm D - 91 Ipolit Strâmbulescu (Strâmbu) ( 1871-1934 ) SCRISOAREA ulei/carton, semnat și datat 1930 dreapta sus (T.A.P.) 50,7 x 70 cm

file:///C|/Users/User/Desktop/catalog.php.htm[10/12/2012 12:20:31 PM]

2900-3300

Profile for Gold Art

95_  

95_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded